Laatste wijziging: 12-12-2018

Genealogie van Petrus Jansse Clarijs.

I Petrus Jansse Clarijs, geboren rond 1580.Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
 1. Jan Peeters Clarijs, geboren te Kruisland (NB) in het jaar 1630, volgt onder II.

II Jan Peeters Clarijs, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB) in het jaar 1630, wonende aldaar, overleden te Wouw (NB) op 28 mei 1674, 44 jaar oud, zoon van Petrus Jansse Clarijs (I). Hij is getrouwd op 19 januari 1654, op 24-jarige leeftijd met Maria Philippi Cappers (23 jaar oud), gedoopt te Wouw (NB) op 9 mei 1630, overleden te Kruisland (NB) op 27 november 1675, 45 jaar en 202 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) rond 1664, gedoopt te Wouw (NB), volgt onder III-a.
 2. Philippus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 25 mei 1666, gedoopt te Wouw (NB) op 25 mei 1666, volgt onder III-b.
 3. Guilielmus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 5 januari 1670, overleden te Steenbergen op 5 oktober 1700, 30 jaar en 273 dagen oud.

III-a Petrus Jansse Clarijs, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB) rond 1664, gedoopt te Wouw (NB), wonende de Heen (Steenbergen NB), overleden te Kruisland (NB) op 11 februari 1709, ongeveer 45 jaar oud, zoon van Jan Peeters Clarijs (II) en Maria Philippi Cappers. Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 21 mei 1701 en getrouwd aldaar op 7 juni 1701, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Perijntje Willemse van Gorp, geboren te Nispen-Essen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Pieterse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 1 april 1702 (RK) (doopgetuigen waren Maria Antonis en Elisabeth Jacobus), volgt onder IV-a.
 2. Joannes Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 4 januari 1705, overleden aldaar op 9 februari 1731, 26 jaar en 36 dagen oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 januari 1731, op 26-jarige leeftijd met Maria Adriaansen Kapers.
  (Zij was weduwe van Jan de Wael.)
  In verband met zijn vroegtijdige overlijden vond het huwelijk geen doorgang.

III-b Philippus Jansse Clarijs, wagenmaker en schepen van Kruisland, geboren te Kruisland (NB) op 25 mei 1666, gedoopt te Wouw (NB) op 25 mei 1666, overleden te Kruisland (NB) op 20 november 1747, 81 jaar en 179 dagen oud, zoon van Jan Peeters Clarijs (II) en Maria Philippi Cappers.

Hij was meester-wagenmaker te Kruisland. Bovendien was hij landman aldaar, want als zodanig ging hij op l juli 1722 een schuld aan van 400 gulden bij Leendert van Hulst te Roosendaal onder verband van een huis en schuur en 23 gemeten land in Kruisland. Jan Philipse Clarijs kocht van Cornelis van Irsel te Steenbergen 2 gemeten 150 roeden weiland, gelegen op de Val in Kruisland. voor 547 gulden.18 Van Marijnis van Schilt, wonend in de Bolspolder, kocht hij 2 gemeten 150 gemeten weiland op dezelfde lokatie voor 612 gulden. Bij joffer HendriŽtta Jacoba Turcq had hij een schuld van 500 gulden onder verband van 34 gemeten land met een huis en schuur te Kruisland. Een schuld van 1100 gulden had hij bij de heer Gijsbrecht van Hogendorp onder verband van 5 gemeten land aan de Val. Als meester-wagenmaker had hij een schuld van 700 gulden bij Ida van der Sande onder verband van 13 gemeten land in de polder van Kruisland. Van zijn broer Willem Claris kocht hij op 27 februari 1734 een huis en erf in het dorp van Kruisland voor de som van 400 gulden. Van Eva Gillis, weduwe van Pieter Boot, die ook een procuratie had van Susanna Boot, begijntje te Antwerpen, kocht hij een perceel zaailand van circa 13 gemeten inde Burgwegte Kruisland. Gedurende de jaren 1720-1750 was hij pachter van verschillende tienden onder Kruisland, zoals die van de Heenwerf, de Boutweg, Oostzandberg en de Vosberg.
Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 3 juni 1688, op 22-jarige leeftijd met Maria Bartels Scuerbier (22 jaar oud), gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1665, begraven te Kruisland (NB) op 24 mei 1715, 49 jaar en 282 dagen oud, dochter van Bartholomeus Jansse Schuurbiers en Maria Melsen Gaens. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 26 oktober 1692 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis J. Mulder, Jacoba Bartels en Adriana Biscop), volgt onder IV-b.
 2. Bartholomeus Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 6 januari 1700 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van de Kar en Catharina Gerardus), volgt onder IV-c.
 3. Willem Philipse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 6 oktober 1706, volgt onder IV-d.
 4. Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 maart 1710 (RK), volgt onder IV-e.

IV-a Adriana Pieterse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 1 april 1702 (RK), overleden te Moerstraten (NB) op 14 juli 1730, 28 jaar en 104 dagen oud, dochter van Petrus Jansse Clarijs (III-a) en Perijntje Willemse van Gorp. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1729, op 27-jarige leeftijd met Petrus Franzen Blockhuijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Blockhuijsen, geboren te Wouw (Leguijt), gedoopt te Wouw (NB) op 29 juni 1730 (doopgetuigen waren Bartholomeus Clarijs en Perijna van Gorp).

IV-b Joannes Philipse Clarijs, meester wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 26 oktober 1692 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 13 december 1769, begraven aldaar op 16 december 1769, 77 jaar en 48 dagen oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs (III-b) en Maria Bartels Scuerbier. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 19 oktober 1715 en getrouwd aldaar op 8 november 1715, getrouwd op 10 november 1715 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Johanna Lauwereijsen Deanen (19 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 18 juni 1696, overleden te Kruisland (NB) op 30 oktober 1768, begraven aldaar op 3 november 1768, 72 jaar en 134 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 oktober 1716 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Claris en Cornelia van Iersel (namens Dijphna Laureijsen)), volgt onder V-a.
 2. Maria Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 juni 1719 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Jacobsen Ruijs en Cornelia Antonisen), volgt onder V-b.
 3. Dijmphna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1722 (RK) (doopgetuigen waren Bartolomeus Claris en Maria Claris), volgt onder V-c.
 4. Cornelia Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 mei 1728 (RK) (doopgetuigen waren Guilelemus Philipse Clarijs en Elisabet Jansse Sledde), volgt onder V-d.
 5. Cornelis Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 september 1734 (RK) (doopgetuigen waren Carolus Dingemans en Anna Deckers), volgt onder V-e.
 6. Marijnus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 3 december 1737, gedoopt te Wouw (NB) op 3 december 1737 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van den Watermolen en Cornelia Stillemans), volgt onder V-f.

IV-c Bartholomeus Philipse Clarijs, meester wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 6 januari 1700 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 31 juli 1743, 43 jaar en 206 dagen oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs (III-b) en Maria Bartels Scuerbier.

Bartel Philipse Claris vermelding in schepenakte op zaterdag 16 februari 1743 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Ettingstraatje - Peereboom - Reep - Gors - Ettingen - Lage Brug
auctor(en) : 1. Bartel Philipse CLARIS (wonende te Oud Gastel)
2. Elisabet Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. Jan Carel JUTA (kerkmeester van de gereformeerde kerk van Roosendaal)
inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een geldleenovereenkomst. Als onderpand dienen:
A. - een perceel zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen aan het Ettingstraetje;
B. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 273 roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje met het bijbehorend Reepken;
C. - de helft van twee percelen land, deze helft is groot 1 gemet 10 roeden, gelegen achter het Gors aan de Ettinge;
D. - een perceel land, groot 238 roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje;
E. - een huis en erf, gelegen over de Leege Brugge;
F. - een huis en erf, aldaar gelegen;
G. - een leeg erf, aldaar gelegen;
H. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen te Oud Gastel;
I. - de wagenmakerswinkel hierin gevestigd.
De goederen, genoemd onder A t/m G, zijn de debiteur aangekomen van haar vader Jan Pietersse SLEDDEN. In de marge: op 22-05-1744 verklaart Jan Carel JUTA als kerkmeester van de gereformeerde van Roosendaal dat Elisabet Jansse SLEDDEN weduwe van Bartel Philipsse CLARIS, de schuld van 400 guldens heeft betaald en voldaan.

Bartel Claris vermelding in schepenakte op woensdag 5 februari 1738 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Hulsdonk - Heerweg - Braak
auctor(en) : 1. Bartel CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. Christiaan VAN URSEL (schepen)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 2 gemeten 202 roeden, gelegen op het kwartier van Hulsdonk aan de Heirwegh en genaamd de Braecke (belendingen - noord: Heirwegh; oost: VAN DUN directeur; zuid: Pieter VAN INNEVELT erfgenamen; west: Christiaen VAN DE RIETH).De koopsom bedraagt 414 guldens volgens conditie en opslag d.d. 31-12-1737.Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Petersse SLEDDEN.

Bartholomeus Claris vermelding in schepenakte op maandag 28 november 1740 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Kade - Ettingstraatje - Hoge Braak
auctor(en) : 1. Bartholomeus CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. A. VOS (ten behoeve van Philippus BOGAERTS, thesaurier van Maastricht)
inhoud : De auctoren verklaren schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een geldleenovereenkomst.
Als onderpand dienen:
A. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen aan de Kaije; dit huis wordt thans in huur bewoond door Cornelis VERAERT;
B. - een blok zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen bij het Ettingstraetje;
C. - een perceel land, groot 3 gemeten 290 roeden, gelegen bij het Peereboomstraetje en genaamd de Hooge Braecke.
In de marge: op 13-09-1757 verklaren Jacob van Wijnoxbergen en Adr. Boogaart, schepenen, dat aan hun is vertoond de grosse van de hierboven bedoelde schuldbekentenis. Aan de achterzijde is vermeld dat A. VOS, als gemachtigde van Philipus BOOGAERT, verklaart dat Adriaen GEERSE, echtgenoot van Elisabeth Jansse SLEDDEN, de schuld heeft betaald en voldaan. Deze verklaring is gedateerd 01-05-1751.
Philipsen Claris vermelding in schepenakte op donderdag 23 juni 1735 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Etting - Scherpdeel
auctor(en) : 1. Bartholomeus Philipsen CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote; enig kind en erfgenaam van Jan Pieterssen SLEDDEN)
destinataris(sen) : 1. Bartholomeus Anthonissen DE WOLF (jongman) inhoud : De auctoren vesten de destinataris in twee percelen weiland, samen groot 3 gemeten 148 roeden, gelegen bij de Ettingh naast de weg naar het Scharpdeel (belendingen - noord: weg; oost: BIERSTEEKERS weduwe; zuid: Christiaan VAN URSEL en andere; west: de weg naar het Scherpdeel). Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 01-04-1735 bedraagt de koopsom 700 guldens. Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Pieterssen SLEDDEN.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 juli 1725, op 25-jarige leeftijd met Lijsbet Janse Sledde (26 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 17 maart 1699, overleden te Wouw (NB) op 30 oktober 1768, 69 jaar en 227 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Bartelse Clarijs, gedoopt te Wouw (NB) op 25 februari 1730 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Wagemakers en Joanna Damen), volgt onder V-g.
 2. Cornelia Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 18 februari 1732 (RK) (doopgetuige was Catharina van Wesel), volgt onder V-h.
 3. Cornelius Bartelse Clarijs, geboren te Wouw (NB) op 21 augustus 1734, gedoopt aldaar op 21 augustus 1734 (doopgetuigen waren Joannes Uijttewilligen en Catharina Geerts), volgt onder V-i.

IV-d Willem Philipse Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Steenbergen op 6 oktober 1706, begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 januari 1744, 37 jaar en 97 dagen oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs (III-b) en Maria Bartels Scuerbier. Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 6 maart 1728 en getrouwd te Wouw (NB) op 29 maart 1728, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Adriaensen Daanen, geboren te Merksplas (BelgiŽ), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 mei 1732. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1729 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus van Schil en Elisabetha van Kempen), volgt onder V-j.
Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 augustus 1732 en getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 7 september 1732, op 25-jarige leeftijd (2) met Marijken Oliviers Vos, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 februari 1762.
(Zij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 juni 1744 met Christianus Buijsen (26 jaar oud), meester wagenmaker, geboren te Nispen-Essen (Heuvel) op 10 november 1717, gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1717 (doopgetuigen waren Wilhelmus Jacobus Meesters en Cornelia Janssen Buijsen de Oude), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1800, 82 jaar en 253 dagen oud, zoon van Dingemannus Buijsen d'Oude en Elisabeth Wilborts van de Langhcruijs.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 7 juni 1733 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Elisabetha Sledden), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 2. Joannes Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 15 april 1735 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Jongh en Elisabetha Pieterse Volckers), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 3. Cornelia Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Roeijers en Catharina van der Maden), volgt onder V-k.

IV-e Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 maart 1710 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 9 september 1729, 19 jaar en 166 dagen oud, dochter van Philippus Jansse Clarijs (III-b) en Maria Bartels Scuerbier. Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 24 januari 1728, op 17-jarige leeftijd met Jan Marijnisse Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Nijssen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 24 februari 1729 (RK) (doopgetuigen waren Petrus de Roij en Cornelia Schillemans).

V-a Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 oktober 1716 (RK), begraven aldaar op 23 februari 1772, 55 jaar en 123 dagen oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 23 april 1741, op 24-jarige leeftijd met Adriana Christiaanse van Roij (24 jaar oud), geboren te Wouw (NB), gedoopt op 29 december 1716 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Clarijs, gedoopt te Wouw (NB) op 18 juni 1742 (RK), jong overleden.
 2. Joannes Laurentius Clarijs, gedoopt te Wouw (NB) op 11 juni 1743 (RK) (doopgetuigen waren Christianus van Rooij en Janna Laurijse Dam), jong overleden.
 3. Adrianus Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 14 april 1745 (RK) (doopgetuigen waren Walterus van Roij en Maria Calrijs).
 4. Adriana Clarijs, gedoopt te Wouw (NB) op 17 mei 1746 (RK) (doopgetuigen waren Jan van Roij en Digna Clarijs), volgt onder VI-a.
 5. Petronilla Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 16 oktober 1747 (RK) (doopgetuigen waren Willelmus van Rooij (afwezig) en Maria Aerts), jong overleden.
 6. Maria Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 15 februari 1749 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Auwestijn en Maria Aerts), jong overleden.
 7. Petronilla Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 15 februari 1749 (RK) (doopgetuigen waren Willelmus van Roook en Elisabeth Bruijninckx). Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 15 juni 1785, getrouwd aldaar op 6 juli 1785 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met George Charles Joseph Chasselet (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt op 7 november 1761, zoon van Josephus Chasselet en Margatia la Potelle.
 8. Maria Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 20 november 1750 (RK) (doopgetuigen waren Christianus van Roij en Joanna Damen), jong overleden.
 9. Elisabeth Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 20 november 1750 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Adriana Vergouw).
 10. Maria Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 29 september 1751 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Augustijns en Joanna Damen).
 11. Mathias Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 29 september 1751 (RK) (doopgetuigen waren Mathias van Wemmeren en Cornelia Clarijs).
 12. Philippus Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 10 oktober 1753 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Boenders en Pitronella Faesse).
 13. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 6 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Maria Clarijs).
 14. Cornelia Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 23 juli 1756 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Maria van Achtmael).
 15. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 4 maart 1758 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Clarijs en Joanna Damen).
 16. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 2 juli 1759 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Philipssen Clarijs en Maria Janssen Clarijs).
 17. Mathias Laurentius Jansse Clarijs, geboren te Wouw (NB) op 14 augustus 1760 (RK).

V-b Maria Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 juni 1719 (RK), dochter van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 12 februari 1741, op 21-jarige leeftijd (1) met Christoffel Roks (30 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 8 december 1710. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1748, op 29-jarige leeftijd (2) met Christiaan Pieters van de Rooijen. Uit dit huwelijk:

 1. Pitronella van Rooij, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 20 november 1749 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Clarijs en eerwaarde heer Petrus Moonen (afwezig)).
Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 februari 1753, op 33-jarige leeftijd (3) met Franciscus Crijnen. Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus Crijnen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 december 1755.

V-c Dijmphna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1722 (RK), overleden op 9 februari 1769, 46 jaar en 278 dagen oud, dochter van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 28 januari 1747 en getrouwd te Wouw (NB) op 12 februari 1747 (getuigen waren Joannes Botermans en Anna Vadde), op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis Jans Huismans (RK).

Getuigen ondertrouw: Laurentius van Ringelen, Cornelia Clarijs.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Huismans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 december 1747 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Jans Huijsmans (afwezig) en Joanna Laurijsse Damen).
 2. Philippus Huismans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 mei 1749 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Clarijs).
Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 juli 1751 en getrouwd te Kruisland (NB) op 1 augustus 1751, op 29-jarige leeftijd (2) met Pieter Willems Korsmit (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Korssmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 april 1752 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Anna Kortsmit).
 2. Maria Cortsmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Cornelia Clarijs).
 3. Cornelia Cortsmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Voorborght en Maria van Domborgh).

V-d Cornelia Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 mei 1728 (RK), begraven aldaar op 25 juli 1754, 26 jaar en 60 dagen oud, dochter van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen.

Weesboek Steenbergen: 14.9.1754, testament Adriaan Boenders, Mr. wagenmaker te Cruijslant en Cornelia Clarijs. Zij is overleden in juli 1754.
Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 6 september 1749 en getrouwd aldaar op 21 september 1749, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Boenders (29 jaar oud), meester wagenmaker te Kruisland, gedoopt te Bergen op Zoom op 2 november 1719 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Adriaanse Boenders, gedoopt te Kruisland (NB) op 29 oktober 1750 (RK) (doopgetuigen waren Antonius de Wit en Joanna Damen), volgt onder VI-b.
 2. Willelmus Boenders, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 november 1751 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Clarijs).
 3. Maria Boenders, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 oktober 1753 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Dijmphna Clarijs).

V-e Cornelis Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 september 1734 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 24 februari 1800, 65 jaar en 169 dagen oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 april 1764, op 29-jarige leeftijd met Dijmphna Carels Dingemans (27 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 21 oktober 1736 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 13 januari 1800, 63 jaar en 84 dagen oud, dochter van Carolus Marijnisse Dingemans en Dijmphna Anthonisse van Hooff. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Cornelis Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 30 maart 1765 (RK), overleden te Steenbergen op 18 september 1841, 76 jaar en 172 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1795, op 30-jarige leeftijd met Adriana Valkenburg (34 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 2 februari 1761, overleden aldaar op 2 april 1847, 86 jaar en 59 dagen oud.
 2. Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 december 1766 (RK) (doopgetuigen waren Carolus Marinusse Dingemans en Joanna Domen), volgt onder VI-c.
 3. Philippus Cornelisz Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1769 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Maria Jansse Klarijs), volgt onder VI-d.
 4. Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 maart 1771 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Cornelia Weijmans).
 5. Carolus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Clarijs en Gertrudis Stevens).
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 28 maart 1776, gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1776 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Dingemans en Joanna Dingemans), volgt onder VI-e.
 7. Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 april 1778 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Krijnen en Maria Danen (afwezig)).
 8. Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 oktober 1780 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Huijsmans en Dijmphna Clarijs). Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 februari 1827, op 46-jarige leeftijd met Joanna Krijnen (38 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1789, dochter van Quirijn Krijnen en Adriana van Zon.
 9. Petrus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 23 augustus 1783, gedoopt aldaar op 23 augustus 1783 (RK) (doopgetuigen waren Quirinus Krijnen en Cornelia van Gastel).

V-f Marijnus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 3 december 1737, gedoopt te Wouw (NB) op 3 december 1737 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 2 juli 1819, 81 jaar en 211 dagen oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 19 maart 1769 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Johanna Carelse Dingemans (19 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 2 april 1749 (RK), overleden aldaar op 19 september 1795, 46 jaar en 170 dagen oud, dochter van Carolus Marijnisse Dingemans en Lamberta Jansse Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1770 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Joanna Boenders (namens Huberta Mutsaarts)), volgt onder VI-f.
 2. Philippus Clarijs, Filips, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 6 maart 1771 (RK) (doopgetuigen waren Carolus Dingemans en Maria Clarijs), overleden te Steenbergen op 19 januari 1829, 57 jaar en 319 dagen oud.
 3. Carolus Clarijs, Karel, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 januari 1773 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Elisabetha Dingemans (namens Maria Clarijs)), volgt onder VI-g.
 4. Cornelis Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 25 september 1774 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Dingemans en Dijmphna Dingemans), volgt onder VI-h.
 5. Joanna Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 20 januari 1776 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Dingemans en Catharina Dingemans).
 6. Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 april 1777 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Digmans en Maria Damen), volgt onder VI-i.
 7. Joanna Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 29 juni 1779, gedoopt te Wouw (NB) op 29 juni 1779 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Dingemans en Cornelia Weijmans), overleden te Steenbergen op 27 februari 1862, 82 jaar en 243 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 maart 1832, op 52-jarige leeftijd met Jan Jacobusse Mens (60 jaar oud), bouwman en herbergier, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 december 1771 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Mens en Antomia van Ackeren), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Roosendaal op 25 februari 1849, 77 jaar en 80 dagen oud, zoon van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 4 april 1807 en getrouwd te Wouw (NB) op 19 april 1807 (getuigen waren Francisca Elisabeth de Naijre en Joanna van de Watering), op 35-jarige leeftijd met Adriana van Osta (26 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 19 november 1780 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Potters en Joanna Potters), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Roosendaal op 19 mei 1828, 47 jaar en 182 dagen oud, dochter van Godefridus Marijnissen van Osta en Maria Anna Uijtdewilligen.)
 8. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 22 februari 1781 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Dingemans en Cornelia Mangelaars).
 9. Cornelia Clarijs, dienstbode, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 maart 1782 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Huijsmans en Cornelia van Gastel), overleden te Steenbergen op 1 september 1817, 35 jaar en 175 dagen oud.
 10. Maria Anna Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 18 juli 1784, gedoopt te Wouw (NB) op 18 juli 1784 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Joanna Rockx).
 11. Adrianus Clarijs, geboren te Wouw (NB) op 13 augustus 1786, gedoopt aldaar op 13 augustus 1786 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Huijsmans en Anna de Jong).
 12. Marijn Clarijs, geboren op 23 juni 1789, gedoopt te Wouw (NB) op 23 juni 1789 (RK) (doopgetuigen waren Quirinus Krijnen en Joanna Uijtdewillige), volgt onder VI-j.

V-g Joannes Bartelse Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Wouw (NB) op 25 februari 1730 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 19 juni 1794, 64 jaar en 114 dagen oud, zoon van Bartholomeus Philipse Clarijs (IV-c) en Lijsbet Janse Sledde. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 mei 1757, op 27-jarige leeftijd (1) met Petronella Leemans (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 24 februari 1732 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 6 november 1762, 30 jaar en 255 dagen oud, dochter van Adrianus Petrus Leemans en Catharina Peters van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1758 (RK) (doopgetuigen waren Elisabeth Sledde en Marinus Leemans), volgt onder VI-k.
 2. Catharina Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1760 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Rijen en Maria Clarys), volgt onder VI-l.
 3. Adrianus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 29 oktober 1762, overleden aldaar op 10 juli 1763, 254 dagen oud.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1765, op 35-jarige leeftijd (2) met Agatha Roosendaal (20 jaar oud), gedoopt te Oudenbosch (NB) op 16 maart 1745 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 13 maart 1812, 66 jaar en 363 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 augustus 1766, overleden aldaar op 8 februari 1823, 56 jaar en 189 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 mei 1789, op 22-jarige leeftijd met Johannes Nuggelmans (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 januari 1766.
 2. Cornelius Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 november 1767 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Cornelia van Roosendaal).
 3. Godefridus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK), volgt onder VI-m.
 4. Fredericus Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK) (doopgetuigen waren Vincentius van Dorst en Anna van Roosendaal).
 5. Brigitta Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 9 juni 1782, overleden aldaar op 7 mei 1821, 38 jaar en 332 dagen oud.
 6. Jan Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 11 augustus 1786, volgt onder VI-n.

V-h Cornelia Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 18 februari 1732 (RK), overleden te Steenbergen op 10 maart 1767, 35 jaar en 20 dagen oud, dochter van Bartholomeus Philipse Clarijs (IV-c) en Lijsbet Janse Sledde. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 september 1754, op 22-jarige leeftijd met Henricus Verkaert (47 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1707. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Verkaert, gedoopt te Steenbergen op 16 oktober 1754 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Danen en Cornelia Clarijs).
 2. Hubertus Verkaert, gedoopt te Wouw (NB) op 21 oktober 1755 (doopgetuigen waren Martinus Verkaert en Elisabeth Sledde).
 3. Anna M. Verkaert, gedoopt te Steenbergen op 3 maart 1757 (RK) (doopgetuige was Maria Clarijs).
 4. Henrica Verkaert, gedoopt te Steenbergen op 2 oktober 1758 (doopgetuigen waren Franciscus Dane en Maria Dane).
 5. Joannes Verkaert, gedoopt te Steenbergen op 7 februari 1761 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Verkaert en Joannes Danen).

V-i Cornelius Bartelse Clarijs, wagenmaker en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 21 augustus 1734, gedoopt aldaar op 21 augustus 1734, overleden te Kruisland (NB) op 2 maart 1804, 69 jaar en 194 dagen oud, zoon van Bartholomeus Philipse Clarijs (IV-c) en Lijsbet Janse Sledde.

Van Marinus van Ooien kocht hij een blok land, gelegen in het Seggeske te Kruisland. Aan Johannes van Vlimmeren te Notendaal onder Steenbergen verkocht hij een huis, schuur en erf met wagenmakers winkel en al het daarbij behorende hout en gereedschap, gestaan aan de noordzijde van het dorp Kruisland. Van David Schindler kocht hij voor 2350 gulden een huis met schuur en 13 gemeten 287 roeden land in de polder van Kruisland. Eveneens in deze polder kocht hij van Cornelis Rietberg een perceel land van 5 gemeten 212 roeden, voor 1800 gulden. In maart 1790 ontstond er voor Cornelis Bartelen Clarijs een penibele situatie. Hij compareerde toen voor schepenen van Steenbergen, aan wie hij een brandbrief overhandigde met de volgende tekst:
Clarijs gij moet hier 20 rijksdaalders geven en die moet gij leggen tenne den Stoofweg aan de dijk. Daar zal een matie uijtgesteken zijn aen een boom, daar moet gij het geld leggen met dat briefken in een vor en dat moet er wesen binnen den tijd van twee maal 24 uuren of anders zal ik u huijs in den brand steeken. Geeft gij doet wel en anders moet gij wagten dat er van komt.
De huisvrouw van Cornelis had dit bericht op maandagmorgen 15 februari 1790 in het hoenderkot gevonden dat op de werf stond van de hoeve die zij bewoonden. Cornelis verklaarde dat hij het schrijven enige tijd onder zich gehouden had om te beproeven of hij de schrijver er van kon ontdekken. Hij was ook naar de plek gegaan waar hij het geld moest leggen en inderdaad was daar een mat of soodie werkelijk uitgestoken. Van Seija van den Berg, weduwe van Hendrik van Eijnatten, kocht Cornelis Clarijs voor 1813 gulden een perceel land van 6 gemeten in de polder van Kruisland. Aan Pieter Jan van meer verkocht hij op 23 juli 1796 de helft van een hoeve met wagenhuis, boomgaard en land op de Boutweg te Kruisland. Aan Denis Stadhouders verkocht hij 50 roeden land aan de Rozendaalseweg te Kruisland. Een hoefje, bestaande uit een huis en schuur met circa 14 gemeten land in de polder van Kruisland, verkocht hij voor 300 gulden aan Pieter van Hekelen.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 mei 1758, op 23-jarige leeftijd met Adriana Herstraten (29 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 13 december 1728, begraven te Kruisland (NB) op 11 april 1792, 63 jaar en 120 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 april 1759 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Bastiaense), overleden te Fijnaart (NB) op 25 juni 1829, 70 jaar en 82 dagen oud.
 2. Joannes Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 22 november 1760 (doopgetuigen waren Sebastianus van Heijstraaten en Elizabetha Sledden), overleden te Kruisland (NB) op 22 maart 1766, 5 jaar en 120 dagen oud.
 3. Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 22 november 1760, overleden te Steenbergen op 24 augustus 1854, 93 jaar en 275 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 augustus 1791 (getuigen waren Jacobus Wijmans en Joanna van Aert), op 30-jarige leeftijd (1) met Johannes Meurs, geboren te Kruisland (NB).
  Getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad.
  Zij is in ondertrouw gegaan op 23 december 1797 en getrouwd te Steenbergen op 7 januari 1798, op 37-jarige leeftijd (2) met Jan Goverdse Uijtdewilligen (39 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 mei 1758 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Rampaert en Angelina Hijnen), wonende te Wouw (NB), overleden te Steenbergen op 30 december 1840, 82 jaar en 228 dagen oud, zoon van Godefridus Jansse Uijtdewilligen en Cornelia Rampaert.
  (Hij is eerder getrouwd te Kruisland (NB) op 19 september 1783, op 25-jarige leeftijd met Maria van Etten, geboren te Kruisland (NB), wonende te Steenbergen, overleden voor 23 december 1797.)
 4. Philippus Corneliszoon Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 16 augustus 1765, gedoopt aldaar op 16 augustus 1765 (RK), volgt onder VI-o.
 5. Joanna Cornelis Bartelse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 maart 1769 (doopgetuigen waren Vincentius van Dorst en Joanna Boenders (namens Agatha van Roosendaal)). Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 31 oktober 1795, op 26-jarige leeftijd met Philippus Cornelisz Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1769 (RK), volgt onder VI-d.

V-j Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1729 (RK), begraven te Halsteren (NB) op 13 december 1772, 43 jaar en 309 dagen oud, zoon van Willem Philipse Clarijs (IV-d) en Maria Adriaensen Daanen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 januari 1764, op 34-jarige leeftijd met Anna de Koninck (22 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 4 oktober 1741 (RK), begraven te Halsteren (NB) op 4 mei 1776, 34 jaar en 213 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 november 1764 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loenhout en Cornelia Clarijs), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Anna Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1765 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Coninck en Maria de Coninck), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 3. Henrica Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 22 oktober 1767 (RK), overleden te Steenbergen op 27 april 1840, 72 jaar en 188 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1821, op 53-jarige leeftijd met Kornelis Lodiers (64 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 17 februari 1757, overleden te Kruisland (NB) op 17 februari 1844, 87 jaar oud, zoon van Pieter Pietersen Lodiers en Maria Catharina van Ringelen.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 14 juni 1788 en getrouwd aldaar op 29 juni 1788, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Huijsmans (36 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 11 februari 1752, overleden te Kruisland (NB) op 16 mei 1811, 59 jaar en 94 dagen oud.)
 4. Joannes Clarijs, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 januari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Beeck en Wilhelmina Caes).

V-k Cornelia Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1738 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden voor 2 maart 1779, hoogstens 40 jaar en 191 dagen oud, dochter van Willem Philipse Clarijs (IV-d) en Marijken Oliviers Vos. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 december 1763 en getrouwd aldaar op 1 januari 1764, op 25-jarige leeftijd met Jan van Loenhout (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 15 oktober 1721 (RK), overleden aldaar op 8 augustus 1781, 59 jaar en 297 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 8 december 1764 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Loenhout en Adrianus Clarijs), volgt onder VI-p.
 2. Cornelius van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 27 januari 1766 (RK) (doopgetuigen waren Christiaan Buijsen en Anna C. Somers), overleden te Steenbergen op 24 november 1818, 52 jaar en 301 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Wilhelmina Hertogh, overleden te Bergen op Zoom op 3 juli 1841.
 3. Wilhelmus van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Someren en Anna Buijsen), volgt onder VI-q.
 4. Anna M van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 24 mei 1771 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Nijsen en Cornelia Korst).

VI-a Adriana Clarijs, naaister, gedoopt te Wouw (NB) op 17 mei 1746 (RK), overleden aldaar op 15 oktober 1828, 82 jaar en 151 dagen oud, dochter van Laurentius Clarijs (V-a) en Adriana Christiaanse van Roij.

Adriana Clarijs patent-akte in 1806 Wouw afgegeven in 1806 aan Adriana Clarijs : akte van patent : naaister.
Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 8 augustus 1778 en getrouwd aldaar op 24 augustus 1778, op 32-jarige leeftijd (1) met Christophorus Mulders, geboren te Erfurt (Duitsland), overleden voor 10 september 1796. Uit dit huwelijk:
 1. Laurina Muller, arbeidster, gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1779 (doopgetuige was Adriana van Roij), ongehuwd overleden te Wouw (NB) op 24 september 1826, 47 jaar en 140 dagen oud.
 2. Petronilla Muller, gedoopt te Wouw (NB) op 14 mei 1781 (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Joanna Kouwenbergh (namens Petronilla Clarijs)), overleden te Wouw (NB) op 7 september 1847, 66 jaar en 116 dagen oud.
 3. Cornelia Muller, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 14 mei 1781 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Joanna Kouwenberg).
Zij is in ondertrouw gegaan op 10 september 1796 en getrouwd te Wouw (NB) op 25 september 1796 (getuigen waren Joannes Vrients en Jacoba Fabri), op 50-jarige leeftijd (2) met Jacobus van Immeren, geboren te Roosendaal, wonende te Wouw (NB).

VI-b Joanna Adriaanse Boenders, gedoopt te Kruisland (NB) op 29 oktober 1750 (RK), dochter van Adrianus Boenders en Cornelia Jansse Clarijs (V-d). Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 april 1771 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Jan Janse van Etten (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 1 oktober 1745, zoon van Joannes van Etten en Adriana Martelmans.

Weesboek Steenbergen, inv. 2250, 7.3.1795, vertoont testament van Jan Janse van Etten en zijn huijsvrouw Johanna Adriaanse Boenders, gepasserd voor Not. Clement 5.2.1772.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1770, gedoopt aldaar (RK), volgt onder VII-a.
 2. Marijnus van Etten, gedoopt te Steenbergen op 20 maart 1775 (RK) (doopgetuigen waren Petrus de Bruijn en Josina Gadder).
 3. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1776, gedoopt aldaar op 21 oktober 1776 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Etten en Petronilla van Rooij), volgt onder VII-b.
 4. Adriana van Etten, geboren te Halsteren (NB) op 11 juni 1786 (doopgetuigen waren Cornelius van Gunst en Catharina Krijnen), volgt onder VII-c.

VI-c Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 december 1766 (RK), overleden te Steenbergen op 7 januari 1836, 69 jaar en 37 dagen oud, dochter van Cornelis Jansse Clarijs (V-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1795, op 28-jarige leeftijd met Marijn Mangelaars (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 januari 1762, overleden aldaar op 7 januari 1836, 73 jaar en 360 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 17 september 1796 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Cornelia van Amstel), volgt onder VII-d.
 2. Philippus Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 24 september 1797 (doopgetuigen waren Dimpna Dingemans en Adrianus Mangelaers).
 3. Dimpna Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 12 januari 1799 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Cornelis Koenraad).
 4. Joanna Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 februari 1800 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Clarijs en Antonetta Tirions), volgt onder VII-e.
 5. Jan Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 1 augustus 1801 (RK) (doopgetuigen waren Carolus C.J. Clarijs en Adriana Valkerburg), volgt onder VII-f.
 6. Marijnis Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 9 december 1802 (RK) (doopgetuigen waren Joanna B. Clarijs en Antonetta Tijrions).
 7. Anna Cornelia Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 27 maart 1804 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Joanna Huijsmans), overleden te Steenbergen op 12 februari 1868, 63 jaar en 322 dagen oud.

VI-d Philippus Cornelisz Clarijs, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1769 (RK), overleden te Steenbergen op 19 januari 1829, 59 jaar en 157 dagen oud, zoon van Cornelis Jansse Clarijs (V-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 31 oktober 1795, op 26-jarige leeftijd met Joanna Cornelis Bartelse Clarijs (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 maart 1769, dochter van Cornelius Bartelse Clarijs (V-i) en Adriana Herstraten. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 4 februari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Cornelia C. Clarijs).
 2. Dimpna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 4 november 1798 (RK) (doopgetuige was Cornelis C.J. Clarijs).
 3. Carolina Clarijs, geboren te Steenbergen op 4 november 1798. Zij is getrouwd op 10 juni 1830, op 31-jarige leeftijd met Henricus Hermus (27 jaar oud), geboren te Klundert (NB) op 6 februari 1803.
 4. Dimpna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 18 januari 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Dimpna Clarijs).
 5. Cornelius Andreas Clarijs, priester, geboren te Fijnaart (NB) op 10 januari 1803, overleden te Willemstad (NB) op 6 februari 1849, begraven te Fijnaart (NB), 46 jaar en 27 dagen oud.
 6. Anna Maria Adriana Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) op 25 maart 1805.
 7. Joannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1807, volgt onder VII-g.

VI-e Cornelis Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 28 maart 1776, gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1776 (RK), zoon van Cornelis Jansse Clarijs (V-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 9 februari 1812, op 35-jarige leeftijd met Maria Meurs (34 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 juni 1777, overleden te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 17 mei 1831, 53 jaar en 325 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 22 november 1812, volgt onder VII-h.
 2. Pieternella Clarijs, landbouwster, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 5 november 1814. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 2 mei 1836, op 21-jarige leeftijd met Jean Lokker (24 jaar oud), landman, geboren te Kerkwerve op 11 november 1811, zoon van Cornelis Lokker en Johanna Buize.
 3. Dijmphna Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 28 mei 1817, volgt onder VII-i.

VI-f Joannes Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1770 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 9 februari 1810, 40 jaar en 1 dag oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 8 december 1798 en getrouwd te Roosendaal op 30 december 1798, op 28-jarige leeftijd met Catharina Marijnisse Hagenaars (23 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 6 augustus 1775 (RK), overleden te Steenbergen op 19 maart 1847, 71 jaar en 225 dagen oud, dochter van Marinus Linders Hagenaers en Anna Vergroesen.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 8 september 1814, op 39-jarige leeftijd met Petrus Maas (28 jaar oud), metselaar, geboren te Bergen op Zoom op 6 oktober 1785, overleden te Steenbergen op 26 augustus 1827, 41 jaar en 324 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Clarijs, landbouwersknecht, gedoopt te Roosendaal op 26 januari 1800 (RK), overleden te Steenbergen op 23 december 1826, 26 jaar en 331 dagen oud.
 2. Johanna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 14 augustus 1803 (RK).
 3. Anna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 21 oktober 1805 (RK) (doopgetuigen waren Dijmphna Hagenaars en Wilhelmina van Tilburg), volgt onder VII-j.
 4. Jan Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 15 augustus 1808, gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1808 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Haegenaers, Cornelia Clarijs en Joanna Uijtdewilligen), volgt onder VII-k.

VI-g Carolus Clarijs, Karel, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 januari 1773 (RK), zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 december 1814, op 41-jarige leeftijd met Elizabeth Kostermans (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1792. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, volgt onder VII-l.
 2. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 januari 1822, volgt onder VII-m.
 3. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 april 1824.

VI-h Cornelis Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 25 september 1774 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 28 februari 1845, 70 jaar en 156 dagen oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 december 1813, op 39-jarige leeftijd met Cornelia van Reijen (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 februari 1789, overleden te Halsteren (NB) op 18 juni 1847, 58 jaar en 132 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1814, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 27 oktober 1878, 64 jaar en 98 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 april 1858, op 43-jarige leeftijd met Nicolaas van Meel (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 november 1816 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 3 september 1889, 72 jaar en 281 dagen oud, zoon van Jan van Meel en Cornelia van Bavel.
  (Hij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 10 april 1842, op 25-jarige leeftijd met Petronella Zandvliet (40 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1802, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 21 maart 1854, 52 jaar oud. Hij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 7 juli 1854, op 37-jarige leeftijd met Adriana Huibrechts (29 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 1 februari 1825 (doopgetuigen waren Piet de Graauw en Jan Kools), wonende te Steenbergen, overleden te Halsteren (NB) op 29 november 1857, 32 jaar en 301 dagen oud, dochter van Jacobus Huibrechts en Johanna Verbogt.)
 2. Maria Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 1 december 1816.
 3. Marijn Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 augustus 1819, volgt onder VII-n.
 4. Pieter Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 14 februari 1821 (RK), volgt onder VII-o.

VI-i Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 april 1777 (RK), overleden te Fijnaart (NB) op 4 oktober 1837, 60 jaar en 159 dagen oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd voor 1811, op hoogstens 34-jarige leeftijd (1) met Maria van Reijen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 14 februari 1811.
 2. Marijn Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1812, volgt onder VII-p.
Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 mei 1821, op 44-jarige leeftijd (2) met Maria Elsiabeth Gorissen (37 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1784, overleden aldaar op 29 april 1822, 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Anthoni Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 22 april 1822, overleden aldaar op 22 april 1822.
Hij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 16 juli 1825, op 48-jarige leeftijd (3) met Maria Catharina Nuijts, geboren te Wouw (NB), overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 25 augustus 1825. Hij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 23 februari 1829, op 51-jarige leeftijd (4) met Elisabeth Santbergen (39 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1790, dochter van Antonie Santbergen en Anna Verbaten. Uit dit huwelijk:
 1. Antonie Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 januari 1832.
 2. Anna Clarijs, overleden te Oudenbosch (NB) op 14 januari 1874.

VI-j Marijn Clarijs, wagenmaker, geboren op 23 juni 1789, gedoopt te Wouw (NB) op 23 juni 1789 (RK), overleden te Steenbergen op 18 september 1860, 71 jaar en 87 dagen oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 27 juni 1831, op 42-jarige leeftijd met Antonia Santberg (35 jaar oud), gedoopt te Standdaarbuiten (NB) op 24 augustus 1795, dochter van Antonie Santbergen en Anna Verbaten. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1832.
 2. Antonij Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 september 1837.

VI-k Lambertus Clarijs, wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1758 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 25 januari 1823, 65 jaar en 10 dagen oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (V-g) en Petronella Leemans.
Hij was gehuwd met Helena Jurgens, geboren te Nieuwenhagen (Limburg) in het jaar 1768 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 1 februari 1848, 80 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 januari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Catharina Clarijs), volgt onder VII-q.
 2. Godefridus Clarijs, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 augustus 1793 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Clarijs en Cornelia Clarijs).
 3. Pieter Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 november 1795 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jorgen en Elizabetha Clarijs), volgt onder VII-r.
 4. Lambertus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 december 1797 (RK), overleden te Breda op 15 november 1847, 49 jaar en 347 dagen oud.
 5. Petronilla Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 7 juli 1799 (RK), volgt onder VII-s.
 6. Elisabeth Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 9 juli 1801 (RK), overleden aldaar op 28 oktober 1814, 13 jaar en 111 dagen oud.
 7. Cornelius Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1803 (RK).
 8. Christianus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 28 april 1805 (RK), volgt onder VII-t.
 9. Adriana Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1807 (RK).
 10. Catharina Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1807 (RK), volgt onder VII-u.
 11. Anna Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 maart 1810 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Clarijs en Anna van Rijen).

VI-l Catharina Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1760 (RK), overleden aldaar op 14 december 1809, 49 jaar en 154 dagen oud, dochter van Joannes Bartelse Clarijs (V-g) en Petronella Leemans. Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 12 januari 1788 en getrouwd aldaar op 27 januari 1788, op 27-jarige leeftijd met Joannes Theodorus Veraart, geboren te Bergen op Zoom, wonende aldaar, overleden aldaar op 19 juni 1829. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 december 1788 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Veraart en Agatha van Roosendaal).
 2. Maria Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 9 januari 1790 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Schoutens). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 juli 1814, op 24-jarige leeftijd met Maximilianus Theodorus Karel Michiel (24 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1790, zoon van Johannes Karel Lodewijk David Simplix Michiel en Johanna Gambart.
 3. Joanna Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 augustus 1792 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Clarijs en Joanna Veraart).
 4. Joannes Christianus Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 6 oktober 1794 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Veraart en Elizabetha Clarijs), overleden te Bergen op Zoom op 10 januari 1865, 70 jaar en 96 dagen oud.
 5. Petrus Veraart, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1799, overleden aldaar op 15 januari 1873, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 februari 1828, op 29-jarige leeftijd met Antonia van Riel (23 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1805.
 6. Cornelia Veraart, overleden te Bergen op Zoom op 17 juni 1852.
 7. Anna Veraart, overleden te Bergen op Zoom op 2 april 1872.

VI-m Godefridus Clarijs, zadelmaker, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK), overleden te Steenbergen op 20 januari 1848, 76 jaar en 140 dagen oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (V-g) en Agatha Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 december 1794, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Jansen (24 jaar oud), gedoopt te Gastel in het jaar 1770, overleden te Steenbergen op 18 januari 1811, 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 maart 1795, gedoopt te Wouw (NB) op 29 maart 1795 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Clarijs en Maria Jansen), volgt onder VII-v.
 2. Adrianus Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 januari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Agatha van Rosendaal en Cornelius Jansen).
 3. Anna Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 16 september 1798 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Clarijs en Anna Clarijs).
 4. Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 23 november 1800 (doopgetuigen waren Adrianus Clarijs en Elisabeth Clarijs), volgt onder VII-w.
 5. Adriana Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 12 september 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Adriana Clarijs).
 6. Elisabeth Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1806 (RK) (doopgetuigen waren Joannes D. Veraart en Elisabeth Jansens), volgt onder VII-x.
 7. Anna Philippina Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 29 april 1808 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Clarijs en Anna van Rijen), volgt onder VII-y.
 8. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 januari 1811.
Hij was gehuwd (2) met Joanna van Bemden, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1789 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1806 (RK).
 2. Jacobus Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 september 1813 (RK), volgt onder VII-z.
 3. Pieter Frans Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1815 (RK).
 4. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 mei 1817 (RK).
 5. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 11 november 1818 (RK).
 6. Godefried Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 mei 1820 (RK).
 7. Petronilla Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 maart 1822 (RK).
 8. Petronilla Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 juni 1823 (RK).
 9. Agatha Brigitta Clarijs, geboren te Steenbergen op 31 mei 1825 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1853, op 28-jarige leeftijd met Kornelis Boets (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 augustus 1830.
 10. Cornelia Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 24 februari 1828 (RK).

VI-n Jan Clarijs, zadelmaker, geboren te Bergen op Zoom op 11 augustus 1786, overleden te Steenbergen op 21 mei 1828, 41 jaar en 284 dagen oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (V-g) en Agatha Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenderen (Gelderland) op 21 april 1813, op 26-jarige leeftijd met Joanna Mulder (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Zeddam op 17 juni 1789, overleden te Steenbergen op 23 december 1834, 45 jaar en 189 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1814 (RK), volgt onder VII-aa.

VI-o Philippus Corneliszoon Clarijs, bouwman op de Noordhoeve en landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 16 augustus 1765, gedoopt aldaar op 16 augustus 1765 (RK), overleden te Steenbergen op 24 december 1832, 67 jaar en 130 dagen oud, zoon van Cornelius Bartelse Clarijs (V-i) en Adriana Herstraten.

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 5 december 1849 Kruisland. Inhoud akte : testament van Maria Catharina Uijtdewilligen, weduwe van Philippus Clarijs Corneliszoon, wonende te Kruisland onder Steenbergen.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 november 1808, op 43-jarige leeftijd met Maria Catharina Uijtdewilligen (33 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 19 oktober 1775 (RK) (doopgetuigen waren Govardus Uijtdewilligen en Gertrudis A. Stevens), overleden te Kruisland (NB) op 31 maart 1850, 74 jaar en 163 dagen oud, dochter van Petrus Jansse Uijtdewilligen en Elizabeth C. Dingemans.
Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op vrijdag 28 juni 1844 Steenbergen. Inhoud akte: publieke verpachting ten verzoeke van Johanna Huijsmans, weduwe van Antonij Verheijen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, weduwe van Philip Clarijs te Steenbergen, van hooigras aldaar, opbrengst fl. 344,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 27 maart 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewillige en Cornelia Clarijs), overleden te Steenbergen op 14 december 1813, 3 jaar en 262 dagen oud.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 juli 1811 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1889, 77 jaar en 242 dagen oud.
 3. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1812 (RK), volgt onder VII-ab.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 30 juni 1814 (RK), wonende te Roosendaal en te Steenbergen, overleden te Kruisland (NB) op 29 juni 1899, 84 jaar en 364 dagen oud.
 5. Johannes Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 16 januari 1816 (RK), volgt onder VII-ac.
 6. Adriaan Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1817 (RK).

VI-p Adriana van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 8 december 1764 (RK), dochter van Jan van Loenhout en Cornelia Clarijs (V-k). Zij is waarschijnlijk in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 13 september 1790 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1790, op 25-jarige leeftijd met Joannes Baptista Ceulemans, geboren te Zandvliet (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 januari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Loenhout en Anna Maria van Loenhout), volgt onder VII-ad.
 2. Joannes Baptista Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 20 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus van Loenhout en Petronilla de Bakker).
 3. Anna Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 oktober 1795 (doopgetuigen waren Joannes Kuijpers en Anna Buijsen), volgt onder VII-ae.
 4. Michael Keulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 7 maart 1799 (doopgetuigen waren Michael Kokken en Joanna Huijgens).
 5. Petrus Keulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 25 januari 1802 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Alphen en Joanna Catharina Keulemans).

VI-q Wilhelmus van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1768 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 mei 1802, 34 jaar en 59 dagen oud, zoon van Jan van Loenhout en Cornelia Clarijs (V-k). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juni 1798, op 30-jarige leeftijd met Maria Huijge. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Loenhout, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 18 augustus 1799 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Huijge en Adriana van Loenhout).
 2. Carolina van Loenhout, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 15 mei 1801 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Loenhout en Petronella van Wezel).

VII-a Jan van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1770, gedoopt aldaar (RK), overleden te Kruisland (NB) op 3 mei 1805, 35 jaar oud, zoon van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VI-b).
Hij was gehuwd met Joanna Joannis Tiberius, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 9 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Groot en Maria Bisschop), overleden te Steenbergen op 3 maart 1858, 85 jaar en 114 dagen oud, dochter van Johannes Tiberius en Maria Cornelisse Heijnen.
(Zij was later gehuwd met Jacobus Cornelis Voorburg, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1765, overleden aldaar op 22 april 1839, 73 jaar en 244 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 20 januari 1799 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Eijsermans en Cornelia Tiberius), volgt onder VIII-a.
 2. Joannes van Etten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 januari 1800 (RK), volgt onder VIII-b.
 3. Adriaan van Etten, gedoopt te Steenbergen op 5 februari 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Tiberius en Cornelia van Etten), volgt onder VIII-c.
 4. Petronilla van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 30 maart 1802 (RK) (doopgetuigen waren Gererdus de Nel en Wilhelmina Vermaet), overleden te Steenbergen op 27 februari 1853, 50 jaar en 334 dagen oud.
 5. Kornelis van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 31 juli 1804 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Molenaers en Catharina de Groot), volgt onder VIII-d.
 6. Jan van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 31 juli 1804 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Etten en Adriana van Etten), volgt onder VIII-e.

VII-b Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1776, gedoopt aldaar op 21 oktober 1776 (RK), overleden te Dinteloord (NB) op 31 mei 1849, 72 jaar en 222 dagen oud, dochter van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VI-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juli 1796, op 19-jarige leeftijd met Kornelis IJzermans (23 jaar oud), dagloner, geboren te Halsteren (NB) op 14 februari 1773, overleden te Steenbergen op 5 november 1842, 69 jaar en 264 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1797 (RK) (doopgetuigen waren Joannes IJzermans en Cornelia van Etten), volgt onder VIII-f.
 2. Joannes IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 10 december 1799 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Tiberius en Joannes van Etten).
 3. Jan IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 17 september 1802 (RK) (doopgetuigen waren Carolus IJzermans en Maria Roovers), volgt onder VIII-g.
 4. Adrianus IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 4 oktober 1805 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Etten en Adrianus IJsermans).
 5. Adrianus IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 februari 1811, volgt onder VIII-h.
 6. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1813, volgt onder VIII-i.

VII-c Adriana van Etten, geboren te Halsteren (NB) op 11 juni 1786, dochter van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VI-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1811, op 25-jarige leeftijd met Didericus Wilhelmus de Jong (32 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 7 november 1778 (doopgetuigen waren Petrus van Gunst en Joanna de Jong), zoon van Theodorus de Jongh en Cornelia van Gunst. Uit dit huwelijk:

 1. Theodoor de Jong, geboren te Steenbergen op 24 juli 1813, volgt onder VIII-j.
 2. Jan de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1815, volgt onder VIII-k.
 3. Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op 20 mei 1822, volgt onder VIII-l.
 4. Anna Maria de Jong, geboren te Steenbergen op 29 mei 1826, volgt onder VIII-m.

VII-d Cornelius Mangelaars, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 17 september 1796 (RK), zoon van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VI-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 februari 1817, op 20-jarige leeftijd met Petronilla de Bruijn (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1797. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 22 juni 1817 (RK), volgt onder VIII-n.
 2. Antonia Mangelaars, geboren te Steenbergen in het jaar 1823, volgt onder VIII-o.
 3. Antonij Mangelaars, geboren te Steenbergen in het jaar 1831. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 16 juni 1865, op 34-jarige leeftijd met Anna Catharina Vermeer (50 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1815.
 4. Adriaan Mangelaars, geboren te Steenbergen op 26 maart 1833, overleden te Roosendaal op 27 januari 1924, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 30 januari 1924, 90 jaar en 307 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 november 1881, op 48-jarige leeftijd met Joanna Lodiers (43 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 maart 1838, overleden te Roosendaal op 21 januari 1915, 76 jaar en 318 dagen oud, dochter van Pieter Lodiers en Catharina Nijssen.

VII-e Joanna Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 februari 1800 (RK), overleden te Wouw (NB) op 13 mei 1886, 86 jaar en 75 dagen oud, dochter van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VI-c). Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1833, op 33-jarige leeftijd met Henricus van Beethoven (46 jaar oud), wagenmaker, geboren te Wouw (Hazelaar) op 21 april 1787, gedoopt te Wouw (NB) op 21 april 1787 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Overvelt en Cornelia Kieboom), overleden te Heerle (NB) op 2 januari 1846, 58 jaar en 256 dagen oud, zoon van Wilhelmus van Beethoven en Elisabetha van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus van Beethoven, geboren te Wouw (NB) op 22 april 1834 (RK), overleden aldaar op 7 december 1921, 87 jaar en 229 dagen oud.
 2. Marijnus van Beethoven, geboren te Wouw (NB) op 17 maart 1836 (RK), volgt onder VIII-p.
 3. Petrus van Beethoven, geboren te Heerle (NB) op 11 februari 1838 (RK), overleden te Wouw (NB) op 22 april 1922, begraven te Heerle (NB) op 25 april 1922, 84 jaar en 70 dagen oud.
 4. Elisabeth van Beethoven, geboren te Wouw (NB) op 10 mei 1840 (RK), overleden aldaar op 1 december 1921, begraven te Heerle (NB) op 3 december 1921, 81 jaar en 205 dagen oud.

VII-f Jan Mangelaars, landbouwer en karreman, gedoopt te Kruisland (NB) op 1 augustus 1801 (RK), overleden te Steenbergen op 26 januari 1884, 82 jaar en 178 dagen oud, zoon van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VI-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 april 1823, op 21-jarige leeftijd met Antonia van Tilburg (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1800, overleden aldaar op 17 januari 1879, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Mangelaars, geboren te Steenbergen op 11 juli 1823.
 2. Christina Mangelaars, geboren te Steenbergen op 21 maart 1825.
 3. Anna Cornelia Mangelaars, dienstbode, geboren te Steenbergen op 19 februari 1827, overleden aldaar op 19 november 1901, 74 jaar en 273 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1871, op 44-jarige leeftijd met DaniŽl de Bruin (45 jaar oud), winkelier en koopman, geboren te Steenbergen in het jaar 1826, overleden aldaar op 3 december 1889, 63 jaar oud.
 4. Joanna Mangelaars, geboren te Steenbergen op 13 november 1828.
 5. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 28 mei 1830, overleden aldaar op 25 december 1835, 5 jaar en 211 dagen oud.
 6. Anna Maria Mangelaars, geboren te Steenbergen op 7 juli 1832, volgt onder VIII-q.
 7. Wilhelmina Mangelaars, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1834, overleden aldaar op 11 juli 1842, 7 jaar en 272 dagen oud.
 8. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 19 maart 1837.
 9. Govert Mangelaars, geboren te Steenbergen op 1 januari 1842.

VII-g Joannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1807, overleden aldaar op 26 december 1868, 61 jaar en 143 dagen oud, zoon van Philippus Cornelisz Clarijs (VI-d) en Joanna Cornelis Bartelse Clarijs. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 mei 1842, op 34-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Leijten (19 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 2 februari 1823. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 november 1845, volgt onder VIII-r.
 2. Cornelis Johannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 18 oktober 1848, volgt onder VIII-s.
 3. Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 3 oktober 1856, overleden aldaar op 22 oktober 1856, 19 dagen oud.
 4. Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB), volgt onder VIII-t.

VII-h Pieter Clarijs, landman, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 22 november 1812, overleden aldaar op 24 april 1868, 55 jaar en 154 dagen oud, zoon van Cornelis Clarijs (VI-e) en Maria Meurs. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 8 oktober 1842, op 29-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Tholenaar (26 jaar oud), landvrouw, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1816, overleden te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 16 juni 1903, 87 jaar oud, dochter van Pieter Tholenaar en Adriana Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 25 augustus 1843, overleden aldaar op 3 augustus 1857, 13 jaar en 343 dagen oud.
 2. Cornelis Petrus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 14 januari 1845.
 3. Petrus Johannis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 14 januari 1845, ongehuwd overleden aldaar op 18 januari 1883, 38 jaar en 4 dagen oud.
 4. Gerardus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 25 juni 1846.
 5. Adriana Catharina Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 maart 1848, volgt onder VIII-u.
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 19 december 1849, overleden aldaar op 19 januari 1850, 31 dagen oud.
 7. Johannis Cornelis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 8 oktober 1854, ongehuwd overleden aldaar op 17 februari 1893, 38 jaar en 132 dagen oud.
 8. Cornelis Christianus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 30 januari 1857.
 9. Maria Johanna Francisca Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 april 1859, volgt onder VIII-v.

VII-i Dijmphna Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 28 mei 1817, overleden te Steenbergen op 16 maart 1870, 52 jaar en 292 dagen oud, dochter van Cornelis Clarijs (VI-e) en Maria Meurs. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1848, op 30-jarige leeftijd met Karel Jan Schoutens (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 maart 1822, zoon van Henricus Schoutens en Maria Catharina Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 november 1851, volgt onder VIII-w.
 2. Hendrik Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 9 december 1858 (RK), volgt onder VIII-x.

VII-j Anna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 21 oktober 1805 (RK), dochter van Joannes Marinus Clarijs (VI-f) en Catharina Marijnisse Hagenaars. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 november 1840, op 35-jarige leeftijd met Johannes de Klerk (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1815. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Klerk, geboren te Steenbergen op 5 december 1842 (RK), volgt onder VIII-y.

VII-k Jan Clarijs, metselaar, geboren te Kruisland (NB) op 15 augustus 1808, gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1808 (RK), overleden te Steenbergen op 29 november 1884, 76 jaar en 106 dagen oud, zoon van Joannes Marinus Clarijs (VI-f) en Catharina Marijnisse Hagenaars. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 oktober 1832, op 24-jarige leeftijd met Maria van Loenhout (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt te Steenbergen op 25 juni 1807, overleden te Zevenbergen (NB) op 12 juli 1887, 80 jaar en 17 dagen oud, dochter van Kornelis van Loenhout en Joanna Dietvorst. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 september 1833, overleden te Rotterdam op 10 juni 1884, 50 jaar en 261 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 mei 1860, op 26-jarige leeftijd met Johanna Pieternella Brendonck (26 jaar oud), naaister, geboren te Ritthem op 5 oktober 1833, overleden te Rotterdam op 4 februari 1906, 72 jaar en 122 dagen oud, dochter van Arnoldus Adriaan Brendonck en Suzanna Cornelia Poleij.
 2. Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1835 (RK), volgt onder VIII-z.
 3. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 maart 1838, volgt onder VIII-aa.
 4. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 januari 1840, volgt onder VIII-ab.
 5. Pieter Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op 25 december 1841 (RK), volgt onder VIII-ac.
 6. Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1846 (RK), volgt onder VIII-ad.
 7. Antonij Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 april 1849 (RK), volgt onder VIII-ae.
 8. Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 juni 1853 (RK), volgt onder VIII-af.

VII-l Jan Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, zoon van Carolus Clarijs, Karel (VI-g) en Elizabeth Kostermans. Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 april 1853, op 35-jarige leeftijd met Maria Vermeer (30 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1823, dochter van Geert Vermeer en Johanna Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder VIII-ag.

VII-m Marijn Clarijs, voermansknecht en voerman, geboren te Steenbergen op 15 januari 1822, overleden aldaar op 13 januari 1868, 45 jaar en 363 dagen oud, zoon van Carolus Clarijs, Karel (VI-g) en Elizabeth Kostermans. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 8 mei 1865, op 43-jarige leeftijd met Maria Catharina Verbraak (38 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te Wouw (NB) op 10 mei 1826 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 26 februari 1891, 64 jaar en 292 dagen oud, dochter van Petrus Verbraak en Helena de Waal, Begraafboek St. Lambertus Parochie.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 12 november 1869, op 43-jarige leeftijd met Machiel van Bavel (39 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 december 1829 (RK), overleden aldaar op 26 april 1889, 59 jaar en 130 dagen oud, zoon van Joannes van Bavel en Cornelia Theune.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 maart 1866 (RK), volgt onder VIII-ah.

VII-n Marijn Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 augustus 1819, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 maart 1858, 38 jaar en 224 dagen oud, zoon van Cornelis Marijnusse Clarijs (VI-h) en Cornelia van Reijen. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 mei 1844, op 24-jarige leeftijd met Johanna Haverkamp (22 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 januari 1822, overleden aldaar op 11 april 1902, 80 jaar en 92 dagen oud.
(Zij is later getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 30 april 1864, op 42-jarige leeftijd met Nicolaas Nagtzaam (66 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1798, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 augustus 1876, 78 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 februari 1845, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 28 september 1918, 73 jaar en 219 dagen oud.
  Zij was gehuwd met Adrianus Machielsen, overleden te Oudenbosch (NB) op 13 juli 1927.
 2. Gerardus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 mei 1846, volgt onder VIII-ai.
 3. Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 23 januari 1849, volgt onder VIII-aj.
 4. Anna Pieternella Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 februari 1851, overleden aldaar op 19 december 1851, 302 dagen oud.
 5. Petrus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 juli 1852, volgt onder VIII-ak.
 6. Johannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 8 september 1855, overleden te Klundert (NB) op 19 juni 1900, 44 jaar en 284 dagen oud. Hij is getrouwd te Willemstad (NB) op 28 juli 1883, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Zundert, geboren te Klundert (NB).
 7. Elisabeth Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 31 augustus 1858, overleden aldaar op 21 november 1859, 1 jaar en 82 dagen oud.

VII-o Pieter Clarijs, landbouwer 't Hoefke (Dassenberg) en arbeider, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 14 februari 1821 (RK), overleden te Steenbergen op 26 februari 1901, 80 jaar en 12 dagen oud, zoon van Cornelis Marijnusse Clarijs (VI-h) en Cornelia van Reijen. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 16 september 1846, op 25-jarige leeftijd met Cornelia de Kok (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 3 februari 1821 (RK), overleden aldaar op 25 april 1904, 83 jaar en 82 dagen oud, dochter van Laurentius de Kok en Helena van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 juni 1847 (RK), volgt onder VIII-al.
 2. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 maart 1849.
 3. Kornelis Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1851, volgt onder VIII-am.
 4. Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 maart 1853.
 5. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 maart 1855 (RK), volgt onder VIII-an.
 6. Laurens Willem Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 mei 1856, overleden aldaar op 15 juli 1861, 5 jaar en 54 dagen oud.
 7. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1857, overleden aldaar op 19 augustus 1857, 9 dagen oud.
 8. Leendert Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 november 1858, overleden aldaar op 19 december 1858, 31 dagen oud.
 9. Cornelia Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 25 mei 1861, overleden aldaar op 18 juli 1861, 54 dagen oud.
 10. Willem Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 september 1862 (RK), volgt onder VIII-ao.
 11. Adriana Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 september 1865, overleden aldaar op 2 oktober 1865, 20 dagen oud.

VII-p Marijn Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1812, overleden aldaar op 9 september 1883, 71 jaar en 35 dagen oud, zoon van Lambertus Clarijs (VI-i) en Maria van Reijen. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 oktober 1843, op 31-jarige leeftijd met Anna Leijten. Uit dit huwelijk:

 1. Marijnus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 september 1852, overleden aldaar op 8 november 1852, 58 dagen oud.
 2. Marijn Clarijs, rijtuigmaker, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 2 juni 1854, wonende te Dinteloord en te Antwerpen (BelgiŽ).
 3. Lambertus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB), volgt onder VIII-ap.
 4. Maria Cornelia Clarijs, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 april 1889.
 5. Jacobus Wouterus Clarijs, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 6 juni 1875.

VII-q Johannis Clarijs, wagenmaker en wagenmaker, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 januari 1792 (RK), overleden te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 12 november 1876, 84 jaar en 287 dagen oud, zoon van Lambertus Clarijs (VI-k) en Helena Jurgens. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 februari 1821, op 29-jarige leeftijd met Maria Franssen (40 jaar oud), geboren te Harderwijk in het jaar 1781, overleden te Oud Vossemeer (Zeeland) op 20 juni 1867, 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 2 juli 1822, volgt onder VIII-aq.

VII-r Pieter Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 november 1795 (RK), overleden aldaar op 15 augustus 1853, 57 jaar en 263 dagen oud, zoon van Lambertus Clarijs (VI-k) en Helena Jurgens. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 september 1821, op 25-jarige leeftijd met Maria Crusio (40 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 14 mei 1781 (RK) (doopgetuigen waren Dionisius Dietvorst en Maria Crusio), overleden te Bergen op Zoom op 10 december 1856, 75 jaar en 210 dagen oud, dochter van Franciscus Crusio en Maria Dietvorst. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1823, overleden aldaar op 2 januari 1826, 2 jaar en 183 dagen oud.
 2. Johannes Lambertus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1825 (doopgetuigen waren Joseph Antoine van den Bergh en Johannes Engelhard), volgt onder VIII-ar.

VII-s Petronilla Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 7 juli 1799 (RK), dochter van Lambertus Clarijs (VI-k) en Helena Jurgens. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 maart 1833, op 33-jarige leeftijd met Matthijs Gerardus Steemers (33 jaar oud), sergeant bij de artillerie, geboren te Brummen (Gld) in het jaar 1800. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Christina Steemers, geboren te Bergen op Zoom op 3 september 1833, overleden te Cuijk (NB) op 15 mei 1903, 69 jaar en 254 dagen oud.
 2. Gerardus Hendrikus Steemers, geboren te Bergen op Zoom op 23 augustus 1835, overleden te 's-Hertogenbosch op 15 september 1852, 17 jaar en 23 dagen oud.
 3. Johannes Steemers, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1837, overleden te Cuijk (NB) op 6 april 1908, 70 jaar en 180 dagen oud.
 4. Maria Steemers, geboren te Bergen op Zoom op 26 juni 1839.

VII-t Christianus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 28 april 1805 (RK), overleden te 's-Hertogenbosch op 7 september 1857, 52 jaar en 132 dagen oud, zoon van Lambertus Clarijs (VI-k) en Helena Jurgens. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 6 februari 1834, op 28-jarige leeftijd met Adriana Christina Meeussen (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 2 december 1807, overleden te 's-Hertogenbosch op 23 augustus 1875, 67 jaar en 264 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, overleden te 's-Hertogenbosch op 11 september 1834.

VII-u Catharina Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1807 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 20 december 1874, 67 jaar en 178 dagen oud, dochter van Lambertus Clarijs (VI-k) en Helena Jurgens. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 december 1836, op 29-jarige leeftijd met Sebastianus Joannes Schrammen, geboren te Vlissingen, overleden te Willemstad (NB) op 30 juli 1865, zoon van Johannes Schrammen en Sijbilla Elizabeth Rinkel. Uit dit huwelijk:

 1. Sibillia Elisabeth Schrammen, geboren te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Willemstad (NB) op 30 juli 1864 met Joannes Anne Groeneboom, geboren te Schoterland, zoon van Joannes Willem Groeneboom en Anna Elisabeth Leeuwe.

VII-v Joannes Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 29 maart 1795, gedoopt te Wouw (NB) op 29 maart 1795 (RK), overleden te Steenbergen op 15 december 1875, 80 jaar en 261 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (VI-m) en Anna Cornelia Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Hermina van den Havoirt (29 jaar oud), gedoopt te Baarle-Hertog (BelgiŽ) op 15 april 1792, overleden te Steenbergen op 28 december 1851, 59 jaar en 257 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, geboren te Oude Tonge (ZH) op 11 augustus 1823 (RK), volgt onder VIII-as.
 2. Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 juni 1832 (RK), volgt onder VIII-at.
 3. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 juli 1835, overleden aldaar op 26 april 1889, 53 jaar en 286 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juni 1863, op 27-jarige leeftijd met Johanna Plasmans (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1833, overleden te Steenbergen op 26 februari 1891, 58 jaar oud, dochter van Pieter Plasmans en Cornelia van Tilburg.

VII-w Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 23 november 1800, wonende te Tholen, overleden aldaar op 6 mei 1833, 32 jaar en 164 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (VI-m) en Anna Cornelia Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 21 september 1824, op 23-jarige leeftijd (1) met Adriana Hertogh (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1802. Hij is getrouwd te Tholen op 18 november 1827, op 26-jarige leeftijd (2) met Antonetta Tuijtjens (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Tholen in het jaar 1807, dochter van Franciscus Tuijtjens en Adriana Verdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, zadelmaker, geboren te Tholen op 1 november 1828, overleden aldaar op 21 mei 1850, 21 jaar en 201 dagen oud.
 2. Joannes Clarijs, geboren te Tholen (Zeeland) op 18 november 1829, volgt onder VIII-au.
 3. Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 18 februari 1831, overleden aldaar op 18 oktober 1831, 242 dagen oud.
 4. Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 8 november 1832, volgt onder VIII-av.

VII-x Elisabeth Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1806 (RK), dochter van Godefridus Clarijs (VI-m) en Anna Cornelia Jansen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 november 1831, op 25-jarige leeftijd met Adrianus de Bie (26 jaar oud), kuiper, geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1805, zoon van Gerardus de Bie en Paulina Wouts.
(Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 4 februari 1829, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia Adan (22 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 7 juni 1806, gedoopt aldaar op 7 juni 1806 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Coppens en Joanna Hagens (namens Cornelia Uijtdewillige)), overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1831, 24 jaar en 361 dagen oud, dochter van Emanuel Jacobus Henricus Adan en Joanna Coppens.) Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Johannes de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 10 september 1832 (doopgetuigen waren Petrus Jauffred en George Christiaan Willem Zander).
 2. Anna Cornelia Maria de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 22 november 1833 (doopgetuigen waren Franciscus van den Hoek en Adrianus Blaskens), overleden te Nivelles.
 3. Paulina Helena de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 11 februari 1835 (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Jacobus Melsen), overleden te Bergen op Zoom op 31 maart 1836, 1 jaar en 49 dagen oud.
 4. Jacobus Petrus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1837 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 7 maart 1884, 47 jaar en 34 dagen oud.
 5. Berbera Maria de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1837 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Bergen op Zoom op 27 maart 1837, 53 dagen oud.
 6. Henricus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1838 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 13 oktober 1874, 35 jaar en 289 dagen oud.

VII-y Anna Philippina Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 29 april 1808 (RK), dochter van Godefridus Clarijs (VI-m) en Anna Cornelia Jansen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 mei 1836, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Segers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1808. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Segers, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1838.
 2. Martien Segers, geboren te Steenbergen op 16 november 1840.

VII-z Jacobus Clarijs, zadelmaker en behanger, geboren te Steenbergen op 2 september 1813 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1890, 77 jaar en 54 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (VI-m) en Joanna van Bemden. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1841, op 27-jarige leeftijd met Beatrix Anna Otgens (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 december 1815, dochter van Joannes Otgens en Beatrix van Osch. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Jan Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 16 maart 1842 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1918, 75 jaar en 299 dagen oud.
 2. Beatrix Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 november 1843 (RK), overleden aldaar op 24 januari 1917, 73 jaar en 68 dagen oud.
 3. Geertruida Frederika Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 oktober 1845 (RK).
 4. Joanna Agatha Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1848 (RK).
 5. Jan Gerard Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 13 mei 1850 (RK).
 6. Beatrix Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1853 (RK).
 7. Adriana Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 16 juni 1855 (RK).
 8. Pieter Frans Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1857 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 november 1884, op 27-jarige leeftijd met Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder VIII-ag.

VII-aa Johannes Clarijs, arbeider en wegwachter, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1814 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 28 april 1861, 46 jaar en 268 dagen oud, zoon van Jan Clarijs (VI-n) en Joanna Mulder. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1836, op 21-jarige leeftijd met Adriana van Akkeren (21 jaar oud), arbeidster en tapster, geboren te Steenbergen in het jaar 1815. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 10 augustus 1837, volgt onder VIII-aw.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 30 september 1839 (doopgetuigen waren Evert Johannes Bregt en Antonius Overhoff), volgt onder VIII-ax.
 3. Cornelis Gores Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1841, volgt onder VIII-ay.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1845, volgt onder VIII-az.
 5. Arnoldus Adrianus Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1847, volgt onder VIII-ba.
 6. Johannes Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1850, volgt onder VIII-bb.
 7. Franciscus Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 12 januari 1853.

VII-ab Cornelis Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1812 (RK), overleden aldaar op 11 juli 1900, 87 jaar en 278 dagen oud, zoon van Philippus Corneliszoon Clarijs (VI-o) en Maria Catharina Uijtdewilligen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 6 augustus 1857, op 44-jarige leeftijd met Adriana de Bie (37 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 31 mei 1820, overleden te Kruisland (NB) op 21 juli 1891, 71 jaar en 51 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 11 december 1858 (RK), volgt onder VIII-bc.
 2. Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 januari 1860, overleden aldaar op 15 januari 1860, 3 dagen oud.
 3. Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 april 1861 (RK), volgt onder VIII-bd.

VII-ac Johannes Clarijs, landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 16 januari 1816 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Kruisland (NB) op 24 januari 1864, 48 jaar en 8 dagen oud, zoon van Philippus Corneliszoon Clarijs (VI-o) en Maria Catharina Uijtdewilligen. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 17 juli 1847, op 31-jarige leeftijd met Joanna Cornelissen (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1819, dochter van Joannes Baptista Cornelissen en Elisabeth Melsen. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 juni 1848 (RK), volgt onder VIII-be.
 2. Kornelis Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 mei 1850.
 3. Elizabet Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 30 mei 1852 (RK), volgt onder VIII-bf.
 4. Maria Catharina Ludovica Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 februari 1854 (RK), volgt onder VIII-bg.
 5. Cornelia Rosalina Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 juli 1855, overleden aldaar op 12 juli 1855, 6 dagen oud.
 6. Cornelia Rosalina Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 juli 1856, overleden aldaar op 26 juli 1857, 1 jaar en 24 dagen oud.
 7. Jacobus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 november 1858.
 8. Adriana Cornelia Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 25 maart 1862, overleden aldaar op 2 januari 1882, 19 jaar en 283 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 mei 1881, op 19-jarige leeftijd met Marijn Koenraadt (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 juli 1858, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 3 mei 1933, 74 jaar en 289 dagen oud, zoon van Antonius Koenraadt en Petronilla Huijsmans.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1888, op 29-jarige leeftijd met Maria Adriana Potters (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 september 1864 (RK), overleden aldaar op 7 augustus 1954, 89 jaar en 326 dagen oud, dochter van Jan Janszoon Potters en Petronilla van Bavel.)

VII-ad Cornelia Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 januari 1792 (RK), dochter van Joannes Baptista Ceulemans en waarschijnlijk Adriana van Loenhout (VI-p). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 25 mei 1820, op 28-jarige leeftijd met Adriaan de Kijzer (32 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 11 mei 1788 (doopgetuigen waren Walterus Moors en Petronilla Boerkens), zoon van Joannes de Kijzer en Johanna Moors. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 15 mei 1826 (doopgetuigen waren Doris Kokken en Leendert Verbeek), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Johanna de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 28 oktober 1831 (doopgetuigen waren Wouter de Keizer en Jan Kokken), volgt onder VIII-bh.
 3. Johannes Baptist de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1836 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus de Keijzer), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).

VII-ae Anna Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 oktober 1795, dochter van Joannes Baptista Ceulemans en waarschijnlijk Adriana van Loenhout (VI-p). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 4 mei 1825, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Keijl (27 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 11 maart 1798 (RK) (doopgetuigen waren Egidius Heeren en Maria Jochems), zoon van Egidius Keijl en Cornelia Santboer. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 9 februari 1826 (doopgetuigen waren Theodorus Kokken en Jan de Vos), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Johannes Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1828 (doopgetuigen waren Willem Luijks en Jacobus de Keizer), volgt onder VIII-bi.
 3. Petrus Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 2 februari 1834 (doopgetuigen waren Petrus Wilhelmus van Wesel en Bastiaan Bastiaanse), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).

VIII-a Anna Maria van Etten, arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 20 januari 1799 (RK), overleden te Steenbergen op 29 april 1847, 48 jaar en 99 dagen oud, dochter van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1837, op 38-jarige leeftijd met Adriaan Huismans (37 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1800.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 10 september 1824, op 24-jarige leeftijd met Maria Teuns (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1799, dochter van Kornelis Teuns en Maria van der Heijden.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Huismans, geboren te Steenbergen op 10 mei 1837, overleden te Halsteren (NB) op 21 juni 1879, 42 jaar en 42 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 november 1877, op 40-jarige leeftijd met Johannes Roolvink (51 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1826, overleden aldaar op 15 mei 1899, 73 jaar oud.
  (Hij is later getrouwd te Bergen op Zoom op 19 april 1880, op 54-jarige leeftijd met Cornelia de Vos, geboren te Steenbergen, dochter van Johannes Wilhelmus de Vos en Helena Roelants.)
 2. Jan Huismans, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1838.
 3. Petrus Huismans, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 december 1840.

VIII-b Joannes van Etten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 januari 1800 (RK), zoon van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius.
Hij was gehuwd met Johanna Damen, geboren te Oud Gastel in het jaar 1809 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 29 september 1833, volgt onder IX-a.
 2. Petrus van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 3 januari 1838 (RK).
  Hij was gehuwd met Lena Jogchims, geboren te Oude Tonge (ZH) op 18 mei 1848 (RK).
 3. Catharina van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 13 november 1843, volgt onder IX-b.

VIII-c Adriaan van Etten, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 5 februari 1801 (RK), overleden te Wouw (NB) op 6 september 1848, 47 jaar en 214 dagen oud, zoon van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1835, op 34-jarige leeftijd met Dingena Voorbraak (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1814, overleden aldaar op 14 maart 1871, 57 jaar oud, dochter van Jan Voorbraak en Suzanna Verhoeven.
(Zij was later gehuwd met Paulus Leijsen, geboren in het jaar 1823, overleden te Wouw (NB) op 1 april 1871, 48 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1835 (RK), volgt onder IX-c.
 2. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1837, volgt onder IX-d.
 3. Maria Cornelia van Etten, geboren te Wouw (NB) op 8 december 1839 (RK), volgt onder IX-e.
 4. Petrus van Etten, geboren te Steenbergen op 10 april 1842, overleden aldaar op 14 februari 1893, 50 jaar en 310 dagen oud.
 5. Marijn van Etten, geboren te Wouw (NB) op 22 januari 1844 (RK), volgt onder IX-f.
 6. Jacobus van Etten, geboren te Wouw (NB) op 1 april 1847 (RK), volgt onder IX-g.

VIII-d Kornelis van Etten, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op 31 juli 1804 (RK), overleden op 22 juni 1880, 75 jaar en 327 dagen oud, zoon van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 17 november 1825, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Sebrechts (30 jaar oud), geboren te Wouw (NB) in het jaar 1795. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 7 februari 1841 (RK), volgt onder IX-h.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 9 mei 1830, op 25-jarige leeftijd (2) met Anna Maria de Bot (28 jaar oud), dienstmeid, gedoopt te Roosendaal op 23 februari 1802 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Dongen (voor Petro van Dongen) en Helena Berg), overleden te Steenbergen op 22 juni 1888, 86 jaar en 120 dagen oud, dochter van Theodorus de Bot en Maria van Dongen.

VIII-e Jan van Etten, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op 31 juli 1804 (RK), overleden te Steenbergen op 9 februari 1856, 51 jaar en 193 dagen oud, zoon van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1830, op 25-jarige leeftijd met Adriana Maria van Meer (22 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 2 april 1808 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Raets en Cornelia van Gaens), overleden te Steenbergen op 13 januari 1879, 70 jaar en 286 dagen oud, dochter van Joseph Nicolai van Meer en Petronilla Joannes Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op 28 september 1831, overleden aldaar op 4 augustus 1849, 17 jaar en 310 dagen oud.
 2. Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1833, volgt onder IX-i.
 3. Johannes van Etten, mandenbreier, geboren te Steenbergen op 22 december 1836, overleden aldaar op 15 oktober 1849, 12 jaar en 297 dagen oud.
 4. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen op 11 november 1839 (RK), volgt onder IX-j.
 5. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 7 mei 1843, overleden aldaar op 17 januari 1850, 6 jaar en 255 dagen oud.
 6. Martien van Etten, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1848, overleden aldaar op 17 september 1849, 1 jaar en 17 dagen oud.
 7. Joanna van Etten, geboren te Kruisland (NB) op 31 augustus 1852 (RK), volgt onder IX-k.

VIII-f Antonij IJzermans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1797 (RK), overleden aldaar op 2 november 1825, 28 jaar en 176 dagen oud, zoon van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (VII-b). Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 september 1820, op 23-jarige leeftijd met Petronilla de Klerk (18 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1802, overleden aldaar op 15 december 1875, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, schippersknecht, geboren te Steenbergen op 27 maart 1822, overleden te Rijkevorsel. Hij is getrouwd te Roosendaal op 16 december 1847, op 25-jarige leeftijd met Hendrika de Rooij (31 jaar oud), dienstbode, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1816.
 2. Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op 12 juni 1825, volgt onder IX-l.

VIII-g Jan IJzermans, arbeider en meedroger, gedoopt te Steenbergen op 17 september 1802 (RK), overleden aldaar op 17 november 1869, 67 jaar en 61 dagen oud, zoon van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (VII-b). Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 augustus 1826, op 23-jarige leeftijd met Maria Elzabeth Janssen (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1802, overleden te Terheijden (NB) op 13 januari 1880, 77 jaar en 84 dagen oud, dochter van Jan Janssen en Adriana Verbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1828, overleden aldaar op 7 februari 1831, 2 jaar en 167 dagen oud.
 2. Joanna IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 april 1830, overleden aldaar op 27 augustus 1859, 29 jaar en 123 dagen oud.
 3. Antonij IJzermans, geboren te Steenbergen op 3 januari 1832, overleden aldaar op 18 maart 1836, 4 jaar en 75 dagen oud.
 4. Adriana Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 mei 1833.
 5. Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 12 mei 1835.
 6. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1837.
 7. Antonij IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1840 (RK), volgt onder IX-m.

VIII-h Adrianus IJzermans, arbeider en schipper, geboren te Steenbergen op 27 februari 1811, zoon van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (VII-b). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 mei 1834, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Catharina Mulders (26 jaar oud), dienstbode, gedoopt te Steenbergen op 26 mei 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes C. de Bruijn en Cornelia de Bruijn), overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 17 september 1851, 44 jaar en 114 dagen oud, dochter van Jacobus Mulders en Anna Catharina de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 december 1835, volgt onder IX-n.
 2. Anna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 12 december 1836 (RK), volgt onder IX-o.
 3. Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1839 (RK) (doopgetuigen waren Jan Pootters en Christiaan de Blaaij), volgt onder IX-p.
 4. Jacobus IJzermans, koffiehuishouder in Antwerpen, geboren te Steenbergen op 5 maart 1842.
Hij is getrouwd op 14 december 1852, op 41-jarige leeftijd (2) met Helena van Beeck (49 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1803, overleden aldaar op 30 maart 1889, 86 jaar oud.

VIII-i Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1813, overleden te Roosendaal op 5 december 1867, 54 jaar en 100 dagen oud, dochter van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (VII-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 april 1833, op 19-jarige leeftijd met Adriaan Kriesels (24 jaar oud), schipper, gedoopt te Roosendaal op 23 september 1808 (doopgetuige was Adriana Bol), overleden na 5 december 1867, minstens 59 jaar en 73 dagen oud, zoon van Adriaan Kriesels en Petronella BriŽr. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Kriesels, geboren te Steenbergen op 18 januari 1834, overleden te Roosendaal op 11 augustus 1881, 47 jaar en 205 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 16 mei 1865, op 31-jarige leeftijd met Henricus Johannes de Bot (32 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 april 1833, zoon van Gijsbert de Bot en Maria Hendriks.
 2. Antonij Kriesels, schipper, geboren te Steenbergen op 5 november 1835. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 12 september 1867, op 31-jarige leeftijd met Adriana Maria Hermus (26 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1841.
 3. Adriaan Kriesels, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1837, volgt onder IX-q.
 4. Cornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 2 juli 1839.
 5. Joanna Kriesels, geboren te Steenbergen op 13 juli 1840, ongehuwd overleden te Roosendaal op 2 januari 1883, 42 jaar en 173 dagen oud.
 6. Kornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 24 november 1842.
 7. Jan Kriesels, geboren te Steenbergen op 1 december 1844.
 8. Petronilla Kriesels, geboren te Steenbergen op 27 januari 1846, volgt onder IX-r.
 9. Kornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 14 augustus 1848.
  Adriaan Kriesels vader op maandag 14 augustus 1848 Steenbergen
  Datum van de akte: 13-08-1848
  Voornaam kind: Kornelis
  Achternaam kind: Kriesels
  Vader: Adriaan Kriesels
  Beroep van de vader: schipper
  Moeder: Joanna IJzermans
  Adres: Wijk B nummer 93
  Opmerkingen: Aktedatum en/of geboortedatum onjuist.
 10. Wilhelmus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal op 25 december 1851, volgt onder IX-s.
 11. Petrus Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal op 8 januari 1855, ongehuwd overleden aldaar op 27 augustus 1910, 55 jaar en 231 dagen oud.
 12. Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal op 22 juli 1857.

VIII-j Theodoor de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 juli 1813, overleden aldaar op 11 februari 1844, 30 jaar en 202 dagen oud, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (VII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 november 1839, op 26-jarige leeftijd met Geertrui van Zundert (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, dochter van Daniel van Zundert en Cornelia Wagemakers.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 23 april 1853, op 40-jarige leeftijd met Willem van Dorst (29 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1824, zoon van Marijnus van Dorst en Catharina van Poeijer.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 16 september 1840. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1880, op 39-jarige leeftijd met Anna Maria Keunings (44 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1836.
 2. Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1842.
 3. Theodoor de Jong, geboren te Steenbergen op 20 maart 1844 (RK), volgt onder IX-t.

VIII-k Jan de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1815, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (VII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1839, op 24-jarige leeftijd met Carolina IJzermans (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 30 juli 1816, dochter van Karel IJzermans en Maria Rovers.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1848, op 31-jarige leeftijd met Jan Hertogh (25 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1823, zoon van Jan Hertogh en Adriana van Nuffelen.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1839.

VIII-l Adriaan de Jong, landbouwer, geboren te Steenbergen op 20 mei 1822, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (VII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1860, op 38-jarige leeftijd met Petronilla Baselier (30 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1830, dochter van Martien Baselier en Maria Elizabet Gabriels. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Martien Jan de Jong, vrachtrijder, geboren te Steenbergen op 26 februari 1861, wonende te Oud en Nieuw Gastel (NB), overleden te Roosendaal op 18 augustus 1939, 78 jaar en 173 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1890, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Maas (32 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1858, dochter van Pieter Maas en Adriana Cornelia van Elsakker.
 2. Jan Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 27 januari 1862. Hij is getrouwd te Teteringen (NB) op 3 oktober 1917, op 55-jarige leeftijd met Margaretha Post Uiterweer, geboren te Breda, dochter van Hermannus Joannes Eliza Post Uiterweer en Margaretha Swijgman.
 3. Kornelis Martien de Jong, geboren te Steenbergen op 27 januari 1862.
 4. Maria Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1863, volgt onder IX-u.
 5. Pieter Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 17 januari 1864, volgt onder IX-v.
 6. Adriana Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 11 februari 1865 (RK), volgt onder IX-w.
 7. Adriaan Jacobus Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1866, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 mei 1946, 79 jaar en 209 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1906, op 40-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Wezel (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 februari 1878, dochter van Wilhelmus van Wezel en Cornelia de Bruijn.
 8. Jacobus Antonij de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867.
 9. Joanna Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867 (RK), volgt onder IX-x.
 10. Dimphna Johanna de Jong, geboren te Steenbergen op 26 juli 1869.
 11. Wilhelmina Geertrui de Jong, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1871, overleden te Roosendaal op 29 november 1924, 53 jaar en 41 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1910, op 38-jarige leeftijd met Adrianus Jongmans (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1878, overleden te Roosendaal op 5 juni 1938, 60 jaar oud.
 12. Alphonsus Martinus de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1873.

VIII-m Anna Maria de Jong, landbouwster, geboren te Steenbergen op 29 mei 1826, dochter van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (VII-c). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 november 1852, op 26-jarige leeftijd met Antonij Baselier (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 17 december 1820, zoon van Martien Baselier en Maria Elizabet Gabriels. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Baselier, geboren te Steenbergen op 10 februari 1853, volgt onder IX-y.
 2. Willem Baselier, geboren te Steenbergen op 10 januari 1855, overleden te Halsteren (NB) op 13 september 1918, 63 jaar en 246 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Baselier, geboren te Steenbergen op 1 juli 1856 (RK), overleden op 20 oktober 1921, 65 jaar en 111 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 oktober 1882, op 26-jarige leeftijd met Charles Mattheus Jansen (24 jaar oud), onderwijzer, geboren te Bergen op Zoom op 26 september 1858 (RK) (doopgetuigen waren George Andreas La Riviere en Jacobus Kruf), wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 42), overleden te Bergen op Zoom op 19 januari 1935, 76 jaar en 115 dagen oud, zoon van Pieter Johannes Jansen en Johanna Jacoba Palmars.
 4. Maria Johanna Baselier, geboren te Steenbergen op 22 maart 1858, volgt onder IX-z.
 5. Pieter Jacobus Baselier, geboren te Steenbergen op 3 januari 1860, overleden te Bergen op Zoom op 16 april 1889, 29 jaar en 103 dagen oud.

VIII-n Marijn Mangelaars, tapper en pakdrager, geboren te Steenbergen op 22 juni 1817 (RK), overleden te Roosendaal op 4 januari 1871, 53 jaar en 196 dagen oud, zoon van Cornelius Mangelaars (VII-d) en Petronilla de Bruijn. Hij is getrouwd te Steenbergen op 14 augustus 1846, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Bruijn (25 jaar oud), winkelierster, geboren te Steenbergen op 1 februari 1821 (RK), overleden te Roosendaal op 27 december 1890, 69 jaar en 329 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petronella Mangelaars, geboren te Roosendaal op 14 februari 1847 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 7 juli 1914, begraven aldaar op 10 juli 1914, 67 jaar en 143 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1886, op 39-jarige leeftijd met Cornelis Strijers (48 jaar oud), landbouwer en rentenier, geboren te Roosendaal op 10 juli 1838 (RK), overleden te Wouw (NB) op 4 maart 1909, 70 jaar en 237 dagen oud, zoon van Jan Strijers en Anna Cornelia Mangelaars.
 2. Cornelis Antonius Mangelaars, geboren te Roosendaal op 31 augustus 1849 (RK), overleden aldaar op 23 april 1852, 2 jaar en 236 dagen oud.
 3. Johanna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 28 mei 1853 (RK), volgt onder IX-aa.
 4. Johanna Mangelaars, geboren te Roosendaal op 6 december 1855 (RK), volgt onder IX-ab.
 5. Cornelius Antonius Mangelaars, landbouwer, geboren te Roosendaal op 18 januari 1859 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 18 februari 1927, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 21 februari 1927, 68 jaar en 31 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 14 januari 1909, op 49-jarige leeftijd met Johanna Jacoba van Meel (51 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 januari 1858 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 3 september 1930, 72 jaar en 244 dagen oud, dochter van Petrus van Meel en Johanna Catharina Janssens.
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 17 april 1902, op 44-jarige leeftijd met Adrianus Somers (43 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 10 juni 1858 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1907, 49 jaar en 129 dagen oud, zoon van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek.)
 6. Anna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 21 september 1861 (RK), volgt onder IX-ac.

VIII-o Antonia Mangelaars, dienstbode, geboren te Steenbergen in het jaar 1823, overleden aldaar op 14 april 1856, 33 jaar oud, dochter van Cornelius Mangelaars (VII-d) en Petronilla de Bruijn. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 juni 1851, op 28-jarige leeftijd met Jan Hoendervangers (29 jaar oud), landbouwersknecht en arbeider, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1821, overleden te Dinteloord op 13 maart 1862, 40 jaar en 198 dagen oud, zoon van Cornelius Hoendervangers en Adriana van Tichelen.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 19 februari 1859, op 37-jarige leeftijd met Maria Zonruiter (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Stavenisse op 7 december 1835 (RK), overleden te Steenbergen op 17 november 1907, 71 jaar en 345 dagen oud. (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 30 juli 1864, op 28-jarige leeftijd met Kornelis van Loon (39 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 26 april 1825 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1907, 82 jaar en 167 dagen oud, zoon van Adriaan van Loon en Anna Maria van Tilburg. (Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 23 augustus 1853, op 28-jarige leeftijd met Elizabeth Matthijssen (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 5 april 1829 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 18 juli 1859, 30 jaar en 104 dagen oud, dochter van Nicolaas Matthijssen en Adriana Verschuren.))) Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 1 november 1851, volgt onder IX-ad.
 2. Petronilla Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 10 november 1853, volgt onder IX-ae.

VIII-p Marijnus van Beethoven, wagenmaker, geboren te Wouw (NB) op 17 maart 1836 (RK), wonende te Leur (NB), overleden te Etten-Leur (NB) op 21 september 1914, 78 jaar en 188 dagen oud, zoon van Henricus van Beethoven en Joanna Mangelaars (VII-e). Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 26 mei 1873, op 37-jarige leeftijd (1) met Adriana Houtepen (31 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 20 september 1841 (RK), overleden te Etten-Leur (NB) op 13 september 1874, 32 jaar en 358 dagen oud, dochter van Willem Houtepen en Catharina Panen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina van Beethoven, geboren te Etten-Leur (NB) op 4 september 1874 (RK), overleden aldaar op 26 juli 1940, 65 jaar en 326 dagen oud.
Hij is getrouwd te Etten-Leur (NB) op 27 oktober 1875, op 39-jarige leeftijd (2) met Maria Adriana Nooijens (33 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) op 9 april 1842 (RK), overleden aldaar op 10 februari 1911, 68 jaar en 307 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrikus van Beethoven, wagenmaker, geboren te Etten-Leur (NB) op 10 september 1876 (RK), overleden aldaar op 23 september 1943, 67 jaar en 13 dagen oud.

VIII-q Anna Maria Mangelaars, geboren te Steenbergen op 7 juli 1832, overleden te Dinteloord op 14 januari 1913, 80 jaar en 191 dagen oud, dochter van Jan Mangelaars (VII-f) en Antonia van Tilburg. Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 31 mei 1865, op 32-jarige leeftijd met Johannes Kessel (33 jaar oud), koopman, geboren te Oudenbosch (NB) in het jaar 1832, overleden te Halsteren (NB) op 9 april 1887, 55 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Kessel, geboren te Oudenbosch (NB) op 15 augustus 1866, overleden te Klundert (NB) op 18 augustus 1922, 56 jaar en 3 dagen oud. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 augustus 1894, op 28-jarige leeftijd met Adriana Johanna van Aken (28 jaar oud), geboren te Fijnaart (NB) op 17 april 1866 (RK), overleden te Steenbergen op 21 mei 1937, 71 jaar en 34 dagen oud, dochter van Adrianus van Aken en Anna Cornelia Backx.
  (Zij is later getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 september 1923, op 57-jarige leeftijd met Jan Pieter Oerlemans (56 jaar oud), kleermaker en caféhouder, geboren te Steenbergen op 6 februari 1867 (RK), overleden aldaar op 21 maart 1948, 81 jaar en 44 dagen oud, zoon van Kornelis Andries Oerlemans en Helena Pinxteren. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 29 augustus 1898, op 31-jarige leeftijd met Adriana Petronilla Backx (32 jaar oud), geboren te Steenbergen op 27 mei 1866, overleden aldaar op 12 juli 1906, 40 jaar en 46 dagen oud, dochter van Gerard Jakob Backx en Catharina Cornelia Freijters.))
 2. Antonetta Maria Kessel, dienstbode, geboren te Oudenbosch (NB) op 10 augustus 1868, wonende te Roosendaal, overleden te Dinteloord op 10 februari 1957, 88 jaar en 184 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 mei 1898, op 29-jarige leeftijd met Petrus Johannis Heijkoop (30 jaar oud), metselaar, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1868, zoon van Antonij Heijkoop en Maria Cornelia van Meer.
 3. Adriana Dimphena Kessel, geboren te Oudenbosch (NB) op 31 augustus 1870.

VIII-r Philippus Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 november 1845, zoon van Joannes Clarijs (VII-g) en Maria Elizabeth Leijten. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 3 juni 1869, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van der Ouderaa, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Dimphena Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1871. Zij is getrouwd te Maria Mertelmans op 6 juli 1914, op 43-jarige leeftijd met Henricus Molenschot (29 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1885.
 2. Dimphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) in het jaar 1877, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 februari 1952, 75 jaar oud.
 3. Anna Johanna Maria Allegonda Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1879. Zij is getrouwd te Maria Mertelmans op 25 juni 1918, op 39-jarige leeftijd met Norbertus Gillis (39 jaar oud), geboren te Gilze-Rijen (NB) in het jaar 1879.

VIII-s Cornelis Johannes Clarijs, landbouwer, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 18 oktober 1848, overleden te Steenbergen op 21 maart 1910, 61 jaar en 154 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (VII-g) en Maria Elizabeth Leijten. Hij is getrouwd te den Bommel (ZH) op 5 juni 1872, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Jacobs (24 jaar oud), landbouwster, geboren te den Bommel (ZH) op 5 juli 1847. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes P Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) op 16 maart 1873.
 2. Petrus Johannes Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) op 13 maart 1874, wonende te USA.
 3. Jacobus C. Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) op 3 mei 1876.
 4. Martina Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 april 1878, volgt onder IX-af.
 5. Maria Martina Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1878. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 juli 1912, op 34-jarige leeftijd met Matthijs Johannes Rampaart (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1885.
 6. Cornelis P. Clarijs, geboren te Steenbergen op 20 maart 1880.
 7. Antonij M. Clarijs, geboren te Steenbergen op 30 juni 1882.
 8. Cornelia Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 februari 1885.
 9. Johanna d. Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 maart 1886.

VIII-t Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB), overleden te Roosendaal op 25 oktober 1905, dochter van Joannes Clarijs (VII-g) en Maria Elizabeth Leijten. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 28 november 1882 met Cornelis Hubertus Sweere (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op 1 juni 1856, overleden aldaar op 9 januari 1928, 71 jaar en 222 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Gerardus Johannes Maria Sweere, vlasser, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 22 april 1884, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 november 1949, 65 jaar en 219 dagen oud.
 2. Johannes Jacobus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 augustus 1885. Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 mei 1919, op 33-jarige leeftijd met Anna Adriana van Loon (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 augustus 1898 (RK), dochter van Jacobus Jozef van Loon en Antonia van Gurp.
 3. Jacobus Johannes Maria Sweere, koopman, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 4 november 1886, overleden aldaar op 26 december 1957, 71 jaar en 52 dagen oud. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 6 februari 1922, op 35-jarige leeftijd met Maria Johanna van Dorst (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Dinteloord (NB) op 2 oktober 1893 (RK), wonende te Dordrecht en te Breda, overleden te Oudenbosch (NB) op 2 december 1925, 32 jaar en 61 dagen oud, dochter van Pieter van Dorst en Pieternella van Gaans.
 4. Aloisius Philipus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 10 augustus 1890, volgt onder IX-ag.
 5. Franciscus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 september 1894.
 6. Antonius Ignatius Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 januari 1896. Hij is getrouwd te Etten-Leur (NB) op 27 oktober 1923, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Martens.
 7. Petrus Adrianus Maria Sweere, geboren te Maria Mertelmans op 6 november 1897, overleden aldaar op 27 oktober 1898, 355 dagen oud.
 8. Maria Cornelia Pieternella Sweere, geboren te Maria Mertelmans op 19 februari 1900, overleden te Breda op 11 november 1913, 13 jaar en 265 dagen oud.

VIII-u Adriana Catharina Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 maart 1848, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 13 november 1926, 78 jaar en 235 dagen oud, dochter van Pieter Clarijs (VII-h) en Adriana Cornelia Tholenaar. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 24 augustus 1880, op 32-jarige leeftijd met Hubertus Sweere (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1840, overleden aldaar op 30 november 1901, 61 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Johannes Sweere, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 14 juni 1881. Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 februari 1918, op 36-jarige leeftijd met Adriana Gertrudis Cornelia Koopmans (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1894, dochter van Johannis Henrikus Koopmans en Joanna Jacoba Roeijers.
 2. Adriana Cornelia Johanna Sweere, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 4 februari 1889. Zij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 30 mei 1911, op 22-jarige leeftijd met Petrus Johannes Maria Koenraadt (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 oktober 1881, zoon van Martinus Adrianus Johannes Koenraadt en Maria Catharina Anna Martelmans.

VIII-v Maria Johanna Francisca Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 april 1859, overleden te Dinteloord (NB) op 7 oktober 1911, 52 jaar en 167 dagen oud, dochter van Pieter Clarijs (VII-h) en Adriana Cornelia Tholenaar. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 29 mei 1883, op 24-jarige leeftijd met Willem van der Riet (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 22 juni 1854, overleden aldaar op 14 mei 1898, 43 jaar en 326 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Johannis van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 26 maart 1884.
 2. Petrus Cornelis Marie van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 4 augustus 1885, wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 13 april 1957, 71 jaar en 252 dagen oud. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 9 mei 1911, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Adriana Maria de Wit, geboren te Steenbergen.
 3. Johannis Petrus Casper van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 5 januari 1889.
 4. Cornelis Wilhelmus Maria van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 16 april 1897, volgt onder IX-ah.
 5. Christiaan van der Riet, overleden te Dinteloord (NB) op 18 april 1883.

VIII-w Maria Catharina Schoutens, landbouwster, geboren te Steenbergen op 11 november 1851, dochter van Karel Jan Schoutens en Dijmphna Clarijs (VII-i). Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Pieter Martien Koenraadt (30 jaar oud), landbouwer en winkelier, geboren te Steenbergen op 19 mei 1846, zoon van Marijnus Martinus Koenraadt en Maria Carolina Petronilla Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Martien Koenraadt, geboren te Steenbergen op 19 juli 1877.
 2. Karel Jan Laurens Koenraadt, geboren te Steenbergen op 15 juli 1879. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1906, op 26-jarige leeftijd met Elizabet Maria Joanna van de Wijngaart (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 oktober 1885.
 3. Dijmphna Maria Henrika Koenraadt, geboren te Dinteloord (NB) op 7 september 1882, overleden te Dongen (NB) op 8 juli 1928, 45 jaar en 305 dagen oud.
 4. Maria Pieternella Cornelia Koenraadt, geboren te Dinteloord (NB) op 31 december 1886, overleden te Bergen op Zoom op 28 maart 1936, 49 jaar en 88 dagen oud. Zij is getrouwd te Helmond op 11 augustus 1923, op 36-jarige leeftijd met Guillaume Francois Fortanier (36 jaar oud), geboren te Arnhem in het jaar 1887.
 5. Johannes Jacobus Theodoor Koenraadt, geboren te Steenbergen op 11 juli 1889.

VIII-x Hendrik Kornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 december 1858 (RK), overleden aldaar op 14 december 1908, 50 jaar en 5 dagen oud, zoon van Karel Jan Schoutens en Dijmphna Clarijs (VII-i). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 juni 1891, op 32-jarige leeftijd met Petronilla Fraters (36 jaar oud), dienstbode en herbergierster, geboren te Steenbergen op 6 juni 1855 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1938, 82 jaar en 358 dagen oud, dochter van Adriaan Fraters en Adriana Hagenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Karel Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 mei 1892 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 2. Dimphna Adriana Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 juli 1893 (RK).
 3. Adriana Anna Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 juni 1894, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Loenhout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1896, zoon van Theodorus van Loenhout en Dorothea Cornelia Bosters.
 4. Maria Petronella Schoutens, geboren te Steenbergen op 5 april 1897 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juni 1931, op 34-jarige leeftijd met Adrianus Mattheus Schoutens (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 23 juli 1899, zoon van Adriaan Cornelis Schoutens en Joanna Hertogs.
 5. Adrianus Hendrik Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 28 mei 1898 (RK), wonende te Huijbergen (NB).

VIII-y Catharina de Klerk, geboren te Steenbergen op 5 december 1842 (RK), dochter van Johannes de Klerk en Anna Clarijs (VII-j). Zij is getrouwd te Roosendaal op 25 oktober 1871, op 28-jarige leeftijd met Johannes Ijzermans (28 jaar oud), timmerman en fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal op 27 december 1842 (RK), overleden aldaar op 13 september 1900, 57 jaar en 260 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Marinus Ijzermans, bakker, geboren te Roosendaal op 19 december 1872 (RK).

VIII-z Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1835 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 21 januari 1913, 77 jaar en 295 dagen oud, dochter van Jan Clarijs (VII-k) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 oktober 1860, op 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis Hagenaars (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1830, overleden te Wouw (NB) op 14 juni 1871, 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1863 (RK), volgt onder IX-ai.
 2. Adrianus Hagemaars, geboren te Wouw (NB), volgt onder IX-aj.
Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 januari 1881, op 45-jarige leeftijd (2) met Johannes Post, handelaar, geboren te Muiden (NH), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 8 juli 1889.

VIII-aa Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 maart 1838, overleden te Zevenbergen (NB) op 10 juli 1907, 69 jaar en 105 dagen oud, zoon van Jan Clarijs (VII-k) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 19 juni 1874, op 36-jarige leeftijd met Maria Hendriks, overleden te Zevenbergen (NB) op 26 april 1928. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pins Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 15 mei 1875, overleden aldaar op 1 juni 1875, 17 dagen oud.
 2. Johannes Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 11 mei 1876, overleden aldaar op 28 mei 1941, 65 jaar en 17 dagen oud. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 22 mei 1912, op 36-jarige leeftijd met Elisabeth Goverdina Maria Huijsmans (36 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 22 mei 1876.
 3. Maria Anna Cornelia Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 30 december 1877, overleden aldaar op 10 mei 1945, 67 jaar en 131 dagen oud. Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 20 juni 1900, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Gillis van Hooft.
 4. Johannes Arnoldus Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 11 mei 1879, overleden aldaar op 30 april 1880, 355 dagen oud.
 5. Cornelis Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 15 december 1882. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 11 oktober 1922, op 39-jarige leeftijd met Johanna Elisbeth van de Biggelaar.
 6. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 28 december 1883, overleden aldaar op 24 februari 1948, 64 jaar en 58 dagen oud. Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 18 juli 1928, op 44-jarige leeftijd met Johannis Ignatuis de Rijk.
 7. Arnoldus Johannes Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 30 maart 1887. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 27 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Gerdina Catharina Nollen.
 8. Gerardus Johannes Clarijs. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 15 april 1919 met Johanna Maria Wilhelmina van Mooergastel.

VIII-ab Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 januari 1840, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 19 maart 1917, 77 jaar en 52 dagen oud, zoon van Jan Clarijs (VII-k) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 3 juni 1869, op 29-jarige leeftijd met Petronella Couwenbergh, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB), overleden aldaar op 15 april 1921. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elizabeth Clarijs, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 9 september 1870, overleden aldaar op 17 september 1870, 8 dagen oud.
 2. Petrus Carolus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 september 1871, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 31 mei 1881, 9 jaar en 252 dagen oud.
 3. Antonius Clarijs, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 december 1872, overleden aldaar op 24 december 1872.
 4. Anna Elisabeth Clarijs, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 10 juni 1874, overleden aldaar op 10 juni 1874.

VIII-ac Pieter Jan Clarijs, metselaar, geboren te Steenbergen op 25 december 1841 (RK), wonende te Middelburg (Zusterstraat I 205), overleden te Middelburg op 23 januari 1924, 82 jaar en 29 dagen oud, zoon van Jan Clarijs (VII-k) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Middelburg op 8 juni 1870, op 28-jarige leeftijd met Leintje Johanna Hillebrand (31 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1839, overleden aldaar op 7 februari 1916, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Clarijs, geboren te Middelburg op 7 augustus 1870, volgt onder IX-ak.
 2. Herman Antonie Clarijs, geboren te Middelburg op 22 mei 1872, volgt onder IX-al.
 3. Johanna Maria Clarijs, geboren op 14 juli 1873. Zij is getrouwd te Middelburg op 7 november 1894, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelis Nagelkerke (26 jaar oud), bediende, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1868, zoon van Adriaan Nagelkerke en Adriana Catharina van Hertum. Zij is getrouwd te Middelburg op 4 november 1898, op 25-jarige leeftijd (2) met Willem Hol (26 jaar oud), Joanna van Vlimmeren, geboren in het jaar 1872.
 4. Johannes Cornelis Clarijs, geboren te Middelburg op 2 juli 1874, volgt onder IX-am.
 5. Maria Catharina Clarijs, geboren te Middelburg op 29 juli 1876, overleden aldaar op 16 januari 1904, 27 jaar en 171 dagen oud.
 6. Cornelia Maria Clarijs, geboren te Middelburg op 30 september 1878. Zij is getrouwd te Middelburg op 12 augustus 1903, op 24-jarige leeftijd met Anton Georg Bernhard Bischoff (29 jaar oud), bouwkundige, geboren te den Helder in het jaar 1874.
 7. Antonie Adrianus Clarijs, geboren te Middelburg op 6 juni 1880, overleden aldaar op 27 maart 1882, 1 jaar en 294 dagen oud.

VIII-ad Cornelia Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1846 (RK), overleden op 21 november 1907, 61 jaar en 47 dagen oud, dochter van Jan Clarijs (VII-k) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1867, op 20-jarige leeftijd met Petrus de Jong (25 jaar oud), wegwerker en tapper, geboren te Dinteloord (NB) op 29 maart 1842 (RK), wonende te Zevenbergen (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Jong, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 april 1868 (RK), overleden aldaar op 18 maart 1937, 68 jaar en 349 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 november 1889, op 21-jarige leeftijd met Antonij Adriaan van Beers (24 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 5 april 1865 (RK), overleden te Roosendaal op 15 januari 1955, 89 jaar en 285 dagen oud, zoon van Willem van Bers en Adriana Cornelia van Drunen.
 2. Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 19 juli 1869 (RK), volgt onder IX-an.
 3. Kornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1870 (RK), volgt onder IX-ao.
 4. Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 25 april 1872 (RK), volgt onder IX-ap.
 5. Christiaan de Jong, geboren te Steenbergen op 30 januari 1874 (RK), overleden aldaar op 28 juni 1949, 75 jaar en 149 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 september 1898, op 24-jarige leeftijd met Adriana van den Berk (22 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) in het jaar 1876.
 6. Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op 29 juli 1875 (RK), volgt onder IX-aq.
 7. Antonie de Jong, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1877 (RK), wonende te Ossendrecht (NB), te Zevenbergen (NB) en te Standdaarbuiten (NB).
 8. Gerard de Jong, geboren te Steenbergen op 14 april 1880 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB).
 9. Leendert Jan de Jong, provinciale wegwerker, geboren te Steenbergen op 27 februari 1882 (RK), overleden aldaar op 5 april 1959, 77 jaar en 37 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 november 1909, op 27-jarige leeftijd met Maria Catharina Vergouwen (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 11 januari 1884, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 10 maart 1956, 72 jaar en 59 dagen oud, dochter van Michiel Vergouwen en Adriana Cornelia van Tilburg.
 10. Joanna Maria de Jong, geboren te Steenbergen op 20 juni 1883 (RK), wonende te Zevenbergen (NB), overleden aldaar op 27 februari 1950, 66 jaar en 252 dagen oud.
  Zij was gehuwd met Jacobus Bernardus de Deugd.

VIII-ae Antonij Clarijs, metselaar en tapper, geboren te Steenbergen op 7 april 1849 (RK), wonende te Teteringen (NB), zoon van Jan Clarijs (VII-k) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 oktober 1873, op 24-jarige leeftijd met Adriana Dingemans (32 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 14 juli 1841 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Bergen op Zoom op 12 augustus 1911, 70 jaar en 29 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 november 1874 (RK), wonende te Breda. Zij is getrouwd te Breda op 21 mei 1906, op 31-jarige leeftijd met Wilhelmus Petrus Koolen (26 jaar oud), geboren te Breda op 25 juli 1879.
 2. Pieter Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 maart 1876 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1876, 132 dagen oud.
 3. Maria Petroenlla Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1877 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ) en te Enssen (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 juli 1911, op 33-jarige leeftijd met Joseph Edouard Ghislain Decoster, geboren te Edingen (BelgiŽ), zoon van Jan Baptist Decoster en Rosalie Philomène Voirie.
 4. Jan Kornelis Clarijs, kantoorbediende, geboren te Steenbergen op 5 maart 1879 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ), te Borgerhout (BelgiŽ) en te Waalwijk.
 5. Johanna Adriana Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 8 maart 1882 (RK), volgt onder IX-ar.
 6. Anna Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 mei 1883 (RK), wonende te den Haag, te Antwerpen (BelgiŽ) en te Merksem (BelgiŽ).
 7. Cornelia Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1884 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ).

VIII-af Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 juni 1853 (RK), overleden aldaar op 24 december 1929, 76 jaar en 204 dagen oud, dochter van Jan Clarijs (VII-k) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1882, op 29-jarige leeftijd met Jan Philip Albert Duijvelaar (32 jaar oud), metselaar en bakker, geboren te Steenbergen op 11 maart 1850 (RK), wonende te Waalwijk, overleden te Steenbergen op 9 juli 1935, 85 jaar en 120 dagen oud, zoon van Kornelis Duijvelaar en Joanna Cornelia van Onselen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1883 (RK), volgt onder IX-as.
 2. Kornelis Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 21 september 1884 (RK), overleden aldaar op 16 november 1886, 2 jaar en 56 dagen oud.
 3. Jan Hendrik Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 1 juli 1886 (RK), volgt onder IX-at.
 4. Kornelis Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 30 maart 1888 (RK), wonende te Breda. Hij is getrouwd te Teteringen (NB) op 30 september 1914, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van den Branden (24 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1890.
 5. Hendrik Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1889 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1921, op 31-jarige leeftijd met Petronilla Lardenoij (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1891, dochter van Joannes Constantijn Lardenoij en Adriana Gladdinés.
 6. Joanna Cornelia Maria Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 24 juli 1892, wonende te Heerlen (Limburg).
 7. Cornelia Elisabeth Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 9 mei 1895 (RK).
 8. Gerardus Ambrosius Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 24 december 1897 (RK), wonende te Waalwijk.

VIII-ag Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, dochter van Jan Clarijs (VII-l) en Maria Vermeer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 november 1884, op 26-jarige leeftijd met Pieter Frans Clarijs (27 jaar oud), zadelmaker, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1857 (RK), zoon van Jacobus Clarijs (VII-z) en Beatrix Anna Otgens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1886.

VIII-ah Pieter Clarijs, voerman en arbeider, geboren te Steenbergen op 9 maart 1866 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1918, 52 jaar en 230 dagen oud, zoon van Marijn Clarijs (VII-m) en Maria Catharina Verbraak. Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 april 1891, op 25-jarige leeftijd met Anna Potters (25 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1865, dochter van Simon Potters en Dimphna Goderie. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op 20 mei 1892 (RK), volgt onder IX-au.
 2. Dimphna Maria Clarijs, dienstbode, geboren te Steenbergen op 25 mei 1893 (RK), wonende te Roosendaal.
 3. Maria Jacoba Clarijs, winkeljuffrouw, geboren te Steenbergen op 24 mei 1894 (RK).
 4. Marinus Adrianus Clarijs, landbouwersknecht en koster R.K. kerk Gummarus, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1895 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 27 februari 1928, 32 jaar en 119 dagen oud.
 5. Jacoba Pieternella Clarijs, winkelbediende, geboren te Steenbergen op 3 april 1897 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Steenbergen op 30 mei 1925, 28 jaar en 57 dagen oud.
 6. Simon Petrus Clarijs, smid en koster R.K. kerk Gummarus, geboren te Steenbergen op 30 juni 1898 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Oud-Vossemeer (Zeeland), overleden te Steenbergen op 12 juni 1930, 31 jaar en 347 dagen oud.
 7. Govardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 maart 1901 (RK), overleden aldaar op 5 oktober 1901, 218 dagen oud.
 8. Godefridus Clarijs, slagersknecht en slager, geboren te Steenbergen op 10 mei 1902 (RK), wonende te Teteringen (NB).
 9. Adrianus Clarijs, rijwielhersteller, geboren te Steenbergen op 17 juni 1903 (RK), wonende te Roosendaal, overleden op 26 januari 1923, 19 jaar en 223 dagen oud.
 10. Petrus Clarijs, slager, geboren te Steenbergen op 2 mei 1905 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1927, 21 jaar en 263 dagen oud.

VIII-ai Gerardus Clarijs, arbeider, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 mei 1846, overleden te Fijnaart (NB) op 22 juni 1923, 77 jaar en 33 dagen oud, zoon van Marijn Clarijs (VII-n) en Johanna Haverkamp. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 1 mei 1871, op 24-jarige leeftijd met Adriana Steevens (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1841. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Dinteloord (NB) op 28 maart 1873, overleden aldaar op 19 augustus 1873, 144 dagen oud.
 2. Anna Cornelia Clarijs, winkelbediende, geboren te Dinteloord (NB) op 14 juni 1874, overleden te Roosendaal op 27 augustus 1958, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 30 augustus 1958, 84 jaar en 74 dagen oud. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 15 oktober 1918, op 44-jarige leeftijd met Adrianus Willemse (44 jaar oud), winkelbediende en tabaksverver, geboren te Rucphen (NB) op 14 oktober 1874, wonende te Hoeven (NB), overleden te Roosendaal op 16 juni 1940, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 18 juni 1940, 65 jaar en 246 dagen oud.
 3. Catharina Clarijs, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1877. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 10 mei 1913, op 36-jarige leeftijd met Petrus van der Horst (32 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1881, zoon van Antonie van der Horst en Catharina van Alphen.
 4. Marijn Clarijs, geboren te Dinteloord (NB) op 30 maart 1880 (RK), volgt onder IX-av.

VIII-aj Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 23 januari 1849, zoon van Marijn Clarijs (VII-n) en Johanna Haverkamp. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 7 november 1872, op 23-jarige leeftijd met Adriana Dingenouts (25 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1847, dochter van Arnoldus Dingenouts en Maria van Nispen. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Clarijs, geboren te Dinteloord op 14 augustus 1879.

VIII-ak Petrus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 juli 1852, overleden aldaar op 28 maart 1916, 63 jaar en 257 dagen oud, zoon van Marijn Clarijs (VII-n) en Johanna Haverkamp. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 28 april 1877, op 24-jarige leeftijd met Antonetta Houtepen (23 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 oktober 1853, dochter van Pieter Houtepen en Clara Brand. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in mei 1878.
 2. Petrus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 16 juli 1879.
 3. Clara Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 juni 1887.
 4. Marinus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 september 1888.
 5. Elizabeth Clarijs, geboren te Willemstad (NB) op 8 november 1890.
 6. Gerardus Clarijs, geboren te Willemstad (NB) op 31 augustus 1892.

VIII-al Helena Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 6 juni 1847 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 30 januari 1935, 87 jaar en 238 dagen oud, dochter van Pieter Clarijs (VII-o) en Cornelia de Kok. Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 juni 1880, op 33-jarige leeftijd met Walterus Oerlemans (29 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Halsteren (NB) op 14 februari 1851 (RK), wonende te Steenbergen en te Halsteren (NB), overleden aldaar op 21 januari 1940, 88 jaar en 341 dagen oud, zoon van Cornelis Oerlemans en Maria Elisabeth Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Pieter Oerlemans, geboren te Steenbergen op 4 april 1882 (RK), volgt onder IX-aw.
 2. Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 18 juni 1884 (RK), volgt onder IX-ax.
 3. Elisabeth Catharina Oerlemans, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1885 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1885, 10 dagen oud.

VIII-am Kornelis Laurens Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1851, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 januari 1946, 94 jaar en 152 dagen oud, zoon van Pieter Clarijs (VII-o) en Cornelia de Kok. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 mei 1879, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria van Loenhout (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 december 1852, overleden te Steenbergen op 28 juli 1928, 75 jaar en 239 dagen oud, dochter van Marinus van Loenhout en Catharina Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1880, volgt onder IX-ay.
 2. Petrus Marinus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 april 1882, volgt onder IX-az.
 3. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 februari 1884, overleden aldaar op 12 december 1884, 313 dagen oud.
 4. Adriana Anna Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 april 1885, overleden aldaar op 18 december 1886, 1 jaar en 242 dagen oud.
 5. Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 augustus 1886 (RK), volgt onder IX-ba.
 6. Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 december 1887 (RK), volgt onder IX-bb.
 7. Marinus Petrus Clarijs, timmerman, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 april 1889. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 oktober 1919, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Elisabeth Kostermans (28 jaar oud), naaister, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1891.
 8. Lucia Helena Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 26 februari 1892, volgt onder IX-bc.

VIII-an Marijn Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 maart 1855 (RK), wonende te Halsteren, overleden te 's-Hertogenbosch op 15 april 1934, 79 jaar en 27 dagen oud, zoon van Pieter Clarijs (VII-o) en Cornelia de Kok. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 november 1890, op 35-jarige leeftijd (1) met Pieternel van de Rijssen (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 29 maart 1858, ongehuwd overleden aldaar op 2 september 1907, 49 jaar en 157 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Clarijs, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 21 oktober 1891, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 december 1980, 89 jaar en 58 dagen oud.
  Hij was gehuwd (1) met Maria Henrica van Oevelen. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 april 1916, op 24-jarige leeftijd (2) met Dijmphna Wijmans (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 maart 1891, overleden aldaar op 28 mei 1935, 44 jaar en 84 dagen oud, dochter van Johannes Wijmans en Joanna Brands.
 2. Cornelia Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1894 (RK), volgt onder IX-bd.
 3. Helena Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 13 juli 1896, overleden aldaar op 25 oktober 1898, 2 jaar en 104 dagen oud.
 4. Cornelis Clarijs, werkman, geboren te Halsteren (NB) op 13 april 1898, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 17 oktober 1925, 27 jaar en 187 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 mei 1925, op 27-jarige leeftijd met Aaltje Noordhuizen (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 11 juli 1899.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 november 1918, op 63-jarige leeftijd (2) met Maria Louisa Verleijsen (65 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 8 november 1853, wonende te Bergen op Zoom, overleden te Essen (BelgiŽ) op 8 november 1939, 86 jaar oud, dochter van Martinus Verleijsen en Johanna Slooven.
(Zij is eerder getrouwd te Woensdrecht (NB) op 11 oktober 1879, op 25-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Suijkerbuijk (34 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 23 december 1844, zoon van MichaŽl Suijkerbuijk en Anna Catharina van Tiggelen.)

VIII-ao Willem Laurens Clarijs, timmerman, geboren te Steenbergen op 26 september 1862 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 1 juni 1941, 78 jaar en 248 dagen oud, zoon van Pieter Clarijs (VII-o) en Cornelia de Kok. Hij is getrouwd te Steenbergen met Adriana Cornelia Maas, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 12 juni 1864. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 november 1892, overleden aldaar op 5 augustus 1893, 260 dagen oud.
 2. Cornelia Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 november 1893, overleden aldaar op 12 september 1894, 315 dagen oud.
 3. Petrus Cornelius Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 8 november 1894. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 juni 1925, op 30-jarige leeftijd met Maria Catharina van Tilburg (29 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 23 maart 1896, dochter van Adriaan van Tilburg en Anna Klaassen.
 4. Magdalena Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 juli 1896, overleden te Halsteren (NB) op 14 januari 1935, 38 jaar en 171 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 7 januari 1918, op 21-jarige leeftijd met Johannes Adrianus van der Veren (25 jaar oud), metselaar, geboren te Halsteren (NB) op 23 juli 1892, zoon van Marijnus Laurentinus van der Veren en Philomena Cornelia Doggen.
 5. Johanna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1897, overleden te Bergen op Zoom op 9 oktober 1953, 56 jaar en 45 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1923, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Petrus Johannes Uijtdewilligen (29 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1893 (RK), zoon van Gerard Jan Uijtdewilligen en Adriana Hack.
 6. Wouter Clarijs, geboren te Steenbergen op 4 juni 1899, overleden aldaar op 29 juli 1900, 1 jaar en 55 dagen oud.
 7. Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 september 1900, overleden aldaar op 19 oktober 1900, 48 dagen oud.
 8. Cornelis Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 16 december 1901. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 3 juli 1923, op 21-jarige leeftijd met Anna Cornelia Kruf (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 13 september 1902, dochter van Johannes Cornelis Kruf en Elisabeth van Oevelen.
 9. Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 mei 1903, overleden aldaar op 17 mei 1903, 14 dagen oud.
 10. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 mei 1903, overleden aldaar op 14 mei 1903, 11 dagen oud.

VIII-ap Lambertus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB), overleden aldaar op 20 november 1913, zoon van Marijn Clarijs (VII-p) en Anna Leijten. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 20 september 1889 met Adriana Elizabeth Timmermans (32 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1857 (RK), overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 24 februari 1942, 84 jaar en 354 dagen oud, dochter van Martinus Timmermans en Adriana Catharina Roeken. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 juli 1890. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 16 juni 1914, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Petrus van der Zande (23 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1891, zoon van Johannes van der Zande en Catharina van Gulik.

VIII-aq Lambertus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 2 juli 1822, zoon van Johannis Clarijs (VII-q) en Maria Franssen. Hij is getrouwd te Oud Vossemeer (Zeeland) op 3 mei 1871, op 48-jarige leeftijd met Anna Maria Tops (39 jaar oud), dienstbode, geboren te Dongen in het jaar 1832. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Clara Maria Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 27 november 1872, overleden aldaar op 8 februari 1929, 56 jaar en 73 dagen oud. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 19 oktober 1896, op 23-jarige leeftijd met Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op 29 juli 1875 (RK), volgt onder IX-aq.

VIII-ar Johannes Lambertus Clarijs, wagenmaker, voerman en vrachtrijder, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1825, overleden aldaar op 2 november 1880, 55 jaar en 68 dagen oud, zoon van Pieter Clarijs (VII-r) en Maria Crusio. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 oktober 1844, op 19-jarige leeftijd met Helena Withagen (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1821 (doopgetuigen waren Jacobus van den Boom en Hermanus Ruijten), overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1885, 64 jaar en 145 dagen oud, dochter van Johannes Withagen en Anna Catharina van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 9 mei 1845. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 februari 1869, op 23-jarige leeftijd met Henrij Schrooijen, geboren te Saint-Servais (BelgiŽ).
 2. Johannes Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 maart 1847 (doopgetuigen waren Hermanus Coenen en Guiljam Palinckx), volgt onder IX-be.
 3. Petrus Franciscus Clarijs, geboren in het jaar 1849, overleden te Princenhage (NB) op 2 maart 1891, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 juli 1871, op 22-jarige leeftijd (1) met Petronella Elizabet Adriana van Ostaijen (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1851, overleden voor 9 augustus 1880, hoogstens 29 jaar oud. Hij is getrouwd te Teteringen (NB) op 9 augustus 1880, op 31-jarige leeftijd (2) met Dijmphna Meeuwissen (39 jaar oud), geboren te Gastel in het jaar 1841.
 4. Walterus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 18 februari 1850 (RK), volgt onder IX-bf.
 5. Maria Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1851 (RK), volgt onder IX-bg.
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 21 april 1853, overleden aldaar op 16 september 1854, 1 jaar en 148 dagen oud.
 7. Adriana Lucia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 17 november 1854 (doopgetuigen waren Godefridus Withagen en GabriŽl Lammers), volgt onder IX-bh.
 8. Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 11 september 1856, overleden aldaar op 14 januari 1879, 22 jaar en 125 dagen oud.
 9. Catharina Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 31 december 1859, overleden aldaar op 21 augustus 1860, 234 dagen oud.
 10. Pieternella Allegonda Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 31 december 1859, overleden aldaar op 21 mei 1861, 1 jaar en 141 dagen oud.
 11. Franciscus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 19 juli 1861, overleden aldaar op 15 juni 1883, 21 jaar en 331 dagen oud.
 12. Johannes Clarijs, overleden te Bergen op Zoom op 16 september 1854.

VIII-as Godefridus Clarijs, wagenmakersknecht en wagenmaker, geboren te Oude Tonge (ZH) op 11 augustus 1823 (RK), overleden te Steenbergen op 27 maart 1897, 73 jaar en 228 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (VII-v) en Hermina van den Havoirt. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 juli 1845, op 21-jarige leeftijd met Anna Cornelia Huijgens (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 2 mei 1824 (RK), overleden aldaar op 2 september 1903, 79 jaar en 123 dagen oud, dochter van Jan Huijgens en Anna Maria Brant. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1845 (RK), overleden aldaar op 8 juni 1938, 92 jaar en 285 dagen oud.
 2. Wilhelmina Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 december 1847 (RK), volgt onder IX-bi.
 3. Anna Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 april 1850 (RK), volgt onder IX-bj.
 4. Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 september 1851 (RK), volgt onder IX-bk.
 5. Isabella Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1853 (RK).
 6. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1855 (RK), volgt onder IX-bl.
 7. Hendrik Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 november 1857 (RK), volgt onder IX-bm.
 8. Antonia Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 november 1862 (RK), volgt onder IX-bn.
 9. Adriaan Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 8 december 1864 (RK), volgt onder IX-bo.

VIII-at Anna Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 7 juni 1832 (RK), overleden aldaar op 25 juni 1904, 72 jaar en 18 dagen oud, dochter van Joannes Clarijs (VII-v) en Hermina van den Havoirt. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 juli 1854, op 22-jarige leeftijd (1) met Carel Josephus van Pinxteren (37 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1817, zoon van Jan van Pinxteren en Elisabeth Wevers. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Pinxteren, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1855 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1888, 32 jaar en 90 dagen oud.
 2. Hermina Cornelia van Pinxteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1855. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1883, op 28-jarige leeftijd met Franciscus van Meer (32 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) in het jaar 1851.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 14 oktober 1864, op 32-jarige leeftijd (2) met Frans van den Bogaart (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 11 maart 1834 (RK), overleden aldaar op 6 maart 1881, 46 jaar en 360 dagen oud, zoon van Adriaan van den Bogaart en Catharina Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 6 juni 1865 (RK), volgt onder IX-bp.
 2. Catharina van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 17 januari 1867, overleden aldaar op 25 augustus 1867, 220 dagen oud.
 3. Jan van den Bogaart, smid, geboren te Steenbergen op 12 maart 1869 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 7 november 1890, 21 jaar en 240 dagen oud.
 4. Kornelis van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 11 oktober 1870, overleden aldaar op 5 september 1871, 329 dagen oud.
 5. Pieter van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 10 juni 1872 (RK), overleden aldaar op 30 juli 1872, 50 dagen oud.
 6. Kornelis van den Bogaart, bakker en fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen op 31 december 1874 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1934, 59 jaar en 38 dagen oud.
 7. Kornelis van den Bogaart, fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1875, overleden aldaar op 7 februari 1934, 59 jaar oud.

VIII-au Joannes Clarijs, zadelmaker en gareelmaker, geboren te Tholen (Zeeland) op 18 november 1829, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 9 oktober 1882, 52 jaar en 325 dagen oud, zoon van Adrianus Clarijs (VII-w) en Antonetta Tuijtjens. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 juli 1862, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia Bastiaansen (26 jaar oud), winkelierster en herbergierster, geboren te Halsteren (NB) op 9 juli 1836, overleden te Roosendaal op 28 november 1914, 78 jaar en 142 dagen oud, dochter van Jacobus Bastiaansen en Adriana van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jacobus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 augustus 1863.
 2. Jacobus Anthonius Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 juni 1865, volgt onder IX-bq.
 3. Joannes Marcus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 april 1868, volgt onder IX-br.
 4. Antonetta Adriana Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 april 1869. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 mei 1906, op 37-jarige leeftijd met Polijdor Alfred Lippens (32 jaar oud), kleermaker, geboren te Biervliet (Zeeland) in het jaar 1874.
 5. Antonius Hubertus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 11 mei 1871, overleden aldaar op 6 mei 1872, 361 dagen oud.
 6. Adriana Digna Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 21 februari 1873, overleden aldaar op 23 maart 1878, 5 jaar en 30 dagen oud.
 7. Wilhelmina Cornelia Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 november 1874, overleden aldaar op 6 juli 1878, 3 jaar en 218 dagen oud.
 8. Franciscus Adrianus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 april 1878, volgt onder IX-bs.
 9. Adriana Antonetta Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 juni 1882.

VIII-av Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 8 november 1832, overleden te Goes op 3 juli 1900, 67 jaar en 237 dagen oud, dochter van Adrianus Clarijs (VII-w) en Antonetta Tuijtjens. Zij is getrouwd te Tholen op 17 november 1864, op 32-jarige leeftijd met Huibrecht Witkam (39 jaar oud), leurder, winkelier en winkelier in goud, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 september 1825, overleden te Goes op 11 juni 1895, 69 jaar en 283 dagen oud, zoon van Jan Witkam en Elisabeth Westdorp.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 19 april 1850, op 24-jarige leeftijd met Adriana Hoondert (24 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 april 1825, overleden aldaar op 24 maart 1864, 38 jaar en 331 dagen oud, dochter van Jan Hoondert en Jacomina Everhart.) Uit dit huwelijk:

 1. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 augustus 1865, overleden aldaar op 30 augustus 1865, 5 dagen oud.
 2. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 augustus 1867.
 3. Wilhelmus Godefridus Witkam, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 oktober 1869.
 4. Godefridus Antonius Witkam, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 februari 1872, overleden te Goes op 26 februari 1874, 2 jaar oud.
 5. Hubertus Johannes Witkam, geboren te Goes op 20 maart 1874, overleden aldaar op 14 oktober 1877, 3 jaar en 208 dagen oud.

VIII-aw Johanna Clarijs, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 10 augustus 1837, overleden te Woensdrecht (NB) op 7 oktober 1891, 54 jaar en 58 dagen oud, dochter van Johannes Clarijs (VII-aa) en Adriana van Akkeren. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 april 1865, op 27-jarige leeftijd met Petrus Johannes Koolen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 17 augustus 1835, overleden aldaar op 8 juni 1924, 88 jaar en 296 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 20 augustus 1867, volgt onder IX-bt.
 2. Maria Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 18 juli 1873, volgt onder IX-bu.
 3. Adrianus Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 oktober 1875.

VIII-ax Elisabeth Clarijs, arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 30 september 1839, wonende te Watergraafsmeer (NH), overleden aldaar op 11 juli 1923, 83 jaar en 284 dagen oud, dochter van Johannes Clarijs (VII-aa) en Adriana van Akkeren.
Zij was gehuwd (1) met Cornelis van Loon, arbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1829, overleden te Woensdrecht (NB) op 26 mei 1874, 45 jaar oud, zoon van Joannes Baptist van Loon en Cornelia Franciscus MariŽn. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 20 mei 1861, volgt onder IX-bv.
 2. Johannes Baptist van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 14 februari 1863, volgt onder IX-bw.
 3. Johanna Cornelia van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 december 1864. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 19 november 1889, op 24-jarige leeftijd met Franciscus Floes (26 jaar oud), geboren te Santvliet (BelgiŽ) in het jaar 1863.
 4. Adrianus van Loon, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 15 augustus 1867, overleden aldaar op 7 mei 1898, 30 jaar en 265 dagen oud.
 5. Jacobus van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 mei 1871.
 6. Bernardus van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1874, overleden aldaar op 3 juni 1935, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 15 april 1904, op 30-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Moerkens (31 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 3 maart 1873 (doopgetuigen waren Matheus Petrus Voeten en Johannes de Vos), dochter van Gerardus Moerkens en Anna Dijmphna Plompen.
Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 14 november 1888, op 49-jarige leeftijd (2) met Jacobus Thijsen (37 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1851, overleden aldaar op 18 februari 1937, 86 jaar oud.

VIII-ay Cornelis Gores Clarijs, arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1841, wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 22 oktober 1909, 68 jaar en 2 dagen oud, zoon van Johannes Clarijs (VII-aa) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 februari 1874, op 32-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Suijkerbuijk (24 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1850, overleden te Woensdrecht (NB) op 10 juni 1915, 65 jaar oud, dochter van Johannes Suijkerbuijk en Elisabeth Willemsen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus Clarijs, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1876, volgt onder IX-bx.
 2. Catharina Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 november 1878. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 13 juni 1901, op 22-jarige leeftijd met Willem van Oevelen (23 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 augustus 1877, zoon van Johannes van Oevelen en Joanna Maria Linders.
 3. Petrus Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 augustus 1880, overleden aldaar op 20 november 1880, 102 dagen oud.
 4. Helena Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 juli 1882, volgt onder IX-by.
 5. Maria Cornelia Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 augustus 1884, volgt onder IX-bz.
 6. Johannes Petrus Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 augustus 1886, overleden aldaar op 15 maart 1887, 216 dagen oud.
 7. Johannes Clarijs, grondwerker, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 april 1889, overleden te Bergen op Zoom op 3 oktober 1938, 49 jaar en 173 dagen oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 19 mei 1915, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Dons (29 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1886, dochter van Adrianus Dons en Johanna Cornelia Wagenaars.

VIII-az Petrus Clarijs, arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1845, zoon van Johannes Clarijs (VII-aa) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 3 februari 1872, op 26-jarige leeftijd met Adriana Wagemans (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Zevenbergen (NB) op 19 april 1850, overleden te Bergen op Zoom op 23 juni 1927, 77 jaar en 65 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1876, volgt onder IX-ca.
 2. Henricus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 3 juli 1887, volgt onder IX-cb.
 3. Elisabeth Maria Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 22 maart 1891, volgt onder IX-cc.

VIII-ba Arnoldus Adrianus Clarijs, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1847, zoon van Johannes Clarijs (VII-aa) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 10 januari 1877, op 30-jarige leeftijd met Anna Catharina Koolen (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 juni 1849, dochter van Pieter Koolen en Johanna Catharina Krijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 november 1877, volgt onder IX-cd.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 23 oktober 1882, volgt onder IX-ce.
 3. Johanna Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1887. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 januari 1909, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Sebrechts (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 26 oktober 1886, zoon van Petrus Johannes Franciscus Sebrechts en Maria Elisabeth Bruijnseels.

VIII-bb Johannes Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1850, overleden te Ossendrecht (NB) op 28 november 1892, 42 jaar en 292 dagen oud, zoon van Johannes Clarijs (VII-aa) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 10 september 1883, op 33-jarige leeftijd met Ida van Hoof (31 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 29 november 1851, overleden aldaar op 23 maart 1928, 76 jaar en 115 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Livinus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 1 juli 1885, overleden aldaar op 27 november 1955, 70 jaar en 149 dagen oud. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 8 augustus 1913, op 28-jarige leeftijd (1) met Dimphna Maria van Zundert (25 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 20 oktober 1887, overleden aldaar op 31 oktober 1917, 30 jaar en 11 dagen oud.
  Hij was gehuwd (2) met Adriana Marthilda Verrest, geboren te Ossendrecht (NB) op 10 juni 1899, overleden aldaar op 12 september 1958, 59 jaar en 94 dagen oud, dochter van Marinus Pius Verrest en Rebecca Philomena Cloots.

VIII-bc Cornelia Maria Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 11 december 1858 (RK), overleden aldaar op 11 februari 1914, 55 jaar en 62 dagen oud, dochter van Cornelis Clarijs (VII-ab) en Adriana de Bie. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1882, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Huijsmans (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1854 (RK), overleden aldaar op 13 december 1908, 54 jaar en 51 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Kornelis Hendrik Huijsmans, geboren te Steenbergen op 19 februari 1883 (RK), volgt onder IX-cf.
 2. Cornelis Philippus Adrianus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 1 april 1884 (RK), overleden aldaar op 17 juli 1884, 107 dagen oud.
 3. Adriana Maria Catharina Huijsmans, geboren te Steenbergen op 7 juni 1885 (RK), wonende te Zevenbergen (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 november 1912, op 27-jarige leeftijd met Jan Matthijs Swagemakers (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1883.
 4. Geertrui Francisca Joanna Huijsmans, geboren te Steenbergen op 2 april 1887 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Simon Kornelis Adrianus Looijen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1886, zoon van Kornelis Frans Looijen en Anna Katharina Martelmans.
 5. Elizabet Adriana Cornelia Huijsmans, geboren te Steenbergen op 30 juni 1888 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juni 1914, op 25-jarige leeftijd met Petrus Josephus Simon Looijen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1883, zoon van Kornelis Frans Looijen en Anna Katharina Martelmans.
 6. Kornelis Petrus Marinus Huijsmans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1889 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Steenbergen op 28 juli 1936, 46 jaar en 353 dagen oud.
 7. Petronella Antonia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 26 februari 1891 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Zundert (NB), overleden te Steenbergen op 22 april 1949, 58 jaar en 55 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1925, op 34-jarige leeftijd met Jacobus Wilhelmus van der Riet (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1890 (RK), zoon van Jacobus Jan van der Riet en Anna Cornelia Korst.
 8. Maria Kornelia Hendrika Huijsmans, geboren te Steenbergen op 6 juni 1892, wonende te Standdaarbuiten (NB), te Zundert (NB) en te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Gabriel Jacobus van der Bol (26 jaar oud), geboren te Sommelsdijk (ZH) in het jaar 1892, zoon van Adrianus van der Bol en Maria Cornelia Looijen.
 9. Cornelia Maria Helena Huijsmans, geboren te Steenbergen op 12 november 1893 (RK), overleden aldaar op 31 januari 1894, 80 dagen oud.
 10. Anna Cornelis Dijmphna Huijsmans, geboren te Kruisland op 10 maart 1896 (RK), volgt onder IX-cg.
 11. Johannes Josephus Antonius Huijsmans, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1899 (RK), wonende te Huijbergen (NB).

VIII-bd Maria Catharina Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 27 april 1861 (RK), dochter van Cornelis Clarijs (VII-ab) en Adriana de Bie. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 november 1882, op 21-jarige leeftijd met Johannnis Testers (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 30 november 1859. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Anna Maria Adriana Testers, geboren te Steenbergen op 10 november 1883 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1917, op 33-jarige leeftijd met Antonij Jacobus Koenraadt (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 februari 1883, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 24 maart 1952, 69 jaar en 44 dagen oud, zoon van Gerard Matthijs Koenraadt en Adriana Cornelia de Greef.
 2. Kornelis Adriaan Thomas Testers, geboren te Steenbergen op 10 november 1884, wonende te Huijbergen (NB).
 3. Adrianus Quirinus Henricus Testers, landbouwer, geboren te Steenbergen op 11 april 1886 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 23 april 1918, op 32-jarige leeftijd met Wilhelmina Josephina Maria Meesters (22 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 22 maart 1896, dochter van Jochem Franciscus Antonius Meesters en Adriana Maria Cornelia van Tilburg.
 4. Hendrik Frans Pieter Testers, geboren te Steenbergen op 3 juni 1888 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1953, 64 jaar en 231 dagen oud.
 5. Petrus Adrianus Philippus Testers, geboren te Steenbergen op 9 april 1890 (RK), wonende te Oudenbosch (NB). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 mei 1939, op 49-jarige leeftijd met G. Hermans.
 6. Leonardus Albertus Testers, geboren te Steenbergen op 3 mei 1891 (RK), wonende te Oudenbosch (NB), overleden te Steenbergen op 28 november 1934, 43 jaar en 209 dagen oud.
 7. Adriana Maria Anna Dimphna Testers, geboren te Steenbergen op 14 maart 1893 (RK).
 8. Maria Catharina Anna Josephina Testers, geboren te Steenbergen op 16 mei 1894 (RK), overleden aldaar op 11 september 1894, 118 dagen oud.
 9. Wilhelmus Marinus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), volgt onder IX-ch.

VIII-be Philippus Johannes Clarijs, logementshouder en koopman, geboren te Steenbergen op 22 juni 1848 (RK), zoon van Johannes Clarijs (VII-ac) en Joanna Cornelissen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 april 1872, op 23-jarige leeftijd met Dimphna van Doormaal (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 september 1842 (RK), overleden aldaar op 17 maart 1923, 80 jaar en 185 dagen oud, dochter van Jan van Doormaal en Petronilla Verbeek.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 21 juni 1878, op 35-jarige leeftijd met Adriaan Godefried Matthijssen (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1843, zoon van Jacobus Matthijssen en Laurina Koenraadt.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 september 1873 (RK), volgt onder IX-ci.
 2. Petronilla Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 22 november 1875 (RK), volgt onder IX-cj.

VIII-bf Elizabet Maria Catharina Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 30 mei 1852 (RK), dochter van Johannes Clarijs (VII-ac) en Joanna Cornelissen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 november 1876, op 24-jarige leeftijd met Frans van den Bosch (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 14 maart 1849 (RK), overleden aldaar op 29 september 1909, 60 jaar en 199 dagen oud, zoon van Lambert van den Bosch en Adriana Kroonen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Lambert van den Bosch, geboren te Steenbergen op 7 oktober 1877 (RK), wonende te Rucphen (NB).
 2. Jacobus Philippus van den Bosch, geboren te Steenbergen op 12 mei 1879 (RK), overleden aldaar op 23 juli 1887, 8 jaar en 72 dagen oud.
 3. Adriana Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 26 mei 1881 (RK), volgt onder IX-ck.
 4. Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 7 april 1883 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), overleden op 20 juni 1907, 24 jaar en 74 dagen oud.
 5. Elizabeth Maria Catharina van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 januari 1885 (RK), volgt onder IX-cl.
 6. Maria Adriana Henrica van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 maart 1886 (RK), volgt onder IX-cm.
 7. Louisa Jacoba Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 30 maart 1888 (RK).
 8. Lambertus Philippus Jacobus van den Bosch, geboren te Steenbergen op 3 maart 1894 (RK), wonende te Rucphen (NB) en te Oudenbosch (NB).

VIII-bg Maria Catharina Ludovica Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 27 februari 1854 (RK), overleden aldaar op 17 december 1921, 67 jaar en 293 dagen oud, dochter van Johannes Clarijs (VII-ac) en Joanna Cornelissen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 april 1875, op 21-jarige leeftijd met Jan de Blaaij (21 jaar oud), tapper en landbouwer, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1853 (RK), overleden aldaar op 15 november 1897, 44 jaar en 99 dagen oud, zoon van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Johanna de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 15 februari 1876 (RK), overleden te Steenbergen op 25 juni 1879, 3 jaar en 130 dagen oud.
 2. Joanna Elizabet de Blaaij, geboren te Steenbergen op 18 mei 1877 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 6 juni 1945, 68 jaar en 19 dagen oud.
 3. Elizabet Philipina Jacoba de Blaaij, geboren te Steenbergen op 5 februari 1879 (RK), overleden aldaar op 19 september 1890, 11 jaar en 226 dagen oud.
 4. Anna Cornelia Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1880 (RK), wonende aldaar, ongehuwd overleden te Roosendaal op 13 februari 1953, 72 jaar en 107 dagen oud.
 5. Pieter Jan Marijn de Blaaij, landbouwer, geboren te Steenbergen op 27 januari 1883 (RK), overleden te Breda op 16 november 1934, 51 jaar en 293 dagen oud.
 6. Philippus Adriaan Gerard de Blaaij, geboren te Steenbergen op 26 mei 1885 (RK), volgt onder IX-cn.
 7. Adriaan Goverd Jacobus de Blaaij, geboren te Steenbergen op 1 september 1887 (RK), volgt onder IX-co.
 8. Adriana Cornelia Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 14 februari 1890 (RK).

VIII-bh Johanna de Keizer, landbouwster, geboren te Halsteren (NB) op 28 oktober 1831, wonende te Halsteren (Auvergnepolder), dochter van Adriaan de Kijzer en Cornelia Ceulemans (VII-ad). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 april 1856, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Mattheus van Gastel (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 25 oktober 1829 (doopgetuigen waren Doris Kokken en Bastiaan Bastiaanse), wonende te Halsteren (Beijmoerpolder), zoon van Jan van Gastel en Maria Catharina Buurmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Gastel, geboren te Halsteren (NB) op 14 augustus 1858 (doopgetuigen waren Jacobus van Gastel en Machiel Keulemans), volgt onder IX-cp.

VIII-bi Johannes Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1828, wonende te Halsteren (Beijmoerpolder), overleden te Halsteren (NB) op 9 september 1902, 73 jaar en 306 dagen oud, zoon van Cornelis Keijl en Anna Ceulemans (VII-ae). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 januari 1858, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Ruijten (32 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1826, overleden te Halsteren (NB) op 16 maart 1895, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Keijl, geboren te Wouw (NB) op 1 april 1855 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 29 juni 1921, 66 jaar en 89 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 augustus 1895, op 40-jarige leeftijd met Adrianus Nefs (41 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 19 mei 1854 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1939, 85 jaar en 66 dagen oud, zoon van Petrus Nefs en Adriana van den Boom.
 2. Cornelis Keijl, arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1868, overleden aldaar op 6 januari 1946, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 augustus 1895, op 27-jarige leeftijd met Dijmphna Paulina Maas (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 23 juli 1867, overleden te Halsteren (NB) op 24 september 1941, 74 jaar en 63 dagen oud, dochter van Pieter Maas en Adriana Cornelia van Elsakker.
 3. Adriana Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 20 februari 1859.
 4. Anna Maria Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 5 januari 1861.
 5. Anna Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 12 mei 1863.
 6. Cornelis Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 13 oktober 1865.
 7. Johanna Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 29 augustus 1884.
 8. Adriana Johanna Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 7 februari 1895.

IX-a Johanna Maria van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 29 september 1833, overleden aldaar op 26 december 1903, 70 jaar en 88 dagen oud, dochter van Joannes van Etten (VIII-b) en Johanna Damen.
Zij was gehuwd met Adrianus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 8 november 1831, overleden aldaar op 28 augustus 1913, 81 jaar en 293 dagen oud, zoon van Joannes Jochems en Elizabeth Winkels. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 20 januari 1858, overleden aldaar op 15 februari 1864, 6 jaar en 26 dagen oud.
 2. Catharina Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 2 januari 1860.
 3. Petrus Johannis Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 28 mei 1860, overleden aldaar op 5 februari 1935, 74 jaar en 253 dagen oud.
 4. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 22 september 1862, overleden aldaar op 9 oktober 1864, 2 jaar en 17 dagen oud.
 5. Johanna Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 24 april 1864, overleden aldaar op 9 oktober 1864, 168 dagen oud.
 6. Johanna Maria Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 20 augustus 1865.
 7. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 22 januari 1867, volgt onder X-a.
 8. Johannes Jochems, bouwknecht, geboren te Oude Tonge (ZH) op 26 januari 1869, wonende te den Bommel (ZH). Hij is getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 13 augustus 1898, op 29-jarige leeftijd met Helena Buijs (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Sommelsdijk (ZH) op 9 april 1871, wonende te den Bommel (ZH).
 9. Elisabeth Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 13 maart 1871, overleden aldaar op 25 september 1871, 196 dagen oud.

IX-b Catharina van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 13 november 1843, dochter van Joannes van Etten (VIII-b) en Johanna Damen.
Zij was gehuwd met Adriaan Dierckx. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Dierckx, volgt onder X-b.

IX-c Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1835 (RK), overleden aldaar op 6 juli 1918, 82 jaar en 329 dagen oud, dochter van Adriaan van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 11 juni 1869, op 33-jarige leeftijd met Marijn Oerlemans (35 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 29 mei 1834 (RK), overleden aldaar op 16 juni 1913, 79 jaar en 18 dagen oud, zoon van Pieter Oerlemans en Joanna Cauwenbergh. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Oerlemans, geboren te Wouw (NB) op 5 mei 1864 (RK), volgt onder X-c.
 2. Adriaan Oerlemans, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1869 (RK), volgt onder X-d.
 3. Hendricus Oerlemans, geboren te Wouw (NB) op 27 juni 1871 (RK), wonende te Amsterdam en te Leeuwarden.
 4. Dimphna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 12 december 1873 (RK), volgt onder X-e.
 5. Joanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 22 januari 1876 (RK), volgt onder X-f.

IX-d Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1837, zoon van Adriaan van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Roosendaal op 23 november 1874, op 37-jarige leeftijd met Johanna van Meel (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1844, overleden aldaar op 9 december 1896, 52 jaar oud, dochter van Jacobus van Meel en Cornelia Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Etten, geboren te Roosendaal op 3 april 1875, volgt onder X-g.
 2. Dimphna van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 juni 1877, volgt onder X-h.
 3. Adrianus van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 oktober 1878.
 4. Henricus van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1879, ongehuwd overleden aldaar op 9 oktober 1901, 21 jaar en 352 dagen oud.
 5. Anna Maria van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 september 1881, volgt onder X-i.
 6. Adriana van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 augustus 1885.
 7. Petronella van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1886. Zij is getrouwd te Roosendaal op 27 juli 1908, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jongeneelen (31 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 mei 1877, zoon van Johannes Baptist Jongeneelen en Petronella van Geel.

IX-e Maria Cornelia van Etten, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 8 december 1839 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 31 mei 1907, 67 jaar en 174 dagen oud, dochter van Adriaan van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 april 1870, op 30-jarige leeftijd met Marijn Oerlemans (30 jaar oud), arbeider, herenkapper, bediende en koetsier, geboren te Steenbergen op 18 januari 1840 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Veere (Zeeland), overleden te Bergen op Zoom op 31 maart 1899, 59 jaar en 72 dagen oud, zoon van Adrianus Oerlemans en Anna Dingenis.

Bij zijn huwelijk staat hij vermeld als wonende te Halsteren. Hij vertrok met twee kinderen op 31.3.1874 naar Veere.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 september 1870 (RK) (doopgetuigen waren Johannes van Ginteren en Lambertus Overhoff), volgt onder X-j.
 2. Dingena Oerlemans, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1872 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder X-k.
 3. Cornelis Oerlemans, slagersknecht en werkman, geboren te Veere (Zeeland) op 20 augustus 1874 (RK), wonende te Middelburg, te Antwerpen (BelgiŽ) en te Ginneken (NB), overleden te Bergen op Zoom op 12 december 1918, 44 jaar en 114 dagen oud.
 4. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 27 juli 1876 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Johannes Baptist La Fors), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Bergen op Zoom op 16 september 1876, 51 dagen oud.
 5. Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1877 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Baptist Hegers en Johannes Philippus Crusio), volgt onder X-l.
 6. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 februari 1880 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Nefs en Cornelis Rampart), volgt onder X-m.
 7. Petrus Oerlemans, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1884 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Johannes Geijzen en Jacobus Bierstekers), volgt onder X-n.
 8. Jacobus Oerlemans, dienstbode en slager, geboren te Bergen op Zoom op 5 augustus 1886 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Johannes Borghouts), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), te Waalwijk, te Dongen (NB) en te Roermond.
  Hij was gehuwd met Julia Rosalia Maria Bourgognie, geboren te Turnhout (BelgiŽ).

IX-f Marijn van Etten, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 22 januari 1844 (RK), overleden te Steenbergen op 22 januari 1906, 62 jaar oud, zoon van Adriaan van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 augustus 1865, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmina Veraart (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 september 1843 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1916, 72 jaar en 149 dagen oud, dochter van Leendert Veraart en Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Etten, geboren te Steenbergen op 15 maart 1866 (RK), wonende te Buggenum (Limburg).
 2. Leendert van Etten, geboren te Steenbergen op 21 februari 1869 (RK), wonende te Princenhage (NB). Hij is getrouwd te Princenhage (NB) op 9 februari 1898, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Francken (23 jaar oud), geboren te Princenhage (NB) in het jaar 1875, dochter van Johannes Leonardus Hubertus Francken en Cornelia Pas.
 3. Anna Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 20 februari 1871 (RK).
 4. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 1 juni 1872 (RK).
 5. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 27 juli 1873 (RK), overleden aldaar op 21 augustus 1873, 25 dagen oud.
 6. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 16 december 1875 (RK), volgt onder X-o.

IX-g Jacobus van Etten, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 1 april 1847 (RK), zoon van Adriaan van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 mei 1871, op 24-jarige leeftijd met Petronella van Osta (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 12 februari 1847 (RK), dochter van Arnoldus van Osta en Cornelia Snoeijers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Etten, geboren te Wouw (NB) op 13 januari 1872 (RK), volgt onder X-p.
 2. Gerardus van Etten, geboren te Roosendaal op 18 juni 1873 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 januari 1902, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Jonkers (22 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 5 november 1879 (RK), dochter van Dingeman Jonkers en Cornelia de Wit.
 3. Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1875 (RK), volgt onder X-q.
 4. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 11 september 1877 (RK), volgt onder X-r.
 5. Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op 2 juni 1879 (RK), volgt onder X-s.
 6. Kornelis van Etten, geboren te Roosendaal op 16 april 1882 (RK), wonende aldaar, te Wouw (NB) en te Schiedam (ZH), overleden te Roosendaal op 25 april 1957, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 29 april 1957, 75 jaar en 9 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 4 september 1905, op 23-jarige leeftijd met Johanna Catharina Hermus (18 jaar oud), geboren te Roosendaal op 29 december 1886 (RK), wonende te Rotterdam, overleden te Roosendaal op 21 augustus 1945, 58 jaar en 235 dagen oud, dochter van Franciskus Hermus en Anna Maria van Meel.
 7. Johannes van Etten, geboren te Wouw (NB) op 8 september 1884 (RK).

IX-h Jan van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 7 februari 1841 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1897, 55 jaar en 338 dagen oud, zoon van Kornelis van Etten (VIII-d) en Maria Sebrechts. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1874, op 33-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Dorst (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 13 november 1845 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 2 januari 1910, 64 jaar en 50 dagen oud, dochter van Adriaan van Dorst en Antonia Schillemans. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia van Etten, geboren te Steenbergen op 10 januari 1876 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 4 september 1952, 76 jaar en 238 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1907, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Jan Baaten (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 augustus 1878, overleden te Roosendaal op 12 mei 1962, 83 jaar en 276 dagen oud, zoon van Kornelis Baaten en Anna Catharina Augustijn.
 2. Kornelis van Etten, geboren te Steenbergen op 8 juli 1878 (RK), volgt onder X-t.
 3. Adriaan van Etten, geboren te Steenbergen op 11 februari 1881 (RK), volgt onder X-u.
 4. Maria Elizabet van Etten, geboren te Steenbergen op 27 november 1882 (RK), volgt onder X-v.
 5. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 15 januari 1885 (RK), overleden aldaar op 18 november 1886, 1 jaar en 307 dagen oud.
 6. Jan van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 5 januari 1887 (RK), overleden aldaar op 22 april 1914, 27 jaar en 107 dagen oud.
 7. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen, gedoopt op 31 oktober 1888 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 februari 1917, op 28-jarige leeftijd met Kornelis Ruijten (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 november 1889 (RK), zoon van Martien Ruijten (X-x) en Johanna Danen.

IX-i Pieter van Etten, mandenmaker, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1833, zoon van Jan van Etten (VIII-e) en Adriana Maria van Meer. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 21 juni 1871, op 37-jarige leeftijd met Maria Cornelia Hellemons (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 19 augustus 1849, dochter van Cornelis Hellemons en Cornelia de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Martien van Etten, geboren te Steenbergen op 8 mei 1874, volgt onder X-w.

IX-j Adriana van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 november 1839 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1904, 64 jaar en 188 dagen oud, dochter van Jan van Etten (VIII-e) en Adriana Maria van Meer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 juli 1858, op 18-jarige leeftijd met Kornelis Ruijten (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1829 (RK), zoon van Cornelius Ruijten en Anna Cornelia Vromans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Ruijten, geboren te Steenbergen op 30 september 1865 (RK), overleden aldaar op 30 november 1945, 80 jaar en 61 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 april 1904, op 38-jarige leeftijd met Petrus Scheepers (35 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 20 mei 1868.
 2. Martien Ruijten, geboren te Steenbergen op 15 november 1867 (RK), volgt onder X-x.
 3. Adriana Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op 17 december 1875.

IX-k Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op 31 augustus 1852 (RK), overleden te Steenbergen op 10 juni 1942, 89 jaar en 283 dagen oud, dochter van Jan van Etten (VIII-e) en Adriana Maria van Meer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1871, getrouwd te Kruisland (NB) op 4 augustus 1871 voor de kerk, op 18-jarige leeftijd (1) met Marijnus Hellemons (32 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 17 juli 1839 (RK), overleden te Steenbergen op 20 september 1885, 46 jaar en 65 dagen oud, zoon van Cornelis Hellemons en Cornelia de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 27 december 1872 (RK).
 2. Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 maart 1874 (RK), volgt onder X-y.
 3. Adriana Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1875 (RK), volgt onder X-z.
 4. Petronilla Hellemons, geboren te Kruisland (NB) op 7 oktober 1877 (RK), volgt onder X-aa.
 5. Anna Maria Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 8 januari 1883 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Roosendaal, te Oudenbosch (NB) en te Dinteloord (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 25 december 1937, 54 jaar en 351 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 november 1914, op 31-jarige leeftijd met Johannes de Bruijn (28 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1886, overleden na 1937, minstens 51 jaar oud.
 6. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1884 (RK).
 7. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 maart 1886 (RK), volgt onder X-ab.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1890, op 37-jarige leeftijd (2) met Kornelis Uijtdewilligen (32 jaar oud), bierhuishouder en landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 4 februari 1858 (RK), overleden op 6 juli 1933, 75 jaar en 152 dagen oud, zoon van Mattheus Uijtdewilligen en Anna Cornelia Heestermans. Uit dit huwelijk:
 1. Dorothea Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1892 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 februari 1916, op 23-jarige leeftijd met Adrianus van Gastel (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 15 december 1890 (RK), zoon van Johannes van Gastel en Johanna Commissaris.
 2. Mattheus Martinus Uijtdewilligen, landarbeider, geboren te Steenbergen op 13 juni 1894 (RK), wonende te Dinteldoord, overleden te Steenbergen op 23 maart 1948, 53 jaar en 284 dagen oud.

IX-l Helena IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 12 juni 1825, overleden aldaar op 5 januari 1893, 67 jaar en 207 dagen oud, dochter van Antonij IJzermans (VIII-f) en Petronilla de Klerk. Zij is getrouwd te Steenbergen op 21 februari 1852, op 26-jarige leeftijd met Adriaan van Est (27 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 8 november 1824 (RK), zoon van Dionisius van Est en Adriana van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij van Est, geboren te Steenbergen op 15 januari 1850.
 2. Dimphna van Est, geboren te Steenbergen op 3 januari 1858, volgt onder X-ac.

IX-m Antonij IJzermans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 15 december 1840 (RK), overleden aldaar op 15 november 1934, 93 jaar en 335 dagen oud, zoon van Jan IJzermans (VIII-g) en Maria Elzabeth Janssen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 augustus 1873, op 32-jarige leeftijd met Adriana Antonia Koetsenruijter (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 30 juli 1854 (RK), overleden te Vught op 1 juli 1925, 70 jaar en 336 dagen oud, dochter van Jan Koetsenruiter en Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1872 (RK).
 2. Jan IJzermans, veehandelaar, geboren te Steenbergen op 13 januari 1876 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 24 maart 1948, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 27 maart 1948, 72 jaar en 71 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 14 februari 1901, op 25-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Griels (40 jaar oud), geboren te Berchem (BelgiŽ) op 22 april 1860 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 5 juni 1945, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 7 juni 1945, 85 jaar en 44 dagen oud, dochter van Eduardus Josephus Griels en Anna Maria Possemiers. Hij is getrouwd na 1945, op minstens 69-jarige leeftijd (2) met Maria Dimphna van den Broek (minstens 61 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal op 13 december 1884 (RK), wonende te Breda, dochter van Cornelis van den Broek en Willemijn Aarts.
 3. Maria Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 4 september 1877 (RK), volgt onder X-ad.
 4. Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1878 (RK), volgt onder X-ae.
 5. Joanna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 januari 1880 (RK), overleden aldaar op 4 februari 1880, 8 dagen oud.
 6. Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 december 1881 (RK), overleden aldaar op 5 juli 1883, 1 jaar en 194 dagen oud.
 7. Johanna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1883 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 november 1908, op 25-jarige leeftijd met Jan Frans Arthur de Belder (22 jaar oud), geboren te Mechelen (BelgiŽ) in het jaar 1886.
 8. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1885 (RK), volgt onder X-af.
 9. Elizabet Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 februari 1889 (RK), overleden aldaar op 27 april 1890, 1 jaar en 58 dagen oud.
 10. Godefridus IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 januari 1893 (RK), overleden aldaar op 19 januari 1893, 4 dagen oud.
 11. Godefridus IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 februari 1895 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1895, 231 dagen oud.

IX-n Kornelis IJzermans, arbeider, geboren te Steenbergen op 23 december 1835, overleden aldaar op 3 maart 1902, 66 jaar en 70 dagen oud, zoon van Adrianus IJzermans (VIII-h) en Anna Catharina Mulders. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1860, op 24-jarige leeftijd met Adriana Roelands (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 november 1824, overleden aldaar op 3 maart 1902, 77 jaar en 97 dagen oud, dochter van Pieter Roelands en Cornelia de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter IJzermans, geboren te Steenbergen op 1 februari 1861 (RK), volgt onder X-ag.
 2. Anna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1863, overleden aldaar op 24 augustus 1863, 1 dag oud.
 3. Catharina Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 mei 1865 (RK), volgt onder X-ah.

IX-o Anna Catharina IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 12 december 1836 (RK), overleden aldaar op 27 november 1871, 34 jaar en 350 dagen oud, dochter van Adrianus IJzermans (VIII-h) en Anna Catharina Mulders. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 augustus 1864, op 27-jarige leeftijd met Kornelis Hector (38 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Steenbergen op 17 mei 1826, overleden aldaar op 6 april 1897, 70 jaar en 324 dagen oud, zoon van Adriaan Hector en Joanna Lichtenberg.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1873, op 46-jarige leeftijd met Cornelia van Schilt (54 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 oktober 1818 (RK), dochter van Antonij van Schilt en Petronilla de Jong. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 15 juni 1866, op 47-jarige leeftijd met Adriaan Hagenaars (47 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1819 (RK), zoon van Pieter Hagenaars en Cornelia de Jong.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Hector, geboren te Steenbergen op 27 juli 1865 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 2 december 1891, 26 jaar en 128 dagen oud.
 2. Pieter Hector, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1867 (RK), overleden aldaar op 2 februari 1881, 13 jaar en 96 dagen oud.
 3. Adriana Catharina Hector, geboren te Steenbergen op 28 juli 1869 (RK), volgt onder X-ai.
 4. Joanna Hector, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1870 (RK), overleden aldaar op 1 december 1871, 1 jaar en 94 dagen oud.

IX-p Cornelia IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1839 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1881, 41 jaar en 295 dagen oud, dochter van Adrianus IJzermans (VIII-h) en Anna Catharina Mulders. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 september 1861, op 21-jarige leeftijd met Pieter Kornelis Schouteren (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 1 december 1835 (RK), overleden aldaar op 28 oktober 1907, 71 jaar en 331 dagen oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Maria Catharina van Wezel.
(Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 19 mei 1882, op 46-jarige leeftijd met Dingena Peeters (41 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 16 april 1841, dochter van Cornelius Peeters en Helena Beens. (Zij had van een onbekende man één zoon.)) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Schouteren, geboren te Steenbergen op 23 februari 1862 (RK), volgt onder X-aj.
 2. Pieter Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 15 april 1864 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1865, 1 jaar en 185 dagen oud.
 3. Pieter Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 19 februari 1866 (RK), volgt onder X-ak.
 4. Adriaan Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op 29 maart 1867 (RK), volgt onder X-al.
 5. Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 28 december 1869 (RK), volgt onder X-am.
 6. Jacobus Schouteren, Koos, geboren te Steenbergen op 10 september 1875 (RK), volgt onder X-an.
 7. Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op 8 december 1876 (RK), overleden aldaar op 10 maart 1886, 9 jaar en 92 dagen oud.
 8. Constantijn Schouteren, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1878 (RK), overleden aldaar op 8 juni 1879, 287 dagen oud.

IX-q Adriaan Kriesels, schipper, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1837, overleden te Roosendaal op 6 juli 1917, 79 jaar en 320 dagen oud, zoon van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (VIII-i). Hij is getrouwd te Roosendaal op 10 november 1869, op 32-jarige leeftijd met Adriana Maria Vermeulen (30 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1839, overleden aldaar op 12 november 1915, 76 jaar oud, dochter van Adriaan Vermeulen en Johanna Berkmans. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Henricus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 februari 1879, volgt onder X-ao.

IX-r Petronilla Kriesels, geboren te Steenbergen op 27 januari 1846, overleden te Roosendaal op 15 maart 1919, 73 jaar en 47 dagen oud, dochter van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (VIII-i). Zij is getrouwd te Roosendaal op 15 september 1870, op 24-jarige leeftijd met Gijsbertus Antonius de Bot (25 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal op 24 september 1844, overleden aldaar op 9 januari 1929, 84 jaar en 107 dagen oud, zoon van Gijsbert de Bot en Maria Hendriks.

Gijsbertus Antonius de Bot vermelding in notarieel archief op dinsdag 7 december 1909 Roosendaal. Inhoud akte : toestemming door de echtelieden Gijsbertus Antonius de Bot en Petronella Kriesels te Roosendaal tot het huwelijk van hun zoon Adrianus Theodorus de Bot aldaar met Neeltje Everaard te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal op 3 april 1871, volgt onder X-ap.
 2. Gijsbertus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal op 20 december 1872, volgt onder X-aq.
 3. Henricus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal op 30 april 1875, volgt onder X-ar.
 4. Maria Johanna Antonia de Bot, geboren te Roosendaal op 12 november 1877, volgt onder X-as.
 5. Adrianus Theodorus de Bot, geboren te Roosendaal op 23 februari 1880. Hij is getrouwd te Middelburg op 10 december 1909, op 29-jarige leeftijd met Neeltje Everaard (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1885, overleden te Middelburg op 18 november 1918, 33 jaar en 192 dagen oud, dochter van Marinus Everaard en Johanna van Zunderen.
 6. Antonius Johannes de Bot, geboren te Roosendaal op 12 juni 1882.
 7. Elisabeth Henrica de Bot, geboren te Roosendaal op 17 januari 1885.
  Zij was gehuwd met Franciscus Adrianus Maria Antonius van der Spek.
 8. Wilhelmus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 19 januari 1888.
  Hij was gehuwd met Anna van der Spek.
 9. Cornelis Petrus de Bot, geboren te Roosendaal op 27 oktober 1891.
  Hij was gehuwd met Hendrika Antonia Anraad.

IX-s Wilhelmus Adrianus Kriesels, schipper, geboren te Roosendaal op 25 december 1851, overleden te Rotterdam op 15 oktober 1917, 65 jaar en 294 dagen oud, zoon van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (VIII-i). Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 10 november 1880, op 28-jarige leeftijd met Hendrica van der Heijden (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1856, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 22 februari 1914, 58 jaar en 12 dagen oud, dochter van Leonardus van der Heijden en Johanna van Dusseldorp. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Hendricus Kriesels, geboren te Roosendaal op 4 september 1881.
 2. Leonardus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal op 24 januari 1883. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 3 september 1918, op 35-jarige leeftijd met Marie Christine Thijskens (38 jaar oud), naaister, geboren te Lanaken (BelgiŽ) op 4 juni 1880, wonende te Lanaije (BelgiŽ).
 3. Antonius Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal op 15 april 1884.
 4. Wilhelmus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal op 9 november 1885.
 5. Adriana Maria Kriesels, geboren te Roosendaal op 29 september 1889.
 6. Gijsbertus Kriesels, schipper, geboren te Roosendaal op 11 juni 1891. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 21 augustus 1915, op 24-jarige leeftijd met Johanna Geerden (18 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 21 februari 1897, overleden te Etten-Leur (NB) op 25 februari 1933, 36 jaar en 4 dagen oud, dochter van Cornelis Geerden en Johanna Adriana Hoevenaars.
 7. Maria Pieternella Kriesels, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht in het jaar 1893. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 april 1915, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Aerden (23 jaar oud), kopergieter, geboren in het jaar 1892, zoon van Johannes Aerden en Maria van Dijk.
 8. Pieternella Elisabeth Kriesels, geboren te Dordrecht in het jaar 1895, overleden te Vreeswijk (Utrecht) op 12 februari 1896, 1 jaar oud.

IX-t Theodoor de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 20 maart 1844 (RK), overleden aldaar op 18 juni 1909, 65 jaar en 90 dagen oud, zoon van Theodoor de Jong (VIII-j) en Geertrui van Zundert.

aangifte door: Willem de Jong, arbeider
Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 augustus 1897, op 53-jarige leeftijd met Geertrui Uijtdewilligen (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 september 1870 (RK), overleden aldaar op 21 maart 1958, 87 jaar en 181 dagen oud, dochter van Kornelis Azn. Uijtdewilligen en Anna Maria Linders. Uit dit huwelijk:
 1. Theodorus Cornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 5 december 1897, overleden aldaar op 29 december 1897, 24 dagen oud.

IX-u Maria Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 maart 1921, 58 jaar en 47 dagen oud, dochter van Adriaan de Jong (VIII-l) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 11 oktober 1890, op 27-jarige leeftijd met Hendrik Theunisse (25 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 7 oktober 1865, overleden aldaar op 7 november 1937, 72 jaar en 31 dagen oud, zoon van Leendert Theunisse en Cornelia de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Theunisse, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 22 april 1894, volgt onder X-at.

IX-v Pieter Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 17 januari 1864, zoon van Adriaan de Jong (VIII-l) en Petronilla Baselier. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1895, op 31-jarige leeftijd met Maria Catharina de Bruijn (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 maart 1868, dochter van Pieter de Bruijn en Adriana Cornelia Baselier. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard de Jong, geboren te Steenbergen op 29 februari 1896. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 19 april 1917, op 21-jarige leeftijd met Elizabeth Petronella van Loon (20 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 5 augustus 1896 (RK), dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal.
 2. Petronella Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1897. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 oktober 1920, op 23-jarige leeftijd met Johannes Schetters (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1889, zoon van Pieter Schetters en Adriana Johanna Slootmans.

IX-w Adriana Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 11 februari 1865 (RK), overleden op 25 december 1946, 81 jaar en 317 dagen oud, dochter van Adriaan de Jong (VIII-l) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 augustus 1900, op 35-jarige leeftijd (1) met Gerard de Blaaij (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 september 1856 (RK), overleden aldaar op 29 december 1905, 49 jaar en 111 dagen oud, zoon van Christiaan de Blaaij en Jacoba Maria van der Ouderaa. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Cornelia Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 25 juni 1901 (RK), volgt onder X-au.
 2. Adriana Maria Jacoba Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 12 november 1902 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1929, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Wezenbeek (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1893, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 5 juli 1959, 66 jaar oud, zoon van Thomas Wezenbeek en Elizabet de Mooij.
 3. Johanna Adriana Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 22 december 1903 (RK), overleden aldaar op 10 juni 1904, 171 dagen oud.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 19 juli 1907, op 42-jarige leeftijd (2) met Adriaan Uijtdewilligen (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 augustus 1873 (RK), overleden aldaar op 5 oktober 1954, 81 jaar en 36 dagen oud, zoon van Kornelis Azn. Uijtdewilligen en Anna Maria Linders. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Adrianus Gerardus Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 7 december 1911 (RK), volgt onder X-av.

IX-x Joanna Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867 (RK), dochter van Adriaan de Jong (VIII-l) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1889, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Adriaansen (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1865 (RK), zoon van Cornelis Adriaansen en Johanna Maria Beijaards. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Alphonsus Adriaansen, geboren te Steenbergen op 23 juni 1890 (RK), volgt onder X-aw.
 2. Agnes Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen op 22 juli 1892 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1917, op 24-jarige leeftijd met Charles Mattheus Baselier (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1892, zoon van Martien Baselier (IX-y) en Cornelia Petronella van Mechelen.
 3. Johanna Philomena Theodora Adriaansen, geboren te Steenbergen op 29 januari 1894 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 juli 1921, op 27-jarige leeftijd met Gijsbertus de Mooij (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 februari 1895 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Pieter de Mooij en Joanna Verheijen.
 4. Johannes Franciscus Maria Adriaansen, geboren te Steenbergen op 7 november 1896 (RK), volgt onder X-ax.
 5. Philomena Agnes Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen op 29 juni 1904 (RK), overleden te Wouw (NB) op 4 februari 1993, 88 jaar en 220 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 mei 1924, op 19-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Schrauwen (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 21 maart 1900, overleden te Steenbergen in het jaar 2001, 101 jaar oud, zoon van Gerardus Cornelis Martinus Schrauwen en Anna Cornelia van Oers.
 6. Cornelia Johanna Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen op 10 juli 1905 (RK), volgt onder X-ay.
 7. Petrus Johannes Adriaansen, los arbeider, geboren te Steenbergen op 6 maart 1908 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 12 mei 1936, op 28-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Eekelen (23 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 11 februari 1913 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Antonius van Eekelen en Johanna Sebregts.

IX-y Martien Baselier, hoefsmid, geboren te Steenbergen op 10 februari 1853, overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 23 april 1933, 80 jaar en 72 dagen oud, zoon van Antonij Baselier en Anna Maria de Jong (VIII-m). Hij is getrouwd te Steenbergen op 9 januari 1882, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Petronella van Mechelen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1855, dochter van Kornelis Hendrik van Mechelen en Dingena Slootmans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaan Maria Baselier, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 1 maart 1883. Hij is getrouwd te den Haag op 17 juni 1909, op 26-jarige leeftijd met Maria Anthonia van Tiggelen (22 jaar oud), geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 3 november 1886, dochter van Christiaan Jacobus Johannes van Tiggelen en Johanna Hendriks.
 2. Adriaan Antonij Maria Baselier, geboren te Steenbergen op 1 juni 1884.
 3. Marie Johanna Antonia Baselier, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 3 december 1887.
 4. Dien Johanna Maria Baselier, onderwijzeres, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 20 november 1892.
  Zij was gehuwd met Franciscus Hendrikus Clement, hoofdonderwijzer, geboren te Goes in het jaar 1895, wonende te Nieuw Vossemeer (NB), overleden te Bergen op Zoom op 16 april 1948, 53 jaar oud.
 5. Charles Mattheus Baselier, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1892. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1917, op 25-jarige leeftijd met Agnes Adriana Adriaansen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 juli 1892 (RK), dochter van Adriaan Adriaansen en Joanna Adriana de Jong (IX-x).
 6. Joanna Cornelia Baselier, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 19 maart 1894.

IX-z Maria Johanna Baselier, geboren te Steenbergen op 22 maart 1858, overleden te Halsteren (NB) op 6 mei 1938, 80 jaar en 45 dagen oud, dochter van Antonij Baselier en Anna Maria de Jong (VIII-m). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 oktober 1883, op 25-jarige leeftijd met Marijn Buuron (23 jaar oud), arbeider, koopman, broodbakker, borstelmaker en werkman, geboren te Steenbergen op 20 januari 1860 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 24 maart 1940, 80 jaar en 64 dagen oud, zoon van Jan Buuron en Joanna Schillemans. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1884, volgt onder X-az.
 2. Anna Maria Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 29 juli 1885 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel), volgt onder X-ba.
 3. Cornelia Petronella Antonia Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 26 juli 1887, overleden te Goes op 29 april 1944, 56 jaar en 278 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 juni 1908, op 20-jarige leeftijd met Jan Keijsers (25 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 8 maart 1883, zoon van Gerardus Keijsers en Petronilla Cornelia van Tilburg.
 4. Johanna Adriana Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 31 oktober 1888. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 november 1908, op 20-jarige leeftijd met Johannes Jaspers (25 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 16 oktober 1883, zoon van Michael Jaspers en Catharina Stoffels.
 5. Petrus Wilhelmus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 14 juni 1890, volgt onder X-bb.
 6. Karel Matheus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 24 juli 1891, volgt onder X-bc.
 7. Martinus Petrus Buuron, fabrieksarbeider, geboren te Bergen op Zoom op 11 september 1894, wonende te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 juli 1917, op 22-jarige leeftijd met Conelia Kools (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal in het jaar 1894, wonende te Halsteren (NB).
 8. Helena Catharina Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 21 mei 1897. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 15 juni 1918, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Sebregts (30 jaar oud), landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 17 juni 1887 (RK), wonende te Bergen op Zoom, zoon van Johannes Sebregts en Johanna Heijmans.
 9. Antonius Jacobus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 25 september 1899.

IX-aa Johanna Cornelia Mangelaars, dienstmeid, geboren te Roosendaal op 28 mei 1853 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden te Wouw (NB) op 27 maart 1915, begraven aldaar op 30 maart 1915, 61 jaar en 303 dagen oud, dochter van Marijn Mangelaars (VIII-n) en Maria Cornelia de Bruijn. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 september 1883, op 30-jarige leeftijd met Petrus MariŽn (30 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 27 mei 1853 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 22 januari 1932, 78 jaar en 240 dagen oud, zoon van Adriaan MariŽn en Anna Maria van de Watering.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 28 augustus 1876, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Blaaij (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 20 november 1855 (RK), overleden aldaar op 14 april 1883, begraven aldaar op 16 april 1883, 27 jaar en 145 dagen oud, dochter van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar. Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 2 november 1917, op 64-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Bartelen (47 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 17 juli 1870, overleden aldaar op 11 april 1931, 60 jaar en 268 dagen oud, dochter van Petrus Arnoldus Bartelen en Adriana de Crom. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op 1 mei 1899, op 28-jarige leeftijd met haar behuwdzwager Cornelis Buijens (39 jaar oud), klompenmaker en herbergier, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1860, overleden aldaar op 18 juni 1916, 56 jaar en 117 dagen oud, zoon van Cornelis Buijens en Maria Johanna Mouwen. (Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 21 april 1892, op 32-jarige leeftijd met Petronella MariŽn (29 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 5 oktober 1862, dochter van Adriaan MariŽn en Anna Maria van de Watering.))) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 5 december 1884 (RK), volgt onder X-bd.
 2. Johanna Maria MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 13 oktober 1885 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1886, 167 dagen oud.
 3. Maria Cornelia MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 31 januari 1887 (RK), volgt onder X-be.
 4. Cornelis MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 8 mei 1888 (RK), overleden aldaar op 12 augustus 1888, begraven aldaar op 14 augustus 1888, 96 dagen oud.
 5. Cornelis MariŽn, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1889 (RK), volgt onder X-bf.
 6. Jan MariŽn, geboren te Steenbergen op 30 maart 1891 (RK), volgt onder X-bg.
 7. Petrus MariŽn, geboren te Steenbergen op 20 juni 1892 (RK), volgt onder X-bh.
 8. Petronella MariŽn, geboren te Steenbergen op 22 mei 1894 (RK), volgt onder X-bi.
 9. Johanna MariŽn, geboren te Steenbergen op 28 december 1895 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 8 augustus 1902, 6 jaar en 223 dagen oud.
 10. Adriana MariŽn, geboren te Steenbergen op 3 februari 1897 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 29 augustus 1902, 5 jaar en 207 dagen oud.

IX-ab Johanna Mangelaars, geboren te Roosendaal op 6 december 1855 (RK), overleden te Wouw (NB) op 14 november 1894, begraven te Heerle (NB) op 17 november 1894, 38 jaar en 343 dagen oud, dochter van Marijn Mangelaars (VIII-n) en Maria Cornelia de Bruijn. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 1 juni 1881, op 25-jarige leeftijd met Kornelis de Blaaij (22 jaar oud), voerman en landbouwer, geboren te Steenbergen op 29 maart 1859 (RK), overleden te Wouw (NB) op 14 december 1940, 81 jaar en 260 dagen oud, zoon van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar.
(Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 21 januari 1897, op 37-jarige leeftijd met Adriana Petronella Bastiaanse (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 5 april 1871 (RK), overleden aldaar op 16 februari 1945, 73 jaar en 317 dagen oud, dochter van Pieter Bastiaanse en Elizabeth Cornelia van Kaam.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Petrus de Blaaij, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 20 januari 1882 (RK). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 26 november 1924, op 42-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Maria Eijsermans (42 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 6 februari 1882 (RK), overleden te Roosendaal op 27 juli 1960, 78 jaar en 172 dagen oud, dochter van Marinus Eijsermans en Adriana van Sprundel.
 2. Maria Cornelia de Blaaij, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 12 december 1885 (RK), wonende te Steenbergen, te Roosendaal en te Ossendrecht (NB). Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 3 juli 1919, op 33-jarige leeftijd met Leendert de Bruijn (36 jaar oud), marechausseé, geboren te Nieuwenhoorn in het jaar 1883.
 3. Adrianus de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 19 juli 1889 (RK), volgt onder X-bj.
 4. Louisa de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 13 januari 1891 (RK), volgt onder X-bk.

IX-ac Anna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 21 september 1861 (RK), overleden aldaar op 9 april 1932, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 12 april 1932, 70 jaar en 201 dagen oud, dochter van Marijn Mangelaars (VIII-n) en Maria Cornelia de Bruijn.
Zij was gehuwd met Martinus Ossenblok, landbouwer, herbergier en winkelier, geboren te Maastricht op 13 maart 1858 (RK), wonende te Rucphen (NB) en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 26 mei 1936, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 29 mei 1936, 78 jaar en 74 dagen oud, zoon van Jan Ossenblok en Petronella Hoendervangers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Antonius Marinus Ossenblok, landbouwer, geboren te Roosendaal op 6 september 1905 (RK), wonende te Oudenbosch. Hij is getrouwd te Roosendaal op 27 juli 1937, op 31-jarige leeftijd met Maria Cornelia Boomaerts (34 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1903.

IX-ad Kornelis Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 1 november 1851, overleden te Tilburg op 23 december 1914, 63 jaar en 52 dagen oud, zoon van Jan Hoendervangers en Antonia Mangelaars (VIII-o). Hij is getrouwd te Tilburg op 14 juni 1877, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria Muller (29 jaar oud), geboren te Amsterdam op 29 november 1847, overleden te Tilburg op 31 juli 1926, 78 jaar en 244 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta Frederica Maria Hoendervangers, geboren te Tilburg op 16 november 1877, overleden aldaar op 18 augustus 1884, 6 jaar en 276 dagen oud.
 2. Louisa Jacoba Hoendervangers, geboren te Tilburg op 17 januari 1880, overleden aldaar op 17 maart 1954, 74 jaar en 59 dagen oud. Zij is getrouwd te Tilburg op 25 mei 1908, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Brokken (27 jaar oud), geboren te Tilburg op 13 juli 1880.
 3. Joannes Cornelis Hoendervangers, geboren te Tilburg op 15 mei 1882, volgt onder X-bl.
 4. Antonetta Frederica Maria Hoendervangers, geboren te Tilburg op 25 november 1885. Zij is getrouwd te Tilburg op 17 april 1917, op 31-jarige leeftijd met Hendrich Johan Buzink (30 jaar oud), geboren te Middelharnis in het jaar 1887, zoon van Hendrik Buzink en Johanna Wilhelmina Hofman.
 5. Philibertus Josephus Hoendervangers, geboren te Tilburg op 4 december 1887, overleden aldaar op 18 september 1888, 289 dagen oud.
 6. Anna Maria Frederica Hoendervangers, geboren te Tilburg op 7 mei 1889, overleden aldaar op 5 december 1955, 66 jaar en 212 dagen oud. Zij is getrouwd te Tilburg op 7 januari 1919, op 29-jarige leeftijd met Hendricus Cornelis Hendrikson (23 jaar oud), geboren te Coevorden in het jaar 1896, zoon van Jacobus Petrus Hendrikson en Alberdine Wilhelmina van der Veen.
 7. Henriette Hoendervangers, geboren te Tilburg op 12 mei 1890. Zij is getrouwd te Tilburg op 2 mei 1916, op 25-jarige leeftijd met Mathias Jacobus van den Broek (24 jaar oud), geboren te Boxtel (NB) in het jaar 1892.
 8. Philibertus Josephus Hoendervangers, geboren te Tilburg op 12 november 1891. Hij is getrouwd te Tilburg op 4 juli 1916, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelia Anna Josephina Wagemakers (25 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1891. Hij is getrouwd te Tilburg op 7 januari 1929, op 37-jarige leeftijd (2) met Petronella Maria Cornelia Mols (19 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1910, dochter van Petrus Joseph Mols en Johanna Loijkens.

IX-ae Petronilla Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 10 november 1853, overleden te Tilburg op 5 april 1935, 81 jaar en 146 dagen oud, dochter van Jan Hoendervangers en Antonia Mangelaars (VIII-o). Zij is getrouwd te Tilburg op 3 november 1880, op 26-jarige leeftijd met Antonius Cornelis Severijns (35 jaar oud), geboren te Alphen en Riel (NB) op 12 december 1844, overleden te Tilburg op 15 oktober 1914, 69 jaar en 307 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Adrianus Severijns, geboren te Tilburg op 11 december 1881, overleden aldaar op 5 juli 1957, 75 jaar en 206 dagen oud. Hij is getrouwd te Tilburg op 8 november 1905, op 23-jarige leeftijd met Helena Maria Schults (23 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1882.
 2. Augustius Johannes Severijns, geboren te Tilburg op 4 januari 1884. Hij is getrouwd te Tilburg op 2 augustus 1911, op 27-jarige leeftijd met Adriana Petronella van den Hoek (26 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1885, dochter van Peter van den Hoek en Mechelina van den Nieuwenhuizen.
 3. Antonia Josepha Severijns, geboren te Tilburg op 17 maart 1886, overleden aldaar op 12 september 1953, 67 jaar en 179 dagen oud. Zij is getrouwd te Tilburg op 14 mei 1913, op 27-jarige leeftijd met Johannes Adrianus Bierings (24 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1889.
 4. Louisa Maria Francisca Severijns, geboren te Tilburg op 6 oktober 1888. Zij is getrouwd te Tilburg op 14 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Josephus Vermolen (28 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1885, zoon van Adriaan Vermolen en Anna Maria Francisca Hamers.
 5. Theresia Maria Severijns, geboren te Tilburg op 3 februari 1891. Zij is getrouwd te Tilburg op 27 november 1923, op 32-jarige leeftijd met Franciscus Josephus Maria Simons (33 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1890.
 6. Alphonsus Martinus Severijns, geboren te Tilburg op 28 juli 1893.

IX-af Martina Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 april 1878, overleden aldaar op 15 september 1915, 37 jaar en 147 dagen oud, dochter van Cornelis Johannes Clarijs (VIII-s) en Cornelia Jacobs. Zij is getrouwd te Steenbergen op 31 juli 1906, op 28-jarige leeftijd met Johannes Adrianus Josephus Looijen (26 jaar oud), veehandelaar, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 14 juni 1880. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Isabella Petronella Maria Looijen, geboren te Steenbergen op 6 januari 1907.
 2. Petronella Maria Johanna Looijen, geboren te Steenbergen op 21 december 1907.
 3. Maria Catbarina Looijen, geboren te Steenbergen op 20 december 1908.
 4. Jacoba Maria Looijen, geboren te Steenbergen op 31 mei 1910.
 5. Cornelis Johannes Maria Looijen, slager, geboren te Steenbergen in het jaar 1912. Hij is getrouwd te Roosendaal op 4 mei 1937, op 25-jarige leeftijd met Maria Francina Brouwers (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal in het jaar 1911.
 6. Johannes Mattheus Maria Looijen, geboren te Steenbergen in mei 1914, overleden aldaar op 28 oktober 1914, 5 maanden oud.
 7. Martina Johanna Maria Looijen, geboren te Steenbergen in september 1915, overleden aldaar op 19 maart 1916, 6 maanden oud.

IX-ag Aloisius Philipus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 10 augustus 1890, overleden te Willemstad (NB) op 6 december 1930, 40 jaar en 118 dagen oud, zoon van Cornelis Hubertus Sweere en Dijmphena Johanna Maria Clarijs (VIII-t). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 mei 1916, op 25-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Dam (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1893, dochter van Dingeman Dam en Adriana Cornelia Krebbekx. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphena Cornelia Maria Sweere, overleden te Willemstad (NB) op 12 februari 1926.

IX-ah Cornelis Wilhelmus Maria van der Riet, landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 16 april 1897, zoon van Willem van der Riet en Maria Johanna Francisca Clarijs (VIII-v). Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 22 juni 1920, op 23-jarige leeftijd met Petronilla Adriana Johanna Helena Brooijmans (23 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 12 maart 1897. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus C.J.M. van der Riet, geboren te Steenbergen op 27 maart 1921.
 2. Johannes P.C. van der Riet, geboren te Steenbergen op 12 maart 1923.
 3. Maria J.F. van der Riet, geboren te Steenbergen op 24 februari 1926.
 4. Adriana P.J.C. van der Riet, geboren te Steenbergen op 1 juni 1927.

IX-ai Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1863 (RK), wonende te Rotterdam, overleden te Bergen op Zoom op 16 januari 1945, 81 jaar en 363 dagen oud, dochter van Cornelis Hagenaars en Johanna Clarijs (VIII-z). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 oktober 1886, op 23-jarige leeftijd met Marinus Free (24 jaar oud), stoker, geboren te Bergen op Zoom op 26 februari 1862 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Havenstraat D 78) en te Rotterdam, zoon van Gerardus Free en Anna Catharina Bosters.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 22 oktober 1883, op 21-jarige leeftijd met Johanna Maria Schoone, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland), overleden te Bergen op Zoom op 19 april 1886. (Zij is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juni 1878 met Marinus Gerrit Free, zoon van Johannes Free en Geertruij Bosters.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1887 (RK), volgt onder X-bm.
 2. Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1889 (RK), volgt onder X-bn.
 3. Adrianus Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op 1 maart 1891 (RK), volgt onder X-bo.
 4. Sebastianus Free, geboren te Bergen op Zoom op 30 maart 1893, overleden aldaar op 2 september 1893, 156 dagen oud.
 5. Johanna Free, geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1894 (RK), wonende te Rotterdam. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 juni 1914, op 19-jarige leeftijd met Sebastianus van Baalen, geboren te Bergen op Zoom.
 6. Elisabeth Free, geboren te Bergen op Zoom op 26 januari 1896, overleden aldaar op 29 november 1898, 2 jaar en 307 dagen oud.
 7. Johannes Free, geboren te Bergen op Zoom op 7 februari 1899 (RK), wonende te Rotterdam.

IX-aj Adrianus Hagemaars, geboren te Wouw (NB), overleden te Bergen op Zoom op 20 oktober 1907, zoon van Cornelis Hagenaars en Johanna Clarijs (VIII-z). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 juli 1890 met Johanna Wilhelm, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Hubertus Wilhelm en Dina Otto. Uit dit huwelijk:

 1. Dina Cornelia Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 25 februari 1892 (RK), volgt onder X-bp.
 2. Cornelis Petrus Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1893, volgt onder X-bq.

IX-ak Pieter Jan Clarijs, metselaar, geboren te Middelburg op 7 augustus 1870, zoon van Pieter Jan Clarijs (VIII-ac) en Leintje Johanna Hillebrand. Hij is getrouwd te Middelburg op 25 november 1892, op 22-jarige leeftijd met Sara Cornelia Heijt (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1870. Uit dit huwelijk:

 1. Leentje Johanna Clarijs, geboren te Middelburg op 5 februari 1893.

IX-al Herman Antonie Clarijs, metselaar, geboren te Middelburg op 22 mei 1872, zoon van Pieter Jan Clarijs (VIII-ac) en Leintje Johanna Hillebrand. Hij is getrouwd te Middelburg op 11 augustus 1893, op 21-jarige leeftijd met Antonetta Johanna Overduin (25 jaar oud), geboren te Veere (Zeeland) in het jaar 1868, dochter van Arij Overduin en Suzanna Helena Anna Kramer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Clarijs, geboren te Middelburg op 17 oktober 1893.

IX-am Johannes Cornelis Clarijs, steenhouwer, geboren te Middelburg op 2 juli 1874, overleden aldaar op 16 januari 1940, 65 jaar en 198 dagen oud, zoon van Pieter Jan Clarijs (VIII-ac) en Leintje Johanna Hillebrand. Hij is getrouwd te Middelburg op 24 december 1897, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Oreel (24 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1873, dochter van Jan Oreel en Anna de Ridder. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Clarijs, geboren te Middelburg op 28 maart 1898.
Hij is getrouwd te Middelburg op 16 oktober 1914, op 40-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Krina Maria Oreel (45 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1869, dochter van Jan Oreel en Anna de Ridder.

IX-an Jan de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 juli 1869 (RK), wonende te Roosendaal en te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal op 21 mei 1897, 27 jaar en 306 dagen oud, zoon van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (VIII-ad). Hij is getrouwd te Roosendaal op 14 augustus 1890, op 21-jarige leeftijd met Elisabeth Catharina Elsackers (19 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 6 oktober 1870 (RK), wonende te Halsteren (NB), te Rotterdam en te Oudenbosch, dochter van Antonius Elsackers en Dingena Deelen.
(Zij is later getrouwd te Roosendaal op 30 januari 1899, op 28-jarige leeftijd met Albertus Ludovicus Wilhelmus Meijer (30 jaar oud), rijksambtenaar, geboren te Assen op 10 juni 1868 (RK), wonende te Rotterdam en te Oudenbosch.) Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Cornelia de Jong, geboren te Roosendaal op 16 oktober 1890 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Rotterdam.
 2. Cornelia de Jong, geboren te Roosendaal op 14 december 1891 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Rotterdam.
 3. Petrus de Jong, geboren te Roosendaal op 26 juni 1895, wonende te Rotterdam.

IX-ao Kornelis de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1870 (RK), wonende te Roosendaal en te Wouw (NB), overleden te 3e stuurman koopvaardij op 12 november 1953, 83 jaar en 35 dagen oud, zoon van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (VIII-ad). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 juli 1893, op 22-jarige leeftijd met Anna van Steenpaal (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 14 februari 1870, dochter van Antonius van Steenpaal en Anna Cornelia Aarden. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1898. Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 januari 1920, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmina Neijssen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1896, dochter van Jan Neijssen en Anna Maria Broos.
 2. Antonius de Jong, geboren te Steenbergen op 10 november 1901. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 augustus 1923, op 21-jarige leeftijd met Petronella van Steenpaal (19 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 3 januari 1904, dochter van Johannes van Steenpaal en Dimphna van Etten (X-r).

IX-ap Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 25 april 1872 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (VIII-ad). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1894, op 22-jarige leeftijd met Marijn van Steenpaal (21 jaar oud), stoker, geboren te Wouw (NB) op 16 juni 1872, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 februari 1951, 78 jaar en 247 dagen oud, zoon van Antonius van Steenpaal en Anna Cornelia Aarden.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op 2 april 1918, op 45-jarige leeftijd met Cornelia Braat (33 jaar oud), naaister, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 juni 1884, overleden aldaar op 6 oktober 1957, 73 jaar en 100 dagen oud, dochter van Antonij Braat en Dimphna Maas. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal en Nispen op 16 januari 1911, op 26-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Gastel (24 jaar oud), grondwerker, geboren te Wouw (NB) op 25 april 1886 (RK), wonende te Steenbergen en te Rucphen (NB), overleden te Wouw (NB) op 22 februari 1916, 29 jaar en 303 dagen oud, zoon van Hendrik van Gastel en Adriana Cornelia van Dongen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Steenpaal, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 december 1896. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 1 mei 1919, op 22-jarige leeftijd met zijn nicht Cornelia van Loon (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 juni 1894 (RK), wonende te Wouw (NB), dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal.
 2. Cornelia van Steenpaal, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 17 januari 1900. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 februari 1920, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Verbraak (24 jaar oud), timmerman, geboren te Wouw (NB) op 11 november 1895, overleden te Roosendaal op 21 oktober 1975, 79 jaar en 344 dagen oud, zoon van Christiaan Matthijs Verbraak en Johanna Nieuwlaat.
 3. Antonius van Steenpaal, geboren te Steenbergen. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 11 september 1915 met Wilhelmina Maria Voogt (28 jaar oud), geboren te Klundert (NB) op 7 augustus 1887, dochter van Adriaan Voogt en Johanna Rijsdijk.

IX-aq Adriaan de Jong, wagenmaker, geboren te Steenbergen op 29 juli 1875 (RK), overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 9 mei 1959, 83 jaar en 284 dagen oud, zoon van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (VIII-ad). Hij is getrouwd te Krabbendijke op 19 oktober 1896, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Clara Maria Clarijs (23 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 27 november 1872, overleden aldaar op 8 februari 1929, 56 jaar en 73 dagen oud, dochter van Lambertus Clarijs (VIII-aq) en Anna Maria Tops. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria de Jong, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) in het jaar 1897, volgt onder X-br.

IX-ar Johanna Adriana Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 8 maart 1882 (RK), wonende te den Haag, te Berchem (BelgiŽ) en te Antwerpen (BelgiŽ), dochter van Antonij Clarijs (VIII-ae) en Adriana Dingemans. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 januari 1904, op 21-jarige leeftijd (1) met Leo Josephus Biestman, geboren te Sint Pieter op den Dijk (BelgiŽ), zoon van Isidorus Augustinus Biestman en Maria Ludovica Traens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Biestman, geboren te Antwerpen (BelgiŽ), wonende te Enghien (BelgiŽ).
Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 maart 1915, op 33-jarige leeftijd (2) met Dingenis Polderman, geboren te Goes, zoon van Pieter Polderman en Jannetje Francina Westplate.

IX-as Maria Johanna Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1883 (RK), dochter van Jan Philip Albert Duijvelaar en Anna Clarijs (VIII-af). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1901, op 18-jarige leeftijd met Jacobus de Bruijn (22 jaar oud), schoenmaker, geboren te Steenbergen in het jaar 1879, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 24 juli 1953, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina de Bruijn, geboren te Steenbergen op 4 mei 1902, volgt onder X-bs.

IX-at Jan Hendrik Duijvelaar, assuradeur, geboren te Steenbergen op 1 juli 1886 (RK), verdronken te Bergen op Zoom op 21 maart 1967, 80 jaar en 263 dagen oud, zoon van Jan Philip Albert Duijvelaar en Anna Clarijs (VIII-af). Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 september 1911, op 25-jarige leeftijd met Adriana Petronella Oerlemans (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 april 1893 (RK), dochter van Willem Adriaan Oerlemans en Maria Adriana Goddrie. Uit dit huwelijk:

 1. Albertus Wilhelmus Henri Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 15 maart 1912, volgt onder X-bt.
 2. Willem Albertus Gerardus Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 19 mei 1914 (RK), wonende te Bergen op Zoom, verongelukt aldaar op 13 november 1927, 13 jaar en 178 dagen oud.
 3. Wilhelmus Maria Anna Duijvelaar, volgt onder X-bu.

IX-au Catharina Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op 20 mei 1892 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), te Dinteloord (NB) en te Loon op Zand, dochter van Pieter Clarijs (VIII-ah) en Anna Potters. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 juni 1919, op 27-jarige leeftijd met Reinier Franciscus Verhaart (29 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1890. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Anna Verhaart, overleden te Dinteloord op 21 mei 1931.

IX-av Marijn Clarijs, kachelsmid-koperslager en koster, geboren te Dinteloord (NB) op 30 maart 1880 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 2 oktober 1964, 84 jaar en 186 dagen oud, zoon van Gerardus Clarijs (VIII-ai) en Adriana Steevens. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 24 april 1903, op 23-jarige leeftijd (1) met Antonia Maria Boot (16 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 19 augustus 1886 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 26 maart 1919, 32 jaar en 219 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 februari 1904 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 januari 1930, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Johannes Petrus Sloekers.
 2. Leonardus Gerardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 september 1905 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1906, 120 dagen oud.
 3. Leonardus Gerardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 februari 1907 (RK), overleden aldaar op 1 maart 1907, 24 dagen oud.
 4. Leonardus Gerardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 mei 1908 (RK), volgt onder X-bv.
 5. Adriana Cornelia Clarijs, winkelbediende, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1910 (RK), wonende te Roosendaal.
 6. Cornelis Adrianus Clarijs, electriciŽn, geboren te Steenbergen op 17 januari 1913 (RK), wonende te Roosendaal en te Tilburg. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 30 maart 1940, op 27-jarige leeftijd met Johanna Frijters, dochter van Dingeman Frijters en Cornelia Wilhelmina Simonet.
 7. Gerardus Petrus Clarijs, bakker, geboren te Steenbergen op 4 mei 1914 (RK), wonende te Roosendaal en te Essen (BelgiŽ).
 8. Elisabeth Helena Clarijs, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1915 (RK), wonende te Roosendaal en te Tilburg, overleden te Roosendaal op 21 juni 1999, gecremeerd, 83 jaar en 294 dagen oud.
  Zij was gehuwd met Ludovicus Cornelis Dekkers, geboren te Roosendaal op 5 november 1912, overleden voor 21 juni 1999, hoogstens 86 jaar en 228 dagen oud, zoon van Adrianus Johannes Dekkers en Johanna Vinck.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 oktober 1919, op 39-jarige leeftijd (2) met Johanna Catharina de Moor (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 april 1897 (RK), overleden te Roosendaal op 19 september 1950, 53 jaar en 167 dagen oud, dochter van Jacobus de Moor en Adriana Catharina Schrauwen. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Gerardus Clarijs, geboren te Roosendaal op 12 januari 1921 (RK).
 2. Antoine Arthur Marie Clarijs, geboren te Roosendaal op 10 mei 1924 (RK).
 3. Imelda Jacqueline Gerarda Clarijs, geboren te Roosendaal op 1 september 1926 (RK).

IX-aw Kornelis Pieter Oerlemans, arbeider, geboren te Steenbergen op 4 april 1882 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Walterus Oerlemans en Helena Clarijs (VIII-al). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 oktober 1908, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Jaspers (21 jaar oud), naaister, geboren te Halsteren (NB) op 1 maart 1887, wonende aldaar, overleden aldaar op 22 juni 1952, 65 jaar en 113 dagen oud, dochter van Michael Jaspers en Catharina Stoffels. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus MichaŽl Oerlemans, tekenaar, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1925, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 29 april 1949, 24 jaar oud.
 2. Catharina Helena Oerlemans.

IX-ax Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 18 juni 1884 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Walterus Oerlemans en Helena Clarijs (VIII-al). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1904, op 20-jarige leeftijd met Marijn van Eekelen (27 jaar oud), dienstbode en arbeider, geboren te Steenbergen op 17 september 1876 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Adrianus van Eekelen en Adriana Cornelia Kostermans. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Cornelia van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 2 juni 1905 (RK).
 2. Adriana Cornelia van Eekelen, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 1 december 1906 (RK). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 juni 1935, op 28-jarige leeftijd met Marinus Petrus Leopold van Dijk (28 jaar oud), horlogemaker, geboren te Oosterhout in het jaar 1907, wonende te Dinteloord.
 3. Adriaan van Eekelen, chauffeur, geboren te Halsteren (NB) op 16 december 1907 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 november 1932, op 24-jarige leeftijd met Johanna Karman (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1909, overleden te Utrecht op 21 juli 1980, begraven aldaar, 70 jaar en 300 dagen oud, dochter van Pieter Cornelis Karman en Johanna Cornelia Maria Smits.
 4. Walterus Cornelis van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 10 januari 1910 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1914, 3 jaar en 358 dagen oud.
 5. Cornelis van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 19 januari 1911 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1911, 70 dagen oud.
 6. Cornelis Petrus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 1 juli 1912 (RK), overleden aldaar op 27 april 1913, 300 dagen oud.
 7. Waltherus Wilhelmus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 14 januari 1914 (RK), volgt onder X-bw.
 8. Cornelis Petrus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 17 februari 1914 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1934, 20 jaar en 251 dagen oud.
 9. Elisabeth van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1916 (RK). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 januari 1937, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmus van der Weegen (29 jaar oud), bakker, geboren te Halsteren (NB) op 26 februari 1907.
 10. Petrus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 23 augustus 1918 (RK), overleden aldaar op 8 december 1918, 107 dagen oud.
 11. Anna Elisabeth van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 2 maart 1920 (RK), overleden aldaar op 7 december 1920, 280 dagen oud.

IX-ay Catharina Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1880, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-am) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 mei 1905, op 25-jarige leeftijd met Franciscus van Dorst (29 jaar oud), landarbeider, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1876. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana van Dorst, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1907, volgt onder X-bx.
 2. Cornelia Isabella van Dorst, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1913. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 oktober 1932, op 19-jarige leeftijd met Hendricus Catharinus Klaasen (21 jaar oud), schippersknecht, geboren te Bergen op Zoom op 26 november 1910, zoon van Franciscus Klaassen en Anna Pirée.

IX-az Petrus Marinus Clarijs, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 april 1882, zoon van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-am) en Anna Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 november 1908, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Geertruda Free (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 juni 1885, dochter van Cornelis Free en Adriana Maria de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 26 juni 1909.
 2. Petrus Marinus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 6 oktober 1910, overleden aldaar op 7 november 1910, 32 dagen oud.
 3. Marijnus Petrus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) in augustus 1913, overleden aldaar op 4 februari 1914, 6 maanden oud.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 24 mei 1919, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 januari 1990, 70 jaar en 244 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Laurina Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 januari 1922, dochter van Godefridus Clarijs (X-cl) en Petronella van Schilt.

IX-ba Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 augustus 1886 (RK), overleden te Steenbergen op 22 december 1940, 54 jaar en 129 dagen oud, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-am) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 mei 1909, op 22-jarige leeftijd met Jan Pieter van Hertom (30 jaar oud), schoenmaker en brievenbesteller, geboren te Steenbergen op 17 september 1878 (RK), overleden aldaar op 21 september 1926, 48 jaar en 4 dagen oud, zoon van Kornelis van Hertom en Maria van de Wijngaert. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Hertom, geboren te Steenbergen op 26 april 1910 (RK), volgt onder X-by.
 2. Maria Catharina van Hertom, geboren te Steenbergen op 17 juli 1913 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Breda.
 3. Catharina Cornelia van Hertom, dienstbode, geboren te Steenbergen op 23 december 1915 (RK), wonende te Breda en te Teteringen (NB).
 4. Cornelia Maria van Hertom, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 november 1917 (RK), wonende te Rotterdam.

IX-bb Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 december 1887 (RK), wonende te Dinteloord (NB), te Bergen op Zoom en te Illems, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-am) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 november 1912, op 24-jarige leeftijd met Adrianus de Groen (22 jaar oud), metselaar, geboren te Dinteloord (NB) op 2 mei 1890 (RK), wonende te Bergen op Zoom, zoon van Laurens de Groen en Anna Maria van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius de Groen, wielrenner, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 oktober 1914, wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 1 februari 2006, 91 jaar en 116 dagen oud.
  10 mei 2003. Lou de Groen is nog steeds, ondanks zijn slechte gezondheid, een zeer grote wielerfanaat. Hij heeft jarenlang de wielerbaan in Oudenbosch in eigendom gehad en vele (helaas verregende) baankoersen aldaar georganiseerd. Vele malen heeft hij dit met eigen financiele middelen gedaan. In zijn woning is een kamer ingericht met niets anders dan wielerattributen.
 2. Cornelis de Groen, metselaar, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 juni 1917 (RK).
 3. Catharina Cornelia de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 oktober 1919, wonende te Dinteloord (NB) en te Fijnaart (NB).
 4. Anna Maria Elisabeth de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 januari 1921 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Roosendaal.
 5. Petrus Johannes de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 januari 1922 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom.
 6. Anna Cornelia de Groen, geboren te Rotterdam op 29 september 1924 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom.
 7. Cornelia Adriana de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 30 december 1925 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 8. Johannis Petrus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 27 februari 1927 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 9. Franciscus Adrianus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 10 juli 1928 (RK), wonende te Bergen op Zoom.

IX-bc Lucia Helena Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 26 februari 1892, wonende te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 1 februari 1922, 29 jaar en 340 dagen oud, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-am) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 augustus 1913, op 21-jarige leeftijd met Johannes Petrus Meesters (21 jaar oud), metselaar en politieagent, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1892, wonende te Bergen op Zoom.
(Hij is later getrouwd te Halsteren (NB) op 23 mei 1922, op 30-jarige leeftijd met Adriana van Zundert (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 9 november 1901, overleden te Bergen op Zoom op 14 mei 1936, 34 jaar en 187 dagen oud, dochter van Jacobus van Zundert en Anna Maria Helmons.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Elisabeth Meesters, geboren te Halsteren (NB) op 3 februari 1914, wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 maart 1939, op 25-jarige leeftijd met Eduard Franciscus Demmers (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1911 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Leonardus Demmers en Adriana Christina Verraes.
 2. Adrianus Cornelis Meesters, geboren te Bergen op Zoom op 26 april 1916, overleden aldaar op 1 maart 1918, 1 jaar en 309 dagen oud.
 3. Elisabeth Catharina Meesters, geboren te Bergen op Zoom op 29 maart 1920.

IX-bd Cornelia Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1894 (RK), overleden op 8 april 1972, 77 jaar en 324 dagen oud, dochter van Marijn Clarijs (VIII-an) en Pieternel van de Rijssen. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 13 mei 1916, op 21-jarige leeftijd met Sebastiaan Helmons (26 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 20 mei 1889 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 12 september 1975, 86 jaar en 115 dagen oud, zoon van Joannes Helmons en Elisabeth Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Helmons, geboren te Steenbergen op 29 juli 1916 (RK).
 2. Elisabeth Helmons, geboren te Steenbergen op 23 juli 1918 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Breda.
 3. Marinus Johannes Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 11 maart 1920 (RK).
 4. Elisa Maria Joanna Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 11 maart 1921 (RK), volgt onder X-bz.
 5. Maria Louisa Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 13 september 1922 (RK), wonende te Breda, te Roosendaal en te Ginneken (NB).
 6. Johannes Marinus Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 7 november 1924 (RK).
 7. Joanna Cornelia Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 10 december 1927 (RK), overleden aldaar op 13 december 1927, 3 dagen oud.
 8. Cornelius Wilhelmus Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 10 december 1927 (RK), overleden te Steenbergen op 14 december 1927, 4 dagen oud.
 9. Cornelius Helmons, geboren te Steenbergen op 30 mei 1930.

IX-be Johannes Petrus Clarijs, wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 3 maart 1847, overleden aldaar op 12 mei 1890, 43 jaar en 70 dagen oud, zoon van Johannes Lambertus Clarijs (VIII-ar) en Helena Withagen. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 mei 1873, op 26-jarige leeftijd met Johanna Berbera van Egeraat (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1845, overleden aldaar op 20 februari 1928, 83 jaar oud, dochter van Laurentius van Egeraat en Dijmphna van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphena Maria Johanna Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 juni 1874, volgt onder X-ca.
 2. Anna Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1877, wonende te Bergen op Zoom (Koningsstraat I 74), overleden te Bergen op Zoom op 15 februari 1922, 44 jaar en 187 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 juni 1912, op 34-jarige leeftijd met Adrianus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 september 1870 (RK), volgt onder X-j.
 3. Adriana Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1879, volgt onder X-cb.
 4. Walterus Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 1 november 1880, volgt onder X-cc.

IX-bf Walterus Clarijs, wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 18 februari 1850 (RK), overleden aldaar op 1 november 1892, 42 jaar en 257 dagen oud, zoon van Johannes Lambertus Clarijs (VIII-ar) en Helena Withagen. Hij is getrouwd te Princenhage (NB) op 2 juli 1874, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Mensen (18 jaar oud), herbergierster, geboren te Bergen op Zoom op 28 mei 1856 (RK), overleden aldaar op 9 november 1925, 69 jaar en 165 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1876 (RK), volgt onder X-cd.
 2. Johannes Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 16 april 1881 (RK).
 3. Cornelia Johanna Clarijs, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1886 (RK), overleden aldaar op 11 maart 1960, 74 jaar en 35 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 oktober 1931, op 45-jarige leeftijd met Johannes Gerardus van den Boom (43 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1888, zoon van Sebastianus van den Boom en Johanna Banier.
 4. Adriana Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 8 juli 1889 (RK).
 5. Johannes Cornelis Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 september 1875.
 6. Cornelis Johannes Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 1 september 1877.
 7. Johannes Petrus Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 31 mei 1880.
 8. Laurentius Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 11 april 1885.
 9. Cornelis Petrus Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 22 februari 1888.

IX-bg Maria Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1851 (RK), overleden aldaar op 28 januari 1891, 39 jaar en 125 dagen oud, dochter van Johannes Lambertus Clarijs (VIII-ar) en Helena Withagen. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 oktober 1874, op 23-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Weijts (23 jaar oud), smid, geboren te Bergen op Zoom op 11 februari 1851 (RK), overleden aldaar op 15 november 1919, 68 jaar en 277 dagen oud, zoon van Adrianus Weijts en Isabella Hellenbrand.
(Hij is later getrouwd te Bergen op Zoom op 10 oktober 1892, op 41-jarige leeftijd met Petronilla Catharina van Tiggelen (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen in het jaar 1864 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 22 februari 1901, 37 jaar oud, dochter van Matheus van Tiggelen en Wilhelmina van Gijsel.) Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 7 september 1874 (RK), overleden aldaar op 12 februari 1894, 19 jaar en 158 dagen oud.
 2. Petrus Johannes Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 1 juni 1876 (RK), overleden aldaar op 6 januari 1879, 2 jaar en 219 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1878 (RK).
 4. Walterus Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 7 mei 1880 (RK), overleden aldaar op 26 september 1880, 142 dagen oud.
 5. Catharina Johanna Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 17 augustus 1881 (RK), overleden aldaar op 16 oktober 1955, 74 jaar en 60 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1913, op 31-jarige leeftijd met Jan Lakeman (37 jaar oud), broodbakker, geboren te Hoogkarsel in het jaar 1876, wonende te Bergen op Zoom.
 6. Petrus Johannes Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 12 juni 1883 (RK), overleden aldaar in het jaar 1909, 26 jaar oud.
 7. Petrus Jacobus Weijts, smid, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1884 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Johanna Jacoba Hendrika Kuijper (25 jaar oud), naaister, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882.
 8. Jacobus Weijts, kleermaker, geboren te Bergen op Zoom op 18 mei 1885 (RK), overleden aldaar op 10 augustus 1951, 66 jaar en 84 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 11 november 1912, op 27-jarige leeftijd (1) met Johanna Cornelia de Nijs (25 jaar oud), naaister, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1887, dochter van Jacobus de Nijs en Wilhelmina Antonia van Eekeren. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 10 februari 1920, op 34-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Hugens (30 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1890, dochter van Petrus Johannes Hugens en Johanna van Meel.
 9. Charles Theodorus Weijts, smid, geboren te Bergen op Zoom op 27 februari 1887 (RK), wonende te Breda. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Demmers (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1890, dochter van Johannes Henricus Demmers en Rosalie Vaal.
 10. Walterus Weijts, timmerman, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1889 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 juni 1913, op 24-jarige leeftijd met Maria Jacoba Teuns (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 5 mei 1889, dochter van Jacobus Teuns en Dimphna Cornelia van Tilburg.

IX-bh Adriana Lucia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 17 november 1854, wonende te Bergen op Zoom (Zuidmolenstraat I 83), overleden te Bergen op Zoom op 1 oktober 1935, 80 jaar en 318 dagen oud, dochter van Johannes Lambertus Clarijs (VIII-ar) en Helena Withagen. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 december 1878, op 24-jarige leeftijd met Charles Louis de Mooij (27 jaar oud), schoenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 30 januari 1851, overleden aldaar op 22 november 1927, 76 jaar en 296 dagen oud, zoon van Gijsbertus de Mooij en Cornelia Nellen. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Sebastianus de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 13 juni 1879, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 oktober 1909, op 30-jarige leeftijd met Catharina Adriana Nieboer (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882, dochter van Adam Nieboer en Philomena Petronella Jochems.
 2. Maria Johanna de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 26 oktober 1880, wonende te Bergen op Zoom (Zuidmolenstraat I 113).
 3. Cornelia Maria de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 20 februari 1882, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 oktober 1912, op 30-jarige leeftijd met Jacobus Beesems, geboren te Oosterhout.
 4. Johannes Petrus de Mooij, kleermaker, geboren te Bergen op Zoom op 12 januari 1884, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Suijkerbuijk (19 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 1 december 1887, dochter van Pieter Jan Suijkerbuijk en Anna Catharina van Tilburg.
 5. Johanna Barbara de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 15 januari 1886, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113).
 6. Petrus Franciscus de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1887, volgt onder X-ce.
 7. Josephina Adriana de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 10 september 1891, wonende te Bergen op Zoom (Koevoetstraat H 148). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1919, op 27-jarige leeftijd met Philippus Schouw (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1888, zoon van Henricus Schouw en Jacoba Crusio.

IX-bi Wilhelmina Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 december 1847 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 4 april 1917, 69 jaar en 96 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 april 1878, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Dekkers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1850, zoon van Kornelis Dekkers en Joanna Huijgens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Dekkers, geboren te Woensdrecht (NB) op 2 september 1878.
 2. Godefridus Dekkers, geboren op 3 januari 1880, overleden te Woensdrecht (NB) op 12 oktober 1880, 283 dagen oud.
 3. Hendrikus Dekkers, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1884. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 1 juli 1910, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Jaspers (21 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1889.
 4. Adriaan Dekkers, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1887, volgt onder X-cf.
 5. Johannes Dekkers, overleden te Woensdrecht (NB) op 12 maart 1883.
 6. Jacobus Dekkers, overleden te Woensdrecht (NB) op 4 november 1885.
 7. Johannes Franciscus Dekkers, overleden te Woensdrecht (NB) op 4 maart 1889.
 8. Godefridus Dekkers, overleden te Gramsbergen op 11 november 1904.

IX-bj Anna Maria Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 29 april 1850 (RK), overleden aldaar op 26 maart 1945, 94 jaar en 331 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 april 1884, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Heijligers (28 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 9 december 1855 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Theodorus Allebes en Hermanus Louman), overleden te Steenbergen op 1 december 1925, 69 jaar en 357 dagen oud, zoon van Pieter Heijligers en Antonia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Heijligers, geboren te Steenbergen op 11 april 1887 (RK), volgt onder X-cg.
 2. Adrianus Heijligers, landarbeider, geboren te Steenbergen op 2 juli 1894 (RK), overleden aldaar op 1 februari 1953, 58 jaar en 214 dagen oud.

IX-bk Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 september 1851 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 september 1932, 81 jaar en 25 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 24 februari 1879, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Augustinus van Loenhout (43 jaar oud), koopman, geboren te Dinteloord (NB) op 17 januari 1836, overleden te Bergen op Zoom op 9 februari 1916, 80 jaar en 23 dagen oud, zoon van Pieter van Loenhout en Geertruida Lochtenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Christianus van Loenhout, geboren te Dinteloord in het jaar 1881, volgt onder X-ch.
 2. Johannes Adrianus van Loenhout, geboren te Bergen op Zoom op 27 januari 1895, volgt onder X-ci.

IX-bl Joanna Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1855 (RK), overleden aldaar op 4 mei 1946, 90 jaar en 256 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1883, op 27-jarige leeftijd met Adriaan van Rijsewijk (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 12 februari 1858 (RK), zoon van Govert van Rijsewijk en Anna Heijligers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 12 december 1883 (RK), wonende te Oud-Vossemeer (Zeeland) en te Stabroek (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 januari 1905, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus de Nijs (34 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 23 maart 1870, wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 14 oktober 1929, 59 jaar en 205 dagen oud, zoon van Marijnus de Nijs en Johanna van Loon.
 2. Godefried van Rijsewijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 15 mei 1887 (RK).
 3. Johannes van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 18 april 1890 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1891, 324 dagen oud.
 4. Quirinus van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 18 april 1890 (RK), overleden aldaar op 20 juli 1890, 93 dagen oud.
 5. Anna Isabella van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 1 juni 1891 (RK), volgt onder X-cj.
 6. Joanna van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 13 maart 1893 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 augustus 1913, op 20-jarige leeftijd met Marijn van Dijk (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1892, zoon van Kornelis van Dijk en Josina de Bruijn.
 7. Adrianus van Rijsewijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 27 maart 1896 (RK).

IX-bm Hendrik Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 28 november 1857 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 11 januari 1948, 90 jaar en 44 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (VIII-as) en Anna Cornelia Huijgens. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1895, op 37-jarige leeftijd met Catharina van Tilburg (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 november 1866 (RK), overleden te Steenbergen op 5 juli 1944, 77 jaar en 240 dagen oud, dochter van Cornelis van Tilburg en Antonia Broos. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 december 1895 (RK), overleden aldaar op 14 december 1895, 1 dag oud.
 2. Godefridus Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 31 januari 1898 (RK).
 3. Henrica Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 mei 1899 (RK), overleden aldaar op 16 november 1899, 191 dagen oud.
 4. Antonia Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 mei 1901 (RK).
 5. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 september 1903 (RK).
 6. Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 april 1906, overleden aldaar op 15 mei 1919, 13 jaar en 27 dagen oud.

IX-bn Antonia Clarijs, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 november 1862 (RK), wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Steenbergen op 21 november 1945, 83 jaar en 18 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-as) en Anna Cornelia Huijgens.
Zij was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Antonius Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 april 1888, volgt onder X-ck.
 2. Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 januari 1891 (RK).

IX-bo Adriaan Pieter Clarijs, wagenmaker en timmerman, geboren te Steenbergen op 8 december 1864 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 juli 1939, 74 jaar en 217 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (VIII-as) en Anna Cornelia Huijgens. Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1888, op 23-jarige leeftijd met Anna Simonet (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 december 1868 (RK), overleden aldaar op 2 januari 1953, 84 jaar en 3 dagen oud, dochter van Pieter Simonet en Cornelia Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 januari 1888 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 13 september 1958, 70 jaar en 255 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1921, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Veraart (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 augustus 1889, zoon van Adriaan Veraart en Anna Maria Dekkers.
 2. Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 24 september 1889 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1889, 35 dagen oud.
 3. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 september 1890 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 4. Petrus Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 februari 1893 (RK).
 5. Godefridus Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 juli 1896 (RK), volgt onder X-cl.
 6. Johannes Clarijs, timmerman, geboren te Steenbergen op 10 mei 1898 (RK). Hij is getrouwd te Nieuw Vossemeer (NB) op 13 april 1928, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia Brocatus (26 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 10 maart 1902, dochter van Gerard Marcelis Brocatus en Petronella Backx.
 7. Petronella Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 16 juni 1901 (RK).
 8. Hendrikus Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 november 1902 (RK), overleden aldaar op 15 september 1903, 307 dagen oud.
 9. Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 november 1906 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1913, 6 jaar en 68 dagen oud.

IX-bp Adriaan van den Bogaart, smidsknecht en smid, geboren te Steenbergen op 6 juni 1865 (RK), wonende te Dinteloord (NB), te Halsteren (NB), te Princenhage (NB) en te Etten-Leur (NB), overleden te Ginneken en Bavel (NB) op 22 januari 1932, 66 jaar en 230 dagen oud, zoon van Frans van den Bogaart en Anna Clarijs (VIII-at). Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 augustus 1894, op 29-jarige leeftijd met Johanna Hagenaars (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 31 juli 1863 (RK) (doopgetuigen waren Leonard Koebergen en Frederik Alder), wonende te Bergen op Zoom (Haven C 58) en te Princenhage (NB), dochter van Adrianus Hagenaars en Cornelia van den Broek. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 18 juli 1896 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 2. Adrianus Cornelis van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 19 januari 1898 (RK).
 3. Johannes Leonardus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 5 januari 1900 (RK), overleden aldaar op 4 september 1900, 242 dagen oud.
 4. Johannes Leonardus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 13 april 1904 (RK), wonende te Princenhage (NB).

IX-bq Jacobus Anthonius Clarijs, zadelmaker en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 juni 1865, overleden aldaar op 16 december 1939, 74 jaar en 174 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (VIII-au) en Anna Cornelia Bastiaansen.

Jacobus Antonius Clarijs
Gefailleerde in 1926 's-Heerenhoek
Plaats : 's-Heerenhoek
Beroep : Rijtuigmaker- en handelaar
Jaar : 1926.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 12 februari 1890, op 24-jarige leeftijd met Jobje Rijk (25 jaar oud), herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 december 1864, overleden aldaar op 24 november 1951, 86 jaar en 332 dagen oud, dochter van Jan Rijk en Pieternella Lambregtse. Uit dit huwelijk:
 1. Jan Adrianus Clarijs, zadelmaker en distributie-ambtenaar, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 februari 1891, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 4 maart 1945, 54 jaar en 25 dagen oud. Hij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 9 september 1919, op 28-jarige leeftijd met Amelia Louisa Dellaert (29 jaar oud), geboren in het jaar 1890, dochter van Augustus Dellaert en Maria Theresia Doolaege.
 2. Adrianus Jacobus Clarijs, Rooms Katholiek geestelijke, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 januari 1892, ongehuwd overleden aldaar op 29 mei 1957, 65 jaar en 119 dagen oud.
 3. Jacobus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 juli 1893, overleden te Middelburg op 9 april 1958, 64 jaar en 277 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Elisabeth Maria Cornelia Moerel.
 4. Johannes Josephus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 18 september 1894, overleden te Middelburg op 22 januari 1929, 34 jaar en 126 dagen oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1926, op 31-jarige leeftijd met Johanna Janse (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 14 februari 1897, dochter van Jacobus Janse en Helena Raas.
  (Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 18 juni 1930, op 33-jarige leeftijd met haar zwager Franciscus Marinus Clarijs (33 jaar oud), zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 november 1896, zoon van Jacobus Anthonius Clarijs (IX-bq) en Jobje Rijk.)
 5. Cornelis Jacobus Clarijs, smid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 24 oktober 1895, overleden aldaar op 15 december 1918, 23 jaar en 52 dagen oud.
 6. Franciscus Marinus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 november 1896.
 7. Anna Cornelia Petronella Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 31 oktober 1898. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 oktober 1927, op 28-jarige leeftijd met Eduardus Kalle (33 jaar oud), rijwielhandelaar, geboren te Terneuzen in het jaar 1894.
  (Hij was weduwnaar van Martha Agnes Waelput, overleden voor 27 oktober 1927.)
 8. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 mei 1900, overleden aldaar op 14 november 1900, 171 dagen oud.
 9. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 13 juli 1901, overleden aldaar op 2 september 1901, 51 dagen oud.
 10. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1903.
 11. Jacobus Anthonius Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 mei 1904.
 12. Petronella Adriana Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1905. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 maart 1928, op 23-jarige leeftijd met Willem Cornelis de Jong (24 jaar oud), handelsreiziger, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1904, wonende te Rotterdam, zoon van Johannes Antonius Vincentius de Jong en Dina van Eijkeren.

IX-br Joannes Marcus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 april 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1924, 55 jaar en 253 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (VIII-au) en Anna Cornelia Bastiaansen. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 juli 1892, op 24-jarige leeftijd (1) met Margaretha van 't Westeinde (24 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1868, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 mei 1893, 25 jaar en 5 dagen oud, dochter van Willem van 't Westeinde en Magdalena Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1893. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Rijk (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1894, dochter van Jan Marinusse Rijk en Elizabeth Wouterse.
Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 3 september 1896, op 28-jarige leeftijd (2) met Margaretha Huige (28 jaar oud), geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 december 1867, dochter van Cornelis Huige en Josina Rijk. Uit dit huwelijk:
 1. Josina Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1898.
 2. Joannes Marcus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1899.
 3. Adriana Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1900.
 4. Adrianus Franciscus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1901, overleden aldaar op 23 september 1901, 20 dagen oud.
 5. Maria Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1902, overleden aldaar op 9 maart 1903, 109 dagen oud.
 6. Antonetta Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1904.
 7. Cornelia J. Maria Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1905.
 8. Adriaan Polidoor Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1907.
 9. Cornelis Marinus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1908, overleden aldaar op 4 februari 1908, 9 dagen oud.
 10. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1909.
 11. Cornelis Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 september 1910, overleden aldaar op 21 oktober 1910, 33 dagen oud.

IX-bs Franciscus Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 april 1878, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 1 april 1919, 40 jaar en 343 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (VIII-au) en Anna Cornelia Bastiaansen.
Hij was gehuwd met Elisa Coleta Maria Dellaert. Uit dit huwelijk:

 1. Athonius Adrianus Clarijs, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 27 september 1907, overleden aldaar op 27 maart 1908, 182 dagen oud.

IX-bt Adriana Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 20 augustus 1867, dochter van Petrus Johannes Koolen en Johanna Clarijs (VIII-aw). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 14 juli 1892, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Stuijts (38 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 24 maart 1854, overleden aldaar op 17 juni 1938, 84 jaar en 85 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 16 oktober 1892, overleden aldaar op 28 oktober 1892, 12 dagen oud.
 2. Petrus Johannes Adrianus Stuijts, arbeider, geboren te Nieuwenhagen (Limburg) op 5 augustus 1894, overleden te Wouw (NB) op 27 juli 1981, 86 jaar en 356 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 23 augustus 1917, op 23-jarige leeftijd met Jacoba van Meel (19 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1898, overleden aldaar op 25 oktober 1935, 37 jaar en 214 dagen oud, dochter van Johannes van Meel en Anna Janssen.
 3. Johanna Catharina Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 september 1895, volgt onder X-cm.
 4. Catharina Johanna Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 oktober 1896, volgt onder X-cn.
 5. Maria Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 oktober 1898, overleden te Bergen op Zoom op 2 maart 1984, 85 jaar en 153 dagen oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 23 september 1916, op 17-jarige leeftijd met Jacobus Leonardus van der Wegen (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 2 juni 1889, overleden aldaar op 23 januari 1968, 78 jaar en 235 dagen oud, zoon van Leonardus van der Wegen en Maria Johanna de Wit.
 6. Johannes Baptist Stuijts, geboren te Huijbergen (NB) op 26 oktober 1899, overleden te Woensdrecht (NB) op 23 maart 1901, 1 jaar en 148 dagen oud.
 7. Anna Catharina Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 24 april 1901, overleden te Hoogerheide (NB) op 2 november 1957, begraven aldaar op 5 november 1957, 56 jaar en 192 dagen oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 24 september 1925, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Jacobus Hussaart (30 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 31 juli 1895, overleden aldaar op 16 juli 1981, begraven aldaar op 18 juli 1981, 85 jaar en 350 dagen oud, zoon van Petrus Johannes Hussaart en Petronella Plompen.
 8. Johanna Cornelia Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) in oktober 1903, overleden aldaar op 1 november 1904, 1 jaar en 1 maand oud.
 9. Cornelia Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1906.
  Zij was gehuwd met Petrus Adrianus van Tilburg, fabrieksarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 april 1904, zoon van Cornelis van Tilburg en Johanna Speek.
 10. Elisabeth Cornelia Stuijts, geboren in mei 1907, overleden te Woensdrecht (NB) op 30 december 1908, 1 jaar en 7 maanden oud.
 11. Cornelis Adrianus Marinus Stuijts, geboren te Huijbergen (NB) in juni 1908, overleden te Woensdrecht (NB) op 20 januari 1909, 7 maanden oud.
 12. Bernardus Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1912.

IX-bu Maria Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 18 juli 1873, dochter van Petrus Johannes Koolen en Johanna Clarijs (VIII-aw). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1896, op 22-jarige leeftijd met Johannes Baptist van Oers (23 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 5 juli 1872, zoon van Adrianus van Oers en Antonetta van Hooijdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Oers, overleden te Woensdrecht (NB) op 13 oktober 1898.
 2. Johannes van Oers, overleden te Woensdrecht (NB) op 13 mei 1916.
 3. Adriana van Oers, geboren te Woensdrecht (NB). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 31 oktober 1917 met Leopoldus Francicus Rietveldt, geboren te Sint-Pauwels (BelgiŽ).

IX-bv Anna Cornelia van Loon, dienstmeid, geboren te Woensdrecht (NB) op 20 mei 1861, overleden te Bergen op Zoom op 21 september 1931, 70 jaar en 124 dagen oud, dochter van Cornelis van Loon en Elisabeth Clarijs (VIII-ax). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 2 mei 1889, op 27-jarige leeftijd (1) met Franciscus van Tilburg (34 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 8 april 1855, overleden aldaar op 21 augustus 1922, 67 jaar en 135 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis van Tilburg en Anna Cornelia Nieuwlaat. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Tilburg, geboren te Woensdrecht (NB) op 8 december 1892, overleden aldaar op 6 juli 1919, 26 jaar en 210 dagen oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 27 juli 1914, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Antonius van Loon (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Ossendrecht (NB) op 9 maart 1881, overleden aldaar op 14 augustus 1954, 73 jaar en 158 dagen oud, zoon van Gerardus Ludovicus van Loon en Johanna Maria Louisa Melsen.
 2. Elisabeth van Tilburg, geboren te Watergraafsmeer (NH) in het jaar 1900, wonende te Bergen op Zoom, overleden op 16 juni 1949, 49 jaar oud. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 14 juni 1916, op 16-jarige leeftijd met Petrus Johannes Swagemakers (21 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 10 november 1894.
Zij is daarnaast getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 januari 1900, op 38-jarige leeftijd (2) met Johannes Baptist van Campen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1876, overleden aldaar op 17 september 1954, 78 jaar oud, zoon van Adrianus van Campen en Petronella Koolen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Louisa Dekkers, geboren te Ossendrecht (NB) op 15 mei 1904. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 21 november 1924, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden te Breda op 23 mei 1952 van) Constantinnus Cornelis Massar (20 jaar oud), broodbakker, geboren te Watergraafsmeer (NH) in het jaar 1904, zoon van Antonij Massar en Dingena Maria de Kock.

IX-bw Johannes Baptist van Loon, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 14 februari 1863, overleden te Bergen op Zoom op 17 maart 1932, 69 jaar en 32 dagen oud, zoon van Cornelis van Loon en Elisabeth Clarijs (VIII-ax). Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 28 april 1897, op 34-jarige leeftijd met Carolina van Lakwijk (38 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1859, wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 2 augustus 1927, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 28 april 1899.
 2. Cornelia Maria van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 december 1901, overleden aldaar op 22 september 1903, 1 jaar en 286 dagen oud.

IX-bx Johannes Franciscus Clarijs, arbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1876, zoon van Cornelis Gores Clarijs (VIII-ay) en Maria Elisabeth Suijkerbuijk. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 januari 1902, op 26-jarige leeftijd met Maria Catharina van Ganzen (21 jaar oud), geboren te Linden (BelgiŽ) in het jaar 1881, dochter van Jacobus van Ganzen en Petronella Hertogs. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 21 juli 1903, overleden te Rilland-Bath (Zeeland) op 22 november 1903, 124 dagen oud.

IX-by Helena Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 juli 1882, overleden aldaar op 27 februari 1945, 62 jaar en 220 dagen oud, dochter van Cornelis Gores Clarijs (VIII-ay) en Maria Elisabeth Suijkerbuijk. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 24 februari 1908, op 25-jarige leeftijd met Jacobus van Velthoven (34 jaar oud), los werkman, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 april 1873, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 11 januari 1927, 53 jaar en 279 dagen oud, zoon van Johannes Hubertus van Velthoven en Cornelia Krijntjes.
(Hij is eerder getrouwd te Woensdrecht (NB) op 5 februari 1902, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Besters (31 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 4 december 1870, overleden aldaar op 8 maart 1907, 36 jaar en 94 dagen oud, dochter van Johannes Besters en Adriana Maria Dekkers.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus van Velthoven, landarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 25 december 1908, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 28 oktober 1941, 32 jaar en 307 dagen oud.
 2. Adriana van Velthoven, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 augustus 1910. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 9 januari 1935, op 24-jarige leeftijd met Engelbertus Cleiren (23 jaar oud), landarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1912, zoon van Antonius Cleiren en Johanna Pals.
 3. Louisa van Velthoven, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1913. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 mei 1933, op 20-jarige leeftijd met Leonardus Deelen (23 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 9 november 1909 (RK), zoon van Franciscus Deelen en Maria Cornelia Hagenaars.
 4. Cornelis Jacobus van Velthoven, dagbladcolporteur, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1914, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 12 oktober 1944, 30 jaar oud.
 5. Maria Catharina van Velthoven, geboren te Woensdrecht (NB) in april 1918, overleden aldaar.

IX-bz Maria Cornelia Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 augustus 1884, dochter van Cornelis Gores Clarijs (VIII-ay) en Maria Elisabeth Suijkerbuijk. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1904, op 19-jarige leeftijd met Petrus Bastiaansen (23 jaar oud), arbeider en polderwerker, geboren te Woensdrecht (NB) op 2 september 1880, wonende te Krabbendijke, zoon van Josephus Bastiaansen en Petronella de Moor. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 26 augustus 1904, wonende te Krabbendijke.
 2. Petronella Bastiaansen, geboren te Roosendaal op 18 september 1905, wonende te Woensdrecht (NB) en te Krabbendijke. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 16 september 1927, op 21-jarige leeftijd met Theodorus Hoendervangers (23 jaar oud), rijwielhersteller, geboren te Steenbergen op 9 februari 1904, zoon van Kornelis Hoendervangers en Willemijna Kees.
 3. Adriana Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 februari 1907, volgt onder X-co.
 4. Cornelia Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 15 maart 1908. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 15 juli 1930, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Kornelis van Loon (23 jaar oud), bakker, geboren te Steenbergen op 12 maart 1907 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Ginneken (NB), zoon van Kornelis van Loon en Dorothea van Meer.
 5. Helena Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 november 1909.
 6. Johannes Josephus Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 oktober 1910, overleden aldaar op 8 oktober 1911, 362 dagen oud.
 7. Louisa Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) in september 1914, overleden aldaar op 21 november 1914, 2 maanden oud.

IX-ca Bernardus Clarijs, winkelier, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1876, zoon van Petrus Clarijs (VIII-az) en Adriana Wagemans. Hij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 29 mei 1905, op 29-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Sebregts (29 jaar oud), geboren te Watergraafsmeer (NH) op 3 april 1876, wonende te Ossendrecht (NB), overleden aldaar op 14 februari 1952, 75 jaar en 317 dagen oud, dochter van Antonius Sebregts en Johanna Hendrickx. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Sophia Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 19 juli 1909. Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 4 juli 1929, op 19-jarige leeftijd met Johannes Cornelis van den Bergh (23 jaar oud), timmerman, geboren te Ossendrecht (NB) op 13 mei 1906, zoon van Livinus van den Bergh en Isabella Dekkers.
 2. Maria Elisabeth Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 18 augustus 1911, overleden aldaar op 3 juni 1913, 1 jaar en 289 dagen oud.
 3. Johanna Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 6 september 1912. Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 8 oktober 1936, op 24-jarige leeftijd met Marinus Maurits (25 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1911, zoon van Paulus Jacobus Maurits en Maria Elizabeth Kwik.
 4. Marinus Cornelis Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 15 januari 1917. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 27 november 1940, op 23-jarige leeftijd met Catharina Cornelia Kil (18 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1922, dochter van Viktor Kil en Philomena Bril.

IX-cb Henricus Clarijs, grondwerker, geboren te Ossendrecht (NB) op 3 juli 1887, overleden aldaar op 30 oktober 1914, 27 jaar en 119 dagen oud, zoon van Petrus Clarijs (VIII-az) en Adriana Wagemans. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 10 januari 1910, op 22-jarige leeftijd met Maria Dekkers (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1888. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 6 oktober 1910. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 13 november 1933, op 23-jarige leeftijd met Louisa Maria Paardekam (18 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1915, dochter van Petrus Paardekam en Rosalia van Oevelen.
 2. Petrus Bernardus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 1 oktober 1911, overleden aldaar op 17 november 1911, 47 dagen oud.
 3. Elisabeth Adriana Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 24 oktober 1912, overleden aldaar op 26 maart 1913, 153 dagen oud.
 4. Cornelius Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 26 maart 1913, overleden aldaar op 13 juli 1914, 1 jaar en 109 dagen oud.
 5. Antonius Clarijs, overleden te Ossendrecht (NB) op 11 februari 1917.

IX-cc Elisabeth Maria Clarijs, veldarbeidster, geboren te Ossendrecht (NB) op 22 maart 1891, overleden aldaar op 6 mei 1919, 28 jaar en 45 dagen oud, dochter van Petrus Clarijs (VIII-az) en Adriana Wagemans. Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 22 december 1811, op -79-jarige leeftijd met Antonius Josen (-80 jaar oud), polderwerker, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1891, overleden te Ooltgensplaat op 31 maart 1918, 27 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Bertha Antonia Adriana Josen, geboren te Ossendrecht (NB) op 16 december 1912, overleden aldaar op 14 mei 1952, 39 jaar en 150 dagen oud.
  Zij was gehuwd met Leonardus Ludovicus Schroeijers, geboren te Woensdrecht (NB).
 2. Mathilda Josen, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1914, overleden aldaar op 15 november 1917, 3 jaar oud.
 3. Cornelis Josen, geboren te Ossendrecht (NB) in januari 1916, overleden aldaar op 27 juli 1917, 1 jaar en 6 maanden oud.
 4. Stephanus Josen, geboren te Ossendrecht (NB) in juli 1917, overleden aldaar op 8 maart 1918, 8 maanden oud.

IX-cd Catharina Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 november 1877, overleden aldaar op 21 december 1934, 57 jaar en 29 dagen oud, dochter van Arnoldus Adrianus Clarijs (VIII-ba) en Anna Catharina Koolen. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 januari 1903, op 25-jarige leeftijd met Petrus Cornelis Verbraak (27 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 1 januari 1876 (doopgetuigen waren Hermanus Henricus Kerssemakers en Petrus Johannes van den Bergh), zoon van Antonius Verbraak en Maria Dijmphna van Eeckelen. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Verbraak, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 september 1905. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 18 mei 1931, op 25-jarige leeftijd met Johanna Plompen (26 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 29 maart 1905, dochter van Adrianus Plompen en Maria Raats.
 2. Julia Catharina Verbraak, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1907. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 januari 1930, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Bastiaansen (25 jaar oud), grondwerker, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1905.
 3. Maria Helena Verbraak, overleden te Woensdrecht (NB) op 21 december 1909.

IX-ce Elisabeth Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 23 oktober 1882, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 16 november 1960, 78 jaar en 24 dagen oud, dochter van Arnoldus Adrianus Clarijs (VIII-ba) en Anna Catharina Koolen. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 30 juni 1910, op 27-jarige leeftijd (1) met Marinus Ludovicus Adriaansen (25 jaar oud), landarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 8 augustus 1884, overleden aldaar op 27 januari 1931, 46 jaar en 172 dagen oud, zoon van Petrus Adriaansen en Cornelia Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Adriaansen, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1920, wonende te Bergen op Zoom.
  Zij was gehuwd met Johannes Bergs, smid, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1918.
Zij was gehuwd (2) met Leonard Mouwen.

IX-cf Matthijs Kornelis Hendrik Huijsmans, hotelhouder, geboren te Steenbergen op 19 februari 1883 (RK), wonende te Huijbergen (NB), zoon van Hendrik Huijsmans en Cornelia Maria Clarijs (VIII-bc). Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Adriana Catharina de Wit (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 december 1879 (RK), dochter van Leendert Pieter de Wit en Cornelia Dorothea de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Petronella Huijsmans, geboren te Steenbergen op 2 mei 1912 (RK).
 2. Petronella Cornelia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 30 april 1913 (RK).
 3. Adriana Helena Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1914 (RK).
 4. Gertrudis Cornelia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 13 maart 1916 (RK).
 5. Hendrik Leonardus Petrus Maria Huijsmans, koperslager, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1917.
 6. Hendrika Adriana Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 31 maart 1921 (RK).

IX-cg Anna Cornelis Dijmphna Huijsmans, geboren te Kruisland op 10 maart 1896 (RK), wonende te Zundert (NB), overleden te Roosendaal op 25 maart 1990, 94 jaar en 15 dagen oud, dochter van Hendrik Huijsmans en Cornelia Maria Clarijs (VIII-bc). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1919, op 23-jarige leeftijd met Antonius Johannes Wilhelmus Loos (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1893 (RK), wonende te Ginneken en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 11 juli 1960, 66 jaar en 324 dagen oud, zoon van Kornelis Loos en Adriana Voeten. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Maria Loos, geboren te Steenbergen op 24 april 1922 (RK), wonende te Breda.
 2. Adriana Cornelia Maria Loos, geboren te Steenbergen op 13 mei 1923 (RK).
 3. Gertrudis Aloisia Maria Loos, geboren te Steenbergen op 23 september 1924 (RK).
  Zij was gehuwd met Adrianus Johannes Petrus Lodiers, geboren op 5 oktober 1928, overleden te Kruisland (NB) op 20 oktober 1998, 70 jaar en 15 dagen oud.
 4. Theresia Petronella Maria Loos, geboren te Steenbergen op 26 februari 1926 (RK).
 5. Cornelis Hendricus Wilhemus Maria Loos, geboren te Steenbergen op 26 september 1927 (RK).
 6. Elisabeth Dimphna Maria Loos, geboren te Steenbergen op 18 juli 1929 (RK).
 7. Hendrikus Cornelis Johannes Maria Loos, geboren te Steenbergen op 10 februari 1933 (RK).

IX-ch Wilhelmus Marinus Antonius Testers, landbouwer, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), zoon van Johannnis Testers en Maria Catharina Clarijs (VIII-bd). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 oktober 1929, op 32-jarige leeftijd met Maria Dijmphna Norbertina de Nijs (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 juli 1898 (RK), wonende te Etten-Leur (NB), dochter van Adriaan de Nijs en Joanna Elizabet Clarijs (IX-ci). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Cornelis Maria Testers, geboren te Steenbergen op 12 september 1930 (RK).
 2. Adrianus Johannes Antonius Maria Testers, geboren te Steenbergen op 22 februari 1932.
 3. Maria Johanna Catharina Antonia Testers, geboren te Steenbergen op 25 juli 1934.
 4. Antonius Adrianus Constantinus Testers, geboren te Steenbergen op 31 juli 1935 (RK).
 5. Leonardus Adrianus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 31 juli 1935 (RK).

IX-ci Joanna Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 september 1873 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Philippus Johannes Clarijs (VIII-be) en Dimphna van Doormaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 januari 1896, op 22-jarige leeftijd met Adriaan de Nijs (27 jaar oud), landbouwer en caféhouder, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1868 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Marijnus de Nijs en Maria Jozefa Swagemakers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Philippus Marinus de Nijs, geboren te Roosendaal op 30 april 1896 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Medemblik.
 2. Maria Dijmphna Norbertina de Nijs, geboren te Steenbergen op 8 juli 1898 (RK), wonende te Etten-Leur (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 oktober 1929, op 31-jarige leeftijd met Wilhelmus Marinus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), volgt onder IX-ch.
 3. Dimphna Petronella Antonia de Nijs, geboren te Steenbergen op 7 november 1900 (RK), wonende te Etten-Leur (NB) en te Rucphen (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen met Constant Maria Akkermans, geboren te Zegge (NB) op 14 juni 1905, zoon van Cornelis Marinus Akkermans en Adriana Cornelia van Meel.
 4. Marinus Philippus Quirinus de Nijs, landbouwer en caféhouder, geboren te Steenbergen op 2 november 1904 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Roosendaal. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 april 1930, op 25-jarige leeftijd (1) met Dimphna Josephina Veraart (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 12 maart 1905 (RK), wonende te Zundert, overleden te Roosendaal op 20 december 1935, 30 jaar en 283 dagen oud, dochter van Marinus Gerardus Veraart en Joanna Maria IJzermans. Hij is getrouwd te Roosendaal op 22 september 1936, op 31-jarige leeftijd (2) met zijn oomzegster Maria Johanna Dekkers (20 jaar oud), geboren te Zundert in het jaar 1916, dochter van Willem Joseph Dekkers en Cornelia Petronella Veraart.
 5. Petronella Laurina Adriana de Nijs, geboren te Oudenbosch (NB) op 12 juni 1909, wonende te Etten-Leur (NB), te Woensdrecht (NB) en te Hoogerheide (NB).
 6. Philippus Adrianus Laurentius Antonius O. de Nijs, geboren te Steenbergen op 23 juni 1911 (RK), wonende te Roosendaal.
 7. Cornelius Laurentius Adrianus Marie de Nijs, geboren te Steenbergen op 28 maart 1914 (RK), wonende te Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1939, op 25-jarige leeftijd met Petronella de Jong (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 november 1915.

IX-cj Petronilla Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 22 november 1875 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1932, begraven aldaar in oktober 1932, 56 jaar en 323 dagen oud, dochter van Philippus Johannes Clarijs (VIII-be) en Dimphna van Doormaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1895, op 19-jarige leeftijd met Antonij Jan Loos (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 11 februari 1873 (RK), overleden te Roosendaal op 16 februari 1946, begraven te Kruisland (NB) op 19 februari 1946, 73 jaar en 5 dagen oud, zoon van Jan Loos en Petronilla Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Johannes Adrianus Loos, slager, landbouwer en autobus ondernemer, geboren te Kruisland (NB) op 9 april 1897 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Zevenbergen (NB), overleden te Wouw (NB) op 14 oktober 1954, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 16 oktober 1954, 57 jaar en 188 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 23 augustus 1921, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jacoba Kerstens (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 12 december 1895 (RK), overleden op 6 oktober 1970, 74 jaar en 298 dagen oud, dochter van Jacobus Kerstens en Maria Catharina van der Zande.
 2. Johannes Adrianus Philippus Loos, geboren te Steenbergen op 8 januari 1899 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Brussel (BelgiŽ).
 3. Adrianus Arnoldus Loos, bierbrouwer, herbergier en landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 28 september 1900 (RK), wonende te Huijbergen (NB). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 februari 1923, op 22-jarige leeftijd met Johanna van Loon (24 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 30 januari 1899 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1985, 86 jaar en 10 dagen oud, dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal.
 4. Andreas Jacobus Adrianus Loos, landbouwer, geboren te Steenbergen op 31 januari 1902 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Frankrijk. Hij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 4 januari 1923, op 20-jarige leeftijd met Catharina Maria Overbeeke (19 jaar oud), geboren te Watergraafsmeer (NH) in het jaar 1904.
 5. Dimphna Petronella Laurina Loos, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1903 (RK), wonende te Etten-Leur (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1934, op 30-jarige leeftijd met Hendrikus Jacobus Gislenus Soffers (32 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1902.
 6. Cornelis Adrianus Johannes Loos, slager, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1905 (RK), wonende te Huijbergen (NB).
 7. Martinus Henricus Loos, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1907 (RK), wonende te Huijbergen (NB).
 8. Jacobus Wilhelmus Arnoldus Loos, geboren te Steenbergen op 6 september 1909 (RK), volgt onder X-cp.
 9. Antonius Adrianus Philippus Loos, geboren te Steenbergen op 25 februari 1911 (RK), wonende te Huijbergen (NB).
 10. Petronella Adriana Helena Loos, geboren te Steenbergen op 31 maart 1913 (RK).
 11. Govardus Adrianus Loos, geboren te Kruisland (NB) op 11 oktober 1914 (RK), volgt onder X-cq.

IX-ck Adriana Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 26 mei 1881 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Roosendaal (huize de Brink), dochter van Frans van den Bosch en Elizabet Maria Catharina Clarijs (VIII-bf). Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 25 augustus 1908, op 27-jarige leeftijd met Christiaan van Akkeren (31 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 24 januari 1877 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 24 oktober 1955, 78 jaar en 273 dagen oud, zoon van Johannes van Akkeren en Wilhelmina Cornelia Matthijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Johannes Christiaan van Akkeren, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 23 juni 1910.
 2. Johannes Petrus Franciscus van Akkeren, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 16 november 1912, overleden aldaar op 27 augustus 1924, 11 jaar en 285 dagen oud.

IX-cl Elizabeth Maria Catharina van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 januari 1885 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Nieuw-Vossemeer (NB), dochter van Frans van den Bosch en Elizabet Maria Catharina Clarijs (VIII-bf). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 mei 1916, op 31-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Perdaems (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 januari 1887, zoon van Marijn Perdaems en Johanna Jaspers. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 augustus 1917, overleden aldaar op 17 augustus 1917.
 2. Levenloos Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 juni 1928, overleden aldaar op 24 juni 1928.
 3. Jeanette Elisa Ida Perdaems, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 mei 1921.
 4. Elisabeth Jeanette Adriana Perdaems, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 mei 1926.

IX-cm Maria Adriana Henrica van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 maart 1886 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), dochter van Frans van den Bosch en Elizabet Maria Catharina Clarijs (VIII-bf). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1910, op 24-jarige leeftijd met Petrus Jacobus van Loenhout (28 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 9 maart 1882, zoon van Johannis Cornelis van Loenhout en Johanna Egidia Philomina Koolen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes F.P. van Loenhout, geboren te Steenbergen op 10 januari 1912.
 2. Franciscus C.P.M. van Loenhout, geboren te Steenbergen op 31 juli 1919.
 3. Eliza D.J.C. van Loenhout, geboren te Steenbergen op 30 november 1920.

IX-cn Philippus Adriaan Gerard de Blaaij, landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 mei 1885 (RK), overleden aldaar op 16 mei 1960, 74 jaar en 356 dagen oud, zoon van Jan de Blaaij en Maria Catharina Ludovica Clarijs (VIII-bg). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 september 1921, op 36-jarige leeftijd met Johanna van Steenpaal (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 oktober 1902 (RK), dochter van Johannes van Steenpaal en Elizabeth Maulus. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Adrianus Aloysius de Blaaij, Jan, geboren te Steenbergen op 2 februari 1922 (RK).
 2. Maria Catharina Ludovica Johanna de Blaaij, Wies, geboren te Steenbergen op 8 juni 1923 (RK), overleden te Roosendaal op 8 december 2010, 87 jaar en 183 dagen oud.
  Zij was gehuwd met Janus van Nijnatten.
 3. Elisabeth Maria Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 22 september 1925 (RK).
 4. Petrus Johannes Louis de Blaaij, Pieter Jan, landarbeider, geboren te Steenbergen op 27 juli 1927 (RK), wonende aldaar, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 12 mei 1947, 19 jaar en 289 dagen oud.
 5. Janette Leudovica Theresia de Blaaij, Jo, geboren te Steenbergen op 7 februari 1929.
 6. Cornelia Theresia Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 28 september 1930 (RK).
 7. Adrianus Philippus Marie de Blaaij, geboren te Steenbergen op 28 april 1933 (RK).
 8. Philomena Maria Johanna de Blaaij, Mien, geboren te Steenbergen op 8 december 1934 (RK), overleden te Wouw (NB) op 22 juni 2005, 70 jaar en 196 dagen oud.
  Zij was gehuwd met Petrus Johannes Bennebroek.
 9. Jannette Maria Louisa Elisabeth de Blaaij, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1940.

IX-co Adriaan Goverd Jacobus de Blaaij, geboren te Steenbergen op 1 september 1887 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), zoon van Jan de Blaaij en Maria Catharina Ludovica Clarijs (VIII-bg).

Plaats Wouw
Deel J. Goderie, inventaris V-06, 1920
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden testament van Adrianus Govert Jacobus de Blaaij, wonende te Standdaarbuiten
Plaats registratie Standdaarbuiten
Datum registratie 07-06-1920
Geregistreerde 1 Adrianus Govert Jacobus de Blaaij

Plaats Wouw
Deel J. Goderie, inventaris V-06, 1920
Bijzonderheden testament van Petronella de Laat, wonende te Standdaarbuiten; echtgenote van Adrianus Govert Jacobus de Blaaij
Plaats registratie Standdaarbuiten
Datum registratie 07-06-1920
Geregistreerde 1 Adrianus Govert Jacobus de Blaaij
Hij is getrouwd te Hoge en Lage Zwaluwe (NB) op 15 mei 1917, op 29-jarige leeftijd met Pieternella de Laat (22 jaar oud), geboren te Hoge en Lage Zwaluwe (NB) in het jaar 1895. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth de Blaaij, geboren in het jaar 1917.
 2. Jan de Blaaij, geboren in het jaar 1920.
 3. Piet de Blaaij, geboren in het jaar 1921.
 4. Wies de Blaaij, geboren in het jaar 1924.
 5. Bets de Blaaij, geboren in het jaar 1925.
 6. Jo de Blaaij, geboren in het jaar 1929.
 7. Riek de Blaaij, geboren in het jaar 1930.
 8. Corrie de Blaaij, geboren in het jaar 1932.

IX-cp Adrianus Johannes van Gastel, herbergier en landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 14 augustus 1858, zoon van Jacobus Mattheus van Gastel en Johanna de Keizer (VIII-bh). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 september 1888, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Sophia Rampaert (33 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 21 juli 1855 (doopgetuigen waren Jan van Meel en Bernardus de Grauw), overleden te Halsteren (NB) op 7 december 1894, 39 jaar en 139 dagen oud, dochter van Martinus Rampaert en Anna Cornelia van Wesel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Gastel, geboren te Halsteren (NB) op 17 juli 1890 (doopgetuigen waren Alphonsus Rampart en Aloisius Rampart), overleden te Halsteren (NB) op 3 juni 1913, 22 jaar en 321 dagen oud.

X-a Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 22 januari 1867, overleden te Schiedam (ZH) op 20 september 1954, 87 jaar en 241 dagen oud, zoon van Adrianus Jochems en Johanna Maria van Etten (IX-a).
Hij was gehuwd met Wilhelmina Maria Catharina Stam, arbeidster, geboren te Ooltgensplaat op 26 mei 1867, overleden te Oude Tonge (ZH) op 31 december 1945, 78 jaar en 219 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 24 februari 1892.
 2. Johannes Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 20 juli 1893, overleden te den Bommel (ZH) op 5 augustus 1894, 1 jaar en 16 dagen oud.
 3. Johanna Catharina Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 8 oktober 1894.
 4. Johannes Jochems, veldarbeider, geboren te Oude Tonge (ZH) op 31 juli 1896. Hij is getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 29 december 1922, op 26-jarige leeftijd met Dingena van Waal (25 jaar oud), geboren te Ooltgensplaat op 21 november 1897.
 5. Petrus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 7 januari 1898. Hij is getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 8 mei 1925, op 27-jarige leeftijd met Helena van Bergen (22 jaar oud), geboren te Oude Tonge (ZH) op 17 juli 1902.
 6. Cornelis Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 4 juni 1899.
 7. Leonardus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 3 februari 1901, volgt onder XI-a.
 8. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 25 april 1903.
 9. Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 25 april 1903.
 10. Theodorus Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 14 juli 1905, volgt onder XI-b.
 11. Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 2 juli 1907. Hij is getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 7 mei 1937, op 29-jarige leeftijd met Johanna Maria van Peperstraten (21 jaar oud), geboren te Oude Tonge (ZH) op 31 maart 1916.
 12. Pieternella Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 22 april 1910. Zij is getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 25 april 1938, op 28-jarige leeftijd met Jaap van Peperstraten.
 13. Marinus Jochems, landbouwersknecht, geboren te Oude Tonge (ZH) op 13 oktober 1913, wonende te den Bommel (ZH).
  Hij was gehuwd met Elisabeth Buijs, geboren te Oude Tonge (ZH) op 5 september 1918, wonende te den Bommel (ZH).

X-b Johanna Dierckx, dochter van Adriaan Dierckx en Catharina van Etten (IX-b).
Zij was gehuwd met Bernardus van Kampen. Uit dit huwelijk:

 1. Francina Catharina van Kampen, geboren te Roosendaal op 28 juli 1908, overleden aldaar op 24 mei 1980, begraven te Roosendaal (Zegestede) op 28 mei 1980, 71 jaar en 301 dagen oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Oude Tonge (ZH) op 14 maart 1929 en getrouwd aldaar op 4 april 1929, op 20-jarige leeftijd met Leonardus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 3 februari 1901, volgt onder XI-a.

X-c Petrus Oerlemans, landbouwersknecht, arbeider en slager, geboren te Wouw (NB) op 5 mei 1864 (RK), wonende te Steenbergen en te Dinteloord (NB), zoon van Marijn Oerlemans en Joanna van Etten (IX-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 oktober 1891, op 27-jarige leeftijd met Antonia Broos (18 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 15 april 1873 (RK), dochter van Hendrik Broos en Anna Cornelia Goossens. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 17 december 1891 (RK).

X-d Adriaan Oerlemans, arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1869 (RK), overleden te Vught op 9 oktober 1942, 72 jaar en 364 dagen oud, zoon van Marijn Oerlemans en Joanna van Etten (IX-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1897, op 27-jarige leeftijd met Petronilla Lodiers (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op 14 april 1877 (RK), dochter van Jan Lodiers en Antonetta Stok. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1897 (RK), volgt onder XI-c.
 2. Johannes Hendrikus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 7 maart 1899 (RK).
 3. Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 12 maart 1900 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 5 december 1918, 18 jaar en 268 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 september 1918, op 18-jarige leeftijd met Petrus Maria Demmers (30 jaar oud), geboren op 24 mei 1888, overleden op 27 november 1918, 30 jaar en 187 dagen oud, zoon van Hendrik Demmers en Anna Broos.
 4. Antonia Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 5 mei 1901 (RK), wonende te Wouw (NB). Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 17 mei 1921, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden te Roosendaal op 12 september 1950 van) Cornelis Machielsen (34 jaar oud), voerman en vrachtwagenchauffeur, geboren te Wouw (NB) op 16 februari 1887, zoon van Adrianus Machielsen en Maria Antonetta van den Brand.
  (Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 3 januari 1907, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden op 1 juni 1920 van) Anna Maria van Dongen (20 jaar oud), geboren te Roosendaal op 1 september 1886 (RK), dochter van Petrus Franciscus van Dongen en Elisabeth Bierstekers.)
 5. Petrus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 11 februari 1903 (RK), wonende te Vught (krankzinnigengesticht).
 6. Dimphna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 14 maart 1904 (RK), volgt onder XI-d.
 7. Adrianus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 18 juni 1905 (RK), volgt onder XI-e.
 8. Antonius Oerlemans, geboren te Steenbergen op 26 juli 1906 (RK), overleden aldaar op 6 augustus 1906, 11 dagen oud.
 9. Antonius Oerlemans, geboren te Steenbergen op 16 september 1907 (RK), wonende te Roosendaal.
 10. Henricus Oerlemans, landarbeider, geboren te Steenbergen op 10 september 1909 (RK).

X-e Dimphna Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 12 december 1873 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Wouwsche Plantage (NB) op 11 maart 1937, 63 jaar en 89 dagen oud, dochter van Marijn Oerlemans en Joanna van Etten (IX-c). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 oktober 1897, op 23-jarige leeftijd met Antonius Wierckx (28 jaar oud), arbeider, boswachter en opzichter in de Wouwse plantage, geboren te Halsteren (NB) op 30 mei 1869 (doopgetuigen waren Bernard de Grauw en Petrus Hubertus Bervaes), wonende te Wouw (NB), overleden te Udenhout (NB) op 25 april 1958, 88 jaar en 330 dagen oud, zoon van Johannes Wierickx en Johanna Snoeijs. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wierckx, geboren te Wouw (NB) op 6 augustus 1898. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 1 februari 1923, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Adrianus Goderie (24 jaar oud), schilder, geboren te Wouw (NB) op 5 september 1898, zoon van Franciscus Goderie en Adriana Buijsen.
 2. Maria Wierckx, geboren te Wouw (NB) op 14 oktober 1899.
 3. Marinus Johannes Wierckx, geboren te Wouw (NB) op 1 september 1901.
 4. Cornelis Wierckx, bakkersknecht, geboren te Wouw (NB) op 28 augustus 1905, wonende te Eindhoven en te Roosendaal.
 5. Petrus Jacobus Wierckx, geboren te Wouw (NB) op 11 april 1907, overleden aldaar op 4 juli 1908, 1 jaar en 84 dagen oud.
 6. Antonetta Wierckx, geboren te Wouw (NB) op 3 september 1909. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 september 1931, op 22-jarige leeftijd met Marinus Bogers (25 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1906, zoon van Hendrik Bogers en Cornelia Lambrechts.

X-f Joanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 22 januari 1876 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 10 november 1909, 33 jaar en 292 dagen oud, dochter van Marijn Oerlemans en Joanna van Etten (IX-c). Zij is getrouwd te Steenbergen op 19 januari 1900, op 23-jarige leeftijd met Jan van Son (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 20 april 1874 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Steenbergen op 5 augustus 1944, 70 jaar en 107 dagen oud, zoon van Marijn van Son en Cornelia Heijnen.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 24 november 1911, op 37-jarige leeftijd met Anna Maria Luijks (37 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 december 1873 (RK), wonende aldaar, overleden te Rotterdam op 28 maart 1942, 68 jaar en 98 dagen oud, dochter van Kornelis Luijks en Paulina Verheijen. (Zij had van een onbekende man één zoon en 2 dochters.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Son, geboren te Steenbergen op 1 juni 1900 (RK).
 2. Marinus van Son, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1901 (RK), wonende te Wouw (NB). Hij is getrouwd te Oosterhout op 6 juni 1929, op 27-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Verheijen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 24 juni 1901 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ) en te Oosterhout, dochter van Dominicus Verheijen en Francisca de Groen.
 3. Johanna van Son, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1903 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Nieuw-Vossemeer (NB).
 4. Helena van Son, geboren te Steenbergen op 25 november 1905 (RK), volgt onder XI-f.

X-g Anna Cornelia van Etten, geboren te Roosendaal op 3 april 1875, overleden aldaar op 10 september 1961, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 13 september 1961, 86 jaar en 160 dagen oud, dochter van Jan van Etten (IX-d) en Johanna van Meel. Zij is getrouwd te Roosendaal op 11 juni 1897, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Konings (22 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op 8 maart 1952, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Konings, geboren te Roosendaal op 29 juli 1897, overleden aldaar op 30 juli 1897, 1 dag oud.
 2. Franciscus Johannes Konings, landarbeider, geboren te Roosendaal op 26 juni 1901. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 24 mei 1927, op 25-jarige leeftijd met Johanna Petronella Ossenblok (22 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1905, overleden te Woensdrecht (NB) op 31 juli 1964, 59 jaar oud.
 3. Henricus Cornelis Konings, geboren te Roosendaal op 20 maart 1904, overleden aldaar op 3 juni 1904, 75 dagen oud.
 4. Johannes Adrianus Konings, landbouwarbeider, geboren te Roosendaal op 12 februari 1906, wonende te landboouwer.
 5. Henricus Konings, geboren te Roosendaal op 25 augustus 1908, wonende te Roosendaal (Nispenseweg N 57d), overleden te Roosendaal en Nispen op 15 oktober 1908, 51 dagen oud.
 6. Cornelis Marinus Konings, landbouwarbeider, geboren te Roosendaal op 26 november 1909.
 7. Johanna Petronella Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 augustus 1913, overleden aldaar op 1 oktober 1913, 58 dagen oud.

X-h Dimphna van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 juni 1877, overleden aldaar op 26 maart 1952, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 29 maart 1952, 74 jaar en 275 dagen oud, dochter van Jan van Etten (IX-d) en Johanna van Meel. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1903, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Heijmans (26 jaar oud), arbeider en rangeerder, geboren te Wouw (NB) op 9 april 1876, overleden te Roosendaal op 23 oktober 1959, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 27 oktober 1959, 83 jaar en 197 dagen oud, zoon van Pieter Heijmans en Adriana Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Heijmans, geboren te Roosendaal op 3 december 1901, volgt onder XI-g.
 2. Adriana Johanna Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 september 1903, overleden aldaar op 27 december 1903, 89 dagen oud.
 3. Maria Adriana Johanna Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1904.
 4. Petrus Johannes Antonius Hubertus Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 januari 1906, overleden aldaar op 9 november 1910, 4 jaar en 312 dagen oud.
 5. Johanna Adriana Wilhelmina Heijmans, geboren te Roosendaal (Stepvelden K 69) op 28 augustus 1908.
 6. Antonius Johannes Heijmans, autoverhuurder, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 januari 1910, overleden aldaar op 4 juli 1940, 30 jaar en 168 dagen oud.

X-i Anna Maria van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 september 1881, dochter van Jan van Etten (IX-d) en Johanna van Meel. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 juni 1905, op 23-jarige leeftijd met Henricus Antonius Hubertus de Bruijn (20 jaar oud), timmerman, geboren te Bergen op Zoom op 20 augustus 1884, overleden aldaar op 7 januari 1940, 55 jaar en 140 dagen oud, zoon van Walterus Cornelis de Bruijn en Anna Maria Koolen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria de Bruijn, geboren te Bergen op Zoom op 18 april 1907. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 mei 1934, op 27-jarige leeftijd met Gustaaf Petrus Hendrikus Marijnissen (30 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Vlissingen in het jaar 1904, wonende te Bergen op Zoom.
 2. Johannes Walterus de Bruijn, geboren te Bergen op Zoom op 4 mei 1913, overleden aldaar op 29 juli 1913, 86 dagen oud.
 3. Johannes Walterus de Bruijn, geboren te Bergen op Zoom op 28 september 1914.
 4. Geertruida Francisca de Bruijn, overleden te Bergen op Zoom op 14 november 1922.

X-j Adrianus Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 4 september 1870 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Catharinaplein E 62) en te Fijnaart (NB), overleden te Bergen op Zoom op 7 september 1943, 73 jaar en 3 dagen oud, zoon van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (IX-e). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 juni 1912, op 41-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Clarijs (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1877, wonende te Bergen op Zoom (Koningsstraat I 74), overleden te Bergen op Zoom op 15 februari 1922, 44 jaar en 187 dagen oud, dochter van Johannes Petrus Clarijs (IX-be) en Johanna Berbera van Egeraat. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 23 oktober 1922, op 52-jarige leeftijd (2) met Antonetta Cornelia de Baat (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1888 (RK), dochter van Jan de Baat en Anna Maria Cornelia van Miert. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 28 september 1923.
 2. Antonetta Petronella Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 12 april 1925, ongehuwd overleden aldaar op 8 april 2001, gecremeerd, 75 jaar en 361 dagen oud.
 3. Dijmphna Maria Cornelia Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 7 april 1931.

X-k Dingena Oerlemans, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1872 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 11 september 1948, 76 jaar en 161 dagen oud, dochter van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (IX-e).

Bij de aangifte van haar geboorte is het beroep van haar vader koetsier.
Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 november 1896, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Buijsen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 9 mei 1867 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 9 december 1925, 58 jaar en 214 dagen oud, zoon van Adriaan Buijsen en Adriana Cornelia Paanen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 27 april 1897 (RK) (doopgetuigen waren Petrus de Helm en Johannes Kerstens), wonende te Breda. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 6 februari 1919, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis van Lonkhuizen (22 jaar oud), verzekeringsadviseur, geboren te Borne in het jaar 1897, zoon van Karel Theodoor van Lokhuizen en Thèrese Lossez.
 2. Marinus Adrianus Buijsen, winkelbediende, geboren te Bergen op Zoom op 24 juni 1898 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Kerstens en Adrianus Oerlemans). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 juli 1923, op 25-jarige leeftijd met Suzanna Cornelia Bakx (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 7 februari 1900, dochter van Antonius Bakx en Petronella Suzanna Palinckx.
 3. Johanna Maria Cornelia Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1899 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans en Adrianus Ludovicus Schuurbiers).
 4. Franciscus Marinus Adriaan Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 27 augustus 1900 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Johannes Luijkx en Johannes Brouwers), overleden te Bergen op Zoom op 7 september 1987, 87 jaar en 11 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 mei 1924, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Johanna Wijten (21 jaar oud), geboren te Halsteren op 12 augustus 1902, dochter van Leendert Wijten en Anna Cornelia Maas.
 5. Maria Adriana Cornelia Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 11 november 1901 (RK) (doopgetuigen waren Christoffel Maas en Adrianus Oerlemans). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 april 1926, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Marinus de Krom (24 jaar oud), boekdrukker, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1902.
 6. Catharina Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 9 december 1902 (RK) (doopgetuigen waren Anthonie Embregt en Christoffel Maes). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 april 1931, op 28-jarige leeftijd met Petrus Talboom (33 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1898, zoon van Sebastianus Talboom en Dimphna Nuijten.
 7. Dimphna Adriana Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 6 maart 1904 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 april 1931, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Johannes van Baal (27 jaar oud), goudsmmid, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1904.
 8. Johannes Jacobus Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1906 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 april 1932, op 26-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina Christiana Borghouts (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 23 augustus 1910, overleden aldaar op 7 november 1934, 24 jaar en 76 dagen oud, dochter van Hendricus Mattheus Borghouts en Antoinetta Suijkerbuijk.
 9. Petrus Adrianus Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 30 juli 1907 (RK), overleden aldaar op 30 juli 1913, 6 jaar oud.
 10. Adrianus Buijsen, fabrieksarbeider, geboren te Bergen op Zoom op 21 mei 1908 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 maart 1934, op 25-jarige leeftijd met Baukje Spijkers (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1913.
 11. Jacobus Cornelis Buijsen, kruidenier, geboren te Bergen op Zoom op 14 januari 1910 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 juni 1936, op 26-jarige leeftijd met Maria Magdalena Ockers (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1912.
 12. Martinus Cornelis Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 24 augustus 1912 (RK).
 13. Adriana Johanna Francisca Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 14 juli 1914 (RK), overleden aldaar op 13 oktober 1981, 67 jaar en 91 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 juni 1933, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus Kaan (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 7 augustus 1909, overleden aldaar op 29 oktober 1990, 81 jaar en 83 dagen oud.

X-l Catharina Oerlemans, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1877 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156) en te Brussel (BelgiŽ), dochter van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (IX-e). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 21 juli 1901, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Goense (25 jaar oud), landbouwer en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 mei 1876 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 11 mei 1953, 76 jaar en 362 dagen oud, zoon van Cornelis Goense en Cornelia van den Dries.

Adriaan Goense bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom
Geboortedatum: 14-05-1876
Geboorteplaats: Heinkenszand
Beroep 1: landbouwer
Beroep 2: herbergier
Verhuizing 1: 25-11-1901 ingekomen uit Wouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria Goense, geboren te Bergen op Zoom op 23 november 1901 (RK) (doopgetuigen waren Machiel Andries van Loon en Adrianus Oerlemans), overleden te Bergen op Zoom op 17 april 1904, 2 jaar en 146 dagen oud.
 2. Josina Petronella Goense, geboren te Bergen op Zoom op 24 mei 1903 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Hendrikus Lint en Johannes Oerlemans).
 3. Cornelis Goense, geboren te Bergen op Zoom op 8 november 1904 (RK), overleden aldaar in het jaar 1946, 42 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Johanna Maria Hofstede, geboren te Arnhem op 27 januari 1910, overleden te Maastricht (Limburg) op 19 januari 1982, 71 jaar en 357 dagen oud, dochter van Joseph Johannes Hofstede en Johanna Burks.
 4. Jacobus Goense, geboren te Bergen op Zoom op 29 januari 1906 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 mei 1932, op 26-jarige leeftijd met Maria Louisa Henning (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1907.
 5. Maria Cornelia Goense, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1907 (RK), volgt onder XI-h.
 6. Petronella Goense, geboren te Bergen op Zoom op 23 januari 1909 (RK), overleden aldaar op 23 oktober 1910, 1 jaar en 273 dagen oud.
 7. Adriaan Goense, geboren te Bergen op Zoom op 23 maart 1910 (RK), overleden aldaar op 31 december 1910, 283 dagen oud.
 8. Adriaan Goense, geboren te Bergen op Zoom op 11 juli 1911 (RK), overleden aldaar op 22 november 2006, 95 jaar en 134 dagen oud.
 9. Cornelia Maria Goense, geboren te Bergen op Zoom op 28 februari 1913, overleden te Wouw (NB). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 augustus 1941, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Bernaars (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1916.
 10. Petronella Goense, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1914 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 mei 1938, op 23-jarige leeftijd met Pieter Spek (25 jaar oud), timmerman, geboren te Rotterdam in het jaar 1913, wonende te Bergen op Zoom, zoon van Hendricus Jacobus Spek en Elisabeth Johanna Cornelia van Overveldt.

X-m Johannes Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 4 februari 1880 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat) en te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Bergen op Zoom op 27 december 1952, 72 jaar en 327 dagen oud, zoon van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (IX-e). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 september 1904, op 24-jarige leeftijd met Johanna Antoinetta Francina van Eekeren (23 jaar oud), naaister, geboren te Bergen op Zoom op 17 oktober 1880 (RK), dochter van Cornelis Franciscus van Eekeren en Wilhelmina Nieboer. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Wilhelmus Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 6 december 1905 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Glijmesstraat), overleden te Bergen op Zoom op 14 februari 1979, 73 jaar en 70 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 januari 1935, op 29-jarige leeftijd met Adriana Suijkerbuijk (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 juli 1909, overleden te Bergen op Zoom op 16 mei 1997, gecremeerd, 87 jaar en 311 dagen oud.
 2. Wilhelmina Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 10 april 1907 (RK), overleden aldaar op 14 juni 1990, 83 jaar en 65 dagen oud.
  Zij werd op 9.7.1936 uitgeschreven naar Eindhoven.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 augustus 1936, op 29-jarige leeftijd met Petrus Theodorus Koopman (30 jaar oud), kachelsmid en magazijnmeester, geboren te Bergen op Zoom op 18 oktober 1905, wonende te Bergen op Zoom (Zandstraat 54), overleden te Bergen op Zoom op 12 oktober 1955, 49 jaar en 359 dagen oud, zoon van Jacobus Koopman en Johanna Petronella Maria van Steen.
 3. Maria Jacoba Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 9 februari 1909 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 juni 1936, op 27-jarige leeftijd met Marinus Maria van den Broek (31 jaar oud), boekhouder, geboren te Bergen op Zoom op 17 oktober 1904, wonende te Eindhoven.
 4. Cornelis Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 22 maart 1911 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat 6). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1937, op 26-jarige leeftijd met Helena Wilhelmina Dietvorst (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 17 november 1911 (RK), dochter van Walterus Dietvorst en Elisabeth van den Boom.
 5. Mathilda Petronella Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 12 oktober 1912 (RK), overleden te Rotterdam op 28 juni 1943, 30 jaar en 259 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 juni 1935, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Hendrikus Schepers (25 jaar oud), boekhouder, geboren te Bergen op Zoom op 25 februari 1910, wonende te Eindhoven (Strijp) en te Rotterdam, zoon van Cornelis Schepers en Dijmphna Nuijten.
 6. Adam Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 11 december 1915 (RK), volgt onder XI-i.
 7. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 18 juni 1919 (RK), overleden aldaar op 19 september 1987, 68 jaar en 93 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Carolina Bruijs, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1921 (RK), dochter van Franciscus Bruijs en Maria Jospehina Bogers.

X-n Petrus Oerlemans, slager, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1884 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Molstraat 9) en te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Halsteren (NB) op 11 juni 1952, 68 jaar en 118 dagen oud, zoon van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (IX-e). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 oktober 1907, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Hertogs (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 19 september 1885 (RK), overleden aldaar op 7 juni 1934, 48 jaar en 261 dagen oud, dochter van Adrianus Hertogs en Johanna Matthijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphena Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 29 augustus 1908 (RK), overleden aldaar op 28 september 1908, 30 dagen oud.
 2. Johanna Cornelia Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 18 juli 1909 (RK), overleden aldaar op 15 juni 1979, 69 jaar en 332 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 oktober 1933, op 24-jarige leeftijd met Ludovicus Cornelis Anthonius Hout (26 jaar oud), chemicus, geboren te Wouw (NB) op 15 december 1906, wonende te Bergen op Zoom (Bolwerk Zuid 20).
  Hij kwam op 30.11.1933 uit Halsteren, ging op 17.11.1934 naar Halsteren.
 3. Dimphena Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 19 februari 1911 (RK), volgt onder XI-j.
 4. Adriana Marinus Marie Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 25 april 1913 (RK).
 5. Maria Cornelia Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 7 april 1918 (RK).
 6. Johanna Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 8 mei 1920 (RK).

X-o Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 16 december 1875 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Steenbergen op 19 januari 1915, 39 jaar en 34 dagen oud, dochter van Marijn van Etten (IX-f) en Wilhelmina Veraart. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 augustus 1895, op 19-jarige leeftijd met Pieter de Jong (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 24 april 1870 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Matthijs de Jong en Petronilla Veraart. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1895 (RK), wonende te Halsteren (NB), te Roosendaal en te Princenhage (NB).
 2. Pieternella de Jong, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1897, wonende te Princenhage (NB), overleden te Roosendaal op 8 juni 1977, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 13 juni 1977, 79 jaar en 235 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 december 1920, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Dongen (21 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 16 maart 1899 (RK), zoon van Petrus Franciscus van Dongen en Elisabeth Bierstekers.
 3. Mattheus de Jong, geboren te Steenbergen op 23 december 1898 (RK), wonende te Princenhage (NB). Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 november 1920, op 21-jarige leeftijd met Maria Johanna Brusselaars (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 28 september 1898 (RK), wonende te Schaesberg (Limburg) en te Bergen op Zoom, dochter van Adriaan Brusselaars en Dimphna Lammerée.
 4. Marinus de Jong, geboren te Steenbergen op 16 februari 1900 (RK), wonende te Tholen.
 5. Barbara de Jong, geboren te Steenbergen op 12 augustus 1901 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 6. Maria de Jong, geboren te Steenbergen op 3 januari 1903 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 7. Adrianus de Jong, chauffeur, geboren te Steenbergen op 13 augustus 1904 (RK), wonende te Breda en te Mijdrecht. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 14 oktober 1930, op 26-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Dongen (21 jaar oud), dienstbode en breister, geboren te Wouw (NB) op 20 juni 1909 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Petrus Franciscus van Dongen en Elisabeth Bierstekers.
 8. Leonardus de Jong, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1906 (RK).
 9. Johannes de Jong, geboren te Steenbergen op 24 februari 1908 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 10. Cornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 6 april 1909 (RK), overleden aldaar op 25 april 1909, 19 dagen oud.
 11. Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 3 februari 1911 (RK), overleden aldaar op 5 augustus 1911, 183 dagen oud.
 12. Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1912 (RK), wonende te Princenhage (NB).

X-p Adrianus van Etten, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 13 januari 1872 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Jacobus van Etten (IX-g) en Petronella van Osta. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 30 april 1896, op 24-jarige leeftijd met Petronella van Steenpaal (20 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 25 augustus 1875 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Hoogerheide (NB) op 15 maart 1955, 79 jaar en 202 dagen oud, dochter van Adrianus van Steenpaal en Maria Aarden. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 9 februari 1897 (RK), volgt onder XI-k.
 2. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 24 januari 1898 (RK), wonende te Tholen.
 3. Jacobus van Etten, geboren te Steenbergen op 15 april 1899 (RK), wonende te Wouw (NB), te Eindhoven en te Roosendaal.
 4. Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 4 augustus 1901 (RK), volgt onder XI-l.
 5. Adrianus Johannes van Etten, geboren te Steenbergen op 14 januari 1905 (RK), wonende te Eindhoven en te Roosendaal.
 6. Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op 3 juli 1913 (RK), volgt onder XI-m.

X-q Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1875 (RK), dochter van Jacobus van Etten (IX-g) en Petronella van Osta. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 oktober 1901, op 26-jarige leeftijd met Jacobus van Gastel (24 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 22 november 1876 (RK), zoon van Hendrik van Gastel en Adriana Cornelia van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Petronella van Gastel, geboren te Wouw (NB) op 20 oktober 1905, volgt onder XI-n.

X-r Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 11 september 1877 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Wouw (NB) op 2 juli 1936, 58 jaar en 295 dagen oud, dochter van Jacobus van Etten (IX-g) en Petronella van Osta. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 oktober 1899, op 22-jarige leeftijd met Johannes van Steenpaal (31 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 10 oktober 1867, overleden aldaar op 5 februari 1933, 65 jaar en 118 dagen oud, zoon van Marinus van Steenpaal en Dingena Valkenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 juli 1900, volgt onder XI-o.
 2. Petronella van Steenpaal, geboren te Wouw (NB) op 3 januari 1904. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 augustus 1923, op 19-jarige leeftijd met Antonius de Jong (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 november 1901, zoon van Kornelis de Jong (IX-ao) en Anna van Steenpaal.
 3. Dimphna van Steenpaal, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1906, wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 november 1952, 46 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Adrianus van der Wegen.
 4. Cornelia van Steenpaal, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1917. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 24 december 1936, op 19-jarige leeftijd met Adrianus van den Bergh (21 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Wouw (NB) op 16 april 1915 (RK), overleden aldaar op 20 december 1958, 43 jaar en 248 dagen oud, zoon van Adrianus van den Bergh en Antonia Maria van Dorst.

X-s Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op 2 juni 1879 (RK), zoon van Jacobus van Etten (IX-g) en Petronella van Osta. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 januari 1902, op 22-jarige leeftijd met Cornelia de Bruijn (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 oktober 1880, overleden aldaar op 13 juli 1941, 60 jaar en 274 dagen oud, dochter van Antonij de Bruijn en Wilhelmina Catharina van Agtmaal. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Wilhelmina van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1907. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 februari 1925, op 18-jarige leeftijd met Theodoor Peeters (22 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 2 februari 1903, zoon van Johannes Peeters en Maria Catharina Hoendervangers.

X-t Kornelis van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 juli 1878 (RK), overleden aldaar op 24 maart 1954, 75 jaar en 259 dagen oud, zoon van Jan van Etten (IX-h) en Maria Elisabeth van Dorst. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 januari 1909, op 30-jarige leeftijd met Susanna Voorbraak (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 februari 1882 (RK), overleden aldaar op 13 november 1935, 53 jaar en 265 dagen oud, dochter van Lambert Voorbraak en Joanna Schijvenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 29 mei 1909 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Roosendaal.
  Zij was gehuwd met Cornelis Petrus Merkies, los arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1906, zoon van Hendrikus Merkies en Johanna Catharina Dekkers.
 2. Johannes Lambertus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 5 juli 1910 (RK).
 3. Lambertus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 15 augustus 1911 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 29 augustus 1972, 61 jaar en 14 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 september 1936, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth van Osta (21 jaar oud), geboren te Roosendaal op 18 oktober 1914, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 2 september 1972, 57 jaar en 320 dagen oud, dochter van Pieter van Osta en Helena Aarde.
 4. Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1912 (RK), overleden aldaar op 3 juli 1913, 334 dagen oud.
 5. Maria van Etten, dienstbode, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1913 (RK), wonende te Wouw (NB), te Roosendaal en te Breda.
 6. Antonius van Etten, dienstbode, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1914 (RK), wonende te Roosendaal en te Wieringermeer.
 7. Adrianus van Etten, geboren te Steenbergen op 21 januari 1915 (RK), overleden aldaar op 18 november 1915, 301 dagen oud.
 8. Adrianus van Etten, geboren te Steenbergen op 6 juni 1917 (RK), overleden aldaar op 11 december 1918, 1 jaar en 188 dagen oud.
 9. Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1918 (RK).
 10. Adrianus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 19 februari 1920 (RK).
 11. Cornelis van Etten, geboren te Steenbergen op 3 mei 1921 (RK), overleden aldaar op 3 november 1923, 2 jaar en 184 dagen oud.
 12. Leonardus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 10 september 1922 (RK), wonende te Wouw (NB).
 13. Adriana Antonia van Etten, geboren te Steenbergen op 13 april 1925 (RK).
 14. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 4 november 1926 (RK), wonende te Roosendaal.

X-u Adriaan van Etten, arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 februari 1881 (RK), zoon van Jan van Etten (IX-h) en Maria Elisabeth van Dorst. Hij is getrouwd te Roosendaal op 22 april 1910, op 29-jarige leeftijd met Cornelia van Eekelen (23 jaar oud), geboren te Roosendaal op 8 december 1886 (RK), wonende te Steenbergen, dochter van Adriaan van Eekelen en Adriana Pijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana van Etten, geboren te Steenbergen op 20 maart 1911 (RK), overleden aldaar op 11 april 1911, 22 dagen oud.
 2. Adriana Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1912 (RK).
 3. Johannes Adrianus van Etten, geboren te Steenbergen op 4 september 1914 (RK), volgt onder XI-p.
 4. Adrianus Cornelis van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 18 maart 1919 (RK). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 juni 1942, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Antonia de Bakker (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1922.
 5. Cornelis Adrianus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 mei 1921 (RK).
 6. Leonardus Johannes van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 25 september 1923 (RK).
 7. Marinus van Etten, geboren te Steenbergen op 6 november 1926 (RK).
 8. Petrus Johannes van Etten, geboren te Steenbergen op 31 januari 1929 (RK).

X-v Maria Elizabet van Etten, geboren te Steenbergen op 27 november 1882 (RK), wonende te Wouw (NB), dochter van Jan van Etten (IX-h) en Maria Elisabeth van Dorst. Zij is getrouwd te Steenbergen op 14 augustus 1908, op 25-jarige leeftijd met Johannes Baptist van Aart (30 jaar oud), voerman, geboren te Wouw (NB) op 15 december 1877 (RK), overleden aldaar op 6 april 1939, 61 jaar en 112 dagen oud, zoon van Willem van Aart en Joanna Elizabeth Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Johanna van Aart, geboren te Wouw (NB) op 26 juni 1911 (RK), volgt onder XI-q.
 2. Wilhelmina Johanna Maria van Aart, geboren te Wouw (NB) op 3 maart 1913 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 juni 1938, op 25-jarige leeftijd met Christiaan van den Berg (28 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 30 januari 1910 (RK), zoon van Kornelis van den Berg en Maria Johanna Buijens.

X-w Martien van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 mei 1874, overleden aldaar op 2 mei 1925, 50 jaar en 359 dagen oud, zoon van Pieter van Etten (IX-i) en Maria Cornelia Hellemons. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1905, op 31-jarige leeftijd met Anna Cornelia Raats (31 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 29 maart 1874, overleden aldaar op 2 april 1948, 74 jaar en 4 dagen oud, dochter van Pieter Jan Raats en Anna Elisabeth Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Etten, geboren te Steenbergen op 3 september 1908.
 2. Maria Elisabeth van Etten, geboren te Kruisland (NB) op 23 juni 1915 (RK), volgt onder XI-r.

X-x Martien Ruijten, arbeider, geboren te Steenbergen op 15 november 1867 (RK), overleden aldaar op 13 december 1931, 64 jaar en 28 dagen oud, zoon van Kornelis Ruijten en Adriana van Etten (IX-j). Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 7 september 1889, op 21-jarige leeftijd met Johanna Danen (24 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 27 april 1865 (RK), overleden te Steenbergen op 31 mei 1939, 74 jaar en 34 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Ruijten, geboren te Steenbergen op 30 november 1889 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 februari 1917, op 27-jarige leeftijd met Adriana van Etten (28 jaar oud), geboren te Steenbergen, gedoopt op 31 oktober 1888 (RK), dochter van Jan van Etten (IX-h) en Maria Elisabeth van Dorst.
 2. Adriaan Ruijten, geboren te Steenbergen op 10 september 1891 (RK).
 3. Adriana Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op 13 april 1893 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1894, 351 dagen oud.
 4. Adriaan Ruijten, geboren te Steenbergen op 12 september 1897 (RK), volgt onder XI-s.
 5. Antonetta Ruijten, geboren te Steenbergen op 15 april 1899 (RK), volgt onder XI-t.

X-y Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 maart 1874 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 22 augustus 1955, 81 jaar en 169 dagen oud, dochter van Marijnus Hellemons en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 augustus 1901, op 27-jarige leeftijd met Pieter Jan van Beek (32 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1869, overleden aldaar op 14 augustus 1938, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna van Beek, geboren te Gastel op 7 maart 1902 (RK), volgt onder XI-u.
 2. Marinus Jacobus van Beek, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 22 maart 1908. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 26 juli 1930, op 22-jarige leeftijd met Maria Adriana van Meel.
 3. Geertruida van Beek, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 september 1909, overleden aldaar op 1 september 1931, 21 jaar en 342 dagen oud.
 4. Johanna van Beek. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in december 1930 met haar oom Franciscus Geleijns (47 jaar oud), metselaar, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 27 november 1883 (RK), overleden aldaar op 9 april 1937, 53 jaar en 133 dagen oud.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1910, op 26-jarige leeftijd met Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 maart 1886 (RK), volgt onder X-ab.)

X-z Adriana Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1875 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), dochter van Marijnus Hellemons en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 26 augustus 1899, op 23-jarige leeftijd met Willem Bastiaanse (21 jaar oud), koopman en arbeider, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 29 november 1877 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 23 mei 1941, 63 jaar en 175 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 28 januari 1900 (RK), overleden aldaar op 25 juli 1900, 178 dagen oud.
 2. Johanna Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 18 januari 1901 (RK), volgt onder XI-v.
 3. Petronella Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 15 maart 1902 (RK), overleden aldaar op 22 september 1902, 191 dagen oud.
 4. Petronella Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 6 juni 1903 (RK), overleden aldaar op 14 april 1911, 7 jaar en 312 dagen oud.
 5. Elisabeth Maria Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 12 juni 1904 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1905, 290 dagen oud.
 6. Martinus Marinus Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 23 september 1905 (RK), overleden aldaar op 30 april 1915, 9 jaar en 219 dagen oud.
 7. Marinus Adrianus Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 19 april 1907 (RK).
 8. Johannes Adrianus Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 4 juli 1909 (RK), overleden te Roosendaal op 17 december 1989, 80 jaar en 166 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Apolonia Petronella de Wit, geboren te Oud Gastel (NB) op 29 augustus 1908, overleden te Roosendaal op 20 mei 1991, 82 jaar en 264 dagen oud.
 9. Antonius Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 7 december 1910 (RK), overleden aldaar op 15 april 1915, 4 jaar en 129 dagen oud.

X-aa Petronilla Hellemons, geboren te Kruisland (NB) op 7 oktober 1877 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Breda op 6 augustus 1945, 67 jaar en 303 dagen oud, dochter van Marijnus Hellemons en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 7 september 1917, op 39-jarige leeftijd met Adriaan Antonij Jan Raats (41 jaar oud), arbeider, geboren te Kruisland (NB) op 30 september 1875 (RK), overleden te Utrecht op 9 april 1927, 51 jaar en 191 dagen oud, zoon van Pieter Jan Raats en Anna Elisabeth Musters.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 26 april 1907, op 31-jarige leeftijd met Helena Lammers (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 maart 1881 (RK), overleden aldaar op 8 februari 1915, 33 jaar en 338 dagen oud, dochter van Leendert Lammers en Maria Elizabet Iriks.) Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Anna Raats, Lies, geboren te Kruisland (NB) op 11 december 1919, gedoopt aldaar op 11 december 1919 (RK), volgt onder XI-w.
 2. Joanna Marina Raats, Tante Jo, geboren te Kruisland (NB) op 11 december 1919 (RK), volgt onder XI-x.

X-ab Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 maart 1886 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), overleden aldaar op 1 april 1930, 44 jaar en 27 dagen oud, dochter van Marijnus Hellemons en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1910, op 24-jarige leeftijd met Franciscus Geleijns (26 jaar oud), metselaar, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 27 november 1883 (RK), overleden aldaar op 9 april 1937, 53 jaar en 133 dagen oud.
(Hij is later getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in december 1930, op 47-jarige leeftijd met zijn oomzegster Johanna van Beek, dochter van Pieter Jan van Beek en Cornelia Hellemons (X-y).) Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Johanna Geleijns, geboren te Steenbergen op 27 april 1911 (RK), overleden aldaar op 9 september 1911, 135 dagen oud.
 2. Marinus Johannes Geleijns, geboren te Steenbergen op 26 juni 1912 (RK), overleden aldaar op 3 juli 1912, 7 dagen oud.
 3. Dimphna Johanna Geleijns, geboren te Steenbergen op 21 mei 1913 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB).
 4. Johanna Geleijns, geboren te Steenbergen op 8 mei 1914 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB).
 5. Maria Geleijns, geboren te Steenbergen op 5 september 1915 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB). Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 25 mei 1935, op 19-jarige leeftijd met Adrianus Josephus Schijvenaars, zoon van Cornelis Johannes Schijvenaars en Johanna Musters.
 6. Adriana Geleijns, geboren te Steenbergen op 13 maart 1917 (RK), overleden aldaar op 4 april 1917, 22 dagen oud.
 7. Marinus Geleijns, geboren te Steenbergen op 20 november 1918 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB).

X-ac Dimphna van Est, arbeidster, geboren te Steenbergen op 3 januari 1858, dochter van Adriaan van Est en Helena IJzermans (IX-l). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1877, op 19-jarige leeftijd met Adriaan van Agtmaal (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 6 november 1851 (RK), zoon van Adriaan van Agtmaal en Anna Cornelia van Zundert. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Cornelia van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1877.
 2. Adriaan van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 6 april 1880, overleden aldaar op 27 augustus 1880, 143 dagen oud.
 3. Adriaan van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 21 juni 1881.
 4. Cornelus Petrus van Nagtmaal, geboren te Steenbergen op 16 juli 1897.
 5. Catharina Coku Maria van Nagtmaal, geboren te Steenbergen op 19 juli 1898.

X-ad Maria Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 4 september 1877 (RK), overleden aldaar op 22 februari 1954, 76 jaar en 171 dagen oud, dochter van Antonij IJzermans (IX-m) en Adriana Antonia Koetsenruijter. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 juni 1905, op 27-jarige leeftijd met Antonie Machielse (26 jaar oud), arbeider, geboren te Dinteloord (NB) op 3 augustus 1878 (RK), overleden te Steenbergen op 2 februari 1949, 70 jaar en 183 dagen oud, zoon van Gerardus Machielse en Helena Bakx. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Antonius Machielse, geboren te Steenbergen op 10 mei 1906 (RK), overleden aldaar op 13 september 1906, 126 dagen oud.
 2. Adriana Antonia Machielse, geboren te Steenbergen op 13 april 1907 (RK), overleden aldaar op 9 april 1908, 362 dagen oud.
 3. Helena Machielse, geboren te Steenbergen op 28 maart 1908 (RK), overleden aldaar op 14 november 1908, 231 dagen oud.
 4. Adriana Antonia Machielse, geboren te Steenbergen op 17 september 1909 (RK), overleden aldaar op 2 november 1909, 46 dagen oud.
 5. Adriana Antonia Machielse, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1910 (RK). Zij is getrouwd op 1 maart 1935, op 24-jarige leeftijd met Adr. J. Jongeneelen.
 6. Gerardus Machielse, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 januari 1914 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1956, 41 jaar en 348 dagen oud. Hij is getrouwd op 8 september 1939, op 25-jarige leeftijd met Joanna Vermeulen.

X-ae Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1878 (RK), wonende te Barendrecht (BelgiŽ) en te Wouw (NB), overleden te Steenbergen op 24 december 1917, 39 jaar en 61 dagen oud, dochter van Antonij IJzermans (IX-m) en Adriana Antonia Koetsenruijter. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1910, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Rens (30 jaar oud), dienstbode en landbouwer, geboren te Steenbergen op 7 december 1879 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 13 oktober 1949, 69 jaar en 310 dagen oud, zoon van Sebastiaan Rens en Joanna Veraart.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 12 juli 1918, op 38-jarige leeftijd met Anna Cornelia Suijkerbuijk (44 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 mei 1874 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Steenbergen op 18 januari 1957, 82 jaar en 237 dagen oud, dochter van Gerard Suijkerbuijk en Anna Maria Ligtenberg. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 15 april 1910, op 35-jarige leeftijd met Kornelis Augustijn (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 18 maart 1880 (RK), overleden aldaar op 9 april 1915, 35 jaar en 22 dagen oud, zoon van Kornelis Augustijn en Johanna van Dorst.)) Uit dit huwelijk:

 1. Sebastiaan Rens, landarbeider, geboren te Steenbergen op 28 januari 1912 (RK), wonende te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 3 januari 1933, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth Tunders (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 april 1912, wonende te Halsteren (NB), dochter van Marijn Tunders en Lucia Talboom.

X-af Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1885 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 11 juli 1949, begraven aldaar op 13 juli 1949, 63 jaar en 340 dagen oud, dochter van Antonij IJzermans (IX-m) en Adriana Antonia Koetsenruijter. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 mei 1911, op 25-jarige leeftijd met Rumoldus van Tiggelen ook genaamd "den Dure" (29 jaar oud), veekoopman en herbergier, geboren te Roosendaal op 20 juni 1881 (RK), overleden te Wouw (NB) op 10 januari 1952, begraven aldaar op 12 januari 1952, 70 jaar en 204 dagen oud, zoon van Petrus van Tiggelen en Wilhelmina Maatjens. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Adriana Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw (NB) op 31 januari 1912 (RK), volgt onder XI-y.
 2. Petrus Antonius Marie van Tiggelen, geboren te Wouw (NB) op 22 oktober 1921 (RK), volgt onder XI-z.

X-ag Pieter IJzermans, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 1 februari 1861 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden op 22 april 1924, 63 jaar en 81 dagen oud, zoon van Kornelis IJzermans (IX-n) en Adriana Roelands. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1886, op 25-jarige leeftijd met Joanna Jansen (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1860 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, geboren te Steenbergen op 6 november 1887 (RK), volgt onder XI-aa.
 2. Adrianus IJzermans, geboren te Steenbergen op 21 mei 1889 (RK), volgt onder XI-ab.
 3. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 29 september 1890 (RK), volgt onder XI-ac.
 4. Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op 3 juni 1892 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Zij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 7 juli 1919, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Melissen (43 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1876.

X-ah Catharina Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 mei 1865 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 25 januari 1949, 83 jaar en 242 dagen oud, dochter van Kornelis IJzermans (IX-n) en Adriana Roelands. Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 februari 1886, op 20-jarige leeftijd met Pieter de Weert (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 16 april 1860 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 13 januari 1940, 79 jaar en 272 dagen oud, zoon van Adriaan de Weert en Catharina de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Weert, geboren te Steenbergen op 3 maart 1886 (RK), overleden aldaar op 27 juli 1899, 13 jaar en 146 dagen oud.
 2. Adriana Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op 3 maart 1887 (RK), volgt onder XI-ad.
 3. Kornelis de Weert, geboren te Steenbergen op 27 juli 1888 (RK), volgt onder XI-ae.
 4. Christiaan de Weert, landarbeider, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1889 (RK), wonende te Woensdrecht (NB).
 5. Marinus de Weert, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 juli 1891 (RK), overleden te Roosendaal op 3 augustus 1980, 89 jaar en 15 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 17 november 1921, op 30-jarige leeftijd met Catharina Johanna Wuijts (19 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 maart 1902 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 26 januari 1982, 79 jaar en 329 dagen oud, dochter van Adriaan Wuijts en Hendrina Cornelia Sebregts.
 6. Catharina de Weert, geboren te Steenbergen op 17 augustus 1892, overleden aldaar op 22 juni 1893, 309 dagen oud.
 7. Catharina de Weert, geboren te Steenbergen op 25 september 1893 (RK), volgt onder XI-af.
 8. Petrus de Weert, geboren te Steenbergen op 3 februari 1895, overleden aldaar op 6 augustus 1895, 184 dagen oud.
 9. Elisabeth de Weert, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1897 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 22 mei 1919, op 21-jarige leeftijd met Franciscus Iriks (24 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 28 december 1894 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Halsteren (NB), zoon van Martien Iriks en Joanna Jacoba van Meel.
 10. Johanna de Weert, geboren te Steenbergen op 23 november 1898 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 april 1921, op 22-jarige leeftijd met Petrus Brouwers (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 21 mei 1898 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 22 februari 1944, 45 jaar en 277 dagen oud, zoon van Rochus Cornelis Brouwers en Maria Elisabeth Suijkerbuijk.
 11. Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op 29 december 1899 (RK), overleden te Wouw (NB) op 9 september 1901, 1 jaar en 254 dagen oud.
 12. Adrianus de Weert, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 maart 1901 (RK), wonende te Wouw (NB). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 20 november 1924, op 23-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van der Plas (23 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer (NB) in het jaar 1901, dochter van Marijn van der Plas en Anna Cornelia Koolen.
 13. Cornelia de Weert, geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1902 (RK), overleden aldaar op 5 augustus 1902, 133 dagen oud.
 14. Cornelia de Weert, geboren te Wouw (NB) op 14 april 1903, volgt onder XI-ag.
 15. Johannes de Weert, fabrieksarbeider, geboren te Wouw (NB) op 4 oktober 1904, wonende te Bergen op Zoom. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 mei 1932, op 27-jarige leeftijd met Maria Disco (21 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1911, wonende te Bergen op Zoom.
 16. Maria de Weert, geboren te Wouw (NB) op 14 oktober 1905.
 17. Jacobus de Weert, geboren te Wouw (NB) op 18 november 1906.
 18. Christina de Weert, geboren te Wouw (NB) op 7 november 1908.

X-ai Adriana Catharina Hector, geboren te Steenbergen op 28 juli 1869 (RK), overleden aldaar op 19 oktober 1935, 66 jaar en 83 dagen oud, dochter van Kornelis Hector en Anna Catharina IJzermans (IX-o). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1895, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Jan van Meer (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 27 februari 1869 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 16 april 1948, 79 jaar en 49 dagen oud, zoon van Joannes Antonij van Meer en Adriana Petronilla Kostermans. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius van Meer, geboren te Steenbergen op 12 juli 1896 (RK), wonende te Sittard.
 2. Cornelis van Meer, geboren te Steenbergen op 7 juni 1897 (RK), volgt onder XI-ah.
 3. Adrianus Josephus van Meer, geboren te Steenbergen op 15 mei 1899 (RK), volgt onder XI-ai.
 4. Catharina Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 18 juni 1900 (RK).
 5. Adriana Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 16 juli 1901 (RK), overleden aldaar op 5 september 1901, 51 dagen oud.
 6. Adriana Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 13 september 1902 (RK), volgt onder XI-aj.
 7. Petrus van Meer, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1903 (RK), overleden aldaar op 3 november 1903, 9 dagen oud.
 8. Joanna Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 13 december 1904 (RK), wonende te Dinteloord. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 maart 1923, op 18-jarige leeftijd met Adrianus Rooms (20 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1903, zoon van Jan Jakob Rooms en Cornelia Bastiaanse.
 9. Geertruida Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 18 februari 1906 (RK), overleden aldaar op 19 april 1906, 60 dagen oud.
 10. Petrus Jacobus van Meer, geboren te Steenbergen op 7 mei 1907 (RK).
 11. Geertruida Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1908 (RK).
 12. Maria Catharina van Meer, geboren te Steenbergen op 10 november 1909 (RK), overleden aldaar op 3 april 1910, 144 dagen oud.
 13. Jacobus Jan van Meer, geboren te Steenbergen op 17 december 1910 (RK), overleden aldaar op 1 januari 1911, 15 dagen oud.
 14. Jacobus Jan van Meer, geboren te Steenbergen op 6 maart 1913 (RK).
 15. Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 7 oktober 1914 (RK), overleden aldaar op 20 oktober 1914, 13 dagen oud.

X-aj Joanna Catharina Schouteren, arbeidster, geboren te Steenbergen op 23 februari 1862 (RK), overleden aldaar op 21 juli 1927, 65 jaar en 148 dagen oud, dochter van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (IX-p). Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1883, op 21-jarige leeftijd met Johannis Nieuwlaat (24 jaar oud), arbeider, geboren te Dinteloord (NB) op 6 augustus 1858 (RK), overleden te Steenbergen op 6 april 1935, 76 jaar en 243 dagen oud, zoon van Kornelis Nieuwlaat en Willemijna Engelen. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 11 april 1884 (RK), volgt onder XI-ak.
 2. Adriana Cornelia Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 4 november 1885 (RK), overleden aldaar op 17 september 1886, 317 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Nieuwlaat, Kee, geboren te Steenbergen op 16 december 1886 (RK), volgt onder XI-al.
 4. Pieter Kornelis Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 9 mei 1888 (RK), overleden aldaar op 18 november 1888, 193 dagen oud.
 5. Wilhelmina Catharina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1889 (RK), overleden aldaar op 22 maart 1890, 233 dagen oud.
 6. Wilhelmina Catharina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 14 november 1890 (RK), volgt onder XI-am.
 7. Joanna Cornelia Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 1 februari 1892 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1893, 1 jaar en 202 dagen oud.
 8. Petronella Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1898 (RK), volgt onder XI-an.
 9. Petrus Antonius Nieuwlaat, verzekeringsagent, geboren te Steenbergen op 15 augustus 1905 (RK), overleden aldaar op 1 maart 1979, gecremeerd te Rotterdam op 5 maart 1979, 73 jaar en 198 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1929, op 23-jarige leeftijd met Allegonda Elisabeth van Beers (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 2 september 1909 (RK), wonende te Roosendaal (Stationsweg 25), gecremeerd te Bergen op Zoom op 16 maart 1993, 83 jaar en 195 dagen oud, dochter van Christiaan van Beers en Josina de Baat.

X-ak Pieter Kornelis Schouteren, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 februari 1866 (RK), overleden aldaar op 28 december 1909, 43 jaar en 312 dagen oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (IX-p). Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1889, op 22-jarige leeftijd met Catharina Plasmans (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 maart 1867 (RK), overleden aldaar op 31 juli 1919, 52 jaar en 143 dagen oud, dochter van Franciscus Plasmans en Anna Cornelia Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Schouteren, geboren te Steenbergen op 3 september 1889 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 17 augustus 1912, op 22-jarige leeftijd met Wijntje den Boef (20 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 27 oktober 1891.
 2. Petrus Cornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 26 oktober 1891 (RK), wonende te Nijmegen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 december 1916, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Kools (22 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 23 oktober 1894, dochter van Adrianus Kools en Johanna Christina Geers.
 3. Johannes Schouteren, geboren te Steenbergen op 9 mei 1894 (RK), volgt onder XI-ao.
 4. Anna Cornelia Schouteren, geboren te Steenbergen op 25 juni 1897 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1917, op 20-jarige leeftijd met Christianus Hoendervangers (19 jaar oud), groentenboer, geboren te Steenbergen op 18 juni 1898, zoon van Kornelis Hoendervangers en Willemijna Kees.
 5. Marinus Schouteren, geboren te Steenbergen op 9 januari 1901 (RK), volgt onder XI-ap.
 6. Maria Elisabetha Schouteren, Mieke, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1903 (RK), volgt onder XI-aq.
 7. Adrianus Schouteren, geboren te Steenbergen op 22 januari 1906 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 30 december 1985, 79 jaar en 342 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Anna Catharina de Baat, geboren te Steenbergen op 6 april 1904 (RK), overleden te Eindhoven op 3 april 1966, 61 jaar en 362 dagen oud, dochter van Antonij de Baat en Maria de Bruijn.
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 18 maart 1927, op 22-jarige leeftijd met Johannes van de Par (24 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 7 september 1902 (RK), zoon van Machiel van de Par en Anna Maria de Ron.)

X-al Adriaan Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op 29 maart 1867 (RK), overleden aldaar op 19 maart 1954, 86 jaar en 355 dagen oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (IX-p).
Hij was gehuwd met Adriana Iriks, geboren te Steenbergen op 7 december 1863, overleden aldaar op 24 juni 1938, 74 jaar en 199 dagen oud, dochter van Adriaan Iriks en Wilhelmina Hartmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Schouteren, Arjaan, geboren te Steenbergen op 25 januari 1892, volgt onder XI-ar.
 2. Cornelia Adriana Schouteren, Keke, geboren te Steenbergen op 2 december 1895, volgt onder XI-as.

X-am Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 28 december 1869 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1929, 59 jaar en 51 dagen oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (IX-p). Hij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1893, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina de Jong (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 1 mei 1872 (RK), overleden aldaar op 23 februari 1894, 21 jaar en 298 dagen oud, dochter van Govert de Jong en Joanna Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Schouteren, Kiske, geboren te Steenbergen op 26 februari 1892 (RK).
 2. Johanna Schouteren, geboren te Steenbergen op 30 september 1893 (RK), overleden aldaar op 21 december 1893, 82 dagen oud.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 juni 1894, op 24-jarige leeftijd (2) met Anna Cornelia Koolen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 4 augustus 1871, overleden aldaar op 5 augustus 1951, 80 jaar en 1 dag oud, dochter van Kornelis Koolen en Adriana Vermeulen.

X-an Jacobus Schouteren, Koos, arbeider en tuinder, geboren te Steenbergen op 10 september 1875 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Steenbergen op 2 januari 1928, 52 jaar en 114 dagen oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (IX-p). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1895, op 19-jarige leeftijd met Dimphna Keepers (17 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 februari 1878, overleden te Breda op 20 oktober 1938, 60 jaar en 261 dagen oud, dochter van Kornelis Keepers en Anna Cornelia Zantboer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1896, volgt onder XI-at.
 2. Jacobus Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1905, volgt onder XI-au.

X-ao Antonius Henricus Kriesels, los werkman, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 februari 1879, overleden aldaar op 15 januari 1930, 50 jaar en 342 dagen oud, zoon van Adriaan Kriesels (IX-q) en Adriana Maria Vermeulen. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 16 augustus 1909, op 30-jarige leeftijd met Clasina Bal, Sien (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op 4 november 1882, overleden aldaar op 22 mei 1948, 65 jaar en 200 dagen oud, dochter van Jan Bal en Catharina Adriaanse.
(Zij is later getrouwd te Roosendaal op 17 november 1931, op 49-jarige leeftijd met Adrianus Petrus de Waal (37 jaar oud), los werkman, geboren te Roosendaal op 2 mei 1894 (RK), overleden aldaar op 13 maart 1968, begraven aldaar op 15 maart 1968, 73 jaar en 316 dagen oud, zoon van Marijn de Waal en Mathilda Florentina Verhoosel.) Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Henricus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 oktober 1913, overleden aldaar op 25 januari 1914, 107 dagen oud.
 2. Johannes Hendrikus Kriesels, kellner, geboren te Roosendaal in het jaar 1913.
  Hij was gehuwd met Jacoba Adriana Groffen, dienstbode, geboren te Steenbergen in het jaar 1912, dochter van Louis Johannes Groffen en Anna Cornelia Aarts.

X-ap Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal op 3 april 1871, dochter van Gijsbertus Antonius de Bot en Petronilla Kriesels (IX-r). Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 april 1892, op 21-jarige leeftijd met Johannes Christianus Thomas van Deursen (24 jaar oud), schipper, geboren te Goes op 19 december 1867, zoon van Johannes Henricus van Deursen en Johanna de Klerk.

Johannes Christiaan Thomas van Deursen vermelding in notarieel archief op woensdag 14 april 1909 Roosendaal. Inhoud akte : veiling van onroerend goed te Roosendaal voor Johannes Christiaan Thomas van Deursen aldaar en verder erfgenamen van wijlen de echtelieden Johannes Hendricus van Deursen en Johanna de Klerk, beiden overleden te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Johanna Maria van Deursen, geboren te Amsterdam in het jaar 1899. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 1 juni 1920, op 21-jarige leeftijd met Antonius Cornelis Geers (27 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal op 1 februari 1893 (RK), zoon van Adrianus Geers en Antonia Tiberius.
 2. Jeanne Petronille Albertine van Deursen, geboren te Vilvoorde (BelgiŽ) in het jaar 1901. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 10 mei 1921, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus Maria de Ruijter (25 jaar oud), geboren te Raamsdonk (NB) in het jaar 1896, zoon van Johannes de Ruijter en Elisabeth Henrica Baijens.
 3. Petrus Wilhelmus Antonius van Deursen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 februari 1902.
 4. Christianus Johannes van Deursen, geboren te Hoogerheide in het jaar 1905. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1932, op 27-jarige leeftijd met Maria Lucia Hector (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 september 1908 (RK), wonende te den Haag, te Breda en te Roosendaal, dochter van Petrus Hector en Helena van Herel.
 5. Wilhelmus Franciscus van Deursen, geboren te Steenbergen op 5 maart 1913, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 maart 1913, 2 dagen oud.

X-aq Gijsbertus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 20 december 1872, overleden aldaar op 24 november 1956, 83 jaar en 340 dagen oud, zoon van Gijsbertus Antonius de Bot en Petronilla Kriesels (IX-r).

Gijsbertus Adrianus de Bot vermelding in notarieel archief op zaterdag 3 oktober 1903 Roosendaal. Inhoud akte : schuldbekentenis door Gijsbertus Adrianus de Bot gedomicilieerd te Roosendaal ten behoeve van en aan Jacoba Alouisa Maria van Ommeren te Antwerpen, weduwe van Johannes Jacobus de Wijndt, van een hoofdsom van fl. 6.200,- , onder verband van het stalen klipperschip Cornelia, in de Nederlanden thuis behorende en bevarende alle binnenwateren.
Gijsbertus Adrianus de Bot vermelding in notarieel archief op zaterdag 3 oktober 1903 Roosendaal. Inhoud akte : obligatie door Gijsbertus Adrianus de Bot te Roosendaal aan Johanna Rokx aldaar, weduwe van Cornelis Vooghden, van een hoofdsom van fl. 2.000,-.
Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 7 april 1902, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Voohgden (23 jaar oud), geboren te Gastel op 31 augustus 1878, overleden te Rotterdam op 22 december 1943, 65 jaar en 113 dagen oud, dochter van Cornelis Vooghden en Johanna Rockx. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Petronella de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1903.
 2. Petronella Johanna de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 augustus 1904.
 3. Johanna Gijsbertha de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 oktober 1905, overleden te Zaltbommel op 15 februari 1906, 113 dagen oud.
 4. Gijsbertus Cornelis de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1907.
 5. Johanna Christina Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 augustus 1913.

X-ar Henricus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal op 30 april 1875, zoon van Gijsbertus Antonius de Bot en Petronilla Kriesels (IX-r).
Hij was gehuwd met Catharina Maria Adriana Petronella van der Spek. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsberta Petronella Maria de Bot, geboren te Amsterdam na 1916, wonende te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 1 april 1923, hoogstens 7 jaar oud.

X-as Maria Johanna Antonia de Bot, geboren te Roosendaal op 12 november 1877, wonende te Rotterdam, dochter van Gijsbertus Antonius de Bot en Petronilla Kriesels (IX-r). Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 20 augustus 1901, op 23-jarige leeftijd met Christiaan van Schijndel (28 jaar oud), schipper, geboren te Bergen op Zoom op 14 juni 1873 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Haven C 89) en te Rotterdam, zoon van Johannes van Schijndel en Catharina van Nispen.

Opmerkingen: Waarschijnlijk verhuisd naar Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Gijsbertus van Schijndel, geboren te Rotterdam op 30 juni 1902 (RK), wonende aldaar.
 2. Petronella Catharina Johanna van Schijndel, geboren te Bergen op Zoom op 15 juli 1903 (RK), wonende te Rotterdam.
 3. Catharina Petronella Adriana van Schijndel, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1904 (RK), wonende te Rotterdam.
 4. Elisabeth Johanna Maria van Schijndel, geboren te Bergen op Zoom op 16 juli 1906 (RK), wonende te Rotterdam, overleden aldaar op 30 augustus 1908, 2 jaar en 45 dagen oud.

X-at Adrianus Theunisse, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 22 april 1894, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 februari 1917, 22 jaar en 304 dagen oud, zoon van Hendrik Theunisse en Maria Adriana Cornelia de Jong (IX-u). Hij is getrouwd te Roosendaal op 15 februari 1916, op 21-jarige leeftijd met Johanna Vissenberg (19 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 14 april 1896, dochter van Adriaan Vissenberg en Paulina Wilhelmina Schouw.
(Zij is later getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 12 juli 1919, op 23-jarige leeftijd met Gerardus van Meel (22 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1897.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Antonia Theunisse, geboren op 14 september 1916.

X-au Petronella Cornelia Maria de Blaaij, dienstbode, geboren te Steenbergen op 25 juni 1901 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Gerard de Blaaij en Adriana Anna Cornelia de Jong (IX-w).
Zij was gehuwd met Christiaan de Groen, arbeider, geboren te Steenbergen op 3 juli 1898 (RK), zoon van Jacobus de Groen en Maria Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia M.A.J. de Groen, geboren te Steenbergen op 5 juni 1925.
 2. Jacobus G.C. de Groen, geboren te Steenbergen op 19 mei 1927.
 3. Cornelia M. de Groen, geboren te Steenbergen op 25 september 1930.
 4. Maria A. de Groen, geboren te Steenbergen op 20 mei 1935.
 5. Adriana de Groen, geboren te Steenbergen op 7 mei 1937.
 6. Johannes de Groen, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1939.

X-av Cornelis Adrianus Gerardus Uijtdewilligen, landarbeider, geboren te Steenbergen op 7 december 1911 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 2 januari 2000, 88 jaar en 26 dagen oud, zoon van Adriaan Uijtdewilligen en Adriana Anna Cornelia de Jong (IX-w). Hij is getrouwd te Roosendaal op 21 april 1936, op 24-jarige leeftijd met Anna Catharina Mens (20 jaar oud), fabrieksarbeidster, geboren te Roosendaal op 20 september 1915, wonende te Steenbergen, dochter van Cornelis Mens en Cornelia van Broekhoven. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus C. Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 3 juli 1937.
 2. Cornelia A. Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 11 januari 1939.
 3. Adriana C.M. Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 12 september 1940.

X-aw Cornelis Alphonsus Adriaansen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 23 juni 1890 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1951, 60 jaar en 328 dagen oud, zoon van Adriaan Adriaansen en Joanna Adriana de Jong (IX-x).
Hij was gehuwd met Adriana Luijks, dienstbode, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1898 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Marijn Luijks en Hendrica van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Marinus Adriaansen, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1925 (RK), overleden aldaar op 8 april 1926, 178 dagen oud.
 2. Henrica Adriana Wilhelmina Adriaansen, geboren te Steenbergen op 24 november 1926 (RK).
 3. Adriana Adrianus Elisabeth Adriaansen, geboren te Steenbergen op 28 juni 1928 (RK).
 4. Eliza Hendrika Adriana Agnes Adriaansen, geboren te Kruisland (NB) op 5 januari 1930 (RK), overleden te Roosendaal (St. Franciscusziekenhuis) op 22 november 1985, 55 jaar en 321 dagen oud.

X-ax Johannes Franciscus Maria Adriaansen, arbeider, geboren te Steenbergen op 7 november 1896 (RK), zoon van Adriaan Adriaansen en Joanna Adriana de Jong (IX-x). Hij is getrouwd te Roosendaal op 16 augustus 1932, op 35-jarige leeftijd met Anna Maria de Mooij (35 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 augustus 1896 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Pieter de Mooij en Joanna Verheijen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Elisabeth Adriaansen, geboren te Roosendaal op 26 oktober 1932 (RK), overleden te Steenbergen op 1 januari 1934, 1 jaar en 67 dagen oud.
 2. Adrianus Petrus Johannes Maria Adriaansen, geboren te Steenbergen op 8 april 1934 (RK).
 3. Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen op 23 juli 1935 (RK).
 4. Johanna Anna Maria Adriaansen, geboren te Steenbergen op 14 november 1937 (RK).
 5. Elisabeth Cornelia Adriaansen, geboren te Steenbergen op 17 december 1938 (RK).
 6. Anna Maria Johanna Adriaansen, geboren te Steenbergen op 1 maart 1941 (RK).

X-ay Cornelia Johanna Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen op 10 juli 1905 (RK), dochter van Adriaan Adriaansen en Joanna Adriana de Jong (IX-x).
Zij was gehuwd met Petrus van den Brand, landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1905, zoon van Gerardus Jacobus van den Brand en Cornelia van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Anna Adriana van den Brand, geboren te Steenbergen op 15 februari 1945, overleden te Roosendaal op 19 februari 1945, 4 dagen oud.

X-az Petrus Johannes Buuron, werkman, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1884, overleden aldaar op 12 augustus 1934, 50 jaar en 131 dagen oud, zoon van Marijn Buuron en Maria Johanna Baselier (IX-z). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 november 1907, op 23-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Tilburg (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 29 mei 1887 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Bergen op Zoom op 30 januari 1951, 63 jaar en 246 dagen oud, dochter van Petrus van Tilburg en Barbara Verbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Buuron, machinevormer, geboren te Halsteren (NB) op 19 juni 1908. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 mei 1930, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Breda op 23 oktober 1951 van) Cornelia Maria Verdult (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 30 juni 1908 (RK), dochter van Antonius Verdult en Cornelia Langenberg.
 2. Barbara Johanna Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 28 februari 1910. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 juli 1931, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Petrus de Bruin (24 jaar oud), machinevormer, geboren te Bergen op Zoom op 23 november 1906, zoon van Pieter de Bruin en Isabella Cornelia Dietvorst.
 3. Petrus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 8 september 1911.
 4. Adrianus Petrus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 5 februari 1915.

X-ba Anna Maria Buuron, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 29 juli 1885 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt 8a), overleden op 8 november 1918, 33 jaar en 102 dagen oud, dochter van Marijn Buuron en Maria Johanna Baselier (IX-z). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 april 1909, op 23-jarige leeftijd (1) met Bernardus de Klerk (21 jaar oud), smid, geboren te Bergen op Zoom op 30 november 1887 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van de Water en Antonius Jordans), wonende te Bergen op Zoom (Wassenaarstraat L 30), te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom (St. Josephstraat 12a), overleden te Bergen op Zoom op 21 januari 1911, 23 jaar en 52 dagen oud, zoon van Dionisius de Klerk en Francina Nellen. Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius de Klerk, geboren te Bergen op Zoom op 5 november 1909 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt 8a).
Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 mei 1917, op 31-jarige leeftijd (2) met Dirk van Zanten (27 jaar oud), tuinarbeider, geboren te Renkum (Gelderland) op 10 februari 1890 (RK), wonende te Oosterbeek, te Bergen op Zoom (Grote Markt 8a) en te Halsteren (NB).

X-bb Petrus Wilhelmus Buuron, fabrieksarbeider, geboren te Halsteren (NB) op 14 juni 1890, overleden te Bergen op Zoom op 27 november 1965, 75 jaar en 166 dagen oud, zoon van Marijn Buuron en Maria Johanna Baselier (IX-z). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 25 april 1912, op 21-jarige leeftijd met Maria van Gaans (18 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1894 (RK), wonende te Bergen op Zoom, dochter van Adriaan van Gaans en Anna Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Adrianus Buuron, geboren te Halsteren op 21 juni 1914, volgt onder XI-av.
 2. Adrianus Marinus Buuron, geboren te Halsteren op 25 maart 1916.
 3. Johanna Maria Buuron, overleden te Halsteren op 28 april 1948.

X-bc Karel Matheus Buuron, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 24 juli 1891, overleden te Bergen op Zoom op 2 november 1960, 69 jaar en 101 dagen oud, zoon van Marijn Buuron en Maria Johanna Baselier (IX-z). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 11 november 1911, op 20-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Oevelen (17 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1894, dochter van Cornelis van Oevelen en Kornelia Adriana Daane. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marinus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 17 april 1912, overleden aldaar op 17 december 1917, 5 jaar en 244 dagen oud.
 2. Johannes Cornelis Buuron, landarbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1916, overleden te Bergen op Zoom op 16 augustus 2000, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 november 1936, op 20-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Johanna Hendrikx (29 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) in het jaar 1907, wonende te Halsteren (NB).
  (Zij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 22 september 1925, op 18-jarige leeftijd met Marinus Godefridus Withagen (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 november 1903 (RK), overleden aldaar op 19 april 1934, 30 jaar en 149 dagen oud, zoon van Leonardus Withagen en Pieternella Hagenaars.)

X-bd Marinus MariŽn, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 5 december 1884 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden te Wouw (NB) op 13 februari 1925, 40 jaar en 70 dagen oud, zoon van Petrus MariŽn en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-aa). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 30 maart 1921, op 36-jarige leeftijd met Jacoba van den Berg (37 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 8 september 1883, overleden aldaar op 29 maart 1953, 69 jaar en 202 dagen oud, dochter van Christiaan van den Berg en Anna Maria Catharina Zomers.
(Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 2 juni 1905, op 21-jarige leeftijd met Adrianus van Loon (28 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 4 augustus 1876, overleden aldaar op 13 maart 1920, 43 jaar en 222 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Cornelia MariŽn, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1923, volgt onder XI-aw.

X-be Maria Cornelia MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 31 januari 1887 (RK), wonende te Woensdrecht (NB) en te Roosendaal, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 15 maart 1978, 91 jaar en 43 dagen oud, dochter van Petrus MariŽn en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-aa). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 augustus 1911, op 24-jarige leeftijd met Antonius Groffen (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 13 april 1882 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 50) en te Roosendaal, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 16 februari 1965, 82 jaar en 309 dagen oud, zoon van Jacobus Groffen en Adriana Cornelia Barrevoets. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Petrus Johannes Groffen, geboren te Roosendaal op 28 september 1914 (RK), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 16 mei 1936, 21 jaar en 231 dagen oud.
 2. Anna Cornelia Catharina Groffen, geboren te Roosendaal op 31 juli 1917 (RK).

X-bf Cornelis MariŽn, dienstknecht en chauffeur, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1889 (RK), wonende te Yerseke (Zeeland), te Wouw (NB) en te Woensdrecht (NB), begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 17 november 1970, 81 jaar en 45 dagen oud, zoon van Petrus MariŽn en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-aa).
Hij was gehuwd met Geertruida Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1894, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 24 april 1982, 87 jaar en 353 dagen oud, dochter van Marinus Bek en Cornelia Hoonderd. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Maria MariŽn, geboren te Yerseke (Zeeland) op 8 september 1917.
 2. Marinus Petrus MariŽn, geboren op 22 augustus 1920, overleden op 30 september 1993, 73 jaar en 39 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Wilhelmina Antonia Janssen, geboren in het jaar 1927, overleden te Roosendaal op 2 oktober 2001, 74 jaar oud.
 3. Cornelia Johanna Maria MariŽn, geboren op 16 november 1922.

X-bg Jan MariŽn, landbouwer en herbergier, geboren te Steenbergen op 30 maart 1891 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Woensdrecht (NB), begraven te Roosendaal op 19 december 1972, 81 jaar en 264 dagen oud, zoon van Petrus MariŽn en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-aa). Hij is getrouwd te Roosendaal op 10 augustus 1915, op 24-jarige leeftijd met Adriana Cornelia de Bruijn (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 18 december 1889 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 13 januari 1955, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 17 januari 1955, 65 jaar en 26 dagen oud, dochter van Cornelis de Bruijn en Anna Cornelia Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Anna MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 30 maart 1917 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 15 april 1941, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis de Weert (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 februari 1913, zoon van Willem Jan de Weert en Johanna Cornelia Dekkers.
 2. Anna Cornelia Petronella MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 15 juni 1918 (RK), overleden aldaar op 26 juli 1918, begraven te Heerle (NB) op 27 juli 1918, 41 dagen oud.

X-bh Petrus MariŽn, landbouwer, geboren te Steenbergen op 20 juni 1892 (RK), wonende te Woensdrecht (NB) en te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 20 juni 1982, 90 jaar oud, zoon van Petrus MariŽn en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-aa). Hij is getrouwd te Roosendaal op 10 januari 1922, op 29-jarige leeftijd met Antonia Wagemakers (31 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal op 6 juli 1890 (RK), wonende te Wouw (NB), dochter van Adriaan Wagemakers en Johanna Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Petrus MariŽn, geboren te Roosendaal op 26 november 1922 (RK).
 2. Petrus Adrianus MariŽn, geboren te Roosendaal op 11 december 1923 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 7 december 1985, 61 jaar en 361 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Maria Köningsfeld, geboren te Pulheim (Duitsland) op 22 januari 1925, overleden te Roosendaal op 7 maart 1984, 59 jaar en 45 dagen oud.
 3. Marinus Johannes MariŽn, geboren te Roosendaal op 28 mei 1926 (RK), overleden aldaar op 11 december 1926, begraven te Wouw (NB) op 14 december 1926, 197 dagen oud.

X-bi Petronella MariŽn, geboren te Steenbergen op 22 mei 1894 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 23 maart 1979, 84 jaar en 305 dagen oud, dochter van Petrus MariŽn en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-aa). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 22 juni 1915, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmus de Weerd (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 17 februari 1888 (RK), wonende te Wouw (NB), begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 1 september 1965, 77 jaar en 196 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Cornelia de Weerd, geboren te Wouw (NB) op 23 september 1918, volgt onder XI-ax.

X-bj Adrianus de Blaaij, machinist stoomzuivelfabriek, geboren te Wouw (NB) op 19 juli 1889 (RK), zoon van Kornelis de Blaaij en Johanna Mangelaars (IX-ab). Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 7 juli 1914, op 24-jarige leeftijd met Petronilla Jacoba Uitdewillegen (23 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 juni 1891 (RK), dochter van Jacobus Uijtdewilligen en Maria Cornelia Machielsen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 5 juni 1916 (RK), overleden aldaar op 30 oktober 1981, 65 jaar en 147 dagen oud.
  Zij was gehuwd met Adrianus Jacobus Marie Marinus Petrus Damen, bakker, geboren te Wouw (NB) op 7 februari 1912 (RK), overleden aldaar op 4 augustus 1986, begraven aldaar op 7 augustus 1986, 74 jaar en 178 dagen oud, zoon van Petrus Jacobus Damen en Johanna Maria Huijgens.
 2. Cornelia de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 4 juli 1917 (RK).
 3. Cornelis de Blaaij, Kees, geboren te Bergen op Zoom op 16 maart 1919 (RK).
 4. Jacobus de Blaaij, geboren te Bergen op Zoom op 5 mei 1920 (RK), overleden aldaar op 21 juni 1920, 47 dagen oud.
 5. Jacobus de Blaaij, Jac, geboren te Wouw (NB) op 24 juli 1921 (RK).
 6. Piet de Blaaij (RK).
 7. Marinus de Blaaij (RK).

X-bk Louisa de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 13 januari 1891 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 2 september 1969, 78 jaar en 232 dagen oud, dochter van Kornelis de Blaaij en Johanna Mangelaars (IX-ab). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 mei 1920, op 29-jarige leeftijd met Leonardus Uijtdewilligen (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 4 oktober 1889 (RK), overleden aldaar op 9 november 1969, 80 jaar en 36 dagen oud, zoon van Cornelis Uijtdewilligen en Johanna Meesters. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 16 juni 1921 (RK).
 2. Johanna Petronella Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 9 juni 1922 (RK), overleden aldaar op 16 augustus 2001, 79 jaar en 68 dagen oud.
  Zij was gehuwd met Jan Gunst, geboren in het jaar 1925, overleden te Wouw (NB) op 10 februari 2001, gecremeerd, 76 jaar oud.
 3. Adrianus Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 30 oktober 1923 (RK), overleden te Roosendaal (St. Franciscusziekenhuis) op 9 juni 1976, 52 jaar en 223 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Adriana Maria Schepers.
 4. Johannes Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 13 november 1924 (RK).
 5. Adriana Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 4 januari 1927 (RK).
 6. Petrus Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1928 (RK).
 7. Cato Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 15 mei 1929 (RK).

X-bl Joannes Cornelis Hoendervangers, geboren te Tilburg op 15 mei 1882, overleden aldaar op 9 mei 1955, 72 jaar en 359 dagen oud, zoon van Kornelis Hoendervangers (IX-ad) en Anna Maria Muller. Hij is getrouwd te Waalwijk op 23 november 1909, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria Pulles (27 jaar oud), geboren te Besoijen (NB) op 8 juni 1882, overleden te Tilburg op 25 juni 1968, 86 jaar en 17 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Jacobus Hoendervangers, geboren te Tilburg in het jaar 1910, overleden aldaar op 26 november 1917, 7 jaar oud.
 2. Franciscus Laurentius Adrianus J. Hoendervangers, geboren te Tilburg in het jaar 1915, overleden aldaar op 24 september 1921, 6 jaar oud.

X-bm Cornelis Free, zandvormer, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1887 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Blauwehandstraat G 1), zoon van Marinus Free en Anna Cornelia Hagenaars (IX-ai). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 januari 1908, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth Elsackers (19 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 28 december 1888 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 21 december 1943, 54 jaar en 358 dagen oud, dochter van Martinus Elsackers en Anna Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op 30 april 1903 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 augustus 1929, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Suijkerbuijk (25 jaar oud), magazijnopzichter, geboren te Roosendaal in het jaar 1904, wonende te Eindhoven.
 2. Marinus Free, geboren te Bergen op Zoom op 27 april 1910 (RK).
 3. Martinus Free, constructiewerker, geboren te Bergen op Zoom op 14 september 1911 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 11 januari 1937, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Bertha Verbiest (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1917, dochter van Adrianus Verbiest en Christina Adriana Jaspers.
 4. Adrianus Cornelis Free, chauffeur, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1912 (RK). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 augustus 1938, op 25-jarige leeftijd met Johanna Bogers (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1917, wonende te Bergen op Zoom, dochter van Marinus Jacobus Bogers en Johanna Kruf.

X-bn Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1889 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Londonstraat I 193), dochter van Marinus Free en Anna Cornelia Hagenaars (IX-ai).
Zij was gehuwd met Henricus Martinus Becht, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1889, zoon van Adrianus Petrus Becht en Christina Lucia Cornelia Graafmans. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Becht, geboren te Bergen op Zoom op 27 februari 1907 (RK), volgt onder XI-ay.
 2. Anna Cornelia Becht, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1909. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 november 1927, op 18-jarige leeftijd met Petrus Verbraak (23 jaar oud), schilder, geboren te Wouw (NB) op 24 augustus 1904, zoon van Pieter Verbraak en Cornelia Wijnen.
 3. Johannes Becht, fabrieksarbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1917. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 oktober 1939, op 22-jarige leeftijd met Johanna Hellemons (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 juli 1918 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom, dochter van Martien Hellemons en Francisca Catharina van Meer.

X-bo Adrianus Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op 1 maart 1891 (RK), wonende te den Helder en te Antwerpen (BelgiŽ), zoon van Marinus Free en Anna Cornelia Hagenaars (IX-ai). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 november 1913, op 22-jarige leeftijd met Cornelia van der Lint, geboren te Steenbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Adrianus Free, winkelier, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1914. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 december 1938, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Hellemons (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1914 (RK), wonende te Breda en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 6 augustus 1948, 33 jaar en 308 dagen oud, dochter van Martien Hellemons en Francisca Catharina van Meer.

X-bp Dina Cornelia Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 25 februari 1892 (RK), dochter van Adrianus Hagemaars (IX-aj) en Johanna Wilhelm. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 mei 1914, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Coppens (24 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1889 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Stoelemat C 159), zoon van Adriaan Coppens en Maria Elisabeth Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Coppens, geboren te Bergen op Zoom op 19 juni 1915 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 mei 1938, op 22-jarige leeftijd met Johannes Josephus Feijen (31 jaar oud), schoenmaker, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1907, wonende te Bergen op Zoom, overleden te Breda op 5 oktober 1951, 44 jaar oud, zoon van Jan Francis Feijen en Maria Louisa Maas.
 2. Adrianus Coppens, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1916 (RK).

X-bq Cornelis Petrus Hagenaars, arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1893, zoon van Adrianus Hagemaars (IX-aj) en Johanna Wilhelm. Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 oktober 1919, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth van Overveld (20 jaar oud), geboren te Roosendaal op 18 november 1898 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Steenbergen, dochter van Antonius van Overveld en Adriana Frederiks. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Johanna Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 22 februari 1920. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 december 1937, op 17-jarige leeftijd met Petrus Cornelis Jaspers (26 jaar oud), landarbeider, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1911.
 2. Antonia Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1925, overleden aldaar op 8 januari 1926, 1 jaar oud.
 3. Cornelis Petrus Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1941, overleden aldaar op 14 maart 1943, 2 jaar oud.

X-br Anna Maria de Jong, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) in het jaar 1897, dochter van Adriaan de Jong (IX-aq) en Cornelia Clara Maria Clarijs. Zij is getrouwd te Oud Vossemeer (Zeeland) op 28 mei 1925, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Johannis Hommel (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Oud Vossemeer (Zeeland) op 17 september 1899, zoon van Franciscus Hommel en Adriana Cornelia Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus Hommel, overleden te Oud Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1935.

X-bs Anna Catharina de Bruijn, geboren te Steenbergen op 4 mei 1902, dochter van Jacobus de Bruijn en Maria Johanna Duijvelaar (IX-as). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 juli 1923, op 21-jarige leeftijd met Johannes Cornelis van Beers (21 jaar oud), winkelier, geboren te Steenbergen op 2 februari 1902 (RK), zoon van Pieter Adriaan van Bers en Adriana Bogaarts. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus J.J. van Beers, geboren te Steenbergen op 14 augustus 1924.
 2. Maira A.A. van Beers, geboren te Steenbergen op 12 juni 1931.
 3. Jacobus P.J. van Beers, geboren te Steenbergen op 7 december 1933.

X-bt Albertus Wilhelmus Henri Duijvelaar, winkelier en sigarenmaker, geboren te Steenbergen op 15 maart 1912, overleden te Domburg op 4 april 1993, 81 jaar en 20 dagen oud, zoon van Jan Hendrik Duijvelaar (IX-at) en Adriana Petronella Oerlemans.
Hij was gehuwd met Lena Catharina Acda, dochter van Pieter Marinus Cornelis Acda en Neeltje Passenier. Uit dit huwelijk:

 1. Jan P.W. Duijvelaar, volgt onder XI-az.
 2. Juliette Duijvelaar, volgt onder XI-ba.

X-bu Wilhelmus Maria Anna Duijvelaar, zoon van Jan Hendrik Duijvelaar (IX-at) en Adriana Petronella Oerlemans.
Hij was gehuwd (1) met Tineke Oerlemans.
Hij was gehuwd (2) met Helena Cornelia Petronella Dietvorst. Uit dit huwelijk:

 1. Marco Duijvelaar.
 2. Henk Duijvelaar.
 3. Matty Duijvelaar.
 4. Albertus Duijvelaar.
 5. Kasper Duijvelaar.

X-bv Leonardus Gerardus Clarijs, rijkstelegrafist, geboren te Steenbergen op 18 mei 1908 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Marijn Clarijs (IX-av) en Antonia Maria Boot. Hij is getrouwd te Roosendaal op 24 augustus 1937, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Verbeek (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal op 3 juli 1912. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Antonia Cornelia Clarijs, geboren te Roosendaal op 29 april 1938.
 2. Maria Cornelia Theresia Clarijs, geboren te Roosendaal op 6 juli 1939.

X-bw Waltherus Wilhelmus van Eekelen, mechaniciŽn, geboren te Halsteren (NB) op 14 januari 1914 (RK), wonende te Merksem (BelgiŽ), overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 18 april 1983, 69 jaar en 94 dagen oud, zoon van Marijn van Eekelen en Anna Cornelia Oerlemans (IX-ax). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 april 1936, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Laurentia Nuijten (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 september 1911, overleden te Kapellen (BelgiŽ) op 17 augustus 1996, 84 jaar en 331 dagen oud, dochter van Petrus Johannes Nuijten en Cornelia Verbiest. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Laurentina van Eekelen, geboren te Merksem (BelgiŽ) op 5 april 1937.
 2. Anna Cornelia van Eekelen, geboren op 29 januari 1939, volgt onder XI-bb.
 3. Adriana van Eekelen, geboren op 3 mei 1942.
 4. Helena Maria van Eekelen, geboren op 9 december 1944.
 5. Marinus van Eekelen, geboren op 15 juli 1950.

X-bx Elisabeth Adriana van Dorst, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1907, dochter van Franciscus van Dorst en Catharina Cornelia Clarijs (IX-ay). Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 8 mei 1929, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Hommel (28 jaar oud), landbouwersknecht en petroleumventer, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 20 december 1900, zoon van Franciscus Hommel en Adriana Cornelia Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Johannes Hommel, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1933, overleden te Venray (NB) op 2 maart 1951, 18 jaar oud.

X-by Anna Maria van Hertom, geboren te Steenbergen op 26 april 1910 (RK), wonende te Oudenbosch (NB), dochter van Jan Pieter van Hertom en Elisabeth Clarijs (IX-ba).
Zij was gehuwd met Johannes Adrianus van der Boom, timmerman, geboren te Oudenbosch (NB) op 9 februari 1905 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Theodorus Maria van der Boom, geboren te Oudenbosch (NB) op 11 december 1936 (RK).

X-bz Elisa Maria Joanna Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 11 maart 1921 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB) en te Roosendaal, dochter van Sebastiaan Helmons en Cornelia Clarijs (IX-bd). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 februari 1949, op 27-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Agtmaal (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 23 september 1921 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 21 november 1987, 66 jaar en 59 dagen oud, zoon van Cornelis van Agtmaal en Catharina Maria Neijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Maria van Agtmaal, geboren op 28 januari 1950, volgt onder XI-bc.
 2. Sebastiaan Cornelus Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 13 april 1956, volgt onder XI-bd.
 3. Cornelia Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 7 februari 1959, overleden te Goirle op 11 juli 2013, 54 jaar en 154 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Jos Jaspers.
 4. Cornelus Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 31 juli 1961, overleden te Breda op 14 april 2013, 51 jaar en 257 dagen oud.

X-ca Dimphena Maria Johanna Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 juni 1874, wonende te Bergen op Zoom (Koningsstraat I 174) en te Goes, dochter van Johannes Petrus Clarijs (IX-be) en Johanna Berbera van Egeraat.
Zij was gehuwd met Josephus Henricus van der Borgt, koopman, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1874, wonende te Goes. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Josephus Gerardus van der Borgt, geboren te Bergen op Zoom op 25 juli 1904.

X-cb Adriana Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1879, dochter van Johannes Petrus Clarijs (IX-be) en Johanna Berbera van Egeraat. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 11 oktober 1909, op 30-jarige leeftijd met Gerardus Antonius Josephus van Kempen (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1881. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Petrus van Kempen, rijksambtenaar, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1913. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 september 1939, op 26-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Loon (28 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 30 april 1911 (RK), dochter van Jacobus Antonius van Loon en Johanna Raats.

X-cc Walterus Petrus Clarijs, timmerman, geboren te Bergen op Zoom op 1 november 1880, overleden aldaar op 27 februari 1937, 56 jaar en 118 dagen oud, zoon van Johannes Petrus Clarijs (IX-be) en Johanna Berbera van Egeraat.
Hij was gehuwd met Dingena Petronella Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 5 januari 1879, overleden te Halsteren (NB) op 28 december 1954, 75 jaar en 357 dagen oud, dochter van Franciscus Johannes Hagenaars en Cornelia Smout. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 23 juni 1909, overleden aldaar op 10 oktober 1910, 1 jaar en 109 dagen oud.
 2. Franciscus Johannes Walterus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 29 september 1911.
 3. Johannes Cornelis Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 4 oktober 1913.
 4. Wilhelmus Joseph Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 1 januari 1917.
 5. Laurentius Emil Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 29 juni 1920.

X-cd Helena Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1876 (RK), wonende te Winterswijk, dochter van Walterus Clarijs (IX-bf) en Cornelia Mensen.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Walterus Clarijs, kachelsmid, geboren te Bergen op Zoom op 4 augustus 1898. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 september 1930, op 32-jarige leeftijd met Adriana Catharina van Schilt (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 juni 1905 (RK), dochter van Hendrik van Schilt en Hendrica Klaassen.
Zij was gehuwd (2) met Leonardus de Kooning, arbeider, geboren te Oud-Vossemeer op 24 februari 1873 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelis de Kooning, geboren te Bergen op Zoom op 27 oktober 1901 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1902, 113 dagen oud.

X-ce Petrus Franciscus de Mooij, schoenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1887, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat J 110) en te Adrianus van Oirschot, zoon van Charles Louis de Mooij en Adriana Lucia Clarijs (IX-bh). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1913, op 25-jarige leeftijd met Petronella Johanna Nuijten (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 1 november 1889 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Burgemeester van Hasselstraat 128), te Antwerpen (BelgiŽ), te Merksem (BelgiŽ) en te Adrianus van Oirschot, overleden te Bergen op Zoom op 7 augustus 1954, 64 jaar en 279 dagen oud, dochter van Walterus Nuijten en Elisabeth Nuijten. Uit dit huwelijk:

 1. Charles Louis Elisabeth de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 15 januari 1914, overleden aldaar op 4 maart 1914, 48 dagen oud.
 2. Walterus de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 3 maart 1916, wonende te Adrianus van Oirschot.
 3. Charles Louis de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 11 juni 1918.
 4. Elisabeth de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 11 september 1921.

X-cf Adriaan Dekkers, grondwerker, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1887, zoon van Adriaan Dekkers en Wilhelmina Clarijs (IX-bi). Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 7 januari 1914, op 27-jarige leeftijd met Louisa Maria Cornelia Sebrechts (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 11 september 1891, dochter van Johannes Baptist Sebregts en Paulina Huijsmans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Dekkers, geboren te Ossendrecht (NB) op 21 maart 1912.

X-cg Pieter Heijligers, arbeider, geboren te Steenbergen op 11 april 1887 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 7 juni 1954, 67 jaar en 57 dagen oud, zoon van Adriaan Heijligers en Anna Maria Clarijs (IX-bj). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 februari 1914, op 26-jarige leeftijd met Willemijna van Schilt (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 15 juli 1883, wonende aldaar, overleden te Vught op 19 december 1952, 69 jaar en 157 dagen oud, dochter van Kornelis van Schilt en Joanna van Etten. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Heijligers, overleden te Halsteren (NB) op 6 april 1916.
 2. Adrianus Martinus Heijligers, overleden te Halsteren (NB) op 11 mei 1920.
 3. Johanna Adriana Heijligers, overleden te Halsteren (NB) op 5 september 1920.

X-ch Petrus Christianus van Loenhout, geboren te Dinteloord in het jaar 1881, overleden te Bergen op Zoom op 24 maart 1948, 67 jaar oud, zoon van Jacobus Augustinus van Loenhout en Petronella Clarijs (IX-bk).
Hij was gehuwd met Alberdina Maria van der Borgt. Uit dit huwelijk:

 1. Jakobus Augustinus van Loenhout, geboren te Duisburg (Duitsland) in het jaar 1910, overleden te Bergen op Zoom op 9 augustus 2002, 92 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 augustus 1942, op 32-jarige leeftijd met Johanna Helena Franken (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 4 januari 1912 (RK), dochter van Adrianus Franken en Paulina Maria Withagen.
 2. Charles Johannes van Loenhout, geboren te Duisburg (Duitsland) in het jaar 1914. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 augustus 1938, op 24-jarige leeftijd met Paulina Elzakkers (19 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1919, dochter van Philippus Elzakkers en Petronella Maria Withagen.

X-ci Johannes Adrianus van Loenhout, goudsmid, geboren te Bergen op Zoom op 27 januari 1895, zoon van Jacobus Augustinus van Loenhout en Petronella Clarijs (IX-bk). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1914, op 19-jarige leeftijd met Maria Pieternella de Kort (18 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 27 mei 1895 (RK), dochter van Cornelis Johannes de Kort en Maria Cornelia Visser. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cornelis Johannes van Loenhout, metaaldraaier, geboren te Bergen op Zoom op 27 december 1914, wonende te Rotterdam. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 augustus 1940, op 25-jarige leeftijd met Maria Geertruida Jacoba Laenen (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1916, dochter van Petrus Johannes Laenen en Adriana Maria Videler.
 2. Cornelis Petrus van Loenhout, geboren te Bergen op Zoom op 13 oktober 1917.
 3. Aloysius van Loenhout, geboren te Bergen op Zoom op 30 november 1919, overleden aldaar op 13 mei 1926, 6 jaar en 164 dagen oud.
 4. Petrus Christianus van Loenhout, geboren te Bergen op Zoom op 10 december 1921.
 5. Maria Cornelia Adriana van Loenhout, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1927, overleden aldaar op 9 maart 1929, 2 jaar oud.

X-cj Anna Isabella van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 1 juni 1891 (RK), dochter van Adriaan van Rijsewijk en Joanna Clarijs (IX-bl). Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 februari 1912, op 20-jarige leeftijd met Gerardus Jochems (25 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 17 november 1886 (RK), zoon van Adriaan Jochems en Cornelia van Gurp. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Jochems, landarbeider, geboren te Steenbergen op 9 mei 1912 (RK).
 2. Cornelia Jochems, geboren te Steenbergen op 26 november 1914 (RK), overleden aldaar op 10 december 1914, 14 dagen oud.
 3. Godefridus Jochems, landarbeider, geboren te Steenbergen op 6 mei 1916 (RK).
 4. Cornelis Jochems, landarbeider, geboren te Steenbergen op 5 september 1918 (RK).
 5. Cornelia Jochems, geboren te Steenbergen op 25 januari 1921 (RK).
 6. Johanna Jochems, geboren te Steenbergen op 8 maart 1926 (RK).

X-ck Godefridus Antonius Clarijs, timmerman, geboren te Steenbergen op 13 april 1888, overleden te Halsteren (NB) op 28 mei 1951, 63 jaar en 45 dagen oud, zoon van N.N. en Antonia Clarijs (IX-bn). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1911, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Catharina van Overveld (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 juni 1884 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 20 augustus 1947, 63 jaar en 73 dagen oud, dochter van Jan van Overveld en Helena de Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Antonia Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 mei 1912, overleden te Halsteren (NB) op 23 maart 1920, 7 jaar en 315 dagen oud.
 2. Antonia Catharina Clarijs, overleden te Halsteren (NB) op 16 maart 1920.
 3. Antonius Cornelis Clarijs, overleden te Halsteren (NB) op 25 maart 1920.
 4. Catharina Cornelia Clarijs, overleden te Halsteren (NB) op 2 maart 1922.

X-cl Godefridus Clarijs, arbeider, timmerman en landarbeider, geboren te Steenbergen op 14 juli 1896 (RK), overleden aldaar op 24 april 1973, 76 jaar en 284 dagen oud, zoon van Adriaan Pieter Clarijs (IX-bo) en Anna Simonet. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 mei 1920, op 23-jarige leeftijd met Petronella van Schilt (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 16 mei 1897, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 juni 1977, 80 jaar en 27 dagen oud, dochter van Jan van Schilt en Laurina Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Clarijs, landarbeider, geboren te Steenbergen op 28 november 1920.
  Hij was gehuwd met Anna Cornelia Otte, geboren te Halsteren (NB) op 24 december 1926.
 2. Laurina Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 januari 1922.
  Zij was gehuwd met Petrus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 24 mei 1919, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 januari 1990, 70 jaar en 244 dagen oud, zoon van Petrus Marinus Clarijs (IX-az) en Pieternella Geertruda Free.
 3. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 februari 1923. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 november 1951, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Smout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 oktober 1925.
 4. Petrus Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 oktober 1924, overleden aldaar op 19 november 1982, 58 jaar en 23 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Johanna Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juni 1932.
 5. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 september 1928.
  Hij was gehuwd (1) met Maria Cornelia Voermans, geboren te Oud Gastel op 2 september 1927, overleden te Steenbergen op 24 augustus 1970, 42 jaar en 356 dagen oud.
  Hij was gehuwd (2) met Johanna Schoonen, geboren te Steenbergen op 27 januari 1925.

X-cm Johanna Catharina Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 september 1895, dochter van Cornelis Stuijts en Adriana Koolen (IX-bt). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 16 juni 1915, op 19-jarige leeftijd met Marinus Lockx (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 29 oktober 1892, zoon van Jacobus Lockx en Maria Catharina van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Lockx.
  Hij was gehuwd met Goverdina Roks.
 2. Adriana Lockx.

X-cn Catharina Johanna Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 oktober 1896, overleden te Huijbergen (NB) op 29 maart 1981, begraven te Hoogerheide (NB), 84 jaar en 158 dagen oud, dochter van Cornelis Stuijts en Adriana Koolen (IX-bt). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 5 februari 1917, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Petrus Hermans (21 jaar oud), veldarbeider, geboren te Steenbergen op 5 september 1895 (RK), overleden te Hoogerheide (NB) op 21 februari 1978, 82 jaar en 169 dagen oud, zoon van Sebastiaan Hermans en Cornelia van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hermans, geboren te Steenbergen op 15 januari 1922, overleden aldaar op 20 januari 1922, 5 dagen oud.
 2. Cornelia Jacoba Hermans, geboren te Woensdrecht (NB) op 3 maart 1931, overleden aldaar op 4 maart 1931, 1 dag oud.

X-co Adriana Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 februari 1907, dochter van Petrus Bastiaansen en Maria Cornelia Clarijs (IX-bz). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 oktober 1928, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Petrus van Loon (24 jaar oud), broodbakker, geboren te Steenbergen op 27 juli 1904 (RK), zoon van Kornelis van Loon en Dorothea van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Dorothea van Loon, geboren te Steenbergen in het jaar 1930, overleden aldaar op 4 oktober 1947, 17 jaar oud.

X-cp Jacobus Wilhelmus Arnoldus Loos, landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 september 1909 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Roosendaal, zoon van Antonij Jan Loos en Petronilla Clarijs (IX-cj).
Hij was gehuwd met Johanna Leonie Maria Zwanen, geboren te Roosendaal op 1 april 1914 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius Petrus Loos, geboren te Roosendaal op 20 maart 1937 (RK).

X-cq Govardus Adrianus Loos, slagersknecht en los werkman, geboren te Kruisland (NB) op 11 oktober 1914 (RK), overleden te Straatburg (Duitsland) op 26 september 1944, 29 jaar en 351 dagen oud, zoon van Antonij Jan Loos en Petronilla Clarijs (IX-cj). Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 januari 1941, op 26-jarige leeftijd met Johanna van den Berg (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 29 september 1920, dochter van Antonius van den Berg en Maria de Wit.
(Zij was weduwe van Kees Bierboom.) Uit dit huwelijk:

 1. Tonny Loos.

XI-a Leonardus Jochems, landbouwersknecht en arbeider, geboren te Oude Tonge (ZH) op 3 februari 1901, overleden te Roosendaal op 25 juli 1975, 74 jaar en 172 dagen oud, zoon van Theodorus Jochems (X-a) en Wilhelmina Maria Catharina Stam. Hij is in ondertrouw gegaan te Oude Tonge (ZH) op 14 maart 1929 en getrouwd aldaar op 4 april 1929, op 28-jarige leeftijd met Francina Catharina van Kampen (20 jaar oud), geboren te Roosendaal op 28 juli 1908, overleden aldaar op 24 mei 1980, begraven te Roosendaal (Zegestede) op 28 mei 1980, 71 jaar en 301 dagen oud, dochter van Bernardus van Kampen en Johanna Dierckx (X-b). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Catharina Maria Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) in augustus 1932, volgt onder XII-a.
 2. Mattheus Marinus Jochems, geboren te Roosendaal en Nispen in februari 1948, overleden aldaar op 4 november 1948, 9 maanden oud.

XI-b Theodorus Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 14 juli 1905, zoon van Theodorus Jochems (X-a) en Wilhelmina Maria Catharina Stam.

Op 1 februari 1953, de nacht van de watersnoodramp, zijn zijn vrouw, en zijn 3 dochters, Mientje (26-05-1945), Diny (29-07-1947) en Joke (09-11-1950) verdonken. Hij was onderweg om hulp te halen, en toen hij op de dijk stond spoelde zijn huis weg.
Hij is getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 15 juli 1935, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Tuns (22 jaar oud), geboren te Oude Tonge (ZH) op 30 maart 1913, verdronken aldaar op 1 februari 1953, 39 jaar en 308 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Mientje Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 26 mei 1945, verdronken op 1 februari 1953, 7 jaar en 251 dagen oud.
 2. Diny Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 29 juli 1947, verdronken aldaar op 1 februari 1953, 5 jaar en 187 dagen oud.
 3. Joke Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 9 november 1950, verdronken aldaar op 1 februari 1953, 2 jaar en 84 dagen oud.

XI-c Marinus Oerlemans, arbeider, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1897 (RK), wonende te Woensdrecht (NB) en te Roosendaal, overleden te Rotterdam op 18 juni 1933, 35 jaar en 320 dagen oud, zoon van Adriaan Oerlemans (X-d) en Petronilla Lodiers.

Naar Woensdrecht op 12.5.1922.
Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 16 december 1921, op 24-jarige leeftijd met Petronella van As (23 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 30 december 1897 (RK), wonende aldaar en te Roosendaal, dochter van Adrianus van As en Aloijsia van Oevelen. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Aloijsius Oerlemans, geboren te Woensdrecht (NB) op 18 februari 1922 (RK), wonende te Roosendaal.
 2. Petrus Johannes Oerlemans, geboren te Steenbergen op 11 december 1923 (RK), wonende te Roosendaal.
 3. Cornelis Oerlemans, geboren te Roosendaal op 20 mei 1926.

XI-d Dimphna Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 14 maart 1904 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1925, 21 jaar en 99 dagen oud, dochter van Adriaan Oerlemans (X-d) en Petronilla Lodiers.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Corine Johanna Kornelia Oerlemans, Tante Corry, geboren te Steenbergen op 21 februari 1924 (RK), overleden aldaar op 22 februari 1968, begraven te Kruisland (NB), 44 jaar en 1 dag oud.
  Zij was gehuwd met Cornelis Potters, geboren te Wouw (NB) op 31 augustus 1923, zoon van Antonius Maria Potters en Antonetta van Loon.

XI-e Adrianus Oerlemans, landarbeider, geboren te Steenbergen op 18 juni 1905 (RK), overleden te Vught op 30 september 1993, 88 jaar en 104 dagen oud, zoon van Adriaan Oerlemans (X-d) en Petronilla Lodiers. Hij is getrouwd op 10 februari 1939, op 33-jarige leeftijd met Emma Petronella Antes (22 jaar oud), geboren te Roosendaal op 11 januari 1917, overleden aldaar op 13 april 1995, 78 jaar en 92 dagen oud, dochter van Adrianus Adriaan Antes en Clotildis Huijbrechts. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Oerlemans, geboren te Ginneken (NB) op 21 maart 1938.
 2. Marianus Johannes Oerlemans, geboren te Steenbergen op 15 november 1939.

XI-f Helena van Son, geboren te Steenbergen op 25 november 1905 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 28 juli 1977, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 1 augustus 1977, 71 jaar en 245 dagen oud, dochter van Jan van Son en Joanna Oerlemans (X-f). Zij is getrouwd te Roosendaal op 29 mei 1928, op 22-jarige leeftijd met Sebastianus Cornelis Jacobus de Roij (27 jaar oud), zetschipper, los arbeider en fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal op 27 oktober 1900 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 25 april 1969, 68 jaar en 180 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Waltherus Johannes de Roij, geboren te Roosendaal op 14 november 1928 (RK).
 2. Johanna Maria Wilhelmina Cornelia de Roij, geboren te Roosendaal op 26 februari 1931 (RK).

XI-g Henricus Heijmans, fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal op 3 december 1901, overleden te Tilburg op 2 maart 1985, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 25 september 1985, 83 jaar en 89 dagen oud, zoon van Adrianus Heijmans en Dimphna van Etten (X-h).

Opmerking kind: aangegeven als onwettige dochter(?) van Dimphna van Ette, gewettigd bij huwelijk dd. 09-01-1903 te Roosendaal.
Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 19 juni 1928, op 26-jarige leeftijd met Johanna Mathea Scheepers (23 jaar oud), winkeljuffrouw, geboren te Roosendaal op 7 mei 1905 (RK), overleden aldaar op 23 januari 1994, 88 jaar en 261 dagen oud, dochter van Wilhelmus Scheepers en Joanna Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Wilhelmus Maria Heijmans, geboren te Roosendaal op 16 juli 1929.
 2. Wilhelmus Henricus Joseph Heijmans, geboren te Roosendaal op 15 juni 1932.

XI-h Maria Cornelia Goense, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1907 (RK), overleden te Rotterdam op 6 maart 2004, 96 jaar en 138 dagen oud, dochter van Adriaan Goense en Catharina Oerlemans (X-l). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 mei 1933, op 25-jarige leeftijd met Johannes Wilhelmus Hofstede (29 jaar oud), geboren te Arnhem op 21 augustus 1903, overleden te Bergen op Zoom op 19 oktober 1983, 80 jaar en 59 dagen oud, zoon van Joseph Johannes Hofstede en Johanna Burks. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Josina Adrianus Maria Hofstede, volgt onder XII-b.
 2. Robert Johannes Maria Hofstede, volgt onder XII-c.

XI-i Adam Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 11 december 1915 (RK), wonende te Rotterdam, overleden te Ossendrecht (NB) op 19 december 1998, gecremeerd, 83 jaar en 8 dagen oud, zoon van Johannes Oerlemans (X-m) en Johanna Antoinetta Francina van Eekeren.
Hij was gehuwd met Petronella Irma van Put, geboren te Ossendrecht (NB) op 15 augustus 1918, overleden te Bergen op Zoom op 24 oktober 2010, gecremeerd aldaar op 28 oktober 2010, 92 jaar en 70 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Louise J. Oerlemans, volgt onder XII-d.
 2. L.J. Oerlemans, volgt onder XII-e.

XI-j Dimphena Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 19 februari 1911 (RK), dochter van Petrus Oerlemans (X-n) en Cornelia Hertogs. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 december 1936, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmus Franciscus Krinkels (27 jaar oud), belastingconsulent, geboren te Bergen op Zoom op 28 mei 1909 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Stationsstraat 34), zoon van Petrus Johannes Krinkels en Dijmphna Maria Demmers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Krinkels, geboren in het jaar 1938.
 2. Petrus Krinkels, geboren op 5 juli 1939.
 3. Wilhelmus Krinkels, geboren in december 1941.
 4. Franciscus Krinkels, geboren in het jaar 1949.

XI-k Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 9 februari 1897 (RK), dochter van Adrianus van Etten (X-p) en Petronella van Steenpaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 juli 1918, op 21-jarige leeftijd met Cornelis van Loon (25 jaar oud), landbouwarbeider en stoker, geboren te Wouw (NB) op 14 juli 1892 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 11 november 1951, 59 jaar en 120 dagen oud, zoon van Jan van Loon en Catharina van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanes A. van Loon, geboren te Steenbergen op 5 juli 1919.
 2. Petronella C. van Loon, geboren te Steenbergen op 28 april 1922.
 3. Catharina Petronella van Loon, geboren te Huijbergen (NB) in maart 1924, overleden aldaar op 18 februari 1925, 11 maanden oud.
 4. Johanna Theresia van Loon, geboren te Huijbergen (NB) in juli 1931, overleden aldaar op 13 november 1932, 1 jaar en 4 maanden oud.

XI-l Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 4 augustus 1901 (RK), overleden te Wouw (Leonardushof) op 16 juni 1994, 92 jaar en 316 dagen oud, dochter van Adrianus van Etten (X-p) en Petronella van Steenpaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 april 1920, op 18-jarige leeftijd met Johannes van Loon (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1896 (RK), overleden te Roosendaal op 23 november 1987, 91 jaar en 243 dagen oud, zoon van Jan van Loon en Catharina van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria P. van Loon, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1920.

XI-m Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op 3 juli 1913 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Adrianus van Etten (X-p) en Petronella van Steenpaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 juli 1936, op 23-jarige leeftijd met Gerardus Arnoldus Koen (27 jaar oud), chauffeur, geboren te Wouw (NB) op 18 oktober 1908 (RK), overleden te Steenbergen op 21 augustus 1952, 43 jaar en 308 dagen oud, zoon van Henricus Koen en Wilhelmina Cornelia van Ostaijen. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Antonius Koen, geboren te Steenbergen op 16 juli 1937 (RK).
 2. Adrianus Jacobus Koen, geboren te Steenbergen op 2 juli 1938 (RK).
 3. Petronella Wilhelmina Cornelia Koen, geboren op 20 augustus 1939 (RK).

XI-n Cornelia Petronella van Gastel, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 20 oktober 1905, dochter van Jacobus van Gastel en Cornelia van Etten (X-q). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 26 april 1928, op 22-jarige leeftijd met Petrus Jacobus Brouwers (25 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 8 april 1903 (RK), zoon van Antonius Brouwers en Wilhelmina Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Brouwers, geboren te Steenbergen op 2 december 1923.
 2. Johanna C. Brouwers, geboren te Steenbergen op 2 december 1924.
 3. Wilhelmina C. Brouwers, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1928.
 4. Cornelia D. Brouwers, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1929, overleden te Kruisland (NB) op 17 januari 2005, 75 jaar en 104 dagen oud.
  Zij was gehuwd met A.C. Stoffelen.
 5. Helena W. Brouwers, geboren te Steenbergen op 10 maart 1931.
 6. Antonius J. Brouwers, geboren te Steenbergen op 23 juni 1934.
 7. Petronella J.M. Brouwers, geboren te Steenbergen op 13 juni 1938.

XI-o Marinus van Steenpaal, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 juli 1900, zoon van Johannes van Steenpaal en Dimphna van Etten (X-r). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 december 1921, op 21-jarige leeftijd met Petronella van Loon (17 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 1 november 1904 (RK), dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Steenpaal, landarbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1925, overleden te Bergen op Zoom op 6 augustus 1944, 19 jaar oud.

XI-p Johannes Adrianus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 4 september 1914 (RK), wonende te Roosendaal en Nispen, zoon van Adriaan van Etten (X-u) en Cornelia van Eekelen. Hij is getrouwd te Roosendaal op 11 februari 1941, op 26-jarige leeftijd met Irma Rosalia van Agtmaal (27 jaar oud), geboren te Roosendaal op 16 februari 1913, overleden in het jaar 1998, 85 jaar oud, dochter van Cornelis van Agtmaal en Maria Elisabeth Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis van Etten, geboren te Roosendaal op 27 augustus 1941, overleden aldaar op 28 augustus 1941, 1 dag oud.

XI-q Maria Adriana Johanna van Aart, geboren te Wouw (NB) op 26 juni 1911 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Johannes Baptist van Aart en Maria Elizabet van Etten (X-v).
Zij was gehuwd met Nicolaas Loos, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 24 mei 1909 (RK), zoon van Johannes Loos en Anna Maria van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Nicolaas Marie Loos, geboren te Roosendaal op 25 juli 1937 (RK), gesneuveld.
 2. Nicolaas Johannes Maria Loos, geboren te Roosendaal op 6 februari 1939 (RK).
 3. Maria Loos, geboren te Roosendaal op 1 april 1942 (RK).

XI-r Maria Elisabeth van Etten, geboren te Kruisland (NB) op 23 juni 1915 (RK), overleden aldaar op 19 oktober 2006, 91 jaar en 118 dagen oud, dochter van Martien van Etten (X-w) en Anna Cornelia Raats. Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 15 september 1939, op 24-jarige leeftijd met Jozef Antes (27 jaar oud), landarbeider, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 20 februari 1912 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 7 april 1988, begraven aldaar, 76 jaar en 47 dagen oud, zoon van Adrianus Adriaan Antes en Clotildis Huijbrechts. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Adrianus Antes, Tini, geboren te Kruisland (NB) op 13 september 1941, volgt onder XII-f.

XI-s Adriaan Ruijten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 12 september 1897 (RK), wonende te Oud en Nieuw Gastel (NB) en te Roosendaal, overleden te Zevenbergen (NB) op 23 januari 1966, 68 jaar en 133 dagen oud, zoon van Martien Ruijten (X-x) en Johanna Danen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1917, op 19-jarige leeftijd met Elisabeth Voorheijen (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 29 september 1896 (RK), overleden aldaar op 11 augustus 1948, 51 jaar en 317 dagen oud, dochter van Kornelis Voorheijen en Johanna van Oers. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Cornelis Ruijten, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 juli 1918 (RK).
 2. Cornelis Ruijten, arbeider, geboren te Steenbergen op 27 december 1919 (RK), wonende te Dinteloord.
 3. Adriana Cornelia Ruijten, geboren te Steenbergen in september 1921, overleden aldaar op 14 juni 1922, 9 maanden oud.
 4. Adrianus Cornelis Ruijten, arbeider, geboren te Steenbergen op 6 november 1922 (RK).
 5. Adriana Ruijten, arbeider, geboren te Steenbergen op 10 januari 1924 (RK).
 6. Johanna Antonetta Ruijten, geboren te Steenbergen in maart 1925, overleden aldaar op 24 december 1925, 9 maanden oud.
 7. Wilhelmus Ruijten, geboren te Steenbergen op 11 september 1926 (RK).
 8. Johannes Ruijten, geboren te Steenbergen op 15 april 1928 (RK).
 9. Johanna Antonetta Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op 29 januari 1930 (RK).
 10. Corneia Adriana Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op 14 april 1935 (RK).
 11. Aloisius Jacobus Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op 6 juli 1936 (RK).
 12. Henricus Martinus Ruijten, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1937 (RK).
 13. Gerda Antonetta Ruijten, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1939.

XI-t Antonetta Ruijten, geboren te Steenbergen op 15 april 1899 (RK), dochter van Martien Ruijten (X-x) en Johanna Danen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 oktober 1920, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Voorbraak (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 1 mei 1894 (RK), zoon van Kornelis Voorbraak en Maria Schijvenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Martinus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 15 juni 1921 (RK).
 2. Johanna Maria Pieternella Voorbraak, geboren te Steenbergen op 31 december 1922 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB).
 3. Maria Johanna Adriana Voorbraak, geboren te Steenbergen op 11 september 1924 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB).
 4. Martinus Cornelis Voorbraak, geboren te Steenbergen op 11 november 1926 (RK).
 5. Adriana Antonetta Maria Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 november 1931 (RK).
 6. Quirina Maria Johanna Voorbraak, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1934 (RK).
 7. Cornelia Johanna Theresia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 11 september 1936 (RK).
 8. Petrus Antonius Jacobus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 4 november 1938 (RK).

XI-u Maria Johanna van Beek, geboren te Gastel op 7 maart 1902 (RK), overleden te Roosendaal op 24 november 1950, 48 jaar en 262 dagen oud, dochter van Pieter Jan van Beek en Cornelia Hellemons (X-y). Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 7 april 1923, op 21-jarige leeftijd met Hendrikus Cornelis Raats (20 jaar oud), winkelbediende, geboren te Roosendaal op 30 juli 1902 (RK), overleden aldaar op 15 januari 1988, 85 jaar en 169 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis Raats en Maria Agnes van Laeken.
(Hij was later gehuwd met Elisabeth Johanna Christina Maria Potters, geboren te Steenbergen op 30 mei 1911, wonende te Gastel.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Cornelia Raats, geboren te Roosendaal op 5 juli 1923 (RK).
 2. Petrus Johannes Cornelis Raats, geboren te Roosendaal op 1 juli 1926 (RK), wonende te Oudenbosch, overleden te Roosendaal op 19 juni 2000, 73 jaar en 354 dagen oud.
  Hij was gehuwd met Margje van Leeuwen.
 3. Cornelia Catharina Maria Raats, geboren te Roosendaal op 9 november 1932 (RK).

XI-v Johanna Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 18 januari 1901 (RK), dochter van Willem Bastiaanse en Adriana Hellemons (X-z). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 april 1921, op 20-jarige leeftijd met Cornelis de Groen (23 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 23 maart 1898 (RK), zoon van Kornelis de Groen en Petronella van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wilhelmus de Groen, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1921 (RK).
 2. Adriana Petronella de Groen, geboren te Steenbergen op 24 februari 1925 (RK), overleden aldaar op 22 maart 1925, 26 dagen oud.
 3. Adriana Petronella de Groen, geboren te Steenbergen op 30 juni 1926 (RK).
 4. Wilhelmus Henricus Marinus Johannes de Groen, geboren te Steenbergen op 4 juli 1931 (RK).
 5. Petronella Adriana Maria de Groen, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1934 (RK).
 6. Henricus Marinus Johannes Maria de Groen, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1938 (RK).
 7. Francisca Adriana Johanna Maria de Groen, geboren te Steenbergen op 25 februari 1941 (RK).

XI-w Elisabeth Anna Raats, Lies, dienstbode, geboren te Kruisland (NB) op 11 december 1919, gedoopt aldaar op 11 december 1919 (RK), overleden te Steenbergen op 24 juli 1980, begraven aldaar, 60 jaar en 226 dagen oud, dochter van Adriaan Antonij Jan Raats en Petronilla Hellemons (X-aa). Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1948, getrouwd te Steenbergen (St. Gummaruskerk) op 13 oktober 1948 voor de kerk (RK), op 28-jarige leeftijd met Petrus Oerlemans, Piet (34 jaar oud), ambtenaar PNEM, geboren te Steenbergen op 2 maart 1914, gedoopt te Steenbergen (St. Gummaruskerk) op 2 maart 1914 (RK), overleden te Steenbergen op 16 maart 1989, 75 jaar en 14 dagen oud, zoon van Frans Oerlemans, Suus en Johanna Maria de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Franciscus Maria Oerlemans, Sjaak, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1949 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hector en Joanna Raats), volgt onder XII-g.
 2. Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans, geboren te Steenbergen op 4 december 1950 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus Oerlemans en Maria Oerlemans), volgt onder XII-h.
 3. Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne, geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), volgt onder XII-i.

XI-x Joanna Marina Raats, Tante Jo, dienstbode, geboren te Kruisland (NB) op 11 december 1919 (RK), overleden te Bergen op Zoom in december 2017, gecremeerd aldaar, 98 jaar oud, dochter van Adriaan Antonij Jan Raats en Petronilla Hellemons (X-aa).
Zij was gehuwd met Adrianus Hector, Janus, landarbeider en politieagent, geboren te Steenbergen op 1 juni 1919 (RK), verongelukt te Poortvliet (Zeeland) op 6 juni 1963, 44 jaar en 5 dagen oud, zoon van Lambertus Hector en Adriana Gram. Uit dit huwelijk:

 1. André Hector, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1943, volgt onder XII-j.
 2. Lambert Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-k.
 3. Jack Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-l.
 4. AdriŽnne Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-m.
 5. Peter Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-n.
 6. Ellie Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-o.

XI-y Wilhelmina Adriana Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw (NB) op 31 januari 1912 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 13 oktober 1981, 69 jaar en 255 dagen oud, dochter van Rumoldus van Tiggelen en Anna Maria IJzermans (X-af).
Zij was gehuwd met Josephus Paulus Kouters, geboren te Hoeven (NB) op 3 februari 1906 (RK), wonende te Steenbergen, overleden op 2 februari 1978, 71 jaar en 364 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Anna Maria Kouters, geboren te Roosendaal op 11 augustus 1939 (RK).
 2. Rene Kouters, geboren te Roosendaal in het jaar 1940 (RK).
 3. Rina Kouters, geboren te Roosendaal in het jaar 1942 (RK).
 4. Ben Kouters, geboren te Roosendaal in het jaar 1945 (RK).
 5. Annemieke Kouters, geboren te Roosendaal in het jaar 1949 (RK).

XI-z Petrus Antonius Marie van Tiggelen, geboren te Wouw (NB) op 22 oktober 1921 (RK), zoon van Rumoldus van Tiggelen en Anna Maria IJzermans (X-af).
Hij was gehuwd met Maria Cornelia Pijs, geboren te Heerle (NB) op 30 mei 1923, overleden te Wouw (NB) op 23 februari 1999, gecremeerd te Bergen op Zoom op 26 februari 1999, 75 jaar en 269 dagen oud, dochter van Adrianus Johannes Cornelis Pijs en Aloijsia Catharina Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Kees van Tiggelen, geboren te Wouw (NB) op 17 december 1951, volgt onder XII-p.
 2. Rene Rumoldus van Tiggelen.

XI-aa Kornelis IJzermans, arbeider en chauffeur, geboren te Steenbergen op 6 november 1887 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Pieter IJzermans (X-ag) en Joanna Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 juli 1909, op 21-jarige leeftijd met Antonetta Schoonen (22 jaar oud), geboren op 2 juni 1887 (RK), dochter van Jan Schoonen en Dimphna van Oorschot. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna IJzermans, geboren te Dinteloord (NB) op 14 december 1906 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Oudenbosch (NB).

XI-ab Adrianus IJzermans, geboren te Steenbergen op 21 mei 1889 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Pieter IJzermans (X-ag) en Joanna Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 september 1911, op 22-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Lammers (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 januari 1892, dochter van Leendert Lammers en Maria Elizabet Iriks. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna IJzermans, geboren te Dinteloord (NB) op 13 december 1912, overleden aldaar op 29 juli 1913, 228 dagen oud.

XI-ac Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 29 september 1890 (RK), wonende te Dinteloord (NB), dochter van Pieter IJzermans (X-ag) en Joanna Jansen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 augustus 1910, op 19-jarige leeftijd met Pieter Geers (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 oktober 1887, wonende te Dinteloord (NB), zoon van Marijn Geers en Cornelia Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Geers, geboren te Steenbergen in het jaar 1916, overleden aldaar op 12 februari 1993, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 januari 1939, op 23-jarige leeftijd met Petrus Johannes Raats (25 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 28 mei 1913 (RK), wonende aldaar, overleden te Oudenbosch (NB) op 20 juni 1945, 32 jaar en 23 dagen oud, zoon van Pieter Jan Raats en Adriana Musters.

XI-ad Adriana Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op 3 maart 1887 (RK), overleden aldaar op 16 augustus 1966, 79 jaar en 166 dagen oud, dochter van Pieter de Weert en Catharina Helena IJzermans (X-ah). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 december 1910, op 23-jarige leeftijd met Petrus Jacobs (27 jaar oud), koopman, geboren te Wouw (NB) op 23 september 1883, overleden te Wouwsche Plantage (NB) op 27 februari 1967, 83 jaar en 157 dagen oud, zoon van Gerardus Jacobs en Johanna van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Jacobs, chauffeur, geboren te Wouw (NB) op 31 juli 1908, overleden in het jaar 1945, 37 jaar oud. Hij is getrouwd op 6 februari 1930, op 21-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Boden (20 jaar oud), geboren te Wouw (NB) in het jaar 1910, dochter van Johannes Boden en Anna Cornelia de Jong.
 2. Johanna Jacobs, naaister, geboren te Halsteren (NB) op 23 september 1911. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 juni 1931, op 19-jarige leeftijd met Adrianuis Josephus Nelen (24 jaar oud), schrijnwerker, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1907.
 3. Cornelis Jacobs, geboren te Achthuizen op 25 april 1916.
  Hij was gehuwd met Maria Cornelia Hoyvoets.
 4. Henricus Jacobs, geboren te Achthuizen op 8 februari 1920.
  Hij was gehuwd met Maria Cornelia Meeus.
 5. Christianus Jacobs, geboren te Wouw (NB) op 20 juni 1924.
 6. Gerardus Jacobs.

XI-ae Kornelis de Weert, landarbeider, geboren te Steenbergen op 27 juli 1888 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 31 maart 1953, 64 jaar en 247 dagen oud, zoon van Pieter de Weert en Catharina Helena IJzermans (X-ah). Hij is getrouwd op 3 juli 1924, op 35-jarige leeftijd met Maria Petronella van Sande (23 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 4 januari 1901 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 7 december 1952, 51 jaar en 338 dagen oud, dochter van Aloijsius van Sande en Maria Louisa Stevens. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan de Weert, geboren te Woensdrecht (NB) in maart 1927, overleden aldaar op 1 juni 1927, 3 maanden oud.
 2. Adrianus de Weert, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1929, overleden aldaar op 3 maart 1930, 1 jaar oud.

XI-af Catharina de Weert, geboren te Steenbergen op 25 september 1893 (RK), dochter van Pieter de Weert en Catharina Helena IJzermans (X-ah). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 24 juni 1915, op 21-jarige leeftijd met Johannes van de Kasteele (23 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 29 januari 1892, zoon van Kornelis van de Kasteele en Antonia Albert. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van den Kasteele, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1916, wonende te Bergen op Zoom.
  Zij was gehuwd met Waltherus Wilhelmus Petrus Withagen, transportarbeider, geboren te Bergen op Zoom op 21 september 1912 (RK), zoon van Gerardus Withagen en Isabella Helena Musters.

XI-ag Cornelia de Weert, geboren te Wouw (NB) op 14 april 1903, dochter van Pieter de Weert en Catharina Helena IJzermans (X-ah). Zij is getrouwd te Roosendaal op 9 augustus 1921, op 18-jarige leeftijd met (en gescheiden te Roosendaal op 11 september 1946 van) Johannes Valkenburg (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal op 12 januari 1891 (RK), zoon van Marijn Valkenburg en Petronella Maalderij. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Valkenburg, overleden te Halsteren (NB) op 28 december 1928.

XI-ah Cornelis van Meer, los werkman en arbeider, geboren te Steenbergen op 7 juni 1897 (RK), wonende te Sittard, zoon van Jacobus Jan van Meer en Adriana Catharina Hector (X-ai). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 oktober 1926, op 29-jarige leeftijd met Maria Anna Petronella van Reijen (27 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 23 augustus 1899 (RK), overleden te Steenbergen op 9 oktober 1960, 61 jaar en 47 dagen oud, dochter van Michiel van Reijen en Elisabeth de Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 1 juni 1928 (RK).
 2. Cornelis Petrus van Meer, geboren te Steenbergen op 10 december 1931 (RK).
 3. Catharina Geertruda van Meer, geboren te Steenbergen op 11 oktober 1934 (RK).
 4. Petronella Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 9 augustus 1936 (RK).
 5. Jacobus Wilhelmus van Meer, geboren te Steenbergen op 21 mei 1939 (RK).

XI-ai Adrianus Josephus van Meer, landarbeider, geboren te Steenbergen op 15 mei 1899 (RK), zoon van Jacobus Jan van Meer en Adriana Catharina Hector (X-ai). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 12 april 1921, op 21-jarige leeftijd met Francina de Kock (22 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1899, dochter van Gasper Franciscus de Kock en Elizabeth van Aart. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus van Meer, geboren te Halsteren (NB) op 5 februari 1927.

XI-aj Adriana Maria van Meer, geboren te Steenbergen op 13 september 1902 (RK), wonende aldaar, dochter van Jacobus Jan van Meer en Adriana Catharina Hector (X-ai). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 juni 1924, op 21-jarige leeftijd met Frederik Wilhelm Theuns (23 jaar oud), conducteur, geboren te Steenbergen op 26 mei 1901 (RK), wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Theuns, geboren te Steenbergen op 4 juni 1925 (RK), wonende te Roosendaal en te Steenbergen.
 2. Wilhelmus Jacobus Theuns, arministrateur, geboren te Roosendaal op 19 september 1926 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Steenbergen, overleden te Bergen op Zoom op 22 september 1956, 30 jaar en 3 dagen oud.
 3. Johanna Catharina Adriana Theuns, geboren te Roosendaal op 27 maart 1928 (RK), wonende te Steenbergen.
 4. Adrianus Johannes Theuns, geboren te Roosendaal op 7 september 1929 (RK), wonende te Steenbergen.
 5. Cornelis Adrianus Maria Theuns, geboren te Steenbergen in het jaar 1932 (RK), overleden aldaar op 21 maart 1941, 9 jaar oud.

XI-ak Kornelis Nieuwlaat, arbeider, geboren te Steenbergen op 11 april 1884 (RK), wonende te Klundert (NB), zoon van Johannis Nieuwlaat en Joanna Catharina Schouteren (X-aj). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 augustus 1906, op 22-jarige leeftijd met Elizabeth Maria van der Wegen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 mei 1884 (RK), wonende te Klundert (NB), dochter van Rochus van der Wegen en Elizabet Maria van Roosendaal. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 24 februari 1907 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB) en te Roosendaal.
 2. Johannes Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 23 maart 1908 (RK), wonende te Oud Gastel en te Klundert (NB).
 3. Catharina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 15 april 1910 (RK), wonende te Roosendaal.
 4. Adriana Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 28 september 1911 (RK), overleden aldaar op 5 november 1912, 1 jaar en 38 dagen oud.
 5. Cornelia Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1912 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1913, 1 jaar en 12 dagen oud.
 6. Adriana Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 15 januari 1914 (RK), wonende te Oud Gastel.
 7. Rochus Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 24 mei 1915 (RK), overleden aldaar op 2 mei 1916, 344 dagen oud.
 8. Wilhelmina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 12 juli 1916 (RK), wonende te Klundert (NB).
 9. Petronella Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 17 maart 1919 (RK), wonende te Klundert (NB).
 10. Rochus Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 20 juli 1920 (RK), overleden aldaar op 31 mei 1921, 315 dagen oud.
 11. Maria Francina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 29 maart 1922, wonende te Klundert (NB).
 12. Petrus Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 24 april 1926, wonende te Klundert (NB).

XI-al Adriana Cornelia Nieuwlaat, Kee, geboren te Steenbergen op 16 december 1886 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 16 februari 1960, 73 jaar en 62 dagen oud, dochter van Johannis Nieuwlaat en Joanna Catharina Schouteren (X-aj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1908, op 21-jarige leeftijd met Pieter Somers (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 september 1884 (RK), overleden te Steenbergen (Welberg) op 23 oktober 1956, 72 jaar en 45 dagen oud, zoon van Martien Somers en Geertrui Linders. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Somers, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1910. Hij is getrouwd te Steenbergen op 10 november 1933, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmina Bastiaanse (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 oktober 1913 (RK), dochter van Jan Bastiaanse en Anna Maria Neijssen.

XI-am Wilhelmina Catharina Nieuwlaat, arbeidster, geboren te Steenbergen op 14 november 1890 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Schilde (BelgiŽ), dochter van Johannis Nieuwlaat en Joanna Catharina Schouteren (X-aj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 september 1907, op 16-jarige leeftijd met (en gescheiden te Antwerpen (BelgiŽ) op 13 oktober 1942 van) Kornelis Dogge (21 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1886 (RK), wonende te Schilde (BelgiŽ), zoon van Gerard Dogge en Joanna Hector. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Dogge, geboren te Steenbergen op 17 september 1908 (RK), overleden aldaar op 11 oktober 1908, 24 dagen oud.
 2. Gerardus Dogge, geboren te Steenbergen op 24 september 1909 (RK), overleden aldaar op 3 oktober 1909, 9 dagen oud.
 3. Catharina Johanna Dogge, geboren te Steenbergen op 24 januari 1911 (RK), wonende te Dinteloord (NB).
 4. Johanna Dogge, geboren te Steenbergen op 3 januari 1913 (RK), wonende te Breda.
 5. Gerardus Dogge, geboren te Steenbergen op 16 februari 1916 (RK), wonende te Schilde (BelgiŽ).
 6. Johannes Dogge, geboren te Steenbergen op 14 mei 1919 (RK), wonende te Schilde (BelgiŽ).
 7. Petrus Cornelis Dogge, geboren te Steenbergen op 18 maart 1924 (RK), wonende te Schilde (BelgiŽ).

XI-an Petronella Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1898 (RK), overleden aldaar op 31 mei 1975, begraven te Welberg (Steenbergen), 76 jaar en 285 dagen oud, dochter van Johannis Nieuwlaat en Joanna Catharina Schouteren (X-aj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 juni 1919, getrouwd te Steenbergen (Gummaruskerk) op 7 juni 1919 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Hoendervangers (24 jaar oud), landarbeider en uitvoerder, geboren te Steenbergen op 29 januari 1895 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Bergen op Zoom op 15 juni 1944, begraven te Welberg (Steenbergen), 49 jaar en 138 dagen oud, zoon van Pieter Jan Hoendervangers en Anna Catharina van der Bruggen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 25 juli 1919 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Wouw (NB) en te Arnhem.
 2. Anna Petronella Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 12 juli 1921 (RK), wonende te Roosendaal en te Breda.
 3. Wilhelmina Elizabeth Hoendervangers, dienstbode, geboren te Steenbergen op 28 november 1922 (RK), wonende te Breda.
 4. Petrus Johannes Gummarus Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1927 (RK).
 5. Elisabeth Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 27 november 1929 (RK).
 6. Allegonda Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1931.
 7. Johannes Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1933.
 8. Ferdinand Cornelis Maria Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 21 januari 1935.
 9. Cornelis Petrus Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 1 januari 1937.
 10. Petronella Josepha Maria Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 7 april 1938.

XI-ao Johannes Schouteren, geboren te Steenbergen op 9 mei 1894 (RK), zoon van Pieter Kornelis Schouteren (X-ak) en Catharina Plasmans. Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1916, op 22-jarige leeftijd met Lucia Maria Brusselaars (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 4 januari 1894 (RK), overleden aldaar op 6 januari 1927, 33 jaar en 2 dagen oud, dochter van Adriaan Brusselaars en Dimphna Lammerée. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Maria Schouteren, geboren te Steenbergen in februari 1920, overleden aldaar op 7 mei 1920, 3 maanden oud.
 2. Dimphna Catharina Schouteren, geboren te Steenbergen in augustus 1923, overleden aldaar op 31 mei 1924, 9 maanden oud.
 3. Maria Dimphna Schouteren, geboren te Steenbergen op 8 november 1924, overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 31 oktober 2004, 79 jaar en 358 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw Vossemeer (NB) op 13 augustus 1947, op 22-jarige leeftijd met Christiaan de Ron (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 december 1921 (RK), zoon van Petrus Gerardus de Ron en Adriana Hameteman.
 4. Adrianus Marinus Schouteren, geboren te Steenbergen in oktober 1925, overleden aldaar op 23 januari 1926, 3 maanden oud.

XI-ap Marinus Schouteren, geboren te Steenbergen op 9 januari 1901 (RK), zoon van Pieter Kornelis Schouteren (X-ak) en Catharina Plasmans. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 april 1921, op 20-jarige leeftijd met Joanna de Bruijn (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 april 1887, dochter van Antonij de Bruijn en Wilhelmina Catharina van Agtmaal.
(Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 24 april 1908, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Gladdinés (21 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1886 (RK), overleden aldaar op 5 oktober 1910, 24 jaar en 44 dagen oud, zoon van Jacobus Gladdinés en Antonia Mangelaars.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1915. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 oktober 1933, op 18-jarige leeftijd met Marinus Christianus Schillemans (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1913, zoon van Wilhelmus Schillemans en Catharina Adriana Bakx.

XI-aq Maria Elisabetha Schouteren, Mieke, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1903 (RK), wonende te Breda, dochter van Pieter Kornelis Schouteren (X-ak) en Catharina Plasmans. Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1921, op 17-jarige leeftijd met Antonius de Bruijn, Toon (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 maart 1900, zoon van Jacobus Adriaan de Bruijn en Joanna van Hoeffelen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna de Bruijn, geboren te Steenbergen op 2 juli 1923, volgt onder XII-q.

XI-ar Adrianus Schouteren, Arjaan, arbeider en zaad- en dierenwinkelier in de Blauwstraat, geboren te Steenbergen op 25 januari 1892, overleden aldaar op 6 augustus 1978, begraven te Welberg (Steenbergen), 86 jaar en 193 dagen oud, zoon van Adriaan Antonij Schouteren (X-al) en Adriana Iriks. Hij is getrouwd op 9 juli 1920, op 28-jarige leeftijd met Dorothea Johanna Buuron, Door (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 21 april 1898 (RK), wonende te Fijnaart (NB), dochter van Antonij Jacobus Buuron en Cornelia Schijvenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Schouteren, geboren te Steenbergen op 16 februari 1918 (RK).

XI-as Cornelia Adriana Schouteren, Keke, geboren te Steenbergen op 2 december 1895, overleden te Bergen op Zoom op 30 oktober 1970, 74 jaar en 332 dagen oud, dochter van Adriaan Antonij Schouteren (X-al) en Adriana Iriks. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 januari 1918, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Delhez, Ko (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 23 november 1893 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Marijn Kornelis Delhez en Maria Elizabet Bakx. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Kornelis Delhez, geboren te Steenbergen op 30 juli 1920, overleden aldaar op 3 september 1920, 35 dagen oud.
 2. Adriana Elisabeth Delhez, Jaantje, geboren te Steenbergen op 29 mei 1933, volgt onder XII-r.

XI-at Pieter Cornelis Schouteren, arbeider, tuinder en vlasbewerker, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1896, overleden te Bergen op Zoom op 26 november 1968, 72 jaar en 29 dagen oud, zoon van Jacobus Schouteren, Koos (X-an) en Dimphna Keepers.

Was ook smokkelaar en stroper. Tuinierde op gepachte grond aan de Kruispoort (de latere Nassaulaan), op de wallen aan de Krommeweg, de Veerweg, bij de boer en op de plantsoenendienst van de gemeente Rotterdam als ook bij Balast Nedam. Werkte als gastarbeider in Duitsland in de periode 1913-1919. Was ook krooibaas bij het zilverjuinen.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 februari 1926, op 29-jarige leeftijd met Maria Petronella van Meel (20 jaar oud), dienstbode en tuinierster, geboren te Roosendaal op 8 juni 1905, wonende te Princenhage (NB), overleden te Steenbergen op 19 maart 1985, begraven aldaar op 22 maart 1985, 79 jaar en 284 dagen oud, dochter van Leonardus van Meel en Petronella Stevens.
Was een voortreffelijk kokkin, werkte als dienstbode bij de fam. Vlamings en in het eigen bedrijfje. Ging met haar man met de handkargroente en fruit uitleuren. Kweekte ook aardbeien en koolplanten voor de verkoop.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Cornelia Schouteren, Nelly, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1927, volgt onder XII-s.

XI-au Jacobus Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1905, overleden aldaar op 26 januari 1956, 51 jaar oud, zoon van Jacobus Schouteren, Koos (X-an) en Dimphna Keepers. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 juni 1928, op 23-jarige leeftijd met Johanna Maria Brouwers (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 31 juli 1908, dochter van Petrus Cornelis Brouwers en Francina Oerlemans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1848, overleden aldaar op 8 januari 1949, 101 jaar oud.
 2. Petronella Schouteren, overleden te Steenbergen op 5 februari 1944.

XI-av Marinus Adrianus Buuron, geboren te Halsteren op 21 juni 1914, overleden te Bergen op Zoom op 24 december 2004, 90 jaar en 186 dagen oud, zoon van Petrus Wilhelmus Buuron (X-bb) en Maria van Gaans. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 april 1941, op 26-jarige leeftijd met Maria Johanna Withagen (36 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 26 november 1904 (RK), dochter van Petrus Cornelis Withagen en Petronella Johanna Hopmans. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Marinnus Adrianus Buuron, geboren te Bergen op Zoom op 2 oktober 1941, overleden aldaar op 8 oktober 1941, 6 dagen oud.

XI-aw Maria Johanna Cornelia MariŽn, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1923, overleden te Wouwsche Plantage (NB) op 15 maart 2002, 79 jaar oud, dochter van Marinus MariŽn (X-bd) en Jacoba van den Berg. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 januari 1941, op 18-jarige leeftijd met Petrus Jacobus Raaijmakers (25 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 9 december 1915 (RK), overleden te Roosendaal op 23 februari 1987, 71 jaar en 76 dagen oud, zoon van Adam Cornelis Raaijmakers en Cornelia de Weert. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Adam Cornelius Raaijmakers, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1942, overleden aldaar op 29 januari 1945, 3 jaar oud.

XI-ax Petronella Cornelia de Weerd, geboren te Wouw (NB) op 23 september 1918, overleden te Heerle (NB) op 18 augustus 2001, begraven aldaar op 22 augustus 2001, 82 jaar en 329 dagen oud, dochter van Wilhelmus de Weerd en Petronella MariŽn (X-bi). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 februari 1939, op 20-jarige leeftijd met Antonius Franciscus van Meel (22 jaar oud), geboren te Zegge (NB) op 29 november 1916, zoon van Cornelis van Meel en Maria Paulina Jongenelen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wilhelmus Antonius Maria van Meel, geboren te Wouw (NB) op 10 november 1940.

XI-ay Marinus Becht, geboren te Bergen op Zoom op 27 februari 1907 (RK), wonende te Rotterdam, zoon van Henricus Martinus Becht en Anna Catharina Free (X-bn). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 april 1929, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Sebregts (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 28 juli 1907 (RK), dochter van Sebastiaan Sebregts en Cornelia van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Becht.

XI-az Jan P.W. Duijvelaar, zoon van Albertus Wilhelmus Henri Duijvelaar (X-bt) en Lena Catharina Acda.
Hij was gehuwd met Ellen Heltzel. Uit dit huwelijk:

 1. Eva Duijvelaar.
 2. Demien Duijvelaar.

XI-ba Juliette Duijvelaar, dochter van Albertus Wilhelmus Henri Duijvelaar (X-bt) en Lena Catharina Acda.
Zij was gehuwd met S. de Visser. Uit dit huwelijk:

 1. Remco de Visser.
 2. Jeroen de Visser.

XI-bb Anna Cornelia van Eekelen, geboren op 29 januari 1939, dochter van Waltherus Wilhelmus van Eekelen (X-bw) en Cornelia Laurentia Nuijten.
Zij was gehuwd met Julien Carpentier. Uit dit huwelijk:

 1. Mark Carpentier.
  Hij was gehuwd met Ilse Peeters.

XI-bc Catharina Cornelia Maria van Agtmaal, geboren op 28 januari 1950, dochter van Petrus Johannes van Agtmaal en Elisa Maria Joanna Helmons (X-bz). Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 september 1971, op 21-jarige leeftijd met Franciscus Adrianus Maria van Eekelen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 28 oktober 1948, zoon van Cornelis Franciscus van Eekelen en Johanna Geertruda Josepha van Sittert. Uit dit huwelijk:

 1. Mariken van Eekelen, geboren te Rotterdam op 10 mei 1976.

XI-bd Sebastiaan Cornelus Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 13 april 1956, zoon van Petrus Johannes van Agtmaal en Elisa Maria Joanna Helmons (X-bz). Hij is gehuwd met Netty de Pree, geboren te Steenbergen (Welberg) op 28 februari 1954. Uit dit huwelijk:

 1. Anne van Agtmaal.

XII-a Wilhelmina Catharina Maria Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) in augustus 1932, dochter van Leonardus Jochems (XI-a) en Francina Catharina van Kampen.
Zij was gehuwd met Petrus Adrianus Broeren, geboren te Roosendaal op 14 januari 1934, overleden op 14 maart 1987, 53 jaar en 59 dagen oud, zoon van Marinus Godefridus Broeren en Catharina Johanna Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Catharina Maria Broeren, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 29 mei 1962 (doopgetuigen waren Marinus Godefridus Broeren en Catharina Dekkers), volgt onder XIII-a.
 2. Johannes Francina Leonardus Broeren, geboren te Roosendaal op 25 augustus 1963, gedoopt aldaar op 25 augustus 1963. Hij is getrouwd te Roosendaal op 9 juni 1995, op 31-jarige leeftijd met Mirjan Huiberdina Cornelia Maria van Zundert (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 8 december 1966, gedoopt aldaar op 8 december 1966 (RK), dochter van Arie van Zundert en Netty van Hoof.

XII-b Josephus Josina Adrianus Maria Hofstede, zoon van Johannes Wilhelmus Hofstede en Maria Cornelia Goense (XI-h).
Hij was gehuwd met Jeanette van Maren. Uit dit huwelijk:

 1. Bianca Hofstede.

XII-c Robert Johannes Maria Hofstede, zoon van Johannes Wilhelmus Hofstede en Maria Cornelia Goense (XI-h).
Hij was gehuwd met Irma Cornelia Nijbacker. Uit dit huwelijk:

 1. Ilonka Maroesjka Hofstede, volgt onder XIII-b.
 2. Yvo Nicolai Hofstede.
 3. Danphne Hofstede.
 4. Anne Hofstede.

XII-d Maria Louise J. Oerlemans, dochter van Adam Catharina Oerlemans (XI-i) en Petronella Irma van Put.
Zij was gehuwd met H. Brinkman. Uit dit huwelijk:

 1. Erwin Brinkman.
 2. Eric Brinkman.

XII-e L.J. Oerlemans, zoon van Adam Catharina Oerlemans (XI-i) en Petronella Irma van Put.
Hij was gehuwd met A.E. Ameye. Uit dit huwelijk:

 1. Richard Oerlemans.

XII-f Martinus Adrianus Antes, Tini, bouwvakker, geboren te Kruisland (NB) op 13 september 1941, overleden te St. Willebrord op 7 juni 2016, begraven te Kruisland (NB) op 14 juni 2016, 74 jaar en 268 dagen oud, zoon van Jozef Antes en Maria Elisabeth van Etten (XI-r). Hij is getrouwd te Oud Gastel op 27 december 1963, op 22-jarige leeftijd met Coos Jacoba Tak (20 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 12 februari 1943, overleden aldaar op 1 oktober 2014, begraven aldaar op 7 oktober 2014, 71 jaar en 231 dagen oud, dochter van Jan Tak en Maria Tak. Uit dit huwelijk:

 1. Jos Antes, geboren te Kruisland (NB) op 7 augustus 1965.
 2. Marian Antes, geboren te Kruisland (NB) op 13 april 1967, volgt onder XIII-c.
 3. Jeanne Antes.

XII-g Adrianus Franciscus Maria Oerlemans, Sjaak, afdelingschef fotolaboratorium, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1949 (RK), wonende aldaar, zoon van Petrus Oerlemans, Piet en Elisabeth Anna Raats, Lies (XI-w). Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 maart 1976, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Jacobi den Ouden, Cor (23 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 10 december 1952, dochter van Sjef den Ouden en Lucia van Oeffelen. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Elisabeth Lucia Oerlemans, Marleen, geboren te Bergen op Zoom op 14 februari 1983.
 2. Lucia Elisabeth Maria Oerlemans, Marloes, geboren te Steenbergen op 3 juni 1984.

XII-h Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans, filiaalchef meubelhandel, geboren te Steenbergen op 4 december 1950 (RK), wonende te Culemborg, zoon van Petrus Oerlemans, Piet en Elisabeth Anna Raats, Lies (XI-w). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1974, op 23-jarige leeftijd met Dimphna Johanna Anna Maria Augustijn, Ina (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 april 1951 (RK), dochter van Hendricus Augustijn en Elisabeth Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Johanna Cornelia Petronella Oerlemans, Linda, geboren te Steenbergen op 4 mei 1977, volgt onder XIII-d.
 2. Elisabeth Dimphna Francisca Maria Oerlemans, Ankie, geboren te Steenbergen op 30 september 1978, volgt onder XIII-e.

XII-i Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne, geboren te Steenbergen op 12 mei 1954, wonende te Geldrop (NB), te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet en Elisabeth Anna Raats, Lies (XI-w). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 19-jarige leeftijd met Frederik Jan de Jonge, Fred (22 jaar oud), bankemployé, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop (NB), te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van Jan de Jonge en Maria Johanna van Willigenburg, Marianne. Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XIII-f.
 2. Ellen de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, volgt onder XIII-g.

XII-j André Hector, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1943, zoon van Adrianus Hector, Janus en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-x). Hij is gehuwd met Petronella Maria Catharina Hermans, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1944. Uit dit huwelijk:

 1. Mandy Hector, geboren in het jaar 1975.

XII-k Lambert Hector, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus Hector, Janus en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-x). Hij is gehuwd met Lia. Uit dit huwelijk:

 1. Vincent Hector.
 2. Ilya Hector.

XII-l Jack Hector, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus Hector, Janus en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-x). Hij is gehuwd met Ria. Uit dit huwelijk:

 1. Mark Hector.
 2. Catharina Hector.

XII-m AdriŽnne Hector, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Adrianus Hector, Janus en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-x).
Zij was gehuwd met Chris. Uit dit huwelijk:

 1. Dennis.

XII-n Peter Hector, politieagent, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus Hector, Janus en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-x).
Hij was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Hector.

XII-o Ellie Hector, geboren te Bergen op Zoom, overleden aldaar, dochter van Adrianus Hector, Janus en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-x).
Zij was gehuwd met Ruud. Uit dit huwelijk:

 1. Rolf.
 2. Angele.

XII-p Kees van Tiggelen, geboren te Wouw (NB) op 17 december 1951, zoon van Petrus Antonius Marie van Tiggelen (XI-z) en Maria Cornelia Pijs. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 oktober 1985, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Hurks (31 jaar oud), geboren te Breda op 19 november 1953, dochter van Mauritius Hurks en Johanna Lijmbach. Uit dit huwelijk:

 1. Pascal van Tiggelen, geboren te Breda op 5 mei 1991.
 2. Nicole van Tiggelen.

XII-q Catharina Johanna de Bruijn, geboren te Steenbergen op 2 juli 1923, dochter van Antonius de Bruijn, Toon en Maria Elisabetha Schouteren, Mieke (XI-aq). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 oktober 1948, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Leonardus Rombouts (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 31 januari 1917 (RK), overleden aldaar op 21 november 1984, 67 jaar en 295 dagen oud, zoon van Jan Rombouts en Anna Maria Duijvelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Mieke Rombouts, geboren in het jaar 1948.
 2. Anneke Rombouts, geboren in het jaar 1953.

XII-r Adriana Elisabeth Delhez, Jaantje, geboren te Steenbergen op 29 mei 1933, dochter van Jacobus Delhez, Ko en Cornelia Adriana Schouteren, Keke (XI-as). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 april 1953, op 19-jarige leeftijd met Christiaan Gerardus Buermans (25 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 6 augustus 1927, overleden te Schijndel op 11 december 1991, 64 jaar en 127 dagen oud, zoon van Jacobus Buermans en Petronella de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Sjaak Buermans, geboren te Schijndel op 5 september 1953.
  Hij was gehuwd met Vera van Zilt.
 2. Lia Buermans, geboren te Schijndel op 3 september 1954.
 3. Eddy Buermans, geboren te Schijndel op 7 januari 1957.
 4. Henri Buermans, geboren te Schijndel op 29 oktober 1963.

XII-s Petronella Cornelia Schouteren, Nelly, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1927, dochter van Pieter Cornelis Schouteren (XI-at) en Maria Petronella van Meel.
Zij was gehuwd met Antonius Adrianus Machielse. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Petrus Maria Machielse.

XIII-a Marinus Catharina Maria Broeren, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 29 mei 1962, zoon van Petrus Adrianus Broeren en Wilhelmina Catharina Maria Jochems (XII-a). Hij is getrouwd te Roosendaal op 15 juni 1990, op 28-jarige leeftijd met Mieke Schellingerhout (29 jaar oud), geboren te Rotterdam op 7 april 1961. Uit dit huwelijk:

 1. Rick Broeren, geboren te Roosendaal op 28 augustus 1991.
 2. Anna Broeren, geboren te Roosendaal op 8 maart 1995.

XIII-b Ilonka Maroesjka Hofstede, dochter van Robert Johannes Maria Hofstede (XII-c) en Irma Cornelia Nijbacker.
Zij was gehuwd (1) met Mark Griffioen. Uit dit huwelijk:

 1. Irmine Liselotte Griffioen.
 2. Roderick Johannes Griffioen.
Zij was gehuwd (2) met Louis Martin Hellewegen, zoon van Gerrit Hellewegen en Femmetjje Rill.

XIII-c Marian Antes, geboren te Kruisland (NB) op 13 april 1967, dochter van Martinus Adrianus Antes, Tini (XII-f) en Coos Jacoba Tak. Zij is gehuwd met Kees Talboom, geboren op 7 november 1959. Uit dit huwelijk:

 1. Michael Talboom, geboren op 9 december 1986.

XIII-d Elisabeth Johanna Cornelia Petronella Oerlemans, Linda, geboren te Steenbergen op 4 mei 1977, dochter van Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans (XII-h) en Dimphna Johanna Anna Maria Augustijn, Ina.
Zij woonde samen met Robin Dam.
Uit deze relatie:

 1. Lucas Dam.
 2. Stan Dam.

XIII-e Elisabeth Dimphna Francisca Maria Oerlemans, Ankie, geboren te Steenbergen op 30 september 1978, dochter van Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans (XII-h) en Dimphna Johanna Anna Maria Augustijn, Ina.
Zij woonde samen met Eric Houtzager.
Uit deze relatie:

 1. Floor Linde Houtzager, geboren te Vianen op 14 oktober 2007.
 2. Ruben Houtzager, geboren te Vianen.

XIII-f Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14), te Redmond (Washington, U.S.A.) en te Vleuten, zoon van Frederik Jan de Jonge, Fred en Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne (XII-i). Hij is getrouwd te Geldrop (NB) op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14), te Redmond (Washington, U.S.A.) en te Vleuten, dochter van Dick Martien Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden, Coby. Uit dit huwelijk:

 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop (NB) op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14), te Redmond (Washington, U.S.A.) en te Vleuten.
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.
 2. Anouk de Jonge, geboren te Redmond ,Washington (U.S.A.) op 14 februari 2013, wonende te Vleuten.

XIII-g Ellen de Jonge, drs. gz psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar, dochter van Frederik Jan de Jonge, Fred en Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne (XII-i).
Zij woont nu samen met Tom Obdam, ingenieur, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen.
Uit deze relatie:

 1. Samuel Frederik Obdam, geboren te Alkmaar op 3 december 2012.
 2. Hanna Sophia Obdam, geboren te Alkmaar op 28 juni 2015.