Laatste wijziging: 1-6-2013

Genealogie van Jacob Boonman.


I Jacob Boonman, geboren na 1480, overleden na 1530.

Hij pachtte voor 1530 de oostelijke "vijfzode" tussen Koudorpe en Oostkerke bij Borssele (deze dijk werd in 1530 zeewerend toen West-Borsele onderliep. (Zie diss. Dekker, pag. 134, RAZE 2039, pag. 357).
Hij was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:
 1. Heyndrick Jacobse Boonman, geboren te Oostkerke (Borssele) in het jaar 1519, volgt onder II.

II Heyndrick Jacobse Boonman, geboren te Oostkerke (Borssele) in het jaar 1519, verdronken te Borssele inundatie., zoon van I.

Dr C. Dekker, Zuid-Beveland, afb 34 / Origineel GAG Archief Perponcher. Op een in 1631 te Kattendijke gevonden kaart van het verdronken land van West Borssele komt op de schorren ter hoogte van de Sint Anthonispolder een lokatie voor genaamd "Wachthuisstelle" en "Bommans". Dit duidt op o.a. bewoning van voor de herbedijking in 1616 door mensen die op de hoge schorren voornamelijk schapenteelt bedreven. Na de bedijking werden hier kennelijk door Heyndrick Jacobse Boonman rechten aan ontleend en verkrijgt enkele kavels in de Oosthoek van de nieuwe polder. Er lagen diverse stellen op deze schorren. Op waar nu ongeveer het zuideinde van de huidige Jorjaneweg is, lag een stelle genaamd Joris Stelle Keete. De stamhoeve van het geslacht Boonman lag aan de Boerendijk 7 te Heinkenszand; deze was lange tijd een bekende "kerkhoeve" in Zuid-Beveland. (zie SpelerieŽ, 1992, pag. 157).
Hij was gehuwd met Maria Brouwer, geboren in het jaar 1500, dochter van Cornelis Gillissen (landbouwer en grootgrondbezitter) en Petronella Arbouts Jansens.
(Zij was weduwe van Hendrik Jobse, rechtsgeleerde, zoon van Hendrik Hendrikse (pensionaris).) Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Heyndrickse Boonman, geboren te Borssele in het jaar 1570, volgt onder III.

III Jacob Heyndrickse Boonman, geboren te Borssele in het jaar 1570, wonende te Heinkenszand (boerderij bij het hof "Watervliet"), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1618, 48 jaar oud, zoon van II.

RAZE 2792 9.9.1616 fol. 43: Compareerde voor schepenen ondergenomineerd, Jacob Hendrixsse Boonman, schout dezer parochie, ziek liggende, nochtans zijn memorie verstand wel machtig zijnde end gebruikende begerende dat zijn huisvrouw met hare kinderen zal blijven in het bezit gemeen met hare kinderen de tijd van ... jaren zonder koopdag te houden. Present Marinus Ingels en Jan Adriaenss de Jonge, mij jegenwoordig Marinus Willems (schepenen en secretaris van Heinkenszand).
RAZE 2792 9.4.1618 fol. 113: Loonken Cornelis dochter heeft aangenomen ende gesworen de rechte voogdije van haar jongste wezen geprocreert bij Jacob Hendrixsse Boonman, genaamd Hubrecht, Jaecques. Marinis, Janneken, Adrienken en Neelken Jacobs. Davidt Janss Schoudee heeft aangenomen de wedervoogdije. Cornelis Jacobse Boonman heeft aangenomen de toeziende voogdije.
Huwelijks- en doopnotities van pastoor van Kenniphoven, Den Haag te Goes. 31.8.1607: Gedoopt: Jacobus en Adriana, Vader: Jacob Henrici en moeder: Helena Cornely, Getuigen Theodorus de Vrieze en David Schoudee. Zouden dit deze Jacob en Leunken/Loonken kunnen zijn????? David Janse Schoudee is ook wedervoogd over de wezen van Jacob Hendrickse Boonman.
David Janse Schoudee trouwt op 15 mei 1599 te 's-Heer Arendskerke met Hendricxken Hendricx. Als ze eerder te Goes ondertrouwen blijken Jacob Heyndrickse Boonman met Adriaen Diercx Verstelle als Ooms te consenteren. Hendricxken is een dochter van mr. Hendrick Jobse.
Hij was gehuwd (1) met N.N. van Stapelen of Boogaert. Hij is getrouwd te Goes (2) met Leunken Cornelis Langemaere, dochter van Cornelis Janse Langemare. Uit dit huwelijk:
 1. Mayken Jacobse Boonman, geboren in het jaar 1594, overleden in het jaar 1671, 77 jaar oud.
  RAZE 2840, fol. 137, Weeskamer Heinkenszand, 26.2.1683: De erfgenamen van Matie Jacobs wed. van Jacob Geersz Brouwer hebben hun vermet gedaan in haar nagelaten goederen: Marinus Corns. Bouman, Jacob Corn. Bouman, Huibrecht Corn. Bouman, Crijn Adr. op Sant getr. met Adriaentje Corn; de wezen van Maerten Cor. Bouman: Cornelis, Pieter en Adriaan Martens Bouman; Heyndrick Jacobsz. Bouwmans dochters; Jaques Boumans kinderen; Adriaan Corn. Sparte getr. met Helena Boumans; Adriaan Pieterse Raes getr. met Jacobmijntje Boumans, Cornelis Bouwens getr. met Adriaentje Bouman, Cornelis Almijnkinders getr. met Jacoba Boumans, de kinderen van Bastihaen Augustijnsz. getr. geweest met Cornelia Boumans (4 kinderen). Lauris de Winter getr. met Janneken Bouman, Adriaan Lauris de Winter, Lena Lauris de Winter, Cornelis Hoemaker getr. met Maria de Winter, Joos Philipse getr. met Tanneke de Winter, Jacob Adr. Steijn getr. met Huijbrechtie de Winter, de wezen van Antony de Winter, genaamd Lauris en Jeconmis de Winter, Catelijntje de Winter heeft nagelaten 2 wezen met name Adriaan Dign. de Jonge en Jannis Adr. Pover; Pieter Doense getr. geweest met Adriaantje Boumans, Jacob Doensz, Lena Doens, Pieternella Doens.
  Zij was gehuwd met Geeraert Claesse Brouwer.
  (Hij was weduwnaar van Cathalijne Faesse, dochter van Faes Laurisse van der Straten en Pierken Cornelis.)
 2. Hendrick Jacobse Boonman, geboren in het jaar 1599, volgt onder IV-a.
 3. Cornelis Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1600, volgt onder IV-b.
 4. Janneken Jacobs Boonman, geboren in het jaar 1605, volgt onder IV-c.
 5. Jacob Jacobse Boonman, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 31 augustus 1607, volgt onder IV-d.
 6. Jacques Boonman.
 7. Marinus Boonman.
 8. Adriaenken Jacobs Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden voor 1650. Zij is ondertrouwd te Nisse (Zeeland) op 18 oktober 1625 voor de kerk met Pieter Cornelisse Doens, geboren te Nisse (Zeeland), zoon van Cornelis Janse Doens en Mayken Piters.
  RAZE 2081, fol. 138, Nots. Dignus Petri, 10.3.1650: Ten huize van Geerard Claessen Brouwer compareerden Heindrick Jacobs Booman, Mayken Jacobs Boonman huisvrouw van Geerart Claessen Brouwer, Jan Jacobs Boonman en Janneken Jacobs Boonman huisvrouw van Lauris Anthonisse Winter, allen wonende te Heinkenszand, alsmede hun broeders Cornelis Jacobs Boonman en Marinis Jacobs Boonman, welke hebben verklaard op verzoek van Pieter Doensse, die in huwelijk heeft gehad hun zuster Adriaenken Jacobs Boonman, ontboden te zijn geweest ten huize van de requirant wiens huisvrouw Adriaentge in het jaar 1640 tegen de kerstdagen ziek te bed lag. Adriaenken verzocht daarbij haar broer Cornelis als oudste oom de voogdij over haar kinderen te aanvaarden en te zorgen, dat deze de helft van alle bezittingen zouden krijgen na haar overlijden.
  (Hij is eerder ondertrouwd te Kloetinge op 4 april 1615 en getrouwd aldaar op 24 mei 1615 voor de kerk met Logierken Cornelis Kelle, dochter van Cornelis Pieterse Kelle en Martijnken Pieters.)
 9. Hubrecht Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), volgt onder IV-e.
 10. Neeltje Jacobs Boonman, volgt onder IV-f.
 11. Jan Jacobse Boonman, schout van Heinkenszand (1648), overleden in het jaar 1648.
  RAZE 2720, transportreg. 's-Heer Arendskerke, 4.3.1689: Jan Jacobse Boonman, getr. met Anthonijntje Adr. Drijdijck, Adriana Adr. Drijdijck en de voogden van Jan Adr. Drijdijck leveren aan hun broer Leijn Adr. Drijdijck een landhoeve in de Selnissenpolder voor ú 220.6.8. Zie ook akte van dezelfde datum.
  Hij was gehuwd met Anthonijntje Adr. Drijdijck, geboren te 's-Heer Arendskerke rond 1665, overleden voor januari 1690, hoogstens 25 jaar oud, dochter van Adriaan Leijnse Drijdijck en Neeltje Anthonisse Oosthouck.
 12. Jacoba Boonman.

IV-a Hendrick Jacobse Boonman, geboren in het jaar 1599, zoon van III. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1626, op 27-jarige leeftijd met Janneken Jans, overleden te 's-Heer Arendskerke voor 25 maart 1650. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hendrikse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1627. Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1650 en getrouwd aldaar op 6 maart 1650, op 23-jarige leeftijd met Blasijntje Jans, geboren te Baarsdorp, dochter van Jan Leynse Priester en Neelken Jans.
  (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1638, getrouwd aldaar op 1 mei 1638 voor de kerk met Cornelis Bouwense Westhoeve, geboren te 's-Heer Arendskerke, overleden voor 1650, zoon van Bouwen Claesse Westhoeve (dijkgraaf).)
 2. Hubrecht Hendrickse Boonman, geboren in het jaar 1630, volgt onder V-a.
 3. Marinus Hendrickse Boonman. Hij was gehuwd met Adrijaantje Blaesse, dochter van Blaes Gillisse en Jacomijntje Janse.
 4. Adriaentje Hendrickse Boonman, volgt onder V-b.

IV-b Cornelis Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1600, wonende te Heinkenszand (hoeve in Noordland), overleden te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1649, 49 jaar oud, zoon van III. Hij is ondertrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1616 voor de kerk, op 16-jarige leeftijd met Adriaentken Maertens, geboren te Wissenkerke (Zeeland), overleden te Heinkenszand (Zeeland) na 9 september 1671, dochter van Jans Leynssen (landman, schepen) en Neeltgen Huybrechts van Oosten.

RAZE 2840, fol. 77, 25.3.1650, weeskamer H'zand.: Heijndrick Jacobs Boonman heeft aangenomen de rechtevoogdij van zijn kinderen Huijbrecht, Cornelis, Marinis, Neelken en Adriaenken Heijndricks Boonmans geprocreŽrd bij Janneken Jans. De oudste kinderen zijn Jacob en Jan. Jacob de wedervoogdij, Jan de toeziende voogdij. Volgt verkaveling van de landen.
Uit dit huwelijk:
 1. Marijnus Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1630, overleden op 6 januari 1706, 76 jaar oud.
 2. Jacob Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1640, volgt onder V-c.
 3. Huijbrecht Cornelisse Boonman, geboren in het jaar 1641, overleden op 1 juni 1704, 63 jaar oud.
 4. Jacomijna Cornelisse Boonman, geboren in het jaar 1642, overleden voor 21 maart 1682, hoogstens 40 jaar oud.
  RAZE 3501, transportreg. Sinoutskerke, 1.3.1682: Jacob Corn. Boonman, Marijnis Corn. Boonman voor zichzelf en proc. hebbend van de wezen van Meerten Corn., Huijbrecht Corn. Boonman, Quirijn Adrijaanse getr. met Adrijaantje Corn. Boonman als erfgen. van Jacobmijntje Boonman elk voor 1/5 deel leveren aan Marijnis Corn. Boonman weiland in Wiegenhoek.
  RAZE 2720, transportreg. 's-Heer Arendskerke, 19.3.1682: dezelfde personen in dezelfde hoedanigheid leveren land aan Adriaan Matthijsse.
  Zij was gehuwd met Anthonie Marinusse van Oosten.
 5. Adriaentje Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1644, volgt onder V-d.
 6. Maarten Boonman, volgt onder V-e.
 7. Leenke Boonman, overleden voor 26 februari 1680.

IV-c Janneken Jacobs Boonman, geboren in het jaar 1605, overleden voor maart 1650, hoogstens 45 jaar oud, dochter van III.

RAZE 2081, fol. 138, Nots. Dignus Petri, 10.3.1650: Ten huize van Geerard Claessen Brouwer compareerden Heindrick Jacobs Booman, Mayken Jacobs Boonman huisvrouw van Geerart Claessen Brouwer, Jan Jacobs Boonman en Janneken Jacobs Boonman huisvrouw van Lauris Anthonisse Winter, allen wonende te Heinkenszand, alsmede hun broeders Cornelis Jacobs Boonman en Marinis Jacobs Boonman, welke hebben verklaard op verzoek van Pieter Doensse, die in huwelijk heeft gehad hun zuster Adriaenken Jacobs Boonman, ontboden te zijn geweest ten huize van de requirant wiens huisvrouw Adriaentge in het jaar 1640 tegen de kerstdagen ziek te bed lag. Adriaenken verzocht daarbij haar broer Cornelis als oudste oom de voogdij over haar kinderen te aanvaarden en te zorgen, dat deze de helft van alle bezittingen zouden krijgen na haar overlijden.
Zij was gehuwd met Lauris Anthonisse de Winter, geboren rond 1600, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden voor 1650, hoogstens 50 jaar oud, zoon van Anthony Laureysse de Winter en Neeltgen Huybrechts van Oosten. Uit dit huwelijk:
 1. Leentje Lauweris de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1631. Zij is in ondertrouw gegaan te 's-Heerenhoek op 4 september 1660, op ongeveer 29-jarige leeftijd met Cornelis Janse Rijck (38 jaar oud), landbouwer in Schore, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1622, overleden rond 1682, ongeveer 60 jaar oud, zoon van Jan Leunissen Rycx (landman in Teekenburg) en Neelken Cornelis Wagemaker.
  Hij woonde te Schore op het dorp, zijn hoeve stond op Ambachtsheren vroone.
  Uit "SpeleriŽ", blz. 154: Te Schore weten Crijn Cornelissen, oud 29 jaar en Anthonij Geerssen, secretaris, dat op 13 augustus 1654 omtrent de avond een "papistigh priester" het huis van Cornelis Janssen (Rijck), "die van de Roomsche Religie is", is binnen gegaan en enige tijd is gebleven. Ondertussen is er voor het huis een oploopje van "jonge gasten" ontstaan. Als de priester onder dekking van de nacht te paard het hof van Cornelis Janssen wil verlaten, is hij "aengerant ende gebracht in het huys van Anthonij Geersen". Dan wil men de stadhouder waarschuwen zodat hij zijn gerechte straf niet zal ontlopen, maar dat wordt afgeraden. Vervolgens koopt men het af met een bedrag van 25 gulden, dat door Cornelis Janssen wordt voorgeschoten.
  RAZE 2082, fol. 105, Not. Dignus Petri, 9.3.1655: Cornelis Janse Rijck landman te Schore benoemt Dhr. Johan Brandijn procureur te Middelburg om in zijn naam het proces te volgen voor het gerecht van Middelburg contra Mr. Heindrick Thibaut rentmeester van Bewesterschelt. Getuigen: Rentmr. Adriaen de Rijcke en Adriaen Gommersz landman te Vlake.
  Idem, fol. 165, 21.12.1655: vervolg op het bovenstaande proces. Getuigen: Marinus Janse Rijck en Cornelis Knuijt, broeder en zwager van de comparant.
  RAZE 3480, fol. 40, Weeskamer Schore, 10.3.1661: In de Vijndert ten huize van Cornelis Jansse Rijck, weduwnaar van Janneken Aelbreghts zaliger. Aanwezig de voogd van de kinderen Dirck Corn. Schipper, oom van de wezen Aalbrecht, Maeyken, Loonken en Jan Corn. Rijck. De vader heeft gedaan algemene uitkoop van huizen en huisbrieven, "paerden coeyen runderen calveren verkens schapen, het coren op solder inde schuere, de vruchten te velde, wagens ploegen eggen, de inboedel, de moeders cleeren". Hij belooft bovendien aan zijn kinderen te zullen betalen de somma van ú 400. Volgt de kaveling van de landen tussen de vader en de kinderen.
  RAZE 2101, Not. M. van Ossewaerde Goes, 8.7.1670: Pieter Coene landman in de Kraaijert, Cornelis Janss Rijck te Schore en Jan Lievense te Nisse verklaren: "wanneer een lantman in Zuijtbeverlant op een hofstede eerst komende als pachter ende aldaer een mispit vind dat hij oock ten affscheyden gehouden is zijnen mispit aldaer te laten verblijven sonder eenige vergoeding".
  RAZE 2840, fol. 21, Weeskamer Heinkenszand: Jacomijntje Jans Rycx is overleden op 21.12.1674. Haar wezen werden uitbesteed door hun voogden Cornelis Jans Ryck en Cornelis Jans Spaerte van 21.2.1675 tot 30.4.1678.
  Cornelis Janse Rijck betaalde familiegeld in Schore in 1680.
  (Hij is eerder getrouwd tussen 1645 en 1650, op 23- tot 28-jarige leeftijd met Janneken Aelbreghts, geboren te Goes (Schore), overleden aldaar voor 10 maart 1660, dochter van Aelbreght Janse (secretaris van Schore) en Mayken Cornelis Huymans.)
 2. Maria Laurisse de Winter, geboren rond 1633, overleden te 's-Heerenhoek op 6 november 1719, ongeveer 86 jaar oud. Zij was gehuwd met Cornelis Cornelisse Hoemaker.
 3. Tanneken Lauris de Winter, geboren rond 1635, volgt onder V-f.
 4. Huybrechtie Laurisse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1636, overleden aldaar op 24 juni 1709, ongeveer 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 30 januari 1661, op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Marinus Janse Rycx (32 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland), gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 6 februari 1628, overleden voor juli 1667, hoogstens 39 jaar oud, zoon van Jan Leunissen Rycx (landman in Teekenburg) en Neelken Cornelis Wagemaker.
  RAZE 2084, Not. Dignus Petri, 28.3.1662: Mutueel testament van Marinus Jansze Rijk landman in Kapelle en Huijbreghtie Lauris de Winter, zijn huisvrouw. De testateur legateert aan zijn petekind Cornelis Knuijt de jonge 2 ankers zaailand in het Oostambacht van Kapelle in de Weelmeethoek, gemeen met zijn vader Cornelis Knuijt. Aan zijn petekind Jan Corn. Rijck 1 gem. weiland in het Oostambacht van Kapelle in de Weelmeethoek gemeen met de moeder van de testateur Neelken Cornelis.
  RAZE 2955, fol. 226, 3.3.1663: Marinus Janse Rijcx koopt een landhoeve in het Westambacht van Kapelle op 206 roeden vroone genaamd Hillewerve. Ook de landen in pacht die bij de hoeve behoren.
  RAZE 3152, fol. 164v, Transportreg. Kloetinge, 6.3.1663; Marinus Jansz. Rijck en Cornelis Knuijt getrouwd met Neelken Jans Rijck leveren aan Jan Adr. Gort een weiland, groot 2 gem. 25 r in het Middelambacht.
  RAZE 2799, Transportreg. Heinkenszand, 23.3.1663: Verkoper Marinus Jansse Rijck getrouwd met Huijbrechtie Lauris de Winter, koper Huybrecht Heyndrix Boonman een stuk zaailand groot 4 gem. 227 r in de Stelle voor ú 46 per gemet.
  RAZE 2086, fol. 104v, Not. Dignus Petri, 19.1.1667: Testament van Marinus Janse Rijk landman, ziek te bed. Hij legateert aan de armen 200 Car. guldens en aan zijn oom Adriaan Rijk 20 gulden jaarlijks.
  Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 7 augustus 1667, op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met Jacob Adriaens Steijn.
 5. Catelijntie Lauwerisse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1638, volgt onder V-g.
 6. Adriaen Laurisse de Winter, geboren rond 1639, volgt onder V-h.
 7. Anthony Laurisse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland), volgt onder V-i.

IV-d Jacob Jacobse Boonman, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 31 augustus 1607, overleden te Borssele voor juli 1656, hoogstens 48 jaar oud, zoon van III.

RAZE 2433 19.7.1642 fol. 49v: Jacob Jacobse Boonman weduwnaar van Janneken Jans ctr Marten Leunis en Andries Martsen (= Uitdecalagne) als voogd en toeziendvoogd van vaderswege van de voors. wees en Marijnis Linders (= secretaris van 's-Heer Abtskerke), voogd van moederswege.
RAZE 2455 15.7.1656 fol. 161 Borssele: Jan Jacobse Boonman en Heyndrick Jacobse Boonman, oudste broer hebben de voogdij aangenomen over de door hun broeder Jaques Jacobse Boonman nagelaten wezen, Lena 10 jaar, Cornelia 8 jaar, Jacomijnken 7 jaar, Adrijaanken 4 jaar, Jacoba 3 jaar. De weduwe, Martijnken Cornelis, met haar stiefvader Dingenis Janse Vidse zijn accoord met de voogden over de inventaris. Adriaan Luijcks met zijn bruid hebben beloofd de wezen te onderhouden. fol. 162: Adriaan Luijcks belooft dit te doen tot 29 aug 1662 op 28 juli 1660.
Hij was gehuwd (1) met Janneken Jans, overleden te Borssele voor juli 1640, dochter van Jan Leynse Priester en Neelken Jans.
(Zij is eerder ondertrouwd te 's-Heer Arendskerke op 6 september 1631 voor de kerk met Cornelis Mertensse, overleden te Borssele voor juni 1639.) Hij was gehuwd (2) met Martijnken Cornelis Kelle, geboren in het jaar 1612, overleden na 1669, minstens 57 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelisse Kelle (rentmeester van Willem van Nassau-Odijck en baljuw van Ovesande) en Mayken Jan Gandolfs.
(Zij is daarnaast getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 juni 1656, op 44-jarige leeftijd (2) met Adriaen Lucasse Smallegange, zoon van Lucas Adriaense Smallegange.) Uit dit huwelijk:
 1. Helena Jacobse Boonman, geboren te Borssele rond 1646, overleden te Kapelle (Zeeland) op 5 januari 1711, ongeveer 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 23 april 1668 voor de kerk (landspastoor), op ongeveer 22-jarige leeftijd met Adriaen Cornelisse Spaerte (hoogstens 27 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) na 1641, overleden aldaar op 22 mei 1703, hoogstens 62 jaar oud, zoon van Cornelis Janse Spaerte en Berbel Cornelisse Steyn.
 2. Cornelia Jacobs Boonman, geboren te Borssele rond 1648, volgt onder V-j.
 3. Jacomijntje Jacobse Boonman, geboren te Borssele in het jaar 1649, volgt onder V-k.
 4. Ariaentje Jacobs Boonman, geboren rond 1651, volgt onder V-l.
 5. Jacoba Jacobse Boonman, geboren te Borssele rond 1653, volgt onder V-m.

IV-e Hubrecht Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar voor 1 juni 1635, zoon van III. Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1627 met Volcxken Jans Priester, geboren te Wissenkerke (Zeeland), dochter van Jan Leynse Priester en Neelken Jans.

RAZE 2840, fol.14v, 1.6.1635: Cornelis Jacobse Boonman heeft rekening gedaan van de wees van Huijbrecht Boonman en kwam te kort ú 108.9.0.18. De wees is besteed bij Wullem Janse voor ú 14 per jaar. Idem, fol. 51, 29.4.1643: Cornelis Boonman heeft rekening gedaan van de wees van Huybrecht Boonman geprocr. bij Volcxken Jans genaamd Jan Hybrechts Boonman en kwam te kort ú 221.2.11.
(Zij was later gehuwd met Bouwen Janse Westhof, zoon van Jan Gandolfs en Geertruy Bouwens.) Uit dit huwelijk:
 1. Jan Hubr. Boonman.
  RAZE 3501, fol. 81, 98, 110, 113v, Transportreg. Sinoutskerke, 14.12.1690, Jan, Jacob en Cornelis Hubr. Boonman leveren land.
 2. Cornelis Hubr. Boonman.
 3. Jacob Hubr. Boonman.

IV-f Neeltje Jacobs Boonman, dochter van III. Zij was gehuwd met Marinus Adriaens Raven, geboren te Kapelle (Zeeland), gedoopt op 7 januari 1607, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden te Watervliet (BelgiŽ) op 10 december 1675, 68 jaar oud, zoon van Adriaen Marinusse Raven en Leunken Janse Huysen. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Marinusse Raven, geboren in het jaar 1632, volgt onder V-n.

V-a Hubrecht Hendrickse Boonman, geboren in het jaar 1630, overleden voor 1691, hoogstens 61 jaar oud, zoon van IV-a. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) in het jaar 1659, op 29-jarige leeftijd met Soetie Huybrechtse Raven, geboren te Nisse (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Boonman, geboren in het jaar 1660, overleden voor juni 1688, hoogstens 28 jaar oud. Hij is getrouwd voor 1688, op hoogstens 28-jarige leeftijd met Maria de Vriese (hoogstens 19 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1669 (doopgetuigen waren Cornelis Cooman en Leuntie Claessen), dochter van Cornelis Jacobs de Vriese en Maeyken Cornelis Cooman.
  (Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1688 (getuigen waren Levina Verheulen en Maria Finet), op 19-jarige leeftijd met Johannes Adriaens Pover, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1666 (doopgetuige was Helena Doensen), volgt onder VI-l.)
 2. Cornelius Hubrechtse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1667, gedoopt aldaar op 23 februari 1667, volgt onder VI-a.
 3. Jacobus Hubrechtse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1676, volgt onder VI-b.

V-b Adriaentje Hendrickse Boonman, overleden in het jaar 1691, dochter van IV-a. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 oktober 1669 met Laurens Bastiaense Suijthoff. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Laurusz Zuidhof, geboren op 20 januari 1673, volgt onder VI-c.

V-c Jacob Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1640, overleden aldaar op 10 februari 1692, 52 jaar oud, zoon van IV-b. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1667, op 27-jarige leeftijd (1) met Maeytie Janse Raven, geboren te Nisse (Zeeland), overleden voor juli 1679, dochter van Jan Adriaense Raven (landman en schepen van Nisse) en Catharina Cornelisse Kelle. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobse Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) op 10 april 1668, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1676, volgt onder VI-d.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juli 1679, op 39-jarige leeftijd (2) met Maeyken Cornelis Cooman (ongeveer 39 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) rond 1640, overleden voor 8 maart 1681, hoogstens 41 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelisse Cooman en Stoffelijntje Blaes Westdorp.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1661, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Cornelis Jacobs de Vriese, overleden te 's-Heer Arendskerke voor 3 maart 1679.)

V-d Adriaentje Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1644, overleden aldaar op 4 maart 1705, 61 jaar oud, dochter van IV-b. Zij is getrouwd op 15 oktober 1669, op 25-jarige leeftijd (1) met Lauris Bast. Suythoff, zoon van Bastiaen Janse Suythoff en Tanneke Adriaens van Schuyle. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 1 juni 1666, op 22-jarige leeftijd (2) met Quirijn Adriaense in 't Sant, geboren te Kattendijke, wonende te Nisse (Zeeland).
(Hij is eerder ondertrouwd te Nisse (Zeeland) op 30 juni 1657 voor de kerk met Catharina Cornelisse Kelle, geboren te Kloetinge, dochter van Cornelis Cornelisse Kelle (rentmeester van Willem van Nassau-Odijck en baljuw van Ovesande) en Mayken Jan Gandolfs. (Zij is eerder ondertrouwd te Nisse (Zeeland) op 25 oktober 1631 en getrouwd te Kloetinge voor de kerk met Jan Adriaense Raven (26 jaar oud), landman en schepen van Nisse, geboren te Kapelle (Zeeland), gedoopt op 12 juni 1605, zoon van Adriaen Marinusse Raven en Leunken Janse Huysen. (Hij was weduwnaar van Willemijnken Jobs, dochter van Job Janssen en Naenken Willems.) Zij is eerder ondertrouwd te Nisse (Zeeland) op 17 augustus 1652 voor de kerk met Dignus Maertens, geboren te Ovezande (Zeeland), zoon van Maerten Lonisse.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Krijnse Ollemans, gedoopt op 23 oktober 1670, volgt onder VI-e.
 2. Adriaan Crijnse Olleman, geboren op 13 december 1686, volgt onder VI-f.

V-e Maarten Boonman, overleden voor 21 maart 1682, zoon van IV-b. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 september 1667 met Maycjen Pieters Secreatris. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 april 1674, volgt onder VI-g.
 2. Cornelis Boonman.
 3. Pieter Boonman.

V-f Tanneken Lauris de Winter, geboren rond 1635, overleden te Borssele op 21 februari 1708, ongeveer 73 jaar oud, dochter van IV-c.

RAZE 2443, fol. 89, 3.3.1702: Tannetie Lauris Winter, weduwe van Joos Philips levert aan Jacob Joosse Reijnhout haar landhoeve gestaan en gelegen in Borssele in de Holenhoek op 3 gem. 43 r eigen erf voor ú 333 en 189 schell. Vlms.
Zij was gehuwd met Joost Philipsen Reynout, geboren voor 1640, overleden te Borssele op 24 september 1697, minstens 57 jaar oud, zoon van Philip Joosse Reynout en Neelken Marinusse de Winter.
RAZE 2433, fol. 301v, Borssele, 23.1.1676: Joos Philipse koopt een hofstede van Cornelis Reumeland en burgemeester David van der Nisse en de erfgenamen van juffrouw Booms.
Idem, fol. 306, 11.6.1676: Joos Philipse koopt schorren bij Borssele.
GA Goes overloper 1687: Joost Philipse bezat en pachtte land in de Molenhoek, Sluishoek, Zuidoosthoek en de Holenhoek. Hij woonde in de Holenhoek.
RAZE 2840, fol.117v, Weeskamer Heinkenszand 22.8.1668: Marinus Cornelis int Oudelant heeft aengenomen en besworen de rechte voogdie als Oom van Vaders wege over de seven weeskinderen van Blaes Cornelis int Oudelant met name Philip, Blazijntie, Marinis, Jan, Jacob, Pieter en Neeltie Blaesse int Oudelant alle geprocreŽert bij Matie Philipse Reynouts Zal. ter presentie van Schout en Schepenen. Joos Philips de rechte wedervoogdie ende Jacob Cornelis int Oudelant de toesiende voogdie actum in Collegie dato ut supra.
RAZE 2452, testamenten Borssele, 22.11.1691: Testament van Joos Philipsen en Tanneken Lauweris Winter. De langstlevende zal gehouden zijn uit te keren aan Flip Joosen een som van 700 Car. gulden en aan Laueris Joosen, Jacobus en Cornelia Joos even veel. Zij mogen dit bedrag eisen van de langstlevende als zij daar voordeel van hebben daar Janneken Joos zoveel heeft geprofiteerd ten tijde van haar trouwen.
Uit dit huwelijk:
 1. Janneken Joosse Reinout, geboren rond 1660, volgt onder VI-h.
 2. Cornelia Joosse Reynout, geboren rond 1662, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 maart 1713, ongeveer 51 jaar oud.
  RAZE 2828, fol. 27, 18.3.1718: Testament van Cornelia Joos Reynoudt, huisvrouw van Claes Janse Pover, ziek te bedde liggende, enz, enz. Haar broeder Jacobus Joos Reynoudt heeft nog een schuld bij haar. Hij moet vier jaar na haar dood aan haar broeder Lauweris Joos Reynoudt 200 gulden betalen. Aan de kinderen van Janneke Joos Reynoudt na drie jaar ook 200 gulden. Aan haar broeder Jacobus Joos Reynoudt zijn zeven kinderen ieder een zilveren ducaton en al haar klederen. De "werckdaegse Cleeren" gaan naar de Armen. Aan Lauweris Joos Reynoudt een zilveren beker, aan zijn twee kinderen Josina en Tanneken een gouden ring. Aan de kinderen van Jannetje Joos Reynoudt, Cornelia Westdorp en Neeltje Canuyts ieder een gouden ring. Een stuk land in Borssele in de Boonmanshoek, groot 4 gemet 5ę roede gaat naar Janna Jacobs Reynoudt of bij haar overlijden naar haar broers en zusters.
  Zij was gehuwd met Claes Janse Pover, wonende te Nieuwe Kraayert.
 3. Philip Joosse Reynout, geboren rond 1667, ongehuwd overleden te Borssele op 24 september 1697, ongeveer 30 jaar oud.
 4. Laurens Joosse Reynout, gedoopt te Borssele op 5 december 1668.
  Doopget.: Cornelis Janssen Rijcke, Jacomijntie Aerjaenssen.
 5. Laurens Jooste Reynout, gedoopt te Borssele op 5 januari 1674 (doopgetuigen waren Adriaam Luijcksen en Tanneke Cornelis), volgt onder VI-i.
 6. Jacob Joosse Reynout, geboren te Borssele op 1 januari 1676, volgt onder VI-j.

V-g Catelijntie Lauwerisse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1638, dochter van IV-c.

RAZE 2840, fol. 103, 25.2.1662: Huybrecht Steyn heeft aangenomen de rechte voogdie van Jan Dignis de Jonge geprocreŽerd bij zijn zuster Mayken Steyns zal. Bouwen Jansse de rechte voogdie van Neeltje Dignus en de weduwe (Catelijne) de rechte voogdie van haar kind Adriaen Dignusse. Blaes Gillisse als in huwelijk hebbende Jacomijne Jans de wedervoogdie van de drie voors. wezen. Item Anthony de Winter toeziend voogd van de laatste genaamde, gekomen van zijn zuster Catelijnken Laurus de Winter. Het land voor en achter het huis, groot 3 gem. 233 roeden is gelaten aan de oudste wees Jan de Jonge.
RAZE 2799, Transportreg. Heinkenszand, 25.2.1662: Verkopers voor de ene helft Catalijntje Laurens de Winter, weduwe van Dignus Jansz. Jonge zaliger en voor de andere helft de voogden van de wezen. Koper is Jan Dignus Jonge met zijn voogden Huijbert Steijn en Blaas Gillisz van de landhoeve waarop zijn vader is gestorven in het Oudeland op 5 gem. 266 r eigen erve, hof en boomgaard incl. een oude paaibrief van ú 560 vls met omtrent 80 gemet pachtland.
Zij is in ondertrouw gegaan op 16 oktober 1660, op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Dignus Jansz de Jonge, wonende te Heinkenszand (hoeve "de Kouse" aan de Kousendijk), overleden voor 25 februari 1662, zoon van Jan Adriaens de Jonge en Neeltje Dingenis.
(Hij was weduwnaar van Mayken Cornelisse Steijns, overleden rond 1652. Hij was weduwnaar van Geertje Bouwens Westhof.) Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Dignusse de Jonge, geboren rond 1661, volgt onder VI-k.
Zij is getrouwd tussen 1662 en 1666, op 24- tot 28-jarige leeftijd (2) met Adriaen Cornelisse Pover (41 jaar tot 45 jaar oud), landman, geboren in het jaar 1621, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden voor februari 1656, hoogstens 35 jaar oud, zoon van Cornelis Janse Pover en Blasijnken Jobs.
(Hij is daarnaast in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 10 november 1646, op 25-jarige leeftijd (1) met Claessie Christiaens van Oosten, geboren te 's-Heer Arendskerke, overleden voor 1666.) Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Adriaens Pover, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1666, volgt onder VI-l.
 2. Laurens Adriaens Pover, gedoopt op 11 maart 1670 (doopgetuige was Jacob Pover), overleden voor 26 februari 1683, hoogstens 12 jaar oud.

V-h Adriaen Laurisse de Winter, geboren rond 1639, overleden te Kraayert (Zeeland) op 13 december 1727, ongeveer 88 jaar oud, zoon van IV-c. Hij is getrouwd op 18 mei 1666, op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met Tanneke Dooman. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 11 september 1677, op ongeveer 38-jarige leeftijd (2) met Mayken Hubrechtse Steijn (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1657, dochter van Hubrecht Cornelisse Steijn en Francina Pontiaans. Uit dit huwelijk:

 1. Laurens Adriaens de Winter, geboren te Kraayert (Zeeland), gedoopt op 17 januari 1681, volgt onder VI-m.
 2. Hubertus Adriaanse de Winter, geboren te Calishoek, gedoopt op 28 oktober 1682, volgt onder VI-n.
 3. Johannes Adriaanse de Winter, geboren te Kraayert (Zeeland), gedoopt op 15 december 1685, volgt onder VI-o.
Hij is getrouwd te Kraayert (Zeeland) op 10 oktober 1694, op ongeveer 55-jarige leeftijd (3) met Martijntje van Stee (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1660, overleden te Kraayert (Zeeland) op 20 november 1727, ongeveer 67 jaar oud.

V-i Anthony Laurisse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden voor 1679, zoon van IV-c. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 12 september 1665 (1) met Forreken Jans Rycx (23 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1642, overleden voor 1 augustus 1673, hoogstens 31 jaar oud, dochter van Jan Leunissen Rycx (landman in Teekenburg) en Neelken Cornelis Wagemaker. Hij was gehuwd (2) met Lucia Marinisse van der Steen, geboren in het jaar 1647, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1702, 55 jaar oud, dochter van Marinus van der Steen en Tanneken Leendertse de Jonge.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1679, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Adriaens Pover (32 jaar oud), geboren in het jaar 1647, zoon van Adriaen Cornelisse Pover (landman) en Claessie Christiaens van Oosten.) Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Anthonisse de Winter, gedoopt op 5 juni 1674, volgt onder VI-p.

V-j Cornelia Jacobs Boonman, geboren te Borssele rond 1648, overleden aldaar voor 16 oktober 1682, hoogstens 34 jaar oud, dochter van IV-d.

Zie voor het geslacht Boonman het artikel van D.M. Martens in "SpelerieŽ" uitgave van de NGV, afd. Zeeland, 1992 en Kwartierstaat Margrieta Pieterse Oostdijck (Werkgroep Blasijntje Danckaerts, deel 3, 1992).
Zij is getrouwd op 29 juli 1670, Getrouwd voor landspastoor Franciscus van der Lisse te 's Heerenhoek. Getuigen: Mr. Pieter van Stapele en Adriaan Luycx. (RK), op ongeveer 22-jarige leeftijd met Bastiaan Augustijnse Lokerse (41 jaar oud), dijkgraaf en schepen van Borssele, gedoopt te Borssele op 8 oktober 1628, overleden aldaar voor 1705, hoogstens 77 jaar oud, zoon van Augustijn Janse Lokerse (schepen 1625-1643, armmeester en directeur 1634-1638) en Catharina Bastiaanse.
Tussen 1670 en 1679 is hij vermoedelijk Protestant geworden, want hij werd op 27.4.1679 benoemd tot ouderling in Borssele.
RAZE 2088, 8.7.1670 Bastiaan Aug. Loockers, "dijkgraeff der dijckagie en watering, oock schepen in wette van de Baronnie van Monster in Borssele, jonckman", toekomende bruidegom aan de ene en Cornelia Jacobse Boonman, jonge dochter met Adriaan Lucasse Smallegange, "haeren stijffvaeder ende haeren moeder Martijnken Corneliss Kelle" toekomstige bruid ter andere zijde, enz. enz. Huw. voorw.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Lokerse, gedoopt te Borssele op 27 november 1673.
 2. Augustijn Bastiaanse Lokerse, gedoopt te Borssele op 4 februari 1675, volgt onder VI-q.
 3. Joannes Lokerse, gedoopt te Borssele in het jaar 1676.
 4. Catelijntje Lokerse, gedoopt te Borssele op 26 november 1684.
  Vermoedelijk is zij een kind van "zijn dienstmaagd" Tenijntje Jans en niet van Cornelia Boonman.
 5. Marijtje Lokerse.
 6. Augustijn Lokerse.
 7. Jacobus Lokerse. Hij was gehuwd met Maria Corndr. Schipper.

V-k Jacomijntje Jacobse Boonman, geboren te Borssele in het jaar 1649, overleden te Teekenburg op 14 december 1718, 69 jaar oud, dochter van IV-d. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 april 1671 voor de kerk (landspastoor), op 22-jarige leeftijd met Adriaen Pieterse Raes (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1645, overleden te Teekenburg op 16 november 1722, ongeveer 77 jaar oud, zoon van Pieter Marinusse Raes en Martijnken Eeuwoutse. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Adriaanse Raas, geboren in het jaar 1687, volgt onder VI-r.
 2. Antonia Adriaanse Raes, gedoopt op 1 januari 1689, overleden op 8 december 1724, 35 jaar oud. Zij is getrouwd in het jaar 1710, op 21-jarige leeftijd met Marinus Cornelisse Bosch (24 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 4 juni 1686.
  (Hij is later getrouwd te Teekenburg op 8 februari 1725, op 38-jarige leeftijd met Catharina Francoise de Wijn (22 jaar oud), geboren te Nieuwdorp op 3 december 1702, overleden te Monnickendijk op 30 november 1747, 44 jaar oud.)
 3. Cornelis Adriaanse Raas, gedoopt op 7 maart 1690, volgt onder VI-s.

V-l Ariaentje Jacobs Boonman, geboren rond 1651, overleden te Borssele op 28 september 1701, ongeveer 50 jaar oud, dochter van IV-d.

ACTA Heinkenszand, 29.11.1681: Lein Janse Priester is gecomen voor de Consistorie een heeft aengetoont een ondertroubelofte met Adriaentje Jacobs weduwe van Wilhem Cornelisse Dooman, welcke was ondertrout den 8 november 1681 met Cornelis Bouwense Westhof. Lein voors. en Adriaentje tegen malkanderen gehoort sijnde is genoechsaem bevonden datter een troubelofte was geschiet nochtans claegde de bruit dat hij haer onder die belofte te lange had laten sitten sonder naer haer om te sien en dat haer voogd had als dat op nemende voor een verlatinge en een tweede belofte met Cornelis Bouwense aen te gaen etc... Lein zegt dat hij haar nooit van de belofte had ontslagen en wil alsnog met haar trouwen en als de consistorie hier aan mee werkt zal hij de Armen van Calishouck een aanzienlijke recognitie geven. Na vele debatten geeft Lein toch maar toe en kan er morgen een derde gebod volgen.
Zij is getrouwd te Borssele op 11 mei 1677 voor de kerk (landspastoor), op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Willem Cornelisse Dooman, zoon van Cornelis Willemse Dooman en Willemijnken Jacobs. Zij is getrouwd te Borssele op 3 december 1681 voor de kerk (landspastoor), op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met Cornelis Bouwense Westhof, zoon van Bouwen Janse Westhof en Volcxken Jans Priester.
RAZE 2800 (ook 2840), 26.2.1683, fol. 44: Gillis Janse (Kleermaker) ter ene en Cornelis Bouwense ter andere zijde maken accoord over de erfenis van zijn zuster Janneken Jans, gewezen huisvrouw van Cornelis Bouwense Westhof (een huis in het dorp en land rondom Heinkenszand).
(Hij was later gehuwd met Janneken Jans Kleermaker.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Cornelisse Bouwens Westhof, geboren te Kalishoek op 16 januari 1685, volgt onder VI-t.
Zij is getrouwd te Borssele op 29 mei 1685 voor de kerk, op ongeveer 34-jarige leeftijd (3) met Cornelis Claesse Westhoeve (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1649, overleden te Borssele op 6 november 1701, ongeveer 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaus Cornelisse Westhoeve, geboren te Borssele op 21 augustus 1686, volgt onder VI-u.

V-m Jacoba Jacobse Boonman, geboren te Borssele rond 1653, overleden te Zuid-Kraayert op 4 juli 1718, ongeveer 65 jaar oud, dochter van IV-d. Zij is getrouwd te Kloetinge in januari 1677, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Cornelis Willemse Almekinders (ongeveer 40 jaar oud), landman in de Groe (Kloetinge), geboren te Kloetinge rond 1637, overleden te Borssele op 9 januari 1703, ongeveer 66 jaar oud, zoon van Willem Cornelisse Almekinders en Dingeken Jacob Nobels.

RAZE 2074, fol. 89, Not. Sebastiaen Hoogkamer: Jan Wilmsz. Almekinderen lantman woonagtigh in de Groe in het Zuydambacht van Cloetinge verclaerde in vollen vrijen eijgendom verkocht te hebben ten profijte van sijn schoonvader Jacob Laurusse Beck tot Sgravenpolder ten desen present te weten een ruyn paart met een wagen, een plough ende egge met sijn toebehoren item nogh een bruijn merriepaart al so samen voor de somma van ú 25 Vls. Actum den 21 januarij 1670.
RAZE 3194, Kloetinge, 13.3.1679: Jan Almekinders wordt genoemd als koper op de verkoping van de hofstee en schuur van de heer Mr. Cornelis Bruin, "dagh van betalinghe de laetste maij naervolgende."
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Cornelisse Almekinders, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 27 november 1678, gedoopt aldaar op 27 november 1678, volgt onder VI-v.
 2. Willem Almekinders, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 december 1679, volgt onder VI-w.
 3. Jobina Almekinders, geboren te Borssele op 17 april 1686, volgt onder VI-x.
 4. Cornelia Cornelisse Almekinders, geboren te Kraayert (Zeeland) op 8 maart 1693, volgt onder VI-y.
 5. Helena Cornelisse Almekinders, geboren te Kraayert (Zeeland) op 22 augustus 1695, volgt onder VI-z.

V-n Leuntje Marinusse Raven, geboren in het jaar 1632, overleden te Kattendijke op 4 januari 1712, 80 jaar oud, dochter van IV-f. Zij was gehuwd met Huijbrecht Marinusse Raes, geboren in het jaar 1616, zoon van Marinus Pieterse Raes en Hubeken Huijbrechts. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hubrechts Raes, geboren te Kattendijke, volgt onder VI-aa.

VI-a Cornelius Hubrechtse Boonman, landbouwer op de Heuvelhof te Baarsdorp, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1667, gedoopt aldaar op 23 februari 1667, overleden te Baarsdorp op 9 december 1719, 52 jaar oud, zoon van V-a. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1696 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd (1) met Neeltje Cornelisse Knuit (27 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland), gedoopt op 27 maart 1668 landspastoor, overleden te Baarsdorp op 17 januari 1793, 124 jaar oud, dochter van Cornelis Knuyt en Neelken Jans Rijcx. Uit dit huwelijk:

 1. Glijceria Hubrechtse Boonman. Zij is getrouwd te Baarsdorp op 14 februari 1725 met Cornelis de Jonge (25 jaar oud), gedoopt te Baarsdorp op 21 oktober 1699, overleden aldaar op 5 april 1729, 29 jaar oud, zoon van VI-k.
Hij is daarnaast getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 19 november 1704, op 37-jarige leeftijd (2) met Leuntje Barents Verduijn (21 jaar oud), geboren te Eversdijk op 17 januari 1683, gedoopt aldaar op 17 januari 1683, overleden te Baarsdorp op 22 mei 1725, 42 jaar oud, dochter van Barent Wouterse Verduijn en Maiken Cornelisse Westdorp. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelisse Boonman, gedoopt te Baarsdorp op 27 januari 1710, volgt onder VII-a.

VI-b Jacobus Hubrechtse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1676, overleden te Kraayert (Zeeland) op 31 maart 1724, 48 jaar oud, zoon van V-a. Hij was gehuwd met Clasina Christiaanse Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1682, overleden te Kraayert (Zeeland) op 21 april 1737, 55 jaar oud, dochter van Christiaan Adriaanse Pover en Matijntje Dignus. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1702, volgt onder VII-b.
 2. Hubertus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 januari 1715, volgt onder VII-c.

VI-c Bastiaan Laurusz Zuidhof, geboren op 20 januari 1673, overleden in het jaar 1723, 50 jaar oud, zoon van V-b. Hij is getrouwd te Kraayert (Zeeland) op 27 december 1701, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Gerrits Pelgrims. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bastiaan Zuidhof, geboren in het jaar 1715, volgt onder VII-d.

VI-d Cornelis Jacobse Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) op 10 april 1668, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1676, overleden aldaar op 21 juni 1735, 67 jaar oud, zoon van V-c. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 december 1690, op 22-jarige leeftijd (1) met Adriana Adriaense Drijdijck (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1662, overleden voor 28 april 1697, hoogstens 35 jaar oud, dochter van Adriaan Leijnse Drijdijck en Neeltje Anthonisse Oosthouck. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Corneliszn Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 september 1691, volgt onder VII-e.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 april 1697, op 29-jarige leeftijd (2) met zijn nicht Cathalijntje Adriaanse Raes (22 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 2 juni 1674, gedoopt te Calishoek op 8 februari 1682, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1716, 41 jaar oud, dochter van Adriaan Marinusse Raes en Petronella Janse Raven. Uit dit huwelijk:
 1. Daniel Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 3 augustus 1698 (landspastoor), volgt onder VII-f.
 2. Adriaen Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt aldaar op 22 februari 1702, overleden aldaar op 2 december 1752, 50 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 mei 1734 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Magdalena Pieterse de Jonge (25 jaar oud), gedoopt te Driewegen (Zeeland) op 14 april 1709, dochter van Pieter Willemse de Jonge en Cathelijne Janse Slaakwegt.
 3. Hubertus Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1705, volgt onder VII-g.
 4. Maria Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt aldaar op 8 april 1708, volgt onder VII-h.
 5. Helena Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 2 november 1712, volgt onder VII-i.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1721, op 53-jarige leeftijd (3) met Sebastiana Cornelisse op 't Hof (27 jaar oud), geboren in het jaar 1694, overleden te Biezelinge op 16 september 1751, 57 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1727, overleden voor 1761, hoogstens 34 jaar oud. Zij was gehuwd met Wilhelmus Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1720, zoon van Petrus Marinusse de Jonge en Cornelia Cornelisse Langemaire.
  (Hij is later getrouwd op 31 maart 1761, op 41-jarige leeftijd met Catharina Pieterse Vroonland (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1737, dochter van Petrus Marinusse Vroonland en Cornelia Bartelse Bos.)

VI-e Adriana Krijnse Ollemans, gedoopt op 23 oktober 1670, dochter van V-d. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 oktober 1708, op 38-jarige leeftijd met Cornelis Corn. Langemare (28 jaar oud), gedoopt op 2 augustus 1680. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelisse Langemare, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 4 november 1708. Hij is getrouwd op 16 juli 1736, op 27-jarige leeftijd met Helena Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 2 november 1712, volgt onder VII-i.

VI-f Adriaan Crijnse Olleman, geboren op 13 december 1686, zoon van V-d. Hij is getrouwd op 1 mei 1716, op 29-jarige leeftijd met Maatje Jacobusse Ketelaar (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 juni 1692. Uit dit huwelijk:

 1. Quirijn Adriaanse Ollemans, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 16 februari 1717, volgt onder VII-j.
 2. Adriana Adriaanse Olleman, geboren te Nieuwe Kraayert op 31 maart 1718. Zij is getrouwd op 8 december 1742, op 24-jarige leeftijd met Hubertus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 januari 1715, volgt onder VII-c.

VI-g Adriaen Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 april 1674, zoon van V-e. Hij was gehuwd met Jannetje Jacobs Ketelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Adriaanse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1706, volgt onder VII-k.

VI-h Janneken Joosse Reinout, geboren rond 1660, overleden te Goes (Schore) op 10 november 1701, ongeveer 41 jaar oud, dochter van V-f. Zij is getrouwd te Goes (Schore) op 24 september 1686, op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Cornelis Dignisse Westdorp, overleden voor 6 maart 1695, zoon van Dignus Arents Westdorp. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Cornelisse Westdorp, geboren te Schore, gedoopt op 6 januari 1692, volgt onder VII-l.
Zij is getrouwd te Goes (Schore) op 10 juni 1695, op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met Laurens Cornelisse Knuyt, zoon van Cornelis Knuyt en Neelken Jans Rijcx.
(Hij is later getrouwd te Goes (Schore) op 3 mei 1707 met Marij Geerse.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Laurusse Knuyt, geboren te Goes (Schore), gedoopt te Schore op 9 december 1699, volgt onder VII-m.

VI-i Laurens Jooste Reynout, landman op de Kaneelpolderhoeve, gedoopt te Borssele op 5 januari 1674, zoon van V-f.

De "Kaneelpolderhoeve" ligt in de Kaneelpolder, vlak ten noorden van het dorp Kwadendamme op Zuid-Beveland. De oude naam was Quaaendam vanwege de vele dijkdoorbraken. In de 17e en 18e eeuw werden door de katholieken op Zuid-Beveland noodgedwongen de zolders en woonkamers van veel boerderijen voor kerkdiensten gebruikt. Ook de Kaneelpolderhoeve behoorde tot deze "kerkhoeven". Omstreeks 1700 werd de hofstede bewoond door Laurens Joosse Reynout. Later hebben waarschijnlijk twee van zijn zoons, namelijk Pieter en Adriaan, het bedrijf gevoerd. Uit "Oude boerderijen in Zeeland" door W.E.F. van IJsseldijk.
RAZE 2443, Register van plechten Borssele, 23.9.1718: Baljuw Willem Tromp levert aan Lauris Joosse in de herberg "'t Wapen van Borssele", een hofstede met 25 gem. 274 r wei- en zaailand in Borssele in de Herenhoek, aankomende Maatje Marinis weduwe van Jacob Joosse Reijnout, om daarop te verhalen een somma van ú 400.
Idem, fol. 199, 26.4.1720: Laurus Joosse Reynout levert aan de hoog Ed. heer Gillis Corn. van der Nisse sijne hofstede met saaylant alhier in Borssele in de Kolenhoek sijnde 3 gem. 43 r met de hoeve, 14 gem. 203 half, 2 gem. 151, 206 r, samen 21 gem. 4 r. voor ú 8 het gemet.
Hij is in ondertrouw gegaan op 11 maart 1698 en getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) (getuigen waren Christiaen Jillisse en Pieternella Cornelisse), op 24-jarige leeftijd met Jannetje Pieters Kok (25 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 maart 1673 (doopgetuige was Pieternella Franse), overleden te Kwadendamme (Zeeland) op 28 februari 1723, 49 jaar oud, dochter van Pieter Fransen Kok en Ariaentie Maertense Nieustee. Uit dit huwelijk:
 1. Joost Reynout, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 3 april 1699.
  Doopget.: Pieter Franse Kok en Tannetje Lauris.
  Vermeld bij zijn doop: door van de Velde.
 2. Adriaen Reynout, kerkmeester, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 19 januari 1701 (doopgetuigen waren Pieter Cornelis Kaneel en Catelijntje Cornelis Kaneel), overleden te Kwadendamme (Zeeland) op 8 juni 1754, 53 jaar oud.
 3. Josina Reynout, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 19 december 1703 (doopgetuigen waren Pieter Franse Kok en Tannetje de Winter).
 4. Josina Laurysse Reynout, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland), gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 28 januari 1705 (doopgetuigen waren Pieter Franse Kok en Tannetje de Winter), volgt onder VII-n.
 5. Petrus Reynout, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 11 september 1707 (doopgetuigen waren Jacob Jooste en Leuntje Cornelis Caneel), volgt onder VII-o.
 6. Anna Laureysse Reinhout, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 16 september 1710 (doopgetuigen waren Claes Pover en Cornelis Joost Reinout), volgt onder VII-p.

VI-j Jacob Joosse Reynout, geboren te Borssele op 1 januari 1676, wonende aldaar, overleden aldaar op 22 mei 1718, 42 jaar oud, zoon van V-f.

Doopget.: Jacob Adriaensen Steijn.
RAZE 2434, fol. 74, Transportreg. Borssele, 29.6.1716: Jacob Joosse Reinhout bekent schuldig te zijn aan zijn broeder Laurus Joosse Reijnhout de somma van ú 400 tegen 4%. Onderpand is zijn hofstede met 21 gem. 4 roeden land.
Hij is in ondertrouw gegaan te Borssele op 6 juli 1700, op 24-jarige leeftijd met Maatje Marinusse de Jonge (20 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juni 1680, dochter van Marinus Pieterse de Jonge en Stoffelijntje Blaes Cooman. Uit dit huwelijk:
 1. Christophora Jacobse Reynout, geboren te Borssele op 6 oktober 1709, volgt onder VII-q.

VI-k Adriaan Dignusse de Jonge, geboren rond 1661, overleden te Nieuwe Kraayert op 14 maart 1713, ongeveer 52 jaar oud, zoon van V-g. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1685, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Jacomijntje Dignusse Drossaert (20 jaar oud), geboren in het jaar 1665, overleden te Nieuwe Kraayert op 7 april 1705, 40 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dignus Adriaense de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in augustus 1691, overleden te 's-Gravenpolder op 1 mei 1751, 59 jaar oud. Hij is getrouwd te Nieuwe Kraayert op 7 februari 1713, op 21-jarige leeftijd met Jobje Cornelisse Westdorp, geboren te Schore, gedoopt op 6 januari 1692, volgt onder VII-l.
 2. Joannes Adriaanse de Jonge, geboren te Kraayert (Zeeland) op 8 mei 1697, volgt onder VII-r.
 3. Cornelis de Jonge, gedoopt te Baarsdorp op 21 oktober 1699, overleden aldaar op 5 april 1729, 29 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarsdorp op 14 februari 1725, op 25-jarige leeftijd met Glijceria Hubrechtse Boonman, dochter van VI-a.

VI-l Johannes Adriaens Pover, landspastoor, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1666, zoon van V-g.

RAZE 2800, Transportreg. Heinkenszand, 10.2.1690: Verkooper Jacob de Vrijese, Cooper Johannis Pover een hoeve gestaen in stelle op 3 G. 240 r eijgen erve BDG Oost den dijck, West Adr. de Vrijese, Zuid den dijck, Noord Adr. d'Vriese. De koop is ú 170 alles contand ter leveringe den 50: penning enz over d'jaere 1689: tot koopers laste en alle reghte oncosten tot de leveringe incluis; voor den armen ú 0.5.0.
RAZE 2720, fol. 82, Transportreg. 's-Heer Arendskerke, 15.3.1691: Johannes Adr. Pover getrouwd met Marij de Vriese levert aan Adriaan Mar. Mijnheere zaailand in de Oudecraaijert in Plaaijhouc.
RAZE 2800, Transportreg. Heinkenszand, 27.8.1696: Verkoper Jacob de Vriese, koper Johannis Pover een stuk zaailand in de Noordzak voor ú 15 per gemet.
Johannis Pover komt regelmatig voor als koper van zaailand in Heinkenszand tussen 1693 en 1698; op 11.3.1700 verkoopt hij elf stukken wei- en zaailand.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1688, op 22-jarige leeftijd met Maria de Vriese (19 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1669, dochter van Cornelis Jacobs de Vriese en Maeyken Cornelis Cooman.
(Zij is eerder getrouwd voor 1688, op hoogstens 19-jarige leeftijd met Jan Boonman (hoogstens 28 jaar oud), geboren in het jaar 1660, overleden voor juni 1688, hoogstens 28 jaar oud, zoon van V-a.) Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Pover, gedoopt op 3 mei 1689 (doopgetuigen waren Cornelis Pover en Pieternella de Vrise). Zij is getrouwd te Nieuwe Kraayert op 17 februari 1751, op 61-jarige leeftijd met Daniel Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 3 augustus 1698 (landspastoor), volgt onder VII-f.
 2. Cornelia Pover, gedoopt op 31 oktober 1690 (doopgetuige was Jacob en Cornelia de Friese).
 3. Adriaen Janesse Pover, gedoopt op 12 april 1693, volgt onder VII-s.
 4. Cornelis Pover, gedoopt op 17 april 1695 (doopgetuigen waren Jacob de Vriese en Barbara Jacobs).
 5. Cornelis Pover, gedoopt op 12 april 1696 (doopgetuigen waren Jan de Friese en Berbel Jacobs).
  Vermeld bij zijn ondertrouw: dispensatie 3e en 4e graad. Getuigen: Jacob Almekinders, Cornelis Cooman.
  RAZE 2840, Weeskamer Heinkenszand, fol. 224, 30.4.1751: Cornelis Janse Pover, weduwnaar van Elena Almekinders met de voogd Willem Almekinders is veraccordeerd met zijn 4 eigen kinderen als ook de voordochter van zijn overleden vrouw genaamd Cornelia Janse Dominicus, zijn eigen kinderen genaamd Maria, Janis, Cornelis en Jacobus Pover ontvangen voor hun moederlijk goed ú 33:6:8. als ze tot hun mondige jaren gekomen zijn of trouwen; hij zal de minderjarige kinderen moeten houden ziek of gezond kleden en reden laten leren naar zijn vermogen zijn leven lang. Actum Heinkenszand datum ut supra.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Oude Kraayert op 28 november 1724, op 28-jarige leeftijd met Helena Cornelisse Almekinders, geboren te Kraayert (Zeeland) op 22 augustus 1695, volgt onder VI-z.
 6. Laurens Pover, gedoopt op 31 augustus 1698 (doopgetuigen waren Laurens de Winter en Huberta Langemare), volgt onder VII-t.
 7. Catharina Pover, gedoopt op 29 september 1700 (doopgetuigen waren Paulus de Vriese en Martijntje Dignus).
 8. Johannes Pover, gedoopt op 8 januari 1702 (doopgetuigen waren Jan Pover en Leuntje Claes).
 9. Maria Janesse Pover, gedoopt op 30 maart 1704 (doopgetuigen waren Adriaen Christiaense Pover en Willemijntje Oosthoek), volgt onder VII-u.
 10. Jacobus Pover, gedoopt op 5 november 1705 (doopgetuigen waren Adriaan de Jong en Martijntje Cornelis).
 11. Jacobus Pover, gedoopt op 21 januari 1707 (doopgetuigen waren Adriaan de Jong en Martijntje Cornelis).
 12. Pieternella Pover, gedoopt op 6 april 1709 (doopgetuigen waren Adriaen de Jonge en Catelijntje Poppe).
 13. Jacob Pover, gedoopt op 24 december 1711 (doopgetuigen waren Marinus Nagelkerke en Pieternella Gijsbreghs).
 14. Johanna Pover, gedoopt op 22 maart 1714 (doopgetuigen waren Pieter Marinus en Jobje Cornelis).

VI-m Laurens Adriaens de Winter, geboren te Kraayert (Zeeland), gedoopt op 17 januari 1681, overleden te Borssele op 21 juli 1738, 57 jaar oud, zoon van V-h. Hij is getrouwd op 14 februari 1708, op 27-jarige leeftijd met Margarita Oostdijck (18 jaar oud), gedoopt te Baarland op 18 februari 1689 (doopgetuigen waren Blaes Bastiaense en Petronella Hoogesteegers), overleden voor 16 maart 1753, hoogstens 64 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Oostdijck en Pieternella Janse Suythoff.

Weeskamer Heinkenszand RAZE 2840 fol. 228, 16.3.1753: Jan den Han weduwnaar van Maria Laurens de Winter met de voogd Cornelis Laurens de Winter belooft zijn wezen Anna oud elf jaar en Grietie oud acht jaar voor hen beiden te geven ú 120 boven de nalatenschap van hun overleden grootmoeder Grietie Oosdijk weduwe de Wynter; hij zal de kinderen alimenteren tot ze zestien jaar oud zijn; ieder krijgt per jaar ú 6.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Laurusse de Winter, geboren te Borssele op 18 februari 1710, volgt onder VII-v.
 2. Maria Laurusse de Winter, geboren te Borssele op 30 maart 1720, volgt onder VII-w.
 3. Catharina de Winter, geboren te Borssele op 31 januari 1724, volgt onder VII-x.
 4. Cornelis Laurens de Winter, gedoopt te Borssele op 12 januari 1725, volgt onder VII-y.
 5. Johanna Laurusse de Winter, geboren te Borssele op 15 februari 1730, overleden aldaar op 23 mei 1754, 24 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 februari 1754, op 23-jarige leeftijd met Joannis Adriaanse Hoondert (32 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 25 september 1721, zoon van Adriaan Jan Hoondert en Jannetje Cornelisse Slabbekoorn.
  (Hij was later gehuwd met Jacomijna Willemse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 oktober 1736, dochter van Willem Marinusse de Jonge en Susanna Hubrechtse Vermuven.)

VI-n Hubertus Adriaanse de Winter, geboren te Calishoek, gedoopt op 28 oktober 1682, overleden na april 1753, minstens 70 jaar oud, zoon van V-h. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 november 1718, op 36-jarige leeftijd met Jannetie Willems de Groot (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1690, overleden na 1753, minstens 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje de Winter, geboren te Borssele, gedoopt aldaar op 18 november 1719, volgt onder VII-z.

VI-o Johannes Adriaanse de Winter, geboren te Kraayert (Zeeland), gedoopt op 15 december 1685, overleden te Goes op 6 april 1761, 75 jaar oud, zoon van V-h. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1712, op 26-jarige leeftijd (1) met Leuntje Jobs Verduyn (21 jaar oud), geboren te Baarland, gedoopt op 6 maart 1691, overleden te Goes op 15 april 1724, 33 jaar oud, dochter van Job Wouterse Verduin en Jobje Janse Pover. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Janse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 december 1716, volgt onder VII-aa.
 2. Jobbina Johannese de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt aldaar op 23 februari 1718, volgt onder VII-ab.
Hij is getrouwd te Goes op 24 augustus 1725, op 39-jarige leeftijd (2) met Johanna Doense (22 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) op 1 februari 1703, overleden te Goes op 11 november 1775, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Laurus Johannisze de Winter, geboren te Goes op 7 november 1729, volgt onder VII-ac.
 2. Joannes de Winter, geboren te Goes op 1 september 1738. Hij is getrouwd te Schore op 25 februari 1764, op 25-jarige leeftijd met Joanna Dominicus (29 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1734, dochter van Cornelis Jacobus Dominicus en Joanna Barents Verduijn.

VI-p Laurus Anthonisse de Winter, gedoopt op 5 juni 1674, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 26 juli 1705, 31 jaar oud, zoon van V-i.

Getuigen bij het huwelijk: Jan Stevens, Maria Schoonbeek. Vermeld bij zijn overlijden: gehuwd, 32 jaar.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1700, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Cornelisse de Vriese (38 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1662, overleden aldaar op 28 januari 1713, 51 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobs de Vriese en Maeyken Cornelis Cooman.
(Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 april 1684, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Paulusse Langemare (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1657, overleden aldaar op 24 februari 1700, 43 jaar oud, zoon van Paulus Cornelisse Langemare en Geertje Maartens Franse.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1705, volgt onder VII-ad.

VI-q Augustijn Bastiaanse Lokerse, schepen, armmeester, Directeur, gedoopt te Borssele op 4 februari 1675, overleden voor 1750, hoogstens 75 jaar oud, zoon van V-j.

Lidmaat Ger. Kerk 20.3.1717.
Hij is getrouwd rond 1697, op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Jannetje Hubrehtse Schout (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt te Borssele op 25 april 1675, overleden in het jaar 1713, 38 jaar oud, dochter van Hubrecht Jacobse Schout en Grijtje Guilliaemse Doreman. Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaen Lokerse, gedoopt te Borssele op 17 augustus 1698, overleden voor 1702, hoogstens 4 jaar oud.
 2. Huibrecht Lokerse, gedoopt te Borssele op 5 september 1700, overleden voor 1726, hoogstens 26 jaar oud.
 3. Bastiaan Lokerse, gedoopt te Borssele op 3 maart 1702, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 21 februari 1723, 20 jaar oud.
 4. Cornelia Lokerse, gedoopt te Borssele op 14 februari 1712. Zij was gehuwd met Willem Strijker.
Hij is getrouwd te Borssele op 6 maart 1714, op 39-jarige leeftijd (2) met Clasijntje Guijaem Beyts (21 jaar oud), gedoopt te Borssele op 5 maart 1693, dochter van Guiljaem Beijts (schepen, armmeester, diaken, ouderling) en Neeltie Claes.
Zij deed belijdenis 25.3.1725.
Uit dit huwelijk:
 1. Guilliaem Augustijnse Lokerse, gedoopt te Borssele op 27 januari 1715, volgt onder VII-ae.
 2. Jan Lokerse, gedoopt te Borssele op 22 maart 1716.
 3. Catelijntje Lokerse, gedoopt te Borssele op 4 september 1717.
 4. Neeltie Lokerse, gedoopt te Borssele op 23 oktober 1718, overleden te Goes (Vlake) op 30 oktober 1800, 82 jaar oud. Zij was gehuwd met Klaas Otte.
 5. Joanna Lokerse, gedoopt te Borssele op 11 februari 1720.
 6. Augustijn Lokerse, gedoopt te Borssele op 21 december 1721.
 7. Neeltie Lokerse, gedoopt te Borssele in het jaar 1722.
 8. Bastiaan Lokerse, gedoopt te Borssele op 2 februari 1724. Hij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 15 mei 1751 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Geertruid Marinusse Paardekooper, geboren te Wolphaartsdijk.

VI-r Helena Adriaanse Raas, geboren in het jaar 1687, overleden te Teekenburg op 31 augustus 1752, 65 jaar oud, dochter van V-k. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 december 1729, op 42-jarige leeftijd met Jacobus Joosse de Vroe (26 jaar oud), geboren te Borssele op 21 januari 1703, overleden te Teekenburg op 7 juni 1766, 63 jaar oud, zoon van Joost Jacobuse de Vroe en Jacoba Adriaense Dooman. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Jacobusse de Vroe, geboren in het jaar 1730, volgt onder VII-af.

VI-s Cornelis Adriaanse Raas, gedoopt op 7 maart 1690, begraven op 28 augustus 1738, 48 jaar oud, zoon van V-k. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 21 oktober 1710, op 20-jarige leeftijd met Jannetje Jacobs van de Broeke (20 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 juni 1690, overleden te Biezelinge op 19 januari 1738, 47 jaar oud, dochter van Jacobus van den Broeke en Digna Jans Almekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Cornelisse Raes, geboren te 's-Gravenpolder op 10 januari 1711, volgt onder VII-ag.
 2. Adriaan Cornelisse Raas, geboren te Kapelle (Zeeland) op 15 augustus 1713, volgt onder VII-ah.
 3. Pieter Cornelisse Raas, geboren te Biezelinge op 25 december 1718, volgt onder VII-ai.
 4. Joannes Cornelisse Raas, geboren te Biezelinge op 25 juli 1721, volgt onder VII-aj.
 5. Digna Cornelisse Raas, geboren te Biezelinge op 2 oktober 1722, volgt onder VII-ak.

VI-t Cornelia Cornelisse Bouwens Westhof, geboren te Kalishoek op 16 januari 1685, dochter van V-l. Zij is getrouwd te Nieuwe West-Kraayert op 7 december 1706, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelis Oostdijck (25 jaar oud), gedoopt te Baarland op 19 juli 1681 (doopgetuigen waren Cornelis Boosdijck en Huberta Langemeeren), zoon van Jan Pieterse Oostdijck en Pieternella Janse Suythoff. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 20 april 1723, op 38-jarige leeftijd (2) met Philippus Janse de Jonge, overleden te Kraayert (Zeeland) in maart 1759. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Philipse de Jonge, geboren te Zuid-Kraayert op 26 januari 1727, volgt onder VII-al.

VI-u Nicolaus Cornelisse Westhoeve, geboren te Borssele op 21 augustus 1686, overleden te Nieuwe Kraayert op 29 april 1716, 29 jaar oud, zoon van V-l. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 15 november 1712, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Barendse Verduijn (26 jaar oud), geboren te Eversdijk op 6 maart 1686, dochter van Barent Wouterse Verduijn en Maiken Cornelisse Westdorp.
(Zij is later getrouwd te Nieuwe Kraayert op 24 november 1716, op 30-jarige leeftijd met Joannes Adriaanse de Jonge, geboren te Kraayert (Zeeland) op 8 mei 1697, zie VII-r.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Claasse Westhoeve, geboren op 2 april 1714. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 mei 1738, op 24-jarige leeftijd met Martinus Adriaanse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1706, volgt onder VII-k.

VI-v Jacobus Cornelisse Almekinders, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 27 november 1678, gedoopt aldaar op 27 november 1678, overleden te Kraayert (Zeeland) op 13 augustus 1735, 56 jaar oud, zoon van V-m. Hij is getrouwd te Borssele op 15 januari 1704, op 25-jarige leeftijd (1) met Maria Adriaans Priester (21 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 29 maart 1682, overleden te Zuid-Kraayert op 7 september 1712, 30 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Almekinders, geboren te Zuid-Kraayert op 8 mei 1707, volgt onder VII-am.
 2. Cornelia Jacobse Almekinders, geboren te Zuid-Kraayert op 11 oktober 1708, volgt onder VII-an.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek in mei 1713, op 34-jarige leeftijd (2) met Antonia Verduijn (25 jaar oud), gedoopt te Eversdijk op 8 maart 1688, overleden op 27 juni 1725, 37 jaar oud, dochter van Barent Wouterse Verduijn en Maiken Cornelisse Westdorp. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jacobusse Almekinders, geboren te Nieuwe Kraayert op 8 maart 1718, volgt onder VII-ao.

VI-w Willem Almekinders, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 december 1679, overleden te Nieuwe West-Kraayert op 1 december 1758, 78 jaar oud, zoon van V-m. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 februari 1715, op 35-jarige leeftijd met Johanna Aelbreghtse Rijck (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1691, overleden te Nieuwe West-Kraayert op 10 oktober 1760, 69 jaar oud, dochter van Aelbreght Cornelisse Rijck en Jannetie Adriaens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Almekinders, gedoopt te Nieuwe West-Kraayert op 20 juli 1718, volgt onder VII-ap.

VI-x Jobina Almekinders, geboren te Borssele op 17 april 1686, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 januari 1752, 65 jaar oud, dochter van V-m. Zij is getrouwd te Borssele op 7 februari 1713, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Janse Braber (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1685, overleden te Heinkenszand (Zeeland) in oktober 1755, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Cornelisse den Braber, geboren te Nieuwe Kraayert op 6 mei 1723, volgt onder VII-aq.

VI-y Cornelia Cornelisse Almekinders, geboren te Kraayert (Zeeland) op 8 maart 1693, overleden te Driewegen (Zeeland) op 30 juni 1718, 25 jaar oud, dochter van V-m. Zij is getrouwd te Borssele op 19 augustus 1710, op 17-jarige leeftijd met Leonardus Pieters Westhoeve (21 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1689. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Leynsdr Westhoeve, gedoopt te Borssele op 30 september 1710, volgt onder VII-ar.

VI-z Helena Cornelisse Almekinders, geboren te Kraayert (Zeeland) op 22 augustus 1695, overleden voor 30 april 1751, hoogstens 55 jaar oud, dochter van V-m. Zij is getrouwd te Nieuwe West-Kraayert op 10 mei 1718, op 22-jarige leeftijd (1) met Jan Dominicus (35 jaar oud), geboren te Dijkwel op 27 augustus 1682. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Janse Dominicus, geboren te Kraayert (Zeeland) op 17 juni 1723, volgt onder VII-as.
Zij is in ondertrouw gegaan te Oude Kraayert op 28 november 1724, op 29-jarige leeftijd (2) met Cornelis Pover (28 jaar oud), gedoopt op 12 april 1696, zoon van VI-l. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Pover.
 2. Janis Pover.
 3. Cornelis Pover.
 4. Jacobus Pover.

VI-aa Maria Hubrechts Raes, geboren te Kattendijke, overleden te Kloetinge op 19 april 1701, dochter van V-n. Zij is in ondertrouw gegaan te Kattendijke op 30 oktober 1681, getrouwd te Kloetinge op 28 november 1681 voor de kerk (RK) (1) met Marinus Jacobse Beck (39 jaar oud), gedoopt te Baarland op 29 september 1642. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Beck, geboren de Groe op 2 maart 1683, volgt onder VII-at.
 2. Hubregt Marinusse Beck, gedoopt te Kloetinge op 8 januari 1690 (RK) (doopgetuige was Jan en Leunite Huibreghs), volgt onder VII-au.
Zij is getrouwd te Kloetinge op 28 juli 1696 (2) met Pieter Jacobs Beunart, geboren te Kapelle (Zeeland).

VII-a Maria Cornelisse Boonman, gedoopt te Baarsdorp op 27 januari 1710, overleden te 's-Heer Arendskerke op 18 augustus 1775, 65 jaar oud, dochter van VI-a. Zij is getrouwd te Baarsdorp op 28 november 1730, op 20-jarige leeftijd (1) met Cornelis Leijnse Driedijk (61 jaar oud), geboren te Kraayert (Zeeland) op 14 april 1669, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 december 1745, 76 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hubrecht Cornelisse Driedijk, geboren te Baarsdorp op 22 juni 1734, volgt onder VIII-a.
 2. Adriana Cornelisse Driedijk, geboren te Baarsdorp op 31 augustus 1741, volgt onder VIII-b.
Zij was gehuwd (2) met Mattheus de Baar, geboren te Hamme op 27 maart 1713, overleden te 's-Heer Arendskerke op 18 augustus 1775, 62 jaar oud, zoon van Joannis de Baar en Anna Jansen. Uit dit huwelijk:
 1. Jan Mattheusse de Baar, geboren te Baarsdorp op 9 juli 1752, volgt onder VIII-c.

VII-b Christianus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1702, overleden aldaar op 28 maart 1767, 65 jaar oud, zoon van VI-b. Hij is getrouwd te Kraayert (Zeeland) op 10 juni 1727, op 25-jarige leeftijd met Apolonia Pieters Copmels (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1706, overleden te Goes op 29 oktober 1790, 84 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomijne Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 24 maart 1728, volgt onder VIII-d.

VII-c Hubertus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 januari 1715, zoon van VI-b. Hij is getrouwd op 8 december 1742, op 27-jarige leeftijd met Adriana Adriaanse Olleman (24 jaar oud), geboren te Nieuwe Kraayert op 31 maart 1718, dochter van VI-f. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hubregtse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1760, volgt onder VIII-e.

VII-d Pieter Bastiaan Zuidhof, geboren in het jaar 1715, overleden te 's-Heerenhoek in het jaar 1789, 74 jaar oud, zoon van VI-c. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1742, op 27-jarige leeftijd met Margrieta Pieterse Draven (19 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 september 1723, overleden te 's-Heerenhoek op 15 mei 1796, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Pieterse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 26 januari 1744, volgt onder VIII-f.
 2. Wilhelmus Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 14 januari 1755, volgt onder VIII-g.
 3. Jan Pieterse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 24 april 1757, volgt onder VIII-h.
 4. Adriana Pieterse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 4 januari 1761, volgt onder VIII-i.

VII-e Jacobus Corneliszn Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 september 1691, overleden aldaar op 5 september 1722, 30 jaar oud, zoon van VI-d. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 mei 1712, op 20-jarige leeftijd met Jannetje Remijn (23 jaar oud), geboren te West-Kraayert op 18 augustus 1688, dochter van Marinus Jansen Remijn en Neeltje Willems Rentmeester. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 16 april 1717, volgt onder VIII-j.
 2. Cornelis Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1720, volgt onder VIII-k.

VII-f Daniel Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 3 augustus 1698 (landspastoor), overleden rond 1781, ongeveer 83 jaar oud, zoon van VI-d. Hij is getrouwd op 5 mei 1733 (landspastoor), op 34-jarige leeftijd (1) met Adriana Pieterse Caneel (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 6 oktober 1709 (landspastoor), overleden te Nieuwe Kraayert op 3 mei 1750, 40 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Boonman, geboren te Nieuwe Kraayert op 8 december 1737, volgt onder VIII-l.
 2. Cornelia Boonman, gedoopt op 10 maart 1739, volgt onder VIII-m.
 3. Jacoba Danielse Boonman, geboren te Nieuwe West-Kraayert op 4 mei 1740, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1802, 62 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1765, op 25-jarige leeftijd met Marinus Cornelisse den Braber, geboren te Nieuwe Kraayert op 6 mei 1723, volgt onder VII-aq.
 4. Cornelis DaniŽlse Boonman, gedoopt op 31 juli 1742 (landspastoor), volgt onder VIII-n.
Hij is getrouwd te Nieuwe Kraayert op 17 februari 1751, op 52-jarige leeftijd (2) met Catharina Pover (61 jaar oud), gedoopt op 3 mei 1689, dochter van VI-l.

VII-g Hubertus Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1705, overleden te 's-Heer Arendskerke in oktober 1766, 60 jaar oud, zoon van VI-d. Hij is getrouwd te Sinoutskerke op 1 juni 1740, op 34-jarige leeftijd met Tanna Janse Westdorp (20 jaar oud), gedoopt te Sinoutskerke op 8 oktober 1719, overleden te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1782, 63 jaar oud, dochter van Jan Gommerts Westdorp en Apolonia Cornelisse Knuit.
(Zij is later getrouwd op 11 september 1771, op 51-jarige leeftijd met Johannes Hermans Acda (50 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in januari 1721, overleden rond 1780, ongeveer 59 jaar oud, zoon van Herman Claasse Acda en Joanna Huybrechtse van den Broeke. (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 september 1747, op 26-jarige leeftijd met Sara Antonisse de Keijser (21 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) op 22 april 1726, overleden voor 1771, hoogstens 45 jaar oud, dochter van Anthonie Pieters de Keijser en Joanna Joose de Vroe.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boonman, gedoopt te 's-Heer Abtskerke op 7 juli 1741, volgt onder VIII-o.
 2. Jan Hubrechtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 januari 1744, volgt onder VIII-p.
 3. Marinus Hubregtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 februari 1746, volgt onder VIII-q.
 4. Petrus Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 januari 1753. Hij is getrouwd op 23 september 1777, op 24-jarige leeftijd met Johanna Bek (27 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 juli 1750, overleden aldaar op 29 mei 1798, 47 jaar oud, dochter van VIII-ct.
 5. Leuntje Boonman, Apolonia, geboren te 's-Heer Abtskerke op 28 september 1754, volgt onder VIII-r.

VII-h Maria Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt aldaar op 8 april 1708, dochter van VI-d. Zij is getrouwd te Goes op 12 juni 1732 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Jan Cornelisse Goense (22 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland), gedoopt aldaar op 4 mei 1710, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 juni 1753, 43 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse Goense en Neeltje Pauwels Poortvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Janse Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1734, volgt onder VIII-s.
 2. Jacomina Janse Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 12 februari 1741, volgt onder VIII-t.
 3. Jacob Goense, geboren op 28 januari 1750, volgt onder VIII-u.

VII-i Helena Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 2 november 1712, overleden te Borssele op 27 september 1792, 79 jaar oud, dochter van VI-d. Zij is getrouwd op 16 juli 1736, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Cornelisse Langemare (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 4 november 1708, zoon van VI-e. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Cornelisse Langemare, geboren te Borssele op 10 mei 1739, volgt onder VIII-v.
 2. Maria Langemaire, gedoopt te Borssele op 9 mei 1743, volgt onder VIII-w.
 3. Marinus Cornelisze Langemare, gedoopt te Borssele op 28 maart 1748, volgt onder VIII-x.
 4. Katharina Cornelisse Langemare, geboren te Borssele op 4 maart 1749. Zij is getrouwd op 9 juni 1781, op 32-jarige leeftijd met Joannes Jacobse van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1734, volgt onder VIII-bu.
 5. Quirinus Cornelisse Langemaire, geboren te Borssele op 14 december 1750, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 oktober 1810, 59 jaar oud. Hij was gehuwd met Pieternella Willemse Hoondert, landbouwster, geboren te Kraayert (Zeeland) op 1 september 1746, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1841, 94 jaar oud, dochter van Willem Klaasse Hoondert en Magdalena Adriaanse van den Dries.
  (Zij is daarnaast getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1771, op 24-jarige leeftijd (2) met Laurentius Willems Vermue (26 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 15 mei 1745, overleden te Goes op 1 februari 1789, 43 jaar oud, zoon van Willem Hubregtse Vermue en Cornelia Pieterse Schoondijck.)
 6. Maria Cornelisse Langemaire, Maatje, geboren op 6 september 1754, volgt onder VIII-y.

VII-j Quirijn Adriaanse Ollemans, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 16 februari 1717, overleden te Borssele op 28 februari 1806, 89 jaar oud, zoon van VI-f. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 maart 1752, op 35-jarige leeftijd met Susanna Krijnse Pover (21 jaar oud), gedoopt te Baarsdorp op 28 maart 1730, dochter van Crijn Cornelisse Pover en Geertruyt Vermue.
(Zij is eerder getrouwd te Biezelinge op 16 oktober 1748, op 18-jarige leeftijd met Barthel Verheulen.) Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Crijnse Olleman, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1754, volgt onder VIII-z.
 2. Adriaan Crijnse Ollemans, geboren op 24 juli 1765, volgt onder VIII-aa.
 3. Josina Crijnse Olleman, gedoopt te Borssele op 13 januari 1773, volgt onder VIII-ab.

VII-k Martinus Adriaanse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1706, zoon van VI-g. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 mei 1738, op 31-jarige leeftijd met Maria Claasse Westhoeve (24 jaar oud), geboren op 2 april 1714, dochter van VI-u. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maartense Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1739, volgt onder VIII-ac.
 2. Adriaan Maartense Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1743, volgt onder VIII-ad.

VII-l Jobje Cornelisse Westdorp, geboren te Schore, gedoopt op 6 januari 1692, overleden te 's-Gravenpolder op 8 mei 1751, 59 jaar oud, dochter van VI-h. Zij is getrouwd te Nieuwe Kraayert op 7 februari 1713, op 21-jarige leeftijd met Dignus Adriaense de Jonge (21 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in augustus 1691, overleden te 's-Gravenpolder op 1 mei 1751, 59 jaar oud, zoon van VI-k. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Dignusse de Jonge, landman, geboren te Schore op 12 februari 1714, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 februari 1765, 50 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 februari 1735, op 21-jarige leeftijd met Anna Laureysse Reinhout, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 16 september 1710, volgt onder VII-p.
 2. Cornelis Dignisse de Jonge, gedoopt op 4 maart 1715, volgt onder VIII-ae.
 3. Johannes Dignusse de Jonge, geboren te Nieuwe Kraayert op 1 mei 1716, volgt onder VIII-af.
 4. Jacobus Dignusse de Jonge, geboren op 15 december 1720, volgt onder VIII-ag.
 5. Maria Dignusse de Jonge, geboren te Nieuwe Kraayert op 2 juni 1722, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1749, 27 jaar oud. Zij is getrouwd op 3 mei 1746, op 23-jarige leeftijd met Joannis Balthazar Janse Priem (25 jaar oud), geboren te Grobbendonk (BelgiŽ) op 6 januari 1721, overleden te 's-Heerenhoek op 5 november 1803, 82 jaar oud, zoon van Jan Balthasar Priem en Adriana Franckx.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 december 1750, op 29-jarige leeftijd met Petronella Antonisse de Keijzer (22 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) op 14 maart 1728, overleden te 's-Heerenhoek op 23 februari 1808, 79 jaar oud, dochter van Anthonie Pieters de Keijser en Joanna Joose de Vroe.)
 6. Jacomina Dignusse de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder, gedoopt op 2 juni 1726, volgt onder VIII-ah.

VII-m Cornelis Laurusse Knuyt, geboren te Goes (Schore), gedoopt te Schore op 9 december 1699, overleden te Merepolder op 21 september 1760, 60 jaar oud, zoon van VI-h. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1722, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Janse Rijck (18 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1703 (doopgetuigen waren Cornelis Albregse en Jacoba Oostdijk), overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1749, 46 jaar oud, dochter van Jan Aelbreghts Rijck (landman op de Rode Hoeve te Ovezande) en Catelijntje Oostdijck. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelisse Knuit, geboren te Borssele op 14 november 1734, volgt onder VIII-ai.
 2. Jan Cornelisse Knuijt, geboren te Schore op 19 maart 1741, volgt onder VIII-aj.
 3. Johanna Cornelisse Knuijt, geboren te Schore op 5 november 1744, gedoopt aldaar op 5 november 1744, volgt onder VIII-ak.
 4. Aalbregt Knuijt, geboren te Schore op 27 maart 1746, volgt onder VIII-al.

VII-n Josina Laurysse Reynout, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland), gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 28 januari 1705, dochter van VI-i.

RAZE 3451, 29.8.1752: Josina Laurusse Reynout weduwe van Aelbregt Jansz. Rijk vertoont testament waaruit blijkt dat de weeskamer is uitgesloten.
RAZE 3443, Ovezande 21.9.1791: Pieter Pieterse Dekker, getrouwd met Janna Aalbregtse Rijk, Katarina Aalbregtse Rijk, weduwe van Cornelis Adriaanse Pover en Klasina Menheere weduwe van Jan Aalbregtse Rijk en Pieter Marinusse de Jonge getrouwd met Pieternella Aalbregtse Rijk voor hemzelf en met Aalbregt Laurusse Rijk als voogden van de minderjarige wezen van wijlen Josina Laurusse Reynout weduwe van Aalbregt Janse Rijk verkopen aan Pieter Janse Rijk een woonhuis, schuur en erf staande in Ovezande op de Ambachtsherendijk voor ú 125.0.0. en een elzenbos groot 1 gem. 233 r. voor ú 172.0.0 aan Pieter Timmerman.
Zij is in ondertrouw gegaan te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 augustus 1725 en getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1726 (getuigen waren Jan Aalbreghtse Rijck, Cornelis Hoedemaker en Petrus Louerse), op 21-jarige leeftijd met Aelbreght Janse Rijck (18 jaar oud), landman op de Witte Hoeve in Ovezande, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1708 (doopgetuigen waren Cornelis Franse en Grietje Oosdijk), overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 maart 1752, 43 jaar oud, zoon van Jan Aelbreghts Rijck (landman op de Rode Hoeve te Ovezande) en Catelijntje Oostdijck.
Albreght Janse Rijk betaalde zoutgeld in Ovezande van sept. 1740 tot sept. 1756, na 1765 betaalde zijn weduwe zoutgeld.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Albrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1727 (doopgetuigen waren Jan Aalbregtse Rijck en Pieta Jan Rijck).
 2. Johanna Aalbrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1728 (doopgetuige was Petronella Jans), volgt onder VIII-am.
 3. Jan Aalbrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1732 (doopgetuigen waren Joannes Elbrechts Rijck en Cornelia Janse Rijck), volgt onder VIII-an.
 4. Laurentius Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1734 (doopgetuigen waren Letrus Laureysse en Catharina Cornelisse), volgt onder VIII-ao.
 5. Catharina Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1737 (doopgetuigen waren Cornelis Jansen Rijck en Jacoba Jansen Rijck), volgt onder VIII-ap.
 6. Adriaan Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1739 (doopgetuigen waren Adriaan Lauwerse Rijnhout en Neeltje Jacobse Boonman).
 7. Petrus Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 28 mei 1741 (doopgetuigen waren Pieter Boschdijk en Petronella Janse Rijck).
 8. Petrus Aalbrechts Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1743, gedoopt aldaar op 9 januari 1743 (doopgetuigen waren Adriaan Lauwerse Rijnhout en Neeltje Jacobse Boonman), volgt onder VIII-aq.
 9. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1744 (doopgetuigen waren Cornelis Lauwerse Knuut en Jobje Johannis de Winter), overleden voor 4 april 1745, hoogstens 1 jaar oud.
 10. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1745 (doopgetuigen waren Cornelis Lauwerse Knuut en Jobje Johannis de Winter), overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1764, 19 jaar oud.
 11. Pieternella Albrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1746 (doopgetuigen waren Petrus Boschdijk en Petronella Rijck), volgt onder VIII-ar.

VII-o Petrus Reynout, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 11 september 1707, zoon van VI-i. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 7 april 1733, op 25-jarige leeftijd met Catharina Cornelisse (23 jaar oud), geboren de Calange, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1709. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Pieterse Reijnout, geboren te Nisse (Zeeland) op 5 augustus 1735, overleden voor maart 1785, hoogstens 49 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1759, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Dignusse de Jonge, geboren op 15 december 1720, volgt onder VIII-ag.
 2. Leuntje Pieterse Reijnout, geboren te Nisse (Zeeland) op 1 december 1743, volgt onder VIII-as.

VII-p Anna Laureysse Reinhout, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 16 september 1710, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1775, 64 jaar oud, dochter van VI-i. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 februari 1735, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Dignusse de Jonge (21 jaar oud), landman, geboren te Schore op 12 februari 1714, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 februari 1765, 50 jaar oud, zoon van VII-l. Uit dit huwelijk:

 1. Jobina Adriaanse de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 november 1737, volgt onder VIII-at.
 2. Johanna Adriaanse de Jonge, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 12 februari 1752, volgt onder VIII-au.
 3. Petronella Adriaanse de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 januari 1754, volgt onder VIII-av.

VII-q Christophora Jacobse Reynout, geboren te Borssele op 6 oktober 1709, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1755, 45 jaar oud, dochter van VI-j. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1734, op 24-jarige leeftijd met Jan Geens. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Geens, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juni 1752, volgt onder VIII-aw.

VII-r Joannes Adriaanse de Jonge, geboren te Kraayert (Zeeland) op 8 mei 1697, zoon van VI-k. Hij is getrouwd te Nieuwe Kraayert op 24 november 1716, op 19-jarige leeftijd met Cornelia Barendse Verduijn (30 jaar oud), geboren te Eversdijk op 6 maart 1686, dochter van Barent Wouterse Verduijn en Maiken Cornelisse Westdorp.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 15 november 1712, op 26-jarige leeftijd met Nicolaus Cornelisse Westhoeve, geboren te Borssele op 21 augustus 1686, zie VI-u.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Janse de Jonge, geboren te Nieuwe Kraayert op 23 september 1719. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 maart 1755, op 35-jarige leeftijd met Adriaan Janse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 december 1716, volgt onder VII-aa.

VII-s Adriaen Janesse Pover, gedoopt op 12 april 1693, wonende te Oudelande (Zeeland), overleden voor 1748, hoogstens 55 jaar oud, zoon van VI-l.

De doopaantekeningen van de RK Landsparochie van Zuid-Beveland tussen 23 september 1692 en 16 januari 1695 zijn verloren gegaan bij het oproer en de plundering in Zuid-Beveland in 1697, daardoor is de doop van Adriaan niet te vinden. De pastoor schreef in het doopboek: "Van voorders" (1692) "tot 1695 zijn mijn aenteekeninghen in de verwoestinghe van 't Huis en kerck tot Ovesand in den jaere 1697, 25 maert verlooren."
RAZE 3410, Weeskamer Oudelande, 16.12.1724: Jan en Adrijaen Haalbregtse als gewettigde voogden aan de ene en Adrijaen Jansz Pover weduwnaar van Marija Hellebregts aan de andere zijde, zijn accoord over de goederen die Marija Hellebregts bij haar dood heeft nagelaten. De weduwnaar accepteert de hele inboedel en goederen, de kredieten en de schulden. Hij moet aan zijn kind genaamd Johannes Pover ú 16.13.-. uitkeren voor zijn moederlijke erfportie.
In de marge: Als de vader voor het kind komt te overlijden, zullen Baljuw en Schepenen met de voogden "geen last daar van hebben om redenen alsoo het kind in dien tussen tijt zijn goederen gemacklijk conde verteren". Getekend door: Adriaen Pover, Jan Aelbregts Rijk en Adriaan Hellebregts Rijk.
Adriaan Pover te Oudelande betaalde in 1725 familiegeld.
RAZE 3408, 17.5.1748: Johannis Pover vertoont testament voor schepenen van Oudelande van rentmeester Adriaan Pover en zijn huisvrouw Jannetie Huibr. Vermuij van 31.12.1742 waarbij is gebleken dat de weeskamer van Oudelande was uitgesloten. Tot administratief voogd van vaderszijde is benoemd Johannis Pover, tot toeziend voogd Cornelis Pover en van moederszijde Willem Vermuij en Willem de Jonge. De aangestelde voogden wordt verzocht een staat en inventaris van de boedel te maken.
Hij is getrouwd te Oudelande (Zeeland) op 10 januari 1719, op 25-jarige leeftijd (1) met Maria Aelbreghtse Rijck (32 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 26 december 1686 (doopgetuigen waren Dignis Janz. Noorthoeck en Cornelia Adriaensz.), dochter van Aelbreght Cornelisse Rijck en Jannetie Adriaens.
(Zij was weduwe van Jacob Noordhoek.) Uit dit huwelijk:
 1. Adelbertus Pover, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 20 maart 1721 (doopgetuigen waren Adriaen Aelbreghtse Rijck en Johanna Aelbreghtse Rijck).
 2. Johannes Pover, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 20 maart 1721 (doopgetuigen waren Cornelis Pover en Catharina Pover), overleden voor 9 september 1722, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Janus Adriaanse Pover, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 9 september 1722 (doopgetuigen waren Cornelis Pover en Catharina Pover), overleden te Goes op 22 november 1790, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1751, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Janse Dominicus, geboren te Kraayert (Zeeland) op 17 juni 1723, volgt onder VII-as.
 4. Joanna Pover, geboren te Goes op 3 maart 1724, overleden te Oudelande (Zeeland) op 27 juli 1747, 23 jaar oud.
Hij is getrouwd te Goes op 9 januari 1725, op 31-jarige leeftijd (2) met Jannetie Hubreghse Vermue (28 jaar oud), gedoopt te 's-Heer Arendskerke (landspastoor) op 9 juli 1696 (doopgetuigen waren Willem Pieterse en Juffr. de Breuker), overleden te Oudelande (Zeeland) op 12 april 1748, 51 jaar oud, dochter van Hubrecht Crijns Vermue en Jacomintie Willems Pover (Rentmeester). Uit dit huwelijk:
 1. Maria Pover, gedoopt op 1 november 1725 (doopgetuigen waren Wilhelmus Huybreghse Vermuyen en Susanna Huybreghse Vermuyen).
 2. Maria Pover, gedoopt op 15 november 1726 (doopgetuigen waren Laurentius Vermuyen en Maria Janesse Pover).
 3. Hubertus Pover, gedoopt op 6 januari 1728 (doopgetuigen waren Laurentius Janesse Pover en Susanna Huybreghse Vermuyen), verdronken te Oudelande (Zeeland) op 8 oktober 1751, 23 jaar oud.
 4. Cornelius Pover, gedoopt op 26 januari 1729 (doopgetuigen waren Adriaan Ketelaar en Geertie Huybreghse Vermuyen).
 5. Petronella Pover, gedoopt op 22 februari 1730 (doopgetuigen waren Adriaan Ketelaar en Cornelia Cornelisse Langemare).
 6. Jacomijna Pover, gedoopt op 18 februari 1731 (doopgetuigen waren Joannes Tuurlincks en Cornelia Huybreghse Vermuyen).
 7. Maria Pover, gedoopt op 18 mei 1732 (doopgetuige was Maria Janesse Pover).
 8. Cornelis Adriaens Pover, landman, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 27 oktober 1733 (doopgetuigen waren Lindert Carets en Maria Pover), overleden te Borssele voor 1799, hoogstens 66 jaar oud.
  Hij woonde op een hofstee in de Tevixhoek in Borssele. Hij betaalde zoutgeld in Heinkenszand in 1765 en 1766.
  Hij is getrouwd te Borssele op 31 maart 1761 (getuigen waren Johannes Adriaan Pover, Johannes Aalbreghtse Rijck en Lauerens Aalbreghtse Rijck), op 27-jarige leeftijd met Catharina Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1737, volgt onder VIII-ap.
 9. Petrus Pover, gedoopt op 10 januari 1736 (doopgetuigen waren Jacob Marinusse Menheere en Martina Jans Oondert).
 10. Johanna Pover, gedoopt op 17 januari 1738 (doopgetuigen waren Bastiaan Marinusse Remijn en Martina Jans Oondert).
 11. Maria Pover, gedoopt op 12 april 1740 (doopgetuigen waren Willem Huybreghse Vermuyen en Johanna Janusse Pover).
 12. Petrus Pover, gedoopt op 31 oktober 1741 (doopgetuigen waren Willem Huybreghse Vermuyen en Cornelia Piterse de Jong).

VII-t Laurens Pover, gedoopt op 31 augustus 1698, zoon van VI-l. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juni 1722, op 23-jarige leeftijd met Tannetie Jans (26 jaar oud), geboren te Biezelinge, gedoopt op 18 oktober 1695. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Lauwerse Pover, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1723, volgt onder VIII-ax.
 2. Joannes Lauwerse Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1742, volgt onder VIII-ay.

VII-u Maria Janesse Pover, gedoopt op 30 maart 1704, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1734, 30 jaar oud, dochter van VI-l. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1730, op 26-jarige leeftijd met Leonardus Cornelisse Knuijt (23 jaar oud), gedoopt te Kruiningen (Zeeland) op 29 maart 1707 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Jans en Marij Geerse), overleden te Driewegen (Zeeland) op 4 juli 1760, 53 jaar oud, zoon van Cornelis Cornelisse Knuyt en Geertruij Jans Almekinders.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 september 1734, op 27-jarige leeftijd met Helena Leynsdr Westhoeve, gedoopt te Borssele op 30 september 1710, zie VII-ar. Hij is daarnaast getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1747, op 40-jarige leeftijd (3) met Athonetta van Dongen.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Knuijt, geboren in het jaar 1731, overleden rond 1733, ongeveer 2 jaar oud.
 2. Geertruida Knuijt, geboren rond 1733, begraven te Borssele in het jaar 1766, ongeveer 33 jaar oud. Zij was gehuwd met Cornelis Almekinders, gedoopt te Nieuwe West-Kraayert op 20 juli 1718, volgt onder VII-ap.

VII-v Joannes Laurusse de Winter, geboren te Borssele op 18 februari 1710, overleden aldaar op 11 mei 1749, 39 jaar oud, zoon van VI-m. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 9 december 1733, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelisse Kooman (20 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 15 december 1712. Uit dit huwelijk:

 1. Margrita de Winter, geboren te 's-Gravenpolder op 2 november 1734, volgt onder VIII-az.
 2. Laurus de Winter, geboren te 's-Gravenpolder op 9 februari 1746, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 22 september 1823, 77 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1778, op 32-jarige leeftijd met Adriana Cornelisse Driedijk, geboren te Baarsdorp op 31 augustus 1741, volgt onder VIII-b.

VII-w Maria Laurusse de Winter, geboren te Borssele op 30 maart 1720, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1751, 30 jaar oud, dochter van VI-m. Zij is getrouwd te Borssele op 10 mei 1740, op 20-jarige leeftijd met Jna Janse de Haan. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Janse de Haan, geboren te Borssele op 22 februari 1742, volgt onder VIII-ba.

VII-x Catharina de Winter, geboren te Borssele op 31 januari 1724, overleden te 's-Heer Abtskerke op 26 januari 1797, 72 jaar oud, dochter van VI-m. Zij was gehuwd met Bernardus Janse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 december 1751, overleden op 12 april 1789, 37 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek met Jan Hubrechtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 januari 1744, volgt onder VIII-p.
 2. Pieter Barendse de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 januari 1760, volgt onder VIII-bb.

VII-y Cornelis Laurens de Winter, gedoopt te Borssele op 12 januari 1725, zoon van VI-m. Hij is getrouwd te Borssele op 16 februari 1751, op 26-jarige leeftijd met Tannetje Corn. Dominicus (25 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1725, gedoopt aldaar op 7 augustus 1725, dochter van Cornelis Jacobus Dominicus en Joanna Barents Verduijn. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha de Winter, geboren te Borssele op 4 januari 1752, volgt onder VIII-bc.
 2. Johanna Cornelisse de Winter, geboren te Borssele op 18 november 1753, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1802, 48 jaar oud. Zij is getrouwd op 16 juni 1779, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmus Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 14 januari 1755, volgt onder VIII-g.
 3. Maria Cornelisse de Winter, geboren te Borssel op 17 oktober 1756, volgt onder VIII-bd.

VII-z Maatje de Winter, geboren te Borssele, gedoopt aldaar op 18 november 1719, dochter van VI-n. Zij is getrouwd te Borssele op 24 augustus 1739, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Cornelisse Knuyt (37 jaar oud), gedoopt te 's-Gravenpolder op 3 mei 1702 (doopgetuigen waren Cornelis Hendricx en Neeltje Knuit), overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 december 1752, 50 jaar oud, zoon van Cornelis Cornelisse Knuyt en Geertruij Jans Almekinders.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1731, op 28-jarige leeftijd met Lucia de Winter (20 jaar oud), geboren te Borssele, gedoopt aldaar op 14 januari 1710, overleden voor augustus 1739, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Hieronimus de Winter en Digna Almekinders.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelisse Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1746, volgt onder VIII-be.

VII-aa Adriaan Janse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 december 1716, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1762, 45 jaar oud, zoon van VI-o. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 maart 1755, op 38-jarige leeftijd met Jacomina Janse de Jonge (35 jaar oud), geboren te Nieuwe Kraayert op 23 september 1719, dochter van VII-r. Uit dit huwelijk:

 1. Joannis Adriaanse de Winter, geboren te Kattendijke op 17 september 1757, volgt onder VIII-bf.
 2. Janus de Winter, geboren te Kattendijke op 24 maart 1761, volgt onder VIII-bg.

VII-ab Jobbina Johannese de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt aldaar op 23 februari 1718, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1786, 68 jaar oud, dochter van VI-o. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1737, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Rijck (23 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1713 (doopgetuigen waren Pieternella Oostdijck en Cornelia Cornelisse), wonende te Ovezande (Zeeland), overleden aldaar rond 1786, ongeveer 73 jaar oud, zoon van Jan Aelbreghts Rijck (landman op de Rode Hoeve te Ovezande) en Catelijntje Oostdijck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1743, volgt onder VIII-bh.
 2. Joanna Cornelisze Rijck, gedoopt op 11 december 1747, overleden op 9 mei 1800, 52 jaar oud. Zij was gehuwd met Marinus Cornelisze Langemare, gedoopt te Borssele op 28 maart 1748, volgt onder VIII-x.

VII-ac Laurus Johannisze de Winter, landbouwer, geboren te Goes op 7 november 1729, overleden te 's-Heer Arendskerke op 29 januari 1812, 82 jaar oud, zoon van VI-o. Hij is getrouwd te Goes op 27 april 1786, op 56-jarige leeftijd met Adriana Jacobusse de Meij (25 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kattendijke op 19 februari 1761, overleden te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1803, 42 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Laurusse de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1788, volgt onder VIII-bi.
 2. Cornelis Laurusse de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1790, volgt onder VIII-bj.
 3. Maria Laurusse de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1790, volgt onder VIII-bk.
 4. Johanna Laurisse de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1791, volgt onder VIII-bl.
 5. Jacobus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1793, volgt onder VIII-bm.
 6. Pieter de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1796, volgt onder VIII-bn.
 7. Lena de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1827, 26 jaar oud.

VII-ad Cornelis de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1705, overleden te Ovezande (Zeeland) in december 1766, 61 jaar oud, zoon van VI-p. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 oktober 1729, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Cornelisse Kopmels (19 jaar oud), geboren in het jaar 1710, dochter van Cornelis Kopmels en Jannetje Jans de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Cornelisse de Winter, geboren te Goes op 6 januari 1734, volgt onder VIII-bo.
 2. Laurus de Winter, geboren te Baarland op 1 maart 1737, volgt onder VIII-bp.

VII-ae Guilliaem Augustijnse Lokerse, gezworene te Borssele, gedoopt te Borssele op 27 januari 1715, overleden aldaar in augustus 1779, 64 jaar oud, zoon van VI-q.

RAZE 2285, nr.624, 16.2.1768, not. van Steenhove: Guiljaem Augustijnse Lokerse en Cornelia Jacobse de Vriese, wonende in de Baronie en heerlijkheid van Borssele, mutueel testament. Executeurs en voogden Augustijn Guiljaemse Lokerse en Jan Jansz. Remijn, adm. en toez. voogden Jacob Guiljaamse Lokerse en Augustijn Augustijnse Lokerse.
Hij was gehuwd met Cornelia Jacobse de Vriese, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 3 november 1715, overleden te Borssele op 3 augustus 1807, 91 jaar oud, dochter van Jacobus Franse de Vriese en Pauwelijntje Pieterse Bliecks.
RAZE 2280, Not. Cornelis Dijkwel, Cornelia Jacobse de Vriese, weduwe van Wijlen Guilliaem Augustijnse Lokerse wonende te Borssele: de Schout en secr. Augustijn Lokerse, Klaas Lokerse, Johanna Lokerse getr. met Pieter van Houte; Catharina Lokerse getr. met Jacob Leijs; Clasina Lokerse getr. met Adriaan Dexto; Neeltje Lokerse getr. met Stoffel v.d. Plasse; Jacob Lokerse getr. met Jacoba Engelse (overl.); Pieter Lokerse (overl) getr. met Paulina de Boot; Cornelia Lokerse (overl) getr. met Cornelis Rottier, daarna getr. met Jacob Pieterse Meeuwse. Bij haar overlijden wordt vermeld dat zij 90 jaar oud was, dus geboren ± 1717.
Uit dit huwelijk:
 1. Augustijn Guillaamse Lokerse, gedoopt te Borssele op 10 maart 1737, volgt onder VIII-bq.
 2. Jacob Lokerse, gedoopt te Kloetinge op 17 augustus 1738. Hij was gehuwd met Jacoba Engelse.
 3. Johanna Lokerse, gedoopt op 26 augustus 1739, overleden te Driewegen (Zeeland) op 8 mei 1796, 56 jaar oud. Zij was gehuwd met Pieter van Houte.
 4. Nicolaas Lokerse, gedoopt te Borssele op 9 november 1749. Hij is ondertrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 november 1769 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Cornelia Janse van Boven.
 5. Catharina Lokerse, gedoopt te Borssele op 24 oktober 1751. Zij was gehuwd met Jacob Janse Leijs, schepen van Driewegen.
 6. Clasijntje Lokerse, gedoopt te Borssele op 1 april 1753.
  Zij werd op 4.7.1782 gecensureerd wegens ontijdige gemeenschap of bevalling.
 7. Pieter Lokerse, winkelier in 's-Heerenhoek, gedoopt te Borssele op 30 juni 1754. Hij was gehuwd met Paulina de Boot.
 8. Neeltje Lokerse, geboren te Borssele, gedoopt aldaar op 19 juni 1757, volgt onder VIII-br.
 9. Cornelia Guiljaamse Lokerse, gedoopt te Borssele op 20 april 1760, volgt onder VIII-bs.

VII-af Josephus Jacobusse de Vroe, geboren in het jaar 1730, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1764, 34 jaar oud, zoon van VI-r. Hij was gehuwd met Cornelia Cornelisse de Winter, geboren te Goes op 6 januari 1734, zie VIII-bo. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Joose de Vroe, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 november 1762, volgt onder VIII-bt.

VII-ag Jacoba Cornelisse Raes, geboren te 's-Gravenpolder op 10 januari 1711, overleden na 1773, minstens 62 jaar oud, dochter van VI-s. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 februari 1733, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Janse van Eijkeren (23 jaar oud), geboren te Goes op 29 september 1709, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1750, 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Jacobse van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1734, volgt onder VIII-bu.
 2. Pieternella van Eikeren, geboren te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1742, volgt onder VIII-bv.

VII-ah Adriaan Cornelisse Raas, geboren te Kapelle (Zeeland) op 15 augustus 1713, zoon van VI-s. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 9 maart 1734, op 20-jarige leeftijd (1) met Catharina Janse van Vlasselaar. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Adriaanse Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 10 maart 1739, volgt onder VIII-bw.
Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 oktober 1768, op 55-jarige leeftijd (2) met Joanna Cornelisse Knuit (32 jaar oud), geboren te Borssele op 11 september 1736, dochter van Cornelis Cornelisse Knuyt en Lucia de Winter. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Adriaanse Raas, afkomstig uit Hoedekenskerke (Zeeland), geboren op 8 december 1770, volgt onder VIII-bx.
 2. Lucia Adriaanse Raas, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 februari 1772, volgt onder VIII-by.

VII-ai Pieter Cornelisse Raas, geboren te Biezelinge op 25 december 1718, overleden aldaar in augustus 1778, 59 jaar oud, zoon van VI-s. Hij is getrouwd te Kloetinge op 2 mei 1747, op 28-jarige leeftijd (1) met Catharina Adriaanse Vroonland (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 20 maart 1720, overleden te Kloetinge in juni 1757, 37 jaar oud, dochter van Adriaan Marinusse Vroonland en Pieternella Simons Wiskerke. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Pieterse Raas, geboren te Kloetinge op 10 oktober 1750, overleden aldaar op 23 mei 1805, 54 jaar oud. Hij was gehuwd met Johanna Adriaanse de Jonge, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 12 februari 1752, volgt onder VIII-au.
 2. Johanna Pieterse Raas, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 december 1751, volgt onder VIII-bz.
 3. Joannes Pieterse Raas, geboren te Kloetinge op 19 december 1754, volgt onder VIII-ca.
Hij is getrouwd te Kloetinge op 19 juni 1758, getrouwd aldaar voor de kerk, op 39-jarige leeftijd (2) met Francina Dobbelaar, geboren te 't Nieuwe Dorp, wonende te Kloetinge.

VII-aj Joannes Cornelisse Raas, geboren te Biezelinge op 25 juli 1721, overleden te Nieuwe Kraayert op 21 augustus 1778, 57 jaar oud, zoon van VI-s. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 september 1748, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Bartelse Bos (37 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 maart 1711, dochter van Bartel Jacobse Bos en Claesje Aelbreghtse Rijck.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 februari 1735, op 23-jarige leeftijd met Petrus Marinusse Vroonland (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1708, overleden aldaar op 23 februari 1747, 39 jaar oud, zoon van Marinus Pieters Vroonland en Catharina Pover.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Janse Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juni 1750, volgt onder VIII-cb.

VII-ak Digna Cornelisse Raas, geboren te Biezelinge op 2 oktober 1722, overleden te Kwadendamme (Zeeland) op 2 december 1800, 78 jaar oud, dochter van VI-s. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1744, op 21-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Janse Bal (27 jaar oud), geboren te Ossenisse op 12 mei 1717, overleden te Teekenburg op 9 november 1758, 41 jaar oud, zoon van Joannis Janse Bal en Maria Jacobse van der Weele. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bal, geboren te Kapelle (Zeeland) op 1 maart 1746, volgt onder VIII-cc.
 2. Maria Janse Bal, gedoopt te Kapelle (Zeeland) op 9 oktober 1751, volgt onder VIII-cd.
 3. Adrianus Bal, geboren te Teekenburg op 29 december 1754, volgt onder VIII-ce.
 4. Joannes Bal, geboren te Teekenburg op 23 februari 1759, volgt onder VIII-cf.

VII-al Catharina Philipse de Jonge, geboren te Zuid-Kraayert op 26 januari 1727, dochter van VI-t. Zij is getrouwd te Zuid-Kraayert op 20 februari 1748, op 21-jarige leeftijd met Petrus Pieterse de Jonge (25 jaar oud), geboren te Baarland op 27 december 1722, zoon van Petrus Marinusse de Jonge en Cornelia Cornelisse Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1754, volgt onder VIII-cg.

VII-am Adrianus Almekinders, geboren te Zuid-Kraayert op 8 mei 1707, zoon van VI-v. Hij is getrouwd in het jaar 1753, op 46-jarige leeftijd met Cornelia Hoondert Nauwenhoven (41 jaar oud), geboren te West-Kraayert op 14 oktober 1712. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Almekinders, geboren te Nisse (Zeeland) op 8 augustus 1755, volgt onder VIII-ch.

VII-an Cornelia Jacobse Almekinders, geboren te Zuid-Kraayert op 11 oktober 1708, overleden aldaar op 26 december 1727, 19 jaar oud, dochter van VI-v. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 december 1725, op 17-jarige leeftijd met Pieter Janse van Eijkeren (29 jaar oud), geboren te Goes op 4 mei 1696, overleden te Nieuwe Kraayert in het jaar 1759, 63 jaar oud.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 juni 1739, op 43-jarige leeftijd met Adriana Joosse de Vroe (28 jaar oud), geboren in het jaar 1711, overleden op 4 februari 1786, 75 jaar oud, dochter van Joost Jacobuse de Vroe en Jacoba Adriaense Dooman.) Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Pieterse van Eijkeren, geboren te Kraayert (Zeeland) op 25 juni 1726, volgt onder VIII-ci.

VII-ao Cornelis Jacobusse Almekinders, geboren te Nieuwe Kraayert op 8 maart 1718, overleden op 10 oktober 1780, 62 jaar oud, zoon van VI-v. Hij is getrouwd na 16 augustus 1750, op minstens 32-jarige leeftijd met Helena Cornelisse Westhoeve (minstens 37 jaar oud), geboren te West-Kraayert op 2 februari 1713, gedoopt op 2 februari 1713, overleden te Heinkenszand (Zeeland) in mei 1766, 53 jaar oud, dochter van Cornelis Pieterse Westhoeve en Appollonia Marinusse de Jonge.
(Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 december 1741, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1720, zie VIII-k.) Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1752, overleden aldaar op 16 november 1791, 39 jaar oud. Zij was gehuwd met Adriaan Maartense Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1743, volgt onder VIII-ad.
 2. Jacobus Cornelisse Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1753, volgt onder VIII-cj.

VII-ap Cornelis Almekinders, gedoopt te Nieuwe West-Kraayert op 20 juli 1718, overleden aldaar op 3 maart 1778, 59 jaar oud, zoon van VI-w. Hij was gehuwd (1) met Geertruida Knuijt, geboren rond 1733, begraven te Borssele in het jaar 1766, ongeveer 33 jaar oud, dochter van VII-u. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Cornelisse Almekinders, geboren te Borssele op 23 september 1762, volgt onder VIII-ck.
Hij is getrouwd te Borssele op 29 april 1767, op 48-jarige leeftijd (2) met Maatje Pieterse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 26 januari 1744, zie VIII-f. Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Cornelisse Almekinders, geboren te Borssele op 25 juli 1773, volgt onder VIII-cl.

VII-aq Marinus Cornelisse den Braber, geboren te Nieuwe Kraayert op 6 mei 1723, overleden voor 1787, hoogstens 64 jaar oud, zoon van VI-x. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1765, op 42-jarige leeftijd met Jacoba Danielse Boonman (25 jaar oud), geboren te Nieuwe West-Kraayert op 4 mei 1740, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1802, 62 jaar oud, dochter van VII-f. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Marinusse den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1767, volgt onder VIII-cm.
 2. Jacomina den Braber, geboren in het jaar 1768, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1804, 36 jaar oud. Zij was gehuwd met Aalbregt Knuijt, geboren te Schore op 27 maart 1746, volgt onder VIII-al.
 3. Adriana Maria den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1774, volgt onder VIII-cn.
 4. Cornelis Marinusse den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 januari 1778, volgt onder VIII-co.

VII-ar Helena Leynsdr Westhoeve, gedoopt te Borssele op 30 september 1710, overleden op 8 mei 1749, 38 jaar oud, dochter van VI-y. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 september 1734, op 23-jarige leeftijd met Leonardus Cornelisse Knuijt (27 jaar oud), gedoopt te Kruiningen (Zeeland) op 29 maart 1707 (RK), overleden te Driewegen (Zeeland) op 4 juli 1760, 53 jaar oud, zoon van Cornelis Cornelisse Knuyt en Geertruij Jans Almekinders.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1730, op 23-jarige leeftijd met Maria Janesse Pover, gedoopt op 30 maart 1704, zie VII-u. Hij is daarnaast getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1747, op 40-jarige leeftijd (3) met Athonetta van Dongen.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Leendertse Knuijt, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1739 (RK), volgt onder VIII-cp.

VII-as Cornelia Janse Dominicus, geboren te Kraayert (Zeeland) op 17 juni 1723, overleden te Goes op 2 november 1790, 67 jaar oud, dochter van VI-z. Zij is getrouwd te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1751, op 28-jarige leeftijd met Janus Adriaanse Pover (29 jaar oud), gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 9 september 1722, overleden te Goes op 22 november 1790, 68 jaar oud, zoon van VII-s. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Joannise Pover, geboren te Oudelande (Zeeland) op 28 februari 1754, volgt onder VIII-cq.
 2. Catharina Janse Pover, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 6 januari 1761, volgt onder VIII-cr.
 3. Helena Pover, geboren te Oudelande (Zeeland).
 4. Joannes Pover, geboren te Oudelande (Zeeland).
 5. Joanna Pover, geboren te Oudelande (Zeeland).
 6. Lena Pover, geboren te Oudelande (Zeeland).
 7. Lena Pover, geboren te Oudelande (Zeeland).
 8. Helena Pover, geboren te Oudelande (Zeeland).
 9. Adrianus Pover, geboren te Oudelande (Zeeland).
 10. Adrianus Pover, geboren te Oudelande (Zeeland).

VII-at Maria Beck, geboren de Groe op 2 maart 1683, dochter van VI-aa. Zij is getrouwd te Nieuwdorp op 3 mei 1701, op 18-jarige leeftijd met Jan Bastiaense Bries (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1680. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Janse Bries, geboren te Nieuwe West-Kraayert op 15 november 1712, volgt onder VIII-cs.

VII-au Hubregt Marinusse Beck, gedoopt te Kloetinge op 8 januari 1690 (RK), zoon van VI-aa. Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Heerenhoek op 18 april 1716, getrouwd aldaar op 7 mei 1716 voor de kerk (nederlands hervormd), op 26-jarige leeftijd met Janna Francoise de Wijn (18 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te Goes op 27 juni 1697 (RK), dochter van Francois de Wijn en Anna Verstrate. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Hubregtse Beck, geboren te Nieuwe Kraayert in het jaar 1717, volgt onder VIII-ct.
 2. Franciscus Hubregtse Beck, gedoopt te Nieuwe West-Kraayert op 20 augustus 1719 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus de Wijn en Anna Weststraete), overleden op 27 juni 1777, 57 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 mei 1750, getrouwd aldaar op 1 juni 1750 voor de kerk (nederlands hervormd), op 30-jarige leeftijd (1) met Geertruy Jobse Timmerman (27 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 april 1723, overleden te Oudelande (Zeeland) op 28 maart 1751, 27 jaar oud, dochter van Job Marinusse Timmerman en Leuntje Michiels Noordhoek. Hij is in ondertrouw gegaan te Oudelande (Zeeland) op 18 juni 1751, getrouwd aldaar op 5 juli 1751 voor de kerk (nederlands hervormd), op 31-jarige leeftijd (2) met Jacomina Dignusse de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder, gedoopt op 2 juni 1726, volgt onder VIII-ah.

VIII-a Hubrecht Cornelisse Driedijk, geboren te Baarsdorp op 22 juni 1734, overleden te Baarland in het jaar 1775, 41 jaar oud, zoon van VII-a. Hij is getrouwd te Baarland op 9 februari 1762, op 27-jarige leeftijd (1) met Cornelia Jacobse Menheere (30 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1732, overleden in het jaar 1770, 38 jaar oud, dochter van Jacob Marinusse Menheere en Cornelia Cornelisse Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hubregtse Driedijk, geboren te Baarland op 3 november 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1811, 46 jaar oud. Hij is getrouwd in het jaar 1801, op 37-jarige leeftijd met Catharina Boonman (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1776, overleden aldaar op 2 februari 1812, 35 jaar oud, dochter van VIII-l.
  (Zij is later getrouwd in het jaar 1811, op 35-jarige leeftijd met Johannes Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1786, volgt onder IX-ao.)
Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 30 april 1771, op 36-jarige leeftijd (2) met Jacomina Janse Vlaanderman (28 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1742, overleden te Baarland op 11 mei 1785, 42 jaar oud, dochter van Johannes Cornelisse Vlaanderman en Adriana Cornelisse uit de Calagne.
(Zij is later getrouwd te Baarland na 1775, op minstens 33-jarige leeftijd met Hubregt Pieterse Vroonland (minstens 33 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 november 1742, zoon van Petrus Marinusse Vroonland en Cornelia Bartelse Bos. (Hij is later getrouwd na 1785, op minstens 43-jarige leeftijd met Maria Marinusse Vaardigem, zie IX-bt.)) Uit dit huwelijk:
 1. Jan Hubregtse Drijdijk, geboren te Baarland op 14 maart 1772, volgt onder IX-a.

VIII-b Adriana Cornelisse Driedijk, geboren te Baarsdorp op 31 augustus 1741, overleden te 's-Gravenpolder op 10 januari 1799, 57 jaar oud, dochter van VII-a. Zij is getrouwd op 6 mei 1771, op 29-jarige leeftijd (1) met Joannes Marinus Timmerman (24 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 2 oktober 1746, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 oktober 1777, 31 jaar oud, zoon van Marinus Jobse Timmerman en Helena Willemse Christi. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janse Timmerman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 mei 1766, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1831, 64 jaar oud. Hij was gehuwd met Catharina Marinusse den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1767, volgt onder VIII-cm.
 2. Maria Janse Timmerman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 januari 1772. Zij is getrouwd op 19 september 1793, op 21-jarige leeftijd met Petrus Pieterse Rijck, zoon van VIII-aq.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1778, op 37-jarige leeftijd (2) met Laurus de Winter (32 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 9 februari 1746, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 22 september 1823, 77 jaar oud, zoon van VII-v.

VIII-c Jan Mattheusse de Baar, landbouwer, geboren te Baarsdorp op 9 juli 1752, overleden aldaar op 2 juli 1822, 69 jaar oud, zoon van VII-a. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1788, op 36-jarige leeftijd met Petronella Janse Rijk (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 maart 1765, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1832, 67 jaar oud, dochter van VIII-an. Uit dit huwelijk:

 1. Mattheus de Baar, geboren te Baarsdorp op 8 oktober 1798, volgt onder IX-b.
 2. Jan Janse de Baar, geboren te Baarsdorp in het jaar 1801, volgt onder IX-c.
 3. Cornelis Janse de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 10 april 1804, volgt onder IX-d.

VIII-d Jacomijne Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 24 maart 1728, overleden te Kattendijke op 6 september 1794, 66 jaar oud, dochter van VII-b. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 mei 1752, op 24-jarige leeftijd met Willem Adriaanse Poole (25 jaar oud), geboren te Goes op 6 september 1726, overleden te Monnickendijk op 19 juli 1806, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Poole, geboren te Kattendijke op 21 februari 1756, volgt onder IX-e.
 2. Apollonia Wilmse Poole, geboren te Kattendijke op 1 juli 1758, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1834, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 maart 1797, op 38-jarige leeftijd met Jan Hubrechtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 januari 1744, volgt onder VIII-p.

VIII-e Jan Hubregtse Boonman, veehouder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1760, overleden aldaar op 13 november 1815, 55 jaar oud, zoon van VII-c. Hij was gehuwd met Leuntje Pieterse van 't Westeinde, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1757, zie IX-dc. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Janse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1791, volgt onder IX-f.
 2. Adriaan Janse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1796, volgt onder IX-g.
 3. Nicolaas Boonman, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1799, overleden te Borssele op 3 september 1867, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 2 augustus 1837, op 38-jarige leeftijd met Elisabeth de Jonge (50 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1787, overleden aldaar op 18 juli 1862, 75 jaar oud, dochter van Krijn de Jonge en Leuntje Doen.

VIII-f Maatje Pieterse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 26 januari 1744, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 januari 1807, 62 jaar oud, dochter van VII-d. Zij is getrouwd te Borssele op 29 april 1767, op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelis Almekinders, gedoopt te Nieuwe West-Kraayert op 20 juli 1718, zie VII-ap. Uit dit huwelijk:

 1. Zie onder VII-ap.
Zij is daarnaast getrouwd op 3 maart 1778, op 34-jarige leeftijd (2) met Cornelis Marinusse Bos (40 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 21 augustus 1737, overleden te Borssele op 19 mei 1802, 64 jaar oud, zoon van Marinus Cornelisse Bosch en Catharina Francoise de Wijn. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Bos, geboren te Borssele in het jaar 1786, volgt onder IX-h.
 2. Pieter Bos, geboren te Borssele in het jaar 1788, volgt onder IX-i.

VIII-g Wilhelmus Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 14 januari 1755, zoon van VII-d. Hij is getrouwd op 16 juni 1779, op 24-jarige leeftijd met Johanna Cornelisse de Winter (25 jaar oud), geboren te Borssele op 18 november 1753, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1802, 48 jaar oud, dochter van VII-y. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Zuidhof, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1781, volgt onder IX-j.
 2. Margaretha Zuidhof, geboren op 18 februari 1783, volgt onder IX-k.

VIII-h Jan Pieterse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 24 april 1757, overleden aldaar op 13 augustus 1819, 62 jaar oud, zoon van VII-d. Hij is getrouwd op 26 april 1794, op 37-jarige leeftijd (1) met Susanna Pieterse van Eijkeren (21 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1773, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 februari 1807, 33 jaar oud, dochter van Petrus Pieterse van Eijkeren en Cornelia Willems de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Janse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 27 maart 1796, volgt onder IX-l.
Hij was gehuwd (2) met Anna Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 maart 1783, overleden te 's-Heerenhoek op 22 januari 1847, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Johannis Janse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1817, volgt onder IX-m.

VIII-i Adriana Pieterse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 4 januari 1761, overleden aldaar op 22 mei 1803, 42 jaar oud, dochter van VII-d. Zij is getrouwd op 1 september 1783, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Janse Hoondert (23 jaar oud), geboren te Zuid-Kraayert op 29 april 1760, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1811, 51 jaar oud, zoon van Joannis Adriaanse Hoondert en Jacomijna Willemse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1784, volgt onder IX-n.
 2. Margaretha Hoondert, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1786. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1821, op 35-jarige leeftijd met Judocus Laurusse (47 jaar oud), koopman, geboren te Zwijndrecht in het jaar 1774, zoon van Pieter Laurusse en Maria van den Berge.
  (Hij was weduwnaar van Maria van der Linde, overleden voor 27 april 1821.)
 3. Jan Adriaanse Hoondert, geboren te Oudelande (Zeeland) op 16 april 1790, volgt onder IX-o.
 4. Johanna Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1790, volgt onder IX-p.
 5. Cornelia Hoondert, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1790, overleden te Goes op 13 juli 1825, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te Kloetinge op 11 juli 1821, op 31-jarige leeftijd met Macharius Lomme (30 jaar oud), arbeider, geboren te Hontenisse in het jaar 1791, zoon van Leonardus Lomme en Florentina Cambeen.
 6. Wilhelmina Hoondert, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1793. Zij was gehuwd met Constantinium Daelman, koopman, geboren te Sint Gillis-Waas (BelgiŽ) in het jaar 1780, zoon van Johannes Francisci Daelman en Maria Petronella Weijn.
 7. Willem Hoondert, geboren te Oudelande (Zeeland) op 5 juni 1794, volgt onder IX-q.
 8. Marietje Hoondert, boerenmeid, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1798. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 23 januari 1829, op 31-jarige leeftijd met Jacob Hoogstrate (25 jaar oud), arbeider, geboren te Schore en Vlake in het jaar 1804, zoon van Cornelis Hoogstrate en Maatje Maria Sinke (arbeidster).
 9. Adriaan Hoondert, pakkendrager, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1799. Hij is getrouwd te Goes op 19 februari 1829, op 30-jarige leeftijd met Antonia Lucia Brouwers (34 jaar oud), winkelierster, geboren te Tilburg in het jaar 1795, dochter van Adriaan Brouwers en Catharina Hellemans (fabriekante).
  (Zij was weduwe van Henricus Kuijpers.)
 10. Gerard Hoondert, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, ongehuwd overleden aldaar op 7 november 1818, 18 jaar oud.

VIII-j Adriana Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 16 april 1717, dochter van VII-e. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 februari 1736, op 18-jarige leeftijd met Pieter Maartense Nieuwstee (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 januari 1709, overleden te Borssele op 16 december 1753, 44 jaar oud, zoon van Maarten Pieterse Nieustee en Elisabeth Cornelisdr Quartier. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Pieterse Nieuwstee, geboren te Borssele op 15 oktober 1745, volgt onder IX-r.

VIII-k Cornelis Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1720, overleden op 16 augustus 1750, 30 jaar oud, zoon van VII-e. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 december 1741, op 21-jarige leeftijd met Helena Cornelisse Westhoeve (28 jaar oud), geboren te West-Kraayert op 2 februari 1713, gedoopt op 2 februari 1713, overleden te Heinkenszand (Zeeland) in mei 1766, 53 jaar oud, dochter van Cornelis Pieterse Westhoeve en Appollonia Marinusse de Jonge.
(Zij is later getrouwd na 16 augustus 1750, op minstens 37-jarige leeftijd met Cornelis Jacobusse Almekinders, geboren te Nieuwe Kraayert op 8 maart 1718, zie VII-ao.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Cornelisse Boonman, gedoopt op 22 juli 1742, volgt onder IX-s.
 2. Apollonia Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1744. Zij is getrouwd op 28 juli 1767, op 23-jarige leeftijd met Petrus Boonman, geboren te Nieuwe Kraayert op 8 december 1737, volgt onder VIII-l.
 3. Cornelius Cornelisse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1748, gedoopt aldaar op 2 september 1748, overleden te Baarland op 10 juni 1821, 72 jaar oud. Hij is getrouwd op 19 november 1782, op 34-jarige leeftijd met Johanna Cornelisse Knuijt, geboren te Schore op 5 november 1744, gedoopt aldaar op 5 november 1744, volgt onder VIII-ak.

VIII-l Petrus Boonman, geboren te Nieuwe Kraayert op 8 december 1737, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1800, 62 jaar oud, zoon van VII-f.

Wonende te Heinkenszand, hoeve de Kouse
Hij is getrouwd op 28 juli 1767, op 29-jarige leeftijd met Apollonia Boonman (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1744, dochter van VIII-k. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Pieterse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1773, overleden te Borssele op 17 april 1833, 60 jaar oud. Zij was gehuwd met Adriaan Crijnse Ollemans, geboren op 24 juli 1765, volgt onder VIII-aa.
 2. Catharina Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1776, overleden aldaar op 2 februari 1812, 35 jaar oud. Zij is getrouwd in het jaar 1801, op 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis Hubregtse Driedijk (37 jaar oud), geboren te Baarland op 3 november 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1811, 46 jaar oud, zoon van VIII-a. Zij is getrouwd in het jaar 1811, op 35-jarige leeftijd (2) met Johannes Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1786, volgt onder IX-ao.

VIII-m Cornelia Boonman, gedoopt op 10 maart 1739, overleden te 's-Heerenhoek op 6 juni 1809, 70 jaar oud, dochter van VII-f. Zij is getrouwd op 27 april 1762, op 23-jarige leeftijd met Jeroen de Winter (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1736, overleden aldaar op 30 mei 1793, 57 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jeroense de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 8 februari 1763, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1823, 60 jaar oud.
 2. Adriana de Winter, geboren op 28 juni 1764, volgt onder IX-t.
 3. Martina Jeroense de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1768, volgt onder IX-u.
 4. DaniŽl Jeroense de Winter, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1771, overleden te Goes op 29 maart 1853, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 november 1811, op 40-jarige leeftijd met Catharina Janse Pover, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 6 januari 1761, volgt onder VIII-cr.
 5. Josina de Winter, gedoopt op 3 augustus 1773.
 6. Adrianus de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 12 augustus 1774, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1856, 82 jaar oud.
 7. Gertrudis de Winter, gedoopt op 25 december 1778.
 8. Maria de Winter, gedoopt op 25 december 1779.
 9. Joanna de Winter.
 10. Apollonia de Winter.

VIII-n Cornelis DaniŽlse Boonman, gedoopt op 31 juli 1742 (landspastoor), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1810, 67 jaar oud, zoon van VII-f. Hij is getrouwd op 10 februari 1768, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Adriaanse Ketelaar (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt op 11 maart 1742 (landpastoor), overleden op 10 februari 1771, 28 jaar oud. Hij is getrouwd op 12 februari 1771, op 28-jarige leeftijd (2) met Cornelia Pieterse Pover (31 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1739, dochter van Pieter Adriaanse Pover en Adriana Pieterse Rentmeester. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Cornelisse Boonman, gedoopt te 's-Heerenhoek op 23 april 1772, volgt onder IX-v.
Hij is getrouwd op 5 september 1775, op 33-jarige leeftijd (3) met Geertje Marinusse de Jonge (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 25 december 1746, gedoopt op 25 december 1746 (landspastoor), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1818, 71 jaar oud, dochter van Marinus Pieterse de Jonge en Elisabeth Crijnsse Pover. Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1777, volgt onder IX-w.
 2. Pieter Cornelisse Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 18 februari 1778, volgt onder IX-x.

VIII-o Cornelis Boonman, gedoopt te 's-Heer Abtskerke op 7 juli 1741, overleden te Baarsdorp op 27 november 1811, 70 jaar oud, zoon van VII-g. Hij is getrouwd op 6 juni 1769, op 27-jarige leeftijd (1) met Antonetta Vroonland, overleden in het jaar 1778, dochter van Christiaan Marinusse Vroonland en Apolonia Antonisse Bos. Hij is daarnaast getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 juli 1778, op 37-jarige leeftijd (2) met Jacoba Cornelissse Driedijck. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelisse Boonman, gedoopt te Baarsdorp op 1 juli 1779, volgt onder IX-y.
 2. Maatje Klaase Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1781, volgt onder IX-z.

VIII-p Jan Hubrechtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 januari 1744, zoon van VII-g. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (1) met Margaretha de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 december 1751, overleden op 12 april 1789, 37 jaar oud, dochter van VII-x. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 september 1772, volgt onder IX-aa.
 2. Barend Janse Boonman, geboren in het jaar 1777, volgt onder IX-ab.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 maart 1797, op 53-jarige leeftijd (2) met Apollonia Wilmse Poole (38 jaar oud), geboren te Kattendijke op 1 juli 1758, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1834, 76 jaar oud, dochter van VIII-d. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Boonman, arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1791, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 november 1870, 79 jaar oud. Zij was gehuwd met Pieter Verdonk, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 20 mei 1802, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1875, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse Verdonk en Joanna Joosse van den Broek.
 2. Hubertus Jans Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 februari 1793, volgt onder IX-ac.

VIII-q Marinus Hubregtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 februari 1746, overleden te Nisse (Zeeland) op 10 oktober 1797, 51 jaar oud, zoon van VII-g. Hij is getrouwd op 25 oktober 1775, op 29-jarige leeftijd (1) met Joanna Janse Acda (27 jaar oud), geboren te Sinoutskerke op 19 mei 1748, dochter van Johannes Hermans Acda en Sara Antonisse de Keijser. Uit dit huwelijk:

 1. Sara Marinusse Boonman, geboren op 25 maart 1777, volgt onder IX-ad.
 2. Johanna Marinusse Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1778, volgt onder IX-ae.
Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 21 november 1786, op 40-jarige leeftijd (2) met Neeltje Cornelisse Ketelaar (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 oktober 1759, overleden te Ternisse op 1 juli 1792, 32 jaar oud, dochter van Cornelis Ketelaar en Joanna de Winter. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Marinusse Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) op 31 maart 1791, volgt onder IX-af.
Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 16 september 1793, op 47-jarige leeftijd (3) met Petronella Gillis Rentmeester (34 jaar oud), geboren te Teekenburg op 7 maart 1759, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juli 1804, 45 jaar oud, dochter van Gillis Janse Rentmeester en Joanna Matthijsse Poole.
(Zij is daarnaast getrouwd te 's-Heerenhoek voor 10 oktober 1797, op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met Willem Pieterse van Eijkeren (hoogstens 26 jaar oud), veehouder, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1771, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1837, 65 jaar oud, zoon van Petrus Pieterse van Eijkeren en Cornelia Willems de Jonge. (Hij is later getrouwd in het jaar 1804, op 33-jarige leeftijd met Catharina Cornelisse Vermeulen (21 jaar oud), geboren op 5 oktober 1783, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 oktober 1810, 27 jaar oud. Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1814, op 43-jarige leeftijd met Jacomina Eijkemeet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1788, zie X-fn.))

VIII-r Leuntje Boonman, Apolonia, geboren te 's-Heer Abtskerke op 28 september 1754, overleden te 's-Heerenhoek op 4 april 1797, 42 jaar oud, dochter van VII-g. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1783, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse Verdonk (32 jaar oud), geboren te Goes op 16 januari 1751, overleden te 's-Heerenhoek op 8 februari 1820, 69 jaar oud, zoon van Petrus Janisse Verdonk en Maria Franse de Wijn.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 april 1798, op 47-jarige leeftijd met Joanna Joosse van den Broek (28 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 december 1769, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1846, 76 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Verdonk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1790, volgt onder IX-ag.

VIII-s Cornelis Janse Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1734, overleden in het jaar 1781, 47 jaar oud, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1767, op 33-jarige leeftijd (1) met Clasina Vroonland (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 31 december 1739. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Cornelisse Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1770, volgt onder IX-ah.
 2. Hubrecht Cornelisse Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1774, volgt onder IX-ai.
Hij is getrouwd op 7 september 1779, op 45-jarige leeftijd (2) met Maria Joannise Pover, geboren te Oudelande (Zeeland) op 28 februari 1754, zie VIII-cq.

VIII-t Jacomina Janse Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 12 februari 1741, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 oktober 1794, 53 jaar oud, dochter van VII-h. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juli 1767, op 26-jarige leeftijd met Gilles Leenderse Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 16 februari 1800, zoon van Leonardus Gillesse Westdijk en Maria Janse Langemare. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gillese Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juni 1768, volgt onder IX-aj.
 2. Johanna Gillisse Westdijk, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1772, volgt onder IX-ak.
 3. Helena Gillisse Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1773, volgt onder IX-al.
 4. Elisabeth Gillese Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 augustus 1775, volgt onder IX-am.
 5. Leonardus Westdijk, geboren te Heinkenszand in het jaar 1780. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 maart 1813, op 33-jarige leeftijd met Johanna Janse de Winter (41 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1771, overleden aldaar op 19 november 1831, 60 jaar oud, dochter van Joannes de Winter en Catharina Cornelisse Westdorp.
  (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1796, op 24-jarige leeftijd met Gilles Franse Kleenput (27 jaar oud), molenaar, geboren te Sint Gillis-Waas (BelgiŽ) in het jaar 1769, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1811, 42 jaar oud.)
 6. Cornelis Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1783, volgt onder IX-an.

VIII-u Jacob Goense, landbouwer, geboren op 28 januari 1750, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 mei 1826, 76 jaar oud, zoon van VII-h. Hij is getrouwd in het jaar 1784, op 34-jarige leeftijd (1) met Cornelia Marinusse de Jonge (31 jaar oud), geboren te Borssele op 7 juni 1753, overleden voor 1803, hoogstens 50 jaar oud, dochter van Marinus Pieterse de Jonge en Elisabeth Crijnsse Pover. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Goense, geboren in het jaar 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1816, 32 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1812, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Christophorus Rijk (20 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1792, overleden aldaar op 6 februari 1876, 83 jaar oud, zoon van IX-ci.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1817, op 25-jarige leeftijd met Helena Adriaanse Boonman, Lena, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, volgt onder IX-bl. Hij was later gehuwd met Maria Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 augustus 1786, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1852, 65 jaar oud, dochter van VIII-be.)
 2. Johannes Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1786, volgt onder IX-ao.
Hij was gehuwd (2) met Pieternella Rottier. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jacobse Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, volgt onder IX-ap.
 2. Marinus Goense, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1799. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1826, op 27-jarige leeftijd met Adriana van 't Westeinde (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1806, dochter van Huibregt Janse van 't Westeinde (landbouwer en koemelker) en Cornelia Hubregtse de Jonge.
 3. Pieter Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder IX-aq.
 4. Jacob Goense, geboren in het jaar 1804, volgt onder IX-ar.

VIII-v Joannes Cornelisse Langemare, geboren te Borssele op 10 mei 1739, overleden in november 1784, 45 jaar oud, zoon van VII-i. Hij is getrouwd op 30 juni 1780, op 41-jarige leeftijd met Josina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, zie IX-ce. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Janse Langemare, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1785, volgt onder IX-as.

VIII-w Maria Langemaire, gedoopt te Borssele op 9 mei 1743, overleden te Goes op 13 februari 1808, 64 jaar oud, dochter van VII-i. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 februari 1772, op 28-jarige leeftijd met Dankert Huijbregtse van 't Westeinde (33 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt op 11 maart 1738, zoon van Hubertus Janse van 't Westeinde en Johanna Anthonisse Harthoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Dankerse van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 december 1772, volgt onder IX-at.
 2. Johanna Dankerse van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 december 1775, volgt onder IX-au.
 3. Kornelia van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland), gedoopt op 5 december 1782 (RK), volgt onder IX-av.
 4. Catharina Dankertse van 't Westende, Kaatje, gedoopt te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 oktober 1788, volgt onder IX-aw.

VIII-x Marinus Cornelisze Langemare, gedoopt te Borssele op 28 maart 1748, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1801, 53 jaar oud, zoon van VII-i. Hij was gehuwd met Joanna Cornelisze Rijck, gedoopt op 11 december 1747, overleden op 9 mei 1800, 52 jaar oud, dochter van VII-ab. Uit dit huwelijk:

 1. Jobina Marinusse Langemare, gedoopt te 's-Heerenhoek op 24 maart 1775 (doopgetuigen waren Kees Langemaare en Jobje de Winter), volgt onder IX-ax.
 2. Cornelis Marinus Langemaire, landbouwer en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, wonende aldaar, overleden op 20 april 1866, 88 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 8 april 1802, op 24-jarige leeftijd (1) met Tannetje Zuidhof, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1781, volgt onder IX-j. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1826, op 48-jarige leeftijd (2) met Jacomina Janusse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1783, volgt onder IX-do. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1836, op 58-jarige leeftijd (3) met Anna Cornelia Ossenblock (50 jaar oud), landbouwster, geboren te Zuidgeest op 22 december 1785, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juni 1869, 83 jaar oud, dochter van Marinus Ossenblock en Joanna Smits.
  (Zij is eerder getrouwd op 5 maart 1812, op 26-jarige leeftijd met Marinus de Bie (44 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1767, overleden te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1828, 60 jaar oud, zoon van Franciscus de Bie en Catharina Dingemans. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Woensdrecht op 19 april 1800 en getrouwd aldaar op 4 mei 1800, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van de Moer (25 jaar oud), gedoopt te Woensdrecht op 7 april 1775, overleden te Halsteren (NB) op 29 april 1809, 34 jaar oud, dochter van Petrus van de Moer en Elisabeth Krijne.))
 3. Magdalena Marinusse Langemare, geboren op 12 januari 1780, volgt onder IX-ay.
 4. Kaatje Marinusse Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1783, volgt onder IX-az.
 5. Jan Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, volgt onder IX-ba.
 6. Cornelia Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1786, volgt onder IX-bb.

VIII-y Maria Cornelisse Langemaire, Maatje, geboren op 6 september 1754, overleden te Kloetinge op 20 oktober 1828, 74 jaar oud, dochter van VII-i. Zij was gehuwd met Jan Gillise Rentmeester, landbouwer, geboren in het jaar 1740, overleden te Kloetinge op 24 januari 1828, 88 jaar oud, zoon van Gillis Janse Rentmeester en Neeltje Marinusse Vroonland. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Janse Rentmeester, geboren te Kloetinge op 25 maart 1788, volgt onder IX-bc.
 2. Cornelis Rentmeester, geboren te Kloetinge op 15 september 1793, volgt onder IX-bd.
 3. Catharina Rentmeester, geboren te Kloetinge in het jaar 1796, volgt onder IX-be.

VIII-z Maatje Crijnse Olleman, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1754, dochter van VII-j. Zij was gehuwd met Petrus Pieterse van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 5 juli 1744, overleden te Nieuwe Kraayert op 10 oktober 1804, 60 jaar oud, zoon van Pieter Janse van Eijkeren en Adriana Joosse de Vroe.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 juli 1771, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Willems de Jonge (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 24 juli 1746, gedoopt aldaar op 24 juli 1746, overleden in het jaar 1785, 39 jaar oud, dochter van Willem Marinusse de Jonge en Susanna Hubrechtse Vermuven. (Zij is eerder getrouwd op 15 januari 1765 (getuigen waren Willem Marinusse de Jong en Jan Aalbrechtse Rijck), op 18-jarige leeftijd met Petrus Aalbrechts Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1743, gedoopt aldaar op 9 januari 1743, zie VIII-aq.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Pieterse van Eijkeren, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 december 1854, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele in het jaar 1808, op 20-jarige leeftijd (1) met Johannis Janse Langemare, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1785, volgt onder IX-as. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 november 1830, op 42-jarige leeftijd (2) met Jacobus Bek (36 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 november 1859, 65 jaar oud, zoon van IX-dd.
  (Hij is eerder getrouwd voor 1830, op hoogstens 36-jarige leeftijd met Appolonia Vroonland.)
 2. Geertruid Pieterse van Eikeren, Geertje, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 13 januari 1790, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 september 1871, 81 jaar oud. Zij was gehuwd met Cornelis Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1783, volgt onder IX-an.
 3. Johanna Pieterse van Eijkeren, gedoopt te 's-Heerenhoek op 19 mei 1791, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 juni 1851, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 december 1814, op 23-jarige leeftijd met Jan Cornelisse Boonman, gedoopt te Baarsdorp op 1 juli 1779, volgt onder IX-y.

VIII-aa Adriaan Crijnse Ollemans, landman, geboren op 24 juli 1765, overleden te Borssele op 22 mei 1824, 58 jaar oud, zoon van VII-j. Hij was gehuwd met Cornelia Pieterse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1773, overleden te Borssele op 17 april 1833, 60 jaar oud, dochter van VIII-l. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Olleman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1804, volgt onder IX-bf.

VIII-ab Josina Crijnse Olleman, gedoopt te Borssele op 13 januari 1773, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 februari 1807, 34 jaar oud, dochter van VII-j. Zij was gehuwd met Bastiaan Machiele Janse, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 15 maart 1766, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 maart 1807, 40 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Janse, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1800, volgt onder IX-bg.
 2. Joannes Janse, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder IX-bh.
 3. Cornelis Janse, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder IX-bi.

VIII-ac Johanna Maartense Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1739, overleden te Goes op 5 april 1789, 50 jaar oud, dochter van VII-k. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1766, op 27-jarige leeftijd (1) met Joannes Cornelisse de Vroe (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1742, overleden in het jaar 1780, 38 jaar oud, zoon van Cornelis Joosse de Vroe en Catharina Leendertse Westdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Janse de Vroe, Kaatje, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 februari 1767, volgt onder IX-bj.
Zij is getrouwd op 27 november 1781, op 42-jarige leeftijd (2) met Joannes Mattheusse Uiterhoeve (38 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1743, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 december 1809, 66 jaar oud.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 maart 1799, op 55-jarige leeftijd met Catharina Janse Pover, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 6 januari 1761, zie VIII-cr.)

VIII-ad Adriaan Maartense Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1743, overleden aldaar op 8 februari 1796, 53 jaar oud, zoon van VII-k. Hij was gehuwd met Tannetje Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1752, overleden aldaar op 16 november 1791, 39 jaar oud, dochter van VII-ao. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Adriaanse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1783, volgt onder IX-bk.
 2. Helena Adriaanse Boonman, Lena, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, volgt onder IX-bl.

VIII-ae Cornelis Dignisse de Jonge, gedoopt op 4 maart 1715, zoon van VII-l. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1748, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Leendertse Westdijk, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1799. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelisse de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1752, gedoopt aldaar op 18 maart 1752, volgt onder IX-bm.

VIII-af Johannes Dignusse de Jonge, geboren te Nieuwe Kraayert op 1 mei 1716, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 juli 1793, 77 jaar oud, zoon van VII-l. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 2 september 1741, op 25-jarige leeftijd met Joanna Cornelisse Dooman (18 jaar oud), geboren te Zuid-Kraayert op 17 november 1722, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1796, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 april 1742, volgt onder IX-bn.
 2. Adriaan Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1755, volgt onder IX-bo.
 3. Laurus Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1762, overleden aldaar op 4 oktober 1818, 56 jaar oud. Hij was gehuwd met Maria Gillese Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juni 1768, volgt onder IX-aj.

VIII-ag Jacobus Dignusse de Jonge, geboren op 15 december 1720, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1785, 64 jaar oud, zoon van VII-l. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1759, op 38-jarige leeftijd met Johanna Pieterse Reijnout (23 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) op 5 augustus 1735, overleden voor maart 1785, hoogstens 49 jaar oud, dochter van VII-o. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1759, volgt onder IX-bp.

VIII-ah Jacomina Dignusse de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder, gedoopt op 2 juni 1726, overleden te Oudelande (Zeeland) in maart 1766, 39 jaar oud, dochter van VII-l. Zij is in ondertrouw gegaan te Oudelande (Zeeland) op 18 juni 1751, getrouwd aldaar op 5 juli 1751 voor de kerk (nederlands hervormd), op 25-jarige leeftijd met Franciscus Hubregtse Beck (31 jaar oud), gedoopt te Nieuwe West-Kraayert op 20 augustus 1719 (RK), overleden op 27 juni 1777, 57 jaar oud, zoon van VII-au.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 mei 1750, getrouwd aldaar op 1 juni 1750 voor de kerk (nederlands hervormd), op 30-jarige leeftijd met Geertruy Jobse Timmerman (27 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 april 1723, overleden te Oudelande (Zeeland) op 28 maart 1751, 27 jaar oud, dochter van Job Marinusse Timmerman en Leuntje Michiels Noordhoek.) Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Franze Bek, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 16 februari 1762 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Dignusse de Jonge en Jacomina Leijs), volgt onder IX-bq.

VIII-ai Cornelis Cornelisse Knuit, geboren te Borssele op 14 november 1734, dochter van VII-m. Zij is getrouwd te Schore op 29 november 1751, op 17-jarige leeftijd met Marinus Janse Veerdegem (27 jaar oud), geboren op 23 januari 1724, overleden op 27 oktober 1760, 36 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Eva Marinusse Vaardigem, geboren op 30 augustus 1754, volgt onder IX-br.
 2. Koba Vaardigem, overleden op 4 augustus 1806. Zij was gehuwd met Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1759, volgt onder IX-bp.
 3. Jacoba Marinusse Vaardegem, volgt onder IX-bs.
 4. Maria Marinusse Vaardigem, volgt onder IX-bt.

VIII-aj Jan Cornelisse Knuijt, geboren te Schore op 19 maart 1741, overleden voor 27 september 1784, hoogstens 43 jaar oud, zoon van VII-m. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 18 november 1767, op 26-jarige leeftijd met Leuntje Pieterse Reijnout, geboren te Nisse (Zeeland) op 1 december 1743, zie VIII-as. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Janse Knuijt, geboren in juli 1769, volgt onder IX-bu.
 2. Petrus Janse Knuit, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1772, volgt onder IX-bv.

VIII-ak Johanna Cornelisse Knuijt, geboren te Schore op 5 november 1744, gedoopt aldaar op 5 november 1744, overleden te 's-Heer Abtskerke op 14 juni 1812, 67 jaar oud, dochter van VII-m. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 mei 1769, op 24-jarige leeftijd (1) met Bernardus Cornelisse Dominicus. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Dominicus, geboren te 's-Heer Abtskerke op 18 januari 1771, volgt onder IX-bw.
 2. Cornelia Barendse Dominicus, geboren te 's-Heer Abtskerke op 31 augustus 1775, volgt onder IX-bx.
Zij is getrouwd op 19 november 1782, op 38-jarige leeftijd (2) met Cornelius Cornelisse Boonman (34 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1748, gedoopt aldaar op 2 september 1748, overleden te Baarland op 10 juni 1821, 72 jaar oud, zoon van VIII-k. Uit dit huwelijk:
 1. Apollonia Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1785, volgt onder IX-by.
 2. Johannis Cornelisse Boonman, arbeider, koemelker en landman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1785, overleden te Baarland op 16 november 1854, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1819, op 34-jarige leeftijd met Jacoba Janse, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1800, volgt onder IX-bg.

VIII-al Aalbregt Knuijt, geboren te Schore op 27 maart 1746, overleden in het jaar 1804, 58 jaar oud, zoon van VII-m. Hij was gehuwd met Jacomina den Braber, geboren in het jaar 1768, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1804, 36 jaar oud, dochter van VII-aq. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Aalbregtse Knuit, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1794, volgt onder IX-bz.
 2. Jan Aalbregtse Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder IX-ca.
 3. Brigita Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1804 (doopgetuigen waren Adrianus Cornelisse Pover en Jacoba Cornelisse Knuijt), volgt onder IX-cb.

VIII-am Johanna Aalbrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1728, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 mei 1805, 76 jaar oud, dochter van VII-n. Zij was gehuwd (1) met Joannis Pieterse de Jonge, gedoopt te Baarland op 20 oktober 1726, overleden te Zuid-Kraayert op 31 maart 1762, 35 jaar oud, zoon van Petrus Marinusse de Jonge en Cornelia Cornelisse Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1760, volgt onder IX-cc.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1763 (getuigen waren Johannes Marinusse Menheers en Joannes Adrianus Hoondert), op 34-jarige leeftijd (2) met Petrus Pieters Decker (35 jaar oud), gedoopt te Yerseke op 14 februari 1728, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1807, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Josina Pieterse Dekker, geboren te Zuid-Kraayert op 17 februari 1767, volgt onder IX-cd.

VIII-an Jan Aalbrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1732, overleden aldaar voor februari 1790, hoogstens 58 jaar oud, zoon van VII-n. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1755 (getuigen waren Cornelia Janse Rijk, Laurens Aalbrechtse Rijk en Adriaan Dingeman de Jonge), op 23-jarige leeftijd met Clasina Jacobse Menheere (24 jaar oud), gedoopt te Baarland op 13 februari 1731, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1801, 69 jaar oud, dochter van Jacob Marinusse Menheere en Cornelia Cornelisse Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, volgt onder IX-ce.
 2. Cornelia Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1760, volgt onder IX-cf.
 3. Aalbrecht Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1761, volgt onder IX-cg.
 4. Jacobus Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1763, volgt onder IX-ch.
 5. Petronella Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 maart 1765, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1832, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1788, op 23-jarige leeftijd met Jan Mattheusse de Baar, geboren te Baarsdorp op 9 juli 1752, volgt onder VIII-c.
 6. Pieter Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, volgt onder IX-ci.
 7. Marinus Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1769, volgt onder IX-cj.
 8. Joanna Jans Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1773, overleden te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1803, 30 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1797, op 24-jarige leeftijd met Marinus Janse van 't Westeinde (31 jaar oud), geboren te Oude Kraayert op 28 juni 1766, overleden te Nieuwe Kraayert op 22 mei 1805, 38 jaar oud, zoon van Joannis Pieterse van 't Westeinde en Apollonia Pieterse Doen.
  (Hij was daarnaast gehuwd (1) met Johanna Geerardse Acda, geboren rond 1758, overleden in het jaar 1797, ongeveer 39 jaar oud, dochter van Gerardus Hermanse Acda en Maria Melse Huse.)

VIII-ao Laurentius Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1734, wonende aldaar, overleden aldaar op 5 april 1787, 53 jaar oud, zoon van VII-n. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 november 1757 (getuigen waren Cornelis Janse Rijck, Jan Aalbrechtse Rijck en Dignus Cornelisse Dooman), op 23-jarige leeftijd met Clasina Johannesse (24 jaar oud), geboren de Calange, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1733. Uit dit huwelijk:

 1. Albregt Laurusse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 8 december 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 november 1807, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1782, op 21-jarige leeftijd met Maria Cornelisse de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1752, gedoopt aldaar op 18 maart 1752, volgt onder IX-bm.
 2. Pieter Laurusse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1769, volgt onder IX-ck.
 3. Joannis Laurisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 24 oktober 1771, volgt onder IX-cl.

VIII-ap Catharina Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1737, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 december 1807, 70 jaar oud, dochter van VII-n.

RAZE 2441, 22.2.1799: Compareerde in Gebannen Vierschare der Hooge Heerlijkheid van Borssele den Burger Adriaan Cornelisse Pover, als last & procuratie hebbende van Catharina Aalbrechtse Rijk Weduwe van Wijlen Cornelis Pover, & levert wel en wettelijk aan Zichzelven Eene Hofstede met deszelfs Timmeragie & Plantagie, alsmede Weije en Zaaijland, alles gelegen onder de Hooge Heerlijkheid van Borssele in den Tevixhoek (daar de gemelde Hofstede op staat). De Koop is ú 30 Vlaams het Gemet waarvan de wegleveraar in zijn gem. qualiteit bekend voldaan en betaald te wezen met ú 2754.
Het 5de Jaar der Bataafsche Vrijheid ter presentie van het volle Collegie, except Pieter Hoebeke.
Zij is getrouwd te Borssele op 31 maart 1761, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Adriaens Pover (27 jaar oud), landman, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 27 oktober 1733, overleden te Borssele voor 1799, hoogstens 66 jaar oud, zoon van VII-s. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, volgt onder IX-cm.
 2. Albertus Pover, gedoopt te Borssele op 19 februari 1765 (doopgetuigen waren Tannetje Corns. Dominicus en Josina Laurijsze Reinhout), overleden in augustus 1767, 2 jaar oud.
  RAZE 2430, Borssele: Vierschare gehouden 14.8.1767 ter presentie van Adriaan Braam, Jacob Rottier en Jacob Steketee. De bailliu Antoni Ossewaarde te kennen gegeven hebbende dat hem uit naam van Cornelis Pover berigt was, dat deszelfs kind genaemd Aelbrecht Pover oud omtrent 2 ę Jaer zijn hoofd had gestoken in een lijn hangende achter aan een wagen, en vervolgens scheen voorovergevallen te wezen zoodanig dat men hetzelve ilico daar na dood had bevonden; is goedgevonden dat gem. kind door den chirurgijn dezer baronie Matheus Mulders zal worden gevisiteerd. En, alzoo door gem. Chirurgijn het voorm. kind bevonden is gaaf en ongeschonden, hebbende alleenlijk een blaauwe ring om den hals, daar de lijne om geweest is, zonder enig kenmerk dat iets anders oorzaak van zijn dood zoude geweest zijn; geresolveerd aan de ouders consent tot het begraven van gem. kind te geven, gelijk gegeven wordt bij dezen. Mij bekend, Secr. Antoni Ossewaarde.
 3. Johanna Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 8 mei 1766 (doopgetuigen waren Petrus Pieterse Decker en Johanna Albregtse Rijck), volgt onder IX-cn.
 4. Josina Pover, gedoopt te Borssele op 14 september 1768 (doopgetuigen waren Jozina Laurijsze Reinhout en Jan Albrechts Rijck), overleden te Kwadendamme (Zeeland) op 11 maart 1825, 56 jaar oud.
 5. Aelbregt Cornelisse Pover, gedoopt op 27 oktober 1769 (doopgetuigen waren Jan Albrechts Rijck en Jozina Laurijsze Reinhout), overleden voor februari 1771, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Aalbregt Cornelisse Pover, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771 (doopgetuigen waren Laurus Rijk en Josina Reinhout), volgt onder IX-co.
 7. Pieter Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 22 december 1774 (doopgetuigen waren Jan Rijk en Klaasje Menheere), wonende te 's-Heerenhoek, ongehuwd overleden aldaar op 23 maart 1853, 78 jaar oud.
 8. Janus Cornelis Pover, landbouwer, gedoopt te Borssele op 3 oktober 1777 (doopgetuigen waren Pieter de Jong en Petronilla Rijk), overleden te Sint Niklaas (BelgiŽ) op 19 januari 1816, 38 jaar oud. Hij is getrouwd rond 1799, op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Helena Gillisse Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1773, volgt onder IX-al. Hij is getrouwd rond 1805, op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Johanna Gillisse Westdijk, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1772, volgt onder IX-ak.
 9. Jan Pover, werkman, geboren te Borssele op 5 oktober 1777, overleden te St. Niklaas (BelgiŽ) op 19 januari 1816, 38 jaar oud.
 10. Hubertus Pover, geboren op 14 augustus 1781, overleden voor 10 juli 1782, hoogstens 330 dagen oud.
 11. Hubertus Pover, gedoopt op 7 oktober 1782 (doopgetuigen waren Jan Langemare en Josina Rijk).

VIII-aq Petrus Aalbrechts Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1743, gedoopt aldaar op 9 januari 1743, overleden aldaar op 13 juli 1765, 22 jaar oud, zoon van VII-n. Hij is getrouwd op 15 januari 1765, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Willems de Jonge (18 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 24 juli 1746, gedoopt aldaar op 24 juli 1746, overleden in het jaar 1785, 39 jaar oud, dochter van Willem Marinusse de Jonge en Susanna Hubrechtse Vermuven.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 juli 1771, op 25-jarige leeftijd met Petrus Pieterse van Eijkeren (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 juli 1744, overleden te Nieuwe Kraayert op 10 oktober 1804, 60 jaar oud, zoon van Pieter Janse van Eijkeren en Adriana Joosse de Vroe. (Hij was later gehuwd met Maatje Crijnse Olleman, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1754, zie VIII-z.)) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Pieterse Rijck. Hij is getrouwd op 19 september 1793 met Maria Janse Timmerman (21 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 januari 1772, dochter van VIII-b.

VIII-ar Pieternella Albrechtse Rijk, landbouwster, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1746, overleden aldaar op 14 mei 1820, 73 jaar oud, dochter van VII-n. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1769 (getuigen waren Willem Vermuijen en Marinus de Jong), op 22-jarige leeftijd met Petrus Marinusse de Jonge (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 17 januari 1745, overleden op 4 februari 1805, 60 jaar oud, zoon van Marinus Pieterse de Jonge en Elisabeth Crijnsse Pover. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1770, volgt onder IX-cp.
 2. Johanna Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1775, volgt onder IX-cq.
 3. Josina Pieterse de Jonge, landbouwster, geboren in het jaar 1779, overleden te Oudelande (Zeeland). Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1798, op 19-jarige leeftijd met Jan Hubregtse Drijdijk, geboren te Baarland op 14 maart 1772, volgt onder IX-a.
 4. Albertus Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, volgt onder IX-cr.

VIII-as Leuntje Pieterse Reijnout, geboren te Nisse (Zeeland) op 1 december 1743, overleden aldaar op 26 november 1812, 68 jaar oud, dochter van VII-o. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 18 november 1767, op 23-jarige leeftijd (1) met Jan Cornelisse Knuijt, geboren te Schore op 19 maart 1741, zie VIII-aj. Uit dit huwelijk:

 1. 1-2 : Zie onder VIII-aj.
Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 27 september 1784, op 40-jarige leeftijd (2) met Cornelis Westhoeve. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Cornelisse Westhoeve, geboren op 14 augustus 1787, volgt onder IX-cs.

VIII-at Jobina Adriaanse de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 november 1737, dochter van VII-p. Zij is getrouwd op 23 mei 1769, op 31-jarige leeftijd met Joannis Pieterse van 't Westeinde (41 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1728, overleden te Oude Kraayert op 25 oktober 1796, 68 jaar oud, zoon van Petrus Janse van 't Westeinde en Apolonia Pieterse Rijckaert.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 september 1756, op 28-jarige leeftijd met Apollonia Pieterse Doen (24 jaar oud), geboren te Oude Kraayert in april 1732, overleden te Goes voor mei 1769, hoogstens 37 jaar oud, dochter van Pieter Cornelisse Doen en Adriaantje Joosse Noorthoeck.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van 't Westeinde, geboren op 4 januari 1773, volgt onder IX-ct.
 2. Pieter Janse van 't Westeinde, geboren in het jaar 1777, overleden voor 1816, hoogstens 39 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 januari 1800, op 23-jarige leeftijd met Johanna Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1775, volgt onder IX-cq.

VIII-au Johanna Adriaanse de Jonge, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 12 februari 1752, overleden te Kloetinge op 29 januari 1799, 46 jaar oud, dochter van VII-p. Zij was gehuwd met Adriaan Pieterse Raas, geboren te Kloetinge op 10 oktober 1750, overleden aldaar op 23 mei 1805, 54 jaar oud, zoon van VII-ai. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Adriaanse Raas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 13 juni 1783, volgt onder IX-cu.
 2. Laurus Raas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 4 juli 1788, volgt onder IX-cv.

VIII-av Petronella Adriaanse de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 januari 1754, dochter van VII-p. Zij was gehuwd met Job Pieterse Hoondert, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 oktober 1752, zoon van Petrus Claasse Hoondert en Magdalena Jobse Timmerman. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Jobse Hoondert, geboren op 14 januari 1787, volgt onder IX-cw.

VIII-aw Joanna Geens, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juni 1752, dochter van VII-q. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 november 1780, op 28-jarige leeftijd met Franciscus Janse Bek (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 augustus 1757, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1796, 39 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Franse Bek, afkomstig uit Heinkenszand (Zeeland), geboren op 18 september 1781, volgt onder IX-cx.

VIII-ax Maria Lauwerse Pover, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1723, overleden te Oost Kraayert op 18 oktober 1760, 37 jaar oud, dochter van VII-t. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 8 september 1745, op 22-jarige leeftijd met Petrus Adriaanse Raas (39 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke, gedoopt op 7 oktober 1705, zoon van Adrianus Ewoutse Raas en Jannetje Marinusse Noorthoek. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Pieterse Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 16 juni 1746, volgt onder IX-cy.
 2. Laurentius Pieterse Raas, gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 7 mei 1749, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1810, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 mei 1773, op 24-jarige leeftijd met Maria Janse Bal, gedoopt te Kapelle (Zeeland) op 9 oktober 1751, volgt onder VIII-cd.
 3. Tannetje Raas, geboren te Oude Kraayert op 3 augustus 1760, volgt onder IX-cz.

VIII-ay Joannes Lauwerse Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1742, zoon van VII-t. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 februari 1753, op 11-jarige leeftijd met Maria Pieterse Draven (9 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1744. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Janse Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 augustus 1753, overleden in het jaar 1785, 32 jaar oud. Zij is getrouwd op 17 december 1762, op 9-jarige leeftijd met Joannes Pieterse Raas, geboren te Kloetinge op 19 december 1754, volgt onder VIII-ca.
 2. Catharina Janse Pover, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1757, overleden te Kattendijke op 9 juni 1830, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 december 1784, op 27-jarige leeftijd met Joannes Bal, geboren te Teekenburg op 23 februari 1759, volgt onder VIII-cf.
 3. Laurens Janse Pover, geboren te Baarland op 7 mei 1758, volgt onder IX-da.
 4. Petrus Janse Pover, geboren te Baarland op 10 juni 1759, volgt onder IX-db.

VIII-az Margrita de Winter, geboren te 's-Gravenpolder op 2 november 1734, overleden aldaar op 31 maart 1819, 84 jaar oud, dochter van VII-v. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 8 oktober 1757, op 22-jarige leeftijd met Pieter van 't Westeinde (34 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 31 januari 1723, overleden voor 1774, hoogstens 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Pieterse van 't Westeinde, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1757, volgt onder IX-dc.

VIII-ba Anna Janse de Haan, geboren te Borssele op 22 februari 1742, overleden te 's-Heerenhoek op 3 mei 1812, 70 jaar oud, dochter van VII-w. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 30 juli 1764, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Franze Leijs (30 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 17 maart 1734, overleden te Goes in het jaar 1797, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacobussse Leijs, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 maart 1770, volgt onder IX-dd.

VIII-bb Pieter Barendse de Jonge, arbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 januari 1760, overleden te Heonkenszand op 5 januari 1810, 49 jaar oud, zoon van VII-x. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1784, op 24-jarige leeftijd (1) met Suzanna Hoondert (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Zuid-Kraayert op 12 mei 1761, overleden te Nieuwe Kraayert op 23 november 1801, 40 jaar oud, dochter van Joannis Adriaanse Hoondert en Jacomijna Willemse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1786, volgt onder IX-de.
 2. Jacomina de Jonge, dienstbode en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1787, overleden aldaar op 24 augustus 1827, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1815, op 28-jarige leeftijd met Johannis Laurusse de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1788, volgt onder VIII-bi.
 3. Suzanna de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1794. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1819, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Jacobse Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, volgt onder IX-ap.
 4. Pieternella de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, volgt onder IX-df.
 5. Margaretha de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder IX-dg.
Hij is getrouwd voor 1802, op hoogstens 42-jarige leeftijd (2) met Johanna Marinusse Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1778, zie IX-ae. Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 januari 1838, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 november 1823, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Janse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1796, volgt onder IX-g.
 2. Marinus de Jonge, geboren in het jaar 1808, overleden te 's-Heerenhoek op 31 oktober 1811, 3 jaar oud.

VIII-bc Margaretha de Winter, geboren te Borssele op 4 januari 1752, overleden te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1819, 67 jaar oud, dochter van VII-y. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 november 1775, op 23-jarige leeftijd met Jan Marinusse de Jonge (24 jaar oud), landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1751, overleden te 's-Heerenhoek op 10 maart 1826, 74 jaar oud, zoon van Marinus Pieterse de Jonge en Elisabeth Crijnsse Pover. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Janse de Jonge, landbouwer, geboren te Kloetinge op 20 augustus 1776, overleden te Merxem op 28 juni 1822, 45 jaar oud. Hij was gehuwd met Tannetje Adriaanse Raas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 13 juni 1783, volgt onder IX-cu.
 2. Tannetje Janse de Jonge, landbouwster, geboren te Kloetinge op 24 december 1780, overleden te 's-Heerenhoek op 5 januari 1866, 85 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 februari 1802, op 21-jarige leeftijd met Hubrecht Cornelisse Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1774, volgt onder IX-ai.
 3. Elisabeth Janse de Jonge, geboren te Kloetinge op 7 november 1784, volgt onder IX-dh.
 4. Willem de Jonge, geboren te Kloetinge op 20 oktober 1790, volgt onder IX-di.

VIII-bd Maria Cornelisse de Winter, geboren te Borssel op 17 oktober 1756, overleden aldaar op 29 januari 1797, 40 jaar oud, dochter van VII-y. Zij is getrouwd te Landsparochie op 20 juli 1780, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1755, zie IX-bo. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje de Jonge, geboren in het jaar 1784, volgt onder IX-dj.
 2. Cornelia Adriaanse de Jonge, geboren in het jaar 1787, volgt onder IX-dk.

VIII-be Johanna Cornelisse Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1746, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 oktober 1807, 61 jaar oud, dochter van VII-z. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 22 augustus 1768, op 22-jarige leeftijd met Joannes Cornelisse Huige (40 jaar oud), geboren te Biezelinge op 28 mei 1728, overleden te 's-Heer Abtskerke in januari 1788, 59 jaar oud, zoon van Cornelis Joosse Huige en Geertje Michiels Noorthoek.
(Hij is daarnaast getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 19 februari 1759, op 30-jarige leeftijd (1) met Joanna Adriaanse Reinout (23 jaar oud), geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 18 januari 1736, overleden te 's-Heer Abtskerke op 14 augustus 1767, 31 jaar oud, dochter van Adriaan Laurusse Reinout en Neeltje Jacobse Boonman.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jansdochter Huige, geboren in het jaar 1777, overleden te Baarland op 11 maart 1820, 43 jaar oud. Zij is getrouwd op 3 april 1801, op 24-jarige leeftijd met Barend Janse Boonman, geboren in het jaar 1777, volgt onder IX-ab.
 2. Petronella Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1779, volgt onder IX-dl.
 3. Marinus Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1786, volgt onder IX-dm.
 4. Maria Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 augustus 1786, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1852, 65 jaar oud. Zij was gehuwd met Adriaan Christophorus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1792, overleden aldaar op 6 februari 1876, 83 jaar oud, zoon van IX-ci.
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1812, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth Goense (28 jaar oud), geboren in het jaar 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1816, 32 jaar oud, dochter van VIII-u. Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1817, op 25-jarige leeftijd met Helena Adriaanse Boonman, Lena, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, volgt onder IX-bl.)

VIII-bf Joannis Adriaanse de Winter, geboren te Kattendijke op 17 september 1757, overleden te Nisse (Zeeland) op 22 november 1803, 46 jaar oud, zoon van VII-aa. Hij is getrouwd op 24 april 1790, op 32-jarige leeftijd met Catharina de Jonge (26 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1764, overleden te Nisse (Zeeland) op 1 februari 1821, 56 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Janse de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 26 maart 1791, volgt onder IX-dn.

VIII-bg Janus de Winter, geboren te Kattendijke op 24 maart 1761, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1812, 50 jaar oud, zoon van VII-aa. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 februari 1782, op 20-jarige leeftijd met Jannetje Hoondert (22 jaar oud), geboren te Borssele op 20 februari 1759, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1827, 68 jaar oud, dochter van Joannis Adriaanse Hoondert en Jacomijna Willemse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Janusse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1783, volgt onder IX-do.
 2. Susanna de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 juli 1787, volgt onder IX-dp.

VIII-bh Adriaan Cornelisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1743, overleden rond 1780, ongeveer 37 jaar oud, zoon van VII-ab. Hij is getrouwd op 25 maart 1774, op 30-jarige leeftijd met Maria Cornelisse de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1752, gedoopt aldaar op 18 maart 1752, zie IX-bm. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 17 maart 1775, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1802, 27 jaar oud. Zij is getrouwd op 28 april 1795, op 20-jarige leeftijd met Martinus van Gessel (28 jaar oud), geboren te Kozen (Luik BelgiŽ) op 16 februari 1767, overleden voor 1829, hoogstens 62 jaar oud, zoon van Reinier van Gessel en Maria Elisabeth Heenen.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 april 1803, op 36-jarige leeftijd met Maria de Wijn (24 jaar oud), arbeidster, geboren in het jaar 1779, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1829, 50 jaar oud.)
 2. Cornelis Adriaanse Rijck, afkomstig uit Ovezande (Zeeland), geboren op 16 augustus 1776, volgt onder IX-dq.
 3. Joannes Adriaanse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1777, volgt onder IX-dr.

VIII-bi Johannis Laurusse de Winter, arbeider, landbouwer en koemelker, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1788, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1847, 59 jaar oud, zoon van VII-ac. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1815, op 27-jarige leeftijd (1) met Jacomina de Jonge (28 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1787, overleden aldaar op 24 augustus 1827, 40 jaar oud, dochter van VIII-bb. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 juni 1816, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 april 1827, 10 jaar oud.
 2. Cornelis de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 december 1818, overleden aldaar op 21 augustus 1826, 7 jaar oud.
 3. Jan de Winter, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1851, op 31-jarige leeftijd met Maria Vette (33 jaar oud), dienstmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1818, dochter van IX-cw.
 4. Adriana de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1821, overleden aldaar op 29 mei 1827, 6 jaar oud.
 5. Adriaan de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, volgt onder IX-ds.
 6. Suzanna de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1825, overleden aldaar op 27 april 1828, 3 jaar oud.
 7. Jacobus de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1825, overleden aldaar op 11 maart 1825, 9 dagen oud.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1835, op 47-jarige leeftijd (2) met Cornelia Knuit (37 jaar oud), arbeidster en koemelkster, geboren in het jaar 1798, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1883, 85 jaar oud, dochter van Paulus Knuijt (cultivateur en landbouwer) en Joanna Cornelisse de Meij. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1836, volgt onder IX-dt.

VIII-bj Cornelis Laurusse de Winter, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1790, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1861, 71 jaar oud, zoon van VII-ac. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1817, op 27-jarige leeftijd (1) met Apollonia Hubregtse van 't Westeinde (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 5 januari 1797, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1826, 29 jaar oud, dochter van Huibregt Janse van 't Westeinde (landbouwer en koemelker) en Cornelia Hubregtse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1818.
 2. Cornelia de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1818.
 3. Laurus de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 augustus 1819, overleden aldaar op 19 augustus 1819, 1 dag oud.
 4. Hubregt de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 augustus 1819.
 5. Laurus de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1825, overleden aldaar op 7 april 1825, 57 dagen oud.
 6. Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1826, volgt onder IX-du.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1828, op 38-jarige leeftijd (2) met Margaretha Houtepen (22 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Gravenpolder op 13 juli 1805, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 19 april 1835, 29 jaar oud, dochter van Jan Antonisse Houtepen (koemelker en dagloner) en Kaatje Janse Boonman. Uit dit huwelijk:
 1. Jan de Winter, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1829, ongehuwd overleden aldaar op 7 maart 1849, 20 jaar oud.
 2. Pieter de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1830, volgt onder IX-dv.
 3. Laurus de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juli 1831, overleden aldaar op 30 september 1831, 74 dagen oud.
 4. Laurus Cornelisse de Winter, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1832, ongehuwd overleden aldaar op 2 oktober 1860, 27 jaar oud.
 5. Catharina de Winter, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1834, overleden aldaar op 25 september 1858, 24 jaar oud.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1843, op 53-jarige leeftijd (3) met Jannetje Kallemijn (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1817, dochter van Maarten Kallemijn (arbeider) en Adriana Goedheer.

VIII-bk Maria Laurusse de Winter, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1790, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 juni 1853, 63 jaar oud, dochter van VII-ac. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 6 juni 1816, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Jacobse van 't Westeinde (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1787, zoon van Jacobus Janse van 't Westeinde en Sara Janse Priem. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1819, volgt onder IX-dw.
 2. Jan van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1821, volgt onder IX-dx.

VIII-bl Johanna Laurisse de Winter, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1791, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1885, 94 jaar oud, dochter van VII-ac. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1815, op 23-jarige leeftijd met Marinus Janse Bek (29 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1785, overleden op 20 augustus 1866, 81 jaar oud, zoon van IX-gt. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1825, volgt onder IX-dy.

VIII-bm Jacobus de Winter, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1793, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juni 1821, 28 jaar oud, zoon van VII-ac. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 juli 1818, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Hubrechtse van 't Westeinde, Neeltje (21 jaar oud), boerendochter, landbouwster en landvrouw, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1797, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 oktober 1833, 36 jaar oud, dochter van Huibregt Janse van 't Westeinde (landbouwer en koemelker) en Cornelia Hubregtse de Jonge.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1824, op 27-jarige leeftijd met Hugo Koens (27 jaar oud), slachter, landbouwer, herbergier en landman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1797, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 4 juni 1878, 81 jaar oud, zoon van Francois Koens en Pieternella Wagenaar. (Hij was later gehuwd met Johanna Vermeulen, landbouwster, dienstmeid en herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1814, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juli 1894, 80 jaar oud, dochter van Gillis Cornelisse Vermeule en Cornelia Meulmans.)) Uit dit huwelijk:

 1. Laurus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1819, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1845, 26 jaar oud.

VIII-bn Pieter de Winter, vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1796, overleden aldaar op 5 november 1837, 41 jaar oud, zoon van VII-ac. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1826, op 30-jarige leeftijd met Jobina van 't Westeinde (26 jaar oud), landbouwster en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 oktober 1800, overleden aldaar op 2 maart 1844, 43 jaar oud, dochter van Huibregt Janse van 't Westeinde (landbouwer en koemelker) en Cornelia Hubregtse de Jonge.
(Zij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1838, op 37-jarige leeftijd met Petrus Pieterse van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 februari 1804, zie X-gc.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 december 1828, volgt onder IX-dz.
 2. Appollonia de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 augustus 1833, volgt onder IX-ea.
 3. Hubertus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1835, volgt onder IX-eb.

VIII-bo Cornelia Cornelisse de Winter, geboren te Goes op 6 januari 1734, dochter van VII-ad. Zij was gehuwd (1) met Josephus Jacobusse de Vroe, geboren in het jaar 1730, zie VII-af. Uit dit huwelijk:

 1. Zie onder VII-af.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 oktober 1764, op 30-jarige leeftijd (2) met Andries van den Ende (28 jaar oud), geboren te Goes op 2 april 1736. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Andriesse van den Ende, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1766, volgt onder IX-ec.
 2. Antonia van den Ende, geboren te 's-Heerenhoek op 7 mei 1769, volgt onder IX-ed.

VIII-bp Laurus de Winter, geboren te Baarland op 1 maart 1737, zoon van VII-ad. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 februari 1768, op 30-jarige leeftijd met Maria Cornelisse de Snijder (20 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 5 oktober 1747. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Laurusse de Winter, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 december 1776, volgt onder IX-ee.

VIII-bq Augustijn Guillaamse Lokerse, schout en secretaris van Kattendijke, gedoopt te Borssele op 10 maart 1737, zoon van VII-ae. Hij was gehuwd met Jannetje Jans Steketee. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Lokerse, geboren te Kattendijke in het jaar 1764, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 23 maart 1837, 73 jaar oud. Zij was gehuwd (1) met Kristiaan Schipper, overleden voor 2 maart 1820. Zij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 2 maart 1820, op 56-jarige leeftijd (2) met Marinus Dekker (54 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1766, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 28 mei 1841, 75 jaar oud, zoon van Jan Pieterse Dekker en Adriana Verlorekost.
 2. Jan Lokerse, geboren te Kattendijke op 15 juli 1776, gedoopt aldaar op 21 juli 1776, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 3 maart 1828, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 9 april 1802, op 25-jarige leeftijd met Dina Wabeke (20 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 18 november 1781, gedoopt aldaar op 25 november 1781, overleden aldaar op 20 mei 1833, 51 jaar oud, dochter van Jacobus Wabeke en Elisabeth de Bat.

VIII-br Neeltje Lokerse, geboren te Borssele, gedoopt aldaar op 19 juni 1757, overleden te Nisse (Zeeland) op 10 december 1841, 84 jaar oud, dochter van VII-ae. Zij was gehuwd (1) met Adriaan Adr. Karelse, overleden te Borssele op 16 augustus 1787. Uit dit huwelijk:

 1. Guilliaum Karelse, geboren te Borssele in het jaar 1779, volgt onder IX-ef.
 2. Cornelis Karelse, geboren te Borssele in het jaar 1783, volgt onder IX-eg.
 3. Cornelia Karelse, geboren in het jaar 1786. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 oktober 1814, op 28-jarige leeftijd met Marinus de Witte (29 jaar oud), geboren in het jaar 1785, zoon van Thomas de Witte en Adriana de Priester.
 4. Augustijn Karelse, geboren te Borssele in het jaar 1788, overleden te 's-Gravenpolder op 12 januari 1860, 72 jaar oud. Hij was gehuwd met Johanna Koens.
Zij is getrouwd te Borssele tussen oktober 1787 en september 1788 voor de kerk, op 30- tot 31-jarige leeftijd (2) met Stoffel van de Plasse (22 jaar tot 23 jaar oud), winkelier en molenaarsbaas, gedoopt te Borssele op 8 september 1765, overleden te Nisse (Zeeland) in september 1800, 35 jaar oud, zoon van Gerard van der Plasse (winkelier) en Catharina Stoffelse Lavooy.
Zie "100 Zeeuwse families", blz. 87. Zie Zeeuwse Stam nr.5, blz.30 en Zeeuwse Stam nr. 74, blz. 162 e.v.
RAZE 2437, 21.2.1788, Pieter van Ekeren levert aan Stoffel van der Plasse een Hofstede.
Lidmatenreg. Borssele, Lidmaten buiten het dorp, 1796, Stoffel van der Plasse en Neeltje Lokerse, echtelieden. 1799: Stoffel van der Plaase, getr. met Neeltje Lokerse in 1799 naar Nisse.
Hij was molenaar op de molen op de grens van de heerlijkheden Nisse en 's-Heer Abtskerke.
RAZE 3353, 26.6.1799,: Stoffel van der Plasse, molenaarsbaas alhier schuldig aan Giljaam Nijsse, secr. te Driewegen 350 P.Vlms. Onderpand huis enz. binnen den ring.
RAZE 3359, Boedelrek. en inv., Nisse, 9.5.1801, Staat en inv. van de goederen, nagelaten door Stoffel van der Plasse, overl. sept. 1800. Erfgenamen Gerard 11 j, Catharina 9 j, Clazina 7 j, Jan 5 j, Paulus 3 j, Marinus 1 1/2 jaar, staande huw. verwekt aan Neeltje Lokerse. Geen testament. Jacob Janse Leijs is voogd. Gegoed: ú 552.8.6.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard van de Plasse, soldaat, gedoopt te Borssele op 28 juni 1789, overleden te Nisse (Zeeland) op 12 oktober 1816, 27 jaar oud.
 2. Catharina van de Plasse, gedoopt te Borssele op 29 augustus 1790.
 3. Catharina van de Plasse, gedoopt te Borssele op 8 januari 1792, volgt onder IX-eh.
 4. Clasina van de Plasse, arbeidster, geboren te Borssele, gedoopt aldaar in oktober 1793, overleden op 3 januari 1864, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1817, op 24-jarige leeftijd met Willem de Witte (28 jaar oud), arbeider en slachter, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1789, overleden te Driewegen (Zeeland) op 23 januari 1848, 59 jaar oud, zoon van Adriaan de Witte en Maatje van Hoeke.
 5. Jan van de Plasse, geboren te Borssele op 20 juli 1795 (gereformeerd), volgt onder IX-ei.
 6. Paulus van de Plasse, arbeider, gedoopt te Borssele op 25 september 1797, overleden te Nisse (Zeeland) op 14 april 1824, 26 jaar oud.
 7. Marinus van de Plasse, gedoopt te Nisse (Zeeland) op 11 september 1799.
 8. Marinus van de Plasse, gedoopt te Nisse (Zeeland) op 8 september 1800, volgt onder IX-ej.

VIII-bs Cornelia Guiljaamse Lokerse, gedoopt te Borssele op 20 april 1760, overleden aldaar op 18 januari 1789, 28 jaar oud, dochter van VII-ae. Zij was gehuwd (1) met Cornelis Rottier. Uit dit huwelijk:

 1. Guiljaam Cornelisse Rottier, geboren te Borssele in het jaar 1784, volgt onder IX-ek.
Zij was gehuwd (2) met Jacob Pieterse Meeuwse.

VIII-bt Josina Joose de Vroe, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 november 1762, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 24 oktober 1853, 90 jaar oud, dochter van VII-af en VIII-bo. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1803, op 40-jarige leeftijd met Nolbertus Johannes Janse van der Pas (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 maart 1777, overleden aldaar op 1 september 1851, 74 jaar oud, zoon van Jan van de Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margarieta Pieterse Oostdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van der Pas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder IX-el.
 2. Margrieta van der Pas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1808, volgt onder IX-em.

VIII-bu Joannes Jacobse van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1734, zoon van VII-ag. Hij is getrouwd te Kloetinge op 15 augustus 1767, op 32-jarige leeftijd (1) met Cornelis Claasse Westhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Klaas van Eijkeren, geboren te Kloetinge op 17 oktober 1771, volgt onder IX-en.
Hij is getrouwd op 9 juni 1781, op 46-jarige leeftijd (2) met Katharina Cornelisse Langemare (32 jaar oud), geboren te Borssele op 4 maart 1749, dochter van VII-i.

VIII-bv Pieternella van Eikeren, geboren te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1742, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 maart 1802, 59 jaar oud, dochter van VII-ag. Zij was gehuwd met Cornelis Moes, geboren te 's-Heerenhoek op 8 december 1740, overleden op 16 april 1809, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Moes, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1778, overleden aldaar op 23 oktober 1841, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1798, op 19-jarige leeftijd (1) met Tannetje Knuit (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 december 1769, gedoopt aldaar op 7 december 1769 (doopgetuigen waren Johannes Janse de Jonge en Digna Janse Knuyt), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1840, 70 jaar oud, dochter van Cornelis Janse Knuijt en Maria Paulusse Goense. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1840, op 61-jarige leeftijd (2) met Sara van 't Westeinde (22 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1818, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1850, 32 jaar oud, dochter van Adriaan van 't Westeinde (arbeider) en Pieternella Huizen (arbeidster).
  (Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 september 1842, op 24-jarige leeftijd met Marinus van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1814, volgt onder XI-ke. Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1847, op 29-jarige leeftijd met Frans Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1823, volgt onder XI-ns.)

VIII-bw Joanna Adriaanse Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 10 maart 1739, overleden te Kwadendamme (Zeeland) op 12 mei 1805, 66 jaar oud, dochter van VII-ah. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 11 maart 1762, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Hubrechtse van 't Westeinde (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1736, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 januari 1794, 57 jaar oud, zoon van Hubertus Janse van 't Westeinde en Johanna Anthonisse Harthoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Jacobusse van 't Westeinde, geboren te 's-Gravenpolder op 6 mei 1763, volgt onder IX-eo.
 2. Hubrecht Jacobusse van 't Westeinde, landman, geboren te 's-Gravenpolder op 29 juni 1765, overleden te 's-Heerenhoek op 19 mei 1849, 83 jaar oud. Hij is getrouwd op 13 mei 1794, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Cornelisse Almekinders, geboren te Borssele op 25 juli 1773, volgt onder VIII-cl.
 3. Jan Jacobusse van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1769, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 juni 1840, 71 jaar oud. Hij was gehuwd met Cornelia Adriaanse de Jonge, geboren in het jaar 1787, volgt onder IX-dk.
 4. Dankert Jacobusse van 't Westeinde, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1772, volgt onder IX-ep.

VIII-bx Joannes Adriaanse Raas, landman, afkomstig uit Hoedekenskerke (Zeeland), geboren op 8 december 1770, overleden aldaar op 4 oktober 1822, 51 jaar oud, zoon van VII-ah. Hij is getrouwd op 15 mei 1797, op 26-jarige leeftijd (1) met Pieternella Timmerman (39 jaar oud), geboren in het jaar 1758, overleden in het jaar 1819, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 september 1821, op 50-jarige leeftijd (2) met Cornelia Voster (24 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Kloetinge in het jaar 1797, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 december 1856, 59 jaar oud, dochter van Louis Voster en Theresia van de Rumpa.
(Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 september 1823, op 26-jarige leeftijd met Pieter Janse Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, zie X-gz.) Uit dit huwelijk:

 1. Kaatje Raas, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 juni 1822, overleden aldaar op 5 januari 1823, 213 dagen oud.

VIII-by Lucia Adriaanse Raas, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 februari 1772, overleden te Schore op 23 april 1814, 42 jaar oud, dochter van VII-ah. Zij was gehuwd met Marinus Adriaanse Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 maart 1767, zie X-og. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Westdorp, geboren te Schore op 10 december 1794, volgt onder IX-eq.
 2. Elisabeth Westdorp, geboren te Schore op 10 februari 1798, volgt onder IX-er.
 3. Jan Marinusse Westdorp, geboren te Schore op 29 maart 1801, volgt onder IX-es.
 4. Joannes Marinusse Westdorp, geboren te Schore in het jaar 1805 (doopgetuige was Schoore), volgt onder IX-et.
 5. Willem Westdorp, geboren te Vlake in het jaar 1809, volgt onder IX-eu.
 6. Clara Westdorp, geboren te Schore en Vlake in het jaar 1814, volgt onder IX-ev.
 7. Geertruid Westdorp, geboren te Schore en Vlake in het jaar 1814, volgt onder IX-ew.

VIII-bz Johanna Pieterse Raas, landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 december 1751, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1796, 44 jaar oud, dochter van VII-ai. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 juni 1790, op 38-jarige leeftijd met Paulus Knuijt (24 jaar oud), cultivateur en landbouwer, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1766 (doopgetuigen waren Cornelis Paulusse Goense en Margareta Pieterse Nieuwkamer), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 oktober 1841, 75 jaar oud, zoon van Cornelis Janse Knuijt en Maria Paulusse Goense.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 februari 1797, op 30-jarige leeftijd met Joanna Cornelisse de Meij (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 23 januari 1773, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 augustus 1804, 31 jaar oud. Hij is later getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 22 april 1805, op 39-jarige leeftijd met Josina van de Pas (25 jaar oud), gedoopt op 12 februari 1780, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juli 1807, 27 jaar oud, dochter van Jan van de Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margarieta Pieterse Oostdijk. Hij was later gehuwd met Maatje Jacobusse de Leeuw, gedoopt te Goes op 29 maart 1751, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 oktober 1835, 84 jaar oud, dochter van Jacobus Bastiaens de Leeuw en Maria Peeters. (Zij was weduwe van Louis Maartense Paulusse.)) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1790, volgt onder IX-ex.
 2. Catharina Knuit, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1792, volgt onder IX-ey.

VIII-ca Joannes Pieterse Raas, geboren te Kloetinge op 19 december 1754, overleden aldaar op 8 februari 1803, 48 jaar oud, zoon van VII-ai. Hij is getrouwd op 17 december 1762, op 7-jarige leeftijd (1) met Petronella Janse Pover (9 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 augustus 1753, overleden in het jaar 1785, 32 jaar oud, dochter van VIII-ay. Hij is getrouwd te Vlake op 10 januari 1786, op 31-jarige leeftijd (2) met Catharina Merison (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1834, 70 jaar oud.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 november 1803 voor de kerk, op 39-jarige leeftijd met Leendert Cornelisse Knuit, gedoopt te Nieuwdorp op 27 juli 1766 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Pieter van Doornik en Cornelia Leendertse Knuijt), zie IX-gn.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Raas, geboren te Kloetinge in het jaar 1789, volgt onder IX-ez.
 2. Pieter Raas, geboren te Kloetinge in het jaar 1792, volgt onder IX-fa.
 3. Adriaan Raas, geboren te Kloetinge op 1 juli 1798, volgt onder IX-fb.

VIII-cb Cornelis Janse Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juni 1750, overleden aldaar op 16 april 1799, 48 jaar oud, zoon van VII-aj. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 november 1771, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Marinusse Pover (20 jaar oud), geboren te Zwake op 21 maart 1751, overleden voor 1790, hoogstens 39 jaar oud, dochter van VIII-ci. Uit dit huwelijk:

 1. Tanna Raas, geboren te Zwake op 13 februari 1777, volgt onder IX-fc.
 2. Leuntje Cornelisse Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 28 oktober 1785, volgt onder IX-fd.

VIII-cc Cornelis Bal, geboren te Kapelle (Zeeland) op 1 maart 1746, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 april 1820, 74 jaar oud, zoon van VII-ak. Hij is getrouwd op 9 januari 1776, op 29-jarige leeftijd met Adriana Kuilenbroek (31 jaar oud), geboren te Vlake in het jaar 1745. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelisse Bal, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1777, volgt onder IX-fe.
 2. Digna Cornelisse Bal, geboren op 27 juli 1787, volgt onder IX-ff.

VIII-cd Maria Janse Bal, gedoopt te Kapelle (Zeeland) op 9 oktober 1751, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1807, 55 jaar oud, dochter van VII-ak. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 mei 1773, op 21-jarige leeftijd met Laurentius Pieterse Raas (24 jaar oud), gedoopt te Kwadendamme (Zeeland) op 7 mei 1749, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1810, 61 jaar oud, zoon van VIII-ax. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Raas, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 13 april 1774.
 2. Digna Lourusse Raas, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 6 april 1775, volgt onder IX-fg.
 3. Maria Laurusse Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1776, volgt onder IX-fh.
 4. Jannetje Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 december 1777, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 april 1850, 72 jaar oud.
 5. Jan Laurusse Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 oktober 1781, volgt onder IX-fi.
 6. Tannetje Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1789, volgt onder IX-fj.
 7. Machiel Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1794, volgt onder IX-fk.

VIII-ce Adrianus Bal, geboren te Teekenburg op 29 december 1754, overleden voor 6 augustus 1787, hoogstens 32 jaar oud, zoon van VII-ak. Hij is getrouwd op 23 mei 1780, op 25-jarige leeftijd met Maatje Jochemse Daams (32 jaar oud), geboren te Baarland op 12 september 1747, overleden te Kwadendamme (Zeeland) op 8 april 1808, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adriaanse Bal, geboren in het jaar 1780, volgt onder IX-fl.

VIII-cf Joannes Bal, geboren te Teekenburg op 23 februari 1759, overleden te Ossenisse op 3 januari 1809, 49 jaar oud, zoon van VII-ak. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 december 1784, op 25-jarige leeftijd met Catharina Janse Pover (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1757, overleden te Kattendijke op 9 juni 1830, 73 jaar oud, dochter van VIII-ay. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bal, geboren te Teekenburg op 10 april 1796, volgt onder IX-fm.
 2. Pieter Janse Bal, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 13 september 1801, volgt onder IX-fn.
 3. Maatje Janse Bal.

VIII-cg Cornelia Pieterse de Jonge, landbouwster, geboren in het jaar 1754, overleden in het jaar 1844, 90 jaar oud, dochter van VII-al. Zij is getrouwd op 2 november 1773, op 19-jarige leeftijd met Nicolaas Willemse Hoondert (23 jaar oud), gedoopt te Nieuwe West-Kraayert op 1 februari 1750, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1811, 61 jaar oud, zoon van Willem Klaasse Hoondert en Magdalena Adriaanse van den Dries. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Classe Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1775, volgt onder IX-fo.
 2. Jan Nicolaasse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1781, volgt onder IX-fp.
 3. Neeltje Claase Hoondert, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 november 1786, overleden te Bergen op Zoom op 6 augustus 1820, 33 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1805, op 18-jarige leeftijd (1) met Aalbrecht Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1761, volgt onder IX-cg. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1819, op 32-jarige leeftijd (2) met Laurentius Franciscus van de Putte (45 jaar oud), negociant, geboren te Dixmuiden in het jaar 1774, zoon van Johannes Baptist van de Putte en Joanna Canijn.
  (Hij was weduwnaar van Anna Geertruida Penders.)
 4. Catharina Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1793, volgt onder IX-fq.

VIII-ch Nicolaas Almekinders, geboren te Nisse (Zeeland) op 8 augustus 1755, overleden te Goes op 30 maart 1799, 43 jaar oud, zoon van VII-am. Hij is getrouwd te Goes op 1 mei 1781, op 25-jarige leeftijd met Geertje Dignusse Verduijn (28 jaar oud), geboren te West-Kraayert op 14 oktober 1752, overleden te Goes op 2 december 1816, 64 jaar oud, dochter van Dignus Leenderts Verduijn en Johanna Crijnse Pover. Uit dit huwelijk:

 1. Dignus Almekinders, geboren te Goes in het jaar 1785, volgt onder IX-fr.
 2. Adriaan Almekinders, geboren te Goes in het jaar 1787, volgt onder IX-fs.
 3. Jan Almekinders, geboren te Goes in het jaar 1790, volgt onder IX-ft.
 4. Cornelia Almekinders, geboren in het jaar 1797, volgt onder IX-fu.

VIII-ci Tannetje Pieterse van Eijkeren, geboren te Kraayert (Zeeland) op 25 juni 1726, overleden te Zwake op 16 maart 1760, 33 jaar oud, dochter van VII-an. Zij is getrouwd te Zwake op 23 januari 1748, op 21-jarige leeftijd met Marinus Janse Pover (31 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 20 december 1716, overleden te Zwake op 10 september 1752, 35 jaar oud, zoon van Joannes Christiaanse Pover en Cornelia Cornelisse Westdorp, Neeltje. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Marinusse Pover, geboren te Zwake op 21 maart 1751, overleden voor 1790, hoogstens 39 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 november 1771, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Janse Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juni 1750, volgt onder VIII-cb.

VIII-cj Jacobus Cornelisse Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1753, overleden aldaar op 23 april 1810, 57 jaar oud, zoon van VII-ao. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1784, op 31-jarige leeftijd met Johanna Cornelisse Vermue (22 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1762, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1843, 81 jaar oud, dochter van Cornelis Laurusse Vermue en Jacoba Adriaanse de Vries. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1788, volgt onder IX-fv.
 2. Tannetje Almekinders, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 september 1790, overleden aldaar op 12 maart 1885, 94 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1814, op 23-jarige leeftijd met Marinus Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1777, volgt onder IX-w.
 3. Maria Almekinders, boerenmeid en winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1792, overleden aldaar op 31 december 1877, 85 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1815, op 23-jarige leeftijd (1) met Jan Hubregtse Drijdijk, geboren te Baarland op 14 maart 1772, volgt onder IX-a. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1839, op 47-jarige leeftijd (2) met Cornelis Nijsten (36 jaar oud), kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 1 februari 1865, 62 jaar oud, zoon van Joost Nijste (landbouwer) en Maria Cornelisse van Stee.
 4. Jacomina Almekinders, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1795, overleden te 's-Heerenhoek op 4 januari 1886, 91 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1821, op 26-jarige leeftijd (1) met Johannes Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1786, volgt onder IX-ao. Zij is getrouwd op 20 juli 1839, op 44-jarige leeftijd (2) met Willem Bastiaanse Remijn (37 jaar oud), landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland op 19 oktober 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 77 jaar oud, zoon van X-ay.
  (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd met zijn halfnicht Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, volgt onder X-gl.)
 5. Adriana Almekinders, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1797, volgt onder IX-fw.
 6. Catharina Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1800, volgt onder IX-fx.

VIII-ck Jannetje Cornelisse Almekinders, landmansdienstmeid, geboren te Borssele op 23 september 1762, overleden aldaar op 26 juli 1820, 57 jaar oud, dochter van VII-ap. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 januari 1784, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Dignusse Huige (22 jaar oud), landman, geboren te 's-Gravenpolder op 10 oktober 1761, overleden te Borssele op 13 mei 1817, 55 jaar oud, zoon van Dingenis Huige en Jacomina Pieterse van Eijkeren. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruid Huige, geboren te Nisse (Zeeland) in oktober 1790 (doopgetuigen waren Pieter van Eijkeren en Maatje Olleman), volgt onder IX-fy.
 2. Dignis Huige, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1791, volgt onder IX-fz.
 3. Cornelia Janse Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1804, volgt onder IX-ga.

VIII-cl Pieternella Cornelisse Almekinders, geboren te Borssele op 25 juli 1773, wonende te 's-Gravenpolder, overleden te Borssele op 9 oktober 1818, 45 jaar oud, dochter van VII-ap en VIII-f. Zij is getrouwd op 13 mei 1794, op 20-jarige leeftijd met Hubrecht Jacobusse van 't Westeinde (28 jaar oud), landman, geboren te 's-Gravenpolder op 29 juni 1765, overleden te 's-Heerenhoek op 19 mei 1849, 83 jaar oud, zoon van VIII-bw. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1795, volgt onder IX-gb.
 2. Adriaan Hubregtse van 't Westeinde, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder IX-gc.
 3. Jan Hubregtse van 't Westeinde, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder IX-gd.
 4. Maatje van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1810, volgt onder IX-ge.
 5. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1811, volgt onder IX-gf.
 6. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Borssele op 2 mei 1817, volgt onder IX-gg.

VIII-cm Catharina Marinusse den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1767, overleden aldaar op 1 maart 1828, 61 jaar oud, dochter van VII-aq. Zij was gehuwd met Jan Janse Timmerman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 mei 1766, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1831, 64 jaar oud, zoon van VIII-b. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder IX-gh.
 2. Adriana Timmerman, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1805, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1844, 38 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 november 1827, op 22-jarige leeftijd met Pieter Janse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 27 maart 1796, volgt onder IX-l.

VIII-cn Adriana Maria den Braber, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1774, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1827, 53 jaar oud, dochter van VII-aq. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1800, op 26-jarige leeftijd (1) met Jacobus Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1763, zie IX-ch. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Jacobse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1801, volgt onder IX-gi.
 2. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1806, volgt onder IX-gj.
 3. Klazina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1809, overleden aldaar op 22 april 1831, 22 jaar oud.
Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1813, op 38-jarige leeftijd (2) met Joannes Adriaanse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1783, zie IX-bk. Uit dit huwelijk:
 1. Tannetje Boonman, geboren in december 1813, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1814, 3 maanden oud.
 2. Tannetje Boonman, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1816, ongehuwd overleden aldaar op 19 juni 1840, 24 jaar oud.

VIII-co Cornelis Marinusse den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 januari 1778, overleden aldaar op 11 oktober 1826, 48 jaar oud, zoon van VII-aq. Hij was gehuwd met Johanna Adriaanse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 augustus 1833, 47 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1813, volgt onder IX-gk.
 2. Adriaan den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1814, volgt onder IX-gl.
 3. Tannetje den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1824, volgt onder IX-gm.

VIII-cp Cornelius Leendertse Knuijt, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1739 (RK), overleden te Nieuwkoop op 20 september 1794, 54 jaar oud, zoon van VII-ar. Hij is getrouwd te Nieuwdorp op 15 november 1763, op 24-jarige leeftijd met Adriana Pieters van Doornick (23 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 29 februari 1740 (RK), overleden te Nieuwkoop op 31 augustus 1794, 54 jaar oud, dochter van Pieter Guiljams van Doornik en Jacoba Janse Rijck. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Cornelisse Knuit, gedoopt te Nieuwdorp op 27 juli 1766 (RK), volgt onder IX-gn.
 2. Pieter Cornelisse Knuijt, geboren te Nieuwdorp op 12 september 1768, volgt onder IX-go.
 3. Jacoba Cornelisse Knuit, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1770, volgt onder IX-gp.
 4. Cornelia Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 november 1777, volgt onder IX-gq.

VIII-cq Maria Joannise Pover, geboren te Oudelande (Zeeland) op 28 februari 1754, dochter van VII-as. Zij is getrouwd op 7 september 1779, op 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis Janse Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1734, zie VIII-s. Zij is getrouwd op 26 november 1782, op 28-jarige leeftijd (2) met Laurus Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1760, zie IX-cc. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1814, op 30-jarige leeftijd met Pieter de Winter (39 jaar oud), molenaarsknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1775, zoon van Joannes de Winter en Catharina Cornelisse Westdorp.

VIII-cr Catharina Janse Pover, gedoopt te Oudelande (Zeeland) op 6 januari 1761, overleden te Nisse (Zeeland) op 1 mei 1845, 84 jaar oud, dochter van VII-as. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 maart 1799, op 38-jarige leeftijd (1) met Joannes Mattheusse Uiterhoeve (55 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1743, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 december 1809, 66 jaar oud.
(Hij is eerder getrouwd op 27 november 1781, op 38-jarige leeftijd met Johanna Maartense Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1739, zie VIII-ac.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Uitterhoeve, geboren te 's-Gravenpolder op 22 februari 1801, overleden te Nisse (Zeeland) op 5 januari 1844, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1824, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Janse Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1804, volgt onder IX-ga.
 2. Maria Uiterhoeve, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 12 januari 1802.
Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 november 1811, op 50-jarige leeftijd (2) met DaniŽl Jeroense de Winter (40 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1771, overleden te Goes op 29 maart 1853, 81 jaar oud, zoon van VIII-m.

VIII-cs Joannes Janse Bries, geboren te Nieuwe West-Kraayert op 15 november 1712, zoon van VII-at. Hij was gehuwd met Maria Willemse Kleijn, geboren te Kapelle (Zeeland) op 13 augustus 1723. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Janse Bries, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juni 1744, volgt onder IX-gr.

VIII-ct Marinus Hubregtse Beck, geboren te Nieuwe Kraayert in het jaar 1717, overleden in het jaar 1769, 52 jaar oud, zoon van VII-au. Hij is getrouwd te Nieuwe Kraayert op 13 oktober 1739, op 22-jarige leeftijd met Jacomina Dignisse Geus (26 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1713, overleden in het jaar 1769, 56 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Marinusse Beck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1744, volgt onder IX-gs.
 2. Johanna Bek, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 juli 1750, overleden aldaar op 29 mei 1798, 47 jaar oud. Zij is getrouwd op 23 september 1777, op 27-jarige leeftijd met Petrus Boonman (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 januari 1753, zoon van VII-g.
 3. Jan Marinusse Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in december 1751, volgt onder IX-gt.

IX-a Jan Hubregtse Drijdijk, landbouwer, geboren te Baarland op 14 maart 1772, overleden aldaar op 28 december 1837, 65 jaar oud, zoon van VIII-a. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1798, op 26-jarige leeftijd (1) met Josina Pieterse de Jonge (19 jaar oud), landbouwster, geboren in het jaar 1779, overleden te Oudelande (Zeeland), dochter van VIII-ar. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Drijdijk, geboren te Oudelande (Zeeland) op 4 april 1806 (RK), volgt onder X-a.
 2. Jacomina Driedijk, geboren te Oudelande (Zeeland) op 12 december 1811.
 3. Martina Driedijk, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1815, volgt onder X-b.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1815, op 43-jarige leeftijd (2) met Maria Almekinders (23 jaar oud), boerenmeid en winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1792, overleden aldaar op 31 december 1877, 85 jaar oud, dochter van VIII-cj.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1839, op 47-jarige leeftijd met Cornelis Nijsten (36 jaar oud), kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 1 februari 1865, 62 jaar oud, zoon van Joost Nijste (landbouwer) en Maria Cornelisse van Stee.) Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Drijdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 september 1815, volgt onder X-c.

IX-b Mattheus de Baar, boerenzoon, koemelker en landman, geboren te Baarsdorp op 8 oktober 1798, wonende aldaar, overleden te 's-Heer Abtskerke op 12 november 1870, 72 jaar oud, zoon van VIII-c. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1821, op 23-jarige leeftijd met Johanna Pieterse van Stee (25 jaar oud), boerendochter en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 november 1796, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Abtskerke op 8 januari 1861, 64 jaar oud, dochter van IX-cd. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 september 1822, overleden te Baarsdorp op 6 april 1823, 191 dagen oud.
 2. Pieternella de Baar, geboren te 's-Gravenpolder op 4 september 1823, overleden aldaar op 29 februari 1824, 178 dagen oud.
 3. Pieternella de Baar, geboren te 's-Gravenpolder op 14 februari 1827, overleden aldaar op 25 augustus 1827, 192 dagen oud.
 4. Jan de Baar, boerenknecht en landman, geboren te 's-Gravenpolder op 6 november 1829, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 augustus 1890, 60 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 5 mei 1870, op 40-jarige leeftijd met Jannetje Pover (47 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 november 1822, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 augustus 1904, 81 jaar oud, dochter van Johannis Pover (boerenknecht en slachter) en Maria Moes (boerenmeid).
 5. Pieternella de Baar, geboren te 's-Gravenpolder op 4 juni 1832, volgt onder X-d.
 6. Cornelis de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 oktober 1834, volgt onder X-e.
 7. Marinus de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 augustus 1838, volgt onder X-f.

IX-c Jan Janse de Baar, landbouwer, geboren te Baarsdorp in het jaar 1801, wonende aldaar, zoon van VIII-c. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 13 oktober 1825, op 24-jarige leeftijd met Elizabet Bogers (19 jaar oud), geboren te Baarsdorp in het jaar 1806, wonende aldaar, dochter van Jacob Janse Bogers en Maatje Noordhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 oktober 1826, volgt onder X-g.
 2. Maria de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 12 april 1834, volgt onder X-h.
 3. Jacob de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 februari 1836, volgt onder X-i.

IX-d Cornelis Janse de Baar, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 10 april 1804, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heerenhoek op 25 mei 1859, 55 jaar oud, zoon van VIII-c. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 december 1830, op 26-jarige leeftijd met Leuntje Menheere (24 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 1 oktober 1806, wonende te Baarsdorp, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1848, 41 jaar oud, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1831, volgt onder X-j.
 2. Adriana de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1835, volgt onder X-k.
 3. Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 september 1836, volgt onder X-l.
 4. Marinus de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 september 1838, volgt onder X-m.
 5. Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1841, volgt onder X-n.
 6. Maatje de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1843, volgt onder X-o.
 7. Klazina de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1845, volgt onder X-p.

IX-e Adriaan Poole, geboren te Kattendijke op 21 februari 1756, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 december 1821, 65 jaar oud, zoon van VIII-d. Hij is getrouwd te Kattendijke op 15 juni 1790, op 34-jarige leeftijd met Maria Kunst (22 jaar oud), geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 november 1767, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 december 1796, 29 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Poole, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1793, volgt onder X-q.

IX-f Pieter Janse Boonman, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 juli 1858, 66 jaar oud, zoon van VIII-e en IX-dc. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1814, op 22-jarige leeftijd met Johanna Paulusse (20 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 12 augustus 1793, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1834, 41 jaar oud, dochter van Louis Maartense Paulusse en Maatje Jacobusse de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1816, volgt onder X-r.
 2. Willem Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1819, volgt onder X-s.
 3. Apollonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1821, volgt onder X-t.
 4. Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 maart 1823, volgt onder X-u.
 5. Nicolaas Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1828, overleden aldaar op 14 augustus 1831, 3 jaar oud.
 6. Joost Boonman, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1831. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 november 1869, op 38-jarige leeftijd met Catharina Westdijk (44 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 25 mei 1825, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1901, 75 jaar oud, dochter van IX-an.

IX-g Adriaan Janse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1796, overleden te Nisse (Zeeland) op 7 juni 1845, 49 jaar oud, zoon van VIII-e en IX-dc. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 november 1823, op 27-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge (20 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 januari 1838, 35 jaar oud, dochter van VIII-bb en IX-ae. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Boonman, geboren in het jaar 1817, volgt onder X-v.
 2. Apolonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1824, volgt onder X-w.
 3. Pieter Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 december 1827, volgt onder X-x.
 4. Johanna Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1831, volgt onder X-y.
 5. Maatje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1831, overleden aldaar op 3 december 1831, 13 dagen oud.
 6. Jobina Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 januari 1835, volgt onder X-z.

IX-h Cornelis Bos, arbeider en winkelier, geboren te Borssele in het jaar 1786, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 januari 1861, 75 jaar oud, zoon van VIII-f. Hij was gehuwd met Jannetje Pieterse Priem, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1788, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 november 1854, 66 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bos, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1811, overleden aldaar op 17 september 1811, 45 dagen oud.
 2. Pieter Bos, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1812.
 3. Cornelis Bos, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 december 1813, overleden te 's-Heer Arendskerke op 29 juli 1875, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 14 februari 1840, op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Bek (23 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 5 september 1816, dochter van Jacobus Bek (landbouwer) en Elisabeth Bruiningshoff (arbeidster en dienstmeid). Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1859, op 45-jarige leeftijd (2) met Cornelia Leemans (45 jaar oud), koemelkster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1814, dochter van Jan Leemans en Francina Malsaart.
  (Zij was weduwe van Jan van de Linde.)
 4. Adriana Bos, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1815, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 december 1879, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 22 april 1841, op 25-jarige leeftijd met Hermanus Bos (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1810, zoon van Harman Harmse Bos (herbergier) en Elisabeth Willemse de Jonge.
 5. Maatje Pieternella Bos, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 oktober 1817. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 augustus 1845, op 27-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (33 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 mei 1812, zoon van Cornelis Janse de Jonge (arbeider) en Anna Cornelisse Goense (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 juli 1837, op 25-jarige leeftijd met Isabella Bal (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1814, dochter van Jan Bal (arbeider) en Adriana van de Linde (arbeidster).)
 6. Maria Bos, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1820, overleden aldaar op 24 januari 1821, 139 dagen oud.
 7. Pieter Bos, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1821, verongelukt te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 januari 1864, 42 jaar oud.
 8. Maria Jacomina Bos, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1823, overleden aldaar op 30 juni 1826, 2 jaar oud.
 9. Jan Bos, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 januari 1825, volgt onder X-aa.
 10. Maria Bos, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1826, overleden aldaar op 2 december 1826, 89 dagen oud.

IX-i Pieter Bos, wagenaar, geboren te Borssele in het jaar 1788, overleden te 's-Gravenpolder op 12 oktober 1831, 43 jaar oud, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd in het jaar 1808, op 20-jarige leeftijd (1) met Clazina Janse Pover (19 jaar oud), geboren in het jaar 1789, overleden te 's-Gravenpolder op 2 mei 1811, 22 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1812, op 24-jarige leeftijd (2) met Clazina Huibregtse de Jonge (24 jaar oud), geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1788, dochter van IX-cf. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 24 februari 1813, overleden aldaar op 9 april 1822, 9 jaar oud.
 2. Cornelia Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 26 oktober 1814.
 3. Maria Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 31 mei 1816, volgt onder X-ab.
Hij is getrouwd te Goes op 23 november 1820, op 32-jarige leeftijd (3) met Johanna van 't Westeinde (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1793, overleden te 's-Gravenpolder op 8 maart 1832, 39 jaar oud, dochter van Jacobus Janse van 't Westeinde en Sara Janse Priem.
(Zij was later gehuwd met haar neef Pieter Janse Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, zie X-gz.) Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 7 oktober 1821, volgt onder X-ac.
 2. Sara Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 21 februari 1823, volgt onder X-ad.
 3. Kornelis Bos, arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 19 april 1824, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1899, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1854, op 30-jarige leeftijd (1) met Jobina Vermue (41 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1813, overleden te Halsteren (NB) op 1 september 1883, 70 jaar oud, dochter van IX-fd. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1884, op 60-jarige leeftijd (2) met Adriana Kallemein (43 jaar oud), arbeidster en boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 5 juni 1841, overleden te Oostburg op 25 februari 1909, 67 jaar oud, dochter van Jannetje Kallemein.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1861, op 20-jarige leeftijd met Jacobus van Sundert (32 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren in het jaar 1829, zoon van Joannis van Sundert en Francina Bokelaar.)
 4. Maria Pieternella Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 25 maart 1825.
 5. Leuntje Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 9 oktober 1827, overleden aldaar op 18 december 1827, 70 dagen oud.
 6. Pieter Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 8 juni 1829, overleden aldaar op 24 juli 1829, 46 dagen oud.
 7. Pieter Bos, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder op 14 november 1830, ongehuwd overleden aldaar op 15 december 1862, 32 jaar oud.

IX-j Tannetje Zuidhof, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1781, overleden aldaar op 19 januari 1824, 42 jaar oud, dochter van VIII-g. Zij is getrouwd te Borssele op 8 april 1802, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Marinus Langemaire (24 jaar oud), landbouwer en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, wonende aldaar, overleden op 20 april 1866, 88 jaar oud, zoon van VIII-x.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1826, op 48-jarige leeftijd met Jacomina Janusse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1783, zie IX-do. Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1836, op 58-jarige leeftijd met Anna Cornelia Ossenblock (50 jaar oud), landbouwster, geboren te Zuidgeest op 22 december 1785, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juni 1869, 83 jaar oud, dochter van Marinus Ossenblock en Joanna Smits. (Zij is eerder getrouwd op 5 maart 1812, op 26-jarige leeftijd met Marinus de Bie (44 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1767, overleden te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1828, 60 jaar oud, zoon van Franciscus de Bie en Catharina Dingemans. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Woensdrecht op 19 april 1800 en getrouwd aldaar op 4 mei 1800, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van de Moer (25 jaar oud), gedoopt te Woensdrecht op 7 april 1775, overleden te Halsteren (NB) op 29 april 1809, 34 jaar oud, dochter van Petrus van de Moer en Elisabeth Krijne.))) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1806, overleden aldaar op 1 februari 1828, 21 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1827, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Bastiaanse Remijn (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juli 1804, overleden aldaar op 1 maart 1885, 80 jaar oud, zoon van X-ay.
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1829, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1806, volgt onder IX-gj.)
 2. Marinus Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 januari 1811.
 3. Willem Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, volgt onder X-ae.
 4. Marinus Langemaire, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1814, overleden te Nisse (Zeeland) op 20 december 1882, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 4 april 1845, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Janse Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1804, volgt onder IX-ga.
 5. Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, volgt onder X-af.
 6. Jan Cornelisse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1821, volgt onder X-ag.

IX-k Margaretha Zuidhof, geboren op 18 februari 1783, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1813, 30 jaar oud, dochter van VIII-g. Zij was gehuwd met Aalbregt Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 oktober 1757, overleden aldaar op 23 augustus 1810, 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Aalbregtse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1806, volgt onder X-ah.
 2. Josina de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1807, volgt onder X-ai.

IX-l Pieter Janse Zuidhof, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 27 maart 1796, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1858, 61 jaar oud, zoon van VIII-h. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 november 1827, op 31-jarige leeftijd met Adriana Timmerman (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1805, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1844, 38 jaar oud, dochter van VIII-cm. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1828, volgt onder X-aj.
 2. Catharina Zuidhof, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1830, volgt onder X-ak.
 3. Suzanna Zuidhof, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1833, volgt onder X-al.
 4. Marinus Zuidhof, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1838, volgt onder X-am.

IX-m Johannis Janse Zuidhof, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1817, overleden te Driewegen (Zeeland) op 20 januari 1871, 54 jaar oud, zoon van VIII-h. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1838, op 21-jarige leeftijd met Elizabeth Goense (24 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1813, overleden aldaar op 3 februari 1899, 85 jaar oud, dochter van Jan Cornse. Goense (arbeider) en Jacoba Brijs (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Zuidhof, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 12 oktober 1838, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1916, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1878, op 39-jarige leeftijd met Laurus de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, volgt onder XI-ky.
 2. Johannis Janse Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1840, volgt onder X-an.
 3. Jacoba Zuidhof, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1841. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 april 1872, op 31-jarige leeftijd met Franciscus Verhaegen (32 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1840, zoon van Pieter Johannes Verhaegen en Leuntje Knop (arbeidster).
 4. Cornelia Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1842, volgt onder X-ao.
 5. Elisabeth Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1848, volgt onder X-ap.
 6. Helena Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 22 november 1855, volgt onder X-aq.

IX-n Jacomina Hoondert, naaister, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1848, 64 jaar oud, dochter van VIII-i. Zij was gehuwd (1) met Antonij van den Heuvel, overleden voor 21 december 1816. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 december 1816, op 32-jarige leeftijd (2) met Joost Rottier (20 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1796, zoon van Jan Rottier (arbeider) en Pieternella Huijzen (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Rottier, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1818. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1845, op 27-jarige leeftijd met Adriana Timmerman (25 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1820, ongehuwd overleden aldaar op 11 november 1865, 45 jaar oud, dochter van Laurus Pieterse Timmerman en Margrieta Vermue (arbeidster).
 2. Adriana Rottier, geboren te Baarland in het jaar 1818, volgt onder X-ar.

IX-o Jan Adriaanse Hoondert, arbeider, geboren te Oudelande (Zeeland) op 16 april 1790, overleden te 's-Heerenhoek op 23 november 1867, 77 jaar oud, zoon van VIII-i. Hij is getrouwd te Borssele op 25 april 1823, op 33-jarige leeftijd met Jacomina Everhart (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Schore in het jaar 1797, overleden te 's-Heerenhoek op 27 april 1852, 55 jaar oud, dochter van Andries Everhart en Cornelia Pole. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 28 april 1825, volgt onder X-as.
 2. Cornelia Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 3 augustus 1827, volgt onder X-at.

IX-p Johanna Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1790, dochter van VIII-i. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 juni 1815, op 25-jarige leeftijd met Jan van den Dries (55 jaar oud), geboren te Oude Kraayert op 19 december 1759, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1845, 85 jaar oud, zoon van Jan Adriaanse van der Dries en Anna Janse Hagebos.
(Hij was weduwnaar van Catharina Smulders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1765, overleden te 's-Heer Arendskerke op 15 januari 1813, 47 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1817, volgt onder X-au.

IX-q Willem Hoondert, boerenknecht, arbeider en koemelker, geboren te Oudelande (Zeeland) op 5 juni 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 juni 1852, 58 jaar oud, zoon van VIII-i. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1823, op 29-jarige leeftijd met Joanna de Jonge (22 jaar oud), arbeidster en koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 24 januari 1881, 80 jaar oud, dochter van Jan de Jonge en Adriana Vermue. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1830, volgt onder X-av.
 2. Jacoba Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1836, volgt onder X-aw.
 3. Pieter Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1844, volgt onder X-ax.

IX-r Neeltje Pieterse Nieuwstee, geboren te Borssele op 15 oktober 1745, dochter van VIII-j. Zij is getrouwd te Borssele op 23 februari 1768, op 22-jarige leeftijd (1) met Marinus Cornelisse Hoedemaker. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Marinusse Hoedemaker, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1776, overleden aldaar op 1 augustus 1855, 79 jaar oud. Zij is getrouwd op 13 april 1798, op 22-jarige leeftijd met Marinus Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1769, volgt onder IX-cj.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1780, op 35-jarige leeftijd (2) met Adriaan Willem Hoondert (28 jaar oud), gemeenteraadslid en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1752, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 24 februari 1840, 87 jaar oud, zoon van Willem Klaasse Hoondert en Magdalena Adriaanse van den Dries.
(Hij is later getrouwd op 24 januari 1786, op 33-jarige leeftijd met Josina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, zie IX-ce.) Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena Adriaanse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1782 (RK), volgt onder X-ay.

IX-s Jacob Cornelisse Boonman, gedoopt op 22 juli 1742, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1807, 65 jaar oud, zoon van VIII-k. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 januari 1780, op 37-jarige leeftijd met Pieternella Janse van der Dries (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt op 13 oktober 1754, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 februari 1832, 77 jaar oud, dochter van Jan Adriaanse van der Dries en Anna Janse Hagebos. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1782, volgt onder X-az.
 2. Laurus Boonman, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1784, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 maart 1851, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 november 1813, op 29-jarige leeftijd met Jacomina Poole, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1793, volgt onder X-q.
 3. Pieter Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1785, volgt onder X-ba.
 4. Leendert Boonman, Leonardus, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1787, volgt onder X-bb.
 5. Lena Jacobse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, volgt onder X-bc.
 6. Adriana Boonman, geboren te Heinkenszand in het jaar 1791, volgt onder X-bd.
 7. Nicolaas Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, volgt onder X-be.
 8. Leuntje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder X-bf.

IX-t Adriana de Winter, koehoudster, geboren op 28 juni 1764, overleden op 27 februari 1823, 58 jaar oud, dochter van VIII-m. Zij is getrouwd op 27 april 1790, op 25-jarige leeftijd met Filip Laurusse Schertzing (26 jaar oud), koehouder, geboren in het jaar 1764, overleden te Driewegen (Zeeland) op 6 september 1819, 55 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Schertzing, geboren te Nisse (Zeeland) op 17 februari 1794, overleden te 's-Heerenhoek op 16 mei 1852, 58 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 mei 1820, op 26-jarige leeftijd (1) met Adriana Bek (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in augustus 1792, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 maart 1828, 35 jaar oud, dochter van IX-dd. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 december 1828, op 34-jarige leeftijd (2) met Francisca van Luik (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 september 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 27 juni 1869, 67 jaar oud, dochter van Joos van Luik en Maatje de Winter.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 mei 1824, op 22-jarige leeftijd met Bastiaan de Leeuw (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1800, overleden aldaar op 8 februari 1827, 27 jaar oud, zoon van Jacobus de Leeuw (arbeider) en Lena Knuit.)
 2. Laurus Schertzing, geboren te Nisse (Zeeland) op 17 november 1795, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 juli 1824, 28 jaar oud.
 3. Daniel Schertzing, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1797, volgt onder X-bg.
 4. Tannetje Schertzing, geboren in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 mei 1814, 8 jaar oud.

IX-u Martina Jeroense de Winter, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1768, wonende te Borssele, overleden aldaar op 9 augustus 1832, 64 jaar oud, dochter van VIII-m. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1793, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Cornelisse Vette (21 jaar oud), geboren op 20 oktober 1772, overleden te Borssele voor augustus 1832, hoogstens 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelisse Vette, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1793, volgt onder X-bh.
 2. Jeroen Vette, geboren te Borssele in het jaar 1795, volgt onder X-bi.
 3. Cornelia Vette, geboren te Borssele in het jaar 1798 (RK), volgt onder X-bj.
 4. Helena Vette, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder X-bk.

IX-v Daniel Cornelisse Boonman, gedoopt te 's-Heerenhoek op 23 april 1772, overleden aldaar op 11 augustus 1803, 31 jaar oud, zoon van VIII-n. Hij was gehuwd met Jacomina Janusse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1783, zie IX-do. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel DaniŽlse Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1804, volgt onder X-bl.

IX-w Marinus Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1777, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1844, 67 jaar oud, zoon van VIII-n. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1814, op 37-jarige leeftijd met Tannetje Almekinders (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 september 1790, overleden aldaar op 12 maart 1885, 94 jaar oud, dochter van VIII-cj. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1896, 80 jaar oud. Hij was gehuwd met Cina Remijn, geboren te Baarland op 28 februari 1823, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1903, 80 jaar oud, dochter van IX-av.
 2. Johanna Marinusse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, volgt onder X-bm.
 3. Geertruida Marinusse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1818, volgt onder X-bn.
 4. Helena Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1820, volgt onder X-bo.
 5. Jacobus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 augustus 1822, overleden aldaar op 2 november 1822, 90 dagen oud.
 6. Maria Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1824, volgt onder X-bp.
 7. Jacobus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1826, volgt onder X-bq.
 8. Daniel Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1829, ongehuwd overleden aldaar op 5 februari 1889, 60 jaar oud.
 9. Jacomina Boonman, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1832, overleden aldaar op 6 maart 1916, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1862, op 29-jarige leeftijd met Jacobus van Stee (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 mei 1836, zoon van X-ek.

IX-x Pieter Cornelisse Boonman, landbouwer, landbouwer en landman, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 18 februari 1778, overleden te Borssele op 12 mei 1852, 74 jaar oud, zoon van VIII-n. Hij was gehuwd met Maria Janse Nieuwkamer, landbouwster, gedoopt te Kapelle (Zeeland) op 16 juli 1784, overleden te Borssele op 14 juli 1852, 67 jaar oud, dochter van Jan Nieuwkamer en Cornelia Almekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Boonman, geboren te Borssele in het jaar 1809, volgt onder X-br.
 2. Cornelis Pieterse Boonman, geboren te Borssele op 4 september 1812, volgt onder X-bs.
 3. Jan Pieterse Boonman, geboren te Borssele in maart 1815, overleden op 12 oktober 1817, 2 jaar oud.
 4. Cornelia Boonman, geboren te Borssele op 3 april 1818, volgt onder X-bt.
 5. Francina Pieterse Boonman, Sina, Jozina, geboren te Borssele in het jaar 1827, volgt onder X-bu.

IX-y Jan Cornelisse Boonman, landman, gedoopt te Baarsdorp op 1 juli 1779, overleden aldaar op 15 oktober 1823, 44 jaar oud, zoon van VIII-o. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 december 1814, op 35-jarige leeftijd met Johanna Pieterse van Eijkeren (23 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 19 mei 1791, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 juni 1851, 60 jaar oud, dochter van VIII-z. Uit dit huwelijk:

 1. Huibregt Boonman, geboren te Baarsdorp op 22 september 1820, volgt onder X-bv.

IX-z Maatje Klaase Boonman, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1781, overleden aldaar op 11 mei 1848, 67 jaar oud, dochter van VIII-o. Zij was gehuwd met Jacob Gillesse Menheere, timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1774, overleden aldaar op 11 december 1854, 80 jaar oud, zoon van Gilles Menheere en Maria Frans Leis. Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, volgt onder X-bw.
 2. Dignus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1811, overleden aldaar op 10 juli 1811, 69 dagen oud.
 3. Janus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1812, overleden aldaar op 25 juni 1814, 1 jaar oud.
 4. Adriaan Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1813, overleden aldaar op 28 oktober 1813, 11 dagen oud.
 5. Johannes Menheere, timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1815, overleden aldaar op 30 april 1856, 41 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1846, op 31-jarige leeftijd met Margaretha de Jonge (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland), gedoopt aldaar op 15 december 1806 (RK) (doopgetuigen waren Jan Marinusse de Jonge en Grietje Cornelisse de Winter), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1873, 66 jaar oud, dochter van Willem Marinusse de Jonge (arbeider en landbouwer) en Geertje Cornelisse de Meij.
  (Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1858, op 51-jarige leeftijd met Marinus Timmerman (62 jaar oud), arbeider, geboren in het jaar 1796, overleden op 17 december 1859, 63 jaar oud, zoon van Pieter Adriaanse Timmerman en Jacomina Dignusse Dooman. (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1833, op 37-jarige leeftijd met Cornelia de Maat (40 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1793, dochter van Petrus Augustinus de Maat en Maria Maggenus. (Zij was weduwe van Pieter van Houten.)))
 6. Jannetje Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1817, overleden aldaar op 23 juli 1817, 56 dagen oud.
 7. Maria Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1819, overleden aldaar op 25 december 1819, 26 dagen oud.

IX-aa Jannetje Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 september 1772, overleden te Baarland op 15 april 1812, 39 jaar oud, dochter van VIII-p. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 november 1797, op 25-jarige leeftijd met Ewout Adriaanse Lambrechtse (30 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 december 1766, overleden te Baarland op 16 april 1812, 45 jaar oud, zoon van Adriaan Michielse Lambrechtse en Jacomina Eewoutse Raas. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Lambrechtse, arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1797, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1846, 49 jaar oud.
 2. Pieternella Lambrechtse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder X-bx.

IX-ab Barend Janse Boonman, geboren in het jaar 1777, wonende te 's-Heer Abtskerke, overleden te Baarland op 16 februari 1820, 43 jaar oud, zoon van VIII-p. Hij is getrouwd op 3 april 1801, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jansdochter Huige (24 jaar oud), geboren in het jaar 1777, overleden te Baarland op 11 maart 1820, 43 jaar oud, dochter van VIII-be. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder X-by.
 2. Joanna Boonman, boerenmeid, geboren te Kwadendamme (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 oktober 1847, 44 jaar oud. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 26 augustus 1831, op 28-jarige leeftijd met Pieter Raas, geboren te Kloetinge in het jaar 1792, volgt onder IX-fa.
 3. Martina Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1806, volgt onder X-bz.
 4. Margrita Boonman, boerenmeid, geboren te Baarland in januari 1807, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1824, 17 jaar oud.
 5. Cornelia Boonman, geboren te Kwadendamme (Zeeland) in het jaar 1809, volgt onder X-ca.
 6. Adriaan Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 17 november 1812, overleden te 's-Heer Arendskerke op 15 december 1850, 38 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 14 januari 1848, op 35-jarige leeftijd met Leuntje Olleman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1804, volgt onder IX-bf.
 7. Pieter Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1812, volgt onder X-cb.
 8. Neeltje Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1815, volgt onder X-cc.
 9. Maatje Boonman, geboren te Baarland op 11 augustus 1818.

IX-ac Hubertus Jans Boonman, arbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 februari 1793, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1847, 54 jaar oud, zoon van VIII-p. Hij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 21 juni 1829, op 36-jarige leeftijd met Petronella van Dijke (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 6 februari 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1867, 60 jaar oud, dochter van Jan van Dijke (arbeider) en Antonia Greus. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1832, volgt onder X-cd.
 2. Jan Boonman, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1832, ongehuwd overleden aldaar op 8 augustus 1863, 30 jaar oud.
 3. Willem Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1834, volgt onder X-ce.
 4. Apollonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 september 1836, overleden te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1869, 32 jaar oud.
 5. Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1838, volgt onder X-cf.

IX-ad Sara Marinusse Boonman, geboren op 25 maart 1777, overleden te Borssele op 17 augustus 1803, 26 jaar oud, dochter van VIII-q. Zij was gehuwd met Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1755, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juli 1824, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje de Jonge, geboren te Borssele op 10 juli 1799, volgt onder X-cg.

IX-ae Johanna Marinusse Boonman, landbouwster, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1778, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1853, 75 jaar oud, dochter van VIII-q. Zij is getrouwd voor 1802, op hoogstens 24-jarige leeftijd (1) met Pieter Barendse de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 januari 1760, zie VIII-bb. Uit dit huwelijk:

 1. 1-2 : Zie onder VIII-bb.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1811, op 33-jarige leeftijd (2) met Adriaan Vermue (41 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1770, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1828, 58 jaar oud, zoon van Cornelis Laurusse Vermue en Jacoba Adriaanse de Vries. Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, overleden aldaar op 13 november 1871, 58 jaar oud. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 10 mei 1838, op 25-jarige leeftijd met Martina Driedijk, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1815, volgt onder X-b.
 2. Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1814, volgt onder X-ch.
 3. Maria Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 september 1816, overleden aldaar op 14 juli 1817, 298 dagen oud.

IX-af Cornelis Marinusse Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) op 31 maart 1791, overleden te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1861, 70 jaar oud, zoon van VIII-q. Hij is in ondertrouw gegaan te Ovezande (Zeeland) en getrouwd op 31 maart 1813, op 22-jarige leeftijd (1) met Antonia van den Ende, geboren te 's-Heerenhoek op 7 mei 1769, zie IX-ed. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 januari 1841, op 49-jarige leeftijd (2) met Maria van 't Westeinde (40 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 april 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 5 juli 1865, 65 jaar oud, dochter van IX-fo. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1843, volgt onder X-ci.

IX-ag Maria Verdonk, dienstbode en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1790, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1850, 60 jaar oud, dochter van VIII-r. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 juli 1813, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Oostdijk (45 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1768, overleden aldaar op 6 augustus 1830, 62 jaar oud, zoon van Cornelis Oostdijk en Leuntje van Broeke. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Oostdijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1818, overleden aldaar op 13 januari 1889, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1851, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Boonman, geboren te Kwadendamme (Zeeland) in het jaar 1809, volgt onder X-ca.
 2. Cornelia Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 december 1830, volgt onder X-cj.

IX-ah Cornelia Cornelisse Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1770, dochter van VIII-s. Zij is getrouwd in het jaar 1794, op 24-jarige leeftijd met Cornelius Janse Huige (32 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1762, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 mei 1830, 68 jaar oud, zoon van Joannes Cornelisse Huige en Joanna Adriaanse Reinout. Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Cornelisse Huige, geboren te Baarland op 4 oktober 1795, volgt onder X-ck.

IX-ai Hubrecht Cornelisse Goense, landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1774, overleden te 's-Heerenhoek op 19 mei 1820, 45 jaar oud, zoon van VIII-s. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 februari 1802, op 27-jarige leeftijd met Tannetje Janse de Jonge (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Kloetinge op 24 december 1780, overleden te 's-Heerenhoek op 5 januari 1866, 85 jaar oud, dochter van VIII-bc. Uit dit huwelijk:

 1. Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, volgt onder X-cl.
 2. Marinus Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1815, volgt onder X-cm.
 3. Hubrecht Hubregtse Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1818, volgt onder X-cn.

IX-aj Maria Gillese Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juni 1768, overleden aldaar op 13 december 1827, 59 jaar oud, dochter van VIII-t. Zij was gehuwd met Laurus Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1762, overleden aldaar op 4 oktober 1818, 56 jaar oud, zoon van VIII-af. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1790, volgt onder X-co.
 2. Elisabeth Laurusse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder X-cp.
 3. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder X-cq.

IX-ak Johanna Gillisse Westdijk, rentenierster, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1772, overleden te 's-Heerenhoek op 13 december 1851, 79 jaar oud, dochter van VIII-t. Zij is getrouwd rond 1805, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Janus Cornelis Pover (ongeveer 28 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Borssele op 3 oktober 1777, overleden te Sint Niklaas (BelgiŽ) op 19 januari 1816, 38 jaar oud, zoon van VIII-ap.
(Hij is eerder getrouwd rond 1799, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Helena Gillisse Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1773, zie IX-al.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Pover, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1812, overleden te Oudelande (Zeeland) op 25 augustus 1853, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1834, op 21-jarige leeftijd met Johannes van der Pas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder IX-el.
 2. Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, volgt onder X-cr.
 3. Cornelis Pover, overleden voor 5 november 1814.

IX-al Helena Gillisse Westdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1773, overleden aldaar op 30 maart 1802, 28 jaar oud, dochter van VIII-t. Zij is getrouwd rond 1799, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Janus Cornelis Pover (ongeveer 22 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Borssele op 3 oktober 1777, overleden te Sint Niklaas (BelgiŽ) op 19 januari 1816, 38 jaar oud, zoon van VIII-ap.
(Hij is later getrouwd rond 1805, op ongeveer 28-jarige leeftijd met zijn schoonzus Johanna Gillisse Westdijk, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1772, zie IX-ak.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder X-cs.
 2. Jan Pover, kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, ongehuwd overleden aldaar op 16 februari 1888, 86 jaar oud.

IX-am Elisabeth Gillese Westdijk, boerendochter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 augustus 1775, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1838, 63 jaar oud, dochter van VIII-t. Zij is getrouwd op 31 december 1796, op 21-jarige leeftijd met Pieter Verdonk (37 jaar oud), arbeider, geboren te Goes op 15 februari 1759, overleden te 's-Gravenpolder op 16 augustus 1827, 68 jaar oud, zoon van Petrus Janisse Verdonk en Maria Franse de Wijn. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Verdonk, geboren te Zwake op 1 februari 1798, volgt onder X-ct.
 2. Gilles Verdonk, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1799, volgt onder X-cu.
 3. Maria Verdonk, boerenmeid en arbeidster, geboren te Zwake op 25 maart 1800, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 december 1883, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1824, op 24-jarige leeftijd (1) met Laurus Raas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 4 juli 1788, volgt onder IX-cv. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1832, op 32-jarige leeftijd (2) met Joannes Marinusse Westdorp, geboren te Schore in het jaar 1805, volgt onder IX-et.
 4. Jacomina Verdonk, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, ongehuwd overleden te 's-Gravenpolder op 10 september 1832, 31 jaar oud.
 5. Maatje Verdonk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 oktober 1803, volgt onder X-cv.

IX-an Cornelis Westdijk, dagloner en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1783, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 september 1865, 82 jaar oud, zoon van VIII-t. Hij was gehuwd met Geertruid Pieterse van Eikeren, Geertje, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 13 januari 1790, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 september 1871, 81 jaar oud, dochter van VIII-z. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Cornelisse Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1809, overleden aldaar op 9 oktober 1811, 2 jaar oud.
 2. Maatje Cornelisse Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1811, volgt onder X-cw.
 3. Pieter Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 26 augustus 1812, volgt onder X-cx.
 4. Jan Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1813, volgt onder X-cy.
 5. Pieter Westdijk, Apolonia de Jonge was echtgenote van Pieter eigenlijk genaamd Cornelis Westdijk. , geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1815, volgt onder X-cz.
 6. Johannes Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 11 juni 1816, ongehuwd overleden aldaar op 13 januari 1879, 62 jaar oud.
 7. Adriaan Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 2 november 1817, volgt onder X-da.
 8. Gillis Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 10 januari 1819, overleden aldaar op 10 maart 1819, 59 dagen oud.
 9. Leonardus Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 16 juli 1821, volgt onder X-db.
 10. Jacomina Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 17 september 1822, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1829, 6 jaar oud.
 11. Leuntje Westdijk, Apolonia, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 16 april 1824, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1845, 21 jaar oud.
 12. Catharina Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 mei 1825, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1901, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 november 1869, op 44-jarige leeftijd met Joost Boonman (38 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1831, zoon van IX-f.
 13. Cornelia Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 16 september 1826, overleden aldaar op 26 november 1826, 71 dagen oud.
 14. Gillis Westdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 juni 1831, overleden aldaar op 5 september 1831, 77 dagen oud.
 15. Gillis Westdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1833.

IX-ao Johannes Goense, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1786, overleden aldaar op 19 februari 1826, 40 jaar oud, zoon van VIII-u. Hij is getrouwd in het jaar 1811, op 25-jarige leeftijd (1) met Catharina Boonman (35 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1776, overleden aldaar op 2 februari 1812, 35 jaar oud, dochter van VIII-l.
(Zij is eerder getrouwd in het jaar 1801, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Hubregtse Driedijk (37 jaar oud), geboren te Baarland op 3 november 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1811, 46 jaar oud, zoon van VIII-a.) Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1821, op 35-jarige leeftijd (2) met Jacomina Almekinders (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1795, overleden te 's-Heerenhoek op 4 januari 1886, 91 jaar oud, dochter van VIII-cj.
(Zij is later getrouwd op 20 juli 1839, op 44-jarige leeftijd met Willem Bastiaanse Remijn (37 jaar oud), landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland op 19 oktober 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 77 jaar oud, zoon van X-ay. (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd met zijn halfnicht Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, zie X-gl.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1825, volgt onder X-dc.

IX-ap Cornelis Jacobse Goense, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, zoon van VIII-u. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1819, op 22-jarige leeftijd (1) met Suzanna de Jonge (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1794, dochter van VIII-bb. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Goense, geboren in het jaar 1825. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1857, op 32-jarige leeftijd met Appollonia de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 augustus 1833, volgt onder IX-ea.
 2. Jan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1828, volgt onder X-dd.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1835, op 38-jarige leeftijd (2) met Hendrina Wisard (24 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1811, dochter van Maria Wisard (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1839, volgt onder X-de.
 2. Marinus Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1841, volgt onder X-df.
 3. Martina Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 22 maart 1909, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1874, op 32-jarige leeftijd met Marinus Boonman (34 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 oktober 1840, overleden te 's-Heerenhoek op 27 september 1880, 39 jaar oud, zoon van X-bl.
 4. Adriaan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1845, volgt onder X-dg.

IX-aq Pieter Goense, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 20 januari 1833, 30 jaar oud, zoon van VIII-u. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1830, op 27-jarige leeftijd met Maria Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 februari 1803, zie X-dq. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1831, volgt onder X-dh.
 2. Jan Goense, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1832, overleden te 's-Heerenhoek op 22 januari 1919, 86 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juni 1852, op 20-jarige leeftijd met Cornelia de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 december 1828, volgt onder IX-dz.
 3. Johanna Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1833.

IX-ar Jacob Goense, winkelier en kleermaker, geboren in het jaar 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 30 januari 1847, 43 jaar oud, zoon van VIII-u. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1827, op 23-jarige leeftijd met Maatje Menheere (21 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden aldaar op 25 april 1858, 52 jaar oud, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Goense, geboren op 17 mei 1837, volgt onder X-di.
 2. Laurens Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 29 april 1842, volgt onder X-dj.

IX-as Johannis Janse Langemare, landmeter, koopman en koopman in granen, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1785, overleden aldaar op 12 februari 1827, 42 jaar oud, zoon van VIII-v en IX-ce. Hij is getrouwd te Borssele in het jaar 1808, op 23-jarige leeftijd met Adriana Pieterse van Eijkeren (20 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 december 1854, 66 jaar oud, dochter van VIII-z.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 november 1830, op 42-jarige leeftijd met Jacobus Bek (36 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 november 1859, 65 jaar oud, zoon van IX-dd. (Hij is eerder getrouwd voor 1830, op hoogstens 36-jarige leeftijd met Appolonia Vroonland.)) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Langemaire, geboren te Borssele in het jaar 1808, overleden te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1827, 19 jaar oud.
 2. Maatje Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1810, volgt onder X-dk.
 3. Jozina Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 6 mei 1811, volgt onder X-dl.
 4. Johanna Langemaire, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 9 december 1813, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1886, 72 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 19 mei 1859, op 45-jarige leeftijd met Gilles Menheere (41 jaar oud), arbeider en winkelier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1817, overleden aldaar op 21 april 1886, 68 jaar oud, zoon van Lambregt Menheere (koopman) en Cornelia Verbrake (winkelierster).
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1841, op 23-jarige leeftijd met Joanna de Wilde (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 december 1816, overleden aldaar op 2 augustus 1850, 33 jaar oud, dochter van Bernardus de Wilde (arbeider) en Anna Catharina Valentijn (arbeidster).)
 5. Pieter Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 25 mei 1816.
 6. Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1817, volgt onder X-dm.
 7. Geertje Langemaire, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 24 februari 1820, overleden aldaar op 23 februari 1900, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 45-jarige leeftijd met Marcus van de Plasse (40 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1825, zoon van Marinus van de Plasse en Tannetje Servaas (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te Borssele op 29 april 1852, op 27-jarige leeftijd met Margrita Huige (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1820, overleden te 's-Heerenhoek op 7 december 1863, 43 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Vermue (landbouwster).)
 8. Adriaan Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 27 mei 1824, overleden aldaar op 30 maart 1825, 307 dagen oud.

IX-at Helena Dankerse van 't Westeinde, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 december 1772, overleden aldaar op 14 maart 1862, 89 jaar oud, dochter van VIII-w. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 november 1793, op 20-jarige leeftijd (1) met Laurus Janse Huige (30 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 11 april 1763, zoon van Joannes Cornelisse Huige en Joanna Adriaanse Reinout. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Laurusse Janse Huige, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder X-dn.
 2. Jan Huige, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder op 2 maart 1796, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 maart 1858, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 april 1835, op 39-jarige leeftijd met Adriana Janse Rentmeester, geboren te Kloetinge op 25 maart 1788, volgt onder IX-bc.
 3. Danker Laurusse Huige, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 25 februari 1823, 20 jaar oud.
 4. Adriaan Laurusse Huige, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 maart 1804, overleden te 's-Gravenpolder op 23 maart 1888, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 juli 1833, op 29-jarige leeftijd met Adriana Almekinders, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1797, volgt onder IX-fw.
Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 januari 1808, op 35-jarige leeftijd (2) met Adriaan Jobse Hoondert (29 jaar oud), landbouwer en landman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1779, overleden aldaar op 30 december 1844, 65 jaar oud, zoon van Job Hoondert en Pieternella de Jonge. Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Hoondert, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder X-do.
 2. Pieter Hoonderd, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 juli 1814, volgt onder X-dp.

IX-au Johanna Dankerse van 't Westeinde, naaister en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 december 1775, overleden aldaar op 1 maart 1832, 56 jaar oud, dochter van VIII-w. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 januari 1802, op 26-jarige leeftijd met Jan Cornelisse Vette (22 jaar oud), arbeider en commissionair, geboren op 1 april 1779, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 december 1820, 41 jaar oud, zoon van Cornelis Vette en Antje de Belder. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 februari 1803, volgt onder X-dq.
 2. Anna Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1805, volgt onder X-dr.
 3. Jan Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 maart 1813, overleden aldaar op 6 mei 1813, 49 dagen oud.

IX-av Kornelia van 't Westeinde, landbouwster en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland), gedoopt op 5 december 1782 (RK), overleden te Baarland op 22 februari 1853, 70 jaar oud, dochter van VIII-w. Zij is getrouwd te Baarland op 15 april 1803, op 20-jarige leeftijd met Pieter Willemse Remijn (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland, gedoopt aldaar op 17 januari 1780, overleden aldaar op 25 januari 1857, 77 jaar oud, zoon van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Pieterse Remijn, geboren te Baarland op 15 maart 1804, volgt onder X-ds.
 2. Willem Remijn, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1808, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 april 1878, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1839, op 31-jarige leeftijd met Adriana van 't Westeinde (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1816, overleden aldaar op 7 februari 1902, 86 jaar oud, dochter van IX-ep.
  8 Januari, zodat de overlijdensdatum 7 Februari zeer waarschijnlijk 7 Januari moet zijn. De volgende akte is opgemaakt 16 Januari.
 3. Janna Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1809, overleden aldaar op 6 januari 1890, 81 jaar oud.
 4. Danker Pieterse Remijn, landbouwer, geboren te Baarland op 17 november 1810, wonende aldaar, overleden aldaar op 30 oktober 1880, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1837, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, volgt onder X-af.
 5. Magdalena Remijn, geboren te Baarland op 3 februari 1812.
 6. Maria Remijn, geboren te Baarland op 11 april 1814, volgt onder X-dt.
 7. Alebregt Remijn, geboren te Baarland op 26 september 1815, overleden aldaar op 2 januari 1898, 82 jaar oud.
 8. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 januari 1816, volgt onder X-du.
 9. Bastiaan Remijn, geboren te Baarland op 24 december 1816, volgt onder X-dv.
 10. Mertina Remijn, geboren te Baarland op 2 april 1818, overleden aldaar op 31 december 1897, 79 jaar oud.
 11. Catarina Remijn, geboren te Baarland op 2 april 1818, overleden aldaar op 16 november 1818, 228 dagen oud.
 12. Johannis Remijn, landbouwer, geboren te Baarland op 22 juli 1820, overleden aldaar op 16 juni 1884, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 21 januari 1870, op 49-jarige leeftijd met Magdalena Janse (38 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1831, dochter van IX-bh.
 13. Cina Remijn, geboren te Baarland op 28 februari 1823, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1903, 80 jaar oud. Zij was gehuwd met Cornelis Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1896, 80 jaar oud, zoon van IX-w.

IX-aw Catharina Dankertse van 't Westende, Kaatje, landvrouw, gedoopt te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 oktober 1788, overleden aldaar op 2 juli 1850, 61 jaar oud, dochter van VIII-w. Zij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) met Joannes Willemse Remijn, landman, gedoopt te Baarland op 9 maart 1786, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 januari 1852, 65 jaar oud, zoon van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 januari 1814, volgt onder X-dw.
 2. Willem Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 augustus 1911, 95 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1853, op 37-jarige leeftijd met Helena Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1820, volgt onder X-bo.
 3. Cornelia Janse Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 december 1817, volgt onder X-dx.
 4. Danker Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 juni 1819, volgt onder X-dy.
 5. Aalbrecht Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 augustus 1823, overleden aldaar op 31 oktober 1823, 63 dagen oud.
 6. Pieter Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 december 1824, volgt onder X-dz.
 7. Martina Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 november 1826, overleden aldaar op 7 oktober 1827, 339 dagen oud.

IX-ax Jobina Marinusse Langemare, gedoopt te 's-Heerenhoek op 24 maart 1775, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 april 1803, 28 jaar oud, dochter van VIII-x. Zij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1793 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1793, op 18-jarige leeftijd met Aalbregt Cornelisse Pover, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771, zie IX-co. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hubrechtse Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 7 september 1793 (doopgetuigen waren Adriaan Cornelisz Pover en Catrina Hilbergtze Rijk), wonende te Goes, overleden te Borssele op 3 februari 1886, 92 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1817, op 24-jarige leeftijd met Geertruid Huige, geboren te Nisse (Zeeland) in oktober 1790, volgt onder IX-fy.
 2. Johanna Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 1 augustus 1794 (doopgetuigen waren Marinus Cornelisze Langemare en Joanna Cornelisze Rijk), overleden te Goes op 13 maart 1811, 16 jaar oud.
 3. Marinus Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 10 augustus 1795 (doopgetuigen waren Leendert Cornelisze Verduin en Joanna Cornelisze Pover).
 4. Marinus Albrechtsen Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797 (doopgetuigen waren Evert Adriaanse Raes en Adriana Wulmse Bosdijk), volgt onder X-ea.
 5. Catharina Albregtse Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 14 juni 1798 (doopgetuigen waren Leendert Verduin en Joanna Cornelisze Pover), wonende te Goes, overleden aldaar op 30 december 1815, 17 jaar oud.
 6. Pieter Pover, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 oktober 1799 (doopgetuigen waren Petrus Cornelisze Pover en Petronella Pietersen Priem), wonende te Goes, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 oktober 1821, 21 jaar oud.
 7. Magdalena Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1801 (doopgetuigen waren Joannes Marinusse Langemaare en Magdalena Marinusse Langemaare), volgt onder X-eb.
 8. Johannes Pover, gedoopt op 11 april 1802 (doopgetuigen waren Joannes Cornelisze Pover en Catharina Marinusse Langemare).

IX-ay Magdalena Marinusse Langemare, geboren op 12 januari 1780, overleden op 9 mei 1821, 41 jaar oud, dochter van VIII-x. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1801, op 21-jarige leeftijd met Cornelius Pieterse Priem (22 jaar oud), arbeider en dagloner, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 oktober 1778, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1829, 51 jaar oud, zoon van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1802, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1837, 35 jaar oud.
 2. Joanna Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1821, 18 jaar oud.
 3. Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, volgt onder X-ec.
 4. Adriaan Cornelisse Priem, boerenknecht, geboren in het jaar 1806, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 5 februari 1834, 28 jaar oud.
 5. Jan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1809, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 november 1829, 20 jaar oud.
  Zijnde in dienst van de Nationale Militie.
 6. Maria Priem, gedoopt te 's-Heerenhoek op 26 september 1810, volgt onder X-ed.
 7. Jannetje Priem, geboren op 1 december 1811, overleden op 22 december 1811, 21 dagen oud.
 8. Jannetje Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, volgt onder X-ee.

IX-az Kaatje Marinusse Langemaire, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1783, overleden aldaar op 5 januari 1851, 67 jaar oud, dochter van VIII-x. Zij was gehuwd met Jan Albregse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1878, 92 jaar oud, zoon van IX-cg. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1807, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1842, 35 jaar oud.
 2. Johanna Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1808, ongehuwd overleden aldaar op 8 november 1848, 40 jaar oud.
 3. Aalbregt Janse Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1809, volgt onder X-ef.
 4. Marinus Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1811, volgt onder X-eg.
 5. Elena Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1812, volgt onder X-eh.
 6. Laurus Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 februari 1816, overleden aldaar op 22 april 1818, 2 jaar oud.
 7. Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1817, volgt onder X-ei.
 8. Pieternella Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1821, ongehuwd overleden aldaar op 23 april 1851, 29 jaar oud.

IX-ba Jan Marinusse Langemaire, arbeider en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, wonende te 's-Heerenhoek, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 februari 1835, 52 jaar oud, zoon van VIII-x. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 april 1814, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Drijdijk (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 februari 1791, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1820, 29 jaar oud, dochter van IX-bj. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 27 juni 1815.
 2. Catharina Langemaire, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, volgt onder X-ej.
 3. Marinus Langemaire, geboren te Borssele op 11 oktober 1818, overleden aldaar op 9 januari 1819, 90 dagen oud.
 4. Johanna Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 11 februari 1820, overleden aldaar op 5 februari 1824, 3 jaar oud.
Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1823, op 40-jarige leeftijd (2) met Pieternella Moes (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, overleden voor 11 juni 1829, hoogstens 28 jaar oud, dochter van Jan Moes en Jannetje de Jonge. Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Langemaire, geboren op 19 augustus 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 3 september 1823, 15 dagen oud.
Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 juni 1829, op 46-jarige leeftijd (3) met Jacoba Cornelisse Knuit, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1770, zie IX-gp.

IX-bb Cornelia Marinusse Langemaire, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1786, overleden aldaar op 11 december 1824, 38 jaar oud, dochter van VIII-x. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1805, op 19-jarige leeftijd (1) met Jacobus Almekinders (35 jaar oud), landman, geboren in het jaar 1770, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1822, 52 jaar oud, kind van Marinus Jacobse Almekinders en Cornelia Janse Almekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Allemekinders, Joanna, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1809, volgt onder X-ek.
 2. Marinus Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, volgt onder X-el.
 3. Jan Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1812, volgt onder X-em.
 4. Cornelis Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1813.
 5. Cornelia Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 november 1814, overleden aldaar op 17 februari 1828, 13 jaar oud.
 6. Catharina Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1816, volgt onder X-en.
 7. Jobje Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, volgt onder X-eo.
 8. Jacob Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1819, overleden aldaar op 24 oktober 1819, 241 dagen oud.
 9. Tannetje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1820, overleden aldaar op 4 september 1820, 130 dagen oud.
 10. Tannetje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1821.
 11. Cornelis Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1823, overleden aldaar op 8 november 1836, 13 jaar oud.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1824, op 38-jarige leeftijd (2) met Johannis van 't Westeinde (22 jaar oud), boerenzoon, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1801, overleden aldaar op 8 april 1827, 25 jaar oud, zoon van IX-ct.

IX-bc Adriana Janse Rentmeester, arbeidster, geboren te Kloetinge op 25 maart 1788, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 augustus 1860, 72 jaar oud, dochter van VIII-y. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 mei 1818, op 30-jarige leeftijd (1) met Marinus Willemse de Jonge (30 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 november 1787, overleden aldaar op 23 maart 1827, 39 jaar oud, zoon van Willem Marinusse de Jonge (arbeider en landbouwer) en Geertruid Dignusse Vette. Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 februari 1823, overleden aldaar op 30 september 1823, 217 dagen oud.
Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 mei 1828, op 40-jarige leeftijd (2) met haar behuwdzwager Marinus Willemse Remijn (40 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 23 november 1787, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 november 1833, 45 jaar oud, zoon van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik.
(Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 november 1816, op 29-jarige leeftijd met Maria Laurusse Janse Huige, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1794, zie X-dn.) Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 april 1835, op 47-jarige leeftijd (3) met Jan Huige (39 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder op 2 maart 1796, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 maart 1858, 62 jaar oud, zoon van IX-at.

IX-bd Cornelis Rentmeester, landbouwer, geboren te Kloetinge op 15 september 1793, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1859, 65 jaar oud, zoon van VIII-y. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 mei 1826, op 32-jarige leeftijd met Catharina Pieterse Priem (41 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1785, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1859, 74 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe.
(Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) voor 1820, op hoogstens 35-jarige leeftijd met Adriaan Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1755, zie IX-bo.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rentmeester, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 maart 1827, overleden aldaar op 15 januari 1830, 2 jaar oud.
 2. Maatje Rentmeester, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juli 1828, volgt onder X-ep.
 3. Levenloos Rentmeester, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 januari 1830, overleden aldaar op 29 januari 1830.

IX-be Catharina Rentmeester, arbeidster, geboren te Kloetinge in het jaar 1796, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 maart 1855, 59 jaar oud, dochter van VIII-y. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 mei 1815, op 19-jarige leeftijd met Pieter Jacobse van 't Westeinde (22 jaar oud), landbouwer en koemelker, geboren in het jaar 1793, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1865, 72 jaar oud, zoon van Jacobus Janse van 't Westeinde en Sara Janse Priem. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van 't Westeinde, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 oktober 1815, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juli 1856, 40 jaar oud.
 2. Jan van 't Westeinde, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 september 1816, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1847, 30 jaar oud.
 3. Sara van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1817, volgt onder X-eq.
 4. Cornelis van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 december 1818.
 5. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1820, overleden aldaar op 13 mei 1823, 2 jaar oud.
 6. Maatje van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 maart 1822, overleden aldaar op 9 december 1827, 5 jaar oud.
 7. Pieternella van 't Westeinde, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juni 1824, ongehuwd overleden aldaar op 24 maart 1850, 25 jaar oud.
 8. Adriana van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 augustus 1825, overleden aldaar op 13 september 1825, 14 dagen oud.
 9. Maria van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 januari 1828, overleden aldaar op 21 mei 1850, 22 jaar oud.
 10. Marinus van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 maart 1830, overleden aldaar op 8 september 1830, 170 dagen oud.
 11. Pieter van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1831, volgt onder X-er.
 12. Maatje van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 maart 1835, overleden aldaar op 25 maart 1835, 17 dagen oud.
 13. Maatje van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1839, ongehuwd overleden aldaar op 6 juni 1861, 22 jaar oud.

IX-bf Leuntje Olleman, landbouwster en koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1804, overleden te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1872, 67 jaar oud, dochter van VIII-aa. Zij is getrouwd te Borssele op 18 augustus 1836, op 31-jarige leeftijd (1) met Adrianus Nagelkerke (47 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 oktober 1788, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1845, 56 jaar oud, zoon van Cornelis Gerardszoon Nagelkerke en Cornelia Polderdijk (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Nagelkerke, boerenknecht, geboren te Borssele op 21 december 1837, overleden te Oostburg op 23 oktober 1923, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 januari 1882, op 44-jarige leeftijd met Hendrina Koens (44 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1838, overleden te Oostburg op 6 november 1912, 74 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Koens (arbeider) en Maria van de Dood (arbeidster).
  (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1859, op 21-jarige leeftijd met Marinus van de Plasse (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1830, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1878, 48 jaar oud, zoon van Marinus van de Plasse en Tannetje Servaas (arbeidster).)
 2. Cornelia Nagelkerke, arbeidster, geboren te Borssele op 5 juni 1839, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1858, 19 jaar oud.
 3. Adriaan Nagelkerke, geboren te Borssele op 7 augustus 1840, overleden aldaar op 18 augustus 1840, 11 dagen oud.
 4. Adriaan Nagelkerke, arbeider en spoorwegwachter, geboren te Borssele op 7 oktober 1841, overleden aldaar op 28 oktober 1884, 43 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juni 1873, op 31-jarige leeftijd met Johanna de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1836, volgt onder IX-dt.
 5. Tannetje Nagelkerke, geboren te Borssele op 11 september 1843, overleden aldaar op 11 november 1843, 61 dagen oud.
 6. Maria Nagelkerke, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 maart 1846, volgt onder X-es.
Zij is getrouwd te Borssele op 14 januari 1848, op 43-jarige leeftijd (2) met Adriaan Boonman (35 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 17 november 1812, overleden te 's-Heer Arendskerke op 15 december 1850, 38 jaar oud, zoon van IX-ab. Uit dit huwelijk:
 1. Barend Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 maart 1850.

IX-bg Jacoba Janse, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1800, overleden te Baarland op 5 december 1831, 31 jaar oud, dochter van VIII-ab. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1819, op 19-jarige leeftijd met Johannis Cornelisse Boonman (34 jaar oud), arbeider, koemelker en landman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1785, overleden te Baarland op 16 november 1854, 69 jaar oud, zoon van VIII-ak. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Boonman, geboren te Baarland op 10 november 1820, overleden aldaar op 8 november 1822, 1 jaar oud.
 2. Francina Boonman, geboren te Baarland op 11 november 1821, overleden aldaar op 3 september 1822, 296 dagen oud.
 3. Kornelis Boonman, geboren te Baarland op 29 maart 1823, volgt onder X-et.
 4. Krijn Janse Boonman, geboren te Baarland op 19 oktober 1824, volgt onder X-eu.
 5. Fransina Boonman, geboren in april 1828, overleden te Baarland op 10 oktober 1828, 6 maanden oud.
 6. Bastiaan Boonman, geboren te Baarland op 18 november 1829.
 7. Marinus Boonman, geboren te Baarland voor 5 december 1831, volgt onder X-ev.

IX-bh Joannes Janse, boerenknecht, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1802, zoon van VIII-ab. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1829, op 27-jarige leeftijd met Jobina van 't Westeinde (28 jaar oud), boerenmeid en herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, dochter van IX-ct. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Janse, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1831. Zij is getrouwd te Baarland op 21 januari 1870, op 38-jarige leeftijd met Johannis Remijn (49 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 22 juli 1820, overleden aldaar op 16 juni 1884, 63 jaar oud, zoon van IX-av.
 2. Bastiaan Janse, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 juli 1832. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1869, op 36-jarige leeftijd met Jannetje Boonman (37 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1832, dochter van X-be.
 3. Cornelis Janse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 oktober 1836, volgt onder X-ew.
 4. Jozina Janse, geboren te Goes op 13 september 1838, overleden aldaar op 18 april 1895, 56 jaar oud. Zij was gehuwd met Adriaan Schrijver, logementshouder en commissionair, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 5 februari 1853, overleden te Goes op 8 februari 1921, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Schrijver en Dina den Herder.
  (Hij is later getrouwd te Goes op 13 mei 1897, op 44-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 12 augustus 1899 van) Magrieta Beenakker (31 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1866. Hij is later getrouwd te Goes op 31 augustus 1899, op 46-jarige leeftijd met Barbera Cornelia de Jonge (21 jaar oud), geboren te Kattendijke op 23 december 1877, dochter van Pieter de Jonge (tuinman, muziekmeester, muziekleraar) en Pieternella Jacoba van Blitterswijk.)

IX-bi Cornelis Janse, boerenknecht en arbeider, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1856, 53 jaar oud, zoon van VIII-ab. Hij is getrouwd te Borssele op 8 april 1831, op 28-jarige leeftijd met Maria Rijk (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 19 januari 1871, 68 jaar oud, dochter van IX-dq. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Janse, geboren te 's-Heerenhoek op 25 januari 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1833, 1 jaar oud.
 2. Jozina Janse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1834, volgt onder X-ex.
 3. Adriana Janse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1836.
 4. Jobje Janse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1840.

IX-bj Catharina Janse de Vroe, Kaatje, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 februari 1767, dochter van VIII-ac. Zij was gehuwd met Cornelis Drijdijk, geboren in het jaar 1776, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1809, 33 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Drijdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 februari 1791, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1820, 29 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 april 1814, op 23-jarige leeftijd met Jan Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, volgt onder IX-ba.
 2. Hubregt Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1800, volgt onder X-ey.

IX-bk Joannes Adriaanse Boonman, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1783, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 augustus 1848, 65 jaar oud, zoon van VIII-ad. Hij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 1 mei 1809, op 26-jarige leeftijd (1) met Joanna Pieterse Pover (19 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 augustus 1789, overleden aldaar op 16 december 1809, 20 jaar oud, dochter van IX-db. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1813, op 29-jarige leeftijd (2) met Adriana Maria den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1774, zie VIII-cn. Uit dit huwelijk:

 1. 1-2 : Zie onder VIII-cn.
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juni 1831, op 48-jarige leeftijd (3) met Sara van 't Westeinde (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 augustus 1802, overleden te 's-Heerenhoek op 12 februari 1876, 73 jaar oud, dochter van IX-fo.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 oktober 1849, op 47-jarige leeftijd met Pieter de Jongh (26 jaar oud), landbouwer en vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 7 februari 1879, 56 jaar oud, zoon van Cornelis de Jongh en Maria Oosthoek.) Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 december 1832, overleden aldaar op 10 juni 1833, 189 dagen oud.
 2. Adriaan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 december 1833, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 14 augustus 1857, 23 jaar oud.
 3. Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1835, overleden aldaar op 10 oktober 1835, 215 dagen oud.
 4. Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1836, volgt onder X-ez.
 5. Lena Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 6 januari 1838, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1854, 16 jaar oud.
 6. Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juli 1839.
 7. Tannetje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 april 1841, overleden aldaar op 20 oktober 1841, 201 dagen oud.
 8. Tannetje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 juni 1842, overleden aldaar op 5 februari 1843, 222 dagen oud.
 9. Adriana Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1846, overleden aldaar op 21 mei 1847, 1 jaar oud.

IX-bl Helena Adriaanse Boonman, Lena, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1830, 40 jaar oud, dochter van VIII-ad. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1817, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Christophorus Rijk (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1792, overleden aldaar op 6 februari 1876, 83 jaar oud, zoon van IX-ci.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1812, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth Goense (28 jaar oud), geboren in het jaar 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1816, 32 jaar oud, dochter van VIII-u. Hij was later gehuwd met Maria Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 augustus 1786, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1852, 65 jaar oud, dochter van VIII-be.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1819, overleden aldaar op 5 november 1819.
 2. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1820, volgt onder X-fa.
 3. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1822, overleden aldaar op 27 juli 1833, 11 jaar oud.
 4. Jobina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, volgt onder X-fb.
 5. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 april 1824, overleden aldaar op 18 oktober 1824, 189 dagen oud.
 6. Joanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1825, overleden aldaar op 19 oktober 1825, 206 dagen oud.
 7. Joanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1827.
 8. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1830, overleden aldaar op 2 mei 1831, 1 jaar oud.

IX-bm Maria Cornelisse de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1752, gedoopt aldaar op 18 maart 1752, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1810, 58 jaar oud, dochter van VIII-ae. Zij is getrouwd op 25 maart 1774, op 22-jarige leeftijd (1) met Adriaan Cornelisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1743, zie VIII-bh. Uit dit huwelijk:

 1. 1-3 : Zie onder VIII-bh.
Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1782, op 29-jarige leeftijd (2) met Albregt Laurusse Rijck (21 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 8 december 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 november 1807, 46 jaar oud, zoon van VIII-ao. Uit dit huwelijk:
 1. Clasina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1784, volgt onder X-fc.
 2. Cornelia Rijk, gedoopt op 26 april 1786, volgt onder X-fd.
 3. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder X-fe.

IX-bn Magdalena Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 april 1742, overleden te 's-Heerenhoek op 6 maart 1800, 57 jaar oud, dochter van VIII-af. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1763, op 20-jarige leeftijd met Hubrecht Laurisse Vermue (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 december 1736, zoon van Laurens Vermue en Johanna Bartelse Bos. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Vermue, boerendochter, geboren op 23 januari 1769, wonende te 's-Heerenhoek, overleden voor 1801, hoogstens 32 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1791, op 22-jarige leeftijd met Pieter Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, volgt onder IX-ci.
 2. Hubrecht Hubrechtse Vermue, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 augustus 1780, overleden aldaar op 19 februari 1847, 66 jaar oud. Hij is getrouwd op 12 april 1805, op 24-jarige leeftijd met Leuntje Cornelisse Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 28 oktober 1785, volgt onder IX-fd.

IX-bo Adriaan Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1755, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juli 1824, 69 jaar oud, zoon van VIII-af. Hij is getrouwd te Landsparochie op 20 juli 1780, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Cornelisse de Winter, geboren te Borssel op 17 oktober 1756, zie VIII-bd. Uit dit huwelijk:

 1. 1-2 : Zie onder VIII-bd.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) voor 1820, op hoogstens 65-jarige leeftijd (2) met Catharina Pieterse Priem (hoogstens 35 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1785, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1859, 74 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 mei 1826, op 41-jarige leeftijd met Cornelis Rentmeester, geboren te Kloetinge op 15 september 1793, zie IX-bd.) Uit dit huwelijk:
 1. Jobje de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder X-ff.
 2. Johanna de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, volgt onder X-fg.

IX-bp Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1759, overleden na 1832, minstens 73 jaar oud, zoon van VIII-ag. Hij was gehuwd met Koba Vaardigem, overleden op 4 augustus 1806, dochter van VIII-ai. Uit dit huwelijk:

 1. Dingenis Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder X-fh.

IX-bq Jobje Franze Bek, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 16 februari 1762 (RK), overleden te Nisse (Zeeland) op 19 juni 1828, 66 jaar oud, dochter van VIII-ah. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek voor de kerk met Mels Gerardse Acda, geboren te 's-Gravenpolder, gedoopt aldaar op 27 maart 1756, overleden rond 1800, ongeveer 44 jaar oud, zoon van Gerardus Hermanse Acda en Maria Melse Huse. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Melse Acda, gedoopt te Nisse (Zeeland) op 10 februari 1784 (doopgetuigen waren Hubregt Bek en Joanna Janze de Jong), volgt onder X-fi.
 2. Dingenis Melse Acda, arbeider, geboren te Nisse (Zeeland) op 21 januari 1786, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1865, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1812, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Janse de Jonge, geboren te Kloetinge op 7 november 1784, volgt onder IX-dh.
 3. Jacomina Acda, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1786, volgt onder X-fj.
 4. Maatje Melse Acda, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1788, volgt onder X-fk.
 5. Maria Melse Acda, gedoopt te Nisse (Zeeland) op 3 maart 1789, volgt onder X-fl.
 6. Jannetje Melse Acda, landbouwester, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1791, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 28 november 1855, 64 jaar oud. Zij was gehuwd met Johannes Baptiste Goosens, landbouwer, geboren te Hengstdijk in het jaar 1818, zoon van Adrianus Goosens en Maria Schelfhout.
  (Hij is later getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1856, op 38-jarige leeftijd met Martina Vette, geboren te Borssele op 28 januari 1828, volgt onder XI-dc.)

IX-br Eva Marinusse Vaardigem, geboren op 30 augustus 1754, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1826, 72 jaar oud, dochter van VIII-ai. Zij was gehuwd met Marinus Melse Eijkemeet. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Eijkemeet, Neeltje, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 januari 1786, volgt onder X-fm.
 2. Jacomina Eijkemeet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1788, volgt onder X-fn.

IX-bs Jacoba Marinusse Vaardegem, dochter van VIII-ai. Zij was gehuwd met Pieter Jacobusse de Jonge, landbouwer. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1789, volgt onder X-fo.

IX-bt Maria Marinusse Vaardigem, dochter van VIII-ai. Zij is getrouwd na 1785 met Hubregt Pieterse Vroonland (minstens 43 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 november 1742, zoon van Petrus Marinusse Vroonland en Cornelia Bartelse Bos.
(Hij is eerder getrouwd te Baarland na 1775, op minstens 33-jarige leeftijd met Jacomina Janse Vlaanderman (minstens 33 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1742, overleden te Baarland op 11 mei 1785, 42 jaar oud, dochter van Johannes Cornelisse Vlaanderman en Adriana Cornelisse uit de Calagne. (Zij is eerder getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 30 april 1771, op 28-jarige leeftijd met Hubrecht Cornelisse Driedijk, geboren te Baarsdorp op 22 juni 1734, zie VIII-a.)) Uit dit huwelijk:

 1. Janna Vroonland, geboren te Baarland op 1 april 1799.

IX-bu Cornelis Janse Knuijt, landbouwer, geboren in juli 1769, overleden te Driewegen (Zeeland) op 18 maart 1827, 57 jaar oud, zoon van VIII-aj en VIII-as. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1794, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1760, zie IX-cf. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelisse Knuit, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, volgt onder X-fp.
 2. Apollonia Knuijt, Leuntje, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder X-fq.

IX-bv Petrus Janse Knuit, boerenzoon en landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1772, overleden aldaar op 14 april 1820, 48 jaar oud, zoon van VIII-aj en VIII-as. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 30 november 1803, op 31-jarige leeftijd met Elisabeth Corn. Knuit (22 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1781, overleden te Nisse (Zeeland) op 9 juni 1860, 79 jaar oud, dochter van Cornelis Janse Knuijt en Johanna Janse Saijson.
(Zij is later getrouwd te Nisse (Zeeland) op 3 oktober 1821, op 40-jarige leeftijd met Marinus Vroonland (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1799, overleden te Nisse (Zeeland) op 25 december 1875, 76 jaar oud, zoon van Sebastianus Marinusse Vroonland (boerenzoon) en Martijna Lievense Verschrage (arbeidster).) Uit dit huwelijk:

 1. Apollonia Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1804, volgt onder X-fr.
 2. Joanna Pieterse Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1806, volgt onder X-fs.
 3. Jan Pieterse Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1806, volgt onder X-ft.
 4. Kornelia Knuijt, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder X-fu.
 5. Cornelis Knuit, geboren te Nisse (Zeeland) op 5 november 1813.
 6. Paulina Knuijt, geboren te Nisse (Zeeland) op 10 februari 1815. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 25 april 1862, op 47-jarige leeftijd met Andries de Koning (50 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 26 februari 1879, 67 jaar oud, zoon van Elena de Koning.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 juni 1854, op 42-jarige leeftijd met Jannetje Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, volgt onder X-ee.)
 7. Cornelis Knuijt, arbeider, geboren te Nisse (Zeeland) op 3 december 1819. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 maart 1849, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Grim (26 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1822, dochter van X-bf.

IX-bw Joanna Dominicus, geboren te 's-Heer Abtskerke op 18 januari 1771, overleden te Goes op 10 december 1817, 46 jaar oud, dochter van VIII-ak. Zij was gehuwd met Machiel de Potter. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Potter, geboren te Goes op 3 oktober 1804, volgt onder X-fv.

IX-bx Cornelia Barendse Dominicus, geboren te 's-Heer Abtskerke op 31 augustus 1775, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 december 1824, 49 jaar oud, dochter van VIII-ak. Zij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 27 mei 1810, op 34-jarige leeftijd met Louis Moison (44 jaar oud), landbouwer en veehouder, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1766, overleden te Ovezande (Zeeland), zoon van Joos Docusse Moijson en Maria Louisse Franse.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1826, op 60-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1790, zie X-co.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, volgt onder X-fw.
 2. Maria Moison, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1813, overleden te Overslag op 30 maart 1888, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1834, op 21-jarige leeftijd met Marinus Albrechtsen Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797, volgt onder X-ea.

IX-by Apollonia Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1785, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1832, 47 jaar oud, dochter van VIII-ak. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1822, op 37-jarige leeftijd met Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, zie X-hb. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1823, overleden aldaar op 29 maart 1823, 72 dagen oud.

IX-bz Cornelis Aalbregtse Knuit, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1794, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 januari 1880, 85 jaar oud, zoon van VIII-al. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1824, op 29-jarige leeftijd met Magdalena de Jonge (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, overleden aldaar op 3 december 1880, 76 jaar oud, dochter van IX-cc. Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 maart 1825.
 2. Jannetje Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1826.
 3. Jacomina Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 september 1827, overleden aldaar op 5 november 1827, 47 dagen oud.
 4. Laurus Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1829, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1910, 80 jaar oud.
 5. Marinus Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1830.
 6. Jannetje Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1833, overleden aldaar op 23 januari 1923, 89 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1879, op 45-jarige leeftijd met Pieter Slaakweg (61 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1818, zoon van Leendert Slaakweg en Jannetje van den Ende.
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1846, op 28-jarige leeftijd met Johanna Huige (29 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, dochter van IX-dm.)
 7. Jacomina Knuit, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1835, overleden te Nisse (Zeeland) op 9 juli 1853, 17 jaar oud.
 8. Jan Knuit, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1837, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1838, 1 jaar oud.
 9. Fransina Knuit, arbeidster en dienstmeid, geboren te Driewegen (Zeeland) op 26 mei 1840, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1903, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1860, op 19-jarige leeftijd met Jan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1828, volgt onder X-dd.
 10. Jan Knuit, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1841.

IX-ca Jan Aalbregtse Knuijt, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 30 maart 1839, 38 jaar oud, zoon van VIII-al. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1825, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Franse van der Ende (21 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1804, dochter van Frans van der Ende (arbeider) en Jacoba Claus (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 september 1827, volgt onder X-fx.
 2. Jacoba Knuijt, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1832, overleden te Middelburg op 8 november 1895, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1855, op 23-jarige leeftijd met Jan Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1828, volgt onder X-aj.
 3. Aalbregt Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1833, volgt onder X-fy.

IX-cb Brigita Knuijt, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1804, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 6 mei 1834, 30 jaar oud, dochter van VIII-al. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 27-jarige leeftijd met Marinus Albrechtsen Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797, zie X-ea. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 23 juli 1832, overleden aldaar op 23 juli 1832.
 2. Levenloos Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 4 mei 1834, overleden aldaar op 4 mei 1834.

IX-cc Laurus Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 juni 1820, 59 jaar oud, zoon van VIII-am. Hij is getrouwd op 26 november 1782, op 22-jarige leeftijd (1) met Maria Joannise Pover, geboren te Oudelande (Zeeland) op 28 februari 1754, zie VIII-cq. Uit dit huwelijk:

 1. Zie onder VIII-cq.
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1789, op 29-jarige leeftijd (2) met Jannetje Janse Priem (22 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1767, overleden aldaar op 12 juli 1807, 40 jaar oud, dochter van Joannis Balthazar Janse Priem en Petronella Antonisse de Keijzer. Uit dit huwelijk:
 1. Josina Laurusse de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 13 juli 1792, volgt onder X-fz.
 2. Adriana de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1795, volgt onder X-ga.
 3. Magdalena de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, overleden aldaar op 3 december 1880, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1824, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Aalbregtse Knuit, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1794, volgt onder IX-bz.
Hij was gehuwd (3) met Joanna Pieterse Timmerman. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Laurusse de Jonge, dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Heerenhoek op 21 maart 1889, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1840, op 28-jarige leeftijd met Jan Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1813, volgt onder X-cy.
 2. Pieter Laurusse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, volgt onder X-gb.

IX-cd Josina Pieterse Dekker, geboren te Zuid-Kraayert op 17 februari 1767, overleden op 3 maart 1808, 41 jaar oud, dochter van VIII-am. Zij is getrouwd in november 1795, op 28-jarige leeftijd met Pieter van Stee (27 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1768, overleden aldaar op 15 oktober 1854, 85 jaar oud, zoon van Cornelis van Stee en Johanna Nieuwstee.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1814, op 45-jarige leeftijd met Catharina de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1786, zie IX-de.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Pieterse van Stee, boerendochter en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 november 1796, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Abtskerke op 8 januari 1861, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1821, op 25-jarige leeftijd met Mattheus de Baar, geboren te Baarsdorp op 8 oktober 1798, volgt onder IX-b.
 2. Petrus Pieterse van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 februari 1804, volgt onder X-gc.
 3. Marinus van Stee, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1808, overleden aldaar op 5 juli 1880, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1830, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Allemekinders, Joanna, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1809, volgt onder X-ek.

IX-ce Josina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, overleden te Borssele op 7 april 1805, 48 jaar oud, dochter van VIII-an. Zij is getrouwd op 30 juni 1780, op 23-jarige leeftijd (1) met Joannes Cornelisse Langemare, geboren te Borssele op 10 mei 1739, zie VIII-v. Uit dit huwelijk:

 1. Zie onder VIII-v.
Zij is getrouwd op 24 januari 1786, op 28-jarige leeftijd (2) met Adriaan Willem Hoondert (33 jaar oud), gemeenteraadslid en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1752, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 24 februari 1840, 87 jaar oud, zoon van Willem Klaasse Hoondert en Magdalena Adriaanse van den Dries.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1780, op 28-jarige leeftijd met Neeltje Pieterse Nieuwstee, geboren te Borssele op 15 oktober 1745, zie IX-r.) Uit dit huwelijk:
 1. Willem Adriaanse Hoondert, koopman en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1791, overleden aldaar op 2 februari 1827, 36 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 augustus 1815, op 24-jarige leeftijd met Maria Louisse Paulusse (34 jaar oud), herbergierster en herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1781, overleden aldaar op 26 maart 1852, 71 jaar oud, dochter van Louis Maartense Paulusse en Maatje Jacobusse de Leeuw.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 december 1801, op 20-jarige leeftijd met Laurens Geus.)
 2. Klasina Hoondert, geboren te Borssele in het jaar 1796, volgt onder X-gd.

IX-cf Cornelia Janse Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1760, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 januari 1839, 78 jaar oud, dochter van VIII-an. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1782, op 22-jarige leeftijd (1) met Hubrecht Janse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Clazina Huibregtse de Jonge, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1788. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1812, op 24-jarige leeftijd met Pieter Bos, geboren te Borssele in het jaar 1788, volgt onder IX-i.
 2. Pieter Hz. de Jonge, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1791, volgt onder X-ge.
 3. Adriaan Hubrechtse de Jonge, geboren te Oudelande (Zeeland) op 21 maart 1793, volgt onder X-gf.
Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1794, op 34-jarige leeftijd (2) met Cornelis Janse Knuijt, geboren in juli 1769, zie IX-bu. Uit dit huwelijk:
 1. 4-5 : Zie onder IX-bu.

IX-cg Aalbrecht Janse Rijk, schepen, schout en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1761, overleden aldaar op 20 november 1813, 51 jaar oud, zoon van VIII-an. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1782, op 20-jarige leeftijd (1) met Elisabeth de Vroe (22 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 29 januari 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1795, 35 jaar oud, dochter van Cornelis Joosse de Vroe en Catharina Leendertse Westdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Albrechtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 11 maart 1785, volgt onder X-gg.
 2. Jan Albregse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1878, 92 jaar oud. Hij was gehuwd met Kaatje Marinusse Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1783, volgt onder IX-az.
Hij is getrouwd op 22 juni 1796, op 34-jarige leeftijd (2) met Jobje Laurusse de Jonge. Uit dit huwelijk:
 1. Laurus Albrechtse Rijk, landbouwer en burgemeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1797, overleden aldaar op 25 juni 1859, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 juni 1822, op 25-jarige leeftijd met Maria Menheere (20 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1802, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland.
 2. Jacob Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder X-gh.
Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1805, op 43-jarige leeftijd (3) met Neeltje Claase Hoondert (18 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 november 1786, overleden te Bergen op Zoom op 6 augustus 1820, 33 jaar oud, dochter van VIII-cg.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1819, op 32-jarige leeftijd met Laurentius Franciscus van de Putte (45 jaar oud), negociant, geboren te Dixmuiden in het jaar 1774, zoon van Johannes Baptist van de Putte en Joanna Canijn. (Hij was weduwnaar van Anna Geertruida Penders.)) Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1806, volgt onder X-gi.
 2. Marinus Aalbregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1809, volgt onder X-gj.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1812.
 4. Pieter Albregtse Rijk, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 2 maart 1886, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1837, op 24-jarige leeftijd met Maatje Cornelisse Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1811, volgt onder X-cw.

IX-ch Jacobus Janse Rijk, landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1763, overleden aldaar op 21 oktober 1810, 47 jaar oud, zoon van VIII-an. Hij is getrouwd te Borssele op 1 oktober 1787, op 24-jarige leeftijd (1) met Johanna Pieterse Hoondert (24 jaar oud), landmansdochter, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 15 oktober 1762, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 juni 1799, 36 jaar oud, dochter van Petrus Claasse Hoondert en Pieternella van Ekeren. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 november 1791, volgt onder X-gk.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1800, op 37-jarige leeftijd (2) met Adriana Maria den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1774, zie VIII-cn. Uit dit huwelijk:
 1. 2-4 : Zie onder VIII-cn.

IX-ci Pieter Janse Rijk, boerenzoon en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, overleden aldaar op 13 december 1828, 60 jaar oud, zoon van VIII-an. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1791, op 23-jarige leeftijd (1) met Jobje Vermue (22 jaar oud), boerendochter, geboren op 23 januari 1769, wonende te 's-Heerenhoek, overleden voor 1801, hoogstens 32 jaar oud, dochter van IX-bn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Christophorus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1792, overleden aldaar op 6 februari 1876, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1812, op 20-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Goense (28 jaar oud), geboren in het jaar 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1816, 32 jaar oud, dochter van VIII-u. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1817, op 25-jarige leeftijd (2) met Helena Adriaanse Boonman, Lena, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, volgt onder IX-bl. Hij was gehuwd (3) met Maria Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 augustus 1786, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1852, 65 jaar oud, dochter van VIII-be.
Hij is daarnaast getrouwd op 2 mei 1800, op 31-jarige leeftijd (2) met Adriana Hubregtse Vroonland (21 jaar oud), rentenierster, geboren te Baarland in het jaar 1779, overleden te 's-Heerenhoek op 10 maart 1863, 84 jaar oud, dochter van Hubregt Pieterse Vroonland en Jacomina Janse Vlaanderman. Uit dit huwelijk:
 1. Clazina Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 24 juli 1879, 78 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 34-jarige leeftijd met Jacobus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1789, volgt onder X-fo.
 2. Joannes Pieterse Rijk, landbouwer, geboren te Holestelle (Ovezande) op 7 september 1804, gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 september 1804. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1844, op 40-jarige leeftijd (1) met Catharina Menheere (41 jaar oud), landbouwster, gedoopt te 's-Heerenhoek op 15 november 1803, overleden te Borssele op 30 september 1852, 48 jaar oud, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1831, op 27-jarige leeftijd met Marinus Nijsten (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, zoon van Joost Nijsten (landbouwer) en Maria van Stee.) Hij is getrouwd te Borssele op 22 januari 1863, op 58-jarige leeftijd (2) met Cornelia Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 december 1830, volgt onder X-cj.
 3. Jacob Rijk, boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1808. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 april 1853, op 45-jarige leeftijd met Francina de Meij (43 jaar oud), winkelierster en boerenmeid, geboren te Kwadendamme (Zeeland) in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1876, 66 jaar oud, dochter van Joannes Franciscus de Meij (landman) en Jacomina Adriaanse Raas, Mina (landbouwster en landvrouw).
 4. Cornelis Pieterse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1814, overleden te Driewegen (Zeeland) op 12 januari 1879, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 december 1854, op 40-jarige leeftijd met Adriana den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1813, volgt onder IX-gk.
 5. Albregt Rijk, kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1816, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1855, 39 jaar oud.

IX-cj Marinus Janse Rijk, landbouwer, schepen, schout en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1769, overleden aldaar op 8 april 1813, 44 jaar oud, zoon van VIII-an. Hij is getrouwd op 13 april 1798, op 29-jarige leeftijd met Tannetje Marinusse Hoedemaker (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1776, overleden aldaar op 1 augustus 1855, 79 jaar oud, dochter van IX-r. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Marinusse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1799, overleden aldaar op 4 februari 1877, 77 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1826, op 27-jarige leeftijd (1) met Jannetje de Jonge, geboren te Borssele op 10 juli 1799, volgt onder X-cg. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1832, op 33-jarige leeftijd (2) met Cornelia Pieterse Remijn, geboren te Baarland op 15 maart 1804, volgt onder X-ds.
 2. Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, volgt onder X-gl.
 3. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1801, volgt onder X-gm.
 4. Jacob Marinusse Rijk, landbouwer, geboren in het jaar 1804, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 december 1857, 53 jaar oud. Hij was gehuwd met Pieternella Hoondert, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder X-do.
 5. Adriaan Rijk, landbouwer en molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1809, overleden aldaar op 28 december 1848, 39 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1839, op 29-jarige leeftijd met Maria Remijn, geboren te Baarland op 11 april 1814, volgt onder X-dt.

IX-ck Pieter Laurusse Rijk, gistverkoper en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1769, overleden aldaar op 30 december 1830, 61 jaar oud, zoon van VIII-ao. Hij is getrouwd op 19 april 1805, op 36-jarige leeftijd met Sara Kopmels (22 jaar oud), winkelierster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 december 1782, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 april 1855, 72 jaar oud, dochter van Cornelis Marinusse Kopmels en Barbara Acda. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Pieterse Rijk, slager en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1806, overleden aldaar op 15 maart 1880, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1828, op 21-jarige leeftijd (1) met Margaretha de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder IX-dg. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 35-jarige leeftijd (2) met Maria Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 31 mei 1816, volgt onder X-ab.
 2. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1807, ongehuwd overleden aldaar op 23 september 1842, 35 jaar oud.
 3. Neeltje Rijk, arbeidster, koemelkster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 30 juli 1887, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 30-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1811, volgt onder X-eg.
 4. Johanna Rijk, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815, overleden aldaar op 8 juli 1888, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1857, op 42-jarige leeftijd met Laurus Boonman (45 jaar oud), boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1812, overleden aldaar op 2 mei 1892, 80 jaar oud, zoon van X-ba.
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1841, op 29-jarige leeftijd met Johanna Marinusse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, volgt onder X-bm.)

IX-cl Joannis Laurisse Rijck, vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 24 oktober 1771, overleden te 's-Gravenpolder op 14 augustus 1839, 67 jaar oud, zoon van VIII-ao. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1797, op 25-jarige leeftijd met Adriana van der Pas (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland), gedoopt aldaar op 24 december 1774, overleden te 's-Gravenpolder op 28 januari 1850, 75 jaar oud, dochter van Jan van de Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margarieta Pieterse Oostdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder X-gn.
 2. Klazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, volgt onder X-go.
 3. Norbertus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder X-gp.
 4. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, volgt onder X-gq.
 5. Jozina Rijk, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1808, overleden te 's-Gravenpolder op 4 februari 1848, 40 jaar oud.
 6. Jan Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder X-gr.
 7. Cornelus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 23 december 1851, 39 jaar oud.
 8. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 18 april 1850, op 35-jarige leeftijd met Martinus Visser (35 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 november 1814, zoon van Adriaan Maartense Visser (vrachtenaar) en Maria Jansse Steenbakker.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1863, op 48-jarige leeftijd met Johanna Poortvliet (40 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1823, dochter van Andries Poortvliet (arbeider) en Margaretha Wijsaard.)
 9. Adriaan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, volgt onder X-gs.

IX-cm Adriaen Cornelisse Pover, schepen te Hoedekenskerke, gedoopt op 9 januari 1763, overleden te Borssele op 5 november 1810, 47 jaar oud, zoon van VIII-ap. Hij is getrouwd te Borssele op 15 april 1799, op 36-jarige leeftijd met Pieternella Pieterse Priem (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1777, overleden te Borssele op 13 november 1848, 71 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe.
(Zij is later getrouwd te Borssele op 5 oktober 1811, op 34-jarige leeftijd met Jan Nicolaasse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1781, zie IX-fp. Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1827, op 49-jarige leeftijd met Bastiaan Willemse Remijn (48 jaar oud), geboren te Baarland op 24 december 1778 (RK), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1847, 68 jaar oud, zoon van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik. (Hij is eerder getrouwd op 6 november 1800, op 21-jarige leeftijd met Magdalena Adriaanse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1782 (RK), zie X-ay. Hij is eerder getrouwd te Borssele op 5 juli 1816, op 37-jarige leeftijd met Johanna Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1775, zie IX-cq.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaanse Pover, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 5 november 1851, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 39-jarige leeftijd met Klasina Hoondert, geboren te Borssele in het jaar 1796, volgt onder X-gd.
 2. Maria Pover, geboren te Borssele in het jaar 1801, overleden aldaar op 20 augustus 1824, 23 jaar oud.
 3. Petrus Pover, geboren in het jaar 1802.
 4. Pieter Pover, geboren te Borssele in het jaar 1803, volgt onder X-gt.
 5. Catharina Pover, geboren te Borssele op 16 mei 1804, volgt onder X-gu.
 6. Apolonia Pover, geboren in het jaar 1805.
 7. Albrecht Pover, geboren in het jaar 1807.
 8. Leuntje Pover, boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 februari 1851, 42 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 28 december 1832, op 23-jarige leeftijd met Marinus Aalbregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1809, volgt onder X-gj.
 9. Joanna Pover.

IX-cn Johanna Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 8 mei 1766, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 26 november 1828, 62 jaar oud, dochter van VIII-ap. Zij was gehuwd met Leendert Verduin, geboren in het jaar 1765, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 23 juli 1824, 59 jaar oud, zoon van Cornelis Verduin en Johanna Hartsveld. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Verduin, geboren te Goes op 28 februari 1795, volgt onder X-gv.
 2. Kaatje Verduin, arbeidster, geboren te Goes in het jaar 1796, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 6 september 1827, 31 jaar oud.

IX-co Aalbregt Cornelisse Pover, landman en bierbrouwer, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771, wonende te 's-Heerenhoek en te Goes, overleden te Middelburg op 27 september 1819, 48 jaar oud, zoon van VIII-ap.

Verbanden 's-Heer Arendskerke no.4, 27.8.1803: Aalbrecht Corn. Pover verklaart schuldig te wezen aan Pieter Michielse wonende te Goes, eene somma van ú 100 van geleend geld à 5% per jaar. Hij verbindt hieraan als hypotheek een weiland 3 G 246r in de Westcraaier en generaal zijn persoon & goederen als na rechten.
Gerecht 's-Heer Arendskerke 7.5.1804: Mutueel testament van Aalbregt Cornelisse Pover en Geertruyda Cornelisse Knuit deszelfs huisvrouw. De testateur benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen uit zijn vorig huwelijk met wijlen Jobje Marinusse Langemare en het kind of de kinderen uit dit huwelijk. Tot voogd over zijn minderjarige voorkinderen worden benoemd Hilbrecht Janse Rijk & Adriaan Corn. Pover. Zijn huisvrouw zal genieten de kast met kleren en het goud en zilver.
RAZE 2739, Weeskamer 's-Heer Arendskerke, 20.12.1806: Aalbregt C. Pover vertoont het mutuele testament met wijlen zijn huisvrouw Geertruida Knuyt van 7.5.1804, waarbij de weeskamer is uitgesloten en in de voogdij van zijn minderjarige kinderen is voorzien.
RAZE 2724, Transportreg. 's-Heer Arendskerke, 30.12.1806: Aalbregt Cornelisse Pover verklaart schuldig te zijn aan Mevrouwe Jacoba Wilhelmina van Gelre wed. van den Heer Steengragt wonende te Middelburg de somma van f 4800; hij belooft dit kapitaal getrouwelijk af te lossen en te betalen; hij verklaart te verbinden als een hypotheek zijn "Hofstede bestaande in eene boere wooning schuur bakkeete, en verdere getimmertens staande & geleegen onder de Heerlijkheid van Shr Arendskerke in den Oudencraaier met de Nombre van 127 g 267 r hof Boomgaart wey en Zaaylanden mede geleegen onder SHeerarendskke in den AnkeveerschenPolder, verklarende de comp. tot meerdere securiteyt alle zijne beestialen, paarden, wagens, bouw en melkers gereedschappen, vrugten te velde gedorsche en ongedorsche graanen, meubelen, goud en zilver, niets uitgezonderd". Borgen zijn Catharina Aalbregtse Rijk, wed. van Cornelis Pover te 's-Heerenhoek en Adriaan Corn. Pover te Borssele. Verder heeft hij nog een schuld van f 9000 volgens schuld en verbandbrief van 4.9.1799.
Ingekomen Acten van indemniteit 1763-1816, Goes, nr. 408, fol. 277, 3 Grasmaand 1808: afgegeven door de Burgemeesters van Breda ten bate van Paulina van der Laat en Albregt Cornelis Pover. N.B. afgegeven aan de Roomsche Armen op 18 April.
Idem, nr. 415, fol. 282r, 13.6.1809: Afgegeven door de RK Armmeesters van Zuid-Beveland ten bate van: Pover Cornelis 15 jaar, Joanna 14 jaar, Marinus 11 jaar, Katrina 10 jaar, Pieter 9 jaar, Elena 8 jaar, Elizabeth 4 jaar, Adriaan 2 jaar, kinderen van Allebregt Cornelese, 38 jaar.
Transportreg. 's-Heer Arendskerke, 10 Oogstmaand 1809: Aalbrecht Cornelisse Pover verkoopt aan Adriaan Janse van den Dries een hoefje met 6 G 79 roeden land gelegen in de Oudencraaier voor f 1028, 10 stuivers.
Inv. Felix, nr. 1022, Recht. Arch. 1796-1838, fol. 89, 27.12.1811: Entre Albregt Corneille Pover brasseur, domicilié à Goes, cheflieu du deuzieme arrondissement du Departement des Bouches de l'Escaut, demander aux fins de la celation signifié à sa requete par Dries Westplate huissier de la justice de paix d'Heinkenszand enregistré à Goes le 24 Decembre volum 1 f 39. rato cas 2 par Mons. Udemans aux prix des droits tendante a ce que le sieur Marin Van Weele cabaretier à Heinkenszand soit condamné à lui payer la somme de 61 francs cinq centimes pour livraison de bière & aux depens, d'une part. Et le sieur Marin Van Weele cabaretier lequel a dit que la somme demandée etait legitimement due par lui, mais qu'il se trouvait dans l'impossibilité de la payer a present. Nous juge de paix condamnons le dit Sieur Marin Van Weele a payer au dit Albregt Corneille Pover la somme de 61 francs cinq centimes avec les interests. Ainsi fait et jugé par nous juge du Canton d'Heinkenszand et avons signé avec notre griffier.
Idem, 27.12.1811: Eenzelfde akte van Albregt Cornelisse Pover bierbrouwer en Jan Kakebeke, "cultivateur à 's-Heerarendskerke", over de som van 70 francs van geleverd bier. Ook Jan Kakebeke kan niet betalen en wordt daarvoor veroordeeld door de vrederechter J. van der Kreke te Heinkenszand.
Vermeld bij zijn overlijden: in het huis Wijk H Nummer 21 ten acht uren in den morgen, gehuwd.
Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1793 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1793, op 22-jarige leeftijd (1) met Jobina Marinusse Langemare, gedoopt te 's-Heerenhoek op 24 maart 1775, zie IX-ax. Uit dit huwelijk:
 1. 1-8 : Zie onder IX-ax.
Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1803 (getuigen waren Marinus Cornelis Langemare en Catharina Hubrechtse Rijk), op 32-jarige leeftijd (2) met Geertruid Cornelisse Knuijt (19 jaar oud), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1784 (doopgetuigen waren Cornelis Knuit en Adriana van Doornik), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1806, 22 jaar oud, dochter van Cornelis Janse Knuijt en Johanna Janse Saijson. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804 (doopgetuigen waren Jacob Oosthoek en Janna Janse), volgt onder X-gw.
 2. Jozina Pover, gedoopt te 's-Heerenhoek op 11 oktober 1805 (doopgetuigen waren Paulus Cornelisse Knuijt en Josina Jansse van der Pas), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1805, 14 dagen oud.
 3. Adrianus Pover, gedoopt te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1806 (doopgetuigen waren Paulus Cornelisse Knuijt en Josina Jansse van der Pas), volgt onder X-gx.
Hij is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1808 en getrouwd te Goes op 26 mei 1808 (getuigen waren Hermanus Staal en Josef Jaboose van 't Westeinde), op 37-jarige leeftijd (3) met Elisabeth Paulina van der Laet (21 jaar oud), gedoopt te Breda op 22 maart 1787 (RK) (doopgetuigen waren Paulus van der Laet en Elisabeth Maes), wonende te Goes en te Breda, overleden aldaar op 16 maart 1861, 73 jaar oud, dochter van Bernard van der Laet en Johanna Maes.
Leefde vermoedelijk de laatste jaren gescheiden van tafel en bed van haar man Aalbrecht Pover.
(Zij is later getrouwd te Breda op 17 augustus 1820, op 33-jarige leeftijd met Andreas van Dongen (29 jaar oud), goud- en zilvergalon maker, winkelier en passementwerker, geboren te Terheijden op 6 augustus 1791.) Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Pover, geboren te Goes in augustus 1809, overleden aldaar op 26 december 1811, 2 jaar oud.
 2. Servaas Pover, geboren na juli 1811, overleden te Goes op 13 december 1811, hoogstens 5 maanden oud.
 3. Jan Pover, geboren te Goes op 21 september 1811.
 4. Joanna Catharina Pover, geboren te Breda in het jaar 1816, volgt onder X-gy.

IX-cp Elisabeth Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1770, overleden te Nieuwe Kraayert op 3 oktober 1802, 32 jaar oud, dochter van VIII-ar. Zij was gehuwd met Jan Janse Priem, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1762, overleden aldaar op 3 januari 1821, 59 jaar oud, zoon van Joannis Balthazar Janse Priem en Petronella Antonisse de Keijzer.
(Hij was later gehuwd met Jacomina Janusse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1783, zie IX-do.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Janse Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder X-gz.
 2. Josina Janse Priem, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1796, volgt onder X-ha.
 3. Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder X-hb.
 4. Jan Janse Priem, boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 22 december 1879, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1824, op 23-jarige leeftijd met Apollonia Knuijt, Leuntje, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder X-fq.

IX-cq Johanna Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1775, overleden te 's-Heerenhoek op 12 augustus 1826, 51 jaar oud, dochter van VIII-ar. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 januari 1800, op 25-jarige leeftijd (1) met Pieter Janse van 't Westeinde (23 jaar oud), geboren in het jaar 1777, overleden voor 1816, hoogstens 39 jaar oud, zoon van VIII-at. Uit dit huwelijk:

 1. Jobina van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1804, volgt onder X-hc.
 2. Jan Pieterse van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1805, volgt onder X-hd.
 3. Elizabeth van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden aldaar op 25 september 1811, 2 jaar oud.
Zij is getrouwd te Borssele op 5 juli 1816, op 41-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Willemse Remijn (37 jaar oud), geboren te Baarland op 24 december 1778 (RK), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1847, 68 jaar oud, zoon van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik.
(Hij is eerder getrouwd op 6 november 1800, op 21-jarige leeftijd met Magdalena Adriaanse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1782 (RK), zie X-ay. Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1827, op 48-jarige leeftijd met Pieternella Pieterse Priem (49 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1777, overleden te Borssele op 13 november 1848, 71 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe. (Zij is eerder getrouwd te Borssele op 15 april 1799, op 21-jarige leeftijd met Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, zie IX-cm. Zij is eerder getrouwd te Borssele op 5 oktober 1811, op 34-jarige leeftijd met Jan Nicolaasse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1781, zie IX-fp.))

IX-cr Albertus Pieterse de Jonge, landbouwer, cultivateur en burgemeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, overleden aldaar op 1 september 1858, 74 jaar oud, zoon van VIII-ar. Hij is getrouwd te Baarland op 13 juli 1811, op 27-jarige leeftijd met Martina Wilmse Remijn (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Baarland, gedoopt op 9 februari 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1870, 79 jaar oud, dochter van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1812, overleden aldaar op 15 februari 1888, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1846, op 33-jarige leeftijd met Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1814, volgt onder X-ch.
 2. Willem de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 november 1813, overleden aldaar op 22 maart 1814, 115 dagen oud.
 3. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in oktober 1815, overleden aldaar op 17 april 1816, 6 maanden oud.
 4. Willem de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1817.
 5. Pieternella de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1818. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 oktober 1856, op 38-jarige leeftijd met Constantinus Dedeckere (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Middelburg (BelgiŽ) in het jaar 1822, zoon van Francies Bernard Dedeckere en Johanna Theresia Termotte (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te Hoofdplaat op 30 juni 1853, op 31-jarige leeftijd met Maria Theresia Caes (39 jaar oud), geboren te Watervliet (BelgiŽ) in het jaar 1814, overleden voor 24 oktober 1856, hoogstens 42 jaar oud. Hij is later getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 29 maart 1873, op 51-jarige leeftijd met Sophia d'Huijvetter (33 jaar oud), geboren te Watervliet (BelgiŽ) in het jaar 1840.)
 6. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1819, ongehuwd overleden aldaar op 15 mei 1881, 62 jaar oud.
 7. Josina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1820.
 8. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1822, overleden aldaar op 16 januari 1822.
 9. Marinus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1823, overleden aldaar op 22 januari 1829, 5 jaar oud.
 10. Jobina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1824, volgt onder X-he.
 11. Aalbregt de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1826, overleden aldaar op 22 december 1827, 1 jaar oud.
 12. Johannes de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1827, overleden aldaar op 15 december 1827, 85 dagen oud.
 13. Martina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1829.
 14. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1830, overleden aldaar op 29 maart 1831, 172 dagen oud.
 15. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1830, overleden aldaar op 9 oktober 1830.
 16. Johanna de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1832. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 29-jarige leeftijd met Jan Uitterhoeve (30 jaar oud), wagenmaker, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1831, zoon van IX-ga.
 17. Marinus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1835.

IX-cs Cornelia Cornelisse Westhoeve, geboren op 14 augustus 1787, overleden te Nisse (Zeeland) op 21 maart 1816, 28 jaar oud, dochter van VIII-as. Zij was gehuwd met Adrianus Pieterse Timmerman, geboren rond 1785, overleden te Wouw op 11 maart 1844, ongeveer 59 jaar oud, zoon van Pieter Adriaanse Timmerman en Jacomina Dignusse Dooman.
(Hij is later getrouwd te Nisse (Zeeland) op 30 juli 1830, op ongeveer 45-jarige leeftijd met Anna de Jonge (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1807.) Uit dit huwelijk:

 1. Apollonia Timmerman, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1831, 23 jaar oud.
 2. Pieter Adriaanse Timmerman, geboren te Nisse (Zeeland) op 27 februari 1812, volgt onder X-hf.
 3. Cornelis Timmerman, geboren in het jaar 1814, overleden te Nisse (Zeeland) op 26 februari 1816, 2 jaar oud.

IX-ct Adriaan van 't Westeinde, geboren op 4 januari 1773, overleden voor 25 september 1812, hoogstens 39 jaar oud, zoon van VIII-at. Hij was gehuwd met Magdalena Vermue, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 augustus 1776, overleden aldaar op 2 juli 1855, 78 jaar oud, dochter van Laurentius Willems Vermue en Pieternella Willemse Hoondert (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1812, op 36-jarige leeftijd met Jacob de Vroe (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1783, overleden te 's-Heer Arendskerke op 12 juli 1851, 68 jaar oud, zoon van Marinus de Vroe en Stoffelina Brijs.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannis van 't Westeinde, boerenzoon, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1801, overleden aldaar op 8 april 1827, 25 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1824, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1786, volgt onder IX-bb.
 2. Jobina van 't Westeinde, boerenmeid en herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1829, op 28-jarige leeftijd met Joannes Janse, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder IX-bh.
 3. Cornelis van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1809, volgt onder X-hg.

IX-cu Tannetje Adriaanse Raas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 13 juni 1783, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1818, 35 jaar oud, dochter van VIII-au. Zij was gehuwd met Marinus Janse de Jonge, landbouwer, geboren te Kloetinge op 20 augustus 1776, overleden te Merxem op 28 juni 1822, 45 jaar oud, zoon van VIII-bc. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1812, volgt onder X-hh.
 2. Johanna Marinusse de Jonge, geboren op 28 juli 1813, volgt onder X-hi.
 3. Hubrecht de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1815, volgt onder X-hj.
 4. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, volgt onder X-hk.
 5. Adriaan de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 12 december 1818, overleden aldaar op 24 december 1818, 12 dagen oud.

IX-cv Laurus Raas, arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 4 juli 1788, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 december 1830, 42 jaar oud, zoon van VIII-au. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1824, op 35-jarige leeftijd met Maria Verdonk (24 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Zwake op 25 maart 1800, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 december 1883, 83 jaar oud, dochter van IX-am.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1832, op 32-jarige leeftijd met Joannes Marinusse Westdorp, geboren te Schore in het jaar 1805, zie IX-et.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1829, volgt onder X-hl.

IX-cw Tannetje Jobse Hoondert, geboren op 14 januari 1787, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 februari 1825, 38 jaar oud, dochter van VIII-av. Zij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 25 november 1807, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Vette (21 jaar oud), geboren in het jaar 1786, overleden te Kloetinge in mei 1831, 45 jaar oud, zoon van Cornelis Vette en Helena Goense. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 januari 1812, volgt onder X-hm.
 2. Maria Vette, dienstmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1818. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1851, op 33-jarige leeftijd met Jan de Winter (31 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, zoon van VIII-bi.
 3. Pieter Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 maart 1820, volgt onder X-hn.
 4. Adriaan Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 juli 1821, volgt onder X-ho.

IX-cx Adriana Franse Bek, afkomstig uit Heinkenszand (Zeeland), geboren op 18 september 1781, overleden te 's-Heerenhoek op 2 februari 1830, 48 jaar oud, dochter van VIII-aw. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 augustus 1802, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse (69 jaar oud), geboren te Hontenisse op 6 maart 1733, overleden te 's-Heerenhoek op 3 juni 1826, 93 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Pieterse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1807, volgt onder X-hp.

IX-cy Adrianus Pieterse Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 16 juni 1746, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 oktober 1819, 73 jaar oud, zoon van VIII-ax. Hij was gehuwd met Maria van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 oktober 1758, overleden aldaar op 5 december 1818, 60 jaar oud, dochter van Jan Adriaanse van der Dries en Anna Janse Hagebos. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1790, volgt onder X-hq.

IX-cz Tannetje Raas, geboren te Oude Kraayert op 3 augustus 1760, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1831, 70 jaar oud, dochter van VIII-ax. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 januari 1790, op 29-jarige leeftijd met Livinus Verschrage (40 jaar oud), geboren te Kloetinge op 2 november 1749, overleden na 1811, minstens 62 jaar oud, zoon van Frans Lievense Verschrage en Martina Westdorp.
(Hij is eerder getrouwd op 9 januari 1776, op 26-jarige leeftijd met Joanna de Meij.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Verschragen, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1797, volgt onder X-hr.

IX-da Laurens Janse Pover, geboren te Baarland op 7 mei 1758, zoon van VIII-ay. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 27 februari 1792, op 33-jarige leeftijd met Maria Jacobse Bos (42 jaar oud), geboren te Goes op 6 mei 1749, overleden te 's-Gravenpolder op 3 juli 1812, 63 jaar oud, dochter van Jacobus Bartels Bos en Berber Acda. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Pover, geboren te 's-Gravenpolder op 18 januari 1793, overleden te Middelburg op 8 april 1824, 31 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 28-jarige leeftijd met Johannes Pieterse Knuit, afkomstig uit Heinkenszand (Zeeland), geboren op 24 oktober 1799, volgt onder X-ob.

IX-db Petrus Janse Pover, geboren te Baarland op 10 juni 1759, zoon van VIII-ay. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 mei 1776, op 16-jarige leeftijd (1) met Maria de Jonge (33 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 juli 1742 (eijn). Hij is getrouwd op 6 mei 1783, op 23-jarige leeftijd (2) met Martina Cornelisse Pover (27 jaar oud), geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 3 mei 1756, overleden te Vlake op 12 juni 1798, 42 jaar oud, dochter van Cornelis Adriaanse Pover en Johanna Franse Waaijenbergh. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Pieterse Pover, geboren te Schore op 6 januari 1783, volgt onder X-hs.
 2. Joanna Pieterse Pover, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 augustus 1789, overleden aldaar op 16 december 1809, 20 jaar oud. Zij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 1 mei 1809, op 19-jarige leeftijd met Joannes Adriaanse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1783, volgt onder IX-bk.

IX-dc Leuntje Pieterse van 't Westeinde, veehoudster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1757, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 december 1821, 64 jaar oud, dochter van VIII-az. Zij was gehuwd (1) met Joost Pieterse Walraven. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Walraven, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1787, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 augustus 1827, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1814, op 27-jarige leeftijd (1) met Jacobus Vonk (39 jaar oud), arbeider, geboren te Hontenisse in Vlaanderen (BelgiŽ) in het jaar 1775, zoon van Jan Vonk en Francoise de Nijs. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1824, op 37-jarige leeftijd (2) met Marinus Koens (31 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1793, zoon van Anthonie Matthijsse Koens (landbouwer) en Anna Maria Polderdijk (landbouwster).
 2. Joos Walraven, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788, volgt onder X-ht.
Zij was gehuwd (2) met Jan Hubregtse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1760, zie VIII-e. Uit dit huwelijk:
 1. 3-5 : Zie onder VIII-e.

IX-dd Maria Jacobussse Leijs, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 maart 1770, overleden te 's-Heerenhoek op 15 april 1812, 42 jaar oud, dochter van VIII-ba. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 februari 1792, op 21-jarige leeftijd met Jan Janse Bek (32 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1759, overleden aldaar op 13 februari 1808, 48 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Bek, geboren te 's-Heer Arendskerke in augustus 1792, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 maart 1828, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 mei 1820, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Schertzing (26 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) op 17 februari 1794, overleden te 's-Heerenhoek op 16 mei 1852, 58 jaar oud, zoon van IX-t.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 december 1828, op 34-jarige leeftijd met Francisca van Luik (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 september 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 27 juni 1869, 67 jaar oud, dochter van Joos van Luik en Maatje de Winter. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 mei 1824, op 22-jarige leeftijd met Bastiaan de Leeuw (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1800, overleden aldaar op 8 februari 1827, 27 jaar oud, zoon van Jacobus de Leeuw (arbeider) en Lena Knuit.))
 2. Jacobus Bek, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 november 1859, 65 jaar oud. Hij is getrouwd voor 1830, op hoogstens 36-jarige leeftijd (1) met Appolonia Vroonland. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 november 1830, op 36-jarige leeftijd (2) met Adriana Pieterse van Eijkeren (42 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 december 1854, 66 jaar oud, dochter van VIII-z.
  (Zij is eerder getrouwd te Borssele in het jaar 1808, op 20-jarige leeftijd met Johannis Janse Langemare, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1785, volgt onder IX-as.)
 3. Antje Bek, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 februari 1797, volgt onder X-hu.
 4. Catharina Janse Bek, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder X-hv.

IX-de Catharina de Jonge, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1834, 48 jaar oud, dochter van VIII-bb. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1814, op 28-jarige leeftijd met Pieter van Stee (45 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1768, overleden aldaar op 15 oktober 1854, 85 jaar oud, zoon van Cornelis van Stee en Johanna Nieuwstee.
(Hij is eerder getrouwd in november 1795, op 27-jarige leeftijd met Josina Pieterse Dekker, geboren te Zuid-Kraayert op 17 februari 1767, zie IX-cd.) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas van Stee, landbouwer en burgemeester, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 augustus 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 23 februari 1892, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1842, op 26-jarige leeftijd met Adriana van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1819, volgt onder IX-dw.
 2. Jan van Stee, aar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 augustus 1816, overleden aldaar op 1 september 1817, 1 jaar oud.
 3. Jacomina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 augustus 1816, overleden aldaar op 26 juni 1817, 301 dagen oud.
 4. Jan van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1819, overleden aldaar op 16 januari 1829, 10 jaar oud.
 5. Willem van Stee, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1821, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 oktober 1909, 88 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1846, op 24-jarige leeftijd met Geertruida Marinusse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1818, volgt onder X-bn.
 6. Josina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 september 1823, ongehuwd overleden aldaar op 29 januari 1874, 50 jaar oud.
 7. Bernardus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1828, overleden aldaar op 22 februari 1829, 1 jaar oud.

IX-df Pieternella de Jonge, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, overleden aldaar op 1 juni 1828, 31 jaar oud, dochter van VIII-bb. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1818, op 21-jarige leeftijd met Everhard Vermue (27 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 februari 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 juni 1879, 88 jaar oud, zoon van Pieter Willemse Vermue en Pieternella Adriaanse Lambrechtse. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1818.
 2. Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 december 1820, overleden aldaar op 12 december 1821, 353 dagen oud.
 3. Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juni 1822, overleden aldaar op 26 oktober 1822, 142 dagen oud.
 4. Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juli 1824, volgt onder X-hw.

IX-dg Margaretha de Jonge, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1799, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1841, 42 jaar oud, dochter van VIII-bb. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1828, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse Rijk (21 jaar oud), slager en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1806, overleden aldaar op 15 maart 1880, 73 jaar oud, zoon van IX-ck.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 35-jarige leeftijd met Maria Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 31 mei 1816, zie X-ab.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1830, overleden aldaar op 8 januari 1830.
 2. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1830, volgt onder X-hx.
 3. Susanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1832, overleden aldaar op 23 april 1833, 1 jaar oud.
 4. Sara Rijk, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1834, overleden aldaar op 9 juli 1875, 41 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1871, op 37-jarige leeftijd met Laurus de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, volgt onder XI-ky.
 5. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1835, volgt onder X-hy.
 6. Bernardus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1836.
 7. Levenloos Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1841, overleden aldaar op 25 april 1841.

IX-dh Elisabeth Janse de Jonge, geboren te Kloetinge op 7 november 1784, overleden te 's-Heerenhoek op 29 juli 1845, 60 jaar oud, dochter van VIII-bc. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1812, op 28-jarige leeftijd met Dingenis Melse Acda (26 jaar oud), arbeider, geboren te Nisse (Zeeland) op 21 januari 1786, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1865, 79 jaar oud, zoon van IX-bq. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Acda, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 januari 1813, volgt onder X-hz.
 2. Jan Acda, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1814, overleden te 's-Heerenhoek op 14 februari 1844, 30 jaar oud.
 3. Jacomina Acda, geboren te 's-Heerenhoek in februari 1815, overleden aldaar op 12 maart 1816, 1 jaar oud.
 4. Margarieta Acda, Grietje, geboren te 's-Heerenhoek op 2 januari 1816, volgt onder X-ia.
 5. Anthonia Acda, Tannetje, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 5 januari 1823, overleden aldaar op 8 januari 1900, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1851, op 28-jarige leeftijd met Jan Cornelisse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1821, volgt onder X-ag.
 6. Jacomina Acda, geboren te 's-Heerenhoek op 5 januari 1823.
 7. Johanna Acda, geboren te 's-Heerenhoek op 21 februari 1829, volgt onder X-ib.

IX-di Willem de Jonge, boerenknecht, geboren te Kloetinge op 20 oktober 1790, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1869, 78 jaar oud, zoon van VIII-bc. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 mei 1815, op 24-jarige leeftijd met Johanna Hoondert (24 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1791, dochter van Marinus Willemse Hoondert en Petronella Pieterse Dekker (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Margrieta Willemse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, volgt onder X-ic.
 2. Pieternella de Jonge, landbouwster en herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1820, overleden te 's-Heerenhoek op 7 januari 1890, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1862, op 42-jarige leeftijd met Aalbregt Rijk (26 jaar oud), arbeider en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 9 juni 1878, 42 jaar oud, zoon van X-gi.
 3. Jan de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1825, volgt onder X-id.
 4. Magdalena de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1828, volgt onder X-ie.

IX-dj Tannetje de Jonge, geboren in het jaar 1784, overleden te Driewegen (Zeeland) op 21 april 1832, 48 jaar oud, dochter van IX-bo en VIII-bd. Zij was gehuwd met Adriaan Marinusse Vroonland, landman, geboren in het jaar 1779, overleden te Driewegen (Zeeland) op 28 oktober 1825, 46 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Vroonland, geboren te Borssele op 3 januari 1814, volgt onder X-if.
 2. Cornelis Vroonland, geboren te Borssele op 30 augustus 1816, volgt onder X-ig.
 3. Maria Vroonland, geboren te Borssele op 5 april 1820, volgt onder X-ih.

IX-dk Cornelia Adriaanse de Jonge, geboren in het jaar 1787, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 augustus 1855, 68 jaar oud, dochter van IX-bo en VIII-bd. Zij was gehuwd met Jan Jacobusse van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1769, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 juni 1840, 71 jaar oud, zoon van VIII-bw. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 juni 1812. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 februari 1848, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Martinus Pals (20 jaar oud), kuiper, geboren te Goes op 24 februari 1827 (RK), zoon van X-bj.
  Voornaam: Cornelis
  Achternaam: Pals
  Woonplaats: Goes
  Rol: Emigrant
  Plaats: Goes
  Leeftijd: 28
  Beroep: Kuiper
  Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
  Reden: Verbetering van bestaan
  Datum vertrek: 1857
  Bestemming land: Noord-Amerika.
 2. Adriaan van 't Westende, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 april 1815, volgt onder X-ii.
 3. Johanna van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 december 1818, volgt onder X-ij.
 4. Jopbienna van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1826, volgt onder X-ik.
 5. Johannis van 't Westeinde, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 december 1827. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1859, op 31-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge (34 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1825, overleden aldaar op 28 januari 1901, 75 jaar oud, dochter van X-fh.
 6. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 mei 1830, volgt onder X-il.

IX-dl Petronella Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1779, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 november 1842, 63 jaar oud, dochter van VIII-be. Zij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) met Louis Pieterse Kaas, geboren te Kwadendamme (Zeeland) in het jaar 1778, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 september 1836, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Louisse Kaas, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 4 november 1810, volgt onder X-im.

IX-dm Marinus Huige, landbouwer en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1786, overleden aldaar op 29 juli 1868, 82 jaar oud, zoon van VIII-be. Hij was gehuwd met Maria van den Dries, arbeidster, landbouwster en winkelierster, geboren te Oude Kraayert op 6 juli 1792, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1879, 86 jaar oud, dochter van Adriaan van den Dries en Jobje de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Huige, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 november 1812, overleden aldaar op 18 maart 1853, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1841, op 28-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (29 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, zoon van Jan de Jonge en Catarijna Fesschen.
 2. Joanna Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) in oktober 1815, overleden aldaar op 15 januari 1816, 3 maanden oud.
 3. Johanna Huige, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1846, op 29-jarige leeftijd met Pieter Slaakweg (28 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1818, zoon van Leendert Slaakweg en Jannetje van den Ende.
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1879, op 61-jarige leeftijd met Jannetje Knuit (45 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1833, overleden aldaar op 23 januari 1923, 89 jaar oud, dochter van IX-bz.)
 4. Pieternella Huige, dienstmeid en koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1818, overleden aldaar op 5 juni 1866, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1841, op 23-jarige leeftijd met Pieter Pover, geboren te Borssele in het jaar 1803, volgt onder X-gt.
 5. Jan Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1819, overleden aldaar op 6 mei 1821, 2 jaar oud.
 6. Jacomina Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1822.
 7. Maatje Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, overleden aldaar op 19 december 1824, 258 dagen oud.
 8. Maatje Huige, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1825, ongehuwd overleden aldaar op 3 maart 1851, 25 jaar oud.
 9. Martina Huige, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 juli 1828. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1858, op 29-jarige leeftijd met Pieter Rentmeester (33 jaar oud), landbouwersknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 23 augustus 1824, zoon van Engel Rentmeester (arbeider) en Margrieta de Keijzer (arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 augustus 1864, op 39-jarige leeftijd met Adriana Raas, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1842, volgt onder XI-gr.)
 10. Cornelia Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1830.
 11. Jan Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) in januari 1833, overleden aldaar op 2 februari 1833, 1 maand oud.

IX-dn Adriaan Janse de Winter, landman, geboren te 's-Heerenhoek op 26 maart 1791, overleden te Nisse (Zeeland) op 23 juni 1849, 58 jaar oud, zoon van VIII-bf. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 5 mei 1815, op 24-jarige leeftijd met Magdalena Pieterse Timmerman (20 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek, gedoopt op 4 maart 1795, wonende te Nisse (Zeeland), overleden op 9 juli 1878, 83 jaar oud, dochter van Pieter Adriaanse Timmerman en Jacomina Dignusse Dooman. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Winter, landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) op 13 november 1816, overleden te Baarland op 17 november 1854, 38 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1844, op 27-jarige leeftijd met Jobina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, volgt onder X-fb.
 2. Catharina de Winter, boerenmeid, geboren te Nisse (Zeeland) op 7 maart 1820, overleden te Kloetinge op 15 november 1863, 43 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 3 juni 1852, op 32-jarige leeftijd met Pieter Drijdijk, geboren te Oudelande (Zeeland) op 4 april 1806 (RK), volgt onder X-a.
 3. Pieter de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 29 november 1823, volgt onder X-in.
 4. Cornelia de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 31 oktober 1825, ongehuwd overleden aldaar op 11 mei 1859, 33 jaar oud.
 5. Adriaan de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 29 oktober 1827, volgt onder X-io.
 6. Laurus de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 17 december 1828, volgt onder X-ip.
 7. Jacobus de Winter, boerenknecht, geboren te Nisse (Zeeland) op 6 juni 1830, ongehuwd overleden aldaar op 15 oktober 1854, 24 jaar oud.
 8. Dignenis de Winter, landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) op 8 maart 1833, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 april 1890, 57 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 mei 1857, op 24-jarige leeftijd met Helena Pieterse Hoonderd (20 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 juni 1836, overleden aldaar op 15 oktober 1899, 63 jaar oud, dochter van X-dp en X-ej.
  (Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 april 1892, op 55-jarige leeftijd met Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, volgt onder XI-di.)
 9. Jacomina de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 12 april 1835, overleden aldaar op 7 oktober 1841, 6 jaar oud.

IX-do Jacomina Janusse de Winter, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1783, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1829, 46 jaar oud, dochter van VIII-bg. Zij was gehuwd (1) met Daniel Cornelisse Boonman, gedoopt te 's-Heerenhoek op 23 april 1772, zie IX-v. Uit dit huwelijk:

 1. Zie onder IX-v.
Zij was gehuwd (2) met Jan Janse Priem, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1762, overleden aldaar op 3 januari 1821, 59 jaar oud, zoon van Joannis Balthazar Janse Priem en Petronella Antonisse de Keijzer.
(Hij was weduwnaar van Elisabeth Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1770, zie IX-cp.) Uit dit huwelijk:
 1. Janus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1805, volgt onder X-iq.
 2. Adriaan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1809, overleden aldaar op 18 september 1811, 2 jaar oud.
 3. Adriaan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1812, overleden aldaar op 27 april 1812, 66 dagen oud.
 4. Adriana Priem, geboren voor 25 november 1813, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 november 1813.
 5. Pieternella Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, volgt onder X-ir.
 6. Jannetje Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1817, overleden aldaar op 30 juli 1817, 110 dagen oud.
 7. Adriaan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1819, volgt onder X-is.
Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1826, op 42-jarige leeftijd (3) met Cornelis Marinus Langemaire (48 jaar oud), landbouwer en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, wonende aldaar, overleden op 20 april 1866, 88 jaar oud, zoon van VIII-x.
(Hij is eerder getrouwd te Borssele op 8 april 1802, op 24-jarige leeftijd met Tannetje Zuidhof, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1781, zie IX-j. Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1836, op 58-jarige leeftijd met Anna Cornelia Ossenblock (50 jaar oud), landbouwster, geboren te Zuidgeest op 22 december 1785, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juni 1869, 83 jaar oud, dochter van Marinus Ossenblock en Joanna Smits. (Zij is eerder getrouwd op 5 maart 1812, op 26-jarige leeftijd met Marinus de Bie (44 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1767, overleden te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1828, 60 jaar oud, zoon van Franciscus de Bie en Catharina Dingemans. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Woensdrecht op 19 april 1800 en getrouwd aldaar op 4 mei 1800, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van de Moer (25 jaar oud), gedoopt te Woensdrecht op 7 april 1775, overleden te Halsteren (NB) op 29 april 1809, 34 jaar oud, dochter van Petrus van de Moer en Elisabeth Krijne.)))

IX-dp Susanna de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 juli 1787, overleden aldaar op 8 oktober 1816, 29 jaar oud, dochter van VIII-bg. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1812, op 24-jarige leeftijd met Jan van Dijke (34 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 september 1777, overleden te Kwadendamme (Zeeland) op 31 december 1843, 66 jaar oud.
(Hij is eerder getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 27 januari 1808, op 30-jarige leeftijd met Antonia Greus (28 jaar oud), geboren in het jaar 1780, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1808, 28 jaar oud. Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 juli 1817, op 39-jarige leeftijd met Catharina Menheere (63 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 4 juni 1754, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 november 1830, 76 jaar oud. (Zij was weduwe van Pieter van Eijkeren.)) Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena van Dijke, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 augustus 1814, volgt onder X-it.

IX-dq Cornelis Adriaanse Rijck, afkomstig uit Ovezande (Zeeland), geboren op 16 augustus 1776, overleden aldaar op 12 juli 1812, 35 jaar oud, zoon van VIII-bh en IX-bm. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 september 1801, op 25-jarige leeftijd met Adriana Verbrake. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 19 januari 1871, 68 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 8 april 1831, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Janse, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder IX-bi.
 2. Adriaan Cornelisse Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 12 februari 1886, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1833, op 28-jarige leeftijd met Margrieta van der Pas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1808, volgt onder IX-em.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, volgt onder X-iu.

IX-dr Joannes Adriaanse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1777, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 mei 1855, 77 jaar oud, zoon van VIII-bh en IX-bm. Hij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 1 november 1801, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Pieterse Thessen (19 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1781, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juni 1840, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Janse Rijk, kuiper en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, wonende te Borssele, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1885, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1832, op 26-jarige leeftijd met Clasina Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, volgt onder X-bw.

IX-ds Adriaan de Winter, boerenknecht en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, overleden te Goes op 21 februari 1908, 86 jaar oud, zoon van VIII-bi. Hij is getrouwd te Goes op 12 september 1850, op 28-jarige leeftijd met Joostina Timmerman (40 jaar oud), boerenmeid en koemelkster, geboren op 15 februari 1810, overleden op 5 januari 1898, 87 jaar oud, dochter van Pieter Adriaanse Timmerman en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice).
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 april 1842, op 32-jarige leeftijd met Marinus Franse de Meij (57 jaar oud), landbouwer en koemelker, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1785, overleden te Goes op 6 december 1848, 63 jaar oud, zoon van Frans de Meij en Tannetje Verduin. (Hij was weduwnaar van Jacomina Cornelisse Vermue, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1772, overleden aldaar op 13 januari 1841, 69 jaar oud, dochter van Cornelis Laurusse Vermue en Jacoba Adriaanse de Vries.)) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Winter, geboren te Goes in het jaar 1852, ongehuwd overleden aldaar op 5 augustus 1874, 22 jaar oud.

IX-dt Johanna de Winter, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1836, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1911, 74 jaar oud, dochter van VIII-bi. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juni 1873, op 36-jarige leeftijd (1) met Adriaan Nagelkerke (31 jaar oud), arbeider en spoorwegwachter, geboren te Borssele op 7 oktober 1841, overleden aldaar op 28 oktober 1884, 43 jaar oud, zoon van IX-bf. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Nagelkerke, koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1874, overleden aldaar op 27 augustus 1923, 49 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 april 1918, op 43-jarige leeftijd met Adriana Zuidhof (33 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 november 1884, dochter van XI-cl.
  (Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1925, op 40-jarige leeftijd met Eliza Kesselaar (41 jaar oud), veldarbeider, landbouwer en koopman, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1884, zoon van Lodewijk Kesselaar en Johanna Hoebeke. (Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 16 augustus 1917, op 33-jarige leeftijd met Apollonia Cornelia Walraven, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 september 1869, volgt onder XII-io.))
 2. Cornelia Nagelkerke, veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1876, overleden aldaar op 17 november 1917, 41 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 juni 1905, op 29-jarige leeftijd met Jacob Pieterse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1876, volgt onder XII-cl.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1886, op 49-jarige leeftijd (2) met Petrus Franciscus de Buise (40 jaar oud), arbeider, geboren te Waarde in het jaar 1846, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 januari 1896, 50 jaar oud, zoon van Bendictus Jacobus de Buise (koopman) en Carolina Pieters.
(Hij was weduwnaar van Maria Pieternella Mallé.)

IX-du Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1826, dochter van VIII-bj. Zij is getrouwd te Borssele op 10 oktober 1855, op 29-jarige leeftijd met Hubregt Cornelisse van 't Westeinde (44 jaar oud), boerenknecht, arbeider, landbouwer en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1880, 69 jaar oud, zoon van IX-fo.
(Hij is eerder getrouwd te Borssele op 30 april 1835, op 24-jarige leeftijd met Maatje van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1810, zie IX-ge.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van 't Westeinde, geboren te Borssele op 21 februari 1857, overleden aldaar op 22 maart 1858, 1 jaar oud.
 2. Pieter Johannes van 't Westeinde, geboren te Borssele op 28 juli 1862, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1928, 65 jaar oud.
 3. Apolonia van 't Westeinde, geboren te Borssele op 21 februari 1864, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1934, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1891, op 27-jarige leeftijd met Josephus Franciscus Claeijs (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1863, zoon van Josephus Franciscus Claeijs en Melanie Cattoir.
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1934, op 71-jarige leeftijd met zijn oomzegster Antonia van 't Westeinde (43 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1891, overleden op 5 juli 1961, 70 jaar oud, dochter van X-np. (Zij was later gehuwd met (en gescheiden van) Josephus Franciscus de Waal.))

IX-dv Pieter de Winter, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1830, overleden aldaar op 8 oktober 1918, 88 jaar oud, zoon van VIII-bj. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 31-jarige leeftijd met Pieternella Remijn (25 jaar oud), boerendochter en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1836, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1898, 61 jaar oud, dochter van IX-gf. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1863, volgt onder X-iv.
 2. Pieter de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1864, overleden voor 17 april 1866, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Pieter de Winter, landarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1866, overleden aldaar op 14 februari 1947, 80 jaar oud.
 4. Cornelia de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1866, overleden te 's-Heerenhoek op 27 december 1933, 67 jaar oud.
 5. Maatje de Winter, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1868, overleden aldaar op 6 augustus 1949, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1903, op 35-jarige leeftijd met Huibrecht Knuit (41 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 oktober 1862, overleden aldaar op 2 maart 1948, 85 jaar oud, zoon van X-fy.
 6. Catharina de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1870, ongehuwd overleden aldaar op 22 november 1958, 88 jaar oud.
 7. Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1872, overleden aldaar op 22 augustus 1872, 90 dagen oud.
 8. Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1873, overleden te Goes op 25 maart 1956, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1913, op 39-jarige leeftijd met Pieter Rentmeester (39 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1930, 56 jaar oud, zoon van X-k.

IX-dw Adriana van 't Westeinde, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1819, overleden te 's-Heerenhoek op 29 maart 1896, 77 jaar oud, dochter van VIII-bk. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1842, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas van Stee (26 jaar oud), landbouwer en burgemeester, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 augustus 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 23 februari 1892, 76 jaar oud, zoon van IX-de. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Stee, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1843, volgt onder X-iw.
 2. Maria van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 24 februari 1845.
 3. Pieter van Stee, boerenknecht, landbouwer en wethouder, geboren te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1846, overleden aldaar op 27 april 1911, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1874, op 27-jarige leeftijd met Johanna Allemekinders (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 8 december 1845, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1931, 85 jaar oud, dochter van X-el.
  (Zij is eerder getrouwd te Borssele op 15 mei 1867, op 21-jarige leeftijd met Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1841, volgt onder X-n.)
 4. Apollonia van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 22 juli 1849, volgt onder X-ix.
 5. Cornelis van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1851, volgt onder X-iy.
 6. Sara van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1854, volgt onder X-iz.
 7. Jozina van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1856, volgt onder X-ja.
 8. Nicolaas Johannes van Stee, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 6 december 1858, overleden aldaar op 26 maart 1933, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 mei 1895, op 36-jarige leeftijd met Margaretha de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1863, volgt onder X-iv.

IX-dx Jan van 't Westeinde, boerenknecht, arbeider en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1821, overleden aldaar op 12 april 1883, 62 jaar oud, zoon van VIII-bk. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1860, op 39-jarige leeftijd (1) met Apollonia Walraven (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 februari 1830, overleden aldaar op 27 oktober 1866, 36 jaar oud, dochter van X-ht. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1862, volgt onder X-jb.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1870, op 49-jarige leeftijd (2) met Clazina Boonman (27 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 12 maart 1843, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1910, 66 jaar oud, dochter van X-hz. Uit dit huwelijk:
 1. Jobina van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1873, overleden te Goes op 3 december 1953, 80 jaar oud.
 2. Leonard van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1876, volgt onder X-jc.

IX-dy Laurus Bek, landbouwerszoon en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1825, overleden aldaar op 31 juli 1866, 41 jaar oud, zoon van VIII-bl. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1860, op 35-jarige leeftijd met Geertruida van den Dries (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 maart 1835, overleden aldaar op 2 februari 1901, 65 jaar oud, dochter van Bastiaan van den Dries (schilder en herbergier) en Cornelia de Jonge.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1867, op 32-jarige leeftijd met Cornelis van Eijkeren (35 jaar oud), landbouwer en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1832, overleden aldaar op 7 december 1911, 79 jaar oud, zoon van Pieter Willemse van Eijkeren (veehouder) en Dina den Braber.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 oktober 1860, volgt onder X-jd.
 2. Bastiaan Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1861, overleden aldaar op 23 december 1861, 28 dagen oud.
 3. Johanna Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1863, volgt onder X-je.
 4. Pieter Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1866, volgt onder X-jf.

IX-dz Cornelia de Winter, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 december 1828, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 mei 1867, 38 jaar oud, dochter van VIII-bn. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juni 1852, op 23-jarige leeftijd met Jan Goense (20 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1832, overleden te 's-Heerenhoek op 22 januari 1919, 86 jaar oud, zoon van IX-aq en X-dq. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1853, volgt onder X-jg.
 2. Hubregt Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1854, volgt onder X-jh.
 3. Jobje Goense, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1858, overleden te 's-Heerenhoek op 25 april 1937, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1888, op 30-jarige leeftijd (1) met Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 september 1836, volgt onder X-l. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 mei 1902, op 44-jarige leeftijd (2) met Joannes Bernardus Gerardus Werri (39 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1863, zoon van Joannes Werri en Margrietha Wilhelmina Steketee.
  (Hij is eerder getrouwd op 7 juni 1888, op 25-jarige leeftijd met Sara van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1854, volgt onder X-iz.)
 4. Pieternella Goense, geboren te Borssele op 7 augustus 1860, volgt onder X-ji.
 5. Jozina Goense, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 januari 1865, volgt onder X-jj.

IX-ea Appollonia de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 augustus 1833, overleden te Ovezande (Zeeland) op 19 oktober 1862, 29 jaar oud, dochter van VIII-bn. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1857, op 23-jarige leeftijd met Pieter Goense (32 jaar oud), geboren in het jaar 1825, zoon van IX-ap. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Goense, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1859, volgt onder X-jk.

IX-eb Hubertus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1835, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 oktober 1872, 37 jaar oud, zoon van VIII-bn. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 september 1871, op 36-jarige leeftijd met Maria Theresia Boudens, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 april 1846, zie XII-lb. Uit dit huwelijk:

 1. Jobina de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 augustus 1872, volgt onder X-jl.

IX-ec Petrus Andriesse van den Ende, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1766, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1841, 75 jaar oud, zoon van VIII-bo. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1789, op 23-jarige leeftijd met Adriana Rentmeester (23 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 17 februari 1766, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1841, 75 jaar oud, dochter van Gillis Janse Rentmeester en Joanna Matthijsse Poole. Uit dit huwelijk:

 1. Andries van den Ende, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, volgt onder X-jm.
 2. Cornelis van den Ende, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1792, volgt onder X-jn.
 3. Johanna van den Ende, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, overleden aldaar op 9 maart 1825, 27 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1816, op 18-jarige leeftijd met Leendert Slaakweg (26 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1790, zoon van Adriaan Slaakweg en Adriana Eijkemeet.

IX-ed Antonia van den Ende, geboren te 's-Heerenhoek op 7 mei 1769, overleden aldaar op 8 juni 1840, 71 jaar oud, dochter van VIII-bo. Zij was gehuwd (1) met Adriaan Laurusse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, volgt onder X-jo.
 2. Pieter de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1810, overleden aldaar op 15 april 1862, 52 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 februari 1836, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 januari 1816, volgt onder X-du.
Zij is in ondertrouw gegaan te Ovezande (Zeeland) en getrouwd op 31 maart 1813, op 43-jarige leeftijd (2) met Cornelis Marinusse Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) op 31 maart 1791, zie IX-af.

IX-ee Jacobus Laurusse de Winter, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 december 1776, overleden te Borssele op 31 december 1837, 61 jaar oud, zoon van VIII-bp. Hij is getrouwd in het jaar 1801, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Slaakweg (19 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1782, overleden te Borssele op 22 maart 1826, 43 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Winter, geboren te Borssele in het jaar 1813, volgt onder X-jp.
 2. Laurus de Winter, geboren te Borssele op 8 juni 1820, volgt onder X-jq.
 3. Louis de Winter, geboren te Borssele in het jaar 1822, volgt onder X-jr.

IX-ef Guilliaum Karelse, boerenknecht, geboren te Borssele in het jaar 1779, overleden te Wolphaartsdijk op 19 september 1845, 66 jaar oud, zoon van VIII-br. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1815, op 36-jarige leeftijd met Maatje van de Wal (19 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1796, overleden te Wolphaartsdijk op 27 december 1856, 60 jaar oud, dochter van Marinus van de Wal (arbeider) en Leuntje Harthoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Karelse, geboren te Wolphaartsdijk in september 1818, overleden aldaar op 10 oktober 1818, 1 maand oud.
 2. Adriaan Karelse, geboren te Wolphaartsdijk op 4 maart 1822, overleden aldaar op 7 maart 1822, 3 dagen oud.
 3. Cornelis Karelse, geboren te Wolphaartsdijk op 9 januari 1823, overleden aldaar op 10 januari 1823, 1 dag oud.

IX-eg Cornelis Karelse, arbeider en landman, geboren te Borssele in het jaar 1783, overleden te Nisse (Zeeland) op 15 januari 1844, 61 jaar oud, zoon van VIII-br. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 23 mei 1812, op 29-jarige leeftijd (1) met Grietje Hoekman (26 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1786, overleden voor 3 februari 1814, hoogstens 28 jaar oud, dochter van Andries Hoekman en Neeltje Janssen van Boven. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 3 februari 1814, op 31-jarige leeftijd (2) met Maria Zeevaart (21 jaar oud), arbeidster en landvrouw, geboren in het jaar 1793, dochter van Cornelis Zeevaart (landman) en Tannetje Welleman. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Karelse, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1815, volgt onder X-js.
 2. Cornelia Pieternella Karelse, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1818, volgt onder X-jt.

IX-eh Catharina van de Plasse, arbeidster, gedoopt te Borssele op 8 januari 1792, wonende te Kruiningen (Zeeland), overleden aldaar op 1 december 1869, 77 jaar oud, dochter van VIII-br. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 oktober 1814, op 22-jarige leeftijd met Abraham de Hamer (22 jaar oud), kleermaker, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1792, wonende te Kruiningen (Zeeland), overleden aldaar op 28 januari 1854, 62 jaar oud, zoon van Pieter de Hamer en Petronella de Visser. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1816. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 23 januari 1834, op 18-jarige leeftijd met Adriaan Hieftjen (27 jaar oud), broodbakkersknecht, geboren in het jaar 1807, zoon van Lowijs Hieftjen en Willemina Corn. Keest.
 2. Stoffel de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1817, volgt onder X-ju.
 3. Maatje de Hamer, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1818, volgt onder X-jv.
 4. Neeltje de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1822, overleden aldaar op 10 oktober 1828, 6 jaar oud.
 5. Adriana de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1823, overleden aldaar op 3 januari 1829, 6 jaar oud.
 6. Pieter de Hamer, arbeider, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1826. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 19 april 1855, op 29-jarige leeftijd met Levina de Poeter (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te Goes (Schore) in het jaar 1824, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 13 april 1865, 41 jaar oud, dochter van Francois de Poeter en Pieternella de Jager.
 7. Jan de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) na september 1827, overleden aldaar op 9 november 1827, hoogstens 2 maanden oud.
 8. Jannis de Hamer, arbeider, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1830, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 23 juli 1908, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 5 december 1860, op 30-jarige leeftijd (1) met Wilhelmina Witte (24 jaar oud), geboren in het jaar 1836, overleden voor 27 oktober 1881, hoogstens 45 jaar oud, dochter van Janis Witte en Adriana Krane. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 27 oktober 1881, op 51-jarige leeftijd (2) met Pieternella Kant (46 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1835, dochter van Christiaan Kant en Adriana Karelse.
  (Zij was later gehuwd met Dignus Korstanje, overleden voor 27 oktober 1881.)

IX-ei Jan van de Plasse, arbeider, geboren te Borssele op 20 juli 1795 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 8 december 1868, 73 jaar oud, zoon van VIII-br.

Woonde in 1813 te Borssele als landarbeider bij Cornelis Karelse.
Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 6 juni 1815, op 19-jarige leeftijd met Maria Alewijn (23 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) op 28 april 1792, gedoopt aldaar op 6 mei 1792, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1837, 45 jaar oud, dochter van Pieter Alewijn (kleermaker) en Cornelia Damman (boerenmeid). Uit dit huwelijk:
 1. Stoffel van de Plasse, geboren te Nisse (Zeeland) op 4 oktober 1815, volgt onder X-jw.
 2. Pieter van de Plasse, geboren te Nisse (Zeeland) op 31 januari 1817, volgt onder X-jx.
 3. Geerard van de Plasse, geboren in het jaar 1819, volgt onder X-jy.
 4. Cornelia van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1821.
 5. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1822.
 6. Cornelia van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 september 1823.
 7. Nicolaas van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1824, volgt onder X-jz.
 8. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 augustus 1826, gedoopt aldaar op 10 september 1826, volgt onder X-ka.
 9. Neeltje van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1828, overleden te Driewegen (Zeeland) op 21 maart 1858, 29 jaar oud.
 10. Jacomina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juli 1829, volgt onder X-kb.
 11. Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1831, volgt onder X-kc.
 12. Maria van der Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 januari 1833, volgt onder X-kd.

IX-ej Marinus van de Plasse, arbeider en journalier, gedoopt te Nisse (Zeeland) op 8 september 1800, wonende te Borssele, overleden te Nisse (Zeeland) op 5 oktober 1850, 50 jaar oud, zoon van VIII-br. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 23 mei 1822, op 21-jarige leeftijd (1) met Catharina van Loo (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Capelle (NB) in het jaar 1798, overleden voor 24 februari 1830, hoogstens 32 jaar oud, dochter van Apolonius van Loo en Jacomijntje Kosten (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Stoffel van de Plasse, geboren na mei 1823, overleden te Nisse (Zeeland) op 14 juli 1823, hoogstens 2 maanden oud.
 2. Stoffel van de Plasse, geboren in april 1824, overleden te Nisse (Zeeland) op 12 maart 1825, 11 maanden oud.
Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 24 februari 1830, op 29-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Leijs (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen in het jaar 1805, dochter van Jacob Janse Leijs en Elisabeth de Hond. Uit dit huwelijk:
 1. Stoffel van de Plasse, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1831, volgt onder X-ke.

IX-ek Guiljaam Cornelisse Rottier, arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1784, overleden aldaar op 1 januari 1854, 70 jaar oud, zoon van VIII-bs. Hij was gehuwd (1) met Tannetje Pennij, geboren te Kattendijke in het jaar 1783, overleden te Borssele op 6 april 1823, 40 jaar oud, dochter van Leendert Pennij en Maria Potter. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Rottier, arbeidster, geboren te Borssele in het jaar 1807. Zij is getrouwd te Borssele op 22 juli 1830, op 23-jarige leeftijd met Jacob Steketee (23 jaar oud), arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1807, zoon van Jan Steketee (arbeider) en Levina van der Bliek.
 2. Helena Rottier, geboren in juni 1811, overleden te 's-Heerenhoek op 28 november 1811, 5 maanden oud.
 3. Cornelis Rottier, geboren te Borssele in oktober 1814, overleden aldaar op 28 maart 1818, 3 jaar oud.
 4. Jakomina Rottier, geboren te Borssele in april 1816, overleden aldaar op 20 februari 1818, 1 jaar oud.
 5. Maria Rottier, geboren te Borssele op 26 mei 1818, overleden op 1 juni 1818, 6 dagen oud.
 6. Maria Rottier, geboren te Borssele na april 1820, overleden aldaar op 20 juli 1820, hoogstens 3 maanden oud.
Hij is getrouwd te Borssele op 10 maart 1825, op 41-jarige leeftijd (2) met Johanna Steketee (27 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1798, overleden aldaar op 16 april 1842, 44 jaar oud, dochter van Jan Steketee (landman) en Willemina de Mol.

IX-el Johannes van der Pas, landbouwer en boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1880, 76 jaar oud, zoon van VIII-bt. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1834, op 30-jarige leeftijd met Jacomina Pover (21 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1812, overleden te Oudelande (Zeeland) op 25 augustus 1853, 40 jaar oud, dochter van IX-ak. Uit dit huwelijk:

 1. Josina van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1834, volgt onder X-kf.
 2. Joannes van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1836, volgt onder X-kg.
 3. Norbertus van der Pas, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juni 1837, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 23 juni 1915, 77 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 januari 1884, op 46-jarige leeftijd met Jacomina Huige (29 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 september 1854, dochter van Pieter Huige (landbouwer) en Catharina de Vos (landbouwster).
 4. Johanna van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1838, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1922, 83 jaar oud.
 5. Cornelia van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1840, volgt onder X-kh.
 6. Clazina van der Pas, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1841, volgt onder X-ki.
 7. Margrietha van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1843, volgt onder X-kj.
 8. Marinus van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 april 1844, overleden aldaar op 23 september 1845, 1 jaar oud.
 9. Adriana van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1846, overleden aldaar op 4 november 1846, 173 dagen oud.
 10. Marinus van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1848, volgt onder X-kk.
 11. Bernardus Janse van der Pas, geboren te Oudelande (Zeeland) op 3 mei 1849, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1925, 75 jaar oud.
 12. Catharina van der Pas, geboren te Oudelande (Zeeland) op 8 juni 1851.

IX-em Margrieta van der Pas, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 november 1863, 55 jaar oud, dochter van VIII-bt. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1833, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Cornelisse Rijk (28 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 12 februari 1886, 81 jaar oud, zoon van IX-dq. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Rijk, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 juni 1835, volgt onder X-kl.
 2. Norbertus Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1837, volgt onder X-km.
 3. Johanna Rijk, herbergierster, geboren te Oudelande (Zeeland) op 3 oktober 1840. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 4 mei 1871, op 30-jarige leeftijd (1) met Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1830, volgt onder X-hx. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1889, op 48-jarige leeftijd (2) met Willem van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, volgt onder X-nq.
 4. Cornelis Rijk, geboren te Oudelande (Zeeland) op 25 november 1841, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 17 augustus 1907, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1877, op 35-jarige leeftijd met Maria Vermue (36 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 november 1840, dochter van X-en.
 5. Jan Rijk, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1842, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 januari 1896, 54 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 april 1878, op 36-jarige leeftijd met Stoffelina Vroonland (23 jaar oud), geboren te Kattendijke op 2 april 1855, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 december 1936, 81 jaar oud, dochter van Bastiaan Vroonland en Maria de Jonge.
  (Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 september 1897, op 42-jarige leeftijd met Hubertus Boudens (44 jaar oud), landbouwer, herbergier en arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 november 1852, overleden aldaar op 16 december 1914, 62 jaar oud, zoon van XI-va. (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 april 1884, op 31-jarige leeftijd met Jasperina de Koning, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 december 1856, volgt onder XII-il.))
 6. Cornelia Rijk, geboren te Oudelande (Zeeland) op 6 augustus 1844, volgt onder X-kn.
 7. Maria Rijk, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 21 juni 1847.
 8. Jacomina Rijk, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 8 oktober 1848, volgt onder X-ko.
 9. Margaretha Rijk, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 21 april 1850, volgt onder X-kp.

IX-en Klaas van Eijkeren, geboren te Kloetinge op 17 oktober 1771, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 februari 1810, 38 jaar oud, zoon van VIII-bu. Hij is getrouwd op 26 oktober 1793, op 22-jarige leeftijd met Joanna van de Pas (20 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 augustus 1773, overleden aldaar op 28 januari 1821, 47 jaar oud, dochter van Jan van de Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margarieta Pieterse Oostdijk.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1815, op 42-jarige leeftijd met Jan Janse de Meij (42 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1773, zoon van Jan Janse de Meij en Catharina Harmanse Scholiers.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Eijkeren, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1796, volgt onder X-kq.
 2. Willem van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder X-kr.
 3. Adriaan van Eikeren, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 3 december 1802, volgt onder X-ks.

IX-eo Adriaan Jacobusse van 't Westeinde, geboren te 's-Gravenpolder op 6 mei 1763, overleden op 23 maart 1804, 40 jaar oud, zoon van VIII-bw. Hij was gehuwd met Maria Cornelisse Vermeule, geboren in het jaar 1772, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 september 1817, 45 jaar oud, dochter van Cornelis Vermeulen en Catharina Hooijmaaijer.
(Zij is later getrouwd op 23 april 1804, op 32-jarige leeftijd met Willem Adriaanse Raas (35 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) in januari 1769, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 oktober 1823, 54 jaar oud, zoon van Adriaan Ewoutse Raas en Adriana Willemse Bosdijk.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van 't Westeinde, boerenknecht, geboren in het jaar 1792, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 april 1816, 24 jaar oud.
 2. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1796, volgt onder X-kt.
 3. Pieternella van 't Westeinde, boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1879, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1825, op 25-jarige leeftijd (1) met Jan Cornelisse Vette, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1793, volgt onder X-bh. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 juli 1844, op 44-jarige leeftijd (2) met Jan van den Dries (46 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1798, zoon van Laurentius van den Dries en Francina Claus.
  (Hij was weduwnaar van Maria Wisard.)

IX-ep Dankert Jacobusse van 't Westeinde, landman, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1772, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 september 1823, 51 jaar oud, zoon van VIII-bw. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1803, op 31-jarige leeftijd met Apollonia Hubregtse Vroonland, Leuntje (20 jaar oud), geboren te Baarland op 6 januari 1783, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 juni 1828, 45 jaar oud, dochter van Hubregt Pieterse Vroonland en Jacomina Janse Vlaanderman. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Dankerse van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1883, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 25-jarige leeftijd met Jan Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder X-gr.
 2. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder X-ku.
 3. Johanna Dankertse van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1814, volgt onder X-kv.
 4. Adriana van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1816, overleden aldaar op 7 februari 1902, 86 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1839, op 23-jarige leeftijd met Willem Remijn (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1808, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 april 1878, 70 jaar oud, zoon van IX-av.

IX-eq Adriaan Westdorp, winkelier en klokkenmaker, geboren te Schore op 10 december 1794, overleden te Goes op 15 november 1877, 82 jaar oud, zoon van X-og en VIII-by. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 10 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Forra van Weele (28 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 27 augustus 1792, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1858, 65 jaar oud, dochter van Balthasar van Weele en Cornelis Geus. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Westdorp, geboren te Nisse (Zeeland) op 28 februari 1822, volgt onder X-kw.
 2. Cornelis Adriaanse Westdorp, geboren te 's-Heerenhoek op 1 november 1831, volgt onder X-kx.

IX-er Elisabeth Westdorp, winkelierster, geboren te Schore op 10 februari 1798, overleden te 's-Heer Arendskerke op 7 augustus 1872, 74 jaar oud, dochter van X-og en VIII-by. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1820, op 22-jarige leeftijd met Johannis Witkam (21 jaar oud), arbeider, pakkendrager en winkelier, geboren te Goes in het jaar 1799, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 april 1890, 91 jaar oud, zoon van Jan Witkam en Adriana Vermeule. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1820, volgt onder X-ky.
 2. Marinus Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 20 mei 1821, volgt onder X-kz.
 3. Jannetje Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1822, volgt onder X-la.
 4. Hubregt Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1825, volgt onder X-lb.
 5. Willem Witkam, koopman en winkelier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1829. Hij is getrouwd te Goes op 23 april 1857, op 27-jarige leeftijd (1) met Catharina van den Dries (25 jaar oud), arbeidster en winkelierster, geboren te Goes op 1 juli 1831, overleden aldaar op 19 november 1878, 47 jaar oud, dochter van Petrus Janse van den Dries (boerenknecht en arbeider) en Catharina van den Broeke (arbeidster). Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1879, op 49-jarige leeftijd (2) met Joanna Paulusse (48 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1831, overleden op 13 juni 1906, 75 jaar oud, dochter van Johannes Paulusse (vrachtrijder) en Maria Timmerman.
  (Zij is eerder getrouwd te Nisse (Zeeland) op 18 juli 1860, op 29-jarige leeftijd met Willem Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, volgt onder X-ae.)
 6. Maria Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1831, volgt onder X-lc.
 7. Flora Lucia Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1833, overleden aldaar op 15 juni 1833, 100 dagen oud.
 8. Adriaan Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 januari 1835, overleden aldaar op 12 januari 1835, 2 dagen oud.
 9. Johannis Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 november 1836, overleden aldaar op 24 november 1836, 22 dagen oud.
 10. Adriaan Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1838, volgt onder X-ld.

IX-es Jan Marinusse Westdorp, herbergier en winkelier, geboren te Schore op 29 maart 1801, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 augustus 1853, 52 jaar oud, zoon van X-og en VIII-by. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 april 1822, op 21-jarige leeftijd met Maria Geerardse Acda (25 jaar oud), herbergierster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 juni 1796, overleden aldaar op 5 juli 1858, 62 jaar oud, dochter van Gerard Janse Acda en Josina Janse van der Kamp. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Janna Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 februari 1823, overleden aldaar op 9 september 1823, 215 dagen oud.
 2. Jozina Westdorp, landbouwster en vrachtrijdster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 april 1825, overleden te 's-Gravenpolder op 26 juli 1870, 45 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 juli 1849, op 24-jarige leeftijd (1) met Adriaan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, volgt onder X-gs. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 26 mei 1854, op 29-jarige leeftijd (2) met Adriaan de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 29 oktober 1827, volgt onder X-io.
 3. Marinis Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 juli 1826, overleden aldaar op 16 september 1826, 52 dagen oud.
 4. Marinis Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 november 1827, overleden aldaar op 21 juli 1828, 260 dagen oud.
 5. Johanna Westdorp, herbergierster, koffiehuishoudster en huurkoetsierster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 september 1829, overleden te Goes op 7 november 1898, 69 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 juli 1849, op 19-jarige leeftijd met Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder X-gn.
 6. Maria Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1833, volgt onder X-le.
 7. Gerardus Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 juni 1838, overleden aldaar op 24 juli 1838, 35 dagen oud.

IX-et Joannes Marinusse Westdorp, arbeider, geboren te Schore in het jaar 1805, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1874, 69 jaar oud, zoon van X-og en VIII-by. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1832, op 27-jarige leeftijd met Maria Verdonk (32 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Zwake op 25 maart 1800, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 december 1883, 83 jaar oud, dochter van IX-am.
(Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1824, op 24-jarige leeftijd met Laurus Raas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 4 juli 1788, zie IX-cv.) Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1833, volgt onder X-lf.
 2. Pieter Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1835, volgt onder X-lg.
 3. Marinus Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juli 1838, volgt onder X-lh.

IX-eu Willem Westdorp, arbeider en winkelier, geboren te Vlake in het jaar 1809, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 november 1892, 83 jaar oud, zoon van X-og en VIII-by. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 juni 1834, op 25-jarige leeftijd (1) met Antonia Bal (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 mei 1813, overleden te 's-Gravenpolder op 9 november 1839, 26 jaar oud, dochter van IX-fl. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 juli 1835, volgt onder X-li.
 2. Margaretha Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 mei 1838, overleden aldaar op 7 mei 1838.
Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 18 juli 1840, op 31-jarige leeftijd (2) met Cornelia Bosdijk (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1813, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 februari 1891, 78 jaar oud, dochter van Willem Bosdijk en Anna Zuidhof. Uit dit huwelijk:
 1. Willem Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 5 juli 1841.
 2. Johannes Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 23 april 1843.
 3. Jan Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 15 maart 1844, volgt onder X-lj.
 4. Pieter Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 17 juni 1845, overleden aldaar op 5 september 1846, 1 jaar oud.
 5. Cornelus Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 26 juni 1846, overleden aldaar op 30 juli 1846, 34 dagen oud.
 6. Cornelus Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 9 april 1850.

IX-ev Clara Westdorp, boerenmeid en arbeidster, geboren te Schore en Vlake in het jaar 1814, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 oktober 1843, 29 jaar oud, dochter van X-og en VIII-by. Zij is getrouwd te Borssele op 9 augustus 1832, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Huizen (22 jaar oud), arbeider, geboren in het jaar 1810, overleden te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1872, 62 jaar oud, zoon van Jan Huizen (arbeider) en Anthonina Rogierse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Huizen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1833, volgt onder X-lk.
 2. Jan Huizen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1834, volgt onder X-ll.
 3. Forra Huizen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 december 1835, overleden aldaar op 7 december 1836, 1 jaar oud.
 4. Marinus Huizen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 juni 1837, overleden aldaar op 23 februari 1839, 1 jaar oud.
 5. Antonina Huizen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1838, overleden aldaar op 2 september 1839, 1 jaar oud.
 6. Antonina Huizen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 november 1839, overleden aldaar op 11 januari 1840, 62 dagen oud.
 7. Antonina Huizen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 april 1841, overleden aldaar op 15 maart 1842, 339 dagen oud.
 8. Jacomina Huizen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 april 1842, overleden aldaar op 8 april 1843, 363 dagen oud.

IX-ew Geertruid Westdorp, arbeidster, geboren te Schore en Vlake in het jaar 1814, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1847, 33 jaar oud, dochter van X-og en VIII-by. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 augustus 1836, op 22-jarige leeftijd met Jan de Jonge (32 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 november 1850, 46 jaar oud, zoon van Cornelis Janse de Jonge (arbeider) en Anna Cornelisse Goense (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1837, overleden aldaar op 21 oktober 1837, 282 dagen oud.
 2. Lucia de Jonge, werkvrouw en wasvrouw, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1838, overleden te Goes op 27 juni 1887, 49 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 9 augustus 1877, op 39-jarige leeftijd met Adamus Meijler (62 jaar oud), wagenmaker, geboren te Goes in het jaar 1815, overleden aldaar op 31 januari 1886, 71 jaar oud, zoon van Pieter Meijler en Tannetje van der Jagt.
  (Hij is eerder getrouwd te Goes op 30 september 1858, op 43-jarige leeftijd met Jacoba Proos (43 jaar oud), dienstmeid, geboren te Goes in het jaar 1815, overleden aldaar op 14 oktober 1876, 61 jaar oud, dochter van Marinus Proos (timmerman) en Cornelia Katsman.)
 3. Anna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1841.
 4. Maria de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1842, overleden aldaar op 7 september 1842, 99 dagen oud.
 5. Cornelis de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1842, overleden aldaar op 17 juni 1842, 17 dagen oud.
 6. Adriana de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 juni 1843, overleden aldaar op 24 juni 1843, 12 dagen oud.
 7. Elizabeth de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 september 1844, overleden aldaar op 18 oktober 1846, 2 jaar oud.

IX-ex Maria Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1790, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Abtskerke op 1 maart 1858, 67 jaar oud, dochter van VIII-bz. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1811, op 20-jarige leeftijd met Pieter Jacobse van Eijkeren (24 jaar oud), journalier, geboren op 1 januari 1787, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 juli 1831, 44 jaar oud, zoon van Jacobus Pieterse van Eijkeren en Martina Janse Acda (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Eikeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in september 1810, overleden aldaar op 21 december 1812, 2 jaar oud.
 2. Cornelis van Eikeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 september 1812, overleden aldaar op 5 oktober 1812, 9 dagen oud.
 3. Klazina van Eikeren, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1903, 86 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1844, op 27-jarige leeftijd met Janus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1805, volgt onder X-iq.
 4. Johanna van Eijkeren, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1816, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heerenhoek op 24 mei 1891, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1842, op 26-jarige leeftijd met Adriaan den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1814, volgt onder IX-gl.
 5. Jan van Eijkeren, geboren te Sinoutskerke en Baarsdorp op 23 oktober 1818, overleden te 's-Heer Abtskerke op 29 januari 1829, 10 jaar oud.
 6. Poulus van Eijkeren, arbeider, geboren te Sinoutskerke en Baarsdorp in het jaar 1820, ongehuwd overleden te 's-Heer Abtskerke op 26 oktober 1852, 32 jaar oud.
 7. Jacob van Eijkeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 17 februari 1822, volgt onder X-lm.
 8. Marinis van Eijkeren, geboren te Baarsdorp na april 1823, overleden aldaar op 8 maart 1825, hoogstens 1 jaar oud.
 9. Martina van Eijkeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 november 1824, overleden te Baarsdorp op 10 november 1825, 1 jaar oud.
 10. Martina van Eijkeren, arbeidster en landmansvrouw, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 februari 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1893, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 november 1864, op 37-jarige leeftijd met Willem Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1819, volgt onder X-s.

IX-ey Catharina Knuit, dienstbare, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1792, overleden te Goes, dochter van VIII-bz. Zij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 20 juli 1821, op 29-jarige leeftijd met Adriaan Pover (44 jaar oud), koemelker en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1777, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 22 mei 1849, 72 jaar oud, zoon van Jan Cornelisz Pover en Maria Pieterse van Doornik.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 mei 1798, op 21-jarige leeftijd met Jacoba Verduijn (21 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1777, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 1 januari 1820, 43 jaar oud, dochter van Arnoldus Verduijn en Susanna de Meij.) Uit dit huwelijk:

 1. Albregt Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1826, volgt onder X-ln.

IX-ez Pieternella Raas, boerenmeid en arbeidster, geboren te Kloetinge in het jaar 1789, overleden te 's-Heer Arendskerke op 28 juli 1871, 82 jaar oud, dochter van VIII-ca. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1814, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Driedijk (24 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1790, zoon van Cornelis Driedijk en Jacoba van den Berge. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Driedijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 september 1815.
 2. Jacoba Driedijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 september 1815, overleden aldaar op 5 september 1815, 1 dag oud.
 3. Jan Driedijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 10 november 1816, overleden te Oudelande (Zeeland) op 23 maart 1887, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Oudelande (Zeeland) op 11 november 1858, op 42-jarige leeftijd met Johanna de Meij (43 jaar oud), landbouwster, geboren te Oudelande (Zeeland) op 14 november 1814, overleden aldaar op 15 augustus 1883, 68 jaar oud, dochter van Joannes Franciscus de Meij (landman) en Jacomina Adriaanse Raas, Mina (landbouwster en landvrouw).
 4. Catharina Driedijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 mei 1819, volgt onder X-lo.
 5. Johannes Cornelisse Driedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 mei 1821, volgt onder X-lp.
 6. Jacoba Driedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1822, overleden aldaar op 27 september 1822, 76 dagen oud.
 7. Cornelia Driedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1824, overleden aldaar op 31 maart 1829, 5 jaar oud.
 8. Maatje Driedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1826, volgt onder X-lq.
 9. Pieter Driedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 maart 1829, overleden aldaar op 21 maart 1829, 15 dagen oud.
 10. Cornelia Driedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 oktober 1830, volgt onder X-lr.
 11. Johanna Driedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 maart 1833, volgt onder X-ls.

IX-fa Pieter Raas, boerenknecht en arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1792, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 december 1858, 66 jaar oud, zoon van VIII-ca. Hij was gehuwd (1) met Pieternella Verzeeuw, arbeidster, geboren in het jaar 1804, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 april 1831, 27 jaar oud, dochter van Jacob Verzeeuw en Sara de Meij (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Raas, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 april 1831, overleden aldaar op 19 december 1831, 261 dagen oud.
Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 26 augustus 1831, op 39-jarige leeftijd (2) met Joanna Boonman (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kwadendamme (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 oktober 1847, 44 jaar oud, dochter van IX-ab. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Raas, geboren te Kapelle (Zeeland) op 13 februari 1832.
 2. Johannis Raas, geboren te Kapelle (Zeeland) op 8 januari 1833, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 augustus 1848, 15 jaar oud.
 3. Barend Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 3 november 1835, volgt onder X-lt.
 4. Jan Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 25 maart 1837, overleden aldaar op 15 april 1838, 1 jaar oud.

IX-fb Adriaan Raas, boerenknecht en arbeider, geboren te Kloetinge op 1 juli 1798, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 19 november 1866, 68 jaar oud, zoon van VIII-ca. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1824, op 25-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Aspers (23 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1801, overleden aldaar op 7 september 1829, 28 jaar oud, dochter van Franciscus Aspers en Jacoba van Berge. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 augustus 1824, volgt onder X-lu.
 2. Jannetje Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 november 1826, overleden aldaar op 1 mei 1863, 36 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 februari 1859, op 32-jarige leeftijd met Johannes van der Maden (38 jaar oud), geboren te Oudelande (Zeeland) op 1 januari 1821, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 juli 1863, 42 jaar oud, zoon van Johannes van der Maden en Elisabeth Hartlieb.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1844, op 23-jarige leeftijd met Anna Goense (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1821, overleden aldaar op 7 april 1858, 36 jaar oud, dochter van Jan Cornse. Goense (arbeider) en Catharina Voet (arbeidster).)
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1833, op 35-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Keunings (24 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1809, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 januari 1873, 64 jaar oud, dochter van Bernardus Keunings en Adriana van Tichem. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1834, overleden aldaar op 1 februari 1838, 3 jaar oud.
 2. Johannis Raas, geboren op 8 januari 1836, volgt onder X-lv.
 3. Marinus Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1837, volgt onder X-lw.
 4. Barendina Raas, leurster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 september 1838, ongehuwd overleden aldaar op 14 januari 1889, 50 jaar oud.
 5. Pieter Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1841.
 6. Adriana Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 september 1843, volgt onder X-lx.
 7. Ferdinandus Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1846.
 8. Maatje Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1851, volgt onder X-ly.

IX-fc Tanna Raas, geboren te Zwake op 13 februari 1777, overleden te Oudelande (Zeeland) op 14 juni 1814, 37 jaar oud, dochter van VIII-cb. Zij was gehuwd met Pieter van Tichelen, kleermaker, geboren te Kloosterzande in het jaar 1769, wonende te Oudelande (Zeeland), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1819, 50 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marinis van Tichelen, geboren te Oudelande (Zeeland) op 26 oktober 1811, volgt onder X-lz.

IX-fd Leuntje Cornelisse Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 28 oktober 1785, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1841, 55 jaar oud, dochter van VIII-cb. Zij is getrouwd op 12 april 1805, op 19-jarige leeftijd met Hubrecht Hubrechtse Vermue (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 augustus 1780, overleden aldaar op 19 februari 1847, 66 jaar oud, zoon van IX-bn. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Vermue, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1811, wonende te Baarsdorp, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1869, 57 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1829, op 17-jarige leeftijd met Gilles Verdonk, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1799, volgt onder X-cu.
 2. Jobina Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1813, overleden te Halsteren (NB) op 1 september 1883, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1854, op 41-jarige leeftijd met Kornelis Bos (30 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 19 april 1824, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1899, 74 jaar oud, zoon van IX-i.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1884, op 60-jarige leeftijd met Adriana Kallemein (43 jaar oud), arbeidster en boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 5 juni 1841, overleden te Oostburg op 25 februari 1909, 67 jaar oud, dochter van Jannetje Kallemein. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1861, op 20-jarige leeftijd met Jacobus van Sundert (32 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren in het jaar 1829, zoon van Joannis van Sundert en Francina Bokelaar.))
 3. Jan Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1815, volgt onder X-ma.
 4. Leuntje Hubregtse Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1820, volgt onder X-mb.
 5. Cornelis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1824, volgt onder X-mc.
 6. Hubregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1829, volgt onder X-md.

IX-fe Jan Cornelisse Bal, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1777, wonende te Borssele, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 januari 1844, 67 jaar oud, zoon van VIII-cc. Hij is getrouwd op 15 mei 1800, op 23-jarige leeftijd met Adriana Pieterse van de Linde (21 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Hertogenbosch in het jaar 1779, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Goes op 20 februari 1849, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Bal, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder X-me.

IX-ff Digna Cornelisse Bal, geboren op 27 juli 1787, overleden te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1822, 35 jaar oud, dochter van VIII-cc. Zij was gehuwd met Jan van Luik, geboren te Koewacht (Zeeland) in het jaar 1762, overleden te 's-Heerenhoek op 16 november 1840, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Luijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 oktober 1808, volgt onder X-mf.

IX-fg Digna Lourusse Raas, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 6 april 1775, dochter van VIII-cd. Zij was gehuwd met Jacobus Wulmse Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 april 1770, overleden aldaar op 24 januari 1819, 48 jaar oud, zoon van Willem Jacobus Westdorp en Jacomina Eewoutse Raas. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Jacobusse Westdorp, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1796, volgt onder X-mg.
 2. Laurus Westdorp, landman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1798, overleden aldaar op 8 april 1824, 26 jaar oud.
 3. Willem Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1800, volgt onder X-mh.
 4. Johanna Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder X-mi.

IX-fh Maria Laurusse Raas, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1776, overleden aldaar op 13 april 1812, 35 jaar oud, dochter van VIII-cd. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 april 1798, op 21-jarige leeftijd met Andries de Koster (ongeveer 38 jaar oud), arbeider en dagloner, geboren te Kieldrecht (BelgiŽ) rond 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1812, ongeveer 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Koster, geboren te Goes op 21 maart 1799, volgt onder X-mj.
 2. Adriaan de Koster, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 november 1805, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1851, 45 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 januari 1828, op 22-jarige leeftijd met Helena Pieterse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1807, volgt onder X-hp.
 3. Margrieta de Koster, geboren op 11 januari 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1812, 1 jaar oud.

IX-fi Jan Laurusse Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 oktober 1781, overleden te 's-Heerenhoek op 16 mei 1829, 47 jaar oud, zoon van VIII-cd. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 juni 1813, op 31-jarige leeftijd met Jacomina Brijs (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 13 november 1787, overleden aldaar op 15 mei 1864, 76 jaar oud, dochter van Marinus Janse Brijs en Cornelia Dingenisse Dooman. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 21 januari 1816, volgt onder X-mk.
 2. Johanna Raas, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1823, volgt onder X-ml.
 3. Maria Raas, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1828, volgt onder X-mm.

IX-fj Tannetje Raas, journaliere, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1789, overleden aldaar op 21 september 1868, 79 jaar oud, dochter van VIII-cd. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 oktober 1813, op 24-jarige leeftijd met Fidelius Douterluinge (32 jaar oud), journalier, geboren te Rollegem (Frankrijk) in het jaar 1781, overleden te 's-Heerenhoek op 8 januari 1868, 87 jaar oud, zoon van Charles Douterluinge en Franciska Josepha Stoute.

Achternaam later geschreven als van Doesterling.
Uit dit huwelijk:
 1. Charles Videlis van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1813, volgt onder X-mn.
 2. Maria Theresia van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1816, volgt onder X-mo.
 3. Franciscus van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 3 april 1818, volgt onder X-mp.
 4. Johanna van Doesterling, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1822, volgt onder X-mq.
 5. Laurentius Fidelius van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 30 juli 1833, overleden aldaar op 2 augustus 1837, 4 jaar oud.

IX-fk Machiel Raas, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1794, overleden te 's-Heer Arendskerke op 14 januari 1864, 69 jaar oud, zoon van VIII-cd. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1816, op 22-jarige leeftijd met Johanna Sterk (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Biezelinge, gedoopt op 23 oktober 1793, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 maart 1860, 66 jaar oud, dochter van Jan Sterk en Maria van der Hage. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, overleden voor 1818, hoogstens 2 jaar oud.
 2. Maria Raas, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1820, volgt onder X-mr.
 3. Jacomina Raas, geboren in het jaar 1821, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 februari 1824, 3 jaar oud.
 4. Jannetje Raas, geboren op 17 april 1822, volgt onder X-ms.
 5. Leuntje Raas, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 maart 1824, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 juni 1893, 69 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1849, op 25-jarige leeftijd met Laurus de Winter, geboren te Borssele op 8 juni 1820, volgt onder X-jq.
 6. Jacomina Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1825, overleden aldaar op 10 mei 1825.
 7. Clazina Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 september 1826, volgt onder X-mt.
 8. Laurus Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 december 1829, volgt onder X-mu.
 9. Jan Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 april 1833, volgt onder X-mv.
 10. Cornelis Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 oktober 1834, volgt onder X-mw.
 11. Pieter Raas, geboren op 26 november 1837.
 12. Maria Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 2 september 1818.

IX-fl Jan Adriaanse Bal, arbeider, geboren in het jaar 1780, overleden te Baarland op 28 januari 1844, 64 jaar oud, zoon van VIII-ce. Hij was gehuwd met Grietje Matth. Geus, arbeidster, geboren te Baarland op 28 augustus 1783, overleden aldaar op 18 oktober 1836, 53 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Bal, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 23 februari 1810, volgt onder X-mx.
 2. Antonia Bal, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 mei 1813, overleden te 's-Gravenpolder op 9 november 1839, 26 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 juni 1834, op 21-jarige leeftijd met Willem Westdorp, geboren te Vlake in het jaar 1809, volgt onder IX-eu.
 3. Matthijs Janse Bal, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 februari 1816, volgt onder X-my.

IX-fm Johannes Bal, arbeider, geboren te Teekenburg op 10 april 1796, overleden te Kapelle (Zeeland) op 12 april 1841, 45 jaar oud, zoon van VIII-cf. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 20 juni 1818, op 22-jarige leeftijd met Geertruid Almekinders (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kapelle (Zeeland) op 14 augustus 1789, overleden aldaar op 29 januari 1848, 58 jaar oud, dochter van Marinus Almekinders en Fransina de Wijn. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bal, arbeider, geboren te Kapelle (Zeeland) op 29 december 1818, overleden te 's-Heer Abtskerke op 27 november 1862, 43 jaar oud. Hij is getrouwd te Kloetinge op 8 januari 1842, op 23-jarige leeftijd met Jacomina Houtepenne (30 jaar oud), arbeidster en arbeidster, geboren te Kloetinge op 16 februari 1811, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 december 1890, 79 jaar oud, dochter van Marinus Houtepenne en Cornelia Almekinders (arbeidster).
  (Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 oktober 1865, op 54-jarige leeftijd met Adriaan Weststrate (50 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1815, overleden aldaar op 24 februari 1891, 75 jaar oud, zoon van Filippus Weststrate (arbeider en arbeider) en Anna Rogierse. (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 juli 1840, op 25-jarige leeftijd met Catharina Raas (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 mei 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 28 mei 1848, 33 jaar oud, dochter van Willem Adriaanse Raas en Maria Cornelisse Vermeule. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1836, op 20-jarige leeftijd met Job Kopmels, geboren te 's-Heerenhoek op 24 november 1811, volgt onder XI-ux.) Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 januari 1850, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Goense (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juli 1864, 53 jaar oud, dochter van Jan Cornse. Goense (arbeider) en Jacoba Brijs (arbeidster). (Zij was weduwe van Jacob Vermeule.)))
 2. Kornelis Bal, geboren te Kapelle (Zeeland) op 15 november 1819, overleden aldaar op 29 november 1819, 14 dagen oud.
 3. Gerardus Jacobus Bal, geboren te Kapelle (Zeeland) op 18 december 1829, volgt onder X-mz.

IX-fn Pieter Janse Bal, arbeider, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 13 september 1801, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 november 1857, 56 jaar oud, zoon van VIII-cf. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1836, op 34-jarige leeftijd met Adriana Machielse (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 juni 1815, overleden te Baarland op 22 december 1880, 65 jaar oud, dochter van Jan Machielse en Johanna Simonse. Uit dit huwelijk:

 1. Janna Bal, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in januari 1836, overleden aldaar op 18 juli 1836, 6 maanden oud.
 2. Adriana Bal, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1838, overleden aldaar op 14 juni 1839, 1 jaar oud.
 3. Johanna Bal, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 april 1839, overleden aldaar op 21 november 1911, 72 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 15 augustus 1876, op 37-jarige leeftijd met Johannis Pantus (45 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande (Zeeland) op 27 oktober 1830, overleden aldaar op 21 november 1896, 66 jaar oud, zoon van Jan Lambertus Pantus (arbeider) en Isabella Theresia van Landegem (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te Baarland op 24 augustus 1855, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1830, volgt onder X-av.)
 4. Johannes Bal, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 oktober 1840, overleden aldaar op 5 april 1842, 1 jaar oud.

IX-fo Magdalena Classe Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1775, overleden te 's-Heerenhoek op 27 november 1850, 75 jaar oud, dochter van VIII-cg. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1798, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Janse van 't Westeinde (34 jaar oud), geboren te Oude Kraayert op 23 juli 1763, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 januari 1826, 62 jaar oud, zoon van Joannis Pieterse van 't Westeinde en Apollonia Pieterse Doen.
(Hij is eerder getrouwd te Noord-Kraayert op 28 november 1786, op 23-jarige leeftijd met Joanna Wilmse de Jonge (21 jaar oud), geboren te Nieuwe Kraayert op 30 juni 1765, overleden te Noord-Kraayert op 17 mei 1797, 31 jaar oud, dochter van Wilhelmus Pieterse de Jonge en Catharina Pieterse Vroonland.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1799, volgt onder X-na.
 2. Maria van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 april 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 5 juli 1865, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 januari 1841, op 40-jarige leeftijd met Cornelis Marinusse Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) op 31 maart 1791, volgt onder IX-af.
 3. Sara van 't Westeinde, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 augustus 1802, overleden te 's-Heerenhoek op 12 februari 1876, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juni 1831, op 28-jarige leeftijd (1) met Joannes Adriaanse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1783, volgt onder IX-bk. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 oktober 1849, op 47-jarige leeftijd (2) met Pieter de Jongh (26 jaar oud), landbouwer en vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 7 februari 1879, 56 jaar oud, zoon van Cornelis de Jongh en Maria Oosthoek.
 4. Nicolaas van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1808, volgt onder X-nb.
 5. Hubregt Cornelisse van 't Westeinde, boerenknecht, arbeider, landbouwer en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1880, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 30 april 1835, op 24-jarige leeftijd (1) met Maatje van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1810, volgt onder IX-ge. Hij is getrouwd te Borssele op 10 oktober 1855, op 44-jarige leeftijd (2) met Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1826, volgt onder IX-du.

IX-fp Jan Nicolaasse Hoondert, cultivateur en landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1781, overleden te Borssele op 7 november 1822, 40 jaar oud, zoon van VIII-cg. Hij is getrouwd te Borssele op 5 oktober 1811, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Pieterse Priem (34 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1777, overleden te Borssele op 13 november 1848, 71 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe.
(Zij is eerder getrouwd te Borssele op 15 april 1799, op 21-jarige leeftijd met Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, zie IX-cm. Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1827, op 49-jarige leeftijd met Bastiaan Willemse Remijn (48 jaar oud), geboren te Baarland op 24 december 1778 (RK), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1847, 68 jaar oud, zoon van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik. (Hij is eerder getrouwd op 6 november 1800, op 21-jarige leeftijd met Magdalena Adriaanse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1782 (RK), zie X-ay. Hij is eerder getrouwd te Borssele op 5 juli 1816, op 37-jarige leeftijd met Johanna Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1775, zie IX-cq.)) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Hoondert, geboren te Borssele op 28 oktober 1813, overleden aldaar op 5 mei 1814, 189 dagen oud.
 2. Cornelia Hoondert, geboren op 4 december 1814, overleden te Borssele op 15 mei 1819, 4 jaar oud.
 3. Nicolaas Hoondert, geboren te Borssele op 4 februari 1816, overleden aldaar op 18 juni 1820, 4 jaar oud.
 4. Klazina Hoondert, landbouwster, geboren te Borssele op 3 april 1817, overleden op 27 januari 1882, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1839, op 21-jarige leeftijd (1) met Marinus Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, volgt onder X-el. Zij is getrouwd te Borssele op 18 september 1851, op 34-jarige leeftijd (2) met Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, volgt onder X-cr.
 5. Adriaan Hoondert, geboren te Borssele op 9 mei 1818, overleden aldaar op 19 oktober 1818, 163 dagen oud.
 6. Cornelia Hoondert, geboren te Borssele op 1 september 1819, overleden aldaar op 20 oktober 1819, 49 dagen oud.
 7. Nicolaas Hoondert, geboren te Borssele op 8 november 1820, overleden op 21 mei 1821, 194 dagen oud.

IX-fq Catharina Hoondert, boerendochter en herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1793, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1876, 83 jaar oud, dochter van VIII-cg. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1825, op 32-jarige leeftijd met Marinus van Eijkeren (27 jaar oud), boerenknecht en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1864, 66 jaar oud, zoon van Jacobus Pieterse van Eijkeren en Martina Janse Acda (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Martina van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1826, overleden aldaar op 5 maart 1869, 43 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 juli 1867, op 41-jarige leeftijd met Jan de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1825, volgt onder X-id.
 2. Pieter van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1827, overleden aldaar op 19 maart 1829, 1 jaar oud.
 3. Jacob van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1828, overleden aldaar op 13 augustus 1830, 1 jaar oud.
 4. Jan van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 januari 1830, overleden aldaar op 24 februari 1830, 41 dagen oud.
 5. Jacob van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1831.
 6. Nicolaas van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 juli 1833, ongehuwd overleden aldaar op 29 november 1855, 22 jaar oud.
 7. Jacob van Eijkeren, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1837, ongehuwd overleden aldaar op 13 januari 1867, 29 jaar oud.
 8. Pieter van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1839, overleden aldaar op 5 februari 1842, 2 jaar oud.

IX-fr Dignus Almekinders, arbeider, geboren te Goes in het jaar 1785, zoon van VIII-ch. Hij is getrouwd te Goes op 19 november 1818, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Dirriks (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1795, dochter van Johannis Dirriks (looijersknecht) en Catharina Scheffer. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Almekinders, geboren te Goes op 2 augustus 1819, volgt onder X-nc.
 2. Johannes Adam Dirricks Almekinders, geboren te Goes op 1 april 1822.

IX-fs Adriaan Almekinders, arbeider, geboren te Goes in het jaar 1787, zoon van VIII-ch. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1813, op 26-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge (21 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1792, dochter van Lauris de Jonge en Maria Westdijk.

Opmerkingen: De bruid ondertekent: Jacomina de Jonge.
Uit dit huwelijk:
 1. Klazina Almekinders, geboren te Kloetinge op 8 april 1824, overleden te Goes op 22 juli 1881, 57 jaar oud.

IX-ft Jan Almekinders, arbeider, geboren te Goes in het jaar 1790, overleden aldaar op 1 februari 1822, 32 jaar oud, zoon van VIII-ch. Hij was gehuwd met Catharina Wijnaers, werkster. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Almekinders, geboren te Goes in het jaar 1816, volgt onder X-nd.

IX-fu Cornelia Almekinders, geboren in het jaar 1797, overleden te Goes op 16 februari 1824, 27 jaar oud, dochter van VIII-ch. Zij is getrouwd te Goes voor 1819, op hoogstens 22-jarige leeftijd met Jacobus Pals (hoogstens 24 jaar oud), kuiper, geboren te Goes in het jaar 1795, overleden aldaar op 9 mei 1856, 61 jaar oud, zoon van Adriaan Pals (kuiper) en Anna Loots.
(Hij is later getrouwd te Goes op 1 juni 1826, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Vette, geboren te Borssele in het jaar 1798 (RK), zie X-bj.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Pals, geboren te Goes op 8 januari 1819.
 2. Geertrui Jacomina Pals, geboren te Goes op 2 februari 1820, overleden aldaar op 1 november 1820, 273 dagen oud.
 3. Johannes Cornelis Pals, geboren te Goes op 1 juli 1821, overleden aldaar op 19 juli 1821, 18 dagen oud.
 4. Johannes Jacobus Pals, geboren te Goes op 10 september 1822, overleden aldaar op 2 november 1822, 53 dagen oud.
 5. Johannes Franciscus Pals, geboren te Goes op 31 januari 1824.
 6. Cornelis Thomas Pals, geboren te Goes op 31 januari 1824.

IX-fv Jacoba Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1788, dochter van VIII-cj. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1821, op 32-jarige leeftijd met Adrianus Priem (32 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1789, overleden aldaar op 26 december 1860, 71 jaar oud, zoon van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Priem, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 maart 1832, overleden aldaar op 27 september 1872, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1861, op 29-jarige leeftijd met Lauwrens Adriaanse Koster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 juli 1835, volgt onder XI-ni.

IX-fw Adriana Almekinders, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1797, dochter van VIII-cj. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 juli 1833, op 36-jarige leeftijd met Adriaan Laurusse Huige (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 maart 1804, overleden te 's-Gravenpolder op 23 maart 1888, 84 jaar oud, zoon van IX-at. Uit dit huwelijk:

 1. Louis Huige, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 augustus 1834, overleden aldaar op 10 augustus 1834.
 2. Helena Huige, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 december 1835, volgt onder X-ne.
 3. Laurus Huige, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in juli 1837, overleden aldaar op 16 februari 1838, 7 maanden oud.
 4. Jacobus Huige, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in juli 1837, overleden aldaar op 6 november 1837, 4 maanden oud.
 5. Johanna Huige, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1839, wonende aldaar, overleden te Goes op 24 juli 1925, 86 jaar oud. Zij was gehuwd met Laurens Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 29 april 1842, volgt onder X-dj.

IX-fx Catharina Almekinders, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te 's-Heer Arendskerke op 14 december 1842, 42 jaar oud, dochter van VIII-cj. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1830, op 30-jarige leeftijd met haar halfneef Leendert Boonman, Leonardus, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1787, zie X-bb. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boonman, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 september 1831, overleden aldaar op 23 november 1865, 34 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1856, op 24-jarige leeftijd met Apolonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1824, volgt onder X-w.
 2. Pieternella Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1833, overleden aldaar op 19 april 1833, 58 dagen oud.
 3. Jan Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 december 1834. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1859, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Koens (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 oktober 1833, dochter van Hugo Koens (slachter, landbouwer, herbergier en landman) en Cornelia Hubrechtse van 't Westeinde, Neeltje (boerendochter, landbouwster en landvrouw).

IX-fy Geertruid Huige, boerenmeid en arbeidster, geboren te Nisse (Zeeland) in oktober 1790, overleden te Borssele op 6 maart 1829, 38 jaar oud, dochter van VIII-ck. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1817, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Hubrechtse Pover (24 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 7 september 1793, wonende te Goes, overleden te Borssele op 3 februari 1886, 92 jaar oud, zoon van IX-co en IX-ax. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Pover, arbeidster, geboren te Borssele op 19 april 1818, ongehuwd overleden aldaar op 13 februari 1886, 67 jaar oud.
 2. Jacob Pover, arbeider, geboren te Borssele op 24 oktober 1819, ongehuwd overleden aldaar op 3 december 1860, 41 jaar oud.
 3. Aalbregt Pover, arbeider, geboren te Borssele op 15 oktober 1821, ongehuwd overleden aldaar op 6 december 1865, 44 jaar oud.
 4. Johanna Pover, geboren te Borssele op 23 februari 1823, overleden aldaar op 2 maart 1830, 7 jaar oud.
 5. Jan Pover, geboren te Borssele op 2 maart 1825, ongehuwd overleden aldaar op 6 april 1860, 35 jaar oud.

IX-fz Dignis Huige, arbeider, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1791, zoon van VIII-ck. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1817, op 26-jarige leeftijd (1) met Janna de Jonge (25 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1792, overleden te 's-Heerenhoek op 3 december 1826, 34 jaar oud, dochter van Allebregt de Jonge en Maatje van Stee. Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Huige, geboren te Borssele in het jaar 1821, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 april 1885, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1856, op 35-jarige leeftijd met Maria Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1824, volgt onder X-bp.
 2. Maatje Huige, geboren te 's-Heerenhoek op 17 november 1826, overleden aldaar op 1 december 1826, 14 dagen oud.
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1829, op 38-jarige leeftijd (2) met Tannetje Vermue (39 jaar oud), boerenmeid, geboren te Goes in het jaar 1790, overleden te 's-Heerenhoek op 8 februari 1830, 40 jaar oud, dochter van Hubertus Willemse Vermue en Joanna Keulemans. Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huige, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1830, overleden aldaar op 9 april 1830, 81 dagen oud.
Hij is getrouwd op 19 maart 1831, op 40-jarige leeftijd (3) met Cornelia Cornelisse Pover (32 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, dochter van Cornelis Cornelisse Pover (boer en landbouwer) en Clasina Willemse de Jonge (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Huige, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 25 juni 1832, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 mei 1862, 29 jaar oud.

IX-ga Cornelia Janse Huige, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1804, overleden te Nisse (Zeeland) op 3 september 1882, 78 jaar oud, dochter van VIII-ck. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1824, op 20-jarige leeftijd (1) met Johannes Uitterhoeve (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 22 februari 1801, overleden te Nisse (Zeeland) op 5 januari 1844, 42 jaar oud, zoon van VIII-cr. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Uiterhoeve, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1825, overleden te Nisse (Zeeland) op 13 oktober 1858, 33 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 11 juli 1845, op 20-jarige leeftijd met Willem Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, volgt onder X-ae.
 2. Catharina Uitterhoeve, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1828, volgt onder X-nf.
 3. Jan Uitterhoeve, wagenmaker, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1831. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 30-jarige leeftijd met Johanna de Jonge (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1832, dochter van IX-cr.
 4. Maria Uitterhoeve, boerenmeid, geboren te Nisse (Zeeland) op 13 maart 1834, overleden aldaar op 16 mei 1863, 29 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 20 april 1861, op 27-jarige leeftijd met Aalbrecht Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, volgt onder XI-mi.
 5. Mattheus Uitterhoeve, geboren te Nisse (Zeeland) op 18 april 1839, volgt onder X-ng.
 6. Jacobus Uitterhoeve, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1842, volgt onder X-nh.
Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 4 april 1845, op 41-jarige leeftijd (2) met Marinus Langemaire (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1814, overleden te Nisse (Zeeland) op 20 december 1882, 68 jaar oud, zoon van IX-j.

IX-gb Jacobus van 't Westeinde, landman, geboren te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1795, zoon van VIII-cl. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 4 augustus 1826, op 30-jarige leeftijd (1) met Maria Paulina Pover (21 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1805, overleden voor 30 augustus 1834, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Adriaan Pover (koemelker en landbouwer) en Jacoba Verduijn. Uit dit huwelijk:

 1. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Vrouwenpolder op 26 april 1827.
 2. Pieternella van 't Westeinde, geboren te Vrouwenpolder in het jaar 1833, volgt onder X-ni.
Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 augustus 1834, op 38-jarige leeftijd (2) met Adriana Menheere (28 jaar oud), boerendochter, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden te Zanddijk-Buiten op 6 juli 1839, 33 jaar oud, dochter van Marinis Gillese Menheere (landman) en Stoffelina Pover (landbouwster). Hij is getrouwd te Kleverskerke op 19 augustus 1840, op 44-jarige leeftijd (3) met Cornelia Menheere (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1816, overleden te Arnemuiden op 28 december 1868, 52 jaar oud, dochter van X-fc. Uit dit huwelijk:
 1. Laurens van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden op 9 april 1848, volgt onder X-nj.
 2. Dingenus van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 28 april 1849, volgt onder X-nk.
 3. Susanna Wilhelmina van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 16 juli 1850. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 9 februari 1876, op 25-jarige leeftijd met Harman Goense (28 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 13 augustus 1847, overleden te Venray op 15 maart 1932, 84 jaar oud, zoon van X-cn.
 4. Albrecht van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 20 juli 1851, volgt onder X-nl.

IX-gc Adriaan Hubregtse van 't Westeinde, boerenknecht, arbeider en vrachtrijder, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1799, zoon van VIII-cl. Hij is getrouwd te Borssele op 19 mei 1821, op 22-jarige leeftijd met Maria Abramanse Janse (27 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1794, dochter van Hermanus Janse en Lena Jillise Rentmeester (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van 't Westeinde, dienstmeid en arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 28 januari 1822. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 september 1848, op 26-jarige leeftijd met Jacob Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 7 oktober 1821, volgt onder X-ac.
 2. Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1823.
 3. Joanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 12 maart 1825, overleden aldaar op 20 december 1839, 14 jaar oud.
 4. Lena van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1827.
 5. Cornelia van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 14 februari 1829, ongehuwd overleden aldaar op 28 augustus 1878, 49 jaar oud.
 6. Hubertus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 24 augustus 1833, overleden aldaar op 26 mei 1841, 7 jaar oud.
 7. Adriana van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 20 juli 1836, volgt onder X-nm.

IX-gd Jan Hubregtse van 't Westeinde, boerenknecht en arbeider, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 10 februari 1871, 68 jaar oud, zoon van VIII-cl. Hij is getrouwd te Borssele op 27 oktober 1826, op 23-jarige leeftijd met Antonia Marinusse Menheere (22 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 16 januari 1891, 87 jaar oud, dochter van Marinis Gillese Menheere (landman) en Stoffelina Pover (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van 't Westeinde, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 25 november 1826. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 januari 1864, op 37-jarige leeftijd met Maria van Zweveren (46 jaar oud), arbeidster, geboren te Borssele in het jaar 1818, dochter van Johannes van Zweveren en Adriana Verbrake.
 2. Marinus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 17 april 1828, ongehuwd overleden aldaar op 16 december 1899, 71 jaar oud.
 3. Pitronella van 't Westeinde, boerenmeid, arbeidster en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1831, overleden te Wolphaartsdijk op 29 november 1916, 85 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 21 oktober 1858, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 juli 1821, volgt onder X-ho.

IX-ge Maatje van 't Westeinde, arbeidster en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1810, overleden aldaar op 29 juni 1850, 40 jaar oud, dochter van VIII-cl. Zij is getrouwd te Borssele op 30 april 1835, op 25-jarige leeftijd met Hubregt Cornelisse van 't Westeinde (24 jaar oud), boerenknecht, arbeider, landbouwer en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1880, 69 jaar oud, zoon van IX-fo.
(Hij is later getrouwd te Borssele op 10 oktober 1855, op 44-jarige leeftijd met Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1826, zie IX-du.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Borssele op 13 mei 1836, volgt onder X-nn.
 2. Pieternella van 't Westeinde, geboren te Borssele op 18 maart 1837, overleden aldaar op 27 april 1837, 40 dagen oud.
 3. Pieternella van 't Westeinde, geboren te Borssele op 23 april 1838, overleden aldaar op 6 mei 1839, 1 jaar oud.
 4. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Borssele op 27 juni 1839.
 5. Jan van 't Westeinde, boerenknecht, geboren te Borssele op 31 oktober 1840, ongehuwd overleden aldaar op 11 juli 1857, 16 jaar oud.
 6. Jacobus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 5 november 1841, volgt onder X-no.
 7. Pieternella van 't Westeinde, geboren te Borssele op 4 december 1842, overleden aldaar op 11 januari 1843, 38 dagen oud.
 8. Nicolaas van 't Westeinde, geboren te Borssele op 24 maart 1844, overleden aldaar op 14 februari 1845, 327 dagen oud.
 9. Nicolaas van 't Westeinde, geboren te Borssele op 23 januari 1847, volgt onder X-np.

IX-gf Cornelia van 't Westeinde, boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1811, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 juni 1841, 30 jaar oud, dochter van VIII-cl. Zij is getrouwd te Borssele op 17 oktober 1833, op 22-jarige leeftijd met Pieter Bastiaanse Remijn (27 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1805, overleden aldaar op 14 oktober 1878, 72 jaar oud, zoon van X-ay.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1824, op 18-jarige leeftijd met Jobina van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1804, zie X-hc.) Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 december 1834, overleden aldaar op 12 december 1834, 2 dagen oud.
 2. Pieternella Remijn, boerendochter en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1836, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1898, 61 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1830, volgt onder IX-dv.
 3. Bastiaan Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1837, overleden aldaar op 15 februari 1927, 89 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 24-jarige leeftijd met Maatje de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1843, volgt onder X-o.
 4. Huibregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1838, overleden aldaar op 18 februari 1839, 84 dagen oud.
 5. Huibregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 mei 1840.

IX-gg Hubregt van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Borssele op 2 mei 1817, overleden aldaar op 29 september 1848, 31 jaar oud, zoon van VIII-cl. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1838, op 21-jarige leeftijd met Margrieta Willemse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, zie X-ic. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1839, overleden te Borssele op 6 mei 1839, 85 dagen oud.
 2. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Borssele op 27 juni 1839.
 3. Willem van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, volgt onder X-nq.
 4. Jacobus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 3 april 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 13 juli 1857, 13 jaar oud.
 5. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Borssele op 13 mei 1845, overleden aldaar op 1 november 1846, 1 jaar oud.
 6. Pieter van 't Westeinde, geboren te Borssele op 18 oktober 1846, overleden aldaar op 24 juni 1847, 249 dagen oud.

IX-gh Jacoba Timmerman, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 11 september 1828, 27 jaar oud, dochter van VIII-cm. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juni 1823, op 22-jarige leeftijd met Theodorus Pieterse Wijk (26 jaar oud), boerenknecht, landman en koemelker, geboren te Goes in het jaar 1797, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1861, 64 jaar oud, zoon van Petrus Wijk en Stoffelina Oosthoek.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juli 1830, op 33-jarige leeftijd met Lena den Dekker (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1831, 31 jaar oud, dochter van Jan den Dekker en Elisabeth Coenraadse Jansen. Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1832, op 35-jarige leeftijd met Apollonia Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1804, zie X-fr.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Wijk, geboren te 's-Heerenhoek op 15 oktober 1824, overleden aldaar op 3 december 1826, 2 jaar oud.
 2. Jan Wijk, geboren te 's-Heerenhoek op 15 oktober 1824, overleden aldaar op 4 november 1824, 20 dagen oud.
 3. Catharina Wijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juli 1826, overleden aldaar op 22 juli 1826, 14 dagen oud.
 4. Pieter Wijk, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1829, overleden aldaar op 15 mei 1902, 73 jaar oud.

IX-gi Jacoba Jacobse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 30 april 1837, 35 jaar oud, dochter van IX-ch en VIII-cn. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1831, op 29-jarige leeftijd met Petrus Pieterse van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 februari 1804, zie X-gc. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Pieternella Pieterse van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1831, overleden te Goirle op 17 mei 1919, 87 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1855, op 23-jarige leeftijd met Jan de Jonge (25 jaar oud), wegwerker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1829, overleden te 's-Heerenhoek op 7 februari 1907, 77 jaar oud, zoon van Cornelis Krijnse de Jonge en Neeltje Pieterse de Jonge (landbouwster).
 2. Jacobus Pieterse van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 2 mei 1836, overleden aldaar op 26 augustus 1836, 116 dagen oud.

IX-gj Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1806, overleden te 's-Heerenhoek op 22 mei 1857, 50 jaar oud, dochter van IX-ch en VIII-cn. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1829, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Bastiaanse Remijn (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juli 1804, overleden aldaar op 1 maart 1885, 80 jaar oud, zoon van X-ay.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1827, op 22-jarige leeftijd met Johanna Langemaire (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1806, overleden aldaar op 1 februari 1828, 21 jaar oud, dochter van IX-j.) Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 april 1830, overleden aldaar op 30 november 1860, 30 jaar oud.
 2. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1832, overleden aldaar op 18 februari 1835, 2 jaar oud.
 3. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, volgt onder X-nr.
 4. Jacob Adriaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 augustus 1839, volgt onder X-ns.
 5. Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1841, volgt onder X-nt.
 6. Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1843, volgt onder X-nu.
 7. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 juli 1846, overleden aldaar op 22 januari 1847, 182 dagen oud.
 8. Aalbregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1848, volgt onder X-nv.

IX-gk Adriana den Braber, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1813, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1865, 52 jaar oud, dochter van VIII-co. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1838, op 25-jarige leeftijd (1) met Marinus Grimminck (23 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 13 december 1849, 34 jaar oud, zoon van Johannis Grimminck (arbeider) en Sophia Antonia Schelfhout (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Grimminck, arbeider en molenaarsknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 19 augustus 1840. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1870, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Hoebeke (33 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1837, dochter van Jacobus Hoebeke en Josina Hoornick (arbeidster).
 2. Johanna Grimminck, geboren te 's-Heerenhoek op 12 augustus 1843, overleden aldaar op 23 oktober 1843, 72 dagen oud.
 3. Johanna Grimminck, geboren te 's-Heerenhoek op 6 maart 1847, overleden te Borssele op 14 mei 1919, 72 jaar oud. Zij is getrouwd op 28 april 1870, op 23-jarige leeftijd (1) met Marinus Hoondert (23 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1871, 24 jaar oud, zoon van X-bt. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 juni 1872, op 25-jarige leeftijd (2) met Adriaan van 't Westeinde (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 28 september 1834, overleden aldaar op 5 juni 1875, 40 jaar oud, zoon van X-hd. Zij is getrouwd te Borssele op 19 oktober 1876, op 29-jarige leeftijd (3) met Bastiaan de Jonge (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1844, overleden te Borssele op 22 juni 1916, 72 jaar oud, zoon van X-du.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 december 1854, op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelis Pieterse Rijk (40 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1814, overleden te Driewegen (Zeeland) op 12 januari 1879, 64 jaar oud, zoon van IX-ci.

IX-gl Adriaan den Braber, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1814, wonende te Baarsdorp, zoon van VIII-co. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1842, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Eijkeren (26 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1816, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heerenhoek op 24 mei 1891, 75 jaar oud, dochter van IX-ex. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis den Braber, arbeider, winkelier en agent, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 februari 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 27 oktober 1912, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1871, op 29-jarige leeftijd met Antonina van den Ende (22 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juni 1848, overleden aldaar op 24 april 1900, 51 jaar oud, dochter van X-ky.
 2. Pieter den Braber, geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1846, overleden aldaar op 20 februari 1848, 1 jaar oud.
 3. Janna den Braber, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 10 februari 1848. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 augustus 1882, op 34-jarige leeftijd met Hendrik van Dijke (44 jaar oud), klompenmaker, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1838, zoon van Cornelis van Dijke en Jobina de Jonge (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 november 1875, op 37-jarige leeftijd met Elizabeth van der Pas (28 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 juni 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 31 mei 1882, 34 jaar oud, dochter van Pieter van de Pas (arbeider) en Margrita Pantus (arbeidster). (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1872, op 24-jarige leeftijd met Johannes Geijs, geboren te 's-Heerenhoek op 15 juli 1848, volgt onder XI-og.))
 4. Pieter den Braber, geboren te 's-Heerenhoek op 6 oktober 1850, overleden aldaar op 28 september 1852, 1 jaar oud.

IX-gm Tannetje den Braber, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1824, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 juni 1902, 78 jaar oud, dochter van VIII-co. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 april 1856, op 31-jarige leeftijd met Cornelis van Sunderen (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1827, overleden te 's-Heer Arendskerke op 29 november 1869, 42 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Sunderen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1862, volgt onder X-nw.

IX-gn Leendert Cornelisse Knuit, koemelker, gedoopt te Nieuwdorp op 27 juli 1766 (RK), overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1828, 61 jaar oud, zoon van VIII-cp. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 augustus 1785 voor de kerk (RK), op 19-jarige leeftijd (1) met Adriana Marinusse de Smit (27 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 15 augustus 1758 (RK), overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 augustus 1803, 44 jaar oud, dochter van Marinus Janse de Smit en Helena Verrijcken. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Knuijt, geboren te Baarland in het jaar 1785, volgt onder X-nx.
 2. Adriana Leendertse Knuit, gedoopt te 's-Heerenhoek op 22 maart 1790 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Stee en Leuntje Smit), overleden te Goes in februari 1810, 19 jaar oud. Zij was gehuwd (1) met Pieter Timmerman, overleden voor 1808. Zij is getrouwd op 1 februari 1808, op 17-jarige leeftijd (2) met Gerardus Melse Acda, gedoopt te Nisse (Zeeland) op 10 februari 1784, volgt onder X-fi.
 3. Cornelis Leendertse Knuit, geboren te Baarland op 29 november 1791 (RK), volgt onder X-ny.
 4. Cornelia Knuit, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1791, volgt onder X-nz.
 5. Jan Knuijt, geboren te Baarland in het jaar 1802, volgt onder X-oa.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 november 1803 voor de kerk, op 37-jarige leeftijd (2) met Catharina Merison (39 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1834, 70 jaar oud.
(Zij is eerder getrouwd te Vlake op 10 januari 1786, op 22-jarige leeftijd met Joannes Pieterse Raas, geboren te Kloetinge op 19 december 1754, zie VIII-ca.)

IX-go Pieter Cornelisse Knuijt, landbouwer en kroegouder, geboren te Nieuwdorp op 12 september 1768, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 november 1844, 76 jaar oud, zoon van VIII-cp. Hij is getrouwd op 1 mei 1793, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Margarita Joosse van den Broeke (26 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 juni 1766, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1803, 36 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pieterse Knuit, afkomstig uit Heinkenszand (Zeeland), geboren op 24 oktober 1799, volgt onder X-ob.
 2. Cornelis Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1800, volgt onder X-oc.
Hij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 18 november 1810, op 42-jarige leeftijd (2) met Johanna Oliviers (29 jaar oud), koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1781, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 april 1847, 66 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 mei 1843, 31 jaar oud.
 2. Christiaan Knuijt, landbouwer en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden aldaar op 24 december 1858, 44 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1838, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, volgt onder X-ir.
 3. Marinus Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1816, overleden aldaar op 27 april 1816, 2 dagen oud.
 4. Marinis Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 augustus 1850, 33 jaar oud.
 5. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 september 1819, overleden aldaar op 26 oktober 1819, 49 dagen oud.
 6. Tannetje Knuijt, Anthoneta, arbeidster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1821, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 mei 1875, 54 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 augustus 1845, op 24-jarige leeftijd met Hubrecht de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1815, volgt onder X-hj.
 7. Machiel Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1822, overleden op 4 september 1822, 8 dagen oud.
 8. Adriana Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1824, overleden aldaar op 19 januari 1825, 96 dagen oud.
 9. Albregt Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 september 1826, overleden aldaar op 8 november 1826, 53 dagen oud.
 10. Adriana Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 juli 1829, volgt onder X-od.

IX-gp Jacoba Cornelisse Knuit, landbouwster, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1770, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 mei 1830, 59 jaar oud, dochter van VIII-cp. Zij is getrouwd op 20 mei 1797, op 26-jarige leeftijd (1) met Adriaan Cornelisse Pover (44 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 juni 1752, overleden aldaar op 3 april 1821, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Adriaanse Pover en Johanna Franse Waaijenbergh. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaanse Pover, boerenknecht en landman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1797, overleden te Goes op 24 juni 1834, 37 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1821, op 24-jarige leeftijd (1) met Josina Janse Priem, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1796, volgt onder X-ha. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 november 1826, op 29-jarige leeftijd (2) met Helena Vette, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder X-bk.
 2. Jan Pover, landman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 31 maart 1829, 28 jaar oud.
Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 juni 1829, op 58-jarige leeftijd (2) met Jan Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, zie IX-ba.

IX-gq Cornelia Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 november 1777, overleden aldaar op 27 juli 1821, 43 jaar oud, dochter van VIII-cp. Zij is getrouwd op 13 juni 1800, op 22-jarige leeftijd (1) met Jan Magnus (27 jaar oud), geboren te Hulst op 13 april 1773. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Magnus, fuselier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1807, overleden te Breda op 11 februari 1831, 24 jaar oud.
 2. Cornelis Magnus, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1808, volgt onder X-oe.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 februari 1818, op 40-jarige leeftijd (2) met Cornelis Marinusse de Jonge.

IX-gr Joanna Janse Bries, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juni 1744, overleden aldaar op 25 september 1809, 65 jaar oud, dochter van VIII-cs. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 juni 1777, op 32-jarige leeftijd met Joannes Bastiaanse Kopmels (28 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 april 1749. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastianus Kopmels, geboren te 's-Heerenhoek op 13 februari 1780, volgt onder X-of.

IX-gs Elisabeth Marinusse Beck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1744, dochter van VIII-ct. Zij was gehuwd met Adrianus Jacobusse Westdorp, landman en molenaar op de Vlaakse molen, geboren op 19 april 1739, overleden te Schore op 13 januari 1791, 51 jaar oud, zoon van Jacobus Adriaense Westdorp en Helena Willemse Christi.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Goes op 23 januari 1762, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Kopmels (21 jaar oud), geboren te Baarland op 27 januari 1740, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) in juni 1763, 23 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Adriaanse Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 maart 1767, volgt onder X-og.
 2. Willem Adriaanse Westdorp, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1787, volgt onder X-oh.

IX-gt Jan Marinusse Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in december 1751, overleden aldaar op 9 november 1801, 49 jaar oud, zoon van VIII-ct. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 september 1782, op 30-jarige leeftijd met Adriana Huige (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in november 1759, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juni 1797, 37 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Janse Bek, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1785, overleden op 20 augustus 1866, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1815, op 29-jarige leeftijd met Johanna Laurisse de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1791, volgt onder VIII-bl.

X-a Pieter Drijdijk, landbouwer, geboren te Oudelande (Zeeland) op 4 april 1806 (RK), wonende te Appletown (Michigan USA), overleden aldaar op 9 juli 1883, 77 jaar oud, zoon van IX-a.

tVoornaam: Pieter
Achternaam: Drijdijk
Woonplaats: Ovezande
Rol: Emigrant
Plaats: Ovezande
Leeftijd: 67
Beroep: Boereknecht
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Reden: Verbetering van bestaan
Datum vertrek: 1873
Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Hij was gehuwd (1) met Katharina Janse de Jonge, landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1807, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 september 1841, 34 jaar oud, dochter van Jan Barendse de Jonge en Maria Cornelisse Vermue. Uit dit huwelijk:
 1. Hubregt Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 juni 1834, overleden aldaar op 9 april 1842, 7 jaar oud.
 2. Cornelis Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 juli 1835, overleden aldaar op 17 september 1835, 77 dagen oud.
 3. Cornelis Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 juli 1836, overleden aldaar op 22 november 1837, 1 jaar oud.
 4. Josina Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 augustus 1837.
 5. Cornelis Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 september 1839, overleden te Goes op 23 april 1881, 41 jaar oud.
 6. Maria Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 februari 1841, overleden aldaar op 29 november 1841, 275 dagen oud.
Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 3 juni 1852, op 46-jarige leeftijd (2) met Catharina de Winter (32 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse (Zeeland) op 7 maart 1820, overleden te Kloetinge op 15 november 1863, 43 jaar oud, dochter van IX-dn. Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 27 maart 1853, volgt onder XI-a.
 2. Jacomina Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, volgt onder XI-b.

X-b Martina Driedijk, landbouwster, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1815, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1908, 93 jaar oud, dochter van IX-a. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 10 mei 1838, op 23-jarige leeftijd met Marinus Vermue (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, overleden aldaar op 13 november 1871, 58 jaar oud, zoon van IX-ae. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1839, volgt onder XI-c.
 2. Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 augustus 1841.
 3. Jozina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1843, volgt onder XI-d.
 4. Adriaan Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 maart 1846, ongehuwd overleden aldaar op 6 maart 1924, 78 jaar oud.
 5. Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1849, volgt onder XI-e.
 6. Maria Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1851, volgt onder XI-f.
 7. Pieternella Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1855, volgt onder XI-g.
 8. Jobina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 november 1859, overleden aldaar op 8 juli 1934, 74 jaar oud.

X-c Joanna Drijdijk, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 september 1815, overleden te Kloetinge op 28 januari 1894, 78 jaar oud, dochter van IX-a. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1841, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (30 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juni 1883, 72 jaar oud, zoon van Willem Marinusse de Jonge (arbeider en landbouwer) en Geertje Cornelisse de Meij. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juli 1842, overleden aldaar op 27 juli 1842.
 2. Willem de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 oktober 1843, overleden aldaar op 16 februari 1854, 10 jaar oud.
 3. Jan de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1845, overleden aldaar op 13 september 1848, 3 jaar oud.
 4. Maria de Jonge, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 november 1846, overleden te Goes op 17 september 1930, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1874, op 27-jarige leeftijd met Barend Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 3 november 1835, volgt onder X-lt.
 5. Geertje de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juli 1850, volgt onder XI-h.
 6. Tannetje de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1855, overleden aldaar op 12 juni 1856, 237 dagen oud.

X-d Pieternella de Baar, dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder op 4 juni 1832, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 september 1873, 41 jaar oud, dochter van IX-b. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 7 maart 1866, op 33-jarige leeftijd met Franciscus Lourentius Impens (31 jaar oud), klompenmaker, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1835, zoon van Bellaminus Impens en Sophia Josepha Bourgois. Uit dit huwelijk:

 1. Charles Impens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1866.
 2. Johanna Sophia Impens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1867, overleden aldaar op 4 augustus 1867, 41 dagen oud.
 3. Maria Cornelia Impens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1867, overleden aldaar op 26 juli 1867, 32 dagen oud.
 4. Mattheus Impens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 mei 1868, overleden aldaar op 22 augustus 1868, 84 dagen oud.
 5. Amelai Sophia Impens, afkomstig uit Heinkenszand (Zeeland), geboren op 14 mei 1869.
 6. Johanna Impens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1870.
 7. Carolina Francisca Impens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 maart 1871, overleden aldaar op 29 mei 1871, 68 dagen oud.
 8. Johannis Impens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 mei 1872, overleden aldaar op 18 juni 1872, 37 dagen oud.
 9. Levenloos Impens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 mei 1873, overleden aldaar op 16 mei 1873.

X-e Cornelis de Baar, herbergier en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 oktober 1834, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 18 mei 1907, 72 jaar oud, zoon van IX-b. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 januari 1872, op 37-jarige leeftijd met Johanna Koens (31 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1840, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 oktober 1910, 70 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Koens (arbeider) en Maria van de Dood (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 november 1872, volgt onder XI-i.
 2. Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 19 december 1873, volgt onder XI-j.
 3. Pieter de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1877, ongehuwd overleden te Oostburg op 12 februari 1959, 82 jaar oud.
 4. Nicolaas de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 24 december 1878, volgt onder XI-k.
 5. Marinus de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 17 november 1880.
 6. Cornelis de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1887, volgt onder XI-l.

X-f Marinus de Baar, boerenknecht, landman en herbergier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 augustus 1838, wonende te Baarsdorp, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 juli 1905, 66 jaar oud, zoon van IX-b. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 21 februari 1866, op 27-jarige leeftijd met Catharina van 't Westeinde (27 jaar oud), landbouwster en herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek op 23 januari 1839, wonende te Baarsdorp, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 december 1909, 70 jaar oud, dochter van X-kt. Uit dit huwelijk:

 1. Mattheus de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 april 1866, volgt onder XI-m.
 2. Adriana de Baar, geboren te Baarsdorp op 14 mei 1867, overleden te 's-Heer Abtskerke op 19 juni 1868, 1 jaar oud.
 3. Johanna de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 juli 1868, volgt onder XI-n.
 4. Adriana de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 augustus 1869.
 5. Pieter de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 12 oktober 1870, volgt onder XI-o.
 6. Cornelis de Baar, veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 december 1871. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 april 1906, op 34-jarige leeftijd met Suzanna Goense (40 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 september 1865, overleden aldaar op 12 november 1943, 78 jaar oud, dochter van X-dd.
 7. Johannes de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 februari 1873, overleden aldaar op 18 oktober 1873, 233 dagen oud.
 8. Pieternella de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1873, volgt onder XI-p.
 9. Maria de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 17 mei 1874, overleden aldaar op 18 mei 1874, 1 dag oud.
 10. Willem de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 juli 1875, overleden aldaar op 27 oktober 1875, 115 dagen oud.
 11. Willem de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 oktober 1876.
 12. Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 september 1878, overleden aldaar op 10 maart 1879, 176 dagen oud.
 13. Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 november 1879.
 14. Maria Elisabeth de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 20 augustus 1881, volgt onder XI-q.
 15. Anna de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 september 1882.

X-g Pieternella de Baar, arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 oktober 1826, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1896, 69 jaar oud, dochter van IX-c. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1855, op 28-jarige leeftijd met Jan Wouterse (31 jaar oud), landman en vrachtrijder, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 januari 1824, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 december 1902, 78 jaar oud, zoon van Hendrik Wouters (boerenknecht en landman) en Neeltje Raas (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Wouterse, geboren te 's-Gravenpolder op 12 februari 1856.
 2. Elizabeth Wouterse, geboren te 's-Gravenpolder op 11 december 1857, volgt onder XI-r.

X-h Maria de Baar, herbergierster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 12 april 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 september 1896, 62 jaar oud, dochter van IX-c. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1860, op 25-jarige leeftijd met Marinus Hoondert (33 jaar oud), herbergier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1827, overleden op 15 mei 1922, 95 jaar oud, zoon van Pieter Marinusse Hoondert (arbeider) en Digna de Bie (boerenmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Dina Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 maart 1860, volgt onder XI-s.
 2. Elisabeth Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juni 1861. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 januari 1883, op 21-jarige leeftijd met Eduard Antheunis (41 jaar oud), bierbrouwer, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1842, zoon van Gratianus Gustavus Antheunis en Bernardina Quataert.
 3. Pieter Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1863, volgt onder XI-t.
 4. Cornelia Hoondert, herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 februari 1865. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juni 1887, op 22-jarige leeftijd met Marinus Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 oktober 1860, volgt onder X-jd.
 5. Pieternella Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1867, overleden aldaar op 16 mei 1872, 5 jaar oud.

X-i Jacob de Baar, boerenknecht, arbeider, vrachtrijder, molenaarsknecht en koemelker, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 februari 1836, overleden te Bergen op Zoom op 18 september 1926, 90 jaar oud, zoon van IX-c. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1860, op 24-jarige leeftijd met Catharina Rijk (20 jaar oud), boerenmeid en koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1840, dochter van X-ef. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1861, overleden aldaar op 27 augustus 1861, 134 dagen oud.
 2. Johanna de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1862, volgt onder XI-u.
 3. Johannes de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 januari 1865.
 4. Elisabeth de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 maart 1867.
 5. Pieter de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 december 1868.
 6. Francina de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 februari 1871.
 7. Pieternella de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1875. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1895, op 19-jarige leeftijd met Marijnus van den Elshout (23 jaar oud), timmerman, geboren te Hoge en Lage Zwaluwe in het jaar 1872, zoon van Gerardus van den Elshout (aannemer) en Christina Rovers.

X-j Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1831, overleden aldaar op 15 maart 1861, 29 jaar oud, dochter van IX-d. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1854, op 22-jarige leeftijd met Aalbrecht Willemse Remijn (27 jaar oud), landbouwer en molenaar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, overleden te 's-Heerenhoek op 12 december 1885, 59 jaar oud, zoon van X-gl.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1845, op 19-jarige leeftijd met Cornelia van Wintrooij (20 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 december 1852, 27 jaar oud, dochter van X-fe. Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 mei 1862, op 36-jarige leeftijd met Catharina van Stee, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1843, zie X-iw.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 oktober 1854, volgt onder XI-v.
 2. Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1855, volgt onder XI-w.
 3. Klazina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1857, volgt onder XI-x.
 4. Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1858, volgt onder XI-y.
 5. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1859, volgt onder XI-z.
 6. Maatje Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1861, volgt onder XI-aa.

X-k Adriana de Baar, landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1835, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1904, 69 jaar oud, dochter van IX-d. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 maart 1858, op 23-jarige leeftijd met Marinus Rentmeester (32 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 21 februari 1826, overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1892, 65 jaar oud, zoon van Engel Rentmeester (arbeider) en Margrieta de Keijzer (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek op 18 maart 1859, volgt onder XI-ab.
 2. Engel Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1861, volgt onder XI-ac.
 3. Jan Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1862, volgt onder XI-ad.
 4. Bastiaan Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1863, volgt onder XI-ae.
 5. Leuntje Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1864, volgt onder XI-af.
 6. Marinus Rentmeester, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 21 mei 1896, op 29-jarige leeftijd (1) met Cornelia Allemekinders (43 jaar oud), landbouwster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud, dochter van X-em.
  (Zij is eerder getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 7 juni 1872, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud, zoon van XI-cq.) Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 51-jarige leeftijd (2) met Catharina Rijk (58 jaar oud), huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud, dochter van XI-ll.
 7. Jacob Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1869, volgt onder XI-ag.
 8. Johannes Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1872, volgt onder XI-ah.
 9. Pieter Rentmeester, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1930, 56 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1913, op 39-jarige leeftijd met Maria de Winter (39 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1873, overleden te Goes op 25 maart 1956, 82 jaar oud, dochter van IX-dv.
 10. Maatje Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1877, overleden aldaar op 18 juli 1880, 3 jaar oud.

X-l Jan de Baar, landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 september 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 23 mei 1899, 62 jaar oud, zoon van IX-d. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1888, op 51-jarige leeftijd met Jobje Goense (30 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1858, overleden te 's-Heerenhoek op 25 april 1937, 79 jaar oud, dochter van IX-dz.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 mei 1902, op 44-jarige leeftijd met Joannes Bernardus Gerardus Werri (39 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1863, zoon van Joannes Werri en Margrietha Wilhelmina Steketee. (Hij is eerder getrouwd op 7 juni 1888, op 25-jarige leeftijd met Sara van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1854, zie X-iz.)) Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 3 februari 1889.
 2. Jan de Baar, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 9 mei 1890. Hij is getrouwd te Borssele op 15 april 1920, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Smits (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 5 maart 1896, dochter van XI-sq.

X-m Marinus de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 september 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 14 juni 1905, 66 jaar oud, zoon van IX-d. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 23-jarige leeftijd met Appolonia Rijk (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1839, overleden aldaar op 28 oktober 1894, 55 jaar oud, dochter van X-gh. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 31 maart 1863, volgt onder XI-ai.
 2. Jacob de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1864, overleden aldaar op 9 april 1864, 27 dagen oud.
 3. Cornelia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 4 september 1865, volgt onder XI-aj.
 4. Maria de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 13 februari 1872, overleden aldaar op 26 maart 1872, 42 dagen oud.
 5. Maria de Baar, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 16 juli 1874. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1912, op 37-jarige leeftijd met Cornelius Bal (30 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 23 juli 1881, zoon van Jan Bal (landbouwer en winkelier) en Dina Wagenaar (dienstmeid).
 6. Jacobus de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 3 september 1875, overleden aldaar op 10 maart 1876, 189 dagen oud.
 7. Jacob de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 16 december 1878, volgt onder XI-ak.

X-n Jacob de Baar, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1841, overleden aldaar op 22 november 1870, 29 jaar oud, zoon van IX-d. Hij is getrouwd te Borssele op 15 mei 1867, op 26-jarige leeftijd met Johanna Allemekinders (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 8 december 1845, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1931, 85 jaar oud, dochter van X-el.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1874, op 28-jarige leeftijd met Pieter van Stee (27 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en wethouder, geboren te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1846, overleden aldaar op 27 april 1911, 64 jaar oud, zoon van IX-dw.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1868, volgt onder XI-al.
 2. Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1871, volgt onder XI-am.

X-o Maatje de Baar, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1843, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1892, 49 jaar oud, dochter van IX-d. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 19-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1837, overleden aldaar op 15 februari 1927, 89 jaar oud, zoon van IX-gf. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1863, volgt onder XI-an.
 2. Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1864, volgt onder XI-ao.
 3. Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1865, overleden aldaar op 28 maart 1950, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1925, op 59-jarige leeftijd met Jacob Rijk (51 jaar oud), landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1953, 79 jaar oud, zoon van XI-lm.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 8 augustus 1871, volgt onder XI-ui.)
 4. Pieter Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 augustus 1866, overleden aldaar op 31 december 1931, 65 jaar oud.
 5. Pieternella Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1868, volgt onder XI-ap.
 6. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1869, ongehuwd overleden aldaar op 22 mei 1915, 45 jaar oud.
 7. Jan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1871, overleden aldaar op 16 oktober 1953, 82 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1923, op 52-jarige leeftijd met Cornelia Uitterhoeve (49 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 mei 1952, 78 jaar oud, dochter van Marinus Uitterhoeve (landman) en Maria Vermue (koemelkster).
 8. Klazina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1872, volgt onder XI-aq.
 9. Hubrecht Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1873, volgt onder XI-ar.
 10. Catharina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 december 1874, overleden te 's-Heerenhoek op 3 juli 1945, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1906, op 31-jarige leeftijd met Jacobus Martens (34 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1872, zoon van Johannes Martens (arbeider) en Ludovica Kaas.
 11. Marinus Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1877, overleden aldaar op 16 juni 1946, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1913, op 36-jarige leeftijd met Agatha Magnus (37 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 mei 1875, overleden aldaar op 27 november 1945, 70 jaar oud, dochter van XI-uv.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1897, op 22-jarige leeftijd met Pieter Vette, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, volgt onder XI-nf.)
 12. Jacob Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juni 1878, volgt onder XI-as.
 13. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juli 1879, volgt onder XI-at.
 14. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1880, overleden voor 1 januari 1947, hoogstens 66 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 juni 1908, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Rijk (28 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1880, overleden aldaar op 1 januari 1947, 66 jaar oud, zoon van XI-ha.
 15. Johannes Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1882.
 16. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 september 1883, overleden aldaar op 22 oktober 1941, 58 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1914, op 31-jarige leeftijd met Dingenis Hoondert (31 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1883, overleden te Goes op 4 januari 1944, 60 jaar oud, zoon van XI-ie.
 17. Maria Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1887, ongehuwd overleden aldaar op 10 juni 1907, 20 jaar oud.

X-p Klazina de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 25 juli 1912, 67 jaar oud, dochter van IX-d. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 20-jarige leeftijd (1) met Marinus van Stee (23 jaar oud), vleeshouwersknecht en slager, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1876, 34 jaar oud, zoon van X-gc. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1866, overleden aldaar op 15 oktober 1866, 192 dagen oud.
 2. Jacoba van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 5 april 1867, volgt onder XI-au.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 november 1877, op 32-jarige leeftijd (2) met Jan Allemekinders (33 jaar oud), boerenknecht en kleinlandbouwer, geboren te Borssele op 17 april 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juni 1929, 85 jaar oud, zoon van X-el.

X-q Jacomina Poole, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1793, dochter van IX-e. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 november 1813, op 20-jarige leeftijd met Laurus Boonman (29 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1784, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 maart 1851, 66 jaar oud, zoon van IX-s. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 augustus 1814.
 2. Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 december 1815.
 3. Pieternella Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1818, overleden aldaar op 10 maart 1818, 1 dag oud.
 4. Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1818, overleden aldaar op 12 maart 1818, 3 dagen oud.
 5. Pieter Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1819, overleden aldaar op 6 augustus 1821, 2 jaar oud.
 6. Adriaan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1821, volgt onder XI-av.
 7. Pieternella Laurusse Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1823, volgt onder XI-aw.
 8. Leendert Boonman, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1824, ongehuwd overleden aldaar op 7 mei 1869, 45 jaar oud.
 9. Adriana Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1826, volgt onder XI-ax.
 10. Leuntje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 augustus 1827, overleden aldaar op 31 oktober 1827, 71 dagen oud.
 11. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1831, overleden aldaar op 10 februari 1831.

X-r Johannis Boonman, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 juni 1861, 44 jaar oud, zoon van IX-f. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1847, op 30-jarige leeftijd met Tannetje Vermue (27 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 september 1819, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 oktober 1851, 32 jaar oud, dochter van Antonie Hubregtse Vermue (arbeider) en Anna van den Dries (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 april 1848, overleden aldaar op 29 april 1848.
 2. Levenloos Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 februari 1850, overleden aldaar op 4 februari 1850.
 3. Levenloos Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 oktober 1851, overleden aldaar op 10 oktober 1851.

X-s Willem Boonman, arbeider en landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1819, overleden aldaar op 6 maart 1903, 83 jaar oud, zoon van IX-f. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1859, op 40-jarige leeftijd (1) met Maria Boonman (40 jaar oud), arbeidster, geboren op 24 januari 1819, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1864, 45 jaar oud, dochter van X-az. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 november 1864, op 45-jarige leeftijd (2) met Martina van Eijkeren (37 jaar oud), arbeidster en landmansvrouw, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 februari 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1893, 66 jaar oud, dochter van IX-ex. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1866, volgt onder XI-ay.
 2. Pieter Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 mei 1869, ongehuwd overleden aldaar op 9 maart 1902, 32 jaar oud.

X-t Apollonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1821, dochter van IX-f. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 oktober 1845, op 24-jarige leeftijd met Jan Simonse (28 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 november 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 25 mei 1883, 66 jaar oud, zoon van Jacobus Simons (arbeider) en Maria Bul (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 april 1853, op 36-jarige leeftijd met Catharina Grim, geboren te Borssele op 17 juli 1828, zie XI-nt.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Simonse, geboren te 's-Heerenhoek op 28 maart 1848, volgt onder XI-az.

X-u Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 maart 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 15 december 1894, 71 jaar oud, dochter van IX-f. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1859, op 36-jarige leeftijd met Hubrecht Ars (35 jaar oud), landbouwer en winkelier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1824, overleden te 's-Heerenhoek op 20 juli 1891, 67 jaar oud, zoon van Petronella Arts.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 mei 1850, op 26-jarige leeftijd met Maria Raas, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1828, zie X-mm.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Ars, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 28 december 1864, overleden aldaar op 10 december 1901, 36 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1888, op 23-jarige leeftijd met Bastiaan Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1863, volgt onder XI-ae.

X-v Pieternella Boonman, geboren in het jaar 1817, overleden op 18 januari 1863, 46 jaar oud, dochter van IX-g. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1857, op 40-jarige leeftijd met Frans Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1823, zie XI-ns. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1859, overleden aldaar op 31 maart 1860, 211 dagen oud.

X-w Apolonia Boonman, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1824, overleden te 's-Heerenhoek op 31 oktober 1891, 67 jaar oud, dochter van IX-g. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1856, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelis Boonman (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 september 1831, overleden aldaar op 23 november 1865, 34 jaar oud, zoon van X-bb en IX-fx. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 28 maart 1856, ongehuwd overleden aldaar op 22 mei 1872, 16 jaar oud.
 2. Adriaan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1857.
 3. Leendert Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1858, overleden aldaar op 26 oktober 1858, 233 dagen oud.
 4. Jannetje Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1859, overleden aldaar op 26 maart 1860, 1 jaar oud.
 5. Jannetje Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1860, overleden aldaar op 12 mei 1861, 1 jaar oud.
 6. Leendert Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 juli 1861, overleden aldaar op 22 januari 1868, 6 jaar oud.
 7. Jannetje Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1862, overleden aldaar op 29 augustus 1862, 20 dagen oud.
 8. Pieter Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1863, volgt onder XI-ba.
 9. Willem Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 september 1865, volgt onder XI-bb.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1867, op 42-jarige leeftijd (2) met Pieter Knuijt (28 jaar oud), boerenknecht en veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1838, zoon van X-ft.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1896, op 57-jarige leeftijd met Catharina van den Dries (61 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 september 1834, overleden aldaar op 21 februari 1911, 76 jaar oud, dochter van Margrietha van den Dries. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1857, op 22-jarige leeftijd met Gillis Vermeule (28 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 maart 1829, overleden aldaar op 12 mei 1893, 64 jaar oud, zoon van Jan Gillisse Vermeule (arbeider) en Johanna van de Dood (dienstmeid).))

X-x Pieter Boonman, kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 december 1827, overleden aldaar op 28 januari 1879, 51 jaar oud, zoon van IX-g. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1854, op 26-jarige leeftijd met Tannetje van den Dries (28 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1826, overleden aldaar op 21 mei 1884, 58 jaar oud, dochter van X-gm. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1855, volgt onder XI-bc.
 2. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 september 1857, overleden aldaar op 7 september 1860, 3 jaar oud.
 3. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 oktober 1859, overleden aldaar op 5 oktober 1859.
 4. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juni 1861.
 5. Neeltje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1863, volgt onder XI-bd.
 6. Johanna Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1866, ongehuwd overleden aldaar op 31 januari 1916, 49 jaar oud.
 7. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 oktober 1868, volgt onder XI-be.

X-y Johanna Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1831, overleden aldaar op 20 september 1907, 75 jaar oud, dochter van IX-g. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 21 mei 1857, op 25-jarige leeftijd met Bastiaan Vroonland (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse (Zeeland) op 20 november 1826, overleden aldaar op 25 februari 1901, 74 jaar oud, zoon van Marinus Vroonland (landbouwer) en Elisabeth Corn. Knuit (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Vroonland, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1858. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 27 mei 1908, op 50-jarige leeftijd met Johannes Steijn (51 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 mei 1857, zoon van X-le.
 2. Jannetje Vroonland, boerenmeid, geboren te Nisse (Zeeland) op 14 juni 1859. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 17 januari 1894, op 34-jarige leeftijd met Jan Huige (38 jaar oud), landbouwer en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op 30 maart 1855, overleden te Goes op 7 februari 1922, 66 jaar oud, zoon van X-bu.
 3. Martina Vroonland, geboren te Nisse (Zeeland) op 30 mei 1861, overleden aldaar op 17 november 1897, 36 jaar oud.
 4. Leuntje Vroonland, boerenmeid, geboren te Nisse (Zeeland) op 6 november 1862, ongehuwd overleden aldaar op 23 mei 1882, 19 jaar oud.
 5. Paulina Vroonland, geboren te Nisse (Zeeland) op 13 april 1864, overleden aldaar op 28 juni 1864, 76 dagen oud.
 6. Jobje Vroonland, geboren te Nisse (Zeeland) op 19 november 1866, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juli 1943, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 16 april 1902, op 35-jarige leeftijd met Aalbregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1848, volgt onder X-nv.
 7. Jacoba Vroonland, geboren te Nisse (Zeeland) op 23 mei 1870, volgt onder XI-bf.
 8. Marinus Vroonland, geboren te Nisse (Zeeland) op 5 mei 1871, volgt onder XI-bg.
 9. Adriaan Vroonland, geboren te Nisse (Zeeland) op 14 april 1872, volgt onder XI-bh.
 10. Cornelia Vroonland, geboren te Nisse (Zeeland) op 15 februari 1874, volgt onder XI-bi.

X-z Jobina Boonman, dienstmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 januari 1835, overleden te 's-Heerenhoek op 7 juni 1864, 29 jaar oud, dochter van IX-g. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1860, op 25-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, zie X-nr. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1861, volgt onder XI-bj.
 2. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 28 november 1861, overleden aldaar op 2 augustus 1862, 247 dagen oud.
 3. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 4 november 1862, overleden aldaar op 19 december 1862, 45 dagen oud.
 4. Jannetje Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1863, overleden aldaar op 1 maart 1864, 73 dagen oud.

X-aa Jan Bos, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 januari 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 maart 1893, 68 jaar oud, zoon van IX-h. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1854, op 29-jarige leeftijd met Maria van den Ende (29 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 29 juli 1880, 55 jaar oud, dochter van Antonij van den Ende (arbeider) en Elisabeth van Sweveren (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Bos, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 juni 1862. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 oktober 1891, op 29-jarige leeftijd met Jan de Vroe (33 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 mei 1858, overleden aldaar op 27 januari 1937, 78 jaar oud, zoon van Marinus de Vroe (arbeider) en Magdaleena van den Ende (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1886, op 27-jarige leeftijd met Dina Moison (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 september 1859, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 februari 1890, 30 jaar oud, dochter van XI-fe.)
 2. Josina Bos, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1871, volgt onder XI-bk.

X-ab Maria Bos, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 31 mei 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1888, 71 jaar oud, dochter van IX-i. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse Rijk (35 jaar oud), slager en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1806, overleden aldaar op 15 maart 1880, 73 jaar oud, zoon van IX-ck.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1828, op 21-jarige leeftijd met Margaretha de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1799, zie IX-dg.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1843, volgt onder XI-bl.
 2. Klazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1845, volgt onder XI-bm.
 3. Pieternella Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1846, overleden aldaar op 2 april 1847, 1 jaar oud.
 4. Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1847.
 5. Laurentius Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1850, ongehuwd overleden aldaar op 31 december 1871, 21 jaar oud.
 6. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1854, volgt onder XI-bn.
 7. Jobtje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1856.
 8. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1859, overleden aldaar op 27 januari 1859, 18 dagen oud.

X-ac Jacob Bos, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 7 oktober 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1862, 40 jaar oud, zoon van IX-i. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 september 1848, op 26-jarige leeftijd met Pieternella van 't Westeinde (26 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 28 januari 1822, dochter van IX-gc. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Bos, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 30 december 1849, ongehuwd overleden aldaar op 7 augustus 1876, 26 jaar oud.
 2. Janna Bos, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1849, overleden aldaar op 4 augustus 1860, 11 jaar oud.
 3. Maatje Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1851, volgt onder XI-bo.
 4. Maria Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 22 maart 1852, overleden aldaar op 16 juni 1852, 86 dagen oud.
 5. Jacobus Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 8 april 1853, overleden aldaar op 29 augustus 1853, 143 dagen oud.
 6. Pieter Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1854, overleden aldaar op 3 december 1854, 257 dagen oud.
 7. Maria Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 25 april 1855, overleden aldaar op 4 juni 1855, 40 dagen oud.
 8. Cornelis Bos, geboren te 's-Heerenhoek in augustus 1856, overleden aldaar op 21 oktober 1856, 2 maanden oud.
 9. Maria Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juli 1861, overleden aldaar op 2 november 1862, 1 jaar oud.

X-ad Sara Bos, boerenmeid, arbeidster en herbergierster, geboren te 's-Gravenpolder op 21 februari 1823, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 december 1909, 86 jaar oud, dochter van IX-i. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1850, op 27-jarige leeftijd met Jacob van Eijkeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 17 februari 1822, zie X-lm. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1850, ongehuwd overleden te Oostburg op 13 april 1920, 69 jaar oud.
 2. Cornelis van Eijkeren, koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 december 1851, overleden te Middelburg op 5 februari 1898, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juni 1887, op 35-jarige leeftijd met Cornelia Zuidhof (23 jaar oud), dienstmeid en koopvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1864, overleden te Middelburg op 12 februari 1895, 30 jaar oud, dochter van X-aj.
 3. Maria van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1853, overleden aldaar op 9 november 1853, 223 dagen oud.
 4. Paulus van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1854, overleden aldaar op 6 april 1858, 3 jaar oud.
 5. Johannis van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1856, overleden aldaar op 4 februari 1858, 2 jaar oud.
 6. Jacob van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 december 1857, overleden aldaar op 18 augustus 1859, 1 jaar oud.
 7. Maria van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1859, overleden aldaar op 7 oktober 1859, 204 dagen oud.
 8. Johanna van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1861, overleden aldaar op 14 mei 1861, 22 dagen oud.

X-ae Willem Langemaire, landbouwer en koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 september 1866, 53 jaar oud, zoon van IX-j.

Willem Langemaare
Dienstplichtige ZMS in 1838 's-Heer Arendskerke
Functie : schutter
Geboortedatum : 14-09-1813
Geboorteplaats : 's-Heer Arendskerke
In dienst vanaf : 1838.
Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 11 juli 1845, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Uiterhoeve (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1825, overleden te Nisse (Zeeland) op 13 oktober 1858, 33 jaar oud, dochter van IX-ga. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 20 juni 1846, overleden aldaar op 25 augustus 1846, 66 dagen oud.
 2. Cornelis Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 13 januari 1848, volgt onder XI-bp.
 3. Cornelia Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 15 juli 1849, overleden aldaar op 16 oktober 1849, 93 dagen oud.
 4. Johannes Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 26 augustus 1850.
 5. Jan Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 12 februari 1852, overleden aldaar op 1 september 1852, 202 dagen oud.
 6. Cornelia Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 14 mei 1853, volgt onder XI-bq.
 7. Anthonetta Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 12 augustus 1854, volgt onder XI-br.
 8. Catharina Maria Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 2 februari 1856, overleden aldaar op 3 februari 1856, 1 dag oud.
 9. Daniel Langemaire, arbeider, geboren te Nisse (Zeeland) op 13 oktober 1858. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 mei 1885, op 26-jarige leeftijd met Magdalena Franse (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 juni 1861, dochter van XI-gt.
Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 18 juli 1860, op 46-jarige leeftijd (2) met Joanna Paulusse (29 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1831, overleden op 13 juni 1906, 75 jaar oud, dochter van Johannes Paulusse (vrachtrijder) en Maria Timmerman.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1879, op 48-jarige leeftijd met Willem Witkam (49 jaar oud), koopman en winkelier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1829, zoon van IX-er. (Hij is eerder getrouwd te Goes op 23 april 1857, op 27-jarige leeftijd met Catharina van den Dries (25 jaar oud), arbeidster en winkelierster, geboren te Goes op 1 juli 1831, overleden aldaar op 19 november 1878, 47 jaar oud, dochter van Petrus Janse van den Dries (boerenknecht en arbeider) en Catharina van den Broeke (arbeidster).)) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Magdalena Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 26 februari 1861, volgt onder XI-bs.
 2. Jacoba Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 26 februari 1862, overleden aldaar op 19 december 1862, 296 dagen oud.
 3. Marinus Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 28 januari 1863, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1900, 37 jaar oud.
 4. Jan Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 11 april 1864, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1865, 1 jaar oud.
 5. Petronella Paulina Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juni 1865, overleden aldaar op 5 augustus 1865, 40 dagen oud.
 6. Catharina Maria Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1866, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1897, 30 jaar oud.

X-af Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, wonende te Baarland, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1883, 67 jaar oud, dochter van IX-j. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1837, op 21-jarige leeftijd met Danker Pieterse Remijn (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 17 november 1810, wonende aldaar, overleden aldaar op 30 oktober 1880, 69 jaar oud, zoon van IX-av. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 26 juli 1838, overleden aldaar op 24 februari 1843, 4 jaar oud.
 2. Tannetje Remijn, geboren te Baarland op 5 juli 1840, volgt onder XI-bt.
 3. Magdalena Remijn, geboren te Baarland op 10 december 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1887, 45 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 21 mei 1863, op 21-jarige leeftijd met Willem van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, volgt onder X-nq.
 4. Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 24 juli 1843, volgt onder XI-bu.
 5. Johanna Remijn, geboren te Baarland op 17 november 1845, overleden aldaar op 27 augustus 1853, 7 jaar oud.
 6. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 18 juni 1847, overleden aldaar op 21 juni 1847, 3 dagen oud.
 7. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 23 juli 1848, overleden aldaar op 24 augustus 1848, 32 dagen oud.
 8. Adriana Remijn, geboren te Baarland op 27 februari 1853, overleden aldaar op 26 maart 1870, 17 jaar oud.
 9. Janna Remijn, geboren te Baarland op 20 juli 1854, overleden aldaar op 1 september 1856, 2 jaar oud.
 10. Pieter Remijn, landmansknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 14 februari 1856, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 maart 1941, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 28 mei 1880, op 24-jarige leeftijd (1) met Jacomina Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, volgt onder XI-b. Hij is getrouwd op 29 april 1903, op 47-jarige leeftijd (2) met Pieternella Walraven (46 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 februari 1857, overleden aldaar op 25 januari 1942, 84 jaar oud, dochter van X-ik.
 11. Cornelis Remijn, geboren te Baarland op 9 juni 1858, overleden aldaar op 9 juni 1858.

X-ag Jan Cornelisse Langemaire, kleermakersknecht en kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 21 april 1878, 57 jaar oud, zoon van IX-j. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1851, op 30-jarige leeftijd met Anthonia Acda, Tannetje (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 5 januari 1823, overleden aldaar op 8 januari 1900, 77 jaar oud, dochter van IX-dh. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Janse Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1854, overleden aldaar op 27 januari 1855, 227 dagen oud.
 2. Cornelia Langemaare, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1856, overleden aldaar op 9 mei 1856, 21 dagen oud.
 3. Dignus Langemaare, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1861, overleden aldaar op 26 februari 1866, 5 jaar oud.

X-ah Jannetje Aalbregtse de Jonge, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1840, 34 jaar oud, dochter van IX-k. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1829, op 23-jarige leeftijd met Janus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1805, zie X-iq. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Priem, landbouwer, afkomstig uit 's-Heerenhoek, geboren op 21 maart 1830, overleden te Baarland op 3 december 1912, 82 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 15 oktober 1863, op 33-jarige leeftijd met Jobina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, volgt onder X-fb.
 2. Aalbregt Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 19 mei 1831.
 3. Jacomina Priem, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 6 juni 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1905, 72 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1855, op 22-jarige leeftijd met Jan de Jonge (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1825, zoon van Dingenis Jacobusse de Jonge en Maatje Huige.
 4. Margaretha Priem, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 9 december 1834, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1870, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 25-jarige leeftijd met Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1830, volgt onder X-hx.
 5. Marinus Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1837, ongehuwd overleden aldaar op 1 november 1864, 27 jaar oud.
 6. Daniel Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1839, volgt onder XI-bv.
 7. Jozina Priem, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1840, overleden aldaar op 5 februari 1880, 39 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1874, op 34-jarige leeftijd met Norbertus Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1837, volgt onder X-km.

X-ai Josina de Jonge, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1807, dochter van IX-k. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1831, op 24-jarige leeftijd met Petrus Johannes de Bie (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1807, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 januari 1872, 65 jaar oud, zoon van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia van de Moer. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bie, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1833, volgt onder XI-bw.

X-aj Jan Zuidhof, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1828, overleden aldaar op 11 april 1875, 46 jaar oud, zoon van IX-l. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1855, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Knuijt (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1832, overleden te Middelburg op 8 november 1895, 63 jaar oud, dochter van IX-ca. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1856, overleden aldaar op 11 augustus 1856, 212 dagen oud.
 2. Jan Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 januari 1857.
 3. Adriana Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1858, volgt onder XI-bx.
 4. Cornelia Zuidhof, dienstmeid en koopvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1864, overleden te Middelburg op 12 februari 1895, 30 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juni 1887, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Eijkeren (35 jaar oud), koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 december 1851, overleden te Middelburg op 5 februari 1898, 46 jaar oud, zoon van X-lm en X-ad.

X-ak Catharina Zuidhof, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1830, ongehuwd overleden aldaar op 28 oktober 1897, 67 jaar oud, dochter van IX-l.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Pieter Zuidhof, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1856, volgt onder XI-by.
 2. Adriana Zuidhof, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 juli 1859, overleden aldaar op 2 april 1873, 13 jaar oud.

X-al Suzanna Zuidhof, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1833, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 september 1897, 64 jaar oud, dochter van IX-l. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 juni 1858, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Balleur (24 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 juli 1833, overleden aldaar op 28 mei 1911, 77 jaar oud, zoon van Franciscus Balleur (arbeider) en Johanna Keunings (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Balleur, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1861, volgt onder XI-bz.
 2. Anthonetta Balleur, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1864, volgt onder XI-ca.
 3. Digna Balleur, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1873, volgt onder XI-cb.

X-am Marinus Zuidhof, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1838, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1900, 62 jaar oud, zoon van IX-l. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 mei 1866, op 28-jarige leeftijd met Catharina van Luik (26 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 9 december 1839, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 maart 1903, 63 jaar oud, dochter van X-mf. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Zuidhof, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1867, volgt onder XI-cc.
 2. Elizabeth Zuidhof, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1868, volgt onder XI-cd.

X-an Johannis Janse Zuidhof, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1840, zoon van IX-m. Hij is getrouwd te Borssele op 17 juni 1869, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria van Eikeren (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Borssele op 27 december 1842, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 maart 1888, 45 jaar oud, dochter van Adriaan van Eijkeren (arbeider) en Johanna de Winter (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 februari 1875, volgt onder XI-ce.
Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 juli 1890, op 50-jarige leeftijd (2) met Cornelia Menheere (46 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 17 maart 1844, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 maart 1892, 48 jaar oud, dochter van XI-jq.

X-ao Cornelia Zuidhof, winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1842, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 mei 1911, 69 jaar oud, dochter van IX-m. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 juli 1868, op 26-jarige leeftijd met Pieter Francies Spielier (44 jaar oud), geboren te Biervliet (Zeeland) in het jaar 1824. Uit dit huwelijk:

 1. Ambroius Franciscus Spielier, arbeider, geboren in het jaar 1873. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1895, op 22-jarige leeftijd met Johanna Koens (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 september 1873, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1940, 66 jaar oud, dochter van XII-ip.

X-ap Elisabeth Zuidhof, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1848, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 juli 1933, 84 jaar oud, dochter van IX-m. Zij is getrouwd te Baarland op 27 april 1882, op 33-jarige leeftijd met Adriaan de Winter (29 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1853, overleden aldaar op 27 januari 1938, 84 jaar oud, zoon van X-ih. Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Winter, geboren te Baarland op 31 maart 1883, overleden aldaar op 3 april 1883, 3 dagen oud.
 2. Jan de Winter, arbeider, geboren te Baarland op 22 november 1884. Hij is getrouwd te Baarland op 8 april 1910, op 25-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1885, dochter van XI-pv.
 3. Maria de Winter, arbeidster, geboren te Baarland op 10 mei 1888. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1925, op 37-jarige leeftijd met Laurentius de Vos (36 jaar oud), kleinlandbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1889, zoon van Laurus de Vos (arbeider, herbergier en veldarbeider) en Elisabeth Cremers (boerenmeid).

X-aq Helena Zuidhof, boerenmeid, arbeidster, winkelierster, koopvrouw en veldarbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 22 november 1855, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 december 1907, 52 jaar oud, dochter van IX-m. Zij is getrouwd te Baarland op 24 mei 1883, op 27-jarige leeftijd met Jan Vette (27 jaar oud), boerenknecht, arbeider, koopman en commissionair in vee, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1856, zoon van XI-db. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vette, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 december 1883, overleden aldaar op 18 december 1883.
 2. Jacomina Vette, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1885, ongehuwd overleden aldaar op 4 september 1905, 20 jaar oud.
 3. Jan Vette, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1887, wonende te Borssele, overleden te 's-Heerenhoek op 29 februari 1960, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1925, op 38-jarige leeftijd met Catharina van de Plasse (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 februari 1894, dochter van Marinus van de Plasse (arbeider) en Maria Catharina de Kooning (arbeidster).
 4. Cornelia Vette, geboren op 23 september 1889, volgt onder XI-cf.
 5. Adriaan Vette, landbouwersknecht en klompenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1892. Hij is getrouwd te Schoondijke op 15 augustus 1912, op 20-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 10 januari 1923 van) Nathalie de Paepe (17 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Schoondijke in het jaar 1895, dochter van Petrus Johannes de Paepe (veldarbeider) en Sophia Carolina Hontelez. Hij is getrouwd te Terneuzen op 31 mei 1923, op 31-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Middelburg op 11 mei 1932 van) Johanna Maria de Wael (25 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1898, dochter van Johannes Leopoldus de Wael (metselaar) en Clementina de Blok.
 6. Elisabeth Vette, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1894. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 januari 1917, op 22-jarige leeftijd met Geerard Leenman (24 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1893, zoon van XII-jl.
 7. Maria Vette, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1896. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1922, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Balleur (26 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 22 april 1896, zoon van XII-kz.

X-ar Adriana Rottier, geboren te Baarland in het jaar 1818, dochter van IX-n. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1845, op 27-jarige leeftijd met Hubregt Timmerman (26 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1819, overleden te Baarland op 5 februari 1866, 47 jaar oud, zoon van Laurus Pieterse Timmerman en Margrieta Vermue (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te Baarland op 24 oktober 1850, op 31-jarige leeftijd met Johanna Dankertse van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1814, zie X-kv.) Uit dit huwelijk:

 1. Laurens Timmerman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1846, volgt onder XI-cg.

X-as Adriana Hoondert, arbeidster en winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek op 28 april 1825, overleden aldaar op 24 maart 1864, 38 jaar oud, dochter van IX-o. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1850, op 24-jarige leeftijd met Hubregt Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1825, zie X-lb. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 11 maart 1852, overleden aldaar op 11 juni 1852, 92 dagen oud.
 2. Jacomina Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 10 januari 1854.
 3. Jan Witkam, horlogemaker, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1855, overleden te Goes op 14 januari 1912, 56 jaar oud.
 4. Cornelis Paulus Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 26 juni 1858, overleden aldaar op 8 september 1858, 74 dagen oud.
 5. Adriaan Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 28 april 1860, volgt onder XI-ch.
 6. Hubrecht Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 14 augustus 1862, overleden aldaar op 12 april 1864, 1 jaar oud.

X-at Cornelia Hoondert, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 augustus 1827, dochter van IX-o. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 december 1849, op 22-jarige leeftijd met Hubregt Westdorp (28 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 september 1821, zoon van X-og. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Westdorp, arbeider en koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 1 januari 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 september 1920, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1876, op 25-jarige leeftijd met Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1854, volgt onder XI-bn.
 2. Jan Westdorp, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1853, volgt onder XI-ci.
 3. Jacomina Westdorp, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1859, volgt onder XI-cj.

X-au Adriana van den Dries, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1817, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1886, 69 jaar oud, dochter van IX-p. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 december 1838, op 21-jarige leeftijd met Laurus Zuidhof (24 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 mei 1814, overleden aldaar op 4 november 1890, 76 jaar oud, zoon van Pieter Zuidhof en Maria van Weele. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1839, volgt onder XI-ck.
 2. Pieter Zuidhof, leurder en koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1841, overleden te 's-Heer Abtskerke op 8 november 1903, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 29 mei 1884, op 43-jarige leeftijd met Elena Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 december 1830, volgt onder XI-hx.
 3. Jan Zuidhof, veldarbeider en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 maart 1845, overleden te Oostburg op 3 november 1920, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 april 1875, op 30-jarige leeftijd met Maria Nagelkerke, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 maart 1846, volgt onder X-es.
 4. Marinus Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1849, volgt onder XI-cl.

X-av Cornelia Hoondert, dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1830, overleden aldaar op 13 december 1875, 45 jaar oud, dochter van IX-q. Zij is getrouwd te Baarland op 24 augustus 1855, op 24-jarige leeftijd met Johannis Pantus (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande (Zeeland) op 27 oktober 1830, overleden aldaar op 21 november 1896, 66 jaar oud, zoon van Jan Lambertus Pantus (arbeider) en Isabella Theresia van Landegem (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te Baarland op 15 augustus 1876, op 45-jarige leeftijd met Johanna Bal (37 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 april 1839, overleden aldaar op 21 november 1911, 72 jaar oud, dochter van IX-fn.) Uit dit huwelijk:

 1. Janna Pantus, geboren te Oudelande (Zeeland) op 15 augustus 1856, volgt onder XI-cm.
 2. Isabella Pantus, geboren te Oudelande (Zeeland) op 1 juli 1858.

X-aw Jacoba Hoondert, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 21 december 1924, 87 jaar oud, dochter van IX-q. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 mei 1872, op 35-jarige leeftijd met Anthonij Koens (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 17 september 1909, 71 jaar oud, zoon van Pieter Koens (landbouwer) en Adriana Slaakweg (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Koens, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juli 1873, ongehuwd overleden aldaar op 10 juni 1909, 35 jaar oud.
 2. Janna Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1875, volgt onder XI-cn.
 3. Adriana Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1879.
 4. Willem Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 december 1881, overleden aldaar op 9 november 1882, 335 dagen oud.

X-ax Pieter Hoondert, boerenknecht en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1844, overleden aldaar op 8 mei 1916, 71 jaar oud, zoon van IX-q. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 mei 1883, op 38-jarige leeftijd met Anna Catharina Martens (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 9 november 1859, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1956, 96 jaar oud, dochter van Johannes Martens (arbeider) en Ludovica Kaas. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 20 februari 1884, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 september 1939, 55 jaar oud.
 2. Cornelia Ludovica Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1885, overleden aldaar op 21 januari 1892, 6 jaar oud.
 3. Adriana Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 9 november 1887.
 4. Joannes Hoondert, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 25 oktober 1889, overleden te Goes op 27 juni 1961, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 mei 1917, op 27-jarige leeftijd met Adriana Schrieks (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 februari 1892, dochter van Hubertus Schrieks (stamper, arbeider en droger) en Anna van Dijke (dienstmeid en arbeidster).
 5. Clazina Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 1 oktober 1891, volgt onder XI-co.
 6. Willem Hoondert, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 26 september 1893. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1926, op 32-jarige leeftijd met Catharina Rijk (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 augustus 1898, dochter van XI-r.
 7. Jacobus Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1901. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1928, op 27-jarige leeftijd met Maria Jacomina Boudens (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 juli 1903, dochter van XII-fs.
 8. Cornelia Ludovia Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1905. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 mei 1929, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Vreeke (28 jaar oud), palingvisser en winkelier en kapper, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1901, overleden te Goes op 7 februari 1937, 35 jaar oud, zoon van XII-is.

X-ay Magdalena Adriaanse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1782 (RK), overleden aldaar op 1 februari 1816, 33 jaar oud, dochter van IX-r. Zij is getrouwd op 6 november 1800, op 18-jarige leeftijd met Bastiaan Willemse Remijn (21 jaar oud), geboren te Baarland op 24 december 1778 (RK), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1847, 68 jaar oud, zoon van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik.
(Hij is later getrouwd te Borssele op 5 juli 1816, op 37-jarige leeftijd met Johanna Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1775, zie IX-cq. Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1827, op 48-jarige leeftijd met Pieternella Pieterse Priem (49 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1777, overleden te Borssele op 13 november 1848, 71 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe. (Zij is eerder getrouwd te Borssele op 15 april 1799, op 21-jarige leeftijd met Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, zie IX-cm. Zij is eerder getrouwd te Borssele op 5 oktober 1811, op 34-jarige leeftijd met Jan Nicolaasse Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1781, zie IX-fp.)) Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bastiaanse Remijn, landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland op 19 oktober 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 77 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd (1) met zijn halfnicht Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, volgt onder X-gl. Hij is getrouwd op 20 juli 1839, op 37-jarige leeftijd (2) met Jacomina Almekinders (44 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1795, overleden te 's-Heerenhoek op 4 januari 1886, 91 jaar oud, dochter van VIII-cj.
  (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Johannes Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1786, volgt onder IX-ao.)
 2. Adrianus Bastiaanse Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juli 1804, overleden aldaar op 1 maart 1885, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1827, op 22-jarige leeftijd (1) met Johanna Langemaire (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1806, overleden aldaar op 1 februari 1828, 21 jaar oud, dochter van IX-j. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1829, op 24-jarige leeftijd (2) met Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1806, volgt onder IX-gj.
 3. Pieter Bastiaanse Remijn, landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1805, overleden aldaar op 14 oktober 1878, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1824, op 18-jarige leeftijd (1) met Jobina van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1804, volgt onder X-hc. Hij is getrouwd te Borssele op 17 oktober 1833, op 27-jarige leeftijd (2) met Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1811, volgt onder IX-gf.
 4. Cornelia Bastiaanse Remijn, Neeltje, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1807 (RK), overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 oktober 1884, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1826 (getuige was Emaire), op 19-jarige leeftijd met Jacob Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder X-gh.
 5. Cornelis Bastiaanse Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juli 1813, overleden aldaar op 20 april 1846, 32 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1837, op 24-jarige leeftijd met Jobje Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, volgt onder X-eo.

X-az Jacob Boonman, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1782, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1834, 52 jaar oud, zoon van IX-s. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 augustus 1811, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Vroonland (21 jaar oud), koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, overleden aldaar op 2 augustus 1858, 68 jaar oud, dochter van Hubregt Pieterse Vroonland en Jacomina Janse Vlaanderman. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1811, overleden aldaar op 12 december 1811, 79 dagen oud.
 2. Jacob Boonman, zandbaas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1817, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juli 1857, 40 jaar oud.
 3. Maria Boonman, arbeidster, geboren op 24 januari 1819, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1864, 45 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1859, op 40-jarige leeftijd met Willem Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1819, volgt onder X-s.
 4. Pieter Boonman, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 juli 1822, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 december 1857, 35 jaar oud.

X-ba Pieter Boonman, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1785, overleden aldaar op 26 september 1847, 62 jaar oud, zoon van IX-s. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 november 1811, op 26-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Oudelande (Zeeland) op 20 oktober 1789, overleden te 's-Heerenhoek op 20 september 1874, 84 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Boonman, boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1812, overleden aldaar op 2 mei 1892, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1841, op 29-jarige leeftijd (1) met Johanna Marinusse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, volgt onder X-bm. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1857, op 45-jarige leeftijd (2) met Johanna Rijk (42 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815, overleden aldaar op 8 juli 1888, 73 jaar oud, dochter van IX-ck.
 2. Leuntje Boonman, geboren in het jaar 1819, volgt onder XI-cp.
 3. Nicolaas Boonman, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1824, overleden aldaar op 17 januari 1840, 15 jaar oud.

X-bb Leendert Boonman, Leonardus, landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1787, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1855, 68 jaar oud, zoon van IX-s. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 april 1817, op 30-jarige leeftijd (1) met Magdalena Vermue (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 mei 1792, overleden aldaar op 22 maart 1828, 35 jaar oud, dochter van Cornelis Laurusse Vermue en Maria de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 februari 1820, volgt onder XI-cq.
 2. Maria Boonman, geboren in oktober 1822, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1823, 4 maanden oud.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1830, op 43-jarige leeftijd (2) met zijn halfnicht Catharina Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1800, zie IX-fx. Uit dit huwelijk:
 1. 3-5 : Zie onder IX-fx.

X-bc Lena Jacobse Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, overleden aldaar op 22 juli 1863, 73 jaar oud, dochter van IX-s. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1817, op 27-jarige leeftijd met Dingenis Oosthoek (29 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1788, overleden aldaar op 21 augustus 1836, 48 jaar oud, zoon van Jacob Oosthoek en Joanna Zeijlom. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Oosthoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1818, overleden aldaar op 22 januari 1818.
 2. Jacob Oosthoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1819, volgt onder XI-cr.
 3. Pieternella Oosthoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1821, overleden aldaar op 30 maart 1823, 1 jaar oud.
 4. Dingenis Oosthoek, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 augustus 1825, ongehuwd overleden aldaar op 2 september 1900, 75 jaar oud.
 5. Gillis Oosthoek, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 oktober 1830, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 maart 1905, 74 jaar oud.

X-bd Adriana Boonman, geboren te Heinkenszand in het jaar 1791, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1842, 51 jaar oud, dochter van IX-s. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 13 december 1817, op 26-jarige leeftijd (1) met Hubregt Poole (34 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 16 januari 1783, overleden te Heinkenszand op 11 januari 1827, 43 jaar oud, zoon van Matthijs Poole en Joanna Bek. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 13 december 1827, op 36-jarige leeftijd (2) met Gilles Janse (27 jaar oud), akkerbouwersknecht, afkomstig uit Driewegen (Zeeland), geboren in het jaar 1800, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 augustus 1867, 67 jaar oud, zoon van Hermanus Janse en Lena Jillise Rentmeester (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 9 mei 1844, op 44-jarige leeftijd met Geertruid Pieterse Zuidhof (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1821, overleden te 's-Heer Abtskerke op 20 oktober 1845, 24 jaar oud, dochter van Pieter Zuidhof en Maria van Weele. (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand op 1 mei 1839, op 18-jarige leeftijd met Joannes Pieterse Wagenaar (35 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1804, overleden te 's-Heer Abtskerke op 7 mei 1843, 39 jaar oud, zoon van Pieter Hugo Wagenaar en Lijdia de Vos.)) Uit dit huwelijk:

 1. Helena Janse, geboren te Heinkenszand in het jaar 1829, volgt onder XI-cs.
 2. Harman Janse, geboren te Heinkenszand in het jaar 1833, volgt onder XI-ct.

X-be Nicolaas Boonman, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, overleden aldaar op 10 februari 1879, 82 jaar oud, zoon van IX-s. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1824, op 27-jarige leeftijd met Joanna Bek (23 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 3 januari 1864, 63 jaar oud, dochter van Marinus Hubregtse Bek (slachter) en Jannetje Klaus. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 maart 1824, overleden aldaar op 23 juni 1824, 96 dagen oud.
 2. Pieternella Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1825, overleden aldaar op 23 juli 1825, 61 dagen oud.
 3. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 augustus 1826, overleden aldaar op 25 april 1828, 1 jaar oud.
 4. Jannetje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1827, overleden aldaar op 17 januari 1829, 1 jaar oud.
 5. Pieternella Boonman, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1829, ongehuwd overleden aldaar op 7 februari 1856, 26 jaar oud.
 6. Jannetje Boonman, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1832. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1869, op 37-jarige leeftijd met Bastiaan Janse (36 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 juli 1832, zoon van IX-bh.
 7. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1834.
 8. Adriana Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1836, overleden aldaar op 31 maart 1836, 42 dagen oud.
 9. Elisabeth Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1836, ongehuwd overleden aldaar op 5 december 1860, 24 jaar oud.
 10. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 maart 1837, overleden aldaar op 15 oktober 1838, 1 jaar oud.
 11. Cornelia Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 maart 1840.
 12. Pieter Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 april 1842, overleden aldaar op 1 oktober 1842, 178 dagen oud.
 13. Adriana Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 mei 1843, overleden aldaar op 22 oktober 1843, 163 dagen oud.
 14. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1844, overleden aldaar op 23 april 1848, 3 jaar oud.

X-bf Leuntje Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1833, 35 jaar oud, dochter van IX-s. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 september 1820, op 22-jarige leeftijd met Joannis Grimminck (21 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1799, overleden te 's-Gravenpolder op 20 januari 1869, 70 jaar oud, zoon van Joannis Grimminck (arbeider) en Catharina van de Wijngaard.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 februari 1836, op 37-jarige leeftijd met Maria Priem, gedoopt te 's-Heerenhoek op 26 september 1810, zie X-ed.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Grim, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1822. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 maart 1849, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Knuijt (29 jaar oud), arbeider, geboren te Nisse (Zeeland) op 3 december 1819, zoon van IX-bv.
 2. Catharina Grimminck, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, volgt onder XI-cu.
 3. Adriana Grimmink, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1824, volgt onder XI-cv.
 4. Johannis Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1825, volgt onder XI-cw.
 5. Jannetje Grimminck, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 januari 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1879, 52 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1859, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1829, volgt onder X-hl.
 6. Jacob Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1828, overleden aldaar op 8 september 1830, 2 jaar oud.
 7. Hubregt Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1830.

X-bg Daniel Schertzing, arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1797, overleden aldaar op 5 april 1838, 41 jaar oud, zoon van IX-t. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 3 juli 1819, op 22-jarige leeftijd met Elizabeth Almekinders (19 jaar oud), geboren in het jaar 1800, overleden op 17 februari 1825, 25 jaar oud, dochter van Marinis Almekinders en Matje Bek. Uit dit huwelijk:

 1. Filippus Schertzing, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 augustus 1819, volgt onder XI-cx.
 2. Jeroen Schertzing, geboren op 24 januari 1821, overleden te Driewegen (Zeeland) op 25 januari 1821, 1 dag oud.
 3. Maatje Schertzing, geboren te Driewegen (Zeeland) op 24 januari 1821, volgt onder XI-cy.
 4. Willemina Schertzing, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1822, overleden aldaar op 27 november 1836, 14 jaar oud.
 5. Adriana Schertzing, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 januari 1825, volgt onder XI-cz.

X-bh Jan Cornelisse Vette, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1793, zoon van IX-u. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1825, op 32-jarige leeftijd met Pieternella van 't Westeinde (25 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1879, 79 jaar oud, dochter van IX-eo.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 juli 1844, op 44-jarige leeftijd met Jan van den Dries (46 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1798, zoon van Laurentius van den Dries en Francina Claus. (Hij was weduwnaar van Maria Wisard.)) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 november 1826, volgt onder XI-da.
 2. Martina Vette, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 december 1827, overleden te Vlake op 12 april 1862, 34 jaar oud. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 22 oktober 1852, op 24-jarige leeftijd met Gerardus Jacobus Bal, geboren te Kapelle (Zeeland) op 18 december 1829, volgt onder X-mz.
 3. Adriaan Vette, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1829, volgt onder XI-db.

X-bi Jeroen Vette, arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1795, overleden aldaar op 24 april 1841, 46 jaar oud, zoon van IX-u. Hij is getrouwd te Borssele op 13 mei 1826, op 31-jarige leeftijd met Maria van den Dries (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, overleden te Borssele op 22 februari 1854, 53 jaar oud, dochter van Johannis Bastiaanse van den Dries en Wilhelmina Cornelisse Almekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Vette, geboren te Borssele op 11 september 1826, overleden aldaar op 12 september 1826, 1 dag oud.
 2. Martina Vette, geboren te Borssele op 28 januari 1828, volgt onder XI-dc.
 3. Jan Vette, geboren te Borssele op 25 mei 1829, volgt onder XI-dd.
 4. Wilhelmina Vette, koemelkster en winkelierster, geboren te Borssele op 28 november 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1902, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 30 april 1862, op 31-jarige leeftijd met Pieter van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1831, volgt onder X-er.
 5. Cornelis Vette, geboren te Borssele op 8 juni 1832.
 6. Cornelia Vette, geboren te Borssele op 1 mei 1834, volgt onder XI-de.
 7. Petrus Jeroense Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 29 januari 1836, volgt onder XI-df.
 8. Maatje Vette, geboren te Borssele op 27 februari 1838, overleden aldaar op 28 februari 1838, 1 dag oud.
 9. Hubregt Vette, boerenknecht, geboren te Borssele op 10 september 1840. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1873, op 32-jarige leeftijd met Margrieta Huige (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1844, dochter van Johannis de Meij (vrachtrijder) en Hendrika Boutens (landbouwster).

X-bj Cornelia Vette, huisvrouw en kuiper, geboren te Borssele in het jaar 1798 (RK), dochter van IX-u.

Voornaam: Cornelia
Achternaam: Vette
Woonplaats: Goes
Rol: Emigrant
Plaats: Goes
Leeftijd: 60
Beroep: Kuiper
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Kinderen: 2
Reden: Verbetering van bestaan
Opmerkingen: Weduwe van Jacobus Pals
Datum vertrek: 1857
Bestemming land: Noord-Amerika.
Zij is getrouwd te Goes op 1 juni 1826, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Pals (31 jaar oud), kuiper, geboren te Goes in het jaar 1795, overleden aldaar op 9 mei 1856, 61 jaar oud, zoon van Adriaan Pals (kuiper) en Anna Loots.
(Hij is eerder getrouwd te Goes voor 1819, op hoogstens 24-jarige leeftijd met Cornelia Almekinders, geboren in het jaar 1797, zie IX-fu.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Martinus Pals, kuiper, geboren te Goes op 24 februari 1827 (RK). Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 februari 1848, op 20-jarige leeftijd met Maria van 't Westeinde (35 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 juni 1812, dochter van IX-dk.
 2. Anna Cornelia Pals, geboren te Goes op 12 januari 1829 (RK), overleden aldaar op 16 maart 1830, 1 jaar oud.
 3. Anna Maria Pals, geboren te Goes op 23 februari 1832 (RK).
 4. Aarnout Pieter Pals, geboren te Goes op 11 oktober 1833 (RK).
 5. Katharina Jacoba Pals, geboren te Goes na september 1836 (RK), overleden aldaar op 19 december 1836, hoogstens 3 maanden oud.
 6. Adriaan Hendricus Pals, geboren te Goes op 27 maart 1839 (RK), overleden aldaar op 6 september 1839, 163 dagen oud.

X-bk Helena Vette, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 juni 1828, 24 jaar oud, dochter van IX-u. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 november 1826, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Adriaanse Pover (29 jaar oud), boerenknecht en landman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1797, overleden te Goes op 24 juni 1834, 37 jaar oud, zoon van IX-gp.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1821, op 24-jarige leeftijd met Josina Janse Priem, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1796, zie X-ha.) Uit dit huwelijk:

 1. Martina Pover, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 maart 1828, overleden aldaar op 28 maart 1828.
  Het kind was vier en een half uur oud.

X-bl Daniel DaniŽlse Boonman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1804, overleden aldaar op 13 februari 1870, 65 jaar oud, zoon van IX-v en IX-do. Hij is getrouwd te Borssele op 8 juni 1826, op 22-jarige leeftijd met Jozina Compiet (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 22 april 1804, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1860, 55 jaar oud, dochter van Jacobus Compiet en Tannetje Laurusse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1827, ongehuwd overleden aldaar op 4 september 1845, 18 jaar oud.
 2. Tannetje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1828, volgt onder XI-dg.
 3. Daniel Boonman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1830, overleden aldaar op 18 maart 1915, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 februari 1859, op 28-jarige leeftijd met Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1836, volgt onder X-ez.
 4. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1831, overleden aldaar op 24 november 1831.
 5. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1832, volgt onder XI-dh.
 6. Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, volgt onder XI-di.
 7. Apolonia Boonman, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1835, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 april 1919, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 22-jarige leeftijd met Johannes Goense, geboren op 17 mei 1837, volgt onder X-di.
 8. Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1837, volgt onder XI-dj.
 9. Johannes Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1838, volgt onder XI-dk.
 10. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 november 1839, overleden aldaar op 1 november 1839.
 11. Marinus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 oktober 1840, overleden te 's-Heerenhoek op 27 september 1880, 39 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1874, op 34-jarige leeftijd met Martina Goense (32 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 22 maart 1909, 66 jaar oud, dochter van IX-ap.
 12. Klazina Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 november 1841.
 13. Laurus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1843, volgt onder XI-dl.
 14. Cornelia Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1845, volgt onder XI-dm.

X-bm Johanna Marinusse Boonman, koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, dochter van IX-w. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1841, op 24-jarige leeftijd met Laurus Boonman (29 jaar oud), boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1812, overleden aldaar op 2 mei 1892, 80 jaar oud, zoon van X-ba.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1857, op 45-jarige leeftijd met Johanna Rijk (42 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815, overleden aldaar op 8 juli 1888, 73 jaar oud, dochter van IX-ck.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1842, volgt onder XI-dn.
 2. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1843, overleden aldaar op 11 januari 1843.
 3. Tannetje Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1846, overleden aldaar op 1 juni 1847, 244 dagen oud.
 4. Marinus Boonman, arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1849, wonende te Schoondijke, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1949, 99 jaar oud. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 mei 1876, op 26-jarige leeftijd met Jacomina Rijk, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 8 oktober 1848, volgt onder X-ko.
 5. Huibregt Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 juli 1851, volgt onder XI-do.
 6. Tannetje Boonman, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1853, overleden te Kwadendamme (Zeeland) op 1 april 1928, begraven aldaar op 4 april 1928, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 februari 1876, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1855, volgt onder XI-w.

X-bn Geertruida Marinusse Boonman, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1818, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 april 1883, 64 jaar oud, dochter van IX-w. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1846, op 27-jarige leeftijd met Willem van Stee (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1821, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 oktober 1909, 88 jaar oud, zoon van IX-de. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1847, overleden aldaar op 20 december 1850, 3 jaar oud.
 2. Antonia van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juli 1849, ongehuwd overleden te 's-Heer Abtskerke op 30 mei 1867, 17 jaar oud.
 3. Pieter van Stee, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 augustus 1851, overleden te 's-Heer Abtskerke op 26 juli 1917, 65 jaar oud.
 4. Marinus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1853, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1936, 82 jaar oud.
 5. Catharina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1859, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1936, 77 jaar oud.

X-bo Helena Boonman, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1820, overleden aldaar op 25 februari 1900, 79 jaar oud, dochter van IX-w. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1853, op 32-jarige leeftijd met Willem Remijn (37 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 augustus 1911, 95 jaar oud, zoon van IX-aw. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Remijn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 januari 1854, overleden aldaar op 7 augustus 1863, 9 jaar oud.
 2. Marinus Remijn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juli 1855, volgt onder XI-dp.
 3. Tannetje Remijn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1859, overleden aldaar op 5 februari 1941, 81 jaar oud.

X-bp Maria Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1824, overleden aldaar op 11 maart 1898, 74 jaar oud, dochter van IX-w. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1856, op 32-jarige leeftijd met Aalbregt Huige (35 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1821, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 april 1885, 64 jaar oud, zoon van IX-fz. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 augustus 1860.
 2. Joanna Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1862, volgt onder XI-dq.

X-bq Jacobus Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1826, overleden aldaar op 20 januari 1892, 65 jaar oud, zoon van IX-w. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1852, op 26-jarige leeftijd met Magdalena Rijk (24 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1828, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 augustus 1905, 77 jaar oud, dochter van X-gh. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Jacobuszoon Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 18 februari 1854, volgt onder XI-dr.
 2. Jakob Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1855, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1862, 7 jaar oud.
 3. Cornelis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 19 januari 1857, volgt onder XI-ds.
 4. Aalbregt Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 3 mei 1858, overleden aldaar op 14 november 1858, 195 dagen oud.
 5. Neeltje Boonman, Cornelia, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1859, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1902, 42 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1884, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1845, volgt onder X-dg.
 6. Willem Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 december 1860, overleden aldaar op 7 oktober 1863, 2 jaar oud.
 7. Tannetje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1861, volgt onder XI-dt.
 8. Jobje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 november 1862, overleden aldaar op 24 mei 1865, 2 jaar oud.
 9. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 februari 1864, overleden aldaar op 16 maart 1864, 26 dagen oud.
 10. Jobje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1865, overleden aldaar op 15 september 1867, 2 jaar oud.
 11. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1866, overleden aldaar op 4 februari 1870, 3 jaar oud.
 12. Willem Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1868, overleden aldaar op 26 september 1868, 200 dagen oud.
 13. Apolonia Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1870, volgt onder XI-du.

X-br Geertruida Boonman, landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden te Oudelande (Zeeland) op 20 januari 1880, 71 jaar oud, dochter van IX-x. Zij was gehuwd met Johannis Wilmse, arbeider en landbouwer, geboren te Woensdrecht in het jaar 1802, overleden te Oudelande (Zeeland) op 5 februari 1860, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Wilmse, geboren te 's-Heerenhoek op 5 juni 1835, overleden aldaar op 26 maart 1836, 295 dagen oud.
 2. Maria Wilmse, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 28 januari 1837, ongehuwd overleden te Oudelande (Zeeland) op 7 februari 1892, 55 jaar oud.
 3. Cornelia Wilmse, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1839, volgt onder XI-dv.
 4. Johanna Wilmse, geboren te 's-Heerenhoek op 3 januari 1842, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 juli 1909, 67 jaar oud.
 5. Barbara Wilmse, geboren te 's-Heerenhoek op 23 april 1844, volgt onder XI-dw.
 6. Pieter Wilmse, geboren te 's-Heerenhoek op 14 januari 1851, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 maart 1931, 80 jaar oud.

X-bs Cornelis Pieterse Boonman, molenaar, landbouwer en herbergier, geboren te Borssele op 4 september 1812, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1888, 75 jaar oud, zoon van IX-x.

Landbouwer te Borssele: Noordhoek, hofstede aan de Paardegatse Watergang. Genaamd Hoop in de Toekomst.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 augustus 1838, op 25-jarige leeftijd met Barbera den Belder (25 jaar oud), boerenmeid, landbouwster en herbergierster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 november 1812, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1897, 84 jaar oud, dochter van Cornelis Janse de Belder (wagenmaker) en Martina Kopmels. Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Boonman, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1839, ongehuwd overleden aldaar op 21 december 1858, 19 jaar oud.
 2. Martina Boonman, geboren te Borssele op 23 november 1840, volgt onder XI-dx.
 3. Jan Boonman, geboren te Borssele in december 1842, overleden aldaar op 15 juni 1845, 2 jaar oud.
 4. Cornelis Boonman, geboren te Borssele op 5 december 1845, volgt onder XI-dy.
 5. Adriaan Boonman, geboren te Borssele op 4 augustus 1847, overleden aldaar op 8 september 1847, 35 dagen oud.
 6. Adriaan Boonman, geboren te Borssele op 27 maart 1850, volgt onder XI-dz.
 7. Jan Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1853, volgt onder XI-ea.
 8. Maria Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1855, volgt onder XI-eb.
 9. Daniel Boonman, herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1856, overleden te Zierikzee op 21 februari 1925, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 april 1897, op 40-jarige leeftijd met Maria Priem (37 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 15 november 1859, overleden te Zierikzee op 9 januari 1927, 67 jaar oud, dochter van X-is.

X-bt Cornelia Boonman, geboren te Borssele op 3 april 1818, dochter van IX-x. Zij is getrouwd te Borssele op 29 januari 1846, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Hoondert (42 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 5 augustus 1863, 59 jaar oud, zoon van Marinus Willemse Hoondert en Petronella Pieterse Dekker (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Hoondert, boerenknecht en molenaar, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1871, 24 jaar oud. Hij is getrouwd op 28 april 1870, op 23-jarige leeftijd met Johanna Grimminck (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 maart 1847, overleden te Borssele op 14 mei 1919, 72 jaar oud, dochter van IX-gk.
  (Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 juni 1872, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van 't Westeinde (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 28 september 1834, overleden aldaar op 5 juni 1875, 40 jaar oud, zoon van X-hd. Zij is later getrouwd te Borssele op 19 oktober 1876, op 29-jarige leeftijd met Bastiaan de Jonge (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1844, overleden te Borssele op 22 juni 1916, 72 jaar oud, zoon van X-du.)
 2. Maria Hoondert, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 27 november 1848, overleden aldaar op 20 juli 1914, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1872, op 23-jarige leeftijd met Pieter Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 26 augustus 1812, volgt onder X-cx.
 3. Pieternella Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 16 november 1850, volgt onder XI-ec.
 4. Adriana Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 18 mei 1856, volgt onder XI-ed.
 5. Pieter Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1859, volgt onder XI-ee.

X-bu Francina Pieterse Boonman, Sina, Jozina, landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1827, overleden te Nisse (Zeeland) op 14 juli 1902, 75 jaar oud, dochter van IX-x. Zij is getrouwd te Borssele op 8 juli 1852, op 25-jarige leeftijd met Marinus Huige (29 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Kloetinge op 27 december 1822, overleden te Nisse (Zeeland) op 6 september 1872, 49 jaar oud, zoon van Jan Huige (arbeider) en Catharina van 't Westeinde. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Huige, landbouwer en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op 30 maart 1855, overleden te Goes op 7 februari 1922, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 17 januari 1894, op 38-jarige leeftijd met Jannetje Vroonland (34 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse (Zeeland) op 14 juni 1859, dochter van X-y.
 2. Pieter Huige, geboren te Nisse (Zeeland) op 14 maart 1857.
 3. Jacob Huige, geboren te Nisse (Zeeland) op 15 mei 1859, overleden aldaar op 6 september 1859, 114 dagen oud.
 4. Maria Huige, geboren te Nisse (Zeeland) op 18 oktober 1860, overleden aldaar op 13 januari 1929, 68 jaar oud.
 5. Catharina Huige, geboren te Nisse (Zeeland) op 2 maart 1863.
 6. Cornelia Huige, geboren te Nisse (Zeeland) op 2 december 1867.
 7. Cornelis Huige, landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) op 7 mei 1871, ongehuwd overleden aldaar op 13 mei 1911, 40 jaar oud.

X-bv Huibregt Boonman, landman, geboren te Baarsdorp op 22 september 1820, overleden te 's-Heer Abtskerke op 14 april 1855, 34 jaar oud, zoon van IX-y. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 mei 1849, op 28-jarige leeftijd met Leuntje Hubregtse Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1820, zie X-mb. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1851, volgt onder XI-ef.
 2. Huibregt Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in november 1859, overleden aldaar op 27 maart 1860, 4 maanden oud.

X-bw Clasina Menheere, winkelierster en herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, wonende te Borssele, dochter van IX-z. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1832, op 26-jarige leeftijd met Pieter Janse Rijk (26 jaar oud), kuiper en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, wonende te Borssele, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1885, 79 jaar oud, zoon van IX-dr. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Rijk, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1833, ongehuwd overleden aldaar op 3 maart 1881, 47 jaar oud.
 2. Maria Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1835, volgt onder XI-eg.
 3. Jan Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 januari 1837, volgt onder XI-eh.
 4. Adriana Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1839, overleden aldaar op 16 maart 1841, 1 jaar oud.
 5. Jacob Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1842.
 6. Adriaan Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1845.
 7. Cornelis Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 januari 1849, volgt onder XI-ei.

X-bx Pieternella Lambrechtse, boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1802, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1848, 46 jaar oud, dochter van IX-aa. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 25 mei 1827, op 25-jarige leeftijd met Dingenis Boonman (33 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1856, 62 jaar oud, zoon van Cornelis Adriaanse Boonman (arbeider) en Jannetje Dirkse van Weele. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boonman, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1828, volgt onder XI-ej.
 2. Tannetje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1830.
 3. Johanna Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1840, volgt onder XI-ek.

X-by Jan Boonman, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1802, overleden te 's-Heerenhoek op 6 januari 1871, 69 jaar oud, zoon van IX-ab. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1828, op 26-jarige leeftijd met Johanna Neef (23 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1805, overleden aldaar op 8 november 1853, 48 jaar oud, dochter van Willem Neef (dagloner) en Catharina Vergouwe. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 23 oktober 1830.
 2. Barend Boonman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1830, overleden aldaar op 3 februari 1833, 3 jaar oud.
 3. Barend Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 26 augustus 1833, volgt onder XI-el.
 4. Adriana Boonman, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 19 maart 1836. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 november 1858, op 22-jarige leeftijd met Frans van Garsel (25 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1832, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 11 december 1923, 91 jaar oud, zoon van Johannis van Garsel en Jacomina Oornik (arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juni 1874, op 41-jarige leeftijd met Catharina van der Made (27 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 8 januari 1909, 62 jaar oud, dochter van Johannes van der Maden en Anna Goense.)
 5. Willem Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1838, overleden aldaar op 5 februari 1842, 3 jaar oud.
 6. Catharina Boonman, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 7 juli 1846, overleden aldaar op 6 september 1881, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 augustus 1876, op 30-jarige leeftijd met Bernardus Balleur (28 jaar oud), klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1848, overleden aldaar op 15 november 1914, 66 jaar oud, zoon van Franciscus Balleur (arbeider) en Johanna Keunings (arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 april 1906, op 58-jarige leeftijd met Elizabeth Bal, geboren te Baarland op 8 november 1867, volgt onder XI-tp.)

X-bz Martina Boonman, arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1806, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 augustus 1873, 67 jaar oud, dochter van IX-ab. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 juli 1830, op 24-jarige leeftijd met Jacobus van Dijke (30 jaar oud), schaapsherder, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1800, overleden aldaar op 28 december 1851, 51 jaar oud, zoon van Cornelis Janse van Dijke en Petronella Janse Goris. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 mei 1830, overleden aldaar op 16 juli 1830, 60 dagen oud.
  Opmerkingen: de vader erkent het kind.
 2. Cornelis van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 juni 1831, overleden aldaar op 7 oktober 1831, 126 dagen oud.
 3. Adriana van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 oktober 1832, ongehuwd overleden aldaar op 7 juni 1888, 55 jaar oud.
 4. Pieternella van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 november 1833, overleden aldaar op 12 november 1834, 352 dagen oud.
 5. Pieternella van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 augustus 1835, overleden aldaar op 6 november 1835, 73 dagen oud.
 6. Cornelis van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 mei 1837, overleden aldaar op 19 oktober 1837, 146 dagen oud.
 7. Pieternella van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 februari 1840, volgt onder XI-em.
 8. Janna van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 juni 1842, overleden aldaar op 20 december 1843, 1 jaar oud.
 9. Magdalena van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 maart 1847, volgt onder XI-en.

X-ca Cornelia Boonman, arbeidster, geboren te Kwadendamme (Zeeland) in het jaar 1809, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 november 1861, 52 jaar oud, dochter van IX-ab. Zij was gehuwd (1) met Marinus Bries, overleden voor 6 september 1851. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1851, op 42-jarige leeftijd (2) met Pieter Oostdijk (33 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1818, overleden aldaar op 13 januari 1889, 70 jaar oud, zoon van IX-ag. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1853, volgt onder XI-eo.

X-cb Pieter Boonman, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 23 mei 1875, 63 jaar oud, zoon van IX-ab. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 april 1836, op 24-jarige leeftijd met Catharina Langemaire (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te 's-Gravenpolder op 28 april 1884, 73 jaar oud, dochter van Cornelis Janse Langemaire (landbouwer) en Cornelia Janse Knuijt (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Barend Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 maart 1837.
 2. Cornelia Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 juni 1845, volgt onder XI-ep.

X-cc Neeltje Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1815, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 april 1886, 71 jaar oud, dochter van IX-ab. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 juni 1852, op 37-jarige leeftijd met Gilles Thijsse (29 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 oktober 1822, overleden aldaar op 20 januari 1897, 74 jaar oud, zoon van Adriaan Thijsse (landbouwer) en Maria Cornelisse Bal (huisvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Thijsse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 mei 1853, overleden aldaar op 20 augustus 1853, 85 dagen oud.
 2. Adriaan Thijsse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 augustus 1856, volgt onder XI-eq.

X-cd Pieter Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1832, overleden aldaar op 8 april 1895, 62 jaar oud, zoon van IX-ac. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1866, op 33-jarige leeftijd met Tannetje de Jonge (35 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1831, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 april 1895, 64 jaar oud, dochter van Jan Laurusse de Jonge en Stoffelina van Weele. Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus Pieterse Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1869, volgt onder XI-er.

X-ce Willem Boonman, klompenmaker en veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juni 1903, 68 jaar oud, zoon van IX-ac. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 november 1883, op 49-jarige leeftijd met Johanna Eversdijk (27 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juli 1856, dochter van Jan Eversdijk en Adriana Fierehouds.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 november 1905, op 49-jarige leeftijd met Jacob Dignus Oosthoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 november 1854, zie XI-iy.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 december 1885, overleden aldaar op 23 december 1885.

X-cf Magdalena Boonman, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1838, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1917, 79 jaar oud, dochter van IX-ac. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1868, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Knuijt (25 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 november 1842, overleden te Rosmalen op 26 december 1917, 75 jaar oud, zoon van X-ft. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Knuijt, naaister, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 juni 1870, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1939, 68 jaar oud.
 2. Hubrecht Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 juli 1872, overleden aldaar op 18 september 1881, 9 jaar oud.
 3. Pieternella Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 september 1874, volgt onder XI-es.
 4. Apolonia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1879, overleden aldaar op 28 december 1953, 74 jaar oud.

X-cg Jannetje de Jonge, boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele op 10 juli 1799, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juli 1831, 31 jaar oud, dochter van IX-ad. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1826, op 26-jarige leeftijd met Jan Marinusse Rijk (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1799, overleden aldaar op 4 februari 1877, 77 jaar oud, zoon van IX-cj.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1832, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Pieterse Remijn, geboren te Baarland op 15 maart 1804, zie X-ds.) Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, overleden te 's-Heerenhoek op 14 april 1903, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 32-jarige leeftijd (1) met Pieter de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 29 november 1823, volgt onder X-in. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1865, op 38-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, volgt onder X-nr.
 2. Sara Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 maart 1830, overleden aldaar op 1 november 1864, 34 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 31-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht en boerenmeid, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1830, overleden aldaar op 12 januari 1906, 76 jaar oud, zoon van X-fh.
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1866, op 36-jarige leeftijd met Pieternella Huige (41 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1824, overleden aldaar op 30 januari 1892, 67 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Vermue (landbouwster).)
 3. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1831, overleden aldaar op 1 september 1831, 128 dagen oud.

X-ch Jacoba Vermue, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1814, overleden te Nisse (Zeeland) op 4 september 1873, 59 jaar oud, dochter van IX-ae. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1846, op 31-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (33 jaar oud), landbouwer en dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1812, overleden aldaar op 15 februari 1888, 75 jaar oud, zoon van IX-cr. Uit dit huwelijk:

 1. Martina de Jonge, geboren te Nisse (Zeeland) op 5 oktober 1847, volgt onder XI-et.
 2. Adriaan Pieterse de Jonge, geboren te Nisse (Zeeland) op 13 januari 1849, volgt onder XI-eu.
 3. Albregt de Jonge, geboren te Nisse (Zeeland) op 2 april 1850, overleden aldaar op 2 september 1851, 1 jaar oud.

X-ci Marinus Boonman, arbeider en zager, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1843, overleden aldaar op 10 maart 1905, 62 jaar oud, zoon van IX-af. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 juli 1873, op 30-jarige leeftijd met Catharina Geus (18 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 30 mei 1855, overleden aldaar op 25 november 1912, 57 jaar oud, dochter van Johannes Laurusse Geus (wagenmaker en herbergier) en Maria Cornelia Hermans (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 december 1873, volgt onder XI-ev.
 2. Cornelia Maria Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 30 mei 1875, overleden te Yerseke op 18 oktober 1946, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 2 mei 1907, op 31-jarige leeftijd met Joannes Bernardus de Blieck (33 jaar oud), oesterschipper, geboren te Hoofdplaat in het jaar 1874, zoon van Joannes Franciscus Blieck (arbeider) en Sophia Anthonia de Meijer.
 3. Johannes Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 1 oktober 1877, volgt onder XI-ew.
 4. Cornelis Boonman, koetsier en tuinman, geboren te 's-Heerenhoek op 20 september 1879, overleden aldaar op 14 januari 1959, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 augustus 1915, op 35-jarige leeftijd met Adriana Vreeke (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 september 1888, overleden te 's-Heerenhoek op 24 januari 1923, 34 jaar oud, dochter van XII-is.
 5. Adriana Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 6 mei 1882, ongehuwd overleden aldaar op 30 mei 1915, 33 jaar oud.
 6. Petrus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 17 mei 1884.
 7. Laurus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1886, overleden aldaar op 8 december 1886, 6 dagen oud.
 8. Willem Boonman, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 27 augustus 1888, overleden te Sluis op 6 oktober 1944, 56 jaar oud. Hij is getrouwd te Oostburg op 8 februari 1921, op 32-jarige leeftijd met Sophia Maria Verbeke (24 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Oostburg in het jaar 1897, dochter van Eduardus Verbeke (veldarbeider) en Cornelia de Looze (veldarbeidster).
 9. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 september 1890, overleden aldaar op 14 september 1890.
 10. Catharina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1892, overleden aldaar op 19 juni 1893, 307 dagen oud.
 11. Mina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1892, ongehuwd overleden aldaar op 6 februari 1918, 25 jaar oud.
 12. Marinus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 19 februari 1894, volgt onder XI-ex.
 13. Laurentius Boonman, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 4 december 1897, ongehuwd overleden te Biervliet (Zeeland) op 15 augustus 1921, 23 jaar oud.

X-cj Cornelia Oostdijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 december 1830, overleden te Yerseke op 23 september 1901, 70 jaar oud, dochter van IX-ag. Zij is getrouwd te Borssele op 22 januari 1863, op 32-jarige leeftijd (1) met Joannes Pieterse Rijk (58 jaar oud), landbouwer, geboren te Holestelle (Ovezande) op 7 september 1804, gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 september 1804, zoon van IX-ci.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1844, op 40-jarige leeftijd met Catharina Menheere (41 jaar oud), landbouwster, gedoopt te 's-Heerenhoek op 15 november 1803, overleden te Borssele op 30 september 1852, 48 jaar oud, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1831, op 27-jarige leeftijd met Marinus Nijsten (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, zoon van Joost Nijsten (landbouwer) en Maria van Stee.)) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Rijk, herbergier, geboren te Borssele op 30 oktober 1863. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1902, op 38-jarige leeftijd met Maria Cornelia Westdijk (34 jaar oud), caféhoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 6 september 1867, wonende te Yerseke, overleden te Goes op 11 september 1955, 88 jaar oud, dochter van XI-fr.
 2. Maria Rijk, geboren te Borssele op 13 februari 1865, overleden te Goes op 8 juli 1925, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 9 mei 1902, op 37-jarige leeftijd (1) met Aalbregt Boonman (45 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 december 1856, overleden aldaar op 2 december 1903, 46 jaar oud, zoon van XI-cq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1905, op 40-jarige leeftijd (2) met Jacobus van den Dries (42 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1863, overleden te Goes op 13 maart 1955, 91 jaar oud, zoon van XI-gw.
Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 6 februari 1879, op 48-jarige leeftijd (2) met Hubregt Vermue (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 september 1844, overleden te Driewegen (Zeeland) op 10 november 1881, 37 jaar oud, zoon van Cornelis Vermue (landbouwer) en Catharina de Vos (landbouwster).

X-ck Clasina Cornelisse Huige, boerenmeid en arbeidster, geboren te Baarland op 4 oktober 1795, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 april 1879, 83 jaar oud, dochter van IX-ah. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 januari 1817, op 21-jarige leeftijd met Matthijs Marinusse Vroonland (33 jaar oud), arbeider en landman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 november 1783, overleden aldaar op 19 maart 1847, 63 jaar oud, zoon van Marinus Vroonland en Jacomina Strobbaerts.
(Hij is eerder getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 8 juni 1806, op 22-jarige leeftijd met Josina Albrechtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 11 maart 1785, zie X-gg.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Vroonland, geboren te Baarland op 28 oktober 1817.
 2. Jannetje Vroonland, geboren te Baarland op 11 juli 1819.
 3. Jannetje Vroonland, geboren te Baarland op 11 oktober 1820.
 4. Geertruit Vroonland, arbeidster, geboren te Baarland op 31 oktober 1822, overleden aldaar op 17 november 1822, 17 dagen oud.
 5. Adriana Vroonland, arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1822, ongehuwd overleden aldaar op 12 juni 1855, 33 jaar oud.
 6. Geertruit Vroonland, dienstmeid, geboren te Baarland op 15 februari 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1907, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 april 1870, op 45-jarige leeftijd met Jan Knuijt (36 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1834 (RK), overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1898, 64 jaar oud, zoon van X-ny.
 7. Marinis Vroonland, geboren te Baarland op 21 november 1826, volgt onder XI-ey.
 8. Kornelis Vroonland, arbeider, geboren te Baarland op 28 juni 1829, ongehuwd overleden te Yerseke op 3 mei 1895, 65 jaar oud.
 9. Jan Vroonland, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 februari 1831, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 augustus 1896, 65 jaar oud.
 10. Adriaan Vroonland, geboren te Baarland op 24 juli 1833.
 11. Hubrecht Vroonland, geboren te Baarland op 12 augustus 1834, overleden aldaar op 1 september 1834, 20 dagen oud.
 12. Johanna Vroonland, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 maart 1836, volgt onder XI-ez.
 13. Hubrecht Vroonland, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 mei 1839, ongehuwd overleden aldaar op 4 juli 1889, 50 jaar oud.

X-cl Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden aldaar op 15 juli 1843, 37 jaar oud, dochter van IX-ai. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1837, op 31-jarige leeftijd met Charles Videlis van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1813, zie X-mn. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1838, overleden aldaar op 19 januari 1838, 1 dag oud.
 2. Tannetje van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 30 juli 1839, overleden aldaar op 1 november 1928, 89 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1862, op 22-jarige leeftijd met Johannis Capello (29 jaar oud), kuiper, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1833, overleden aldaar op 14 maart 1912, 79 jaar oud, zoon van Antonie Capello en Maria Sapp (kuipster).
 3. Margaritha van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 1 augustus 1840, overleden aldaar op 23 september 1840, 53 dagen oud.
 4. Maria van Doesterling, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1841, overleden te Yerseke op 24 april 1936, 94 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1862, op 20-jarige leeftijd met Jan Vette, geboren te Borssele op 25 mei 1829, volgt onder XI-dd.

X-cm Marinus Goense, landman, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1815, overleden aldaar op 17 april 1903, 88 jaar oud, zoon van IX-ai. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 april 1866, op 51-jarige leeftijd met Maria van 't Westeinde (33 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juli 1832, overleden aldaar op 8 mei 1916, 83 jaar oud, dochter van X-kt. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 29 januari 1867.
 2. Adriana Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1868, volgt onder XI-fa.
 3. Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 11 september 1869, overleden aldaar op 24 september 1869, 13 dagen oud.
 4. Cornelis Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 25 december 1870, overleden aldaar op 12 november 1956, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 23 november 1916, op 45-jarige leeftijd met Maria Vette (41 jaar oud), geboren te Borssele op 8 juli 1875, overleden te 's-Heerenhoek op 6 november 1954, 79 jaar oud, dochter van XI-df.
 5. Clasina Goense, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 2 juni 1876, overleden aldaar op 12 maart 1942, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 mei 1911, op 34-jarige leeftijd met Adriaan Pieterse (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1883, zoon van Jacobus Pieterse (veldarbeider) en Janna Steketee.

X-cn Hubrecht Hubregtse Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1818, overleden aldaar op 10 mei 1904, 86 jaar oud, zoon van IX-ai. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1840, op 22-jarige leeftijd met Jacomina Harmanse Bos (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 28 april 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 14 november 1900, 85 jaar oud, dochter van Harman Harmse Bos (herbergier) en Elisabeth Willemse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Huibrecht Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 22 januari 1841, ongehuwd overleden aldaar op 13 januari 1902, 60 jaar oud.
 2. Elizabeth Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 10 januari 1842, volgt onder XI-fb.
 3. Marinus Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1843, overleden aldaar op 23 oktober 1843, 280 dagen oud.
 4. Tannetje Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 21 september 1844, overleden aldaar op 3 oktober 1844, 12 dagen oud.
 5. Tannetje Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1845, overleden aldaar op 8 februari 1848, 2 jaar oud.
 6. Harman Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 13 augustus 1847, overleden te Venray op 15 maart 1932, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 9 februari 1876, op 28-jarige leeftijd met Susanna Wilhelmina van 't Westeinde (25 jaar oud), geboren te Kleverskerke op 16 juli 1850, dochter van IX-gb.
 7. Tannetje Goense, geboren op 20 december 1849, volgt onder XI-fc.
 8. Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 10 november 1851, overleden te Rosmalen op 7 augustus 1935, 83 jaar oud.
 9. Cornelis Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1853, volgt onder XI-fd.
 10. Margaretha Hubregtse Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 7 maart 1855, overleden aldaar op 12 augustus 1856, 1 jaar oud.
 11. Cornelia Goense, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 23 oktober 1856, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1912, 55 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 juli 1904, op 47-jarige leeftijd met Adriaan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1845, volgt onder X-dg.

X-co Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1790, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1859, 68 jaar oud, dochter van IX-aj. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1826, op 35-jarige leeftijd met Louis Moison (60 jaar oud), landbouwer en veehouder, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1766, overleden te Ovezande (Zeeland), zoon van Joos Docusse Moijson en Maria Louisse Franse.
(Hij is eerder getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 27 mei 1810, op 44-jarige leeftijd met Cornelia Barendse Dominicus, geboren te 's-Heer Abtskerke op 31 augustus 1775, zie IX-bx.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1827, volgt onder XI-fe.
 2. Catharina Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1831, overleden aldaar op 2 augustus 1831, 134 dagen oud.
 3. Catharina Moison, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1833, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1892, 58 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 oktober 1854, op 21-jarige leeftijd met Marinis Vroonland, geboren te Baarland op 21 november 1826, volgt onder XI-ey.

X-cp Elisabeth Laurusse de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand op 28 april 1864, 70 jaar oud, dochter van IX-aj. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 23 november 1818, op 24-jarige leeftijd met Marinus Polderdijk (25 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1793, overleden te Heinkenszand op 16 december 1835, 42 jaar oud, zoon van Cornelis Polderdijk en Maria Koelman. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Polderdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1819.
 2. Maria Polderdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1820, overleden aldaar op 22 februari 1821, 131 dagen oud.
 3. Jan Polderdijk, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 19 oktober 1822, overleden te Heinkenszand op 30 maart 1842, 19 jaar oud.
 4. Jan Polderdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 24 november 1823, overleden te Heinkenszand op 10 mei 1824, 168 dagen oud.
 5. Pieternella Polderdijk, geboren te Heinkenszand op 13 januari 1827.
 6. Jacomina Polderdijk, geboren te Heinkenszand op 31 mei 1828, overleden aldaar op 12 oktober 1828, 134 dagen oud.
 7. Adriaan Polderdijk, geboren te Heinkenszand op 7 oktober 1829, overleden aldaar op 20 februari 1830, 136 dagen oud.
 8. Maria Polderdijk, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1831, overleden te Oostburg op 5 maart 1915, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1882, op 51-jarige leeftijd met Marinus Raas (41 jaar oud), koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1841, overleden aldaar op 24 november 1924, 83 jaar oud, zoon van X-eb.
 9. Joanna Polderdijk, geboren te Heinkenszand op 16 oktober 1832, overleden aldaar op 7 februari 1837, 4 jaar oud.

X-cq Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, dochter van IX-aj. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 mei 1822, op 24-jarige leeftijd met Jan Janse van den Dries (24 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1798, overleden aldaar op 17 juni 1870, 72 jaar oud, zoon van Jan van den Dries en Catharina Smulders.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1842, op 44-jarige leeftijd met Clasina Boonman (38 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, dochter van Hubregt Pieterse Boonman en Tannetje Henrikse Meeuwsen.) Uit dit huwelijk:

 1. Lauwerus van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1823, volgt onder XI-ff.
 2. Adriaan Janse van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1824, overleden aldaar op 2 december 1902, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 februari 1851, op 26-jarige leeftijd met Helena Janse, geboren te Heinkenszand in het jaar 1829, volgt onder XI-cs.
 3. Jan van den Dries, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 januari 1833, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 juni 1902, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 mei 1870, op 37-jarige leeftijd met Pieternella van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 februari 1840, volgt onder XI-em.

X-cr Cornelis Pover, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, overleden te Borssele op 10 augustus 1882, 67 jaar oud, zoon van IX-ak. Hij is getrouwd te Borssele op 18 september 1851, op 36-jarige leeftijd met Klazina Hoondert (34 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 3 april 1817, overleden op 27 januari 1882, 64 jaar oud, dochter van IX-fp.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1839, op 21-jarige leeftijd met Marinus Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, zie X-el.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Pover, molenaar en winkelier, geboren te Borssele op 24 september 1852, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1929, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1883, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Goense, geboren te Borssele op 7 augustus 1860, volgt onder X-ji.
 2. Nicolaas Pover, geboren te Borssele op 20 februari 1854, overleden aldaar op 26 maart 1857, 3 jaar oud.
 3. Jacomina Pover, geboren te Borssele op 21 april 1855, volgt onder XI-fg.

X-cs Jacomina Pover, wagenmaakster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 10 juni 1882, 81 jaar oud, dochter van IX-al. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1829, op 28-jarige leeftijd (1) met Jan Janse Oostdijk (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Oudelande (Zeeland) op 17 september 1803, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1837, 33 jaar oud, zoon van Jan Cornelisse Oostdijk en Martijna Lievense Verschrage (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Martina Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1830, volgt onder XI-fh.
 2. Janus Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1831, overleden aldaar op 4 november 1831, 1 dag oud.
 3. Johannis Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1833, overleden aldaar op 23 januari 1833, 20 dagen oud.
 4. Cornelis Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1833 (RK), volgt onder XI-fi.
 5. Johannis Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1834, overleden aldaar op 28 maart 1837, 2 jaar oud.
 6. Helena Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1836, volgt onder XI-fj.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1841, op 40-jarige leeftijd (2) met Johannes van de Swaluw (32 jaar oud), wagenmaker, geboren te Stad aan 't Haringvliet in het jaar 1809, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 december 1869, 60 jaar oud, zoon van Martinus van de Swaluw en Maria Legierse. Uit dit huwelijk:
 1. Johannis Martinus van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1842, volgt onder XI-fk.
 2. Maria van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1846, overleden aldaar op 1 april 1923, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1882, op 36-jarige leeftijd met Petrus Marinus Polderdijk (30 jaar oud), arbeider, geboren te Goes in het jaar 1852, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1930, 78 jaar oud, zoon van Pieternella Polderdijk.

X-ct Pieter Verdonk, boerenknecht, geboren te Zwake op 1 februari 1798, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1857, 59 jaar oud, zoon van IX-am. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1828, op 30-jarige leeftijd met Jacomina Raas (33 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 april 1794, overleden te 's-Heerenhoek op 30 maart 1864, 69 jaar oud, dochter van Maarten Marinusse Raas en Adriana Cornelisse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 oktober 1828, overleden aldaar op 18 januari 1829, 109 dagen oud.
 2. Adriana Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1829, volgt onder XI-fl.
 3. Pieter Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 maart 1831.
 4. Pieter Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juni 1832, volgt onder XI-fm.
 5. Elisabeth Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1832, ongehuwd overleden aldaar op 23 juli 1852, 20 jaar oud.
 6. Jan Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 juni 1834, overleden aldaar op 1 juli 1835, 1 jaar oud.

X-cu Gilles Verdonk, arbeider, boerenarbeider en winkelier, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1799, wonende te Baarsdorp, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1874, 75 jaar oud, zoon van IX-am. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1829, op 30-jarige leeftijd met Magdalena Vermue (17 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1811, wonende te Baarsdorp, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1869, 57 jaar oud, dochter van IX-fd. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Verdonk, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1829, ongehuwd overleden aldaar op 29 oktober 1855, 26 jaar oud.
 2. Appolonia Verdonk, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 mei 1831, overleden aldaar op 24 september 1831, 143 dagen oud.
 3. Pieter Verdonk, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 juni 1832.
 4. Elizabet Verdonk, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 september 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1872, 37 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juli 1858, op 23-jarige leeftijd met Jan Baptist Koch (25 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 2 januari 1833, zoon van Gerard Koch (arbeider) en Anna Catharina de Mooij (arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1874, op 41-jarige leeftijd met Jacoba Wilhelmina Duijvesteijn (36 jaar oud), koemelkster, geboren te Loosduinen in het jaar 1838, dochter van Arnoldus Hillegondus Duijvesteijn (tuinier en tuinman) en Elizabeth van der Valk. (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1860, op 22-jarige leeftijd met Johannis Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 maart 1834, volgt onder XI-ph.))
 5. Apolonia Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1843, volgt onder XI-fn.
 6. Huibregt Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 april 1846, overleden aldaar op 3 september 1846, 144 dagen oud.
 7. Jobina Verdonk, boerenmeid en winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1940, 89 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1874, op 23-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1843, volgt onder XI-bl.
 8. Huibregt Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1853, overleden aldaar op 29 augustus 1856, 2 jaar oud.

X-cv Maatje Verdonk, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 oktober 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 21 december 1891, 88 jaar oud, dochter van IX-am. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1831, op 28-jarige leeftijd met Bartel Bos, Bartholomeus (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1807, overleden te 's-Heerenhoek op 7 juni 1883, 76 jaar oud, zoon van Jan Bartelse Bos en Cornelia Hubregtse Vermue (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bos, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 maart 1832, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juli 1896, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1859, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Bos (36 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1823, dochter van Harman Harmse Bos (herbergier) en Elisabeth Willemse de Jonge.
 2. Pieter Bos, arbeider, geboren te Borssele op 20 september 1834, overleden te 's-Heerenhoek op 28 juli 1905, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1867, op 32-jarige leeftijd met Jozina Janse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1834, volgt onder X-ex.
 3. Elizabeth Bos, geboren te Borssele op 22 oktober 1837, volgt onder XI-fo.
 4. Cornelia Bos, geboren te Borssele op 27 maart 1840, overleden te Driewegen (Zeeland) op 3 september 1840, 160 dagen oud.
 5. Hubregt Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 2 juni 1841, overleden aldaar op 21 november 1841, 172 dagen oud.
 6. Hubregt Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 17 maart 1843, volgt onder XI-fp.
 7. Cornelia Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 19 september 1846.

X-cw Maatje Cornelisse Westdijk, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1811, overleden aldaar op 5 september 1894, 83 jaar oud, dochter van IX-an. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1837, op 26-jarige leeftijd met Pieter Albregtse Rijk (24 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 2 maart 1886, 73 jaar oud, zoon van IX-cg. Uit dit huwelijk:

 1. Albregt Pieterse Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, volgt onder XI-fq.

X-cx Pieter Westdijk, wethouder, geboren te 's-Heerenhoek op 26 augustus 1812, overleden aldaar op 13 juni 1894, 81 jaar oud, zoon van IX-an. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1872, op 59-jarige leeftijd met Maria Hoondert (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 27 november 1848, overleden aldaar op 20 juli 1914, 65 jaar oud, dochter van X-bt. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 17 december 1874, overleden aldaar op 27 december 1874, 10 dagen oud.

X-cy Jan Westdijk, boerenknecht, arbeider en tapper, geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1813, overleden aldaar op 26 november 1900, 87 jaar oud, zoon van IX-an. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1840, op 26-jarige leeftijd met Maria Laurusse de Jonge (28 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Heerenhoek op 21 maart 1889, 77 jaar oud, dochter van IX-cc. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 mei 1841, overleden aldaar op 14 augustus 1899, 58 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 januari 1874, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Engelbert (27 jaar oud), timmerman en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, zoon van Gerard Engelbert en Sara de Bilder.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 november 1868, op 21-jarige leeftijd met Maria Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1838, volgt onder XI-od. Hij is later getrouwd te Baarland op 30 april 1902, op 55-jarige leeftijd met Margrieta Timmerman, geboren te Baarland in het jaar 1860, volgt onder XI-rh.)
 2. Cornelis Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 8 januari 1843, volgt onder XI-fr.
 3. Johanna Westdijk, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 2 mei 1845, overleden aldaar op 30 mei 1927, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1869, op 24-jarige leeftijd met Johannes Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1838, volgt onder XI-dk.
 4. Pieter Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 17 januari 1847.
 5. Laurus Westdijk, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1850, overleden te Goes op 5 november 1930, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 juni 1908, op 58-jarige leeftijd met Cornelia Blommers (56 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 maart 1852, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1932, 80 jaar oud, dochter van X-it.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 mei 1877, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Maas (40 jaar oud), werkman, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1837, overleden voor 13 oktober 1904, hoogstens 67 jaar oud, zoon van Michiel Maas en Elisabeth Matthijssen. Zij is eerder getrouwd te Oudelande (Zeeland) op 13 oktober 1904, op 52-jarige leeftijd met Antonij Koens (65 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1839, zoon van Matthijs Koens (landbouwer) en Joanna Verdonk (landbouwster). (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 november 1883, op 44-jarige leeftijd met Neeltje Zuidhof (55 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1828, overleden aldaar op 3 juli 1904, 76 jaar oud, dochter van X-mg.))
 6. Catharina Westdijk, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 29 maart 1852, overleden aldaar op 1 februari 1929, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 mei 1892, op 40-jarige leeftijd met Petrus Raas (47 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 15 juli 1844, overleden aldaar op 20 januari 1929, 84 jaar oud, zoon van Marinus Raas (boerenknecht en arbeider) en Anthonia Oosthoek (arbeidster).

X-cz Pieter Westdijk, Apolonia de Jonge was echtgenote van Pieter eigenlijk genaamd Cornelis Westdijk. , boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1815, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1886, 70 jaar oud, zoon van IX-an. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 26 april 1866, op 51-jarige leeftijd met Apolonia de Jonge (36 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 25 juni 1829, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1883, 53 jaar oud, dochter van X-gf. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juni 1868, overleden aldaar op 15 oktober 1880, 12 jaar oud.
 2. Adriaan Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 november 1869, overleden aldaar op 11 april 1878, 8 jaar oud.

X-da Adriaan Westdijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 2 november 1817, overleden te Goes op 20 november 1896, 79 jaar oud, zoon van IX-an. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 januari 1872, op 54-jarige leeftijd met Adriana Rijk (31 jaar oud), landbouwster en koffiehuishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 4 februari 1840, overleden te Goes op 12 juni 1923, 83 jaar oud, dochter van X-gi. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Westdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 november 1872, overleden te Goes op 5 augustus 1917, 44 jaar oud.
 2. Nicolaas Westdijk, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1875, overleden te Goes op 19 februari 1897, 22 jaar oud.
 3. Catharina Westdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1876, overleden te Goes op 27 februari 1941, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 21 november 1912, op 36-jarige leeftijd met Petrus Claeijs (47 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1865, overleden aldaar op 24 april 1945, 80 jaar oud, zoon van Josephus Franciscus Claeijs en Melanie Cattoir.
 4. Albertus Westdijk, geboren te Goes op 3 februari 1878, volgt onder XI-fs.
 5. Apolonia Westdijk, geboren op 1 februari 1882, overleden te Baarland op 21 februari 1933, 51 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 27 mei 1920, op 38-jarige leeftijd met Jan Acda (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 9 augustus 1883, overleden aldaar op 20 oktober 1938, 55 jaar oud, zoon van XI-ga.

X-db Leonardus Westdijk, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 16 juli 1821, overleden aldaar op 16 juli 1867, 46 jaar oud, zoon van IX-an. Hij was gehuwd met Virginie van den Bulck, landbouwster, geboren te Axel in het jaar 1841, dochter van Francies van den Bulck (landman) en Anna Catharina Kaas.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1868, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van 't Westeinde, geboren te Borssele op 13 mei 1836, zie X-nn.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1866, volgt onder XI-ft.
 2. Cornelis Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 27 mei 1867, volgt onder XI-fu.

X-dc Cornelia Goense, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1825, dochter van IX-ao. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1853, op 27-jarige leeftijd met Marinus Huibregtse Vermue (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 oktober 1830, overleden aldaar op 3 november 1859, 29 jaar oud, zoon van Huibregt Laurusse Vermue (boerenknecht en landbouwer) en Leuntje van 't Westeinde (dienstmaagd en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Huibregt Vermue, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1854, ongehuwd overleden aldaar op 6 april 1872, 18 jaar oud.
 2. Jacomina Vermue, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 juni 1855, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 februari 1938, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1885, op 29-jarige leeftijd met Cornelis van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1851, volgt onder X-iy.
 3. Leuntje Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1856, overleden aldaar op 25 februari 1858, 1 jaar oud.
 4. Jan Vermue, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 maart 1858, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1901, 43 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 juni 1878, op 20-jarige leeftijd met Klazina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1857, volgt onder XI-x.

X-dd Jan Goense, arbeider, boerenknecht en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1828, overleden aldaar op 24 april 1907, 78 jaar oud, zoon van IX-ap. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1860, op 31-jarige leeftijd met Fransina Knuit (19 jaar oud), arbeidster en dienstmeid, geboren te Driewegen (Zeeland) op 26 mei 1840, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1903, 63 jaar oud, dochter van IX-bz. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 augustus 1861, volgt onder XI-fv.
 2. Suzanna Goense, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 september 1865, overleden aldaar op 12 november 1943, 78 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 april 1906, op 40-jarige leeftijd met Cornelis de Baar (34 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 december 1871, zoon van X-f.

X-de Cornelis Goense, landbouwer en korenmolenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1839, zoon van IX-ap. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1860, op 21-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries (20 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1839, dochter van X-dq. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 september 1860, overleden aldaar op 30 mei 1864, 3 jaar oud.
 2. Maria Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 februari 1862.
 3. Maria Cornelia Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juni 1863.
 4. Cornelis Goense, molenaarsknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1865, wonende te Wouw. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 november 1893, op 28-jarige leeftijd met Geertrui Petronella Huijsmans (49 jaar oud), geboren te Steenbergen op 29 oktober 1844 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1919, 74 jaar oud, dochter van Martien Huijsmans (korenmolenaarsknecht) en Joanna Catharina van Osta (winkelierster).
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 30 april 1878, op 33-jarige leeftijd met Leonardus Buijzen (32 jaar oud), molenaarsknecht, korenmolenaarsknecht en molenaar, geboren te Wouw op 31 mei 1845 (RK), overleden te Steenbergen op 27 januari 1892, 46 jaar oud, zoon van Catharina Buijzen.)
 5. Martina Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1865, overleden aldaar op 8 april 1866, 1 jaar oud.
 6. Jacobus Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 september 1866.
 7. Martina Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 maart 1868.
 8. Jozina Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juli 1869.
 9. Pieternella Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 november 1870, overleden aldaar op 31 mei 1872, 1 jaar oud.
 10. Pieternella Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 maart 1873.
 11. Adriaan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 mei 1876 (RK), volgt onder XI-fw.

X-df Marinus Goense, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1841, wonende te Noord-Amerika, zoon van IX-ap. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1861, op 19-jarige leeftijd met Clasina Remijn (18 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1842, wonende te 's-Hertogenbosch, overleden te Rosmalen op 21 februari 1909, 66 jaar oud, dochter van X-eo. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1862.
 2. Jobje Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1863, volgt onder XI-fx.
 3. Martina Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 oktober 1864.
 4. Adriaan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1865, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 april 1868, 2 jaar oud.
 5. Pieter Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 oktober 1866, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 december 1942, 76 jaar oud.
 6. Jan Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, overleden aldaar op 19 december 1867, 22 dagen oud.
 7. Jan Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1869, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1871, 1 jaar oud.
 8. Jacobus Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 december 1870.
 9. Adriaan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1872.
 10. Cornelia Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1873, overleden aldaar op 27 september 1873, 122 dagen oud.
 11. Cornelia Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juli 1875, overleden aldaar op 11 augustus 1875, 32 dagen oud.

X-dg Adriaan Goense, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1845, zoon van IX-ap. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1884, op 39-jarige leeftijd (1) met Neeltje Boonman, Cornelia (24 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1859, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1902, 42 jaar oud, dochter van X-bq. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Maria Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1885. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1908, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Cornelus Rijk (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Goes op 27 maart 1881, zoon van XI-fc.
 2. Cornelis Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1887, overleden aldaar op 10 november 1889, 2 jaar oud.
 3. Martina Hendrika Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juni 1888, overleden voor 9 november 1922, hoogstens 34 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van den Dries (28 jaar oud), landman, geboren te Borssele op 27 mei 1885, overleden te Goes op 24 april 1959, 73 jaar oud, zoon van XI-fg.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 november 1922, op 37-jarige leeftijd met Geertruida Rijk (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1893, dochter van X-je.)
 4. Jacobus Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1889.
 5. Cornelis Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1891.
 6. Jacoba Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 september 1892, volgt onder XI-fy.
 7. Jozina Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1894, volgt onder XI-fz.
 8. Marinus Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 april 1895.
 9. Apolonia Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1896. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juni 1917, op 21-jarige leeftijd met Pieter Rijk (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 juni 1892, zoon van XI-fc.
 10. Cornelia Pieternella Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 augustus 1897.
 11. Jacob Goense, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 september 1898. Hij is getrouwd te Borssele op 4 januari 1928, op 29-jarige leeftijd met Adriana Ars (20 jaar oud), geboren te Borssele op 30 december 1907, dochter van XII-ek.
 12. Adriaan Jozef Goense, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 maart 1902. Hij is getrouwd te Borssele op 29 januari 1926, op 23-jarige leeftijd met Elena Ars (19 jaar oud), geboren te Borssele op 26 februari 1906, dochter van XII-ek.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 juli 1904, op 59-jarige leeftijd (2) met Cornelia Goense (47 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 23 oktober 1856, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1912, 55 jaar oud, dochter van X-cn.

X-dh Pieternella Goense, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1831, dochter van IX-aq en X-dq. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1854, op 23-jarige leeftijd met Jan Janse van Eijkeren (31 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren op 24 mei 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 27 mei 1906, 83 jaar oud, zoon van X-gd.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1849, op 25-jarige leeftijd met Jobje Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, zie X-eo.) Uit dit huwelijk:

 1. Klazina van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1855, volgt onder XI-ga.
 2. Jan van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 september 1856, volgt onder XI-gb.
 3. Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1858, volgt onder XI-gc.
 4. Cornelia Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 2 februari 1860. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 juni 1881, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Antwerpen (BelgiŽ) op 14 januari 1892 van) Laurentius Franciscus Maria Anthonius Vergouts (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Lillo (BelgiŽ) in het jaar 1853, zoon van Franciscus Anthonius Josephus Vergouts (burgemeester) en Julia Maria Woumans.
 5. Pieter van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1863.
 6. Jozina van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 26 november 1871. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1900, op 28-jarige leeftijd met Johannes Joseph Hubertus Scheen (25 jaar oud), kerkschilder, geboren te Roermond in het jaar 1875, zoon van Joannes Hendricus Hubertus Scheen (kerkschilder) en Maria Catharina Hubertina Wuts.

X-di Johannes Goense, landbouwer, geboren op 17 mei 1837, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 april 1920, 82 jaar oud, zoon van IX-ar. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 20-jarige leeftijd met Apolonia Boonman (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1835, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 april 1919, 83 jaar oud, dochter van X-bl. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 2 september 1858, overleden aldaar op 7 oktober 1858, 35 dagen oud.
 2. Jacob Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 12 oktober 1859.
 3. Jozina Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1947, 86 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 mei 1892, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1860, overleden aldaar op 23 februari 1940, 79 jaar oud, zoon van X-fa.
 4. Maatje Goense, geboren te Baarland op 14 juli 1862, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 juli 1948, 86 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 mei 1890, op 27-jarige leeftijd met Bastiaan Boonman (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 oktober 1862, overleden aldaar op 4 januari 1949, 86 jaar oud, zoon van XI-cq.
 5. Daniel Goense, geboren te Baarland op 2 september 1863, volgt onder XI-gd.
 6. Laurens Goense, geboren te Baarland op 3 november 1864, volgt onder XI-ge.
 7. Tannetje Goense, geboren te Baarland op 25 juli 1866, volgt onder XI-gf.
 8. Jacobus Goense, geboren te Baarland op 11 maart 1868, volgt onder XI-gg.
 9. Cornelia Goense, geboren te Baarland op 10 april 1869, volgt onder XI-gh.
 10. Maria Goense, geboren te Baarland op 8 april 1872, volgt onder XI-gi.
 11. Clazina Goense, geboren te Baarland op 28 juni 1875, volgt onder XI-gj.

X-dj Laurens Goense, landbouwer en rentenier, geboren te 's-Heerenhoek op 29 april 1842, wonende te Hoedekenskerke (Zeeland), overleden te Goes op 27 augustus 1930, 88 jaar oud, zoon van IX-ar. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 20-jarige leeftijd (1) met Klazina Rijk (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 18 maart 1865, 26 jaar oud, dochter van X-gh. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 28 januari 1863, volgt onder XI-gk.
Hij was gehuwd (2) met Johanna Huige, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1839, wonende aldaar, overleden te Goes op 24 juli 1925, 86 jaar oud, dochter van IX-fw. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 7 april 1867, volgt onder XI-gl.
 2. Maatje Goense, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 maart 1869, overleden aldaar op 16 december 1869, 288 dagen oud.
 3. Adriaan Goense, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 maart 1871, volgt onder XI-gm.

X-dk Maatje Langemaire, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1810, overleden te Baarland op 6 januari 1855, 45 jaar oud, dochter van IX-as. Zij is getrouwd te Baarland op 2 mei 1839, op 29-jarige leeftijd met Matthijs Janse Bal, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 februari 1816, zie X-my. Uit dit huwelijk:

 1. Margrieta Bal, geboren te Baarland op 16 december 1839, volgt onder XI-gn.
 2. Adriana Bal, geboren te Baarland op 18 februari 1841, volgt onder XI-go.
 3. Johanna Bal, geboren te Baarland op 28 juni 1845, volgt onder XI-gp.
 4. Klasina Bal, geboren te Baarland op 6 oktober 1846, overleden aldaar op 26 september 1847, 355 dagen oud.
 5. Jan Bal, geboren te Baarland op 10 november 1850, volgt onder XI-gq.

X-dl Jozina Langemaire, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 6 mei 1811, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 januari 1848, 36 jaar oud, dochter van IX-as. Zij is getrouwd te Borssele op 8 augustus 1839, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse Raas (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1807, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 juni 1857, 50 jaar oud, zoon van Pieter Raas (schoenmaker) en Jannetje Kuilenbroek. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Raas, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1842, volgt onder XI-gr.
 2. Pieter Raas, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 oktober 1844, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1916, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 30 april 1884, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Langemaire, geboren te Nisse (Zeeland) op 14 mei 1853, volgt onder XI-bq.

X-dm Cornelia Langemaire, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1817, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1877, 59 jaar oud, dochter van IX-as. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1847, op 30-jarige leeftijd met Ferdinandus van den Ende (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 6 december 1819, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1872, 52 jaar oud, zoon van X-jm. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 november 1848, overleden te 's-Heerenhoek op 10 september 1923, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1880, op 31-jarige leeftijd met Geertruid de Jonge (28 jaar oud), winkelierster, geboren te Nisse (Zeeland) op 13 november 1851, overleden te 's-Heerenhoek op 3 september 1921, 69 jaar oud, dochter van X-mq.
 2. Maria van den Ende, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 april 1850, overleden te Rilland-Bath op 21 februari 1931, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 12 mei 1881, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Steenbakker (22 jaar oud), werkman, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1859, zoon van Marinus Steenbakker (werkman) en Pieternella Franse.
 3. Adriana van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1851, overleden aldaar op 7 december 1857, 6 jaar oud.
 4. Pieter van den Ende, arbeider Staatsspoor, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 maart 1852. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1879, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Schertzing (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 september 1851, dochter van XI-cx.
 5. Laurus van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 januari 1854, overleden aldaar op 18 juli 1856, 2 jaar oud.
 6. Johanna van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1855, overleden aldaar op 30 juni 1856, 1 jaar oud.
 7. Catharina van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 oktober 1860, overleden aldaar op 14 augustus 1872, 11 jaar oud.

X-dn Maria Laurusse Janse Huige, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te 's-Gravenpolder op 24 oktober 1824, 30 jaar oud, dochter van IX-at. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 november 1816, op 22-jarige leeftijd met Marinus Willemse Remijn (29 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 23 november 1787, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 november 1833, 45 jaar oud, zoon van Willem Bastiaanse Remijn en Cornelia Pieterse van Doornik.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 mei 1828, op 40-jarige leeftijd met zijn behuwdschoonzus Adriana Janse Rentmeester, geboren te Kloetinge op 25 maart 1788, zie IX-bc.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 21 januari 1818, volgt onder XI-gs.
 2. Helena Remijn, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1820, volgt onder XI-gt.
 3. Willem Remijn, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1822, overleden aldaar op 13 augustus 1824, 2 jaar oud.
 4. Laurus Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) na februari 1824, overleden te 's-Gravenpolder op 20 februari 1826, hoogstens 2 jaar oud.

X-do Pieternella Hoondert, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1866, 56 jaar oud, dochter van IX-at. Zij was gehuwd met Jacob Marinusse Rijk, landbouwer, geboren in het jaar 1804, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 december 1857, 53 jaar oud, zoon van IX-cj. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 oktober 1834, overleden aldaar op 29 oktober 1834, 23 dagen oud.
 2. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1835, overleden aldaar op 8 december 1835, 58 dagen oud.
 3. Antonia Jacobse Rijk, Tannetje, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 november 1836, volgt onder XI-gu.
 4. Helena Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1838, overleden aldaar op 10 oktober 1839, 1 jaar oud.
 5. Helena Rijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 augustus 1912, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1866, op 25-jarige leeftijd met Daniel Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1839, volgt onder XI-bv.
 6. Marinis Rijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1840, overleden aldaar op 19 januari 1844, 4 jaar oud.
 7. Marinis Rijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 september 1845, overleden aldaar op 6 februari 1858, 12 jaar oud.
 8. Catharina Rijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 december 1846, volgt onder XI-gv.

X-dp Pieter Hoonderd, boerenzoon en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 juli 1814, overleden aldaar op 6 juli 1842, 27 jaar oud, zoon van IX-at. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 augustus 1835, op 21-jarige leeftijd met Catharina Langemaire, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, zie X-ej. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Pieterse Hoonderd, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 juni 1836, overleden aldaar op 15 oktober 1899, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 mei 1857, op 20-jarige leeftijd (1) met Dignenis de Winter (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) op 8 maart 1833, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 april 1890, 57 jaar oud, zoon van IX-dn. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 april 1892, op 55-jarige leeftijd (2) met Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, volgt onder XI-di.
 2. Jan Hoonderd, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 april 1839, overleden aldaar op 8 april 1839, 7 dagen oud.

X-dq Maria Vette, landbouwster en winkelierster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 februari 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 21 december 1890, 87 jaar oud, dochter van IX-au. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1830, op 27-jarige leeftijd (1) met Pieter Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, zie IX-aq. Uit dit huwelijk:

 1. 1-3 : Zie onder IX-aq.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1834, op 30-jarige leeftijd (2) met Jacobus van den Dries (40 jaar oud), molenaar en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1843, 49 jaar oud, zoon van Adriaan van den Dries en Jobje de Jonge.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1821, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1801, zie X-gm.) Uit dit huwelijk:
 1. Job van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juli 1834, volgt onder XI-gw.
 2. Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juni 1836, overleden aldaar op 3 maart 1837, 270 dagen oud.
 3. Pieter van den Dries, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1838, overleden aldaar op 21 december 1919, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 23-jarige leeftijd met Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1837, volgt onder XI-dj.
 4. Cornelia van den Dries, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1839. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1860, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1839, volgt onder X-de.
 5. Jacobus van den Dries, boerenknecht en boomkweker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1841, overleden aldaar op 13 mei 1919, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 19 mei 1871, op 30-jarige leeftijd met Tannetje Remijn, geboren te Baarland op 5 juli 1840, volgt onder XI-bt.
 6. Levenloos van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1843, overleden aldaar op 4 februari 1843.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1847, op 43-jarige leeftijd (3) met Aalbregt Janse Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1809, zie X-ef.

X-dr Anna Vette, boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1805, dochter van IX-au. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 8 januari 1834, op 29-jarige leeftijd (1) met Pieter van Leeuwen (23 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1811, overleden te Heinkenszand op 25 november 1846, 35 jaar oud, zoon van Cornelis van Leeuwen en Maria van Bellinger (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Leeuwen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1835, volgt onder XI-gx.
 2. Johanna van Leeuwen, dienstmeid, geboren te Heinkenszand in het jaar 1837. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 26 januari 1871, op 34-jarige leeftijd met Jan Baptist Brouns (30 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand in het jaar 1841, zoon van XI-kd.
 3. Adriaan van Leeuwen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 oktober 1838, volgt onder XI-gy.
Zij is getrouwd te Heinkenszand op 5 mei 1852, op 47-jarige leeftijd (2) met Cornelis Oostdijk (45 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1807.

X-ds Cornelia Pieterse Remijn, boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland op 15 maart 1804, overleden aldaar op 21 oktober 1888, 84 jaar oud, dochter van IX-av. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1832, op 28-jarige leeftijd met Jan Marinusse Rijk (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1799, overleden aldaar op 4 februari 1877, 77 jaar oud, zoon van IX-cj.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1826, op 27-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge, geboren te Borssele op 10 juli 1799, zie X-cg.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Rijk, geboren op 20 april 1833, overleden te Ovezande (Zeeland).
 2. Pieter Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1834, overleden te 's-Gravenpolder op 19 juli 1890, 56 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1865, op 30-jarige leeftijd met Johanna Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1839, volgt onder XI-c.
 3. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1835, volgt onder XI-gz.
 4. Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1837, overleden aldaar op 25 maart 1853, 15 jaar oud.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juni 1839, overleden aldaar op 24 maart 1840, 268 dagen oud.
 6. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841.
 7. Aalbregt Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1843, ongehuwd overleden aldaar op 24 juni 1867, 24 jaar oud.
 8. Jacobus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1845, overleden aldaar op 8 juni 1855, 10 jaar oud.
 9. Cornelia Janse Rijk, Neeltje, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1847, volgt onder XI-ha.

X-dt Maria Remijn, korenmolenaarster en molenaarster, geboren te Baarland op 11 april 1814, overleden te Wolphaartsdijk op 1 november 1901, 87 jaar oud, dochter van IX-av. Zij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1839, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriaan Rijk (29 jaar oud), landbouwer en molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1809, overleden aldaar op 28 december 1848, 39 jaar oud, zoon van IX-cj. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1840, volgt onder XI-hb.
 2. Pieter Rijk, molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1841. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 september 1880, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1845, volgt onder XI-dm.
 3. Cornelia Adriaanse Rijk, geboren te Baarland op 26 september 1842, volgt onder XI-hc.
 4. Marinus Rijk, landbouwer en wagenmaker, geboren op 29 oktober 1843. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 mei 1873, op 29-jarige leeftijd met Margaretha Rijk, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 21 april 1850, volgt onder X-kp.
 5. Danker Rijk, molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1845, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1905, 60 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1886, op 40-jarige leeftijd met Johanna Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1863, volgt onder X-je.
 6. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1846, volgt onder XI-hd.
 7. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1848, overleden aldaar op 19 november 1856, 8 jaar oud.
Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 juni 1853, op 39-jarige leeftijd (2) met Wilhelmus de Bie (35 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te Halsteren (NB) op 11 januari 1818, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 juli 1861, 43 jaar oud, zoon van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia Ossenblock (landbouwster). Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1854, overleden aldaar op 27 december 1878, 24 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1875, op 21-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (23 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1852, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 december 1906, 54 jaar oud, zoon van XI-jv.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1883, op 31-jarige leeftijd met Apolonia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1857, volgt onder XI-sp.)
 2. Aalbregt de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, volgt onder XI-he.
 3. Johanna de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1860, overleden te Wolphaartsdijk op 9 december 1913, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1898, op 38-jarige leeftijd met Marinus Nijsten (32 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 3 april 1866, overleden te Wolphaartsdijk op 25 augustus 1913, 47 jaar oud, zoon van XI-ik.

X-du Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 januari 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 maart 1872, 56 jaar oud, dochter van IX-av. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 februari 1836, op 20-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1810, overleden aldaar op 15 april 1862, 52 jaar oud, zoon van IX-ed. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1837, overleden aldaar op 27 augustus 1845, 8 jaar oud.
 2. Klazina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838.
 3. Magdalena de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1839.
 4. Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1840, overleden aldaar op 9 september 1840, 4 dagen oud.
 5. Bastiaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1841.
 6. Appolonia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1843, volgt onder XI-hf.
 7. Bastiaan de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1844, overleden te Borssele op 22 juni 1916, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 19 oktober 1876, op 32-jarige leeftijd met Johanna Grimminck (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 maart 1847, overleden te Borssele op 14 mei 1919, 72 jaar oud, dochter van IX-gk.
  (Zij is eerder getrouwd op 28 april 1870, op 23-jarige leeftijd met Marinus Hoondert (23 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1871, 24 jaar oud, zoon van X-bt. Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 juni 1872, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van 't Westeinde (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 28 september 1834, overleden aldaar op 5 juni 1875, 40 jaar oud, zoon van X-hd.)
 8. Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1845, overleden aldaar op 18 oktober 1845, 146 dagen oud.
 9. Adriaan de Jonge, boerenknecht en koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 6 december 1927, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 mei 1878, op 31-jarige leeftijd met Adriana Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 18 mei 1856, volgt onder XI-ed.
 10. Cornelis de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1848, overleden aldaar op 19 januari 1849, 97 dagen oud.
 11. Cornelis de Jonge, wagenmaker en smid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1850, overleden te 's-Heerenhoek op 2 december 1931, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1873, op 23-jarige leeftijd met Maria Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1851, volgt onder XI-f.
 12. Laurus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1853, volgt onder XI-hg.

X-dv Bastiaan Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 24 december 1816, overleden aldaar op 3 februari 1862, 45 jaar oud, zoon van IX-av. Hij is getrouwd te Baarland op 19 september 1856, op 39-jarige leeftijd met Jobina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, zie X-fb. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 11 augustus 1857, volgt onder XI-hh.
 2. Adriaan Remijn, geboren te Baarland op 28 januari 1860, overleden aldaar op 28 april 1887, 27 jaar oud.
 3. Johanna Remijn, geboren te Baarland op 5 februari 1861, overleden aldaar op 4 augustus 1867, 6 jaar oud.
 4. Helena Remijn, geboren te Baarland op 18 maart 1862, overleden aldaar op 7 augustus 1862, 142 dagen oud.

X-dw Maria Remijn, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 januari 1814, overleden aldaar op 1 januari 1897, 82 jaar oud, dochter van IX-aw. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 mei 1847, op 33-jarige leeftijd met Pieter Maartense (28 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 maart 1819, zoon van Jan Maartense (arbeider) en Maria Rogeerse. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonia Maartense, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 september 1848, volgt onder XI-hi.
 2. Jan Maartense, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 maart 1850, overleden aldaar op 31 mei 1852, 2 jaar oud.
 3. Willem Maartense, geboren op 11 augustus 1851, volgt onder XI-hj.
 4. Catharina Maartense, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 juli 1854, volgt onder XI-hk.

X-dx Cornelia Janse Remijn, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 december 1817, overleden te 's-Heerenhoek op 16 mei 1894, 76 jaar oud, dochter van IX-aw. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1848, op 30-jarige leeftijd met Geerard Kempe (32 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 7 december 1881, 66 jaar oud, zoon van X-fl. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1849, volgt onder XI-hl.
 2. Catharina Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1851, volgt onder XI-hm.
 3. Jan Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 december 1852, overleden te 's-Heerenhoek op 23 juni 1857, 4 jaar oud.
 4. Maria Kempe, geboren te 's-Heerenhoek op 24 juli 1857, ongehuwd overleden aldaar op 19 februari 1925, 67 jaar oud.
 5. Adriana Kempe, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 30 augustus 1859, overleden aldaar op 4 februari 1881, 21 jaar oud.
 6. Helena Kempe, geboren te 's-Heerenhoek op 1 mei 1863.

X-dy Danker Remijn, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 juni 1819, overleden aldaar op 10 maart 1891, 71 jaar oud, zoon van IX-aw. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 juni 1853, op 33-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge (35 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1818, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 januari 1894, 76 jaar oud, dochter van Johanna de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Remijn, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 maart 1859, overleden aldaar op 26 november 1923, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 april 1897, op 38-jarige leeftijd met Elisabeth Moison (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1866, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 mei 1930, 64 jaar oud, dochter van XI-kr.
  (Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 december 1924, op 58-jarige leeftijd met Jacob van 't Westeinde (52 jaar oud), veldarbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 oktober 1872, overleden aldaar op 19 september 1930, 57 jaar oud, zoon van XI-en.)

X-dz Pieter Remijn, klompenmaker en arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 december 1824, overleden aldaar op 15 mei 1902, 77 jaar oud, zoon van IX-aw. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 april 1853, op 28-jarige leeftijd met Cornelia van Eikeren (23 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 november 1829, overleden aldaar op 20 januari 1894, 64 jaar oud, dochter van X-ks. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Remijn, dienstmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 maart 1854. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 mei 1878, op 24-jarige leeftijd met Mattheus de Vos (37 jaar oud), klompenmaker, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1841, zoon van Adriaan de Vos (molenaarsknecht en arbeider) en Cornelia de Kleermaker.
 2. Adriaan Remijnse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 november 1855, volgt onder XI-hn.
 3. Jan Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 augustus 1858.
 4. Maria Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 februari 1860, overleden aldaar op 20 juni 1861, 1 jaar oud.
 5. Willem Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 april 1861, volgt onder XI-ho.
 6. Maria Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 december 1862.
 7. Johanna Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 juli 1864, overleden aldaar op 23 juni 1865, 345 dagen oud.
 8. Cornelia Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 januari 1866.
 9. Hubrecht Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 mei 1868, volgt onder XI-hp.
 10. Nicolaas Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 april 1871, volgt onder XI-hq.
 11. Cornelis Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 juli 1872, overleden aldaar op 4 augustus 1872, 18 dagen oud.
 12. Cornelis Remijn, klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 februari 1874. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Marianne Maria Bal (29 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 februari 1872, dochter van XI-tm.

X-ea Marinus Albrechtsen Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797, wonende te Goes en te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 11 september 1869, 72 jaar oud, zoon van IX-co en IX-ax. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1824, op 27-jarige leeftijd (1) met Adriana Raven (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 juli 1794 (doopgetuigen waren Cornelis Janse Bal en Adriana Marinusze Kuilenbroek), overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 december 1827, 33 jaar oud, dochter van Jacob Raven en Johanna Klaassen. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1825, volgt onder XI-hr.
 2. Jacob Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1826, volgt onder XI-hs.
 3. Joanna Pover, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1827, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1878, 50 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1869, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Raas (45 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1824, overleden aldaar op 21 februari 1887, 62 jaar oud, zoon van X-hq.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1878, op 53-jarige leeftijd met Maria Anna de Block (56 jaar oud), koopvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, dochter van Francois de Block en Dorothea Goddaert. (Zij was weduwe van Jan Vermeule, overleden voor 16 augustus 1878.))
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 34-jarige leeftijd (2) met Brigita Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1804, zie IX-cb. Uit dit huwelijk:
 1. 4-5 : Zie onder IX-cb.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1834, op 37-jarige leeftijd (3) met Maria Moison (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1813, overleden te Overslag op 30 maart 1888, 74 jaar oud, dochter van IX-bx. Uit dit huwelijk:
 1. Louis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1836.
 2. Aalbrecht Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1837, overleden aldaar op 26 augustus 1838, 348 dagen oud.
 3. Aalbrecht Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1839, volgt onder XI-ht.
 4. Job Pover, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 21 juli 1846. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 juli 1878, op 31-jarige leeftijd met Antonia Kuijlenbroek (39 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1839, dochter van Cornelis Kuijlenbroek en Catharina Janse Smit (arbeidster).
 5. Cornelia Pover, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 16 mei 1849. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 april 1874, op 24-jarige leeftijd met Jan van 't Westeinde (22 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1852, zoon van X-ku.
 6. Pieter Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1852, volgt onder XI-hu.
 7. Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 31 juli 1855, volgt onder XI-hv.

X-eb Magdalena Pover, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1801, wonende te Goes, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1861, 60 jaar oud, dochter van IX-co en IX-ax. Zij is getrouwd te Borssele op 7 april 1836, op 35-jarige leeftijd met Jan Raas (37 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1799 (doopgetuigen waren Joannes Boggelaar en Joanna Raas), overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1869, 70 jaar oud, zoon van Maarten Marinusse Raas en Adriana Cornelisse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1837, volgt onder XI-hw.
 2. Jobina Raas, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1839, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden aldaar op 15 december 1890, 51 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1865, op 26-jarige leeftijd met Jan Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 april 1833, volgt onder X-mv.
 3. Marinus Raas, koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1841, overleden aldaar op 24 november 1924, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1882, op 41-jarige leeftijd met Maria Polderdijk (51 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1831, overleden te Oostburg op 5 maart 1915, 84 jaar oud, dochter van X-cp.

X-ec Marinus Priem, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, wonende te Baarsdorp, overleden te Woerden op 26 februari 1851, 46 jaar oud, zoon van IX-ay. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 14 april 1830, op 25-jarige leeftijd met Eva IJkemeet (29 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1801, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Abtskerke op 16 juli 1875, 74 jaar oud, dochter van Joannis Eijkemeet (koster) en Maria Franse (arbeidster).
(Zij was weduwe van Machiel Machielse, overleden voor 14 april 1830.) Uit dit huwelijk:

 1. Elena Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 december 1830, volgt onder XI-hx.
 2. Jacomina Priem, geboren te Baarsdorp na 6 februari 1832, overleden aldaar op 7 februari 1832, hoogstens 1 dag oud.
  Opmerkingen: De overledene was 10 uren oud.
 3. Neeltje Priem, geboren te Baarsdorp op 7 februari 1832, overleden aldaar op 7 februari 1832.
 4. Cornelia Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 25 november 1833.
 5. Cornelia Marinusse Priem, geboren te Baarsdorp op 11 december 1834, overleden te 's-Heer Abtskerke op 23 oktober 1843, 8 jaar oud.
 6. Cornelis Priem, geboren te Baarsdorp in het jaar 1834, overleden te 's-Heer Arendskerke op 28 januari 1841, 7 jaar oud.
 7. Johannes Priem, geboren te Baarsdorp op 9 maart 1837, overleden aldaar op 9 maart 1837.
 8. Katharina Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 september 1838, volgt onder XI-hy.
 9. Adriaan Priem, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 november 1841, 1 jaar oud.

X-ed Maria Priem, boerenmeid, gedoopt te 's-Heerenhoek op 26 september 1810, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 oktober 1880, 70 jaar oud, dochter van IX-ay. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 februari 1836, op 25-jarige leeftijd met Joannis Grimminck (37 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1799, overleden te 's-Gravenpolder op 20 januari 1869, 70 jaar oud, zoon van Joannis Grimminck (arbeider) en Catharina van de Wijngaard.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 september 1820, op 21-jarige leeftijd met Leuntje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, zie X-bf.) Uit dit huwelijk:

 1. Lena Grimminck, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 april 1837, ongehuwd overleden aldaar op 9 augustus 1873, 36 jaar oud.
 2. Janna Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 februari 1838, overleden aldaar op 4 februari 1838, 1 dag oud.
 3. Cornelis Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 januari 1839, overleden aldaar op 23 februari 1839, 52 dagen oud.
 4. Jan Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1840, overleden aldaar op 16 maart 1840, 20 dagen oud.
 5. Cornelis Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1840.
 6. Adriana Grimminck, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1840, ongehuwd overleden aldaar op 4 mei 1881, 41 jaar oud.
 7. Leuntje Grimminck, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 oktober 1842, ongehuwd overleden aldaar op 24 augustus 1872, 29 jaar oud.
 8. Cornelis Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 april 1845, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 april 1920, 75 jaar oud.
 9. Elisabeth Grimminck, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1848, ongehuwd overleden aldaar op 30 oktober 1870, 22 jaar oud.
 10. Jan Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1851, volgt onder XI-hz.

X-ee Jannetje Priem, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 13 juni 1859, 46 jaar oud, dochter van IX-ay. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 januari 1839, op 26-jarige leeftijd (1) met Pieter Pover (36 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 december 1802, overleden te 's-Gravenpolder op 4 maart 1853, 50 jaar oud, zoon van X-hs. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 juni 1854, op 41-jarige leeftijd (2) met Andries de Koning (42 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 26 februari 1879, 67 jaar oud, zoon van Elena de Koning.
(Hij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 25 april 1862, op 50-jarige leeftijd met Paulina Knuijt (47 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) op 10 februari 1815, dochter van IX-bv.) Uit dit huwelijk:

 1. Andries de Koning, geboren te 's-Gravenpolder op 6 juni 1855, overleden aldaar op 30 september 1855, 116 dagen oud.

X-ef Aalbregt Janse Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1809, zoon van IX-az. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1839, op 30-jarige leeftijd (1) met Janna de Haan (25 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1814, overleden voor 13 januari 1847, hoogstens 33 jaar oud, dochter van Anthoni de Haan en Helena Halmekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Rijk, boerenmeid en koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1840. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1860, op 20-jarige leeftijd met Jacob de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 februari 1836, volgt onder X-i.
 2. Helena Rijk, geboren te Heinkenszand in het jaar 1842. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 21-jarige leeftijd met Cornelis van Stee (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1840, overleden aldaar op 22 april 1907, 66 jaar oud, zoon van X-gc.
 3. Johannis Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1843, overleden aldaar op 21 april 1926, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1870, op 27-jarige leeftijd met Martina Boonman, geboren te Borssele op 23 november 1840, volgt onder XI-dx.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1847, op 38-jarige leeftijd (2) met Maria Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 februari 1803, zie X-dq.

X-eg Marinus Rijk, boerenknecht, koemelker en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 28 november 1846, 35 jaar oud, zoon van IX-az. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 31-jarige leeftijd met Neeltje Rijk (30 jaar oud), arbeidster, koemelkster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 30 juli 1887, 75 jaar oud, dochter van IX-ck. Uit dit huwelijk:

 1. Sara Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.). Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1865, op 22-jarige leeftijd met Pieter Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1842, volgt onder XI-dn.
 2. Catharina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, overleden aldaar op 3 oktober 1843, 261 dagen oud.
 3. Catharina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1844, volgt onder XI-ia.
 4. Jan Rijk, boerenknecht, landman, koopman en winkelier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1846, overleden aldaar op 16 december 1925, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1881, op 35-jarige leeftijd (1) met Dina Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 maart 1860, volgt onder XI-s. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1885, op 39-jarige leeftijd (2) met Elizabeth Wouterse, geboren te 's-Gravenpolder op 11 december 1857, volgt onder XI-r.

X-eh Elena Rijk, dienstmeid, koemelkster en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1812, overleden aldaar op 1 augustus 1885, 72 jaar oud, dochter van IX-az. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, op 22-jarige leeftijd (1) met Anthonij de Bie (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1812, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1838, 26 jaar oud, zoon van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia Ossenblock (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bie, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 augustus 1836, overleden aldaar op 6 oktober 1884, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1871, op 34-jarige leeftijd met Albregt Pieterse Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, volgt onder XI-fq.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1839, op 26-jarige leeftijd (2) met Lauris Vermue (26 jaar oud), koemelker, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1813, zoon van Huibregt Cornelisse Vermue (landbouwer) en Maria Melse Hoondert. Uit dit huwelijk:
 1. Huibregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juli 1839, overleden aldaar op 5 april 1843, 3 jaar oud.
 2. Catharina Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1841, volgt onder XI-ib.
 3. Marinus Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1842, overleden aldaar op 3 september 1842, 183 dagen oud.
 4. Maria Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1843, overleden aldaar op 28 november 1843, 77 dagen oud.
 5. Huibregt Vermue, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1844, ongehuwd overleden aldaar op 20 augustus 1868, 23 jaar oud.
 6. Aalbregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1847, overleden aldaar op 16 oktober 1936, 88 jaar oud.
 7. Maria Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1849.
 8. Pieternella Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 maart 1852, overleden aldaar op 27 september 1852, 208 dagen oud.
 9. Johanna Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1853, volgt onder XI-ic.
 10. Johannis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 februari 1857, overleden aldaar op 30 april 1857, 68 dagen oud.
 11. Jan Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1859, volgt onder XI-id.

X-ei Cornelia Rijk, koemelkster en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1817, overleden aldaar op 7 juni 1878, 60 jaar oud, dochter van IX-az. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1837 erkend kind: Huibregt Rijk, ingeschreven BS Heinkenszand 27-02-1837 , op 19-jarige leeftijd met Adriaan Vermue (23 jaar oud), boerenknecht en koemelker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1814, zoon van Huibregt Cornelisse Vermue (landbouwer) en Maria Melse Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Huibregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1837.
 2. Maria Vermue, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1841, overleden aldaar op 25 november 1908, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1873, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Huige (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1841, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1923, 81 jaar oud, zoon van Johannis de Meij (vrachtrijder) en Hendrika Boutens (landbouwster).
 3. Catharina Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1843, volgt onder XI-ie.
 4. Maatje Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1849, overleden aldaar op 5 september 1849, 213 dagen oud.

X-ej Catharina Langemaire, landbouwster, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 oktober 1900, 84 jaar oud, dochter van IX-ba. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 augustus 1835, op 18-jarige leeftijd (1) met Pieter Hoonderd, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 juli 1814, zie X-dp. Uit dit huwelijk:

 1. 1-2 : Zie onder X-dp.
Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 mei 1843, op 26-jarige leeftijd (2) met Jacob Walraven (29 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 januari 1860, 46 jaar oud, zoon van X-ht en X-gk. Uit dit huwelijk:
 1. Joost Walraven, boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 maart 1844, overleden aldaar op 13 juli 1902, 58 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 24 mei 1867, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 24 juli 1843, volgt onder XI-bu.
 2. Jan Jacobse Walraven, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 maart 1846, volgt onder XI-if.
 3. Pieter Walraven, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 juni 1848, overleden aldaar op 15 december 1848, 169 dagen oud.
 4. Pieternella Walraven, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 oktober 1849.
 5. Cornelia Walraven, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 december 1851, volgt onder XI-ig.
 6. Adriaan Walraven, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 januari 1855, volgt onder XI-ih.
Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 december 1860, op 44-jarige leeftijd (3) met Jan Raven (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1832, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 september 1914, 82 jaar oud, zoon van N.N. en Cornelia Raven (arbeidster).

X-ek Jannetje Allemekinders, Joanna, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1809, overleden aldaar op 12 juni 1891, 82 jaar oud, dochter van IX-bb. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1830, op 21-jarige leeftijd met Marinus van Stee (22 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1808, overleden aldaar op 5 juli 1880, 72 jaar oud, zoon van IX-cd. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Marinusse van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1832.
 2. Jacobus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1835, overleden aldaar op 27 maart 1835, 25 dagen oud.
 3. Jacobus van Stee, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 mei 1836. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1862, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Boonman (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1832, overleden aldaar op 6 maart 1916, 83 jaar oud, dochter van IX-w.
 4. Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 mei 1838, overleden aldaar op 19 september 1838, 113 dagen oud.
 5. Josina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1840, volgt onder XI-ii.
 6. Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1842, volgt onder XI-ij.
 7. Willem van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1846.
 8. Cornelia van Stee, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1850. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1870, op 19-jarige leeftijd met Laurus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1843, volgt onder XI-dl.
 9. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1854, overleden aldaar op 6 juli 1854.

X-el Marinus Allemekinders, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, overleden te Borssele op 3 juni 1850, 39 jaar oud, zoon van IX-bb. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1839, op 27-jarige leeftijd met Klazina Hoondert (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 3 april 1817, overleden op 27 januari 1882, 64 jaar oud, dochter van IX-fp.
(Zij is later getrouwd te Borssele op 18 september 1851, op 34-jarige leeftijd met Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, zie X-cr.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Allemekinders, geboren te Borssele op 26 november 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1918, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van Stee (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 oktober 1913, 74 jaar oud, dochter van X-gc.
 2. Pieternella Allemekinders, geboren te Borssele op 21 maart 1841, overleden aldaar op 21 maart 1851, 10 jaar oud.
 3. Cornelia Marinusse Allemekinders, geboren te Borssele op 9 december 1842, volgt onder XI-ik.
 4. Jan Allemekinders, boerenknecht en kleinlandbouwer, geboren te Borssele op 17 april 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juni 1929, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 november 1877, op 33-jarige leeftijd met Klazina de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1845, volgt onder X-p.
 5. Johanna Allemekinders, landbouwster, geboren te Borssele op 8 december 1845, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1931, 85 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 15 mei 1867, op 21-jarige leeftijd (1) met Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1841, volgt onder X-n. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1874, op 28-jarige leeftijd (2) met Pieter van Stee (27 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en wethouder, geboren te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1846, overleden aldaar op 27 april 1911, 64 jaar oud, zoon van IX-dw.
 6. Catharina Allemekinders, geboren te Borssele op 7 maart 1847, overleden aldaar op 19 september 1847, 196 dagen oud.
 7. Cornelis Allemekinders, geboren te Borssele op 22 oktober 1848, volgt onder XI-il.
 8. Levenloos Allemekinders, geboren te Borssele op 5 juni 1850, overleden aldaar op 5 juni 1850.

X-em Jan Allemekinders, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1812, overleden te Driewegen (Zeeland) op 12 oktober 1855, 43 jaar oud, zoon van IX-bb. Hij is getrouwd te Borssele op 10 juli 1851, op 38-jarige leeftijd met Maatje Huige (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Kloetinge op 26 januari 1823, overleden te Driewegen (Zeeland) op 13 oktober 1890, 67 jaar oud, dochter van Pieter Huige en Adriana van 't Westeinde. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Allemekinders, landbouwster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 7 juni 1872, op 20-jarige leeftijd (1) met Cornelis Boonman (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud, zoon van XI-cq. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 21 mei 1896, op 43-jarige leeftijd (2) met Marinus Rentmeester (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud, zoon van X-k.
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 51-jarige leeftijd met Catharina Rijk (58 jaar oud), huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud, dochter van XI-ll.)
 2. Adriana Allemekinders, geboren te Driewegen (Zeeland) op 23 december 1854, overleden aldaar op 2 september 1856, 1 jaar oud.

X-en Catharina Almekinders, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 9 juli 1899, 83 jaar oud, dochter van IX-bb. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1839, op 22-jarige leeftijd met Jan Vermue (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 november 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 31 mei 1893, 76 jaar oud, zoon van Huibregt Cornelisse Vermue (landbouwer) en Maria Melse Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 november 1840. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1877, op 36-jarige leeftijd met Cornelis Rijk (35 jaar oud), geboren te Oudelande (Zeeland) op 25 november 1841, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 17 augustus 1907, 65 jaar oud, zoon van IX-em.
 2. Cornelia Vermue, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1841, overleden te Goes op 1 februari 1922, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 22 februari 1908, 66 jaar oud, zoon van X-gh.
 3. Hubregt Vermue, geboren op 21 mei 1843, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 maart 1845, 1 jaar oud.
 4. Jacobus Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1916, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1879, op 33-jarige leeftijd met Pieternella Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1855, volgt onder XI-g.
 5. Hubregt Vermue, landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1847, overleden te Schoondijke op 31 januari 1921, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 februari 1877, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te Oudelande (Zeeland) op 6 augustus 1844, volgt onder X-kn.
 6. Johanna Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1848, overleden aldaar op 22 december 1926, 78 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1873, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1841, volgt onder X-nt.
 7. Maatje Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1849, volgt onder XI-im.
 8. Marinus Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1852, overleden te Goes op 10 november 1938, 86 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1885, op 33-jarige leeftijd met Tannetje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1861, volgt onder XI-dt.
 9. Cornelis Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1853, volgt onder XI-in.
 10. Jan Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1854, volgt onder XI-io.
 11. Jacoba Vermue, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1856, overleden te Goes op 4 december 1937, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 20 april 1882, op 26-jarige leeftijd (1) met Marinus Jacobuszoon Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 18 februari 1854, volgt onder XI-dr. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 oktober 1895, op 39-jarige leeftijd (2) met Cornelis Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek op 18 maart 1859, volgt onder XI-ab.
 12. Pieter Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1857, volgt onder XI-ip.
 13. Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1859, volgt onder XI-iq.
 14. Jobina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1861, volgt onder XI-ir.

X-eo Jobje Allemekinders, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, overleden aldaar op 14 mei 1850, 32 jaar oud, dochter van IX-bb. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1837, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelis Bastiaanse Remijn (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juli 1813, overleden aldaar op 20 april 1846, 32 jaar oud, zoon van X-ay. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 september 1838, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1911, 72 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 19-jarige leeftijd met Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1832, volgt onder XI-dh.
 2. Neeltje Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 september 1839, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 september 1881, 42 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, volgt onder XI-di.
 3. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1841, overleden te Rosmalen op 18 februari 1902, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1861, op 20-jarige leeftijd met Joannes van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1836, volgt onder X-kg.
 4. Clasina Remijn, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1842, wonende te 's-Hertogenbosch, overleden te Rosmalen op 21 februari 1909, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1861, op 18-jarige leeftijd met Marinus Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1841, volgt onder X-df.
 5. Catharina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1845, overleden aldaar op 6 april 1845, 56 dagen oud.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1849, op 31-jarige leeftijd (2) met Jan Janse van Eijkeren (25 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren op 24 mei 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 27 mei 1906, 83 jaar oud, zoon van X-gd.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1854, op 31-jarige leeftijd met Pieternella Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1831, zie X-dh.) Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 mei 1850, overleden aldaar op 6 mei 1850.

X-ep Maatje Rentmeester, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juli 1828, overleden te 's-Gravenpolder op 14 juni 1904, 75 jaar oud, dochter van IX-bd. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 april 1858, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Driedijk (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 augustus 1828, overleden te 's-Gravenpolder op 13 februari 1899, 70 jaar oud, zoon van X-ey. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Drijdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1859, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 maart 1938, 78 jaar oud.
 2. Catharina Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juni 1860, overleden aldaar op 20 februari 1862, 1 jaar oud.
 3. Cornelia Drijdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juni 1861, volgt onder XI-is.
 4. Lena Drijdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1864, volgt onder XI-it.
 5. Hubregt Driedijk, geboren te 's-Gravenpolder op 3 november 1865, volgt onder XI-iu.
 6. Cornelis Driedijk, geboren te 's-Gravenpolder op 30 september 1866, overleden aldaar op 3 oktober 1867, 1 jaar oud.
 7. Cornelis Driedijk, geboren te 's-Gravenpolder op 13 september 1868, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 januari 1943, 74 jaar oud.
 8. Catharina Driedijk, geboren te 's-Gravenpolder op 9 februari 1870, volgt onder XI-iv.
 9. Marinus Driedijk, geboren te 's-Gravenpolder op 1 december 1871, volgt onder XI-iw.
 10. Maatje Driedijk, geboren te 's-Gravenpolder op 18 september 1873, volgt onder XI-ix.

X-eq Sara van 't Westeinde, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1817, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1856, 38 jaar oud, dochter van IX-be.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Adriaan van 't Westeinde, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1837, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 juni 1884, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1871, op 33-jarige leeftijd met Magdalena van Dijke, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 maart 1847, volgt onder XI-en.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 april 1853, op 36-jarige leeftijd (2) met Jacob Oosthoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1819, zie XI-cr. Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Dignus Oosthoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 november 1854, volgt onder XI-iy.
 2. Levenloos Oosthoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1856, overleden aldaar op 8 januari 1856.

X-er Pieter van 't Westeinde, broodbakker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1831, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 oktober 1912, 81 jaar oud, zoon van IX-be. Hij is getrouwd te Borssele op 30 april 1862, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Vette (31 jaar oud), koemelkster en winkelierster, geboren te Borssele op 28 november 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1902, 71 jaar oud, dochter van X-bi. Uit dit huwelijk:

 1. Katharina van 't Westeinde, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 september 1863, overleden te Goes op 21 oktober 1937, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1889, op 25-jarige leeftijd met Huibregt Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 juli 1851, volgt onder XI-do.
 2. Jan van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1865, overleden aldaar op 17 augustus 1868, 3 jaar oud.
 3. Jacob van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1867, overleden aldaar op 5 september 1867, 189 dagen oud.
 4. Pieter van 't Westeinde, kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juni 1868, overleden te Middelburg op 7 november 1933, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Middelburg op 3 juli 1901, op 33-jarige leeftijd met Johanna Louisa Bos (30 jaar oud), geboren te Middelburg op 3 december 1870, overleden aldaar op 23 juli 1956, 85 jaar oud, dochter van Anthoni Joannes Bos en Petronella Carolina Wilhelmina Oudensteijn.
 5. Jan van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1870, overleden te Ovezande (Zeeland) op 19 oktober 1914, 44 jaar oud.
 6. Jacob van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 augustus 1874, volgt onder XI-iz.

X-es Maria Nagelkerke, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 maart 1846, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 september 1907, 61 jaar oud, dochter van IX-bf.

Opmerkingen: Vader is reeds overleden.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 april 1875, op 29-jarige leeftijd met Jan Zuidhof (30 jaar oud), veldarbeider en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 maart 1845, overleden te Oostburg op 3 november 1920, 75 jaar oud, zoon van X-au. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Zuidhof, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 juni 1876, overleden aldaar op 16 februari 1950, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1900, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 februari 1875, volgt onder XI-ce.
 2. Laurus Zuidhof, veldarbeider en kleinlandbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1879, overleden aldaar op 28 januari 1950, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1912, op 33-jarige leeftijd (1) met Maria Vermeule (41 jaar oud), veldarbeidster en dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 oktober 1870, overleden aldaar op 23 mei 1925, 54 jaar oud, dochter van X-ib.
  (Zij is eerder getrouwd te Goes op 9 mei 1895, op 24-jarige leeftijd met Theodorus Bernardus Stokmans (23 jaar oud), spoorwegwerker, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1872, overleden voor 3 oktober 1912, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Willem Stokmans en Elizabeth Jacoba de Jong (spoorwegwachteres).) Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 april 1928, op 48-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Bal (41 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1887, dochter van Jan Bal (landbouwer en winkelier) en Dina Wagenaar (dienstmeid).

X-et Kornelis Boonman, arbeider, geboren te Baarland op 29 maart 1823, overleden aldaar op 17 december 1893, 70 jaar oud, zoon van IX-bg. Hij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1850, op 27-jarige leeftijd met Elisabeth Pieterse Priem (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 juni 1824, overleden te Baarland op 30 september 1904, 80 jaar oud, dochter van X-gz. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 juni 1852, volgt onder XI-ja.
 2. Pieter Boonman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 oktober 1853, volgt onder XI-jb.
 3. Jacoba Boonman, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 december 1854, overleden aldaar op 3 januari 1925, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 juni 1886, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Thijsse, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 augustus 1856, volgt onder XI-eq.
 4. Levenloos Cornelia Boonman, geboren te Baarland op 14 september 1856, overleden aldaar op 14 september 1856.
 5. Cornelia Boonman, geboren te Baarland op 23 juni 1858, volgt onder XI-jc.
 6. Apollonia Boonman, geboren te Baarland op 27 februari 1860, volgt onder XI-jd.
 7. Barbera Boonman, geboren te Baarland op 12 juni 1862, overleden aldaar op 11 augustus 1863, 1 jaar oud.
 8. Catharina Boonman, geboren te Baarland op 13 februari 1864, overleden aldaar op 14 mei 1864, 91 dagen oud.
 9. Krijn Boonman, geboren te Baarland op 30 juli 1865, volgt onder XI-je.

X-eu Krijn Janse Boonman, arbeider, geboren te Baarland op 19 oktober 1824, overleden aldaar op 28 augustus 1886, 61 jaar oud, zoon van IX-bg. Hij is getrouwd te Baarland op 4 januari 1855, op 30-jarige leeftijd (1) met Barbara Pieterse van de Pas (36 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1818, overleden te Baarland op 2 april 1864, 46 jaar oud, dochter van Pieter Janse van de Pas (arbeider) en Pieternella Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Boonman, geboren te Baarland op 20 mei 1855, overleden aldaar op 9 augustus 1855, 81 dagen oud.
 2. Pieter Boonman, geboren te Baarland op 28 mei 1857, volgt onder XI-jf.
Hij is daarnaast getrouwd na 1859, op minstens 35-jarige leeftijd (2) met Apollonia Timmerman (minstens 33 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1826, overleden te Baarland op 20 december 1882, 56 jaar oud, dochter van Laurus Pieterse Timmerman en Margrieta Vermue (arbeidster).

X-ev Marinus Boonman, arbeider, geboren te Baarland voor 5 december 1831, overleden aldaar op 11 januari 1897, minstens 65 jaar oud, zoon van IX-bg. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 14 mei 1857, op minstens 25-jarige leeftijd met Apollonia Grimmink (27 jaar oud), arbeidster en boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 augustus 1829, overleden te Baarland op 18 maart 1881, 51 jaar oud, dochter van Johannis Grimminck (arbeider) en Sophia Antonia Schelfhout (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Boonman, geboren te Baarland op 22 februari 1861.
 2. Sophia Boonman, geboren te Baarland op 30 juli 1869.
 3. Elizabeth Boonman, geboren te Baarland op 7 maart 1873, volgt onder XI-jg.

X-ew Cornelis Janse, veldarbeider en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 oktober 1836, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1911, 74 jaar oud, zoon van IX-bh. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1876, op 39-jarige leeftijd (1) met Maria Murks (39 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1837, dochter van Pieter Murks en Jobina de Jonge (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janse, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1877. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1904, op 27-jarige leeftijd met Catharina Koens (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juni 1880, overleden aldaar op 31 juli 1960, 80 jaar oud, dochter van XI-sa.
 2. Jobina Janse, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1879. Zij is getrouwd te Goes op 2 maart 1905, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 3 april 1912 van) Jan Johannes Snoep (21 jaar oud), bakkersknecht, geboren te Goes op 8 september 1883, zoon van Cornelis Snoep (boekbinder en koopman) en Adriana Johanna de Jonge.
  (Hij is later getrouwd te Goes op 7 november 1912, op 29-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 22 september 1926 van) Neeltje Adriana Hibels (20 jaar oud), naaister, geboren te Goes in het jaar 1892, dochter van Jan Pieter Hibels (veldarbeider) en Catharina van Veen.)
 3. Pieter Janse, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1880. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1905, op 25-jarige leeftijd met Johanna Timmerman (34 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1870, overleden aldaar op 3 juni 1946, 76 jaar oud, dochter van X-od.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1886, op 49-jarige leeftijd (2) met Johanna Driedijk (30 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 juli 1856, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 februari 1898, 41 jaar oud, dochter van X-lp. Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Janse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1887, overleden aldaar op 15 juli 1887.
 2. Johannis Janse, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 april 1889. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 september 1917, op 28-jarige leeftijd met Joanna Leeman (26 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 15 mei 1891, dochter van Hubrecht Leeman (arbeider en vrachtrijder) en Jacomina Vermeule (arbeidster).
 3. Adriaan Janse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1890.
 4. Bastiaan Janse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1892, volgt onder XI-jh.
 5. Maria Janse, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 juni 1894. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 november 1919, op 25-jarige leeftijd met Nolbertus Bal (31 jaar oud), klompenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juni 1888, zoon van Geerard Bal (klompenmaker) en Jannetje van de Pas (arbeidster en dienstmeid).
 6. Cornelis Janse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1895.

X-ex Jozina Janse, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1834, overleden te 's-Heerenhoek op 27 februari 1911, 76 jaar oud, dochter van IX-bi. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1867, op 32-jarige leeftijd met Pieter Bos (32 jaar oud), arbeider, geboren te Borssele op 20 september 1834, overleden te 's-Heerenhoek op 28 juli 1905, 70 jaar oud, zoon van X-cv. Uit dit huwelijk:

 1. Bartel Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 21 februari 1868, volgt onder XI-ji.
 2. Maria Bos, veldarbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1869. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 november 1911, op 42-jarige leeftijd met Laurus van 't Westeinde (44 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1867, zoon van XI-rg.
 3. Cornelis Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 10 oktober 1875, volgt onder XI-jj.

X-ey Hubregt Drijdijk, boerenknecht, landman en winkelier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1800, overleden aldaar op 24 februari 1860, 60 jaar oud, zoon van IX-bj. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 augustus 1822, op 22-jarige leeftijd met Maria Catharina de Bie (21 jaar oud), boerenmeid en winkelierster, gedoopt te Halsteren (NB) op 27 juli 1801 (doopgetuigen waren Cornelius van de Moer en Maria Catharina Dingemans), overleden te 's-Heerenhoek op 25 oktober 1875, 74 jaar oud, dochter van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia van de Moer. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Drijdijk, leurster, geboren te 's-Heerenhoek op 7 juni 1823, overleden aldaar op 25 februari 1888, 64 jaar oud.
 2. Catharina Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1824.
 3. Cornelis Driedijk, geboren te 's-Heerenhoek op 17 januari 1827, overleden aldaar op 11 november 1827, 298 dagen oud.
 4. Cornelis Driedijk, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 augustus 1828, overleden te 's-Gravenpolder op 13 februari 1899, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 april 1858, op 29-jarige leeftijd met Maatje Rentmeester, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juli 1828, volgt onder X-ep.
 5. Johannis Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1829, overleden aldaar op 7 september 1829.
 6. Pieter Drijdijk, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 25 augustus 1830, ongehuwd overleden te 's-Gravenpolder op 12 mei 1883, 52 jaar oud.
 7. Catharina Driedijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 augustus 1832.
 8. Marinus Drijdijk, geboren te Baarland op 14 april 1835, overleden aldaar op 3 december 1835, 233 dagen oud.
 9. Johannis Baptiste Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 september 1837, overleden aldaar op 18 oktober 1837, 19 dagen oud.
 10. Catharina Driedijk, boerenmeid en arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1837, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 november 1871, 34 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 25-jarige leeftijd met Jan Magnus (29 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 november 1832, overleden aldaar op 26 juli 1900, 67 jaar oud, zoon van X-oe.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 september 1874, op 41-jarige leeftijd met Jacomina de Jonge (36 jaar oud), koopvrouw, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1837, overleden te 's-Heerenhoek op 4 maart 1917, 79 jaar oud, dochter van XI-jx.)
 11. Pieternella Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 april 1839, overleden aldaar op 8 november 1839, 202 dagen oud.
 12. Marinus Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 2 november 1842, volgt onder XI-jk.
 13. Maatje Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1844, volgt onder XI-jl.

X-ez Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1836, overleden aldaar op 17 november 1915, 79 jaar oud, dochter van IX-bk. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 februari 1859, op 22-jarige leeftijd met Daniel Boonman (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1830, overleden aldaar op 18 maart 1915, 84 jaar oud, zoon van X-bl. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Boonman, geboren te Borssele op 1 mei 1860, volgt onder XI-jm.
 2. Jozina Boonman, landbouwster, geboren te Borssele op 21 januari 1861, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1884, 23 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 april 1880, op 19-jarige leeftijd met Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 oktober 1854, volgt onder XI-v.

X-fa Pieter Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1820, overleden aldaar op 11 juli 1894, 73 jaar oud, zoon van IX-bl. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1856, op 35-jarige leeftijd met Jobina Remijn (28 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1894, 66 jaar oud, dochter van X-gl.
(Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1846, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1824, zie X-mc.) Uit dit huwelijk:

 1. Helena Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juni 1857, volgt onder XI-jn.
 2. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1859, overleden aldaar op 16 februari 1865, 5 jaar oud.
 3. Adriaan Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1860, overleden aldaar op 23 februari 1940, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 mei 1892, op 31-jarige leeftijd met Jozina Goense (31 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1947, 86 jaar oud, dochter van X-di.
 4. Aalbregt Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1863, volgt onder XI-jo.
 5. Jobina Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1866, overleden aldaar op 31 december 1933, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1895, op 28-jarige leeftijd met Laurens Goense, geboren te Baarland op 3 november 1864, volgt onder XI-ge.

X-fb Jobina Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, overleden te Baarland op 26 januari 1892, 68 jaar oud, dochter van IX-bl. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1844, op 20-jarige leeftijd (1) met Jan de Winter (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) op 13 november 1816, overleden te Baarland op 17 november 1854, 38 jaar oud, zoon van IX-dn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Winter, geboren te Baarland op 9 mei 1845, overleden aldaar op 25 oktober 1859, 14 jaar oud.
 2. Pieter de Winter, boerenknecht, geboren te Baarland op 12 november 1847, overleden aldaar op 19 juli 1866, 18 jaar oud.
 3. Magdalena de Winter, winkelierster en landbouwster, geboren te Baarland op 9 september 1849, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 juni 1891, 41 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 1 mei 1874, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Allemekinders, geboren te Borssele op 22 oktober 1848, volgt onder XI-il.
 4. Laurus de Winter, geboren te Baarland op 5 maart 1852, overleden aldaar op 31 mei 1856, 4 jaar oud.
 5. Helena de Winter, geboren te Baarland op 7 april 1853, overleden aldaar op 11 januari 1858, 4 jaar oud.
 6. Jan de Winter, geboren te Baarland op 1 december 1854, volgt onder XI-jp.
Zij is getrouwd te Baarland op 19 september 1856, op 33-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Remijn, geboren te Baarland op 24 december 1816, zie X-dv. Uit dit huwelijk:
 1. 7-10 : Zie onder X-dv.
Zij is getrouwd te Baarland op 15 oktober 1863, op 40-jarige leeftijd (3) met Jan Priem (33 jaar oud), landbouwer, afkomstig uit 's-Heerenhoek, geboren op 21 maart 1830, overleden te Baarland op 3 december 1912, 82 jaar oud, zoon van X-iq en X-ah.

X-fc Clasina Rijk, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 december 1859, 75 jaar oud, dochter van IX-bm. Zij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) met Dingenis Menheere, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 februari 1775, overleden aldaar op 28 juli 1852, 77 jaar oud, zoon van Egidius Mariunusse Menheere en Maria Franse Leis. Uit dit huwelijk:

 1. Albregt Menheere, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1805, volgt onder XI-jq.
 2. Marinus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1805, volgt onder XI-jr.
 3. Cornelia Menheere, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1816, overleden te Arnemuiden op 28 december 1868, 52 jaar oud. Zij is getrouwd te Kleverskerke op 19 augustus 1840, op 24-jarige leeftijd met Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1795, volgt onder IX-gb.
 4. Maria Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1819, volgt onder XI-js.

X-fd Cornelia Rijk, gedoopt op 26 april 1786, overleden op 7 juli 1812, 26 jaar oud, dochter van IX-bm. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 februari 1808, op 21-jarige leeftijd met Dignus Timmerman (24 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1783, overleden aldaar op 24 februari 1814, 30 jaar oud, zoon van Pieter Adriaanse Timmerman en Jacomina Dignusse Dooman. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 april 1807, overleden aldaar op 17 maart 1819, 11 jaar oud.
 2. Maria Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 april 1810, volgt onder XI-jt.
 3. Apolonia Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1811, overleden aldaar op 15 oktober 1811, 51 dagen oud.

X-fe Johanna Rijk, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 oktober 1838, 44 jaar oud, dochter van IX-bm. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1824, op 30-jarige leeftijd met Bernardus van Wintrooij (30 jaar oud), wagenmaker, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1833, 39 jaar oud, zoon van Adriaan van Wintrooij en Cornelia Du Bon (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Wintrooij, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 december 1852, 27 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1845, op 20-jarige leeftijd met Aalbrecht Willemse Remijn (19 jaar oud), landbouwer en molenaar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, overleden te 's-Heerenhoek op 12 december 1885, 59 jaar oud, zoon van X-gl.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1854, op 27-jarige leeftijd met Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1831, volgt onder X-j. Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 mei 1862, op 36-jarige leeftijd met Catharina van Stee, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1843, volgt onder X-iw.)
 2. Aalbregt van Wintrooij, geboren te 's-Heerenhoek op 27 augustus 1826.
 3. Maria van Wintrooij, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1829, overleden aldaar op 5 februari 1837, 7 jaar oud.
 4. Adriaan van Wintrooij, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1830, overleden te Goes op 31 juli 1840, 9 jaar oud.
 5. Maatje van Wintrooij, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1833 de vader is overleden , overleden aldaar op 22 februari 1833, 32 dagen oud.

X-ff Jobje de Jonge, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1810, dochter van IX-bo. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1843, op 33-jarige leeftijd met Jacob Pieterse (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, zoon van Jan Pieterse (arbeider) en Dingena Bal. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Pieterse, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1845, overleden aldaar op 9 mei 1920, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 10 november 1875, op 30-jarige leeftijd met Johanna Vroonland, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 maart 1836, volgt onder XI-ez.

X-fg Johanna de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, overleden aldaar op 31 oktober 1899, 79 jaar oud, dochter van IX-bo. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1859, op 39-jarige leeftijd met Laurus Timmerman (24 jaar oud), boerenknecht en koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1835, overleden op 11 januari 1919, 84 jaar oud, zoon van Adrianus Pieterse Timmerman en Anna de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1862, volgt onder XI-ju.

X-fh Dingenis Pieterse de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden aldaar op 10 november 1882, 88 jaar oud, zoon van IX-bp. Hij was gehuwd met Magdalena Marinusse Hoondert, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1797, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1859, 62 jaar oud, dochter van Marinus Willemse Hoondert en Petronella Pieterse Dekker (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1818, overleden aldaar op 5 november 1818.
 2. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1820, overleden aldaar op 2 februari 1820.
 3. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1821, volgt onder XI-jv.
 4. Pieternella de Jonge, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1823, overleden aldaar op 9 oktober 1870, 47 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1858, op 35-jarige leeftijd met Aalbregt Rijk (31 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1826, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1917, 90 jaar oud, zoon van X-gh.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 10 mei 1872, op 45-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1846, volgt onder XI-hd.)
 5. Jacoba de Jonge, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1825, overleden aldaar op 28 januari 1901, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1859, op 34-jarige leeftijd met Johannis van 't Westeinde (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 december 1827, zoon van IX-dk.
 6. Marinus de Jonge, boerenknecht en boerenmeid, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1830, overleden aldaar op 12 januari 1906, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 31-jarige leeftijd (1) met Sara Rijk (31 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 maart 1830, overleden aldaar op 1 november 1864, 34 jaar oud, dochter van X-cg. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1866, op 36-jarige leeftijd (2) met Pieternella Huige (41 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1824, overleden aldaar op 30 januari 1892, 67 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Vermue (landbouwster).
 7. Jacobus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1838, overleden aldaar op 19 april 1843, 5 jaar oud.
 8. Adriaan de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1839, ongehuwd overleden aldaar op 1 augustus 1859, 20 jaar oud.

X-fi Gerardus Melse Acda, boerenknecht en vrachtrijder, gedoopt te Nisse (Zeeland) op 10 februari 1784, overleden aldaar op 3 oktober 1850, 66 jaar oud, zoon van IX-bq. Hij is getrouwd voor 1808, op hoogstens 24-jarige leeftijd (1) met Margaretha Oostdijk (hoogstens 56 jaar oud), gedoopt te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 30 januari 1752 (doopgetuige was Wim Schriek), overleden voor 1808, hoogstens 56 jaar oud. Hij is getrouwd op 1 februari 1808, op 23-jarige leeftijd (2) met Adriana Leendertse Knuit (17 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 22 maart 1790 (RK), overleden te Goes in februari 1810, 19 jaar oud, dochter van IX-gn.
(Zij was weduwe van Pieter Timmerman, overleden voor 1808.) Uit dit huwelijk:

 1. Melchior Acda, geboren te 's-Gravenpolder op 19 januari 1809, volgt onder XI-jw.
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, op 29-jarige leeftijd (3) met Barbara van de Pas (26 jaar oud), arbeidster en cultivatrice, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1787 (doopgetuigen waren Jan Frans Pierens en Barbara de Wagter), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1871, 83 jaar oud, dochter van Jan van de Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margarieta Pieterse Oostdijk.
(Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 februari 1807, op 19-jarige leeftijd met Pieter Adriaanse Timmerman (51 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 oktober 1755, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1812, 56 jaar oud, zoon van Adriaan Jobse Timmerman en Joanna Pieterse. (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 mei 1780, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Dignusse Dooman (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1756, gedoopt op 18 januari 1756, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 mei 1804, 48 jaar oud, dochter van Cornelis Dingenisse Dooman en Apolonia Joanisse uit de Calagne.)) Uit dit huwelijk:
 1. Jobje Acda, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815, volgt onder XI-jx.
 2. Margarita Acda, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 mei 1816, overleden aldaar op 8 juni 1816, 11 dagen oud.
 3. Margarietha Acda, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 augustus 1843, 26 jaar oud.
 4. Jan Acda, geboren te 's-Gravenpolder in februari 1819, overleden aldaar op 8 juli 1819, 5 maanden oud.
 5. Jan Gerardse Acda, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in april 1821, overleden aldaar op 12 juni 1821, 2 maanden oud.
 6. Jan Acda, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 april 1822, volgt onder XI-jy.
 7. Johannes Acda, geboren te 's-Gravenpolder op 19 december 1825, volgt onder XI-jz.
 8. Hubregt Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 31 oktober 1824.

X-fj Jacomina Acda, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te Baarland op 25 november 1851, 65 jaar oud, dochter van IX-bq. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 27 september 1813, op 27-jarige leeftijd met Jacob Lapeere (ongeveer 25 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland rond 1788, overleden aldaar op 25 november 1855, ongeveer 67 jaar oud, zoon van Jan Jacobusse Lapeere en Jacomina de Vroe. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Lapere, geboren te Baarland in het jaar 1815, overleden aldaar op 21 juli 1887, 72 jaar oud.
 2. Jopje Lapeere, geboren te Baarland op 6 februari 1816, overleden aldaar op 24 maart 1816, 47 dagen oud.
 3. Jopje Lapeere, geboren te Baarland op 24 juli 1818, volgt onder XI-ka.

X-fk Maatje Melse Acda, landbouwster, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1788, overleden te Schore op 18 maart 1870, 82 jaar oud, dochter van IX-bq. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 1 juli 1824, op 36-jarige leeftijd (1) met Jacobus Everaard (45 jaar oud), gedoopt op 13 november 1778 (RK), overleden te Schore en Vlake op 24 februari 1827, 48 jaar oud, zoon van Johannes Everaard en Joanna Pieterse. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Everaard, geboren te Schore op 8 augustus 1825.
 2. Jan Jacobusse Everaard, geboren te Schore op 19 augustus 1826, volgt onder XI-kb.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Marinis Acda, geboren te Goes (Schore) op 1 april 1830, volgt onder XI-kc.
Zij is getrouwd te Schore op 7 juli 1831, op 43-jarige leeftijd (3) met Anthonie Houtepen (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 10 november 1808, overleden te Schore op 15 augustus 1894, 85 jaar oud, zoon van Jan Antonisse Houtepen (koemelker en dagloner) en Kaatje Janse Boonman.
(Hij is later getrouwd te Schore op 24 november 1870, op 62-jarige leeftijd met Krina de Rijk (38 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1832, overleden te Schore op 3 februari 1920, 88 jaar oud, dochter van Jacob de Rijk en Janna Hogesteger.)

X-fl Maria Melse Acda, dienstbode en arbeidster, gedoopt te Nisse (Zeeland) op 3 maart 1789, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 juni 1869, 80 jaar oud, dochter van IX-bq. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 18 januari 1812, op 22-jarige leeftijd met Johannis Kempe (27 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1784, overleden aldaar op 21 maart 1832, 47 jaar oud, dochter van Willem Kempe en Catarijna Hollestelle. Uit dit huwelijk:

 1. Catarijnae Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1812, overleden aldaar op 4 april 1813, 161 dagen oud.
 2. Jacobus Kempe, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 september 1813, ongehuwd overleden aldaar op 12 oktober 1838, 25 jaar oud.
 3. Mels Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1814, overleden aldaar op 27 december 1814, 109 dagen oud.
 4. Geerard Kempe, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 7 december 1881, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1848, op 32-jarige leeftijd met Cornelia Janse Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 december 1817, volgt onder X-dx.
 5. Catharina Kempe, dienstmeid, geboren te Nisse (Zeeland) op 14 september 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 november 1847, 31 jaar oud.
 6. Willem Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 december 1817, overleden aldaar op 10 augustus 1818, 234 dagen oud.
 7. Jacomina Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1819, overleden aldaar op 27 januari 1821, 2 jaar oud.
 8. Maria Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 mei 1820, overleden aldaar op 6 december 1820, 192 dagen oud.
 9. Willem Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 juni 1821, overleden aldaar op 10 juni 1821, 1 dag oud.
 10. Jobje Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1822.
 11. Mels Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1825, overleden aldaar op 6 februari 1826, 333 dagen oud.
 12. Willem Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1826, overleden aldaar op 1 september 1826, 99 dagen oud.
 13. Johanna Kempe, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1828, overleden te Driewegen (Zeeland) op 26 juni 1875, 46 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1875, op 46-jarige leeftijd met Hubregt Huige (43 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1908, 76 jaar oud, zoon van Pieter Huige en Adriana van 't Westeinde.
  (Hij was later gehuwd met Johanna Grimminck, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1833, overleden aldaar op 15 juli 1923, 89 jaar oud, dochter van Johannis Grimminck (arbeider) en Sophia Antonia Schelfhout (arbeidster).)
 14. Antonie Kempe, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 december 1831, ongehuwd overleden aldaar op 4 december 1874, 42 jaar oud.

X-fm Cornelia Eijkemeet, Neeltje, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 januari 1786, overleden aldaar op 1 mei 1859, 73 jaar oud, dochter van IX-br. Zij is getrouwd in het jaar 1810, op 24-jarige leeftijd met Christiaan van Eijkeren (25 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 februari 1785, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1828, 42 jaar oud, zoon van Pieter van Eijkeren en Catharina Menheere. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Eikeren, koetsier, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1812, overleden voor 13 december 1904, hoogstens 92 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 17 juni 1848, op 36-jarige leeftijd met Tannetje Raas (21 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 juni 1827, overleden te Goes op 13 december 1904, 77 jaar oud, dochter van Jan Raas (molenaar en winkelier) en Joanna Wouterse (dienstmaagd).
 2. Jacomijna van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1813, volgt onder XI-kd.
 3. Jan van Eijkeren, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1817, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1855, 37 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juni 1846, op 28-jarige leeftijd met Adriana Schertzing, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 januari 1825, volgt onder XI-cz.
 4. Adriana van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 september 1826, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 26 mei 1906, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 oktober 1851, op 25-jarige leeftijd met Johannes Acda, geboren te 's-Gravenpolder op 19 december 1825, volgt onder XI-jz.

X-fn Jacomina Eijkemeet, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1788, overleden aldaar op 10 september 1863, 75 jaar oud, dochter van IX-br. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1814, op 26-jarige leeftijd met Willem Pieterse van Eijkeren (43 jaar oud), veehouder, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1771, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1837, 65 jaar oud, zoon van Petrus Pieterse van Eijkeren en Cornelia Willems de Jonge.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek voor 10 oktober 1797, op hoogstens 26-jarige leeftijd met Petronella Gillis Rentmeester (hoogstens 38 jaar oud), geboren te Teekenburg op 7 maart 1759, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juli 1804, 45 jaar oud, dochter van Gillis Janse Rentmeester en Joanna Matthijsse Poole. (Zij is daarnaast getrouwd te Nisse (Zeeland) op 16 september 1793, op 34-jarige leeftijd (1) met Marinus Hubregtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 februari 1746, zie VIII-q.) Hij is eerder getrouwd in het jaar 1804, op 33-jarige leeftijd met Catharina Cornelisse Vermeulen (21 jaar oud), geboren op 5 oktober 1783, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 oktober 1810, 27 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1814, volgt onder XI-ke.

X-fo Jacobus de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1789, overleden aldaar op 15 april 1862, 73 jaar oud, zoon van IX-bs. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 46-jarige leeftijd met Clazina Rijk (34 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 24 juli 1879, 78 jaar oud, dochter van IX-ci. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1836, volgt onder XI-kf.
 2. Pieter de Jonge, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1840, overleden aldaar op 15 april 1906, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1866, op 26-jarige leeftijd met Catharina Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1841, volgt onder XI-ib.

X-fp Johanna Cornelisse Knuit, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te Middelburg op 9 november 1878, 78 jaar oud, dochter van IX-bu en IX-cf. Zij was gehuwd met Jan Francies Pieters, koopman, herbergier en commissionair, geboren te Rapenburg in het jaar 1805, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 juni 1867, 62 jaar oud, zoon van Adriaan Pieters en Cornelia Dobbelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Pieters, geboren te 's-Gravenpolder op 22 oktober 1833, volgt onder XI-kg.
 2. Cornelis Pieters, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 februari 1835.
 3. Cornelia Pieters, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 maart 1837 (RK). Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1865, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1833 (RK), volgt onder XI-fi.
 4. Jacobus Pieters, houtzager, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 oktober 1838, ongehuwd overleden aldaar op 8 februari 1866, 27 jaar oud.
 5. Pieter Pieters, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 november 1839.
 6. Johannis Adriaan Pieters, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 november 1842, volgt onder XI-kh.

X-fq Apollonia Knuijt, Leuntje, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Middelburg op 13 december 1885, 82 jaar oud, dochter van IX-bu en IX-cf. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1824, op 21-jarige leeftijd met Jan Janse Priem (23 jaar oud), boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 22 december 1879, 78 jaar oud, zoon van IX-cp. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Priem, kuiper, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1832, overleden te Yerseke op 11 februari 1906, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1861, op 29-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1836, volgt onder XI-kf.
 2. Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 januari 1843, volgt onder XI-ki.

X-fr Apollonia Knuijt, dienstmeid en koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1804, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1890, 85 jaar oud, dochter van IX-bv. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1832, op 28-jarige leeftijd met Theodorus Pieterse Wijk (35 jaar oud), boerenknecht, landman en koemelker, geboren te Goes in het jaar 1797, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1861, 64 jaar oud, zoon van Petrus Wijk en Stoffelina Oosthoek.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juni 1823, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, zie IX-gh. Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juli 1830, op 33-jarige leeftijd met Lena den Dekker (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1831, 31 jaar oud, dochter van Jan den Dekker en Elisabeth Coenraadse Jansen.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Wijk, boerenknecht en winkelier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 december 1902, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1865, op 32-jarige leeftijd met Maria Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1835, volgt onder XI-eg.
 2. Jan Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 maart 1835, overleden aldaar op 17 maart 1837, 2 jaar oud.
 3. Elisabeth Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 augustus 1838, volgt onder XI-kj.
 4. Stoffelina Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1840, volgt onder XI-kk.
 5. Bastiaan Wijk, klompenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1843 (RK).
  Voornaam: Bastiaan
  Achternaam: Wijk
  Woonplaats: Heinkenszand
  Rol: Emigrant
  Plaats: Heinkenszand
  Leeftijd: 25
  Beroep: Arbeider
  Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
  Vrouw: vrouw
  Reden: Verbetering van bestaan
  Datum vertrek: 1868
  Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 mei 1868, op 25-jarige leeftijd met Johanna Bul (33 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1835, dochter van Cornelis Bul (boerenknecht en arbeider) en Laurina Raas (arbeidster).

X-fs Joanna Pieterse Knuijt, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1806, overleden te Nisse (Zeeland) op 21 april 1851, 45 jaar oud, dochter van IX-bv. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 11 oktober 1839, op 33-jarige leeftijd met Frans Vermeule (31 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1808, overleden te Nisse (Zeeland) op 13 december 1886, 78 jaar oud, zoon van Jan Pieterse Vermeule en Stoffelina Franse de Meij.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1869, op 61-jarige leeftijd met Margrita de Jonge (42 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1827, dochter van Jan Marinusse de Jonge en Catharina Tesschen. (Zij was weduwe van Jacobus van Migchem.)) Uit dit huwelijk:

 1. Stoffelina Vermeulen, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1840, overleden te Nisse (Zeeland) op 4 oktober 1872, 31 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 29 januari 1869, op 28-jarige leeftijd met Hubrecht Balleur (25 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 februari 1843, overleden aldaar op 26 januari 1884, 40 jaar oud, zoon van Franciscus Balleur (arbeider) en Johanna Keunings (arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 mei 1878, op 35-jarige leeftijd met Barbera Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1850, volgt onder XI-ut.)
 2. Marinus Vermeule, geboren te Nisse (Zeeland) op 10 april 1842, overleden aldaar op 23 juli 1842, 104 dagen oud.
 3. Pieter Vermeule, geboren te Nisse (Zeeland) op 12 september 1843, overleden aldaar op 7 oktober 1843, 25 dagen oud.
 4. Elizabet Vermeule, geboren te Nisse (Zeeland) op 17 februari 1845, overleden aldaar op 17 september 1845, 212 dagen oud.
 5. Elizabeth Vermeule, winkelierster, geboren te Nisse (Zeeland) op 1 mei 1846, overleden te Oudelande (Zeeland) op 27 juni 1917, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 mei 1873, op 27-jarige leeftijd met Marinus Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 2 november 1842, volgt onder XI-jk.
 6. Adriana Vermeule, arbeidster, geboren te Nisse (Zeeland) op 30 december 1848. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 18 april 1877, op 28-jarige leeftijd met Bastiaan Brouns (25 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand op 19 oktober 1851, zoon van XI-kd.

X-ft Jan Pieterse Knuijt, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1806, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1873, 67 jaar oud, zoon van IX-bv. Hij is getrouwd te Borssele op 1 juni 1837, op 31-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Jonge (23 jaar oud), boerenmeid, geboren in het jaar 1814, dochter van Cornelis de Jonge en Maatje de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Knuijt, boerenknecht en veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1838. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1867, op 28-jarige leeftijd (1) met Apolonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1824, volgt onder X-w. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1896, op 57-jarige leeftijd (2) met Catharina van den Dries (61 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 september 1834, overleden aldaar op 21 februari 1911, 76 jaar oud, dochter van Margrietha van den Dries.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1857, op 22-jarige leeftijd met Gillis Vermeule (28 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 maart 1829, overleden aldaar op 12 mei 1893, 64 jaar oud, zoon van Jan Gillisse Vermeule (arbeider) en Johanna van de Dood (dienstmeid).)
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1840, op 34-jarige leeftijd (2) met Johanna Reinhout (21 jaar oud), arbeidster en koopvrouw, geboren te Nisse (Zeeland) op 19 oktober 1818, overleden te Goes op 13 juli 1900, 81 jaar oud, dochter van Catharina Reinhout (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1840, volgt onder XI-kl.
 2. Elisabeth Knuijt, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 augustus 1841, overleden aldaar op 28 november 1918, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1870, op 29-jarige leeftijd met Johannis Martinus van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1842, volgt onder XI-fk.
 3. Cornelis Knuijt, arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 november 1842, overleden te Rosmalen op 26 december 1917, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1868, op 25-jarige leeftijd met Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1838, volgt onder X-cf.
 4. Cornelia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 december 1843, overleden aldaar op 20 juni 1845, 1 jaar oud.
 5. Paulina Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1845.
 6. Cornelia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1849.
 7. Jan Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1852, volgt onder XI-km.
 8. Apolonia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1852, overleden aldaar op 2 december 1852, 36 dagen oud.
 9. Appolonia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1859.

X-fu Kornelia Knuijt, arbeidster, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 juni 1889, 79 jaar oud, dochter van IX-bv. Zij was gehuwd met Kornelis Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Vermeule, geboren te Goes op 2 september 1836, volgt onder XI-kn.
 2. Johanna Vermeulen, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1838, ongehuwd overleden aldaar op 26 mei 1861, 23 jaar oud.
 3. Cornelis Vermeulen, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1843, ongehuwd overleden aldaar op 4 november 1866, 23 jaar oud.

X-fv Johanna de Potter, boerenmeid, geboren te Goes op 3 oktober 1804, overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1848, 44 jaar oud, dochter van IX-bw. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 30-jarige leeftijd met Leendert van Gessel (27 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1869, 61 jaar oud, zoon van X-nx.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1860, op 52-jarige leeftijd met Pieternella Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, zie X-ir.) Uit dit huwelijk:

 1. Lena van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 maart 1836, volgt onder XI-ko.
 2. Machiel van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1838, overleden aldaar op 23 april 1930, 92 jaar oud.
 3. Reinier van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1839, volgt onder XI-kp.
 4. Johanna van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1845, volgt onder XI-kq.

X-fw Cornelis Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te Middelburg op 2 december 1846, 35 jaar oud, zoon van IX-bx. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1844, op 33-jarige leeftijd met Jacomina van Gessel (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1822, overleden aldaar op 19 april 1882, 60 jaar oud, dochter van Reinier Hendrikszoon van Gessel (tapper) en Catharina Kleineputte.
(Zij had van een onbekende man één zoon.) Uit dit huwelijk:

 1. Louis Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1844, volgt onder XI-kr.
 2. Reinier Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1846, volgt onder XI-ks.

X-fx Jacomina Knuijt, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 september 1827, overleden aldaar op 6 januari 1903, 75 jaar oud, dochter van IX-ca. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1854, op 27-jarige leeftijd met Marinus Raas (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1828, overleden aldaar op 25 september 1894, 66 jaar oud, zoon van X-hq. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1855, volgt onder XI-kt.
 2. Cornelia Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1857, volgt onder XI-ku.
 3. Johanna Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1858. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 juni 1882, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Pieterse (23 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1859, zoon van Adriaan Pieters (arbeider) en Tannetje van de Linde (arbeidster).

X-fy Aalbregt Knuijt, landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1833, overleden aldaar op 15 september 1897, 64 jaar oud, zoon van IX-ca. Hij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 16 januari 1857, op 23-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge (24 jaar oud), koemelkster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1833, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 augustus 1917, 84 jaar oud, dochter van Hubrecht de Jonge (landbouwer) en Elisabeth de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Knuijt, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 17 maart 1857.
 2. Elisabeth Knuit, dienstbode en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1858, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 11 augustus 1916, 57 jaar oud. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 3 juni 1886, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Leeuwen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1835, volgt onder XI-gx.
 3. Jacoba Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 mei 1861, overleden aldaar op 9 december 1861, 216 dagen oud.
 4. Huibrecht Knuit, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 oktober 1862, overleden aldaar op 2 maart 1948, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1903, op 41-jarige leeftijd met Maatje de Winter (35 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1868, overleden aldaar op 6 augustus 1949, 81 jaar oud, dochter van IX-dv.
 5. Marinus Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 januari 1865, volgt onder XI-kv.
 6. Margaretha Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1867.
 7. Cornelis Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1868, volgt onder XI-kw.
 8. Jacomina Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juli 1870.
 9. Pieter Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1873, volgt onder XI-kx.

X-fz Josina Laurusse de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 13 juli 1792, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1870, 77 jaar oud, dochter van IX-cc. Zij was gehuwd met Gijsbregt de Bakker, rietdekker, geboren in het jaar 1781. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, volgt onder XI-ky.
 2. Cornelis de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 juli 1826, volgt onder XI-kz.

X-ga Adriana de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1795, overleden aldaar op 17 december 1875, 80 jaar oud, dochter van IX-cc. Zij was gehuwd met Pieter van 't Westeinde, arbeider en strodekker, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1797, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1859, 62 jaar oud, zoon van Hubregt van 't Westeinde en Jacomina Langemaire (koemelkster). Uit dit huwelijk:

 1. Laurus van 't Westeinde, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 februari 1820, ongehuwd overleden aldaar op 7 november 1846, 26 jaar oud.
 2. Marinus van 't Westeinde, stroodekker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1822, overleden aldaar op 28 april 1895, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1862, op 40-jarige leeftijd met Geertruid Huige (40 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1822, overleden aldaar op 18 februari 1908, 86 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Vermue (landbouwster).
 3. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1824, volgt onder XI-la.
 4. Jacomina van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1827, volgt onder XI-lb.
 5. Johanna van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1833, volgt onder XI-lc.

X-gb Pieter Laurusse de Jonge, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden aldaar op 12 april 1855, 43 jaar oud, zoon van IX-cc. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 mei 1832, op 20-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries (20 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1812, wonende te Ovezande (Zeeland), dochter van Johannis Bastiaanse van den Dries en Petronella Cornelisse Eversdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1833. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1861, op 28-jarige leeftijd met Joannes Franciscus Claeijs (45 jaar oud), boerenknecht, geboren te Caprijcke in het jaar 1816, zoon van Franciscus Claeijs (landbouwer) en Joanna de Pape (landbouwster).
 2. Pieternella de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1835. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 oktober 1858, op 23-jarige leeftijd met Leendert Verbeemen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand in het jaar 1834, zoon van Pieter Verbeemen (arbeider) en Neeltje Sadeler.
 3. Laurus de Jonge, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1837. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1864, op 26-jarige leeftijd met Johanna Elsabeth Creemers (20 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1844, dochter van Petrus Creemers (arbeider) en Tannetje van Lishout.
 4. Jan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 december 1840.
 5. Elizabeth de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1844, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 april 1872, 27 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 mei 1871, op 26-jarige leeftijd met Pieter van Woensel, geboren te Heinkenszand op 17 augustus 1847, volgt onder XII-am.
 6. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 maart 1848, volgt onder XI-ld.
 7. Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1851, volgt onder XI-le.
 8. Magdalena de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1855, overleden aldaar op 5 april 1860, 5 jaar oud.

X-gc Petrus Pieterse van Stee, slachter, strodekker en vleeshouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 februari 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 2 april 1887, 83 jaar oud, zoon van IX-cd. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1831, op 26-jarige leeftijd (1) met Jacoba Jacobse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1801, zie IX-gi. Uit dit huwelijk:

 1. 1-2 : Zie onder IX-gi.
Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1838, op 34-jarige leeftijd (2) met Jobina van 't Westeinde (37 jaar oud), landbouwster en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 oktober 1800, overleden aldaar op 2 maart 1844, 43 jaar oud, dochter van Huibregt Janse van 't Westeinde (landbouwer en koemelker) en Cornelia Hubregtse de Jonge.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1826, op 26-jarige leeftijd met Pieter de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1796, zie VIII-bn.) Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 oktober 1913, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Allemekinders (23 jaar oud), geboren te Borssele op 26 november 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1918, 78 jaar oud, zoon van X-el.
 2. Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1840, overleden aldaar op 22 april 1907, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 22-jarige leeftijd met Helena Rijk (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1842, dochter van X-ef.
 3. Marinus van Stee, vleeshouwersknecht en slager, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1876, 34 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 23-jarige leeftijd met Klazina de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1845, volgt onder X-p.
 4. Jan van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1844, overleden aldaar op 20 februari 1844, 15 dagen oud.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 september 1850, op 46-jarige leeftijd (3) met Pieternella Oosthoek (39 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1811, overleden aldaar op 9 november 1891, 80 jaar oud, dochter van Willem Oosthoek en Joanna de Kleermaker. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 10 juni 1853, overleden aldaar op 26 november 1890, 37 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 november 1879, op 26-jarige leeftijd met Gerardus Capello (36 jaar oud), veldwachter, geboren te Goes op 11 oktober 1843, overleden te 's-Heerenhoek op 9 maart 1909, 65 jaar oud, zoon van Leonardus Capello en Theodora Johanna van Loock.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 november 1891, op 48-jarige leeftijd met Jacomina Faes, geboren te 's-Heerenhoek op 28 oktober 1869, volgt onder XII-cm.)
 2. Pieter Pieterse van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1855, volgt onder XI-lf.

X-gd Klasina Hoondert, landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1796, overleden te 's-Heerenhoek op 13 april 1879, 83 jaar oud, dochter van IX-ce. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1815, op 19-jarige leeftijd (1) met Jan Janse van Eijkeren (23 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1792, overleden aldaar op 7 februari 1838, 46 jaar oud, zoon van Jan van Eijkeren en Dinagentje Anthonisse Keuleman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janse van Eijkeren, boerenknecht en landbouwer, geboren op 24 mei 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 27 mei 1906, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1849, op 25-jarige leeftijd (1) met Jobje Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, volgt onder X-eo. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1854, op 31-jarige leeftijd (2) met Pieternella Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1831, volgt onder X-dh.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 43-jarige leeftijd (2) met Cornelis Adriaanse Pover (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 5 november 1851, 51 jaar oud, zoon van IX-cm.

X-ge Pieter Hz. de Jonge, arbeider en herbergier, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1874, 83 jaar oud, zoon van IX-cf. Hij is getrouwd op 6 november 1820, op 29-jarige leeftijd met Geertrud Luikenholst (30 jaar oud), herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, overleden te 's-Gravenpolder op 5 juli 1848, 58 jaar oud, dochter van Ferdinand Luikenholst en Lena de Vroe.
(Zij was weduwe van Jan Jacobse Langemaire, geboren te Kloetinge in het jaar 1791, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 november 1812, 21 jaar oud. Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 oktober 1813, op 23-jarige leeftijd met Pieter Vroonland (36 jaar oud), herbergier, geboren te Baarland op 13 april 1777, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 november 1819, 42 jaar oud, zoon van Hubregt Pieterse Vroonland en Jacomina Janse Vlaanderman.) Uit dit huwelijk:

 1. Helena de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1823 (RK), volgt onder XI-lg.
 2. Huibrecht de Jonge, molenaarsknecht, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1824, overleden aldaar op 5 april 1849, 25 jaar oud.
 3. Pieter de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder op 17 januari 1825, overleden aldaar op 13 april 1826, 1 jaar oud.
 4. Bernardus de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder op 13 juli 1826, overleden aldaar op 12 november 1826, 122 dagen oud.
 5. Jan de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder in augustus 1827, overleden op 2 februari 1828, 6 maanden oud.
 6. Jan de Jonge, boerenknecht, geboren te Vrouwenpolder op 1 december 1828. Hij is getrouwd te Baarland op 9 maart 1865, op 36-jarige leeftijd met Johanna Bosman (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand in het jaar 1841, dochter van Dingenis Bosman en Pieternella Lambregtsen.
 7. Bernardus Johannes de Jonge, geboren te 's-Gravenpolder op 12 augustus 1831.

X-gf Adriaan Hubrechtse de Jonge, boerenknecht en landman, geboren te Oudelande (Zeeland) op 21 maart 1793, overleden te Goes op 9 februari 1870, 76 jaar oud, zoon van IX-cf. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1820, op 27-jarige leeftijd met Jacoba Janse de Jonge (19 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 februari 1801, overleden aldaar op 18 mei 1857, 56 jaar oud, dochter van Jan Barendse de Jonge en Maria Cornelisse Vermue. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 december 1821.
 2. Maria de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 januari 1823.
 3. Huibregt de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 24 januari 1824.
 4. Jan de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 februari 1827, overleden aldaar op 17 maart 1828, 1 jaar oud.
 5. Apolonia de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 20 maart 1828, overleden aldaar op 16 augustus 1828, 149 dagen oud.
 6. Apolonia de Jonge, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 25 juni 1829, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1883, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 26 april 1866, op 36-jarige leeftijd met Pieter Westdijk, Apolonia de Jonge was echtgenote van Pieter eigenlijk genaamd Cornelis Westdijk. , geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1815, volgt onder X-cz.
 7. Johannis de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 juni 1831, volgt onder XI-lh.
 8. Huibregt de Jonge, geboren op 14 september 1833.
 9. Jacomina de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 1 februari 1835, volgt onder XI-li.
 10. Johanna de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 februari 1837.
 11. Jacoba de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 11 december 1840.

X-gg Josina Albrechtse Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 11 maart 1785, overleden te Baarland op 3 november 1815, 30 jaar oud, dochter van IX-cg. Zij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 8 juni 1806, op 21-jarige leeftijd met Matthijs Marinusse Vroonland (22 jaar oud), arbeider en landman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 november 1783, overleden aldaar op 19 maart 1847, 63 jaar oud, zoon van Marinus Vroonland en Jacomina Strobbaerts.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 januari 1817, op 33-jarige leeftijd met Clasina Cornelisse Huige, geboren te Baarland op 4 oktober 1795, zie X-ck.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1807, volgt onder XI-lj.
 2. Maria Vroonland, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 6 augustus 1808.
 3. Antonia Vroonland, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 29 augustus 1809, overleden aldaar op 19 november 1809, 82 dagen oud.
 4. Albregt Vroonland, arbeider, geboren te Baarland op 17 maart 1811, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 juli 1845, 34 jaar oud.
 5. Tanna Vroonland, geboren te Baarland op 13 februari 1812, volgt onder XI-lk.
 6. Cornelia Vroonland, geboren te Baarland op 11 augustus 1813, overleden te Nisse (Zeeland) op 23 december 1857, 44 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 15 september 1846, op 33-jarige leeftijd met Melchior Acda, geboren te 's-Gravenpolder op 19 januari 1809, volgt onder XI-jw.
 7. Marinus Vroonland, geboren te Baarland op 23 juli 1814, overleden aldaar op 26 oktober 1814, 95 dagen oud.
 8. Marinus Vroonland, geboren te Baarland op 5 oktober 1815.

X-gh Jacob Albregtse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, overleden aldaar op 16 november 1876, 77 jaar oud, zoon van IX-cg.

Kadastrale gemeente: Ovezande
Eigenaar: Jacob Aalbregtse Rijk
Beroep: landbouwer
Eigendom: bouwland
Oppervlakte: 4,338 hectare
Klasse ongebouwd: 2
Klasse gebouwd: 0
Belastbaar inkomen ongebouwd : 136,21 gulden
Belastbaar inkomen gebouwd : 0 gulden
Totaal belastbaar : 136,21 gulden.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1826, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Bastiaanse Remijn, Neeltje (19 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1807 (RK), overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 oktober 1884, 77 jaar oud, dochter van X-ay. Uit dit huwelijk:
 1. Aalbregt Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1826, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1917, 90 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1858, op 31-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Jonge (35 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1823, overleden aldaar op 9 oktober 1870, 47 jaar oud, dochter van X-fh. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 10 mei 1872, op 45-jarige leeftijd (2) met Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1846, volgt onder XI-hd.
 2. Magdalena Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1828, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 augustus 1905, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1852, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1826, volgt onder X-bq.
 3. Jobje Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1829, overleden te Borssele op 11 mei 1910, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1859, op 30-jarige leeftijd met Laurus de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 17 december 1828, volgt onder X-ip.
 4. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1831, volgt onder XI-ll.
 5. Bastiaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1832, volgt onder XI-lm.
 6. Marinus Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1833, overleden aldaar op 19 september 1909, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1871, op 38-jarige leeftijd met Jozina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1843, volgt onder XI-d.
 7. Leuntje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1833, overleden aldaar op 17 april 1836, 2 jaar oud.
 8. Pieter Jacobse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1836, volgt onder XI-ln.
 9. Klazina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 18 maart 1865, 26 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 24-jarige leeftijd met Laurens Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 29 april 1842, volgt onder X-dj.
 10. Appolonia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1839, overleden aldaar op 28 oktober 1894, 55 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 22-jarige leeftijd met Marinus de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 september 1838, volgt onder X-m.
 11. Adriaan Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 22 februari 1908, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Vermue (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1841, overleden te Goes op 1 februari 1922, 80 jaar oud, dochter van X-en.
 12. Cornelis Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 maart 1842, overleden aldaar op 1 september 1926, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Janse Rijk, Neeltje, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1847, volgt onder XI-ha.
 13. Laurus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1843, overleden aldaar op 19 januari 1910, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1871, op 27-jarige leeftijd met Apolonia Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1851, volgt onder XI-ef.
 14. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1846, overleden aldaar op 19 oktober 1846, 75 dagen oud.
 15. Willem Rijk, winkelier en rentenier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1851, overleden te 's-Heerenhoek op 13 mei 1931, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1875, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1849, volgt onder XI-e.

X-gi Nicolaas Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1806, overleden te 's-Heerenhoek op 20 mei 1847, 41 jaar oud, zoon van IX-cg. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1835, op 29-jarige leeftijd met Laurina Adriaanse Raas (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1810, overleden te Goes op 26 april 1889, 79 jaar oud, dochter van Adriaan Marinusse Raas en Joanna Adriaanse Slaakweg.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1832, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Verschragen (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1804.) Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Rijk, arbeider en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 9 juni 1878, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1862, op 26-jarige leeftijd met Pieternella de Jonge (42 jaar oud), landbouwster en herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1820, overleden te 's-Heerenhoek op 7 januari 1890, 70 jaar oud, dochter van IX-di.
 2. Adriaan Nicolaas Rijk, arbeider en boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juni 1837, overleden te Goes op 19 juli 1883, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 mei 1877, op 39-jarige leeftijd met Catharina Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1840, volgt onder XI-kl.
 3. Adriana Rijk, landbouwster en koffiehuishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 4 februari 1840, overleden te Goes op 12 juni 1923, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 januari 1872, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 2 november 1817, volgt onder X-da.
 4. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1841, volgt onder XI-lo.
 5. Cornelis Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 28 maart 1843, overleden aldaar op 8 oktober 1843, 194 dagen oud.
 6. Jobje Rijk, landbouwster en koemelkster, geboren te 's-Heerenhoek op 17 augustus 1845, overleden aldaar op 16 juli 1926, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 januari 1871, op 25-jarige leeftijd met Petrus Jeroense Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 29 januari 1836, volgt onder XI-df.

X-gj Marinus Aalbregtse Rijk, boerenknecht, landbouwer en vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1809, wonende te Kruiningen (Zeeland), zoon van IX-cg. Hij is getrouwd te Borssele op 28 december 1832, op 23-jarige leeftijd (1) met Leuntje Pover (23 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 februari 1851, 42 jaar oud, dochter van IX-cm. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1833, volgt onder XI-lp.
 2. Adrinus Johannes Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juni 1834, overleden aldaar op 1 september 1834, 70 dagen oud.
 3. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 november 1835, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 4 september 1859, 23 jaar oud.
 4. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 december 1836, overleden aldaar op 21 juni 1837, 180 dagen oud.
 5. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1839, overleden aldaar op 6 april 1842, 2 jaar oud.
 6. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1842, overleden aldaar op 12 maart 1845, 2 jaar oud.
 7. Pieternella Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 september 1845.
Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 28 maart 1856, op 47-jarige leeftijd (2) met Cornelia Nieuwkamer (38 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 8 maart 1818, dochter van Jacobus Nieuwkamer (landman) en Cornelia van Doeselaar (landvrouw).

X-gk Pieternella Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 november 1791, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1820, 28 jaar oud, dochter van IX-ch. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1812, op 20-jarige leeftijd met Joos Walraven, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788, zie X-ht. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Walraven, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 juli 1812, overleden aldaar op 3 oktober 1812, 81 dagen oud.
 2. Jacob Walraven, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 januari 1860, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 mei 1843, op 29-jarige leeftijd met Catharina Langemaire, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, volgt onder X-ej.
 3. Leuntje Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1815, overleden aldaar op 20 januari 1822, 6 jaar oud.
 4. Joanna Walraven, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juli 1816, overleden aldaar op 10 juli 1816, 7 dagen oud.
 5. Cornelia Walraven, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juli 1816, overleden aldaar op 9 juli 1816, 6 dagen oud.
 6. Jan Walraven, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1818. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 september 1845, op 27-jarige leeftijd met Jopbienna van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1826, volgt onder X-ik.
 7. Johanna Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juli 1819, overleden aldaar op 14 oktober 1819, 102 dagen oud.

X-gl Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 26 mei 1837, 36 jaar oud, dochter van IX-cj. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd met haar halfneef Willem Bastiaanse Remijn (20 jaar oud), landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland op 19 oktober 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 77 jaar oud, zoon van X-ay.
(Hij is later getrouwd op 20 juli 1839, op 37-jarige leeftijd met Jacomina Almekinders (44 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1795, overleden te 's-Heerenhoek op 4 januari 1886, 91 jaar oud, dochter van VIII-cj. (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Johannes Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1786, zie IX-ao.)) Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1822, overleden aldaar op 27 april 1901, 78 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 maart 1842, op 19-jarige leeftijd met Jacob Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 februari 1820, volgt onder XI-cq.
 2. Jobje Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 augustus 1824, overleden aldaar op 8 augustus 1824, 2 dagen oud.
 3. Aalbrecht Willemse Remijn, landbouwer en molenaar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, overleden te 's-Heerenhoek op 12 december 1885, 59 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1845, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelia van Wintrooij (20 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 december 1852, 27 jaar oud, dochter van X-fe. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1854, op 27-jarige leeftijd (2) met Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1831, volgt onder X-j. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 mei 1862, op 36-jarige leeftijd (3) met Catharina van Stee, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1843, volgt onder X-iw.
 4. Jobina Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1894, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1846, op 18-jarige leeftijd (1) met Cornelis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1824, volgt onder X-mc. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1856, op 28-jarige leeftijd (2) met Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1820, volgt onder X-fa.
 5. Bastiaan Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1831, ongehuwd overleden aldaar op 1 mei 1853, 22 jaar oud.
 6. Josina Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1834. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1858, op 24-jarige leeftijd met Job van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juli 1834, volgt onder XI-gw.

X-gm Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1801, overleden aldaar op 10 april 1827, 25 jaar oud, dochter van IX-cj. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1821, op 19-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries (27 jaar oud), molenaar en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1843, 49 jaar oud, zoon van Adriaan van den Dries en Jobje de Jonge.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1834, op 40-jarige leeftijd met Maria Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 februari 1803, zie X-dq.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van den Dries, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1823, overleden aldaar op 3 december 1876, 52 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1855, op 31-jarige leeftijd met Tannetje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1828, volgt onder XI-dg.
 2. Tannetje van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1826, overleden aldaar op 21 mei 1884, 58 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1854, op 28-jarige leeftijd met Pieter Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 december 1827, volgt onder X-x.

X-gn Laurus Rijk, huurkoetsier en koetsier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, overleden te Goes op 17 juli 1882, 84 jaar oud, zoon van IX-cl. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 juli 1849, op 51-jarige leeftijd met Johanna Westdorp (19 jaar oud), herbergierster, koffiehuishoudster en huurkoetsierster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 september 1829, overleden te Goes op 7 november 1898, 69 jaar oud, dochter van IX-es. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Rijk, geboren te Goes op 13 november 1850, volgt onder XI-lq.
 2. Marinus Rijk, huurkoetsier en koetsier, geboren te Goes op 9 maart 1852, overleden aldaar op 1 februari 1897, 44 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 17 april 1873, op 21-jarige leeftijd met Magdalena Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 27 maart 1853, volgt onder XI-a.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Goes op 7 februari 1854, overleden aldaar op 29 juli 1885, 31 jaar oud.
 4. Maria Rijk, geboren te Goes op 1 november 1855, overleden aldaar op 20 september 1857, 1 jaar oud.
 5. Maria Rijk, geboren te Goes op 1 januari 1858, overleden aldaar op 23 september 1858, 265 dagen oud.
 6. Adriaan Rijk, geboren te Goes op 3 maart 1859, overleden aldaar op 26 augustus 1859, 176 dagen oud.
 7. Adriaan Rijk, geboren te Goes op 21 juni 1860, volgt onder XI-lr.
 8. Adriana Rijk, geboren te Goes op 14 augustus 1861, overleden aldaar op 3 juli 1863, 1 jaar oud.
 9. Levenloos Rijk, geboren te Goes op 25 mei 1863, overleden aldaar op 25 mei 1863.
 10. Petrus Rijk, schilder en herbergier, geboren te Goes op 29 mei 1865. Hij is getrouwd te Goes op 30 juni 1887, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Drijdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juni 1861, volgt onder XI-is.

X-go Klazina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te 's-Gravenpolder op 22 juli 1847, 47 jaar oud, dochter van IX-cl. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 mei 1835, op 35-jarige leeftijd met Dingenis Huige (23 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 25 februari 1870, 58 jaar oud, zoon van Marinus Huige (soldaat en landbouwer) en Apollonia de Meij (boerendienstmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 7 juli 1836, overleden aldaar op 10 juli 1836, 3 dagen oud.
 2. Leuntje Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 25 mei 1837, overleden aldaar op 25 mei 1837.
  Geboren in het huis wijk C 71.
 3. Adriana Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 20 mei 1838, volgt onder XI-ls.
 4. Marinus Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 8 mei 1841, volgt onder XI-lt.
 5. Jan Huige, arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 12 augustus 1842, overleden aldaar op 1 mei 1893, 50 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 29 april 1880, op 37-jarige leeftijd met Clazina Menheere (42 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 15 juni 1837, overleden te 's-Gravenpolder op 15 januari 1891, 53 jaar oud, dochter van XI-jq.
 6. Laurus Huige, boerenknecht en veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 14 november 1845, overleden aldaar op 18 augustus 1937, 91 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 april 1872, op 26-jarige leeftijd met Maria Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1839, volgt onder XI-ck.

X-gp Norbertus Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden te 's-Gravenpolder op 5 oktober 1850, 49 jaar oud, zoon van IX-cl. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 juli 1843, op 42-jarige leeftijd met Katharina Houtepenne (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1822, overleden te 's-Gravenpolder op 4 februari 1858, 36 jaar oud, dochter van Jan Antonisse Houtepen (koemelker en dagloner) en Maria Johanna Aeleborn.
(Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 augustus 1855, op 33-jarige leeftijd met Adriaan de Vos (44 jaar oud), molenaarsknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te 's-Gravenpolder op 10 november 1858, 47 jaar oud, zoon van Leendert de Vos en Catharina Andriesse Luks. (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1836, op 25-jarige leeftijd met Cornelia de Kleermaker (27 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1809, overleden aldaar op 17 december 1854, 45 jaar oud, dochter van Matheus de Kleermaker en Jacoba van Eijkeren.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 30 april 1844, overleden aldaar op 16 januari 1846, 1 jaar oud.
 2. Maria Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 17 oktober 1845, volgt onder XI-lu.
 3. Jan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1847, volgt onder XI-lv.
 4. Laurus Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 25 augustus 1848, overleden aldaar op 30 oktober 1848, 66 dagen oud.
 5. Jacoba Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 25 november 1849, volgt onder XI-lw.

X-gq Pieter Rijk, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, overleden te 's-Gravenpolder op 30 mei 1843, 37 jaar oud, zoon van IX-cl. Hij is getrouwd te Borssele op 25 april 1839, op 33-jarige leeftijd met Maria Neef (26 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1812, overleden aldaar op 16 april 1867, 54 jaar oud, dochter van Willem Neef (dagloner) en Catharina Vergouwe. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Rijk, geboren te Borssele op 25 april 1840, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 27 maart 1868, 27 jaar oud.
 2. Willem Rijk, geboren te Borssele op 1 juli 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 3 juni 1844, 2 jaar oud.

X-gr Jan Janse Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, overleden aldaar op 13 november 1873, 63 jaar oud, zoon van IX-cl. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 21-jarige leeftijd met Jacomina Dankerse van 't Westeinde (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1883, 77 jaar oud, dochter van IX-ep. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 september 1832, volgt onder XI-lx.
 2. Dankert Rijk, geboren te Nisse (Zeeland) op 29 september 1833, volgt onder XI-ly.
 3. Clazina Rijk, geboren te Nisse (Zeeland) op 9 januari 1836, volgt onder XI-lz.
 4. Jan Rijk, geboren te Nisse (Zeeland) op 21 april 1837, volgt onder XI-ma.
 5. Pieter Rijk, geboren te Nisse (Zeeland) op 20 februari 1839.
 6. Leuntje Rijk, landbouwster, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1841, overleden te Ossenisse op 1 juli 1889, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 oktober 1880, op 39-jarige leeftijd met Norbertus Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1837, volgt onder X-km.
 7. Sara Rijk, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1847, overleden te Goes op 7 juni 1920, 73 jaar oud.
 8. Adriaan Rijk, geboren te Nisse (Zeeland) op 6 maart 1850, overleden aldaar op 3 april 1850, 28 dagen oud.

X-gs Adriaan Rijk, vrachtrijder, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, overleden aldaar op 14 december 1852, 33 jaar oud, zoon van IX-cl. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 juli 1849, op 30-jarige leeftijd met Jozina Westdorp (24 jaar oud), landbouwster en vrachtrijdster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 april 1825, overleden te 's-Gravenpolder op 26 juli 1870, 45 jaar oud, dochter van IX-es.
(Zij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 26 mei 1854, op 29-jarige leeftijd met Adriaan de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 29 oktober 1827, zie X-io.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 18 september 1850.
 2. Cornelis Rijk, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 11 maart 1852, overleden te Yerseke op 13 mei 1934, 82 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 7 januari 1875, op 22-jarige leeftijd met Tannetje Goense, geboren op 20 december 1849, volgt onder XI-fc.

X-gt Pieter Pover, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1803, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 juni 1872, 69 jaar oud, zoon van IX-cm. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1841, op 38-jarige leeftijd met Pieternella Huige (23 jaar oud), dienstmeid en koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1818, overleden aldaar op 5 juni 1866, 48 jaar oud, dochter van IX-dm. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1842, volgt onder XI-mb.
 2. Clazina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1844, volgt onder XI-mc.
 3. Maria Pover, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1846, wonende aldaar, overleden te Vlissingen op 15 januari 1915, 68 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 15 mei 1879, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Boonman, geboren te Borssele op 27 maart 1850, volgt onder XI-dz.
 4. Catharina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 12 november 1849, volgt onder XI-md.
 5. Jacomina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 28 mei 1852, overleden aldaar op 9 augustus 1852, 73 dagen oud.
 6. Jacomina Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1854.
 7. Adriaan Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1855, overleden aldaar op 2 juli 1856, 1 jaar oud.

X-gu Catharina Pover, boerenmeid, geboren te Borssele op 16 mei 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juli 1845, 41 jaar oud, dochter van IX-cm. Zij is getrouwd te Borssele op 23 april 1831, op 26-jarige leeftijd met Dignus Lambregtse (26 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 december 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 29 oktober 1865, 60 jaar oud, zoon van Maghiel Adriaanse Lambregtse (dagloner) en Magdalena Cornelisse van Langemaire (dagloonster en winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Lambregtse, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 13 september 1838, overleden aldaar op 18 oktober 1873, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 september 1857, op 19-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1831, volgt onder XI-ll.

X-gv Johanna Verduin, dienstmeid, geboren te Goes op 28 februari 1795, overleden te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1827, 32 jaar oud, dochter van IX-cn. Zij is getrouwd op 27 april 1826, op 31-jarige leeftijd met Jan Janse Kegel (21 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 10 maart 1805 (doopgetuigen waren Petrus Vlamink en Lena Jacobse Keegel), wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1851, 46 jaar oud, zoon van Jan Kegel en Josina Cornelisse Vermeulen.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 november 1828, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804, zie X-gw.) Uit dit huwelijk:

 1. Josina Janse Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 september 1826, volgt onder XI-me.
 2. Catharina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 oktober 1827, overleden aldaar op 17 november 1827, 37 dagen oud.

X-gw Elisabeth Pover, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804, wonende te Goes en te Baarsdorp, overleden te Goes op 30 december 1896, 92 jaar oud, dochter van IX-co. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 november 1828, op 24-jarige leeftijd met Jan Janse Kegel (23 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 10 maart 1805, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1851, 46 jaar oud, zoon van Jan Kegel en Josina Cornelisse Vermeulen.
(Hij is eerder getrouwd op 27 april 1826, op 21-jarige leeftijd met Johanna Verduin, geboren te Goes op 28 februari 1795, zie X-gv.) Uit dit huwelijk:

 1. Geertruid Kegel, geboren te Baarsdorp op 11 april 1831, volgt onder XI-mf.
 2. Catharina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 september 1832, overleden aldaar op 29 maart 1874, 41 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1851, op 18-jarige leeftijd met Lauwerus van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1823, volgt onder XI-ff.
 3. Johanna Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1834, volgt onder XI-mg.
 4. Jacobus Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1835, volgt onder XI-mh.
 5. Albertus Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 oktober 1837, overleden te Nisse (Zeeland) op 25 april 1895, 57 jaar oud.
 6. Aalbrecht Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, volgt onder XI-mi.
 7. Johannis Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1839, overleden aldaar op 27 mei 1839, 12 dagen oud.
 8. Jan Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1840, overleden aldaar op 2 januari 1842, 1 jaar oud.
 9. Cornelis Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1841, overleden aldaar op 1 juni 1843, 2 jaar oud.
 10. Marinus Johannes Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1842 (RK), volgt onder XI-mj.
 11. Clasina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1844, volgt onder XI-mk.
 12. Jacoba Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1847, volgt onder XI-ml.

X-gx Adrianus Pover, oppasser 1e klasse bij de KMA en kannonier, gedoopt te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1806, wonende te Goes, overleden te Breda op 18 maart 1852, 45 jaar oud, zoon van IX-co.

Naarden, 6.5.1838. Bataillon Vrijw. Artilleristen. Luitenant Kolonel Entrup, Kommandant van bovengemeld bataillon verleent toestemming aan den kanonnier Adrianus Pover, om zich in den huwelijken Staat te mogen begeven, met Maria v.d. Poll. Onder voorwaarde, dat de Vrouw hare man niet te Velde, in Kampement, noch op marsch zal mogen volgen, en dat noch Zij, noch de uit dat huwelijk voortkomende Kinderen, nimmer tot last van het Bataillon zullen mogen komen.
Heusden, 9.5.1838, Certificaat van onvermogen. De burgemeester van Heusden (NB) verklaart dat bij hem te goeder naam en faam bekend staat de ingezetene Adrianus Pover, kanonnier in Cantonnement te Heusden, onvermogend en niet in staat om enige kosten voor de benodigde stukken tot het aangaan van een huwelijk te kunnen dragen.
Middelburg, 29.5.1838, Certificaat Nationale Militie. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland verklaart dat Adriaan Pover geboren te 's-Heer Arendskerke den 18.10.1806, van beroep boereknecht, zoon van Aalbrecht en van Geertje Knuyt, beide overleden, in den jare 1825 in de Gemeente Heinkenszand voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 7, het welke tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot geene dienst heeft verpligt.
Getuigen bij het huwelijk: Godefridus van de Pol, mandemaker, 29 jaren, wonende te Heusden, broeder van de bruid en Johannes Franciscus Andriessen, smid, oud 29 jaren, wonende te Heusden, zwager van de bruid.
Bev.Reg. Breda 1848-1860. Hij woonde in Breda Wijk A Akkerstraat in de Hooge Barakken, tegenwoordig Lange Stallen. Vermeld als oppasser bij de KMA.
Vermeld bij zijn overlijden: des avonds ten half tien ure in Wijk Q Nr. in de kazerne de Hooge Barakken.
Hij is getrouwd te Heusden (NB) op 21 juni 1838, op 31-jarige leeftijd met Maria van de Pol (27 jaar oud), geboren te Heusden (NB) op 14 april 1811, overleden te Breda op 13 juli 1866, 55 jaar oud, dochter van Simon Petrus van de Pol (mandenmaker) en Hendrika Glorius.
Vermeld bij haar overlijden: om 15 uur in de Akkerstraat nummer 160 (slepende luchtpijpzakontsteking). Getuigen bij haar tweede huwelijk (o.m.): Govert van de Pol mandemaker, 47 jaar, wonende te Heusden, broeder en Maximilianus Petrus Hendricus Gillemans apotheker, 39 jaar, zwager van de bruid wonende te Breda.
(Zij is later getrouwd te Breda op 28 april 1856, op 45-jarige leeftijd met Gradus Anthonius Wentink, oppasser 2e klasse bij de KMA, geboren te Brummen.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Hendrika Pover, geboren te Breda op 24 september 1839, volgt onder XI-mm.
 2. Gerardina Johanna Pover, geboren te Breda rond 1839, overleden aldaar op 4 september 1859, ongeveer 20 jaar oud.
 3. Adrianus Pover, geboren te Breda in april 1844, overleden aldaar op 7 februari 1847, 2 jaar oud.
 4. Thomas Karel Pover, geboren te Breda in het jaar 1846, overleden aldaar op 5 maart 1854, 8 jaar oud.
 5. Hendrika Petronella Pover, geboren te Breda op 13 september 1850, volgt onder XI-mn.

X-gy Joanna Catharina Pover, geboren te Breda in het jaar 1816, overleden aldaar op 1 maart 1889, 73 jaar oud, dochter van IX-co. Zij is getrouwd te Breda op 15 november 1843, op 27-jarige leeftijd met Maximilianus Petrus Hendrikus Gillemans (27 jaar oud), apotheker, correspondent, commissionair, agent van een brandverzekeringsmaatschappij en artsenijmenger, geboren te Namen (BelgiŽ) in het jaar 1816, overleden te Breda op 9 oktober 1877, 61 jaar oud, zoon van Hendricus Jacobus Gillemans en Josepha Adriana Francisca Weterings. Uit dit huwelijk:

 1. Allegonda Maria Johanna Gillemans, geboren te Breda in het jaar 1848. Zij is getrouwd te Breda op 10 november 1873, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Coomans (30 jaar oud), geboren te Laken (BelgiŽ) in het jaar 1843, zoon van Gerardus Coomans en Anna Maria Mertens.

X-gz Pieter Janse Priem, boerenknecht, landbouwer en landman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 januari 1840, 46 jaar oud, zoon van IX-cp. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 september 1823, op 29-jarige leeftijd (1) met Cornelia Voster (26 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Kloetinge in het jaar 1797, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 december 1856, 59 jaar oud, dochter van Louis Voster en Theresia van de Rumpa.
(Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 september 1821, op 24-jarige leeftijd met Joannes Adriaanse Raas, afkomstig uit Hoedekenskerke (Zeeland), geboren op 8 december 1770, zie VIII-bx.) Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Pieterse Priem, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 juni 1824, overleden te Baarland op 30 september 1904, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1850, op 25-jarige leeftijd met Kornelis Boonman, geboren te Baarland op 29 maart 1823, volgt onder X-et.
 2. Maritje Priem, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 juni 1825, overleden aldaar op 28 juni 1847, 22 jaar oud.
 3. Appolonia Priem, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 september 1826, overleden aldaar op 16 november 1826, 75 dagen oud.
 4. Appolonia Priem, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 januari 1828, volgt onder XI-mo.
 5. Pieternella Priem, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 oktober 1829, overleden aldaar op 9 juni 1858, 28 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 april 1857, op 27-jarige leeftijd met Pieter Kriekaart (38 jaar oud), arbeider, geboren te Hontenisse in het jaar 1819, zoon van Jan Bastist Kriekaart en Maria Anna Neve.
 6. Jan Priem, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 juni 1836, volgt onder XI-mp.
Hij was gehuwd (2) met zijn nicht Johanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1793, overleden te 's-Gravenpolder op 8 maart 1832, 39 jaar oud, dochter van Jacobus Janse van 't Westeinde en Sara Janse Priem.
(Zij is eerder getrouwd te Goes op 23 november 1820, op 27-jarige leeftijd met Pieter Bos, geboren te Borssele in het jaar 1788, zie IX-i.)

X-ha Josina Janse Priem, boerenmeid en landbouwster, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1796, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 april 1826, 29 jaar oud, dochter van IX-cp. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1821, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Adriaanse Pover (24 jaar oud), boerenknecht en landman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1797, overleden te Goes op 24 juni 1834, 37 jaar oud, zoon van IX-gp.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 november 1826, op 29-jarige leeftijd met Helena Vette, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, zie X-bk.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelisse Pover, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 mei 1822, overleden aldaar op 15 juli 1822, 55 dagen oud.
 2. Jacoba Pover, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 juli 1823, overleden aldaar op 12 oktober 1823, 74 dagen oud.
 3. Jacoba Pover, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 juli 1824, overleden aldaar op 17 september 1824, 70 dagen oud.
 4. Adriaan Pover, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 januari 1826, overleden aldaar op 1 juni 1835, 9 jaar oud.

X-hb Marinus Priem, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, overleden aldaar op 13 december 1863, 64 jaar oud, zoon van IX-cp. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1822, op 23-jarige leeftijd (1) met Apollonia Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1785, zie IX-by. Uit dit huwelijk:

 1. Zie onder IX-by.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 mei 1834, op 35-jarige leeftijd (2) met Cornelia Wagenaar (28 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, overleden aldaar, dochter van Pieter Wagenaar en Lijdia de Vos. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1836, volgt onder XI-mq.
 2. Pieter Priem, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 oktober 1838, ongehuwd overleden aldaar op 10 november 1861, 23 jaar oud.
 3. Jan Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 8 december 1839, volgt onder XI-mr.
 4. Adriaan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 november 1841.
 5. Jozina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1842, overleden aldaar op 2 juli 1843, 245 dagen oud.
 6. Jozina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1845, volgt onder XI-ms.
 7. Johanna Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1852, overleden aldaar op 7 oktober 1852, 213 dagen oud.

X-hc Jobina van 't Westeinde, boerendochter, geboren te Borssele in het jaar 1804, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1833, 29 jaar oud, dochter van IX-cq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1824, op 20-jarige leeftijd met Pieter Bastiaanse Remijn (18 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1805, overleden aldaar op 14 oktober 1878, 72 jaar oud, zoon van X-ay.
(Hij is later getrouwd te Borssele op 17 oktober 1833, op 27-jarige leeftijd met Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1811, zie IX-gf.) Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1826, volgt onder XI-mt.
 2. Jan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1828.
 3. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1829, overleden aldaar op 3 mei 1832, 3 jaar oud.
 4. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 juni 1830. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1858, op 28-jarige leeftijd met Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1821, volgt onder XI-jv.

X-hd Jan Pieterse van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1805, overleden aldaar op 18 januari 1864, 59 jaar oud, zoon van IX-cq. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1827, op 22-jarige leeftijd met Johanna Maria de Bie (24 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Halsteren (NB) op 27 januari 1803 (doopgetuigen waren Cornelius de Bie en Maria Anna Lambreghs), overleden te Borssele op 11 september 1871, 68 jaar oud, dochter van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia van de Moer. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele op 9 juli 1829, ongehuwd overleden aldaar op 7 november 1912, 83 jaar oud.
 2. Pieter van 't Westeinde, geboren te Borssele op 18 september 1830, overleden aldaar op 21 maart 1833, 2 jaar oud.
 3. Pieter van 't Westeinde, geboren te Borssele op 9 augustus 1833.
 4. Adriaan van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Borssele op 28 september 1834, overleden aldaar op 5 juni 1875, 40 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 juni 1872, op 37-jarige leeftijd met Johanna Grimminck (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 maart 1847, overleden te Borssele op 14 mei 1919, 72 jaar oud, dochter van IX-gk.
  (Zij is eerder getrouwd op 28 april 1870, op 23-jarige leeftijd met Marinus Hoondert (23 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1871, 24 jaar oud, zoon van X-bt. Zij is later getrouwd te Borssele op 19 oktober 1876, op 29-jarige leeftijd met Bastiaan de Jonge (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1844, overleden te Borssele op 22 juni 1916, 72 jaar oud, zoon van X-du.)
 5. Marinus van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Borssele op 22 januari 1838, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1919, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1866, op 28-jarige leeftijd (1) met Appolonia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1843, volgt onder XI-hf. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 december 1883, op 45-jarige leeftijd (2) met Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1858, volgt onder XI-y.
 6. Cornelis van 't Westeinde, boerenknecht en landbouwer, geboren te Borssele op 10 januari 1843, wonende aldaar, overleden aldaar op 4 december 1931, 88 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 november 1865, op 22-jarige leeftijd met Josina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1840, volgt onder XI-ii.
 7. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Borssele op 26 december 1847, ongehuwd overleden aldaar op 21 april 1867, 19 jaar oud.

X-he Jobina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1824, overleden te Goes op 29 november 1893, 69 jaar oud, dochter van IX-cr. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 37-jarige leeftijd met Adrianus Bernardus Kien (36 jaar oud), kleermaker, geboren te Gouda in het jaar 1826, wonende te Zundert (NB), zoon van Kaspar Kien en Johanna van den Berg.
(Hij is eerder getrouwd te Goes op 15 augustus 1851, op 25-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Koopman (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1830, overleden aldaar op 7 januari 1858, 28 jaar oud, dochter van Anthonie Cornelis Koopman (horlogemaker) en Geertruid Kuiten.) Uit dit huwelijk:

 1. Martina Johanna Kien, geboren te Goes op 7 februari 1864, overleden aldaar op 26 september 1880, 16 jaar oud.
 2. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 27 december 1864, overleden aldaar op 1 april 1865, 95 dagen oud.
 3. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 1 augustus 1866, overleden aldaar op 1 oktober 1866, 61 dagen oud.
 4. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 19 februari 1868, volgt onder XI-mu.
 5. Albertus Kien, geboren te Goes op 29 september 1870, overleden aldaar op 27 oktober 1870, 28 dagen oud.
 6. Johanna Geertruida Kien, geboren te Goes op 19 september 1871, volgt onder XI-mv.

X-hf Pieter Adriaanse Timmerman, herbergier, geboren te Nisse (Zeeland) op 27 februari 1812, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 februari 1893, 80 jaar oud, zoon van IX-cs. Hij was gehuwd met Barbara Adriaans Zuidhof, herbergierster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1817, overleden aldaar op 25 maart 1878, 61 jaar oud, dochter van Adriaan Pieterse Zuidhof (herbergier) en Neeltje Kopmels. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Timmerman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 januari 1840, overleden aldaar op 1 december 1899, 59 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 oktober 1864, op 24-jarige leeftijd met Johannis de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 juni 1831, volgt onder XI-lh.

X-hg Cornelis van 't Westeinde, arbeider en boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1809, zoon van IX-ct. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1841, op 32-jarige leeftijd met Cornelia Ars (40 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, overleden te Borssele op 8 februari 1870, 69 jaar oud, dochter van Frans Ars en Clazina Oosthoek. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1843, volgt onder XI-mw.

X-hh Margaretha de Jonge, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1812, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1882, 70 jaar oud, dochter van IX-cu. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 april 1841, op 29-jarige leeftijd met Bartel Marinus Bos (30 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, overleden aldaar op 7 september 1858, 47 jaar oud, zoon van Marinus Bartelse Bos en Jannetje Cornelisse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1842, overleden aldaar op 7 maart 1842.
 2. Marinus Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 augustus 1843, overleden aldaar op 27 november 1843, 109 dagen oud.
 3. Wilhelmus Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 augustus 1843, overleden aldaar op 4 oktober 1843, 55 dagen oud.
 4. Antonia Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 september 1844, overleden aldaar op 30 maart 1858, 13 jaar oud.
 5. Jannetje Bos, naaister, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juli 1920, 73 jaar oud.
 6. Johanna Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 oktober 1850, overleden te 's-Heerenhoek op 18 maart 1929, 78 jaar oud.
 7. Cornelia Bos, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1853, ongehuwd overleden aldaar op 28 mei 1870, 17 jaar oud.
 8. Pieternella Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1855, overleden aldaar op 18 oktober 1855, 136 dagen oud.

X-hi Johanna Marinusse de Jonge, boerenmeid en arbeidster, geboren op 28 juli 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 13 november 1857, 44 jaar oud, dochter van IX-cu. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1840, op 26-jarige leeftijd met Willem Hoebeke (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 26 oktober 1813, overleden aldaar op 19 maart 1878, 64 jaar oud, zoon van Cornelis Lievense Hoebeke en Tanna Cornelisse de Meij.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1859, op 45-jarige leeftijd met Leuntje Boonman (37 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 november 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 16 februari 1889, 67 jaar oud, dochter van Jan Jacobse Boonman (arbeider) en Maria Janse Bul.) Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Hoebeke, geboren te 's-Heerenhoek op 24 februari 1841, ongehuwd overleden aldaar op 6 januari 1918, 76 jaar oud.
 2. Marinus Hoebeke, geboren te Borssele op 15 januari 1844, overleden aldaar op 6 februari 1844, 22 dagen oud.
 3. Margrietha Hoebeke, geboren te Borssele op 1 februari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1846, 1 jaar oud.
 4. Cornelia Hoebeke, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juli 1847, overleden aldaar op 4 november 1847, 115 dagen oud.
 5. Margrietha Hoebeke, geboren te 's-Heerenhoek op 22 maart 1850, volgt onder XI-mx.
 6. Marinus Hoebeke, geboren te 's-Heerenhoek na december 1855, overleden aldaar op 19 februari 1856, hoogstens 2 maanden oud.

X-hj Hubrecht de Jonge, boerenknecht, landbouwer en vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1815, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 oktober 1870, 55 jaar oud, zoon van IX-cu. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 augustus 1845, op 30-jarige leeftijd met Tannetje Knuijt, Anthoneta (24 jaar oud), arbeidster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1821, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 mei 1875, 54 jaar oud, dochter van IX-go. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonetta de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 mei 1846.
 2. Janna de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 juli 1850, overleden aldaar op 3 juni 1852, 1 jaar oud.
 3. Marinus de Jonge, landbouwer en winkelier, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1853, overleden te Goes op 15 maart 1900, 47 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juli 1875, op 22-jarige leeftijd met Johanna Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1853, volgt onder XI-ic.
 4. Johanna de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 maart 1855, overleden aldaar op 25 december 1861, 6 jaar oud.
 5. Pieter de Jonge, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 februari 1858, overleden aldaar op 11 mei 1867, 9 jaar oud.

X-hk Cornelia de Jonge, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, dochter van IX-cu. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1840, op 23-jarige leeftijd (1) met Pieter van de Linde (29 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1811, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 juli 1845, 34 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse van de Linde (dagloner) en Cornelia Wagenaar (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van de Linde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1841, overleden aldaar op 12 januari 1843, 1 jaar oud.
 2. Tannetje van de Linde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1843 (RK), volgt onder XI-my.
 3. Cornelis van de Linde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1844, overleden aldaar op 11 november 1844, 82 dagen oud.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 november 1846, op 29-jarige leeftijd (2) met Jan de Kleermaker (32 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 juli 1814, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1853, 38 jaar oud, zoon van Nicolaas Janse de Kleermaker (arbeider) en Cornelia Marinusse Bul (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas de Kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 augustus 1848 (RK).
  Voornaam: Nicolaas
  Achternaam: Kleermaker
  Woonplaats: 's-Heer Arendskerke
  Emigrant
  Plaats: 's-Heer Arendskerke
  Leeftijd: 26
  Beroep: Arbeider
  Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
  Reden: Verbetering van bestaan
  Datum vertrek: 1873
  Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
 2. Cornelia de Kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juni 1850, volgt onder XI-mz.
 3. Maria de Kleermaker, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1853, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1891, 37 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1888, op 35-jarige leeftijd met Jan Westdorp, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1853, volgt onder XI-ci.

X-hl Adriaan Raas, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1829, overleden aldaar op 29 januari 1887, 57 jaar oud, zoon van IX-cv. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1859, op 29-jarige leeftijd met Jannetje Grimminck (32 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 januari 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1879, 52 jaar oud, dochter van X-bf. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1861, volgt onder XI-na.
 2. Apolonia Raas, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1863, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1935, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1887, op 24-jarige leeftijd met Janis Vermeule (25 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1862, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1929, 66 jaar oud, zoon van X-ib.

X-hm Pieternella Vette, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 januari 1812, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1879, 67 jaar oud, dochter van IX-cw. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1832, op 20-jarige leeftijd met Petrus Verschragen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Verschragen, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 maart 1834, overleden aldaar op 25 oktober 1917, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1897, op 63-jarige leeftijd met Anthonetta Balleur, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1864, volgt onder XI-ca.

X-hn Pieter Vette, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 maart 1820, zoon van IX-cw. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 april 1861, op 41-jarige leeftijd met Apolonia van Hertum (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1837. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 8 juni 1862, volgt onder XI-nb.
 2. Johannes Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 2 juli 1863, volgt onder XI-nc.
 3. Maria Vette, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1865, volgt onder XI-nd.
 4. Helena Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 6 november 1867, volgt onder XI-ne.

X-ho Adriaan Vette, boerenknecht, arbeider en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 juli 1821, overleden te Wolphaartsdijk op 28 juni 1896, 74 jaar oud, zoon van IX-cw. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 21 oktober 1858, op 37-jarige leeftijd met Pitronella van 't Westeinde (27 jaar oud), boerenmeid, arbeidster en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1831, overleden te Wolphaartsdijk op 29 november 1916, 85 jaar oud, dochter van IX-gd. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 27 augustus 1859, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1863, 3 jaar oud.
 2. Cornelis Vette, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1860. Hij is getrouwd te Goes op 8 mei 1913, op 53-jarige leeftijd met Janna Vermeulen (48 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1865, dochter van Jan Vermeulen en Johanna Alberta Verbeemen (arbeidster).
 3. Tannetje Vette, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 11 februari 1863, overleden aldaar op 11 december 1906, 43 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1888, op 25-jarige leeftijd met Hubregt Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1854, volgt onder X-jh.
 4. Jan Vette, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, overleden te Wolphaartsdijk op 30 juli 1910, 42 jaar oud.
 5. Pieter Vette, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, volgt onder XI-nf.

X-hp Helena Pieterse, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1807, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1870, 62 jaar oud, dochter van IX-cx. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 januari 1828, op 20-jarige leeftijd met Adriaan de Koster (22 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 november 1805, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1851, 45 jaar oud, zoon van IX-fh. Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Koster, geboren te 's-Heerenhoek op 25 november 1829, volgt onder XI-ng.
 2. Adriana de Koster, geboren te 's-Heerenhoek op 15 februari 1832, volgt onder XI-nh.
 3. Maria de Koster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 januari 1834, overleden aldaar op 22 januari 1835, 1 jaar oud.
 4. Lauwrens Adriaanse Koster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 juli 1835, volgt onder XI-ni.
 5. Cornelis de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1838, ongehuwd overleden aldaar op 28 december 1861, 23 jaar oud.
 6. Johannes de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 mei 1840, overleden aldaar op 15 mei 1840, 12 dagen oud.
 7. Elizabeth de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juni 1841, volgt onder XI-nj.
 8. Cornelia de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1843, overleden aldaar op 28 oktober 1843, 183 dagen oud.
 9. Cornelia de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 december 1844, volgt onder XI-nk.
 10. Pieter de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1847, volgt onder XI-nl.

X-hq Pieter Raas, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1790, overleden aldaar op 26 februari 1839, 48 jaar oud, zoon van IX-cy. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 oktober 1819, op 28-jarige leeftijd met Johanna Koens (20 jaar oud), arbeidster en koemelkster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1799, overleden aldaar op 9 januari 1867, 68 jaar oud, dochter van Francois Koens en Pieternella Janse Wagenaar. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 september 1820, volgt onder XI-nm.
 2. Jan Raas, landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 september 1821, ongehuwd overleden aldaar op 14 november 1868, 47 jaar oud.
 3. Pieternella Raas, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 juli 1823, ongehuwd overleden aldaar op 25 juni 1848, 24 jaar oud.
 4. Cornelis Raas, landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1824, overleden aldaar op 21 februari 1887, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1869, op 45-jarige leeftijd (1) met Joanna Pover (42 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1827, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1878, 50 jaar oud, dochter van X-ea. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1878, op 53-jarige leeftijd (2) met Maria Anna de Block (56 jaar oud), koopvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, dochter van Francois de Block en Dorothea Goddaert.
  (Zij was weduwe van Jan Vermeule, overleden voor 16 augustus 1878.)
 5. Laurus Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1826, overleden aldaar op 21 maart 1831, 4 jaar oud.
 6. Francis Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1826, overleden aldaar op 12 oktober 1830, 3 jaar oud.
 7. Marinus Raas, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1828, overleden aldaar op 25 september 1894, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1854, op 26-jarige leeftijd met Jacomina Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 september 1827, volgt onder X-fx.
 8. Maria Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1829, overleden aldaar op 3 juli 1832, 2 jaar oud.
 9. Anna Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1831, overleden aldaar op 31 mei 1833, 1 jaar oud.
 10. Maria Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 december 1832, volgt onder XI-nn.
 11. Franciscus Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1835, overleden aldaar op 20 mei 1836, 1 jaar oud.
 12. Francina Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 april 1837, overleden aldaar op 28 februari 1838, 323 dagen oud.
 13. Francies Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 september 1838, overleden aldaar op 24 november 1838, 79 dagen oud.
 14. Anna Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 september 1838, overleden aldaar op 25 november 1838, 80 dagen oud.

X-hr Anna Verschragen, landbouwster, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1797, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 3 maart 1877, 80 jaar oud, dochter van IX-cz. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 februari 1828, op 31-jarige leeftijd met Marinus Nolet (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 juli 1862, 56 jaar oud, zoon van Marinus Nolet en Maria Janse Huizen. Uit dit huwelijk:

 1. Lieven Nolet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 juli 1828, volgt onder XI-no.
 2. Marinus Nolet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 augustus 1829, volgt onder XI-np.
 3. Pieter Nolet, landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 september 1830, wonende te Baarsdorp. Hij was gehuwd met Cornelia van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 mei 1830, volgt onder X-il.
 4. Maatje Nolet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1833, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 juli 1857, 24 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1857, op 24-jarige leeftijd met Adriaan van 't Westende, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 april 1815, volgt onder X-ii.
 5. Levenloos Nolet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1836, overleden aldaar op 7 september 1836.
 6. Levenloos Nolet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1838, overleden aldaar op 24 januari 1838.
 7. Levenloos Nolet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1839, overleden aldaar op 24 juli 1839.

X-hs Joannes Pieterse Pover, geboren te Schore op 6 januari 1783, overleden te 's-Gravenpolder op 2 februari 1848, 65 jaar oud, zoon van IX-db. Hij is getrouwd te Kwadendamme (Zeeland) op 24 januari 1802, op 19-jarige leeftijd met Elisabeth Raven (24 jaar oud), geboren te Sinoutskerke in het jaar 1778, overleden te 's-Gravenpolder op 2 december 1855, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Pover, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 december 1802, overleden te 's-Gravenpolder op 4 maart 1853, 50 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 januari 1839, op 36-jarige leeftijd met Jannetje Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, volgt onder X-ee.

X-ht Joos Walraven, landbouwer, vrachtrijder en landman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 4 februari 1865, 77 jaar oud, zoon van IX-dc. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1812, op 24-jarige leeftijd (1) met Pieternella Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 november 1791, zie X-gk. Uit dit huwelijk:

 1. 1-7 : Zie onder X-gk.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1825, op 37-jarige leeftijd (2) met Maatje Langemaire (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1793, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1832, 39 jaar oud, dochter van Pieter Cornelisse Langemaire en Laurentia Raas (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 september 1826.
 2. Pieter Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 september 1826, volgt onder XI-nq.
 3. Apollonia Walraven, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 februari 1830, overleden aldaar op 27 oktober 1866, 36 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1860, op 30-jarige leeftijd met Jan van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1821, volgt onder IX-dx.
 4. Cornelis Joost Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1831, volgt onder XI-nr.

X-hu Antje Bek, winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 februari 1797, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1866, 69 jaar oud, dochter van IX-dd. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1819, op 22-jarige leeftijd met Jacob Courtin (34 jaar oud), arbeider, geboren te Groede in het jaar 1785, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1849, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Frans Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1823, volgt onder XI-ns.

X-hv Catharina Janse Bek, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 14 januari 1877, 74 jaar oud, dochter van IX-dd. Zij is getrouwd te Vrouwenpolder op 27 april 1827, op 24-jarige leeftijd met Hubregt Grim (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 31 december 1862, 61 jaar oud, zoon van Johannes Grim (landman) en Catharina van Wijngaarden. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Grim, geboren te Borssele op 17 juli 1828, volgt onder XI-nt.
 2. Jan Grim, boerenknecht en arbeider, geboren te Borssele op 20 augustus 1829, overleden te 's-Heerenhoek op 17 mei 1900, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 april 1858, op 28-jarige leeftijd met Adriana Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1829, volgt onder XI-fl.
 3. Johannes Grim, geboren te Borssele op 14 april 1831, volgt onder XI-nu.
 4. Maria Huibrechtse Grim, geboren te 's-Heerenhoek op 29 oktober 1833, volgt onder XI-nv.

X-hw Jacomina Vermue, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juli 1824, overleden aldaar op 29 maart 1863, 38 jaar oud, dochter van IX-df. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1852, op 28-jarige leeftijd met Jan de Jonge (26 jaar oud), vrachtrijder, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1826, overleden te Ovezande (Zeeland) op 19 mei 1893, 66 jaar oud, zoon van Huibregt de Jonge en Janna Verdonk (landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1864, op 37-jarige leeftijd met Adriana Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 september 1832, zie XI-lx.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 maart 1853, volgt onder XI-nw.
 2. Pieternella de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1854, overleden aldaar op 11 september 1854, 57 dagen oud.
 3. Hubregt de Jonge, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1857, ongehuwd overleden aldaar op 14 september 1902, 45 jaar oud.
 4. Marinus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1858, overleden aldaar op 11 oktober 1869, 10 jaar oud.
 5. Petrus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1860, overleden aldaar op 9 september 1860, 11 dagen oud.
 6. Jacomina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1863, overleden aldaar op 12 juli 1863, 106 dagen oud.

X-hx Pieter Rijk, slager en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1830, overleden aldaar op 1 november 1879, 48 jaar oud, zoon van IX-dg. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 29-jarige leeftijd (1) met Margaretha Priem (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 9 december 1834, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1870, 35 jaar oud, dochter van X-iq en X-ah. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 februari 1864.
 2. Margaritha Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1867.
 3. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1867, volgt onder XI-nx.
 4. Jacomina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1870, volgt onder XI-ny.
Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 4 mei 1871, op 40-jarige leeftijd (2) met Johanna Rijk (30 jaar oud), herbergierster, geboren te Oudelande (Zeeland) op 3 oktober 1840, dochter van IX-em.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1889, op 48-jarige leeftijd met Willem van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, zie X-nq.) Uit dit huwelijk:
 1. Margrieta Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juni 1872, volgt onder XI-nz.
 2. Adriaan Rijk, bakkersknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 augustus 1873. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1904, op 30-jarige leeftijd met Antonia van 't Westeinde (25 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1879, dochter van X-nq.
 3. Marinus Pieterse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1877, volgt onder XI-oa.
 4. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 december 1879, volgt onder XI-ob.

X-hy Cornelia Rijk, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1835, overleden aldaar op 22 december 1916, 81 jaar oud, dochter van IX-dg. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1875, op 40-jarige leeftijd met Marinus Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 juli 1835, zie X-li. Uit dit huwelijk:

 1. Margrieta Westdorp, geboren te Nisse (Zeeland) op 20 oktober 1877, volgt onder XI-oc.

X-hz Jobje Acda, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 januari 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 11 september 1897, 84 jaar oud, dochter van IX-dh. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 november 1837, op 24-jarige leeftijd met Leendert Boonman (25 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1812, overleden te 's-Heerenhoek op 15 november 1890, 78 jaar oud, zoon van Jan Jacobse Boonman (arbeider) en Maria Janse Bul. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1838, volgt onder XI-od.
 2. Elisabeth Boonman, arbeidster en winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1909, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1870, op 31-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Nisse (Zeeland) op 21 april 1837, volgt onder XI-ma.
 3. Johannis Boonman, kleermaker, geboren te 's-Heerenhoek op 26 oktober 1840, overleden aldaar op 9 maart 1909, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 mei 1892, op 51-jarige leeftijd met Josina Bos, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1871, volgt onder XI-bk.
 4. Clazina Boonman, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 12 maart 1843, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1910, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1870, op 27-jarige leeftijd met Jan van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1821, volgt onder IX-dx.
 5. Petrus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 1 augustus 1845, volgt onder XI-oe.
 6. Cornelis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 15 april 1848, overleden aldaar op 31 juli 1848, 107 dagen oud.
 7. Antonia Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 29 maart 1850, overleden aldaar op 28 januari 1851, 305 dagen oud.
 8. Dingenis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 19 juli 1851.
 9. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 11 maart 1853, overleden aldaar op 11 maart 1853.

X-ia Margarieta Acda, Grietje, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 2 januari 1816, overleden aldaar op 4 september 1871, 55 jaar oud, dochter van IX-dh. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1844, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Geijs (25 jaar oud), arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 januari 1819, zoon van Jan Geijs (arbeider) en Johanna Ignatius. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Geijs, geboren te 's-Heerenhoek op 2 mei 1845, overleden aldaar op 28 augustus 1846, 1 jaar oud.
 2. Dingenis Geijs, geboren te 's-Heerenhoek op 15 september 1846, volgt onder XI-of.
 3. Johannes Geijs, geboren te 's-Heerenhoek op 15 juli 1848, volgt onder XI-og.
 4. Elizabeth Geijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1851.
 5. Petrus Geijs, geboren te 's-Heerenhoek op 9 februari 1856, overleden aldaar op 21 november 1856, 286 dagen oud.

X-ib Johanna Acda, geboren te 's-Heerenhoek op 21 februari 1829, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1912, 83 jaar oud, dochter van IX-dh. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 oktober 1856, op 27-jarige leeftijd met Gilles Vermeule (31 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1825, overleden aldaar op 14 december 1885, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Gillisse Vermeule (arbeider) en Maria de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Dignus Gillise Vermeule, geboren te 's-Heerenhoek op 12 mei 1857.
 2. Cornelis Vermeule, geboren te 's-Heerenhoek op 20 april 1858, overleden aldaar op 3 mei 1858, 13 dagen oud.
 3. Maria Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1859, overleden aldaar op 29 september 1865, 6 jaar oud.
 4. Elisabeth Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1861.
 5. Janis Vermeule, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1862, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1929, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1887, op 25-jarige leeftijd met Apolonia Raas (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1863, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1935, 71 jaar oud, dochter van X-hl.
 6. Cornelis Vermeulen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 oktober 1864, volgt onder XI-oh.
 7. Margaretha Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 oktober 1865, overleden aldaar op 24 oktober 1865, 8 dagen oud.
 8. Maria Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 oktober 1865, overleden aldaar op 6 november 1865, 21 dagen oud.
 9. Maria Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1866.
 10. Maria Vermeule, veldarbeidster en dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 oktober 1870, overleden aldaar op 23 mei 1925, 54 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 9 mei 1895, op 24-jarige leeftijd (1) met Theodorus Bernardus Stokmans (23 jaar oud), spoorwegwerker, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1872, overleden voor 3 oktober 1912, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Willem Stokmans en Elizabeth Jacoba de Jong (spoorwegwachteres). Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1912, op 41-jarige leeftijd (2) met Laurus Zuidhof (33 jaar oud), veldarbeider en kleinlandbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1879, overleden aldaar op 28 januari 1950, 70 jaar oud, zoon van X-es.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 april 1928, op 48-jarige leeftijd met Elisabeth Bal (41 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1887, dochter van Jan Bal (landbouwer en winkelier) en Dina Wagenaar (dienstmeid).)
 11. Bastiaan Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1871, volgt onder XI-oi.

X-ic Margrieta Willemse de Jonge, landbouwster en winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 9 januari 1892, 76 jaar oud, dochter van IX-di. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1838, op 22-jarige leeftijd (1) met Hubregt van 't Westeinde, geboren te Borssele op 2 mei 1817, zie IX-gg. Uit dit huwelijk:

 1. 1-6 : Zie onder IX-gg.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1850, op 34-jarige leeftijd (2) met Cornelis Laurusse Geus (27 jaar oud), broodbakker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1822, overleden aldaar op 1 januari 1894, 71 jaar oud, zoon van Laurus Geus (arbeider) en Jacoba Knuijt (boerenmeid). Uit dit huwelijk:
 1. Laurus Geus, geboren te 's-Heerenhoek op 9 november 1850, volgt onder XI-oj.
 2. Magdalena Geus, geboren te 's-Heerenhoek op 10 juli 1852, overleden aldaar op 28 augustus 1852, 49 dagen oud.
 3. Janna Geus, geboren te 's-Heerenhoek op 4 november 1854, volgt onder XI-ok.
 4. Jan Geus, broodbakkersleerling, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1858, overleden aldaar op 4 april 1871, 12 jaar oud.
 5. Cornelia Geus, geboren te 's-Heerenhoek op 7 juli 1860, volgt onder XI-ol.

X-id Jan de Jonge, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1825, zoon van IX-di. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 juli 1867, op 42-jarige leeftijd met Martina van Eijkeren (41 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1826, overleden aldaar op 5 maart 1869, 43 jaar oud, dochter van IX-fq. Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1869, overleden aldaar op 3 februari 1869, 12 dagen oud.

X-ie Magdalena de Jonge, winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1828, dochter van IX-di. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 april 1862, op 34-jarige leeftijd (1) met Johannis Ditvorst (22 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 25 mei 1839, overleden aldaar op 6 december 1874, 35 jaar oud, zoon van Franciscus Ditvorst (boerenknecht en winkelier) en Jacomina Lambregse (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Ditvorst, geboren te 's-Heerenhoek op 1 november 1863. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 augustus 1886, op 22-jarige leeftijd met Christiaan Johannes Anthonius Smolders (22 jaar oud), winkelier, geboren te Goes in het jaar 1864, zoon van Johannes Paskalus Smolders (winkelier) en Kornelia Johanna Minor.
 2. Johanna Ditvorst, geboren te 's-Heerenhoek op 18 juni 1865.
 3. Margaretha Ditvorst, geboren te 's-Heerenhoek op 15 februari 1869, overleden aldaar op 22 januari 1933, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 juni 1901, op 32-jarige leeftijd met Augustinus van Zunderen (36 jaar oud), arbeider, landarbeider en wegwerker, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1864, overleden aldaar op 13 augustus 1942, 77 jaar oud, zoon van Joost van Zunderen (arbeider) en Catharina van den Ende (boerenmeid).
 4. Franciscus Ditvorst, geboren te 's-Heerenhoek op 8 april 1871, overleden aldaar op 28 augustus 1871, 142 dagen oud.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1876, op 48-jarige leeftijd (2) met Laurus Vermue (45 jaar oud), winkelier en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1831, overleden te 's-Heerenhoek op 24 november 1882, 51 jaar oud, zoon van Adriaan Vermue (landman) en Johanna Arts (dienstbode en landbouwster).

X-if Matthijs Vroonland, boerenknecht en arbeider, geboren te Borssele op 3 januari 1814, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1885, 71 jaar oud, zoon van IX-dj. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1841, op 27-jarige leeftijd met Johanna Huige (27 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden aldaar op 3 maart 1882, 68 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Vermue (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Vroonland, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1842, overleden te Nisse (Zeeland) op 17 juni 1913, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 juli 1864, op 22-jarige leeftijd met Aalbrecht Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, volgt onder XI-mi.
 2. Jacomina Vroonland, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 juli 1844, ongehuwd overleden aldaar op 9 december 1870, 26 jaar oud.
 3. Adriaan Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1847, overleden aldaar op 30 augustus 1847, 89 dagen oud.
 4. Adriana Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1847.
 5. Adriaan Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 december 1850, overleden aldaar op 26 april 1851, 123 dagen oud.
 6. Pieternella Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1852, volgt onder XI-om.
 7. Margrieta Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1855, overleden aldaar op 13 maart 1855, 43 dagen oud.

X-ig Cornelis Vroonland, boerenknecht, arbeider en kleinlandbouwer, geboren te Borssele op 30 augustus 1816, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 oktober 1891, 75 jaar oud, zoon van IX-dj. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 24 juni 1841, op 24-jarige leeftijd (1) met Kornelia Raas (17 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 11 januari 1824, overleden te Heinkenszand op 16 november 1874, 50 jaar oud, dochter van Jan Raas (molenaar en winkelier) en Joanna Wouterse (dienstmaagd). Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Vroonland, arbeidster, geboren te Heinkenszand op 5 februari 1842. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 6 februari 1879, op 37-jarige leeftijd met Martinus Gellink (63 jaar oud), ketelboeter, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1816, zoon van Petrus Jacobus Gellink en Isabella Thijssen.
  (Hij was weduwnaar van Francina Barbiers.)
 2. Jan Vroonland, geboren te Heinkenszand op 13 mei 1843, overleden aldaar op 18 januari 1844, 250 dagen oud.
 3. Johanna Vroonland, geboren te Heinkenszand op 30 oktober 1845, overleden aldaar op 10 september 1846, 315 dagen oud.
 4. Jan Vroonland, geboren te Heinkenszand op 15 juli 1847.
 5. Adriaan Vroonland, geboren te Heinkenszand op 28 december 1848, volgt onder XI-on.
 6. Johanna Vroonland, geboren te Heinkenszand op 2 april 1851, overleden aldaar op 20 april 1851, 18 dagen oud.
Hij is daarnaast getrouwd te Baarland op 5 januari 1860, op 43-jarige leeftijd (2) met Jopje Lapeere, geboren te Baarland op 24 juli 1818, zie XI-ka. Uit dit huwelijk:
 1. Tannetje Vroonland, geboren te Baarland op 26 februari 1860, overleden aldaar op 18 maart 1860, 21 dagen oud.

X-ih Maria Vroonland, dienstbode en arbeidster, geboren te Borssele op 5 april 1820, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1879, 58 jaar oud, dochter van IX-dj. Zij is getrouwd te Goes op 19 april 1849, op 29-jarige leeftijd met Cornelis de Winter (27 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1822, overleden aldaar op 31 oktober 1866, 44 jaar oud, zoon van Cornelis Adriaanse de Winter (arbeider) en Pieternella Polderdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 oktober 1850, overleden aldaar op 26 juni 1861, 10 jaar oud.
 2. Adriaan de Winter, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1853, overleden aldaar op 27 januari 1938, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 27 april 1882, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1848, volgt onder X-ap.
 3. Anthonette de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juli 1854, overleden aldaar op 23 november 1854, 123 dagen oud.
 4. Tannetje de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1857, overleden aldaar op 7 september 1857, 120 dagen oud.
 5. Cornelis de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1859, overleden aldaar op 18 december 1859, 70 dagen oud.

X-ii Adriaan van 't Westende, kleinlandbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 april 1815, overleden aldaar op 14 augustus 1882, 67 jaar oud, zoon van IX-dk. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1857, op 42-jarige leeftijd (1) met Maatje Nolet (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1833, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 24 juli 1857, 24 jaar oud, dochter van X-hr. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 9 april 1858, op 42-jarige leeftijd (2) met Jacoba Vermue (35 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 april 1822, overleden aldaar op 22 februari 1913, 90 jaar oud, dochter van Huibregt Cornelisse Vermue (landbouwer) en Maria Melse Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van 't Westende, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 januari 1859, overleden aldaar op 17 december 1949, 90 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 maart 1889, op 30-jarige leeftijd met Willem Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 april 1861, volgt onder XI-ho.
 2. Maria van 't Westeinde, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 november 1859, overleden te Baarland op 1 december 1944, 85 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 april 1887, op 27-jarige leeftijd met Willem Maartense, geboren op 11 augustus 1851, volgt onder XI-hj.
 3. Jan van 't Westende, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 november 1861, ongehuwd overleden aldaar op 7 oktober 1892, 30 jaar oud.
 4. Hubregt van 't Westende, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 november 1863, volgt onder XI-oo.

X-ij Johanna van 't Westeinde, wagenmakersvrouw, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 december 1818, overleden te Baarland op 3 oktober 1885, 66 jaar oud, dochter van IX-dk. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 oktober 1842, op 23-jarige leeftijd met Pieter Zuidhof (26 jaar oud), wagenmaker, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 september 1816, overleden aldaar op 25 februari 1871, 54 jaar oud, zoon van Adriaan Pieterse Zuidhof (herbergier) en Neeltje Kopmels. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 februari 1844, overleden aldaar op 27 februari 1844, 10 dagen oud.
 2. Jan Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 maart 1845, volgt onder XI-op.
 3. Neeltje Zuidhof, Cornelia, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 maart 1846, volgt onder XI-oq.
 4. Barbara Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 mei 1848, volgt onder XI-or.
 5. Adriaan Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 januari 1851, overleden aldaar op 20 april 1852, 1 jaar oud.
 6. Maria Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 maart 1852, volgt onder XI-os.
 7. Jobina Zuidhof, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 19 maart 1855, volgt onder XI-ot.
 8. Adriaan Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 september 1858, overleden aldaar op 25 december 1870, 12 jaar oud.
 9. Pieternella Zuidhof, dienstbode, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 januari 1863, overleden aldaar op 6 juni 1938, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te Kloetinge op 4 mei 1899, op 36-jarige leeftijd met Jan Rentmeester (35 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1864, zoon van Marinus Rentmeester en Adriana Daaleman.

X-ik Jopbienna van 't Westeinde, boerendochter en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1826, dochter van IX-dk. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 26 september 1845, op 19-jarige leeftijd met Jan Walraven (27 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1818, zoon van X-ht en X-gk. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Walraven, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 december 1846, ongehuwd overleden aldaar op 5 juni 1931, 84 jaar oud.
 2. Pieternella Walraven, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 april 1853, overleden aldaar op 19 april 1853.
 3. Pieternella Walraven, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 februari 1857, overleden aldaar op 25 januari 1942, 84 jaar oud. Zij is getrouwd op 29 april 1903, op 46-jarige leeftijd met Pieter Remijn (47 jaar oud), landmansknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 14 februari 1856, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 maart 1941, 85 jaar oud, zoon van X-af.
  (Hij is eerder getrouwd te Baarland op 28 mei 1880, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, volgt onder XI-b.)

X-il Cornelia van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 mei 1830, wonende te Baarsdorp, dochter van IX-dk. Zij was gehuwd met Pieter Nolet, landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 september 1830, wonende te Baarsdorp, zoon van X-hr. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Nolet, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 januari 1858.

X-im Pieter Louisse Kaas, arbeider, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 4 november 1810, overleden te Baarland op 26 december 1846, 36 jaar oud, zoon van IX-dl. Hij was gehuwd met Johanna Dankertse van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1814, zie X-kv. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Kaas, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 februari 1838, overleden aldaar op 19 februari 1838, 13 dagen oud.
 2. Apollonia Pieterse Kaas, arbeidster, geboren te Baarland op 24 maart 1839, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 december 1916, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 4 mei 1883, op 44-jarige leeftijd met Philippus van Weele (44 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand op 6 september 1838, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1903, 64 jaar oud, zoon van Jacobus van Weele en Antonina van Weststrate (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1874, op 35-jarige leeftijd met Jacomina van den Ende (42 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1831, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1882, 51 jaar oud, dochter van Jan van den Ende (arbeider) en Maatje Lambregtse (arbeidster).)
 3. Gratianus Pieterse Kaas, geboren te Baarland op 21 maart 1842, volgt onder XI-ou.
 4. Johannes Kaas, geboren te Baarland op 8 februari 1846, volgt onder XI-ov.

X-in Pieter de Winter, landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) op 29 november 1823, overleden aldaar op 9 mei 1862, 38 jaar oud, zoon van IX-dn. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 36-jarige leeftijd met Tannetje Rijk (32 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, overleden te 's-Heerenhoek op 14 april 1903, 75 jaar oud, dochter van X-cg.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1865, op 38-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, zie X-nr.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena de Winter, geboren te Nisse (Zeeland) op 4 maart 1862, overleden aldaar op 13 juni 1862, 101 dagen oud.

X-io Adriaan de Winter, landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) op 29 oktober 1827, overleden te 's-Gravenpolder op 19 februari 1871, 43 jaar oud, zoon van IX-dn. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 26 mei 1854, op 26-jarige leeftijd met Jozina Westdorp (29 jaar oud), landbouwster en vrachtrijdster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 april 1825, overleden te 's-Gravenpolder op 26 juli 1870, 45 jaar oud, dochter van IX-es.
(Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 juli 1849, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, zie X-gs.) Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena de Winter, geboren te 's-Gravenpolder op 6 juni 1855, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 8 januari 1917, 61 jaar oud.
 2. Maria de Winter, geboren te 's-Gravenpolder op 2 juni 1857.
  20-01-1920 vertrokken naar Breda.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 20 mei 1880, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Verbeek (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 11 december 1846, zoon van Johannes Verbeek (landbouwer) en Elisabeth Gelten.
  20-01-1920 vertrokken naar Breda.

X-ip Laurus de Winter, landbouwer, geboren te Nisse (Zeeland) op 17 december 1828, overleden te Borssele op 3 oktober 1904, 75 jaar oud, zoon van IX-dn. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 3 juni 1852, op 23-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Jonge (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1828, overleden te Waarde op 29 mei 1858, 30 jaar oud, dochter van Dingenis Jacobusse de Jonge en Maatje Huige. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Winter, geboren te Waarde op 30 mei 1853, overleden aldaar op 12 november 1859, 6 jaar oud.
 2. Dignus de Winter, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 7 juli 1854, overleden aldaar op 5 juli 1922, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 7 mei 1880, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 11 augustus 1857, volgt onder XI-hh.
 3. Johannis de Winter, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 augustus 1855, overleden te Waarde op 14 augustus 1856, 1 jaar oud.
 4. Johannis de Winter, geboren te Waarde op 25 januari 1857.
 5. Maria Magdalena de Winter, geboren te Waarde op 10 april 1858, volgt onder XI-ow.
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1859, op 30-jarige leeftijd (2) met Jobje Rijk (30 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1829, overleden te Borssele op 11 mei 1910, 81 jaar oud, dochter van X-gh. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia de Winter, geboren te Waarde op 25 juni 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1917, 56 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 5 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Daniel Boonman (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1862, overleden aldaar op 20 juni 1927, 65 jaar oud, zoon van XI-dh.
 2. Adriaan de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1861, volgt onder XI-ox.
 3. Klazina de Winter, geboren te Waarde op 9 oktober 1863, volgt onder XI-oy.
 4. Catharina de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1863, ongehuwd overleden te Borssele op 30 maart 1880, 17 jaar oud.
 5. Cornelia de Winter, geboren te Borssele op 26 november 1864, volgt onder XI-oz.
 6. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 16 februari 1866, overleden aldaar op 2 maart 1866, 14 dagen oud.
 7. Jacob de Winter, geboren te Borssele op 9 augustus 1867, overleden aldaar op 8 september 1867, 30 dagen oud.
 8. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 15 november 1868, overleden aldaar op 27 mei 1869, 193 dagen oud.
 9. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 14 juli 1870, volgt onder XI-pa.
 10. Jacobus de Winter, boerenknecht en rentenier, geboren te Borssele op 2 februari 1872, overleden aldaar op 14 oktober 1950, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 januari 1904, op 31-jarige leeftijd met Clazina Goense, geboren te Baarland op 28 juni 1875, volgt onder XI-gj.

X-iq Janus Priem, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1805, overleden aldaar op 19 januari 1874, 68 jaar oud, zoon van IX-do. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1829, op 23-jarige leeftijd (1) met Jannetje Aalbregtse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1806, zie X-ah. Uit dit huwelijk:

 1. 1-7 : Zie onder X-ah.
Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 februari 1841, op 35-jarige leeftijd (2) met Petronella de Bie (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1842, 26 jaar oud, dochter van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia Ossenblock (landbouwster). Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1841, volgt onder XI-pb.
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1844, op 38-jarige leeftijd (3) met Klazina van Eikeren (27 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1903, 86 jaar oud, dochter van IX-ex. Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Priem, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1844, overleden aldaar op 5 oktober 1910, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 25-jarige leeftijd (1) met Catharina Rijk, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 december 1846, volgt onder XI-gv. Hij is getrouwd te Borssele op 11 november 1880, op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Magdalena de Winter, geboren te Waarde op 10 april 1858, volgt onder XI-ow.
 2. Johannes Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1845, overleden te Baarland op 23 november 1882, 37 jaar oud.
 3. Adriaan Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1847, ongehuwd overleden aldaar op 24 februari 1872, 25 jaar oud.
 4. Jacob Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1849, overleden aldaar op 15 februari 1859, 10 jaar oud.
 5. Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1850, volgt onder XI-pc.
 6. Jacobus Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1851, overleden aldaar op 8 maart 1924, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 november 1889, op 38-jarige leeftijd met Neeltje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1863, volgt onder XI-bd.
 7. Willem Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1854, overleden aldaar op 22 oktober 1855, 1 jaar oud.
 8. Maria Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 oktober 1857, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 31 mei 1941, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1880, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Geus (30 jaar oud), wagenmaker, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1850, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 maart 1914, 64 jaar oud, zoon van Johannes Laurusse Geus (wagenmaker en herbergier) en Maria Cornelia Hermans (dienstmeid).
 9. Willem Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1858, overleden aldaar op 29 juni 1868, 9 jaar oud.

X-ir Pieternella Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, overleden aldaar op 15 april 1895, 79 jaar oud, dochter van IX-do. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1838, op 22-jarige leeftijd (1) met Christiaan Knuijt (24 jaar oud), landbouwer en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden aldaar op 24 december 1858, 44 jaar oud, zoon van IX-go. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Knuijt, arbeider, geboren te Goes op 21 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 maart 1897, 56 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1880, op 39-jarige leeftijd met Anna Goense (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1840, overleden aldaar op 2 augustus 1919, 78 jaar oud, dochter van Marinus Goense (arbeider) en Johanna de Leeuw (arbeidster).
  (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1864, op 23-jarige leeftijd met Pieter Simonse (26 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1838, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1868, 30 jaar oud, zoon van Lodewijk Simonse (arbeider) en Janna Franse.)
 2. Johanna Knuijt, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 november 1841, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1861, 19 jaar oud.
 3. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 januari 1843, overleden aldaar op 6 augustus 1843, 198 dagen oud.
 4. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1846, overleden aldaar op 12 januari 1848, 1 jaar oud.
 5. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1849, overleden aldaar op 2 september 1852, 3 jaar oud.
 6. Marinus Knuijt, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1852 (RK).
  Voornaam: Marinus
  Achternaam: Knuijt
  Woonplaats: Ovezande
  Rol: Emigrant
  Plaats: Ovezande
  Leeftijd: 29
  Beroep: Arbeider
  Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
  Vrouw: vrouw
  Kinderen: 7
  Reden: Zucht naar bestaansverbetering
  Datum vertrek: 1881
  Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1873, op 21-jarige leeftijd met Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 maart 1853, volgt onder XI-nw.
 7. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 juli 1853, overleden aldaar op 12 september 1853, 73 dagen oud.
 8. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1855, overleden aldaar op 12 november 1855, 280 dagen oud.
 9. Tannetje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1855, overleden aldaar op 4 maart 1855, 27 dagen oud.
 10. Leuntje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1857, volgt onder XI-pd.
Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1860, op 44-jarige leeftijd (2) met Leendert van Gessel (52 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1869, 61 jaar oud, zoon van X-nx.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 27-jarige leeftijd met Johanna de Potter, geboren te Goes op 3 oktober 1804, zie X-fv.)

X-is Adriaan Priem, boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1819, overleden te 's-Heerenhoek op 7 oktober 1864, 44 jaar oud, zoon van IX-do. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1839, op 19-jarige leeftijd (1) met Clazina van de Pas (25 jaar oud), pakkendraagster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 30 maart 1858, 44 jaar oud, dochter van Pieter Janse van de Pas (arbeider) en Pieternella Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Priem, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 24 december 1841, ongehuwd overleden aldaar op 2 maart 1864, 22 jaar oud.
 2. Pieter Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1843, volgt onder XI-pe.
 3. Adrianus Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 28 september 1845.
 4. Daniel Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 8 januari 1848, overleden aldaar op 6 november 1848, 303 dagen oud.
 5. Jacomina Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 29 december 1849, volgt onder XI-pf.
 6. Pieternella Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 27 maart 1853, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 maart 1924, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1874, op 21-jarige leeftijd met Laurens Timmerman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1846, volgt onder XI-cg.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 januari 1859, op 39-jarige leeftijd (2) met Catharina Vermeule (36 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 juni 1822, overleden te 's-Heerenhoek op 6 februari 1897, 74 jaar oud, dochter van Cornelis Gillisse Vermeule (arbeider) en Maria de Leeuw.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 februari 1851, op 28-jarige leeftijd met Jan Bos (30 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1821, overleden aldaar op 23 maart 1855, 34 jaar oud, zoon van Jan Bartelse Bos en Cornelia Hubregtse Vermue (arbeidster).) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Priem, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 15 november 1859, overleden te Zierikzee op 9 januari 1927, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 april 1897, op 37-jarige leeftijd met Daniel Boonman (40 jaar oud), herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1856, overleden te Zierikzee op 21 februari 1925, 68 jaar oud, zoon van X-bs.
 2. Cornelis Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juli 1861, overleden aldaar op 18 november 1861, 140 dagen oud.
 3. Johanna Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 5 april 1863.
 4. Adriaan Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 24 november 1864.

X-it Magdalena van Dijke, boerenmeid, herbergierster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 augustus 1814, overleden te 's-Heer Arendskerke op 12 augustus 1883, 69 jaar oud, dochter van IX-dp. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 januari 1835, op 20-jarige leeftijd met Johannis Blommers (19 jaar oud), boerenknecht, opzichter en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 maart 1815, overleden aldaar op 15 juni 1882, 67 jaar oud, zoon van Maria Blommers (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Blommers, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 maart 1852, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1932, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 mei 1877, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriaan Maas (40 jaar oud), werkman, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1837, overleden voor 13 oktober 1904, hoogstens 67 jaar oud, zoon van Michiel Maas en Elisabeth Matthijssen. Zij is getrouwd te Oudelande (Zeeland) op 13 oktober 1904, op 52-jarige leeftijd (2) met Antonij Koens (65 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1839, zoon van Matthijs Koens (landbouwer) en Joanna Verdonk (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 november 1883, op 44-jarige leeftijd met Neeltje Zuidhof (55 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1828, overleden aldaar op 3 juli 1904, 76 jaar oud, dochter van X-mg.) Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 juni 1908, op 56-jarige leeftijd (3) met Laurus Westdijk (58 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1850, overleden te Goes op 5 november 1930, 80 jaar oud, zoon van X-cy.
 2. Maria Blommers, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1859, volgt onder XI-pg.

X-iu Cornelis Rijk, arbeider en tuinier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1881, 70 jaar oud, zoon van IX-dq. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1833, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Eijkemeet (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1807, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 26 maart 1875, 68 jaar oud, dochter van Joannis Eijkemeet (koster) en Maria Franse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 maart 1834, volgt onder XI-ph.
 2. Adriaan Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1836, overleden aldaar op 7 februari 1837, 289 dagen oud.
 3. Adriana Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1838, overleden aldaar op 16 april 1841, 2 jaar oud.
 4. Marinus Rijk, herenknecht, tuinman, koetsier en koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 november 1841. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1864, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Vette, geboren te Borssele op 1 mei 1834, volgt onder XI-de.
 5. Cornelis Rijk, sergeant, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1845, ongehuwd overleden te Maastricht op 7 januari 1867, 21 jaar oud.

X-iv Margaretha de Winter, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1863, overleden te 's-Heerenhoek op 11 december 1922, 59 jaar oud, dochter van IX-dv. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 mei 1895, op 32-jarige leeftijd met Nicolaas Johannes van Stee (36 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 6 december 1858, overleden aldaar op 26 maart 1933, 74 jaar oud, zoon van IX-dw. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 augustus 1897, overleden aldaar op 6 augustus 1897.

X-iw Catharina van Stee, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1843, overleden te 's-Heerenhoek op 19 januari 1881, 38 jaar oud, dochter van IX-dw. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 mei 1862, op 19-jarige leeftijd met Aalbrecht Willemse Remijn (36 jaar oud), landbouwer en molenaar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, overleden te 's-Heerenhoek op 12 december 1885, 59 jaar oud, zoon van X-gl.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1845, op 19-jarige leeftijd met Cornelia van Wintrooij (20 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 december 1852, 27 jaar oud, dochter van X-fe. Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1854, op 27-jarige leeftijd met Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1831, zie X-j.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 juni 1863, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 juni 1952, 88 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1885, op 21-jarige leeftijd met Johannes Boonman, geboren te Borssele op 1 mei 1860, volgt onder XI-jm.
 2. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1865, volgt onder XI-pi.
 3. Nicolaas Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 september 1866, volgt onder XI-pj.
 4. Jacob Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1869, volgt onder XI-pk.
 5. Maria Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1870, volgt onder XI-pl.
 6. Sara Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1872, volgt onder XI-pm.
 7. Pieter Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1876, volgt onder XI-pn.
 8. Levenloos Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1881, overleden aldaar op 15 januari 1881.

X-ix Apollonia van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 22 juli 1849, overleden aldaar op 22 juni 1897, 47 jaar oud, dochter van IX-dw. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 november 1885, op 36-jarige leeftijd met Albregt Pieterse Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, zie XI-fq. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Rijk, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1888, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 oktober 1960, 72 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1920, op 31-jarige leeftijd met Jan Rijk (31 jaar oud), landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1888, zoon van XI-r.

X-iy Cornelis van Stee, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1851, overleden te Vlissingen op 27 juli 1924, 72 jaar oud, zoon van IX-dw. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1885, op 33-jarige leeftijd met Jacomina Vermue (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 juni 1855, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 6 februari 1938, 82 jaar oud, dochter van X-dc. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas van Stee, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1886. Hij is getrouwd te Borssele op 29 januari 1910, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Boonman (21 jaar oud), geboren te Kloetinge op 20 maart 1888, dochter van XI-oy.
 2. Cornelia van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1887, overleden te Goes op 25 juni 1960, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 februari 1917, op 29-jarige leeftijd met Johannes Vermue (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Yerseke op 29 april 1886, zoon van XI-dt.
 3. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1888, overleden aldaar op 14 juni 1888.
 4. Marinus van Stee, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1889, overleden te Goes op 20 juni 1958, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 15 mei 1919, op 29-jarige leeftijd met Keetje Goense (24 jaar oud), geboren te Baarland op 22 februari 1895, dochter van XI-gk.
 5. Adriana van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1890, overleden aldaar op 5 februari 1951, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 april 1917, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (24 jaar oud), landbouwer, afkomstig uit Hoedekenskerke (Zeeland), geboren op 20 februari 1893, zoon van XI-oz.
 6. Apolonia van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1892. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1923, op 31-jarige leeftijd met Bastiaan Rijk (32 jaar oud), landbouwer en kleinlandbouwer, geboren te Baarland op 8 mei 1891, overleden te Goes op 29 januari 1950, 58 jaar oud, zoon van XII-bj.
 7. Johannis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1893, overleden aldaar op 13 september 1893, 30 dagen oud.
 8. Pieter van Stee, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 november 1894. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 februari 1927, op 32-jarige leeftijd met Jozina van Eijkeren (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1897, dochter van XI-gb.
 9. Clazina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 januari 1896, volgt onder XI-po.
 10. Jan van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 augustus 1897, overleden aldaar op 10 februari 1898, 171 dagen oud.
 11. Johanna van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1898. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 mei 1925, op 26-jarige leeftijd met Bastiaan Rijk (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1900, zoon van XII-bh.

X-iz Sara van Stee, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1854, overleden aldaar op 25 april 1895, 40 jaar oud, dochter van IX-dw. Zij is getrouwd op 7 juni 1888, op 34-jarige leeftijd met Joannes Bernardus Gerardus Werri (25 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1863, zoon van Joannes Werri en Margrietha Wilhelmina Steketee.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 mei 1902, op 39-jarige leeftijd met Jobje Goense (44 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1858, overleden te 's-Heerenhoek op 25 april 1937, 79 jaar oud, dochter van IX-dz. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1888, op 30-jarige leeftijd met Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 september 1836, zie X-l.)) Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Wilhelmina Werri, geboren te 's-Heerenhoek op 19 augustus 1889, ongehuwd overleden aldaar op 14 februari 1961, 71 jaar oud.
 2. Nicolaas Werri, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 16 februari 1891, overleden aldaar op 15 maart 1926, 35 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 november 1920, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Cornelia van Eijkeren (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 15 mei 1895, overleden aldaar op 2 december 1962, 67 jaar oud, dochter van XI-gb.
  (Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1929, op 33-jarige leeftijd met haar behuwdzwager Cornelis Johannes van den Dries (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 7 april 1892, zoon van XI-fg. (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1919, op 27-jarige leeftijd met Adriana Werri (26 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 19 maart 1893, overleden te Vlissingen op 24 maart 1922, 29 jaar oud, dochter van X-iz.))
 3. Adriana Werri, geboren te 's-Heerenhoek op 19 maart 1893.
 4. Joanna Werri, geboren te 's-Heerenhoek op 4 april 1895, overleden aldaar op 15 augustus 1895, 133 dagen oud.

X-ja Jozina van Stee, boerenmeid en winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1856, overleden aldaar op 10 december 1917, 61 jaar oud, dochter van IX-dw. Zij was gehuwd (1) met Dingenis Huige. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1885, op 28-jarige leeftijd (2) met Huibregt van 't Westeinde (20 jaar oud), gemeenteontvanger en bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1864, overleden te Goes op 9 september 1941, 77 jaar oud, zoon van X-nq.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 september 1919, op 55-jarige leeftijd met Joanna Faes (51 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1867, overleden aldaar op 14 december 1937, 70 jaar oud, dochter van Gerard Faes (timmerman) en Adriana Hoondert (arbeidster). (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 januari 1897, op 29-jarige leeftijd met Dingenis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1870, zie XII-hg.)) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 28 december 1885, overleden aldaar op 28 december 1885.
 2. Willem van 't Westeinde, bakker, geboren te 's-Heerenhoek op 21 december 1886, overleden aldaar op 20 februari 1950, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Middelburg op 24 mei 1916, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Agnes van 't Westeinde (27 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 28 januari 1889, dochter van X-nk.
 3. Nicolaas van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 3 januari 1888. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1920, op 32-jarige leeftijd met Johanna Driedijk (34 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1886, dochter van XI-eb.
 4. Magdalena van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 30 maart 1889. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1912, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Martinus Joosen (28 jaar oud), onderwijzer, geboren te Bergen op Zoom op 12 mei 1883, zoon van Martinus Joosen (broodbakker) en Anna Dimphna Soffers.
 5. Petrus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 18 juni 1890, overleden aldaar op 11 maart 1892, 1 jaar oud.
 6. Dankert van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1891, overleden aldaar op 28 maart 1892, 177 dagen oud.
 7. Petrus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1892.
 8. Adriana van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 19 februari 1894. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 augustus 1916, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmus August Limonard (30 jaar oud), onderwijzer, geboren te Vlissingen in het jaar 1886, zoon van Johannes Cornelis Limonard (timmerman) en Maria de Leeuw.
 9. Joanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1895, overleden aldaar op 6 september 1897, 1 jaar oud.
 10. Albertus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 9 maart 1897, overleden aldaar op 8 mei 1897, 60 dagen oud.
 11. Antonia van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 11 mei 1899. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 augustus 1921, op 22-jarige leeftijd met Willem Henri Cornelis Christiaan J. l. Luijckx (34 jaar oud), geboren te den Haag in het jaar 1887, zoon van Willem Henri Luijckx en Willemina Langerak.

X-jb Maria van 't Westeinde, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1862, dochter van IX-dx. Zij is getrouwd te Yerseke op 19 mei 1887, op 25-jarige leeftijd met Adriaan de Leeuw (23 jaar oud), arbeider en koopman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 juni 1863, zoon van XI-tb. Uit dit huwelijk:

 1. Apollonia de Leeuw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1890.
 2. Geerardus de Leeuw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1892, overleden aldaar op 11 maart 1894, 1 jaar oud.
 3. Maria de Leeuw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1893.
 4. Jacomina de Leeuw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 september 1895.

X-jc Leonard van 't Westeinde, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1876, zoon van IX-dx. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1904, op 28-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge (31 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1873, overleden te Baarland op 27 december 1926, 53 jaar oud, dochter van Laurus de Jonge (arbeider) en Johanna Elisabeth Cremers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van 't Westeinde, kleinlandbouwer en landbouwer, geboren te Baarland op 7 februari 1906. Hij is getrouwd te Groede op 10 januari 1928, op 21-jarige leeftijd (1) met Rosalie Taalman (21 jaar oud), geboren te Philippine (Zeeland) in het jaar 1907, overleden voor 20 augustus 1931, hoogstens 24 jaar oud, dochter van Jan Francies Taalman (landbouwer) en Stephanie Maria de Poorter. Hij is getrouwd te Groede op 20 augustus 1931, op 25-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Bertha Maria Mathilde Taalman (23 jaar oud), geboren te Philippine (Zeeland) in het jaar 1908, dochter van Jan Francies Taalman (landbouwer) en Stephanie Maria de Poorter.
 2. Laurus van 't Westeinde, geboren te Baarland op 31 december 1907.
 3. Nicolaas van 't Westeinde, geboren te Baarland na november 1908, overleden aldaar op 2 januari 1909, hoogstens 2 maanden oud.
 4. Levenloos van 't Westeinde, geboren te Baarland op 9 juli 1911, overleden aldaar op 9 juli 1911.
 5. Petrus Jacobus van 't Westeinde, geboren te Baarland op 28 december 1912.

X-jd Marinus Bek, boerenknecht, los werkman en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 oktober 1860, overleden aldaar op 4 augustus 1930, 69 jaar oud, zoon van IX-dy. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juni 1887, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Hoondert (22 jaar oud), herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 februari 1865, dochter van X-h. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1888.
 2. Marinus Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 december 1890.
 3. Geertruida Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1894. Zij is getrouwd te Yerseke op 8 februari 1917, op 22-jarige leeftijd met Cornelis MariŽn (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1889 (RK), zoon van Petrus MariŽn (arbeider en landbouwer) en Johanna Cornelia Mangelaars.

X-je Johanna Bek, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1863, overleden te Middelburg op 28 augustus 1958, 95 jaar oud, dochter van IX-dy. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1886, op 22-jarige leeftijd met Danker Rijk (40 jaar oud), molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1845, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1905, 60 jaar oud, zoon van X-dt. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1886. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 augustus 1935, op 48-jarige leeftijd met Cornelia de Winter (34 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1901, overleden op 27 september 1989, 88 jaar oud, dochter van XI-ti.
 2. Laurus Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1888. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1921, op 33-jarige leeftijd met Johanna de Jonge (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1893, dochter van XI-tf.
 3. Aalbrecht Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 november 1889.
 4. Maria Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 augustus 1891. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1919, op 28-jarige leeftijd met Sebastiaan van Eijkeren (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 23 augustus 1891, zoon van XI-gb.
 5. Geertruida Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1893. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 november 1922, op 29-jarige leeftijd met Adriaan van den Dries (37 jaar oud), landman, geboren te Borssele op 27 mei 1885, overleden te Goes op 24 april 1959, 73 jaar oud, zoon van XI-fg.
  (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 28-jarige leeftijd met Martina Hendrika Goense (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juni 1888, overleden voor 9 november 1922, hoogstens 34 jaar oud, dochter van X-dg.)
 6. Cornelis Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1894. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juni 1934, op 39-jarige leeftijd met Sara Boonman (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1905, dochter van XI-qz.
 7. Margaretha Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1896. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1923, op 27-jarige leeftijd met Marinus van Eijkeren (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1899, overleden te Biervliet (Zeeland) op 17 juli 1982, 82 jaar oud, zoon van XI-gb.
 8. Dina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1897. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1922, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juni 1894, zoon van XI-ea.
 9. Marinus Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1899. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1926, op 26-jarige leeftijd met Adriana Jacoba Pieters (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1905, dochter van XII-gc.

X-jf Pieter Bek, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1866, overleden aldaar op 25 mei 1943, 77 jaar oud, zoon van IX-dy. Hij is getrouwd te Oudelande (Zeeland) op 2 mei 1895, op 29-jarige leeftijd met Maria Nathalie Claeijs (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1867, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1935, 68 jaar oud, dochter van Josephus Franciscus Claeijs en Melanie Cattoir. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Franciscus Bek, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1896. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 mei 1931, op 35-jarige leeftijd met Jacoba Maria Ildephonsa Koch (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1907, dochter van Geerardus Koch (smid) en Emma Margaretha Boone.
 2. Cornelis Bek, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 januari 1898. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1927, op 29-jarige leeftijd met Adriana Mol (26 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) op 3 september 1900, dochter van Jan Mol (boerenknecht en landbouwer) en Jozina Braamse (boerenmeid).
 3. Pieter Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1900, volgt onder XI-pp.

X-jg Pieter Goense, boerenknecht en veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1853, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 juni 1931, 78 jaar oud, zoon van IX-dz. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 april 1880, op 26-jarige leeftijd met Tannetje Pieterse, Janna (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1859, overleden te 's-Heer Arendskerke op 8 maart 1936, 77 jaar oud, dochter van Cornelis Pieterse (arbeider) en Elisabeth de Jonge (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1881, overleden aldaar op 20 januari 1881, 1 dag oud.
 2. Jan Goense, geboren te Wolphaartsdijk op 28 mei 1882, volgt onder XI-pq.
 3. Elizabeth Goense, veldarbeidster, caféhoudster en bierhuishoudster, geboren te Wolphaartsdijk op 16 mei 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 augustus 1956, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1908, op 24-jarige leeftijd met Jacob Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juni 1878, volgt onder XI-as.
 4. Cornelia Goense, veldarbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 11 januari 1885, overleden te 's-Heerenhoek op 13 augustus 1955, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 oktober 1910, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Geus (28 jaar oud), koopman en veekoopman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1882, overleden te Goes op 20 december 1947, 65 jaar oud, zoon van XI-oj.
 5. Catharina Goense, veldarbeidster, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1887. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 april 1912, op 25-jarige leeftijd met Cornelis de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1887, volgt onder XI-l.
 6. Cornelis Goense, geboren te Wolphaartsdijk op 13 september 1889, overleden aldaar op 27 september 1889, 14 dagen oud.

X-jh Hubregt Goense, vrachtrijder en landman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1854, overleden te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1929, 75 jaar oud, zoon van IX-dz. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1888, op 34-jarige leeftijd met Tannetje Vette (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 11 februari 1863, overleden aldaar op 11 december 1906, 43 jaar oud, dochter van X-ho. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1889.
 2. Adriaan Goense, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1890, overleden aldaar op 7 mei 1959, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 mei 1923, op 32-jarige leeftijd met Josina Vermue (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1896, overleden voor 7 mei 1959, hoogstens 63 jaar oud, dochter van Apolonia Vermue.
 3. Cornelia Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 29 december 1891.
 4. Jobina Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1896.
 5. Petrus Goense, winkelier, geboren te 's-Heerenhoek op 11 februari 1898. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 juni 1931, op 33-jarige leeftijd met Francina Vreeke (32 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 december 1898, dochter van XII-is.
 6. Jacobus Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juni 1900. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juni 1932, op 32-jarige leeftijd met Catharina van Garsel (30 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van Geerardus van Garsel (landarbeider) en Johanna Menheere.
 7. Agnes Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 26 juni 1903.

X-ji Pieternella Goense, boerenmeid, geboren te Borssele op 7 augustus 1860, overleden te 's-Heerenhoek op 1 maart 1937, 76 jaar oud, dochter van IX-dz. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1883, op 22-jarige leeftijd met Pieter Pover (30 jaar oud), molenaar en winkelier, geboren te Borssele op 24 september 1852, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1929, 76 jaar oud, zoon van X-cr. Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1883, volgt onder XI-pr.
 2. Jan Pover, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 8 augustus 1885. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1921, op 35-jarige leeftijd met Petronella Oosthoek (30 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 21 september 1890, dochter van XII-w.

X-jj Jozina Goense, boerenmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 januari 1865, overleden te 's-Heerenhoek op 10 december 1942, 77 jaar oud, dochter van IX-dz. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 november 1901, op 36-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (40 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1860, overleden aldaar op 1 januari 1952, 91 jaar oud, zoon van XI-di.
(Hij is eerder getrouwd te Borssele op 18 april 1890, op 29-jarige leeftijd met Cornelia de Winter, geboren te Borssele op 26 november 1864, zie XI-oz.) Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1902. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1923, op 20-jarige leeftijd met Jacobus van 't Westeinde (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1898, zoon van XI-y.
 2. Cornelia Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 21 april 1904.
 3. Jozina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 10 juni 1905.

X-jk Jobje Goense, landbouwster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1859, overleden aldaar op 19 december 1940, 81 jaar oud, dochter van IX-ea. Zij was gehuwd met Cornelis Smulders, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1854, overleden te 's-Gravenpolder op 14 juni 1937, 83 jaar oud, zoon van Jan Smulders en Dorothea Neef. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Smulders, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1886, volgt onder XI-ps.

X-jl Jobina de Winter, koopvrouw en bierhuishoudster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 augustus 1872, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 september 1946, 74 jaar oud, dochter van IX-eb en XII-lb. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1901, op 28-jarige leeftijd met Marinus Courtin (24 jaar oud), boerenknecht, arbeider en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1877, zoon van XI-ns en XI-kj. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1904, overleden aldaar op 5 mei 1905, 213 dagen oud.
 2. Maria Elisabeth Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 maart 1906. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1934, op 28-jarige leeftijd met Dignus de Jonge (27 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1907, zoon van XII-hi.
 3. Elisabeth Maria Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1909. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1935, op 25-jarige leeftijd met Johannis Rijk (25 jaar oud), bakkersknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1909, zoon van XII-by.

X-jm Andries van den Ende, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, overleden aldaar op 22 november 1876, 86 jaar oud, zoon van IX-ec. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1813, op 23-jarige leeftijd met Maria Magdalena Hagenaar (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Middelburg in het jaar 1788, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1848, 60 jaar oud, dochter van Laurentius Hagenaar en Isabelle van der Steene. Uit dit huwelijk:

 1. Ferdinandus van den Ende, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 6 december 1819, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1872, 52 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1847, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1817, volgt onder X-dm.
 2. Catharina van den Ende, geboren te 's-Heerenhoek op 1 november 1823, volgt onder XI-pt.
 3. Laurus van den Ende, geboren te 's-Heerenhoek op 25 maart 1826, volgt onder XI-pu.

X-jn Cornelis van den Ende, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1792, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1847, 54 jaar oud, zoon van IX-ec. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 december 1814, op 22-jarige leeftijd met Antonina Loomans (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 oktober 1793, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1846, 52 jaar oud, dochter van Jacobus Loomans en Maria Moes. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van den Ende, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 27 maart 1815, overleden aldaar op 18 juni 1883, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1843, op 28-jarige leeftijd met Adriana Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1820, volgt onder X-ky.

X-jo Laurus de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, overleden aldaar op 20 augustus 1884, 78 jaar oud, zoon van IX-ed. Hij was gehuwd met Maatje Bosdijk, landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1814, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 december 1899, 85 jaar oud, dochter van Willem Bosdijk en Anna Zuidhof. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Laurus de Jonge, tuinman en timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1846, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 september 1912, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 april 1872, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1841, volgt onder XI-pb.
 2. Willem de Jonge, koster, geboren op 5 januari 1848. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1878, op 30-jarige leeftijd met Adriana Raas (32 jaar oud), geboren te Driewegen (Zeeland) op 14 maart 1846, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 november 1907, 61 jaar oud, dochter van Paulus Raas (vrachtenaar) en Dingena Huijzen (arbeidster).
 3. Jan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1852, volgt onder XI-pv.
 4. Daniel de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1854, volgt onder XI-pw.

X-jp Adriaan de Winter, arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1813, zoon van IX-ee. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 28 maart 1856, op 43-jarige leeftijd met Maria Simonse (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand in het jaar 1824, overleden te Nisse (Zeeland) op 12 februari 1898, 74 jaar oud, dochter van Pieter Simonse en Maria Steenbakker. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juli 1857, volgt onder XI-px.
 2. Pieter de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1859, volgt onder XI-py.
 3. Jacomina de Winter, geboren te Borssele op 8 februari 1865, volgt onder XI-pz.

X-jq Laurus de Winter, arbeider, geboren te Borssele op 8 juni 1820, overleden te Terneuzen op 18 januari 1907, 86 jaar oud, zoon van IX-ee. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1849, op 29-jarige leeftijd met Leuntje Raas (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 maart 1824, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 juni 1893, 69 jaar oud, dochter van IX-fk. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 oktober 1858, volgt onder XI-qa.

X-jr Louis de Winter, arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1822, overleden aldaar op 18 maart 1879, 57 jaar oud, zoon van IX-ee. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 13 juli 1850, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Breviel (18 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 20 oktober 1831, overleden te Borssele op 28 november 1897, 66 jaar oud, dochter van Maatje Breviel (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Winter, geboren te Borssele op 13 december 1863, volgt onder XI-qb.
 2. Cornelia de Winter, dienstbode, geboren te Borssele op 21 juli 1866. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 17 februari 1892, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Vermeulen (22 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 maart 1869, zoon van XI-us.
 3. Pieter de Winter, werkman, geboren te Borssele op 10 juli 1869, overleden te Vlissingen op 10 juli 1942, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 23 september 1908, op 39-jarige leeftijd met Jobje van Steene (52 jaar oud), koopvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1856, overleden te Vlissingen op 23 december 1933, 77 jaar oud, dochter van XI-mt.

X-js Neeltje Karelse, boerenmeid, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1849, 34 jaar oud, dochter van IX-eg. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 23 december 1841, op 26-jarige leeftijd met Jacobus de Fouw (20 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse (Zeeland) op 6 april 1821, overleden aldaar op 8 februari 1860, 38 jaar oud, zoon van Reinier de Fouw (landman en pachter) en Anna Everwijn.
(Hij was weduwnaar van Maria Catharina Paauwe, geboren te Wolphaartsdijk rond 1830, dochter van Jacob Paauwe (arbeider) en Geertruid Smallegange. Hij was weduwnaar van Leuntje Versluis.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna de Fouw, geboren te Goes in het jaar 1843, volgt onder XI-qc.
 2. Cornelis de Fouw, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1845, overleden aldaar op 25 februari 1846, 1 jaar oud.
 3. Maria de Fouw, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1847, volgt onder XI-qd.

X-jt Cornelia Pieternella Karelse, arbeidster, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1818, overleden aldaar op 29 december 1855, 37 jaar oud, dochter van IX-eg. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 7 september 1838, op 20-jarige leeftijd met Jan Schouwenburg (28 jaar oud), arbeider, geboren te Goes in het jaar 1810, overleden te Nisse (Zeeland) voor 29 december 1855, hoogstens 45 jaar oud, zoon van Willem Schouwenburg (justitiedienaar) en Pieternella Rozenmeier.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 11 april 1835, op 25-jarige leeftijd met Willemina Martina Matthijsse, overleden voor 7 september 1838, dochter van Marinus Matthijsse en Cornelia Janse Meijers.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) na december 1840, overleden aldaar op 24 januari 1841, hoogstens 1 maand oud.
 2. Pieternella Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1840, volgt onder XI-qe.
 3. Maria Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1843, volgt onder XI-qf.
 4. Willem Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1844, overleden aldaar op 17 mei 1846, 2 jaar oud.
 5. Cornelis Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) na november 1845, overleden aldaar op 4 januari 1846, hoogstens 2 maanden oud.
 6. Wilhelmina Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) in juli 1847, overleden aldaar op 4 november 1847, 4 maanden oud.
 7. Cornelis Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1850, overleden aldaar op 22 april 1863, 13 jaar oud.
 8. Johanna Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) na februari 1851, overleden aldaar op 19 april 1851, hoogstens 2 maanden oud.
 9. Levenloos Schouwenburg, geboren te Nisse (Zeeland) op 16 mei 1854, overleden aldaar op 16 mei 1854.

X-ju Stoffel de Hamer, kleermakersknecht en kleermaker, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1817, overleden aldaar op 3 november 1878, 61 jaar oud, zoon van IX-eh. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 16 januari 1840, op 23-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Hamer (22 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1818, overleden voor 4 juli 1862, hoogstens 44 jaar oud, dochter van Jannis de Hamer en Dina Beenhakker. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1842, volgt onder XI-qg.
 2. Catharina de Hamer, dienstbode, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1847, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 24 oktober 1885, 38 jaar oud. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 21 mei 1880, op 33-jarige leeftijd met Abraham Cornelis van Noorden (48 jaar oud), arbeider, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1832, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 26 september 1906, 74 jaar oud, zoon van Maatje van Noorden.
  (Hij was weduwnaar van Tannetje van Stel.)
 3. Janis de Hamer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1851, overleden aldaar op 13 april 1856, 5 jaar oud.
Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 4 juli 1862, op 45-jarige leeftijd (2) met Maria Zuidweg (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1833, dochter van Paulus Zuidweg en Adriana Breeweg. Uit dit huwelijk:
 1. Paulus de Hamer, kleermakersknecht, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1865, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 12 april 1938, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 11 september 1890, op 25-jarige leeftijd met Agnetha Servaas (23 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1867, dochter van Marinus Servaas en Martina de Klerk.

X-jv Maatje de Hamer, arbeidster, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1818, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 1 april 1846, 28 jaar oud, dochter van IX-eh. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 21 december 1843, op 25-jarige leeftijd met Servaas Geluk (27 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1816, overleden aldaar op 11 juni 1847, 31 jaar oud, zoon van Leendert Geluk en Pieternella Machielse.
(Hij was later gehuwd met Adriana Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1820, overleden aldaar op 11 juli 1854, 34 jaar oud, dochter van Adriaan Smallegange (cultivateur en landman) en Lena Leerdam (landvrouw). (Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 maart 1849, op 29-jarige leeftijd met Johannes Marinus Mieras (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1827, zoon van Johannes Mieras en Clara Thorenaar. Zij is daarnaast getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1845, op 25-jarige leeftijd (3) met Leendert van der Hart (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Kattendijke in het jaar 1821, overleden voor 9 maart 1849, hoogstens 28 jaar oud, zoon van Hubert van der Hart (landbouwer) en Pietertje de Ruiter (landbouwster). Zij was later gehuwd met Pieter Schipper.)) Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Geluk, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in mei 1844, overleden aldaar op 28 november 1845, 1 jaar oud.
 2. Abraham Geluk, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1845, volgt onder XI-qh.

X-jw Stoffel van de Plasse, arbeider en slachter, geboren te Nisse (Zeeland) op 4 oktober 1815, overleden te Driewegen (Zeeland) op 4 november 1890, 75 jaar oud, zoon van IX-ei. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 27 februari 1841, op 25-jarige leeftijd (1) met Hendrika Grootemaat (23 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1818, overleden te Driewegen (Zeeland) op 13 augustus 1853, 35 jaar oud, dochter van Marinus Grootemaat (kleermaker) en Maria Zuiddijk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 15 augustus 1842, overleden aldaar op 7 oktober 1842, 53 dagen oud.
 2. Jan van de Plasse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 14 oktober 1844, overleden aldaar op 15 maart 1845, 152 dagen oud.
 3. Maria van de Plasse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 18 juli 1852, overleden aldaar op 15 oktober 1852, 89 dagen oud.
Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 8 december 1854, op 39-jarige leeftijd (2) met Neeltje van Schaik (34 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1820, dochter van Pieter van Schaik en Jacomina Priester. Uit dit huwelijk:
 1. Pieter van de Plasse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 24 september 1855, overleden aldaar op 29 september 1855, 5 dagen oud.

X-jx Pieter van de Plasse, boerenknecht, geboren te Nisse (Zeeland) op 31 januari 1817, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 november 1868, 51 jaar oud, zoon van IX-ei. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 februari 1844, op 27-jarige leeftijd met Maatje op 't Hof (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1821, overleden te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1877, 56 jaar oud, dochter van Jan op 't Hof en Sara Buteijn. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 oktober 1843.

X-jy Geerard van de Plasse, arbeider, geboren in het jaar 1819, overleden te 's-Heer Abtskerke op 20 mei 1857, 38 jaar oud, zoon van IX-ei. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1840, op 21-jarige leeftijd met Maria Zuidweg (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1818, overleden aldaar op 6 oktober 1864, 46 jaar oud, dochter van Cornelis Zuidweg en Johanna Westveer. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1841, volgt onder XI-qi.
 2. Cornelis van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 november 1848, overleden aldaar op 12 november 1848, 11 dagen oud.
 3. Maria Johanna van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1851, volgt onder XI-qj.

X-jz Nicolaas van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1824, overleden aldaar op 13 februari 1886, 61 jaar oud, zoon van IX-ei. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1852, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Haasdonk (28 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1824, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 mei 1911, 87 jaar oud, dochter van Anthonij Pieter Haasdonk en Krina van der Bliek. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 oktober 1852, volgt onder XI-qk.
 2. Anthonie van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1854, volgt onder XI-ql.
 3. Marinus van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 november 1855, overleden aldaar op 17 augustus 1857, 1 jaar oud.
 4. Marinus van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 september 1857, volgt onder XI-qm.
 5. Krina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 februari 1859, overleden aldaar op 18 oktober 1944, 85 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 april 1892, op 33-jarige leeftijd met Jan Traas (41 jaar oud), schilder, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1851, overleden aldaar op 16 juli 1896, 45 jaar oud, zoon van Pieter Traas en Pieternella Jille.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 november 1875, op 24-jarige leeftijd met Leuntje Mol (28 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 augustus 1887, 40 jaar oud, dochter van Marcus Mol (smid) en Jannetje Schippers.)
 6. Pieter van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1860.
 7. Neeltje van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 september 1861, overleden aldaar op 23 november 1861, 72 dagen oud.
 8. Levenloos van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1862, overleden aldaar op 22 oktober 1862.
 9. Levenloos van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1863, overleden aldaar op 7 november 1863.

X-ka Cornelis van de Plasse, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 augustus 1826, gedoopt aldaar op 10 september 1826, overleden aldaar op 12 februari 1884, 57 jaar oud, zoon van IX-ei. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1849, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Minnaard (19 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 25 maart 1830, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 juni 1910, 80 jaar oud, dochter van Job Minnaard en Catharina Boone. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 december 1850, volgt onder XI-qn.
 2. Job van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 april 1852, volgt onder XI-qo.
 3. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1854, overleden aldaar op 13 maart 1855, 1 jaar oud.
 4. Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 juli 1855, overleden aldaar op 21 oktober 1855, 86 dagen oud.
 5. Maria van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 januari 1857, volgt onder XI-qp.
 6. Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1859, volgt onder XI-qq.
 7. Neeltje van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1861, overleden aldaar op 14 maart 1939, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 mei 1888, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Huisson (34 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 12 november 1853, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 september 1912, 58 jaar oud, zoon van Jacob Huisson (arbeider en arbeider) en Maatje de Klerk (arbeidster).
 8. Wilhelmina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1863, overleden aldaar op 25 april 1864, 1 jaar oud.
 9. Wilhelmina van de Plasse, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 november 1864, overleden te Goes op 28 augustus 1930 in het gasthuis, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 augustus 1890, op 25-jarige leeftijd met Krijn Kornelis Geuze (35 jaar oud), jachtopziener, geboren te Poortvliet in het jaar 1855, overleden te Goes op 10 juni 1934, 79 jaar oud, zoon van Willem Geuze en Maria Johanna Wijnands.
 10. Jacomina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1866, overleden aldaar op 7 mei 1867, 1 jaar oud.
 11. Jacomina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 augustus 1868, volgt onder XI-qr.

X-kb Jacomina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juli 1829, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 11 januari 1893, 63 jaar oud, dochter van IX-ei. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 januari 1853, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Schippers (40 jaar oud), arbeider, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1813, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 3 oktober 1863, 50 jaar oud, zoon van Krijn Schippers en Pieternella Semeijn.
(Hij was weduwnaar van Jacoba Liefbroer.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Schippers, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1862, volgt onder XI-qs.

X-kc Catharina van de Plasse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1831, dochter van IX-ei. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1857, op 25-jarige leeftijd met Engel Westveer (35 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 maart 1822, zoon van Aarnout Westveer (arbeider) en Pieternella op 't Hof. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Westveer, geboren te 's-Heer Arendskerke in juli 1860, overleden aldaar op 28 juni 1861, 11 maanden oud.

X-kd Maria van der Plasse, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 januari 1833, wonende te Middelburg en te Goes, overleden aldaar op 26 februari 1885, 52 jaar oud, dochter van IX-ei.

Zie voor het geslacht van der Plasse Zeeuwse Stam nr.74 pag 162-164, nr 40 pag
289 en pag 504.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1861, op 28-jarige leeftijd met Jan de Windt (36 jaar oud), arbeider, boerenknecht en karreman, geboren te Goes op 17 november 1825 (nederlands hervormd, gereformeerd), wonende te Middelburg, overleden te Goes op 7 april 1908, 82 jaar oud, zoon van Pieter de Windt (kleermaker) en Johanna Emaar.
Zie voor het geslacht de Windt "de Nederlandsche Leeuw" van mei/juni 1981.
Dit gezin woonde in de Adolf van Westerwijkbuurt in Goes en vertrok op 28.7.1869 naar Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1863 (gereformeerd), volgt onder XI-qt.
 2. Maria de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1864 (gereformeerd), volgt onder XI-qu.
 3. Elisabeth de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1865 (christelijk afgescheiden, gereformeerd), volgt onder XI-qv.
 4. Jan de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 juni 1867, overleden te Middelburg op 31 januari 1872, 4 jaar oud.
 5. Pieter de Windt, geboren te Middelburg op 31 maart 1871.
 6. Barbara de Windt, winkelierster, geboren te Middelburg op 31 augustus 1873 (gereformeerd), overleden te Goes op 27 november 1949, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 14 december 1911, op 38-jarige leeftijd met Huibrecht Labeur (38 jaar oud), koopman in schapen en wol, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 2 maart 1873 (gereformeerd), overleden te Goes op 8 februari 1956, 82 jaar oud, zoon van Pieter Labeur en Prina van Zweden.
 7. Janna Pieternella de Windt, winkelierster in dameshandwerk en wol, geboren te Middelburg op 30 november 1876 (gereformeerd), overleden te Goes op 4 maart 1948, 71 jaar oud.
  Zij woonde in de 's-Heer Hendrikskinderenstraat D 46, had daar een winkel in "Dames- handwerken met bijpassend materiaal, Dames-Onderkleding, wol, garen en band, kousen, parfurmerieŽn". In deze winkel woonde ook haar zuster Barbara met haar man en een pleegkind Jannetje Cornelia Geluk, (Corrie) geb. Schoondijke 17.2.1919.

X-ke Stoffel van de Plasse, arbeider, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1831, zoon van IX-ej. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 13 april 1859, op 28-jarige leeftijd met Adriana Kruijs Voorberge (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1837, dochter van Jan Kruijs Voorberge (timmermansknecht) en Jacob Krijger. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1869. Zij is getrouwd te Kloetinge op 15 mei 1890, op 21-jarige leeftijd met Jan Cornelis Mijnsbergen (20 jaar oud), veldarbeider, geboren te Goes in het jaar 1870, zoon van Jacobus Johannes Mijnsbergen (kantonnier) en Adriana Holleman.
 2. Jan van de Plasse, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1871, volgt onder XI-qw.
 3. Marinus van de Plasse, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1873. Hij is getrouwd te Kloetinge op 12 november 1896, op 23-jarige leeftijd met Caarolina Verrijzer (24 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1872, dochter van Jan Verrijzer (arbeider) en Jacomina Zwartepoorte.

X-kf Josina van der Pas, landbouwster en boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1834, overleden te Driewegen (Zeeland) op 26 augustus 1872, 38 jaar oud, dochter van IX-el. Zij is getrouwd te Oudelande (Zeeland) op 8 november 1860, op 26-jarige leeftijd met Willem van Eijkeren (32 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1827, overleden aldaar op 3 april 1918, 90 jaar oud, zoon van Pieter Willemse van Eijkeren (veehouder) en Dina den Braber.
(Hij is later getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 23 oktober 1874, op 46-jarige leeftijd met Jozina Drijdijk (37 jaar oud), landbouwster, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1837, overleden aldaar op 4 maart 1908, 71 jaar oud, dochter van Hubertus Drijdijk (landbouwer) en Maatje Vermue (boerendochter en landbouwster).) Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Eijkeren, molenaar, korenmolenaar en landbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 februari 1863, overleden te 's-Heer Arendskerke op 28 december 1921, 58 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 september 1897, op 34-jarige leeftijd met Apolonia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 31 maart 1863, volgt onder XI-ai.

X-kg Joannes van der Pas, landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1836, zoon van IX-el. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1861, op 25-jarige leeftijd met Johanna Remijn (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1841, overleden te Rosmalen op 18 februari 1902, 60 jaar oud, dochter van X-eo. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 augustus 1862, overleden aldaar op 5 oktober 1862, 45 dagen oud.
 2. Jobje van der Pas, geboren te Oudelande (Zeeland) op 1 juli 1864.

X-kh Cornelia van der Pas, dienstmeid en winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1840, overleden te Vlissingen op 16 november 1918, 78 jaar oud, dochter van IX-el. Zij is getrouwd te Oudelande (Zeeland) op 19 februari 1868, op 28-jarige leeftijd met Jacobus de Poorter (29 jaar oud), vleeshouwer en winkelierer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 maart 1838, overleden te Vlissingen op 25 november 1907, 69 jaar oud, zoon van Cornelis de Poorter (strodekker en herbergier) en Regina Pieters (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Regina de Poorter, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 23 augustus 1868, overleden te Vlissingen op 22 september 1954, 86 jaar oud.
 2. Jacomina de Poorter, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 oktober 1869, overleden te Vlissingen op 4 januari 1910, 40 jaar oud.
 3. Cornelia de Poorter, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 februari 1871, volgt onder XI-qx.
 4. Cornelis de Poorter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1872, volgt onder XI-qy.

X-ki Clazina van der Pas, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1841, dochter van IX-el. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 22 oktober 1873, op 32-jarige leeftijd met Johannes Baptist Theuns (28 jaar oud), opzichter der staatsspoorwegen en buitengewoon opzichter waterstaat, geboren te Woensdrecht op 16 juni 1845, zoon van Wilhelmus Theuns (landbouwer en arbeider) en Maria Catharina de Moor (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te Rilland en Maire op 20 januari 1868, op 22-jarige leeftijd met Johanna Ferdinandina Verplanken (28 jaar oud), geboren te Sas van Gent in het jaar 1840, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 november 1871, 31 jaar oud, dochter van Pieter Verplanken (landbouwer) en Johanna Josepha Feije.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jacomina Theuns, geboren te Veere op 5 oktober 1874.
 2. Johanna Francisca Anthonia Theuns, geboren te Veere op 29 september 1876.

X-kj Margrietha van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1843, overleden aldaar op 23 januari 1921, 78 jaar oud, dochter van IX-el. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1869, op 26-jarige leeftijd met Leendert Boonman (23 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1846, overleden aldaar op 23 januari 1931, 84 jaar oud, zoon van XI-cq. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1871, overleden aldaar op 21 augustus 1932, 61 jaar oud.
 2. Jacomina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1873, ongehuwd overleden aldaar op 24 april 1958, 85 jaar oud.
 3. Magdalena Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1874, volgt onder XI-qz.
 4. Jan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1876, overleden aldaar op 23 januari 1877, 93 dagen oud.
 5. Jan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1879, overleden aldaar op 17 april 1879, 83 dagen oud.
 6. Willem Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1879, overleden aldaar op 23 februari 1879, 30 dagen oud.
 7. Jozina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1881, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1951, 70 jaar oud.

X-kk Marinus van der Pas, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1848, overleden te Driewegen (Zeeland) op 18 april 1925, 77 jaar oud, zoon van IX-el. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 19 februari 1876, op 28-jarige leeftijd met Cornelia van 't Westeinde (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1854, overleden te Driewegen (Zeeland) op 24 januari 1925, 71 jaar oud, dochter van Joannis van 't Westeinde (boerenknecht) en Pieternella Timmerman (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan van de Pas, boerenknecht, landbouwer, koopman en kleinlandbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 9 december 1876. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 juni 1907, op 30-jarige leeftijd met Klazina Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1883, volgt onder XI-pr.
 2. Pieternella van de Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 december 1877, volgt onder XI-ra.
 3. Norbertus van der Pas, arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 februari 1879. Hij is getrouwd te Kloetinge op 30 april 1914, op 35-jarige leeftijd met Anna Katharina Apolonia Imbens (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1889, dochter van Carl Imbens (klompenmaker) en Adriana Vermeulen.
 4. Jacomina van der Pas, boerenmeid, geboren te Driewegen (Zeeland) op 13 maart 1880, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1958, 78 jaar oud. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 14 november 1907, op 27-jarige leeftijd met Pieter van de Guchte (27 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1880, zoon van Jacobus van de Guchte (landman) en Sia Wagenaar.
 5. Margaretha van der Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 maart 1881, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1921, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 3 juli 1913, op 32-jarige leeftijd met Jacobus Oosthoek (25 jaar oud), vrachtrijder en landman, geboren te 's-Heerenhoek op 4 mei 1888, overleden te Venraij op 27 december 1948, 60 jaar oud, zoon van XII-w.
 6. Adriana van der Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 17 april 1882. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 6 juni 1907, op 25-jarige leeftijd (1) met Matthijs Pieterse (26 jaar oud), arbeider telegrafist, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1880, zoon van XI-ez. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 september 1920, op 38-jarige leeftijd (2) met Antonius de Klerk (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1891 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Weijts en Johannes van der Kuijl), wonende te Bergen op Zoom (Wouwsestraat L 239), zoon van Dionisius de Klerk (kachelmaker, smid en werkman gasfabriek) en Francina Nellen.
 7. Jozina van der Pas, dienstbode, geboren te Driewegen (Zeeland) op 23 juni 1883, overleden te Goes op 16 juni 1929, 45 jaar oud.
 8. Bernardus van der Pas, boerenknecht, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 juni 1884. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1913, op 28-jarige leeftijd met Maria Delphina Bordui (26 jaar oud), geboren te Vracene (BelgiŽ) in het jaar 1887, dochter van Eduard Bordui (klompenmaker) en Maria Valeria Fierens.
 9. Cornelia van der Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 7 augustus 1885.
 10. Marinus van der Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 7 oktober 1886.
 11. Hubertus van der Pas, landbouwer en veldarbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 juni 1888, overleden te 's-Heerenhoek op 6 juli 1937, 49 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 november 1916, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Westdijk (30 jaar oud), geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1886, dochter van XI-fr.
 12. Johanna van der Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 oktober 1889. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 18 mei 1916, op 26-jarige leeftijd met Job Koens (33 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juni 1882, zoon van XI-gp.
 13. Cornelis van der Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 25 maart 1891.
 14. Klazina van der Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 november 1892, overleden te Goes op 29 januari 1949, 56 jaar oud.
 15. Apolonia van der Pas, geboren te Driewegen (Zeeland) op 11 maart 1894.

X-kl Josina Rijk, landbouwster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 juni 1835, overleden te Middelburg op 10 augustus 1909, 74 jaar oud, dochter van IX-em. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 12 mei 1865, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Huige (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Kloetinge op 14 mei 1829, zoon van Pieter Huige en Adriana van 't Westeinde. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1866, overleden aldaar op 28 november 1931, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 24 juni 1897, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 27 mei 1867, volgt onder XI-fu.
 2. Margaretha Huige, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 december 1867, volgt onder XI-rb.
 3. Maatje Huige, geboren te Oudeland op 5 augustus 1870, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 januari 1938, 67 jaar oud.

X-km Norbertus Johannes Rijk, landbouwer en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1837, overleden te Ossenisse op 15 september 1914, 76 jaar oud, zoon van IX-em. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1874, op 36-jarige leeftijd (1) met Jozina Priem (34 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1840, overleden aldaar op 5 februari 1880, 39 jaar oud, dochter van X-iq en X-ah. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1877, overleden te Vogelwaarde op 11 juni 1953, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Hontenisse op 10 november 1914, op 37-jarige leeftijd met Louisa Stoel (31 jaar oud), geboren te Hontenisse in het jaar 1883, dochter van Francies Stoel (landbouwer) en Regina van Bergen.
 2. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1880. Zij is getrouwd te Ossenisse op 12 april 1907, op 27-jarige leeftijd met Ludovicus Franciscus Bogaart (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Hontenisse in het jaar 1881, zoon van Cornelis Bogaart (landman) en Maria Elisabeth van Remortel (landvrouw).
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 oktober 1880, op 42-jarige leeftijd (2) met Leuntje Rijk (39 jaar oud), landbouwster, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1841, overleden te Ossenisse op 1 juli 1889, 48 jaar oud, dochter van X-gr. Uit dit huwelijk:
 1. Jacomina Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1881, overleden te Terneuzen op 16 september 1953, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Ossenisse op 15 juni 1905, op 23-jarige leeftijd met Judocus Cambeen (30 jaar oud), veldarbeider, geboren te Hontenisse in het jaar 1875, zoon van Judocus Cambeen (werkman) en Catharina Feremans (werkvrouw).
 2. Margaretha Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1884, ongehuwd overleden te Ossenisse op 27 mei 1902, 18 jaar oud.
 3. Sara Rijk, geboren te Ossenisse op 16 april 1885. Zij is getrouwd te Ossenisse op 6 november 1914, op 29-jarige leeftijd met Jacobus van Linden (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Hontenisse in het jaar 1878, zoon van Jospeh Guillielmus van Linden en Maria Catharina Michielsen.

X-kn Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Oudelande (Zeeland) op 6 augustus 1844, overleden te Oostburg op 1 mei 1924, 79 jaar oud, dochter van IX-em. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 februari 1877, op 32-jarige leeftijd met Hubregt Vermue (29 jaar oud), landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1847, overleden te Schoondijke op 31 januari 1921, 73 jaar oud, zoon van X-en. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 16 december 1877. Zij is getrouwd te Schoondijke op 25 april 1907, op 29-jarige leeftijd met Petrus Leopoldus de Grave (44 jaar oud), landbouwer, geboren te Aardenburg in het jaar 1863, zoon van Franciscus Leopoldus de Grave en Sophia Bernardina Albregts (landbouwster).
 2. Adriaan Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 12 februari 1879, overleden te Oostburg op 31 maart 1949, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Oostburg op 21 oktober 1924, op 45-jarige leeftijd met Nathalia Pelagia Quataert (48 jaar oud), geboren te Sint Kruis in het jaar 1876.
 3. Jan Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 11 mei 1880, overleden aldaar op 26 augustus 1880, 107 dagen oud.
 4. Margaretha Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 21 juli 1881. Zij is getrouwd te Schoondijke op 14 mei 1901, op 19-jarige leeftijd met Leonardus Johannes Timmermans (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Waarde in het jaar 1871, zoon van Cornelis Timmermans en Elena Maria van Reije (landbouwster).
 5. Jan Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 26 juni 1882. Hij is getrouwd te Waterlandskerkje (Zeeland) op 11 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Elodia Maria Tas (29 jaar oud), geboren te Hoofdplaat in het jaar 1880, dochter van Constantinus Bernardus Tas (landbouwer) en Stephania Clementia de Badts (landbouwster).
 6. Marinus Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 14 april 1884, overleden aldaar op 4 maart 1896, 11 jaar oud.
 7. Jacobus Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 8 april 1886. Hij is getrouwd te Oostburg op 28 april 1914, op 28-jarige leeftijd met Nathalia Maria Mabesoone (26 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1888, dochter van Johannes Franciscus Mabesoone (landbouwer) en Barbera Theresia Jospeha Quataert.

X-ko Jacomina Rijk, veldarbeidster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 8 oktober 1848, overleden te Schoondijke op 21 januari 1917, 68 jaar oud, dochter van IX-em. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 mei 1876, op 27-jarige leeftijd met Marinus Boonman (26 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1849, wonende te Schoondijke, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1949, 99 jaar oud, zoon van X-bm. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1877, volgt onder XI-rc.

X-kp Margaretha Rijk, landbouwster en boerenmeid, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 21 april 1850, dochter van IX-em. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 mei 1873, op 23-jarige leeftijd met Marinus Rijk (29 jaar oud), landbouwer en wagenmaker, geboren op 29 oktober 1843, zoon van X-dt. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1874, volgt onder XI-rd.

X-kq Jan van Eijkeren, arbeider, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1796, zoon van IX-en. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1822, op 26-jarige leeftijd met Jacoba de Meij (20 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1802, dochter van Jan de Meij (arbeider en journalier) en Jacomina de Vroe. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1822.

X-kr Willem van Eijkeren, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1883, 82 jaar oud, zoon van IX-en. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1834, op 33-jarige leeftijd met Joanna Berkmoes (38 jaar oud), pakkendraagster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1796, overleden aldaar op 4 juli 1872, 76 jaar oud, dochter van Cornelis Berkmoes en Anna van den Belder. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1835, volgt onder XI-re.

X-ks Adriaan van Eikeren, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 3 december 1802, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 mei 1831, 28 jaar oud, zoon van IX-en. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 mei 1828, op 25-jarige leeftijd met Maria van den Dries (28 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 september 1799, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1875, 75 jaar oud, dochter van Pieter Bastiaanse van den Dries (arbeider) en Cornelia Marinusse Huige.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1835, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1800, zie X-oc.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Eikeren, boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 november 1829, overleden aldaar op 20 januari 1894, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 28 april 1853, op 23-jarige leeftijd met Pieter Remijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 14 december 1824, volgt onder X-dz.
 2. Nicolaas van Eikeren, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1831, ongehuwd overleden aldaar op 29 mei 1858, 27 jaar oud.

X-kt Cornelis van 't Westeinde, kleermaker, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1796, overleden te 's-Heerenhoek op 1 augustus 1856, 60 jaar oud, zoon van IX-eo. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1830, op 34-jarige leeftijd met Adriana Zuidhof (31 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1799, overleden aldaar op 20 maart 1860, 61 jaar oud, dochter van Jan Zuidhof (arbeider) en Maria van Tineloo. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelisse van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 6 januari 1831, volgt onder XI-rf.
 2. Maria van 't Westeinde, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juli 1832, overleden aldaar op 8 mei 1916, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 april 1866, op 33-jarige leeftijd met Marinus Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1815, volgt onder X-cm.
 3. Johanna van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 15 februari 1834, overleden te Baarland op 9 april 1858, 24 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1857, op 22-jarige leeftijd met Laurus de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, volgt onder XI-ky.
 4. Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 8 november 1835, overleden aldaar op 30 december 1835, 52 dagen oud.
 5. Johannes van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 27 januari 1837, volgt onder XI-rg.
 6. Catharina van 't Westeinde, landbouwster en herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek op 23 januari 1839, wonende te Baarsdorp, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 11 december 1909, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 21 februari 1866, op 27-jarige leeftijd met Marinus de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 augustus 1838, volgt onder X-f.

X-ku Hubregt van 't Westeinde, arbeider, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1810, overleden te Goes op 27 mei 1894, 84 jaar oud, zoon van IX-ep. Hij was gehuwd (1) met Maatje Marinusse Huige, arbeidster, geboren te Kloetinge in het jaar 1812, overleden te 's-Heerenhoek op 24 februari 1849, 37 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia van 't Westeinde, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 19 augustus 1839, overleden te Goes op 13 februari 1916, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 16 augustus 1866, op 26-jarige leeftijd met Joseph Nicolaas Werri (39 jaar oud), smid, geboren te Goes in het jaar 1827, overleden voor 13 februari 1916, hoogstens 89 jaar oud, zoon van Hermanus Werri en Johanna Jonkers.
 2. Jobina van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 20 januari 1842, ongehuwd overleden aldaar op 18 maart 1863, 21 jaar oud.
 3. Danker van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 18 augustus 1845, overleden te Goes op 2 juni 1926, 80 jaar oud.
 4. Marinus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 5 juli 1847, ongehuwd overleden in het jaar 1891, 44 jaar oud.
 5. Hubregt van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 3 februari 1849, overleden aldaar op 15 maart 1849, 40 dagen oud.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1850, op 40-jarige leeftijd (2) met Adriana Vermeulen (40 jaar oud), arbeidster en boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1810, overleden op 12 februari 1892, 82 jaar oud, dochter van Jan Vermeulen en Tolquina Nant. Uit dit huwelijk:
 1. Jan van 't Westeinde, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1852. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 april 1874, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Pover (24 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 16 mei 1849, dochter van X-ea.

X-kv Johanna Dankertse van 't Westeinde, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1814, overleden te Baarland op 13 april 1904, 90 jaar oud, dochter van IX-ep. Zij was gehuwd (1) met Pieter Louisse Kaas, geboren te Kwadendamme (Zeeland) op 4 november 1810, zie X-im. Uit dit huwelijk:

 1. 1-4 : Zie onder X-im.
Zij is getrouwd te Baarland op 24 oktober 1850, op 36-jarige leeftijd (2) met Hubregt Timmerman (31 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1819, overleden te Baarland op 5 februari 1866, 47 jaar oud, zoon van Laurus Pieterse Timmerman en Margrieta Vermue (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1845, op 26-jarige leeftijd met Adriana Rottier, geboren te Baarland in het jaar 1818, zie X-ar.) Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Timmerman, geboren te Baarland in januari 1853, overleden aldaar op 15 april 1853, 3 maanden oud.
 2. Adriaan Timmerman, geboren te Baarland in augustus 1854, overleden aldaar op 4 januari 1855, 5 maanden oud.
 3. Marinus Timmerman, timmerman en landbouwer, geboren te Baarland op 7 februari 1857, overleden aldaar op 13 april 1927, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 15 november 1889, op 32-jarige leeftijd met Apollonia Boonman, geboren te Baarland op 27 februari 1860, volgt onder XI-jd.
 4. Margrieta Timmerman, geboren te Baarland in het jaar 1860, volgt onder XI-rh.

X-kw Marinus Westdorp, inlandsch kramer, koopman en winkelier en koopman, geboren te Nisse (Zeeland) op 28 februari 1822, zoon van IX-eq. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 september 1851, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Faas (17 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1834, dochter van Hubertus Faes (arbeider, herbergier en tapper) en Johanna van Doesselaar (tapster).

Bij vonnis Arrondissementsrechtbank is bevolen schrijfwijze achternaam kind en vader Faes i.p.v. Faas en van de moeder Van Dusselaar i.p.v. Van Doeselaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Westdorp, geboren te Heinkenszand op 27 september 1852.
 2. Hubertus Westdorp, geboren te Heinkenszand op 12 oktober 1853.
 3. Willem Westdorp, geboren te Heinkenszand op 5 maart 1855.
 4. Petrus Westdorp, geboren te Heinkenszand op 22 januari 1857.
 5. Cornelis Westdorp, geboren te Heinkenszand op 10 augustus 1858.
 6. Marinus Westdorp, geboren te Heinkenszand op 8 april 1860.
 7. Johanna Westdorp, geboren te Heinkenszand op 25 februari 1862.
 8. Johannus Westdorp, geboren te Heinkenszand op 16 juni 1864.
 9. Cornelia Westdorp, geboren te Heinkenszand op 28 augustus 1865.

X-kx Cornelis Adriaanse Westdorp, koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 1 november 1831, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juli 1861, 29 jaar oud, zoon van IX-eq. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1859, op 27-jarige leeftijd met Maria Dorothea de Block (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1833, overleden te Schore op 12 augustus 1865, 31 jaar oud, dochter van Francies de Block (arbeider) en Dorothea Goddaert.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1865, op 31-jarige leeftijd met Gerardus Jacobus Bal, geboren te Kapelle (Zeeland) op 18 december 1829, zie X-mz.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Westdorp, veldarbeider en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 september 1861, overleden aldaar op 31 januari 1942, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1891, op 29-jarige leeftijd met Adriana Balleur, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1861, volgt onder XI-bz.

X-ky Adriana Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1820, overleden aldaar op 22 februari 1874, 53 jaar oud, dochter van IX-er. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1843, op 23-jarige leeftijd met Pieter van den Ende (28 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 27 maart 1815, overleden aldaar op 18 juni 1883, 68 jaar oud, zoon van X-jn. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van den Ende, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1844, overleden aldaar op 14 maart 1844, 28 dagen oud.
 2. Jan van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juli 1845, overleden aldaar op 8 augustus 1845, 18 dagen oud.
 3. Cornelis van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juli 1845, overleden aldaar op 8 augustus 1845, 18 dagen oud.
 4. Elizabeth van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 januari 1847, volgt onder XI-ri.
 5. Antonina van den Ende, winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juni 1848, overleden aldaar op 24 april 1900, 51 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1871, op 22-jarige leeftijd met Cornelis den Braber (29 jaar oud), arbeider, winkelier en agent, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 februari 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 27 oktober 1912, 70 jaar oud, zoon van IX-gl.
 6. Jannetje van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1850, volgt onder XI-rj.
 7. Maria van den Ende, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 oktober 1851. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 oktober 1873, op 22-jarige leeftijd (1) met Gilles Vermeulen (31 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1842, zoon van Marinus Vermeulen en Isabella Laurusse. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 juni 1887, op 35-jarige leeftijd (2) met Cornelis Hoebeke (48 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1839, zoon van Jacobus Hoebeke en Josina Hoornick (arbeidster).
 8. Adriaan van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1853, overleden aldaar op 15 april 1854, 1 jaar oud.
 9. Pieternella van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 juli 1854, overleden aldaar op 23 oktober 1854, 103 dagen oud.
 10. Cornelis van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 juni 1856, overleden aldaar op 5 oktober 1856, 126 dagen oud.
 11. Catharina van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1857, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 18 april 1891, 33 jaar oud.
 12. Adriana van den Ende, geboren op 9 september 1857, overleden te 's-Heer Arendskerke.
 13. Jan van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1859, overleden aldaar op 18 september 1859, 142 dagen oud.
 14. Huibregt van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1861.

X-kz Marinus Witkam, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 20 mei 1821, overleden aldaar op 25 oktober 1890, 69 jaar oud, zoon van IX-er. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1854, op 32-jarige leeftijd met Wilhelmina Cornelisse van den Dries (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1829, overleden te 's-Heerenhoek op 16 september 1906, 77 jaar oud, dochter van Cornelis van den Dries (koemelker) en Josina Verheule (koemelkster). Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Witkam, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 9 april 1855. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 januari 1875, op 19-jarige leeftijd met Petrus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 1 augustus 1845, volgt onder XI-oe.
 2. Cornelis Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1856, overleden aldaar op 22 augustus 1856, 126 dagen oud.
 3. Cornelis Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 17 juli 1857, overleden aldaar op 22 augustus 1857, 36 dagen oud.
 4. Cornelis Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 21 augustus 1858, volgt onder XI-rk.
 5. Jan Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 11 februari 1860, overleden aldaar op 3 januari 1870, 9 jaar oud.
 6. Hubrecht Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 24 september 1861, overleden aldaar op 13 oktober 1861, 19 dagen oud.
 7. Jozina Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1864, overleden aldaar op 11 april 1864, 64 dagen oud.
 8. Catharina Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 28 juni 1868, overleden aldaar op 31 augustus 1868, 64 dagen oud.

X-la Jannetje Witkam, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1822, dochter van IX-er.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Elisabeth Witkam, winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 maart 1843, overleden aldaar op 8 december 1914, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1869, op 26-jarige leeftijd met Marinus Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 8 mei 1841, volgt onder XI-lt.
Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 mei 1855, op 32-jarige leeftijd (2) met Jan Acda, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 10 april 1822, zie XI-jy. Uit dit huwelijk:
 1. Johannis Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1856, overleden aldaar op 31 december 1861, 5 jaar oud.
 2. Maria Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1857.
 3. Helena Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1858.
 4. Sina Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1861.
 5. Jobje Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1863.
 6. Catharina Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1866.

X-lb Hubregt Witkam, leurder, winkelier en winkelier in goud, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1825, overleden te Goes op 11 juni 1895, 69 jaar oud, zoon van IX-er. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1850, op 24-jarige leeftijd (1) met Adriana Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 28 april 1825, zie X-as. Uit dit huwelijk:

 1. 1-6 : Zie onder X-as.
Hij is getrouwd te Tholen op 17 november 1864, op 39-jarige leeftijd (2) met Adriana Clarijs (32 jaar oud), geboren te Tholen op 8 november 1832, overleden te Goes op 3 juli 1900, 67 jaar oud, dochter van Adrianus Clarijs (zadelmaker) en Antonetta Tuijtjens (dienstmeid). Uit dit huwelijk:
 1. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 25 augustus 1865, overleden aldaar op 30 augustus 1865, 5 dagen oud.
 2. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 22 augustus 1867.

X-lc Maria Witkam, winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1831, dochter van IX-er. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1863, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Hoonderd (30 jaar oud), arbeider en winkelier, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 februari 1833, zoon van X-mi. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 24 juni 1864.
 2. Joannes Maria Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 15 augustus 1866, overleden aldaar op 4 oktober 1870, 4 jaar oud.
 3. Willem Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 6 oktober 1867.
 4. Elizabeth Catharina Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 29 maart 1870.
 5. Anna Catharina Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 3 januari 1873.
 6. Maria Theresia Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1875.

X-ld Adriaan Witkam, grondeigenaar, koopman en winkelier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1838, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1904, 66 jaar oud, zoon van IX-er. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 juni 1869, op 31-jarige leeftijd met Anna Catharina van de Ven (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1846, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1930, 84 jaar oud, dochter van Johannes Josephus van de Ven (genees- heel- en verloskundige) en Geertuida Lacor. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Geertruida Witkam, geboren te Goes op 26 september 1870, overleden aldaar op 24 januari 1871, 120 dagen oud.
 2. Johannes Josepus Witkam, geboren te Goes op 14 februari 1871, overleden aldaar op 24 april 1875, 4 jaar oud.
 3. Josephus Johannes Witkam, geboren te Goes op 25 juli 1874, volgt onder XI-rl.

X-le Maria Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1833, dochter van IX-es. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 januari 1855, op 22-jarige leeftijd met Jan Steijn (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 16 maart 1826, zoon van Maria Steijn (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Steijn, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 februari 1856, volgt onder XI-rm.
 2. Johannes Steijn, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 mei 1857. Hij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 27 mei 1908, op 51-jarige leeftijd met Elizabeth Vroonland (50 jaar oud), geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1858, dochter van X-y.
 3. Laurus Steijn, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 5 februari 1873, overleden aldaar op 19 januari 1951, 77 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1912, op 39-jarige leeftijd met Elizabeth Wijk (38 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1874, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 april 1932, 57 jaar oud, dochter van XI-eg.

X-lf Lucia Westdorp, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1833, overleden aldaar op 14 februari 1908, 74 jaar oud, dochter van IX-et. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1855, op 21-jarige leeftijd (1) met Marinus Huige (29 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 mei 1825, overleden aldaar op 17 oktober 1867, 42 jaar oud, zoon van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Vermue (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1855, overleden aldaar op 17 augustus 1861, 5 jaar oud.
 2. Johannis Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1856, volgt onder XI-rn.
 3. Maria Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1859, volgt onder XI-ro.
 4. Geertruida Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1861, volgt onder XI-rp.
 5. Jacomina Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1863, volgt onder XI-rq.
 6. Adriaan Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1866, volgt onder XI-rr.
 7. Pieternella Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1868, volgt onder XI-rs.
Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 juni 1870, op 37-jarige leeftijd (2) met Hendrik Polfliet (30 jaar oud), arbeider en vrachtrijder, geboren te Oudelande (Zeeland) in het jaar 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1936, 96 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Polfvliet, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1871. Zij is getrouwd te Goes op 28 mei 1891, op 19-jarige leeftijd met Johannes Levinus Wolfaert (23 jaar oud), metselaarsknecht, geboren te Goes in het jaar 1868, zoon van Levinus Johannes Wolfaert (verver) en Henrietta van de Rafelaar.
 2. Elizabeth Polfvliet, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 augustus 1873, ongehuwd overleden aldaar op 28 september 1896, 23 jaar oud.
 3. Adriana Polfliet, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 november 1875, volgt onder XI-rt.
 4. Andreas Polfvliet, vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1880. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1912, op 32-jarige leeftijd met Jacomina Koens (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1881, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1947, 65 jaar oud, dochter van XII-ip.

X-lg Pieter Westdorp, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1835, overleden aldaar op 23 februari 1862, 26 jaar oud, zoon van IX-et. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 24-jarige leeftijd met Rosalia van Aerde (31 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Sas van Gent in het jaar 1829, dochter van Dominicus van Aerde en Leocadia Theresia de Smet. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juli 1861.

X-lh Marinus Westdorp, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juli 1838, zoon van IX-et. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1864, op 26-jarige leeftijd met Maria Ludovica Aerts (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Clinge (BelgiŽ) in het jaar 1838, overleden te Vlissingen op 9 oktober 1925, 87 jaar oud, dochter van Gomarus Aerts (klompenmaker) en Clementina d'Haen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 mei 1865, overleden aldaar op 26 juli 1865, 68 dagen oud.
 2. Martina Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866.
 3. Gomarus Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1868.
 4. Maria Westdorp, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1872. Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 juni 1897, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus van Hoepen (21 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1876, zoon van Egbert van Hoepen (loodsschipper) en Johanna Maria Monnier.

X-li Marinus Westdorp, klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 3 juli 1835, overleden te Nisse (Zeeland) op 1 april 1885, 49 jaar oud, zoon van IX-eu. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 17 mei 1866, op 30-jarige leeftijd (1) met Maatje Cornelisse Vermue (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 22 maart 1839, overleden te 's-Gravenpolder op 29 mei 1873, 34 jaar oud, dochter van Cornelis Vermue (landbouwer) en Catharina de Vos (landbouwster).

Haar vader is te Hoedekendkerke overleden en haar moeder woonde aldaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 25 juni 1867, overleden aldaar op 22 december 1867, 180 dagen oud.
 2. Willem Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 7 september 1868.
 3. Cornelis Westdorp, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 14 februari 1870, overleden te Goes op 28 juni 1954, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1901, op 31-jarige leeftijd met Jozina van 't Westeinde (29 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 maart 1872, overleden te Goes op 13 februari 1941, 68 jaar oud, dochter van XI-dm.
 4. Hubrecht Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 31 januari 1873, overleden aldaar op 21 april 1873, 80 dagen oud.
Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1875, op 40-jarige leeftijd (2) met Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1835, zie X-hy. Uit dit huwelijk:
 1. Zie onder X-hy.

X-lj Jan Westdorp, klompenmaker, geboren te 's-Gravenpolder op 15 maart 1844, zoon van IX-eu. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 mei 1876, op 32-jarige leeftijd met Izabella Pantus (26 jaar oud), winkelierster, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 september 1849, overleden aldaar op 10 december 1896, 47 jaar oud, dochter van Pieter Pantus (arbeider en meelslijter) en Pieternella Kramer (arbeidster en winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 10 juni 1877, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 juli 1958, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 30 april 1908, op 30-jarige leeftijd met Aalbrecht de Jonge (29 jaar oud), kleinlandbouwer en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1879, overleden aldaar op 29 juli 1956, 77 jaar oud, zoon van XI-eu.
  (Hij is eerder getrouwd te Borssele op 22 april 1903, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Vette, geboren te Borssele op 12 maart 1882, volgt onder XII-bd.)
 2. Pieternella Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 30 augustus 1878. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 mei 1911, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Boonman (30 jaar oud), veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1881, zoon van XII-u.
 3. Margaretha Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 oktober 1879, overleden aldaar op 17 januari 1880, 107 dagen oud.
 4. Maria Magdalena Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 februari 1881, volgt onder XI-ru.
 5. Willem Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 15 oktober 1882, ongehuwd overleden te Goes op 29 december 1941, 59 jaar oud.
 6. Wilhelmina Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 13 januari 1884, overleden te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1960, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 januari 1916, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Vermeule (34 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 juni 1881, overleden aldaar op 24 februari 1955, 73 jaar oud, zoon van XI-pg.
 7. Pieter Westdorp, kleinlandbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 februari 1885. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1911, op 25-jarige leeftijd met Jozina de Jonge (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1881, overleden aldaar op 12 juli 1940, 59 jaar oud, dochter van XI-ld.
  (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1907, op 26-jarige leeftijd met Petrus Looij (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1879, overleden voor 13 januari 1911, hoogstens 32 jaar oud, zoon van Petrus Looij en Klazina van Zundert (arbeidster).)
 8. Cornelis Westdorp, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 juli 1888. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 juni 1919, op 30-jarige leeftijd met Anthonia Buteijn (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1891, dochter van Cornelis Buteijn (arbeider en landbouwer) en Stoffelina Vermeule (arbeidster en bierhuishoudster).
 9. Jan Westdorp, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 27 augustus 1889, overleden aldaar op 18 november 1890, 1 jaar oud.

X-lk Cornelia Huizen, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1833, overleden te 's-Heerenhoek op 23 mei 1911, 78 jaar oud, dochter van IX-ev. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1863, op 30-jarige leeftijd met Adriaan van Bremen (26 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand op 17 november 1836, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 maart 1899, 62 jaar oud, zoon van Jan van Bremen (schaapsherder en arbeider) en Maria Weststrate (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Bremen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1864, overleden aldaar op 18 december 1865, 1 jaar oud.
 2. Magdalena van Bremen, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1865, ongehuwd overleden aldaar op 18 oktober 1890, 25 jaar oud.
 3. Jan van Bremen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 augustus 1868, volgt onder XI-rv.
 4. Maria van Bremen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 juni 1870, overleden aldaar op 12 maart 1880, 9 jaar oud.
 5. Johanna van Bremen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 april 1873, overleden aldaar op 17 maart 1875, 1 jaar oud.
 6. Cornelia van Bremen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1875, overleden aldaar op 7 mei 1875, 29 dagen oud.
 7. Cornelis van Bremen, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 juni 1877, volgt onder XI-rw.

X-ll Jan Huizen, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1881, 46 jaar oud, zoon van IX-ev. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1863, op 28-jarige leeftijd met Magdalena Menheere (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1839, overleden aldaar op 29 maart 1919, 79 jaar oud, dochter van XI-jr. Uit dit huwelijk:

 1. Klara Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 februari 1864, overleden aldaar op 4 maart 1864, 14 dagen oud.
 2. Marinus Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 februari 1865, overleden aldaar op 23 mei 1865, 102 dagen oud.
 3. Cornelis Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1866, volgt onder XI-rx.
 4. Marinus Huizen, landarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juni 1867, ongehuwd overleden te Goes op 9 juli 1928, 61 jaar oud.
 5. Fransina Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1868, overleden aldaar op 4 februari 1869, 104 dagen oud.
 6. Pieter Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1870, overleden aldaar op 7 oktober 1870, 243 dagen oud.
 7. Pieter Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1871, overleden aldaar op 13 september 1871, 216 dagen oud.
 8. Fransina Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 februari 1872, overleden aldaar op 14 mei 1872, 91 dagen oud.
 9. Francina Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1873, overleden aldaar op 10 juni 1873, 137 dagen oud.
 10. Maatje Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1874, volgt onder XI-ry.
 11. Jacomina Huizen, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1876. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 april 1915, op 38-jarige leeftijd met Willem Franse (37 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1877, zoon van XI-re.
 12. Francina Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 januari 1878, overleden aldaar op 23 juli 1878, 175 dagen oud.
 13. Catharina Huizen, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1879. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1911, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Bal (32 jaar oud), veldarbeider en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 25 juli 1879, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 november 1939, 60 jaar oud, zoon van Geerard Bal (klompenmaker) en Jannetje van de Pas (arbeidster en dienstmeid).
 14. Magdalena Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1880, overleden aldaar op 17 april 1880, 13 dagen oud.

X-lm Jacob van Eijkeren, arbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 17 februari 1822, overleden te Oostburg op 28 juli 1910, 88 jaar oud, zoon van IX-ex. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1843, op 21-jarige leeftijd (1) met Jacomina van Dijke (27 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te '