Laatste wijziging: 12-12-2018

Genealogie van Balten Gaens.

I Balten Gaens, geboren te Wouw rond 1535. Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
 1. Lieven Baltens Gaens, geboren te Wouw voor 1570 (RK), volgt onder II.

II Lieven Baltens Gaens, geboren te Wouw voor 1570 (RK), overleden voor 1624, zoon van Balten Gaens (I). Hij was gehuwd met Maria Hermans Spronck, geboren voor 1570 (RK), overleden te Wouw (NB) op 22 september 1624, minstens 54 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Melchior Lieven Gaens, geboren in het jaar 1595 (RK), volgt onder III-a.
 2. Maria Lieven Gaens, volgt onder III-b.
 3. Balten Lieven Gaens.
 4. Elisabeth Lievens Gaens. Zij was gehuwd met Cornelis Passchiers.

III-a Melchior Lieven Gaens, landman in de Spellestraat (Wouw), geboren in het jaar 1595 (RK), begraven te Wouw (NB) op 9 juli 1646, 51 jaar oud, zoon van Lieven Baltens Gaens (II) en Maria Hermans Spronck. Hij is getrouwd voor 1624, op hoogstens 29-jarige leeftijd met Sijken Jacobs Hoosmans (hoogstens 24 jaar oud), geboren rond 1600 (RK), overleden te Wouw (NB), begraven aldaar op 30 september 1640, ongeveer 40 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catalijn Melssen Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 5 april 1626, overleden voor 1672, hoogstens 46 jaar oud.
 2. Maria Melsen Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 29 december 1630, volgt onder IV-a.
 3. Jacobus Melsen Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 30 januari 1633 (RK), volgt onder IV-b.
 4. Willemijn Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 22 oktober 1634, jong overleden.
 5. Livinus Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 30 maart 1636, jong overleden.
 6. Tanneken Melsen Gaens, gedoopt op 31 mei 1638, volgt onder IV-c.
 7. Levinus Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 30 september 1640.

III-b Maria Lieven Gaens, dochter van Lieven Baltens Gaens (II) en Maria Hermans Spronck. Zij is getrouwd te Wouw (NB) rond 1620 (1) met Pieter Lenaerts Potter. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Pierssen Potter.
Zij was gehuwd (2) met Leonardus Hermans Tollenaer, begraven te Wouw (NB) op 22 november 1653. Uit dit huwelijk:
 1. Hermannus Leendert Tollenaer, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 december 1630 (RK), volgt onder IV-d.

IV-a Maria Melsen Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 29 december 1630, begraven aldaar op 12 januari 1677, 46 jaar en 14 dagen oud, dochter van Melchior Lieven Gaens (III-a) en Sijken Jacobs Hoosmans. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1650, op 19-jarige leeftijd met Bartholomeus Jansse Schuurbiers (22 jaar oud), gedoopt te Wouw (NB) op 29 augustus 1627, begraven aldaar op 8 september 1676, 49 jaar en 10 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Melchior Schuurbiers, gedoopt te Wouw (NB) op 19 november 1653.
 2. Melchior Schuurbiers, gedoopt te Wouw (NB) op 7 juni 1657.
 3. Joannes Schuurbiers, gedoopt te Wouw (NB) op 21 september 1659.
 4. Sijken Schuurbiers, gedoopt te Wouw (NB) op 17 oktober 1660.
 5. Cornelis Bartholomeuse Schuurbiers, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 25 oktober 1662, overleden op 22 augustus 1683, 20 jaar en 301 dagen oud.
 6. Maria Bartels Scuerbier, gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1665, volgt onder V-a.
 7. Guilelmus Schuurbiers, gedoopt te Wouw (NB) op 29 april 1668.
 8. Catharina Schuurbiers, gedoopt te Wouw (NB) op 15 mei 1672.
 9. Jacoba Schuurbiers, gedoopt te Wouw (NB) op 25 juli 1675.

IV-b Jacobus Melsen Gaens, landman en pachter van de Oude Beecke in Kruisland, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 30 januari 1633 (RK), overleden te Wouw (Spellestraat), begraven te Wouw (NB) op 28 maart 1709, 76 jaar en 57 dagen oud, zoon van Melchior Lieven Gaens (III-a) en Sijken Jacobs Hoosmans. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 3 maart 1663 en getrouwd aldaar op 26 maart 1663 (getuigen waren Bartholomeus Janssen (zwager van de Bruidegom) en Goort Pieter Jacobs (broer van de bruid)), op 30-jarige leeftijd met Heijltgen Pieters Jacobs (28 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 14 januari 1635 (RK), overleden aldaar op 16 maart 1709, 74 jaar en 61 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Melchior Jacobse van Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 11 februari 1664, volgt onder V-b.
 2. Petrus Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 26 november 1665.
 3. Jan Jacobus Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 2 februari 1668 (RK), volgt onder V-c.
 4. Balthasar Jacobsen Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1671 (RK), volgt onder V-d.
 5. Gasparis Jacobs Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 17 januari 1674 (RK), volgt onder V-e.

IV-c Tanneken Melsen Gaens, gedoopt op 31 mei 1638, wonende te Wouw (Spellestraat), overleden voor 18 mei 1681, hoogstens 42 jaar en 352 dagen oud, dochter van Melchior Lieven Gaens (III-a) en Sijken Jacobs Hoosmans. Zij is in ondertrouw gegaan op 29 september 1657 en getrouwd te Wouw (NB) op 14 oktober 1657 (getuigen waren Henricus Antonissen Laenen en Batolomeus Janssen), op 19-jarige leeftijd (1) met Herman Anthonissen Laenen (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Velt, gedoopt te Wouw (NB) op 29 oktober 1633 (doopgetuigen waren Cornelis Cornelissen Schoonen en Maria Lievens), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden voor 1672, hoogstens 39 jaar oud, zoon van Antonis Heijn Lanen en Maeijken Hermans Tolenaers.

Koopt in 1661 een hoeve te Vosmeer van de erfgenamen van Willem Bierwagen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Laenen, geboren te Wouw (Vinkenbroek), gedoopt te Wouw (NB) op 20 oktober 1658 (doopgetuigen waren Hendricus Antonissen Laenen en Barbara Lancken).
 2. Melchior Laenen, geboren op 10 februari 1661.
Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 januari 1672, op 33-jarige leeftijd (2) met Jan Janssen Smidts, geboren te Ossendrecht (NB).

IV-d Hermannus Leendert Tollenaer, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 december 1630 (RK), overleden aldaar op 19 december 1702, 72 jaar en 9 dagen oud, zoon van Leonardus Hermans Tollenaer en Maria Lieven Gaens (III-b). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 januari 1655, op 24-jarige leeftijd met Maria Adriaense Ruijters (25 jaar oud), geboren te Wouw (NB) in het jaar 1630. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Hermans Tollenaer, geboren te Roosendaal op 31 mei 1656 (RK). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 6 juni 1682, op 26-jarige leeftijd met Dijmphna Janssen van Eeckelen (22 jaar oud), geboren te Nispen op 23 juni 1659 (RK), overleden te Roosendaal op 13 oktober 1691, 32 jaar en 112 dagen oud, dochter van Joannes Antonissen van Eeckelen en Barbara Schrauwen.
 2. Leendert Hermans Tollenaer, gedoopt te Wouw (NB) op 30 juli 1663, volgt onder V-f.
 3. Blasia Tollenaer.
 4. Maria Hermans Tollenaer.
 5. Pieter Hermans Tollenaer.

V-a Maria Bartels Scuerbier, gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1665, begraven te Kruisland (NB) op 24 mei 1715, 49 jaar en 282 dagen oud, dochter van Bartholomeus Jansse Schuurbiers en Maria Melsen Gaens (IV-a). Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 3 juni 1688, op 22-jarige leeftijd met Philippus Jansse Clarijs (22 jaar oud), wagenmaker en schepen van Kruisland, geboren te Kruisland (NB) op 25 mei 1666, gedoopt te Wouw (NB) op 25 mei 1666, overleden te Kruisland (NB) op 20 november 1747, 81 jaar en 179 dagen oud, zoon van Jan Peeters Clarijs en Maria Philippi Cappers.

Hij was meester-wagenmaker te Kruisland. Bovendien was hij landman aldaar, want als zodanig ging hij op l juli 1722 een schuld aan van 400 gulden bij Leendert van Hulst te Roosendaal onder verband van een huis en schuur en 23 gemeten land in Kruisland. Jan Philipse Clarijs kocht van Cornelis van Irsel te Steenbergen 2 gemeten 150 roeden weiland, gelegen op de Val in Kruisland. voor 547 gulden.18 Van Marijnis van Schilt, wonend in de Bolspolder, kocht hij 2 gemeten 150 gemeten weiland op dezelfde lokatie voor 612 gulden. Bij joffer HendriŽtta Jacoba Turcq had hij een schuld van 500 gulden onder verband van 34 gemeten land met een huis en schuur te Kruisland. Een schuld van 1100 gulden had hij bij de heer Gijsbrecht van Hogendorp onder verband van 5 gemeten land aan de Val. Als meester-wagenmaker had hij een schuld van 700 gulden bij Ida van der Sande onder verband van 13 gemeten land in de polder van Kruisland. Van zijn broer Willem Claris kocht hij op 27 februari 1734 een huis en erf in het dorp van Kruisland voor de som van 400 gulden. Van Eva Gillis, weduwe van Pieter Boot, die ook een procuratie had van Susanna Boot, begijntje te Antwerpen, kocht hij een perceel zaailand van circa 13 gemeten inde Burgwegte Kruisland. Gedurende de jaren 1720-1750 was hij pachter van verschillende tienden onder Kruisland, zoals die van de Heenwerf, de Boutweg, Oostzandberg en de Vosberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 26 oktober 1692 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis J. Mulder, Jacoba Bartels en Adriana Biscop), volgt onder VI-a.
 2. Bartholomeus Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 6 januari 1700 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van de Kar en Catharina Gerardus), volgt onder VI-b.
 3. Willem Philipse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 6 oktober 1706, volgt onder VI-c.
 4. Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 maart 1710 (RK), volgt onder VI-d.

V-b Melchior Jacobse van Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 11 februari 1664, overleden aldaar, begraven aldaar op 7 april 1736, 72 jaar en 56 dagen oud, zoon van Jacobus Melsen Gaens (IV-b) en Heijltgen Pieters Jacobs.

Samen met zijn vrouw Cornelia Anthonisse Lodders, die tevoren weduwe was van Jan Philips Thirions, kwam hij met Marcelis Philips Thirions en Lieven Antonisse Lodders, respectievelijk als voogd en toeziende voogd over de vijf minderjarige kinderen van Jan Philips Thirions, tot een akkoord over de erfgoederen van zijn vrouw. Er werd overeengekomen dat Mels en Cornelia in het volle bezit zouden blijven van de erfelijke, have en mobile goederen, inclusief de vruchten te velde, bouwgereedschappen en dergelijke, volgens de opgestelde staat, doch dat zij ok de schulden op zich zouden nemen en de opvoeding van de kinderen van Jan Philips Thirions moesten waarborgen. Mels Gaens kocht op 5 mei 1699 van Lindert Pietersen van de Kar en hofstede met en huis, schuur en verdere bebouwing, circa 4 gemeten landbouwgrond omvattend en gelegen te Spellestraat, voorde som van 1750 gulden. Op 10 maart 1722 kocht hij van Dirck Tirions, landman onder Steenbergen, het perceel de Steppen, 590 roeden groot.
Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 december 1691, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Anthonisse Lodders, overleden te Wouw op 6 oktober 1706.
(Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 3 april 1681 met Jan Philips Tirions (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1656, overleden te Wouw op 23 mei 1690, ongeveer 34 jaar oud.) Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Melsen Gaens, gedoopt te Wouw (Spellestraat) op 11 september 1692 (RK) (doopgetuige was Helena Piersen), volgt onder VI-e.

V-c Jan Jacobus Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 2 februari 1668 (RK), zoon van Jacobus Melsen Gaens (IV-b) en Heijltgen Pieters Jacobs. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 22 augustus 1694 (getuigen waren Joannes Vergau en Cornelius de Cater), op 26-jarige leeftijd met Maria Janssen Doggen (30 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 25 maart 1664 (RK), wonende aldaar, dochter van Jan Adriaensen Doggen en Cornelia Willemssen Gastelaers.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 26 maart 1689 en getrouwd aldaar op 11 april 1689 (getuigen waren Joannes Claesen en Helena Soffers), op 25-jarige leeftijd met Corstiaen Guilielmus Crinckel, geboren te Wouw (NB) (RK), wonende te Roosendaal.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Joannes Jacobs van Gaans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 december 1697 (RK) (doopgetuige was Cornelia Wilmssen (namens Cornelia Gastelaers)), volgt onder VI-f.
 2. Cornelia Jacobsen Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 30 augustus 1700 (RK) (doopgetuigen waren Baltasar Gaens en Anna Doggen).
 3. Helena Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 30 augustus 1700 (RK) (doopgetuige was Francina Cornelissen).
 4. Jacobus Gaens, gedoopt te Steenbergen op 7 juli 1702 (RK) (doopgetuigen waren Jasper J. Gaens, Cornelia Guielmus en Wilmina J. Dogge), volgt onder VI-g.
 5. Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1705 (RK) (doopgetuigen waren Baltazar Garen en Engelberta Dogge), volgt onder VI-h.
 6. Maria Janse van Gaens, geboren te Kruisland (RK), volgt onder VI-i.

V-d Balthasar Jacobsen Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1671 (RK), wonende te Wouw (Spellestraat), overleden aldaar, begraven te Wouw (NB) op 23 februari 1718, 46 jaar en 332 dagen oud, zoon van Jacobus Melsen Gaens (IV-b) en Heijltgen Pieters Jacobs.

In de nacht van 31 oktober op l november 1710 werd met geweld ingebroken in het huis van Balten Jacobsen Gaens. Hij kwam onverwachts thuis en verraste de inbrekers, die met zijn drieŽn of vieren waren en zich haastig uit de voeten maakten. Een van hen kon hij vastgrijpen. Het bleek een jong meisje te zijn. Zij werd door de drossaard in hechtenis genomen. Het meisje was Elisabeth Theunisse en maakte deel uit van een groep zwervers, die een ware plaag voor het platteland vormden. Op de pijnbank bekende zij welke gevallen van beroving zij allemaal op haar kerfstok had - dat was een hele reeks. Haar terechtstelling werd voltrokken door wurging aan een paal, tot afschrikking van anderen. Volgens de verklaring van Janneke Cornelis Keijenburg, Bakens huisvrouw, had Elisabeth Theunisse bij haar en zilveren naald gestolen. Balthasar Jacobsen Gaens was gehuwd met Janneke Cornelisse Keijenburg, gedoopt te Wouw op l september 1674, begraven aldaar op 1 juni 1711, dochter van Cornelis Cornelisse Keijenburg en van Pitronella Jacobs. Hij hertrouwde op 17 april 1712 te Wouw met Adriana Hendriks Vrients, die op 12 mei 1688 te Roosendaal was gedoopt als dochter van Hendrick Jacobse Vrients en van Elisabeth Mathijsse Rampaert.
Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 14 april 1709 en getrouwd aldaar op 28 april 1709 (getuigen waren Henricus van Mispelen en Joannes Botermans), op 38-jarige leeftijd (1) met Janneke Cornelisssen Keijenburgh (34 jaar oud), gedoopt te Wouw (NB) op 1 september 1674, wonende aldaar, begraven aldaar op 11 juni 1711, 36 jaar en 283 dagen oud.
Getuigen ondertrouw: Gasper Gaens, Maria Keijenborgh.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 30 mei 1710 (RK) (doopgetuigen waren Melchior Gaens en Maria Keijenborgh).
Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 30 maart 1712 en getrouwd aldaar op 17 april 1712, getrouwd aldaar op 17 april 1712 voor de kerk (RK) (getuigen waren Henricus van Mispelen en Maria Lodders), op 41-jarige leeftijd (2) met Adriana Hendrickse Vrients (23 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 12 mei 1688 (RK), wonende te Wouw (Spellestraat), overleden te Wouw (Boeink) op 8 november 1756, begraven te Wouw, 68 jaar en 180 dagen oud.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 2 juli 1718 en getrouwd aldaar op 17 juli 1718, op 30-jarige leeftijd met Adrianus Cornelissen Kerstens (28 jaar oud), gedoopt te Wouw (NB) op 30 november 1689 (RK), wonende te Wouw (Spellestraat), overleden te Wouw (Boeink) op 25 februari 1770, 80 jaar en 87 dagen oud, zoon van Cornelius Adrianus Kerstens en Joanna Wilmsen van Beeck.)
Getuigen ondertrouw: Theodorus Tirions en Jacomina Vrients.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1713 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar Gaens en Elisabeta Matijsen Rampaert), volgt onder VI-j.
 2. Jacobus Balten Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 25 augustus 1714 (RK) (doopgetuigen waren Melchior Gaens en Joanna Hendrixen Vrients), volgt onder VI-k.
 3. Anna Baltens Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 21 februari 1716 (RK) (doopgetuigen waren Hendricus Vrients en Martina van den Bergh (namens Maria Janssen)), volgt onder VI-l.
 4. Cornelia Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 30 maart 1718 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Gaens en Jacomina Vrients).

V-e Gasparis Jacobs Gaens, gedoopt te Wouw (NB) op 17 januari 1674 (RK), overleden te Heerle (NB) op 24 augustus 1718, 44 jaar en 219 dagen oud, zoon van Jacobus Melsen Gaens (IV-b) en Heijltgen Pieters Jacobs. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 23 mei 1695, op 21-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Janssen Doggen (26 jaar oud), geboren op 3 maart 1669 (RK), overleden te Heerle (NB) op 19 januari 1709, 39 jaar en 322 dagen oud, dochter van Jan Adriaensen Doggen en Cornelia Willemssen Gastelaers. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Gaspar Jacobs Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 2 november 1695 (RK) (doopgetuige was Maria Jansse (namens Angela Janssen Doggen)), volgt onder VI-m.
 2. Janneke Jaspars Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1697 (RK) (doopgetuige was Maria Gans), wonende te Wouw (Spellestraat). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 11 april 1743 en getrouwd aldaar op 26 april 1743 (getuigen waren Domicella van der Renne en Joannes Botermans), op 45-jarige leeftijd met Heijndrik Vorstelmans, geboren te Loenhout (BelgiŽ).
  Getuigen ondertrouw: Jacobus van Ackeren, Joannes Dogge.

 3. Theodorus Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 april 1700 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Doggen en Joanna Vadden).
 4. Anna Gasperse Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 14 april 1703 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Gaens en Wilhelmina Doggen), volgt onder VI-n.
 5. Jacobus Gaspars Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 12 oktober 1706 (RK) (doopgetuigen waren Paulus Kappens en Helena Piers), volgt onder VI-o.
 6. Cornelius Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 12 oktober 1706 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Jansen Doggen en Cornelia Guilemse Gastelaers).
Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 6 april 1710 en getrouwd aldaar op 28 april 1710 (getuigen waren Henricus van Mispelen en Petronilla de Leeuw), op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Janssen van Tichelen (25 jaar oud), geboren in het jaar 1685 (RK), wonende te Heerle (NB), dochter van Jan Adriaens van Tiggelen en Catharina van Caam.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 14 juni 1721 en getrouwd aldaar op 17 augustus 1721, op 36-jarige leeftijd met Adriaen Leendertsen Thonijs, geboren te Heerle (NB).) Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 juni 1711 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Doggen en Adriana Herstraets (namens Barbara van Tichelen)).
 2. Helena Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 februari 1713 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Tichelen en Adriana Herstraeten (namens Maria H. Vrients)), volgt onder VI-p.
 3. Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 9 februari 1715 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Gaens en Anna van Tichelen), volgt onder VI-q.
 4. Cornelius Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 9 november 1717 (RK) (doopgetuigen waren Simon Janssen Smit en Maria Gaens).
 5. Gasparis van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 april 1719 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Janssen Gaens en Joanna Adriaensen), volgt onder VI-r.

V-f Leendert Hermans Tollenaer, gedoopt te Wouw (NB) op 30 juli 1663, begraven aldaar op 27 september 1702, 39 jaar en 59 dagen oud, zoon van Hermannus Leendert Tollenaer (IV-d) en Maria Adriaense Ruijters. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) en getrouwd op 19 juli 1699, op 35-jarige leeftijd met Elisabeth Cornelis van Gils (24 jaar oud), gedoopt te Wouw (NB) op 5 juni 1675, begraven aldaar op 5 juni 1733, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Leendertse Tollenaer, gedoopt te Wouw (NB) op 25 oktober 1699, volgt onder VI-s.
 2. Maria Lindertse Tollenaer, gedoopt te Wouw (NB) op 11 oktober 1702. Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 24 juni 1724 en getrouwd aldaar op 26 juli 1724 (getuigen waren Elisabetha Lanschot en Joanna Arnouts), op 21-jarige leeftijd met Adrianus Pietersen Raets (38 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 3 februari 1686 (doopgetuige was Petronella Adriaenssen Claesse), wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw (Westelaar) op 4 juni 1728, 42 jaar en 122 dagen oud, zoon van Peters Willem Christiaen Raets en Maria Adriaenssen Verscheuren.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 8 mei 1712 en getrouwd aldaar op 29 mei 1712 (getuigen waren Henricus van Mispelen en Petronilla de Leeuw), op 26-jarige leeftijd met Dijmphna Leenderts Uijttewilligen (27 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar) in het jaar 1685 (doopgetuigen waren Melchior Raets en Anna Uijttewilligen), wonende te Wouw (Westelaar), overleden te Wouw (NB) op 17 februari 1722, 37 jaar oud.)

VI-a Joannes Philipse Clarijs, meester wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 26 oktober 1692 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 13 december 1769, begraven aldaar op 16 december 1769, 77 jaar en 48 dagen oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs en Maria Bartels Scuerbier (V-a). Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 19 oktober 1715 en getrouwd aldaar op 8 november 1715, getrouwd op 10 november 1715 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Johanna Lauwereijsen Deanen (19 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 18 juni 1696, overleden te Kruisland (NB) op 30 oktober 1768, begraven aldaar op 3 november 1768, 72 jaar en 134 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 oktober 1716 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Claris en Cornelia van Iersel (namens Dijphna Laureijsen)), volgt onder VII-a.
 2. Maria Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 juni 1719 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Jacobsen Ruijs en Cornelia Antonisen), volgt onder VII-b.
 3. Dijmphna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1722 (RK) (doopgetuigen waren Bartolomeus Claris en Maria Claris), volgt onder VII-c.
 4. Cornelia Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 mei 1728 (RK) (doopgetuigen waren Guilelemus Philipse Clarijs en Elisabet Jansse Sledde), volgt onder VII-d.
 5. Cornelis Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 september 1734 (RK) (doopgetuigen waren Carolus Dingemans en Anna Deckers), volgt onder VII-e.
 6. Marijnus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 3 december 1737, gedoopt te Wouw (NB) op 3 december 1737 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van den Watermolen en Cornelia Stillemans), volgt onder VII-f.

VI-b Bartholomeus Philipse Clarijs, meester wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 6 januari 1700 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 31 juli 1743, 43 jaar en 206 dagen oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs en Maria Bartels Scuerbier (V-a).

Bartel Philipse Claris vermelding in schepenakte op zaterdag 16 februari 1743 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Ettingstraatje - Peereboom - Reep - Gors - Ettingen - Lage Brug
auctor(en) : 1. Bartel Philipse CLARIS (wonende te Oud Gastel)
2. Elisabet Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. Jan Carel JUTA (kerkmeester van de gereformeerde kerk van Roosendaal)
inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een geldleenovereenkomst. Als onderpand dienen:
A. - een perceel zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen aan het Ettingstraetje;
B. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 273 roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje met het bijbehorend Reepken;
C. - de helft van twee percelen land, deze helft is groot 1 gemet 10 roeden, gelegen achter het Gors aan de Ettinge;
D. - een perceel land, groot 238 roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje;
E. - een huis en erf, gelegen over de Leege Brugge;
F. - een huis en erf, aldaar gelegen;
G. - een leeg erf, aldaar gelegen;
H. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen te Oud Gastel;
I. - de wagenmakerswinkel hierin gevestigd.
De goederen, genoemd onder A t/m G, zijn de debiteur aangekomen van haar vader Jan Pietersse SLEDDEN. In de marge: op 22-05-1744 verklaart Jan Carel JUTA als kerkmeester van de gereformeerde van Roosendaal dat Elisabet Jansse SLEDDEN weduwe van Bartel Philipsse CLARIS, de schuld van 400 guldens heeft betaald en voldaan.

Bartel Claris vermelding in schepenakte op woensdag 5 februari 1738 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Hulsdonk - Heerweg - Braak
auctor(en) : 1. Bartel CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. Christiaan VAN URSEL (schepen)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 2 gemeten 202 roeden, gelegen op het kwartier van Hulsdonk aan de Heirwegh en genaamd de Braecke (belendingen - noord: Heirwegh; oost: VAN DUN directeur; zuid: Pieter VAN INNEVELT erfgenamen; west: Christiaen VAN DE RIETH).De koopsom bedraagt 414 guldens volgens conditie en opslag d.d. 31-12-1737.Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Petersse SLEDDEN.

Bartholomeus Claris vermelding in schepenakte op maandag 28 november 1740 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Kade - Ettingstraatje - Hoge Braak
auctor(en) : 1. Bartholomeus CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. A. VOS (ten behoeve van Philippus BOGAERTS, thesaurier van Maastricht)
inhoud : De auctoren verklaren schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een geldleenovereenkomst.
Als onderpand dienen:
A. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen aan de Kaije; dit huis wordt thans in huur bewoond door Cornelis VERAERT;
B. - een blok zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen bij het Ettingstraetje;
C. - een perceel land, groot 3 gemeten 290 roeden, gelegen bij het Peereboomstraetje en genaamd de Hooge Braecke.
In de marge: op 13-09-1757 verklaren Jacob van Wijnoxbergen en Adr. Boogaart, schepenen, dat aan hun is vertoond de grosse van de hierboven bedoelde schuldbekentenis. Aan de achterzijde is vermeld dat A. VOS, als gemachtigde van Philipus BOOGAERT, verklaart dat Adriaen GEERSE, echtgenoot van Elisabeth Jansse SLEDDEN, de schuld heeft betaald en voldaan. Deze verklaring is gedateerd 01-05-1751.

Philipsen Claris vermelding in schepenakte op donderdag 23 juni 1735 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Etting - Scherpdeel
auctor(en) : 1. Bartholomeus Philipsen CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote; enig kind en erfgenaam van Jan Pieterssen SLEDDEN)
destinataris(sen) : 1. Bartholomeus Anthonissen DE WOLF (jongman) inhoud : De auctoren vesten de destinataris in twee percelen weiland, samen groot 3 gemeten 148 roeden, gelegen bij de Ettingh naast de weg naar het Scharpdeel (belendingen - noord: weg; oost: BIERSTEEKERS weduwe; zuid: Christiaan VAN URSEL en andere; west: de weg naar het Scherpdeel). Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 01-04-1735 bedraagt de koopsom 700 guldens. Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Pieterssen SLEDDEN.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 juli 1725, op 25-jarige leeftijd met Lijsbet Janse Sledde (26 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 17 maart 1699, overleden te Wouw (NB) op 30 oktober 1768, 69 jaar en 227 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Bartelse Clarijs, gedoopt te Wouw (NB) op 25 februari 1730 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Wagemakers en Joanna Damen), volgt onder VII-g.
 2. Cornelia Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 18 februari 1732 (RK) (doopgetuige was Catharina van Wesel), volgt onder VII-h.
 3. Cornelius Bartelse Clarijs, geboren te Wouw (NB) op 21 augustus 1734, gedoopt aldaar op 21 augustus 1734 (doopgetuigen waren Joannes Uijttewilligen en Catharina Geerts), volgt onder VII-i.

VI-c Willem Philipse Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Steenbergen op 6 oktober 1706, begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 januari 1744, 37 jaar en 97 dagen oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs en Maria Bartels Scuerbier (V-a). Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 6 maart 1728 en getrouwd te Wouw (NB) op 29 maart 1728, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Adriaensen Daanen, geboren te Merksplas (BelgiŽ), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 mei 1732. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1729 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus van Schil en Elisabetha van Kempen), volgt onder VII-j.
Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 augustus 1732 en getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 7 september 1732, op 25-jarige leeftijd (2) met Marijken Oliviers Vos, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 februari 1762.
(Zij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 juni 1744 met Christianus Buijsen (26 jaar oud), meester wagenmaker, geboren te Nispen-Essen (Heuvel) op 10 november 1717, gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1717 (doopgetuigen waren Wilhelmus Jacobus Meesters en Cornelia Janssen Buijsen de Oude), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1800, 82 jaar en 253 dagen oud, zoon van Dingemannus Buijsen d'Oude en Elisabeth Wilborts van de Langhcruijs.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 7 juni 1733 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Elisabetha Sledden), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 2. Joannes Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 15 april 1735 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Jongh en Elisabetha Pieterse Volckers), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 3. Cornelia Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Roeijers en Catharina van der Maden), volgt onder VII-k.

VI-d Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 maart 1710 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 9 september 1729, 19 jaar en 166 dagen oud, dochter van Philippus Jansse Clarijs en Maria Bartels Scuerbier (V-a). Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 24 januari 1728, op 17-jarige leeftijd met Jan Marijnisse Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Nijssen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 24 februari 1729 (RK) (doopgetuigen waren Petrus de Roij en Cornelia Schillemans).

VI-e Jacobus Melsen Gaens, gedoopt te Wouw (Spellestraat) op 11 september 1692 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Wouw (Spellestraat), begraven te Wouw (NB) op 19 oktober 1747, 55 jaar en 38 dagen oud, zoon van Melchior Jacobse van Gaens (V-b) en Cornelia Anthonisse Lodders.

Hij verkreeg als erfgenaam van Cornelia Antonisse Lodders, zijn moeder, een perceel land in De Geer en het Moeshofken, ook aldaar gelegen. Anna Martelmans als zijn weduwe en Jan Verbraak als voogd over haar weeskind verkochten in 1750 als erfgenamen van Jacob Hendrik Martelmans en perceel land, genaamd het HalfBuijnder en gelegen in de Slagstraat te Spellestraat, aan Joos de Bruijn, alsmede een perceel land te Spellestraat an Antony Timmermans. Zijn eerste huwelijk sloot Jacob Melsen Gaens op 8 oktober 1730 te Wouw met Petronella van Ackeren, die aldaar op 31 december 1710 was gedoopt als dochter van Leonardus Mertens van Ackeren en van Maria Anthonisse van Bavel. Hij hertrouwde op 1 mei 1738 te Wouw met Anna Martelmans, gedoopt op 3 juni 1710, dochter van Jacob Hendrik Martelmans en van Elisabeth Jacobs van der Beek.
Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 23 september 1730 en getrouwd aldaar op 8 oktober 1730 (getuigen waren Mr. Henricus en Joannes Neckers), op 38-jarige leeftijd (1) met Petronilla van Ackeren (19 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 31 december 1710 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Bavel en Petronilla van Osta), overleden te Wouw (Spellestraat), begraven te Wouw (NB) op 3 juni 1737, 26 jaar en 154 dagen oud, dochter van Leonardus Mertensen van Ackeren en Maria Anthonisse van Bavel. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 24 september 1731 (RK) (doopgetuigen waren Melchior Gaens en Maria van Bavel), volgt onder VII-l.
 2. Martinus Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 16 september 1733 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus van Ackeren en Maria Janssen Doggen), overleden te Wouw (NB) op 6 november 1747, 14 jaar en 51 dagen oud.
 3. Cornelius van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 13 februari 1736 (RK) (doopgetuige was Antonia van Ackeren).
Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 26 april 1738 en getrouwd aldaar op 11 mei 1738 (getuigen waren Joannes Botermans en Cornelia Ploeghmans), op 45-jarige leeftijd (2) met Anna Jacobise Martelmans (27 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat) op 23 juni 1710 (RK), dochter van Jacobus Hendrixen Martelmans en Elisabeta Jacobsen van der Beek.
Getuigen ondertrouw: Jacobus Martelmans, Catharina van Ackeren.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronilla Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 2 augustus 1739 (RK) (doopgetuige was Elisabeth van der Beeck).
 2. Melchior Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 12 juli 1740 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Martelmans en Joanna Vermolen), jong overleden voor 17 mei 1745, hoogstens 4 jaar en 309 dagen oud.
 3. Maria Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 23 augustus 1741 (RK) (doopgetuige was Jacobus Jacobse Martelmans).
 4. Joannes Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 22 februari 1743 (RK) (doopgetuigen waren Jan van Gaens en Maria Martelmans).
 5. Dijmphna Jacobs van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 14 april 1744 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Tijrions en Dingna Jacobse Mertelmans), volgt onder VII-m.
 6. Melchior Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 17 mei 1745 (RK) (doopgetuigen waren Jan Adriaense Hagens en Anna van Ackeren).

VI-f Jan Joannes Jacobs van Gaans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 december 1697 (RK), zoon van Jan Jacobus Gaens (V-c) en Maria Janssen Doggen. Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 26 januari 1743 en getrouwd aldaar op 17 februari 1743, op 45-jarige leeftijd met Adriaantje Marinusdochter Wouts. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1744 (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Maria Lodders).
 2. Marinus Gaens, gedoopt te Steenbergen op 20 februari 1746 (doopgetuigen waren Joannes Hoendervangers en Petronilla Slockers).

VI-g Jacobus Gaens, gedoopt te Steenbergen op 7 juli 1702 (RK), overleden te Wouw (NB) op 2 maart 1773, 70 jaar en 238 dagen oud, zoon van Jan Jacobus Gaens (V-c) en Maria Janssen Doggen. Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 18 september 1735, op 33-jarige leeftijd met Maria Jansse Lodders (23 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 15 oktober 1711 (RK), overleden aldaar op 28 oktober 1748, 37 jaar en 13 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Gaspar Gaens, gedoopt te Steenbergen op 4 december 1737 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Jongh en Adriana Huijsmans).
 2. Joanna van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 22 juni 1738 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Jongh en Maria Dogge), volgt onder VII-n.
 3. Maria Gaens, gedoopt te Steenbergen op 18 maart 1740 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Maria Kiboom).
 4. Maria Gaens, gedoopt te Steenbergen op 25 juli 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Maria Kikeboom).
 5. Joannes Gaens, gedoopt te Steenbergen op 5 oktober 1743 (RK) (doopgetuigen waren Petronilla Slockers en Marinus Lodiers).
 6. Catharina van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 23 december 1745 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Joanna Lodders), volgt onder VII-o.
 7. Maria A. Gaens, gedoopt te Steenbergen op 10 oktober 1748 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Buijck en Catharina Raets).

VI-h Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1705 (RK), zoon van Jan Jacobus Gaens (V-c) en Maria Janssen Doggen. Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 30 juni 1736 en getrouwd aldaar op 15 juli 1736, op 31-jarige leeftijd met Petronilla Slockers (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 1 september 1713 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 3 mei 1737 (RK) (doopgetuigen waren Maria Dogge en Cornelis Slockers).
 2. Anna M. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 7 augustus 1740 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Petronilla Buermans).
 3. Maria A. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1744 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Engelen en Maria Lodders).
 4. Anna Cornelia van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 13 oktober 1746 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Gaens en Cornelia van Meer), volgt onder VII-p.
 5. Maria A. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 10 oktober 1748 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Engelen en Maria Lodders).
 6. Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 31 oktober 1749 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Dorst en Maria Ruijs).

VI-i Maria Janse van Gaens, geboren te Kruisland (RK), wonende aldaar, overleden voor 22 september 1731, dochter van Jan Jacobus Gaens (V-c) en Maria Janssen Doggen. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 28 september 1720 en getrouwd te Kruisland (NB) op 17 oktober 1720 met Cornelis Thomasse Reijs, geboren te Roosendaal, wonende te Steenbergen, overleden aldaar voor 22 november 1738. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Reijs, gedoopt te Steenbergen op 17 mei 1722 (doopgetuigen waren Jacobus T. Ruijs en Maria Dogge).
 2. Thomas Reijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1724 (RK) (doopgetuigen waren Joanna P. van Meer en Joannes J. van Gaens).
 3. Joannes Reijs, gedoopt te Steenbergen op 11 februari 1727 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus J. van Gaens en Maria P. Reijs).
 4. Laurentius Reijs, gedoopt te Steenbergen op 8 februari 1731 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Ackere en Cornelis van Gaens).

VI-j Helena Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1713 (RK), overleden te Roosendaal op 19 april 1755, 42 jaar en 70 dagen oud, dochter van Balthasar Jacobsen Gaens (V-d) en Adriana Hendrickse Vrients. Zij is getrouwd te Roosendaal op 21 april 1742, op 29-jarige leeftijd met Cornelius Muijsers (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 maart 1743 (RK) (doopgetuigen waren Lindert de Backer en Adriana Vrints), volgt onder VII-q.
 2. Barbara Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 december 1745 (RK) (doopgetuigen waren Jacob van Gaens (afwezig) en Elisabeth Adriaense Kerstens).
 3. Adriana Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 maart 1750 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adriaense Kestes en Dijmphna van Gesse (namens Anna van Gaens)).
 4. Adriana Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 juli 1753 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Osta en Pitronella Muijsers).
 5. Adriana Muijsers, gedoopt te Roosendaal op 22 maart 1755 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Kuijstermans en Adriana Muijsers (voor Joanna Kerstens)).

VI-k Jacobus Balten Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 25 augustus 1714 (RK), overleden te Wouw (Vroenhout) op 15 oktober 1748, 34 jaar en 51 dagen oud, zoon van Balthasar Jacobsen Gaens (V-d) en Adriana Hendrickse Vrients. Hij is in ondertrouw gegaan op 24 april 1745 en getrouwd te Wouw (NB) op 9 mei 1745 (getuigen waren Joannes Botermans en Cornelia Ploegmans), op 30-jarige leeftijd met Maria Jacobus Martelmans (27 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 29 mei 1717 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Martelmans en Anna Adriaensens), dochter van Jacobus Hendrixen Martelmans en Elisabeta Jacobsen van der Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria van Gaens, gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1747 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Martelmans en Adriana Hendricks Vrins).
  Elisabeth van Gaens vermeld in boedelinventaris of -rekening op zaterdag 1 augustus 1750 Roosendaal; Elisabeth van Gaens, erfgenaam
  Erflater: naam: Gaens, Jacobus van; datum overlijden: 1748
  Erfgenamen: 1. naam: Martelmans, Maria relatie: echtgenote
  2. naam: Gaens, Elisabeth van; leeftijd: 2 jaar en 2 maanden relatie: kind
  3. naam: Panis, Martinus, relatie: deelvoogd

VI-l Anna Baltens Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 21 februari 1716 (RK), overleden te Oud Gastel op 23 maart 1803, 87 jaar en 30 dagen oud, dochter van Balthasar Jacobsen Gaens (V-d) en Adriana Hendrickse Vrients. Zij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 20 april 1743 en getrouwd aldaar op 5 mei 1743, op 27-jarige leeftijd (1) met Theodorus Dingeman van Son, Dirck (25 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 19 november 1717 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Laureijs van Meer en Helena Dircken Berens), overleden te Oud Gastel (NB) op 25 maart 1751, begraven aldaar, 33 jaar en 126 dagen oud, zoon van Dingeman Jansse van Son en Cornelia Dircksen Keldermans. Uit dit huwelijk:

 1. Dingemannus van Son, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 oktober 1744 (RK).
 2. Dingemannus van Son, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 9 februari 1747 (RK).
 3. Barbara van Son, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 9 maart 1750 (RK).
Zij is in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 10 juni 1752 en getrouwd aldaar op 25 juni 1752, op 36-jarige leeftijd (2) met Joannis de Laet (RK), begraven te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 november 1761. Uit dit huwelijk:
 1. Josephus de Laet, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 11 januari 1753 (RK).
 2. Jacobus de Laet, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 3 januari 1755 (RK).
 3. Adriana Elisabetha de Laet, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 25 september 1756 (RK).
 4. Helena de Laet, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 26 februari 1759 (RK).

VI-m Petrus Gaspar Jacobs Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 2 november 1695 (RK), zoon van Gasparis Jacobs Gaens (V-e) en Elisabeth Janssen Doggen. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 23 april 1722 en getrouwd aldaar op 10 mei 1722 (getuigen waren Mr. Henricus en Maria Lodders), op 26-jarige leeftijd met Maria van Rijen, geboren te Heerle (NB) (RK).

Getuigen ondertrouw: Theodorus Gaens, Catharina van Rijen.
Uit dit huwelijk:
 1. Gasper Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 februari 1723 (RK) (doopgetuigen waren Marinus van Rijen en Anna Gaens).
 2. Catharina Petrus Gaens, geboren te Heerle (NB) (Noordeinde), gedoopt te Wouw (NB) op 3 februari 1725 (RK) (doopgetuigen waren Guilelmus van de Riet en Joanna Gaens).
 3. Gertrudis van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 17 maart 1732 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus van Tichelen en Joanna Gaens), volgt onder VII-r.

VI-n Anna Gasperse Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 14 april 1703 (RK), wonende te Heerle (NB), dochter van Gasparis Jacobs Gaens (V-e) en Elisabeth Janssen Doggen. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 28 juli 1725 en getrouwd aldaar op 12 augustus 1725 (getuigen waren Mr. Henricus en Adriana van Son), op 22-jarige leeftijd met Adrianus Pieterse Gommers (27 jaar oud), geboren te Zundert (NB) op 26 april 1698 (RK), wonende te Heerle (NB), overleden na 1738, minstens 40 jaar oud.

Getuigen ondertrouw: Jacobus Jasperse Gaens, Maria Cornelissen Stadhouders.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabetha Gommeren, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 21 oktober 1725 (RK) (doopgetuigen waren Dingemannus Adriaense Gommers en Joanna Gasperse Gaens), volgt onder VII-s.
 2. Adriana Gommers, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 6 april 1728 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Gasperse Gaans en Maria Adriaensen Engelen).

VI-o Jacobus Gaspars Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 12 oktober 1706 (RK), zoon van Gasparis Jacobs Gaens (V-e) en Elisabeth Janssen Doggen. Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 11 april 1750 en getrouwd te Steenbergen op 26 april 1750 (getuigen waren Anna Verbraeck en Cornelia van de Bleecke), op 43-jarige leeftijd met Catharina Linderse van Ackeren (32 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 29 januari 1718 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Geerts en Cornelia van Bavel), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 2 februari 1801, 83 jaar en 4 dagen oud, dochter van Leonardus Mertensen van Ackeren en Maria Anthonisse van Bavel.

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Vroenhout.
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote vann Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS, kind/kleinkind en mede-erfgenaam van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en ElisabetJacobse VAN DER BEEK)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land met een huis, groot 186 roeden, gelegen op Vroenhout. Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 250 guldens. Omdat aan de koper - als mede-erfgenaam - het 1/7 deel van het perceel land met huis toekomt, zijnde een bedrag van 35 guldens 14 stuivers, moet de destinataris betalen 214 guldens 6 stuivers.
In de marge: op 03-05-1750 verklaren: a) Adriaan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; c) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS, vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Adriaan VERBRAEK; d) Cornelis BARTELS en e) Jan VERBRAAK, dat Maria MARTELMANS heeft betaald en voldaan 107 guldens 3 stuivers, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Holterberg - Grote Korenheining
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Pieternella MARTELMANS (wonende te Wouw, meerderjarige dochter; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Jan VAN WEEL
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 5 gemeten 207roeden, gelegen op Vroenhout aan de Holterberg en genaamd de Grooten Koorenheijningen. Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 860 guldens.
Verwezen wordt naar een akte van autorisatie gepasseerd voor schout en schepenen als oppervoogden d.d. 28-01-1750.

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Holterberg - Korenheining
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw;bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Cornelis BOEREN (wonende te Wouw; ten behoeve van de kinderen van wijlen Pieter BOEREN, wonende te Kruisland)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel zaailand, groot 3 gemeten 44 roeden, gelegen op Vroenhout aan de Holterberg en genaamd de Klijnen Koorenheijningen.
Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 600 guldens.
In de marge: op 03-05-1751 verklaren: a) Jan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Adriaan DE KONING, echtgenoot van Maria MARTELMANS; c) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; d) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS, vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAEK en e) Cornelis BARTELS, dat Cornelis BOEREN - namens de kinderen van wijlen zijn broer Pieter BOEREN - heeft betaald en voldaan 300 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op zaterdag 5 december 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Achterbos - Middelheining - Zwemming
auctor(en) : 1. Jan VERBRAEK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over het minderjarig kind Maria Anna MARTELMANS en Jacob Baltense VAN GAENS en over Hendrik en Cornelis MARTELMANS)
2. Adriaen DE KONING (wonende te Bergen op Zoom; echtgenoot van Maria MARTELMANS)
3. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw; bijgestaan door Jan VERBRAEK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen; weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS en vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAENS bijgestaan door Jan VERBRAEK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS en Jacob Baltense VAN GAENS en over Hendrik en Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK, bij hun leven echtgenoten
destinataris(sen) : 1. Adriaen Adriaense DECKERS
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in:
A. - een stede, zijnde de huisakker, met een huis, hof en schuur, groot 2 gemeten 264 roeden, gelegen op Vroenhout;
B. - een stede met vroeger een huis, groot 234 roeden, aldaar gelegen;
C. - twee percelen land, samen groot 3 gemeten 246 roedem, aldaar gelegen, het ene genaamd het Agterbosch, het andere de Middelheijningen;
D. - een perceel made, groot 225 roeden, gelegen in de Swemminge nr. 2.
Genoemde goederen zijn samen groot 8 gemeten 69 roeden; zij zijn door Jan VERBRAEK publiekelijk gekocht en later overgelaten aan de destinataris.
Ingevolge de akte, gepasseerd d.d. 30-10-1750 bedraagt de koopsom 900 guldens.
Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 1.120 guldens.
Omdat aan de echtgenote van Jan VERBRAEK het 1/7 deel van de genoemde goederen toekomt, zijnde een bedrag van 160 guldens stuivers, moet de destinataris betalen 960 guldens.Verwezen wordt naar een akte van autorisatie gepasseerd voor schout en schepenen als oppervoogden d.d. 28-01-1750.
In de marge: op 03-05-1751 verklaren: a) Jan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Adriaen DE KONING, echtgenoot van Maria MARTELMANS; c) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; d) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS en vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAEK; e)Cornelis BARTELS, dat Adriaen Adriaense DECKERS heeft betaald en voldaan 480 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 6 oktober 1742 en getrouwd aldaar op 21 oktober 1742 (getuigen waren Joannes Botermans en Anna Vadde), op 24-jarige leeftijd met Jacobus Jacobse Martelmans (30 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 20 januari 1712 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hagens en Adriana van Stabroek), overleden voor 26 april 1750, hoogstens 38 jaar en 96 dagen oud, zoon van Jacobus Hendrixen Martelmans en Elisabeta Jacobsen van der Beek.)
Getuigen ondertrouw: Martinus van Ackeren, Cornelia van Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Peteronilla van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 26 november 1751 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens (afwezig) en Antonia van Ackeren), volgt onder VII-t.
 2. Helena van Gaens, arbeidster, geboren te Wouw (Kar), gedoopt te Wouw (NB) op 7 juni 1755 (RK) (doopgetuigen waren Jasper van Gaens en Anna van Ackeren), ongehuwd overleden te Roosendaal op 12 januari 1827, 71 jaar en 219 dagen oud.
 3. Cornelia van Gaens, geboren te Wouw (Kar), gedoopt te Wouw (NB) op 25 september 1758 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Ackeren en Willemijna van Tiggelen), overleden te Halsteren (NB) op 29 december 1819, 61 jaar en 95 dagen oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 12 november 1803 en getrouwd aldaar op 27 november 1803, op 45-jarige leeftijd met Godefridus Geers, geboren te Kruisland (NB).

VI-p Helena Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 februari 1713 (RK), dochter van Gasparis Jacobs Gaens (V-e) en Maria Janssen van Tichelen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 oktober 1741, op 28-jarige leeftijd (1) met Cornelius Veraert (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Josina Veraert, gedoopt te Steenbergen op 3 juni 1743 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Kleijnen en Gaspar van Gaens), volgt onder VII-u.
 2. Wilhelmus Veraert, gedoopt te Steenbergen op 13 januari 1745 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Musters en Catharina Verbeeck).
 3. Adrianus Veraert, gedoopt te Steenbergen op 24 december 1746 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Verbeeck en Petronilla Slockers).
Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 augustus 1748, op 35-jarige leeftijd (2) met Adrianus van Buijten (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Maria van Buijten, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 12 maart 1751 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Gaens en Susanna van Ros).

VI-q Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 9 februari 1715 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 19 december 1788, 73 jaar en 314 dagen oud, zoon van Gasparis Jacobs Gaens (V-e) en Maria Janssen van Tichelen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 april 1742, op 27-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Gasper van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 5 maart 1743 (RK) (doopgetuigen waren Maria Lodders en Joannes de Jongh). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 20 juni 1779 (getuigen waren Joannes Lenards en Anna Maria Mathijs), op 36-jarige leeftijd met Jacomina Molenaers, geboren te Wouw (NB).
 2. Joannes Jacobs van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 14 augustus 1745 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaens en Maria Kiboom), volgt onder VII-v.
 3. Maria van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 8 februari 1749 (RK) (doopgetuigen waren Helena van Gaens en Cornelis de Jongh).
 4. Petrus van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 9 oktober 1750 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Gaens en Marinus Lodders).
Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1751, op 36-jarige leeftijd (2) met Cornelia Hoendervangers (17 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 3 februari 1734, overleden te Kruisland (NB) voor 22 juni 1755, hoogstens 21 jaar en 139 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Dominicus van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Steenbergen op 3 april 1752 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Buijten en Joanna Buijck), volgt onder VII-w.
 2. Petrus van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 13 september 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Hoendervangers en Digna Hoendervangers).
Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 juni 1755, op 40-jarige leeftijd (3) met Adriana van Meer. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 14 september 1755 (RK) (doopgetuigen waren Antonia van Ackere en Adrianus van Meer).
 2. Cornelius van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 december 1756 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Buijten en Pitronella Sloeckers).
 3. Catharina van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 februari 1761 (doopgetuigen waren Adrianus van Meir en Antnnia van Ackeren).
Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 13 januari 1762 en getrouwd aldaar op 17 januari 1762 (getuigen waren Antonia van den Bosch en Cathrina Marijnisse), op 46-jarige leeftijd (4) met Maria van Gils, geboren te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 13 april 1793. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana A. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 21 november 1762 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaens en Petronilla van Gils), overleden te Wouw (NB) voor 25 mei 1773, hoogstens 10 jaar en 185 dagen oud.
 2. Adriaan van Gaans, dagloner, gedoopt te Steenbergen op 7 maart 1765 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaens en Wilhelmina van Gils).
 3. Maria van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 31 juli 1767 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Antonia van Ackeren (namens Petronilla van Gils)), overleden voor 2 januari 1771, hoogstens 3 jaar en 155 dagen oud.
 4. Gasper van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 3 april 1769 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gils en Maria van Gaans).
 5. Maria A. van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 januari 1771 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Anna Maria van Gaans), volgt onder VII-x.
 6. Adriana van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 25 mei 1773 (RK) (doopgetuigen waren Gasper van Gaans en Maria de Jongh), volgt onder VII-y.

VI-r Gasparis van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 april 1719 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1769, begraven aldaar op 8 maart 1769, 49 jaar en 329 dagen oud, zoon van Gasparis Jacobs Gaens (V-e) en Maria Janssen van Tichelen. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 17 augustus 1748 en getrouwd aldaar op 1 september 1748 (getuigen waren Anna Vadde en Antonia Nollens), op 29-jarige leeftijd met Antonia Lindersen van Ackeren (35 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 februari 1713 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Verbeek en Dijmphna Snacken), overleden te Wouw (NB) op 9 april 1797, 84 jaar en 49 dagen oud, dochter van Leonardus Mertensen van Ackeren en Maria Anthonisse van Bavel.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 9 februari 1732 en getrouwd aldaar op 24 februari 1732 (getuigen waren Mr. Henricus en Franciscus van Antwerpen), op 19-jarige leeftijd met Hubertus Huijbrechtse van Overvelt, geboren te Steenbergen (RK), overleden te Ns, begraven te Wouw (NB) op 14 oktober 1747.)

Getuigen ondertrouw: Joannes van den Bergh, Hubertus van Overvelt.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Gasparis van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 augustus 1749 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens en Willemina van Tiggelen).
 2. Anna Maria Gasperse van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 maart 1752 (RK) (doopgetuigen waren Marinus van Ackeren en Helena van Gaens), volgt onder VII-z.
 3. Joanna van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 juli 1758 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Kieboom en Joanna van Gaens).

VI-s Pieter Leendertse Tollenaer, gedoopt te Wouw (NB) op 25 oktober 1699, zoon van Leendert Hermans Tollenaer (V-f) en Elisabeth Cornelis van Gils. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 januari 1721, op 21-jarige leeftijd met Maria Atnhonisse Strijckers (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1693, overleden te Poortvliet (Zeeland) op 27 oktober 1728, ongeveer 35 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Pieterse Tholenaar, geboren te Poortvliet (Zeeland), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 mei 1724, begraven te Poortvliet (Zeeland) op 11 april 1772, 47 jaar en 333 dagen oud. Hij is getrouwd te Tholen op 28 december 1749, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Dekker (21 jaar oud), gedoopt te Scherpenisse op 10 oktober 1728, begraven te Poortvliet (Zeeland) op 18 juni 1807, 78 jaar en 251 dagen oud.

VII-a Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 oktober 1716 (RK), begraven aldaar op 23 februari 1772, 55 jaar en 123 dagen oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (VI-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 23 april 1741, op 24-jarige leeftijd met Adriana Christiaanse van Roij (24 jaar oud), geboren te Wouw (NB), gedoopt op 29 december 1716 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Clarijs, gedoopt te Wouw (NB) op 18 juni 1742 (RK), jong overleden.
 2. Joannes Laurentius Clarijs, gedoopt te Wouw (NB) op 11 juni 1743 (RK) (doopgetuigen waren Christianus van Rooij en Janna Laurijse Dam), jong overleden.
 3. Adrianus Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 14 april 1745 (RK) (doopgetuigen waren Walterus van Roij en Maria Calrijs).
 4. Adriana Clarijs, gedoopt te Wouw (NB) op 17 mei 1746 (RK) (doopgetuigen waren Jan van Roij en Digna Clarijs), volgt onder VIII-a.
 5. Petronilla Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 16 oktober 1747 (RK) (doopgetuigen waren Willelmus van Rooij (afwezig) en Maria Aerts), jong overleden.
 6. Maria Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 15 februari 1749 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Auwestijn en Maria Aerts), jong overleden.
 7. Petronilla Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 15 februari 1749 (RK) (doopgetuigen waren Willelmus van Roook en Elisabeth Bruijninckx). Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 15 juni 1785, getrouwd aldaar op 6 juli 1785 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met George Charles Joseph Chasselet (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt op 7 november 1761, zoon van Josephus Chasselet en Margatia la Potelle.
 8. Maria Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 20 november 1750 (RK) (doopgetuigen waren Christianus van Roij en Joanna Damen), jong overleden.
 9. Elisabeth Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 20 november 1750 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Adriana Vergouw).
 10. Maria Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 29 september 1751 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Augustijns en Joanna Damen).
 11. Mathias Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 29 september 1751 (RK) (doopgetuigen waren Mathias van Wemmeren en Cornelia Clarijs).
 12. Philippus Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 10 oktober 1753 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Boenders en Pitronella Faesse).
 13. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 6 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Maria Clarijs).
 14. Cornelia Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 23 juli 1756 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Maria van Achtmael).
 15. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 4 maart 1758 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Clarijs en Joanna Damen).
 16. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 2 juli 1759 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Philipssen Clarijs en Maria Janssen Clarijs).
 17. Mathias Laurentius Jansse Clarijs, geboren te Wouw (NB) op 14 augustus 1760 (RK).

VII-b Maria Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 juni 1719 (RK), dochter van Joannes Philipse Clarijs (VI-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 12 februari 1741, op 21-jarige leeftijd (1) met Christoffel Roks (30 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 8 december 1710. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1748, op 29-jarige leeftijd (2) met Christiaan Pieters van de Rooijen. Uit dit huwelijk:

 1. Pitronella van Rooij, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 20 november 1749 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Clarijs en eerwaarde heer Petrus Moonen (afwezig)).
Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 februari 1753, op 33-jarige leeftijd (3) met Franciscus Crijnen. Uit dit huwelijk:
 1. Quirinus Crijnen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 december 1755.

VII-c Dijmphna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1722 (RK), overleden op 9 februari 1769, 46 jaar en 278 dagen oud, dochter van Joannes Philipse Clarijs (VI-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 28 januari 1747 en getrouwd te Wouw (NB) op 12 februari 1747 (getuigen waren Joannes Botermans en Anna Vadde), op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis Jans Huismans (RK).

Getuigen ondertrouw: Laurentius van Ringelen, Cornelia Clarijs.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Huismans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 december 1747 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Jans Huijsmans (afwezig) en Joanna Laurijsse Damen).
 2. Philippus Huismans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 mei 1749 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Clarijs).
Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 juli 1751 en getrouwd te Kruisland (NB) op 1 augustus 1751, op 29-jarige leeftijd (2) met Pieter Willems Korsmit (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Korssmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 april 1752 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Anna Kortsmit).
 2. Maria Cortsmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Cornelia Clarijs).
 3. Cornelia Cortsmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Voorborght en Maria van Domborgh).

VII-d Cornelia Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 mei 1728 (RK), begraven aldaar op 25 juli 1754, 26 jaar en 60 dagen oud, dochter van Joannes Philipse Clarijs (VI-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen.

Weesboek Steenbergen: 14.9.1754, testament Adriaan Boenders, Mr. wagenmaker te Cruijslant en Cornelia Clarijs. Zij is overleden in juli 1754.
Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 6 september 1749 en getrouwd aldaar op 21 september 1749, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Boenders (29 jaar oud), meester wagenmaker te Kruisland, gedoopt te Bergen op Zoom op 2 november 1719 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Adriaanse Boenders, gedoopt te Kruisland (NB) op 29 oktober 1750 (RK) (doopgetuigen waren Antonius de Wit en Joanna Damen), volgt onder VIII-b.
 2. Willelmus Boenders, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 november 1751 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Clarijs).
 3. Maria Boenders, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 oktober 1753 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Dijmphna Clarijs).

VII-e Cornelis Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 september 1734 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 24 februari 1800, 65 jaar en 169 dagen oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (VI-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 april 1764, op 29-jarige leeftijd met Dijmphna Carels Dingemans (27 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 21 oktober 1736 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 13 januari 1800, 63 jaar en 84 dagen oud, dochter van Carolus Marijnisse Dingemans en Dijmphna Anthonisse van Hooff. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Cornelis Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 30 maart 1765 (RK), overleden te Steenbergen op 18 september 1841, 76 jaar en 172 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1795, op 30-jarige leeftijd met Adriana Valkenburg (34 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 2 februari 1761, overleden aldaar op 2 april 1847, 86 jaar en 59 dagen oud.
 2. Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 december 1766 (RK) (doopgetuigen waren Carolus Marinusse Dingemans en Joanna Domen), volgt onder VIII-c.
 3. Philippus Cornelisz Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1769 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Maria Jansse Klarijs), volgt onder VIII-d.
 4. Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 maart 1771 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Cornelia Weijmans).
 5. Carolus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Clarijs en Gertrudis Stevens).
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 28 maart 1776, gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1776 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Dingemans en Joanna Dingemans), volgt onder VIII-e.
 7. Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 april 1778 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Krijnen en Maria Danen (afwezig)).
 8. Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 oktober 1780 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Huijsmans en Dijmphna Clarijs). Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 februari 1827, op 46-jarige leeftijd met Joanna Krijnen (38 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1789, dochter van Quirijn Krijnen en Adriana van Zon.
 9. Petrus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 23 augustus 1783, gedoopt aldaar op 23 augustus 1783 (RK) (doopgetuigen waren Quirinus Krijnen en Cornelia van Gastel).

VII-f Marijnus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 3 december 1737, gedoopt te Wouw (NB) op 3 december 1737 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 2 juli 1819, 81 jaar en 211 dagen oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (VI-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 19 maart 1769 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Johanna Carelse Dingemans (19 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 2 april 1749 (RK), overleden aldaar op 19 september 1795, 46 jaar en 170 dagen oud, dochter van Carolus Marijnisse Dingemans en Lamberta Jansse Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1770 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Joanna Boenders (namens Huberta Mutsaarts)), volgt onder VIII-f.
 2. Philippus Clarijs, Filips, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 6 maart 1771 (RK) (doopgetuigen waren Carolus Dingemans en Maria Clarijs), overleden te Steenbergen op 19 januari 1829, 57 jaar en 319 dagen oud.
 3. Carolus Clarijs, Karel, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 januari 1773 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Elisabetha Dingemans (namens Maria Clarijs)), volgt onder VIII-g.
 4. Cornelis Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 25 september 1774 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Dingemans en Dijmphna Dingemans), volgt onder VIII-h.
 5. Joanna Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 20 januari 1776 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Dingemans en Catharina Dingemans).
 6. Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 april 1777 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Digmans en Maria Damen), volgt onder VIII-i.
 7. Joanna Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 29 juni 1779, gedoopt te Wouw (NB) op 29 juni 1779 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Dingemans en Cornelia Weijmans), overleden te Steenbergen op 27 februari 1862, 82 jaar en 243 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 maart 1832, op 52-jarige leeftijd met Jan Jacobusse Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 december 1771 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Mens en Antomia van Ackeren), volgt onder VIII-az.
 8. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 22 februari 1781 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Dingemans en Cornelia Mangelaars).
 9. Cornelia Clarijs, dienstbode, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 maart 1782 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Huijsmans en Cornelia van Gastel), overleden te Steenbergen op 1 september 1817, 35 jaar en 175 dagen oud.
 10. Maria Anna Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 18 juli 1784, gedoopt te Wouw (NB) op 18 juli 1784 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Joanna Rockx).
 11. Adrianus Clarijs, geboren te Wouw (NB) op 13 augustus 1786, gedoopt aldaar op 13 augustus 1786 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Huijsmans en Anna de Jong).
 12. Marijn Clarijs, geboren op 23 juni 1789, gedoopt te Wouw (NB) op 23 juni 1789 (RK) (doopgetuigen waren Quirinus Krijnen en Joanna Uijtdewillige), volgt onder VIII-j.

VII-g Joannes Bartelse Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Wouw (NB) op 25 februari 1730 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 19 juni 1794, 64 jaar en 114 dagen oud, zoon van Bartholomeus Philipse Clarijs (VI-b) en Lijsbet Janse Sledde. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 mei 1757, op 27-jarige leeftijd (1) met Petronella Leemans (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 24 februari 1732 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 6 november 1762, 30 jaar en 255 dagen oud, dochter van Adrianus Petrus Leemans en Catharina Peters van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1758 (RK) (doopgetuigen waren Elisabeth Sledde en Marinus Leemans), volgt onder VIII-k.
 2. Catharina Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1760 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Rijen en Maria Clarys), volgt onder VIII-l.
 3. Adrianus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 29 oktober 1762, overleden aldaar op 10 juli 1763, 254 dagen oud.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1765, op 35-jarige leeftijd (2) met Agatha Roosendaal (20 jaar oud), gedoopt te Oudenbosch (NB) op 16 maart 1745 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 13 maart 1812, 66 jaar en 363 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 augustus 1766, overleden aldaar op 8 februari 1823, 56 jaar en 189 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 mei 1789, op 22-jarige leeftijd met Johannes Nuggelmans (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 januari 1766.
 2. Cornelius Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 november 1767 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Cornelia van Roosendaal).
 3. Godefridus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK), volgt onder VIII-m.
 4. Fredericus Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK) (doopgetuigen waren Vincentius van Dorst en Anna van Roosendaal).
 5. Brigitta Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 9 juni 1782, overleden aldaar op 7 mei 1821, 38 jaar en 332 dagen oud.
 6. Jan Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 11 augustus 1786, volgt onder VIII-n.

VII-h Cornelia Clarijs, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 18 februari 1732 (RK), overleden te Steenbergen op 10 maart 1767, 35 jaar en 20 dagen oud, dochter van Bartholomeus Philipse Clarijs (VI-b) en Lijsbet Janse Sledde. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 september 1754, op 22-jarige leeftijd met Henricus Verkaert (47 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1707. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Verkaert, gedoopt te Steenbergen op 16 oktober 1754 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Danen en Cornelia Clarijs).
 2. Hubertus Verkaert, gedoopt te Wouw (NB) op 21 oktober 1755 (doopgetuigen waren Martinus Verkaert en Elisabeth Sledde).
 3. Anna M. Verkaert, gedoopt te Steenbergen op 3 maart 1757 (RK) (doopgetuige was Maria Clarijs).
 4. Henrica Verkaert, gedoopt te Steenbergen op 2 oktober 1758 (doopgetuigen waren Franciscus Dane en Maria Dane).
 5. Joannes Verkaert, gedoopt te Steenbergen op 7 februari 1761 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Verkaert en Joannes Danen).

VII-i Cornelius Bartelse Clarijs, wagenmaker en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 21 augustus 1734, gedoopt aldaar op 21 augustus 1734, overleden te Kruisland (NB) op 2 maart 1804, 69 jaar en 194 dagen oud, zoon van Bartholomeus Philipse Clarijs (VI-b) en Lijsbet Janse Sledde.

Van Marinus van Ooien kocht hij een blok land, gelegen in het Seggeske te Kruisland. Aan Johannes van Vlimmeren te Notendaal onder Steenbergen verkocht hij een huis, schuur en erf met wagenmakers winkel en al het daarbij behorende hout en gereedschap, gestaan aan de noordzijde van het dorp Kruisland. Van David Schindler kocht hij voor 2350 gulden een huis met schuur en 13 gemeten 287 roeden land in de polder van Kruisland. Eveneens in deze polder kocht hij van Cornelis Rietberg een perceel land van 5 gemeten 212 roeden, voor 1800 gulden. In maart 1790 ontstond er voor Cornelis Bartelen Clarijs een penibele situatie. Hij compareerde toen voor schepenen van Steenbergen, aan wie hij een brandbrief overhandigde met de volgende tekst:
Clarijs gij moet hier 20 rijksdaalders geven en die moet gij leggen tenne den Stoofweg aan de dijk. Daar zal een matie uijtgesteken zijn aen een boom, daar moet gij het geld leggen met dat briefken in een vor en dat moet er wesen binnen den tijd van twee maal 24 uuren of anders zal ik u huijs in den brand steeken. Geeft gij doet wel en anders moet gij wagten dat er van komt.
De huisvrouw van Cornelis had dit bericht op maandagmorgen 15 februari 1790 in het hoenderkot gevonden dat op de werf stond van de hoeve die zij bewoonden. Cornelis verklaarde dat hij het schrijven enige tijd onder zich gehouden had om te beproeven of hij de schrijver er van kon ontdekken. Hij was ook naar de plek gegaan waar hij het geld moest leggen en inderdaad was daar een mat of soodie werkelijk uitgestoken. Van Seija van den Berg, weduwe van Hendrik van Eijnatten, kocht Cornelis Clarijs voor 1813 gulden een perceel land van 6 gemeten in de polder van Kruisland. Aan Pieter Jan van meer verkocht hij op 23 juli 1796 de helft van een hoeve met wagenhuis, boomgaard en land op de Boutweg te Kruisland. Aan Denis Stadhouders verkocht hij 50 roeden land aan de Rozendaalseweg te Kruisland. Een hoefje, bestaande uit een huis en schuur met circa 14 gemeten land in de polder van Kruisland, verkocht hij voor 300 gulden aan Pieter van Hekelen.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 mei 1758, op 23-jarige leeftijd met Adriana Herstraten (29 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 13 december 1728, begraven te Kruisland (NB) op 11 april 1792, 63 jaar en 120 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 april 1759 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Bastiaense), overleden te Fijnaart (NB) op 25 juni 1829, 70 jaar en 82 dagen oud.
 2. Joannes Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 22 november 1760 (doopgetuigen waren Sebastianus van Heijstraaten en Elizabetha Sledden), overleden te Kruisland (NB) op 22 maart 1766, 5 jaar en 120 dagen oud.
 3. Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 22 november 1760, overleden te Steenbergen op 24 augustus 1854, 93 jaar en 275 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 augustus 1791 (getuigen waren Jacobus Wijmans en Joanna van Aert), op 30-jarige leeftijd (1) met Johannes Meurs, geboren te Kruisland (NB).
  Getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad.
  Zij is in ondertrouw gegaan op 23 december 1797 en getrouwd te Steenbergen op 7 januari 1798, op 37-jarige leeftijd (2) met Jan Goverdse Uijtdewilligen (39 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 mei 1758 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Rampaert en Angelina Hijnen), wonende te Wouw (NB), overleden te Steenbergen op 30 december 1840, 82 jaar en 228 dagen oud, zoon van Godefridus Jansse Uijtdewilligen en Cornelia Rampaert.
  (Hij is eerder getrouwd te Kruisland (NB) op 19 september 1783, op 25-jarige leeftijd met Maria van Etten, geboren te Kruisland (NB), wonende te Steenbergen, overleden voor 23 december 1797.)
 4. Philippus Corneliszoon Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 16 augustus 1765, gedoopt aldaar op 16 augustus 1765 (RK), volgt onder VIII-o.
 5. Joanna Cornelis Bartelse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 maart 1769 (doopgetuigen waren Vincentius van Dorst en Joanna Boenders (namens Agatha van Roosendaal)). Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 31 oktober 1795, op 26-jarige leeftijd met Philippus Cornelisz Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1769 (RK), volgt onder VIII-d.

VII-j Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1729 (RK), begraven te Halsteren (NB) op 13 december 1772, 43 jaar en 309 dagen oud, zoon van Willem Philipse Clarijs (VI-c) en Maria Adriaensen Daanen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 januari 1764, op 34-jarige leeftijd met Anna de Koninck (22 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 4 oktober 1741 (RK), begraven te Halsteren (NB) op 4 mei 1776, 34 jaar en 213 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 november 1764 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loenhout en Cornelia Clarijs), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Anna Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1765 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Coninck en Maria de Coninck), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 3. Henrica Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 22 oktober 1767 (RK), overleden te Steenbergen op 27 april 1840, 72 jaar en 188 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1821, op 53-jarige leeftijd met Kornelis Lodiers (64 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 17 februari 1757, overleden te Kruisland (NB) op 17 februari 1844, 87 jaar oud, zoon van Pieter Pietersen Lodiers en Maria Catharina van Ringelen.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 14 juni 1788 en getrouwd aldaar op 29 juni 1788, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Huijsmans (36 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 11 februari 1752, overleden te Kruisland (NB) op 16 mei 1811, 59 jaar en 94 dagen oud.)
 4. Joannes Clarijs, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 januari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Beeck en Wilhelmina Caes).

VII-k Cornelia Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1738 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden voor 2 maart 1779, hoogstens 40 jaar en 191 dagen oud, dochter van Willem Philipse Clarijs (VI-c) en Marijken Oliviers Vos. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 december 1763 en getrouwd aldaar op 1 januari 1764, op 25-jarige leeftijd met Jan van Loenhout (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 15 oktober 1721 (RK), overleden aldaar op 8 augustus 1781, 59 jaar en 297 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 8 december 1764 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Loenhout en Adrianus Clarijs), volgt onder VIII-p.
 2. Cornelius van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 27 januari 1766 (RK) (doopgetuigen waren Christiaan Buijsen en Anna C. Somers), overleden te Steenbergen op 24 november 1818, 52 jaar en 301 dagen oud. Hij was gehuwd met Wilhelmina Hertogh, overleden te Bergen op Zoom op 3 juli 1841.
 3. Wilhelmus van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Someren en Anna Buijsen), volgt onder VIII-q.
 4. Anna M van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 24 mei 1771 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Nijsen en Cornelia Korst).

VII-l Cornelia van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 24 september 1731 (RK), wonende aldaar, overleden te Wouw (Spellestraat) op 11 februari 1799, begraven te Wouw (NB) op 14 februari 1799, 67 jaar en 140 dagen oud, dochter van Jacobus Melsen Gaens (VI-e) en Petronilla van Ackeren. Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 25 augustus 1753 en getrouwd aldaar op 9 september 1753 (getuigen waren Joannes van Gastel en Anna van de Mierop), op 21-jarige leeftijd (1) met Petrus Augustijn (31 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 12 oktober 1721 (RK), wonende te Kruisland (NB), overleden te Wouw (Spellestraat), begraven te Wouw (NB) op 15 april 1768, 46 jaar en 186 dagen oud, zoon van Jan Antonij Augustijns en Adriana Dirckse van Gils.

Getuigen ondertrouw: Martinus van Ackeren, Cornelia van Beeck.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Augustijn, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 11 augustus 1754 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Ackeren en Cornelia Augustijns), volgt onder VIII-r.
 2. Pitronella Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 20 februari 1756 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Huijsmans en Maria van Bavel), volgt onder VIII-s.
 3. Jacoba Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 16 september 1757 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Ackeren en Anna van Ackeren).
 4. Joanna Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 26 oktober 1758 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus Luijsterborgh en Dijmphna van Gaens).
 5. Jacoba Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 9 juli 1760 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Kieboom en Antonia van Ackeren).
 6. Jan Augusteijn, geboren te Wouw (NB) op 5 juni 1762 (RK), volgt onder VIII-t.
 7. Jacoba Petrus Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 14 maart 1764 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Ackeren en Catharina van Ackeren).
 8. Martinus Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 18 februari 1767 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus van Beeck en Antonia van Ackeren).
Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 10 december 1768 en getrouwd aldaar op 26 december 1768, op 37-jarige leeftijd (2) met Cornelis Franken (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Eekeren (BelgiŽ) in het jaar 1734 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 2 februari 1811, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Franken, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 6 oktober 1769 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Francken en Adriana Augustijns), volgt onder VIII-u.
 2. Martinus Francken, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 14 december 1771 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Ruijten en Petronilla Augustijns).
 3. Jacoba Francken, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 21 oktober 1773 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Vorsselmans en Joanna Augustijns), volgt onder VIII-v.
 4. Petrus Joannes Francken, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 6 mei 1776 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Augustijns en Dijmphna van Ackeren).

VII-m Dijmphna Jacobs van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 14 april 1744 (RK), overleden aldaar op 27 december 1797, 53 jaar en 257 dagen oud, dochter van Jacobus Melsen Gaens (VI-e) en Anna Jacobise Martelmans. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 25 oktober 1767 (getuigen waren Joannes Vrients en Mijna Drijvers), op 23-jarige leeftijd met Cornelius Ruijten (28 jaar oud), gedoopt te Wouw (Oostelaar) op 15 oktober 1739 (RK) (doopgetuige was Catharina van Ackeren), overleden te Wouw (NB) op 4 april 1803, 63 jaar en 171 dagen oud, zoon van Joannes Imanse Ruijten en Elisabeth Matthijsse Pietersen van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 26 oktober 1769 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Ruijten en Anna van Ackeren).
 2. Joannes Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 19 augustus 1771 (RK) (doopgetuigen waren Dominicus Ruijten en Cornelia van Gaans), overleden te Wouw (NB) op 22 augustus 1792, 21 jaar en 3 dagen oud.
 3. Elisabetha Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 2 september 1773 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Francke en Elisabetha Ruijte).
 4. Maria Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 23 mei 1775 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Ruijten en Gertrudis Wuijts).
 5. Jacoba Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 29 augustus 1777 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Ditvors en Cornelia Claessen), volgt onder VIII-w.
 6. Anna Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 21 februari 1781 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Ruijten en Anna van Ackeren).
 7. Pieter Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar) op 27 september 1783, gedoopt te Wouw (NB) op 28 september 1783 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Paasen en Cornelia Martelmans), volgt onder VIII-x.

VII-n Joanna van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 22 juni 1738 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 4 november 1794, 56 jaar en 135 dagen oud, dochter van Jacobus Gaens (VI-g) en Maria Jansse Lodders. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 11 mei 1761, op 22-jarige leeftijd (1) met Marinus Keustermans (31 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 3 december 1729 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Kuijstermans, gedoopt te Wouw (NB) op 17 februari 1762 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 29 januari 1765, 2 jaar en 347 dagen oud.
 2. Jacobus Keustermans, gedoopt te Wouw (NB) op 15 oktober 1764 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Keustermans en Maria van Gaans), volgt onder VIII-y.
 3. Maria Kuijstermans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 5 januari 1767 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Backer en Catharina van Ackeren).
 4. Simon Kuijstermans, gedoopt te Wouw (NB) op 21 januari 1769 (RK), volgt onder VIII-z.
 5. Maria Anna Keustermans, gedoopt te Wouw (NB) op 31 maart 1770 (RK) (doopgetuigen waren Walterus van den Bergh en Catharina van Gaans), volgt onder VIII-aa.
 6. Cornelius Keustermans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 3 juni 1773 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus de Backer en Petronilla Huijgens).
 7. Cornelia Kuijstermans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 maart 1775 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Engelen en Petronilla van Gaans), overleden te Princenhage op 4 februari 1818, 42 jaar en 325 dagen oud. Zij was gehuwd met Bastiaan Stevens.
Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland op 21 augustus 1779 en getrouwd te Wouw op 5 september 1779, op 41-jarige leeftijd (2) met Adrianus Christiaense Huijsmans.

VII-o Catharina van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 23 december 1745 (RK), wonende te Kruisland (NB), overleden op 6 april 1784, 38 jaar en 105 dagen oud, dochter van Jacobus Gaens (VI-g) en Maria Jansse Lodders. Zij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 28 mei 1774 en getrouwd te Kruisland (NB) op 12 juni 1774, op 28-jarige leeftijd met Leonardus Delwarel (26 jaar oud), gedoopt te Barendrecht (BelgiŽ) op 16 oktober 1747 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Steenbergen op 27 april 1797, 49 jaar en 193 dagen oud.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 15 november 1784 en getrouwd aldaar op 28 november 1784, op 37-jarige leeftijd met Elisabeth van Gansen (24 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1760, overleden te Steenbergen op 1 september 1792, 32 jaar oud. Hij is later getrouwd te Steenbergen op 7 maart 1793, op 45-jarige leeftijd met Dijmpna Slootmans (31 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 17 december 1761 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Lodiers en Jacobus Elsackers).) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 26 mei 1775 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Maria Tunders), volgt onder VIII-ab.
 2. Jacoba Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1777 (RK) (doopgetuigen waren Crispinus Dellemarel en Petronilla van Gaans).
 3. Maria Catharina Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 26 september 1780 (RK) (doopgetuigen waren Rumoldus Dellemarel en Maria Heijnen), volgt onder VIII-ac.
 4. Leonardus Delwarel, gedoopt te Steenbergen op 21 december 1783 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Doggen en Joanna van Gaans), volgt onder VIII-ad.

VII-p Anna Cornelia van Gaans, arbeidster, gedoopt te Steenbergen op 13 oktober 1746 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 18 juni 1809, 62 jaar en 248 dagen oud, dochter van Cornelius van Gaens (VI-h) en Petronilla Slockers. Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 november 1777, op 31-jarige leeftijd met Daniel Voorheijen (40 jaar oud), soldaat en arbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1737 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 10 september 1828, 91 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 12 mei 1779 (RK) (doopgetuige was Anna Maria van Gaens), volgt onder VIII-ae.
 2. Petronilla Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 18 februari 1782 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Cornelia Visschers), volgt onder VIII-af.
 3. Kornelis Voorheijen, geboren te Heerle (NB) op 20 juli 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 20 juli 1785 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Adriana Gabriels), volgt onder VIII-ag.

VII-q Cornelia Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 maart 1743 (RK), overleden voor 1785, hoogstens 42 jaar oud, dochter van Cornelius Muijsers en Helena Gaens (VI-j). Zij is in ondertrouw gegaan op 27 november 1762 en getrouwd te Wouw (NB) op 13 december 1762 (getuigen waren Joannes Jonckers en Theresia du Pont), op 19-jarige leeftijd met Aegidius Ceustermans ook genaamd Daniel Coostermans, wonende te Gastel.

Getuigen ondertrouw: Henricus de Backer en Joanna Ceustermans.
Uit dit huwelijk:
 1. Godefridus Ceustermans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 22 augustus 1765 (doopgetuigen waren Joannes Keustermans en Maria Keustermans).
 2. Cornelia Ceustermans, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 20 augustus 1767 (doopgetuigen waren Joannes Wouters en Joanna van Polfliet).
 3. Joanna Ceustermans, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 8 oktober 1769 (doopgetuigen waren Leonardus Hoendervangers en Antonia van den Elst).
 4. Anna Maria Ceustermans, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 16 oktober 1771 (doopgetuigen waren Joannes Kerstens en Adriana van Loock (namens Cornelia Lievens)).
 5. Antonia Ceustermans, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 25 december 1774 (doopgetuigen waren Petrus Kerstens en Petronilla Princen (namens Antonia van den Helst)).
 6. Anna Maria Ceustermans, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt te Wouw (NB) op 21 februari 1778 (doopgetuigen waren Henricus de Backer en Helena Cijnstermans).
 7. Cornelius Ceustermans, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt te Wouw (NB) op 19 april 1782 (doopgetuigen waren Bernardus Jongenelen en Cornelia Coostermans). Hij is getrouwd te Breda op 28 februari 1839, op 56-jarige leeftijd met Maria Anna Ros (43 jaar oud), geboren te Breda, gedoopt op 3 juni 1795 (RK) (doopgetuigen waren Maria Anna Kabergh en Helena Hijmans), dochter van Antonius Ros en Adriana Coene.

VII-r Gertrudis van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 17 maart 1732 (RK), overleden te Heerle (NB) op 24 februari 1803, begraven te Wouw (NB) op 24 februari 1803, 70 jaar en 344 dagen oud, dochter van Petrus Gaspar Jacobs Gaens (VI-m) en Maria van Rijen. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 3 december 1763 en getrouwd aldaar op 18 december 1763 (getuigen waren Joannes Vrients en Petrus Janssens), op 31-jarige leeftijd met Petrus Nelen (33 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 19 februari 1730 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Cornelissen de Jongh en Catharina Janssen Buijsen), wonende te Wouw (NB), overleden voor 24 februari 1803, hoogstens 73 jaar en 5 dagen oud, zoon van Joannes Adriaenssen Nelen en Cornelia Mantens van Opdorp. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Peeter Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 maart 1766 (RK) (doopgetuigen waren Michael van Geel en Petronilla Suijckerbuijck (namens C. van Opdorp)), volgt onder VIII-ah.
 2. Petronella Neelen, gedoopt te Wouw (NB) op 31 januari 1768 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Cornelia van Meel), volgt onder VIII-ai.
 3. Cornelius Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 februari 1773 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Joanna van Meel). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 17 oktober 1805, op 32-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Dingena Nelen (32 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 10 februari 1773, gedoopt aldaar op 10 februari 1773 (RK), overleden voor 1807, hoogstens 34 jaar oud, dochter van Henricus Janssen Adriaenssen Nelen en Adriana Wuijts. Hij is getrouwd te Nispen (NB) op 21 juni 1807, op 34-jarige leeftijd (2) met Maria Catharina van Heijbeeck (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 28 april 1779, dochter van Petrus van Heijbeek en Maria Broos.
 4. Petrus Neelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 februari 1773 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Nelen en Petronilla Suijckerbuijck).

VII-s Elisabetha Gommeren, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 21 oktober 1725 (RK), begraven te Nispen op 15 september 1808, 82 jaar en 330 dagen oud, dochter van Adrianus Pieterse Gommers en Anna Gasperse Gaens (VI-n). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 15 oktober 1752 (getuigen waren Petrus van der Jonckheijt en Aegidius van den Brande), op 26-jarige leeftijd met Cornelius Mantens van Dorst (34 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 16 februari 1718 (RK), overleden aldaar op 22 juni 1778, begraven te Nispen-Essen (op het Kerkhof) op 22 juni 1778, 60 jaar en 126 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 4 maart 1754 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Gommers en Petronilla van Dijck), volgt onder VIII-aj.
 2. Anthonius van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 7 december 1755 (RK) (doopgetuigen waren Dijmpna Vincenten en Amandus van Dorst).
 3. Gertrudis van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 8 september 1757 (RK) (doopgetuigen waren Maria Nieuwlaet (namens Maria Buijsen) en Anna Gommers), volgt onder VIII-ak.
 4. Cornelia van Dorst, gedoopt te Nispen-Essen op 14 augustus 1759 (RK).
 5. Cornelius van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 7 mei 1762 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Dorst en Maria van Dorst).
 6. Joannes van Dorst, geboren te Nispen-Essen (achterhoek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 april 1764 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Dorst en Maria Gommeren), volgt onder VIII-al.
 7. Adrianus van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 14 februari 1767 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Nieuwlaet en Anna Groffens).

VII-t Peteronilla van Gaens, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 26 november 1751 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1823, 71 jaar en 172 dagen oud, dochter van Jacobus Gaspars Gaens (VI-o) en Catharina Linderse van Ackeren. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 28 maart 1778 en getrouwd aldaar op 12 april 1778 (getuigen waren Joannes Vrins en Joannes Leenaers), op 26-jarige leeftijd met Cornelius Hoogemoet (24 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 mei 1753 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Hoogemoet (afwezig) en Elisabetha van Hoof), overleden te Wouw (NB) op 5 februari 1798, begraven aldaar op 7 februari 1798, 44 jaar en 262 dagen oud, zoon van Guilelmus Cornelissen Hoogemoet en Elisabetha de Weert.

Getuigen ondertrouw: Joannes Hoogemoet, Helena van Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronilla Hoogemoet, arbeidster, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 14 november 1781 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Noorden en Catharina van Ackeren), ongehuwd overleden te Wouw (NB) op 29 juni 1843, 61 jaar en 227 dagen oud.
 2. Catharina Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op 22 november 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 22 november 1785 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Pauwels en Leonardus Kieboom), volgt onder VIII-am.
 3. Leonardus Hoogemoet, arbeider, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 5 juni 1791 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemoet en Cornelia van Gaans), overleden te Wouw (NB) op 6 maart 1853, 61 jaar en 274 dagen oud.
 4. Joanna Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op 18 december 1794, gedoopt te Wouw (NB) op 18 december 1794 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Bogers en Joannes van Tiggelen).

VII-u Josina Veraert, gedoopt te Steenbergen op 3 juni 1743 (RK), overleden aldaar op 18 februari 1812, 68 jaar en 260 dagen oud, dochter van Cornelius Veraert en Helena Gaens (VI-p). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 augustus 1767, op 24-jarige leeftijd met Henricus van Wesel (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 12 juli 1742 (RK) (doopgetuigen waren Joanna de Jongh en Adrianus van Litsen), overleden te Steenbergen op 8 augustus 1809, 67 jaar en 27 dagen oud, zoon van Henricus van Wesel en Joanna Jacobs van Litsen, Janneke. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius van Wesel, gedoopt te Steenbergen op 22 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Litse en Adrianus Veraert).
 2. Joannes van Wesel, gedoopt te Steenbergen op 31 mei 1769 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Buijten en Helena van Gaens).
 3. Adrianus van Wesel, gedoopt te Steenbergen op 12 februari 1771 (RK) (doopgetuige was Joannes Doggen).
 4. Cornelia van Wesel, gedoopt te Steenbergen op 17 mei 1773 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Agtmaal en Maria van Buijten).
 5. Joanna van Wezel, gedoopt te Steenbergen op 5 februari 1776 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Doggen en Joanna Doggen).
 6. Kornelis van Wesel, gedoopt te Steenbergen op 13 september 1777 (RK) (doopgetuigen waren Gasper van Gaans en Maria Doggen), volgt onder VIII-an.
 7. Jacobus Hendrikse van Wezel, gedoopt te Steenbergen op 19 november 1779 (RK) (doopgetuigen waren Goverdus Droogen en Maria van Wezel), volgt onder VIII-ao.

VII-v Joannes Jacobs van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 14 augustus 1745 (RK), zoon van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (VI-q) en Cornelia de Jongh. Hij is getrouwd te Steenbergen op 9 januari 1773, op 27-jarige leeftijd met Maria de Jongh (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 21 december 1773 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Engelen en Helena Doggen), volgt onder VIII-ap.
 2. Cornelius van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 29 december 1774 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaans en Maria van Gils), volgt onder VIII-aq.
 3. Godefridus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 26 oktober 1776 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaans en Joanna de Jong).
 4. Maria van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 2 januari 1778 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Teunders en Adriana de Jong).
 5. Dorothea van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 31 mei 1779 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Jongh en Joanna Meulders), begraven te Steenbergen op 11 maart 1784, 4 jaar en 285 dagen oud.
 6. Benedictus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 7 januari 1782 (RK) (doopgetuigen waren Dominicus van Gaans en Helena Hogemoet).
 7. Martinus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 22 april 1784 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Hagenaars en Nicolaas de Jongh).
 8. Martinus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 22 augustus 1785 (RK) (doopgetuigen waren Martinus de Jongh en Jacoba van Balen).
 9. Helena van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 18 juni 1787 (uijten) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaans en Anna Engelen).
 10. Anna van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 22 augustus 1788 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Teunders en Adriana de Jongh).

VII-w Dominicus van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Steenbergen op 3 april 1752 (RK), begraven te Kruisland (NB) op 21 juli 1796, 44 jaar en 109 dagen oud, zoon van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (VI-q) en Cornelia Hoendervangers. Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 11 mei 1776 en getrouwd aldaar op 28 mei 1776, op 24-jarige leeftijd met Helena Hoogemoet (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 3 oktober 1749 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adriaense Geerts en Anna Heijmans (namens Maria Heijboers)), overleden te Steenbergen op 24 september 1824, 74 jaar en 357 dagen oud, dochter van Petrus Cornelissen Hoogemoet en Joanna Adriaensen Pauwels. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 januari 1777 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Noorden en Joanna Pauwels).
 2. Cornelius van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 januari 1777 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens en Maria van Gils).
 3. Anna Cornelia van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 5 maart 1778 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gaens en Maria Hoogemoet), volgt onder VIII-ar.
 4. Petrus van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 april 1780 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Noorden en Anna Maria van Gastel), volgt onder VIII-as.
 5. Elizabeth D. van Gaens, geboren te Kruisland (NB) op 29 februari 1784, gedoopt te Wouw (NB) op 29 februari 1784 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Claasen en Petronilla Huijgens), volgt onder VIII-at.
 6. Adriana van Gaens, geboren te Kruisland (Engelseweg) op 13 maart 1786, gedoopt te Wouw (NB) op 13 maart 1786 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Jansen de Bruijn en Anna Catharina Everden).
 7. Jan van Gaans, geboren te Kruisland (NB) op 18 augustus 1788, gedoopt te Wouw (NB) op 18 augustus 1788 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaans en Jacoba Molenaars), volgt onder VIII-au.
 8. Adrianus van Gaans, geboren te Kruisland (Engelseweg), gedoopt te Wouw (NB) op 6 november 1790 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemoet en Maria van Gaens), volgt onder VIII-av.
 9. Marinus van Gaens, geboren te Wouw (NB) op 4 juni 1792, gedoopt aldaar op 4 juni 1792 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Aers en Anna Maria Hoogemoet), volgt onder VIII-aw.

VII-x Maria A. van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 januari 1771 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 26 april 1817, 46 jaar en 114 dagen oud, dochter van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (VI-q) en Maria van Gils. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen en getrouwd aldaar op 17 april 1802, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelis C. Mulders (RK), overleden voor 28 december 1805. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Mulders, gedoopt te Kruisland (NB) op 22 februari 1803 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Mulders en Adriana van Gaens).
 2. Cornelis J. Mulders, gedoopt te Kruisland (NB) op 22 februari 1803 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Mulders en Anna C. de Graef), begraven te Kruisland (NB) op 28 februari 1803, 6 dagen oud.
 3. Cornelius Mulders, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 maart 1804 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Mulders en Adriana van Gaens).
Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 28 december 1805 en getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 12 januari 1806, op 35-jarige leeftijd (2) met Adriaan Embregts (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 27 oktober 1811. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Embregts, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 26 november 1806 (RK).
 2. Cornelia Embregts, gedoopt te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 11 mei 1810 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1885, 74 jaar en 272 dagen oud. Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 10 oktober 1837, op 27-jarige leeftijd met Arnoldus van Eekelen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB).
 3. Maria Embregts, gedoopt te Ud en Nieuw Gastel (NB) op 11 mei 1810 (RK).
 4. Eva Embregts (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 27 april 1817.

VII-y Adriana van Gaens, arbeidster, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 25 mei 1773 (RK), overleden aldaar op 12 augustus 1839, 66 jaar en 79 dagen oud, dochter van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (VI-q) en Maria van Gils. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 24 december 1803 en getrouwd aldaar op 8 januari 1804, op 30-jarige leeftijd met Joannes Wilhelmus Elias (37 jaar oud), dagloner, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 augustus 1766 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Molenaars en Maria Bisschop), overleden te Roosendaal en Nispen op 26 juni 1842, 75 jaar en 306 dagen oud, zoon van Wilhelmus Elias en Jacomijna Molenaers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Elias, gedoopt te Kruisland (NB) op 10 juni 1806 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Elias en Maria van Gaens), volgt onder VIII-ax.
 2. Johannes W. Elias, gedoopt te Kruisland (NB) op 23 januari 1808 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Embregts en Maria Elias).
 3. Maria Elias, gedoopt te Kruisland (NB) op 9 april 1809 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gaens, Antonia Koens en Petronilla Martelmans), volgt onder VIII-ay.
 4. Willem Elias, arbeider, geboren te Steenbergen op 11 februari 1813 (RK), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 9 oktober 1846, 33 jaar en 240 dagen oud.
 5. Adriaan Elias, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op 8 maart 1819 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Embregts en Maria Elias), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 20 april 1847, 28 jaar en 43 dagen oud.

VII-z Anna Maria Gasperse van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 maart 1752 (RK), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Wouw (NB) op 7 augustus 1824, 72 jaar en 156 dagen oud, dochter van Gasparis van Gaens (VI-r) en Antonia Lindersen van Ackeren. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 10 maart 1770 en getrouwd aldaar op 25 maart 1770 (getuigen waren Joannes Vrients en Bernardus van Herp), op 18-jarige leeftijd met Jacobus Jansse Mens (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom (Buitenpoorterij), gedoopt te Bergen op Zoom op 22 september 1739 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Verschueren en Herdrina Reijgermans), wonende te Moerstraten (NB), overleden aldaar op 30 december 1807, begraven te Wouw (NB) op 30 december 1807, 68 jaar en 99 dagen oud, zoon van Johannes Antonisse Mens en Petronella Adriaensse Verschueren.

Overleden te Moerstraten, gehuwd; weldoener van de kerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Jacobusse Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 december 1771 (RK), volgt onder VIII-az.
 2. Petronilla Jacobus Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 oktober 1773 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus van Overvelt en Adriana Gijsen), volgt onder VIII-ba.
 3. Gasper Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 april 1775 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Mens en Antonia Mens), volgt onder VIII-bb.
 4. Leonardus Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 mei 1777 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Ackeren en Joanna van den Boom), overleden te Halsteren (NB) op 16 februari 1852, 74 jaar en 268 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 mei 1812, op 34-jarige leeftijd met Pieternella van de Kar (28 jaar oud), geboren te Ns op 29 november 1783, gedoopt te Wouw (NB) op 30 november 1783 (doopgetuigen waren Joannes Kortens en Cornelia Disco), overleden te Wouw (NB) op 17 juli 1861, begraven te Heerle (NB) op 20 juli 1861, 77 jaar en 230 dagen oud.
 5. Adrianus Mens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 september 1779 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Geijsen en Helena van Gaens), volgt onder VIII-bc.
 6. Joanna Mens, geboren te Wouw (NB) op 8 augustus 1783, gedoopt aldaar op 8 augustus 1783 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Elste en Elizabeth Luijckx), volgt onder VIII-bd.
 7. Antonia Mens, geboren te Moerstraten (NB) op 8 januari 1786, gedoopt te Wouw (NB) op 8 januari 1786 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus van Ackeren en Adriana van Overvelt), volgt onder VIII-be.
 8. Cornelius Mens, geboren te Moerstraten (NB) op 8 februari 1788, gedoopt te Wouw (NB) op 9 februari 1788 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Mens en Jacoba de Wael).
 9. Antonius Mens, geboren te Moerstraten (NB) op 3 augustus 1790, gedoopt te Wouw (NB) op 3 augustus 1790 (RK) (doopgetuigen waren Gabriel Mens en Maria Laenen), volgt onder VIII-bf.
 10. Cornelia Mens, geboren te Moerstraten (NB) op 11 maart 1793, gedoopt te Wouw (NB) op 11 maart 1793 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Mens en Anna Hoptenbrouwer), volgt onder VIII-bg.
 11. Jacobus Mens, geboren te Moerstraten (NB) op 17 februari 1797, gedoopt te Wouw (NB) op 17 februari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Overvelt en Maria van Son).

VIII-a Adriana Clarijs, naaister, gedoopt te Wouw (NB) op 17 mei 1746 (RK), overleden aldaar op 15 oktober 1828, 82 jaar en 151 dagen oud, dochter van Laurentius Clarijs (VII-a) en Adriana Christiaanse van Roij.

Adriana Clarijs patent-akte in 1806 Wouw afgegeven in 1806 aan Adriana Clarijs : akte van patent : naaister.
Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 8 augustus 1778 en getrouwd aldaar op 24 augustus 1778, op 32-jarige leeftijd (1) met Christophorus Mulders, geboren te Erfurt (Duitsland), overleden voor 10 september 1796. Uit dit huwelijk:
 1. Laurina Muller, arbeidster, gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1779 (doopgetuige was Adriana van Roij), ongehuwd overleden te Wouw (NB) op 24 september 1826, 47 jaar en 140 dagen oud.
 2. Petronilla Muller, gedoopt te Wouw (NB) op 14 mei 1781 (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Joanna Kouwenbergh (namens Petronilla Clarijs)), overleden te Wouw (NB) op 7 september 1847, 66 jaar en 116 dagen oud.
 3. Cornelia Muller, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 14 mei 1781 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Joanna Kouwenberg).
Zij is in ondertrouw gegaan op 10 september 1796 en getrouwd te Wouw (NB) op 25 september 1796 (getuigen waren Joannes Vrients en Jacoba Fabri), op 50-jarige leeftijd (2) met Jacobus van Immeren, geboren te Roosendaal, wonende te Wouw (NB).

VIII-b Joanna Adriaanse Boenders, gedoopt te Kruisland (NB) op 29 oktober 1750 (RK), dochter van Adrianus Boenders en Cornelia Jansse Clarijs (VII-d). Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 april 1771 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Jan Janse van Etten (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 1 oktober 1745, zoon van Joannes van Etten en Adriana Martelmans.

Weesboek Steenbergen, inv. 2250, 7.3.1795, vertoont testament van Jan Janse van Etten en zijn huijsvrouw Johanna Adriaanse Boenders, gepasserd voor Not. Clement 5.2.1772.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1770, gedoopt aldaar (RK), volgt onder IX-a.
 2. Marijnus van Etten, gedoopt te Steenbergen op 20 maart 1775 (RK) (doopgetuigen waren Petrus de Bruijn en Josina Gadder).
 3. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1776, gedoopt aldaar op 21 oktober 1776 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Etten en Petronilla van Rooij), volgt onder IX-b.
 4. Adriana van Etten, geboren te Halsteren (NB) op 11 juni 1786 (doopgetuigen waren Cornelius van Gunst en Catharina Krijnen), volgt onder IX-c.

VIII-c Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 december 1766 (RK), overleden te Steenbergen op 7 januari 1836, 69 jaar en 37 dagen oud, dochter van Cornelis Jansse Clarijs (VII-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1795, op 28-jarige leeftijd met Marijn Mangelaars (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 januari 1762, overleden aldaar op 7 januari 1836, 73 jaar en 360 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 17 september 1796 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Cornelia van Amstel), volgt onder IX-d.
 2. Philippus Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 24 september 1797 (doopgetuigen waren Dimpna Dingemans en Adrianus Mangelaers).
 3. Dimpna Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 12 januari 1799 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Cornelis Koenraad).
 4. Joanna Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 februari 1800 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Clarijs en Antonetta Tirions), volgt onder IX-e.
 5. Jan Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 1 augustus 1801 (RK) (doopgetuigen waren Carolus C.J. Clarijs en Adriana Valkerburg), volgt onder IX-f.
 6. Marijnis Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 9 december 1802 (RK) (doopgetuigen waren Joanna B. Clarijs en Antonetta Tijrions).
 7. Anna Cornelia Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 27 maart 1804 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Joanna Huijsmans), overleden te Steenbergen op 12 februari 1868, 63 jaar en 322 dagen oud.

VIII-d Philippus Cornelisz Clarijs, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1769 (RK), overleden te Steenbergen op 19 januari 1829, 59 jaar en 157 dagen oud, zoon van Cornelis Jansse Clarijs (VII-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 31 oktober 1795, op 26-jarige leeftijd met Joanna Cornelis Bartelse Clarijs (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 1 maart 1769, dochter van Cornelius Bartelse Clarijs (VII-i) en Adriana Herstraten. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 4 februari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Cornelia C. Clarijs).
 2. Dimpna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 4 november 1798 (RK) (doopgetuige was Cornelis C.J. Clarijs).
 3. Carolina Clarijs, geboren te Steenbergen op 4 november 1798. Zij is getrouwd op 10 juni 1830, op 31-jarige leeftijd met Henricus Hermus (27 jaar oud), geboren te Klundert (NB) op 6 februari 1803.
 4. Dimpna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 18 januari 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Dimpna Clarijs).
 5. Cornelius Andreas Clarijs, priester, geboren te Fijnaart (NB) op 10 januari 1803, overleden te Willemstad (NB) op 6 februari 1849, begraven te Fijnaart (NB), 46 jaar en 27 dagen oud.
 6. Anna Maria Adriana Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) op 25 maart 1805.
 7. Joannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1807, volgt onder IX-g.

VIII-e Cornelis Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 28 maart 1776, gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1776 (RK), zoon van Cornelis Jansse Clarijs (VII-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 9 februari 1812, op 35-jarige leeftijd met Maria Meurs (34 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 juni 1777, overleden te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 17 mei 1831, 53 jaar en 325 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 22 november 1812, volgt onder IX-h.
 2. Pieternella Clarijs, landbouwster, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 5 november 1814. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 2 mei 1836, op 21-jarige leeftijd met Jean Lokker (24 jaar oud), landman, geboren te Kerkwerve op 11 november 1811, zoon van Cornelis Lokker en Johanna Buize.
 3. Dijmphna Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 28 mei 1817, volgt onder IX-i.

VIII-f Joannes Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1770 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 9 februari 1810, 40 jaar en 1 dag oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (VII-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 8 december 1798 en getrouwd te Roosendaal op 30 december 1798, op 28-jarige leeftijd met Catharina Marijnisse Hagenaars (23 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 6 augustus 1775 (RK), overleden te Steenbergen op 19 maart 1847, 71 jaar en 225 dagen oud, dochter van Marinus Linders Hagenaers en Anna Vergroesen.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 8 september 1814, op 39-jarige leeftijd met Petrus Maas (28 jaar oud), metselaar, geboren te Bergen op Zoom op 6 oktober 1785, overleden te Steenbergen op 26 augustus 1827, 41 jaar en 324 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Clarijs, landbouwersknecht, gedoopt te Roosendaal op 26 januari 1800 (RK), overleden te Steenbergen op 23 december 1826, 26 jaar en 331 dagen oud.
 2. Johanna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 14 augustus 1803 (RK).
 3. Anna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 21 oktober 1805 (RK) (doopgetuigen waren Dijmphna Hagenaars en Wilhelmina van Tilburg), volgt onder IX-j.
 4. Jan Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 15 augustus 1808, gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1808 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Haegenaers, Cornelia Clarijs en Joanna Uijtdewilligen), volgt onder IX-k.

VIII-g Carolus Clarijs, Karel, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 januari 1773 (RK), zoon van Marijnus Jansse Clarijs (VII-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 december 1814, op 41-jarige leeftijd met Elizabeth Kostermans (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1792. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, volgt onder IX-l.
 2. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 januari 1822, volgt onder IX-m.
 3. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 april 1824.

VIII-h Cornelis Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 25 september 1774 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 28 februari 1845, 70 jaar en 156 dagen oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (VII-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 december 1813, op 39-jarige leeftijd met Cornelia van Reijen (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 februari 1789, overleden te Halsteren (NB) op 18 juni 1847, 58 jaar en 132 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juli 1814, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 27 oktober 1878, 64 jaar en 98 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 april 1858, op 43-jarige leeftijd met Nicolaas van Meel (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 november 1816 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 3 september 1889, 72 jaar en 281 dagen oud, zoon van Jan van Meel en Cornelia van Bavel.
  (Hij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 10 april 1842, op 25-jarige leeftijd met Petronella Zandvliet (40 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1802, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 21 maart 1854, 52 jaar oud. Hij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 7 juli 1854, op 37-jarige leeftijd met Adriana Huibrechts (29 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 1 februari 1825 (doopgetuigen waren Piet de Graauw en Jan Kools), wonende te Steenbergen, overleden te Halsteren (NB) op 29 november 1857, 32 jaar en 301 dagen oud, dochter van Jacobus Huibrechts en Johanna Verbogt.)
 2. Maria Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 1 december 1816.
 3. Marijn Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 augustus 1819, volgt onder IX-n.
 4. Pieter Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 14 februari 1821 (RK), volgt onder IX-o.

VIII-i Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 april 1777 (RK), overleden te Fijnaart (NB) op 4 oktober 1837, 60 jaar en 159 dagen oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (VII-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd voor 1811, op hoogstens 34-jarige leeftijd (1) met Maria van Reijen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 14 februari 1811.
 2. Marijn Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1812, volgt onder IX-p.
Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 mei 1821, op 44-jarige leeftijd (2) met Maria Elsiabeth Gorissen (37 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1784, overleden aldaar op 29 april 1822, 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Anthoni Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 22 april 1822, overleden aldaar op 22 april 1822.
Hij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 16 juli 1825, op 48-jarige leeftijd (3) met Maria Catharina Nuijts, geboren te Wouw (NB), overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 25 augustus 1825. Hij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 23 februari 1829, op 51-jarige leeftijd (4) met Elisabeth Santbergen (39 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1790, dochter van Antonie Santbergen en Anna Verbaten. Uit dit huwelijk:
 1. Antonie Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 januari 1832.
 2. Anna Clarijs, overleden te Oudenbosch (NB) op 14 januari 1874.

VIII-j Marijn Clarijs, wagenmaker, geboren op 23 juni 1789, gedoopt te Wouw (NB) op 23 juni 1789 (RK), overleden te Steenbergen op 18 september 1860, 71 jaar en 87 dagen oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (VII-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 27 juni 1831, op 42-jarige leeftijd met Antonia Santberg (35 jaar oud), gedoopt te Standdaarbuiten (NB) op 24 augustus 1795, dochter van Antonie Santbergen en Anna Verbaten. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1832.
 2. Antonij Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 september 1837.

VIII-k Lambertus Clarijs, wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1758 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 25 januari 1823, 65 jaar en 10 dagen oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (VII-g) en Petronella Leemans. Hij was gehuwd met Helena Jurgens, geboren te Nieuwenhagen (Limburg) in het jaar 1768 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 1 februari 1848, 80 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 januari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Catharina Clarijs), volgt onder IX-q.
 2. Godefridus Clarijs, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 augustus 1793 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Clarijs en Cornelia Clarijs).
 3. Pieter Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 november 1795 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jorgen en Elizabetha Clarijs), volgt onder IX-r.
 4. Lambertus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 december 1797 (RK), overleden te Breda op 15 november 1847, 49 jaar en 347 dagen oud.
 5. Petronilla Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 7 juli 1799 (RK), volgt onder IX-s.
 6. Elisabeth Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 9 juli 1801 (RK), overleden aldaar op 28 oktober 1814, 13 jaar en 111 dagen oud.
 7. Cornelius Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1803 (RK).
 8. Christianus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 28 april 1805 (RK), volgt onder IX-t.
 9. Adriana Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1807 (RK).
 10. Catharina Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1807 (RK), volgt onder IX-u.
 11. Anna Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 maart 1810 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Clarijs en Anna van Rijen).

VIII-l Catharina Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1760 (RK), overleden aldaar op 14 december 1809, 49 jaar en 154 dagen oud, dochter van Joannes Bartelse Clarijs (VII-g) en Petronella Leemans. Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 12 januari 1788 en getrouwd aldaar op 27 januari 1788, op 27-jarige leeftijd met Joannes Theodorus Veraart, geboren te Bergen op Zoom, wonende aldaar, overleden aldaar op 19 juni 1829. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 december 1788 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Veraart en Agatha van Roosendaal).
 2. Maria Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 9 januari 1790 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Schoutens). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 juli 1814, op 24-jarige leeftijd met Maximilianus Theodorus Karel Michiel (24 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1790, zoon van Johannes Karel Lodewijk David Simplix Michiel en Johanna Gambart.
 3. Joanna Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 augustus 1792 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Clarijs en Joanna Veraart).
 4. Joannes Christianus Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 6 oktober 1794 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Veraart en Elizabetha Clarijs), overleden te Bergen op Zoom op 10 januari 1865, 70 jaar en 96 dagen oud.
 5. Petrus Veraart, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1799, overleden aldaar op 15 januari 1873, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 februari 1828, op 29-jarige leeftijd met Antonia van Riel (23 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1805.
 6. Cornelia Veraart, overleden te Bergen op Zoom op 17 juni 1852.
 7. Anna Veraart, overleden te Bergen op Zoom op 2 april 1872.

VIII-m Godefridus Clarijs, zadelmaker, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK), overleden te Steenbergen op 20 januari 1848, 76 jaar en 140 dagen oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (VII-g) en Agatha Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 december 1794, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Jansen (24 jaar oud), gedoopt te Gastel in het jaar 1770, overleden te Steenbergen op 18 januari 1811, 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 maart 1795, gedoopt te Wouw (NB) op 29 maart 1795 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Clarijs en Maria Jansen), volgt onder IX-v.
 2. Adrianus Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 januari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Agatha van Rosendaal en Cornelius Jansen).
 3. Anna Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 16 september 1798 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Clarijs en Anna Clarijs).
 4. Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 23 november 1800 (doopgetuigen waren Adrianus Clarijs en Elisabeth Clarijs), volgt onder IX-w.
 5. Adriana Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 12 september 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Adriana Clarijs).
 6. Elisabeth Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1806 (RK) (doopgetuigen waren Joannes D. Veraart en Elisabeth Jansens), volgt onder IX-x.
 7. Anna Philippina Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 29 april 1808 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Clarijs en Anna van Rijen), volgt onder IX-y.
 8. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 januari 1811.
Hij was gehuwd (2) met Joanna van Bemden, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1789 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1806 (RK).
 2. Jacobus Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 september 1813 (RK), volgt onder IX-z.
 3. Pieter Frans Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1815 (RK).
 4. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 mei 1817 (RK).
 5. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 11 november 1818 (RK).
 6. Godefried Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 mei 1820 (RK).
 7. Petronilla Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 maart 1822 (RK).
 8. Petronilla Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 juni 1823 (RK).
 9. Agatha Brigitta Clarijs, geboren te Steenbergen op 31 mei 1825 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1853, op 28-jarige leeftijd met Kornelis Boets (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 augustus 1830.
 10. Cornelia Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 24 februari 1828 (RK).

VIII-n Jan Clarijs, zadelmaker, geboren te Bergen op Zoom op 11 augustus 1786, overleden te Steenbergen op 21 mei 1828, 41 jaar en 284 dagen oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (VII-g) en Agatha Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenderen (Gelderland) op 21 april 1813, op 26-jarige leeftijd met Joanna Mulder (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Zeddam op 17 juni 1789, overleden te Steenbergen op 23 december 1834, 45 jaar en 189 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1814 (RK), volgt onder IX-aa.

VIII-o Philippus Corneliszoon Clarijs, bouwman op de Noordhoeve en landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 16 augustus 1765, gedoopt aldaar op 16 augustus 1765 (RK), overleden te Steenbergen op 24 december 1832, 67 jaar en 130 dagen oud, zoon van Cornelius Bartelse Clarijs (VII-i) en Adriana Herstraten.

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 5 december 1849 Kruisland. Inhoud akte : testament van Maria Catharina Uijtdewilligen, weduwe van Philippus Clarijs Corneliszoon, wonende te Kruisland onder Steenbergen.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 november 1808, op 43-jarige leeftijd met Maria Catharina Uijtdewilligen (33 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 19 oktober 1775 (RK) (doopgetuigen waren Govardus Uijtdewilligen en Gertrudis A. Stevens), overleden te Kruisland (NB) op 31 maart 1850, 74 jaar en 163 dagen oud, dochter van Petrus Jansse Uijtdewilligen en Elizabeth C. Dingemans.
Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op vrijdag 28 juni 1844 Steenbergen. Inhoud akte: publieke verpachting ten verzoeke van Johanna Huijsmans, weduwe van Antonij Verheijen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, weduwe van Philip Clarijs te Steenbergen, van hooigras aldaar, opbrengst fl. 344,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 27 maart 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewillige en Cornelia Clarijs), overleden te Steenbergen op 14 december 1813, 3 jaar en 262 dagen oud.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 juli 1811 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1889, 77 jaar en 242 dagen oud.
 3. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1812 (RK), volgt onder IX-ab.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 30 juni 1814 (RK), wonende te Roosendaal en te Steenbergen, overleden te Kruisland (NB) op 29 juni 1899, 84 jaar en 364 dagen oud.
 5. Johannes Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 16 januari 1816 (RK), volgt onder IX-ac.
 6. Adriaan Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1817 (RK).

VIII-p Adriana van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 8 december 1764 (RK), dochter van Jan van Loenhout en Cornelia Clarijs (VII-k). Zij is waarschijnlijk in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 13 september 1790 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1790, op 25-jarige leeftijd met Joannes Baptista Ceulemans, geboren te Zandvliet (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 januari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Loenhout en Anna Maria van Loenhout), volgt onder IX-ad.
 2. Joannes Baptista Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 20 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus van Loenhout en Petronilla de Bakker).
 3. Anna Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 oktober 1795 (doopgetuigen waren Joannes Kuijpers en Anna Buijsen), volgt onder IX-ae.
 4. Michael Keulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 7 maart 1799 (doopgetuigen waren Michael Kokken en Joanna Huijgens).
 5. Petrus Keulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 25 januari 1802 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Alphen en Joanna Catharina Keulemans).

VIII-q Wilhelmus van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1768 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 mei 1802, 34 jaar en 59 dagen oud, zoon van Jan van Loenhout en Cornelia Clarijs (VII-k). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juni 1798, op 30-jarige leeftijd met Maria Huijge. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Loenhout, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 18 augustus 1799 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Huijge en Adriana van Loenhout).
 2. Carolina van Loenhout, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt aldaar op 15 mei 1801 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Loenhout en Petronella van Wezel).

VIII-r Adriana Augustijn, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 11 augustus 1754 (RK), overleden aldaar op 5 mei 1836, 81 jaar en 268 dagen oud, dochter van Petrus Augustijn en Cornelia van Gaens (VII-l). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 10 mei 1777 en getrouwd aldaar op 25 mei 1777, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Hermannus Luijsterburg (25 jaar oud), geboren te Wouw (Altena), gedoopt te Wouw (NB) op 31 maart 1752 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Daemen en Adriana van der Wegen), wonende te Heerle (NB), zoon van Hermannus Luijsterburg en Joanna Stadthouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 maart 1778 (RK) (doopgetuigen waren Gregorius Uijtdewilligen (afwezig) en Cornelia van Gaens), volgt onder IX-af.
 2. Hermanus Luijsterburgh, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 21 oktober 1779 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Francken en Joanna Stadhouders), volgt onder IX-ag.
 3. Petrus Johannes Luijsterborg, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 27 juli 1781 (RK), volgt onder IX-ah.
 4. Joannes Luijsterburg, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 juli 1781 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Valkenborgh en Cornelia de Jongh), overleden voor 26 februari 1785, hoogstens 3 jaar en 214 dagen oud.
 5. Jacobus Luijsterburg, arbeider, geboren te Moerstraten (NB) op 29 maart 1783, gedoopt te Wouw (NB) op 29 maart 1783 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Uijtdewilligen en Peteronilla Augusteijn), ongehuwd overleden te Wouw (NB) op 29 november 1822, 39 jaar en 245 dagen oud.
 6. Joannes Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op 26 februari 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 26 februari 1785 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Uijtdewillige en Joanna Augusteijns), volgt onder IX-ai.
 7. Martinus Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op 28 november 1786, gedoopt te Wouw (NB) op 28 november 1786 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Uijtdewillege en Anna Maria Francken).
 8. Joanna Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op 21 maart 1790, gedoopt te Wouw (NB) op 21 maart 1790 (RK) (doopgetuigen waren Martinus Francken en Maria Anna Uijtdewillege), volgt onder IX-aj.
 9. Leonardus Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op 28 maart 1794, gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1794 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Tiggelen en Cornelia van Gaens (namens Jacoba Franken)), volgt onder IX-ak.

VIII-s Pitronella Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 20 februari 1756 (RK), overleden te Heerle (NB), begraven te Wouw (NB) op 26 augustus 1794, 38 jaar en 187 dagen oud, dochter van Petrus Augustijn en Cornelia van Gaens (VII-l). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 18 maart 1780 en getrouwd aldaar op 3 april 1780, op 24-jarige leeftijd met Petrus Claesse van Tiggelen (24 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 17 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Tiggelen en Cornelia Verbraeck), wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw (NB) op 16 juli 1807, begraven aldaar op 18 juli 1807, 52 jaar en 60 dagen oud, zoon van Nicolaus Huijbrechtse van Tiggelen en Dingena Cornelissen Hoogemoet. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla van Tiggelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 januari 1781 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Francken en Dijmphna Hoogemoet), volgt onder IX-al.
 2. Nicolaas Pieterse van Tiggelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 september 1782 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Tiggelen en Cornelia Gaes), volgt onder IX-am.
 3. Dijmphena Petrus van Tiggelen, geboren te Wouw (Hazelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 9 oktober 1784 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Augusteijns en Gertrudis van Tiggelen), volgt onder IX-an.
 4. Maria Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw (Hazelaar) op 25 oktober 1786, gedoopt te Wouw (NB) op 25 oktober 1786 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemoet en Adriana Augusteijns).
 5. Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw (NB) op 17 maart 1788, gedoopt aldaar op 17 maart 1788 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemoet en Joanna Augustijns), overleden te Heerle (NB) op 4 augustus 1804, 16 jaar en 140 dagen oud.
 6. Johanna van Tiggelen, dagloonster en landbouwster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 augustus 1791 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Verbraeck en Anna Maria Francken), overleden te Wouw (NB) op 11 februari 1849, 57 jaar en 179 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 oktober 1813, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Mens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 september 1779 (RK), volgt onder VIII-bc.
 7. Petrus van Tiggelen, geboren te Heerle (NB) op 23 augustus 1794, gedoopt te Wouw (NB) op 23 augustus 1794 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Francken en Cornelia van Gaens).

VIII-t Jan Augusteijn, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 5 juni 1762 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1831, 68 jaar en 282 dagen oud, zoon van Petrus Augustijn en Cornelia van Gaens (VII-l). Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 27 december 1788 en getrouwd aldaar op 18 januari 1789 (getuigen waren Joannes Vriens en Adriana Fabri), op 26-jarige leeftijd met Petronilla Vadden (25 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 24 augustus 1763 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Raaijmakers en Anna Vadde), overleden te Wouw (NB) op 25 december 1813, 50 jaar en 123 dagen oud, dochter van Cornelius Marinisse Vadde en Jacomijna Pieters Raeijmakers, Wilhelmina. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Augustijn, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 24 augustus 1789, gedoopt aldaar op 24 augustus 1789 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Vadde en Cornelia van Gaens), overleden te Wouw (NB) op 10 april 1868, 78 jaar en 230 dagen oud.
 2. Petrus Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 6 november 1790, gedoopt aldaar op 6 november 1790 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Franken en Digna Vadden), volgt onder IX-ao.
 3. Cornelius Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 11 augustus 1792, gedoopt aldaar op 11 augustus 1792 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Francken en Petronella Augusteijn), volgt onder IX-ap.
 4. Johanna Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 11 oktober 1793 (RK), begraven aldaar op 8 augustus 1794, 301 dagen oud.
 5. Johanna Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 11 oktober 1793, gedoopt aldaar op 11 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Raeijmakers en Adriana Augusteijn), begraven te Wouw (NB) op 25 april 1795, 1 jaar en 196 dagen oud.
 6. Cornelia Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 28 februari 1795, gedoopt aldaar op 28 februari 1795 (RK) (doopgetuigen waren Jospehus Vadden en Antonia van den Elsten).
 7. Martinus Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 8 oktober 1798, gedoopt aldaar op 8 oktober 1798 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Tiggelen en Maria Anna Vlockers), volgt onder IX-aq.

VIII-u Anna Maria Franken, arbeidster, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 6 oktober 1769 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 12 juli 1822, 52 jaar en 279 dagen oud, dochter van Cornelis Franken en Cornelia van Gaens (VII-l). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 10 juli 1802 en getrouwd aldaar op 25 juli 1802 (getuigen waren Joannes Vriens en Gerardus Havermans), op 32-jarige leeftijd met Marijn Laurijsse Paassen (36 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 28 februari 1766 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Wezel en Wilhelmina van Litsen), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 15 september 1820, 54 jaar en 200 dagen oud.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 25 mei 1799 en getrouwd aldaar op 9 juni 1799 (getuigen waren Joannes Vriens en Jacoba Fabri), op 33-jarige leeftijd met Anna Maria van Hoof, geboren te Wouw (NB), overleden aldaar op 27 juni 1800.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Paasen, geboren te Wouw (Spellestraat) op 4 juni 1803, gedoopt te Wouw (NB) op 4 juni 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Backx en Jacoba Franken), overleden te Wouw (NB) op 17 mei 1804, begraven aldaar op 17 mei 1804, 348 dagen oud.
 2. Laurentius Paasen, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 10 september 1805 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Franssen en Willemina Paessen).
 3. Cornelius Paesen, geboren te Wouw (Spellestraat) op 7 mei 1807, gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1807 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Franken en Adriana Augustijn), volgt onder IX-ar.
 4. Anna Maria Paassen, geboren te Wouw (Spellestraat) op 11 september 1808, gedoopt te Wouw (NB) op 11 september 1808 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Augustijn en Maria Cornelia Paessen), volgt onder IX-as.
 5. Jacoba Paassen, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 1 september 1811 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 25 januari 1885, 73 jaar en 146 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 mei 1853, op 41-jarige leeftijd met Cornelis Peijnen (38 jaar oud), postiljon, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1815.

VIII-v Jacoba Francken, dagloonster, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 21 oktober 1773 (RK), overleden aldaar op 16 april 1851, 77 jaar en 177 dagen oud, dochter van Cornelis Franken en Cornelia van Gaens (VII-l). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 februari 1816, op 42-jarige leeftijd met Johannes Mens (50 jaar oud), voerman en winkelier, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 29 mei 1765 (RK) (doopgetuigen waren Josephus van den Boom en Adriana Ghijsen), overleden te Wouw (NB) op 10 augustus 1827, 62 jaar en 73 dagen oud, zoon van Adrianus Mens en Joanna van den Boom.
(Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 26 januari 1812, op 46-jarige leeftijd met Adriana Brouwers (23 jaar oud), winkelierster, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 september 1788 (doopgetuigen waren Sebastianus Scheurbiers en Aldegundis Vermeiren), overleden te Wouw (NB) op 22 juni 1814, 25 jaar en 265 dagen oud, dochter van Michaelis Brouwers en Elizabeth van Meer.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Mens, geboren te Wouw (NB) op 4 mei 1817, overleden aldaar op 15 maart 1832, 14 jaar en 316 dagen oud.

VIII-w Jacoba Ruijten, arbeidster, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 29 augustus 1777 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 17 december 1822, 45 jaar en 110 dagen oud, dochter van Cornelius Ruijten en Dijmphna Jacobs van Gaens (VII-m). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 24 april 1811 en getrouwd aldaar op 7 mei 1811 (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 33-jarige leeftijd met Nicolaas Raats (31 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Swanenburg), gedoopt te Wouw (NB) op 19 januari 1780 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Damen (afwezig) en Joanna Raets), wonende te Roosendaal en te Wouw (NB), overleden aldaar op 19 mei 1823, 43 jaar en 120 dagen oud, zoon van Marijnus Janse Raets en Elisabeth Damen.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan op 8 oktober 1803 en getrouwd te Wouw (NB) op 23 oktober 1803 (getuigen waren Joannes Vrients en Jocoba Faberie), op 23-jarige leeftijd met Helena Kerstens, geboren te Zundert (Groot Zundert), wonende aldaar en te Wouw (NB), overleden in het jaar 1807.) Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Raats, geboren te Wouw (NB) op 4 december 1812, volgt onder IX-at.
 2. Cornelius Raats, geboren te Wouw (NB) op 27 oktober 1814, overleden aldaar op 29 maart 1815, 153 dagen oud.
 3. Cornelis Raats, geboren te Wouw (NB) op 27 juli 1816.
 4. Elizabeth Raats, geboren te Wouw (NB) op 24 december 1821.

VIII-x Pieter Ruijten, arbeider, geboren te Wouw (Westelaar) op 27 september 1783, gedoopt te Wouw (NB) op 28 september 1783 (RK), overleden aldaar op 11 februari 1847, 63 jaar en 137 dagen oud, zoon van Cornelius Ruijten en Dijmphna Jacobs van Gaens (VII-m). Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 6 mei 1823, op 39-jarige leeftijd met Catharina Verbraak (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Roosendaal in het jaar 1796, overleden te Roosendaal en Nispen op 15 augustus 1858, 62 jaar oud, dochter van Joannis Verbraak en Adriana Broeren. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Ruijten, geboren te Wouw (NB) op 2 augustus 1824.
 2. Dingena Adriana Ruijten, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 maart 1827.
 3. Adriana Ruijten, geboren te Wouw (NB) op 30 januari 1831 (RK), volgt onder IX-au.
 4. Franciscus Ruijten, geboren te Wouw (NB) op 3 januari 1835.
  Franciscus Ruijten vermelding in notarieel archief op dinsdag 3 april 1894 Wouw. Inhoud akte: finale verkoping van huis c.a. te Wouw, ten verzoeke van Franciscus Ruijten aan Cornelis Mathijssen beiden aldaar voor fl. 510,-.
  Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 11 januari 1871, op 36-jarige leeftijd met Helena Heijmans (44 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw (NB) op 9 oktober 1826, overleden aldaar op 16 februari 1894, 67 jaar en 130 dagen oud, dochter van Cornelis Heijmans en Maria Luijsterborg.
  (Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 1 juli 1847, op 20-jarige leeftijd met Johannes Krinkels (33 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 27 juni 1814, overleden aldaar op 20 november 1869, 55 jaar en 146 dagen oud, zoon van Adriaan Krinkels en Maria van den Boom.)

VIII-y Jacobus Keustermans, arbeider, gedoopt te Wouw (NB) op 15 oktober 1764 (RK), overleden te Steenbergen op 31 december 1830, 66 jaar en 77 dagen oud, zoon van Marinus Keustermans en Joanna van Gaens (VII-n). Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 mei 1798, op 33-jarige leeftijd met Joanna van Rijen (29 jaar oud), arbeidster en tapster, gedoopt te Steenbergen op 19 februari 1769 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Lanen en Digna van Rijen), overleden te Steenbergen op 16 januari 1825, 55 jaar en 332 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Kuistermans, geboren te Steenbergen op 5 juli 1811 (RK), volgt onder IX-av.

VIII-z Simon Kuijstermans, arbeider, tapper en winkelier, gedoopt te Wouw (NB) op 21 januari 1769 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 28 augustus 1822, 53 jaar en 219 dagen oud, zoon van Marinus Keustermans en Joanna van Gaens (VII-n). Hij is getrouwd te Steenbergen op 10 september 1797, op 28-jarige leeftijd met Helena de Bruijn (20 jaar oud), tapster en arbeidster, gedoopt te Steenbergen op 24 februari 1777 (RK) (doopgetuigen waren Johannes de Bruijn en Catharina Everden), overleden te Steenbergen op 10 maart 1850, 73 jaar en 14 dagen oud, dochter van Kornelis de Bruijn en Cornelia Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Marijnus Kuijstermans, gedoopt te Steenbergen op 17 augustus 1798, overleden aldaar op 19 januari 1799, 155 dagen oud.
 2. Joanna Kuijstermans, gedoopt te Steenbergen op 17 augustus 1799, overleden aldaar op 1 april 1800, 227 dagen oud.
 3. Johanna Kuijstermans, gedoopt te Steenbergen op 14 januari 1801, volgt onder IX-aw.
 4. Geertrui Kuijstermans, gedoopt te Steenbergen op 2 januari 1803, volgt onder IX-ax.
 5. Cornelia Kuijstermans, gedoopt te Steenbergen op 27 december 1804, overleden aldaar op 4 juli 1810, 5 jaar en 189 dagen oud.
 6. Anna Catharina Kuijstermans, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 1 februari 1809, volgt onder IX-ay.
 7. Petronella Kuijstermans, gedoopt te Steenbergen op 16 februari 1813, overleden aldaar op 21 juni 1817, 4 jaar en 125 dagen oud.
 8. Cornelia Kuijstermans, geboren te Steenbergen op 20 januari 1815, overleden te Amsterdam op 2 februari 1898, 83 jaar en 13 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 januari 1841, op 26-jarige leeftijd met Pieter Verburgt (26 jaar oud), schoenmakersknecht en schoenmaker, geboren te Steenbergen op 11 juni 1814, overleden te Amsterdam op 28 juni 1903, 89 jaar en 17 dagen oud.
 9. Jan Hendrik Kuijstermans, geboren te Steenbergen op 7 mei 1816, overleden aldaar op 7 mei 1817, 1 jaar oud.
 10. Jan Hendrik Kuijstermans, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1817.

VIII-aa Maria Anna Keustermans, gedoopt te Wouw (NB) op 31 maart 1770 (RK), overleden te Steenbergen op 1 juli 1819, 49 jaar en 92 dagen oud, dochter van Marinus Keustermans en Joanna van Gaens (VII-n). Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 14 juni 1794 en getrouwd te Wouw (NB) op 29 juni 1794, op 24-jarige leeftijd met Dionisius Stadhouders (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 7 juli 1768, overleden aldaar op 3 februari 1822, 53 jaar en 211 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Stadhouders, geboren te Kruisland (NB) op 13 augustus 1794, gedoopt te Wouw (NB) op 13 augustus 1794 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Mulders en Joanna van Gaens), volgt onder IX-az.
 2. Joanna Stadhouders, dienstbode, geboren te Steenbergen in het jaar 1798. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 augustus 1817, op 19-jarige leeftijd met Petrus van Reijen (25 jaar oud), landbouwersknecht en opzichter der domeinen, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Rijen en Antonius Hannen), overleden te Steenbergen op 9 december 1863, 71 jaar en 328 dagen oud, zoon van Kornelis van Reijen en Catharina Disco.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 3 november 1837, op 45-jarige leeftijd met Joanna de Groot (27 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 10 april 1810 (doopgetuigen waren Wilhelmus de Groot en Elisabeth van Boven), dochter van Rochus de Groot en Adriana van Tiggelen. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 23 februari 1832, op 21-jarige leeftijd met Andries van As (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1806, overleden te Wouw (NB) op 10 maart 1835, 29 jaar oud.))
 3. Cornelia Stadhouders, gedoopt te Kruisland (NB) op 12 juni 1808 (RK) (doopgetuigen waren Christinus Steevens en Maria Stadhouders), volgt onder IX-ba.

VIII-ab Anna Cornelia Delwarel, dagloonster, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 26 mei 1775 (RK), overleden te Wouw (NB) op 26 maart 1821, 45 jaar en 304 dagen oud, dochter van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VII-o). Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 31 december 1796 en getrouwd aldaar op 15 januari 1797, op 21-jarige leeftijd met Antonij Heijnen (28 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Boeink), gedoopt te Wouw (NB) op 25 juni 1768 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schouw en Cornelia van Osta), overleden te Heerle (NB) op 21 maart 1820, 51 jaar en 270 dagen oud, zoon van Adrianus Heijnen en Maria Anna Schouw.
(Hij is eerder getrouwd te Kruisland (NB) op 29 maart 1795 (getuigen waren Joanna Distelblom en Jacoba Fabri), op 26-jarige leeftijd met Maria Elias (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 juni 1768 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Elias en Adriana Molenaars), overleden te Kruisland (NB) op 17 november 1795, 27 jaar en 155 dagen oud, dochter van Wilhelmus Elias en Jacomijna Molenaers.) Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Heijnen, gedoopt te Kruisland (NB) op 16 januari 1798 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Heijnen en Maria C. Delwarel).
 2. Maria Catharina Heijnen, arbeidster, geboren te Wouw (Vroenhout) op 1 mei 1800, gedoopt te Wouw (NB) op 1 mei 1800 (RK) (doopgetuigen waren Rumoldus Delwarel en Maria Schou), wonende te Wouw (NB), ongehuwd overleden aldaar op 19 april 1825, 24 jaar en 353 dagen oud.
 3. Adrianus Heijnen, dagloner, gedoopt te Steenbergen op 26 februari 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Gaans en Lucia Delwarel), ongehuwd overleden te Wouw (NB) op 19 maart 1821, 18 jaar en 21 dagen oud.
 4. Marijnus Heijnen, gedoopt te Steenbergen op 27 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Geerts en Cornelia van Gaans), volgt onder IX-bb.
 5. Joannes Heijnen, gedoopt te Steenbergen op 22 oktober 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Heijnen, Adriana Slokkers en Gommarus Broeders).
 6. Adriana Jacoba Heijnen, geboren te Halsteren (NB) op 29 oktober 1814 (RK), volgt onder IX-bc.

VIII-ac Maria Catharina Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 26 september 1780 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 15 juni 1810, begraven te Halsteren (NB) op 15 juni 1810, 29 jaar en 262 dagen oud, dochter van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VII-o). Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 6 augustus 1803 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1803, op 22-jarige leeftijd met Hendricus Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 september 1804 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Smits en Anna Cornelia Delwarel), volgt onder IX-bd.
 2. Leonardus Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Delwarel en Catharina Plasgaart).
 3. Petrus Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 maart 1807 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Smits en Joanna van Loon).
 4. Adriana Smits, geboren op 10 juni 1810, overleden op 11 juni 1810, begraven te Halsteren (NB) op 14 juni 1810, 1 dag oud.

VIII-ad Leonardus Delwarel, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 21 december 1783 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 21 augustus 1862, 78 jaar en 243 dagen oud, zoon van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VII-o). Hij is getrouwd te Roosendaal op 23 november 1817, op 33-jarige leeftijd met Henrica van Straeten (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Roosendaal in het jaar 1793, overleden te Halsteren (NB) op 23 maart 1868, 75 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Delwarel, geboren te Halsteren (NB) op 6 april 1833 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis de Houdt en Marijn Bartels), volgt onder IX-be.
 2. Antonia Delwarel, geboren te Halsteren (NB) op 22 september 1835 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Bastiaansen en Pieter Maas), volgt onder IX-bf.

VIII-ae Lucas Voorheijen, landbouwer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 12 mei 1779 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 25 januari 1839, 59 jaar en 258 dagen oud, zoon van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaans (VII-p). Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 3 mei 1806 en getrouwd aldaar op 18 mei 1806, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Vermeulen (37 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen in het jaar 1769, overleden aldaar op 17 september 1841, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Voorheijen, geboren te Steenbergen in het jaar 1807. Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1827, op 20-jarige leeftijd met N.N..

VIII-af Petronilla Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 18 februari 1782 (RK), overleden te Steenbergen op 23 april 1866, 84 jaar en 64 dagen oud, dochter van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaans (VII-p). Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 september 1809, op 27-jarige leeftijd met Johannes Laurens Verbeek (48 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Dorenbos), gedoopt te Wouw (NB) op 24 augustus 1761 (RK) (doopgetuigen waren Walterus van Amstel en Antonia Kieboom), overleden te Steenbergen op 20 september 1843, 82 jaar en 27 dagen oud, zoon van Laurens Marinuszen Verbeeck en Petronilla van Amstel. Uit dit huwelijk:

 1. Laurens Verbeek, geboren te Roosendaal in het jaar 1811 (RK), volgt onder IX-bg.
 2. Anna Cornelia Verbeek, geboren te Steenbergen op 24 november 1816 (RK), volgt onder IX-bh.
 3. Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op 10 november 1819 (RK), volgt onder IX-bi.

VIII-ag Kornelis Voorheijen, arbeider, geboren te Heerle (NB) op 20 juli 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 20 juli 1785 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 30 januari 1848, 62 jaar en 194 dagen oud, zoon van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaans (VII-p). Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 mei 1815, op 29-jarige leeftijd met Dijmphna Wouts (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen (Welberg) op 29 juli 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 29 juli 1785 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Elsackers en Cornelia Doggen), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 29 juni 1869, 83 jaar en 335 dagen oud, dochter van Petrus Franciscii Pieter Wouts en Adriana van Elsacker. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Voorheijen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 13 juni 1815 (RK), overleden aldaar op 24 maart 1852, 36 jaar en 285 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 juni 1851, op 36-jarige leeftijd met Anna Cornelia Baselier (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 7 maart 1826, dochter van Martien Baselier en Maria Elizabet Gabriels.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 8 juli 1853, op 27-jarige leeftijd met Jan Voormeulen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1821 (RK), zoon van Willem Voormeulen en Anna Franken. (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 18 juni 1866, op 44-jarige leeftijd met Petronilla Luijsterborg (29 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 16 augustus 1836 (RK), dochter van Adrianus Dominicus Luijsterborg en Adriana van de Kasteelen.))
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1816 (RK), volgt onder IX-bj.
 3. Cornelia Voorheijen, landbouwster, geboren te Steenbergen op 19 december 1819 (RK), overleden aldaar op 5 februari 1861, 41 jaar en 48 dagen oud.
 4. Adriaan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 27 mei 1822 (RK), volgt onder IX-bk.
 5. Kornelis Voorheijen, geboren op 15 september 1825 (RK), volgt onder IX-bl.
 6. Antonij Voorheijen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 22 juli 1829 (RK), overleden aldaar op 24 november 1863, 34 jaar en 125 dagen oud.

VIII-ah Joannes Peeter Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 maart 1766 (RK), begraven te Nispen-Essen op 6 april 1799, 33 jaar en 14 dagen oud, zoon van Petrus Nelen en Gertrudis van Gaens (VII-r). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 6 mei 1798 (getuigen waren Gabriel Ceusters en Cornelius Snepvangers), op 32-jarige leeftijd met Anna Maria Koppens (37 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 20 januari 1761 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Nelen, geboren te Nispen-Essen (Molenheide), gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1787 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Nelen en Helena van Geil).
 2. Petronella Nelen, geboren te Nispen-Essen op 13 februari 1799, gedoopt op 13 februari 1799 (RK), volgt onder IX-bm.

VIII-ai Petronella Neelen, arbeidster, gedoopt te Wouw (NB) op 31 januari 1768 (RK), overleden aldaar op 23 november 1844, 76 jaar en 297 dagen oud, dochter van Petrus Nelen en Gertrudis van Gaens (VII-r). Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 april 1805 en getrouwd te Wouw (NB) op 12 mei 1805 (getuigen waren Antonis Fabri en Caecilia Hoors), op 37-jarige leeftijd met Jacobus Cornelius van Berkom (31 jaar oud), dagloner, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 oktober 1773 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus de Haen en Joanna van Berckem), overleden te Wouw (NB) op 25 augustus 1835, 61 jaar en 319 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida van Berkom, geboren te Heerle (NB) op 22 juni 1806, gedoopt te Wouw (NB) op 22 juni 1806 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Nelen en Cornelia van den Boom), volgt onder IX-bn.
 2. Jacobus van Berkom, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 14 juli 1812 (RK), overleden aldaar op 30 januari 1871, 58 jaar en 200 dagen oud.
 3. Petrus van Berkum, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1815 (RK), overleden aldaar op 3 maart 1886, 71 jaar en 9 dagen oud.

VIII-aj Anna van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 4 maart 1754 (RK), overleden te Woensdrecht in het jaar 1812, 58 jaar oud, dochter van Cornelius Mantens van Dorst en Elisabetha Gommeren (VII-s). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 17 mei 1784, op 30-jarige leeftijd met Cornelius Bogaerts (46 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 18 juli 1737 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 20 februari 1809, 71 jaar en 217 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Bogers, gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1785 (RK), volgt onder IX-bo.
 2. Joannes Bogers, landbouwersknecht, gedoopt te Bergen op Zoom op 22 januari 1791 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Bogers en Maria van Dorst). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 april 1826, op 35-jarige leeftijd met Jacoba Maas (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1797, dochter van Martinus Maas en Maria van Elzakkers.
 3. Joanna Bogers, gedoopt te Bergen op Zoom op 7 september 1793 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Dorst, Maria van Loon en Elizabetha van Meer).
 4. Petrus Bogaerts, gedoopt te Bergen op Zoom op 26 juli 1797 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Dorst en Dijmphna Bogers).

VIII-ak Gertrudis van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 8 september 1757 (RK), dochter van Cornelius Mantens van Dorst en Elisabetha Gommeren (VII-s). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 24 april 1786 (getuigen waren Maria van Schelpheuvel en Lucia van Schelpheuvel), op 28-jarige leeftijd met Wilhelmus van Broeckhoven, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), wonende te Essen (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Baptist van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Beliestraat) op 4 juni 1786, gedoopt te Nispen-Essen op 5 juni 1786 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Broeckhoven en Maria Hageneers).
 2. Petrus van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Molenheide) op 21 oktober 1788, gedoopt te Nispen-Essen op 22 oktober 1788 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Dorst en Cornelius van Broeckhoven).
 3. Gerardus van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 19 juni 1792 (RK) (doopgetuigen waren Maria Hageneirs (namens Petrus van Broeckhoven) en Gertrudis van Loon).
 4. Petronella van Broeckhoven, geboren te Essen (BelgiŽ) op 2 januari 1795 (RK), volgt onder IX-bp.
 5. Laurentius van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 16 januari 1802 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Doorn en Maria Helena van Broeckhoven), overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 14 februari 1803, 1 jaar en 29 dagen oud.
 6. Johanna van Broekhoven, geboren te Essen (BelgiŽ) op 6 december 1807 (RK), volgt onder IX-bq.

VIII-al Joannes van Dorst, geboren te Nispen-Essen (achterhoek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 april 1764 (RK), zoon van Cornelius Mantens van Dorst en Elisabetha Gommeren (VII-s). Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 3 oktober 1789 en getrouwd aldaar op 18 oktober 1789 (getuigen waren Adrianus van de Sande en Maria Schelpheuvel), op 25-jarige leeftijd met Antonia Bastiaenssen (22 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 20 april 1767 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 6 september 1834, 67 jaar en 139 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Dorst, gedoopt te Nispen-Essen op 17 oktober 1791 (RK).
 2. Anna Cornelia van Dorst, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 17 oktober 1791 (RK), volgt onder IX-br.
 3. Dijmpna van Dorst, gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1794 (RK).
 4. Petronilla van Dorst, gedoopt te Nispen-Essen op 29 februari 1796 (RK), wonende te Nispen-Essen (Horendonck), overleden op 20 april 1796, begraven te Nispen-Essen op 22 april 1796, 51 dagen oud.
 5. Lucia van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Horendonck), gedoopt te Nispen-Essen op 1 juni 1797 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Dorst en Jacobus Bastriaenssen), volgt onder IX-bs.
 6. Adriana van Dorst, gedoopt te Nispen-Essen op 16 april 1799 (RK), volgt onder IX-bt.
 7. Johannes Baptist van Dorst, landbouwersknecht, gedoopt te Nispen-Essen op 4 mei 1801 (RK), overleden te Roosendaal op 29 oktober 1861, 60 jaar en 178 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 13 september 1833, op 32-jarige leeftijd met Jacoba van Eekelen (37 jaar oud), arbeidster, geboren te Roosendaal op 7 maart 1796 (RK), overleden aldaar op 6 april 1857, 61 jaar en 30 dagen oud, dochter van Joannes van Eeckelen en Cornelia Hagenaars.
 8. Adriaan van Dorst, geboren te Nispen-Essen op 24 maart 1808 (RK), volgt onder IX-bu.
 9. Pieter Johannes van Dorst, geboren te Nispen-Essen op 26 februari 1811 (RK), volgt onder IX-bv.
 10. Cornelius van Dorst (RK), overleden te Nispen-Essen op 15 april 1793, begraven aldaar op 18 april 1793.

VIII-am Catharina Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op 22 november 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 22 november 1785 (RK), overleden te Roosendaal op 29 maart 1867, begraven te Wouw (NB) op 1 april 1867, 81 jaar en 127 dagen oud, dochter van Cornelius Hoogemoet en Peteronilla van Gaens (VII-t). Zij is in ondertrouw gegaan te Moerstraten (NB) op 10 november 1810 en getrouwd aldaar op 25 november 1810, getrouwd te Wouw (NB) voor de kerk (RK) (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 25-jarige leeftijd met Nicolaus van der Vliet (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (Vroenhout) op 5 november 1786, gedoopt te Wouw (NB) op 5 november 1786 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Martelmans en Maria Rampaert (namens Anna Maria Cantrijn)), overleden te Roosendaal en Nispen op 28 december 1863, 77 jaar en 53 dagen oud, zoon van Joachim van der Vliet en Antonia Nicolaus Schillemans.

Opmerking: ondertrouw te Moerstraten; verklaring d.d. 25-11 inzake afkondigingen te Roosendaal, met afschrift van attestatie van ondertrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes van der Vliet, geboren te Roosendaal op 9 december 1814, gedoopt op 10 december 1814 (RK), volgt onder IX-bw.
 2. Cornelis van der Vliet, geboren te Roosendaal in het jaar 1814 (RK), volgt onder IX-bx.
 3. Antonetta van der Vliet, geboren te Roosendaal op 20 september 1817 (RK), volgt onder IX-by.
 4. Petronilla van der Vliet, dienstbode, geboren te Roosendaal op 17 december 1820 (RK), overleden te Steenbergen op 10 mei 1887, 66 jaar en 144 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1845, op 24-jarige leeftijd met Laurens Verbeek, geboren te Roosendaal in het jaar 1811 (RK), volgt onder IX-bg.
 5. Nicolaas van der Vliet, dienstbode en arbeider, geboren te Roosendaal op 9 juni 1825, gedoopt aldaar op 10 juli 1825 (RK), overleden te Wouw (NB) op 6 april 1906, begraven aldaar op 9 april 1906, 80 jaar en 301 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 juni 1877, op 52-jarige leeftijd met Anna Catharina van der Linden (59 jaar oud), landbouwster, geboren te Barendrecht (BelgiŽ) in het jaar 1818, overleden te Wouw (NB) op 26 december 1883, 65 jaar oud, dochter van Petrus Joannes van Linden en Anna Isabella Willemsens.
 6. Leonardus van der Vliet, geboren te Roosendaal op 4 augustus 1828 (RK), volgt onder IX-bz.
 7. Johanna van der Vliet, geboren te Bergen op Zoom in februari 1834 (RK), wonende te Steenbergen.

VIII-an Kornelis van Wesel, dagloner en arbeider, gedoopt te Steenbergen op 13 september 1777 (RK), overleden aldaar op 5 oktober 1838, 61 jaar en 22 dagen oud, zoon van Henricus van Wesel en Josina Veraert (VII-u). Hij is getrouwd te Roosendaal op 3 mei 1812, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Meesters (29 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal in het jaar 1783. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina van Wezel, geboren te Steenbergen op 23 december 1815, volgt onder IX-ca.
 2. Joanna Cornelia van Wesel, geboren te Steenbergen op 5 juni 1820.

VIII-ao Jacobus Hendrikse van Wezel, kleermaker, gedoopt te Steenbergen op 19 november 1779 (RK), overleden te Wouw (NB) op 10 maart 1827, 47 jaar en 111 dagen oud, zoon van Henricus van Wesel en Josina Veraert (VII-u). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 juli 1815, op 35-jarige leeftijd met Adriana Dielissen (27 jaar oud), dienstmaagd en arbeidster, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1788, overleden te Wouw (NB) op 30 oktober 1858, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Wezel, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1817, volgt onder IX-cb.
 2. Hendrina van Wezel, geboren te Wouw (NB) op 26 januari 1820 (RK), volgt onder IX-cc.
 3. Hendrikus van Wezel, geboren te Wouw (NB) op 18 februari 1823, volgt onder IX-cd.
 4. Johannes van Wezel, geboren te Wouw (NB) op 18 februari 1823, overleden aldaar op 24 februari 1823, 6 dagen oud.
 5. Jacobus van Wezel, geboren te Wouw (NB) op 23 mei 1827, overleden aldaar op 25 februari 1829, 1 jaar en 278 dagen oud.

VIII-ap Adrianus van Gaans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 21 december 1773 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1821, 47 jaar en 83 dagen oud, zoon van Joannes Jacobs van Gaans (VII-v) en Maria de Jongh. Hij was gehuwd met Wilhelmina van Migom, geboren te Nieuw Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 september 1776, overleden te Steenbergen op 30 mei 1846, 69 jaar en 258 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dionicius van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 5 september 1798 (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Lucia van Migum), volgt onder IX-ce.
 2. Anna Maria van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 9 december 1799 (doopgetuigen waren Cornelis van Gaans en Adriana van de Lint), volgt onder IX-cf.
 3. Elisabeth van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1801 (doopgetuigen waren Joseph van Gaans en Adriana van Gaans), volgt onder IX-cg.
 4. Joannes van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 16 juni 1803 (doopgetuigen waren Leonardus van Gaans en Anna van Gils), overleden te Steenbergen op 14 oktober 1807, begraven in het jaar 1807, 4 jaar en 120 dagen oud.
 5. Benedictus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 7 maart 1805 (doopgetuigen waren Benedictus van Gaans en Anna van Gaans), volgt onder IX-ch.
 6. Martinus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 5 augustus 1807 (RK) (doopgetuigen waren Pertus van Migom en Anna M. Helmons), volgt onder IX-ci.
 7. Joannes van Gaans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 24 september 1809 (RK) (doopgetuigen waren Marinus de Jong en Anna van Gaans), overleden te Steenbergen op 26 december 1832, 23 jaar en 93 dagen oud.
 8. Gerardus van Gaans, geboren te Steenbergen op 4 december 1812 (RK).
 9. Govert van Gaans, geboren te Steenbergen in het jaar 1813 (RK), volgt onder IX-cj.
 10. Petronella van Gaans, geboren te Steenbergen op 19 december 1814 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 30 januari 1890, 75 jaar en 42 dagen oud.
 11. Dorothea van Gaens, geboren te Steenbergen op 8 april 1816 (RK).
 12. Adriaan Cornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op 2 mei 1819 (RK), volgt onder IX-ck.

VIII-aq Cornelius van Gaans, arbeider en landbouwer, gedoopt te Steenbergen op 29 december 1774 (RK), overleden aldaar op 5 april 1823, 48 jaar en 97 dagen oud, zoon van Joannes Jacobs van Gaans (VII-v) en Maria de Jongh. Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 april 1814, op 39-jarige leeftijd met Petronilla de Groen (35 jaar oud), dienstbode en landbouwster, geboren te Steenbergen in het jaar 1779, overleden aldaar op 21 september 1859, 80 jaar oud.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 4 januari 1827, op 48-jarige leeftijd met Joannes van Bavel (41 jaar oud), arbeider en landman, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1785 (RK) (doopgetuigen waren Dominicus van Wesel en Cornelia de Backer), overleden te Steenbergen op 21 april 1864, 79 jaar en 29 dagen oud, zoon van Joannes van Bavel en Maria de Bruijn. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 2 september 1819, op 34-jarige leeftijd met Adriana van Boven (27 jaar oud), landvrouw, gedoopt te Steenbergen op 30 maart 1792 (RK) (doopgetuige was Adrianus van Boven), overleden te Steenbergen op 30 april 1825, 33 jaar en 31 dagen oud, dochter van Jacobus van Boven en Cornelia Verbeek.)) Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Gaans, geboren te Halsteren (NB) op 9 juli 1815 (RK) (doopgetuigen waren Gregorius Holtzer en Jan van Simmeren), volgt onder IX-cl.
 2. Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op 24 september 1816, overleden aldaar op 12 mei 1817, 230 dagen oud.
 3. Willemina van Gaans, geboren te Steenbergen op 20 juli 1819 (RK), volgt onder IX-cm.

VIII-ar Anna Cornelia van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 5 maart 1778 (RK), overleden te Oudenbosch (NB) op 30 mei 1858, 80 jaar en 86 dagen oud, dochter van Dominicus van Gaens (VII-w) en Helena Hoogemoet. Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 30 oktober 1808, op 30-jarige leeftijd met Marijnus Speeck (42 jaar oud), kleermaker, geboren te Oudenbosch (NB) op 17 juni 1766, overleden aldaar op 17 maart 1819, 52 jaar en 273 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina Speek, geboren te Oudenbosch (NB) op 24 februari 1814 (RK), volgt onder IX-cn.
 2. Adriana Speeck, geboren te Oudenbosch (NB) in het jaar 1817 (RK).

VIII-as Petrus van Gaens, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 april 1780 (RK), overleden te Steenbergen op 2 april 1821, 41 jaar oud, zoon van Dominicus van Gaens (VII-w) en Helena Hoogemoet. Hij is getrouwd te Steenbergen op 17 februari 1814, op 33-jarige leeftijd met Joanna van Nassau (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (Visberg) op 10 februari 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 10 februari 1785 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Est en Lucia van der Heijden), overleden te Steenbergen op 22 juli 1834, 49 jaar en 162 dagen oud, dochter van Adrianus van Nassau en Cornelia Vriens.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 14 maart 1822, op 37-jarige leeftijd met Antonij Landsknegt (33 jaar oud), arbeider, gedoopt te Steenbergen op 8 maart 1789 (doopgetuigen waren Maria van Zundert en Cornelis Hagenaars), overleden te Steenbergen op 27 juli 1836, 47 jaar en 141 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Gaens, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 oktober 1815 (RK), volgt onder IX-co.
 2. Adriaan van Gaens, geboren te Steenbergen op 4 februari 1819, overleden aldaar op 31 januari 1830, 10 jaar en 361 dagen oud.

VIII-at Elizabeth D. van Gaens, geboren te Kruisland (NB) op 29 februari 1784, gedoopt te Wouw (NB) op 29 februari 1784 (RK), overleden te Steenbergen op 24 december 1861, 77 jaar en 298 dagen oud, dochter van Dominicus van Gaens (VII-w) en Helena Hoogemoet. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 23 april 1803 en getrouwd aldaar op 8 mei 1803, op 19-jarige leeftijd (1) met Jacobus P. de Kooninck (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1783. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus de Kooninck, gedoopt te Kruisland (NB) op 21 juli 1803 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gaens en Cornelia van Gaens), volgt onder IX-cp.
 2. Dominicus de Kooning, gedoopt te Kruisland (NB) op 2 maart 1805 (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Helena Hoogmoed).
 3. Adriana de Koning, gedoopt te Kruisland (NB) op 29 mei 1808 (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens en Anna van Gaens), overleden na 1879, minstens 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 januari 1852, op 43-jarige leeftijd met Adrianus Broos (46 jaar oud), handgrutmolenaar, gedoopt te Steenbergen op 14 april 1805, overleden aldaar op 5 januari 1879, 73 jaar en 266 dagen oud, zoon van Gerardus Cornelis Broos en Joanna Maria Elst.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 augustus 1812, op 28-jarige leeftijd (2) met Joannes Lishout (31 jaar oud), arbeider, gedoopt te Zundert (NB) op 11 november 1780 (RK) (doopgetuige was Helena Johannes Lishout), overleden te Steenbergen op 24 november 1821, 41 jaar en 13 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Lishout, geboren te Steenbergen op 6 mei 1813.
 2. Jacobus Lishout, geboren te Steenbergen op 21 januari 1816, volgt onder IX-cq.
 3. Hendrik Lishout, geboren te Steenbergen op 20 november 1818.
 4. Helena Lishout, geboren te Steenbergen op 16 september 1821.

VIII-au Jan van Gaans, arbeider, geboren te Kruisland (NB) op 18 augustus 1788, gedoopt te Wouw (NB) op 18 augustus 1788 (RK), overleden te Steenbergen op 9 november 1827, 39 jaar en 83 dagen oud, zoon van Dominicus van Gaens (VII-w) en Helena Hoogemoet. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 juli 1814, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria Rombouts (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 januari 1793 (RK), overleden aldaar op 7 november 1866, 73 jaar en 285 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Gaans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 30 juli 1815 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 9 april 1879, 63 jaar en 253 dagen oud.
 2. Pieter van Gaans, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1816 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 1 mei 1879, 62 jaar en 263 dagen oud.
 3. Adriaan van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 31 maart 1818 (RK), overleden aldaar op 27 maart 1871, 52 jaar en 361 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 april 1852, op 34-jarige leeftijd met Henrica van Eekelen (35 jaar oud), dienstmeid, geboren te Wouw (NB) op 22 december 1816, overleden te Steenbergen op 19 augustus 1866, 49 jaar en 240 dagen oud, dochter van Jan van Eekelen en Maria Elisabeth Verhagen.
  (Zij had van een onbekende man één zoon.)
 4. Gerardus van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1819 (RK), overleden aldaar op 4 december 1894, 75 jaar en 41 dagen oud.
 5. Dominicus van Gaans, geboren te Steenbergen op 3 december 1820 (RK), volgt onder IX-cr.
 6. Adriana Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op 6 mei 1822, overleden aldaar op 1 mei 1903, 80 jaar en 360 dagen oud.
 7. Helena van Gaans, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1823 (RK), volgt onder IX-cs.
 8. Marinus van Gaans, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 2 april 1825 (RK), overleden aldaar op 29 januari 1886, 60 jaar en 302 dagen oud.
 9. Jan van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 4 maart 1828 (RK), overleden aldaar op 25 september 1860, 32 jaar en 205 dagen oud.

VIII-av Adrianus van Gaans, bouwknecht en arbeider, geboren te Kruisland (Engelseweg), gedoopt te Wouw (NB) op 6 november 1790 (RK), overleden te Steenbergen op 12 augustus 1869, 78 jaar en 279 dagen oud, zoon van Dominicus van Gaens (VII-w) en Helena Hoogemoet. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 24 september 1814, op 23-jarige leeftijd met Catharina Disco (25 jaar oud), dienstmaagd en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 28 juli 1789, gedoopt aldaar op 28 juli 1789 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Bogers en Francisca Caubergs), overleden te Steenbergen op 26 november 1862, 73 jaar en 121 dagen oud, dochter van Cornelis Disco en Anna Maria van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Gaans, geboren te Steenbergen op 10 september 1815 (RK), overleden aldaar op 13 juni 1868, 52 jaar en 277 dagen oud.
 2. Helena van Gaans, geboren te Steenbergen op 13 november 1817 (RK), volgt onder IX-ct.
 3. Anna Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op 28 december 1818 (RK).
 4. Dominicus van Gaans, geboren te Steenbergen op 6 december 1820 (RK), volgt onder IX-cu.
 5. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op 25 januari 1823 (RK), volgt onder IX-cv.
 6. Pieter van Gaans, geboren te Steenbergen op 7 februari 1825 (RK), overleden aldaar op 26 februari 1825, 19 dagen oud.
 7. Francisca van Gaans, geboren te Steenbergen op 23 januari 1826 (RK), volgt onder IX-cw.
 8. Anna Cornelia van Gaans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 17 maart 1829 (RK), overleden aldaar op 13 juli 1859, 30 jaar en 118 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 april 1858, op 29-jarige leeftijd met Antonij Helmons (28 jaar oud), arbeider en bouwknecht, geboren te Steenbergen op 8 december 1829, overleden te Dinteloord (NB) op 22 oktober 1865, 35 jaar en 318 dagen oud, zoon van Sebastiaan Helmons en Anna Maria Voormeulen.
  (Hij is later getrouwd te Dinteloord (NB) op 24 november 1862, op 32-jarige leeftijd met Adriana de Bruijn (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1834.)
 9. Petronilla van Gaans, geboren te Steenbergen op 16 januari 1833 (RK), volgt onder IX-cx.

VIII-aw Marinus van Gaens, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 4 juni 1792, gedoopt aldaar op 4 juni 1792 (RK), overleden aldaar op 13 september 1849, 57 jaar en 101 dagen oud, zoon van Dominicus van Gaens (VII-w) en Helena Hoogemoet. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 mei 1824, op 31-jarige leeftijd met Hendrina Veraert (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 14 december 1795, overleden aldaar op 16 juni 1865, 69 jaar en 184 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Helena van Gaans, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 13 maart 1826 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 19 maart 1909, 83 jaar en 6 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 juli 1869, op 43-jarige leeftijd (1) met Anthonij Hoogemoet (42 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 26 november 1826 (RK), overleden te Steenbergen op 11 november 1869, 42 jaar en 350 dagen oud, zoon van Cornelis Hoogemoet en Joanna van Meir. Zij is getrouwd te Steenbergen op 14 oktober 1870, op 44-jarige leeftijd (2) met Marijn Nieuwlaat (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 17 augustus 1828 (RK), overleden te Roosendaal op 6 december 1904, 76 jaar en 111 dagen oud, zoon van Adrianus Nieuwlaet en Joanna Broekhoven.
  (Hij is eerder getrouwd te Roosendaal en Nispen op 11 mei 1864, op 35-jarige leeftijd met Cornelia Besters (34 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal op 12 november 1829 (RK), overleden aldaar op 6 maart 1870, 40 jaar en 114 dagen oud, dochter van Cornelis Besters en Petronella Lochtenburg.)
 2. Hendrik van Gaens, geboren te Wouw (NB) op 13 augustus 1826, overleden aldaar op 18 juni 1832, 5 jaar en 310 dagen oud.
 3. Elisabeth van Gaens, dagloonster, geboren te Wouw (NB) op 24 juli 1828, overleden aldaar op 12 juli 1849, 20 jaar en 353 dagen oud.
 4. Dominicus van Gaans, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 31 augustus 1830, overleden aldaar op 18 juni 1832, 1 jaar en 292 dagen oud.
 5. Hendrik van Gaens, arbeider, geboren op 15 februari 1833, overleden te Wouw (NB) op 22 september 1849, 16 jaar en 219 dagen oud.
 6. Dominicus van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 24 december 1835 (RK), volgt onder IX-cy.
 7. Adriana van Gaens, geboren te Wouw (NB) op 26 januari 1839.

VIII-ax Wilhelmina Elias, dienstbode en arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 10 juni 1806 (RK), wonende aldaar, overleden te Steenbergen op 28 augustus 1867, 61 jaar en 79 dagen oud, dochter van Joannes Wilhelmus Elias en Adriana van Gaens (VII-y). Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 oktober 1829, op 23-jarige leeftijd met Jan Cornelisse van Tilburg (60 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 29 juli 1769, overleden aldaar op 9 april 1853, 83 jaar en 254 dagen oud.
(Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 8 maart 1793 (getuigen waren Adriana Fabri en Jacoba Fabri), op 23-jarige leeftijd met Catharina Jansse van Eekeren (35 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 14 oktober 1757 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Suijckerbuijck en Catharina van Litsen), wonende te Wouw (NB) en te Steenbergen, overleden aldaar op 9 maart 1828, 70 jaar en 147 dagen oud, dochter van Joannes van Ekeren en Dijmphna Jansse Suijkerbuijck. (Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 13 september 1783 en getrouwd te Kruisland (NB) op 28 september 1783 (getuigen waren Antonia Cremers en Catharina Jongenelen), op 25-jarige leeftijd met Hendricus Martelmans (61 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 18 oktober 1721, wonende te Kruisland (NB).)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Tilburg, geboren te Steenbergen op 22 december 1830 (RK), volgt onder IX-cz.
 2. Willem van Tilburg, geboren te Steenbergen op 27 januari 1833, overleden aldaar op 24 december 1833, 331 dagen oud.
 3. Cornelia van Tilburg, geboren te Steenbergen op 20 april 1835, volgt onder IX-da.
 4. Catharina van Tilburg, geboren te Steenbergen op 13 augustus 1838, volgt onder IX-db.
 5. Elizabet van Tilburg, geboren te Steenbergen op 1 december 1841 (RK), volgt onder IX-dc.

VIII-ay Maria Elias, arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 9 april 1809 (RK), overleden te Roosendaal op 22 januari 1851, 41 jaar en 288 dagen oud, dochter van Joannes Wilhelmus Elias en Adriana van Gaens (VII-y). Zij is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1843, op 34-jarige leeftijd met Marijn Timmermans (36 jaar oud), arbeider, geboren te Nispen (in 't Rietgoor), gedoopt te Nispen-Essen op 27 oktober 1806 (RK) (doopgetuige was Ida Timmermans), overleden te Roosendaal op 22 april 1859, 52 jaar en 177 dagen oud, zoon van Joannes Timmermans en Dijmphna van Loon.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op 2 april 1851, op 44-jarige leeftijd met Dingena Suijkerbuijk (37 jaar oud), arbeidster en baker, geboren te Roosendaal op 23 januari 1814 (RK), overleden aldaar op 4 juni 1868, 54 jaar en 133 dagen oud, dochter van Cornelis Suijkerbuijk en Dingena van Boven. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op 30 april 1843, op 29-jarige leeftijd met Joannes Baptista Dekkers (34 jaar oud), grutter, gedoopt te Roosendaal op 14 september 1808 (doopgetuige was Maria Magdalena Bolders (voor zich en F. Schouw)), overleden te Roosendaal op 19 mei 1847, 38 jaar en 247 dagen oud, zoon van Wilhelmus Adrianus Dekkers en Adriana van Agtmaal.)) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Timmermans, geboren te Roosendaal op 23 oktober 1843 (RK), volgt onder IX-dd.
 2. Adrianus Timmmermans, geboren te Roosendaal op 14 februari 1845 (RK), volgt onder IX-de.

VIII-az Jan Jacobusse Mens, bouwman en herbergier, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 december 1771 (RK), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Roosendaal op 25 februari 1849, 77 jaar en 80 dagen oud, zoon van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens (VII-z). Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 4 april 1807 en getrouwd te Wouw (NB) op 19 april 1807 (getuigen waren Francisca Elisabeth de Naijre en Joanna van de Watering), op 35-jarige leeftijd (1) met Adriana van Osta (26 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 19 november 1780 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Potters en Joanna Potters), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Roosendaal op 19 mei 1828, 47 jaar en 182 dagen oud, dochter van Godefridus Marijnissen van Osta en Maria Anna Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Mens, landbouwer, geboren te Wouw (Vroenhout) op 28 mei 1808, gedoopt te Wouw (NB) op 28 mei 1808 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Arnouts en Maria van Gaens), ongehuwd overleden te Roosendaal op 17 juli 1827, 19 jaar en 50 dagen oud.
 2. Godefridus Mens, geboren te Roosendaal op 8 juli 1811, overleden aldaar op 1 mei 1813, 1 jaar en 297 dagen oud.
 3. Maria Anna Mens, geboren te Roosendaal op 15 maart 1814, overleden aldaar op 22 augustus 1814, 160 dagen oud.
 4. Maria Anna Mens, dienstbode, geboren te Roosendaal op 30 november 1815, overleden aldaar op 11 december 1888, 73 jaar en 11 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 11 februari 1863, op 47-jarige leeftijd met Antonij Ridders (41 jaar oud), schoenmaker, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 september 1821, overleden te Roosendaal op 25 december 1880, 59 jaar en 112 dagen oud, zoon van Andries Ridders en Anna Catharina Koens.
  (Hij is eerder getrouwd te Roosendaal op 17 mei 1848, op 26-jarige leeftijd met Francisca Jongenelen (29 jaar oud), geboren te Roosendaal op 30 januari 1819.)
 5. Godefridus Mens, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 7 april 1816, ongehuwd overleden aldaar op 24 december 1843, 27 jaar en 261 dagen oud.
 6. Anna Maria Mens, geboren te Wouw (NB) op 21 april 1819, wonende te Steenbergen, ongehuwd overleden te Wouw (NB) op 23 februari 1885, 65 jaar en 308 dagen oud.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 maart 1832, op 60-jarige leeftijd (2) met Joanna Marijnusse Clarijs (52 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 29 juni 1779, gedoopt te Wouw (NB) op 29 juni 1779 (RK), overleden te Steenbergen op 27 februari 1862, 82 jaar en 243 dagen oud, dochter van Marijnus Jansse Clarijs (VII-f) en Johanna Carelse Dingemans.

VIII-ba Petronilla Jacobus Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 oktober 1773 (RK), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Steenbergen op 30 maart 1853, 79 jaar en 162 dagen oud, dochter van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens (VII-z). Zij is in ondertrouw gegaan te Moerstraten (NB) op 1 februari 1800 en getrouwd te Wouw (NB) op 16 februari 1800 (getuigen waren Joannes Vriens en Cornmelius Tirions), op 26-jarige leeftijd met Roeland T. Baselier (28 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1771 (RK), overleden te Steenbergen op 15 oktober 1831, 59 jaar en 342 dagen oud, zoon van Thomas Baselier en Antonia Someren.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 14 april 1798 en getrouwd aldaar op 29 april 1798, op 26-jarige leeftijd met Petronilla Lanen (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Steenbergen op 16 juni 1775 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Schoen en Maria van Bavel), wonende te Moerstraten (NB), dochter van Hubertus Lanen en Elisabeth van Reijen.) Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Baselier, geboren te Steenbergen op 21 november 1800 (RK), volgt onder IX-df.
 2. Anna C. Baselier, dienstbode, gedoopt te Kruisland (NB) op 19 september 1802 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Baselier en Maria van Gaens). Zij is getrouwd op 13 oktober 1831, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Stok (33 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 6 januari 1798.
 3. Joannes Mens, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op 27 januari 1804 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Mens en Adriana Baselier), overleden te Steenbergen op 1 november 1828, 24 jaar en 279 dagen oud.
 4. Anna Maria Baselier, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 augustus 1806 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Baselier en Joanna Mens), overleden te Steenbergen op 17 mei 1813, 6 jaar en 264 dagen oud.
 5. Joanna Baselier, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1808 (RK), volgt onder IX-dg.
 6. Adriana Baselier, gedoopt te Kruisland (NB) op 25 november 1810 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Baselier en Antonetta Mens).
 7. Adriana Baselier, geboren te Steenbergen op 8 februari 1812 (RK), overleden aldaar op 8 november 1885, 73 jaar en 273 dagen oud.
 8. Jacobus Baselier, geboren te Steenbergen op 12 juni 1813 (RK), volgt onder IX-dh.
 9. Anna Maria Baselier, arbeidster, geboren te Steenbergen op 3 september 1817 (RK), overleden aldaar op 20 juni 1842, 24 jaar en 290 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 19 november 1841, op 24-jarige leeftijd met Pieter Scheepers (29 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Steenbergen op 13 november 1812 (RK), zoon van Joannes Scheepers en Antonia van Bavel.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 14 januari 1859, op 46-jarige leeftijd met Maria Elizabet Huijgens (41 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 1 juni 1817, dochter van Jan Huijgens en Anna Maria Brant. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 10 juni 1842, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Vos (46 jaar oud), hoefsmid en landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1796. Zij is later getrouwd te Steenbergen op 14 augustus 1874, op 57-jarige leeftijd met Kornelis Lanen, overleden te Halsteren (NB) op 9 april 1896, zoon van Cornelius Lanen en Joanna Roeijers.))

VIII-bb Gasper Mens, landbouwer, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 april 1775 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1858, 83 jaar en 45 dagen oud, zoon van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens (VII-z).

Plaats Wouw
Bron Notarieel archief
Deel J. Augustijn, inventaris 8941, periode 1814-1818
Archiefnummer I
Bijzonderheden Testament, Jasper Mens, landman wonende onder de gemeente Wouw in de tweede sectie no: 27
Plaats registratie Wouw
Datum registratie 12-08-1815
Geregistreerde 1 Jasper Mens
Geregistreerde 2 Willem Stuart of Huart?
Geregistreerde 3 David Schindeler?
Geregistreerde 4 Abraham, junior Gilkens
Geregistreerde 5 Pieter Senff
Geregistreerde 6 Hiele? David Schindler?
Geregistreerde 7 Willem Huart of Stuart?
Geregistreerde 8 Susanne Blankenburg
Geregistreerde 9 Laurens van ?
Geregistreerde 10 Hendrik Wesenbeek
Geregistreerde 11 Pieter Senff
Geregistreerde 12 Lodewijk Roos
Geregistreerde 13 Laurens Gastelaar
Geregistreerde 14 Johannes Augusteins
Geregistreerde 15 Marijn Wagemakers
Geregistreerde 16 Dingena Adden
Geregistreerde 17 Cornelis Philips.
Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 december 1813, op 38-jarige leeftijd met Joanna de Klerck (41 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 31 juli 1772, gedoopt aldaar op 31 juli 1772 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Bon en Digna de Groen), overleden te Wouw (NB) op 2 mei 1850, 77 jaar en 275 dagen oud.
Plaats Wouw
Bron Notarieel archief
Deel J. Augustijn, inventaris 8941, periode 1814-1818
Bijzonderheden Testament, Johanna de Klerck, landbouweresse, weduwe van Bastiaans van den Berg en thans in huwelijk hebbende Jasper Mens, wonende onder de gemeente Wouw
Plaats registratie Wouw
Datum registratie 12-08-1815
Geregistreerde 1 Johanna de Klerck
Geregistreerde 2 Jasper Mens
Geregistreerde 3 Willem de Trogt
Geregistreerde 4 Abraham, junior Gilkens
Geregistreerde 5 Pieter Senff
Geregistreerde 6 Willem Huart of Stuart?
Geregistreerde 7 Johannes Augusteins
Geregistreerde 8 Constantinus Hartman van Hoek
Geregistreerde 9 Pieter Senff
Geregistreerde 10 Philippus van Velthoven
Geregistreerde 11 Adriaan Koudsijn
Geregistreerde 12 Adriaan Wagemakers
Geregistreerde 13 Marijn Wagemakers
Geregistreerde 14 Dingena Vadden.
(Zij was weduwe van Sebastianus van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 januari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loon en Cathariana van den Bergh), overleden te Wouw (NB) op 23 oktober 1811, begraven op 15 november 1811, 52 jaar en 280 dagen oud, zoon van Siardus Simons van den Bergh en Lucia Cornelissen van Loon. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 12 januari 1793 en getrouwd aldaar op 27 januari 1793, op 34-jarige leeftijd met Anna van Boven (38 jaar oud), geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 7 augustus 1754 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Hoendervangers en Catharina Bogers), wonende te Steenbergen en te Wouw (NB), overleden te Moerstraten (NB) op 24 december 1794, 40 jaar en 139 dagen oud, dochter van Cornelis van Boven en Cornelia Mulders. (Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 12 oktober 1782 (getuigen waren Joannes Vrints en Anna Maria Mathijssen), op 28-jarige leeftijd met Wilhelmus van Reijen, geboren te Steenbergen (RK), wonende te Wouw (NB).))) Uit dit huwelijk:
 1. Dingena Mens, geboren te Wouw (NB) op 29 oktober 1814 (RK), volgt onder IX-di.
 2. Jacobus Mens, geboren te Wouw (NB) op 13 september 1816, overleden aldaar op 19 oktober 1816, 36 dagen oud.

VIII-bc Adrianus Mens, dagloner, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 september 1779 (RK), overleden aldaar op 17 maart 1825, 45 jaar en 182 dagen oud, zoon van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens (VII-z). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 oktober 1813, op 34-jarige leeftijd met Johanna van Tiggelen (22 jaar oud), dagloonster en landbouwster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 16 augustus 1791 (RK), overleden aldaar op 11 februari 1849, 57 jaar en 179 dagen oud, dochter van Petrus Claesse van Tiggelen en Pitronella Augustijn (VIII-s). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Mens, geboren te Wouw (NB) op 10 oktober 1814, volgt onder IX-dj.
 2. Pieternella Mens, geboren te Wouw (NB) op 8 december 1816, volgt onder IX-dk.
 3. Johanna Maria Mens, geboren te Wouw (NB) op 12 maart 1819, overleden aldaar op 22 mei 1887, begraven aldaar op 24 mei 1887, 68 jaar en 71 dagen oud.
 4. Cornelia Mens, geboren te Wouw (NB) op 24 mei 1821 (RK), volgt onder IX-dl.
 5. Antonetta Mens, geboren te Wouw (NB) op 30 oktober 1822 (RK), volgt onder IX-dm.
 6. Adriana Mens, geboren te Wouw (NB) op 26 juli 1825, overleden aldaar op 11 januari 1826, 169 dagen oud.

VIII-bd Joanna Mens, geboren te Wouw (NB) op 8 augustus 1783, gedoopt aldaar op 8 augustus 1783 (RK), overleden aldaar op 9 mei 1865, begraven te Heerle (NB) op 11 mei 1865, 81 jaar en 274 dagen oud, dochter van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens (VII-z). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 mei 1812, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Brouwers (43 jaar oud), dagloner, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 14 maart 1769 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Geenhoven en Joanna Brouwers), overleden te Wouw (NB) op 8 juli 1830, 61 jaar en 116 dagen oud, zoon van Petrus Brouwers en Elisabetha Adriaanse Gelten. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Brouwers, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 17 april 1813, overleden aldaar op 2 mei 1886, 73 jaar en 15 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 19 oktober 1848, op 35-jarige leeftijd met Catharina Doggen (36 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 9 januari 1812 (RK), overleden aldaar op 19 november 1880, 68 jaar en 315 dagen oud, dochter van Wilhelmus Doggen en Joanna Gorisse.
 2. Maria Cornelia Brouwers, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1815 (RK), volgt onder IX-dn.
 3. Adriana Cornelia Brouwers, geboren te Wouw (NB) op 21 januari 1829 (RK), volgt onder IX-do.

VIII-be Antonia Mens, geboren te Moerstraten (NB) op 8 januari 1786, gedoopt te Wouw (NB) op 8 januari 1786 (RK), overleden aldaar op 31 juli 1844, 58 jaar en 205 dagen oud, dochter van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens (VII-z). Zij is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1810 en getrouwd te Wouw (NB) op 20 mei 1810 (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 24-jarige leeftijd met Michiel Brouwers (33 jaar oud), dagloner en bieman, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 3 augustus 1776 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Maelderije en Elisabetha Gelten), overleden te Wouw (NB) op 24 maart 1851, 74 jaar en 233 dagen oud, zoon van Petrus Brouwers en Elisabetha Adriaanse Gelten. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Brouwers, geboren te Wouw (NB) op 25 juli 1815 (RK), volgt onder IX-dp.

VIII-bf Antonius Mens, dagloner en landbouwer, geboren te Moerstraten (NB) op 3 augustus 1790, gedoopt te Wouw (NB) op 3 augustus 1790 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 11 mei 1878, 87 jaar en 281 dagen oud, zoon van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens (VII-z). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1821, op 30-jarige leeftijd met Anna Catharina Loos (29 jaar oud), dagloonster, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 18 april 1792 (RK) (doopgetuige was Joanna Schillemans (voor zich en Adrianus Loos)), overleden te Halsteren (NB) op 13 januari 1880, 87 jaar en 270 dagen oud, dochter van Petrus Janssen Loos en Maria Elisabeth Cortens. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Mens, geboren te Wouw (NB) op 18 januari 1822 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 8 maart 1906, 84 jaar en 49 dagen oud.
 2. Cornelis Mens, geboren te Halsteren (NB) op 16 december 1823 (RK), overleden aldaar op 29 mei 1866, 42 jaar en 164 dagen oud.
 3. Adrianus Jacobus Mens, geboren te Halsteren (NB) op 11 december 1825 (RK), overleden aldaar op 31 augustus 1905, 79 jaar en 263 dagen oud.
 4. Elisabeth Mens, geboren te Halsteren (NB) op 15 januari 1828 (RK), volgt onder IX-dq.
 5. Anna Cornelia Mens, geboren te Halsteren (NB) op 15 maart 1830 (RK), overleden aldaar op 3 november 1873, 43 jaar en 233 dagen oud.
 6. Petrus Adrianus Mens, geboren te Halsteren (NB) op 29 mei 1832 (RK), overleden aldaar op 24 oktober 1918, 86 jaar en 148 dagen oud.
 7. Johannes Adrianus Mens, geboren te Halsteren (NB) op 20 maart 1836 (RK), overleden aldaar op 10 maart 1874, 37 jaar en 355 dagen oud.

VIII-bg Cornelia Mens, akkerbouwster, geboren te Moerstraten (NB) op 11 maart 1793, gedoopt te Wouw (NB) op 11 maart 1793 (RK), overleden aldaar op 9 mei 1865, 72 jaar en 59 dagen oud, dochter van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens (VII-z). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 mei 1821, op 28-jarige leeftijd met Johannes Loos (36 jaar oud), bouwman, geboren te Nispen-Essen (Broekakker) op 24 december 1784, gedoopt te Nispen-Essen op 24 december 1784 (doopgetuige was Maria Suijkerbuijk (en voor Adrianus Adriaensen)), overleden te Weert op 29 april 1860, 75 jaar en 127 dagen oud, zoon van Petrus Janssen Loos en Maria Elisabeth Cortens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elizabeth Loos, geboren te Wouw (NB) op 29 juli 1829 (RK), volgt onder IX-dr.
 2. Petrus Loos, geboren te Wouw (NB) op 19 oktober 1833 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 19 januari 1892, begraven te Heerle (NB), 58 jaar en 92 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Loos, akkerbouwster, geboren te Wouw (NB) op 23 februari 1835, overleden te Bergen op Zoom op 28 november 1897, 62 jaar en 278 dagen oud.
 4. Maria Jacoba Loos, akkerbouwster, geboren te Wouw (NB) op 19 november 1837, overleden te Roosendaal op 16 februari 1919, 81 jaar en 89 dagen oud.

IX-a Jan van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1770, gedoopt aldaar (RK), overleden te Kruisland (NB) op 3 mei 1805, 35 jaar oud, zoon van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VIII-b). Hij was gehuwd met Joanna Joannis Tiberius, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 9 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Groot en Maria Bisschop), overleden te Steenbergen op 3 maart 1858, 85 jaar en 114 dagen oud, dochter van Johannes Tiberius en Maria Cornelisse Heijnen.
(Zij was later gehuwd met Jacobus Cornelis Voorburg, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1765, overleden aldaar op 22 april 1839, 73 jaar en 244 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 20 januari 1799 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Eijsermans en Cornelia Tiberius), volgt onder X-a.
 2. Joannes van Etten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 januari 1800 (RK), volgt onder X-b.
 3. Adriaan van Etten, gedoopt te Steenbergen op 5 februari 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Tiberius en Cornelia van Etten), volgt onder X-c.
 4. Petronilla van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 30 maart 1802 (RK) (doopgetuigen waren Gererdus de Nel en Wilhelmina Vermaet), overleden te Steenbergen op 27 februari 1853, 50 jaar en 334 dagen oud.
 5. Kornelis van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 31 juli 1804 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Molenaers en Catharina de Groot), volgt onder X-d.
 6. Jan van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 31 juli 1804 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Etten en Adriana van Etten), volgt onder X-e.

IX-b Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1776, gedoopt aldaar op 21 oktober 1776 (RK), overleden te Dinteloord (NB) op 31 mei 1849, 72 jaar en 222 dagen oud, dochter van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VIII-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juli 1796, op 19-jarige leeftijd met Kornelis IJzermans (23 jaar oud), dagloner, geboren te Halsteren (NB) op 14 februari 1773, overleden te Steenbergen op 5 november 1842, 69 jaar en 264 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1797 (RK) (doopgetuigen waren Joannes IJzermans en Cornelia van Etten), volgt onder X-f.
 2. Joannes IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 10 december 1799 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Tiberius en Joannes van Etten).
 3. Jan IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 17 september 1802 (RK) (doopgetuigen waren Carolus IJzermans en Maria Roovers), volgt onder X-g.
 4. Adrianus IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 4 oktober 1805 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Etten en Adrianus IJsermans).
 5. Adrianus IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 februari 1811, volgt onder X-h.
 6. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1813, volgt onder X-i.

IX-c Adriana van Etten, geboren te Halsteren (NB) op 11 juni 1786, dochter van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VIII-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1811, op 25-jarige leeftijd met Didericus Wilhelmus de Jong (32 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 7 november 1778 (doopgetuigen waren Petrus van Gunst en Joanna de Jong), zoon van Theodorus de Jongh en Cornelia van Gunst. Uit dit huwelijk:

 1. Theodoor de Jong, geboren te Steenbergen op 24 juli 1813, volgt onder X-j.
 2. Jan de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1815, volgt onder X-k.
 3. Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op 20 mei 1822, volgt onder X-l.
 4. Anna Maria de Jong, geboren te Steenbergen op 29 mei 1826, volgt onder X-m.

IX-d Cornelius Mangelaars, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 17 september 1796 (RK), zoon van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VIII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 februari 1817, op 20-jarige leeftijd met Petronilla de Bruijn (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1797. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 22 juni 1817 (RK), volgt onder X-n.
 2. Antonia Mangelaars, geboren te Steenbergen in het jaar 1823, volgt onder X-o.
 3. Antonij Mangelaars, geboren te Steenbergen in het jaar 1831. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 16 juni 1865, op 34-jarige leeftijd met Anna Catharina Vermeer (50 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1815.
 4. Adriaan Mangelaars, geboren te Steenbergen op 26 maart 1833, overleden te Roosendaal op 27 januari 1924, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 30 januari 1924, 90 jaar en 307 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 november 1881, op 48-jarige leeftijd met Joanna Lodiers (43 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 maart 1838, overleden te Roosendaal op 21 januari 1915, 76 jaar en 318 dagen oud, dochter van Pieter Lodiers en Catharina Nijssen.

IX-e Joanna Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 februari 1800 (RK), overleden te Wouw (NB) op 13 mei 1886, 86 jaar en 75 dagen oud, dochter van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VIII-c). Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1833, op 33-jarige leeftijd met Henricus van Beethoven (46 jaar oud), wagenmaker, geboren te Wouw (Hazelaar) op 21 april 1787, gedoopt te Wouw (NB) op 21 april 1787 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Overvelt en Cornelia Kieboom), overleden te Heerle (NB) op 2 januari 1846, 58 jaar en 256 dagen oud, zoon van Wilhelmus van Beethoven en Elisabetha van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus van Beethoven, geboren te Wouw (NB) op 22 april 1834 (RK), overleden aldaar op 7 december 1921, 87 jaar en 229 dagen oud.
 2. Marijnus van Beethoven, geboren te Wouw (NB) op 17 maart 1836 (RK), volgt onder X-p.
 3. Petrus van Beethoven, geboren te Heerle (NB) op 11 februari 1838 (RK), overleden te Wouw (NB) op 22 april 1922, begraven te Heerle (NB) op 25 april 1922, 84 jaar en 70 dagen oud.
 4. Elisabeth van Beethoven, geboren te Wouw (NB) op 10 mei 1840 (RK), overleden aldaar op 1 december 1921, begraven te Heerle (NB) op 3 december 1921, 81 jaar en 205 dagen oud.

IX-f Jan Mangelaars, landbouwer en karreman, gedoopt te Kruisland (NB) op 1 augustus 1801 (RK), overleden te Steenbergen op 26 januari 1884, 82 jaar en 178 dagen oud, zoon van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VIII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 april 1823, op 21-jarige leeftijd met Antonia van Tilburg (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1800, overleden aldaar op 17 januari 1879, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Mangelaars, geboren te Steenbergen op 11 juli 1823.
 2. Christina Mangelaars, geboren te Steenbergen op 21 maart 1825.
 3. Anna Cornelia Mangelaars, dienstbode, geboren te Steenbergen op 19 februari 1827, overleden aldaar op 19 november 1901, 74 jaar en 273 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1871, op 44-jarige leeftijd met DaniŽl de Bruin (45 jaar oud), winkelier en koopman, geboren te Steenbergen in het jaar 1826, overleden aldaar op 3 december 1889, 63 jaar oud.
 4. Joanna Mangelaars, geboren te Steenbergen op 13 november 1828.
 5. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 28 mei 1830, overleden aldaar op 25 december 1835, 5 jaar en 211 dagen oud.
 6. Anna Maria Mangelaars, geboren te Steenbergen op 7 juli 1832, volgt onder X-q.
 7. Wilhelmina Mangelaars, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1834, overleden aldaar op 11 juli 1842, 7 jaar en 272 dagen oud.
 8. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 19 maart 1837.
 9. Govert Mangelaars, geboren te Steenbergen op 1 januari 1842.

IX-g Joannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1807, overleden aldaar op 26 december 1868, 61 jaar en 143 dagen oud, zoon van Philippus Cornelisz Clarijs (VIII-d) en Joanna Cornelis Bartelse Clarijs. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 mei 1842, op 34-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Leijten (19 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 2 februari 1823. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 november 1845, volgt onder X-r.
 2. Cornelis Johannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 18 oktober 1848, volgt onder X-s.
 3. Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 3 oktober 1856, overleden aldaar op 22 oktober 1856, 19 dagen oud.
 4. Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB), volgt onder X-t.

IX-h Pieter Clarijs, landman, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 22 november 1812, overleden aldaar op 24 april 1868, 55 jaar en 154 dagen oud, zoon van Cornelis Clarijs (VIII-e) en Maria Meurs. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 8 oktober 1842, op 29-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Tholenaar (26 jaar oud), landvrouw, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1816, overleden te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 16 juni 1903, 87 jaar oud, dochter van Pieter Tholenaar en Adriana Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 25 augustus 1843, overleden aldaar op 3 augustus 1857, 13 jaar en 343 dagen oud.
 2. Cornelis Petrus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 14 januari 1845.
 3. Petrus Johannis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 14 januari 1845, ongehuwd overleden aldaar op 18 januari 1883, 38 jaar en 4 dagen oud.
 4. Gerardus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 25 juni 1846.
 5. Adriana Catharina Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 maart 1848, volgt onder X-u.
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 19 december 1849, overleden aldaar op 19 januari 1850, 31 dagen oud.
 7. Johannis Cornelis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 8 oktober 1854, ongehuwd overleden aldaar op 17 februari 1893, 38 jaar en 132 dagen oud.
 8. Cornelis Christianus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 30 januari 1857.
 9. Maria Johanna Francisca Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 april 1859, volgt onder X-v.

IX-i Dijmphna Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 28 mei 1817, overleden te Steenbergen op 16 maart 1870, 52 jaar en 292 dagen oud, dochter van Cornelis Clarijs (VIII-e) en Maria Meurs. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1848, op 30-jarige leeftijd met Karel Jan Schoutens (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 maart 1822, zoon van Henricus Schoutens en Maria Catharina Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 november 1851, volgt onder X-w.
 2. Hendrik Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 9 december 1858 (RK), volgt onder X-x.

IX-j Anna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 21 oktober 1805 (RK), dochter van Joannes Marinus Clarijs (VIII-f) en Catharina Marijnisse Hagenaars. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 november 1840, op 35-jarige leeftijd met Johannes de Klerk (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1815. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Klerk, geboren te Steenbergen op 5 december 1842 (RK), volgt onder X-y.

IX-k Jan Clarijs, metselaar, geboren te Kruisland (NB) op 15 augustus 1808, gedoopt te Wouw (NB) op 15 augustus 1808 (RK), overleden te Steenbergen op 29 november 1884, 76 jaar en 106 dagen oud, zoon van Joannes Marinus Clarijs (VIII-f) en Catharina Marijnisse Hagenaars. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 oktober 1832, op 24-jarige leeftijd met Maria van Loenhout (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt te Steenbergen op 25 juni 1807, overleden te Zevenbergen (NB) op 12 juli 1887, 80 jaar en 17 dagen oud, dochter van Kornelis van Loenhout en Joanna Dietvorst. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 september 1833, overleden te Rotterdam op 10 juni 1884, 50 jaar en 261 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 mei 1860, op 26-jarige leeftijd met Johanna Pieternella Brendonck (26 jaar oud), naaister, geboren te Ritthem op 5 oktober 1833, overleden te Rotterdam op 4 februari 1906, 72 jaar en 122 dagen oud, dochter van Arnoldus Adriaan Brendonck en Suzanna Cornelia Poleij.
 2. Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1835 (RK), volgt onder X-z.
 3. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 maart 1838, volgt onder X-aa.
 4. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 januari 1840, volgt onder X-ab.
 5. Pieter Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op 25 december 1841 (RK), volgt onder X-ac.
 6. Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1846 (RK), volgt onder X-ad.
 7. Antonij Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 april 1849 (RK), volgt onder X-ae.
 8. Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 juni 1853 (RK), volgt onder X-af.

IX-l Jan Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, zoon van Carolus Clarijs, Karel (VIII-g) en Elizabeth Kostermans. Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 april 1853, op 35-jarige leeftijd met Maria Vermeer (30 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1823, dochter van Geert Vermeer en Johanna Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder X-ag.

IX-m Marijn Clarijs, voermansknecht en voerman, geboren te Steenbergen op 15 januari 1822, overleden aldaar op 13 januari 1868, 45 jaar en 363 dagen oud, zoon van Carolus Clarijs, Karel (VIII-g) en Elizabeth Kostermans. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 8 mei 1865, op 43-jarige leeftijd met Maria Catharina Verbraak (38 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te Wouw (NB) op 10 mei 1826 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 26 februari 1891, 64 jaar en 292 dagen oud, dochter van Petrus Verbraak en Helena de Waal, Begraafboek St. Lambertus Parochie.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 12 november 1869, op 43-jarige leeftijd met Machiel van Bavel (39 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 december 1829 (RK), overleden aldaar op 26 april 1889, 59 jaar en 130 dagen oud, zoon van Joannes van Bavel en Cornelia Theune.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 maart 1866 (RK), volgt onder X-ah.

IX-n Marijn Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 14 augustus 1819, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 maart 1858, 38 jaar en 224 dagen oud, zoon van Cornelis Marijnusse Clarijs (VIII-h) en Cornelia van Reijen. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 mei 1844, op 24-jarige leeftijd met Johanna Haverkamp (22 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 januari 1822, overleden aldaar op 11 april 1902, 80 jaar en 92 dagen oud.
(Zij is later getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 30 april 1864, op 42-jarige leeftijd met Nicolaas Nagtzaam (66 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1798, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 augustus 1876, 78 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 februari 1845, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 28 september 1918, 73 jaar en 219 dagen oud. Zij was gehuwd met Adrianus Machielsen, overleden te Oudenbosch (NB) op 13 juli 1927.
 2. Gerardus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 mei 1846, volgt onder X-ai.
 3. Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 23 januari 1849, volgt onder X-aj.
 4. Anna Pieternella Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 februari 1851, overleden aldaar op 19 december 1851, 302 dagen oud.
 5. Petrus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 juli 1852, volgt onder X-ak.
 6. Johannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 8 september 1855, overleden te Klundert (NB) op 19 juni 1900, 44 jaar en 284 dagen oud. Hij is getrouwd te Willemstad (NB) op 28 juli 1883, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Zundert, geboren te Klundert (NB).
 7. Elisabeth Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 31 augustus 1858, overleden aldaar op 21 november 1859, 1 jaar en 82 dagen oud.

IX-o Pieter Clarijs, landbouwer 't Hoefke (Dassenberg) en arbeider, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 14 februari 1821 (RK), overleden te Steenbergen op 26 februari 1901, 80 jaar en 12 dagen oud, zoon van Cornelis Marijnusse Clarijs (VIII-h) en Cornelia van Reijen. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 16 september 1846, op 25-jarige leeftijd met Cornelia de Kok (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 3 februari 1821 (RK), overleden aldaar op 25 april 1904, 83 jaar en 82 dagen oud, dochter van Laurentius de Kok en Helena van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 juni 1847 (RK), volgt onder X-al.
 2. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 maart 1849.
 3. Kornelis Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1851, volgt onder X-am.
 4. Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 maart 1853.
 5. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 maart 1855 (RK), volgt onder X-an.
 6. Laurens Willem Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 mei 1856, overleden aldaar op 15 juli 1861, 5 jaar en 54 dagen oud.
 7. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1857, overleden aldaar op 19 augustus 1857, 9 dagen oud.
 8. Leendert Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 november 1858, overleden aldaar op 19 december 1858, 31 dagen oud.
 9. Cornelia Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 25 mei 1861, overleden aldaar op 18 juli 1861, 54 dagen oud.
 10. Willem Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 september 1862 (RK), volgt onder X-ao.
 11. Adriana Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 september 1865, overleden aldaar op 2 oktober 1865, 20 dagen oud.

IX-p Marijn Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1812, overleden aldaar op 9 september 1883, 71 jaar en 35 dagen oud, zoon van Lambertus Clarijs (VIII-i) en Maria van Reijen. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 oktober 1843, op 31-jarige leeftijd met Anna Leijten. Uit dit huwelijk:

 1. Marijnus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 september 1852, overleden aldaar op 8 november 1852, 58 dagen oud.
 2. Marijn Clarijs, rijtuigmaker, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 2 juni 1854, wonende te Dinteloord en te Antwerpen (BelgiŽ).
 3. Lambertus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB), volgt onder X-ap.
 4. Maria Cornelia Clarijs, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 april 1889.
 5. Jacobus Wouterus Clarijs, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 6 juni 1875.

IX-q Johannis Clarijs, wagenmaker en wagenmaker, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 januari 1792 (RK), overleden te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 12 november 1876, 84 jaar en 287 dagen oud, zoon van Lambertus Clarijs (VIII-k) en Helena Jurgens. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 februari 1821, op 29-jarige leeftijd met Maria Franssen (40 jaar oud), geboren te Harderwijk in het jaar 1781, overleden te Oud Vossemeer (Zeeland) op 20 juni 1867, 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 2 juli 1822, volgt onder X-aq.

IX-r Pieter Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 november 1795 (RK), overleden aldaar op 15 augustus 1853, 57 jaar en 263 dagen oud, zoon van Lambertus Clarijs (VIII-k) en Helena Jurgens. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 september 1821, op 25-jarige leeftijd met Maria Crusio (40 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 14 mei 1781 (RK) (doopgetuigen waren Dionisius Dietvorst en Maria Crusio), overleden te Bergen op Zoom op 10 december 1856, 75 jaar en 210 dagen oud, dochter van Franciscus Crusio en Maria Dietvorst. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1823, overleden aldaar op 2 januari 1826, 2 jaar en 183 dagen oud.
 2. Johannes Lambertus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1825 (doopgetuigen waren Joseph Antoine van den Bergh en Johannes Engelhard), volgt onder X-ar.

IX-s Petronilla Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 7 juli 1799 (RK), dochter van Lambertus Clarijs (VIII-k) en Helena Jurgens. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 maart 1833, op 33-jarige leeftijd met Matthijs Gerardus Steemers (33 jaar oud), sergeant bij de artillerie, geboren te Brummen (Gld) in het jaar 1800. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Christina Steemers, geboren te Bergen op Zoom op 3 september 1833, overleden te Cuijk (NB) op 15 mei 1903, 69 jaar en 254 dagen oud.
 2. Gerardus Hendrikus Steemers, geboren te Bergen op Zoom op 23 augustus 1835, overleden te 's-Hertogenbosch op 15 september 1852, 17 jaar en 23 dagen oud.
 3. Johannes Steemers, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1837, overleden te Cuijk (NB) op 6 april 1908, 70 jaar en 180 dagen oud.
 4. Maria Steemers, geboren te Bergen op Zoom op 26 juni 1839.

IX-t Christianus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 28 april 1805 (RK), overleden te 's-Hertogenbosch op 7 september 1857, 52 jaar en 132 dagen oud, zoon van Lambertus Clarijs (VIII-k) en Helena Jurgens. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 6 februari 1834, op 28-jarige leeftijd met Adriana Christina Meeussen (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 2 december 1807, overleden te 's-Hertogenbosch op 23 augustus 1875, 67 jaar en 264 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, overleden te 's-Hertogenbosch op 11 september 1834.

IX-u Catharina Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1807 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 20 december 1874, 67 jaar en 178 dagen oud, dochter van Lambertus Clarijs (VIII-k) en Helena Jurgens. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 december 1836, op 29-jarige leeftijd met Sebastianus Joannes Schrammen, geboren te Vlissingen, overleden te Willemstad (NB) op 30 juli 1865, zoon van Johannes Schrammen en Sijbilla Elizabeth Rinkel. Uit dit huwelijk:

 1. Sibillia Elisabeth Schrammen, geboren te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Willemstad (NB) op 30 juli 1864 met Joannes Anne Groeneboom, geboren te Schoterland, zoon van Joannes Willem Groeneboom en Anna Elisabeth Leeuwe.

IX-v Joannes Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 29 maart 1795, gedoopt te Wouw (NB) op 29 maart 1795 (RK), overleden te Steenbergen op 15 december 1875, 80 jaar en 261 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (VIII-m) en Anna Cornelia Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Hermina van den Havoirt (29 jaar oud), gedoopt te Baarle-Hertog (BelgiŽ) op 15 april 1792, overleden te Steenbergen op 28 december 1851, 59 jaar en 257 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, geboren te Oude Tonge (ZH) op 11 augustus 1823 (RK), volgt onder X-as.
 2. Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 juni 1832 (RK), volgt onder X-at.
 3. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 juli 1835, overleden aldaar op 26 april 1889, 53 jaar en 286 dagen oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 juni 1863, op 27-jarige leeftijd met Johanna Plasmans (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1833, overleden te Steenbergen op 26 februari 1891, 58 jaar oud, dochter van Pieter Plasmans en Cornelia van Tilburg.

IX-w Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 23 november 1800, wonende te Tholen, overleden aldaar op 6 mei 1833, 32 jaar en 164 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (VIII-m) en Anna Cornelia Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 21 september 1824, op 23-jarige leeftijd (1) met Adriana Hertogh (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1802. Hij is getrouwd te Tholen op 18 november 1827, op 26-jarige leeftijd (2) met Antonetta Tuijtjens (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Tholen in het jaar 1807, dochter van Franciscus Tuijtjens en Adriana Verdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, zadelmaker, geboren te Tholen op 1 november 1828, overleden aldaar op 21 mei 1850, 21 jaar en 201 dagen oud.
 2. Joannes Clarijs, geboren te Tholen (Zeeland) op 18 november 1829, volgt onder X-au.
 3. Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 18 februari 1831, overleden aldaar op 18 oktober 1831, 242 dagen oud.
 4. Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 8 november 1832, volgt onder X-av.

IX-x Elisabeth Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1806 (RK), dochter van Godefridus Clarijs (VIII-m) en Anna Cornelia Jansen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 november 1831, op 25-jarige leeftijd met Adrianus de Bie (26 jaar oud), kuiper, geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1805, zoon van Gerardus de Bie en Paulina Wouts.
(Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 4 februari 1829, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia Adan (22 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 7 juni 1806, gedoopt aldaar op 7 juni 1806 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Coppens en Joanna Hagens (namens Cornelia Uijtdewillige)), overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1831, 24 jaar en 361 dagen oud, dochter van Emanuel Jacobus Henricus Adan en Joanna Coppens.) Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Johannes de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 10 september 1832 (doopgetuigen waren Petrus Jauffred en George Christiaan Willem Zander).
 2. Anna Cornelia Maria de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 22 november 1833 (doopgetuigen waren Franciscus van den Hoek en Adrianus Blaskens), overleden te Nivelles.
 3. Paulina Helena de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 11 februari 1835 (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Jacobus Melsen), overleden te Bergen op Zoom op 31 maart 1836, 1 jaar en 49 dagen oud.
 4. Jacobus Petrus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1837 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 7 maart 1884, 47 jaar en 34 dagen oud.
 5. Berbera Maria de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1837 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Bergen op Zoom op 27 maart 1837, 53 dagen oud.
 6. Henricus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1838 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 13 oktober 1874, 35 jaar en 289 dagen oud.

IX-y Anna Philippina Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 29 april 1808 (RK), dochter van Godefridus Clarijs (VIII-m) en Anna Cornelia Jansen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 mei 1836, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Segers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1808. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Segers, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1838.
 2. Martien Segers, geboren te Steenbergen op 16 november 1840.

IX-z Jacobus Clarijs, zadelmaker en behanger, geboren te Steenbergen op 2 september 1813 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1890, 77 jaar en 54 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (VIII-m) en Joanna van Bemden. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1841, op 27-jarige leeftijd met Beatrix Anna Otgens (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 december 1815, dochter van Joannes Otgens en Beatrix van Osch. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Jan Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 16 maart 1842 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1918, 75 jaar en 299 dagen oud.
 2. Beatrix Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 november 1843 (RK), overleden aldaar op 24 januari 1917, 73 jaar en 68 dagen oud.
 3. Geertruida Frederika Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 oktober 1845 (RK).
 4. Joanna Agatha Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1848 (RK).
 5. Jan Gerard Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 13 mei 1850 (RK).
 6. Beatrix Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1853 (RK).
 7. Adriana Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 16 juni 1855 (RK).
 8. Pieter Frans Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1857 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 november 1884, op 27-jarige leeftijd met Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder X-ag.

IX-aa Johannes Clarijs, arbeider en wegwachter, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1814 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 28 april 1861, 46 jaar en 268 dagen oud, zoon van Jan Clarijs (VIII-n) en Joanna Mulder. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1836, op 21-jarige leeftijd met Adriana van Akkeren (21 jaar oud), arbeidster en tapster, geboren te Steenbergen in het jaar 1815. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 10 augustus 1837, volgt onder X-aw.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 30 september 1839 (doopgetuigen waren Evert Johannes Bregt en Antonius Overhoff), volgt onder X-ax.
 3. Cornelis Gores Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1841, volgt onder X-ay.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1845, volgt onder X-az.
 5. Arnoldus Adrianus Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1847, volgt onder X-ba.
 6. Johannes Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1850, volgt onder X-bb.
 7. Franciscus Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 12 januari 1853.

IX-ab Cornelis Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1812 (RK), overleden aldaar op 11 juli 1900, 87 jaar en 278 dagen oud, zoon van Philippus Corneliszoon Clarijs (VIII-o) en Maria Catharina Uijtdewilligen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 6 augustus 1857, op 44-jarige leeftijd met Adriana de Bie (37 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 31 mei 1820, overleden te Kruisland (NB) op 21 juli 1891, 71 jaar en 51 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 11 december 1858 (RK), volgt onder X-bc.
 2. Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 januari 1860, overleden aldaar op 15 januari 1860, 3 dagen oud.
 3. Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 april 1861 (RK), volgt onder X-bd.

IX-ac Johannes Clarijs, landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 16 januari 1816 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Kruisland (NB) op 24 januari 1864, 48 jaar en 8 dagen oud, zoon van Philippus Corneliszoon Clarijs (VIII-o) en Maria Catharina Uijtdewilligen. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 17 juli 1847, op 31-jarige leeftijd met Joanna Cornelissen (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1819, dochter van Joannes Baptista Cornelissen en Elisabeth Melsen. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 juni 1848 (RK), volgt onder X-be.
 2. Kornelis Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 mei 1850.
 3. Elizabet Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 30 mei 1852 (RK), volgt onder X-bf.
 4. Maria Catharina Ludovica Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 februari 1854 (RK), volgt onder X-bg.
 5. Cornelia Rosalina Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 juli 1855, overleden aldaar op 12 juli 1855, 6 dagen oud.
 6. Cornelia Rosalina Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 juli 1856, overleden aldaar op 26 juli 1857, 1 jaar en 24 dagen oud.
 7. Jacobus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 november 1858.
 8. Adriana Cornelia Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 25 maart 1862, overleden aldaar op 2 januari 1882, 19 jaar en 283 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 mei 1881, op 19-jarige leeftijd met Marijn Koenraadt (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 juli 1858, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 3 mei 1933, 74 jaar en 289 dagen oud, zoon van Antonius Koenraadt en Petronilla Huijsmans.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1888, op 29-jarige leeftijd met Maria Adriana Potters (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 september 1864 (RK), overleden aldaar op 7 augustus 1954, 89 jaar en 326 dagen oud, dochter van Jan Janszoon Potters en Petronilla van Bavel.)

IX-ad Cornelia Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 januari 1792 (RK), dochter van Joannes Baptista Ceulemans en waarschijnlijk Adriana van Loenhout (VIII-p). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 25 mei 1820, op 28-jarige leeftijd met Adriaan de Kijzer (32 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 11 mei 1788 (doopgetuigen waren Walterus Moors en Petronilla Boerkens), zoon van Joannes de Kijzer en Johanna Moors. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 15 mei 1826 (doopgetuigen waren Doris Kokken en Leendert Verbeek), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Johanna de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 28 oktober 1831 (doopgetuigen waren Wouter de Keizer en Jan Kokken), volgt onder X-bh.
 3. Johannes Baptist de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1836 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus de Keijzer), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).

IX-ae Anna Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 oktober 1795, dochter van Joannes Baptista Ceulemans en waarschijnlijk Adriana van Loenhout (VIII-p). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 4 mei 1825, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Keijl (27 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 11 maart 1798 (RK) (doopgetuigen waren Egidius Heeren en Maria Jochems), zoon van Egidius Keijl en Cornelia Santboer. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 9 februari 1826 (doopgetuigen waren Theodorus Kokken en Jan de Vos), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Johannes Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1828 (doopgetuigen waren Willem Luijks en Jacobus de Keizer), volgt onder X-bi.
 3. Petrus Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 2 februari 1834 (doopgetuigen waren Petrus Wilhelmus van Wesel en Bastiaan Bastiaanse), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).

IX-af Maria Cornelia Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 2 maart 1778 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 16 maart 1813, 35 jaar en 14 dagen oud, dochter van Adrianus Hermannus Luijsterburg en Adriana Augustijn (VIII-r). Zij was gehuwd met Simon Adriaan Smits, geboren te Noordgeest (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 10 januari 1784 (doopgetuigen waren Anna Geenen en Adrianus Langemans), overleden te Halsteren (NB) op 12 mei 1832, 48 jaar en 123 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Smits, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 november 1802 (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Adriana Augustijns), overleden te Halsteren (NB) op 3 januari 1820, 17 jaar en 50 dagen oud.
 2. Martinus Smits, geboren te Halsteren (NB) op 11 april 1804, gedoopt aldaar op 13 april 1804 (doopgetuigen waren Petronilla Verbeek en Hermanus Luijsterburgh), volgt onder X-bj.
 3. Johannes Smits, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1806, volgt onder X-bk.
 4. Hubertus Smits, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 november 1807 (doopgetuigen waren Cornelia Koenraadt en Jacobus Luijsterburg), overleden te Halsteren (NB) op 22 december 1807, 48 dagen oud.

IX-ag Hermanus Luijsterburgh, bijenhouder (bieman, bijenman, imker) en arbeider, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 21 oktober 1779 (RK), overleden aldaar op 16 april 1856, 76 jaar en 178 dagen oud, zoon van Adrianus Hermannus Luijsterburg en Adriana Augustijn (VIII-r). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 25 mei 1814, op 34-jarige leeftijd met Johanna van Tiggelen (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Moerstraten (NB) op 6 september 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 6 september 1785 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus van Beethoven en Peteronilla Kieboom), overleden te Wouw (NB) op 29 juli 1856, 70 jaar en 327 dagen oud, dochter van Joannes Adriaensen van Tiggelen en Cornelia Hendrickse Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Luijsterburgh, geboren te Wouw (NB) op 27 april 1816, volgt onder X-bl.
 2. Maria Luijsterburgh, geboren te Wouw (NB) op 12 april 1818, volgt onder X-bm.
 3. Adrianus Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 20 mei 1822 (RK), volgt onder X-bn.
 4. Adriaan Luijsterburgh, geboren te Wouw (NB) op 15 mei 1825, overleden aldaar op 20 februari 1836, 10 jaar en 281 dagen oud.

IX-ah Petrus Johannes Luijsterborg, arbeider en dagloner, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 27 juli 1781 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 11 april 1842, 60 jaar en 258 dagen oud, zoon van Adrianus Hermannus Luijsterburg en Adriana Augustijn (VIII-r). Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 31 januari 1808, op 26-jarige leeftijd met Petronella de Weert (34 jaar oud), arbeidster en dagloonster, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1774 (RK), overleden aldaar op 27 juli 1845, 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Luijsterborg, geboren te Woensdrecht (NB) op 18 april 1811, volgt onder X-bo.
 2. Joanna Luijsterburg, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 oktober 1813, volgt onder X-bp.
 3. Adrianus Luijsterborgh, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 augustus 1816, volgt onder X-bq.
 4. Joanna Cornelia Luijsterborg, geboren te Woensdrecht (NB) op 19 maart 1819, volgt onder X-br.

IX-ai Joannes Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op 26 februari 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 26 februari 1785 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 28 februari 1828, 43 jaar en 2 dagen oud, zoon van Adrianus Hermannus Luijsterburg en Adriana Augustijn (VIII-r). Hij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 18 april 1007 en getrouwd aldaar op 3 mei 1807 (getuigen waren Martien de Grauw en Marijnus de Bie), op 22-jarige leeftijd met Elisabeth de Weert, geboren te Woensdrecht (NB), overleden te Halsteren (NB) op 16 juli 1848. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Luijsterburg, geboren te Noordgeest (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 23 april 1808 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus de Weert en Adriana Augusteijn), volgt onder X-bs.
 2. Cornelia Luijsterburg, geboren te Noordgeest (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 16 september 1810 (RK) (doopgetuigen waren Hermanus Luijsterburg en Maria Cornelia Luijsterburg), volgt onder X-bt.

IX-aj Joanna Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op 21 maart 1790, gedoopt te Wouw (NB) op 21 maart 1790 (RK), overleden te Steenbergen op 14 februari 1861, 70 jaar en 330 dagen oud, dochter van Adrianus Hermannus Luijsterburg en Adriana Augustijn (VIII-r). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 26 augustus 1810 (getuigen waren Helena Hellemans en Elisabeth van Wesel), op 20-jarige leeftijd met Adrianus Kornelissen Uijtdewilligen (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 19 juni 1769 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Janssen Uijttewilligen en Maria van den Watermolen), zoon van Cornelius Jansse Uijtdewilligen en Maria Verbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Uijtdewilligen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 december 1811 (RK), volgt onder X-bu.
 2. Maria Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen in het jaar 1813 (RK), volgt onder X-bv.
 3. Martinus Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Steenbergen op 2 juli 1814 (RK), overleden aldaar op 23 juni 1844, 29 jaar en 357 dagen oud.
 4. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 24 december 1816 (RK).
 5. Adriaan Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1819 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 mei 1849, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina van Tilburg (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 29 maart 1819, dochter van Adriaan van Tilburg en Maria Stadhouders (IX-az).
 6. Kornelis Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1819, overleden aldaar op 2 juni 1860, 41 jaar oud.
 7. Simon Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen in het jaar 1824 (RK).

IX-ak Leonardus Luijsterburg, boerenarbeider en dagloner, geboren te Moerstraten (NB) op 28 maart 1794, gedoopt te Wouw (NB) op 28 maart 1794 (RK), overleden aldaar op 26 mei 1868, 74 jaar en 59 dagen oud, zoon van Adrianus Hermannus Luijsterburg en Adriana Augustijn (VIII-r). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 juli 1817, op 23-jarige leeftijd met Clara Bergs (22 jaar oud), boerendienstmaagd en dagloonster, geboren te Bergen op Zoom (Poorterij), gedoopt te Bergen op Zoom op 10 mei 1795 (doopgetuigen waren Jacobus Bergs en Clara van Berkel), overleden te Wouw (NB) op 8 april 1866, 70 jaar en 333 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 9 augustus 1818, overleden te Bergen op Zoom op 5 februari 1875, 56 jaar en 180 dagen oud.
 2. Adrianus Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 13 februari 1820 (RK), volgt onder X-bw.
 3. Cornelia Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 6 juni 1822, volgt onder X-bx.
 4. Adriana Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 29 augustus 1824, volgt onder X-by.
 5. Johanna Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 3 januari 1827, volgt onder X-bz.
 6. Elisabeth Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 12 maart 1829, volgt onder X-ca.
 7. Johannes Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 25 mei 1830 (RK), volgt onder X-cb.
 8. Dijmphna Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 28 december 1833 (RK), volgt onder X-cc.
 9. Pieternella Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 21 mei 1836, overleden aldaar op 20 april 1838, 1 jaar en 334 dagen oud.
 10. Jacoba Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 21 juni 1837, volgt onder X-cd.

IX-al Petronilla van Tiggelen, dagloonster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 januari 1781 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 18 november 1814, 33 jaar en 315 dagen oud, dochter van Petrus Claesse van Tiggelen en Pitronella Augustijn (VIII-s). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 7 mei 1803 en getrouwd aldaar op 22 mei 1803, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Buijck (32 jaar oud), geboren te Heerle (NB) op 24 februari 1771 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Heerle (NB) op 11 juni 1810, begraven aldaar op 13 juni 1810, 39 jaar en 107 dagen oud, zoon van Antonius Buijck en Catharina Carpincx. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Buijck, geboren te Heerle (NB) op 11 april 1804, gedoopt te Wouw (NB) op 11 april 1804 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Tiggelen en Catharina Carpinck), volgt onder X-ce.
 2. Petrus Buijck, geboren te Heerle (NB) op 19 september 1806, gedoopt te Wouw (NB) op 19 september 1806 (RK) (doopgetuigen waren Rochus Buijck en Johanna van Tiggelen).
 3. Gertrudis Buijck, gedoopt te Wouw (NB) op 3 januari 1810 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Buijck en Digna van Tiggelen), overleden te Wouw (NB) op 27 juli 1812, 2 jaar en 206 dagen oud.

IX-am Nicolaas Pieterse van Tiggelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 28 september 1782 (RK), zoon van Petrus Claesse van Tiggelen en Pitronella Augustijn (VIII-s).

Plaats Roosendaal
Deel J.J. Bosschart, inventaris 6911, periode 1818
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden Publieke verkoping en veiling ten verzoeke van Nicolaas van Tiggelen, particulier wonende te Roosendaal, in eigen naam en in kwaliteit als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, Maria en Pieter van Tiggelen in bijzijn van de toeziende voogd Cornelis de Leeuw, landbouwer onder Roosendaal van een huisken te Roosendaal en twee percelen land in drie kopen.
Plaats registratie Roosendaal
Datum registratie 23-04-1818
Geregistreerde 1 Nicolaas van Tiggelen
Geregistreerde 2 Maria van Tiggelen
Geregistreerde 3 Pieter van Tiggelen
Geregistreerde 4 Cornelis de Leeuw
Geregistreerde 5 Nicolaas van Tiggelen
Geregistreerde 6 Maria van Tiggelen
Geregistreerde 7 Pieter van Tiggelen
Geregistreerde 8 Cornelis de Leeuw

Plaats Roosendaal
Deel J.J. Bosschart, inventaris 6911, periode 1818
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden Definitieve toewijzing ter rekwisitie van Nicolaas van Tiggelen, particulier in kwaliteit als vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen, Maria en Pieter van Tiggelen, in bijzijn van de toeziende voogd Cornelis de Leeuw, landbouwer de eerstgenoemde te en de laatstgenoemde onder Roosendaal van Een perceel weiland gelegen in de Vroenhoutse matten onder Roosendaal, groot een gemet en 173 roeden, gekocht bij Adriaan Smeijers, herbergier te Roosendaal voor Eenhonderd en zestig gulden. Nog een perceel weiland gelegen te Kruisland groot een gemet en 87 roeden, gekocht bij Marinus Meurs, pastoor van en wonende te Kruisland voor Tweehonderd en zestig guldens.
Plaats registratie Roosendaal
Datum registratie 07-05-1818
Geregistreerde 1 Nicolaas van Tiggelen
Geregistreerde 2 Maria van Tiggelen
Geregistreerde 3 Pieter van Tiggelen
Geregistreerde 4 Cornelis de Leeuw
Geregistreerde 5 Adriaan Smeijers
Geregistreerde 6 Marinus Meurs
Geregistreerde 7 Nicolaas van Tiggelen
Geregistreerde 8 Maria van Tiggelen
Geregistreerde 9 Pieter van Tiggelen
Geregistreerde 10 Cornelis de Leeuw
Geregistreerde 11 Adriaan Smeijers
Geregistreerde 12 Marinus Meurs.
Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 oktober 1809 (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 27-jarige leeftijd met Paschasia Heijnen, Francina (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil) in het jaar 1783 (RK), overleden te Roosendaal, begraven aldaar op 12 oktober 1814, 31 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Maria van Tiggelen, geboren te Wouw (Vroenhout) op 12 september 1810, gedoopt te Wouw (NB) op 12 september 1810 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Franken en Cornelia Heijnen), volgt onder X-cf.
 2. Petrus van Tiggelen, geboren te Roosendaal op 14 december 1812 (RK), volgt onder X-cg.

IX-an Dijmphena Petrus van Tiggelen, bouweresse en landbouwster, geboren te Wouw (Hazelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 9 oktober 1784 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 29 april 1856, 71 jaar en 203 dagen oud, dochter van Petrus Claesse van Tiggelen en Pitronella Augustijn (VIII-s). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 15 april 1809 en getrouwd aldaar op 30 april 1809 (getuigen waren Cornelius van de Watering en Elisabeth van Wezel), op 24-jarige leeftijd met Leendert Franken (26 jaar oud), arbeider en bouwman, geboren te Steenbergen in het jaar 1783 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 10 oktober 1857, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Franken, geboren te Wouw (Spellestraat) op 25 april 1810, gedoopt te Wouw (NB) op 26 april 1810 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Franken en Joanna Franken).
 2. Petronella Franken, geboren te Wouw (NB) op 5 juli 1811 (RK), volgt onder X-ch.
 3. Cornelius Franken, geboren te Roosendaal op 29 september 1813 (RK).
 4. Petrus Franken, geboren te Roosendaal op 23 oktober 1815 (RK), volgt onder X-ci.
 5. Johannes Franken, geboren te Wouw (NB) op 30 augustus 1818 (RK), volgt onder X-cj.
 6. Elizabeth Franken, geboren te Roosendaal op 5 april 1820 (RK), volgt onder X-ck.
 7. Adrianus Franken, geboren te Wouw (NB) op 28 november 1822 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 8 februari 1884, 61 jaar en 72 dagen oud.
 8. Adriana Cornelia Franken, geboren te Wouw (NB) op 1 mei 1826 (RK), volgt onder X-cl.

IX-ao Petrus Augustijn, bouwman, geboren te Wouw (NB) op 6 november 1790, gedoopt aldaar op 6 november 1790 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden aldaar op 14 februari 1851, 60 jaar en 100 dagen oud, zoon van Jan Augusteijn (VIII-t) en Petronilla Vadden. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 11 februari 1821, op 30-jarige leeftijd met Theodora Jacobs, Dorothea (28 jaar oud), bouwvrouw, geboren te Nieuw Gastel op 29 december 1792, wonende te Dinteloord (NB), overleden aldaar op 15 april 1858, 65 jaar en 107 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 26 juni 1821 (RK), volgt onder X-cm.
 2. Joanna Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 19 september 1823 (RK), volgt onder X-cn.
 3. Anna Cornelia Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 16 januari 1825, overleden aldaar op 3 september 1825, 230 dagen oud.
 4. Anna Cornelia Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 23 juli 1826, overleden aldaar op 19 oktober 1826, 88 dagen oud.
 5. Anna Katharina Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 13 september 1828, volgt onder X-co.
 6. Johannes Cornelis Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 30 september 1830 (RK), volgt onder X-cp.
 7. Marijnis Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 29 september 1832 (RK), volgt onder X-cq.
 8. Jacobus Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 16 augustus 1835, overleden aldaar op 9 oktober 1835, 54 dagen oud.

IX-ap Cornelius Augustijn, arbeider en dagloner, geboren te Wouw (NB) op 11 augustus 1792, gedoopt aldaar op 11 augustus 1792 (RK), overleden aldaar op 19 januari 1835, 42 jaar en 161 dagen oud, zoon van Jan Augusteijn (VIII-t) en Petronilla Vadden. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 mei 1821, op 28-jarige leeftijd met Maria de Bakker (29 jaar oud), arbeidster en dagloonster, geboren te Wouw (NB) op 23 juni 1791, gedoopt aldaar op 23 juni 1791 (RK) (doopgetuigen waren Adrinus Deckers en Elizabeth de Backer), dochter van Adrianus de Backer en Anna Maria van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 11 april 1822 (RK), overleden aldaar op 17 april 1822, 6 dagen oud.
 2. Pieternella Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 15 november 1824 (RK), volgt onder X-cr.
 3. Anna Maria Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 30 december 1828 (RK), volgt onder X-cs.
 4. Johannes Augustijn, stalknecht en herbergier, geboren te Heerle (NB) op 1 september 1831 (RK), overleden te Roosendaal op 20 april 1885, 53 jaar en 231 dagen oud.
  Johannes Augustijn vermelding in notarieel archief op vrijdag 1 mei 1896. Inhoud akte : doorhaling door Maria Tiberius te Roosendaal, weduwe van Johannes Augustijn, van de inschrijving genomen te Breda 1 juli 1885, deel 94 nr. 134, ten laste van Antonius Sprangers te Roosendaal.
  Johannes Augustijn vermelding in notarieel archief op vrijdag 1 mei 1896. Inhoud akte : schuldbekentenis en hypotheek ten behoeve van Maria Tiberius, weduwe van Johannes Augustijn te Roosendaal, en ten laste van Johannes Franken aldaar.
  Johannes Augustijn vermelding in notarieel archief op vrijdag 12 juli 1901. Inhoud akte : veiling van onroerend goed te Roosendaal voor de erven van Maria Tiberius, weduwe van Johannes Augustijn, overleden te Roosendaal 19 april 1901.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op 28 november 1866, op 35-jarige leeftijd met Anna Maria Tiberius (48 jaar oud), dienstmeid, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1818, overleden te Roosendaal op 19 april 1901, 82 jaar en 180 dagen oud, dochter van Jan Tiberius en Adriana IJzermans.
  Anna Maria Tiberius vermelding in archief Parochie St. Jan in 1887 Roosendaal
  Parochie St. Jan de Doper inv.nr. 1033 : Legaten en schenkingen: Anna Maria Tiberius.
  Anna Maria Tiberius vermelding in notarieel archief op vrijdag 1 mei 1896. Inhoud akte: schuldbekentenis en hypotheek ten behoeve van Maria Tiberius, weduwe van Johannes Augustijn te Roosendaal, en ten laste van Johannes Franken aldaar.

IX-aq Martinus Augustijn, landbouwersknecht, geboren te Wouw (NB) op 8 oktober 1798, gedoopt aldaar op 8 oktober 1798 (RK), overleden aldaar op 22 november 1838, 40 jaar en 45 dagen oud, zoon van Jan Augusteijn (VIII-t) en Petronilla Vadden. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 januari 1826, op 27-jarige leeftijd met Catharina de Jongh (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1802, overleden te Wouw (NB) op 28 juli 1865, 63 jaar oud, dochter van Adriaan de Jongh en Dimphna Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Augustijn, geboren te Steenbergen op 2 juli 1826 (RK), volgt onder X-ct.
 2. Adriaan Augustijn, geboren te Steenbergen op 15 september 1829 (RK), volgt onder X-cu.
 3. Dimphna Augustijn, geboren te Steenbergen op 22 november 1832, overleden aldaar op 18 december 1832, 26 dagen oud.
 4. Jan Augustijn, geboren te Steenbergen op 19 februari 1834 (RK), volgt onder X-cv.

IX-ar Cornelius Paesen, arbeider en landbouwer, geboren te Wouw (Spellestraat) op 7 mei 1807, gedoopt te Wouw (NB) op 7 mei 1807 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 29 november 1871, 64 jaar en 206 dagen oud, zoon van Marijn Laurijsse Paassen en Anna Maria Franken (VIII-u). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 23 april 1834, op 26-jarige leeftijd met Catharina Somers (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 12 februari 1812, overleden te Bergen op Zoom op 6 januari 1894, 81 jaar en 328 dagen oud, dochter van Wilhelmus Somers en Petronella Hertoghs. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Paasen, geboren te Wouw (NB) op 17 februari 1835, overleden aldaar op 9 februari 1836, 357 dagen oud.
 2. Anna Maria Paasen, geboren te Wouw (NB) op 14 november 1836.
 3. Marijn Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 6 mei 1838, overleden aldaar op 5 februari 1840, 1 jaar en 275 dagen oud.
 4. Wilhelmus Paasen, landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 15 augustus 1839 (RK), overleden aldaar op 12 augustus 1907, 67 jaar en 362 dagen oud.
 5. Pieternella Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1841 (doopgetuigen waren Jacobus Koolen en Cornelsi Evers), volgt onder X-cw.
 6. Catharina Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 28 november 1842 (doopgetuigen waren Matthijs Scheers en Cornelis Evers), overleden te Bergen op Zoom op 31 mei 1865, 22 jaar en 184 dagen oud.
 7. Marijn Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1846 (doopgetuigen waren Jacobus Koolen en Antonius Jacobs), overleden te Bergen op Zoom op 19 augustus 1849, 3 jaar en 198 dagen oud.
 8. Jacoba Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1847 (doopgetuigen waren Josephus Falck en Machiel Wolf), overleden te Bergen op Zoom op 26 december 1847, 67 dagen oud.
 9. Jacoba Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 19 mei 1851 (doopgetuigen waren Cornelis Pijnen en Frederik Alder), volgt onder X-cx.
 10. Marinus Cornelis Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 30 augustus 1853 (RK), volgt onder X-cy.
 11. Petrus Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 3 augustus 1855 (RK), volgt onder X-cz.
 12. Marijn Paasen, overleden te Bergen op Zoom op 5 februari 1840.

IX-as Anna Maria Paassen, winkelierster, geboren te Wouw (Spellestraat) op 11 september 1808, gedoopt te Wouw (NB) op 11 september 1808 (RK), overleden aldaar op 16 maart 1842, 33 jaar en 186 dagen oud, dochter van Marijn Laurijsse Paassen en Anna Maria Franken (VIII-u). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 mei 1837, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Besters (29 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Vroenhout) op 13 september 1807, gedoopt te Wouw (NB) op 13 september 1807 (doopgetuigen waren Marinus Maes en Antonia Mangelaers (namens Adriaan Besters)), zoon van Joannes Besters en Anna van Hoof.
(Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 4 mei 1851, op 43-jarige leeftijd met Maria Cornelia van Veldhoven (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 16 november 1819, overleden aldaar op 6 augustus 1854, 34 jaar en 263 dagen oud, dochter van Jan van Velthoven en Joanna Joannes Baptist Ringoet.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Besters, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 november 1837.
 2. Anna Maria Besters, geboren te Wouw (NB) op 18 maart 1838, volgt onder X-da.
 3. Johannes Besters, geboren te Wouw (NB) op 15 maart 1839 (RK), volgt onder X-db.
 4. Maria Besters, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 oktober 1840.
 5. Adriana Besters, geboren te Wouw (NB) op 11 maart 1842, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 september 1842, 198 dagen oud.

IX-at Dingena Raats, dienstmeid, geboren te Wouw (NB) op 4 december 1812, overleden te Bergen op Zoom op 19 november 1899, 86 jaar en 350 dagen oud, dochter van Nicolaas Raats en Jacoba Ruijten (VIII-w). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1848, op 35-jarige leeftijd met Adrianus Jacobs (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Zundert (NB) op 28 februari 1818, zoon van Theodorus Jacobs en Cornelia Rombouts. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Jacobs, geboren te Bergen op Zoom op 23 augustus 1850 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Franciscus Meeus en Johannes George Bechtholt), volgt onder X-dc.

IX-au Adriana Ruijten, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 30 januari 1831 (RK), overleden te Steenbergen op 9 november 1897, 66 jaar en 283 dagen oud, dochter van Pieter Ruijten (VIII-x) en Catharina Verbraak. Zij is getrouwd te Steenbergen op 19 januari 1866, op 34-jarige leeftijd met Jan Buuron (37 jaar oud), arbeider en broodbakker, geboren te Steenbergen op 27 februari 1828 (RK), overleden aldaar op 4 december 1899, 71 jaar en 280 dagen oud, zoon van Jacobus Buuron en Maria Petie.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 27 januari 1854, op 25-jarige leeftijd met Joanna Schillemans (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 19 november 1830 (RK), overleden aldaar op 17 maart 1865, 34 jaar en 118 dagen oud, dochter van Jan Schillemans en Antonia Voormeulen.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Buuron, geboren te Steenbergen op 7 november 1866 (RK).
 2. Pieter Buuron, onderwijzer, geboren te Steenbergen op 8 mei 1868 (RK).
 3. Anna Catharina Buuron, geboren te Steenbergen op 16 augustus 1869 (RK), overleden aldaar op 15 februari 1899, 29 jaar en 183 dagen oud.
 4. Helena Buuron, geboren te Steenbergen op 9 februari 1871 (RK).
 5. Joanna Buuron, geboren te Steenbergen op 3 maart 1873 (RK), wonende te Breda.
 6. Anna Cornelia Buuron, geboren te Steenbergen op 6 december 1874 (RK), wonende te Breda.

IX-av Marijn Kuistermans, arbeider, geboren te Steenbergen op 5 juli 1811 (RK), overleden aldaar op 16 oktober 1891, 80 jaar en 103 dagen oud, zoon van Jacobus Keustermans (VIII-y) en Joanna van Rijen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1836, op 25-jarige leeftijd met Petronilla Schijvenaars (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1814 (RK), dochter van Kornelis Schijvenaars en Maria van Latum. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Kuistermans, geboren te Steenbergen op 1 mei 1838 (RK), volgt onder X-dd.
 2. Joanna Kuijstermans, geboren te Steenbergen op 26 maart 1842 (RK), volgt onder X-de.
 3. Jan Kuistermans, geboren te Steenbergen in het jaar 1845 (RK).
 4. Antonij Kuijstermans, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1851 (RK), volgt onder X-df.
 5. Geertrui Kuistermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1856 (RK), volgt onder X-dg.

IX-aw Johanna Kuijstermans, gedoopt te Steenbergen op 14 januari 1801, dochter van Simon Kuijstermans (VIII-z) en Helena de Bruijn. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 december 1821, op 20-jarige leeftijd met Antonij Smit (30 jaar oud), kannonier van der tweede klasse, geboren te Alkmaar op 24 december 1790, wonende te Steenbergen, overleden te Bergen op Zoom op 8 april 1831, 40 jaar en 105 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Carolus Smit, geboren te Steenbergen op 24 december 1820.

IX-ax Geertrui Kuijstermans, gedoopt te Steenbergen op 2 januari 1803, dochter van Simon Kuijstermans (VIII-z) en Helena de Bruijn. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 januari 1823, op 20-jarige leeftijd met Petrus Floren (25 jaar oud), timmerman, gedoopt te Steenbergen op 14 april 1797. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Floren, geboren te Steenbergen op 16 december 1823.

IX-ay Anna Catharina Kuijstermans, arbeidster, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 1 februari 1809, overleden te Sint Philipsland op 23 juli 1849, 40 jaar en 172 dagen oud, dochter van Simon Kuijstermans (VIII-z) en Helena de Bruijn. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 februari 1835, op 26-jarige leeftijd met Gerrit Kornelis van IJzerlooij (38 jaar oud), markt- en buurtschipper, gedoopt te Steenbergen op 4 augustus 1796 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 19 juni 1866, 69 jaar en 319 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van IJzerlooij, geboren te Steenbergen op 11 januari 1829, overleden te Rotterdam op 23 september 1858, 29 jaar en 255 dagen oud.
 2. Geertruida Petronilla van IJzerlooij, geboren te Steenbergen op 14 juni 1842.
 3. Pietertje Adriana van IJzerlooij, geboren te Steenbergen op 14 juli 1845.

IX-az Maria Stadhouders, arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op 13 augustus 1794, gedoopt te Wouw (NB) op 13 augustus 1794 (RK), overleden te Steenbergen op 1 juni 1865, 70 jaar en 292 dagen oud, dochter van Dionisius Stadhouders en Maria Anna Keustermans (VIII-aa). Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 december 1818, op 24-jarige leeftijd met Adriaan van Tilburg (27 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 25 oktober 1791, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 4 maart 1874, 82 jaar en 130 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina van Tilburg, dienstbode, geboren te Steenbergen op 29 maart 1819. Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 mei 1849, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Uijtdewilligen (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1819 (RK), zoon van Adrianus Kornelissen Uijtdewilligen en Joanna Luijsterburg (IX-aj).
 2. Maria van Tilburg, geboren te Steenbergen op 28 juni 1821, volgt onder X-dh.
 3. Christiaan van Tilburg, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1823, overleden aldaar op 26 september 1824, 359 dagen oud.
 4. Anna Cornelia van Tilburg, dienstbode, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1825, overleden te Roosendaal op 10 januari 1899, 73 jaar en 137 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 april 1866, op 40-jarige leeftijd met Gerardus Johannes Horsten (41 jaar oud), broodbakker, geboren te Wouw (NB) op 6 april 1825, wonende te Roosendaal, overleden te Steenbergen op 17 februari 1899, 73 jaar en 317 dagen oud, zoon van Antonij Horsten en Anna Cornelia Praats.
 5. Christiaan van Tilburg, arbeider, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1828, overleden aldaar op 7 december 1898, 70 jaar en 124 dagen oud. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 28 augustus 1871, op 43-jarige leeftijd met Cornelia van Sprundel (29 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1842, overleden te Roosendaal op 8 januari 1926, 84 jaar oud.
 6. Dionisius van Tilburg, geboren te Steenbergen op 23 april 1831, volgt onder X-di.
 7. Adriana van Tilburg, geboren te Steenbergen op 3 september 1833. Zij was gehuwd met Cornelis Bennaars, landbouwer, geboren te Roosendaal op 20 augustus 1827, overleden aldaar op 20 oktober 1896, 69 jaar en 61 dagen oud, zoon van Jan Bennaars en Anna Cornelia Luijsterburg.
 8. Joanna van Tilburg, geboren te Steenbergen op 9 december 1834 (RK), volgt onder X-dj.
 9. Antonia van Tilburg, geboren te Steenbergen op 18 december 1837, overleden aldaar op 11 juni 1840, 2 jaar en 176 dagen oud.

IX-ba Cornelia Stadhouders, arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 12 juni 1808 (RK), overleden te Steenbergen op 10 januari 1880, 71 jaar en 212 dagen oud, dochter van Dionisius Stadhouders en Maria Anna Keustermans (VIII-aa). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 november 1833, op 25-jarige leeftijd met Pieter van Loon (33 jaar oud), landbouwersknecht en arbeider, gedoopt te Steenbergen op 12 januari 1800 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Kerckhoven en Cornelia Wijmans), overleden te Steenbergen op 24 januari 1859, 59 jaar en 12 dagen oud, zoon van Joannes van Loon en Cornelia Boeren. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Loon, geboren te Steenbergen op 15 april 1834 (RK), volgt onder X-dk.
 2. Anna Maria van Loon, arbeidster en tapster, geboren te Steenbergen op 17 oktober 1835, overleden te Halsteren (NB) op 1 januari 1921, 85 jaar en 76 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1860, op 24-jarige leeftijd (1) met Kornelis Belkes (27 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1833. Zij is getrouwd te Steenbergen op 21 december 1888, op 53-jarige leeftijd (2) met Kornelis GabriŽls (47 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 7 oktober 1841 (RK), overleden aldaar op 25 maart 1891, 49 jaar en 169 dagen oud, zoon van Gabriel GabreŽls en Willemina van Caam.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 27 januari 1873, op 31-jarige leeftijd met Anna Maria Heijmans (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 23 januari 1834 (RK), overleden aldaar op 6 mei 1887, 53 jaar en 103 dagen oud, dochter van Willem Heijmans en Anna Maria de Lauwer. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 16 januari 1857, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Nijssen (31 jaar oud), timmerman en tapper, geboren te Steenbergen op 13 februari 1825 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Steenbergen op 29 oktober 1868, 43 jaar en 259 dagen oud, zoon van Willem Nijssen en Catharina van Bavel.))
 3. Jan van Loon, arbeider, geboren te Steenbergen op 22 februari 1837, overleden aldaar op 7 maart 1861, 24 jaar en 13 dagen oud.
 4. Elizabet van Loon, geboren te Steenbergen op 25 december 1838, volgt onder X-dl.
 5. Joanna van Loon, arbeidster, geboren te Steenbergen op 6 november 1840, overleden aldaar op 17 mei 1917, 76 jaar en 192 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 april 1869, op 28-jarige leeftijd met Jan Kornelis van der Weegen (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 24 juni 1840, overleden aldaar op 8 januari 1889, 48 jaar en 198 dagen oud, zoon van Jacobus van der Weegen en Joanna Slokkers.
 6. Paulus van Loon, geboren te Steenbergen op 5 mei 1842 (RK), volgt onder X-dm.
 7. Govert van Loon, geboren te Steenbergen op 25 juli 1844, overleden aldaar op 29 maart 1861, 16 jaar en 247 dagen oud.
 8. Pieter van Loon, geboren te Steenbergen op 26 december 1846 (RK), volgt onder X-dn.
 9. Adriaan van Loon, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1849 (RK), volgt onder X-do.

IX-bb Marijnus Heijnen, gedoopt te Steenbergen op 27 januari 1806 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 2 augustus 1858, 52 jaar en 187 dagen oud, zoon van Antonij Heijnen en Anna Cornelia Delwarel (VIII-ab). Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 27 oktober 1828, op 22-jarige leeftijd met Antonia Tak (21 jaar oud), geboren te Oud Gastel op 18 juli 1807, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 7 februari 1889, 81 jaar en 204 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 21 juni 1829, overleden aldaar op 1 januari 1908, 78 jaar en 194 dagen oud.
 2. Johannis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 december 1830, volgt onder X-dp.
 3. Cornelis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 april 1833, volgt onder X-dq.
 4. Adriaan Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 juni 1836, volgt onder X-dr.
 5. Anna Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 september 1838 (RK), volgt onder X-ds.
 6. Arnoldus Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 8 oktober 1840, volgt onder X-dt.
 7. Catharina Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 8 mei 1843 (RK), volgt onder X-du.
 8. Wouter Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 12 april 1845, overleden aldaar op 13 juni 1871, 26 jaar en 62 dagen oud.
 9. Johanna Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 december 1848 (RK), volgt onder X-dv.
 10. Maria Heijnen, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 14 februari 1918.

IX-bc Adriana Jacoba Heijnen, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 29 oktober 1814 (RK), overleden te Wouw (NB) op 16 november 1890, 76 jaar en 18 dagen oud, dochter van Antonij Heijnen en Anna Cornelia Delwarel (VIII-ab). Zij is getrouwd te Roosendaal op 27 maart 1837, op 22-jarige leeftijd met Henricus Valkenburg (29 jaar oud), arbeider en schutter bij de Brabantse Schutterij, geboren te Roosendaal, gedoopt te Wouw (NB) op 22 november 1807 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 16 juni 1868, 60 jaar en 207 dagen oud, zoon van Antonij Valkenburg en Cornelia Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Valkenburg, geboren te Roosendaal op 6 april 1838 (RK), volgt onder X-dw.
 2. Adriana Cornelia Valkenburg, geboren te Roosendaal op 15 oktober 1840 (RK), volgt onder X-dx.
 3. Marijn Valkenburg, geboren te Roosendaal op 9 oktober 1844 (RK), overleden aldaar op 27 december 1844, 79 dagen oud.
 4. Leonardus Valkenburg, geboren te Roosendaal op 10 oktober 1844 (RK), overleden aldaar op 1 november 1844, 22 dagen oud.
 5. Marinus Valkenburg, landbouwer, geboren te Roosendaal op 27 januari 1846 (RK), overleden aldaar op 9 mei 1913, begraven te Wouw (NB) op 12 mei 1913, 67 jaar en 102 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 juni 1886, op 40-jarige leeftijd met Catharina Sebregts (36 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 25 juli 1849, overleden aldaar op 20 augustus 1930, begraven aldaar op 23 augustus 1930, 81 jaar en 26 dagen oud.
 6. Catharina Valkenburg, geboren te Wouw (NB) op 25 april 1851 (RK), volgt onder X-dy.

IX-bd Joanna Smits, dienstbode, gedoopt te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 september 1804 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 13 maart 1870, 65 jaar en 183 dagen oud, dochter van Hendricus Smits en Maria Catharina Delwarel (VIII-ac). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 24 april 1828, op 23-jarige leeftijd met Johannes Rampart (37 jaar oud), winkelier en werkman, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1791, overleden te Bergen op Zoom op 14 oktober 1869, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Rampaart, geboren te Bergen op Zoom op 6 april 1830 (doopgetuigen waren Johannes Henricus Wijkbergen en Laurens Wijkbergen). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 december 1864, op 34-jarige leeftijd met Johan Willem Scheren (31 jaar oud), brigadie der maréchausée, geboren te Kerkrade in het jaar 1833, wonende te Sprundel (NB).
 2. Henricus Sebastianus Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 20 januari 1833 (RK), volgt onder X-dz.
 3. Dorothea Rampaart, geboren te Bergen op Zoom op 30 juni 1835 (doopgetuigen waren Franciscus Heukeshoven en Bernardus de Grauw), overleden te Bergen op Zoom op 3 april 1918, 82 jaar en 277 dagen oud.
 4. Wilhelmina Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 7 mei 1839 (doopgetuigen waren Bernardus de Graauw en Mattheus Heeren), overleden te Halsteren (NB) op 3 mei 1914, 74 jaar en 361 dagen oud. Zij was gehuwd (1) met Gerardus Holstein. Zij was gehuwd (2) met Petrus Trip, overleden te Bergen op Zoom op 18 augustus 1923.
 5. Cornelis Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1843 (doopgetuigen waren Eduardus Dominicus van de Putte en Jakobus Laurentius La Fontijn), volgt onder X-ea.

IX-be Catharina Delwarel, geboren te Halsteren (NB) op 6 april 1833 (RK), overleden aldaar op 18 december 1920, 87 jaar en 256 dagen oud, dochter van Leonardus Delwarel (VIII-ad) en Henrica van Straeten. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 april 1856, op 23-jarige leeftijd met Franciscus van der Avert (24 jaar oud), schoenmaker, geboren te Etten-Leur (NB) op 25 december 1831 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 20 januari 1894, 62 jaar en 26 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus van der Avert, soldaat, geboren te Halsteren (NB) op 8 juni 1857 (RK) (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Bergen op Zoom op 17 september 1878, 21 jaar en 101 dagen oud.
 2. Melchior van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 23 maart 1859 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Holtzer en Pieter Kostermans), overleden te Halsteren (NB) op 24 december 1873, 14 jaar en 276 dagen oud.
 3. Susanna van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 17 oktober 1861 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 12 oktober 1862, 360 dagen oud.
 4. Johanna Maria Dingena van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 2 september 1863 (RK) (doopgetuigen waren Frederik Weijler en Frans Ligtvoet), volgt onder X-eb.
 5. Jan Jacobus van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 3 juni 1865 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Josephus Martinus Gommers en Petrus Hendrikus Jacobus van der Plaat), overleden te Halsteren (NB) op 6 juli 1882, 17 jaar en 33 dagen oud.
 6. Philomena van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 11 maart 1867 (RK) (doopgetuigen waren Jozef van Roozendaal en Petrus van Meel), volgt onder X-ec.
 7. Johanna Maria Sophia van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 6 september 1870 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en August van Baal), overleden te Halsteren (NB) op 9 november 1873, 3 jaar en 64 dagen oud.
 8. Johanna Maria Sophia van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 13 april 1874 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 10 juli 1888, 14 jaar en 88 dagen oud.
 9. Melchior Frans van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 6 oktober 1876 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder X-ed.

IX-bf Antonia Delwarel, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 22 september 1835 (RK), overleden aldaar op 6 augustus 1917, 81 jaar en 318 dagen oud, dochter van Leonardus Delwarel (VIII-ad) en Henrica van Straeten. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 januari 1861, op 25-jarige leeftijd met Johannes Mattheus Schetters (27 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 30 november 1833 (RK), overleden aldaar op 27 mei 1888, 54 jaar en 179 dagen oud, zoon van Petrus Schetters en Anna Cornelia van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Leendert Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 22 oktober 1861 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Martinus Johannes Elling), volgt onder X-ee.
 2. Henrica Cornelia Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 20 augustus 1863 (RK) (doopgetuigen waren Adriaan van Simmeren en Jan van Simmeren), volgt onder X-ef.
 3. Laurina Maria Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 5 februari 1865 (RK) (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 22 februari 1945, 80 jaar en 17 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 april 1907, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Sebregts (40 jaar oud), werkman, geboren te Halsteren (NB) op 12 april 1867, overleden aldaar op 18 november 1933, 66 jaar en 220 dagen oud, zoon van Gerardus Sebregts en Johanna de Jong.
 4. Catharina Adriana Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 18 november 1866 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Weingartner en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 23 januari 1887, 20 jaar en 66 dagen oud.
 5. Adriana Johanna Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 9 november 1868 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Elzakker en Petrus van Meel), overleden te Halsteren (NB) op 14 februari 1873, 4 jaar en 97 dagen oud.
 6. Francisca Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 30 mei 1871 (RK) (doopgetuigen waren Bernard de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes), overleden te Halsteren (NB) op 15 februari 1873, 1 jaar en 261 dagen oud.
 7. Hubertus Cornelis Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 20 februari 1873 (RK).
 8. Adriana Maria Catharina Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 9 februari 1874 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder X-eg.

IX-bg Laurens Verbeek, landbouwer, geboren te Roosendaal in het jaar 1811 (RK), overleden te Steenbergen op 20 mei 1874, 63 jaar oud, zoon van Johannes Laurens Verbeek en Petronilla Voorheijen (VIII-af). Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1845, op 34-jarige leeftijd met Petronilla van der Vliet (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal op 17 december 1820 (RK), overleden te Steenbergen op 10 mei 1887, 66 jaar en 144 dagen oud, dochter van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-am). Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op 2 juni 1846 (RK), overleden aldaar op 30 november 1892, 46 jaar en 181 dagen oud.
 2. Jan Verbeek, landbouwer, geboren te Steenbergen op 15 augustus 1849 (RK), overleden aldaar op 11 september 1876, 27 jaar en 27 dagen oud.
 3. Kornelis Verbeek, geboren te Steenbergen op 12 april 1852 (RK), volgt onder X-eh.
 4. Adriaan Verbeek, geboren te Steenbergen op 25 februari 1855 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1866, 11 jaar en 81 dagen oud.
 5. Antonij Verbeek, geboren te Steenbergen op 17 februari 1858 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1862, 3 jaar en 337 dagen oud.
 6. Antonij Verbeek, arbeider, geboren te Steenbergen op 20 juli 1862 (RK), overleden aldaar op 26 mei 1889, 26 jaar en 310 dagen oud.

IX-bh Anna Cornelia Verbeek, landbouwster, geboren te Steenbergen op 24 november 1816 (RK), overleden aldaar op 8 april 1892, 75 jaar en 136 dagen oud, dochter van Johannes Laurens Verbeek en Petronilla Voorheijen (VIII-af). Zij is getrouwd te Steenbergen op 21 juni 1836, op 19-jarige leeftijd met Antonij Loos (39 jaar oud), korenmolenaar en broodbakker, geboren te Postel (BelgiŽ) op 27 augustus 1796 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 22 juli 1875, 78 jaar en 329 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Loos, geboren te Steenbergen op 27 maart 1837 (RK), volgt onder X-ei.
 2. Andries Loos, broodbakker, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1839 (RK), overleden aldaar op 24 oktober 1895, 56 jaar en 10 dagen oud.
 3. Kornelis Loos, geboren te Steenbergen op 21 januari 1842 (RK), overleden aldaar op 1 juni 1843, 1 jaar en 131 dagen oud.
 4. Petronilla Loos, geboren te Steenbergen op 17 mei 1844 (RK), overleden aldaar op 30 juni 1920, 76 jaar en 44 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 november 1903, op 59-jarige leeftijd met Cornelis Dingemans (63 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1840.
 5. Martien Loos, landbouwer, geboren te Steenbergen op 25 april 1846 (RK), overleden aldaar op 23 mei 1924, 78 jaar en 28 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 juni 1895, op 49-jarige leeftijd met Petronilla Lodiers (45 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 maart 1850, dochter van Jan Lodiers en Dingena Verbeek.
 6. Adriana Francisca Loos, geboren te Steenbergen op 4 september 1848 (RK), overleden aldaar op 3 november 1916, 68 jaar en 60 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 augustus 1892, op 43-jarige leeftijd met Govert Kroonen (50 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 mei 1842, overleden aldaar op 31 mei 1925, 83 jaar en 19 dagen oud.
 7. Adrianus Loos, bakker, geboren te Steenbergen op 30 januari 1851 (RK), overleden te Roosendaal op 17 december 1919, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 20 december 1919, 68 jaar en 321 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 3 juli 1894, op 43-jarige leeftijd met Wilhelmina van Loon (39 jaar oud), geboren te Roosendaal op 5 september 1854 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 22 november 1934, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 24 november 1934, 80 jaar en 78 dagen oud, dochter van Hubertus Cornelis van Loon en Petronilla Dekkers.
 8. Anna Cornelia Loos, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1853 (RK), volgt onder X-ej.
 9. Kornelis Loos, geboren te Kruisland (NB) op 21 november 1859 (RK), volgt onder X-ek.

IX-bi Petronilla Verbeek, landbouwster, geboren te Steenbergen op 10 november 1819 (RK), overleden aldaar op 22 december 1888, 69 jaar en 42 dagen oud, dochter van Johannes Laurens Verbeek en Petronilla Voorheijen (VIII-af). Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 december 1848, op 29-jarige leeftijd met Adrianus Somers (33 jaar oud), timmerman, geboren te Huijbergen (NB) op 28 april 1815 (RK) (doopgetuigen waren Hendrik Andrée en Cornelis Wezenbeek), overleden te Steenbergen op 13 juni 1895, 80 jaar en 46 dagen oud, zoon van Adrianus Somers en Lucia Koninkx. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Somers, geboren te Steenbergen op 21 december 1849 (RK), volgt onder X-el.
 2. Pieter Jan Somers, geboren te Steenbergen op 3 september 1851 (RK), volgt onder X-em.
 3. Kornelis Somers, geboren te Steenbergen op 22 juli 1853 (RK), volgt onder X-en.
 4. Anna Cornelia Somers, geboren te Steenbergen op 20 november 1855 (RK), volgt onder X-eo.
 5. Adrianus Somers, timmerman, geboren te Steenbergen op 10 juni 1858 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1907, 49 jaar en 129 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 17 april 1902, op 43-jarige leeftijd met Johanna Jacoba van Meel (44 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 januari 1858 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 3 september 1930, 72 jaar en 244 dagen oud, dochter van Petrus van Meel en Johanna Catharina Janssens.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 14 januari 1909, op 51-jarige leeftijd met Cornelius Antonius Mangelaars (49 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal op 18 januari 1859 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 18 februari 1927, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 21 februari 1927, 68 jaar en 31 dagen oud, zoon van Marijn Mangelaars (X-n) en Maria Cornelia de Bruijn.)
 6. Dimphna Somers, geboren te Steenbergen op 29 juni 1862 (RK), volgt onder X-ep.

IX-bj Jan Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1816 (RK), overleden aldaar op 8 februari 1875, 58 jaar en 122 dagen oud, zoon van Kornelis Voorheijen (VIII-ag) en Dijmphna Wouts. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1842, op 25-jarige leeftijd met Dimphna Molenaars (35 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 24 november 1806 (RK), overleden aldaar op 4 mei 1889, 82 jaar en 161 dagen oud, dochter van Pieter Molenaars en Catharina de Groot. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Voorheijen, geboren te Steenbergen op 3 februari 1843 (RK), overleden aldaar op 7 april 1920, 77 jaar en 64 dagen oud.
 2. Pieter Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1844 (RK), overleden aldaar op 23 april 1930, 85 jaar en 263 dagen oud.
 3. Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 1 december 1845 (RK), overleden aldaar op 6 augustus 1919, 73 jaar en 248 dagen oud.
 4. Antonij Voorheijen, geboren te Steenbergen op 2 oktober 1847 (RK).
 5. Maria Catharina Voorheijen, geboren te Steenbergen op 3 februari 1849 (RK), overleden aldaar op 7 april 1920, 71 jaar en 64 dagen oud.
 6. Kornelis Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op 3 november 1850 (RK), wonende te Oud en Nieuw Gastel (NB), overleden aldaar op 2 oktober 1932, 81 jaar en 334 dagen oud.

IX-bk Adriaan Voorheijen, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 27 mei 1822 (RK), wonende te Steenbergen (Rozemarijnstraat) en te Roosendaal, overleden aldaar op 17 januari 1913, 90 jaar en 235 dagen oud, zoon van Kornelis Voorheijen (VIII-ag) en Dijmphna Wouts. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 19 oktober 1855, op 33-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Heestermans (29 jaar oud), dienstbode, geboren te Oud Gastel (NB) in het jaar 1826 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 9 mei 1875, 49 jaar oud, dochter van Pieter Heestermans en Dorothea van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Voorheijen, geboren te Steenbergen op 30 september 1856 (RK), volgt onder X-eq.
 2. Dorothea Voorheijen, geboren te Steenbergen op 7 januari 1858 (RK), volgt onder X-er.
 3. Petronilla Voorheijen, geboren te Steenbergen op 13 december 1859 (RK), volgt onder X-es.
 4. Adriana Voorheijen, geboren te Steenbergen op 3 november 1863 (RK), volgt onder X-et.
Hij is daarnaast getrouwd te Steenbergen op 4 januari 1875, op 52-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Wuijts (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Dinteloord (NB) op 6 juli 1851 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 11 december 1921, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 14 december 1921, 70 jaar en 158 dagen oud, dochter van Pieter Wuijts en Anna Cornelia de Bruijn.
(Zij was weduwe van N.N..) Uit dit huwelijk:
 1. Elizabet Voorheijen, geboren te Steenbergen op 25 december 1878 (RK), overleden aldaar op 19 februari 1879, 56 dagen oud.
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 30 april 1880 (RK), volgt onder X-eu.
 3. Pieter Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 april 1881 (RK), overleden aldaar op 19 september 1881, 148 dagen oud.
 4. Pieter Voorheijen, geboren te Steenbergen op 24 november 1884 (RK), volgt onder X-ev.
 5. Antonij Voorheijen, geboren te Steenbergen op 7 december 1888 (RK), volgt onder X-ew.

IX-bl Kornelis Voorheijen, landbouwer, geboren op 15 september 1825 (RK), overleden te Steenbergen op 1 mei 1897, 71 jaar en 228 dagen oud, zoon van Kornelis Voorheijen (VIII-ag) en Dijmphna Wouts. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 augustus 1869, op 43-jarige leeftijd met Anna Cornelia Huijsmans (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1836 (RK), overleden aldaar op 17 januari 1894, 57 jaar en 100 dagen oud, dochter van Jacobus Huijsmans en Joanna Karremans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 12 mei 1875 (RK), volgt onder X-ex.
 2. Pieter Kornelis Voorheijen, geboren te Steenbergen op 23 april 1879 (RK), overleden aldaar op 20 juni 1879, 58 dagen oud.

IX-bm Petronella Nelen, huisvrouw, geboren te Nispen-Essen op 13 februari 1799, gedoopt op 13 februari 1799 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 12 september 1876, 77 jaar en 212 dagen oud, dochter van Joannes Peeter Nelen (VIII-ah) en Anna Maria Koppens. Zij is getrouwd in het jaar 1824, op 25-jarige leeftijd met Gerardus Nelen (33 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 maart 1791 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van den Bergh en Cornelia Nelen), overleden te Essen (BelgiŽ) op 23 mei 1876, 85 jaar en 59 dagen oud, zoon van Antonius Niclaessen Nelen en Joanna Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Nelen, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 augustus 1825, overleden te Essen (BelgiŽ) op 27 juni 1901, 75 jaar en 321 dagen oud.
 2. Joanna Cornelia Nelen, geboren op 4 januari 1827.
 3. Antonius Nelen, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 augustus 1828.
 4. Cornelis Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 15 juni 1830 (RK), volgt onder X-ey.
 5. Adriana Maria Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 12 november 1832 (RK), volgt onder X-ez.
 6. Frans Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 21 september 1834 (RK).
 7. Simon Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 3 september 1836 (RK).
 8. Anna Cornelia Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 juli 1838 (RK).
 9. Catharina Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 19 september 1840 (RK), ongehuwd overleden te Roosendaal op 15 mei 1902, 61 jaar en 238 dagen oud.

IX-bn Geertruida van Berkom, arbeidster en dagloonster, geboren te Heerle (NB) op 22 juni 1806, gedoopt te Wouw (NB) op 22 juni 1806 (RK), overleden aldaar op 14 januari 1871, begraven aldaar op 16 januari 1871, 64 jaar en 206 dagen oud, dochter van Jacobus Cornelius van Berkom en Petronella Neelen (VIII-ai). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 11 mei 1841, op 34-jarige leeftijd met Adriaan Deckers (38 jaar oud), dagloner en bouwmansknecht, geboren te Wouw (Oostelaar) op 30 juni 1802, gedoopt te Wouw (NB) op 30 juni 1802 (doopgetuigen waren Paulus Marijnisse en Wilhelmina Deckers), overleden te Wouw (NB) op 19 augustus 1871, begraven aldaar op 21 augustus 1871, 69 jaar en 50 dagen oud, zoon van Dingemannus Deckers en Helena Marijnisse. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Dekkers, geboren te Wouw (NB) op 10 februari 1842 (RK), volgt onder X-fa.

IX-bo Maria Elisabeth Bogers, arbeidster, gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1785 (RK), overleden te Woensdrecht op 7 december 1848, 63 jaar en 83 dagen oud, dochter van Cornelius Bogaerts en Anna van Dorst (VIII-aj). Zij was gehuwd (1) met Willem van den Eijnden, arbeider, geboren te Woensdrecht in het jaar 1777, overleden aldaar op 27 april 1817, 40 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina van den Eijnden, geboren te Woensdrecht op 1 augustus 1815, overleden aldaar op 7 oktober 1822, 7 jaar en 67 dagen oud.
 2. Joanna van den Eijnden, arbeidster, geboren te Woensdrecht op 30 januari 1817. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 4 mei 1844, op 27-jarige leeftijd met Adrianus Linders (27 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht op 26 september 1816.
Zij is getrouwd te Woensdrecht op 26 september 1822, op 37-jarige leeftijd (2) met Wilhelmus Smits (28 jaar oud), arbeider, geboren te Huijbergen op 26 januari 1794, overleden te Woensdrecht op 18 januari 1880, 85 jaar en 357 dagen oud.
(Hij is later getrouwd te Woensdrecht op 21 januari 1853, op 58-jarige leeftijd met Johanna van Wesel (49 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1804, dochter van Marijnus van Wesel en Maria Catharina van Broeckhoven.) Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Smits, geboren te Woensdrecht op 26 september 1822.
 2. Petrus Joannes Smits, geboren te Woensdrecht op 5 januari 1824.
 3. Anna Catharina Smits, arbeidster, geboren te Woensdrecht op 27 mei 1826. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 15 april 1849, op 22-jarige leeftijd met Johannes Baptist Stuijts (32 jaar oud), arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ) op 25 oktober 1816.
 4. Maria Theresia Smits, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 maart 1829, volgt onder X-fb.

IX-bp Petronella van Broeckhoven, dienstmeid, geboren te Essen (BelgiŽ) op 2 januari 1795 (RK), overleden aldaar op 12 november 1878, 83 jaar en 314 dagen oud, dochter van Wilhelmus van Broeckhoven en Gertrudis van Dorst (VIII-ak). Zij is getrouwd te Roosendaal op 1 mei 1825, op 30-jarige leeftijd met Adrianus Meeusen (36 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Loenhout (BelgiŽ) op 1 januari 1789. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Baptista Meeusen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 11 oktober 1827, volgt onder X-fc.

IX-bq Johanna van Broekhoven, dienstmeid en arbeidster, geboren te Essen (BelgiŽ) op 6 december 1807 (RK), overleden te Wouw (NB) op 6 augustus 1846, 38 jaar en 243 dagen oud, dochter van Wilhelmus van Broeckhoven en Gertrudis van Dorst (VIII-ak). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 13 november 1843, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Mens (32 jaar oud), bouwmansknecht en dagloner, geboren te Wouw (NB) op 15 mei 1811 (RK), overleden aldaar op 6 februari 1876, begraven aldaar op 9 februari 1876, 64 jaar en 267 dagen oud, zoon van Petrus Mens en Anna van Osta.
(Hij is later getrouwd op 10 februari 1847, op 35-jarige leeftijd met Petronella Elsackers (34 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 26 oktober 1812 (RK), overleden aldaar op 24 november 1885, begraven aldaar op 24 november 1885, 73 jaar en 29 dagen oud, dochter van Petrus Elsackers en Catharina Elisabetha Dierckx.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Mens, geboren te Wouw (NB) op 5 mei 1845, overleden te Vught op 17 december 1886, 41 jaar en 226 dagen oud.

IX-br Anna Cornelia van Dorst, dagloonster en landbouwster, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 17 oktober 1791 (RK), overleden te Roosendaal op 5 juni 1857, 65 jaar en 231 dagen oud, dochter van Joannes van Dorst (VIII-al) en Antonia Bastiaenssen. Zij was gehuwd met Adriaan Mangelaars, dagloner, landbouwer en veehouder, gedoopt te Wouw (NB) op 22 november 1791 (RK), overleden te Nispen (NB) op 10 januari 1879, begraven te Wouw (NB) op 13 januari 1879, 87 jaar en 49 dagen oud, zoon van Joannes Nicolaus Mangelaars en Cornelia Adriaense Braat. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal in het jaar 1818.
 2. Cornelius Mangelaars, geboren te Wouw (NB) op 28 januari 1819, overleden aldaar op 10 maart 1819, 41 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Mangelaars, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1820 (RK), volgt onder X-fd.
 4. Adriana Mangelaars, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 18 december 1821, overleden te Roosendaal op 1 december 1891, 69 jaar en 348 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 mei 1863, op 41-jarige leeftijd met Jacobus Maas (27 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1836 (RK), overleden aldaar op 23 februari 1927, 91 jaar oud, zoon van Marijn Maas en Anna van Gils.
  (Hij is later getrouwd te Roosendaal op 6 juli 1892, op 56-jarige leeftijd met Petronella Oomen (38 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1854, dochter van Marijnus Oomen en Elizabeth Houtepen.)
 5. Cornelis Mangelaars, geboren te Roosendaal op 5 juni 1824 (RK), volgt onder X-fe.
 6. Johannes Mangelaars, arbeider, geboren te Roosendaal op 23 juni 1826, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1888, 61 jaar en 364 dagen oud.
 7. Dimphna Mangelaars, landbouwster, geboren te Roosendaal op 28 september 1828 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1917, 89 jaar en 12 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 31 augustus 1869, op 40-jarige leeftijd met Cornelius Wiericx (32 jaar oud), grutter en landbouwer, geboren te Essen (BelgiŽ) op 8 maart 1837 (RK), overleden te Roosendaal op 20 november 1882, 45 jaar en 257 dagen oud, zoon van Johannes Wiericx en Maria Catharina Loos.
 8. Anna Maria Mangelaars, geboren te Roosendaal op 28 april 1831, overleden te Roosendaal en Nispen op 1 mei 1831, 3 dagen oud.
 9. Antonia Mangelaars, dienstbode, geboren te Roosendaal op 19 augustus 1832, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 februari 1920, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 4 maart 1920, 87 jaar en 194 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 8 januari 1857, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Smeijers (40 jaar oud), koffiemolenaaar en landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 februari 1816, overleden aldaar op 10 augustus 1895, 79 jaar en 174 dagen oud.
 10. Maria Helena Mangelaars, geboren te Roosendaal op 21 maart 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 januari 1836, 292 dagen oud.
 11. Nicolaas Mangelaars, geboren te Roosendaal op 15 februari 1837, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 18 november 1856, 19 jaar en 277 dagen oud.

IX-bs Lucia van Dorst, dienstmeid, geboren te Nispen-Essen (Horendonck), gedoopt te Nispen-Essen op 1 juni 1797 (RK), dochter van Joannes van Dorst (VIII-al) en Antonia Bastiaenssen. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 19 oktober 1817, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Rossen (19 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal op 10 maart 1798, wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 5 juni 1867, 69 jaar en 87 dagen oud, zoon van Joannes Rossen en Cornelia Hellemons.
(Hij is later getrouwd te Rucphen (NB) op 23 december 1854, op 56-jarige leeftijd met Anna Maria Maulus (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1819, wonende te Rucphen (NB), overleden aldaar op 26 mei 1898, 79 jaar oud, dochter van Hermanus Joseph Maulus en Maria Elizabeth Marijnissen. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op 28 april 1844, op 25-jarige leeftijd met Marinus Renkels (28 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 26 december 1815 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Dorst en Petronella Renkels), zoon van Joannes Renkels en Adriana van de Riet.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Rossen, geboren te Roosendaal op 20 mei 1818, volgt onder X-ff.
 2. Adriana Rossen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 december 1820.
 3. Dimphna Rossen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 13 februari 1827 (RK), volgt onder X-fg.
 4. Antonetta Rossen, Antonia, geboren te Essen (BelgiŽ) op 1 maart 1834 (RK), volgt onder X-fh.
 5. Petronella Rossen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 7 september 1839, volgt onder X-fi.

IX-bt Adriana van Dorst, gedoopt te Nispen-Essen op 16 april 1799 (RK), overleden te Roosendaal op 2 juli 1867, 68 jaar en 77 dagen oud, dochter van Joannes van Dorst (VIII-al) en Antonia Bastiaenssen. Zij was gehuwd met Laurentius van Luijk, wever en linnenwever, geboren te Roosendaal op 3 september 1796 (RK), overleden aldaar op 14 januari 1874, 77 jaar en 133 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria ELizabeth van Luijk, arbeidster, geboren te Roosendaal op 6 februari 1826 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 25 juli 1850, 24 jaar en 169 dagen oud.
 2. Johannes Baptist van Luijk, geboren te Roosendaal op 9 september 1827 (RK), volgt onder X-fj.
 3. Gommarius van Luijk, arbeider, geboren te Roosendaal op 1 maart 1829 (RK), overleden te Wouw (NB) op 7 januari 1891, 61 jaar en 312 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 28 april 1861, op 32-jarige leeftijd met Adriana van der Heijden (45 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal in het jaar 1816, overleden te Wouw (NB) op 10 oktober 1887, 71 jaar oud, dochter van Pieter van der Heijden en Maria Oosterbos.
 4. Cornelis van Luijk, geboren te Roosendaal op 3 mei 1831 (RK), volgt onder X-fk.
 5. Dijmphna van Luijk, geboren te Roosendaal op 3 februari 1833 (RK).
 6. Petrus van Luijk, geboren te Roosendaal op 12 augustus 1834 (RK), volgt onder X-fl.
 7. Petronella van Luijk, geboren te Roosendaal op 11 maart 1837 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 11 mei 1874, op 37-jarige leeftijd met Petrus Johannes de Backer (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1831.
 8. Adrianus van Luijk, geboren te Roosendaal op 2 december 1840 (RK), volgt onder X-fm.
 9. Martinus van Luijk, geboren te Roosendaal op 24 juli 1843 (RK), volgt onder X-fn.

IX-bu Adriaan van Dorst, arbeider en dagloner, geboren te Nispen-Essen op 24 maart 1808 (RK), overleden te Wouw (NB) op 23 juni 1880, 72 jaar en 91 dagen oud, zoon van Joannes van Dorst (VIII-al) en Antonia Bastiaenssen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 17 juni 1841, op 33-jarige leeftijd met Antonia Schillemans (35 jaar oud), arbeidster en dagloonster, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 16 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Geers en Joanna Schillemans), overleden te Wouw (NB) op 27 januari 1889, begraven aldaar op 30 januari 1889, 83 jaar en 11 dagen oud, dochter van Antonius Schillemans en Elisabeth Geerts. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 27 maart 1842 (RK), volgt onder X-fo.
 2. Johanna van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 26 november 1843 (RK), volgt onder X-fp.
 3. Maria Elisabeth van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 13 november 1845 (RK), volgt onder X-fq.
 4. Antonetta van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 14 oktober 1848 (RK), volgt onder X-fr.

IX-bv Pieter Johannes van Dorst, arbeider, landbouwer en thans schutter, geboren te Nispen-Essen op 26 februari 1811 (RK), overleden te Roosendaal op 18 maart 1888, 77 jaar en 21 dagen oud, zoon van Joannes van Dorst (VIII-al) en Antonia Bastiaenssen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 19 april 1839, op 28-jarige leeftijd met Maria Anna Mangelaars (26 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 21 augustus 1812 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 11 mei 1876, begraven te Wouw (NB) op 13 mei 1876, 63 jaar en 264 dagen oud, dochter van Cornelius Mangelaars en Elisabeth van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Dorst, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 28 juli 1839 (RK), ongehuwd overleden te Roosendaal op 3 februari 1875, 35 jaar en 190 dagen oud.
 2. Elisabeth van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 10 december 1842 (RK), volgt onder X-fs.
 3. Cornelis van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 25 december 1844 (RK), volgt onder X-ft.
 4. Antonetta van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 7 maart 1851 (RK), overleden te Roosendaal op 27 augustus 1883, 32 jaar en 173 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 15 oktober 1881, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Suijkerbuijk (35 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1846.
 5. Maria Cornelia van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 16 augustus 1854 (RK), overleden aldaar op 12 december 1854, 118 dagen oud.
 6. Adrianus van Dorst, geboren te Roosendaal op 16 januari 1858 (RK), volgt onder X-fu.

IX-bw Johannes van der Vliet, bouwknecht en dagloner, geboren te Roosendaal op 9 december 1814, gedoopt op 10 december 1814 (RK), overleden te Wouw (NB) op 10 september 1892, 77 jaar en 276 dagen oud, zoon van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-am). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 mei 1836, op 21-jarige leeftijd met Johanna Ruijten (29 jaar oud), dienstbode en dagloonster, geboren op 15 april 1807 (RK), overleden te Wouw (NB) op 10 juni 1871, begraven aldaar op 12 juni 1871, 64 jaar en 56 dagen oud, dochter van Adrianus Ruijten en Catharina Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 10 juni 1837, overleden aldaar op 21 augustus 1837, 72 dagen oud.
 2. Adriaan van der Vliet, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 13 januari 1839 (RK), overleden aldaar op 28 mei 1858, 19 jaar en 135 dagen oud.
 3. Johannes van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 17 februari 1842 (RK), volgt onder X-fv.
 4. Gerardus van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 10 februari 1844, overleden aldaar op 8 januari 1846, 1 jaar en 332 dagen oud.
 5. Catharina van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1846 (RK), volgt onder X-fw.
 6. Nicolaas van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 31 oktober 1851 (RK), overleden aldaar op 21 april 1853, 1 jaar en 172 dagen oud.

IX-bx Cornelis van der Vliet, landbouwknecht, geboren te Roosendaal in het jaar 1814 (RK), overleden aldaar op 12 maart 1853, 39 jaar oud, zoon van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-am). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 november 1837, op 23-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Suijkerbuijk (30 jaar oud), dienstbode, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1807, overleden te Bergen op Zoom op 23 december 1841, 34 jaar en 275 dagen oud, dochter van Jacobus Suijckerbuijck en Joanna Somers.
(Zij had van een onbekende man één zoon.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van der Vliet, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1839, overleden aldaar op 6 februari 1877, 38 jaar oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 september 1872, op 33-jarige leeftijd met Jacob Zwaagdijk (47 jaar oud), geboren te Hoorn in het jaar 1825, zoon van Jan Zwaagdijk en Maartje Laan.
Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 28 april 1850, op 36-jarige leeftijd (2) met Elisabeth van den Aarssen (24 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1826.

IX-by Antonetta van der Vliet, arbeidster, geboren te Roosendaal op 20 september 1817 (RK), overleden te Wouw (NB) op 11 januari 1867, begraven aldaar op 14 januari 1867, 49 jaar en 113 dagen oud, dochter van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-am). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 april 1845, op 27-jarige leeftijd met Matthijs Schuurbiers (23 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 15 september 1821, overleden te Wouw (NB) op 29 mei 1872, begraven aldaar op 1 juni 1872, 50 jaar en 257 dagen oud, zoon van Johannes Schuurbiers en Lucia van Osta.
(Hij is later getrouwd te Woensdrecht (NB) op 18 april 1868 (getuigen waren Jacobus Stoffers en Jacobus Theodoru), op 46-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Loon (48 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 2 april 1820, overleden aldaar op 8 september 1889, 69 jaar en 159 dagen oud, dochter van Joannes Baptist van Loon en Cornelia Franciscus MariŽn. (Zij is eerder getrouwd te Woensdrecht (NB) op 10 mei 1849 (getuige was Petrus Johannes van Osta), op 29-jarige leeftijd met Gerardus Hussaarts (28 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Wouw (NB) op 11 januari 1821, zoon van Petrus Hussaarts en Anna Catharina van Oevelen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 25 januari 1846 (RK), volgt onder X-fx.
 2. Johannes Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 25 januari 1846 (RK), volgt onder X-fy.
 3. Petrus Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 26 mei 1848 (RK), volgt onder X-fz.
 4. Arnoldus Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 6 november 1850, overleden aldaar op 4 juni 1871, 20 jaar en 210 dagen oud.
 5. Christiaan Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 23 oktober 1853 (RK), volgt onder X-ga.
 6. Leonardus Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 28 april 1857, volgt onder X-gb.
 7. Cornelis Schuurbiers, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 1 mei 1859, overleden aldaar op 7 februari 1876, 16 jaar en 282 dagen oud.
 8. Franciscus Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 22 juni 1861 (RK), volgt onder X-gc.

IX-bz Leonardus van der Vliet, arbeider, geboren te Roosendaal op 4 augustus 1828 (RK), overleden aldaar op 17 januari 1909, begraven te Wouw (NB) op 20 januari 1909, 80 jaar en 166 dagen oud, zoon van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-am).

Leonardus van der Vliet vermelding in notarieel archief op zondag 17 september 1893 Roosendaal. Inhoud akte : testament van Leonardus van der Vliet, wonende op Vinkenbroek onder Roosendaal.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 1 mei 1853, op 24-jarige leeftijd met Antonetta van der Heijden (26 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) op 10 juni 1826 (RK), overleden te Roosendaal op 22 juli 1893, 67 jaar en 42 dagen oud, dochter van Petrus van der Heijden en Maria Poppelaars. Uit dit huwelijk:
 1. Maria van der Vliet, geboren te Roosendaal op 20 april 1854 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ) en te Tilburg.
 2. Petrus van der Vliet, geboren te Roosendaal op 14 april 1856 (RK), volgt onder X-gd.
 3. Marijn van der Vliet, geboren te Roosendaal op 17 september 1859 (RK), overleden aldaar op 30 oktober 1860, 1 jaar en 43 dagen oud.
 4. Catharina van der Vliet, geboren te Roosendaal op 24 augustus 1861 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ).
 5. Helena van der Vliet, geboren te Roosendaal op 28 januari 1864 (RK), volgt onder X-ge.

IX-ca Hendrina van Wezel, arbeidster, geboren te Steenbergen op 23 december 1815, overleden aldaar op 2 februari 1890, 74 jaar en 41 dagen oud, dochter van Kornelis van Wesel (VIII-an) en Cornelia Meesters. Zij was gehuwd met Adriaan van Oevelen, arbeider, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 november 1814 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 18 september 1905, 90 jaar en 305 dagen oud, zoon van Petrus van Oevelen en Johanna Bernaarts.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 30 november 1838, op 24-jarige leeftijd met Adriana Iriks (18 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1820, overleden aldaar op 4 juni 1843, 23 jaar oud, dochter van Thomas Iriks en Maria Elizabeth Petrus Mulders.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Oevelen, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1852, overleden te Roosendaal op 13 mei 1943, 90 jaar en 222 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 4 mei 1888, op 35-jarige leeftijd met Johannes de Keijzer (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 10 augustus 1845 (RK), zoon van Adrianus de Keijzer en Anna Cornelia Tiberius.
 2. Rosalia van Oevelen, geboren te Steenbergen op 9 april 1854, overleden te Roosendaal op 3 juni 1936, 82 jaar en 55 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1890, op 36-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Buuron (37 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1853.

IX-cb Anna Maria van Wezel, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1817, overleden te Halsteren (NB) op 6 april 1900, 82 jaar en 238 dagen oud, dochter van Jacobus Hendrikse van Wezel (VIII-ao) en Adriana Dielissen. Zij was gehuwd met Siardus Jorissen, dienstknecht en arbeider, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1823, overleden te Halsteren (NB) op 12 februari 1883, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jorissen, geboren te Halsteren (NB) op 17 oktober 1855, volgt onder X-gf.
 2. Anna Maria Jorissen, geboren te Halsteren (NB) op 17 januari 1858, overleden aldaar op 6 juli 1863, 5 jaar en 170 dagen oud.

IX-cc Hendrina van Wezel, werkbode en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 26 januari 1820 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 20 oktober 1900, begraven te Heerle (NB) op 22 oktober 1900, 80 jaar en 267 dagen oud, dochter van Jacobus Hendrikse van Wezel (VIII-ao) en Adriana Dielissen. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 november 1842, op 22-jarige leeftijd met Jan van Tilburg (30 jaar oud), bouwmansknecht en arbeider, geboren te Steenbergen op 27 januari 1812, overleden te Wouw (NB) op 13 december 1860, 48 jaar en 321 dagen oud, zoon van Theodorus van Tilburg, Dirk en Petronilla Joosen. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus van Tilburg, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 11 februari 1843, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 29 januari 1928, 84 jaar en 352 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1902, op 58-jarige leeftijd met Helena Johanna Nuijten (36 jaar oud), arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 2 december 1865 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Johannes Pilaar en Frederik Alder), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 30), overleden te Bergen op Zoom op 27 februari 1938, 72 jaar en 87 dagen oud, dochter van Adrianus Nuijten en Johanna Timmermans.
  (Zij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 20 april 1891, op 25-jarige leeftijd met Leonardus Francis Nuijten (26 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 5 augustus 1864 (RK) (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus van Meel), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 46), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 8 januari 1900, 35 jaar en 156 dagen oud, zoon van Dionisius Nuijten en Anna Catharina Stoffels.)
 2. Jacobus van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 7 april 1844, overleden aldaar op 27 september 1847, 3 jaar en 173 dagen oud.
 3. Pieternella van Tilburg, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 30 april 1846, overleden aldaar op 23 april 1872, 25 jaar en 359 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 8 april 1872, op 25-jarige leeftijd met Kornelis van Wijk (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 12 juli 1846.
 4. Jacobus van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 22 april 1849, volgt onder X-gg.
 5. Adriana van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 25 november 1852, volgt onder X-gh.
 6. Cornelis van Tilburg, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 2 augustus 1858, overleden te Halsteren (NB) op 7 november 1918, 60 jaar en 97 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 april 1891, op 32-jarige leeftijd met Dingena Rombouts (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 20 augustus 1860, overleden aldaar op 30 juni 1939, 78 jaar en 314 dagen oud.

IX-cd Hendrikus van Wezel, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 18 februari 1823, overleden aldaar op 14 november 1895, begraven aldaar op 16 november 1895, 72 jaar en 269 dagen oud, zoon van Jacobus Hendrikse van Wezel (VIII-ao) en Adriana Dielissen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 september 1857, op 34-jarige leeftijd met Hendrina Koen (36 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 31 juli 1821, overleden aldaar op 11 mei 1917, 95 jaar en 284 dagen oud, dochter van Carolus Joannes Coen en Maria van Kaam. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria van Wezel, geboren te Wouw (NB) op 12 december 1858, overleden aldaar op 15 december 1858, 3 dagen oud.
 2. Adriana Maria van Wezel, geboren te Wouw (NB) op 22 september 1860, overleden aldaar op 12 mei 1866, 5 jaar en 232 dagen oud.
 3. Jacoba van Wezel, geboren te Wouw (NB) op 30 augustus 1865, volgt onder X-gi.

IX-ce Dionicius van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 5 september 1798, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 2 maart 1858, 59 jaar en 178 dagen oud, zoon van Adrianus van Gaans (VIII-ap) en Wilhelmina van Migom. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 7 november 1824, op 26-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Frederiks, geboren te Wouw (NB), overleden te Dinteloord (NB) op 30 mei 1827. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 2 maart 1829, op 30-jarige leeftijd (2) met Maria van Minderbruggen (26 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1803, overleden aldaar op 13 maart 1891, 88 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 12 april 1829 (RK), volgt onder X-gj.
 2. Antonia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 12 juni 1831, overleden te Dinteloord (NB) op 10 januari 1858, 26 jaar en 212 dagen oud. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 12 juli 1857, op 26-jarige leeftijd met Antonij van Rijsewijk.
 3. Johannis van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 20 mei 1833 (RK), volgt onder X-gk.
 4. Antonij van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 23 juli 1835, overleden aldaar op 9 januari 1904, 68 jaar en 170 dagen oud.
 5. Anna Cornelia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 28 februari 1837 (RK), volgt onder X-gl.
 6. Marijn van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 18 januari 1839, overleden aldaar op 13 december 1865, 26 jaar en 329 dagen oud.
 7. Wilhelmina van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 12 november 1840, overleden aldaar op 7 april 1905, 64 jaar en 146 dagen oud.
 8. Willem van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 17 februari 1844 (RK), volgt onder X-gm.

IX-cf Anna Maria van Gaans, dienstbode, gedoopt te Steenbergen op 9 december 1799, overleden aldaar op 10 juni 1865, 65 jaar en 183 dagen oud, dochter van Adrianus van Gaans (VIII-ap) en Wilhelmina van Migom. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 juli 1825, op 25-jarige leeftijd (1) met Marijn Valkenburg (23 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Wouw (Vroenhout) op 12 december 1801, gedoopt te Wouw (NB) op 13 december 1801 (doopgetuigen waren Hubertus Hageneirs en Wilhelmina van Ginneken), overleden te Steenbergen op 13 november 1835, 33 jaar en 336 dagen oud, zoon van Antonij Valkenburg en Cornelia Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Valkenburg, geboren te Steenbergen op 3 juni 1826, volgt onder X-gn.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 juli 1840, op 40-jarige leeftijd (2) met Adriaan Goderie (42 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 25 februari 1798, overleden te Steenbergen op 30 juni 1875, 77 jaar en 125 dagen oud, zoon van Cornelis Goderie en Dijmphna van Ginneken.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 8 september 1825, op 27-jarige leeftijd met Adriana Beens (27 jaar oud), arbeidster en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 13 september 1797, gedoopt aldaar op 13 september 1797 (doopgetuigen waren Adrianus Beens en Henrica Beens (namens Antonia Gerelinckx)), overleden te Steenbergen op 15 januari 1839, 41 jaar en 124 dagen oud, dochter van Dingemannus Beens en Maria Stoffelen.)

IX-cg Elisabeth van Gaans, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1801, dochter van Adrianus van Gaans (VIII-ap) en Wilhelmina van Migom. Zij is getrouwd te Klundert (NB) op 5 mei 1831, op 30-jarige leeftijd met Joannes Ors (26 jaar oud), gedoopt te Klundert (NB) op 22 september 1804 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Ors, geboren te Klundert (NB) op 28 februari 1833.
 2. Willemijna Ors, geboren te Klundert (NB) op 21 oktober 1837, overleden te Zevenbergen (NB) op 8 december 1910, 73 jaar en 48 dagen oud. Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 18 december 1863, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Gelens (37 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1826, overleden aldaar op 17 september 1905, 79 jaar oud.

IX-ch Benedictus van Gaans, landbouwersknecht, gedoopt te Steenbergen op 7 maart 1805, overleden te Dinteloord (NB) op 17 september 1844, 39 jaar en 194 dagen oud, zoon van Adrianus van Gaans (VIII-ap) en Wilhelmina van Migom. Hij is getrouwd te Klundert (NB) op 17 mei 1832, op 27-jarige leeftijd met Petronilla de Jongh (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Klundert (NB) op 25 september 1801, overleden te Dinteloord (NB) op 3 september 1865, 63 jaar en 343 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 12 juni 1833 (RK), volgt onder X-go.
 2. Marijnis van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 13 juli 1834, volgt onder X-gp.
 3. Cornelis Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 15 september 1835, overleden aldaar op 11 mei 1837, 1 jaar en 238 dagen oud.
 4. Antonij van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 11 september 1836, overleden aldaar op 9 oktober 1836, 28 dagen oud.
 5. Wilhelmus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 13 december 1837, overleden aldaar op 15 augustus 1867, 29 jaar en 245 dagen oud. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 7 januari 1867, op 29-jarige leeftijd met Johanna Hoogstraten (24 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) op 4 maart 1842, overleden te Willemstad (NB) op 26 maart 1911, 69 jaar en 22 dagen oud.
  (Zij is later getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 30 juli 1870, op 28-jarige leeftijd met Lambertus Vermeulen (33 jaar oud), geboren te Willemstad (NB) in het jaar 1837, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 14 oktober 1912, 75 jaar oud.)
 6. Petrus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 3 december 1838, overleden aldaar op 10 augustus 1840, 1 jaar en 251 dagen oud.
 7. Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 29 augustus 1840, overleden aldaar op 16 september 1840, 18 dagen oud.
 8. Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 27 maart 1842, volgt onder X-gq.
 9. Helena van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 29 juli 1843.

IX-ci Martinus van Gaans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 5 augustus 1807 (RK), overleden aldaar op 7 september 1888, 81 jaar en 33 dagen oud, zoon van Adrianus van Gaans (VIII-ap) en Wilhelmina van Migom. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 mei 1835, op 27-jarige leeftijd (1) met Francisca de Kort (28 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Bergen op Zoom op 27 november 1806 (doopgetuigen waren Cornelius Terheyen en Catharina de Kort), overleden te Steenbergen op 19 juli 1847, 40 jaar en 234 dagen oud, dochter van Joannes de Kort en Anna van Terheijen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen op 25 februari 1836 (RK), volgt onder X-gr.
 2. Jan van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 3 januari 1838 (RK), overleden aldaar op 2 maart 1896, 58 jaar en 59 dagen oud.
 3. Anna Maria van Gaans, geboren te Steenbergen op 13 april 1839, overleden aldaar op 24 februari 1844, 4 jaar en 317 dagen oud.
 4. Willemijna van Gaans, naaister, geboren te Steenbergen op 29 januari 1841 (RK), overleden aldaar op 25 december 1893, 52 jaar en 330 dagen oud.
 5. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op 3 februari 1843 (RK), volgt onder X-gs.
 6. Pieter van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 29 december 1844 (RK), overleden aldaar op 24 februari 1894, 49 jaar en 57 dagen oud.
 7. Bendictus van Gaans, geboren te Steenbergen op 18 juli 1847, overleden aldaar op 24 juli 1847, 6 dagen oud.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 juli 1848, op 40-jarige leeftijd (2) met Cornelia van Tilburg (40 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 15 december 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Tilburg, Joanna E. Hijligenberg en Maria Delfort), dochter van Theodorus van Tilburg, Dirk en Petronilla Joosen.

IX-cj Govert van Gaans, marskramer en winkelier, geboren te Steenbergen in het jaar 1813 (RK), overleden aldaar op 27 oktober 1857, 44 jaar oud, zoon van Adrianus van Gaans (VIII-ap) en Wilhelmina van Migom. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 juni 1845, op 32-jarige leeftijd met Maria van Migom (23 jaar oud), mutsenwasster, geboren te Steenbergen op 7 augustus 1821 (RK), overleden te Roosendaal op 12 december 1890, 69 jaar en 127 dagen oud, dochter van Jan van Migom en Joanna Keunings.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 10 juni 1859, op 37-jarige leeftijd met Pieter Baselier (37 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 19 januari 1822, zoon van Martien Baselier en Maria Elizabet Gabriels. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 28 januari 1853, op 31-jarige leeftijd met Petronilla van Rooij (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 16 december 1830, dochter van Pieter van Rooij en Joanna Laanen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Wilhelmina van Gaans, geboren te Steenbergen op 6 april 1846 (RK), volgt onder X-gt.
 2. Adriaan Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op 20 november 1848 (RK), overleden aldaar op 5 januari 1864, 15 jaar en 46 dagen oud.
 3. Jan Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1850 (RK), overleden aldaar op 3 maart 1852, 1 jaar en 147 dagen oud.
 4. Benedictus Leonardus van Gaens, geboren te Steenbergen op 15 december 1851 (RK).
 5. Aloisius Pieter van Gaens, sigarenmaker, geboren te Steenbergen op 20 februari 1853 (RK).
 6. Philomena Maria Petronilla van Gaans, naaister, geboren te Steenbergen op 12 januari 1855 (RK), wonende te Roosendaal, ongehuwd overleden aldaar op 23 maart 1890, 35 jaar en 70 dagen oud.
 7. Jan Theodoor van Gaans, geboren te Steenbergen op 15 maart 1857 (RK), overleden aldaar op 12 juni 1861, 4 jaar en 89 dagen oud.

IX-ck Adriaan Cornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op 2 mei 1819 (RK), overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 augustus 1876, 57 jaar en 99 dagen oud, zoon van Adrianus van Gaans (VIII-ap) en Wilhelmina van Migom. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 8 oktober 1857, op 38-jarige leeftijd (1) met Maria de Pijper (27 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 juli 1830, overleden te Willemstad op 11 oktober 1860, 30 jaar en 82 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Gaans, geboren te Willemstad op 12 augustus 1860, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 13 augustus 1862, 2 jaar en 1 dag oud.
Hij is getrouwd te Maria Mertelmans op 30 november 1861, op 42-jarige leeftijd (2) met Helena van Sprundel (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1834 (RK), wonende te Fijnaart en Heijningen (NB), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 december 1894, 60 jaar oud.
(Zij was later gehuwd met Johannes van den Boom, overleden te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 13 februari 1911.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Kornelia van Gaans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 september 1863 (RK), volgt onder X-gu.
 2. Wilhelmina van Gaans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 13 november 1864 (RK), overleden aldaar op 1 februari 1865, 80 dagen oud.
 3. Antonius van Gaans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 13 november 1864 (RK), overleden aldaar op 4 februari 1865, 83 dagen oud.
 4. Adrianus van Gaans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 juni 1866 (RK), volgt onder X-gv.
 5. Antonius van Gaans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 14 februari 1869 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1870, 323 dagen oud.
 6. Antonius van Gaans, arbeider, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 25 maart 1871 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 2 oktober 1939, 68 jaar en 191 dagen oud. Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 11 mei 1903, op 32-jarige leeftijd met Adriana Francisca Derene (22 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 14 juni 1880, overleden aldaar op 6 april 1958, 77 jaar en 296 dagen oud.

IX-cl Maria van Gaans, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 9 juli 1815 (RK), overleden te Steenbergen op 28 maart 1891, 75 jaar en 262 dagen oud, dochter van Cornelius van Gaans (VIII-aq) en Petronilla de Groen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 juni 1838, op 22-jarige leeftijd met Theodorus Bernaards (27 jaar oud), marskramer, winkelier en broodbakker, gedoopt te Kruisland (NB) op 1 december 1810 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Schoutens en Cornelia Block), overleden te Steenbergen op 7 februari 1890, 79 jaar en 68 dagen oud, zoon van Pieter Bernaards en Adriana T. Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Bernaards, geboren te Steenbergen op 23 maart 1839 (RK).
 2. Adriana Maria Bernaards, geboren te Steenbergen op 19 maart 1840 (RK), overleden aldaar op 19 november 1859, 19 jaar en 245 dagen oud.
 3. Joanna Bernaards, geboren te Steenbergen op 30 december 1841 (RK), overleden aldaar op 17 januari 1842, 18 dagen oud.
 4. Petronilla Bernaards, geboren te Steenbergen op 13 november 1842 (RK), overleden aldaar op 22 januari 1843, 70 dagen oud.
 5. Petronilla Bernaards, geboren te Steenbergen op 14 december 1844 (RK), overleden aldaar op 10 september 1846, 1 jaar en 270 dagen oud.
 6. Pieter Bernaards, geboren te Steenbergen op 2 september 1846 (RK), volgt onder X-gw.
 7. Pieternella Bernaards, geboren te Steenbergen op 1 februari 1848 (RK), overleden aldaar op 12 februari 1848, 11 dagen oud.
 8. Wilhelmina Bernaards, geboren te Steenbergen op 23 december 1848 (RK), overleden aldaar op 14 december 1920, 71 jaar en 357 dagen oud.
 9. Jan Bernaards, geboren te Steenbergen op 20 mei 1850 (RK), volgt onder X-gx.
 10. Petronilla Bernaards, geboren te Steenbergen op 15 februari 1852 (RK), volgt onder X-gy.
 11. Adriaan Bernaards, broodbakker, geboren te Steenbergen op 8 mei 1853 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1919, 65 jaar en 277 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 januari 1886, op 32-jarige leeftijd met Elisabet Adriana Koetsenruiter (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 juli 1863 (RK), dochter van Jan Koetsenruiter en Adriana Cornelia Janbroers.
 12. Antonij Bernaards, geboren te Steenbergen op 9 april 1855 (RK), volgt onder X-gz.

IX-cm Willemina van Gaans, bouweresse en dagloonster, geboren te Steenbergen op 20 juli 1819 (RK), overleden te Wouw (NB) op 27 mei 1898, 78 jaar en 311 dagen oud, dochter van Cornelius van Gaans (VIII-aq) en Petronilla de Groen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 april 1842, op 22-jarige leeftijd met Johannes de Groot (28 jaar oud), bouwman, dagloner en herbergier, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1814, overleden aldaar op 27 mei 1886, begraven aldaar op 28 mei 1886, 72 jaar en 102 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Groot, geboren te Wouw (NB) op 29 maart 1843 (RK), volgt onder X-ha.
 2. Adriana de Groot, geboren te Wouw (NB) op 24 augustus 1844 (RK), overleden aldaar op 27 mei 1854, 9 jaar en 276 dagen oud.
 3. Adriaan de Groot, geboren te Wouw (NB) op 12 oktober 1845 (RK), volgt onder X-hb.
 4. Pieternella de Groot, geboren te Wouw (NB) op 7 januari 1847, overleden aldaar op 20 februari 1853, 6 jaar en 44 dagen oud.
 5. Jacobus de Groot, geboren te Wouw (NB) op 27 januari 1848 (RK), volgt onder X-hc.
 6. Geertrui de Groot, geboren te Wouw (NB) op 8 april 1849 (RK), volgt onder X-hd.
 7. Maria de Groot, geboren te Wouw (NB) op 26 februari 1851 (RK), volgt onder X-he.
 8. Petrus de Groot, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 22 augustus 1852 (RK), overleden aldaar op 25 september 1922, 70 jaar en 34 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 september 1892, op 40-jarige leeftijd met Geertrui Kuistermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1856 (RK), volgt onder X-dg.
 9. Adriana de Groot, geboren te Wouw (NB) op 17 maart 1856 (RK).
 10. Johannes de Groot, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 22 december 1857 (RK), overleden aldaar op 1 april 1886, 28 jaar en 100 dagen oud.
 11. Petronella de Groot, kloosterzuster, geboren te Wouw (NB) op 25 november 1859 (RK), overleden te Roosendaal op 29 januari 1946, 86 jaar en 65 dagen oud.

IX-cn Hendrina Speek, geboren te Oudenbosch (NB) op 24 februari 1814 (RK), overleden aldaar op 26 november 1879, 65 jaar en 275 dagen oud, dochter van Marijnus Speeck en Anna Cornelia van Gaens (VIII-ar). Zij was gehuwd met Bernardus van Peer, arbeider, geboren te Oudenbosch (NB) op 13 juli 1810, overleden aldaar op 14 maart 1880, 69 jaar en 245 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 19 februari 1837 (RK), volgt onder X-hf.
 2. Johannes van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 19 februari 1837 (RK), volgt onder X-hg.
 3. Marijn van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 16 september 1839 (RK), volgt onder X-hh.
 4. Hendrik van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 11 december 1841 (RK), overleden aldaar op 2 november 1855, 13 jaar en 326 dagen oud.
 5. Adriana van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 4 september 1844 (RK), volgt onder X-hi.
 6. Nicolaas van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 18 augustus 1848 (RK), overleden aldaar op 27 juni 1849, 313 dagen oud.
 7. Hendrina van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 10 juli 1850 (RK), volgt onder X-hj.
 8. Joanna van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 25 augustus 1853 (RK), volgt onder X-hk.
 9. Dijmphna van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 18 mei 1856 (RK), overleden aldaar op 24 mei 1856, 6 dagen oud.

IX-co Adriana van Gaens, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 oktober 1815 (RK), overleden op 18 april 1891, 75 jaar en 195 dagen oud, dochter van Petrus van Gaens (VIII-as) en Joanna van Nassau. Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 december 1835, op 20-jarige leeftijd met Jan Antonissen (34 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 19 juni 1801 (RK), overleden op 9 januari 1892, 90 jaar en 204 dagen oud, zoon van Pieter Antonissen en Catharina Verbogt. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Antonissen, geboren te Steenbergen op 9 juni 1836 (RK), overleden te Oudenbosch (NB) op 26 november 1884, 48 jaar en 170 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 augustus 1884, op 48-jarige leeftijd met Cornelis Kockx (37 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 5 oktober 1846.
 2. Catharina Antonissen, geboren te Steenbergen op 18 oktober 1837 (RK).
 3. Cornelia Antonissen, geboren te Steenbergen op 24 december 1840 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 augustus 1873, op 32-jarige leeftijd met Martien Dekkers (40 jaar oud), tapper, geboren te Steenbergen op 14 juni 1833 (RK), zoon van Marijn Dekkers en Anna van Reijen.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 12 oktober 1891, op 58-jarige leeftijd met Johanna de Rijk (51 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1840, dochter van Adriaan de Rijk en Joanna de Jong.)
 4. Adriana Antonissen, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1844 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1890, op 45-jarige leeftijd met Jan Hellemons (45 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 december 1844 (RK), zoon van Antonij Helmons en Ida Huijgens.
 5. Petronilla Antonissen, geboren te Steenbergen op 9 november 1846 (RK), overleden op 14 december 1899, 53 jaar en 35 dagen oud.
 6. Carolina Antonissen, geboren te Steenbergen op 6 januari 1849 (RK), volgt onder X-hl.
 7. Pieter Antonissen, geboren te Steenbergen op 26 mei 1851 (RK), wonende te Breda.
 8. Christiaan Antonissen, geboren te Steenbergen op 25 juni 1853 (RK), volgt onder X-hm.
 9. Wilhelmina Antonissen, geboren te Steenbergen op 8 april 1856 (RK).
 10. Anna Maria Antonissen, geboren te Steenbergen op 29 september 1858 (RK), volgt onder X-hn.
 11. Adriaan Antonissen, geboren te Steenbergen op 21 juni 1861 (RK).

IX-cp Petrus de Kooninck, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op 21 juli 1803 (RK), zoon van Jacobus P. de Kooninck en Elizabeth D. van Gaens (VIII-at). Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 december 1823, op 20-jarige leeftijd met Anna Maria van Tilburg (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1800, overleden aldaar op 22 december 1871, 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna de Kooninck, geboren te Steenbergen op 24 januari 1823 (RK), volgt onder X-ho.
 2. Elizabet de Kooning, geboren te Steenbergen op 11 februari 1828 (RK), volgt onder X-hp.

IX-cq Jacobus Lishout, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 januari 1816, zoon van Joannes Lishout en Elizabeth D. van Gaens (VIII-at). Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1850, op 34-jarige leeftijd met Adriana Voorburgt (38 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 4 november 1811 (RK), overleden aldaar op 4 januari 1890, 78 jaar en 61 dagen oud, dochter van Jacobus Cornelis Voorburg en Joanna Joannis Tiberius. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Lishout, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1854, overleden aldaar op 29 januari 1862, 7 jaar en 177 dagen oud.

IX-cr Dominicus van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 3 december 1820 (RK), overleden aldaar op 24 oktober 1895, 74 jaar en 325 dagen oud, zoon van Jan van Gaans (VIII-au) en Anna Maria Rombouts. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 september 1854, op 33-jarige leeftijd met Maria Wots (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 13 juli 1834 (RK), overleden aldaar op 18 november 1876, 42 jaar en 128 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 31 maart 1855 (RK), overleden aldaar op 12 november 1876, 21 jaar en 226 dagen oud.
 2. Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen op 25 juli 1857 (RK), volgt onder X-hq.
 3. Gerardus van Gaans, geboren te Kruisland (NB) op 18 september 1860 (RK), volgt onder X-hr.
 4. Maria Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op 13 mei 1863 (RK), overleden aldaar op 17 augustus 1868, 5 jaar en 96 dagen oud.
 5. Marijn van Gaans, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1864 (RK), overleden aldaar op 28 april 1874, 9 jaar en 245 dagen oud.
 6. Maria Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op 3 februari 1866 (RK), volgt onder X-hs.
 7. Anna Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op 5 mei 1868 (RK), volgt onder X-ht.
 8. Pieter van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 februari 1870 (RK), overleden aldaar op 19 juni 1886, 16 jaar en 118 dagen oud.
 9. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op 11 februari 1871 (RK), overleden aldaar op 23 augustus 1871, 193 dagen oud.
 10. Joanna van Gaans, geboren te Steenbergen op 6 januari 1875 (RK), volgt onder X-hu.

IX-cs Helena van Gaans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1823 (RK), overleden aldaar op 26 februari 1907, 83 jaar en 130 dagen oud, dochter van Jan van Gaans (VIII-au) en Anna Maria Rombouts.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op 19 maart 1847.

IX-ct Helena van Gaans, geboren te Steenbergen op 13 november 1817 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 4 november 1874, 56 jaar en 356 dagen oud, dochter van Adrianus van Gaans (VIII-av) en Catharina Disco. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 augustus 1844, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmus van Tiggelen (24 jaar oud), geboren te Klundert (NB) op 13 maart 1820, zoon van Jan van Tiggelen en Johanna Machielsen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Tiggelen, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 8 maart 1847, overleden aldaar op 12 april 1849, 2 jaar en 35 dagen oud.
 2. Adrianus van Tiggelen, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 25 februari 1849, volgt onder X-hv.
 3. Johanna van Tiggelen, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 8 oktober 1851.
 4. Catharina van Tiggelen, geboren te Zevenbergen (NB) op 30 maart 1853, volgt onder X-hw.
 5. Hendrika van Tiggelen, geboren te Klundert (NB) op 23 november 1856.
 6. Pieternella van Tiggelen, geboren te Klundert (NB) op 12 november 1858. Zij is getrouwd te Breda op 1 augustus 1881, op 22-jarige leeftijd met Petrus Clerx (21 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1860, zoon van Ludovicus Hendrikus Clerx en Catharina van Mierlo.
 7. Johannes van Tiggelen, geboren te Klundert (NB) op 7 maart 1861, overleden te Zevenbergen (NB) op 24 januari 1927, 65 jaar en 323 dagen oud. Hij is getrouwd te Breda op 3 februari 1896, op 34-jarige leeftijd met Maria Loonen (41 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1855.

IX-cu Dominicus van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 6 december 1820 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1895, 74 jaar en 323 dagen oud, zoon van Adrianus van Gaans (VIII-av) en Catharina Disco. Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 augustus 1859, op 38-jarige leeftijd (1) met Adriana van Nassau (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 15 augustus 1820 (RK), overleden aldaar op 25 februari 1871, 50 jaar en 194 dagen oud, dochter van Cornelius van Nassau en Joanna Cornelia Schepers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Gaans, geboren te Steenbergen op 25 juli 1857 (RK).
 2. Cornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op 24 december 1862 (RK), volgt onder X-hx.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1871, op 50-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Daanen (44 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 16 maart 1827, overleden aldaar op 6 november 1879, 52 jaar en 235 dagen oud, dochter van Cornelius Daanen en Antonia Mertens.
(Zij was weduwe van Pieter Antonij Hertogs, arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1813, overleden te Steenbergen op 10 oktober 1861, 48 jaar oud.) Uit dit huwelijk:
 1. Joanna van Gaans, geboren te Steenbergen op 6 januari 1875 (RK).

IX-cv Kornelis van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 25 januari 1823 (RK), overleden aldaar op 30 augustus 1896, 73 jaar en 218 dagen oud, zoon van Adrianus van Gaans (VIII-av) en Catharina Disco. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 mei 1858, op 35-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Voorbraak (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 4 juli 1825 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 15 oktober 1910, 85 jaar en 103 dagen oud, dochter van Jan Voorbraak en Suzanna Verhoeven.
(Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 19 mei 1843, op 17-jarige leeftijd met Hendrik Besters (48 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 10 december 1794, overleden aldaar op 11 juli 1856, 61 jaar en 214 dagen oud, zoon van Pieter Besters en Maria Timmermans.) Uit dit huwelijk:

 1. Susanna van Gaans, geboren te Steenbergen op 19 maart 1859 (RK), volgt onder X-hy.
 2. Maria Catharina van Gaans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 juli 1860 (RK), overleden aldaar op 12 februari 1880, 19 jaar en 226 dagen oud.
 3. Adriaan van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 14 november 1861 (RK), overleden aldaar op 31 mei 1939, 77 jaar en 198 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1917, op 55-jarige leeftijd met zijn nicht Catharina Lucia Voorbraak (40 jaar oud), geboren te Steenbergen op 4 juni 1876 (RK), dochter van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx).
 4. Adriana van Gaans, geboren te Steenbergen op 13 februari 1864 (RK), overleden aldaar op 28 april 1867, 3 jaar en 74 dagen oud.
 5. Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op 8 februari 1867 (RK), volgt onder X-hz.

IX-cw Francisca van Gaans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 23 januari 1826 (RK), overleden aldaar op 3 september 1898, 72 jaar en 223 dagen oud, dochter van Adrianus van Gaans (VIII-av) en Catharina Disco. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 februari 1863, op 37-jarige leeftijd met Cornelis Aarden (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 5 december 1836 (RK), overleden aldaar op 30 januari 1909, 72 jaar en 56 dagen oud, zoon van Marijn Aerden en Anna Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Aarden, geboren te Steenbergen op 1 april 1864 (RK), overleden aldaar op 6 mei 1878, 14 jaar en 35 dagen oud.
 2. Adriaan Aarden, geboren te Steenbergen op 26 april 1866 (RK), volgt onder X-ia.
 3. Maria Catharina Aarden, geboren te Steenbergen op 9 juni 1868 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Steenbergen op 3 februari 1875, 6 jaar en 239 dagen oud.

IX-cx Petronilla van Gaans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 16 januari 1833 (RK), overleden aldaar op 18 november 1914, 81 jaar en 306 dagen oud, dochter van Adrianus van Gaans (VIII-av) en Catharina Disco. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 april 1852, op 19-jarige leeftijd met Pieter Voorbraak (34 jaar oud), arbeider en opzichter in een suikerfabriek, geboren te Steenbergen op 22 januari 1818 (RK), overleden aldaar op 5 februari 1917, 99 jaar en 14 dagen oud, zoon van Jan Voorbraak en Suzanna Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Voorbraak, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1852 (RK), volgt onder X-ib.
 2. Maria Catharina Voorbraak, dienstbode, geboren te Steenbergen op 22 september 1853 (RK), overleden aldaar op 4 augustus 1872, 18 jaar en 317 dagen oud.
 3. Suzanna Catharina Voorbraak, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1855 (RK), volgt onder X-ic.
 4. Lucia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 16 april 1858 (RK), overleden aldaar op 22 december 1874, 16 jaar en 250 dagen oud.
 5. Adriaan Voorbraak, geboren te Steenbergen op 7 april 1860 (RK). Hij is getrouwd te Breda op 3 mei 1888, op 28-jarige leeftijd met Petronella Kastelijn (25 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 5 november 1862.
 6. Jacobus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 24 maart 1862 (RK), volgt onder X-id.
 7. Kornelis Voorbraak, geboren te Steenbergen op 13 augustus 1864 (RK), volgt onder X-ie.
 8. Antonij Voorbraak, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1866 (RK), volgt onder X-if.
 9. Pieter Voorbraak, geboren te Steenbergen op 23 januari 1869 (RK), volgt onder X-ig.
 10. Hendrik Voorbraak, geboren te Steenbergen op 14 juli 1870 (RK), volgt onder X-ih.
 11. Joanna Maria Catharina Voorbraak, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1872 (RK), overleden aldaar op 22 december 1874, 2 jaar en 80 dagen oud.
 12. Lodewijk Martien Voorbraak, geboren te Steenbergen op 19 juni 1874 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1876, 2 jaar en 35 dagen oud.
 13. Catharina Lucia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 4 juni 1876 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1917, op 40-jarige leeftijd met haar neef Adriaan van Gaans (55 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 14 november 1861 (RK), overleden aldaar op 31 mei 1939, 77 jaar en 198 dagen oud, zoon van Kornelis van Gaans (IX-cv) en Adriana Cornelia Voorbraak.
 14. Lucia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 8 april 1878 (RK), volgt onder X-ii.

IX-cy Dominicus van Gaans, koeienwachter en arbeider, geboren te Wouw (NB) op 24 december 1835 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden op 3 september 1914, 78 jaar en 253 dagen oud, zoon van Marinus van Gaens (VIII-aw) en Hendrina Veraert. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1868, op 32-jarige leeftijd met Petronella de Bruijn (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 28 augustus 1837 (RK), wonende te Vught, overleden aldaar op 23 juni 1912, 74 jaar en 300 dagen oud, dochter van Laurens de Bruijn en Anna Cornelia Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Maria van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 5 maart 1869 (RK), volgt onder X-ij.
 2. Laurentius van Gaans, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 20 januari 1871 (RK), wonende te Breda en te St. Michielsgestel.
 3. Hendricus van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 2 augustus 1874 (RK), overleden aldaar op 9 juni 1875, 311 dagen oud.
 4. Hendricus van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 9 maart 1876 (RK), overleden aldaar op 27 november 1877, 1 jaar en 263 dagen oud.
 5. Cornelis van Gaans, arbeider en dienstknecht, geboren te Wouw (NB) op 11 december 1878 (RK), wonende te Best, te Brunssum, te Oostelbeers, te Heerlen en te Oirschot, overleden te Roosendaal op 30 maart 1956, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 3 april 1956, 77 jaar en 110 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 januari 1918, op 39-jarige leeftijd met Adriana van Hal (33 jaar oud), geboren te Roosendaal op 17 augustus 1884 (RK), overleden aldaar op 7 juni 1964, begraven aldaar op 10 juni 1964, 79 jaar en 295 dagen oud.
  (Zij is later getrouwd na 1956, op minstens 72-jarige leeftijd met Petrus Verhelst.)

IX-cz Adriana van Tilburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op 22 december 1830 (RK), overleden aldaar op 14 april 1909, 78 jaar en 113 dagen oud, dochter van Jan Cornelisse van Tilburg en Wilhelmina Elias (VIII-ax). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 april 1864, op 33-jarige leeftijd met Adriaan van Aard (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1838 (RK), overleden voor 24 april 1869, hoogstens 30 jaar en 186 dagen oud, zoon van Joannes van Aart en Wilhelmina Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina van Aard, geboren te Steenbergen op 2 september 1865 (RK), overleden te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 25 mei 1949, 83 jaar en 265 dagen oud.
 2. Jan van Aard, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 februari 1867 (RK).
 3. Adriaan van Aard, geboren te Steenbergen op 24 april 1869 (RK), volgt onder X-ik.

IX-da Cornelia van Tilburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op 20 april 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 september 1866, 31 jaar en 138 dagen oud, dochter van Jan Cornelisse van Tilburg en Wilhelmina Elias (VIII-ax). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 oktober 1857, op 22-jarige leeftijd met Adrianus van Oorschot (28 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 3 januari 1829, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 januari 1904, 75 jaar en 21 dagen oud, zoon van Cornelis van Oorschot en Petronella van der Veren.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op 31 augustus 1872, op 43-jarige leeftijd met Johanna Jongenelen (37 jaar oud), arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1835, overleden aldaar op 19 juni 1912, 77 jaar oud, dochter van Johannes Jongeneelen en Petronella Renkels. (Zij was weduwe van Petrus de Koning.)) Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla van Oorschot, geboren te Steenbergen op 12 april 1858, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 november 1859, 1 jaar en 220 dagen oud.
 2. Jan van Oorschot, geboren te Steenbergen op 25 mei 1859, volgt onder X-il.
 3. Petronella van Oorschot, geboren te Roosendaal op 26 juni 1861, volgt onder X-im.
 4. Cornelis van Oorschot, geboren te Roosendaal op 14 oktober 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op 3 september 1866, 2 jaar en 324 dagen oud.
 5. Johanna van Oorschot, geboren te Roosendaal op 13 september 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 september 1866, 362 dagen oud.

IX-db Catharina van Tilburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op 13 augustus 1838, overleden aldaar op 3 mei 1898, 59 jaar en 263 dagen oud, dochter van Jan Cornelisse van Tilburg en Wilhelmina Elias (VIII-ax). Zij is getrouwd te Roosendaal op 6 april 1864, op 25-jarige leeftijd met Petrus Bosmans (30 jaar oud), arbeider, geboren te Rucphen (NB) op 1 november 1833 (RK), overleden te Steenbergen op 11 februari 1912, 78 jaar en 102 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Bosmans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 februari 1866, overleden aldaar op 5 maart 1931, 65 jaar en 7 dagen oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen en getrouwd op 13 mei 1898, op 32-jarige leeftijd met Helena Johanna Rens (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1868, dochter van Stefaan Rens en Anna Cornelia Eestermans.
 2. Jan Bosmans, geboren te Steenbergen op 23 mei 1867.
 3. Philomina Bosmans, geboren te Steenbergen op 16 september 1868, volgt onder X-in.
 4. Kornelis Bosmans, geboren te Steenbergen op 15 juli 1870 (RK), volgt onder X-io.
 5. Adriana Bosmans, geboren te Steenbergen op 29 juni 1873 (RK), volgt onder X-ip.
 6. Willem Bosmans, koopman, geboren te Steenbergen op 27 december 1874 (RK), overleden aldaar op 7 september 1935, 60 jaar en 254 dagen oud.
 7. Petrus Bosmans, geboren te Steenbergen op 7 mei 1876.
 8. Antonij Bosmans, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1877 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 9. Elizabet Bosmans, geboren te Steenbergen op 27 februari 1879 (RK), volgt onder X-iq.
 10. Pieter Bosmans, geboren te Steenbergen op 28 augustus 1881 (RK), overleden aldaar op 20 december 1904, 23 jaar en 114 dagen oud.

IX-dc Elizabet van Tilburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 december 1841 (RK), overleden aldaar op 9 juni 1910, 68 jaar en 190 dagen oud, dochter van Jan Cornelisse van Tilburg en Wilhelmina Elias (VIII-ax). Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1871, op 29-jarige leeftijd met Petrus van Gastel (27 jaar oud), arbeider, geboren te Hoeven (NB) op 8 april 1844 (RK), overleden op 12 januari 1895, 50 jaar en 279 dagen oud, zoon van Jacobus van Gastel en Hendrina Ros. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrica van Gastel, geboren te Steenbergen op 5 maart 1872 (RK), volgt onder X-ir.
 2. Jan van Gastel, geboren te Steenbergen op 19 juni 1873 (RK), volgt onder X-is.
 3. Jacobus van Gastel, geboren te Zevenbergen (NB) op 21 juli 1877 (RK), overleden op 26 maart 1898, 20 jaar en 248 dagen oud.
 4. Philomena van Gastel, geboren te Zevenbergen (NB) op 24 maart 1878 (RK), volgt onder X-it.
 5. Kornelis van Gastel, geboren te Steenbergen op 31 juli 1879.
 6. Adriaan van Gastel, geboren te Steenbergen op 19 mei 1884 (RK), volgt onder X-iu.
 7. Adriana van Gastel, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1885 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1912, op 26-jarige leeftijd met Adrianus van Son (25 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 23 april 1887, overleden te Steenbergen op 2 augustus 1941, 54 jaar en 101 dagen oud, zoon van Marijn van Son en Cornelia Heijnen.
  (Hij was later gehuwd met zijn oomzegster Antonia van Geel, geboren te Steenbergen in het jaar 1901, dochter van Everardus van Geel en Philomena van Gastel (X-it).)
 8. Pieter van Gastel, geboren te Steenbergen op 19 april 1887 (RK), overleden aldaar op 20 april 1887, 1 dag oud.

IX-dd Johannes Cornelis Timmermans, dienstknecht, arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op 23 oktober 1843 (RK), wonende te Oud en Nieuw Gastel (NB), overleden te Roosendaal op 15 oktober 1930, 86 jaar en 357 dagen oud, zoon van Marijn Timmermans en Maria Elias (VIII-ay). Hij is getrouwd te Roosendaal op 14 mei 1873, op 29-jarige leeftijd met Catharina Roks (28 jaar oud), dienstmeid, geboren te Roosendaal op 17 februari 1845 (RK), overleden aldaar op 6 april 1908, 63 jaar en 49 dagen oud, dochter van Laurijs Roks en Francisca van Riel. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Franciscus Timmermans, geboren te Roosendaal op 12 december 1874, volgt onder X-iv.
 2. Maria Elisabeth Timmermans, geboren te Roosendaal op 20 juni 1876 (RK), volgt onder X-iw.
 3. Cornelis Timmermans, geboren te Roosendaal op 3 september 1878, volgt onder X-ix.
 4. Ludovicus Timmermans, geboren te Roosendaal op 20 augustus 1880 (RK), volgt onder X-iy.
 5. Cornelia Timmermans, geboren te Roosendaal op 4 oktober 1882, volgt onder X-iz.
 6. Dimphna Timmermans, geboren te Roosendaal op 1 oktober 1884, overleden te Roosendaal en Nispen op 11 juni 1886, 1 jaar en 253 dagen oud.

IX-de Adrianus Timmmermans, dienstknecht en arbeider, geboren te Roosendaal op 14 februari 1845 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Rucphen (NB), overleden te Wouw (NB) op 6 juli 1924, 79 jaar en 143 dagen oud, zoon van Marijn Timmermans en Maria Elias (VIII-ay). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 december 1878, op 33-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Heijnen (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 1 maart 1848, overleden aldaar op 16 februari 1898, 49 jaar en 352 dagen oud, dochter van Marijn Heijnen en Willemina Heijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 17 april 1877 (RK), volgt onder X-ja.
 2. Marinus Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 30 september 1879, volgt onder X-jb.
 3. Wilhelmus Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 27 januari 1882, volgt onder X-jc.
 4. Wilhelmina Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1884, volgt onder X-jd.
 5. Cornelia Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1886, overleden aldaar op 22 mei 1887, 1 jaar en 58 dagen oud.
 6. Adriana Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 30 december 1888 (RK), volgt onder X-je.
 7. Catharina Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 31 januari 1892, volgt onder X-jf.

IX-df Antonia Baselier, arbeidster, geboren te Steenbergen op 21 november 1800 (RK), overleden aldaar op 19 januari 1876, 75 jaar en 59 dagen oud, dochter van Roeland T. Baselier en Petronilla Jacobus Mens (VIII-ba). Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 juli 1828, op 27-jarige leeftijd (1) met Jacobus van Elsacker (36 jaar oud), landbouwersknecht, gedoopt te Steenbergen op 18 maart 1792 (RK) (doopgetuigen waren Maria Ditforst en Hubertus van Overvelt), overleden te Steenbergen op 15 december 1831, 39 jaar en 272 dagen oud, zoon van Petrus van Elsacker en Helena van Overvelt. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Elsakker, geboren te Steenbergen op 15 mei 1829, overleden aldaar op 16 februari 1837, 7 jaar en 277 dagen oud.
 2. Jacoba Elsakker, geboren te Steenbergen op 18 december 1831, overleden aldaar op 6 februari 1836, 4 jaar en 50 dagen oud.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 31 maart 1837, op 36-jarige leeftijd (2) met Jan Vroegrijk (30 jaar oud), arbeider, gedoopt te Roosendaal op 7 mei 1806, overleden te Steenbergen op 6 juli 1863, 57 jaar en 60 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Petronilla Vroegrijk, geboren te Steenbergen op 27 juli 1839, volgt onder X-jg.
 2. Marijn Vroegrijk, geboren te Steenbergen op 2 september 1841, volgt onder X-jh.
 3. Thomas Vroegrijk, geboren te Steenbergen op 19 november 1844 (RK), volgt onder X-ji.

IX-dg Joanna Baselier, arbeidster, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1808 (RK), overleden aldaar op 19 oktober 1868, 59 jaar en 361 dagen oud, dochter van Roeland T. Baselier en Petronilla Jacobus Mens (VIII-ba). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 mei 1840, op 31-jarige leeftijd met Johannes Bogers (33 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1807, overleden te Steenbergen op 2 november 1876, 69 jaar oud, zoon van Dingeman Bogers en Dingena Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman Bogers, geboren te Steenbergen op 11 maart 1841, overleden aldaar op 11 maart 1843, 2 jaar oud.
 2. Petronilla Bogers, geboren te Steenbergen op 9 september 1845.
 3. Dingeman Bogers, geboren te Steenbergen op 22 mei 1850 (RK), volgt onder X-jj.

IX-dh Jacobus Baselier, arbeider, geboren te Steenbergen op 12 juni 1813 (RK), overleden aldaar op 7 mei 1838, 24 jaar en 329 dagen oud, zoon van Roeland T. Baselier en Petronilla Jacobus Mens (VIII-ba). Hij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1837, op 23-jarige leeftijd met Maria Hermans (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 14 maart 1813. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Baselier, geboren te Steenbergen op 23 juni 1838, overleden te Bergen op Zoom op 16 mei 1859, 20 jaar en 327 dagen oud.

IX-di Dingena Mens, bouweresse, geboren te Wouw (NB) op 29 oktober 1814 (RK), overleden aldaar op 19 mei 1876, begraven aldaar op 22 mei 1876, 61 jaar en 203 dagen oud, dochter van Gasper Mens (VIII-bb) en Joanna de Klerck. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 19 augustus 1836, op 21-jarige leeftijd met Leonardus Uijtdewilligen (33 jaar oud), akkerbouwer, geboren te Wouw (Westelaar) op 4 januari 1803, gedoopt te Wouw (NB) op 4 januari 1803 (RK) (doopgetuigen waren Rochus Raeijmakers en Cornelia Coevoets), overleden te Wouw (NB) op 25 juli 1877, 74 jaar en 202 dagen oud, zoon van Adrianus Govaerse Uijtdewilligen en Cornelia van der Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Govert Uijtdewilligen, akkerbouwer, geboren te Wouw (NB) op 14 juli 1837 (RK), wonende te Roosendaal.
 2. Anna Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 29 december 1839 (RK), volgt onder X-jk.
 3. Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 21 maart 1842 (RK), wonende te Roosendaal, ongehuwd overleden aldaar op 11 februari 1892, 49 jaar en 327 dagen oud.
 4. Franciscus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 30 juni 1844 (RK), overleden aldaar op 11 mei 1881, 36 jaar en 315 dagen oud.
 5. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 23 oktober 1845 (RK), overleden aldaar op 5 april 1865, 19 jaar en 164 dagen oud.
 6. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 29 oktober 1848 (RK), wonende te Roosendaal.
 7. Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 4 september 1851 (RK), volgt onder X-jl.
 8. Dimphna Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 3 april 1856 (RK), volgt onder X-jm.
 9. Anna Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw (NB) op 6 april 1859 (RK), overleden aldaar op 10 april 1861, 2 jaar en 4 dagen oud.

IX-dj Jacobus Mens, dagloner en arbeider, geboren te Wouw (NB) op 10 oktober 1814, overleden aldaar op 12 januari 1892, 77 jaar en 94 dagen oud, zoon van Adrianus Mens (VIII-bc) en Johanna van Tiggelen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1848, op 33-jarige leeftijd met Johanna Mangelaars (37 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 27 december 1810 (RK), overleden aldaar op 7 oktober 1876, begraven aldaar op 10 oktober 1876, 65 jaar en 285 dagen oud, dochter van Adriaan Philipse Mangelaars en Pieternella Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Mens, geboren te Wouw (NB) op 19 mei 1849, overleden aldaar op 21 mei 1849, 2 dagen oud.
 2. Johanna Mens, geboren te Wouw (NB) op 10 mei 1851 (RK), volgt onder X-jn.
 3. Adriaan Mens, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 4 oktober 1853.
 4. Maria Mens, geboren te Halsteren (NB) op 1 maart 1862.

IX-dk Pieternella Mens, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 8 december 1816, overleden te Halsteren (NB) op 3 mei 1896, 79 jaar en 147 dagen oud, dochter van Adrianus Mens (VIII-bc) en Johanna van Tiggelen. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 10 augustus 1838, op 21-jarige leeftijd met Johannes Meijvis (33 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 27 maart 1805 (doopgetuigen waren Joannes van der Heijden en Joanna Meijvis), overleden te Halsteren (NB) op 8 januari 1885, 79 jaar en 287 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Meijvis, geboren te Halsteren (NB) op 28 november 1839 (doopgetuigen waren Jacobus Bastiaansen en Bastiaan Bastiaansen), volgt onder X-jo.
 2. Maria Cornelia Meijvis, geboren te Halsteren (NB) op 6 januari 1842 (doopgetuigen waren Bastiaan Bastiaanse en Pieter Maas), overleden te Halsteren (NB) op 4 februari 1856, 14 jaar en 29 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Meijvis, geboren te Halsteren (NB) op 5 november 1845 (doopgetuigen waren Johannes Broos en Cornelis van den Rijzen).
 4. Antonia Meijvis, geboren te Halsteren (NB) op 25 september 1848 (doopgetuigen waren Johannes van Meel en Johannes Broos), volgt onder X-jp.
 5. Johanna Meijvis, geboren te Halsteren (NB) op 26 juni 1854 (doopgetuigen waren Johannes van Simmeren en Jan Baptist van der Sanden).
 6. Anna Cornelia Meijvis, overleden te Halsteren (NB) op 16 augustus 1846.
 7. Johannis Meijvis, overleden te Halsteren (NB) op 17 november 1859.

IX-dl Cornelia Mens, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 24 mei 1821 (RK), overleden aldaar op 29 september 1899, 78 jaar en 128 dagen oud, dochter van Adrianus Mens (VIII-bc) en Johanna van Tiggelen. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 september 1842, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmus Matthijssen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 24 augustus 1818 (RK), overleden te Wouw (NB) op 17 augustus 1869, 50 jaar en 358 dagen oud, zoon van Nicolaas Matthijssen en Adriana Verschuren. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 5 december 1842 (RK), volgt onder X-jq.
 2. Adriana Cornelia Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 6 september 1848 (RK), volgt onder X-jr.
 3. Johannes Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 3 oktober 1850 (RK), volgt onder X-js.
 4. Johanna Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 26 maart 1853 (RK), volgt onder X-jt.
 5. Cornelis Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 24 februari 1856 (RK), volgt onder X-ju.
 6. Adriana Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 27 september 1858 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1862, 3 jaar en 168 dagen oud.
 7. Maria Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 9 augustus 1861 (RK), volgt onder X-jv.
 8. Elizabeth Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 9 augustus 1861 (RK), volgt onder X-jw.
 9. Adriana Mathijssen, geboren te Wouw (NB) op 28 juni 1866 (RK), volgt onder X-jx.

IX-dm Antonetta Mens, dagloonster en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 30 oktober 1822 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1876, 53 jaar en 353 dagen oud, dochter van Adrianus Mens (VIII-bc) en Johanna van Tiggelen. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 juli 1849, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Mangelaars (32 jaar oud), bouwmansknecht en arbeider, geboren te Wouw (NB) op 24 maart 1817 (RK), overleden aldaar op 1 juli 1858, 41 jaar en 99 dagen oud, zoon van Adriaan Philipse Mangelaars en Pieternella Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Mangelaars, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 28 februari 1851 (RK), overleden te Vught op 9 december 1914, 63 jaar en 284 dagen oud.
 2. Johanna Mangelaars, geboren te Wouw (NB) op 12 november 1852 (RK), volgt onder X-jy.
 3. Adrianus Mangelaars, landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 26 mei 1858 (RK), overleden aldaar op 11 januari 1927, begraven aldaar op 14 januari 1927, 68 jaar en 230 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 28 oktober 1881, op 23-jarige leeftijd met Petronilla Voorheijen, geboren te Steenbergen op 13 december 1859 (RK), volgt onder X-es.

IX-dn Maria Cornelia Brouwers, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1815 (RK), overleden aldaar op 8 november 1862, 47 jaar en 293 dagen oud, dochter van Adriaan Brouwers en Joanna Mens (VIII-bd). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 mei 1845, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmus Luijsterborg (41 jaar oud), bouwmansknecht, gedoopt te Nispen-Essen op 23 april 1804 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Dijck en Joannes de Kat), overleden te Wouw (NB) op 11 oktober 1856, begraven te Heerle (NB) op 14 oktober 1856, 52 jaar en 171 dagen oud, zoon van Marinus Luijsterborg en Maria Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Luijsterborg, geboren te Woensdrecht (NB) op 25 februari 1846 (RK), overleden te Wouw (NB) op 26 oktober 1862, 16 jaar en 243 dagen oud.
 2. Marijn Luijsterborg, geboren te Woensdrecht (NB) op 17 februari 1849 (RK), overleden te Wouw (NB) op 2 november 1862, 13 jaar en 258 dagen oud.

IX-do Adriana Cornelia Brouwers, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 21 januari 1829 (RK), overleden aldaar op 11 mei 1878, begraven te Heerle (NB) op 13 mei 1878, 49 jaar en 110 dagen oud, dochter van Adriaan Brouwers en Joanna Mens (VIII-bd). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 mei 1860, op 31-jarige leeftijd met Johannes Rommers (27 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 19 december 1832 (RK), overleden aldaar op 4 juni 1873, begraven te Heerle (NB) op 6 juni 1873, 40 jaar en 167 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Rommers, geboren te Wouw (NB) op 14 oktober 1861 (RK), overleden te Steenbergen op 4 mei 1936, 74 jaar en 203 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 10 januari 1895, op 33-jarige leeftijd met Cornelis Cools (40 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 22 september 1854, zoon van Wouter Cools en Elizabeth Franken (X-ck).
 2. Johanna Rommers, geboren te Wouw op 6 februari 1869 (RK), volgt onder X-jz.

IX-dp Petronella Brouwers, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 25 juli 1815 (RK), overleden aldaar op 21 juli 1843, 27 jaar en 361 dagen oud, dochter van Michiel Brouwers en Antonia Mens (VIII-be). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 mei 1834, op 18-jarige leeftijd met Gerardus Doggen (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 17 november 1811 (RK), overleden aldaar op 21 juli 1859, 47 jaar en 246 dagen oud, zoon van Mattheus Doggen en Cornelia Cornelisse Doggen.
(Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 27 mei 1846, op 34-jarige leeftijd met Willemijna Mouwen (21 jaar oud), bouweresse en akkerbouwster, geboren te Wouw (NB) op 13 november 1824 (RK), overleden aldaar op 15 juli 1886, 61 jaar en 244 dagen oud, dochter van Arnoldus Mouwen en Maria Tirions.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Doggen, onderwijzeres en kloosterzuster, geboren te Wouw (NB) op 26 mei 1835 (RK), wonende te Vlissingen, te Steenbergen, te Bergen op Zoom en te Essen (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 21 augustus 1915, 80 jaar en 87 dagen oud.
 2. Matthijs Doggen, gedoopt te Wouw (NB) op 6 maart 1837 (RK), volgt onder X-ka.
 3. Elizabeth Doggen, geboren te Wouw (NB) op 18 maart 1838 (RK), overleden aldaar op 10 november 1849, 11 jaar en 237 dagen oud.
 4. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Wouw (NB) op 5 oktober 1839 (RK), overleden aldaar op 8 juli 1843, 3 jaar en 276 dagen oud.

IX-dq Elisabeth Mens, landbouwster, geboren te Halsteren (NB) op 15 januari 1828 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Halsteren (NB) op 2 juni 1882, 54 jaar en 138 dagen oud, dochter van Antonius Mens (VIII-bf) en Anna Catharina Loos. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 juni 1865, op 37-jarige leeftijd met Kornelis Martens (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1832, wonende aldaar, overleden te Halsteren (NB) op 5 maart 1886, 53 jaar en 133 dagen oud, zoon van Antonij Martens en Catharina Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Martens, geboren te Steenbergen op 24 juli 1866, volgt onder X-kb.

IX-dr Maria Elizabeth Loos, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 29 juli 1829 (RK), overleden aldaar op 31 maart 1904, begraven te Heerle (NB) op 2 april 1904, 74 jaar en 246 dagen oud, dochter van Johannes Loos en Cornelia Mens (VIII-bg). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 mei 1859, op 29-jarige leeftijd met Huijbrecht van Eekelen (24 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 31 oktober 1834 (RK), overleden aldaar op 7 oktober 1913, 78 jaar en 341 dagen oud, zoon van Petrus van Eekelen en Huberta Willemina Verhaegen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Eekelen, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 21 september 1860 (RK), overleden te Roosendaal op 12 juli 1942, begraven te Wouw (NB) op 14 juli 1942, 81 jaar en 294 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 mei 1903, op 42-jarige leeftijd met Anna Maria Krijnen (39 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 21 maart 1864 (RK), wonende te Steenbergen en te Roosendaal, overleden aldaar op 23 november 1920, 56 jaar en 247 dagen oud, dochter van Cornelis Krijnen en Elizabeth Kools.
  (Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 5 mei 1887, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Akkeren (25 jaar oud), landbouwersknecht en arbeider, geboren te Wouw (NB) op 18 september 1861 (RK), overleden aldaar op 27 april 1901, begraven aldaar op 30 april 1901, 39 jaar en 221 dagen oud, zoon van Franciscus van Akkeren en Johanna Cornelia van Kaam.)
 2. Petrus van Eekelen, landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 19 april 1862 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Wouw (NB) op 25 juli 1943, 81 jaar en 97 dagen oud.
 3. Anna Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 22 juni 1863 (RK), overleden aldaar op 22 juli 1863, 30 dagen oud.
 4. Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 23 december 1864 (RK), overleden aldaar op 11 april 1866, 1 jaar en 109 dagen oud.
 5. Johanna Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 5 augustus 1867 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 21 november 1915, 48 jaar en 108 dagen oud.
 6. Jacobus van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 7 september 1868 (RK), overleden aldaar op 7 maart 1941, 72 jaar en 181 dagen oud.
 7. Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 6 april 1870 (RK), wonende te Steenbergen.

X-a Anna Maria van Etten, arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 20 januari 1799 (RK), overleden te Steenbergen op 29 april 1847, 48 jaar en 99 dagen oud, dochter van Jan van Etten (IX-a) en Joanna Joannis Tiberius. Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1837, op 38-jarige leeftijd met Adriaan Huismans (37 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1800.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 10 september 1824, op 24-jarige leeftijd met Maria Teuns (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1799, dochter van Kornelis Teuns en Maria van der Heijden.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Huismans, geboren te Steenbergen op 10 mei 1837, overleden te Halsteren (NB) op 21 juni 1879, 42 jaar en 42 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 november 1877, op 40-jarige leeftijd met Johannes Roolvink (51 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1826, overleden aldaar op 15 mei 1899, 73 jaar oud.
  (Hij is later getrouwd te Bergen op Zoom op 19 april 1880, op 54-jarige leeftijd met Cornelia de Vos, geboren te Steenbergen, dochter van Johannes Wilhelmus de Vos en Helena Roelants.)
 2. Jan Huismans, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1838.
 3. Petrus Huismans, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 december 1840.

X-b Joannes van Etten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 januari 1800 (RK), zoon van Jan van Etten (IX-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij was gehuwd met Johanna Damen, geboren te Oud Gastel in het jaar 1809 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 29 september 1833, volgt onder XI-a.
 2. Petrus van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 3 januari 1838 (RK). Hij was gehuwd met Lena Jogchims, geboren te Oude Tonge (ZH) op 18 mei 1848 (RK).
 3. Catharina van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 13 november 1843, volgt onder XI-b.

X-c Adriaan van Etten, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 5 februari 1801 (RK), overleden te Wouw (NB) op 6 september 1848, 47 jaar en 214 dagen oud, zoon van Jan van Etten (IX-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1835, op 34-jarige leeftijd met Dingena Voorbraak (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1814, overleden aldaar op 14 maart 1871, 57 jaar oud, dochter van Jan Voorbraak en Suzanna Verhoeven.
(Zij was later gehuwd met Paulus Leijsen, geboren in het jaar 1823, overleden te Wouw (NB) op 1 april 1871, 48 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1835 (RK), volgt onder XI-c.
 2. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1837, volgt onder XI-d.
 3. Maria Cornelia van Etten, geboren te Wouw (NB) op 8 december 1839 (RK), volgt onder XI-e.
 4. Petrus van Etten, geboren te Steenbergen op 10 april 1842, overleden aldaar op 14 februari 1893, 50 jaar en 310 dagen oud.
 5. Marijn van Etten, geboren te Wouw (NB) op 22 januari 1844 (RK), volgt onder XI-f.
 6. Jacobus van Etten, geboren te Wouw (NB) op 1 april 1847 (RK), volgt onder XI-g.

X-d Kornelis van Etten, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op 31 juli 1804 (RK), overleden op 22 juni 1880, 75 jaar en 327 dagen oud, zoon van Jan van Etten (IX-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 17 november 1825, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Sebrechts (30 jaar oud), geboren te Wouw (NB) in het jaar 1795. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 7 februari 1841 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1897, 55 jaar en 338 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1874, op 33-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 13 november 1845 (RK), volgt onder X-fq.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 9 mei 1830, op 25-jarige leeftijd (2) met Anna Maria de Bot (28 jaar oud), dienstmeid, gedoopt te Roosendaal op 23 februari 1802 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Dongen (voor Petro van Dongen) en Helena Berg), overleden te Steenbergen op 22 juni 1888, 86 jaar en 120 dagen oud, dochter van Theodorus de Bot en Maria van Dongen.

X-e Jan van Etten, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op 31 juli 1804 (RK), overleden te Steenbergen op 9 februari 1856, 51 jaar en 193 dagen oud, zoon van Jan van Etten (IX-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1830, op 25-jarige leeftijd met Adriana Maria van Meer (22 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 2 april 1808 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Raets en Cornelia van Gaens), overleden te Steenbergen op 13 januari 1879, 70 jaar en 286 dagen oud, dochter van Joseph Nicolai van Meer en Petronilla Joannes Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op 28 september 1831, overleden aldaar op 4 augustus 1849, 17 jaar en 310 dagen oud.
 2. Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1833, volgt onder XI-h.
 3. Johannes van Etten, mandenbreier, geboren te Steenbergen op 22 december 1836, overleden aldaar op 15 oktober 1849, 12 jaar en 297 dagen oud.
 4. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen op 11 november 1839 (RK), volgt onder XI-i.
 5. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 7 mei 1843, overleden aldaar op 17 januari 1850, 6 jaar en 255 dagen oud.
 6. Martien van Etten, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1848, overleden aldaar op 17 september 1849, 1 jaar en 17 dagen oud.
 7. Joanna van Etten, geboren te Kruisland (NB) op 31 augustus 1852 (RK), volgt onder XI-j.

X-f Antonij IJzermans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1797 (RK), overleden aldaar op 2 november 1825, 28 jaar en 176 dagen oud, zoon van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (IX-b). Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 september 1820, op 23-jarige leeftijd met Petronilla de Klerk (18 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1802, overleden aldaar op 15 december 1875, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, schippersknecht, geboren te Steenbergen op 27 maart 1822, overleden te Rijkevorsel. Hij is getrouwd te Roosendaal op 16 december 1847, op 25-jarige leeftijd met Hendrika de Rooij (31 jaar oud), dienstbode, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1816.
 2. Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op 12 juni 1825, volgt onder XI-k.

X-g Jan IJzermans, arbeider en meedroger, gedoopt te Steenbergen op 17 september 1802 (RK), overleden aldaar op 17 november 1869, 67 jaar en 61 dagen oud, zoon van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (IX-b). Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 augustus 1826, op 23-jarige leeftijd met Maria Elzabeth Janssen (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1802, overleden te Terheijden (NB) op 13 januari 1880, 77 jaar en 84 dagen oud, dochter van Jan Janssen en Adriana Verbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1828, overleden aldaar op 7 februari 1831, 2 jaar en 167 dagen oud.
 2. Joanna IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 april 1830, overleden aldaar op 27 augustus 1859, 29 jaar en 123 dagen oud.
 3. Antonij IJzermans, geboren te Steenbergen op 3 januari 1832, overleden aldaar op 18 maart 1836, 4 jaar en 75 dagen oud.
 4. Adriana Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 mei 1833.
 5. Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 12 mei 1835.
 6. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1837.
 7. Antonij IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1840 (RK), volgt onder XI-l.

X-h Adrianus IJzermans, arbeider en schipper, geboren te Steenbergen op 27 februari 1811, zoon van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (IX-b). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 mei 1834, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Catharina Mulders (26 jaar oud), dienstbode, gedoopt te Steenbergen op 26 mei 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes C. de Bruijn en Cornelia de Bruijn), overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 17 september 1851, 44 jaar en 114 dagen oud, dochter van Jacobus Mulders en Anna Catharina de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 december 1835, volgt onder XI-m.
 2. Anna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 12 december 1836 (RK), volgt onder XI-n.
 3. Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1839 (RK) (doopgetuigen waren Jan Pootters en Christiaan de Blaaij), volgt onder XI-o.
 4. Jacobus IJzermans, koffiehuishouder in Antwerpen, geboren te Steenbergen op 5 maart 1842.
Hij is getrouwd op 14 december 1852, op 41-jarige leeftijd (2) met Helena van Beeck (49 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1803, overleden aldaar op 30 maart 1889, 86 jaar oud.

X-i Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1813, overleden te Roosendaal op 5 december 1867, 54 jaar en 100 dagen oud, dochter van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (IX-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 april 1833, op 19-jarige leeftijd met Adriaan Kriesels (24 jaar oud), schipper, gedoopt te Roosendaal op 23 september 1808 (doopgetuige was Adriana Bol), overleden na 5 december 1867, minstens 59 jaar en 73 dagen oud, zoon van Adriaan Kriesels en Petronella BriŽr. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Kriesels, geboren te Steenbergen op 18 januari 1834, overleden te Roosendaal op 11 augustus 1881, 47 jaar en 205 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 16 mei 1865, op 31-jarige leeftijd met Henricus Johannes de Bot (32 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 april 1833, zoon van Gijsbert de Bot en Maria Hendriks.
 2. Antonij Kriesels, schipper, geboren te Steenbergen op 5 november 1835. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 12 september 1867, op 31-jarige leeftijd met Adriana Maria Hermus (26 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1841.
 3. Adriaan Kriesels, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1837, volgt onder XI-p.
 4. Cornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 2 juli 1839.
 5. Joanna Kriesels, geboren te Steenbergen op 13 juli 1840, ongehuwd overleden te Roosendaal op 2 januari 1883, 42 jaar en 173 dagen oud.
 6. Kornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 24 november 1842.
 7. Jan Kriesels, geboren te Steenbergen op 1 december 1844.
 8. Petronilla Kriesels, geboren te Steenbergen op 27 januari 1846, volgt onder XI-q.
 9. Kornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 14 augustus 1848.
  Adriaan Kriesels vader op maandag 14 augustus 1848 Steenbergen
  Datum van de akte: 13-08-1848
  Voornaam kind: Kornelis
  Achternaam kind: Kriesels
  Vader: Adriaan Kriesels
  Beroep van de vader: schipper
  Moeder: Joanna IJzermans
  Adres: Wijk B nummer 93
  Opmerkingen: Aktedatum en/of geboortedatum onjuist.
 10. Wilhelmus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal op 25 december 1851, volgt onder XI-r.
 11. Petrus Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal op 8 januari 1855, ongehuwd overleden aldaar op 27 augustus 1910, 55 jaar en 231 dagen oud.
 12. Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal op 22 juli 1857.

X-j Theodoor de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 juli 1813, overleden aldaar op 11 februari 1844, 30 jaar en 202 dagen oud, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (IX-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 november 1839, op 26-jarige leeftijd met Geertrui van Zundert (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, dochter van Daniel van Zundert en Cornelia Wagemakers.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 23 april 1853, op 40-jarige leeftijd met Willem van Dorst (29 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1824, zoon van Marijnus van Dorst en Catharina van Poeijer.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 16 september 1840. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1880, op 39-jarige leeftijd met Anna Maria Keunings (44 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1836.
 2. Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1842.
 3. Theodoor de Jong, geboren te Steenbergen op 20 maart 1844 (RK), volgt onder XI-s.

X-k Jan de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1815, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (IX-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1839, op 24-jarige leeftijd met Carolina IJzermans (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 30 juli 1816, dochter van Karel IJzermans en Maria Rovers.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1848, op 31-jarige leeftijd met Jan Hertogh (25 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1823, zoon van Jan Hertogh en Adriana van Nuffelen.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1839.

X-l Adriaan de Jong, landbouwer, geboren te Steenbergen op 20 mei 1822, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (IX-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1860, op 38-jarige leeftijd met Petronilla Baselier (30 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1830, dochter van Martien Baselier en Maria Elizabet Gabriels. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Martien Jan de Jong, vrachtrijder, geboren te Steenbergen op 26 februari 1861, wonende te Oud en Nieuw Gastel (NB), overleden te Roosendaal op 18 augustus 1939, 78 jaar en 173 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1890, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Maas (32 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1858, dochter van Pieter Maas en Adriana Cornelia van Elsakker.
 2. Jan Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 27 januari 1862. Hij is getrouwd te Teteringen (NB) op 3 oktober 1917, op 55-jarige leeftijd met Margaretha Post Uiterweer, geboren te Breda, dochter van Hermannus Joannes Eliza Post Uiterweer en Margaretha Swijgman.
 3. Kornelis Martien de Jong, geboren te Steenbergen op 27 januari 1862.
 4. Maria Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1863, volgt onder XI-t.
 5. Pieter Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 17 januari 1864, volgt onder XI-u.
 6. Adriana Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 11 februari 1865 (RK), volgt onder XI-v.
 7. Adriaan Jacobus Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1866, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 mei 1946, 79 jaar en 209 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1906, op 40-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Wezel (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 februari 1878, dochter van Wilhelmus van Wezel en Cornelia de Bruijn.
 8. Jacobus Antonij de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867.
 9. Joanna Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867 (RK), volgt onder XI-w.
 10. Dimphna Johanna de Jong, geboren te Steenbergen op 26 juli 1869.
 11. Wilhelmina Geertrui de Jong, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1871, overleden te Roosendaal op 29 november 1924, 53 jaar en 41 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1910, op 38-jarige leeftijd met Adrianus Jongmans (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1878, overleden te Roosendaal op 5 juni 1938, 60 jaar oud.
 12. Alphonsus Martinus de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1873.

X-m Anna Maria de Jong, landbouwster, geboren te Steenbergen op 29 mei 1826, dochter van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (IX-c). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 november 1852, op 26-jarige leeftijd met Antonij Baselier (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 17 december 1820, zoon van Martien Baselier en Maria Elizabet Gabriels. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Baselier, geboren te Steenbergen op 10 februari 1853, volgt onder XI-x.
 2. Willem Baselier, geboren te Steenbergen op 10 januari 1855, overleden te Halsteren (NB) op 13 september 1918, 63 jaar en 246 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Baselier, geboren te Steenbergen op 1 juli 1856 (RK), overleden op 20 oktober 1921, 65 jaar en 111 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 oktober 1882, op 26-jarige leeftijd met Charles Mattheus Jansen (24 jaar oud), onderwijzer, geboren te Bergen op Zoom op 26 september 1858 (RK) (doopgetuigen waren George Andreas La Riviere en Jacobus Kruf), wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 42), overleden te Bergen op Zoom op 19 januari 1935, 76 jaar en 115 dagen oud, zoon van Pieter Johannes Jansen en Johanna Jacoba Palmars.
 4. Maria Johanna Baselier, geboren te Steenbergen op 22 maart 1858, volgt onder XI-y.
 5. Pieter Jacobus Baselier, geboren te Steenbergen op 3 januari 1860, overleden te Bergen op Zoom op 16 april 1889, 29 jaar en 103 dagen oud.

X-n Marijn Mangelaars, tapper en pakdrager, geboren te Steenbergen op 22 juni 1817 (RK), overleden te Roosendaal op 4 januari 1871, 53 jaar en 196 dagen oud, zoon van Cornelius Mangelaars (IX-d) en Petronilla de Bruijn. Hij is getrouwd te Steenbergen op 14 augustus 1846, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Bruijn (25 jaar oud), winkelierster, geboren te Steenbergen op 1 februari 1821 (RK), overleden te Roosendaal op 27 december 1890, 69 jaar en 329 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petronella Mangelaars, geboren te Roosendaal op 14 februari 1847 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 7 juli 1914, begraven aldaar op 10 juli 1914, 67 jaar en 143 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1886, op 39-jarige leeftijd met Cornelis Strijers (48 jaar oud), landbouwer en rentenier, geboren te Roosendaal op 10 juli 1838 (RK), overleden te Wouw (NB) op 4 maart 1909, 70 jaar en 237 dagen oud, zoon van Jan Strijers en Anna Cornelia Mangelaars.
 2. Cornelis Antonius Mangelaars, geboren te Roosendaal op 31 augustus 1849 (RK), overleden aldaar op 23 april 1852, 2 jaar en 236 dagen oud.
 3. Johanna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 28 mei 1853 (RK), volgt onder XI-z.
 4. Johanna Mangelaars, geboren te Roosendaal op 6 december 1855 (RK), volgt onder XI-aa.
 5. Cornelius Antonius Mangelaars, landbouwer, geboren te Roosendaal op 18 januari 1859 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 18 februari 1927, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 21 februari 1927, 68 jaar en 31 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 14 januari 1909, op 49-jarige leeftijd met Johanna Jacoba van Meel (51 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 januari 1858 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 3 september 1930, 72 jaar en 244 dagen oud, dochter van Petrus van Meel en Johanna Catharina Janssens.
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 17 april 1902, op 44-jarige leeftijd met Adrianus Somers (43 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 10 juni 1858 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1907, 49 jaar en 129 dagen oud, zoon van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek (IX-bi).)
 6. Anna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 21 september 1861 (RK), volgt onder XI-ab.

X-o Antonia Mangelaars, dienstbode, geboren te Steenbergen in het jaar 1823, overleden aldaar op 14 april 1856, 33 jaar oud, dochter van Cornelius Mangelaars (IX-d) en Petronilla de Bruijn. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 juni 1851, op 28-jarige leeftijd met Jan Hoendervangers (29 jaar oud), landbouwersknecht en arbeider, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1821, overleden te Dinteloord op 13 maart 1862, 40 jaar en 198 dagen oud, zoon van Cornelius Hoendervangers en Adriana van Tichelen.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 19 februari 1859, op 37-jarige leeftijd met Maria Zonruiter (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Stavenisse op 7 december 1835 (RK), overleden te Steenbergen op 17 november 1907, 71 jaar en 345 dagen oud. (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 30 juli 1864, op 28-jarige leeftijd met Kornelis van Loon (39 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 26 april 1825 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1907, 82 jaar en 167 dagen oud, zoon van Adriaan van Loon en Anna Maria van Tilburg. (Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 23 augustus 1853, op 28-jarige leeftijd met Elizabeth Matthijssen (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 5 april 1829 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 18 juli 1859, 30 jaar en 104 dagen oud, dochter van Nicolaas Matthijssen en Adriana Verschuren.))) Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 1 november 1851, volgt onder XI-ac.
 2. Petronilla Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 10 november 1853, volgt onder XI-ad.

X-p Marijnus van Beethoven, wagenmaker, geboren te Wouw (NB) op 17 maart 1836 (RK), wonende te Leur (NB), overleden te Etten-Leur (NB) op 21 september 1914, 78 jaar en 188 dagen oud, zoon van Henricus van Beethoven en Joanna Mangelaars (IX-e). Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 26 mei 1873, op 37-jarige leeftijd (1) met Adriana Houtepen (31 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 20 september 1841 (RK), overleden te Etten-Leur (NB) op 13 september 1874, 32 jaar en 358 dagen oud, dochter van Willem Houtepen en Catharina Panen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina van Beethoven, geboren te Etten-Leur (NB) op 4 september 1874 (RK), overleden aldaar op 26 juli 1940, 65 jaar en 326 dagen oud.
Hij is getrouwd te Etten-Leur (NB) op 27 oktober 1875, op 39-jarige leeftijd (2) met Maria Adriana Nooijens (33 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) op 9 april 1842 (RK), overleden aldaar op 10 februari 1911, 68 jaar en 307 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrikus van Beethoven, wagenmaker, geboren te Etten-Leur (NB) op 10 september 1876 (RK), overleden aldaar op 23 september 1943, 67 jaar en 13 dagen oud.

X-q Anna Maria Mangelaars, geboren te Steenbergen op 7 juli 1832, overleden te Dinteloord op 14 januari 1913, 80 jaar en 191 dagen oud, dochter van Jan Mangelaars (IX-f) en Antonia van Tilburg. Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 31 mei 1865, op 32-jarige leeftijd met Johannes Kessel (33 jaar oud), koopman, geboren te Oudenbosch (NB) in het jaar 1832, overleden te Halsteren (NB) op 9 april 1887, 55 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Kessel, geboren te Oudenbosch (NB) op 15 augustus 1866, overleden te Klundert (NB) op 18 augustus 1922, 56 jaar en 3 dagen oud. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 augustus 1894, op 28-jarige leeftijd met Adriana Johanna van Aken (28 jaar oud), geboren te Fijnaart (NB) op 17 april 1866 (RK), overleden te Steenbergen op 21 mei 1937, 71 jaar en 34 dagen oud, dochter van Adrianus van Aken en Anna Cornelia Backx.
  (Zij is later getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 september 1923, op 57-jarige leeftijd met Jan Pieter Oerlemans (56 jaar oud), kleermaker en caféhouder, geboren te Steenbergen op 6 februari 1867 (RK), overleden aldaar op 21 maart 1948, 81 jaar en 44 dagen oud, zoon van Kornelis Andries Oerlemans en Helena Pinxteren. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 29 augustus 1898, op 31-jarige leeftijd met Adriana Petronilla Backx (32 jaar oud), geboren te Steenbergen op 27 mei 1866, overleden aldaar op 12 juli 1906, 40 jaar en 46 dagen oud, dochter van Gerard Jakob Backx en Catharina Cornelia Freijters.))
 2. Antonetta Maria Kessel, dienstbode, geboren te Oudenbosch (NB) op 10 augustus 1868, wonende te Roosendaal, overleden te Dinteloord op 10 februari 1957, 88 jaar en 184 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 mei 1898, op 29-jarige leeftijd met Petrus Johannis Heijkoop (30 jaar oud), metselaar, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1868, zoon van Antonij Heijkoop en Maria Cornelia van Meer.
 3. Adriana Dimphena Kessel, geboren te Oudenbosch (NB) op 31 augustus 1870.

X-r Philippus Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 november 1845, zoon van Joannes Clarijs (IX-g) en Maria Elizabeth Leijten. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 3 juni 1869, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van der Ouderaa, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Dimphena Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1871. Zij is getrouwd te Maria Mertelmans op 6 juli 1914, op 43-jarige leeftijd met Henricus Molenschot (29 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1885.
 2. Dimphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) in het jaar 1877, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 februari 1952, 75 jaar oud.
 3. Anna Johanna Maria Allegonda Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1879. Zij is getrouwd te Maria Mertelmans op 25 juni 1918, op 39-jarige leeftijd met Norbertus Gillis (39 jaar oud), geboren te Gilze-Rijen (NB) in het jaar 1879.

X-s Cornelis Johannes Clarijs, landbouwer, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 18 oktober 1848, overleden te Steenbergen op 21 maart 1910, 61 jaar en 154 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (IX-g) en Maria Elizabeth Leijten. Hij is getrouwd te den Bommel (ZH) op 5 juni 1872, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Jacobs (24 jaar oud), landbouwster, geboren te den Bommel (ZH) op 5 juli 1847. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes P Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) op 16 maart 1873.
 2. Petrus Johannes Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) op 13 maart 1874, wonende te USA.
 3. Jacobus C. Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) op 3 mei 1876.
 4. Martina Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 april 1878, volgt onder XI-ae.
 5. Maria Martina Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1878. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 juli 1912, op 34-jarige leeftijd met Matthijs Johannes Rampaart (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1885.
 6. Cornelis P. Clarijs, geboren te Steenbergen op 20 maart 1880.
 7. Antonij M. Clarijs, geboren te Steenbergen op 30 juni 1882.
 8. Cornelia Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 februari 1885.
 9. Johanna d. Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 maart 1886.

X-t Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB), overleden te Roosendaal op 25 oktober 1905, dochter van Joannes Clarijs (IX-g) en Maria Elizabeth Leijten. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 28 november 1882 met Cornelis Hubertus Sweere (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op 1 juni 1856, overleden aldaar op 9 januari 1928, 71 jaar en 222 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Gerardus Johannes Maria Sweere, vlasser, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 22 april 1884, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 november 1949, 65 jaar en 219 dagen oud.
 2. Johannes Jacobus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 augustus 1885. Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 mei 1919, op 33-jarige leeftijd met Anna Adriana van Loon (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 augustus 1898 (RK), dochter van Jacobus Jozef van Loon en Antonia van Gurp.
 3. Jacobus Johannes Maria Sweere, koopman, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 4 november 1886, overleden aldaar op 26 december 1957, 71 jaar en 52 dagen oud. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 6 februari 1922, op 35-jarige leeftijd met Maria Johanna van Dorst (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Dinteloord (NB) op 2 oktober 1893 (RK), wonende te Dordrecht en te Breda, overleden te Oudenbosch (NB) op 2 december 1925, 32 jaar en 61 dagen oud, dochter van Pieter van Dorst en Pieternella van Gaans (XI-ne).
 4. Aloisius Philipus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 10 augustus 1890, volgt onder XI-af.
 5. Franciscus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 september 1894.
 6. Antonius Ignatius Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 januari 1896. Hij is getrouwd te Etten-Leur (NB) op 27 oktober 1923, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Martens.
 7. Petrus Adrianus Maria Sweere, geboren te Maria Mertelmans op 6 november 1897, overleden aldaar op 27 oktober 1898, 355 dagen oud.
 8. Maria Cornelia Pieternella Sweere, geboren te Maria Mertelmans op 19 februari 1900, overleden te Breda op 11 november 1913, 13 jaar en 265 dagen oud.

X-u Adriana Catharina Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 maart 1848, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 13 november 1926, 78 jaar en 235 dagen oud, dochter van Pieter Clarijs (IX-h) en Adriana Cornelia Tholenaar. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 24 augustus 1880, op 32-jarige leeftijd met Hubertus Sweere (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1840, overleden aldaar op 30 november 1901, 61 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Johannes Sweere, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 14 juni 1881. Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 februari 1918, op 36-jarige leeftijd met Adriana Gertrudis Cornelia Koopmans (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1894, dochter van Johannis Henrikus Koopmans en Joanna Jacoba Roeijers.
 2. Adriana Cornelia Johanna Sweere, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 4 februari 1889. Zij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 30 mei 1911, op 22-jarige leeftijd met Petrus Johannes Maria Koenraadt (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 oktober 1881, zoon van Martinus Adrianus Johannes Koenraadt en Maria Catharina Anna Martelmans.

X-v Maria Johanna Francisca Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 23 april 1859, overleden te Dinteloord (NB) op 7 oktober 1911, 52 jaar en 167 dagen oud, dochter van Pieter Clarijs (IX-h) en Adriana Cornelia Tholenaar. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 29 mei 1883, op 24-jarige leeftijd met Willem van der Riet (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 22 juni 1854, overleden aldaar op 14 mei 1898, 43 jaar en 326 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Johannis van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 26 maart 1884.
 2. Petrus Cornelis Marie van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 4 augustus 1885, wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 13 april 1957, 71 jaar en 252 dagen oud. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 9 mei 1911, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Adriana Maria de Wit, geboren te Steenbergen.
 3. Johannis Petrus Casper van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 5 januari 1889.
 4. Cornelis Wilhelmus Maria van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 16 april 1897, volgt onder XI-ag.
 5. Christiaan van der Riet, overleden te Dinteloord (NB) op 18 april 1883.

X-w Maria Catharina Schoutens, landbouwster, geboren te Steenbergen op 11 november 1851, dochter van Karel Jan Schoutens en Dijmphna Clarijs (IX-i). Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Pieter Martien Koenraadt (30 jaar oud), landbouwer en winkelier, geboren te Steenbergen op 19 mei 1846, zoon van Marijnus Martinus Koenraadt en Maria Carolina Petronilla Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Martien Koenraadt, geboren te Steenbergen op 19 juli 1877.
 2. Karel Jan Laurens Koenraadt, geboren te Steenbergen op 15 juli 1879. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1906, op 26-jarige leeftijd met Elizabet Maria Joanna van de Wijngaart (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 oktober 1885.
 3. Dijmphna Maria Henrika Koenraadt, geboren te Dinteloord (NB) op 7 september 1882, overleden te Dongen (NB) op 8 juli 1928, 45 jaar en 305 dagen oud.
 4. Maria Pieternella Cornelia Koenraadt, geboren te Dinteloord (NB) op 31 december 1886, overleden te Bergen op Zoom op 28 maart 1936, 49 jaar en 88 dagen oud. Zij is getrouwd te Helmond op 11 augustus 1923, op 36-jarige leeftijd met Guillaume Francois Fortanier (36 jaar oud), geboren te Arnhem in het jaar 1887.
 5. Johannes Jacobus Theodoor Koenraadt, geboren te Steenbergen op 11 juli 1889.

X-x Hendrik Kornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 december 1858 (RK), overleden aldaar op 14 december 1908, 50 jaar en 5 dagen oud, zoon van Karel Jan Schoutens en Dijmphna Clarijs (IX-i). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 juni 1891, op 32-jarige leeftijd met Petronilla Fraters (36 jaar oud), dienstbode en herbergierster, geboren te Steenbergen op 6 juni 1855 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1938, 82 jaar en 358 dagen oud, dochter van Adriaan Fraters en Adriana Hagenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Karel Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 mei 1892 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 2. Dimphna Adriana Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 juli 1893 (RK).
 3. Adriana Anna Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 juni 1894, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Loenhout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1896, zoon van Theodorus van Loenhout en Dorothea Cornelia Bosters.
 4. Maria Petronella Schoutens, geboren te Steenbergen op 5 april 1897 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juni 1931, op 34-jarige leeftijd met Adrianus Mattheus Schoutens (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 23 juli 1899, zoon van Adriaan Cornelis Schoutens en Joanna Hertogs.
 5. Adrianus Hendrik Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 28 mei 1898 (RK), wonende te Huijbergen (NB).

X-y Catharina de Klerk, geboren te Steenbergen op 5 december 1842 (RK), dochter van Johannes de Klerk en Anna Clarijs (IX-j). Zij is getrouwd te Roosendaal op 25 oktober 1871, op 28-jarige leeftijd met Johannes Ijzermans (28 jaar oud), timmerman en fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal op 27 december 1842 (RK), overleden aldaar op 13 september 1900, 57 jaar en 260 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Marinus Ijzermans, bakker, geboren te Roosendaal op 19 december 1872 (RK).

X-z Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1835 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 21 januari 1913, 77 jaar en 295 dagen oud, dochter van Jan Clarijs (IX-k) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 oktober 1860, op 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis Hagenaars (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1830, overleden te Wouw (NB) op 14 juni 1871, 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1863 (RK), volgt onder XI-ah.
 2. Adrianus Hagemaars, geboren te Wouw (NB), volgt onder XI-ai.
Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 januari 1881, op 45-jarige leeftijd (2) met Johannes Post, handelaar, geboren te Muiden (NH), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 8 juli 1889.

X-aa Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 maart 1838, overleden te Zevenbergen (NB) op 10 juli 1907, 69 jaar en 105 dagen oud, zoon van Jan Clarijs (IX-k) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 19 juni 1874, op 36-jarige leeftijd met Maria Hendriks, overleden te Zevenbergen (NB) op 26 april 1928. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pins Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 15 mei 1875, overleden aldaar op 1 juni 1875, 17 dagen oud.
 2. Johannes Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 11 mei 1876, overleden aldaar op 28 mei 1941, 65 jaar en 17 dagen oud. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 22 mei 1912, op 36-jarige leeftijd met Elisabeth Goverdina Maria Huijsmans (36 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 22 mei 1876.
 3. Maria Anna Cornelia Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 30 december 1877, overleden aldaar op 10 mei 1945, 67 jaar en 131 dagen oud. Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 20 juni 1900, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Gillis van Hooft.
 4. Johannes Arnoldus Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 11 mei 1879, overleden aldaar op 30 april 1880, 355 dagen oud.
 5. Cornelis Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 15 december 1882. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 11 oktober 1922, op 39-jarige leeftijd met Johanna Elisbeth van de Biggelaar.
 6. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 28 december 1883, overleden aldaar op 24 februari 1948, 64 jaar en 58 dagen oud. Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 18 juli 1928, op 44-jarige leeftijd met Johannis Ignatuis de Rijk.
 7. Arnoldus Johannes Clarijs, geboren te Zevenbergen (NB) op 30 maart 1887. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 27 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Gerdina Catharina Nollen.
 8. Gerardus Johannes Clarijs. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 15 april 1919 met Johanna Maria Wilhelmina van Mooergastel.

X-ab Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 januari 1840, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 19 maart 1917, 77 jaar en 52 dagen oud, zoon van Jan Clarijs (IX-k) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 3 juni 1869, op 29-jarige leeftijd met Petronella Couwenbergh, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB), overleden aldaar op 15 april 1921. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elizabeth Clarijs, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 9 september 1870, overleden aldaar op 17 september 1870, 8 dagen oud.
 2. Petrus Carolus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 september 1871, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 31 mei 1881, 9 jaar en 252 dagen oud.
 3. Antonius Clarijs, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 december 1872, overleden aldaar op 24 december 1872.
 4. Anna Elisabeth Clarijs, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 10 juni 1874, overleden aldaar op 10 juni 1874.

X-ac Pieter Jan Clarijs, metselaar, geboren te Steenbergen op 25 december 1841 (RK), wonende te Middelburg (Zusterstraat I 205), overleden te Middelburg op 23 januari 1924, 82 jaar en 29 dagen oud, zoon van Jan Clarijs (IX-k) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Middelburg op 8 juni 1870, op 28-jarige leeftijd met Leintje Johanna Hillebrand (31 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1839, overleden aldaar op 7 februari 1916, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Clarijs, geboren te Middelburg op 7 augustus 1870, volgt onder XI-aj.
 2. Herman Antonie Clarijs, geboren te Middelburg op 22 mei 1872, volgt onder XI-ak.
 3. Johanna Maria Clarijs, geboren op 14 juli 1873. Zij is getrouwd te Middelburg op 7 november 1894, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelis Nagelkerke (26 jaar oud), bediende, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1868, zoon van Adriaan Nagelkerke en Adriana Catharina van Hertum. Zij is getrouwd te Middelburg op 4 november 1898, op 25-jarige leeftijd (2) met Willem Hol (26 jaar oud), Joanna van Vlimmeren, geboren in het jaar 1872.
 4. Johannes Cornelis Clarijs, geboren te Middelburg op 2 juli 1874, volgt onder XI-al.
 5. Maria Catharina Clarijs, geboren te Middelburg op 29 juli 1876, overleden aldaar op 16 januari 1904, 27 jaar en 171 dagen oud.
 6. Cornelia Maria Clarijs, geboren te Middelburg op 30 september 1878. Zij is getrouwd te Middelburg op 12 augustus 1903, op 24-jarige leeftijd met Anton Georg Bernhard Bischoff (29 jaar oud), bouwkundige, geboren te den Helder in het jaar 1874.
 7. Antonie Adrianus Clarijs, geboren te Middelburg op 6 juni 1880, overleden aldaar op 27 maart 1882, 1 jaar en 294 dagen oud.

X-ad Cornelia Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1846 (RK), overleden op 21 november 1907, 61 jaar en 47 dagen oud, dochter van Jan Clarijs (IX-k) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1867, op 20-jarige leeftijd met Petrus de Jong (25 jaar oud), wegwerker en tapper, geboren te Dinteloord (NB) op 29 maart 1842 (RK), wonende te Zevenbergen (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Jong, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 april 1868 (RK), overleden aldaar op 18 maart 1937, 68 jaar en 349 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 november 1889, op 21-jarige leeftijd met Antonij Adriaan van Beers (24 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 5 april 1865 (RK), overleden te Roosendaal op 15 januari 1955, 89 jaar en 285 dagen oud, zoon van Willem van Bers en Adriana Cornelia van Drunen.
 2. Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 19 juli 1869 (RK), volgt onder XI-am.
 3. Kornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1870 (RK), volgt onder XI-an.
 4. Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 25 april 1872 (RK), volgt onder XI-ao.
 5. Christiaan de Jong, geboren te Steenbergen op 30 januari 1874 (RK), overleden aldaar op 28 juni 1949, 75 jaar en 149 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 september 1898, op 24-jarige leeftijd met Adriana van den Berk (22 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) in het jaar 1876.
 6. Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op 29 juli 1875 (RK), volgt onder XI-ap.
 7. Antonie de Jong, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1877 (RK), wonende te Ossendrecht (NB), te Zevenbergen (NB) en te Standdaarbuiten (NB).
 8. Gerard de Jong, geboren te Steenbergen op 14 april 1880 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB).
 9. Leendert Jan de Jong, provinciale wegwerker, geboren te Steenbergen op 27 februari 1882 (RK), overleden aldaar op 5 april 1959, 77 jaar en 37 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 november 1909, op 27-jarige leeftijd met Maria Catharina Vergouwen (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 11 januari 1884, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 10 maart 1956, 72 jaar en 59 dagen oud, dochter van Michiel Vergouwen en Adriana Cornelia van Tilburg.
 10. Joanna Maria de Jong, geboren te Steenbergen op 20 juni 1883 (RK), wonende te Zevenbergen (NB), overleden aldaar op 27 februari 1950, 66 jaar en 252 dagen oud. Zij was gehuwd met Jacobus Bernardus de Deugd.

X-ae Antonij Clarijs, metselaar en tapper, geboren te Steenbergen op 7 april 1849 (RK), wonende te Teteringen (NB), zoon van Jan Clarijs (IX-k) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 oktober 1873, op 24-jarige leeftijd met Adriana Dingemans (32 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 14 juli 1841 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Bergen op Zoom op 12 augustus 1911, 70 jaar en 29 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 november 1874 (RK), wonende te Breda. Zij is getrouwd te Breda op 21 mei 1906, op 31-jarige leeftijd met Wilhelmus Petrus Koolen (26 jaar oud), geboren te Breda op 25 juli 1879.
 2. Pieter Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 maart 1876 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1876, 132 dagen oud.
 3. Maria Petroenlla Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1877 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ) en te Enssen (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 juli 1911, op 33-jarige leeftijd met Joseph Edouard Ghislain Decoster, geboren te Edingen (BelgiŽ), zoon van Jan Baptist Decoster en Rosalie Philomène Voirie.
 4. Jan Kornelis Clarijs, kantoorbediende, geboren te Steenbergen op 5 maart 1879 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ), te Borgerhout (BelgiŽ) en te Waalwijk.
 5. Johanna Adriana Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 8 maart 1882 (RK), volgt onder XI-aq.
 6. Anna Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 mei 1883 (RK), wonende te den Haag, te Antwerpen (BelgiŽ) en te Merksem (BelgiŽ).
 7. Cornelia Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1884 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ).

X-af Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 juni 1853 (RK), overleden aldaar op 24 december 1929, 76 jaar en 204 dagen oud, dochter van Jan Clarijs (IX-k) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1882, op 29-jarige leeftijd met Jan Philip Albert Duijvelaar (32 jaar oud), metselaar en bakker, geboren te Steenbergen op 11 maart 1850 (RK), wonende te Waalwijk, overleden te Steenbergen op 9 juli 1935, 85 jaar en 120 dagen oud, zoon van Kornelis Duijvelaar en Joanna Cornelia van Onselen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1883 (RK), volgt onder XI-ar.
 2. Kornelis Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 21 september 1884 (RK), overleden aldaar op 16 november 1886, 2 jaar en 56 dagen oud.
 3. Jan Hendrik Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 1 juli 1886 (RK), volgt onder XI-as.
 4. Kornelis Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 30 maart 1888 (RK), wonende te Breda. Hij is getrouwd te Teteringen (NB) op 30 september 1914, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van den Branden (24 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1890.
 5. Hendrik Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1889 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1921, op 31-jarige leeftijd met Petronilla Lardenoij (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1891, dochter van Joannes Constantijn Lardenoij en Adriana Gladdinés.
 6. Joanna Cornelia Maria Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 24 juli 1892, wonende te Heerlen (Limburg).
 7. Cornelia Elisabeth Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 9 mei 1895 (RK).
 8. Gerardus Ambrosius Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 24 december 1897 (RK), wonende te Waalwijk.

X-ag Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, dochter van Jan Clarijs (IX-l) en Maria Vermeer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 november 1884, op 26-jarige leeftijd met Pieter Frans Clarijs (27 jaar oud), zadelmaker, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1857 (RK), zoon van Jacobus Clarijs (IX-z) en Beatrix Anna Otgens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1886.

X-ah Pieter Clarijs, voerman en arbeider, geboren te Steenbergen op 9 maart 1866 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1918, 52 jaar en 230 dagen oud, zoon van Marijn Clarijs (IX-m) en Maria Catharina Verbraak. Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 april 1891, op 25-jarige leeftijd met Anna Potters (25 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1865, dochter van Simon Potters en Dimphna Goderie. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op 20 mei 1892 (RK), volgt onder XI-at.
 2. Dimphna Maria Clarijs, dienstbode, geboren te Steenbergen op 25 mei 1893 (RK), wonende te Roosendaal.
 3. Maria Jacoba Clarijs, winkeljuffrouw, geboren te Steenbergen op 24 mei 1894 (RK).
 4. Marinus Adrianus Clarijs, landbouwersknecht en koster R.K. kerk Gummarus, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1895 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 27 februari 1928, 32 jaar en 119 dagen oud.
 5. Jacoba Pieternella Clarijs, winkelbediende, geboren te Steenbergen op 3 april 1897 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Steenbergen op 30 mei 1925, 28 jaar en 57 dagen oud.
 6. Simon Petrus Clarijs, smid en koster R.K. kerk Gummarus, geboren te Steenbergen op 30 juni 1898 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Oud-Vossemeer (Zeeland), overleden te Steenbergen op 12 juni 1930, 31 jaar en 347 dagen oud.
 7. Govardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 maart 1901 (RK), overleden aldaar op 5 oktober 1901, 218 dagen oud.
 8. Godefridus Clarijs, slagersknecht en slager, geboren te Steenbergen op 10 mei 1902 (RK), wonende te Teteringen (NB).
 9. Adrianus Clarijs, rijwielhersteller, geboren te Steenbergen op 17 juni 1903 (RK), wonende te Roosendaal, overleden op 26 januari 1923, 19 jaar en 223 dagen oud.
 10. Petrus Clarijs, slager, geboren te Steenbergen op 2 mei 1905 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1927, 21 jaar en 263 dagen oud.

X-ai Gerardus Clarijs, arbeider, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 mei 1846, overleden te Fijnaart (NB) op 22 juni 1923, 77 jaar en 33 dagen oud, zoon van Marijn Clarijs (IX-n) en Johanna Haverkamp. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 1 mei 1871, op 24-jarige leeftijd met Adriana Steevens (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1841. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Dinteloord (NB) op 28 maart 1873, overleden aldaar op 19 augustus 1873, 144 dagen oud.
 2. Anna Cornelia Clarijs, winkelbediende, geboren te Dinteloord (NB) op 14 juni 1874, overleden te Roosendaal op 27 augustus 1958, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 30 augustus 1958, 84 jaar en 74 dagen oud. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 15 oktober 1918, op 44-jarige leeftijd met Adrianus Willemse (44 jaar oud), winkelbediende en tabaksverver, geboren te Rucphen (NB) op 14 oktober 1874, wonende te Hoeven (NB), overleden te Roosendaal op 16 juni 1940, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 18 juni 1940, 65 jaar en 246 dagen oud.
 3. Catharina Clarijs, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1877. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 10 mei 1913, op 36-jarige leeftijd met Petrus van der Horst (32 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1881, zoon van Antonie van der Horst en Catharina van Alphen.
 4. Marijn Clarijs, geboren te Dinteloord (NB) op 30 maart 1880 (RK), volgt onder XI-au.

X-aj Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 23 januari 1849, zoon van Marijn Clarijs (IX-n) en Johanna Haverkamp. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 7 november 1872, op 23-jarige leeftijd met Adriana Dingenouts (25 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1847, dochter van Arnoldus Dingenouts en Maria van Nispen. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Clarijs, geboren te Dinteloord op 14 augustus 1879.

X-ak Petrus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 juli 1852, overleden aldaar op 28 maart 1916, 63 jaar en 257 dagen oud, zoon van Marijn Clarijs (IX-n) en Johanna Haverkamp. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 28 april 1877, op 24-jarige leeftijd met Antonetta Houtepen (23 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 oktober 1853, dochter van Pieter Houtepen en Clara Brand. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in mei 1878.
 2. Petrus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 16 juli 1879.
 3. Clara Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 juni 1887.
 4. Marinus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 september 1888.
 5. Elizabeth Clarijs, geboren te Willemstad (NB) op 8 november 1890.
 6. Gerardus Clarijs, geboren te Willemstad (NB) op 31 augustus 1892.

X-al Helena Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 6 juni 1847 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 30 januari 1935, 87 jaar en 238 dagen oud, dochter van Pieter Clarijs (IX-o) en Cornelia de Kok. Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 juni 1880, op 33-jarige leeftijd met Walterus Oerlemans (29 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Halsteren (NB) op 14 februari 1851 (RK), wonende te Steenbergen en te Halsteren (NB), overleden aldaar op 21 januari 1940, 88 jaar en 341 dagen oud, zoon van Cornelis Oerlemans en Maria Elisabeth Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Pieter Oerlemans, geboren te Steenbergen op 4 april 1882 (RK), volgt onder XI-av.
 2. Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 18 juni 1884 (RK), volgt onder XI-aw.
 3. Elisabeth Catharina Oerlemans, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1885 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1885, 10 dagen oud.

X-am Kornelis Laurens Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1851, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 januari 1946, 94 jaar en 152 dagen oud, zoon van Pieter Clarijs (IX-o) en Cornelia de Kok. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 mei 1879, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria van Loenhout (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 december 1852, overleden te Steenbergen op 28 juli 1928, 75 jaar en 239 dagen oud, dochter van Marinus van Loenhout en Catharina Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1880, volgt onder XI-ax.
 2. Petrus Marinus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 april 1882, volgt onder XI-ay.
 3. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 februari 1884, overleden aldaar op 12 december 1884, 313 dagen oud.
 4. Adriana Anna Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 april 1885, overleden aldaar op 18 december 1886, 1 jaar en 242 dagen oud.
 5. Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 augustus 1886 (RK), volgt onder XI-az.
 6. Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 december 1887 (RK), volgt onder XI-ba.
 7. Marinus Petrus Clarijs, timmerman, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 4 april 1889. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 oktober 1919, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Elisabeth Kostermans (28 jaar oud), naaister, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1891.
 8. Lucia Helena Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 26 februari 1892, volgt onder XI-bb.

X-an Marijn Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 maart 1855 (RK), wonende te Halsteren, overleden te 's-Hertogenbosch op 15 april 1934, 79 jaar en 27 dagen oud, zoon van Pieter Clarijs (IX-o) en Cornelia de Kok. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 november 1890, op 35-jarige leeftijd (1) met Pieternel van de Rijssen (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 29 maart 1858, ongehuwd overleden aldaar op 2 september 1907, 49 jaar en 157 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Clarijs, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 21 oktober 1891, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 18 december 1980, 89 jaar en 58 dagen oud. Hij was gehuwd (1) met Maria Henrica van Oevelen. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 28 april 1916, op 24-jarige leeftijd (2) met Dijmphna Wijmans (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 maart 1891, overleden aldaar op 28 mei 1935, 44 jaar en 84 dagen oud, dochter van Johannes Wijmans en Joanna Brands.
 2. Cornelia Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1894 (RK), volgt onder XI-bc.
 3. Helena Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 13 juli 1896, overleden aldaar op 25 oktober 1898, 2 jaar en 104 dagen oud.
 4. Cornelis Clarijs, werkman, geboren te Halsteren (NB) op 13 april 1898, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 17 oktober 1925, 27 jaar en 187 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 mei 1925, op 27-jarige leeftijd met Aaltje Noordhuizen (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 11 juli 1899.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 november 1918, op 63-jarige leeftijd (2) met Maria Louisa Verleijsen (65 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 8 november 1853, wonende te Bergen op Zoom, overleden te Essen (BelgiŽ) op 8 november 1939, 86 jaar oud, dochter van Martinus Verleijsen en Johanna Slooven.
(Zij is eerder getrouwd te Woensdrecht (NB) op 11 oktober 1879, op 25-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Suijkerbuijk (34 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 23 december 1844, zoon van MichaŽl Suijkerbuijk en Anna Catharina van Tiggelen.)

X-ao Willem Laurens Clarijs, timmerman, geboren te Steenbergen op 26 september 1862 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 1 juni 1941, 78 jaar en 248 dagen oud, zoon van Pieter Clarijs (IX-o) en Cornelia de Kok. Hij is getrouwd te Steenbergen met Adriana Cornelia Maas, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 12 juni 1864. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 november 1892, overleden aldaar op 5 augustus 1893, 260 dagen oud.
 2. Cornelia Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 november 1893, overleden aldaar op 12 september 1894, 315 dagen oud.
 3. Petrus Cornelius Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 8 november 1894. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 juni 1925, op 30-jarige leeftijd met Maria Catharina van Tilburg (29 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 23 maart 1896, dochter van Adriaan van Tilburg en Anna Klaassen.
 4. Magdalena Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 juli 1896, overleden te Halsteren (NB) op 14 januari 1935, 38 jaar en 171 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 7 januari 1918, op 21-jarige leeftijd met Johannes Adrianus van der Veren (25 jaar oud), metselaar, geboren te Halsteren (NB) op 23 juli 1892, zoon van Marijnus Laurentinus van der Veren en Philomena Cornelia Doggen.
 5. Johanna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1897, overleden te Bergen op Zoom op 9 oktober 1953, 56 jaar en 45 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1923, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Petrus Johannes Uijtdewilligen (29 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1893 (RK), zoon van Gerard Jan Uijtdewilligen en Adriana Hack.
 6. Wouter Clarijs, geboren te Steenbergen op 4 juni 1899, overleden aldaar op 29 juli 1900, 1 jaar en 55 dagen oud.
 7. Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 september 1900, overleden aldaar op 19 oktober 1900, 48 dagen oud.
 8. Cornelis Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 16 december 1901. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 3 juli 1923, op 21-jarige leeftijd met Anna Cornelia Kruf (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 13 september 1902, dochter van Johannes Cornelis Kruf en Elisabeth van Oevelen.
 9. Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 mei 1903, overleden aldaar op 17 mei 1903, 14 dagen oud.
 10. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 mei 1903, overleden aldaar op 14 mei 1903, 11 dagen oud.

X-ap Lambertus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB), overleden aldaar op 20 november 1913, zoon van Marijn Clarijs (IX-p) en Anna Leijten. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 20 september 1889 met Adriana Elizabeth Timmermans (32 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1857 (RK), overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 24 februari 1942, 84 jaar en 354 dagen oud, dochter van Martinus Timmermans en Adriana Catharina Roeken. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 juli 1890. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 16 juni 1914, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Petrus van der Zande (23 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1891, zoon van Johannes van der Zande en Catharina van Gulik.

X-aq Lambertus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 2 juli 1822, zoon van Johannis Clarijs (IX-q) en Maria Franssen. Hij is getrouwd te Oud Vossemeer (Zeeland) op 3 mei 1871, op 48-jarige leeftijd met Anna Maria Tops (39 jaar oud), dienstbode, geboren te Dongen in het jaar 1832. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Clara Maria Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 27 november 1872, overleden aldaar op 8 februari 1929, 56 jaar en 73 dagen oud. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 19 oktober 1896, op 23-jarige leeftijd met Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op 29 juli 1875 (RK), volgt onder XI-ap.

X-ar Johannes Lambertus Clarijs, wagenmaker, voerman en vrachtrijder, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1825, overleden aldaar op 2 november 1880, 55 jaar en 68 dagen oud, zoon van Pieter Clarijs (IX-r) en Maria Crusio. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 oktober 1844, op 19-jarige leeftijd met Helena Withagen (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1821 (doopgetuigen waren Jacobus van den Boom en Hermanus Ruijten), overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1885, 64 jaar en 145 dagen oud, dochter van Johannes Withagen en Anna Catharina van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 9 mei 1845. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 februari 1869, op 23-jarige leeftijd met Henrij Schrooijen, geboren te Saint-Servais (BelgiŽ).
 2. Johannes Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 maart 1847 (doopgetuigen waren Hermanus Coenen en Guiljam Palinckx), volgt onder XI-bd.
 3. Petrus Franciscus Clarijs, geboren in het jaar 1849, overleden te Princenhage (NB) op 2 maart 1891, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 juli 1871, op 22-jarige leeftijd (1) met Petronella Elizabet Adriana van Ostaijen (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1851, overleden voor 9 augustus 1880, hoogstens 29 jaar oud. Hij is getrouwd te Teteringen (NB) op 9 augustus 1880, op 31-jarige leeftijd (2) met Dijmphna Meeuwissen (39 jaar oud), geboren te Gastel in het jaar 1841.
 4. Walterus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 18 februari 1850 (RK), volgt onder XI-be.
 5. Maria Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1851 (RK), volgt onder XI-bf.
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 21 april 1853, overleden aldaar op 16 september 1854, 1 jaar en 148 dagen oud.
 7. Adriana Lucia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 17 november 1854 (doopgetuigen waren Godefridus Withagen en GabriŽl Lammers), volgt onder XI-bg.
 8. Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 11 september 1856, overleden aldaar op 14 januari 1879, 22 jaar en 125 dagen oud.
 9. Catharina Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 31 december 1859, overleden aldaar op 21 augustus 1860, 234 dagen oud.
 10. Pieternella Allegonda Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 31 december 1859, overleden aldaar op 21 mei 1861, 1 jaar en 141 dagen oud.
 11. Franciscus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 19 juli 1861, overleden aldaar op 15 juni 1883, 21 jaar en 331 dagen oud.
 12. Johannes Clarijs, overleden te Bergen op Zoom op 16 september 1854.

X-as Godefridus Clarijs, wagenmakersknecht en wagenmaker, geboren te Oude Tonge (ZH) op 11 augustus 1823 (RK), overleden te Steenbergen op 27 maart 1897, 73 jaar en 228 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (IX-v) en Hermina van den Havoirt. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 juli 1845, op 21-jarige leeftijd met Anna Cornelia Huijgens (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 2 mei 1824 (RK), overleden aldaar op 2 september 1903, 79 jaar en 123 dagen oud, dochter van Jan Huijgens en Anna Maria Brant. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1845 (RK), overleden aldaar op 8 juni 1938, 92 jaar en 285 dagen oud.
 2. Wilhelmina Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 december 1847 (RK), volgt onder XI-bh.
 3. Anna Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 april 1850 (RK), volgt onder XI-bi.
 4. Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 september 1851 (RK), volgt onder XI-bj.
 5. Isabella Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1853 (RK).
 6. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1855 (RK), volgt onder XI-bk.
 7. Hendrik Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 november 1857 (RK), volgt onder XI-bl.
 8. Antonia Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 november 1862 (RK), volgt onder XI-bm.
 9. Adriaan Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 8 december 1864 (RK), volgt onder XI-bn.

X-at Anna Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 7 juni 1832 (RK), overleden aldaar op 25 juni 1904, 72 jaar en 18 dagen oud, dochter van Joannes Clarijs (IX-v) en Hermina van den Havoirt. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 juli 1854, op 22-jarige leeftijd (1) met Carel Josephus van Pinxteren (37 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1817, zoon van Jan van Pinxteren en Elisabeth Wevers. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Pinxteren, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1855 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1888, 32 jaar en 90 dagen oud.
 2. Hermina Cornelia van Pinxteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1855. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1883, op 28-jarige leeftijd met Franciscus van Meer (32 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) in het jaar 1851.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 14 oktober 1864, op 32-jarige leeftijd (2) met Frans van den Bogaart (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 11 maart 1834 (RK), overleden aldaar op 6 maart 1881, 46 jaar en 360 dagen oud, zoon van Adriaan van den Bogaart en Catharina Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 6 juni 1865 (RK), volgt onder XI-bo.
 2. Catharina van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 17 januari 1867, overleden aldaar op 25 augustus 1867, 220 dagen oud.
 3. Jan van den Bogaart, smid, geboren te Steenbergen op 12 maart 1869 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 7 november 1890, 21 jaar en 240 dagen oud.
 4. Kornelis van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 11 oktober 1870, overleden aldaar op 5 september 1871, 329 dagen oud.
 5. Pieter van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 10 juni 1872 (RK), overleden aldaar op 30 juli 1872, 50 dagen oud.
 6. Kornelis van den Bogaart, bakker en fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen op 31 december 1874 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1934, 59 jaar en 38 dagen oud.
 7. Kornelis van den Bogaart, fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1875, overleden aldaar op 7 februari 1934, 59 jaar oud.

X-au Joannes Clarijs, zadelmaker en gareelmaker, geboren te Tholen (Zeeland) op 18 november 1829, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 9 oktober 1882, 52 jaar en 325 dagen oud, zoon van Adrianus Clarijs (IX-w) en Antonetta Tuijtjens. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 juli 1862, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia Bastiaansen (26 jaar oud), winkelierster en herbergierster, geboren te Halsteren (NB) op 9 juli 1836, overleden te Roosendaal op 28 november 1914, 78 jaar en 142 dagen oud, dochter van Jacobus Bastiaansen en Adriana van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jacobus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 augustus 1863.
 2. Jacobus Anthonius Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 juni 1865, volgt onder XI-bp.
 3. Joannes Marcus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 april 1868, volgt onder XI-bq.
 4. Antonetta Adriana Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 april 1869. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 mei 1906, op 37-jarige leeftijd met Polijdor Alfred Lippens (32 jaar oud), kleermaker, geboren te Biervliet (Zeeland) in het jaar 1874.
 5. Antonius Hubertus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 11 mei 1871, overleden aldaar op 6 mei 1872, 361 dagen oud.
 6. Adriana Digna Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 21 februari 1873, overleden aldaar op 23 maart 1878, 5 jaar en 30 dagen oud.
 7. Wilhelmina Cornelia Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 november 1874, overleden aldaar op 6 juli 1878, 3 jaar en 218 dagen oud.
 8. Franciscus Adrianus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 april 1878, volgt onder XI-br.
 9. Adriana Antonetta Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 juni 1882.

X-av Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 8 november 1832, overleden te Goes op 3 juli 1900, 67 jaar en 237 dagen oud, dochter van Adrianus Clarijs (IX-w) en Antonetta Tuijtjens. Zij is getrouwd te Tholen op 17 november 1864, op 32-jarige leeftijd met Huibrecht Witkam (39 jaar oud), leurder, winkelier en winkelier in goud, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 september 1825, overleden te Goes op 11 juni 1895, 69 jaar en 283 dagen oud, zoon van Jan Witkam en Elisabeth Westdorp.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 19 april 1850, op 24-jarige leeftijd met Adriana Hoondert (24 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 april 1825, overleden aldaar op 24 maart 1864, 38 jaar en 331 dagen oud, dochter van Jan Hoondert en Jacomina Everhart.) Uit dit huwelijk:

 1. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 augustus 1865, overleden aldaar op 30 augustus 1865, 5 dagen oud.
 2. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 augustus 1867.
 3. Wilhelmus Godefridus Witkam, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 oktober 1869.
 4. Godefridus Antonius Witkam, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 februari 1872, overleden te Goes op 26 februari 1874, 2 jaar oud.
 5. Hubertus Johannes Witkam, geboren te Goes op 20 maart 1874, overleden aldaar op 14 oktober 1877, 3 jaar en 208 dagen oud.

X-aw Johanna Clarijs, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 10 augustus 1837, overleden te Woensdrecht (NB) op 7 oktober 1891, 54 jaar en 58 dagen oud, dochter van Johannes Clarijs (IX-aa) en Adriana van Akkeren. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 april 1865, op 27-jarige leeftijd met Petrus Johannes Koolen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 17 augustus 1835, overleden aldaar op 8 juni 1924, 88 jaar en 296 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 20 augustus 1867, volgt onder XI-bs.
 2. Maria Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 18 juli 1873, volgt onder XI-bt.
 3. Adrianus Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 oktober 1875.

X-ax Elisabeth Clarijs, arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 30 september 1839, wonende te Watergraafsmeer (NH), overleden aldaar op 11 juli 1923, 83 jaar en 284 dagen oud, dochter van Johannes Clarijs (IX-aa) en Adriana van Akkeren. Zij was gehuwd (1) met Cornelis van Loon, arbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1829, overleden te Woensdrecht (NB) op 26 mei 1874, 45 jaar oud, zoon van Joannes Baptist van Loon en Cornelia Franciscus MariŽn. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 20 mei 1861, volgt onder XI-bu.
 2. Johannes Baptist van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 14 februari 1863, volgt onder XI-bv.
 3. Johanna Cornelia van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 december 1864. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 19 november 1889, op 24-jarige leeftijd met Franciscus Floes (26 jaar oud), geboren te Santvliet (BelgiŽ) in het jaar 1863.
 4. Adrianus van Loon, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 15 augustus 1867, overleden aldaar op 7 mei 1898, 30 jaar en 265 dagen oud.
 5. Jacobus van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 mei 1871.
 6. Bernardus van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1874, overleden aldaar op 3 juni 1935, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 15 april 1904, op 30-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Moerkens (31 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 3 maart 1873 (doopgetuigen waren Matheus Petrus Voeten en Johannes de Vos), dochter van Gerardus Moerkens en Anna Dijmphna Plompen.
Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 14 november 1888, op 49-jarige leeftijd (2) met Jacobus Thijsen (37 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1851, overleden aldaar op 18 februari 1937, 86 jaar oud.

X-ay Cornelis Gores Clarijs, arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1841, wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 22 oktober 1909, 68 jaar en 2 dagen oud, zoon van Johannes Clarijs (IX-aa) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 februari 1874, op 32-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Suijkerbuijk (24 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1850, overleden te Woensdrecht (NB) op 10 juni 1915, 65 jaar oud, dochter van Johannes Suijkerbuijk en Elisabeth Willemsen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus Clarijs, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1876, volgt onder XI-bw.
 2. Catharina Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 november 1878. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 13 juni 1901, op 22-jarige leeftijd met Willem van Oevelen (23 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 augustus 1877, zoon van Johannes van Oevelen en Joanna Maria Linders.
 3. Petrus Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 augustus 1880, overleden aldaar op 20 november 1880, 102 dagen oud.
 4. Helena Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 juli 1882, volgt onder XI-bx.
 5. Maria Cornelia Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 augustus 1884, volgt onder XI-by.
 6. Johannes Petrus Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 augustus 1886, overleden aldaar op 15 maart 1887, 216 dagen oud.
 7. Johannes Clarijs, grondwerker, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 april 1889, overleden te Bergen op Zoom op 3 oktober 1938, 49 jaar en 173 dagen oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 19 mei 1915, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Dons (29 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1886, dochter van Adrianus Dons en Johanna Cornelia Wagenaars.

X-az Petrus Clarijs, arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1845, zoon van Johannes Clarijs (IX-aa) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 3 februari 1872, op 26-jarige leeftijd met Adriana Wagemans (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Zevenbergen (NB) op 19 april 1850, overleden te Bergen op Zoom op 23 juni 1927, 77 jaar en 65 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1876, volgt onder XI-bz.
 2. Henricus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 3 juli 1887, volgt onder XI-ca.
 3. Elisabeth Maria Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 22 maart 1891, volgt onder XI-cb.

X-ba Arnoldus Adrianus Clarijs, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1847, zoon van Johannes Clarijs (IX-aa) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 10 januari 1877, op 30-jarige leeftijd met Anna Catharina Koolen (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 juni 1849, dochter van Pieter Koolen en Johanna Catharina Krijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 november 1877, volgt onder XI-cc.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 23 oktober 1882, volgt onder XI-cd.
 3. Johanna Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1887. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 januari 1909, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Sebrechts (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 26 oktober 1886, zoon van Petrus Johannes Franciscus Sebrechts en Maria Elisabeth Bruijnseels.

X-bb Johannes Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1850, overleden te Ossendrecht (NB) op 28 november 1892, 42 jaar en 292 dagen oud, zoon van Johannes Clarijs (IX-aa) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 10 september 1883, op 33-jarige leeftijd met Ida van Hoof (31 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 29 november 1851, overleden aldaar op 23 maart 1928, 76 jaar en 115 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Livinus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 1 juli 1885, overleden aldaar op 27 november 1955, 70 jaar en 149 dagen oud. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 8 augustus 1913, op 28-jarige leeftijd (1) met Dimphna Maria van Zundert (25 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 20 oktober 1887, overleden aldaar op 31 oktober 1917, 30 jaar en 11 dagen oud. Hij was gehuwd (2) met Adriana Marthilda Verrest, geboren te Ossendrecht (NB) op 10 juni 1899, overleden aldaar op 12 september 1958, 59 jaar en 94 dagen oud, dochter van Marinus Pius Verrest en Rebecca Philomena Cloots.

X-bc Cornelia Maria Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 11 december 1858 (RK), overleden aldaar op 11 februari 1914, 55 jaar en 62 dagen oud, dochter van Cornelis Clarijs (IX-ab) en Adriana de Bie. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1882, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Huijsmans (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1854 (RK), overleden aldaar op 13 december 1908, 54 jaar en 51 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Kornelis Hendrik Huijsmans, geboren te Steenbergen op 19 februari 1883 (RK), volgt onder XI-ce.
 2. Cornelis Philippus Adrianus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 1 april 1884 (RK), overleden aldaar op 17 juli 1884, 107 dagen oud.
 3. Adriana Maria Catharina Huijsmans, geboren te Steenbergen op 7 juni 1885 (RK), wonende te Zevenbergen (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 november 1912, op 27-jarige leeftijd met Jan Matthijs Swagemakers (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1883.
 4. Geertrui Francisca Joanna Huijsmans, geboren te Steenbergen op 2 april 1887 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Simon Kornelis Adrianus Looijen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1886, zoon van Kornelis Frans Looijen en Anna Katharina Martelmans.
 5. Elizabet Adriana Cornelia Huijsmans, geboren te Steenbergen op 30 juni 1888 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juni 1914, op 25-jarige leeftijd met Petrus Josephus Simon Looijen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1883, zoon van Kornelis Frans Looijen en Anna Katharina Martelmans.
 6. Kornelis Petrus Marinus Huijsmans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1889 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Steenbergen op 28 juli 1936, 46 jaar en 353 dagen oud.
 7. Petronella Antonia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 26 februari 1891 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Zundert (NB), overleden te Steenbergen op 22 april 1949, 58 jaar en 55 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1925, op 34-jarige leeftijd met Jacobus Wilhelmus van der Riet (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1890 (RK), zoon van Jacobus Jan van der Riet en Anna Cornelia Korst.
 8. Maria Kornelia Hendrika Huijsmans, geboren te Steenbergen op 6 juni 1892, wonende te Standdaarbuiten (NB), te Zundert (NB) en te Nieuw-Vossemeer (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Gabriel Jacobus van der Bol (26 jaar oud), geboren te Sommelsdijk (ZH) in het jaar 1892, zoon van Adrianus van der Bol en Maria Cornelia Looijen.
 9. Cornelia Maria Helena Huijsmans, geboren te Steenbergen op 12 november 1893 (RK), overleden aldaar op 31 januari 1894, 80 dagen oud.
 10. Anna Cornelis Dijmphna Huijsmans, geboren te Kruisland op 10 maart 1896 (RK), volgt onder XI-cf.
 11. Johannes Josephus Antonius Huijsmans, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1899 (RK), wonende te Huijbergen (NB).

X-bd Maria Catharina Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 27 april 1861 (RK), dochter van Cornelis Clarijs (IX-ab) en Adriana de Bie. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 november 1882, op 21-jarige leeftijd met Johannnis Testers (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 30 november 1859. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Anna Maria Adriana Testers, geboren te Steenbergen op 10 november 1883 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1917, op 33-jarige leeftijd met Antonij Jacobus Koenraadt (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 februari 1883, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 24 maart 1952, 69 jaar en 44 dagen oud, zoon van Gerard Matthijs Koenraadt en Adriana Cornelia de Greef.
 2. Kornelis Adriaan Thomas Testers, geboren te Steenbergen op 10 november 1884, wonende te Huijbergen (NB).
 3. Adrianus Quirinus Henricus Testers, landbouwer, geboren te Steenbergen op 11 april 1886 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 23 april 1918, op 32-jarige leeftijd met Wilhelmina Josephina Maria Meesters (22 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 22 maart 1896, dochter van Jochem Franciscus Antonius Meesters en Adriana Maria Cornelia van Tilburg.
 4. Hendrik Frans Pieter Testers, geboren te Steenbergen op 3 juni 1888 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1953, 64 jaar en 231 dagen oud.
 5. Petrus Adrianus Philippus Testers, geboren te Steenbergen op 9 april 1890 (RK), wonende te Oudenbosch (NB). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 mei 1939, op 49-jarige leeftijd met G. Hermans.
 6. Leonardus Albertus Testers, geboren te Steenbergen op 3 mei 1891 (RK), wonende te Oudenbosch (NB), overleden te Steenbergen op 28 november 1934, 43 jaar en 209 dagen oud.
 7. Adriana Maria Anna Dimphna Testers, geboren te Steenbergen op 14 maart 1893 (RK).
 8. Maria Catharina Anna Josephina Testers, geboren te Steenbergen op 16 mei 1894 (RK), overleden aldaar op 11 september 1894, 118 dagen oud.
 9. Wilhelmus Marinus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), volgt onder XI-cg.

X-be Philippus Johannes Clarijs, logementshouder en koopman, geboren te Steenbergen op 22 juni 1848 (RK), zoon van Johannes Clarijs (IX-ac) en Joanna Cornelissen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 april 1872, op 23-jarige leeftijd met Dimphna van Doormaal (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 september 1842 (RK), overleden aldaar op 17 maart 1923, 80 jaar en 185 dagen oud, dochter van Jan van Doormaal en Petronilla Verbeek.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 21 juni 1878, op 35-jarige leeftijd met Adriaan Godefried Matthijssen (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1843, zoon van Jacobus Matthijssen en Laurina Koenraadt.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 september 1873 (RK), volgt onder XI-ch.
 2. Petronilla Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 22 november 1875 (RK), volgt onder XI-ci.

X-bf Elizabet Maria Catharina Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 30 mei 1852 (RK), dochter van Johannes Clarijs (IX-ac) en Joanna Cornelissen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 november 1876, op 24-jarige leeftijd met Frans van den Bosch (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 14 maart 1849 (RK), overleden aldaar op 29 september 1909, 60 jaar en 199 dagen oud, zoon van Lambert van den Bosch en Adriana Kroonen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Lambert van den Bosch, geboren te Steenbergen op 7 oktober 1877 (RK), wonende te Rucphen (NB).
 2. Jacobus Philippus van den Bosch, geboren te Steenbergen op 12 mei 1879 (RK), overleden aldaar op 23 juli 1887, 8 jaar en 72 dagen oud.
 3. Adriana Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 26 mei 1881 (RK), volgt onder XI-cj.
 4. Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 7 april 1883 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), overleden op 20 juni 1907, 24 jaar en 74 dagen oud.
 5. Elizabeth Maria Catharina van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 januari 1885 (RK), volgt onder XI-ck.
 6. Maria Adriana Henrica van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 maart 1886 (RK), volgt onder XI-cl.
 7. Louisa Jacoba Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 30 maart 1888 (RK).
 8. Lambertus Philippus Jacobus van den Bosch, geboren te Steenbergen op 3 maart 1894 (RK), wonende te Rucphen (NB) en te Oudenbosch (NB).

X-bg Maria Catharina Ludovica Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 27 februari 1854 (RK), overleden aldaar op 17 december 1921, 67 jaar en 293 dagen oud, dochter van Johannes Clarijs (IX-ac) en Joanna Cornelissen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 april 1875, op 21-jarige leeftijd met Jan de Blaaij (21 jaar oud), tapper en landbouwer, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1853 (RK), overleden aldaar op 15 november 1897, 44 jaar en 99 dagen oud, zoon van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Johanna de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 15 februari 1876 (RK), overleden te Steenbergen op 25 juni 1879, 3 jaar en 130 dagen oud.
 2. Joanna Elizabet de Blaaij, geboren te Steenbergen op 18 mei 1877 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 6 juni 1945, 68 jaar en 19 dagen oud.
 3. Elizabet Philipina Jacoba de Blaaij, geboren te Steenbergen op 5 februari 1879 (RK), overleden aldaar op 19 september 1890, 11 jaar en 226 dagen oud.
 4. Anna Cornelia Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1880 (RK), wonende aldaar, ongehuwd overleden te Roosendaal op 13 februari 1953, 72 jaar en 107 dagen oud.
 5. Pieter Jan Marijn de Blaaij, landbouwer, geboren te Steenbergen op 27 januari 1883 (RK), overleden te Breda op 16 november 1934, 51 jaar en 293 dagen oud.
 6. Philippus Adriaan Gerard de Blaaij, geboren te Steenbergen op 26 mei 1885 (RK), volgt onder XI-cm.
 7. Adriaan Goverd Jacobus de Blaaij, geboren te Steenbergen op 1 september 1887 (RK), volgt onder XI-cn.
 8. Adriana Cornelia Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 14 februari 1890 (RK).

X-bh Johanna de Keizer, landbouwster, geboren te Halsteren (NB) op 28 oktober 1831, wonende te Halsteren (Auvergnepolder), dochter van Adriaan de Kijzer en Cornelia Ceulemans (IX-ad). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 april 1856, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Mattheus van Gastel (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 25 oktober 1829 (doopgetuigen waren Doris Kokken en Bastiaan Bastiaanse), wonende te Halsteren (Beijmoerpolder), zoon van Jan van Gastel en Maria Catharina Buurmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Gastel, geboren te Halsteren (NB) op 14 augustus 1858 (doopgetuigen waren Jacobus van Gastel en Machiel Keulemans), volgt onder XI-co.

X-bi Johannes Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1828, wonende te Halsteren (Beijmoerpolder), overleden te Halsteren (NB) op 9 september 1902, 73 jaar en 306 dagen oud, zoon van Cornelis Keijl en Anna Ceulemans (IX-ae). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 januari 1858, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Ruijten (32 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1826, overleden te Halsteren (NB) op 16 maart 1895, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Keijl, geboren te Wouw (NB) op 1 april 1855 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 29 juni 1921, 66 jaar en 89 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 augustus 1895, op 40-jarige leeftijd met Adrianus Nefs (41 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 19 mei 1854 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1939, 85 jaar en 66 dagen oud, zoon van Petrus Nefs en Adriana van den Boom.
 2. Cornelis Keijl, arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1868, overleden aldaar op 6 januari 1946, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 augustus 1895, op 27-jarige leeftijd met Dijmphna Paulina Maas (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 23 juli 1867, overleden te Halsteren (NB) op 24 september 1941, 74 jaar en 63 dagen oud, dochter van Pieter Maas en Adriana Cornelia van Elsakker.
 3. Adriana Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 20 februari 1859.
 4. Anna Maria Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 5 januari 1861.
 5. Anna Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 12 mei 1863.
 6. Cornelis Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 13 oktober 1865.
 7. Johanna Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 29 augustus 1884.
 8. Adriana Johanna Keijl, overleden te Halsteren (NB) op 7 februari 1895.

X-bj Martinus Smits, landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 11 april 1804, gedoopt aldaar op 13 april 1804, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 augustus 1871, 67 jaar en 116 dagen oud, zoon van Simon Adriaan Smits en Maria Cornelia Luijsterburg (IX-af).

Martinus kocht in 1832 de boerderij De Vroonhoek in de Nieuwe Kraayertpolder te s-Heerenhoek. Deze hoeve bestond al in 1623. Voor zijn overlijden is de hoeve verdeeld over zijn twee dochters: Geertruijda met Bastiaan Rijk kwamen op de boerderij, voor de andere dochter, Johanna, getrouwd met Pieter Rijk, werd een nieuwe boerderij gebouwd aan de Beeldhoeveweg.
Hij was gehuwd (1) met Adriana Cornelia Bové, geboren te Noordgeest (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 9 april 1803 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Dingemans en Gertrudis van Osta), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 juli 1864, 61 jaar en 88 dagen oud, dochter van Cornelius Bové en Cornelia Loos. Uit dit huwelijk:
 1. Simon Adrianus Smits, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1828, volgt onder XI-cp.
 2. Anna Cornelia Smits, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1830, volgt onder XI-cq.
 3. Adriana Smits, boerenmeid, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1832, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1853, 21 jaar oud.
 4. Cornelis Smits, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1834, overleden aldaar op 7 november 1834, 39 dagen oud.
 5. Geertruida Smits, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1834, volgt onder XI-cr.
 6. Johanna Smits, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1839, volgt onder XI-cs.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 oktober 1865, op 61-jarige leeftijd (2) met Catharina de Belder (51 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1814, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 november 1895, 81 jaar oud, dochter van Cornelis Janse de Belder en Martina Kopmels.

X-bk Johannes Smits, landbouwer en landman, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1806, overleden te Nisse (Zeeland) op 10 maart 1867, 61 jaar oud, zoon van Simon Adriaan Smits en Maria Cornelia Luijsterburg (IX-af). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 22 april 1835, op 29-jarige leeftijd met Anna Verbeek (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 6 april 1810 (doopgetuigen waren Elisabeth Koenraadt en Petrus van de Ouderaa), overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1871, 61 jaar en 122 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Smits, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 31 januari 1836, volgt onder XI-ct.
 2. Martinus Smits, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 februari 1837, overleden aldaar op 7 april 1837, 59 dagen oud.
 3. Simon Adriaan Johannes Smits, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 24 april 1838, overleden te Nisse (Zeeland) op 16 april 1856, 17 jaar en 358 dagen oud.
 4. Godefridus Smits, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 oktober 1839, overleden te Nisse (Zeeland) op 27 februari 1844, 4 jaar en 130 dagen oud.
 5. Maria Catharina Smits, geboren te Nisse (Zeeland) op 1 mei 1842, overleden aldaar op 28 september 1842, 150 dagen oud.
 6. Elisabeth Smits, geboren te Nisse (Zeeland) op 25 oktober 1843, volgt onder XI-cu.
 7. Godefridus Smits, geboren te Nisse (Zeeland) op 5 december 1845, overleden aldaar op 5 februari 1846, 62 dagen oud.
 8. Petrus Smits, geboren te Nisse (Zeeland) op 2 september 1847, overleden aldaar op 3 september 1847, 1 dag oud.

X-bl Adriana Cornelia Luijsterburgh, werkmeid en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 27 april 1816, overleden te Bergen op Zoom, begraven te Heerle (NB) op 28 maart 1898, 81 jaar en 335 dagen oud, dochter van Hermanus Luijsterburgh (IX-ag) en Johanna van Tiggelen.

Adriana Cornelia Luijsterburgh vermelding in notarieel archief op dinsdag 30 juni 1874 Roosendaal. Inhoud akte : huwelijksvoorwaarden tussen Adriaan Luijsterburg en Adriana Cornelia Luijsterburgh, bouwlieden op Vinkenbroek onder Roosendaal.
Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 mei 1842, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Suijkerbuijk (35 jaar oud), arbeider en bouwman, geboren te Bergen op Zoom op 28 augustus 1806 (RK) (doopgetuigen waren Melchior Suijkerbuijk en Helena Hertogs), overleden te Wouw (NB) op 28 oktober 1874, 68 jaar en 61 dagen oud, zoon van Jan Adriaanszoon Suijkerbuijk en Joanna van Osta. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Adriaanse Suijkerbuijk, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 21 februari 1843 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 17 maart 1929, 86 jaar en 24 dagen oud.
 2. Johanna Suijkerbuijk, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 10 september 1844 (RK), overleden aldaar op 10 april 1865, 20 jaar en 212 dagen oud.
 3. Dingena Suijkerbuijk, geboren te Wouw (NB) op 21 februari 1847 (RK), volgt onder XI-cv.
 4. Johanna Maria Suijkerbuijk, geboren te Wouw (NB) op 24 augustus 1849 (RK), volgt onder XI-cw.
 5. Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Wouw (NB) op 28 februari 1852 (RK), volgt onder XI-cx.

X-bm Maria Luijsterburgh, dienstbode en landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 12 april 1818, overleden te Woensdrecht (NB) op 18 september 1887, 69 jaar en 159 dagen oud, dochter van Hermanus Luijsterburgh (IX-ag) en Johanna van Tiggelen. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1844, op 26-jarige leeftijd met Johannes Kortus (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 20 april 1813, overleden te Woensdrecht (NB) op 19 december 1895, 82 jaar en 243 dagen oud, zoon van Adrianus Kortus en Johanna de Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Kortus, geboren te Halsteren (NB) op 18 februari 1845 (doopgetuigen waren Laurentius van Wesel en Pieter Wilhelmus van Wesel), volgt onder XI-cy.
 2. Johanna Kortus, geboren te Halsteren (NB) op 6 februari 1847, overleden aldaar op 22 februari 1847, 16 dagen oud.
 3. Johanna Kortus, geboren te Halsteren (NB) op 9 april 1848, volgt onder XI-cz.
 4. Dingena Kortus, geboren te Halsteren (NB) op 1 november 1850, overleden aldaar op 3 november 1850, 2 dagen oud.
 5. Hermanus Kortus, landbouwersknecht, geboren te Bergen op Zoom op 18 december 1851, overleden te Woensdrecht (NB) op 16 oktober 1907, 55 jaar en 302 dagen oud.
 6. Wilhelmina Kortus, geboren te Bergen op Zoom op 1 februari 1855, volgt onder XI-da.
 7. Adriana Maria Kortus, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 december 1857, overleden aldaar op 17 oktober 1923, 65 jaar en 299 dagen oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 17 mei 1883, op 25-jarige leeftijd met Antonius Luijsterburg (24 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1859, overleden aldaar op 18 juni 1929, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Luijsterborg en Johanna Bogers.

X-bn Adrianus Luijsterburg, landbouwer en bijenhouder (bieman, bijenman, imker), geboren te Wouw (NB) op 20 mei 1822 (RK), overleden aldaar op 5 januari 1887, 64 jaar en 230 dagen oud, zoon van Hermanus Luijsterburgh (IX-ag) en Johanna van Tiggelen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 21 oktober 1856, op 34-jarige leeftijd met Johanna Laanen (29 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 13 juni 1827 (RK), overleden aldaar op 9 maart 1897, begraven te Heerle (NB) op 11 maart 1897, 69 jaar en 269 dagen oud, dochter van Jacobus Laanen en Peteronilla Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 14 augustus 1860 (RK), wonende te Mechelen (BelgiŽ) en te Roosendaal, overleden te Bergen op Zoom op 17 juni 1935, 74 jaar en 307 dagen oud.
 2. Petronella Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 12 november 1861 (RK), volgt onder XI-db.
 3. Dijmphna Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 20 juni 1863 (RK), volgt onder XI-dc.
 4. Adriana Cornelia Luijsterburg, geboren te Wouw (NB) op 4 juni 1865 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 2 april 1929, 63 jaar en 302 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 13 januari 1910, op 44-jarige leeftijd met Gerardus Nuijten (62 jaar oud), hovenier en negociant, geboren te Bergen op Zoom op 15 juni 1847, overleden aldaar op 2 juli 1930, 83 jaar en 17 dagen oud, zoon van Cornelis Nuijten en Johanna van Ginneken.
  (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 28 december 1871, op 24-jarige leeftijd met Johanna Franken (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 31 oktober 1842, overleden aldaar op 23 oktober 1908, 65 jaar en 358 dagen oud, dochter van Petrus Franken en Adriana Crusio.)
 5. Jacobus Luijsterburg, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 19 december 1866 (RK), wonende te Watergraafsmeer (NH), te Bergen op Zoom en te Steenbergen, overleden te Bergen op Zoom op 7 januari 1929, 62 jaar en 19 dagen oud.

X-bo Wilhelmus Luijsterborg, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 18 april 1811, overleden te Ossendrecht (NB) op 8 februari 1844, 32 jaar en 296 dagen oud, zoon van Petrus Johannes Luijsterborg (IX-ah) en Petronella de Weert. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 25 april 1838, op 27-jarige leeftijd met Johanna de Krom (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) op 23 juni 1813, overleden aldaar op 17 juli 1886, 73 jaar en 24 dagen oud.
(Zij is later getrouwd te Woensdrecht (NB) op 19 mei 1846, op 32-jarige leeftijd met Antonius Theuns (41 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB), gedoopt te Watergraafsmeer (NH) op 17 april 1805, zoon van Antonius Theuns en Anna Cornelia van Loon. (Hij is eerder getrouwd te Ossendrecht (NB) op 10 februari 1828, op 22-jarige leeftijd met Johanna de Vos (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Watergraafsmeer (NH) op 4 juni 1802.)) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Luijsterborg, geboren te Woensdrecht (NB) op 3 februari 1839, overleden aldaar op 30 maart 1839, 55 dagen oud.
 2. Petronella Luijsterburg, geboren te Woensdrecht (NB) op 4 september 1840, volgt onder XI-dd.
 3. Petrus Johannes Luijsterborg, geboren te Woensdrecht (NB) op 4 maart 1842, overleden aldaar op 4 maart 1842.
 4. Anna Cornelia Luijsterburg, geboren te Woensdrecht (NB) op 8 december 1843, volgt onder XI-de.

X-bp Joanna Luijsterburg, arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 oktober 1813, overleden aldaar op 4 februari 1870, 56 jaar en 126 dagen oud, dochter van Petrus Johannes Luijsterborg (IX-ah) en Petronella de Weert. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 25 april 1838, op 24-jarige leeftijd met Johannes Baptist Montré (33 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 12 maart 1805, overleden aldaar op 26 januari 1855, 49 jaar en 320 dagen oud, zoon van Petrus Johannes Montré en Anna Maria Nuijts. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Montré, geboren te Woensdrecht (NB) op 28 februari 1842, volgt onder XI-df.
 2. Petrus Johannes Montré.

X-bq Adrianus Luijsterborgh, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 augustus 1816, overleden aldaar op 5 februari 1890, 73 jaar en 160 dagen oud, zoon van Petrus Johannes Luijsterborg (IX-ah) en Petronella de Weert. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 20 oktober 1849, op 33-jarige leeftijd met Adriana de Moor (36 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) op 9 april 1813, overleden aldaar op 5 maart 1898, 84 jaar en 330 dagen oud, dochter van Johannes Baptist de Moor en Anna de Nijs. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Luijsterburg, geboren te Woensdrecht (NB) op 2 augustus 1850, volgt onder XI-dg.
 2. Jan Baptist Luijsterborgh, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 september 1851.
 3. Lauwerentia Luijsterburg, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1854, volgt onder XI-dh.

X-br Joanna Cornelia Luijsterborg, geboren te Woensdrecht (NB) op 19 maart 1819, overleden aldaar op 22 januari 1888, 68 jaar en 309 dagen oud, dochter van Petrus Johannes Luijsterborg (IX-ah) en Petronella de Weert. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 december 1849, op 30-jarige leeftijd met Cornelis van Hooijdonk (31 jaar oud), arbeider en timmerman, geboren te Huijbergen (NB) op 25 januari 1818, overleden te Woensdrecht (NB) op 22 augustus 1881, 63 jaar en 209 dagen oud, zoon van Josephus van Hooijdonck en Hendrina Hopmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 28 oktober 1849.
 2. Elisabetha van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 9 juli 1850, overleden aldaar op 20 maart 1915, 64 jaar en 254 dagen oud.
 3. Adriana van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 9 juli 1850.
 4. Ferdinandus van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 maart 1852 (RK), volgt onder XI-di.
 5. Johannes Baptista van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 maart 1854, volgt onder XI-dj.
 6. Maria Sophia van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 juni 1855.
 7. Maria Catharina van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 13 april 1857.
 8. Petrus Johannes van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 8 november 1858, volgt onder XI-dk.
 9. Adrianus Bernardus van Hooijdonk, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 31 januari 1862, overleden aldaar op 24 december 1897, 35 jaar en 327 dagen oud.
 10. Anthonetta van Hooijdonk, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 juni 1871 (RK), volgt onder XI-dl.
 11. Sophia van Hooijdonk, overleden te Woensdrecht (NB) op 2 juli 1871.

X-bs Adrianus Luijsterburg, arbeider, geboren te Noordgeest (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 23 april 1808 (RK), overleden aldaar op 23 augustus 1865, 57 jaar en 122 dagen oud, zoon van Joannes Luijsterburg (IX-ai) en Elisabeth de Weert. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 20 juni 1834, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Banier (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 25 april 1809 (RK), overleden aldaar op 24 oktober 1890, 81 jaar en 182 dagen oud, dochter van Theodorus Banier en Adriana van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Luijsterburg, gepensioneerd militair, geboren te Halsteren (NB) op 19 april 1835 (RK). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 september 1876, op 41-jarige leeftijd met Johanna Maria Kerstens (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1850 (RK), overleden te Wouw op 25 augustus 1929, 79 jaar en 171 dagen oud, dochter van Cornelis Kerstens en Anna Vermeeren.
  (Zij is daarnaast getrouwd te Halsteren (NB) op 5 februari 1869, op 18-jarige leeftijd (1) met Johannes van Geel (29 jaar oud), dienstbode landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 2 november 1839 (RK), overleden op 27 februari 1906, begraven te Heerle (NB) op 1 maart 1906, 66 jaar en 117 dagen oud, zoon van Adrianus van Geel en Johanna Ruijten.)
 2. Johanna Luijsterburg, dienstmeid en arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 1 januari 1837 (RK), overleden aldaar op 25 februari 1904, 67 jaar en 55 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 mei 1883, op 46-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Gils (53 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1830, overleden aldaar op 3 juni 1893, 63 jaar oud, zoon van Cornelis van Gils en Geertruida van de Kasteele.
 3. Theodorus Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 29 september 1839 (RK), volgt onder XI-dm.
 4. Cornelia Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 17 augustus 1841 (RK), volgt onder XI-dn.
 5. Martinus Luijsterburg, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 17 augustus 1841 (RK), overleden aldaar op 8 december 1875, 34 jaar en 113 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 april 1874, op 32-jarige leeftijd met Pieternella Adriana van den Kieboom (40 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 9 februari 1834 (RK), overleden aldaar op 13 april 1917, 83 jaar en 63 dagen oud, dochter van Hendrik van den Kieboom en Catharina van Osta.
  (Zij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 27 maart 1861, op 27-jarige leeftijd met Adrianus Gerardus Veraart (32 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1829, zoon van Petrus Veraart en Cornelia van Uffelen.)
 6. Catharina Adriana Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 14 november 1843 (RK), wonende te Tholen.
 7. Adrianus Luijsterburg, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 8 januari 1846 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 25 februari 1920, 74 jaar en 48 dagen oud.
 8. Gerardus Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 10 augustus 1848 (RK), volgt onder XI-do.
 9. Cornelis Luijsterburg, geboren te Tholen op 10 augustus 1848 (RK), volgt onder XI-dp.

X-bt Cornelia Luijsterburg, geboren te Noordgeest (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 16 september 1810 (RK), overleden aldaar op 23 augustus 1856, 45 jaar en 342 dagen oud, dochter van Joannes Luijsterburg (IX-ai) en Elisabeth de Weert. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 2 mei 1834, op 23-jarige leeftijd met Johannes van Geel (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 12 november 1811, zoon van Pieter van Geel en Adriana van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 21 augustus 1834, overleden te Steenbergen op 8 augustus 1915, 80 jaar en 352 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 mei 1863, op 28-jarige leeftijd met Cornelia de Krom (27 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1836, dochter van Cornelis de Krom en Adriana Geers.
 2. Adrianus van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 29 januari 1836 (RK), volgt onder XI-dq.
 3. Adriana van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 16 oktober 1837 (RK), volgt onder XI-dr.
 4. Johanna van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 10 oktober 1839, volgt onder XI-ds.
 5. Cornelis van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 10 september 1841, volgt onder XI-dt.
 6. Antonius van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 1 juni 1844.
 7. Maria Elisabeth van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 6 september 1846, volgt onder XI-du.
 8. Anna Cornelia van Geel, geboren te Halsteren (NB) op 2 januari 1851.
 9. Gerardus Marijnus van Geel, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 9 september 1854, overleden te Woensdrecht (NB) op 26 mei 1927, 72 jaar en 259 dagen oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 10 januari 1879, op 24-jarige leeftijd (1) met Wilhelmina Kortus, geboren te Bergen op Zoom op 1 februari 1855, volgt onder XI-da. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 8 juli 1896, op 41-jarige leeftijd (2) met Anna Cornelia Hertogs (43 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) op 31 mei 1853, overleden te Bergen op Zoom op 8 augustus 1916, 63 jaar en 69 dagen oud, dochter van Petrus Johannes Hertogs en Maria Catharina Talboom.
  (Zij is eerder getrouwd te Woensdrecht (NB) op 27 februari 1878, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Oerlemans (27 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 juli 1850, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 februari 1883, 32 jaar en 232 dagen oud, zoon van Pieter Jan Oerlemans en Maria Catharina de Crom.)

X-bu Jan Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 december 1811 (RK), overleden te Steenbergen op 5 april 1881, 69 jaar en 117 dagen oud, zoon van Adrianus Kornelissen Uijtdewilligen en Joanna Luijsterburg (IX-aj). Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 mei 1835, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Catharina Theuns (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 7 april 1811, overleden aldaar op 28 november 1861, 50 jaar en 235 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1836, volgt onder XI-dv.
 2. Petronilla Uitdewilligen, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1843 (RK), volgt onder XI-dw.
 3. Frans Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 24 januari 1844 (RK), volgt onder XI-dx.
 4. Martien Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 12 maart 1847, overleden te Ginneken en Bavel (NB) op 16 maart 1922, 75 jaar en 4 dagen oud. Hij is getrouwd te Chaam (NB) op 12 juni 1875, op 28-jarige leeftijd met Petronella Verheijen (29 jaar oud), geboren te Chaam (NB) in het jaar 1846.
 5. Kornelis Uijtdewilligen, koetsier, geboren te Steenbergen op 17 september 1851, overleden aldaar op 20 maart 1886, 34 jaar en 184 dagen oud.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 januari 1863, op 51-jarige leeftijd (2) met Cornelia Kauwenbergh (40 jaar oud), geboren te Steenbergen op 19 maart 1822. Uit dit huwelijk:
 1. Goverd Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 21 februari 1864 (RK), volgt onder XI-dy.
 2. Anna Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen in juli 1865, overleden aldaar op 18 september 1865, 2 maanden oud.

X-bv Maria Uijtdewilligen, arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1813 (RK), overleden aldaar op 25 februari 1872, 59 jaar oud, dochter van Adrianus Kornelissen Uijtdewilligen en Joanna Luijsterburg (IX-aj). Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 juli 1838, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van Bergen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1814, overleden te Steenbergen op 19 december 1896, 82 jaar oud, zoon van Franciscus van Bergen en Jacoba van Sandvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Bergen, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1839, overleden aldaar op 11 april 1843, 3 jaar en 230 dagen oud.
 2. Anna Cornelia van Bergen, geboren te Steenbergen op 26 juli 1841, volgt onder XI-dz.
 3. Adriana van Bergen, geboren te Steenbergen op 27 januari 1844, overleden aldaar op 4 februari 1884, 40 jaar en 8 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 januari 1881, op 37-jarige leeftijd met Pieter van Bers (46 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 20 januari 1835, overleden aldaar op 17 juni 1883, 48 jaar en 148 dagen oud, zoon van Willem van Beers en Anna Maria de Groot.
 4. Adriaan van Bergen, geboren te Steenbergen op 9 mei 1846 (RK), volgt onder XI-ea.
 5. Joanna van Bergen, dienstbode, geboren te Steenbergen op 4 december 1848. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 juni 1882, op 33-jarige leeftijd met Kornelis Hootsmans (36 jaar oud), metselaar, geboren te Steenbergen in het jaar 1846.
 6. Maria van Bergen, geboren te Steenbergen op 16 mei 1851, overleden aldaar op 26 mei 1851, 10 dagen oud.
 7. Joanna van Bergen, geboren te Steenbergen op 23 juli 1852 (RK), volgt onder XI-eb.

X-bw Adrianus Luijsterburg, landbouwer en herbergier, geboren te Wouw (NB) op 13 februari 1820 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 6 januari 1881, 60 jaar en 328 dagen oud, zoon van Leonardus Luijsterburg (IX-ak) en Clara Bergs. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 augustus 1843, op 23-jarige leeftijd met Anna Cornelia Koolen (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 19 maart 1824 (RK), overleden aldaar op 2 maart 1898, 73 jaar en 348 dagen oud, dochter van Johannes Franciscus Koolen en Maria Catharina Sneiders. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Luijsterburg, geboren te Ossendrecht (NB) op 24 februari 1844 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 24 april 1846, 2 jaar en 59 dagen oud.
 2. Franciscus Leonardus Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op 15 oktober 1846 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Hibbel en Johannes Franciscus Meeus), overleden te Bergen op Zoom op 20 maart 1847, 156 dagen oud.
 3. Johannes Franciscus Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op 6 januari 1848 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus van den Brandt en Petrus van Aart), volgt onder XI-ec.
 4. Anna Maria Philomena Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op 18 januari 1851 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Koenen en Johannes Reinerius Falla), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij K 35), overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 12 juli 1875, 24 jaar en 175 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw Vossemeer (NB) op 21 mei 1873, op 22-jarige leeftijd met Kornelis van Geel (23 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 21 september 1849, zoon van Josephus van Geel en Geertrui Vriens.
  (Hij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 oktober 1876, op 27-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Theuns (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 14 april 1850, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 december 1934, 84 jaar en 239 dagen oud, dochter van Jan Theuns en Adriana Rombouts.)
 5. Petrus Johannes Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op 23 februari 1853 (RK) (doopgetuigen waren Willem Koolen en Josephus Falck), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij K 35), overleden te Bergen op Zoom op 16 juli 1855, 2 jaar en 143 dagen oud.
 6. Anna Cornelia Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op 18 augustus 1854 (RK) (doopgetuigen waren Willem Koolen en Johannes Baptist Trimbos), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 30), overleden te Bergen op Zoom op 14 juli 1856, 1 jaar en 331 dagen oud.
 7. Adriana Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op 18 oktober 1857 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Hermanus van Saarloos en Laurens Wijkbergen), wonende te Bergen op Zoom (Koevoetstraat H 54), overleden te Bergen op Zoom op 18 februari 1858, 123 dagen oud.
 8. Kornelis Luijsterburg, geboren te Steenbergen op 1 december 1858 (RK), overleden aldaar op 21 april 1861, 2 jaar en 141 dagen oud.
 9. Kornelis Luijsterburg, geboren te Steenbergen op 19 juni 1862 (RK).
 10. Wilhelmina Luijsterburg, geboren te Steenbergen op 7 juli 1865 (RK), volgt onder XI-ed.

X-bx Cornelia Luijsterburg, dagloonster, geboren te Wouw (NB) op 6 juni 1822, overleden aldaar op 14 november 1912, 90 jaar en 161 dagen oud, dochter van Leonardus Luijsterburg (IX-ak) en Clara Bergs. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1849, op 26-jarige leeftijd met Petrus Sebregts (33 jaar oud), bouwmansknecht, geboren te Wouw (NB) op 11 april 1816, overleden aldaar op 23 februari 1887, 70 jaar en 318 dagen oud, zoon van Johannes Sebregts en Elizabeth Goderie. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 13 juli 1850, volgt onder XI-ee.
 2. Johannes Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 6 februari 1853 (RK), volgt onder XI-ef.
 3. Maria Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 3 februari 1855, overleden aldaar op 8 januari 1863, 7 jaar en 339 dagen oud.
 4. Leonardus Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 23 mei 1857, volgt onder XI-eg.
 5. Petronella Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 30 januari 1859, volgt onder XI-eh.
 6. Jacoba Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 21 april 1861, volgt onder XI-ei.
 7. Adrianus Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 25 juni 1863, volgt onder XI-ej.

X-by Adriana Luijsterburg, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 29 augustus 1824, overleden te Huijbergen (NB) op 1 augustus 1904, 79 jaar en 338 dagen oud, dochter van Leonardus Luijsterburg (IX-ak) en Clara Bergs. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 juli 1859, op 34-jarige leeftijd met Adriaan van den Bergh (37 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 10 februari 1822, overleden te Huijbergen (NB) op 15 april 1901, 79 jaar en 64 dagen oud, zoon van Cornelius van den Bergh en Maria Loos.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 28 juli 1853, op 31-jarige leeftijd met Maria Catharina Suijkerbuijk (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 19 april 1824, wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 28 april 1859, 35 jaar en 9 dagen oud, dochter van Gerardus Suijkerbuijk en Johanna Bruijs.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina van den Bergh, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 september 1860 (doopgetuigen waren Adriaan Luijkx en Jacobus Theodorus Soffers), volgt onder XI-ek.
 2. Jacoba van den Bergh, geboren te Woensdrecht (NB) op 25 juli 1862 (doopgetuigen waren Cornelis Monu en Jacobus Theodorus Soffers). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 4 februari 1907, op 44-jarige leeftijd met Theodorus Willem Jan Schormans (42 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1865.
 3. Johanna van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) op 12 januari 1864 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Backx en Adrianus Briels), volgt onder XI-el.
 4. Adriana Cornelia van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) op 30 december 1866 (RK) (doopgetuigen waren Carel de Moor en Judocus Wesenbeek), volgt onder XI-em.
 5. Leonardus van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) op 9 december 1868 (doopgetuigen waren Simeon van Loon en Judocus Wesenbeek), overleden te Huijbergen (NB) op 8 juli 1885, 16 jaar en 211 dagen oud.

X-bz Johanna Luijsterburg, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 3 januari 1827, overleden te Woensdrecht (NB) op 10 oktober 1905, 78 jaar en 280 dagen oud, dochter van Leonardus Luijsterburg (IX-ak) en Clara Bergs. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 juni 1856, op 29-jarige leeftijd met Johannes Baptist de Crom (40 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 juli 1815, overleden aldaar op 25 november 1861, 46 jaar en 119 dagen oud, zoon van Jacobus de Crom en Anna Baten.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1844, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Koolen (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 19 juli 1821, dochter van Pieter Jan Koolen en Eva Oerlemans.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus de Crom, geboren te Woensdrecht (NB) op 9 augustus 1858, volgt onder XI-en.

X-ca Elisabeth Luijsterburg, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 12 maart 1829, overleden te Bergen op Zoom op 11 oktober 1873, 44 jaar en 213 dagen oud, dochter van Leonardus Luijsterburg (IX-ak) en Clara Bergs. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 mei 1861, op 32-jarige leeftijd met Adrianus van Luijk (31 jaar oud), arbeider, geboren te Zundert (NB) in het jaar 1830, overleden te Bergen op Zoom op 12 augustus 1916, 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus van Luijt, geboren te Wouw (NB) op 26 september 1863, volgt onder XI-eo.
 2. Martinus van Luijt, geboren te Wouw (NB) op 12 december 1864, volgt onder XI-ep.
 3. Maria Clara van Luijt, geboren te Wouw (NB) op 16 oktober 1866 (RK), volgt onder XI-eq.
 4. Anna Cornelia van Luijt, geboren te Bergen op Zoom op 11 maart 1868, overleden op 5 september 1868, 178 dagen oud.
 5. Petronella van Luijt, geboren te Bergen op Zoom op 5 juni 1869, overleden op 31 maart 1870, 299 dagen oud.
 6. Adrianus van Luijt, geboren te Bergen op Zoom op 7 maart 1871, overleden op 25 augustus 1871, 171 dagen oud.

X-cb Johannes Luijsterburg, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 25 mei 1830 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 4 februari 1890, 59 jaar en 255 dagen oud, zoon van Leonardus Luijsterburg (IX-ak) en Clara Bergs. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 februari 1860, op 29-jarige leeftijd met Anna Maria Elisabeth van Tilburg (32 jaar oud), herbergierster en arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 9 oktober 1827 (RK).
(Zij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 4 mei 1853, op 25-jarige leeftijd met Jan van Elzakker (29 jaar oud), bouwknecht, geboren te Steenbergen op 19 mei 1823 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 11 januari 1859, 35 jaar en 237 dagen oud, zoon van Martinus van Elzakker en Anna Maria van den Enden.) Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 29 april 1861 (RK), volgt onder XI-er.
 2. Maria Catharina Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 20 november 1862 (RK), overleden aldaar op 30 oktober 1884, 21 jaar en 345 dagen oud.
 3. Martinus Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 19 juni 1864 (RK), volgt onder XI-es.
 4. Adriaan Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 26 juni 1866 (RK), overleden aldaar op 21 april 1875, 8 jaar en 299 dagen oud.
 5. Johanna Catharina Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 10 oktober 1867 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1871, 3 jaar en 91 dagen oud.
 6. Adriana Luijsterburg, geboren te Halsteren (NB) op 2 oktober 1870 (RK).

X-cc Dijmphna Luijsterburg, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 28 december 1833 (RK), overleden aldaar op 18 oktober 1900, begraven te Heerle (NB) op 20 oktober 1900, 66 jaar en 294 dagen oud, dochter van Leonardus Luijsterburg (IX-ak) en Clara Bergs.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Maria Cornelia Luijsterburg, dienstmeid, geboren te Wouw (NB) op 12 december 1861 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 mei 1887, op 25-jarige leeftijd met Marijnus Fievet (35 jaar oud), horlogemaker, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1852.
Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 8 februari 1866, op 32-jarige leeftijd (2) met Sebastiaan Buijs (43 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 29 december 1822 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 30 april 1882, 59 jaar en 122 dagen oud.
(Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 3 augustus 1852, op 29-jarige leeftijd met Paulina van de Watering (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 20 februari 1823 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 1 oktober 1864, 41 jaar en 224 dagen oud, dochter van Cornelis van de Watering en Jacoba Heijnen.) Uit dit huwelijk:
 1. Arnoldus Buijs, geboren te Halsteren (NB) op 23 september 1870 (RK).

X-cd Jacoba Luijsterburg, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 21 juni 1837, overleden aldaar op 13 augustus 1869, 32 jaar en 53 dagen oud, dochter van Leonardus Luijsterburg (IX-ak) en Clara Bergs. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 mei 1861, op 23-jarige leeftijd met Antonius van Meel (29 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 21 december 1831, overleden te Roosendaal op 29 november 1903, 71 jaar en 343 dagen oud, zoon van Adrianus van Meel en Catharina van Gastel.
(Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 20 oktober 1869, op 37-jarige leeftijd met Anna Cornelia Molenaars (34 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1835, overleden te Wouw (NB) op 12 augustus 1886, 51 jaar oud, dochter van Cornelius Molenaars en Dimphna van Eekelen.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Meel, geboren te Wouw (NB) op 3 maart 1862.
 2. Catharina van Meel, geboren te Wouw (NB) op 23 juli 1863, volgt onder XI-et.
 3. Maria van Meel, dienstmeid, geboren te Wouw (NB) op 12 augustus 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op 6 november 1888, 23 jaar en 86 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 mei 1887, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Schepers (26 jaar oud), landbouwer en fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 januari 1861, overleden aldaar op 25 mei 1936, 75 jaar en 144 dagen oud, zoon van Hubertus Schepers en Anna Cornelia van Eekelen.
  (Hij is later getrouwd te Roosendaal op 11 mei 1892, op 31-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Janssens (28 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 maart 1951, 87 jaar oud.)
 4. Leonardus van Meel, geboren te Wouw (NB) op 16 oktober 1867, volgt onder XI-eu.
 5. Johannes van Meel, geboren te Wouw (NB) op 13 augustus 1869, volgt onder XI-ev.

X-ce Adriaan Buijck, arbeider, koopman en winkelier, geboren te Heerle (NB) op 11 april 1804, gedoopt te Wouw (NB) op 11 april 1804 (RK), overleden aldaar op 18 mei 1866, 62 jaar en 37 dagen oud, zoon van Adrianus Buijck en Petronilla van Tiggelen (IX-al). Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 april 1832, op 28-jarige leeftijd (1) met Anna Linders (32 jaar oud), arbeidster en koopvrouw, geboren te Steenbergen op 10 november 1799, overleden te Wouw (NB) op 2 februari 1853, 53 jaar en 84 dagen oud, dochter van Engelbertus Linders en Maria Verbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Buijk, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1825, volgt onder XI-ew.
 2. Engelbert Buijk, geboren te Steenbergen op 30 december 1832 (RK), volgt onder XI-ex.
 3. Pieternella Buijck, geboren te Wouw (NB) op 14 mei 1836, overleden aldaar op 5 december 1837, 1 jaar en 205 dagen oud.
 4. Adriaan Buijck, geboren te Wouw (NB) op 19 december 1838, overleden aldaar op 9 november 1853, 14 jaar en 325 dagen oud.
 5. Petronella Buijck, geboren te Wouw (NB) op 17 maart 1841, overleden aldaar op 21 april 1856, 15 jaar en 35 dagen oud.
 6. Pieter Jan Buijck, geboren te Wouw (NB) op 1 augustus 1843, overleden aldaar op 3 december 1862, 19 jaar en 124 dagen oud.
 7. Anna Maria Buijck, geboren te Wouw (NB) op 26 november 1844, overleden aldaar op 19 maart 1846, 1 jaar en 113 dagen oud.
 8. Gerardus Buijck, geboren te Wouw (NB) op 31 december 1845, overleden aldaar op 12 maart 1846, 71 dagen oud.
Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 juli 1855, op 51-jarige leeftijd (2) met Cornelia Schoonen (22 jaar oud), winkelierster, geboren te Wouw (NB) op 29 maart 1833 (RK), overleden op 6 april 1876, begraven te Wouw (NB) op 7 april 1876, 43 jaar en 8 dagen oud, dochter van Johannes Petrus Schoonen en Johanna Bastiaanse.
(Zij is later getrouwd te Wouw (NB) op 26 augustus 1868, op 35-jarige leeftijd met Willem van der Brand (48 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 21 juni 1820, overleden te Wouw (NB) op 1 december 1900, 80 jaar en 163 dagen oud, zoon van Jacobus van den Brand en Catharina Veraart.) Uit dit huwelijk:
 1. Anna Cornelia Buijck, geboren te Wouw (NB) op 26 maart 1856, volgt onder XI-ey.
 2. Adrianus Buijck, spoorwegbeambte, geboren te Wouw (NB) op 22 augustus 1857, overleden te Roosendaal en Nispen op 4 februari 1884, 26 jaar en 166 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 31 oktober 1883, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Adriaanse (25 jaar oud), dienstmeid, geboren te Best in het jaar 1858.
 3. Gerardus Buijck, geboren te Wouw (NB) op 2 juli 1859, overleden aldaar op 5 maart 1861, 1 jaar en 246 dagen oud.
 4. Petronella Buijck, geboren te Wouw (NB) op 29 april 1861. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 juni 1880, op 19-jarige leeftijd met Alphonsius Petrus Johannes Bruglemans (23 jaar oud), broodbakker, geboren te Roosendaal in het jaar 1857 (RK), zoon van Cornelis Melchior Bruglemans en Antonia Maria van de Wijgaart.
 5. Petrus Johannes Buijck, geboren te Wouw (NB) op 12 april 1863.
 6. Gerardus Johannes Buijck, geboren op 15 december 1864.

X-cf Maria van Tiggelen, landbouwster, geboren te Wouw (Vroenhout) op 12 september 1810, gedoopt te Wouw (NB) op 12 september 1810 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 13 juli 1866, 55 jaar en 304 dagen oud, dochter van Nicolaas Pieterse van Tiggelen (IX-am) en Paschasia Heijnen, Francina. Zij is getrouwd te Roosendaal op 19 juli 1840, op 29-jarige leeftijd (1) met Nicolaas Luijten (40 jaar oud), bouwman, geboren te Etten (NB) in het jaar 1800, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 november 1847, 47 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Luijten, arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op 3 oktober 1840 (RK), overleden aldaar op 29 november 1924, 84 jaar en 57 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 23 augustus 1877, op 36-jarige leeftijd (1) met Petronella Molenaars (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 3 juni 1849 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 12 november 1902, begraven te Wouw (NB) op 13 november 1902, 53 jaar en 162 dagen oud, dochter van Martinus Molenaars en Maria Konings. Hij is getrouwd te Roosendaal op 29 april 1905, op 64-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Jansen (58 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 januari 1847, overleden te Roosendaal op 12 augustus 1933, 86 jaar en 216 dagen oud.
 2. Adrianus Luijten, dagloner, geboren te Roosendaal op 29 december 1842, wonende te Uithoorn.
 3. Francijna Luijten, arbeidster en landbouwster, geboren te Roosendaal op 12 mei 1846 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 23 mei 1929, 83 jaar en 11 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 25 november 1868, op 22-jarige leeftijd met Petrus van Luijk, geboren te Roosendaal op 12 augustus 1834 (RK), volgt onder X-fl.
Zij is getrouwd te Roosendaal op 7 februari 1850, op 39-jarige leeftijd (2) met Petrus Roovers (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 26 januari 1822, overleden te Roosendaal op 25 maart 1867, begraven te Wouw (NB) op 27 maart 1867, 45 jaar en 58 dagen oud, zoon van Willem Roovers en Johanna de Groen. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus Petrus Roovers, geboren te Roosendaal op 15 oktober 1850, wonende te Rosmalen.
 2. Petrus Roovers, geboren te Roosendaal op 10 november 1853, wonende te Rosmalen en te Vught, overleden aldaar op 28 juli 1921, 67 jaar en 260 dagen oud.
 3. Maria Roovers, geboren te Roosendaal op 28 juli 1855, volgt onder XI-ez.

X-cg Petrus van Tiggelen, arbeider en bouwman, geboren te Roosendaal op 14 december 1812 (RK), overleden aldaar op 22 januari 1891, begraven te Wouw (NB) op 26 januari 1891, 78 jaar en 39 dagen oud, zoon van Nicolaas Pieterse van Tiggelen (IX-am) en Paschasia Heijnen, Francina. Hij is getrouwd te Roosendaal op 12 augustus 1838, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Braat (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Roosendaal op 18 mei 1815, overleden aldaar op 15 januari 1890, 74 jaar en 242 dagen oud, dochter van Marijn Braat en Dijmphna van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn van Tiggelen, geboren te Roosendaal op 24 januari 1839 (RK), wonende te Halsteren (NB).
 2. Francisca van Tiggelen, geboren te Roosendaal op 22 augustus 1841 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Antwerpen (BelgiŽ).
 3. Nicolaas van Tiggelen, geboren te Roosendaal op 20 februari 1843 (RK), volgt onder XI-fa.
 4. Dingena van Tiggelen, dienstmeid, geboren te Roosendaal op 13 december 1844 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Roosendaal, overleden aldaar op 27 oktober 1920, 75 jaar en 319 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1877, op 32-jarige leeftijd met Jacobus van Wezel (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 18 november 1833, overleden aldaar op 4 januari 1915, 81 jaar en 47 dagen oud, zoon van Cornelis van Wezel en Cornelia de Regt.
 5. Anna Cornelia van Tiggelen, geboren te Roosendaal op 21 mei 1854 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ).

X-ch Petronella Franken, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 5 juli 1811 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 26 oktober 1898, 87 jaar en 113 dagen oud, dochter van Leendert Franken en Dijmphena Petrus van Tiggelen (IX-an). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 juni 1838, op 26-jarige leeftijd met Martinus Karremans (27 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1811, overleden aldaar op 28 oktober 1857, 46 jaar oud, zoon van Petrus Karremans en Adriana van der Sanden. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Karremans, geboren te Steenbergen op 20 december 1841, volgt onder XI-fb.
 2. Johannes Karremans, geboren te Halsteren (NB) op 22 februari 1849 (RK), volgt onder XI-fc.
 3. Adriana Cornelia Karremans, geboren te Halsteren (NB) op 20 februari 1850, overleden aldaar op 31 mei 1851, 1 jaar en 100 dagen oud.
 4. Leonardus Karremans, geboren te Halsteren (NB) op 30 september 1851, overleden aldaar op 29 september 1852, 365 dagen oud.
 5. Leonardus Karremans, geboren te Halsteren (NB) op 7 februari 1854 (doopgetuigen waren Adrianus Groffen en Adam de Bruijn).

X-ci Petrus Franken, landbouwer, geboren te Roosendaal op 23 oktober 1815 (RK), overleden te Steenbergen op 1 december 1900, 85 jaar en 39 dagen oud, zoon van Leendert Franken en Dijmphena Petrus van Tiggelen (IX-an). Hij is getrouwd te Steenbergen op 9 augustus 1844, op 28-jarige leeftijd met Joanna van Bavel (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 17 juli 1824, overleden aldaar op 3 december 1866, 42 jaar en 139 dagen oud, dochter van Joannes van Bavel en Adriana van Boven. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Franken, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1845 (RK), volgt onder XI-fd.
 2. Leendert Franken, landbouwer, geboren te Steenbergen op 29 november 1846 (RK), overleden aldaar op 13 mei 1910, 63 jaar en 165 dagen oud.
 3. Dimphna Franken, geboren te Steenbergen op 24 december 1848 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1910, 61 jaar en 305 dagen oud.
 4. Maria Cornelia Franken, geboren te Steenbergen op 30 augustus 1850 (RK), overleden aldaar op 23 april 1864, 13 jaar en 237 dagen oud.
 5. Jan Franken, geboren te Steenbergen op 1 april 1852 (RK), jong overleden aldaar op 3 september 1852, 155 dagen oud.
 6. Jan Franken, geboren te Steenbergen op 3 juni 1853 (RK), volgt onder XI-fe.
 7. Kornelis Franken, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1854 (RK), volgt onder XI-ff.
 8. Adriaan Franken, geboren te Steenbergen op 23 december 1856 (RK), volgt onder XI-fg.
 9. Petronilla Franken, geboren te Steenbergen op 18 maart 1858 (RK), overleden aldaar op 31 mei 1865, 7 jaar en 74 dagen oud.
 10. Antonij Franken, geboren te Steenbergen op 7 september 1859 (RK), overleden aldaar op 22 december 1859, 106 dagen oud.
 11. Elizabet Joanna Franken, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1861 (RK), overleden aldaar op 1 oktober 1861, 33 dagen oud.
 12. Anna Cornelia Franken, geboren te Steenbergen op 21 september 1862 (RK), overleden aldaar op 25 april 1863, 216 dagen oud.
 13. Jacobus Franken, geboren te Steenbergen op 17 juli 1864 (RK), overleden aldaar op 29 april 1865, 286 dagen oud.

X-cj Johannes Franken, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 30 augustus 1818 (RK), overleden aldaar op 1 juli 1891, 72 jaar en 305 dagen oud, zoon van Leendert Franken en Dijmphena Petrus van Tiggelen (IX-an). Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 juli 1859, op 40-jarige leeftijd met Johanna Konings (33 jaar oud), landbouweres, geboren te Wouw (NB) op 20 februari 1826, overleden aldaar op 19 maart 1908, 82 jaar en 28 dagen oud, dochter van Antonij Konings en Catharina Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Franken, geboren te Wouw (NB) op 27 augustus 1865, volgt onder XI-fh.
 2. Leonardus Franken, geboren op 17 april 1869, overleden op 5 mei 1946, 77 jaar en 18 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1899, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Maria Simons (30 jaar oud), geboren op 6 november 1868, dochter van Franciscus Simons en Laurina Dekkers.

X-ck Elizabeth Franken, arbeidster, dagloonster en landbouwster, geboren te Roosendaal op 5 april 1820 (RK), overleden te Wouw (NB) op 18 maart 1895, begraven aldaar op 20 maart 1895, 74 jaar en 347 dagen oud, dochter van Leendert Franken en Dijmphena Petrus van Tiggelen (IX-an). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 juni 1846, op 26-jarige leeftijd met Wouter Cools (29 jaar oud), arbeider, dagloner en landbouwer, geboren te Essen (BelgiŽ) op 3 juni 1817, overleden te Wouw (NB) op 18 juli 1883, begraven aldaar op 21 juli 1883, 66 jaar en 45 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Cools, geboren te Wouw (NB) op 13 juni 1847, volgt onder XI-fi.
 2. Johannes Cools, geboren te Wouw (NB) op 23 november 1848, volgt onder XI-fj.
 3. Leonardus Cools, geboren te Wouw (NB) op 2 september 1850, volgt onder XI-fk.
 4. Adriana Cools, geboren te Wouw (NB) op 11 september 1852, volgt onder XI-fl.
 5. Cornelis Cools, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 22 september 1854. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 10 januari 1895, op 40-jarige leeftijd met Dimphna Rommers (33 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 14 oktober 1861 (RK), overleden te Steenbergen op 4 mei 1936, 74 jaar en 203 dagen oud, dochter van Johannes Rommers en Adriana Cornelia Brouwers (IX-do).
 6. Petronella Cools, geboren te Wouw (NB) op 21 februari 1857 (RK), volgt onder XI-fm.
 7. Petrus Cools, geboren te Wouw (NB) op 4 november 1858, overleden aldaar op 20 oktober 1859, 350 dagen oud.
 8. Johanna Cools, geboren te Wouw (NB) op 20 november 1860, overleden aldaar op 25 maart 1871, 10 jaar en 125 dagen oud.
 9. Elizabeth Cools, geboren te Wouw (NB) op 30 januari 1863, volgt onder XI-fn.
 10. Anna Cornelia Cools, geboren te Wouw (NB) op 1 november 1864 (RK), volgt onder XI-fo.

X-cl Adriana Cornelia Franken, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 1 mei 1826 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Wouw (NB) op 5 maart 1898, begraven aldaar op 8 maart 1898, 71 jaar en 308 dagen oud, dochter van Leendert Franken en Dijmphena Petrus van Tiggelen (IX-an). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 20 juli 1853, op 27-jarige leeftijd met Adriaan van Heijst (30 jaar oud), landbouwer en arbeider, geboren te Wouw (NB) op 27 juli 1822 (RK), overleden te Roosendaal op 9 januari 1890, 67 jaar en 166 dagen oud, zoon van Marijn van Heijst en Joanna Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Heijst, geboren te Wouw (NB) op 16 november 1855, overleden te Bergen op Zoom op 26 november 1882, 27 jaar en 10 dagen oud.
 2. Dimphena van Heijst, geboren te Wouw (NB) op 30 september 1857, overleden aldaar op 27 juni 1864, 6 jaar en 271 dagen oud.
 3. Johanna van Heijst, geboren te Wouw (NB) op 27 februari 1860, overleden aldaar op 12 maart 1874, 14 jaar en 13 dagen oud.
 4. Leonardus van Heijst, geboren te Wouw (NB) op 30 juli 1862, overleden te Steenbergen op 30 juni 1943, 80 jaar en 335 dagen oud.
 5. Cornelis van Heijst, geboren te Wouw (NB) op 21 januari 1865, volgt onder XI-fp.
 6. Dimphna van Heijst, geboren te Wouw (NB) op 30 augustus 1867, volgt onder XI-fq.
 7. Johannes van Heijst, geboren te Wouw (NB) op 25 augustus 1869, overleden aldaar op 2 oktober 1869, 38 dagen oud.

X-cm Pieternella Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 26 juni 1821 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 13 januari 1890, 68 jaar en 201 dagen oud, dochter van Petrus Augustijn (IX-ao) en Theodora Jacobs, Dorothea. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 29 april 1848, op 26-jarige leeftijd (1) met Theodorus Krouwers (38 jaar oud), kuiper, geboren te Dinteloord (NB) op 12 oktober 1809 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1865, 55 jaar en 120 dagen oud.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 28 april 1831, op 21-jarige leeftijd met Elisabeth de Mooij (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1808, dochter van Jan de Mooij en Johanna van Geel.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Dorothea Krouwers, geboren te Dinteloord (NB) op 25 februari 1849 (RK), overleden aldaar op 15 april 1866, 17 jaar en 49 dagen oud.
 2. Petrus Krouwers, kuiper en timmerman, geboren te Dinteloord (NB) op 11 augustus 1850 (RK), wonende te Mechelen (BelgiŽ) en te Roosendaal, ongehuwd overleden aldaar op 21 mei 1888, 37 jaar en 284 dagen oud.
 3. Alphonsus Maria Krouwers, geboren te Dinteloord (NB) op 26 januari 1852 (RK), overleden aldaar op 19 mei 1852, 114 dagen oud.
 4. Alphonsus Maria Krouwers, geboren te Dinteloord (NB) op 2 juli 1853 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1853, 22 dagen oud.
 5. Marinus Adrianus Krouwers, geboren te Dinteloord (NB) op 11 augustus 1854 (RK), volgt onder XI-fr.
 6. Antonie Krouwers, geboren te Dinteloord (NB) op 12 november 1855 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1856, 97 dagen oud.
 7. Antonius Krouwers, arbeider en klompenmaker, geboren te Dinteloord (NB) op 16 november 1857, wonende te Oud en Nieuw Gastel (NB) en te Breda, ongehuwd overleden te Roosendaal op 22 januari 1892, 34 jaar en 67 dagen oud.
 8. Alphonsus Maria Krouwers, geboren te Dinteloord (NB) op 4 april 1860 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 9. Jacobus Krouwers, geboren te Dinteloord (NB) op 20 april 1862 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1862, 189 dagen oud.
 10. Jacobus Josephus Krouwers, geboren te Dinteloord (NB) op 8 augustus 1863 (RK), volgt onder XI-fs.
Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 9 januari 1871, op 49-jarige leeftijd (2) met Jacobus de Bruijn (61 jaar oud), rijtuigverhuurder, geboren te Kruisland (NB) op 5 februari 1809, overleden te Roosendaal op 11 april 1887, 78 jaar en 65 dagen oud, zoon van Adrianus Jacobus de Bruijn en Anna Maria Cornelia Vroomans.

X-cn Joanna Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 19 september 1823 (RK), overleden te Steenbergen op 15 maart 1886, 62 jaar en 177 dagen oud, dochter van Petrus Augustijn (IX-ao) en Theodora Jacobs, Dorothea. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 2 juli 1849, op 25-jarige leeftijd met Gijsbertus de Mooij (39 jaar oud), timmerman, geboren te Halsteren (NB) op 7 juni 1810 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 8 oktober 1902, 92 jaar en 123 dagen oud, zoon van Jan de Mooij en Johanna van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Frans Jan de Mooij, timmerman, geboren te Steenbergen op 6 februari 1843 (RK).
 2. Catharina Dorothea Maria de Mooij, geboren te Steenbergen op 3 mei 1850 (RK), volgt onder XI-ft.
 3. Johanna Dorothea de Mooij, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1851 (RK).
 4. Maria Catharina de Mooij, geboren te Steenbergen op 19 juli 1853 (RK).
 5. Petronilla Adriana de Mooij, geboren te Steenbergen op 16 september 1855.
 6. Pieter de Mooij, timmerman, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1858 (RK), overleden aldaar op 22 april 1891, 32 jaar en 195 dagen oud.

X-co Anna Katharina Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 13 september 1828, overleden aldaar op 7 oktober 1901, 73 jaar en 24 dagen oud, dochter van Petrus Augustijn (IX-ao) en Theodora Jacobs, Dorothea. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 5 augustus 1858, op 29-jarige leeftijd met Pieter Crassaarts (39 jaar oud), bouwman, geboren te Dinteloord (NB) op 4 juli 1819, overleden aldaar op 12 augustus 1885, 66 jaar en 39 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Johannis Crassaarts, geboren te Dinteloord (NB) op 10 januari 1863, overleden aldaar op 26 februari 1863, 47 dagen oud.
 2. Dorothea Crassaarts, geboren te Dinteloord (NB) op 27 maart 1864.
 3. Pieternella Crassaarts, geboren te Dinteloord (NB) op 6 maart 1865, volgt onder XI-fu.
 4. Pieter Johannis Crassaarts, geboren te Dinteloord (NB) op 5 september 1866 (RK), volgt onder XI-fv.
 5. Johannis Guilhelmus Marinus Crassaarts, geboren te Dinteloord (NB) op 6 december 1868 (RK).
 6. Maria Catharina Crassaarts, geboren te Dinteloord (NB) op 8 mei 1870, overleden aldaar op 29 augustus 1870, 113 dagen oud.

X-cp Johannes Cornelis Augustijn, broodbakker, tapper en herbergier, geboren te Dinteloord (NB) op 30 september 1830 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 24 december 1871, 41 jaar en 85 dagen oud, zoon van Petrus Augustijn (IX-ao) en Theodora Jacobs, Dorothea.

Johannes Cornelis Augustijn vermelding in notarieel archief op maandag 2 maart 1903. Inhoud akte : scheiding en deling van onroerend goed te Roosendaal tussen Maria Catharina Krouwers aldaar, weduwe van Johannes Cornelis Augustijn, en haar kinderen.
Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 29 juni 1854, op 23-jarige leeftijd met Maria Catharina Krouwers (17 jaar oud), winkelierster en broodbakker, geboren te Dinteloord (NB) op 12 juli 1836 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 14 augustus 1913, 77 jaar en 33 dagen oud, dochter van Theodorus Krouwers en Elisabeth de Mooij.
Maria Catharina Krouwers vermelding in notarieel archief op donderdag 21 augustus 1913. Inhoud akte: inventaris van de nalatenschap van Maria Catharina Krouwers, weduwe van Johannes Cornelis Augustijn, overleden te Roosendaal 14 augustus 1913, ten verzoeke van Petrus Johannes Augustijn en Elisabeth Augustijn, beiden te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Augustijn, geboren te Dinteloord (NB) op 9 april 1855 (RK), volgt onder XI-fw.
 2. Dorothea Petronella Augustijn, geboren te Roosendaal op 18 mei 1857 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Antwerpen (BelgiŽ).
 3. Petrus Johannes Augustijn, geboren te Roosendaal op 31 januari 1859 (RK), volgt onder XI-fx.
 4. Theodorus Augustijn, geboren te Roosendaal op 16 mei 1861 (RK), overleden aldaar op 22 oktober 1863, 2 jaar en 159 dagen oud.
 5. Matheus Jacobus Augustijn, geboren te Roosendaal op 11 oktober 1863 (RK), overleden aldaar op 3 februari 1864, 115 dagen oud.
 6. Franciscus Augustijn, bakker, geboren te Roosendaal op 7 mei 1865 (RK), wonende te Breda, ongehuwd overleden te Roosendaal op 25 oktober 1898, 33 jaar en 171 dagen oud.
 7. Adrianus Alphonsus Augustijn, geboren te Roosendaal op 10 oktober 1867 (RK), overleden aldaar op 2 april 1869, 1 jaar en 174 dagen oud.
 8. Alphonsus Aadrianus Augustijn, geboren te Roosendaal op 5 maart 1870 (RK), overleden aldaar op 31 oktober 1870, 240 dagen oud.
 9. Theodorus Johannes Augustijn, timmerman, geboren te Roosendaal op 5 maart 1870 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ), ongehuwd overleden te Roosendaal op 16 september 1893, 23 jaar en 195 dagen oud.
 10. Marinus Augustijn, geboren te Roosendaal op 18 september 1871 (RK), overleden aldaar op 20 december 1873, 2 jaar en 93 dagen oud.

X-cq Marijnis Augustijn, tapper, geboren te Dinteloord (NB) op 29 september 1832 (RK), overleden te Hoeven (NB) op 9 augustus 1884, 51 jaar en 315 dagen oud, zoon van Petrus Augustijn (IX-ao) en Theodora Jacobs, Dorothea. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 2 mei 1859, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van den Bosch (26 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) op 16 april 1833 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Martinus Augustijn, geboren te Hoeven (NB) op 20 februari 1860 (RK), volgt onder XI-fy.
 2. Anna Cornelia Dorothea Augustijn, geboren te Hoeven (NB) op 23 mei 1861 (RK), wonende te Etten en te Breda. Zij is getrouwd te Hoeven (NB) op 12 juni 1900, op 39-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Akkermans (30 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 20 september 1869, overleden aldaar op 17 november 1928, 59 jaar en 58 dagen oud, zoon van Adriaan Akkermans en Adriana Beljaars.
 3. Martinus Augustijn, geboren te Hoeven (NB) op 30 maart 1863 (RK), overleden aldaar op 20 april 1863, 21 dagen oud.
 4. Dorothea Augustijn, geboren te Hoeven (NB) op 27 april 1865 (RK), volgt onder XI-fz.
 5. Petronella Augustijn, geboren te Hoeven (NB) op 24 oktober 1866 (RK), volgt onder XI-ga.
 6. Martinus Laurentius Augustijn, geboren te Hoeven (NB) op 10 maart 1870 (RK), volgt onder XI-gb.
 7. Maria Catharina Augustijn, geboren te Hoeven (NB) op 1 maart 1872 (RK), volgt onder XI-gc.
 8. Adriana Cornelia Augustijn, geboren te Hoeven (NB) op 20 december 1873 (RK), overleden aldaar op 16 april 1874, 117 dagen oud.

X-cr Pieternella Augustijn, koewachtster en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 15 november 1824 (RK), dochter van Cornelius Augustijn (IX-ap) en Maria de Bakker. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 18 april 1855, op 30-jarige leeftijd met Franciscus Sprangers (21 jaar oud), molenaarsknecht, geboren te Roosendaal op 24 juli 1833, zoon van Josephus Sprangers en Anna Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Sprangers, geboren te Wouw (NB) op 18 juni 1855.
 2. Josephus Cornelis Sprangers, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1857, overleden aldaar op 29 september 1860, 3 jaar en 228 dagen oud.
 3. Cornelis Petrus Sprangers, geboren te Wouw (NB) op 10 april 1859.
 4. Anna Frederica Sprangers, geboren te Wouw (NB) op 17 april 1861.
 5. Antonetta Maria Sprangers, geboren te Wouw (NB) op 9 april 1864.

X-cs Anna Maria Augustijn, koewachtster (als 8 jarige) en mutsenmaakster, geboren te Wouw (NB) op 30 december 1828 (RK), wonende te Rucphen (NB), dochter van Cornelius Augustijn (IX-ap) en Maria de Bakker.

Plaats Roosendaal
Deel A.J. van Mens, inventaris 2535, periode 1843-1895
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden transport door Adriana Maria Augustijn, weduwe van Cornelis Franciscus Goossens te Wouw, aan Jacobus Penders te Bergen op Zoom, van de onverdeelde helft in een huis en erf te Wouw, sectie K nr. 640, groot 1.25 are; koopsom fl. 200,-
Plaats registratie Wouw
Datum registratie 14-09-1874
Geregistreerde 1 Adriana Maria Augustijn
Geregistreerde 2 Cornelis Franciscus Goossens
Geregistreerde 3 Jacobus Penders
Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 juli 1852, op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelis Fredericus Goossens (25 jaar oud), molenaar, geboren te Bergen op Zoom op 15 september 1826 (RK), wonende aldaar en te Rucphen (NB), overleden voor 8 januari 1877, hoogstens 50 jaar en 115 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Josephus Goossens, geboren te Bergen op Zoom op 21 februari 1853 (RK), wonende te Rucphen (NB).
 2. Johannes Cornelis Goossens, geboren te Bergen op Zoom op 27 juli 1855 (RK), wonende te Zundert (NB).
 3. Franciscus Fredericus Goossens, geboren te Bergen op Zoom op 19 december 1856 (RK), wonende te Rucphen (NB).
 4. Josephus Cornelis Goossens, geboren te Bergen op Zoom op 8 augustus 1861, wonende te Rucphen (NB).
Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 8 januari 1877, op 48-jarige leeftijd (2) met Jacobus Schenck (48 jaar oud), timmerman, geboren te Meir (BelgiŽ) in het jaar 1829.

X-ct Petronilla Augustijn, arbeidster, geboren te Steenbergen op 2 juli 1826 (RK), overleden te Wouw (NB) op 3 juni 1889, begraven te Heerle (NB) op 4 juni 1889, 62 jaar en 336 dagen oud, dochter van Martinus Augustijn (IX-aq) en Catharina de Jongh. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 19 september 1853, op 27-jarige leeftijd met Johannes Elsackers (22 jaar oud), dienstknecht en dagloner, geboren te Wouw (NB) op 7 maart 1831 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 17 december 1917, 86 jaar en 285 dagen oud, zoon van Rochus Elsackers en Cornelia Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Elsackers, geboren te Wouw (NB) op 6 februari 1853 (RK), wonende te Steenbergen.
 2. Martinus Elsackers, geboren te Wouw (NB) op 28 november 1853 (RK), volgt onder XI-gd.
 3. Cornelia Elsackers, geboren te Wouw (NB) op 21 november 1856 (RK), volgt onder XI-ge.
 4. Rochus Elsackers, geboren te Wouw (NB) op 28 juli 1859 (RK), volgt onder XI-gf.
 5. Lerli, geboren te Wouw (NB) op 31 augustus 1863 (RK), volgt onder XI-gg.
 6. Antonetta Maria Elsackers, geboren te Wouw (NB) op 9 april 1864 (RK).
 7. Catharina Elsackers, geboren te Wouw (NB) op 11 juli 1866 (RK), volgt onder XI-gh.
 8. Cornelis Elsackers, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 13 augustus 1871 (RK), wonende te Roosendaal, ongehuwd overleden aldaar op 16 november 1935, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 19 november 1935, 64 jaar en 95 dagen oud.

X-cu Adriaan Augustijn, landbouwer, geboren te Steenbergen op 15 september 1829 (RK), wonende aldaar, overleden te Halsteren (NB) op 11 oktober 1898, 69 jaar en 26 dagen oud, zoon van Martinus Augustijn (IX-aq) en Catharina de Jongh. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 mei 1851, op 21-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Iriks (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 21 november 1826 (RK), wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 9 december 1901, 75 jaar en 18 dagen oud, dochter van Wijnand Iriks en Wilhelmina Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Augustijn, geboren te Steenbergen op 17 oktober 1851 (RK), wonende aldaar en te Halsteren (NB).
 2. Adriana Augustijn, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1852 (RK), volgt onder XI-gi.
 3. Adriaan Martien Augustijn, geboren te Steenbergen op 13 maart 1854 (RK), volgt onder XI-gj.
 4. Jan Frans Augustijn, geboren te Steenbergen op 1 oktober 1858 (RK), volgt onder XI-gk.
 5. Maria Catharina Augustijn, geboren te Steenbergen op 11 juni 1862 (RK), volgt onder XI-gl.
 6. Wilhelmina Augustijn, geboren te Steenbergen op 7 mei 1865 (RK), volgt onder XI-gm.
 7. Petronella Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 24 mei 1867 (RK), volgt onder XI-gn.
 8. Petrus Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 12 februari 1869 (RK), volgt onder XI-go.
 9. Adrianus Augustijn, geboren te Wouw (NB) op 24 november 1871 (RK), volgt onder XI-gp.

X-cv Jan Augustijn, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 februari 1834 (RK), wonende te Wouw, overleden te Halsteren (NB) op 23 februari 1887, 53 jaar en 4 dagen oud, zoon van Martinus Augustijn (IX-aq) en Catharina de Jongh. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 12 mei 1865, op 31-jarige leeftijd met Martina Jacobs (36 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 6 februari 1829 (RK) (doopgetuigen waren Piet Maas en Michiel Maas), wonende te Halsteren (aan de Leegkant), overleden te Deventer op 31 oktober 1896, 67 jaar en 268 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Augustijn, geboren te Halsteren (NB) op 6 december 1866 (RK) (doopgetuigen waren Adriaan Jacobs en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder XI-gq.
 2. Anna Catharina Augustijn, geboren te Halsteren (NB) op 15 september 1868 (RK) (doopgetuigen waren Michiel Hagenaars en Renier Donkers), overleden te Halsteren (NB) op 22 september 1868, 7 dagen oud.

X-cw Pieternella Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1841, overleden aldaar op 13 mei 1877, 36 jaar en 34 dagen oud, dochter van Cornelius Paesen (IX-ar) en Catharina Somers. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 juni 1864, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Huijgens (30 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1834 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Huijgens en Franciscus Elst), overleden op 26 maart 1909, 74 jaar en 356 dagen oud, zoon van Cornelis Huijgen en Jacoba Crusio.
(Hij is later getrouwd te Etten-Leur (NB) op 26 juli 1877, op 43-jarige leeftijd met Petronella van Poppel (40 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) in het jaar 1837, overleden te Bergen op Zoom op 25 januari 1887, 50 jaar oud. Hij is later getrouwd te Bergen op Zoom op 2 juni 1887, op 53-jarige leeftijd met Cornelia Denisse (32 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1855, dochter van Adriaan Denisse en Johanna Hoppenbrouwers.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op 16 mei 1868 (RK), volgt onder XI-gr.
 2. Pieternella Jacoba Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op 22 oktober 1871, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat E 75), overleden op 29 juli 1872, 281 dagen oud.
 3. Jacoba Catharina Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op 23 december 1872 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat E 75), overleden te Bergen op Zoom op 16 mei 1948, 75 jaar en 145 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 augustus 1903, op 30-jarige leeftijd met Hermanus Bruijs (33 jaar oud), koopman, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1870, zoon van Adrianus Bruijs en Johanna Schuurbiers.
 4. Wilhelmus Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op 8 november 1873 (RK), volgt onder XI-gs.
 5. Johannes Cornelis Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op 6 december 1875 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat E 75), overleden op 16 september 1876, 285 dagen oud.

X-cx Jacoba Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 19 mei 1851, wonende te Bergen op Zoom (Buitenpoorterij K 6), overleden te Bergen op Zoom op 31 december 1913, 62 jaar en 226 dagen oud, dochter van Cornelius Paesen (IX-ar) en Catharina Somers. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 september 1881, op 30-jarige leeftijd met Karel Johan Hübner (33 jaar oud), pruikenmaker en kapper, geboren te Bergen op Zoom op 11 februari 1848 (RK), overleden aldaar op 18 mei 1912, 64 jaar en 97 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hendrika Catharina Hübner, onderwijzeres, geboren te Bergen op Zoom op 16 juni 1882 (doopgetuigen waren Adrianus Bogers en Gaspar Benoit Biesen), wonende te Bergen op Zoom (Zuivelstraat H 22) en te Bergen op Zoom, overleden te Ginneken (NB) op 15 maart 1936, 53 jaar en 273 dagen oud.
 2. Henrietta Dimphna Jacoba Hübner, onderwijzeres, geboren te Bergen op Zoom op 6 augustus 1887 (doopgetuigen waren Gaspar Benoit Biesen en Jean Francois Bevin), wonende te Bergen op Zoom (Zuivelstraat H 22) en te Oudenbosch (NB), overleden te Bergen op Zoom op 20 september 1908, 21 jaar en 45 dagen oud.
 3. Johann Gerardus Lambertus Hübner, kapper, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1889 (doopgetuigen waren Gaspar Benoit Biesen en Jean Francois Bevin), wonende te Bergen op Zoom (Zuivelstraat H 22) en te Poeldijk. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 december 1923, op 34-jarige leeftijd met Agnes Maria van Velsen (37 jaar oud), geboren in het jaar 1886.

X-cy Marinus Cornelis Paasen, arbeider en landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 30 augustus 1853 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Keizerstraat 2), overleden te Bergen op Zoom op 19 oktober 1902, 49 jaar en 50 dagen oud, zoon van Cornelius Paesen (IX-ar) en Catharina Somers. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 mei 1887, op 33-jarige leeftijd met Maria Schuurbiers (33 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 7 september 1853 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Eekeren en Petrus Nelissen), wonende te Bergen op Zoom (Schoolstraat H 97), overleden te Bergen op Zoom op 30 juli 1923, 69 jaar en 326 dagen oud, dochter van Sebastianus Schuurbiers en Catharina de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 21 mei 1888 (RK) (doopgetuige was Johannes Sibens), volgt onder XI-gt.
 2. Adrianus Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 3 november 1889 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Sibens en Henricus Godefridus Snoek), wonende te Bergen op Zoom (Schoolstraat H 127) en te Rotterdam.
 3. Petrus Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 24 januari 1891 (RK), volgt onder XI-gu.
 4. Johanna Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 27 mei 1892 (RK), overleden aldaar op 17 december 1892, 204 dagen oud.
 5. Maria Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 19 februari 1894 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ), te Schiebroek en te Hillegersberg (ZH). Zij is getrouwd te Schiebroek op 6 maart 1916, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Johannes Ouwerling (32 jaar oud), veehandelaar, geboren te Schiebroek in het jaar 1884.
 6. Jacobus Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 4 mei 1896 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Siebens en Jacob Peels), volgt onder XI-gv.

X-cz Petrus Paasen, negociant, geboren te Bergen op Zoom op 3 augustus 1855 (RK), overleden aldaar op 9 september 1940, 85 jaar en 37 dagen oud, zoon van Cornelius Paesen (IX-ar) en Catharina Somers. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 september 1886, op 31-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Elzakker (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 11 februari 1857 (RK), overleden aldaar op 17 maart 1933, 76 jaar en 34 dagen oud, dochter van Johannes Elzakker en Anna Catharina Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Paasen, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 27 november 1886 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 27 januari 1947, 60 jaar en 61 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juli 1907, op 20-jarige leeftijd met Cornelis van Kaam (24 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 4 december 1882 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), zoon van Johannes Cornelis van Kaam en Anna Catharina Kil.
 2. Maria Catharina Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 26 oktober 1888, overleden aldaar op 7 januari 1889, 73 dagen oud.
 3. Cornelis Paasen, kachelsmid, geboren te Bergen op Zoom op 30 juni 1890 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 april 1918, op 27-jarige leeftijd met Martina Johanna Proost (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1889 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Fluwelenbroekstraat I 177), dochter van Sebastianus Proost en Francina Jaspers.
 4. Jacoba Paasen, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 17 februari 1892 (RK) (doopgetuigen waren Stoffel Hoek en Adrianus Christianus van Loon), wonende te Bergen op Zoom (Moergrebstraat B 148) en te Utrecht. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 oktober 1917, op 25-jarige leeftijd met Pieter Gerrit van Wanrooij (28 jaar oud), goudsmid, geboren te Bergen op Zoom op 5 augustus 1889 (RK), wonende te Utrecht, zoon van Pieter Elisa van Wanrooij en Johanna van Laarhoven.
 5. Catharina Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 13 december 1894, overleden aldaar op 13 augustus 1895, 243 dagen oud.
 6. Maria Paasen, geboren te Bergen op Zoom op 11 januari 1900 (RK).

X-da Anna Maria Besters, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 18 maart 1838, overleden aldaar op 28 april 1932, 94 jaar en 41 dagen oud, dochter van Adrianus Besters en Anna Maria Paassen (IX-as). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 24 augustus 1865, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Eekelen (31 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 6 februari 1834 (RK), overleden aldaar op 5 oktober 1905, begraven te Heerle (NB), 71 jaar en 241 dagen oud, zoon van Cornelius van Eekelen en Maria Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 1 november 1865 (RK), volgt onder XI-gw.
 2. Johanna van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 14 januari 1867, volgt onder XI-gx.
 3. Adriaan van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 23 september 1868 (RK), volgt onder XI-gy.
 4. Antonius van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 30 september 1870 (RK), volgt onder XI-gz.

X-db Johannes Besters, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 15 maart 1839 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 19 maart 1926, 87 jaar en 4 dagen oud, zoon van Adrianus Besters en Anna Maria Paassen (IX-as). Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 1 mei 1868, op 29-jarige leeftijd met Adriana Maria Dekkers (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1844 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 3 oktober 1923, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 september 1869, overleden te Bergen op Zoom op 14 oktober 1946, 77 jaar en 17 dagen oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 15 januari 1906, op 36-jarige leeftijd met Johanna Goossens (29 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1877, dochter van Adrianus Goossens en Isabella Jansen.
 2. Johanna Maria Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 4 december 1870, volgt onder XI-ha.
 3. Adriana Maria Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 21 november 1872, volgt onder XI-hb.
 4. Adrianus Hendrikus Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 december 1874, overleden aldaar op 12 april 1879, 4 jaar en 128 dagen oud.
 5. Johanna Cornelia Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 30 september 1876, overleden aldaar op 31 december 1876, 92 dagen oud.
 6. Maria Louisa Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 9 oktober 1877, overleden aldaar op 3 april 1879, 1 jaar en 176 dagen oud.
 7. Petrus Adrianus Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 december 1878, overleden te Ossendrecht (NB) op 29 oktober 1936, 57 jaar en 305 dagen oud. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 12 januari 1905, op 26-jarige leeftijd met Maria Francisca Bril (27 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1878, dochter van Jacobus Bril en Maria Elisabeth Bastiaensen.
 8. Hendrikus Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 januari 1880, overleden aldaar op 1 juni 1880, 126 dagen oud.
 9. Johannes Franciscus Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 april 1881.
 10. Cornelia Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 21 september 1882.
 11. Hendrikus Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 augustus 1884, overleden aldaar op 26 maart 1885, 211 dagen oud.
 12. Johannes Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 november 1885, overleden aldaar op 7 mei 1886, 183 dagen oud.
 13. Elisabeth Johanna Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 24 september 1889, overleden aldaar op 24 maart 1890, 181 dagen oud.

X-dc Cornelia Jacobs, landbouwster, geboren te Bergen op Zoom op 23 augustus 1850 (RK), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij K 24), overleden te Bergen op Zoom op 30 april 1928, 77 jaar en 251 dagen oud, dochter van Adrianus Jacobs en Dingena Raats (IX-at).

Verhuizing: 13-08-1913 ingekomen uit Halsteren.
Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 oktober 1873, op 23-jarige leeftijd met Petrus Bakx (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 29 juni 1850 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus de Graauw en Nicolaas de Kort), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij K 33), overleden te Bergen op Zoom op 17 februari 1919, 68 jaar en 233 dagen oud, zoon van Franciscus Bakx en Anna Maria Catharina Valkenburg. Uit dit huwelijk:
 1. Dijmphna Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 18 juli 1874 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Mechelen en Jan Cornelis Engels), volgt onder XI-hc.
 2. Maria Christina Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 9 november 1875 (RK) (doopgetuigen waren Johannes van Eekeren en Sebastianus Dietvorst), volgt onder XI-hd.
 3. Adriana Catharina Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 13 juni 1877 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus Dietvorst en Antonius Rombouts), volgt onder XI-he.
 4. Anna Maria Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 1 januari 1879 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Baptist van As en Jan Patiss Flipse), volgt onder XI-hf.
 5. Cornelia Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 6 maart 1880 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Vercouteren en Petrus Paulus Maria Jurgens), volgt onder XI-hg.
 6. Franciscus Adrianus Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 27 februari 1882 (RK) (doopgetuigen waren Jacob de Vos en Matthijs Verbarendse), volgt onder XI-hh.
 7. Anna Catharina Backx, geboren te Bergen op Zoom op 9 september 1883 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Bakx en Adrianus van Baal), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27) en te Halsteren (NB). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 september 1908, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Voormeulen (23 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 4 november 1884 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Willem Voormeulen en Maria Laurina van Geel.
 8. Adrianus Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 19 april 1885 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Faal en Marinus Steketee), volgt onder XI-hi.
 9. Maria Elisabeth Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1886 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Steketee en Adrianus van Baal), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 juni 1913, op 26-jarige leeftijd met Jozef Marijn Bastians (32 jaar oud), smid, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1881.
 10. Helena Johanna Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1888 (RK) (doopgetuigen waren Pieter van Dijk en Karel Wilhelmus van Dongen), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27), overleden te Bergen op Zoom op 16 februari 1899, begraven te Heerle (NB) op 18 februari 1899, 11 jaar en 11 dagen oud.
 11. Johanna Cornelia Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 21 augustus 1889 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Suijkerbuijk en Hendrik Snepvangers), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 42).
 12. Louisa Bakx, geboren te Bergen op Zoom op 7 augustus 1891 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Bastiaanse en Petrus Adrianus van Ginteren), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 42). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 15 oktober 1929, op 38-jarige leeftijd met Johannes Henrikus Klapoor (51 jaar oud), koperslager, geboren te Winschoten in het jaar 1878.

X-dd Anna Maria Kuistermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 mei 1838 (RK), dochter van Marijn Kuistermans (IX-av) en Petronilla Schijvenaars. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1862, op 23-jarige leeftijd met Willem Jansen (27 jaar oud), landbouwersknecht en arbeider, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1834, overleden te Steenbergen (de Heen) op 1 januari 1912, 77 jaar en 62 dagen oud, zoon van Adriaan Jansen en Adriana van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petronilla Jansen, geboren te Steenbergen op 19 juli 1862, volgt onder XI-hj.
 2. Petronilla Jansen, geboren te Steenbergen op 19 juni 1864, overleden op 16 mei 1938, 73 jaar en 331 dagen oud. Zij was gehuwd met A. de Weerd.
 3. Adriaan Jansen, geboren te Steenbergen op 20 mei 1866 (RK), volgt onder XI-hk.
 4. Joanna Maria Jansen, geboren te Steenbergen op 7 november 1867. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1892, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Cornelis van Oost (29 jaar oud), geboren te Sint Maartensdijk op 16 augustus 1862, zoon van Jan Johannes van Oost en Wilhelmina Hengstmengel.
 5. Marijn Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 maart 1870.
 6. Cornelis Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 februari 1872. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 31 juli 1897, op 25-jarige leeftijd met Joanna Maria Vriens (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 maart 1866, dochter van Adriaan Vriens en Elisabeth Nefs.
 7. Anna Maria Cornelia Jansen, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 20 maart 1873, verdronken aldaar op 1 februari 1953, 79 jaar en 318 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 1 juni 1900, op 27-jarige leeftijd met Christiaan Gerard Verbogt (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 maart 1870 (RK), wonende te Kralingen, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 december 1940, 70 jaar en 290 dagen oud, zoon van Jan Verbogt en Petronilla van Meel.
 8. Joanna Cornelia Jansen, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1875.
 9. Jan Jansen, geboren te Steenbergen op 1 mei 1877.
 10. Geertrui Jansen, geboren te Steenbergen op 4 juni 1878.
 11. Antonij Jansen, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1879, volgt onder XI-hl.
 12. Jan Jansen, geboren te Steenbergen op 11 december 1881.
 13. Geertrui Jansen, geboren te Steenbergen op 18 januari 1883. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1910, op 27-jarige leeftijd met Marijn Gelten (31 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 26 januari 1879, zoon van Kornelis Gelten en Joanna Beens.
 14. Jan Jansen, geboren te Steenbergen op 3 april 1885.

X-de Joanna Kuijstermans, geboren te Steenbergen op 26 maart 1842 (RK), overleden aldaar op 16 december 1905, 63 jaar en 265 dagen oud, dochter van Marijn Kuistermans (IX-av) en Petronilla Schijvenaars. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 november 1868, op 26-jarige leeftijd met Jan Broos (27 jaar oud), kleermaker, geboren te Steenbergen op 7 september 1841 (RK), zoon van Pieter Broos en Anna Maria Iriks. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Marijn Broos, geboren te Steenbergen op 6 september 1869 (RK).
 2. Pieter Broos, geboren te Steenbergen op 27 september 1871 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 mei 1899, op 27-jarige leeftijd met Geertrui Brugmans (28 jaar oud), geboren in het jaar 1871, dochter van Kornelis Brugmans en Joanna Clasina Keijenberg.
 3. Adrianus Broos, kleermaker en schoenmaker, geboren te Steenbergen op 22 november 1872 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB). Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1903, op 30-jarige leeftijd met Maria Geertruida Zomers (19 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 5 juni 1883 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), dochter van Willem Zomers en Anna Arnst.
 4. Maria Petronilla Broos, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1874 (RK), wonende te Winschoten. Zij is getrouwd te Steenbergen op 21 april 1902, op 27-jarige leeftijd met Johannes Bernardus Gunivortus Good (27 jaar oud), geboren te Winschoten in het jaar 1875, zoon van Bernardus Good en Alida Elisabetha Goorens.
 5. Anna Maria Broos, geboren te Steenbergen op 31 juli 1876 (RK).
 6. Geertui Broos, geboren te Steenbergen op 28 april 1879 (RK).
 7. Maria Broos, geboren te Steenbergen op 17 februari 1881 (RK), volgt onder XI-hm.
 8. Jan Marijn Broos, geboren te Steenbergen op 19 november 1883 (RK), volgt onder XI-hn.

X-df Antonij Kuijstermans, dienstknecht en arbeider, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1851 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 15 mei 1923, 71 jaar en 196 dagen oud, zoon van Marijn Kuistermans (IX-av) en Petronilla Schijvenaars. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 2 juni 1900, op 48-jarige leeftijd met Cornelia van Pul (35 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 27 november 1864 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Frans van Avert), wonende te Steenbergen en te Halsteren (NB), dochter van Johannes van Pul en Clara Ligtenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Kuijstermans, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1905 (RK), overleden aldaar op 7 augustus 1905, 1 dag oud.
 2. Clara Petronella Kuijstermans, geboren te Steenbergen op 10 april 1907, wonende te Halsteren (NB).

X-dg Geertrui Kuistermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1856 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 2 mei 1936, 79 jaar en 139 dagen oud, dochter van Marijn Kuistermans (IX-av) en Petronilla Schijvenaars. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 september 1892, op 35-jarige leeftijd met Petrus de Groot (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 22 augustus 1852 (RK), overleden aldaar op 25 september 1922, 70 jaar en 34 dagen oud, zoon van Johannes de Groot en Willemina van Gaans (IX-cm). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Marinus de Groot, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 13 september 1893 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 16 februari 1927, op 33-jarige leeftijd met Adriana Maria Looijen (32 jaar oud), landbouwarbeidster, geboren te Wouw (NB) op 17 augustus 1894, overleden aldaar op 10 januari 1942, 47 jaar en 146 dagen oud, dochter van Petrus Johannes Looijen en Anna Maria Catharina Verhulst.

X-dh Maria van Tilburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op 28 juni 1821, overleden aldaar op 25 februari 1901, 79 jaar en 242 dagen oud, dochter van Adriaan van Tilburg en Maria Stadhouders (IX-az). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1862, op 40-jarige leeftijd met Antonij Rens (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 13 juli 1833, overleden aldaar op 31 januari 1910, 76 jaar en 202 dagen oud, zoon van Adriaan Rens en Joanna Catharina Scheepers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Antonia Rens, geboren te Steenbergen op 23 juni 1862, overleden aldaar op 17 februari 1936, 73 jaar en 239 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1900, op 37-jarige leeftijd met Pieter van Sprundel (43 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 juni 1856, zoon van Antonij van Sprundel en Anna Cornelia de Jong.

X-di Dionisius van Tilburg, bouwknecht, geboren te Steenbergen op 23 april 1831, overleden te Dinteloord (NB) op 18 oktober 1887, 56 jaar en 178 dagen oud, zoon van Adriaan van Tilburg en Maria Stadhouders (IX-az). Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 2 mei 1857, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Wierickx (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1834, dochter van Cornelis Wierickx en Helena van MerriŽnboer. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Tilburg, geboren te Dinteloord (NB) op 22 december 1859 (RK), volgt onder XI-ho.
 2. Christiaan van Tilburg, geboren te Dinteloord (NB) op 5 maart 1868, overleden aldaar op 9 september 1868, 188 dagen oud.
 3. Anna Cornelia van Tilburg, geboren te Dinteloord (NB) op 18 juni 1870, volgt onder XI-hp.
 4. Adriana Johanna van Tilburg, geboren te Dinteloord (NB) op 29 oktober 1876, overleden aldaar op 18 november 1876, 20 dagen oud.

X-dj Joanna van Tilburg, dienstbode, geboren te Steenbergen op 9 december 1834 (RK), overleden te Roosendaal op 25 november 1915, 80 jaar en 351 dagen oud, dochter van Adriaan van Tilburg en Maria Stadhouders (IX-az). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 februari 1860, op 25-jarige leeftijd met Johannes Geleijns (36 jaar oud), timmerman, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 26 februari 1823 (RK), overleden te Roosendaal op 18 april 1888, 65 jaar en 52 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman Adriaan Geleijns, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1861 (RK), volgt onder XI-hq.
 2. Wilhemina Geleijns, geboren te Roosendaal op 26 februari 1874 (RK), overleden aldaar op 24 januari 1950, 75 jaar en 332 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 23 juli 1895, op 21-jarige leeftijd met Johannes Petrus Bosmans (19 jaar oud), dagloner, geboren te Roosendaal in het jaar 1876, zoon van Jacobus Franciscus Bosmans en Anna Maria Wilhelmina Heck.
 3. Adriana Geleijns, geboren te Roosendaal op 13 augustus 1876 (RK), volgt onder XI-hr.

X-dk Anna Cornelia van Loon, landbouwster, geboren te Steenbergen op 15 april 1834 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1916, 81 jaar en 280 dagen oud, dochter van Pieter van Loon en Cornelia Stadhouders (IX-ba). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 augustus 1860, op 26-jarige leeftijd met Pieter Bakx (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 30 november 1835 (RK), overleden aldaar op 5 maart 1913, 77 jaar en 95 dagen oud, zoon van Kornelis Bakx en Wilhelmina van Kuijck. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Bakx, geboren te Steenbergen op 6 juli 1861 (RK), overleden aldaar op 3 augustus 1861, 28 dagen oud.
 2. Pieter Bakx, landbouwer, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1862 (RK), overleden aldaar op 20 juli 1934, 71 jaar en 334 dagen oud.
 3. Kornelis Bakx, geboren te Steenbergen op 8 juni 1864 (RK), volgt onder XI-hs.
 4. Jan Bakx, geboren te Steenbergen op 11 januari 1866 (RK).
 5. Wilhelmina Bakx, herbergierster, geboren te Steenbergen op 1 april 1868 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 7 april 1934, 66 jaar en 6 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 31 oktober 1914, op 46-jarige leeftijd met Petrus Johannes Somers (24 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 2 december 1889 (doopgetuigen waren Jacobus van Simmeren en Petrus Cornelis van Loon), zoon van Antonius Somers en Antonia Meijvis (X-jp).
 6. Anna Cornelia Bakx, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1870 (RK), volgt onder XI-ht.
 7. Helena Bakx, geboren te Steenbergen op 20 september 1872 (RK), overleden aldaar op 5 maart 1944, 71 jaar en 167 dagen oud.
 8. Elisabeth Bakx, geboren te Steenbergen op 9 augustus 1875.
 9. Geertrui Bakx, geboren te Steenbergen op 9 augustus 1875, overleden aldaar op 9 augustus 1875.
 10. Adriana Bakx, geboren te Steenbergen op 7 september 1876 (RK), overleden aldaar op 7 december 1946, 70 jaar en 91 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 november 1911, op 35-jarige leeftijd met Engelbert Linders (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 2 augustus 1877, zoon van Engelbert Linders en Anna Cornelia Kriesels.

X-dl Elizabet van Loon, arbeidster, geboren te Steenbergen op 25 december 1838, overleden aldaar op 27 september 1869, 30 jaar en 276 dagen oud, dochter van Pieter van Loon en Cornelia Stadhouders (IX-ba). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 november 1863, op 24-jarige leeftijd met Jan Adriaan van Tiggelen (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 augustus 1833, overleden op 2 maart 1871, 37 jaar en 193 dagen oud, zoon van Adriaan Jacobus Laurentius van Tiggelen en Jacoba Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Tiggelen, geboren te Steenbergen op 28 augustus 1864, volgt onder XI-hu.
 2. Pieter van Tiggelen, geboren te Oud Gastel op 2 augustus 1866, overleden te Rotterdam op 5 december 1899, 33 jaar en 125 dagen oud.

X-dm Paulus van Loon, arbeider en houtzager, geboren te Steenbergen op 5 mei 1842 (RK), overleden te Roosendaal op 9 mei 1920, 78 jaar en 4 dagen oud, zoon van Pieter van Loon en Cornelia Stadhouders (IX-ba). Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1867, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Wilhelmina Rosendaal (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 21 december 1844 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Loon, geboren te Steenbergen op 25 november 1867 (RK), volgt onder XI-hv.
 2. Pieter Adriaan van Loon, geboren te Steenbergen op 12 maart 1869 (RK), overleden aldaar op 12 januari 1870, 306 dagen oud.
 3. Adriaan van Loon, geboren te Steenbergen op 5 december 1870 (RK), overleden aldaar op 10 april 1875, 4 jaar en 126 dagen oud.
 4. Cornelia Wilhelmina van Loon, geboren te Steenbergen op 15 november 1872 (RK), volgt onder XI-hw.
 5. Elizabet van Loon, geboren te Steenbergen op 6 september 1875 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 10 januari 1896, op 20-jarige leeftijd met Josephus Johannes Dikmans (25 jaar oud), leerling machinist, geboren te Zaltbommel in het jaar 1871.
 6. Cornelia van Loon, geboren te Steenbergen op 21 december 1877 (RK), volgt onder XI-hx.
 7. Petronilla van Loon, geboren te Steenbergen op 17 april 1880 (RK).
 8. Adriaan Pieter van Loon, geboren te Steenbergen op 23 juli 1882, overleden aldaar op 26 september 1882, 65 dagen oud.
 9. Pieter Jan van Loon, geboren te Steenbergen op 27 mei 1884 (RK), volgt onder XI-hy.
 10. Johannes van Loon, geboren te Steenbergen op 9 mei 1888 (RK), overleden aldaar op 17 augustus 1888, 100 dagen oud.

X-dn Pieter van Loon, arbeider, geboren te Steenbergen op 26 december 1846 (RK), overleden aldaar op 8 augustus 1911, 64 jaar en 225 dagen oud, zoon van Pieter van Loon en Cornelia Stadhouders (IX-ba). Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 juni 1877, op 30-jarige leeftijd (1) met Maria Cornelia Geers (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1847, dochter van Antonij Geers en Anna Maria Musters. Hij is getrouwd te Steenbergen op 21 november 1879, op 32-jarige leeftijd (2) met Johanna Katharina van Antwerpen (33 jaar oud), geboren te Tholen op 28 februari 1846 (RK), dochter van Pieter van Antwerpen en Adriana van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Loon, geboren te Steenbergen op 10 maart 1881 (RK).
 2. Adriaan van Loon, arbeider, geboren te Steenbergen op 18 september 1882 (RK), overleden aldaar op 14 januari 1913, 30 jaar en 118 dagen oud.
 3. Antonij van Loon, geboren te Steenbergen op 27 november 1884 (RK), volgt onder XI-hz.
 4. Adriana Cornelia van Loon, geboren te Steenbergen op 13 mei 1888 (RK), volgt onder XI-ia.

X-do Adriaan van Loon, arbeider, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1849 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1931, 81 jaar en 104 dagen oud, zoon van Pieter van Loon en Cornelia Stadhouders (IX-ba). Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 januari 1877, op 27-jarige leeftijd met Maria Margaretha Scheepers (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 13 november 1856 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1931, 74 jaar en 55 dagen oud, dochter van Johannes Joachim Scheepers en Joanna Koolen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Petronilla Cornelia van Loon, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1877 (RK), volgt onder XI-ib.
 2. Cornelia Joanna Petronilla van Loon, geboren te Steenbergen op 26 september 1878 (RK), overleden aldaar op 13 januari 1950, 71 jaar en 109 dagen oud.
 3. Carolina Elizabet van Loon, geboren te Steenbergen op 20 november 1879 (RK), volgt onder XI-ic.
 4. Elizabeth Maria van Loon, dienstbode, geboren te Steenbergen op 9 januari 1881, wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 juni 1908, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Gerardus de Koning (28 jaar oud), Kralingen, geboren te Bergen op Zoom op 20 november 1879, zoon van Jacobus de Koning en Elisabeth Johanna de Steur.
 5. Jan Pieter van Loon, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1882 (RK), overleden aldaar op 5 februari 1899, 16 jaar en 184 dagen oud.
 6. Maria van Loon, geboren te Steenbergen op 18 september 1883 (RK), overleden aldaar op 6 november 1883, 49 dagen oud.
 7. Pieter van Loon, geboren te Steenbergen op 27 maart 1885 (RK).
 8. Goverd Gerard van Loon, geboren te Steenbergen op 3 september 1886 (RK), overleden aldaar op 9 september 1886, 6 dagen oud.
 9. Philippus van Loon, geboren te Steenbergen op 12 augustus 1888 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1889, 150 dagen oud.
 10. Maria van Loon, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1889 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1891, 1 jaar en 167 dagen oud.
 11. Anna van Loon, geboren te Steenbergen op 9 december 1890 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1891, 32 dagen oud.
 12. Adrianus van Loon, geboren te Steenbergen op 19 december 1892 (RK).
 13. Gommarus van Loon, geboren te Steenbergen op 2 april 1894 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1894, 45 dagen oud.

X-dp Johannis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 december 1830, overleden te Roosendaal op 6 maart 1900, 69 jaar en 67 dagen oud, zoon van Marijnus Heijnen (IX-bb) en Antonia Tak. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 3 augustus 1862, op 31-jarige leeftijd met Cornelia van Wortel (30 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 25 september 1831, overleden aldaar op 11 maart 1891, 59 jaar en 167 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 31 januari 1863 (RK), volgt onder XI-id.
 2. Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 februari 1865 (RK), volgt onder XI-ie.

X-dq Cornelis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 april 1833, overleden aldaar op 17 maart 1880, 46 jaar en 328 dagen oud, zoon van Marijnus Heijnen (IX-bb) en Antonia Tak. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 2 mei 1864, op 31-jarige leeftijd met Geertruida Bartelen (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 25 februari 1834, overleden aldaar op 19 februari 1907, 72 jaar en 359 dagen oud, dochter van Antonij Bartelen en Maria Catharina van As. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te landboouwer op 14 maart 1867.
 2. Antonie Heijnen, geboren te landboouwer op 18 september 1869, overleden aldaar op 16 oktober 1869, 28 dagen oud.
 3. Antonius Heijnen, geboren te landboouwer op 3 april 1872. Hij is getrouwd te Klundert (NB) op 9 mei 1895, op 23-jarige leeftijd met Maria Adriana Kokke.
 4. Walterus Heijnen, arbeider, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 16 oktober 1875. Hij is getrouwd te Roosendaal op 27 mei 1907, op 31-jarige leeftijd met Adriana van Zitteren (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal op 2 januari 1877 (RK), overleden aldaar op 2 mei 1953, 76 jaar en 120 dagen oud, dochter van Henricus van Zitteren en Maria Catharina van Dorst.

X-dr Adriaan Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 juni 1836, overleden te Roosendaal op 22 september 1915, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 25 september 1915, 79 jaar en 85 dagen oud, zoon van Marijnus Heijnen (IX-bb) en Antonia Tak. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 9 september 1862, op 26-jarige leeftijd met Adriana van Meer (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1834, overleden aldaar op 8 maart 1906, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 11 mei 1863, overleden aldaar op 11 september 1946, 83 jaar en 123 dagen oud. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 28 augustus 1906, op 43-jarige leeftijd met Maria Slooters (34 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 16 juli 1872, overleden aldaar op 31 mei 1930, 57 jaar en 319 dagen oud, dochter van Jan Baptist Slooters en Petronella Traets.
 2. Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 3 januari 1865 (RK), volgt onder XI-if.
 3. Antonie Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 22 maart 1867. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 10 september 1898, op 31-jarige leeftijd met Elisabeth Bastiaanse (18 jaar oud), kantwerkster, geboren in het jaar 1880.
 4. Adriana Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 oktober 1869 (RK), overleden te Oudenbosch (NB) op 15 januari 1961, 91 jaar en 92 dagen oud. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 27 mei 1893, op 23-jarige leeftijd met Petrus van Hassel (31 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) op 28 mei 1861 (RK), wonende te Oudenbosch (NB), overleden aldaar op 23 oktober 1943, 82 jaar en 148 dagen oud, zoon van Cornelis van Hassel en Adriana Hack.
 5. Petronella Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 20 maart 1871. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 12 september 1899, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Braat (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Rucphen (NB) op 13 mei 1863, gedoopt te Zegge (NB) (RK) (doopgetuigen waren Marinnus Braat en Willemina van Loon), overleden te Roosendaal op 15 februari 1913, 49 jaar en 278 dagen oud, zoon van Willem Braat en Cornelia van Loon.
  (Hij is eerder getrouwd te Roosendaal op 20 juni 1893, op 30-jarige leeftijd met Anna Maria Luijsterburg (41 jaar oud), geboren te Roosendaal op 7 september 1851 (RK), overleden aldaar op 23 december 1898, 47 jaar en 107 dagen oud, dochter van Cornelis Luijsterburg en Adriana van Tilburg.)

X-ds Anna Cornelia Heijnen, dienstmeid, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 september 1838 (RK), overleden te Dinteloord (NB) op 9 mei 1903, 64 jaar en 222 dagen oud, dochter van Marijnus Heijnen (IX-bb) en Antonia Tak. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 12 mei 1864, op 25-jarige leeftijd met Kornelis Vriens (29 jaar oud), arbeider en herbergier, geboren te Steenbergen op 10 mei 1835 (RK), overleden te Roosendaal op 21 juli 1908, 73 jaar en 72 dagen oud, zoon van Sebastiaan Vriens en Elizabet van Akkeren. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Vriens, geboren te Dinteloord (NB) op 23 juli 1864 (RK), overleden te Roosendaal op 14 augustus 1943, 79 jaar en 22 dagen oud.
 2. Marinus Vriens, geboren te Dinteloord (NB) op 31 januari 1866 (RK), overleden aldaar op 16 september 1866, 228 dagen oud.
 3. Marinus Vriens, geboren te Dinteloord (NB) op 21 maart 1867 (RK), volgt onder XI-ig.
 4. Antonia Vriens, geboren te Dinteloord (NB) op 25 februari 1870 (RK), volgt onder XI-ih.
 5. Johanna Vriens, geboren te Dinteloord (NB) op 7 januari 1872 (RK), volgt onder XI-ii.
 6. Christiaan Vriens, geboren te Dinteloord (NB) op 26 maart 1874 (RK), volgt onder XI-ij.
 7. Antonius Vriens, geboren op 5 juni 1876 (RK), overleden te Dinteloord (NB) op 5 augustus 1876, 61 dagen oud.
 8. Johannis Vriens, brievengaarder, geboren te Dinteloord (NB) op 25 oktober 1877 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 29 januari 1958, 80 jaar en 96 dagen oud. Hij is getrouwd op 17 februari 1909, op 31-jarige leeftijd (1) met Joanna Maria Goris (30 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 22 januari 1879 (RK), overleden aldaar op 25 november 1919, 40 jaar en 307 dagen oud, dochter van Josephus Goris en Dimphena van Hoof. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 5 mei 1920, op 42-jarige leeftijd (2) met Maria Cornelia Goris (29 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 12 februari 1891, dochter van Judocus Goris en Anna Catharina de Brie.
 9. Catharina Vriens, geboren te Dinteloord (NB) op 14 februari 1880 (RK), volgt onder XI-ik.
 10. Helena Vriens, geboren te Dinteloord (NB) op 24 maart 1886 (RK), wonende te Rotterdam en te Oost en West Souburg. Zij is getrouwd te Roosendaal op 29 november 1906, op 20-jarige leeftijd met Nicolaas van Oort (23 jaar oud), leerling machinist, geboren te Rotterdam in het jaar 1883.

X-dt Arnoldus Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 8 oktober 1840, overleden aldaar op 28 april 1927, 86 jaar en 202 dagen oud, zoon van Marijnus Heijnen (IX-bb) en Antonia Tak. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 24 oktober 1864, op 24-jarige leeftijd met Francijna Maas (28 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 23 januari 1836, overleden aldaar op 6 maart 1929, 93 jaar en 42 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 30 maart 1865, overleden aldaar op 18 juli 1880, 15 jaar en 110 dagen oud.
 2. Johannis Heijnen, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 23 oktober 1868, overleden aldaar op 29 maart 1869, 157 dagen oud.

X-du Catharina Heijnen, arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 8 mei 1843 (RK), overleden te Steenbergen op 7 november 1925, 82 jaar en 183 dagen oud, dochter van Marijnus Heijnen (IX-bb) en Antonia Tak. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 19 augustus 1872, op 29-jarige leeftijd met Kornelis van Meer (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 27 februari 1843 (RK), overleden aldaar op 23 januari 1914, 70 jaar en 330 dagen oud, zoon van Kornelis van Meer en Elizabet Bartolomeeussen. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Antonia van Meer, geboren te Steenbergen op 27 juni 1873 (RK), wonende te Fijnaart en Heijningen (NB), overleden aldaar op 14 december 1935, 62 jaar en 170 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 januari 1902, op 28-jarige leeftijd met Johannis van Dorst (41 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1861, zoon van Pieter van Dorst en Maria van Kaam.
 2. Antonia van Meer, geboren te Steenbergen op 10 mei 1875 (RK), overleden te Dinteloord (NB) op 7 december 1947, 72 jaar en 211 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 31 juli 1911, op 36-jarige leeftijd met Kornelis Hendrik Lodewijk Schoutens (42 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 september 1868, zoon van Petrus Cornelis Johannes Schoutens en Maria van Booven.
 3. Petronilla Catharina van Meer, geboren te Steenbergen op 14 januari 1877 (RK), wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 28 juli 1945, 68 jaar en 195 dagen oud.
 4. Joanna van Meer, geboren te Steenbergen op 17 maart 1880 (RK), overleden aldaar op 25 november 1880, 253 dagen oud.
 5. Joanna Elizabet van Meer, geboren te Steenbergen op 15 december 1882 (RK), overleden aldaar op 30 november 1898, 15 jaar en 350 dagen oud.

X-dv Johanna Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 december 1848 (RK), overleden aldaar op 30 augustus 1901, 52 jaar en 258 dagen oud, dochter van Marijnus Heijnen (IX-bb) en Antonia Tak. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 29 juni 1870, op 21-jarige leeftijd met Maghiel van Steen (29 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 18 februari 1841 (RK), overleden aldaar op 28 december 1886, 45 jaar en 313 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Mina Catharina van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 26 oktober 1878 (RK), volgt onder XI-il.
 2. Helena van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 27 oktober 1879 (RK), overleden te Oudenbosch op 14 augustus 1962, 82 jaar en 291 dagen oud. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 30 mei 1903, op 23-jarige leeftijd met Johannes de Vugt (38 jaar oud), geboren te Hoeven (NB) in het jaar 1865, overleden te Breda op 21 februari 1942, 77 jaar oud.

X-dw Antonia Valkenburg, arbeidster, geboren te Roosendaal op 6 april 1838 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Dinteloord, overleden te Wouw (NB) op 18 oktober 1879, begraven aldaar op 21 oktober 1879, 41 jaar en 195 dagen oud, dochter van Henricus Valkenburg en Adriana Jacoba Heijnen (IX-bc). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 april 1863, op 25-jarige leeftijd met Hendrikus Sebregts (27 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 23 januari 1836 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Adriaan Sebregts en Cornelia Martelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Sebregts, geboren te Steenbergen op 7 augustus 1864 (RK), volgt onder XI-im.
 2. Adriaan Sebregts, geboren te Steenbergen op 11 november 1866 (RK), volgt onder XI-in.
 3. Anna Cornelia Sebregts, geboren te Roosendaal op 13 augustus 1869 (RK), wonende aldaar en te Etten (NB), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 maart 1957, 87 jaar en 223 dagen oud.
 4. Hendrina Cornelia Sebregts, geboren te Roosendaal op 22 september 1870 (RK), volgt onder XI-io.
 5. Elizabeth Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 21 februari 1873 (RK), volgt onder XI-ip.
 6. Johanna Sebregts, geboren te Wouw (NB) op 31 december 1875 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 17 juli 1935, 59 jaar en 198 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 oktober 1900, op 24-jarige leeftijd met Antonius van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 30 september 1870 (RK), volgt onder XI-gz.

X-dx Adriana Cornelia Valkenburg, arbeidster, geboren te Roosendaal op 15 oktober 1840 (RK), overleden te Wouw (NB) op 19 maart 1911, begraven aldaar op 22 maart 1911, 70 jaar en 155 dagen oud, dochter van Henricus Valkenburg en Adriana Jacoba Heijnen (IX-bc). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 30 oktober 1871, op 31-jarige leeftijd met Joannes Valkenburg (38 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 2 mei 1833 (RK), overleden aldaar op 5 augustus 1878, begraven aldaar op 7 augustus 1878, 45 jaar en 95 dagen oud, zoon van Marinus Valkenburg en Anna Maria Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus Valkenburg, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 24 januari 1873 (RK), overleden aldaar op 18 maart 1895, 22 jaar en 53 dagen oud.
 2. Maria Valkenburg, geboren te Wouw (NB) op 13 mei 1874 (RK), volgt onder XI-iq.
 3. Adriana Valkenburg, geboren te Wouw (NB) op 12 augustus 1875 (RK), overleden aldaar op 6 februari 1878, 2 jaar en 178 dagen oud.
 4. Marinus Valkenburg, geboren te Wouw (NB) op 1 maart 1877 (RK), overleden aldaar op 30 juni 1879, 2 jaar en 121 dagen oud.

X-dy Catharina Valkenburg, geboren te Wouw (NB) op 25 april 1851 (RK), overleden te Roosendaal op 8 januari 1904, 52 jaar en 258 dagen oud, dochter van Henricus Valkenburg en Adriana Jacoba Heijnen (IX-bc). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 1 augustus 1881, op 30-jarige leeftijd met Francis van Hal (33 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 3 maart 1848 (RK), overleden aldaar op 31 oktober 1900, 52 jaar en 242 dagen oud, zoon van Adrianus van Hal en Maria Cornelia Rampaert. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Hal, geboren te Roosendaal op 10 maart 1882 (RK), volgt onder XI-ir.
 2. Henricus van Hal, geboren te Roosendaal op 10 maart 1883 (RK), overleden aldaar op 5 december 1895, 12 jaar en 270 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia van Hal, geboren te Roosendaal op 15 augustus 1885 (RK), volgt onder XI-is.
 4. Catharina Johanna van Hal, geboren te Roosendaal op 15 januari 1889 (RK), volgt onder XI-it.
 5. Anna Cornelia van Hal, geboren te Roosendaal op 9 juni 1894 (RK), wonende te Breda. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 10 juli 1924, op 30-jarige leeftijd met Johannes Valkenburg (40 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 31 december 1883 (RK), wonende te Steenbergen, zoon van Jacobus Valkenburg en Pieternella van Ginneken.

X-dz Henricus Sebastianus Rampart, kleermaker, geboren te Bergen op Zoom op 20 januari 1833 (RK), overleden aldaar op 29 april 1891, 58 jaar en 99 dagen oud, zoon van Johannes Rampart en Joanna Smits (IX-bd). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 mei 1865, op 32-jarige leeftijd met Catharina van Loon (30 jaar oud), naaister, geboren te Bergen op Zoom op 4 februari 1835 (RK), overleden aldaar op 22 mei 1905, 70 jaar en 107 dagen oud, dochter van Cornelis van Loon en Maria Withagen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1866 (RK), volgt onder XI-iu.
 2. Johanna Cornelia Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 25 november 1867 (RK), overleden aldaar op 16 februari 1935, 67 jaar en 83 dagen oud.
 3. Cornelia Josephina Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 1 maart 1869 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1942, 72 jaar en 353 dagen oud.
 4. Franciscus Wilhelmus Gerardus Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 18 juni 1870 (RK), overleden aldaar op 27 augustus 1871, 1 jaar en 70 dagen oud.
 5. Dorothea Gerardina Wilhelmina Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 18 april 1873 (RK), overleden aldaar op 12 augustus 1873, 116 dagen oud.
 6. Dorothea Francisca Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 11 december 1874 (RK), overleden aldaar op 28 augustus 1875, 260 dagen oud.
 7. Dorothea Henrica Maria Rampart, naaister en dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1876 (RK), overleden aldaar op 3 april 1947, 70 jaar en 207 dagen oud.
 8. Maria Clasina Francisca Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 11 oktober 1877 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1878, 88 dagen oud.
 9. Franciscus Cecilia Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 19 juli 1879 (RK), overleden aldaar op 27 augustus 1879, 39 dagen oud.

X-ea Cornelis Rampart, gemeentebode, geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1843, overleden aldaar op 16 april 1937, 93 jaar en 174 dagen oud, zoon van Johannes Rampart en Joanna Smits (IX-bd). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 september 1878, op 34-jarige leeftijd met Cecilia Francisca Matthijssen (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 31 mei 1852. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Josephina Rampart, geboren te Bergen op Zoom op 5 januari 1886. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1921, op 35-jarige leeftijd met Antonius Krinkels (40 jaar oud), schoolhoofd, geboren te Bergen op Zoom op 15 november 1880 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 10 april 1954, 73 jaar en 146 dagen oud, zoon van Marijn Krinkels en Johanna Reijns.
 2. Petrus Marinus Rampart, onderwijzer Oost IndiŽ, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1887, wonende te Probolingo (Ned. Oost IndiŽ). Hij was gehuwd met Wilhelmina Theresia Christina Huffmeijer, geboren te Boxtel (NB) in het jaar 1883, wonende te Bergen op Zoom.

X-eb Johanna Maria Dingena van der Avert, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 2 september 1863 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 4 januari 1954, 90 jaar en 124 dagen oud, dochter van Franciscus van der Avert en Catharina Delwarel (IX-be). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 augustus 1891, op 27-jarige leeftijd met Sebastianus Dietvorst (50 jaar oud), winkelknecht en winkelier, geboren te Bergen op Zoom op 31 juli 1841 (RK), overleden aldaar op 5 maart 1913, 71 jaar en 217 dagen oud, zoon van Johannes Dietvorst en Petronella Talboom.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 6 mei 1869, op 27-jarige leeftijd met Maria Cornelia Krijntjes (32 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 30 mei 1836 (RK) (doopgetuigen waren Matthijs Schuurbiers en Jacobus Koolen), overleden te Bergen op Zoom op 29 maart 1890, 53 jaar en 303 dagen oud, dochter van Joannes Krijntjes en Johanna Maria Elisabeth Baks.) Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Philomena Dietvorst, geboren te Bergen op Zoom op 7 juni 1892 (RK), wonende te Zandvliet (BelgiŽ) en te Antwerpen (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 september 1921, op 29-jarige leeftijd met Marinus Alphonsius Sauter (28 jaar oud), geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1893, zoon van Cornelius Sauter en Isabella van Tilborgh.
 2. Catharina Cornelia Dietvorst, geboren te Halsteren (NB) op 23 juli 1894 (RK), wonende te Zandvliet (BelgiŽ) en te Antwerpen (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 januari 1921, op 26-jarige leeftijd met Antonius Johannes Cornelis van den Bergh (27 jaar oud), machinetekenaar, geboren te Bergen op Zoom op 25 december 1893 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Robbe en Johannes Cornelis Roedelof), wonende te Bergen op Zoom (Steenbergsestraat B 177), zoon van Adrianus Cornelis van den Bergh en Johanna Petronella Maria Adriaansen.
 3. Franciscus Leonardus Dietvorst, koopman, geboren te Bergen op Zoom op 15 januari 1896 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 november 1928, op 32-jarige leeftijd met Johanna Jacoba van Broekhoven (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1899.
 4. Josephine Antonia Lucia Dietvorst, geboren te Halsteren (NB) op 13 december 1896 (RK), wonende te Zandvliet (BelgiŽ).
 5. Leonardus Johannes Franciscus Dietvorst, geboren te Halsteren (NB) op 24 maart 1898 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 12 januari 1903, 4 jaar en 294 dagen oud.
 6. Josephus Dionisius Cornelis Dietvorst, koopman, geboren te Bergen op Zoom op 24 februari 1900 (RK).

X-ec Philomena van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 11 maart 1867 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 11 februari 1949, 81 jaar en 337 dagen oud, dochter van Franciscus van der Avert en Catharina Delwarel (IX-be). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 februari 1904, op 36-jarige leeftijd met Petrus de Nijs (34 jaar oud), schoenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1869, overleden aldaar op 29 april 1942, 72 jaar en 260 dagen oud, zoon van Antonius de Nijs en Cornelia Maas.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 18 juli 1898, op 28-jarige leeftijd met Maria Cornelia Krinkels (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1870 (RK), overleden aldaar op 15 april 1902, begraven te Heerle (NB) op 18 april 1902, 31 jaar en 246 dagen oud, dochter van Marijn Krinkels en Johanna Reijns.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Adriana de Nijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 oktober 1908, volgt onder XI-iv.

X-ed Melchior Frans van der Avert, schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 6 oktober 1876 (RK), zoon van Franciscus van der Avert en Catharina Delwarel (IX-be). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 april 1902, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Pertijs (26 jaar oud), geboren te Etten-Leur (NB) in het jaar 1876, wonende te Halsteren (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Adrianus van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 15 maart 1903.
 2. Philomena Maria van der Avert, geboren te Halsteren (NB) op 4 mei 1909, overleden te Bergen op Zoom op 9 december 1963, 54 jaar en 219 dagen oud. Zij was gehuwd met Johannes Petrus van Gaans.
 3. Johannes Quirinus van der Avert, schilder, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1911. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 juni 1939, op 28-jarige leeftijd met Geertruda Klaassen (28 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 14 november 1910 (RK), wonende te Bergen op Zoom, dochter van Hubertus Johannes Klaassen en Johanna Hertogh (XI-jv).
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 10 april 1915, op 38-jarige leeftijd (2) met Francina Havermans (33 jaar oud), dienstbode, geboren te Oud Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1882, wonende te Halsteren (NB). Uit dit huwelijk:
 1. Francina Havermans, geboren te Rotterdam op 22 december 1913.

X-ee Pieter Leendert Schetters, machinist, geboren te Halsteren (NB) op 22 oktober 1861 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 25 februari 1942, 80 jaar en 126 dagen oud, zoon van Johannes Mattheus Schetters en Antonia Delwarel (IX-bf). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 augustus 1888, op 26-jarige leeftijd (1) met Antonetta Consemulder (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 2 oktober 1863 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Melchior Niederer en Martinus Franken), wonende te Bergen op Zoom (Klaverstraat E 131), overleden te Bergen op Zoom op 4 mei 1912, 48 jaar en 215 dagen oud, dochter van Hendricus Consemulder en Johanna Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Mattheus Schetters, geboren te Bergen op Zoom op 6 mei 1889 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Stoelemat C 184), overleden te Roosendaal op 11 maart 1954, 64 jaar en 309 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 juni 1916, op 27-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina Heijmans (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 5 juni 1891, overleden te Bergen op Zoom op 9 november 1960, 69 jaar en 157 dagen oud.
 2. Hendrikus Schetters, fitter, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1891 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Geertruidaplein C 195) en te Schaesberg (Limburg). Hij is getrouwd te Tholen op 7 mei 1914, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Maria Hazen (22 jaar oud), geboren te Tholen op 13 september 1891.
 3. Petrus Cornelis Schetters, geboren te Bergen op Zoom op 12 februari 1895 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Wittoucksingel C 195). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 juni 1918, op 23-jarige leeftijd met Margaretha Maria van der Zee, geboren te Bergen op Zoom.
 4. Arnoldus Schetters, geboren te Bergen op Zoom op 3 januari 1901 (RK), overleden aldaar op 19 september 1904, 3 jaar en 260 dagen oud.
Hij is getrouwd te Steenbergen op 17 november 1913, op 52-jarige leeftijd (2) met Pieternella Johanna Maria Zomers (49 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 3 oktober 1864 (RK), wonende te Steenbergen, dochter van Petrus Zomers en Adriana Elisabeth de Kock.

X-ef Henrica Cornelia Schetters, ventster, geboren te Halsteren (NB) op 20 augustus 1863 (RK), overleden aldaar op 5 maart 1944, 80 jaar en 198 dagen oud, dochter van Johannes Mattheus Schetters en Antonia Delwarel (IX-bf). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 mei 1896, op 32-jarige leeftijd met Antonius van Eekelen (33 jaar oud), herbergier, geboren te Tholen op 10 februari 1863 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 1 juli 1934, 71 jaar en 141 dagen oud, zoon van Adrianus Hendrikus van Eekelen en Anna van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Hendrikus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 17 april 1899 (RK), volgt onder XI-iw.
 2. Johannes Matheus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 22 november 1901 (RK), volgt onder XI-ix.

X-eg Adriana Maria Catharina Schetters, geboren te Halsteren (NB) op 9 februari 1874 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 29 maart 1959, 85 jaar en 48 dagen oud, dochter van Johannes Mattheus Schetters en Antonia Delwarel (IX-bf). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 april 1902, op 28-jarige leeftijd met Aloijsius Jacobus Jan van den Bergh (29 jaar oud), broodbakker, geboren te Halsteren (NB) op 30 juli 1872 (RK) (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus van Meel), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Halsteren (NB) op 2 januari 1947, 74 jaar en 156 dagen oud, zoon van Petrus Johannes van den Bergh en Petronella Goossens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Antonius van den Bergh, hoofdopzichter, geboren te Halsteren (NB) op 11 februari 1903 (RK), verdronken aldaar op 1 februari 1953, 49 jaar en 356 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 9 augustus 1928, op 25-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Maria Jonkers (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 18 september 1902.
 2. Petrus Cornelis Jacobus van den Bergh, geboren te Halsteren (NB) op 19 november 1905 (RK). Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 4 september 1932, op 26-jarige leeftijd met Maria Geertruida IJzermans (26 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1906, dochter van Cornelis IJzermans en Johanna Embregts.
 3. Alphonsus Hendrikus van den Bergh, geboren te Halsteren (NB) op 4 juni 1907 (RK), volgt onder XI-iy.
 4. Petronella Antonia Maria van den Bergh, geboren te Halsteren (NB) op 26 december 1908 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 mei 1920, 11 jaar en 154 dagen oud.
 5. Jacobus van den Bergh, geboren te Rijsbergen (NB) in het jaar 1916. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 22 april 1941, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Elling (22 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1919.

X-eh Kornelis Verbeek, landbouwersknecht, geboren te Steenbergen op 12 april 1852 (RK), wonende te Buiksloot (NH), overleden te Roosendaal op 1 september 1915, 63 jaar en 142 dagen oud, zoon van Laurens Verbeek (IX-bg) en Petronilla van der Vliet. Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1875, op 23-jarige leeftijd met Adriana Werts (36 jaar oud), dienstbode, geboren te Hoeven (NB) op 6 december 1838 (RK), overleden te Steenbergen op 10 januari 1910, 71 jaar en 35 dagen oud.

Adriana Werts vermelding in notarieel archief op donderdag 16 augustus 1877 Steenbergen. Inhoud akte : veiling op verzoek van A. Adriana Heijmans, weduwe van Petrus Werts te Hoeven, B. 1. Melchior Werts te Hoeven, voor zich en als gemachtigde van Johannes Werts, 2. Johannes Oomen te Hoeven, gehuwd met Johanna Werts en 3. Cornelis Verbeek te Steenbergen, gehuwd met Adriana Werts, van een huis, erf en tuin te Hoeven, sectie B nrs. 803 en 238 groot 3.81 are, ingezet op fl. 670,- (voor finale toewijzing d.d. 30 augustus, zie akte 172)
Adriana Werts vermelding in notarieel archief op maandag 12 november 1877 Hoeven. Inhoud akte : royement door Cornelis Verbeek te Steenbergen van een inschrijving, genomen ten hypotheekkantore te Breda op 20 mei 1873, deel 153 nr. 123, ten behoeve van Adriana Werts en ten laste van Pieter Werts te Hoeven.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Laurentius Verbeek, geboren te Roosendaal op 31 oktober 1875 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 mei 1918, op 42-jarige leeftijd met Wilhelmina Bakx (44 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 januari 1874 (RK), dochter van Adriaan Bakx en Petronilla Willigers.
 2. Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op 1 december 1876 (RK), overleden aldaar op 6 december 1876, 5 dagen oud.
 3. Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op 15 november 1877 (RK), volgt onder XI-iz.
 4. Anna Catharina Verbeek, geboren te Steenbergen op 18 januari 1879 (RK), wonende te Princenhage.
 5. Jan Verbeek, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1882 (RK), wonende te Amsterdam.

X-ei Jan Loos, landbouwer, geboren te Steenbergen op 27 maart 1837 (RK), overleden aldaar op 15 januari 1915, 77 jaar en 294 dagen oud, zoon van Antonij Loos en Anna Cornelia Verbeek (IX-bh). Hij is getrouwd te Etten-Leur (NB) op 30 november 1871, op 34-jarige leeftijd met Petronilla Kerstens (30 jaar oud), landbouwster, geboren te Etten-Leur (NB) op 7 april 1841 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 21 januari 1917, 75 jaar en 289 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij Jan Loos, landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 11 februari 1873 (RK), overleden te Roosendaal op 16 februari 1946, begraven te Kruisland (NB) op 19 februari 1946, 73 jaar en 5 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1895, op 22-jarige leeftijd met Petronilla Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 22 november 1875 (RK), volgt onder XI-ci.
 2. Cornelia Agatha Loos, geboren te Steenbergen op 22 maart 1874 (RK), wonende te Fijnaart (NB), overleden te Wouw (NB) op 1 november 1952, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 4 november 1952, 78 jaar en 224 dagen oud. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 3 juni 1919, op 45-jarige leeftijd met Petrus Andreas Voeten (41 jaar oud), rentenier, geboren te Roosendaal op 4 februari 1878, overleden te Vught op 25 juli 1946, 68 jaar en 171 dagen oud, zoon van Johannes Voeten en Maria Victoria van Eekelen.
 3. Petronilla Adriana Loos, geboren te Steenbergen op 23 mei 1875 (RK), wonende te Fijnaart (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 augustus 1917, op 42-jarige leeftijd met Lucas Wulhelmus Petrus Stoop (47 jaar oud), geboren te Fijnaart (NB) in het jaar 1870.
 4. Arnold Adriaan Loos, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1877 (RK), volgt onder XI-ja.
 5. Agatha Maria Petronilla Loos, geboren te Steenbergen op 24 mei 1882 (RK), wonende te Zevenbergen (NB). Zij was gehuwd met Leendert Jan Jacobus de Wit, landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1874.
 6. Andries Antonij Jan Loos, geboren te Kruisland (NB) op 28 augustus 1884 (RK), wonende aldaar, overleden te Vught op 18 juli 1892, 7 jaar en 325 dagen oud.

X-ej Anna Cornelia Loos, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1853 (RK), overleden te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 16 mei 1939, 85 jaar en 286 dagen oud, dochter van Antonij Loos en Anna Cornelia Verbeek (IX-bh). Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 november 1876, op 23-jarige leeftijd met Godefridus Petrus Bus (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 juni 1834, overleden aldaar op 24 april 1926, 91 jaar en 313 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Florentius Bus, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 21 oktober 1877.
 2. Cornelia Johanna Bus, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 16 augustus 1879, overleden te Dinteloord (NB) op 18 juni 1921, 41 jaar en 306 dagen oud. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 3 augustus 1909, op 29-jarige leeftijd met Pieter Thomas Adriaan de Wit.
 3. Jacoba Petronella Bus, geboren te Gastel (NB) op 11 november 1881 (RK), volgt onder XI-jb.
 4. Antonius Martinus Bus, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 22 maart 1883.

X-ek Kornelis Loos, tapper en landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 21 november 1859 (RK), overleden aldaar op 5 mei 1927, 67 jaar en 165 dagen oud, zoon van Antonij Loos en Anna Cornelia Verbeek (IX-bh). Hij is getrouwd te Roosendaal op 18 mei 1892, op 32-jarige leeftijd met Adriana Voeten (24 jaar oud), geboren te Roosendaal op 20 april 1868, wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 9 april 1947, 78 jaar en 354 dagen oud, dochter van Wilhelmus Voeten en Hendrika van Steen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Johannes Wilhelmus Loos, landbouwer, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1893 (RK), wonende te Ginneken en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 11 juli 1960, 66 jaar en 324 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1919, op 26-jarige leeftijd met Anna Cornelis Dijmphna Huijsmans, geboren te Kruisland op 10 maart 1896 (RK), volgt onder XI-cf.
 2. Cornelia Johanna Hendrika Loos, geboren te Kruisland op 7 november 1894, overleden te Roosendaal (St. Franciscusziekenhuis) op 12 maart 1984, 89 jaar en 126 dagen oud.
 3. Wilhelmus Godefridua Andreas Loos, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1896.
 4. Catharina Huberdina Maria Loos, religeuse en kloosterzuster, geboren te Steenbergen op 16 september 1897 (RK), wonende te Rotterdam en te Breda.
 5. Petronella Cornelia Jacoba Loos, religieuse, geboren te Steenbergen op 23 juli 1903.

X-el Petronilla Somers, arbeidster, geboren te Steenbergen op 21 december 1849 (RK), overleden aldaar op 2 maart 1923, 73 jaar en 71 dagen oud, dochter van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek (IX-bi). Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 augustus 1883, op 33-jarige leeftijd met Hendrik de Blaaij (33 jaar oud), arbeider en tapper, geboren te Steenbergen op 17 mei 1850 (RK), overleden aldaar op 12 mei 1915, 64 jaar en 360 dagen oud, zoon van Christiaan de Blaaij en Jacoba Maria van der Ouderaa. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Adriaan de Blaaij, geboren te Steenbergen op 19 mei 1884 (RK), overleden aldaar op 1 mei 1887, 2 jaar en 347 dagen oud.
 2. Petronilla de Blaaij, geboren te Steenbergen op 12 december 1886 (RK).
 3. Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 16 april 1890 (RK), volgt onder XI-jc.
 4. Christianus de Blaaij, geboren te Steenbergen op 18 mei 1891 (RK), overleden aldaar op 7 april 1892, 325 dagen oud.

X-em Pieter Jan Somers, wagenmaker, geboren te Steenbergen op 3 september 1851 (RK), overleden te Roosendaal op 20 januari 1931, 79 jaar en 139 dagen oud, zoon van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek (IX-bi).

Pieter Jan Somers vermelding in notarieel archief op vrijdag 24 januari 1896 Roosendaal. Inhoud akte : inventaris van de gemeenschap, bestaan hebbende tussen Pieter Jan Somers te Roosendaal en wijlen Adriana Cornelia Kerstens, ten verzoeke van Somers voornoemd voor zich en als vader-voogd over Maria Petronella Adriana Somers.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 17 januari 1883, op 31-jarige leeftijd (1) met Adriana Cornelia Kerstens (38 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal op 4 april 1844 (RK), overleden aldaar op 1 december 1895, 51 jaar en 241 dagen oud, dochter van Petrus Kerstens en Maria Godschalk.
(Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op 11 mei 1881, op 37-jarige leeftijd met Marijnus van Rijen (38 jaar oud), wagenmaker, geboren te Rucphen (NB) op 27 februari 1843 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Rijen en Adriana Mies), overleden op 9 september 1881, 38 jaar en 194 dagen oud.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Petronella Adriana Somers, geboren te Roosendaal op 24 november 1884, overleden aldaar op 3 juli 1896, 11 jaar en 222 dagen oud.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 6 oktober 1896, op 45-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Schepers (38 jaar oud), dienstmeid, geboren te Roosendaal op 12 februari 1858, overleden te Vught op 15 september 1947, 89 jaar en 215 dagen oud, dochter van Jacobus Schepers en Johanna Nelemans. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Somers, naaister, geboren te Roosendaal op 17 september 1893. Zij is getrouwd te Roosendaal op 1 oktober 1912, op 19-jarige leeftijd met Josephus van Limbergen (30 jaar oud), barbier, geboren te Borgerhout (BelgiŽ) in het jaar 1882.
 2. Adrianus Jacobus Somers, wagenmaker, geboren te Roosendaal op 21 augustus 1897. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 21 oktober 1930, op 33-jarige leeftijd met Johanna Helena Brouwers (26 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1904.
 3. Jacobus Franciscus Somers, geboren te Roosendaal op 4 oktober 1898 (RK), volgt onder XI-jd.
 4. Cornelis Johannes Somers, carosseriemaker, geboren te Roosendaal op 11 juni 1900, overleden aldaar op 24 april 1934, 33 jaar en 317 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 26 november 1929, op 29-jarige leeftijd met Wilhelmina Petronella Maria Uijtdehage (28 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1901, dochter van Johannes Adrianus Uijtdehage en Wilhelmina Petronella van der Muren.
 5. Petrus Ludovicus Johannes Somers, uitvoerder van bouwwerken en carrosseriefabrikant, geboren te Roosendaal op 4 maart 1903, overleden aldaar op 29 maart 1953, 50 jaar en 25 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 12 mei 1936, op 33-jarige leeftijd met Johanna Adriana de Bruijn (29 jaar oud), geboren te Roosendaal op 24 februari 1907 (RK), overleden aldaar op 9 juni 1968, begraven aldaar, 61 jaar en 106 dagen oud, dochter van Jan de Bruijn en Anna Maria Maas.

X-en Kornelis Somers, timmerman, geboren te Steenbergen op 22 juli 1853 (RK), overleden aldaar op 21 januari 1924, 70 jaar en 183 dagen oud, zoon van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek (IX-bi). Hij is getrouwd te Steenbergen op 10 februari 1882, op 28-jarige leeftijd (1) met Petronilla Broos (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 november 1852 (RK), overleden aldaar op 7 augustus 1888, 35 jaar en 272 dagen oud, dochter van Adriaan Broos en Anna Maria Mangelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Somers, geboren te Steenbergen op 26 juli 1882 (RK), volgt onder XI-je.
 2. Adriaan Somers, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1884 (RK).
 3. Petronella Somers, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1885 (RK).
 4. Petronella Somers, geboren te Steenbergen op 3 november 1886 (RK).
Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 juli 1889, op 35-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Machielsen (38 jaar oud), dienstbdoe, geboren te Wouw (NB) op 19 december 1850 (RK), dochter van Cornelis Machielsen en Dijmphna Schillemans. Uit dit huwelijk:
 1. Dingena Somers, geboren te Steenbergen op 7 juli 1890 (RK), overleden aldaar op 10 juli 1890, 3 dagen oud.

X-eo Anna Cornelia Somers, landbouwster, geboren te Steenbergen op 20 november 1855 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 21 juli 1938, 82 jaar en 243 dagen oud, dochter van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek (IX-bi). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1898, op 42-jarige leeftijd met Lodewijk Jan de Blaaij (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 12 januari 1866 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 6 augustus 1946, 80 jaar en 206 dagen oud, zoon van Pieter de Blaaij en Adriana Cornelia Heijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Adrianus de Blaaij, landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 18 mei 1899 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel), overleden te Lepelstraat (NB) op 25 december 1975, 76 jaar en 221 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 3 oktober 1928, op 29-jarige leeftijd met Dimphna Adriana Johanna Maria Bogers (24 jaar oud), geboren te Lepelstraat (NB) op 9 oktober 1903, overleden aldaar op 25 juni 1990, 86 jaar en 259 dagen oud.
 2. Adrianus Hendrikus de Blaaij, geboren te Halsteren (NB) op 23 januari 1901 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel), overleden te Halsteren (NB) op 29 juli 1901, 187 dagen oud.

X-ep Dimphna Somers, geboren te Steenbergen op 29 juni 1862 (RK), overleden te Wouw (NB) op 16 mei 1928, 65 jaar en 322 dagen oud, dochter van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek (IX-bi). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 januari 1901, op 38-jarige leeftijd met Bernardus Hendricus Lebeau (40 jaar oud), broodbakker, geboren te Wouw (NB) op 19 augustus 1860, overleden aldaar op 2 maart 1929, 68 jaar en 195 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Adrianus Lebeau, geboren te Wouw (NB) op 23 juli 1901, overleden aldaar op 5 december 1901, 135 dagen oud.
 2. Adrianus Franciscus Lebeau, grondwerker en bierbottelaar, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1905, overleden aldaar op 25 januari 1953, 48 jaar oud. Hij is getrouwd te Wouw op 22 mei 1924, op 19-jarige leeftijd met Adriana Maria van Kaam (16 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 19 april 1908 (RK), overleden aldaar op 21 februari 1946, 37 jaar en 308 dagen oud, dochter van Jacobus van Kaam en Cornelia Theuns.

X-eq Kornelis Voorheijen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 30 september 1856 (RK), overleden aldaar op 28 december 1935, 79 jaar en 89 dagen oud, zoon van Adriaan Voorheijen (IX-bk) en Elisabeth Heestermans. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 17 mei 1884, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Oers (20 jaar oud), geboren te Gastel op 20 september 1863 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 20 augustus 1937, 73 jaar en 334 dagen oud, dochter van Willem van Oers en Cornelia Stevens. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Voorheijen, geboren te Steenbergen op 28 juni 1885 (RK), volgt onder XI-jf.
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 20 april 1887 (RK), volgt onder XI-jg.
 3. Adriaan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 6 februari 1889 (RK), volgt onder XI-jh.
 4. Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1890 (RK), volgt onder XI-ji.
 5. Antonius Voorheijen, fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen op 27 januari 1894 (RK), overleden aldaar op 26 januari 1960, 65 jaar en 364 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 6 april 1928, op 34-jarige leeftijd met Johanna van Zundert (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1900.
 6. Elisabeth Voorheijen, geboren te Steenbergen op 29 september 1896 (RK), volgt onder XI-jj.

X-er Dorothea Voorheijen, dienstbode, geboren te Steenbergen op 7 januari 1858 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 23 juni 1914, 56 jaar en 167 dagen oud, dochter van Adriaan Voorheijen (IX-bk) en Elisabeth Heestermans.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Elizabet Voorheijen, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1884 (RK).
 2. Matthijs Voorheijen, geboren te Leiden op 7 juni 1887 (RK), overleden aldaar op 2 juli 1887, 25 dagen oud.
Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 1 mei 1889, op 31-jarige leeftijd (2) met Adriaan Marinus Buijs (31 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 11 februari 1858 (RK), wonende te Rucphen (NB), te Spaarndam (NH) en te Haarlemmerliede, overleden te Roosendaal op 16 december 1943, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 20 december 1943, 85 jaar en 308 dagen oud, zoon van Jacobus Buijs en Johanna Goorden. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Buijs, geboren te Roosendaal op 6 januari 1890 (RK), overleden aldaar op 3 juli 1890, 178 dagen oud.
 2. Petrus Jacobus Buijs, geboren te Roosendaal op 17 augustus 1891 (RK).
 3. Elisabeth Buijs, geboren te Roosendaal op 4 december 1892 (RK), overleden aldaar op 16 september 1893, 286 dagen oud.
 4. Franciscus Buijs, geboren te Roosendaal op 9 september 1894 (RK), volgt onder XI-jk.
 5. Adriana Antonia Buijs, geboren te Roosendaal op 18 juni 1896 (RK), overleden aldaar op 16 juni 1897, 363 dagen oud.

X-es Petronilla Voorheijen, geboren te Steenbergen op 13 december 1859 (RK), overleden te Wouw (NB) op 11 juni 1937, begraven aldaar op 14 juni 1937, 77 jaar en 180 dagen oud, dochter van Adriaan Voorheijen (IX-bk) en Elisabeth Heestermans. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 oktober 1881, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Mangelaars (23 jaar oud), landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 26 mei 1858 (RK), overleden aldaar op 11 januari 1927, begraven aldaar op 14 januari 1927, 68 jaar en 230 dagen oud, zoon van Jacobus Mangelaars en Antonetta Mens (IX-dm). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Antonetta Mangelaars, geboren te Wouw (NB) op 8 mei 1883 (RK), volgt onder XI-jl.
 2. Cornelis Johannes Mangelaars, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 8 januari 1887 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 19 augustus 1962, 75 jaar en 223 dagen oud.
 3. Elisabeth Mangelaars, geboren te Wouw (NB) op 28 juli 1889 (RK), wonende te Roosendaal en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 5 juli 1966, 76 jaar en 342 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 maart 1913, op 23-jarige leeftijd met Martinus van Dorst (24 jaar oud), landbouwarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1888 (RK), begraven te Wouw (NB) op 13 april 1963, 74 jaar en 333 dagen oud, zoon van Adrianus van Dorst en Johanna van Oers.
 4. Johannes Jacobus Mangelaars, geboren te Wouw (NB) op 6 september 1897 (RK), volgt onder XI-jm.

X-et Adriana Voorheijen, geboren te Steenbergen op 3 november 1863 (RK), dochter van Adriaan Voorheijen (IX-bk) en Elisabeth Heestermans.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Elizabeth Voorheijen, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1884 (RK), wonende te Roosendaal.

X-eu Jan Voorheijen, fabrieksarbeider en spoorwegarbeider, geboren te Steenbergen op 30 april 1880 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 16 september 1954, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 20 september 1954, 74 jaar en 139 dagen oud, zoon van Adriaan Voorheijen (IX-bk) en Wilhelmina Wuijts. Hij is getrouwd te Roosendaal op 7 augustus 1903, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmina Willemse (21 jaar oud), geboren te Roosendaal op 4 augustus 1882 (RK), begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 27 januari 1972, 89 jaar en 176 dagen oud, dochter van Petrus Willemse en Petronella Suijkerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Voorheijen, geboren te Roosendaal op 1 februari 1903 (RK), volgt onder XI-jn.
 2. Adrianus Johannes Wilhelmus Voorheijen, arbeider, geboren te Roosendaal op 2 februari 1905 (RK).
 3. Petrus Antonius Wilhelmus Voorheijen, geboren te Roosendaal op 22 december 1906 (RK).
 4. Wilhelmina Helena Petronella Voorheijen, geboren te Leiden op 28 september 1908 (RK), overleden te Roosendaal op 29 maart 1910, 1 jaar en 182 dagen oud.
 5. Wilhelmus Jacobus Antonius Voorheijen, smid-bankwerker, geboren te Roosendaal op 26 december 1910 (RK), overleden aldaar op 14 juni 1962, 51 jaar en 170 dagen oud. Hij was gehuwd met Maria Franken.
 6. Helena Wilhelmina Petronella Voorheijen, geboren te Roosendaal op 19 oktober 1912 (RK), overleden aldaar op 27 februari 2002, 89 jaar en 131 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 10 juli 1934, op 21-jarige leeftijd met Matheus Jacobus Franken (25 jaar oud), rijwielhersteller, geboren te Roosendaal op 3 augustus 1908, overleden aldaar op 11 september 1977, begraven te Dijmphna Potters op 14 september 1977, 69 jaar en 39 dagen oud.
 7. Johannes Jacobus Voorheijen, geboren te Roosendaal (Kalsdonk) op 19 november 1914.
 8. Jacobus Cornelis Louisa Voorheijen, timmerman, geboren te Roosendaal op 31 juli 1919 (RK). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 17 juni 1942, op 22-jarige leeftijd met Adriana Dimphna Krens, geboren te Wouw (NB).

X-ev Pieter Voorheijen, emballeur en pakhuisknecht, geboren te Steenbergen op 24 november 1884 (RK), zoon van Adriaan Voorheijen (IX-bk) en Wilhelmina Wuijts. Hij is getrouwd te Roosendaal op 19 augustus 1924, op 39-jarige leeftijd met Johanna Petronella Ossenblok (29 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1895 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Voorheijen, geboren te Roosendaal op 26 mei 1922 (RK).

X-ew Antonij Voorheijen, fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen op 7 december 1888 (RK), wonende te Roosendaal, te Sittard en te Rotterdam, overleden te Roosendaal op 19 september 1962, 73 jaar en 286 dagen oud, zoon van Adriaan Voorheijen (IX-bk) en Wilhelmina Wuijts. Hij is getrouwd te Roosendaal op 1 april 1913, op 24-jarige leeftijd met Maria Bogers (21 jaar oud), fabrieksarbeidster, geboren te Rucphen (NB) op 2 januari 1892 (RK), wonende te Rotterdam. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Voorheijen, geboren te Roosendaal op 28 augustus 1913 (RK), wonende te Rotterdam.
 2. Elisabeth Voorheijen, geboren te Roosendaal op 19 april 1915 (RK), wonende te Rotterdam.

X-ex Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 12 mei 1875 (RK), dochter van Kornelis Voorheijen (IX-bl) en Anna Cornelia Huijsmans. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 juni 1897, op 22-jarige leeftijd met Kornelis van Broekhoven (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 17 augustus 1862 (RK), overleden aldaar op 3 september 1921, 59 jaar en 17 dagen oud, zoon van Adriaan van Broekhoven en Elizabeth Nieuwlaat. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Broekhoven, geboren te Steenbergen op 14 maart 1898 (RK).
 2. Anna Cornelia van Broekhoven, geboren te Steenbergen op 22 mei 1899 (RK), volgt onder XI-jo.
 3. Elisabeth Adriana van Broekhoven, geboren te Steenbergen op 14 mei 1900 (RK), overleden aldaar op 19 juni 1939, 39 jaar en 36 dagen oud.
 4. Cornelis Marinus van Broekhoven, geboren te Steenbergen op 9 april 1906 (RK), volgt onder XI-jp.
 5. Johannes van Broekhoven, geboren te Steenbergen op 19 mei 1910 (RK).

X-ey Cornelis Nelen, arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ) op 15 juni 1830 (RK), zoon van Gerardus Nelen en Petronella Nelen (IX-bm). Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 23 mei 1865, op 34-jarige leeftijd met Adriana van Loon (35 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 3 april 1830 (RK), overleden te Nispen (NB) op 16 augustus 1893, 63 jaar en 135 dagen oud, dochter van Leonardus van Loon en Cornelia Bastiaensen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Cornelia Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 9 maart 1866.
 2. Anna Cornelia Nelen, geboren te Rucphen (NB) op 5 juni 1867 (doopgetuigen waren Petrus Smits en Anna Cornelia Nelen). Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 7 februari 1895, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Arnouts (28 jaar oud), geboren te Zundert (NB) in het jaar 1867.
 3. Josephus Franciscus Nelen, geboren te Rucphen (NB) op 5 november 1869, volgt onder XI-jq.
 4. Johannes Gerardus Nelen, geboren te Rucphen (NB) op 30 april 1872.
 5. Franciscus Antonius Nelen, geboren te Rucphen (NB) op 3 juni 1875, overleden aldaar op 26 juni 1875, 23 dagen oud.

X-ez Adriana Maria Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 12 november 1832 (RK), overleden te Roosendaal op 19 januari 1914, 81 jaar en 68 dagen oud, dochter van Gerardus Nelen en Petronella Nelen (IX-bm). Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 10 februari 1865, op 32-jarige leeftijd met Johannes Jacobs (34 jaar oud), vleeshouwer, slachter en koopman, geboren te Roosendaal op 14 januari 1831 (RK), overleden aldaar op 20 april 1916, 85 jaar en 97 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Petronella Jacobs, geboren te Roosendaal op 4 november 1866 (RK), volgt onder XI-jr.
 2. Johanna Jacobs, geboren te Roosendaal op 5 juni 1868 (RK).
 3. Anna Maria Catharina Jacobs, geboren te Roosendaal op 23 mei 1870, overleden aldaar op 12 juni 1886, 16 jaar en 20 dagen oud.
 4. Adrianus Franciscus Jacobs, geboren te Roosendaal op 11 augustus 1873 (RK), volgt onder XI-js.
 5. Anna Maria Jacobs, geboren te Roosendaal op 3 juli 1876 (RK), volgt onder XI-jt.
 6. Lucia Johanna Jacobs, geboren te Roosendaal op 8 februari 1878 (RK), volgt onder XI-ju.

X-fa Jacoba Dekkers, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 10 februari 1842 (RK), overleden aldaar op 16 augustus 1893, begraven aldaar op 19 augustus 1893, 51 jaar en 187 dagen oud, dochter van Adriaan Deckers en Geertruida van Berkom (IX-bn). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 6 oktober 1868, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Hertogh (26 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 12 augustus 1842 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 22 januari 1931, 88 jaar en 163 dagen oud, zoon van Kornelis Hertogh en Maria Cornelia van der Logt. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Hertogh, geboren te Wouw (NB) op 10 november 1868 (RK), overleden aldaar op 16 april 1879, begraven aldaar op 19 april 1879, 10 jaar en 157 dagen oud.
 2. Johanna Hertogh, geboren te Wouw (NB) op 25 december 1870 (RK), volgt onder XI-jv.
 3. Adrianus Hertogh, geboren te Wouw (NB) op 6 augustus 1875 (RK), overleden aldaar op 4 oktober 1875, begraven aldaar op 6 oktober 1875, 59 dagen oud.
 4. Petronella Hertogh, geboren te Wouw (NB) op 14 juni 1879 (RK), volgt onder XI-jw.
 5. Geertruida Hertogh, geboren te Wouw (NB) op 18 oktober 1883 (RK), volgt onder XI-jx.

X-fb Maria Theresia Smits, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 maart 1829, overleden aldaar op 26 juli 1910, 81 jaar en 147 dagen oud, dochter van Wilhelmus Smits en Maria Elisabeth Bogers (IX-bo). Zij is getrouwd te Woensdrecht op 28 mei 1851, op 22-jarige leeftijd (1) met Johannes Baptist van Ginderen (25 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 14 september 1825 (doopgetuigen waren Adrianus Luijsterborgh en Adrianus van Agtmaal), overleden te Veere (Zeeland) op 2 juni 1870, 44 jaar en 261 dagen oud, zoon van Josephus van Ginderen en Anna Cornelia Wesenbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Ginderen, geboren te Woensdrecht (NB) op 26 juni 1851 (doopgetuigen waren Josephus Barendse en Cornelis Leenaarts), volgt onder XI-jy.
 2. Petronella van Ginderen, geboren te Woensdrecht (NB) op 31 december 1852 (doopgetuigen waren Adrianus Luijkx en Jacobus Theodorus Soffers), volgt onder XI-jz.
Zij is getrouwd te Woensdrecht op 26 februari 1879, op 49-jarige leeftijd (2) met Petrus Musters (45 jaar oud), metselaar, geboren te Woensdrecht in het jaar 1834.

X-fc Joannes Baptista Meeusen, dagloner, geboren te Essen (BelgiŽ) op 11 oktober 1827, overleden aldaar op 17 april 1893, 65 jaar en 188 dagen oud, zoon van Adrianus Meeusen en Petronella van Broeckhoven (IX-bp). Hij is getrouwd te Rucphen (NB) op 28 april 1861, op 33-jarige leeftijd met Antonia Jongeneelen (32 jaar oud), dienstmeid, geboren te Rucphen (NB) op 8 juli 1828, gedoopt te Roosendaal op 9 juli 1828, overleden te Essen (BelgiŽ) op 7 februari 1904, 75 jaar en 214 dagen oud, dochter van Johannes Jongeneelen en Petronella Renkels. Uit dit huwelijk:

 1. Viktor Adrianus Meeusen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 25 januari 1862, volgt onder XI-ka.
 2. Aloisius Meeusen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 9 juni 1865. Hij was gehuwd met Adriana van Dorst.
 3. Petrus Josephus Meeusen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 27 maart 1867 (RK), volgt onder XI-kb.

X-fd Adriana Cornelia Mangelaars, dienstmeid, arbeidster en landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1820 (RK), overleden te Roosendaal op 13 december 1858, 38 jaar en 302 dagen oud, dochter van Adriaan Mangelaars en Anna Cornelia van Dorst (IX-br). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 augustus 1841, op 21-jarige leeftijd met Johannes Baptista Pijnen (35 jaar oud), bouwmansknecht, geboren te Wouw (Oostelaar) op 11 oktober 1805, gedoopt te Wouw (NB) op 11 oktober 1805 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus van Overvelt en Petronella van den Berg), overleden te Wouw (NB) op 16 november 1873, begraven aldaar op 19 november 1873, 68 jaar en 36 dagen oud, zoon van Petrus Peijnen en Maria van Overvelt. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Pijnen, geboren te Roosendaal op 18 oktober 1841 (RK), overleden aldaar op 12 januari 1850, 8 jaar en 86 dagen oud.
 2. Maria Peijnen, geboren te Wouw (NB) op 21 november 1843 (RK), volgt onder XI-kc.
 3. Adriana Cornelia Pijnen, geboren te Wouw (NB) op 13 februari 1845 (RK), overleden te Roosendaal op 17 mei 1851, 6 jaar en 93 dagen oud.
 4. Adrianus Pijnen, landbouwersknecht, geboren te Roosendaal op 4 december 1847. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 17 mei 1872, op 24-jarige leeftijd met Maria Catharina van Ostaaij (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1850, dochter van Christianus van Ostaaij en Anna Catharina Meesters.
 5. Adriana Pijnen, geboren te Roosendaal op 30 maart 1851 (RK), jong overleden aldaar op 30 april 1851, 31 dagen oud.
 6. Cornelia Pijnen, winkelierster, geboren te Roosendaal op 18 februari 1853 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1931, begraven aldaar op 16 februari 1931, 77 jaar en 360 dagen oud.
  Cornelia Pijnen vermelding in notarieel archief op dinsdag 28 juli 1903 Roosendaal. Inhoud akte : hypothecaire obligatie groot fl. 1.000,- door Franciscus Antonius Aarts te Roosendaal, en ten behoeve van Cornelia Pijnen aldaar, weduwe van Arnoldus Dekkers.
  Cornelia Pijnen vermelding in notarieel archief op donderdag 15 juni 1899 Roosendaal. Inhoud akte : ophef door Cornelia Pijnen te Roosendaal, weduwe van Arnoldus Cornelis Dekkers, van een hypothecaire inschrijving genomen ten laste van Hendrik Cornelis Steendijk te Roosendaal.
  Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 6 mei 1879, op 26-jarige leeftijd met Arnoldus Cornelis Dekkers (32 jaar oud), spoorwegarbeider, geboren te Roosendaal op 15 januari 1847, overleden aldaar op 11 augustus 1898, 51 jaar en 208 dagen oud, zoon van Jacobus Dekkers en Petronella van Gastel.
 7. Antonetta Pijnen, geboren te Roosendaal op 3 februari 1857, overleden aldaar op 3 juni 1857, 120 dagen oud.
 8. Adriana Pijnen, geboren te Roosendaal op 27 april 1858 (RK), volgt onder XI-kd.

X-fe Cornelis Mangelaars, spoorwegarbeider, geboren te Roosendaal op 5 juni 1824 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Roosendaal, overleden aldaar op 9 februari 1910, 85 jaar en 249 dagen oud, zoon van Adriaan Mangelaars en Anna Cornelia van Dorst (IX-br). Hij is getrouwd op 3 mei 1851, op 26-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Lodewijks (36 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 6 januari 1815 (RK), overleden te Roosendaal op 23 oktober 1869, begraven te Wouw (NB) op 27 oktober 1869, 54 jaar en 290 dagen oud, dochter van Jan Lodewijks en Dingena van der Jonkheid. Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Mangelaars, geboren te Roosendaal op 6 februari 1852 (RK), volgt onder XI-ke.
 2. Jan Mangelaars, geboren te Roosendaal op 24 april 1853 (RK), wonende te Amsterdam, te Made (NB) en te Rosenburg.
 3. Johanna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 31 augustus 1855 (RK), volgt onder XI-kf.
 4. Adriaan Mangelaars, geboren te Roosendaal op 2 februari 1858 (RK), wonende te Made (NB) en te Rozenburg (ZH).
Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 mei 1879, op 54-jarige leeftijd (2) met Adriana Koeijvoets (53 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Wouw (Haink) op 13 oktober 1825 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 10 juli 1894, 68 jaar en 270 dagen oud, dochter van Cornelis Koeijvoets en Maria Senten.
(Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 7 mei 1856, op 30-jarige leeftijd met Nicolaas Augustijn (36 jaar oud), dagloner en arbeider, geboren te Wouw (NB) op 29 juli 1819 (RK), overleden aldaar op 28 december 1871, begraven aldaar op 30 december 1871, 52 jaar en 152 dagen oud, zoon van Adriaan Augustijn en Willemijna Verstraaten.)

X-ff Cornelia Rossen, arbeidster, geboren te Roosendaal op 20 mei 1818, overleden te Zundert (NB) op 27 september 1888, 70 jaar en 130 dagen oud, dochter van Adrianus Rossen en Lucia van Dorst (IX-bs). Zij was gehuwd met Jan Baptist Ferdianandus van den Buijs, overleden te Zundert (NB) op 28 mei 1887. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia van den Buijs, geboren te Zundert (NB) op 18 januari 1847.
 2. Cornelis van den Buijs, geboren te Zundert (NB) op 18 januari 1849.
 3. Dingena van den Buijs, geboren te Zundert (NB) op 8 februari 1851, overleden aldaar op 17 juli 1918, 67 jaar en 159 dagen oud. Zij is getrouwd te Zundert (NB) op 2 mei 1874, op 23-jarige leeftijd met Antonij Adriaan Eenhouts (24 jaar oud), geboren op 10 augustus 1849.
 4. Jan Baptist van den Buijs, geboren te Zundert (NB) op 9 februari 1853, overleden aldaar op 7 mei 1891, 38 jaar en 87 dagen oud. Hij is getrouwd te Zundert (NB) op 22 november 1884, op 31-jarige leeftijd met Johannna Hense (31 jaar oud), geboren te Zundert (NB) op 21 maart 1853, dochter van Cornelis Hense en Anna Cornelia van Wezenbeek.
 5. Maria van den Buijs, geboren te Zundert (NB) op 24 februari 1855.
 6. Franciscus van den Buijs, geboren te Zundert (NB) op 24 april 1857 (RK). Hij is getrouwd te Zundert (NB) op 8 mei 1880, op 23-jarige leeftijd met Maria Augustijns (25 jaar oud), geboren te Wuustwezel (BelgiŽ) op 7 mei 1855.
 7. Ludvicus van den Buijs, geboren te Zundert (NB) op 21 juli 1861, overleden aldaar op 21 februari 1901, 39 jaar en 215 dagen oud. Hij is getrouwd te Zundert (NB) op 18 april 1896, op 34-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth van der Mast (22 jaar oud), geboren te Zundert (NB) op 25 september 1873.

X-fg Dimphna Rossen, arbeidster, geboren te Essen (BelgiŽ) op 13 februari 1827 (RK), wonende aldaar, overleden te Rucphen (NB) op 16 april 1908, 81 jaar en 63 dagen oud, dochter van Adrianus Rossen en Lucia van Dorst (IX-bs). Zij is getrouwd te Rucphen (NB) op 20 juli 1859, op 32-jarige leeftijd met Jacobus Goorden (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Rucphen (NB) op 16 juli 1833 (RK), wonende te Schijf (NB), overleden te Rucphen (NB) op 24 augustus 1914, 81 jaar en 39 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Goorden, geboren te Rucphen (NB) op 13 oktober 1859 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Rossen en Cornelia Bogers), volgt onder XI-kg.
 2. Marinus Goorden, geboren te Rucphen (NB) op 19 oktober 1865 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Goorden en Maria Rossen voor Maria Moulus), volgt onder XI-kh.
 3. Adrianus Goorden, gedoopt op 28 mei 1868 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Loon en Cornelia Rossen voor Maria Akkermans), overleden te Rucphen (NB) op 7 augustus 1948, 80 jaar en 71 dagen oud. Hij is getrouwd te Adriana Commissaris op 27 september 1913, op 45-jarige leeftijd met Anna Cornelia Goossens (43 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 6 oktober 1869, dochter van Matthijs Goossens en Adriana Cornelia Helmons.

X-fh Antonetta Rossen, Antonia, dienstbode en arbeidster, geboren te Essen (BelgiŽ) op 1 maart 1834 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Wouw (NB) op 2 maart 1908, begraven te Heerle (NB) op 5 maart 1908, 74 jaar en 1 dag oud, dochter van Adrianus Rossen en Lucia van Dorst (IX-bs). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 19 mei 1857, op 23-jarige leeftijd met Leonardus Elst (27 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 22 maart 1830 (RK), wonende aldaar, overleden te Wouw (NB) op 24 juni 1880, begraven te Heerle (NB) op 24 juni 1880, 50 jaar en 94 dagen oud, zoon van Johannes Elst en Adriana Prop. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Elst, geboren te Wouw (NB) op 12 oktober 1857 (RK), overleden aldaar op 15 februari 1858, 126 dagen oud.
 2. Lucia Elst, geboren te Bergen op Zoom op 27 december 1858 (RK), volgt onder XI-ki.
 3. Johannes Elst, geboren te Bergen op Zoom op 23 december 1862 (RK), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 27), overleden op 11 februari 1863, 50 dagen oud.
 4. Johannes Baptist Elst, geboren te Bergen op Zoom op 7 januari 1864 (RK), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 27) en te Bergen op Zoom.
 5. MichaŽl Elst, geboren te Bergen op Zoom op 15 augustus 1867 (RK), wonende aldaar. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 21 april 1898, op 30-jarige leeftijd met Johanna van Meel (21 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 6 september 1876, dochter van Adrianus van Meel en Johanna Suijkerbuijk.
 6. Adrianus Elst, geboren te Wouw (NB) op 25 februari 1870 (RK).
 7. Franciscus Elst, geboren te Wouw (NB) op 14 maart 1873 (RK), overleden aldaar op 13 mei 1873, 60 dagen oud.
 8. Maria Catharina Elst, geboren te Wouw (NB) op 13 november 1877 (RK), overleden aldaar op 26 maart 1878, 133 dagen oud.
 9. Franciscus Elst, geboren te Wouw (NB) op 4 juli 1879 (RK), overleden aldaar op 17 januari 1880, 197 dagen oud.

X-fi Petronella Rossen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 7 september 1839, overleden te Zundert (NB) op 20 december 1876, 37 jaar en 104 dagen oud, dochter van Adrianus Rossen en Lucia van Dorst (IX-bs). Zij is getrouwd te Zundert (NB) op 3 januari 1861, op 21-jarige leeftijd met Martinus van Gastel (38 jaar oud), geboren te Zundert (NB) op 5 december 1822, overleden aldaar op 30 maart 1877, 54 jaar en 115 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia van Gastel, geboren te Zundert (NB) op 30 maart 1862, overleden aldaar op 11 maart 1865, 2 jaar en 346 dagen oud.
 2. Lucia van Gastel, geboren te Zundert (NB) op 23 maart 1865, overleden aldaar op 27 maart 1867, 2 jaar en 4 dagen oud.
 3. Maria van Gastel, geboren te Zundert (NB) op 22 januari 1868.
 4. Adriaan van Gastel, geboren te Zundert (NB) op 7 augustus 1870.
 5. Lucia van Gastel, geboren te Zundert (NB) op 16 mei 1873, overleden aldaar op 31 januari 1876, 2 jaar en 260 dagen oud.

X-fj Johannes Baptist van Luijk, arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op 9 september 1827 (RK), wonende te Kalmthout (BelgiŽ) en te Wouw (NB), overleden aldaar op 10 november 1905, 78 jaar en 62 dagen oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (IX-bt). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 26 juli 1861, op 33-jarige leeftijd met Maria Cornelia Borghouts (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 6 januari 1842 (RK), overleden aldaar op 12 april 1934, 92 jaar en 96 dagen oud, dochter van Marijn Borghouts en Anna Maria van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 4 juli 1862 (RK), overleden aldaar op 16 juli 1862, 12 dagen oud.
 2. Anna Maria van Luijk, geboren te Wouwsche Plantage (NB) op 17 oktober 1863 (RK), volgt onder XI-kj.
 3. Johannes Adrianus van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 16 november 1864 (RK).
 4. Gommarius van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 7 augustus 1867 (RK), volgt onder XI-kk.
 5. Adriana van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 26 november 1870 (RK), volgt onder XI-kl.
 6. Johanna van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 23 november 1874 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 21 april 1921, op 46-jarige leeftijd met Adrianus de Jong (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1879, zoon van Antonie de Jong en Adriana Cornelia van Tilburg.
 7. Antonius Hendricus van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 2 december 1878 (RK).
 8. Cornelia van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 14 januari 1882 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 1 oktober 1925, op 43-jarige leeftijd met Petrus van Bergen (47 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 19 februari 1878 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 14 september 1956, 78 jaar en 208 dagen oud, zoon van Franciscus van Bergen en Catharina Raaijmakers.

X-fk Cornelis van Luijk, wever en landbouwer, geboren te Roosendaal op 3 mei 1831 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 19 juli 1915, 84 jaar en 77 dagen oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (IX-bt). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 juli 1858, op 27-jarige leeftijd met Johanna Martina Raaijmakers (33 jaar oud), wollennaaister, geboren te Bergen op Zoom op 1 november 1824, wonende te Roosendaal. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 31 juli 1859 (RK), overleden aldaar op 8 oktober 1862, 3 jaar en 69 dagen oud.
 2. Helena Petronella van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 20 januari 1861 (RK), wonende te Roosendaal en te Kalmthout (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 22 juli 1954, 93 jaar en 183 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 21 september 1881, op 20-jarige leeftijd met Cornelius Franciscus Debakker (29 jaar oud), metselaar, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1852, zoon van Cornelius Debakker en Dimphna Peeters.
 3. Adriana van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 4 oktober 1863 (RK), volgt onder XI-km.
 4. Petrus van Luijk, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 11 december 1866 (RK), wonende te Roosendaal en te Kalmthout (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 8 december 1946, 79 jaar en 362 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 14 september 1897, op 30-jarige leeftijd met Johanna Mies (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 25 december 1866, dochter van Godefridus Mies en Maria Catharina Bogers.

X-fl Petrus van Luijk, arbeider en bouwknecht, geboren te Roosendaal op 12 augustus 1834 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Wouw (NB) op 2 maart 1902, begraven te Heerle (NB) op 5 maart 1902, 67 jaar en 202 dagen oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (IX-bt). Hij is getrouwd te Roosendaal op 25 november 1868, op 34-jarige leeftijd met Francijna Luijten (22 jaar oud), arbeidster en landbouwster, geboren te Roosendaal op 12 mei 1846 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 23 mei 1929, 83 jaar en 11 dagen oud, dochter van Nicolaas Luijten en Maria van Tiggelen (X-cf). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Luijk, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 5 oktober 1872 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 18 juni 1951, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 21 juni 1951, 78 jaar en 256 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 6 mei 1904, op 31-jarige leeftijd met Johannes Maas (33 jaar oud), spoorwegarbeider, geboren te Roosendaal op 22 september 1870 (RK), overleden aldaar op 9 maart 1955, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 14 maart 1955, 84 jaar en 168 dagen oud, zoon van Adriaan Maas en Johanna Theunis.
 2. Hendrina van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 2 mei 1874 (RK), volgt onder XI-kn.
 3. Johanna van Luijk, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 28 januari 1878 (RK), wonende te Roosendaal en te 's-Hertogenbosch.
 4. Petrus Johannes van Luijk, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 2 november 1880 (RK), wonende te Roosendaal. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 mei 1907, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Verbraak (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op 23 juni 1880, overleden te Halsteren (NB) op 30 juli 1957, 77 jaar en 37 dagen oud, dochter van Adriaan Verbraak en Anna Catharina Nieuwlaat.
 5. Martinus van Luijk, geboren te Wouw (NB) op 16 februari 1883 (RK), overleden aldaar op 17 april 1883, 60 dagen oud.
 6. Adrianus van Luijk, landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 17 juli 1885 (RK).

X-fm Adrianus van Luijk, herbergier en winkelier, geboren te Roosendaal op 2 december 1840 (RK), overleden aldaar op 16 december 1912, 72 jaar en 14 dagen oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (IX-bt). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 februari 1891, op 50-jarige leeftijd met Wilhelmina van der Heijden (27 jaar oud), herbergierster en winkelierster, geboren te Wouw (NB) op 12 mei 1863 (RK), overleden te Roosendaal op 11 april 1928, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 14 april 1928, 64 jaar en 335 dagen oud, dochter van Adrianus van der Heijden en Cornelia Havermans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana van Luijk, geboren te Roosendaal op 8 november 1891 (RK), wonende te Rucphen (NB) en te Zundert (NB), overleden te Roosendaal op 17 maart 1947, 55 jaar en 129 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 26 juli 1921, op 29-jarige leeftijd met Petrus Franciscus Koevoets (28 jaar oud), broodbakker, geboren te Roosendaal op 17 maart 1893 (RK), overleden op 16 januari 1932, 38 jaar en 305 dagen oud, zoon van Gerard Koevoets en Adriana Cornelia Haast.
 2. Dimphna Adriana van Luijk, geboren te Roosendaal op 2 oktober 1892 (RK), overleden aldaar op 9 oktober 1892, 7 dagen oud.
 3. Dimphna van Luijk, geboren te Roosendaal op 30 september 1893 (RK), overleden aldaar op 10 november 1893, 41 dagen oud.
 4. Adrianus Laurentius van Luijk, geboren te Roosendaal op 20 maart 1895 (RK), overleden aldaar op 31 maart 1895, 11 dagen oud.
 5. Adrianus Johannes van Luijk, caféhouder, geboren te Roosendaal op 2 juni 1896 (RK), overleden aldaar op 17 januari 1947, 50 jaar en 229 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 29 december 1931, op 35-jarige leeftijd met Adriana Catharina Roovers (33 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1898.
 6. Maria Elisabeth van Luijk, winkelierster, geboren te Roosendaal op 15 juli 1898 (RK), wonende te Breda, te Rijsbergen (NB) en te Rucphen (NB). Zij is getrouwd te Rijsbergen (NB) op 3 januari 1940, op 41-jarige leeftijd met Marinus de Koning.
 7. Elisabeth Petronella van Luijk, geboren te Roosendaal op 16 februari 1900 (RK), overleden aldaar op 6 juli 1915, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 9 juli 1915, 15 jaar en 140 dagen oud.
 8. Johanna Wilhelmina van Luijk, geboren te Roosendaal op 3 april 1901 (RK), overleden aldaar op 6 april 1901, 3 dagen oud.
 9. Johannes Wilhelmus van Luijk, geboren te Roosendaal op 18 mei 1902 (RK), overleden aldaar op 14 december 1903, 1 jaar en 210 dagen oud.

X-fn Martinus van Luijk, landbouwer, geboren te Roosendaal op 24 juli 1843 (RK), overleden aldaar op 9 september 1919, 76 jaar en 47 dagen oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (IX-bt).

Martinus van Luijk vermelding in notarieel archief op vrijdag 15 april 1887 Nispen. Inhoud akte : veiling ten verzoeke van Catharina van Achtmaal, weduwe van Petrus van Eekelen, voor zich en als curator over Gerardus van Eekelen, Martinus van Luijk, gehuwd met Johanna van Eekelen, voor zich, Adrianus de Crom, gehuwd met Anna Maria van Eekelen, voor zich en als voogden over Martinus Broos en Adrianus van Eekelen te Nispen, van een bouwhoeve met landerijen te Nispen, sectie F nrs. 741, 744, 745, 748-755, 760, 761, 763, 950-952, 954, 956, 957, 959, 961-963, 1202-1204, 1224-1226, 1394 en 1396, groot 13.41.10 ha, 1145 en 1146, groot 1.32.10 ha en een huis, erf en tuin te Nispen, sectie F nrs. 1184 en 632 (voor tweede zitdag d.d. 29 april, zie akte nr. 127)
Martinus van Luijk vermelding in notarieel archief op woensdag 31 augustus 1887 Nispen. Inhoud akte : scheiding door 1) Johannes van Eekelen voor zich en als gemachtigde van Catharina van Achtmaal, weduwe van Petrus van Eekelen; 2) Martinus van Luijk gehuwd met Johanna Catharina van Eekelen; 3) Adrianus de Crom gehuwd met Anna Maria van Eekelen, voor zich en als voogden over Petrus Broos; 4) Adrianus en Gerardus van Eekelen te Roosendaal, van de gemeenschap bestaan hebbende tussen Catharina van Achtmaal en wijlen Petrus van Eekelen, een van de nalatenschap van laatstgenoemde.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 30 juni 1874, op 30-jarige leeftijd met Johanna Catharina van Eekelen (37 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal op 9 september 1836 (RK), overleden aldaar op 23 september 1916, 80 jaar en 14 dagen oud, dochter van Petrus van Eekelen en Catharina van Achtmaal. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Catharina van Luijk, geboren te Roosendaal op 22 juni 1875 (RK), volgt onder XI-ko.
 2. Maria Elisabeth van Luijk, geboren te Roosendaal op 12 juli 1876 (RK), volgt onder XI-kp.

X-fo Adriana van Dorst, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 27 maart 1842 (RK), wonende te Roosendaal en te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 4 april 1891, 49 jaar en 8 dagen oud, dochter van Adriaan van Dorst (IX-bu) en Antonia Schillemans.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Johannes Baptist van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 18 juni 1863 (RK), overleden aldaar op 15 juli 1863, 27 dagen oud.
Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 augustus 1872, op 30-jarige leeftijd (2) met Cornelius Wesenbeek (36 jaar oud), arbeider, geboren te Huijbergen (NB) op 5 oktober 1835 (RK), overleden te Wouw (NB) op 21 april 1891, 55 jaar en 198 dagen oud, zoon van Gerardus Wesenbeek en Maria Catharina Spapen. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elizabeth Wesenbeek, geboren te Wouw (NB) op 22 november 1873 (RK), overleden aldaar op 22 februari 1875, 1 jaar en 92 dagen oud.
 2. Johannes Gerardus Wesenbeek, geboren te Wouw (NB) op 30 oktober 1877 (RK), wonende te Huijbergen (NB).
 3. Adrianus Aloisius Wesenbeek, geestelijk broeder, geboren te Wouw (NB) op 19 juni 1879 (RK), wonende te Nispen (in 't Planken Wambuis), overleden aldaar op 22 oktober 1901, 22 jaar en 125 dagen oud.
 4. Antonetta Wesenbeek, geboren te Wouw (NB) op 29 augustus 1883 (RK), volgt onder XI-kq.
 5. Johanna Maria Petronella Wesenbeek, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1887 (RK), wonende te Bergen op Zoom.

X-fp Johanna van Dorst, dienstbode en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 26 november 1843 (RK), wonende te Steenbergen en te Roosendaal, overleden aldaar op 23 januari 1928, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 25 januari 1928, 84 jaar en 58 dagen oud, dochter van Adriaan van Dorst (IX-bu) en Antonia Schillemans. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1875, op 31-jarige leeftijd met Kornelis Augustijn (31 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1843 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 18 augustus 1925, 81 jaar en 294 dagen oud, zoon van Cornelis Augustijn en Petronilla Tempers. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Augustijn, geboren te Steenbergen op 6 maart 1876 (RK), volgt onder XI-kr.
 2. Antonia Augustijn, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1877 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 29 mei 1941, begraven aldaar op 31 mei 1941, 63 jaar en 283 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 februari 1900, op 22-jarige leeftijd met Pieter Verbraak (28 jaar oud), timmerman en commissaris der vischmarkt, geboren te Steenbergen op 8 maart 1871 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 16 maart 1932, 61 jaar en 8 dagen oud, zoon van Christoffel Verbraak en Adriana de Bruijn.
 3. Adriaan Augustijn, geboren te Steenbergen op 21 februari 1879 (RK), overleden aldaar op 7 juli 1879, 136 dagen oud.
 4. Kornelis Augustijn, arbeider, geboren te Steenbergen op 18 maart 1880 (RK), overleden aldaar op 9 april 1915, 35 jaar en 22 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 april 1910, op 30-jarige leeftijd met Anna Cornelia Suijkerbuijk (35 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 mei 1874 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Steenbergen op 18 januari 1957, 82 jaar en 237 dagen oud, dochter van Gerard Suijkerbuijk en Anna Maria Ligtenberg.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 12 juli 1918, op 44-jarige leeftijd met Adriaan Rens (38 jaar oud), dienstbode en landbouwer, geboren te Steenbergen op 7 december 1879 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 13 oktober 1949, 69 jaar en 310 dagen oud, zoon van Sebastiaan Rens en Joanna Veraart. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1910, op 30-jarige leeftijd met Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1878 (RK), volgt onder XII-aa.))
 5. Elisabeth Augustijn, geboren te Steenbergen op 6 februari 1882 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1909, op 27-jarige leeftijd met Kornelis van Aart (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1882, zoon van Pieter van Aart en Wilhelmina Huijsmans.
 6. Adriaan Augustijn, arbeider, geboren te Steenbergen op 6 februari 1882 (RK), overleden aldaar op 22 januari 1908, 25 jaar en 350 dagen oud.
 7. Hendrik Augustijn, geboren te Steenbergen op 15 mei 1883 (RK), overleden aldaar op 28 augustus 1883, 105 dagen oud.
 8. Jan Augustijn, geboren te Steenbergen op 4 december 1884 (RK), overleden aldaar op 15 januari 1885, 42 dagen oud.
 9. Pieter Augustijn, geboren te Steenbergen op 1 juni 1886 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1887, 261 dagen oud.

X-fq Maria Elisabeth van Dorst, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 13 november 1845 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 2 januari 1910, 64 jaar en 50 dagen oud, dochter van Adriaan van Dorst (IX-bu) en Antonia Schillemans. Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1874, op 28-jarige leeftijd met Jan van Etten (33 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 7 februari 1841 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1897, 55 jaar en 338 dagen oud, zoon van Kornelis van Etten (X-d) en Maria Sebrechts. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia van Etten, geboren te Steenbergen op 10 januari 1876 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 4 september 1952, 76 jaar en 238 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1907, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Jan Baaten (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 augustus 1878, overleden te Roosendaal op 12 mei 1962, 83 jaar en 276 dagen oud, zoon van Kornelis Baaten en Anna Catharina Augustijn.
 2. Kornelis van Etten, geboren te Steenbergen op 8 juli 1878 (RK), volgt onder XI-ks.
 3. Adriaan van Etten, geboren te Steenbergen op 11 februari 1881 (RK), volgt onder XI-kt.
 4. Maria Elizabet van Etten, geboren te Steenbergen op 27 november 1882 (RK), volgt onder XI-ku.
 5. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 15 januari 1885 (RK), overleden aldaar op 18 november 1886, 1 jaar en 307 dagen oud.
 6. Jan van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 5 januari 1887 (RK), overleden aldaar op 22 april 1914, 27 jaar en 107 dagen oud.
 7. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen, gedoopt op 31 oktober 1888 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 februari 1917, op 28-jarige leeftijd met Kornelis Ruijten (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 november 1889 (RK), zoon van Martien Ruijten (XII-t) en Johanna Danen.

X-fr Antonetta van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 14 oktober 1848 (RK), wonende te Dinteloord, overleden te Steenbergen op 23 januari 1942, 93 jaar en 101 dagen oud, dochter van Adriaan van Dorst (IX-bu) en Antonia Schillemans. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 14 januari 1886, op 37-jarige leeftijd met Adriaan van Loon (25 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 4 maart 1860, overleden op 28 mei 1932, 72 jaar en 85 dagen oud, zoon van Jan van Loon en Adriana Suijkerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Loon, geboren te Wouw (NB) op 24 november 1886, volgt onder XI-kv.
 2. Adrianus van Loon, geboren te Wouw (NB) op 25 december 1887, overleden aldaar op 25 maart 1888, 91 dagen oud.
 3. Adriana Maria van Loon, geboren te Wouw (NB) op 25 december 1887, overleden aldaar op 29 december 1887, 4 dagen oud.
 4. Adrianus Cornelis van Loon, geboren te Wouw (NB) op 29 maart 1892, volgt onder XI-kw.

X-fs Elisabeth van Dorst, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 10 december 1842 (RK), overleden te Roosendaal op 13 november 1889, 46 jaar en 338 dagen oud, dochter van Pieter Johannes van Dorst (IX-bv) en Maria Anna Mangelaars. Zij is getrouwd te Roosendaal op 6 mei 1868, op 25-jarige leeftijd met Jan Baptist Panen (27 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 19 april 1841 (RK), wonende te Rucphen (NB), overleden te Roosendaal op 6 september 1908, 67 jaar en 140 dagen oud, zoon van Adrianus Panen en Maria Elisabeth Wierickx. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Panen, geboren te Roosendaal op 12 augustus 1868 (RK).
 2. Adrianus Panen, geboren te Roosendaal op 13 augustus 1869 (RK), wonende te Wouw (NB).
 3. Anna Maria Panen, geboren te Roosendaal op 10 september 1870 (RK), volgt onder XI-kx.
 4. Petrus Panen, geboren te Roosendaal op 12 september 1871 (RK), volgt onder XI-ky.
 5. Cornelis Johannes Panen, geboren te Roosendaal op 18 september 1875 (RK).
 6. Johannes Panen, geboren te Roosendaal op 3 maart 1877 (RK), wonende te Rotterdam. Hij was gehuwd met Hendrika Jozina Vuijk, geboren te Ouwerkerk.
  Jan Baptist Panen vermelding in notarieel archief op zaterdag 29 april 1905 Roosendaal. Inhoud akte : toestemming door Jan Baptist Panen te Roosendaal tot het huwelijk van zijn zoon Johannes Panen te Rotterdam met Hendrika Jozina Vuijk te Ouwerkerk.

 7. Franciscus Panen, geboren te Roosendaal op 19 juni 1879 (RK).
 8. Adriana Cornelia Panen, geboren te Roosendaal op 12 augustus 1883 (RK), volgt onder XI-kz.

X-ft Cornelis van Dorst, landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 25 december 1844 (RK), overleden aldaar op 27 september 1923, 78 jaar en 276 dagen oud, zoon van Pieter Johannes van Dorst (IX-bv) en Maria Anna Mangelaars. Hij is getrouwd te Rucphen (NB) op 18 oktober 1868, op 23-jarige leeftijd met Johanna Mies (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Rucphen (NB) op 2 mei 1836 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Mies en Joanna Goorden), overleden te Roosendaal op 22 december 1898, 62 jaar en 234 dagen oud, dochter van Adrianus Mies en Henrica Goorden. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Dorst, geboren te Roosendaal op 1 januari 1869 (RK), volgt onder XI-la.
 2. Hendrica van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 2 februari 1874 (RK), volgt onder XI-lb.
 3. Maria Johanna van Dorst, geboren te Wouwsche Plantage (NB) op 24 november 1877 (RK), volgt onder XI-lc.

X-fu Adrianus van Dorst, arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op 16 januari 1858 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 14 december 1924, 66 jaar en 333 dagen oud, zoon van Pieter Johannes van Dorst (IX-bv) en Maria Anna Mangelaars. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 oktober 1886, op 28-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Meesters (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Roosendaal op 13 april 1866 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 16 april 1959, 93 jaar en 3 dagen oud, dochter van Adrianus Meesters en Antonia Renkels. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Dorst, geboren te Roosendaal op 28 april 1887 (RK), overleden aldaar op 29 november 1887, 215 dagen oud.
 2. Antonia Maria van Dorst, geboren te Roosendaal op 2 juli 1888 (RK), volgt onder XI-ld.
 3. Catharina van Dorst, geboren te Roosendaal op 31 januari 1891 (RK), volgt onder XI-le.
 4. Petrus Adrianus van Dorst, landbouwer, geboren te Roosendaal op 26 juni 1892 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 29 juli 1924, 32 jaar en 33 dagen oud.
 5. Adrianus van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 13 oktober 1894 (RK), volgt onder XI-lf.
 6. Johannes van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 8 januari 1896 (RK).
 7. Cornelis van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 6 maart 1900 (RK), overleden aldaar op 23 maart 1900, 17 dagen oud.
 8. Cornelis van Dorst, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 20 november 1901 (RK). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 april 1926, op 24-jarige leeftijd met Helena Cornelia Maulus (23 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 10 mei 1902, dochter van Petrus Maulus en Hendrica Buijsen.
 9. Jacobus van Dorst, geboren te Wouwsche Plantage (NB) op 28 februari 1903 (RK), volgt onder XI-lg.
 10. Franciscus van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 24 mei 1904 (RK), overleden aldaar op 7 april 1905, 318 dagen oud.
 11. Johanna Maria van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 10 september 1905 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 25 januari 1929, op 23-jarige leeftijd met Franciscus Deckers (25 jaar oud), grondwerker, geboren te Wouw (NB) op 29 juni 1903, zoon van Petrus Deckers en Petronella Cornelia van Thillo.
 12. Atonius van Dorst, geboren te Wouw (NB) op 2 juni 1907 (RK), overleden aldaar op 21 december 1907, 202 dagen oud.

X-fv Johannes van der Vliet, landbouwersknecht, geboren te Wouw (NB) op 17 februari 1842 (RK), overleden aldaar op 13 maart 1911, 69 jaar en 24 dagen oud, zoon van Johannes van der Vliet (IX-bw) en Johanna Ruijten. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 17 april 1893, op 51-jarige leeftijd met Susanna Catharina Elst (38 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 11 februari 1855 (RK), overleden aldaar op 7 september 1921, 66 jaar en 208 dagen oud, dochter van Petrus Johannes Elst en Catharina Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 17 januari 1894 (RK), overleden aldaar op 18 mei 1901, 7 jaar en 121 dagen oud.
 2. Johanna van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 30 oktober 1895 (RK), volgt onder XI-lh.
 3. Anna Cornelia van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1898 (RK), overleden aldaar op 14 oktober 1898, 268 dagen oud.

X-fw Catharina van der Vliet, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1846 (RK), overleden aldaar op 7 juli 1921, begraven aldaar op 11 juli 1921, 75 jaar en 104 dagen oud, dochter van Johannes van der Vliet (IX-bw) en Johanna Ruijten. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 februari 1877, op 30-jarige leeftijd met Govert van Tilburg (33 jaar oud), dienstbode en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 7 oktober 1843 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Wouw (NB) op 2 juni 1929, 85 jaar en 238 dagen oud, zoon van Christiaan van Tilburg en Gertrudis van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Tilburg, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 7 november 1877 (RK), overleden aldaar op 22 juli 1899, begraven te Heerle (NB) op 25 juli 1899, 21 jaar en 257 dagen oud.
 2. Geertruida van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 11 september 1879 (RK), volgt onder XI-li.
 3. Cornelia van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 9 maart 1881 (RK), volgt onder XI-lj.
 4. Christiaan van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 2 oktober 1882 (RK), overleden aldaar op 24 januari 1885, 2 jaar en 114 dagen oud.
 5. Cornelis van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 21 augustus 1885 (RK).
 6. Christiaan van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 21 augustus 1885 (RK), volgt onder XI-lk.
 7. Johannes van Tilburg, landbouwer, geboren op 14 april 1887 (RK), wonende te Wouw (NB). Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 mei 1923, op 36-jarige leeftijd met Adriana Bommelijn (40 jaar oud), dienstbode, geboren te Zundert (NB) in het jaar 1883, wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 29 augustus 1948, 65 jaar oud.
 8. Adriana van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 5 augustus 1889 (RK), volgt onder XI-ll.
 9. Maria van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 26 december 1890 (RK), overleden aldaar op 8 januari 1892, 1 jaar en 13 dagen oud.

X-fx Nicolaas Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 25 januari 1846 (RK), overleden te Steenbergen op 21 december 1918, 72 jaar en 330 dagen oud, zoon van Matthijs Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-by). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 mei 1877, op 31-jarige leeftijd met Adriana Baselier (33 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Steenbergen op 22 september 1843 (RK), dochter van Thomas Baselier en Johanna de Rooij. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 17 december 1881 (RK), overleden aldaar op 18 mei 1882, begraven aldaar op 20 mei 1882, 152 dagen oud.
 2. Johanna Antonia Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 3 september 1884 (RK), volgt onder XI-lm.

X-fy Johannes Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 25 januari 1846 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 1 juni 1922, 76 jaar en 127 dagen oud, zoon van Matthijs Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-by). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 mei 1875, op 29-jarige leeftijd (1) met Adriana de Weert (27 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 oktober 1847 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 27 mei 1885, 37 jaar en 238 dagen oud, dochter van Adriaan de Weert en Catharina de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1876 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), wonende te Wouw.
 2. Adriaan Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 20 juni 1877 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder XI-ln.
 3. Petrus Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 28 oktober 1878 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder XI-lo.
 4. Johanna Antonetta Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 4 december 1879 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Wouw (NB) op 17 mei 1958, 78 jaar en 164 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 11 mei 1911, op 31-jarige leeftijd met Marinus Heijnen (28 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 11 augustus 1882 (RK), zoon van Petrus Heijnen en Wilhelmina van Meer.
 5. Christiaan Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 19 november 1881 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder XI-lp.
 6. Catharina Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 17 februari 1883 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder XI-lq.
 7. Elisabeth Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 11 februari 1885 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Halsteren (NB) op 19 mei 1885, 97 dagen oud.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 september 1899, op 53-jarige leeftijd (2) met Johanna Wittenbol (49 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 13 februari 1850 (RK), overleden aldaar op 3 juni 1923, 73 jaar en 110 dagen oud, dochter van Johannes Wittenbol en Maria Elisabeth van Pul.

X-fz Petrus Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 26 mei 1848 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 20 oktober 1920, 72 jaar en 147 dagen oud, zoon van Matthijs Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-by). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 mei 1878, op 29-jarige leeftijd met Helena Vriens (27 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Steenbergen op 8 februari 1851 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 14 november 1916, 65 jaar en 280 dagen oud, dochter van Sebastiaan Vriens en Elizabet van Akkeren. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Antonetta Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 23 maart 1879 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren), overleden te Halsteren (NB) op 12 september 1879, 173 dagen oud.
 2. Elisabet Antonet Schuurbiers, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 7 juni 1880 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren), overleden te Halsteren (NB) op 21 december 1926, 46 jaar en 197 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 mei 1902, op 21-jarige leeftijd met Willen van den Rijzen (22 jaar oud), arbeider en tuinder, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1880, overleden te Bergen op Zoom op 5 december 1954, 74 jaar oud.
 3. Johanna Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 28 augustus 1881 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren), overleden te Halsteren (NB) op 10 oktober 1881, 43 dagen oud.
 4. Anthonetta Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 6 september 1882 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren), volgt onder XI-lr.
 5. Adriana Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 21 oktober 1883 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren), overleden te Halsteren (NB) op 8 juli 1884, 261 dagen oud.
 6. Adriana Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 24 april 1885 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Simmeren en Petrus Johannes van Gastel), overleden te Halsteren (NB) op 21 juli 1885, 88 dagen oud.
 7. Adriana Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 14 juni 1886 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel), volgt onder XI-ls.
 8. Christiaan Schuurbiers, geboren te Halsteren (NB) op 18 oktober 1889 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus van Simmeren), volgt onder XI-lt.

X-ga Christiaan Schuurbiers, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 23 oktober 1853 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 23 oktober 1935, begraven te Moerstraten (NB), 82 jaar oud, zoon van Matthijs Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-by). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 18 april 1877, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina Hussaarts (25 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 april 1851 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw (NB), begraven aldaar op 2 december 1885, 34 jaar en 219 dagen oud, dochter van Gerardus Hussaarts en Adriana Cornelia van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Schuurbiers, geboren te Steenbergen op 18 februari 1881 (RK), overleden te Roosendaal op 4 juli 1961, 80 jaar en 136 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 augustus 1912, op 31-jarige leeftijd met Marijnus van den Broek (28 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1884.
 2. Adriana Cornelia Schuurbiers, geboren te Steenbergen op 21 januari 1883 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 oktober 1912, op 29-jarige leeftijd met Huibrecht Visser (35 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 21 juni 1877 (RK), zoon van Johannis Visser en Joanna Veraart.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 8 mei 1908, op 30-jarige leeftijd met Geertrui Broos (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1881, dochter van Hendrik Broos en Adriana Maria van Bergen.)
Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 januari 1886, op 32-jarige leeftijd (2) met Jacoba Mulders (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 mei 1854 (RK), overleden te Wouw (NB) op 15 december 1930, 76 jaar en 207 dagen oud, dochter van Cornelis Mulders en Petronilla Prinsen.
Jacoba Mulders vermelding in notarieel archief op zondag 24 juli 1892 Wouw.Inhoud akte : boedelscheiding tussen Cornelis Mulders te Kruisland, Adrianus Mulders te Zevenbergen, Marijn Mulders te Fijnaart, Elisabeth Mulders, Jacobus Johannes Adriaansen namens zijn echtgenote Maria Mulders, beiden te Kruisland, Christiaan Schuurbiers namens zijn echtgenote Jacoba Mulders te Wouw, Willem van de Kasteelen namens zijn echtgenote Cornelia Mulders te Wouw en Johannes Kriesels namens zijn echtgenote Johanna Mulders te Zegge.
(Zij had van een onbekende man één dochter.) Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 22 december 1886 (RK), volgt onder XI-lu.
 2. Catharina Schuurbiers, naaister, geboren te Wouw (NB) op 16 januari 1890 (RK), overleden aldaar op 15 december 1912, begraven aldaar op 18 december 1912, 22 jaar en 334 dagen oud.
 3. Mattheus Schuurbiers, koopman, geboren te Wouw (NB) op 8 maart 1893 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1947, 54 jaar en 87 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 11 mei 1922, op 29-jarige leeftijd met Hendrika van de Luijtgaarden (20 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) op 20 april 1902 (RK), overleden te Wouw (NB) op 7 februari 1985, begraven aldaar op 9 februari 1985, 82 jaar en 293 dagen oud, dochter van Hendrik van de Luijtgaarden en Anna Catharina van den Oever.
 4. Cornelis Schuurbiers, landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 9 maart 1896 (RK), overleden te Roosendaal op 12 december 1977, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 15 december 1977, 81 jaar en 278 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 14 juli 1921, op 25-jarige leeftijd met Cornelia van de Luijtgaarden (22 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1899, dochter van Hendrik van de Luijtgaarden en Anna Catharina van den Oever.

X-gb Leonardus Schuurbiers, dienstbode en landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 28 april 1857, overleden aldaar op 5 januari 1940, 82 jaar en 252 dagen oud, zoon van Matthijs Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-by). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 30 april 1884, op 27-jarige leeftijd met Maria Hussaarts (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht (NB) op 15 september 1858, overleden te Wouw (NB) op 14 oktober 1924, begraven aldaar op 17 oktober 1924, 66 jaar en 29 dagen oud, dochter van Gerardus Hussaarts en Adriana Cornelia van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 16 februari 1885 (RK), volgt onder XI-lv.
 2. Gerardus Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 13 november 1886 (RK), wonende te Hontenisse, overleden aldaar op 4 juli 1941, 54 jaar en 233 dagen oud.
 3. Arnoldus Schuurbiers, geboren te Wouw (NB) op 15 april 1890 (RK), wonende te Bergen op Zoom. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 januari 1918, op 27-jarige leeftijd met Isabella de Jong (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 3 maart 1893 (RK), wonende te Wouw (NB), dochter van Martinus de Jong en Johanna Boden.

X-gc Franciscus Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 22 juni 1861 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Wouw (NB) op 28 februari 1941, begraven aldaar op 3 maart 1941, 79 jaar en 251 dagen oud, zoon van Matthijs Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-by). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 december 1899, op 38-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Buijsen (37 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 13 juni 1862 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Roosendaal (Charitasziekenhuis) op 18 februari 1944, begraven te Wouw (NB) op 21 februari 1944, 81 jaar en 250 dagen oud, dochter van Adriaan Buijsen en Adriana Cornelia Paanen.

Lid van de H. Familie en van de Aartsbroederschap van het H. Hart.
(Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 10 september 1883, op 21-jarige leeftijd met Johannes Schuurbiers (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 12 maart 1859 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden te Bergen op Zoom op 30 januari 1899, 39 jaar en 324 dagen oud, zoon van Petrus Johannes Schuurbiers en Maria Catharina van Reijen.) Uit dit huwelijk:
 1. Antoinette Elisabeth Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op 8 juni 1900 (RK), wonende te Wouw (NB). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 mei 1923, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Schijven (25 jaar oud), landarbeider, geboren te Wouw (NB) op 28 maart 1898, zoon van Paulus Schijven en Maria Elisabeth Schepers.
 2. Wilhelmina Cornelia Petronella Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op 2 januari 1902 (RK), wonende te Wouw (NB). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 december 1921, op 19-jarige leeftijd met Marinus Cornelis Mies (21 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 17 april 1900, zoon van Cornelis Mies en Johanna Maria Maulus.
 3. Matheus Johannes Jacobus Schuurbiers, arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 14 december 1903 (RK), wonende te Noordwijkerhout.
 4. Jacobus Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op 8 juni 1906 (RK), overleden aldaar op 5 september 1906, 89 dagen oud.
 5. Johannes Franciscus Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op 6 februari 1908 (RK).

X-gd Petrus van der Vliet, arbeider, landbouwer en winkelier, geboren te Roosendaal op 14 april 1856 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 8 mei 1937, 81 jaar en 24 dagen oud, zoon van Leonardus van der Vliet (IX-bz) en Antonetta van der Heijden. Hij is getrouwd te Roosendaal op 5 mei 1879, op 23-jarige leeftijd met Johanna Broos (20 jaar oud), dienstbode en winkelierster, geboren te Roosendaal op 7 februari 1859 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 12 januari 1945, 85 jaar en 340 dagen oud, dochter van Johannes Broos en Maria Krijntjes. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van der Vliet, geboren te Roosendaal op 18 maart 1880 (RK), volgt onder XI-lw.
 2. Antonetta van der Vliet, geboren te Roosendaal op 1 juni 1881 (RK), volgt onder XI-lx.
 3. Leonardus Josephus van Vliet, geboren te Roosendaal op 23 februari 1883 (RK), volgt onder XI-ly.
 4. Johannes van der Vliet, geboren te Roosendaal op 20 juli 1885 (RK), volgt onder XI-lz.
 5. Marinus van der Vliet, geboren te Roosendaal op 21 maart 1887 (RK), volgt onder XI-ma.
 6. Catharina van der Vliet, geboren te Roosendaal op 14 december 1888 (RK), overleden aldaar, begraven te Wouw (NB) op 16 november 1889, 337 dagen oud.
 7. Petrus van der Vliet, geboren te Roosendaal op 19 oktober 1890 (RK), volgt onder XI-mb.
 8. Catharina van der Vliet, geboren te Roosendaal op 28 november 1892 (RK), volgt onder XI-mc.
 9. Josepha van der Vliet, geboren te Roosendaal op 13 februari 1894 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Bergen op Zoom op 15 september 1984, 90 jaar en 215 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 mei 1919, op 25-jarige leeftijd met Leendert de Kok (29 jaar oud), timmerman en aannemer, geboren te Wouw (NB) op 23 januari 1890 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 2 mei 1974, 84 jaar en 99 dagen oud, zoon van Marinus Johannes de Kok en Anna Maria van de Wetering.
 10. Franciscus Cornelis van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 23 juli 1896 (RK), volgt onder XI-md.
 11. Cornelis van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 14 september 1898 (RK), volgt onder XI-me.
 12. Nicolaas van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 6 februari 1900 (RK), overleden aldaar op 25 mei 1910, begraven aldaar op 27 mei 1910, 10 jaar en 108 dagen oud.
 13. Antonius Hubertus van der Vliet, geboren te Wouw (NB) op 4 september 1904 (RK), volgt onder XI-mf.

X-ge Helena van der Vliet, geboren te Roosendaal op 28 januari 1864 (RK), overleden aldaar op 28 februari 1939, begraven te Wouw (NB) op 2 maart 1939, 75 jaar en 31 dagen oud, dochter van Leonardus van der Vliet (IX-bz) en Antonetta van der Heijden.

Plaats Wouw
Deel J. Goderie, inventaris V-08, 1922
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden Boedelbeschrijving ten verzoeke van Helena van Vliet op Vinkenbroek onder Roosendaal van de huwelijksgemeenschap, welke heeft bestaan tusschen haar en wijlen haren echtgenoot Jan van Loon en van de nalatenschap dezen laatste.
Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen door Helena van der Vliet, weduwe van Jan van Loon, op Vinkenbroek onder Roosendaal.
Plaats registratie Roosendaal
Datum registratie 04-09-1922
Geregistreerde 1 Helena van Vliet
Geregistreerde 2 Jan van Loon

Bijzonderheden : lid der Aartsbroederschap van het H. Hart.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 februari 1896, op 32-jarige leeftijd met Jan van Loon (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 23 april 1856 (RK), overleden te Roosendaal op 24 mei 1922, begraven te Wouw (NB) op 22 juni 1922, 66 jaar en 31 dagen oud, zoon van Adriaan van Loon en Anna Catharina Scheepers. Uit dit huwelijk:
 1. Antonetta Catharina van Loon, geboren te Roosendaal op 7 februari 1905 (RK), volgt onder XI-mg.
 2. Adrianus van Loon, landbouwer, geboren te Roosendaal op 9 februari 1907 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 30 augustus 1935, op 28-jarige leeftijd met Catharina Johanna Verdonck (23 jaar oud), geboren te Roosendaal op 3 juli 1912 (RK), wonende te Rucphen (NB), dochter van Adrianus Verdonck en Anna Cornelia Wagemakers.

X-gf Adriana Jorissen, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 17 oktober 1855, overleden aldaar op 14 november 1930, 75 jaar en 28 dagen oud, dochter van Siardus Jorissen en Anna Maria van Wezel (IX-cb). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 4 januari 1882, op 26-jarige leeftijd met Josephus Harijgens (30 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1852. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Harijgens, arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1894. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 20 april 1920, op 26-jarige leeftijd met Anna Cornelia Mens (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1899, dochter van Petrus Mens en Joanna van der Plas.
 2. Adrianus Harijgens, fabrieksarbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1899. Hij was gehuwd met Adriana Wouts, dienstbode, geboren te Willemstad in het jaar 1905, wonende te Bergen op Zoom, dochter van Adriaan Wouts en Johanna Huijgen.

X-gg Jacobus van Tilburg, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 22 april 1849, wonende te Bergen op Zoom, overleden te Roosendaal en Nispen op 8 april 1918, begraven te Roosendaal op 11 april 1918, 68 jaar en 351 dagen oud, zoon van Jan van Tilburg en Hendrina van Wezel (IX-cc). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 april 1884, op 35-jarige leeftijd met Adriana Wijten (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1862, overleden te Wouw (NB) op 5 april 1913, 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 15 februari 1885.
 2. Elisabeth van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 3 januari 1886, overleden aldaar op 12 maart 1887, 1 jaar en 68 dagen oud.
 3. Theodorus van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 21 februari 1887, overleden aldaar op 5 mei 1887, 73 dagen oud.
 4. Antonius van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 2 juni 1888, overleden aldaar op 18 maart 1890, 1 jaar en 289 dagen oud.
 5. Johanna Elisabeth van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 27 augustus 1889, volgt onder XI-mh.
 6. Petronella van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 24 november 1890, overleden aldaar op 23 augustus 1892, begraven te Heerle (NB) op 24 augustus 1892, 1 jaar en 273 dagen oud.
 7. Antonius van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 16 juni 1892, overleden aldaar op 7 augustus 1892, 52 dagen oud.
 8. Antonius van Tilburg, fabrieksarbeider, geboren te Wouw (NB) op 28 oktober 1893, overleden aldaar op 17 december 1956, 63 jaar en 50 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 juli 1918, op 24-jarige leeftijd met Johanna Suijkerbuijk (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 12 januari 1892, wonende te Wouw (NB) en te Halsteren (NB), dochter van Jacobus Suijkerbuijk en Dimphna van Loon.
 9. Johanna van Tilburg, geboren te Heerle (NB) op 13 juni 1895, overleden te Wouw (NB) op 24 september 1895, begraven aldaar op 26 september 1895, 103 dagen oud.
 10. Theodorus van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 13 december 1896 (RK), volgt onder XI-mi.
 11. Leonardus van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 5 juni 1898, overleden aldaar op 14 juli 1898, begraven te Heerle (NB) op 16 juli 1898, 39 dagen oud.
 12. Catharina van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 23 november 1899.
 13. Maria van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 30 september 1902, overleden aldaar op 18 juli 1903, begraven te Heerle (NB) op 20 juli 1903, 291 dagen oud.
 14. Petronella van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 14 juni 1906.

X-gh Adriana van Tilburg, geboren te Wouw (NB) op 25 november 1852, overleden te Bergen op Zoom op 30 maart 1934, 81 jaar en 125 dagen oud, dochter van Jan van Tilburg en Hendrina van Wezel (IX-cc). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 november 1879, op 27-jarige leeftijd met Leendert van Geel (32 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 7 mei 1847, wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 18 maart 1906, 58 jaar en 315 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Gaal, geboren te Halsteren (NB) op 31 maart 1881. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 september 1901, op 20-jarige leeftijd met Johannes Noordhuizen (26 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 22 juni 1875, zoon van Huibrecht Noordhuizen en Maria Christina Antonissen.
 2. Hubertus van Geel, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1886, volgt onder XI-mj.
 3. Johannes van Geel, geboren te Halsteren (NB), volgt onder XI-mk.

X-gi Jacoba van Wezel, geboren te Wouw (NB) op 30 augustus 1865, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw (NB), begraven te Heerle (NB) op 16 november 1925, 60 jaar en 78 dagen oud, dochter van Hendrikus van Wezel (IX-cd) en Hendrina Koen. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 juli 1893, op 27-jarige leeftijd met Marijn van Eekelen (33 jaar oud), veldwachter, geboren te Wouw (NB) op 3 april 1860 (RK), wonende te Heerle (NB), overleden te Roosendaal op 13 maart 1929, begraven aldaar op 16 maart 1929, 68 jaar en 344 dagen oud, zoon van Marijn van Eekelen en Anna Maria Goossens. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Hendricus van Eekelen, klompenmaker, geboren te Wouw (NB) op 12 juli 1894 (RK), overleden te Roosendaal op 2 april 1945, 50 jaar en 264 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 april 1923, op 28-jarige leeftijd met Dimphna de Kok (28 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 22 mei 1894 (RK), dochter van Laurijs de Kok en Helena Goossens.
 2. Anna Maria van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 29 september 1895, overleden aldaar op 1 oktober 1895, begraven aldaar op 3 oktober 1895, 2 dagen oud.
 3. Hendrikus Johannes van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 9 april 1897 (RK), volgt onder XI-ml.
 4. Johannes van Eekelen, geboren te Wouw (NB) op 17 oktober 1898 (RK), volgt onder XI-mm.
 5. Maria Hendrica van Eekelen, geboren te Roosendaal op 16 oktober 1899 (RK), volgt onder XI-mn.
 6. Antonius van Eekelen, klompenmaker, geboren te Wouw (NB) op 13 september 1902 (RK).

X-gj Adriaan van Gaans, arbeider en dagloner, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 12 april 1829 (RK), overleden te Roosendaal op 31 maart 1911, 81 jaar en 353 dagen oud, zoon van Dionicius van Gaans (IX-ce) en Maria van Minderbruggen. Hij is getrouwd te Roosendaal op 7 april 1861, op 31-jarige leeftijd met Johanna Rijnkels (38 jaar oud), kraamster in manifacturen en winkelierster, geboren te Rucphen (NB) op 15 oktober 1822 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Krook en Cornelia Renkels), overleden te Roosendaal op 28 februari 1893, 70 jaar en 136 dagen oud.
(Zij is eerder getrouwd te Roosendaal en Nispen op 21 september 1845, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Peijnen (21 jaar oud), arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1824 (RK), overleden te Roosendaal op 1 april 1858, 34 jaar oud, zoon van Joannes Baptista Pijnen en Maria van Loon.) Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius van Gaans, koopman in aardappelen en wegwerker, geboren te Roosendaal op 30 december 1862 (RK), overleden aldaar op 2 augustus 1945, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 4 augustus 1945, 82 jaar en 215 dagen oud. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 26 april 1890, op 27-jarige leeftijd met Antonia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 31 januari 1863 (RK), volgt onder XI-id.
 2. Johanna van Gaans, geboren te Roosendaal op 8 juli 1865 (RK), volgt onder XI-mo.

X-gk Johannis van Gaans, arbeider, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 20 mei 1833 (RK), overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 januari 1910, 76 jaar en 236 dagen oud, zoon van Dionicius van Gaans (IX-ce) en Maria van Minderbruggen. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 2 november 1862, op 29-jarige leeftijd met Johanna van Sprundel (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 9 november 1834 (RK), overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 januari 1914, 79 jaar en 57 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 13 mei 1863 (RK), wonende te Etten-Leur, overleden aldaar op 27 december 1943, 80 jaar en 228 dagen oud.
 2. Dionicius van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 14 november 1864 (RK), volgt onder XI-mp.
 3. Paschier van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 14 maart 1866 (RK), overleden aldaar op 11 januari 1950, 83 jaar en 303 dagen oud. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 10 oktober 1896, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Dingemans (32 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 18 april 1864, overleden aldaar op 9 september 1928, 64 jaar en 144 dagen oud, dochter van Maghiel Dingemans en Cornelia de Bruijn.
 4. Maria van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 11 september 1868 (RK), volgt onder XI-mq.
 5. Marijn van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 september 1870 (RK), volgt onder XI-mr.
 6. Cornelia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 20 september 1872 (RK), volgt onder XI-ms.
 7. Antonie van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 maart 1875 (RK), volgt onder XI-mt.
 8. Petrus van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 27 september 1878 (RK), volgt onder XI-mu.

X-gl Anna Cornelia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 28 februari 1837 (RK), overleden aldaar op 13 oktober 1891, 54 jaar en 227 dagen oud, dochter van Dionicius van Gaans (IX-ce) en Maria van Minderbruggen. Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 11 mei 1863, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Franken, arbeider (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 5 januari 1919. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 11 maart 1864 (RK). Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 19 september 1896, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia de Bruijn (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1868.
 2. Maria Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 30 augustus 1865 (RK), overleden aldaar op 27 april 1942, 76 jaar en 240 dagen oud. Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 28 mei 1892, op 26-jarige leeftijd met Joseph Aarsen (30 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 23 oktober 1861, overleden aldaar op 22 juni 1928, 66 jaar en 243 dagen oud, zoon van Vincent Aarsen en Adriana Elst.
 3. Geertruijda Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 23 juli 1867, volgt onder XI-mv.
 4. Antonia Maria Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 7 mei 1869 (RK), overleden aldaar op 13 september 1870, 1 jaar en 129 dagen oud.
 5. Elisabeth Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 september 1870 (RK), overleden aldaar op 17 november 1870, 54 dagen oud.
 6. Antonia Maria Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 24 oktober 1871 (RK), overleden aldaar op 8 december 1871, 45 dagen oud.
 7. Dijmphna Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 14 oktober 1872 (RK), volgt onder XI-mw.
 8. Wilhelmina Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 6 november 1873 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1874, 58 dagen oud.
 9. Dionijsius Joseph Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 16 maart 1876 (RK), overleden aldaar op 12 oktober 1878, 2 jaar en 210 dagen oud.
 10. Wilhelmina Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 13 juli 1878 (RK), overleden aldaar op 15 september 1878, 64 dagen oud.
 11. Dionijsius Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 25 oktober 1879 (RK), overleden aldaar op 25 januari 1880, 92 dagen oud.
 12. Antonia Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 29 december 1880 (RK), overleden aldaar op 15 maart 1881, 76 dagen oud.
 13. Wilhelmina Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 9 mei 1883 (RK).

X-gm Willem van Gaans, arbeider, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 17 februari 1844 (RK), overleden aldaar op 4 januari 1933, 88 jaar en 322 dagen oud, zoon van Dionicius van Gaans (IX-ce) en Maria van Minderbruggen. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 7 februari 1877, op 32-jarige leeftijd met Johanna Haast (29 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 13 april 1847 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1928, 80 jaar en 310 dagen oud.

Plaats Roosendaal
Bron Notarieel archief
Deel J.J.M. Mertens, inventaris IV-08, 1908
Bijzonderheden testament van Johanna Haast onder Roosendaal, echtgenote van Willem van Gaans
Datum registratie 16-12-1908
Geregistreerde 1 Johanna Haast
Geregistreerde 2 Willem van Gaans .
Uit dit huwelijk:
 1. Maria van Gaans, geboren te Roosendaal op 27 september 1877 (RK), volgt onder XI-mx.
 2. Dionisius van Gaans, geboren te Roosendaal op 23 februari 1879 (RK), overleden aldaar op 4 december 1880, 1 jaar en 285 dagen oud.
 3. Johannes van Gaans, letterzetter, geboren te Roosendaal op 26 februari 1881 (RK), wonende te Waalwijk en te Nijmegen. Hij is getrouwd te Oosterhout op 27 mei 1909, op 28-jarige leeftijd met Maria Johanna van Riel, geboren te Teteringen (NB).
 4. Egidius van Gaans, geboren te Roosendaal op 9 februari 1883 (RK), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 15 april 1905, 22 jaar en 65 dagen oud.
 5. Henrica van Gaans, geboren te Roosendaal op 9 april 1885 (RK), volgt onder XI-my.
 6. Antonia van Gaans, geboren te Roosendaal op 4 maart 1887 (RK), volgt onder XI-mz.
 7. Marinus van Gaans, geboren te Roosendaal op 15 augustus 1889 (RK), volgt onder XI-na.

X-gn Wilhelmina Valkenburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op 3 juni 1826, overleden aldaar op 11 mei 1861, 34 jaar en 342 dagen oud, dochter van Marijn Valkenburg en Anna Maria van Gaans (IX-cf). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 maart 1848, op 21-jarige leeftijd met Sebastiaan van Loon (23 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1824, overleden aldaar op 27 oktober 1895, 71 jaar en 2 dagen oud, zoon van Antonij van Loon en Catharina Kroonen.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 2 augustus 1862, op 37-jarige leeftijd met Anna Catharina van Kuik (38 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 25 juli 1824 (RK), dochter van Antonij van Kuik en Adriana van Kaam.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Katharina van Loon, geboren te Dinteloord (NB) op 10 juli 1849, volgt onder XI-nb.
 2. Marijn van Loon, arbeider, geboren te Steenbergen op 6 november 1850 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 20 september 1932, 81 jaar en 319 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1877, op 26-jarige leeftijd met Adriana Augustijn, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1852 (RK), volgt onder XI-gi.
 3. Antonij van Loon, landbouwersknecht, geboren te Steenbergen op 2 maart 1853, overleden aldaar op 21 april 1872, 19 jaar en 50 dagen oud.
 4. Pieter van Loon, geboren te Steenbergen op 18 september 1856 (RK), volgt onder XI-nc.

X-go Willemijna van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 12 juni 1833 (RK), dochter van Benedictus van Gaans (IX-ch) en Petronilla de Jongh.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 13 augustus 1859, overleden aldaar op 25 augustus 1861, 2 jaar en 12 dagen oud.
Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 13 mei 1870, op 36-jarige leeftijd (2) met Johannes Franciscus Huijgens (44 jaar oud), kleermaker, geboren te Roosendaal op 1 februari 1826 (RK), overleden te Steenbergen op 19 januari 1911, 84 jaar en 352 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Benedictus Huijgens, geboren te Steenbergen op 8 juli 1872 (RK), volgt onder XI-nd.

X-gp Marijnis van Gaans, arbeider, geboren te Dinteloord (NB) op 13 juli 1834, zoon van Benedictus van Gaans (IX-ch) en Petronilla de Jongh. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 4 mei 1863, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina van Tilburg (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Steenbergen op 3 februari 1836, dochter van Jacobus van Tilburg en Anna Catharina Fraters. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 15 februari 1864, volgt onder XI-ne.
 2. Johanna van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 19 oktober 1865, overleden aldaar op 16 augustus 1867, 1 jaar en 301 dagen oud.
 3. Helena van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 21 september 1867, overleden aldaar op 23 oktober 1869, 2 jaar en 32 dagen oud.
 4. Johanna van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 4 februari 1869, overleden aldaar op 20 oktober 1869, 258 dagen oud.
 5. Adriana Catharina van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 11 augustus 1870. Zij is getrouwd te Breda op 3 augustus 1896, op 25-jarige leeftijd met Cornelis van Rijsbergen (30 jaar oud), geboren te Hoeven (NB) in het jaar 1866, zoon van Johanna van Rijsbergen.
 6. Helena van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 11 april 1872, volgt onder XI-nf.
 7. Johanna van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 21 juni 1874. Zij is getrouwd te Breda op 9 augustus 1897, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Brouwer (25 jaar oud), geboren te Breda op 11 december 1871, zoon van Antonius Brouwer en Johanna Bou.
 8. Cornelia van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 8 april 1876. Zij is getrouwd te Breda op 5 mei 1904, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Dijkers (23 jaar oud), geboren te Princenhage (NB) op 25 juli 1880.
 9. Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 9 juni 1880, overleden aldaar op 22 augustus 1880, 74 dagen oud.

X-gq Adrianus van Gaans, arbeider, geboren te Dinteloord (NB) op 27 maart 1842, overleden te Bergen op Zoom op 5 november 1923, 81 jaar en 223 dagen oud, zoon van Benedictus van Gaans (IX-ch) en Petronilla de Jongh. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 9 mei 1870, op 28-jarige leeftijd met Adriana Catharina Kraaijbeek (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Halsteren (NB) op 24 maart 1846, overleden te Dinteloord (NB) op 7 maart 1909, 62 jaar en 348 dagen oud, dochter van Josephus Kraaijbeek en Apollonia Averens. Uit dit huwelijk:

 1. Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 20 augustus 1871, overleden aldaar op 3 augustus 1872, 349 dagen oud.
 2. Apolonia Maria van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 28 augustus 1873, volgt onder XI-ng.
 3. Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 3 februari 1875, volgt onder XI-nh.
 4. Philemina Pieternella van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 26 oktober 1877, overleden aldaar op 4 augustus 1881, 3 jaar en 282 dagen oud.
 5. Josephus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 7 november 1879, volgt onder XI-ni.
 6. Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord (NB) op 7 januari 1885, overleden aldaar op 26 augustus 1885, 231 dagen oud.

X-gr Adriaan van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 25 februari 1836 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 31 januari 1920, 83 jaar en 340 dagen oud, zoon van Martinus van Gaans (IX-ci) en Francisca de Kort. Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 augustus 1863, op 27-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Luiks (36 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 maart 1827 (RK), dochter van Jan Luiks en Adriana de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Frans van Gaans, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1864 (RK), volgt onder XI-nj.
 2. Kornelis Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op 23 februari 1866 (RK), volgt onder XI-nk.
 3. Pieter van Gaans, geboren te Steenbergen op 19 mei 1868 (RK), volgt onder XI-nl.

X-gs Kornelis van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 3 februari 1843 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 8 april 1902, 59 jaar en 64 dagen oud, zoon van Martinus van Gaans (IX-ci) en Francisca de Kort. Hij is getrouwd te Steenbergen op 6 augustus 1875, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Meel (37 jaar oud), werkbode, geboren te Steenbergen op 13 april 1838 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 25 maart 1909, 70 jaar en 346 dagen oud, dochter van Antonij van Meel en Maria Catharina Eestermans.
(Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 20 april 1866, op 28-jarige leeftijd met Marijn Augustijn (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 20 april 1838, overleden aldaar op 17 september 1874, 36 jaar en 150 dagen oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina van Gaans, geboren te Steenbergen op 9 januari 1877 (RK), volgt onder XI-nm.
 2. Antonij van Gaans, geboren te Steenbergen op 4 juli 1879 (RK), overleden aldaar op 29 september 1880, 1 jaar en 87 dagen oud.
 3. Martien Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen op 24 juli 1880 (RK), volgt onder XI-nn.

X-gt Joanna Wilhelmina van Gaans, naaister, geboren te Steenbergen op 6 april 1846 (RK), overleden voor 13 november 1900, hoogstens 54 jaar en 221 dagen oud, dochter van Govert van Gaans (IX-cj) en Maria van Migom. Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 september 1878, op 32-jarige leeftijd met Ferdinandus Johannes Jongen, overleden voor 13 november 1900. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Jongen, geboren te Steenbergen op 19 juli 1869, volgt onder XI-no.

X-gu Maria Kornelia van Gaans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 september 1863 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 26 februari 1926, 62 jaar en 168 dagen oud, dochter van Adriaan Cornelis van Gaans (IX-ck) en Helena van Sprundel. Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 23 januari 1897, op 33-jarige leeftijd met Antonius Jacobus Willebrordus Kraus (25 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 7 november 1871, overleden te Etten-Leur (NB) op 16 december 1948, 77 jaar en 39 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Kraus, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 31 augustus 1899, overleden aldaar op 9 oktober 1899, 39 dagen oud.

X-gv Adrianus van Gaans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 11 juni 1866 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 18 september 1950, 84 jaar en 99 dagen oud, zoon van Adriaan Cornelis van Gaans (IX-ck) en Helena van Sprundel. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 19 november 1892, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van Gils (25 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 28 augustus 1867, overleden aldaar op 27 mei 1938, 70 jaar en 272 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 2 september 1893, overleden aldaar op 5 februari 1954, 60 jaar en 156 dagen oud. Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 27 januari 1920, op 26-jarige leeftijd met Maria Cornelia van Dorst.
 2. Dionisius Johannes van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 28 september 1895, overleden aldaar op 19 januari 1896, 113 dagen oud.

X-gw Pieter Bernaards, winkelier, bakker en grutter, geboren te Steenbergen op 2 september 1846 (RK), wonende te Oud-Beijerlans, zoon van Theodorus Bernaards en Maria van Gaans (IX-cl). Hij is getrouwd te Roosendaal op 15 mei 1876, op 29-jarige leeftijd (1) met Petronella de Waal (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 19 april 1848 (RK), overleden aldaar op 5 december 1886, 38 jaar en 230 dagen oud, dochter van Adriaan de Waal en Johanna Backx. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Bernaards, geboren te Roosendaal op 12 september 1877 (RK).
 2. Johanna Bernaards, geboren te Roosendaal op 2 december 1878.
 3. Adrianus Bernaards, geboren te Roosendaal op 8 januari 1881 (RK).
 4. Andreas Bernaards, geboren te Roosendaal op 21 mei 1883 (RK), volgt onder XI-np.
 5. Maria Elisabeth Bernaards, geboren te Roosendaal op 28 november 1884 (RK).
 6. Catharina Bernaards, geboren te Roosendaal op 12 november 1886.
Hij was gehuwd (2) met Hendrina Maria Wesdijk, geboren te Ooltgensplaat op 30 mei 1866 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Antonius Bernaards, geboren te Steenbergen op 3 februari 1889, wonende te Roosendaal.
 2. Antonius Bernaards, geboren te Steenbergen op 13 april 1890 (RK), wonende te Roosendaal.
 3. Petrus Cornelis Bernaards, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1892 (RK), wonende te Roosendaal.
 4. Johanna Maria Bernaards, geboren te Roosendaal op 31 mei 1895, wonende te Oud-Beijerland (ZH).
 5. Maria Johanna Cornelia Bernaards, geboren te Roosendaal op 16 juli 1897, overleden aldaar op 18 december 1897, 155 dagen oud.

X-gx Jan Bernaards, arbeider, geboren te Steenbergen op 20 mei 1850 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 24 februari 1922, 71 jaar en 280 dagen oud, zoon van Theodorus Bernaards en Maria van Gaans (IX-cl). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 juni 1876, op 26-jarige leeftijd met Anna Maria de Weert (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1853 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 2 december 1920, 67 jaar en 39 dagen oud, dochter van Adriaan de Weert en Catharina de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Bernaards, geboren te Steenbergen op 20 februari 1877 (RK), volgt onder XI-nq.
 2. Theodoor Bernaards, geboren te Steenbergen op 5 mei 1878 (RK), volgt onder XI-nr.
 3. Anna Maria Bernaards, geboren te Steenbergen op 22 november 1879 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 27 juli 1953, 73 jaar en 247 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 augustus 1913, op 33-jarige leeftijd met Cornelis Marinus Marijnissen (45 jaar oud), broodbakker, geboren te Hoeven (NB) in het jaar 1868, wonende te Roosendaal, zoon van Franciscus Marijnissen en Adriana Struijs.
 4. Petronilla Bernaards, geboren te Halsteren (NB) op 21 oktober 1882 (RK), volgt onder XI-ns.
 5. Johanna Bernaards, geboren te Steenbergen op 28 augustus 1884 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 2 oktober 1955, 71 jaar en 35 dagen oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 5 juni 1903, op 18-jarige leeftijd met Adrianus Bax (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 10 december 1879, zoon van Cornelis Backx en Johanna Koolen.
 6. Elizabeth Bernaards, geboren te Steenbergen op 23 september 1886 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 9 maart 1915, 28 jaar en 167 dagen oud.
 7. Adriaan Bernaards, los werkman, geboren te Steenbergen op 17 augustus 1888 (RK), wonende te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 13 april 1918, op 29-jarige leeftijd met Adriana de Kock (19 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1899.
 8. Adriana Bernaards, geboren te Steenbergen op 30 augustus 1890 (RK), wonende te Halsteren (NB). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 september 1911, op 21-jarige leeftijd met Martinus Wittenbols (22 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 25 februari 1889, zoon van Cornelis Wittenbols en Pieternella van de Kasteel.
 9. Cornelis Bernaards, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 14 maart 1893 (RK) (doopgetuigen waren Wilem de Meulder en Jacobus Groffen), overleden te Bergen op Zoom op 24 november 1922, 29 jaar en 255 dagen oud.
 10. Johannes Bernaards, geboren te Halsteren (NB) op 28 augustus 1894 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Marijn Jan van Meel).
 11. Antonius Bernaards, geboren te Halsteren (NB) op 5 februari 1896 (RK) (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Wilem de Meulder).
 12. Petrus Bernaards, los werkman, geboren te Halsteren (NB) op 14 januari 1898 (RK) (doopgetuigen waren Willem de Meulder en Marijn Jan van Meel). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 september 1924, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth de Zwart (18 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 10 maart 1906, dochter van Adriaan de Zwart en Petronella Stok.

X-gy Petronilla Bernaards, geboren te Steenbergen op 15 februari 1852 (RK), overleden aldaar op 13 augustus 1914, 62 jaar en 179 dagen oud, dochter van Theodorus Bernaards en Maria van Gaans (IX-cl). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 juni 1886, op 34-jarige leeftijd met Marijn Hensen (39 jaar oud), arbeider en boswachter, geboren te Steenbergen op 21 december 1846 (RK).
(Hij is eerder getrouwd op 18 april 1879, op 32-jarige leeftijd met Anna Maria Elisabeth Iriks (32 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 januari 1847 (RK), overleden aldaar op 16 maart 1886, 39 jaar en 63 dagen oud, dochter van Thomas Iriks en Anna Cornelia Elizabeth Geers.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria Hensen, geboren te Steenbergen op 2 april 1887 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 april 1918, op 31-jarige leeftijd met Franciscus Geers (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 18 juni 1893.
 2. Theodorus Hensen, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1892 (RK), wonende te Hoensbroek (Limburg) en te Heerlen (Limburg).

X-gz Antonij Bernaards, arbeider, suikerkoker en bakker, geboren te Steenbergen op 9 april 1855 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 25 november 1916, 61 jaar en 230 dagen oud, zoon van Theodorus Bernaards en Maria van Gaans (IX-cl). Hij is getrouwd te Steenbergen op 14 mei 1880, op 25-jarige leeftijd (1) met Joanna Tiberius (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 27 november 1859 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 23 februari 1896, 36 jaar en 88 dagen oud, dochter van Joannes Tiberius en Joanna Barrevoets. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Bernaards, geboren te Steenbergen op 12 november 1880 (RK), overleden aldaar op 17 maart 1881, 125 dagen oud.
 2. Maria Petronella Bernaards, geboren te Steenbergen op 10 juni 1882 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te den Haag op 10 januari 1907, op 24-jarige leeftijd met Laurentius van Tiggelen (26 jaar oud), geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 6 april 1880, zoon van Christiaan Jacobus Johannes van Tiggelen en Johanna Hendriks.
 3. Joanna Bernaards, geboren te Steenbergen op 25 november 1883 (RK), overleden aldaar op 17 september 1884, 297 dagen oud.
 4. Jan Bernaards, geboren te Steenbergen op 6 februari 1885 (RK), wonende te Roosendaal.
 5. Theodoor Adriaan Bernaards, geboren te Steenbergen op 20 juni 1886 (RK), overleden aldaar op 6 september 1886, 78 dagen oud.
 6. Theodorus Bernaards, geboren te Roosendaal op 5 november 1888 (RK), overleden aldaar op 2 februari 1889, 89 dagen oud.
 7. Johanna Maria Bernaards, geboren te Roosendaal op 23 december 1889 (RK), volgt onder XI-nt.
 8. Theodorus Bernaards, geboren te Roosendaal op 14 januari 1891 (RK), overleden aldaar op 5 september 1891, 234 dagen oud.
 9. Elisabeth Bernaards, geboren te Roosendaal op 4 augustus 1892 (RK), wonende te Steenbergen.
 10. Petronella Bernaards, geboren te Roosendaal op 16 september 1893 (RK), overleden aldaar op 23 september 1893, 7 dagen oud.
Hij is getrouwd te Roosendaal op 19 januari 1903, op 47-jarige leeftijd (2) met Dingena Helmons (43 jaar oud), geboren te Roosendaal op 8 september 1859, overleden aldaar op 10 januari 1917, begraven aldaar op 13 januari 1917, 57 jaar en 124 dagen oud, dochter van Waltherus Hellemons en Anna Catharina Jansen.

X-ha Cornelis de Groot, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 29 maart 1843 (RK), overleden aldaar op 6 juli 1910, 67 jaar en 99 dagen oud, zoon van Johannes de Groot en Willemina van Gaans (IX-cm). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1888, op 45-jarige leeftijd met Maria Catharina Nuijtemans (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 februari 1858, dochter van Adrianus Nuijtemans en Maria Catharina van Tillo. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Maria de Groot, geboren te Wouw (NB) op 9 mei 1889 (RK), volgt onder XI-nu.
 2. Adrianus de Groot, arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 19 mei 1891. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 31 mei 1917, op 26-jarige leeftijd met Anna Catharina Mens (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 31 juli 1890, dochter van Jacobus Mens en Lucia Snepvangers.
  (Zij had van een onbekende man één dochter.)
 3. Maria Adriana de Groot, geboren te Bergen op Zoom op 17 februari 1894. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 22 november 1917, op 23-jarige leeftijd met Simon Adriaansen (23 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 4 mei 1894, zoon van Pieter Kornelis Adriaansen en Joanna Hendrica van Campenhout.
 4. Adriana Cornelia de Groot, geboren te Wouw (NB) op 4 april 1898, volgt onder XI-nv.

X-hb Adriaan de Groot, dienstbode en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 12 oktober 1845 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 8 september 1934, 88 jaar en 331 dagen oud, zoon van Johannes de Groot en Willemina van Gaans (IX-cm). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 13 mei 1875, op 29-jarige leeftijd met Maria Catharina Bolus (33 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 1 februari 1842, begraven te Heerle (NB) op 9 maart 1895, 53 jaar en 36 dagen oud, dochter van Johannes Bolus en Maria Cornelia Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina de Groot, geboren te Bergen op Zoom op 4 augustus 1876. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 20 november 1917, op 41-jarige leeftijd met Adrianus Scheepers (39 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 1 november 1878, overleden aldaar op 17 januari 1955, 76 jaar en 77 dagen oud, zoon van Willem Scheepers en Adriana Raats.
 2. Johannes de Groot, geboren te Wouw (NB) op 30 oktober 1878, overleden aldaar op 22 november 1878, begraven aldaar op 25 november 1878, 23 dagen oud.
 3. Cornelis de Groot, geboren te Wouw (NB) op 30 oktober 1878, overleden aldaar op 23 november 1878, begraven aldaar op 25 november 1878, 24 dagen oud.
 4. Maria Cornelia de Groot, geboren te Wouw (NB) op 17 januari 1880, volgt onder XI-nw.
 5. Johannes de Groot, geboren te Wouw (NB) op 11 november 1882 (RK), volgt onder XI-nx.
 6. Cornelis de Groot, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 13 mei 1884, overleden te Halsteren (NB) op 19 maart 1924, 39 jaar en 311 dagen oud. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 april 1913, op 28-jarige leeftijd met Anna Cornelia Kroonen (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1885, dochter van Jacobus Kroonen en Anna Cornelia van den Enden.
  (Zij is later getrouwd te Halsteren (NB) op 17 januari 1925, op 40-jarige leeftijd met Martien van Osta (52 jaar oud), landarbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1873, overleden aldaar op 6 december 1954, 81 jaar oud, zoon van Jacob van Osta en Petronella Broekmans. (Hij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 30 april 1898, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Schillemans (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 6 april 1859, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 2 november 1920, 61 jaar en 210 dagen oud, dochter van Pieter Schillemans en Petronella de Weert.))
 7. Maria Jacoba de Groot, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1887 (RK), volgt onder XI-ny.

X-hc Jacobus de Groot, arbeider en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 27 januari 1848 (RK), zoon van Johannes de Groot en Willemina van Gaans (IX-cm).

Plaats Wouw
Periode 1919
Deel J. Goderie, inventaris V-05, 1919
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden Verklaring soor Anna Cornelia van Eekelen onder Steenbergen en de kinderen uit haar huwelijk met wijlen Jacobus de Groot, dat zij hebben verdeeld den tusschen hen bestaan hebbende gemeenschappelijke boedel.
Plaats registratie Steenbergen
Datum registratie 22-10-1919
Geregistreerde 1 Anna Cornelia van Eekelen
Geregistreerde 2 Jacobus de Groot.
Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 januari 1886, op 38-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Eekelen (34 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 22 april 1851 (RK), dochter van Martinus van Eekelen en Allegonda Withagen. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Marinus de Groot, geboren te Wouw (NB) op 3 juni 1886.
 2. Petrus Cornelis de Groot, landbouwer, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1890. Hij is getrouwd te Steenbergen op 10 september 1919, op 28-jarige leeftijd met Catharina Dekkers (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op 4 september 1893, dochter van Johannes Dekkers en Anna Maria Cornelia Schuurbiers.

X-hd Geertrui de Groot, geboren te Wouw (NB) op 8 april 1849 (RK), overleden te Roosendaal op 13 november 1921, 72 jaar en 219 dagen oud, dochter van Johannes de Groot en Willemina van Gaans (IX-cm). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 juli 1878, op 29-jarige leeftijd met Johannes Besters (51 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal op 24 maart 1827 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 24 september 1903, 76 jaar en 184 dagen oud, zoon van Cornelis Besters en Petronella Lochtenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cornelis Johannes Besters, geboren te Roosendaal op 16 januari 1885 (RK), overleden aldaar op 17 januari 1885, 1 dag oud.

X-he Maria de Groot, dienstmeid, geboren te Wouw (NB) op 26 februari 1851 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 17 oktober 1927, 76 jaar en 233 dagen oud, dochter van Johannes de Groot en Willemina van Gaans (IX-cm). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 mei 1883, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Bolus (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 8 januari 1853 (doopgetuigen waren Johannes Kircher en Willem Willemsen), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K53), overleden te Bergen op Zoom op 1 augustus 1936, 83 jaar en 206 dagen oud, zoon van Johannes Bolus en Maria Cornelia Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bolus, geboren te Bergen op Zoom op 25 februari 1884, overleden aldaar op 26 februari 1884, 1 dag oud.
 2. Johannes Josephus Bolus, landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1885. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 april 1920, op 35-jarige leeftijd (1) met Dimphna van der Wegen (37 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 22 november 1882, overleden aldaar op 15 maart 1922, 39 jaar en 113 dagen oud, dochter van Leonardus van der Wegen en Maria Elisabeth Verbraak. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 mei 1923, op 38-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Buijs (22 jaar oud), geboren in het jaar 1901, dochter van Cornelis Buijs en Anna Cornelia de Nijs.
 3. Maria Cornelia Bolus, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1885, overleden aldaar op 25 maart 1959, 73 jaar en 350 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 april 1927, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Elst (46 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 30 december 1880 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 166), overleden te Bergen op Zoom op 10 februari 1955, 74 jaar en 42 dagen oud, zoon van Antonius Elst en Petronella van Loon.
 4. Wilhelmina Petronella Bolus, geboren te Bergen op Zoom op 30 november 1886, overleden op 25 april 1887, 146 dagen oud.
 5. Christoffel Bolus, geboren te Bergen op Zoom op 13 augustus 1888, overleden aldaar op 27 augustus 1888, 14 dagen oud.

X-hf Anna Cornelia van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 19 februari 1837 (RK), overleden aldaar op 22 december 1875, 38 jaar en 306 dagen oud, dochter van Bernardus van Peer en Hendrina Speek (IX-cn). Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 29 mei 1862, op 25-jarige leeftijd met Paulus Rommens (35 jaar oud), arbeider, geboren te Hoeven (NB) op 12 juli 1826 (RK), overleden te Oudenbosch (NB) op 19 mei 1901, 74 jaar en 311 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Rommens, metselaar, geboren te Hoeven (NB) op 26 februari 1863 (RK).
 2. Bernardus Rommens, geboren te Oudenbosch (NB) op 8 juli 1866 (RK), wonende te Bornhem (BelgiŽ). Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 13 januari 1896, op 29-jarige leeftijd met Maria Veraart.
 3. Cornelis Rommens, geboren te Oudenbosch (NB) op 8 juli 1866 (RK), volgt onder XI-nz.
 4. Johanna Rommens, geboren te Oudenbosch (NB) op 19 september 1867 (RK), wonende te Breda.
 5. Cornelia Rommens, geboren te Oudenbosch (NB) op 16 juni 1870 (RK), volgt onder XI-oa.
 6. Hendrikus Rommens, geboren te Oudenbosch (NB) op 28 december 1873 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1876, 2 jaar en 10 dagen oud.

X-hg Johannes van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 19 februari 1837 (RK), overleden aldaar op 27 september 1907, 70 jaar en 220 dagen oud, zoon van Bernardus van Peer en Hendrina Speek (IX-cn). Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 13 januari 1873, op 35-jarige leeftijd met Johanna Maria van der Lee (23 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 16 maart 1849, overleden te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 16 november 1911, 62 jaar en 245 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 15 maart 1873. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 30 mei 1914, op 41-jarige leeftijd met Catharina Hack, dochter van Cornelis Hack en Dingena de Graaf.
 2. Petrus van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 27 november 1874, overleden aldaar op 23 oktober 1875, 330 dagen oud.
 3. Petrus van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 27 juli 1876.
 4. Hendricus van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 1 juli 1879, overleden te Vught op 26 april 1939, 59 jaar en 299 dagen oud.

X-hh Marijn van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 16 september 1839 (RK), overleden aldaar op 4 december 1897, 58 jaar en 79 dagen oud, zoon van Bernardus van Peer en Hendrina Speek (IX-cn). Hij is getrouwd te Etten-Leur (NB) op 8 april 1880, op 40-jarige leeftijd met Johanna van Boeren, geboren te Etten-Leur (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 6 juli 1881. Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 28 augustus 1905, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jacoba de Leeuw.
 2. Johanna van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 20 juli 1886, overleden aldaar op 3 juni 1887, 318 dagen oud.

X-hi Adriana van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 4 september 1844 (RK), overleden aldaar op 28 december 1886, 42 jaar en 115 dagen oud, dochter van Bernardus van Peer en Hendrina Speek (IX-cn). Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 15 april 1872, op 27-jarige leeftijd met Adriaan den Braber (27 jaar oud), landarbeider, geboren te Oudenbosch (NB) op 19 april 1844, overleden aldaar op 16 maart 1891, 46 jaar en 331 dagen oud, zoon van Cornelis den Braber en Wilhelmina van Toren. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 10 februari 1873, volgt onder XI-ob.
 2. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 14 maart 1876, overleden aldaar op 21 maart 1876, 7 dagen oud.
 3. Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 22 september 1877, overleden te Breda op 20 april 1958, 80 jaar en 210 dagen oud. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 5 mei 1900, op 22-jarige leeftijd met Mina Catharina van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 26 oktober 1878 (RK), volgt onder XI-il.
 4. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 19 september 1881, overleden aldaar op 3 juni 1882, 257 dagen oud.
 5. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 26 april 1883.
 6. Levenloos den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 28 december 1886, overleden aldaar op 28 december 1886.

X-hj Hendrina van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 10 juli 1850 (RK), overleden aldaar op 10 mei 1902, 51 jaar en 304 dagen oud, dochter van Bernardus van Peer en Hendrina Speek (IX-cn). Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 14 oktober 1872, op 22-jarige leeftijd met Cornelis den Braber, overleden te Oudenbosch (NB) op 11 maart 1890, zoon van Cornelis den Braber en Wilhelmina van Toren. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 1 mei 1874, volgt onder XI-oc.
 2. Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 11 september 1875, overleden aldaar op 16 december 1875, 96 dagen oud.
 3. Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 19 oktober 1876, volgt onder XI-od.
 4. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 26 augustus 1878, overleden aldaar op 29 november 1879, 1 jaar en 95 dagen oud.
 5. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 5 oktober 1880. Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 1 juli 1901, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Suijkerbuijk.
 6. Cornelis den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 25 april 1882.
 7. Hendrikus den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 18 oktober 1884, overleden aldaar op 9 maart 1890, 5 jaar en 142 dagen oud.
 8. Cornelia den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 22 december 1886.
 9. Adriana den Braber, geboren te Oudenbosch (NB) op 16 maart 1889, overleden aldaar op 6 april 1889, 21 dagen oud.

X-hk Joanna van Peer, geboren te Oudenbosch (NB) op 25 augustus 1853 (RK), overleden aldaar op 25 maart 1918, 64 jaar en 212 dagen oud, dochter van Bernardus van Peer en Hendrina Speek (IX-cn). Zij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 12 mei 1878, op 24-jarige leeftijd met Gerardus Dam, overleden te Oudenbosch (NB) op 17 juli 1930. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Dam, geboren te Oudenbosch (NB) op 30 november 1883, overleden aldaar op 30 november 1883.
 2. Bernardus Dam, geboren te Oudenbosch (NB) op 25 januari 1885.
 3. Johanna Dam, geboren te Oudenbosch (NB) op 12 augustus 1888, overleden aldaar op 9 oktober 1888, 58 dagen oud.
 4. Leonardus Dam, geboren te Oudenbosch (NB) op 23 september 1889. Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 10 november 1924, op 35-jarige leeftijd met Johanna Verheijen.
 5. Johanna Adriana Dam, geboren te Oudenbosch (NB) op 25 november 1890, overleden aldaar op 7 mei 1893, 2 jaar en 163 dagen oud.
 6. Helena Catharina Dam, geboren te Oudenbosch (NB) op 6 september 1892, overleden aldaar op 4 oktober 1893, 1 jaar en 28 dagen oud.
 7. Johannes Adrianus Dam, geboren te Oudenbosch (NB) op 17 oktober 1894. Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 8 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina Houtepen (22 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 26 oktober 1899.
 8. Adrianus Cornelis Dam, geboren te Oudenbosch (NB) op 23 juni 1897. Hij is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 16 juli 1917, op 20-jarige leeftijd met Catharina Bosmans.

X-hl Carolina Antonissen, geboren te Steenbergen op 6 januari 1849 (RK), overleden aldaar op 11 februari 1890, 41 jaar en 36 dagen oud, dochter van Jan Antonissen en Adriana van Gaens (IX-co). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 november 1884, op 35-jarige leeftijd met Kornelis Plasmans (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 3 juni 1855 (RK), zoon van Maghiel Plasmans en Adriana Bakx.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 31 oktober 1890, op 35-jarige leeftijd met Elizabet Sebregts (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 maart 1859 (RK), overleden aldaar op 29 augustus 1949, 90 jaar en 162 dagen oud, dochter van Marijn Sebregts en Maria Nijssen.) Uit dit huwelijk:

 1. Machiel Plasmans, landarbeider, geboren te Steenbergen op 13 april 1885 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 juni 1911, op 26-jarige leeftijd met Gerardina Heijnen (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 6 april 1887 (RK), dochter van Antonius Heijnen en Paulina van Dorst.
 2. Adriana Johanna Plasmans, geboren te Steenbergen op 20 april 1886 (RK), overleden aldaar op 15 november 1886, 209 dagen oud.
 3. Johannes Petrus Plasmans, geboren te Steenbergen op 20 april 1886 (RK), overleden aldaar op 15 november 1886, 209 dagen oud.
 4. Jan Pieter Plasmans, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1887 (RK). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 mei 1914, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van Geel (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 augustus 1886, dochter van Kornelis van Geel en Maria Elisabeth Theuns.
 5. Petrus Cornelis Plasmans, geboren te Steenbergen op 8 januari 1890 (RK). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 mei 1920, op 30-jarige leeftijd met N.N..

X-hm Christiaan Antonissen, arbeider, geboren te Steenbergen op 25 juni 1853 (RK), overleden aldaar op 2 juli 1929, 76 jaar en 7 dagen oud, zoon van Jan Antonissen en Adriana van Gaens (IX-co). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 juli 1877, op 24-jarige leeftijd met Maria Cornelia Hellemons (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1849 (RK), overleden aldaar op 8 april 1924, 74 jaar en 183 dagen oud, dochter van Antonij Helmons en Ida Huijgens. Uit dit huwelijk:

 1. Ida Adriana Antonia Antonissen, geboren te Steenbergen op 27 oktober 1877 (RK).
 2. Ida Adriana Antonissen, landbouwster, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1880 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 februari 1928, op 47-jarige leeftijd met Kornelis van Meer (53 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 8 juli 1874, overleden aldaar op 12 februari 1943, 68 jaar en 219 dagen oud, zoon van Jan van Meer en Johanna Maria Loos.
 3. Adriana Ida Antonissen, geboren te Steenbergen op 7 oktober 1882 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 december 1931, op 49-jarige leeftijd met Bastiaan Wilhelmus Slokkers (48 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer (NB) in het jaar 1883, zoon van Kornelis Slokkers en Cornelia Roelands.
 4. Jan Antonij Antonissen, geboren te Steenbergen op 20 juli 1885 (RK), volgt onder XI-oe.
 5. Antonij Jan Antonissen, geboren te Steenbergen op 8 februari 1888 (RK), volgt onder XI-of.

X-hn Anna Maria Antonissen, geboren te Steenbergen op 29 september 1858 (RK), wonende te Breda, overleden te Steenbergen op 22 november 1936, 78 jaar en 54 dagen oud, dochter van Jan Antonissen en Adriana van Gaens (IX-co). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 september 1888, op 29-jarige leeftijd met Jan Tiberius (31 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 16 januari 1857 (RK), zoon van Joannes Tiberius en Barbara de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Tiberius, geboren te Breda op 13 juni 1889 (RK), overleden aldaar op 12 mei 1898, 8 jaar en 333 dagen oud.

X-ho Joanna de Kooninck, arbeidster, geboren te Steenbergen op 24 januari 1823 (RK), overleden aldaar op 7 juni 1898, 75 jaar en 134 dagen oud, dochter van Petrus de Kooninck (IX-cp) en Anna Maria van Tilburg. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1855, op 32-jarige leeftijd met Pieter de Bruin (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 4 december 1826 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Laurina de Bruin, geboren te Steenbergen op 18 juni 1855 (RK), volgt onder XI-og.
 2. Pieter Jan de Bruin, geboren te Steenbergen op 10 februari 1857 (RK), volgt onder XI-oh.
 3. Maria Cornelia de Bruin, geboren te Steenbergen op 17 maart 1859 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1892, op 33-jarige leeftijd met Jan Keijenberg (33 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 30 juni 1858 (RK), overleden aldaar op 15 februari 1932, 73 jaar en 230 dagen oud, zoon van Martien Keijenberg en Maria Lodiers.
 4. Kornelis de Bruin, geboren te Steenbergen op 27 november 1860 (RK), overleden aldaar op 15 december 1888, 28 jaar en 18 dagen oud.
 5. Elizabet de Bruin, kloosterzuster, geboren te Steenbergen op 28 april 1863, wonende te Roosendaal, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 april 1941, 77 jaar en 364 dagen oud.
 6. Adrianus de Bruin, geboren te Steenbergen op 18 december 1864 (RK), wonende te Mechelen (BelgiŽ).
 7. Joanna de Bruin, geboren te Steenbergen op 12 december 1868 (RK).

X-hp Elizabet de Kooning, geboren te Steenbergen op 11 februari 1828 (RK), overleden aldaar op 24 juni 1906, 78 jaar en 133 dagen oud, dochter van Petrus de Kooninck (IX-cp) en Anna Maria van Tilburg. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 augustus 1869, op 41-jarige leeftijd met Antonius van Geel (34 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op 8 september 1834 (RK), overleden te Steenbergen op 6 mei 1902, 67 jaar en 240 dagen oud, zoon van Walterus van Geel en Dimphna de Wael. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Kornelis van Geel, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1870 (RK), volgt onder XI-oi.
 2. Dimphna van Geel, geboren te Steenbergen op 25 mei 1873 (RK), wonende te Middelburg. Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 juli 1904, op 31-jarige leeftijd met Johannes Damen (29 jaar oud), brievenbesteller, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1875, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 4 maart 1953, 78 jaar oud, zoon van Andries Damen en Catharina Koremans.

X-hq Adriaan van Gaans, landbuowarbeider, geboren te Steenbergen op 25 juli 1857 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Bergen op Zoom op 23 mei 1942, 84 jaar en 302 dagen oud, zoon van Dominicus van Gaans (IX-cr) en Maria Wots. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 1 augustus 1889, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Meel (21 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 1 februari 1868 (RK), wonende te Steenbergen, dochter van Adrianus van Meel en Johanna Suijkerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Dominicus van Gaans, geboren te Steenbergen op 25 april 1890 (RK), volgt onder XI-oj.
 2. Maria Johanna van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 13 maart 1892 (RK), volgt onder XI-ok.
 3. Maria van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1894 (RK), volgt onder XI-ol.
 4. Maria Cornelia van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 18 september 1896 (RK), wonende te Wouw (Herelsche Heide 130).
 5. Adrianus van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 19 februari 1902 (RK).
 6. Johannes Gerardus van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 20 september 1910 (RK).

X-hr Gerardus van Gaans, landarbeider, geboren te Kruisland (NB) op 18 september 1860 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Wouw (NB) op 12 maart 1915, begraven te Wouw op 15 maart 1915, 54 jaar en 175 dagen oud, zoon van Dominicus van Gaans (IX-cr) en Maria Wots. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 augustus 1889, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Elsackers (28 jaar oud), dienstmeid en landbouwarbeidster, geboren te Wouw (NB) op 9 december 1860 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Steenbergen en te Roosendaal, overleden aldaar op 24 mei 1950, begraven te Wouw op 26 mei 1950, 89 jaar en 166 dagen oud, dochter van Antonius Elsackers en Dingena Deelen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Gaans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1890 (RK), wonende te Wouw (NB), te Kalmthout (BelgiŽ) en te Gestel (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Roosendaal op 14 oktober 1919, op 28-jarige leeftijd met Petrus Franciscus van Mensel (24 jaar oud), metselaar, geboren te Berlaer (BelgiŽ) in het jaar 1895.
 2. Antonius Adrianus van Gaans, geboren te Steenbergen op 2 november 1893 (RK), volgt onder XI-om.
 3. Martina Maria van Gaans, geboren te Steenbergen op 29 december 1895 (RK), volgt onder XI-on.
 4. Elisabeth Carolina Maria van Gaans, geboren te Steenbergen op 13 oktober 1898 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 2 juni 1940, 41 jaar en 233 dagen oud. Zij is getrouwd op 13 mei 1930, op 31-jarige leeftijd met Thomas Cornelis van Loon (31 jaar oud), timmerman, geboren te Kruisland (NB) op 1 maart 1899 (RK), zoon van Jacobus van Loon en Anna Maria Wezenbeek.
 5. Johanna Cornelia van Gaans, geboren te Roosendaal op 21 februari 1902 (RK), begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 23 september 1975, 73 jaar en 214 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 9 mei 1921, op 19-jarige leeftijd met Johannes Verburg (24 jaar oud), stalknecht en landbouwer, geboren te Benschop in het jaar 1897, overleden te Roosendaal op 31 mei 1944, 47 jaar oud.
 6. Adriana Maria van Gaans, geboren te Roosendaal op 21 juli 1907 (RK), overleden aldaar op 3 december 1907, begraven te Wouw op 5 december 1907, 135 dagen oud.

X-hs Maria Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op 3 februari 1866 (RK), wonende te Woensdrecht (NB) en te 's-Hertogenbosch, overleden te Steenbergen op 7 november 1952, 86 jaar en 278 dagen oud, dochter van Dominicus van Gaans (IX-cr) en Maria Wots. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1889, op 23-jarige leeftijd met Adriaan van Zantvliet (28 jaar oud), herbergier en winkelier, geboren te Steenbergen op 6 februari 1861 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Woensdrecht (NB), overleden te Steenbergen op 20 juli 1940, 79 jaar en 165 dagen oud, zoon van Petrus van Zantvliet en Adriana de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Johanna van Zantvliet, geboren te Steenbergen op 13 november 1896 (RK). Zij was gehuwd met Martien Pieter Slootmans, smid, geboren te Steenbergen op 5 november 1893 (RK), wonende aldaar, overleden te Breda op 13 november 1952, 59 jaar en 8 dagen oud.
 2. Petrus Dominicus van Zantvliet, geboren te Steenbergen op 9 februari 1900 (RK), overleden aldaar op 15 juli 1900, 156 dagen oud.
 3. Maria Jacoba van Zantvliet, geboren te Steenbergen op 4 maart 1902 (RK), wonende te 's-Hertogenbosch en te Oirschot (NB), overleden te Roosendaal op 15 januari 1956, 53 jaar en 317 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 oktober 1930, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Petrus Tiberius (29 jaar oud), adjunt-kommies bij de Posterijen, geboren te Steenbergen op 4 juni 1901 (RK), wonende te Rotterdam, zoon van Jan Kornelis Tiberius en Geertrui Verbraak.
 4. Johanna Cornelia van Zantvliet, geboren te Steenbergen op 29 januari 1906 (RK), overleden aldaar op 6 juli 1906, 158 dagen oud.

X-ht Anna Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op 5 mei 1868 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 3 oktober 1966, 98 jaar en 151 dagen oud, dochter van Dominicus van Gaans (IX-cr) en Maria Wots. Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1890, op 21-jarige leeftijd met Kornelis Schoonen (25 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 september 1864 (RK), wonende te Roosendaal en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 8 augustus 1937, begraven te Wouw (NB) op 10 augustus 1937, 72 jaar en 316 dagen oud, zoon van Pieter Schoonen en Joanna Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Schoonen, geboren te Steenbergen op 16 augustus 1890 (RK), overleden aldaar op 1 september 1890, 16 dagen oud.
 2. Petrus Schoonen, arbeider, geboren te Steenbergen op 28 februari 1892 (RK), wonende te Roosendaal en te Breda. Hij is getrouwd te Roosendaal op 28 oktober 1913, op 21-jarige leeftijd met Johanna van Ostaijen (19 jaar oud), fabrieksarbeidster, geboren te Roosendaal in het jaar 1894, dochter van Cornelis van Ostaijen en Johanna van Oorschot.
 3. Dominicus Schoonen, geboren te Steenbergen op 22 september 1894 (RK), volgt onder XI-oo.
 4. Maria Johanna Schoonen, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1896 (RK), volgt onder XI-op.
 5. Johanna Antoinetta Schoonen, dienstbode, geboren te Steenbergen op 2 januari 1899 (RK), wonende aldaar, te Gastel, te Woensdrecht (NB) en te Wouw, overleden te Bergen op Zoom op 20 maart 1953, 54 jaar en 77 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 17 oktober 1922, op 23-jarige leeftijd met Petrus Johannes Traets (27 jaar oud), landbouwarbeider, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1895.
 6. Johannes Martinus Schoonen, geboren te Steenbergen op 24 mei 1902 (RK), volgt onder XI-oq.
 7. Anna Cornelia Schoonen, geboren te Steenbergen op 18 december 1905 (RK), wonende te Roosendaal en te Oud en Nieuw Gastel (NB). Zij is getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1925, op 19-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Kersten (23 jaar oud), opperman, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 15 juni 1902.
 8. Marinus Adrianus Schoonen, geboren te Roosendaal op 15 april 1909 (RK).

X-hu Joanna van Gaans, geboren te Steenbergen op 6 januari 1875 (RK), overleden aldaar op 25 november 1934, 59 jaar en 323 dagen oud, dochter van Dominicus van Gaans (IX-cr) en Maria Wots. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 juni 1894, op 19-jarige leeftijd met Johannes Buijk (25 jaar oud), voerman en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 9 juli 1868 (RK), overleden te Steenbergen op 22 mei 1946, 77 jaar en 317 dagen oud, zoon van Engelbert Buijk (XI-ex) en Maria Jacoba van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacoba Buijk, geboren te Steenbergen op 12 november 1894 (RK), wonende te Etten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1933, op 38-jarige leeftijd met Jospehus Rommens (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Etten-Leur in het jaar 1896.
 2. Helena Buijk, geboren te Steenbergen op 4 juli 1896 (RK), volgt onder XI-or.
 3. Adriana Buijk, geboren te Steenbergen op 2 april 1899 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 november 1923, op 24-jarige leeftijd met Wilhelmus Hubertus Scheepers (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal op 18 januari 1898, zoon van Willem Scheepers en Adriana Raats.
 4. Engelbertus Buijk, geboren te Steenbergen op 5 juni 1901 (RK), volgt onder XI-os.
 5. Anna Maria Buijk, geboren te Steenbergen op 15 september 1904 (RK), volgt onder XI-ot.
 6. Petrus Dominicus Buijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1907 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 12 september 1939, op 31-jarige leeftijd met Johanna Catharina de Keijzer (30 jaar oud), geboren te Roosendaal op 21 februari 1909 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 27 augustus 1961, 52 jaar en 187 dagen oud, dochter van Adrianus de Keijzer en Adriana Petronella Mangelaars.
 7. Gerardus Johannes Buijk, landbouwer en expediteur, geboren te Steenbergen op 1 januari 1910 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 19 juli 1932, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Roosendaal op 11 juli 1966 van) Maria Cornelia Schoonen (22 jaar oud), geboren te Roosendaal op 19 februari 1910 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 19 januari 2000, 89 jaar en 334 dagen oud, dochter van Hendrik Schoonen en Anna Cornelia van Doormaal.

X-hv Adrianus van Tiggelen, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 25 februari 1849, overleden te Zevenbergen (NB) op 31 maart 1905, 56 jaar en 34 dagen oud, zoon van Wilhelmus van Tiggelen en Helena van Gaans (IX-ct). Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 9 mei 1874, op 25-jarige leeftijd met Margaretha Vermunt (23 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1851, overleden aldaar op 6 december 1930, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Helena van Tiggelen, geboren te Zevenbergen (NB) op 9 maart 1875, volgt onder XI-ou.
 2. Wilhelmus van Tiggelen, geboren te Zevenbergen (NB) op 23 juli 1883, volgt onder XI-ov.

X-hw Catharina van Tiggelen, geboren te Zevenbergen (NB) op 30 maart 1853, overleden te Breda op 23 maart 1929, 75 jaar en 358 dagen oud, dochter van Wilhelmus van Tiggelen en Helena van Gaans (IX-ct). Zij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 15 oktober 1875, op 22-jarige leeftijd met Arnoldus Smits (22 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1853, overleden te Klundert (NB) op 30 oktober 1927, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Smits, geboren te Zevenbergen (NB) op 28 oktober 1879, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 6 juli 1915, 35 jaar en 251 dagen oud. Hij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 17 augustus 1909, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Loonen.
  (Zij is later getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 25 februari 1919 met Christoffel Hoppenbrouwers (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 31 oktober 1887 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), zoon van Jan Hoppenbrouwers en Petronilla Verbraak.)

X-hx Cornelis van Gaans, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 24 december 1862 (RK), wonende te Roosendaal en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 20 februari 1940, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 23 februari 1940, 77 jaar en 58 dagen oud, zoon van Dominicus van Gaans (IX-cu) en Adriana van Nassau. Hij is getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1887, op 24-jarige leeftijd met Henrica Heijnen (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Roosendaal op 11 oktober 1863 (RK), wonende aldaar en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 20 februari 1938, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 23 februari 1938, 74 jaar en 132 dagen oud, dochter van Petrus Heijnen en Cornelia Vromans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Gaans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 8 juni 1888 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Roosendaal op 6 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Johannes van den Brand (27 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 5 februari 1886, wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), zoon van Jacobus van den Brand en Cornelia Dingemans.
 2. Petrus van Gaans, geboren te Steenbergen op 2 september 1889 (RK), overleden aldaar op 12 november 1889, 71 dagen oud.
 3. Petrus van Gaans, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1890 (RK), volgt onder XI-ow.
 4. Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op 10 januari 1892 (RK), volgt onder XI-ox.
 5. Wilhelmina van Gaans, geboren te Steenbergen op 23 januari 1893 (RK), overleden aldaar op 18 februari 1893, 26 dagen oud.
 6. Dimphna van Gaans, geboren te Steenbergen op 25 maart 1894 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 17 mei 1921, op 27-jarige leeftijd met Johannes Traets (27 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1894.
 7. Maria Adriana van Gaans, geboren te Roosendaal op 28 februari 1897 (RK), overleden aldaar op 30 juni 1897, begraven te Wouw op 2 juli 1897, 122 dagen oud.
 8. Anna van Gaans, geboren te Roosendaal op 17 maart 1899 (RK), volgt onder XI-oy.
 9. Maria van Gaans, geboren te Roosendaal op 17 maart 1899 (RK), volgt onder XI-oz.
 10. Dominicus van Gaans, landbouwer, geboren te Roosendaal op 28 maart 1901 (RK), overleden te Roosendaal (Charitas) op 1 juli 1980, 79 jaar en 95 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 27 mei 1928, op 27-jarige leeftijd met Johanna Sebregts (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 23 maart 1904, overleden aldaar op 13 april 1986, 82 jaar en 21 dagen oud.
 11. Wilhelmina Adriana van Gaans, geboren te Roosendaal op 22 december 1905 (RK), overleden aldaar op 6 juli 1912, begraven te Wouw op 9 juli 1912, 6 jaar en 197 dagen oud.

X-hy Susanna van Gaans, geboren te Steenbergen op 19 maart 1859 (RK), overleden aldaar op 23 augustus 1951, 92 jaar en 157 dagen oud, dochter van Kornelis van Gaans (IX-cv) en Adriana Cornelia Voorbraak. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1890, op 31-jarige leeftijd met Leendert de Jong (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 11 februari 1860 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 20 december 1943, 83 jaar en 312 dagen oud, zoon van Theodoor de Jong en Helena van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 28 juni 1885 (RK), volgt onder XI-pa.
 2. Theodorus de Jong, geboren te Steenbergen op 13 januari 1891 (RK), overleden te Breda op 1 januari 1947, 55 jaar en 353 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 april 1915, op 24-jarige leeftijd (1) met Dimphna Keepers (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 april 1894, dochter van Antonij Keepers en Petronella van Oevelen. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 3 mei 1920, op 29-jarige leeftijd (2) met Adriana Koolen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 april 1893 (RK), wonende te Dinteloord (NB), dochter van Matthijs Koolen en Maria van Elzakker.
  (Zij is eerder getrouwd te Dinteloord (NB) op 16 september 1916, op 23-jarige leeftijd met Martinus Petrus Godschalk (26 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 16 september 1890 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Dinteloord (NB) op 28 september 1918, 28 jaar en 12 dagen oud, zoon van Adrianus Godschalk en Cornelia Elsackers (XI-ge).)
 3. Adriana Cornelia de Jong, Kee, geboren te Steenbergen op 9 augustus 1892 (RK), volgt onder XI-pb.
 4. Helena de Jong, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1893 (RK), overleden te Roosendaal op 21 juni 1958, 64 jaar en 307 dagen oud. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 5 november 1915, op 22-jarige leeftijd met Antonius Jacobus Jansen, Toon (22 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 15 januari 1893, zoon van Marijn Jansen en Johanna Schillemans.
 5. Maria Catharina Adriana de Jong, Mie, geboren te Kruisland (NB) op 28 oktober 1894 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Kruisland (NB) op 18 maart 1969, begraven aldaar op 21 maart 1969, 74 jaar en 141 dagen oud. Zij was gehuwd met Cornelis Adrianus de Jongh, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 8 februari 1897, overleden te Kruisland (NB) op 26 februari 1978, 81 jaar en 18 dagen oud.
 6. Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op 1 december 1895 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), overleden te Steenbergen (Onze Stede) op 31 augustus 1986, begraven te Steenbergen op 3 september 1986, 90 jaar en 273 dagen oud. Zij was gehuwd met Cornelis Hagens, geboren te Klundert (NB) op 8 april 1895, overleden te Roosendaal op 18 maart 1978, begraven te Kruisland (NB) op 22 maart 1978, 82 jaar en 344 dagen oud.
 7. Johanna de Jong, geboren te Steenbergen op 14 november 1896, overleden aldaar op 31 maart 1897, 137 dagen oud.
 8. Adrianus de Jong, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1897 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 27 oktober 1979, begraven aldaar op 30 oktober 1979, 82 jaar en 17 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 oktober 1920, op 22-jarige leeftijd met Anna Cornelia Timmermans (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 25 oktober 1897, overleden te Kruisland (NB) op 1 juni 1966, begraven aldaar, 68 jaar en 219 dagen oud, dochter van Antonij Timmermans en Joanna Schijvenaars.
 9. Petrus Antonius Franciscus de Jong, geboren te Steenbergen op 19 maart 1899 (RK), overleden aldaar op 24 juni 1899, 97 dagen oud.
 10. Antonius Franciscus Petrus de Jong, geboren te Steenbergen op 12 februari 1900 (RK), volgt onder XI-pc.
 11. Johannes de Jong, geboren te Steenbergen op 19 april 1900 (RK), overleden aldaar op 1 juli 1903, 3 jaar en 73 dagen oud.
 12. Johanna de Jong, geboren te Steenbergen op 4 december 1901 (RK), overleden aldaar op 15 december 1901, 11 dagen oud.
 13. Petronella de Jong, geboren te Steenbergen op 4 december 1901 (RK), overleden aldaar op 11 december 1901, 7 dagen oud.

X-hz Jan van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 februari 1867 (RK), overleden aldaar op 20 november 1925, 58 jaar en 285 dagen oud, zoon van Kornelis van Gaans (IX-cv) en Adriana Cornelia Voorbraak. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1889, op 22-jarige leeftijd met Adriana van Gurp (28 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 24 februari 1860 (RK), overleden te Roosendaal op 23 november 1929, 69 jaar en 272 dagen oud, dochter van Hendrik van Gurp en Anna Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op 19 juli 1889 (RK), volgt onder XI-pd.
 2. Hendrikus van Gaans, geboren te Steenbergen op 29 juli 1890 (RK), overleden aldaar op 22 oktober 1964, 74 jaar en 85 dagen oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 mei 1919, op 28-jarige leeftijd met zijn nicht Pieternella Catharina Laanen (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 26 oktober 1888, overleden te Roosendaal op 5 juli 1985, 96 jaar en 252 dagen oud, dochter van Franciscus Lanen en Wilhelmina van Gurp.
 3. Adrianus van Gaans, geboren te Steenbergen op 22 januari 1892 (RK), volgt onder XI-pe.
 4. Jacobus van Gaans, geboren te Steenbergen op 28 juni 1893 (RK), overleden aldaar op 7 maart 1899, 5 jaar en 252 dagen oud.
 5. Leonardus van Gaans, arbeider en petroleumventer, geboren te Steenbergen op 28 mei 1897 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), overleden te Roosendaal op 26 maart 1980, 82 jaar en 303 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 18 oktober 1921, op 24-jarige leeftijd met Paulina Elisabeth Broeren (18 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 27 augustus 1903, overleden te Roosendaal op 25 november 1980, 77 jaar en 90 dagen oud, dochter van Johannes Stephanus Broeren en Johanna Cornelia Baecklant.
 6. Jacobus van Gaans, rijknecht, geboren te Steenbergen op 25 juni 1900 (RK), wonende te Oud Gastel en te Roosendaal, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 18 oktober 1974, 74 jaar en 115 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 4 januari 1927, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Baecklant (22 jaar oud), geboren te Roosendaal op 15 april 1904, overleden aldaar op 14 november 1980, 76 jaar en 213 dagen oud.

X-ia Adriaan Aarden, fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen op 26 april 1866 (RK), wonende te Woensdrecht (NB) en te Schinnen (Limburg), zoon van Cornelis Aarden en Francisca van Gaans (IX-cw). Hij is getrouwd te Roosendaal op 19 mei 1888, op 22-jarige leeftijd met Anna Maria Beens (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Wouw (NB) op 28 april 1866 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), te Schinnen (Limburg), te Wouw (NB) en te Steenbergen, dochter van Cornelis Beens en Johanna van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Aarden, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 januari 1889 (RK), wonende te Woensdrecht (NB) en te Brussel (BelgiŽ).
 2. Marinus Aarden, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 oktober 1890 (RK), volgt onder XI-pf.
 3. Dominicus Aarden, geboren te Steenbergen op 2 juli 1892 (RK), volgt onder XI-pg.
 4. Franciscus Aarden, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1894 (RK), volgt onder XI-ph.
 5. Jacobus Aarden, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 augustus 1897 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden te Bergen op Zoom op 8 september 1912, 15 jaar en 28 dagen oud.
 6. Francisca Aarden, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 februari 1902 (RK), wonende te Schinnen (Limburg).
 7. Adriaan Aarden, geboren te Woensdrecht (NB) op 30 mei 1904 (RK), wonende te Schinnen (Limburg).
 8. Johanna Maria Aarden, geboren te Woensdrecht (NB) op 28 december 1906 (RK), wonende te Schinnen (Limburg).
 9. Petrus Aarden, geboren te Woensdrecht (NB) op 24 oktober 1909 (RK), wonende te Schinnen (Limburg).

X-ib Jan Voorbraak, fabrieksarbeider en herbergier, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1852 (RK), wonende aldaar en te Roosendaal, overleden aldaar op 11 maart 1921, 68 jaar en 200 dagen oud, zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx). Hij is getrouwd te Roosendaal op 31 oktober 1883, op 31-jarige leeftijd (1) met Dorothea de Bra (18 jaar oud), mutsenwasster, geboren te Roosendaal op 2 mei 1865 (RK), overleden aldaar op 5 april 1889, 23 jaar en 338 dagen oud, dochter van Johannes de Bra en Anna Margaretha van Kastel. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Voorbraak, geboren te Roosendaal op 1 juli 1884 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1885, 231 dagen oud.
 2. Petronella Johanna Voorbraak, geboren te Roosendaal op 8 juni 1885 (RK), overleden aldaar op 4 december 1898, 13 jaar en 179 dagen oud.
 3. Johanna Adriana Voorbraak, geboren te Roosendaal op 5 juli 1886 (RK), volgt onder XI-pi.
 4. Anna Voorbraak, geboren te Roosendaal op 22 februari 1888 (RK), overleden aldaar op 27 maart 1890, 2 jaar en 33 dagen oud.
Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 2 november 1889, op 37-jarige leeftijd (2) met Maria de Klerck (28 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 26 oktober 1861 (RK), overleden te Roosendaal op 4 juli 1921, 59 jaar en 251 dagen oud. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Voorbraak, geboren te Roosendaal op 10 februari 1890 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1890, 96 dagen oud.
 2. Dimphna Voorbraak, geboren te Roosendaal op 20 april 1891 (RK), overleden aldaar op 14 juli 1891, 85 dagen oud.
 3. Catharina Voorbraak, geboren te Roosendaal op 20 april 1891 (RK), overleden aldaar op 14 juli 1891, 85 dagen oud.
 4. Wilhelmus Voorbraak, goudsmid, geboren te Roosendaal op 11 juni 1892 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 5 oktober 1920, op 28-jarige leeftijd met Francisca Cornelia Bierbooms (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 16 mei 1894, overleden te Roosendaal op 23 maart 1976, begraven aldaar op 26 maart 1976, 81 jaar en 312 dagen oud.
 5. Dorothea Voorbraak, geboren te Roosendaal op 27 november 1894 (RK), wonende te Rotterdam.
 6. Catharina Voorbraak, winkelbediende, geboren te Roosendaal op 23 oktober 1896 (RK), overleden aldaar op 27 maart 1982, begraven aldaar op 31 maart 1982, 85 jaar en 155 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 29 maart 1921, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Mol (30 jaar oud), pettenmaker, geboren te Roosendaal in het jaar 1891.
 7. Elisabeth Maria Voorbraak, dienstbode, geboren te Roosendaal op 12 januari 1898 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Halsteren (NB). Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 8 mei 1923, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Jacobus de Bruijn (26 jaar oud), wagenlichter, geboren te Roosendaal op 9 september 1896, zoon van Jan Pieter de Bruijn en Cornelia Immerechts.
 8. Petrus Cornelis Adrianus Voorbraak, chauffeur en metaaldraaier, geboren te Roosendaal op 24 mei 1900 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ) en te Middelburg. Hij was gehuwd met Jacoba Maria de Bruijn, costumiere, geboren te Roosendaal op 30 april 1903, dochter van Jan Pieter de Bruijn en Cornelia Immerechts.

X-ic Suzanna Catharina Voorbraak, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1855 (RK), dochter van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 februari 1876, op 20-jarige leeftijd met Gerard Neijssen (25 jaar oud), voerman, geboren te Steenbergen op 15 februari 1851, zoon van Huibrecht Neijssen en Joanna Catharina Timmers. Uit dit huwelijk:

 1. Huibrecht Neijssen, geboren te Steenbergen op 9 januari 1877.
 2. Petronilla Joanna Neijssen, geboren te Steenbergen op 22 april 1879.

X-id Jacobus Voorbraak, arbeider en jachtopziener, geboren te Steenbergen op 24 maart 1862 (RK), zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 februari 1889, op 26-jarige leeftijd (1) met Joanna van Tilburg (20 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1869, wonende te Putte (NB), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 juli 1891, 22 jaar oud, dochter van Pieter van Tilburg en Wilhelmina Elizabet van de Kasteel. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Voorbraak, geboren te Putte (NB) op 3 januari 1890. Hij is getrouwd te Oudheusden (NB) op 9 februari 1915, op 25-jarige leeftijd met Johanna Juliana van der Geld, geboren te Elshout, dochter van Antonie van der Geld en Arnoldina van den Besselaar.
Hij is getrouwd te Putte (NB) op 19 oktober 1891, op 29-jarige leeftijd (2) met Maria Catharina van de Zande (23 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1868.

X-ie Kornelis Voorbraak, arbeider, geboren te Steenbergen op 13 augustus 1864 (RK), overleden aldaar op 4 april 1937, 72 jaar en 234 dagen oud, zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx). Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1892, op 27-jarige leeftijd met Maria Schijvenaars (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 januari 1871 (RK), overleden aldaar op 19 september 1919, 48 jaar en 236 dagen oud, dochter van Pieter Schijvenaars en Joanna Broos. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 17 maart 1893 (RK).
 2. Jacobus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 1 mei 1894 (RK), volgt onder XI-pj.
 3. Antonie Voorbraak, geboren te Steenbergen op 25 april 1895 (RK).
 4. Petronella Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 juni 1896 (RK), overleden aldaar op 19 juli 1896, 22 dagen oud.
 5. Petronella Voorbraak, geboren te Steenbergen op 3 juli 1897 (RK), overleden aldaar op 4 augustus 1897, 32 dagen oud.
 6. Johannes Voorbraak, geboren te Steenbergen op 11 september 1898 (RK), overleden aldaar op 30 oktober 1898, 49 dagen oud.
 7. Petronella Johanna Voorbraak, geboren te Steenbergen op 28 augustus 1900 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1918, op 17-jarige leeftijd met Cornelis Houtepen (19 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 15 maart 1899 (RK), zoon van Adrianus Houtepen en Cornelia van Straten.
 8. Hendrikus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 16 november 1901 (RK), overleden aldaar op 2 juli 1902, 228 dagen oud.
 9. Johanna Petronella Voorbraak, geboren te Steenbergen op 24 december 1905 (RK), wonende te Roosendaal.
 10. Anna Maria Voorbraak, geboren te Steenbergen op 28 januari 1908 (RK), wonende te Oud Gastel.
 11. Adrianus Gerardus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1910 (RK).

X-if Antonij Voorbraak, arbeider en schoenmaker, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1866 (RK), overleden te Oudenbosch (NB) op 19 januari 1949, 82 jaar en 106 dagen oud, zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx). Hij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1892, op 25-jarige leeftijd met Laurina Timmermans (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 juni 1868 (RK), overleden te Oudenbosch (NB) op 12 december 1949, 81 jaar en 185 dagen oud, dochter van Cornelis Timmermans en Laurina Kortus. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Voorbraak, geboren te Steenbergen op 8 april 1893 (RK), wonende te Oudenbosch (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Petrus Johannes Maria van Aalst (27 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) in het jaar 1891.

X-ig Pieter Voorbraak, arbeider, geboren te Steenbergen op 23 januari 1869 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1901, op 32-jarige leeftijd met Joanna Veraard (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 oktober 1873 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Halsteren (NB) op 23 november 1939, 66 jaar en 39 dagen oud, dochter van Adriaan Veraard en Adriana Baks. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1903 (RK), wonende te Dinteloord (NB).
 2. Adrianus Petrus Voorbraak, geboren te Dinteloord (NB) op 5 maart 1909.
 3. Antonius Laurentius Voorbraak, geboren te Dinteloord (NB) op 11 september 1910.

X-ih Hendrik Voorbraak, huisschilder, geboren te Steenbergen op 14 juli 1870 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), te Oosterhout, te Montfoort en te Rotterdam, zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx). Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 12 februari 1898, op 27-jarige leeftijd met Helena Cunegonda de Vos (29 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 29 juli 1868, wonende te Rotterdam. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hubertus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 15 juni 1898 (RK), wonende te Rotterdam.
 2. Pieternella Voorbraak, geboren te Steenbergen op 23 juli 1899 (RK), wonende te Rotterdam.
 3. Dimphna Voorbraak, geboren te Steenbergen op 20 februari 1901 (RK), overleden aldaar op 5 maart 1901, 13 dagen oud.
 4. Petrus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1902 (RK), wonende te Rotterdam.
 5. Dimphna Voorbraak, geboren te Steenbergen op 5 maart 1904 (RK), wonende te Rotterdam.
 6. Laurentius Voorbraak, geboren te Steenbergen op 23 september 1905 (RK), overleden aldaar op 23 februari 1906, 153 dagen oud.

X-ii Lucia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 8 april 1878 (RK), wonende te Bergen op Zoom, dochter van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (IX-cx). Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1900, op 22-jarige leeftijd met Laurens Wezenbeek (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 13 maart 1875 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Steenbergen op 2 september 1953, 78 jaar en 173 dagen oud, zoon van Jan Wezenbeek en Dimphna Bazelier. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Wezenbeek, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1901 (RK), wonende te Bergen op Zoom. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 oktober 1926, op 25-jarige leeftijd met Catharina van der Weegen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 mei 1904, dochter van Martien van der Weegen en Maria Ligtenberg.
 2. Johannes Adrianus Wezenbeek, geboren te Steenbergen op 27 juni 1904 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Steenbergen op 12 april 1907, 2 jaar en 289 dagen oud.
 3. Dimphna Adriana Wezenbeek, geboren te Steenbergen op 30 januari 1908 (RK), volgt onder XI-pk.
 4. Petronella Catharina Wezenbeek, geboren te Steenbergen op 8 juli 1910 (RK), wonende te Oud Gastel.
 5. Johanna Maria Wezenbeek, geboren te Steenbergen op 2 oktober 1911 (RK).
 6. Johannes Adrianus Wezenbeek, geboren te Steenbergen op 6 juli 1913 (RK), wonende te Dinteloord (NB).
 7. Jacobus Wezenbeek, geboren te Steenbergen op 30 augustus 1918 (RK).
 8. Josephus Jacobus Wezenbeek, geboren te Steenbergen op 14 januari 1921 (RK).

X-ij Marinus Maria van Gaans, polderwerker, geboren te Wouw (NB) op 5 maart 1869 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 27 november 1928, 59 jaar en 267 dagen oud, zoon van Dominicus van Gaans (IX-cy) en Petronella de Bruijn. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 9 december 1892, op 23-jarige leeftijd met Anna Maria Verheezen (26 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 25 januari 1866, overleden te Bergen op Zoom op 31 oktober 1944, 78 jaar en 280 dagen oud, dochter van Johannes Cornelius Verheezen en Anna Catharina van Hooijdonck. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Catharina van Gaans, geboren te Woensdrecht (NB) op 14 november 1894 (RK), volgt onder XI-pl.
 2. Johannes Cornelis van Gaans, fabrieksarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 6 oktober 1896, wonende aldaar. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 2 augustus 1921, op 24-jarige leeftijd met Maria Adriana Sebregts (18 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 16 november 1902 (RK), dochter van Jacobus Sebregts en Johanna Willemse.
 3. Pieternella van Gaans, dienstbode, geboren te Woensdrecht (NB) op 19 december 1898. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 5 februari 1919, op 20-jarige leeftijd met Petrus Johannes van As (26 jaar oud), politieagent, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1893, zoon van Adrianus van As en Aloijsia van Oevelen.
 4. Maria Catharina van Gaans, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 juli 1902. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 9 september 1924, op 22-jarige leeftijd met Gijsbertus Aloysius van Veldhoven (20 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1904.
 5. Helena van Gaans, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 oktober 1904. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 8 januari 1930, op 25-jarige leeftijd met Ludovicus Laurentius Raaijmakers (30 jaar oud), grondwerker, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1900.
 6. Hendrikus van Gaans, geboren te Woensdrecht (NB) op 14 april 1907, overleden aldaar op 20 mei 1907, 36 dagen oud.
 7. Johanna Maria van Gaans, geboren te Woensdrecht (NB) op 26 augustus 1908, volgt onder XI-pm.

X-ik Adriaan van Aard, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 april 1869 (RK), zoon van Adriaan van Aard en Adriana van Tilburg (IX-cz). Hij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1899, op 30-jarige leeftijd met Petronilla Helmons (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 juni 1873, dochter van Marijn Helmons en Joanna Verbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Aard, geboren te Steenbergen op 21 februari 1900 (RK), overleden aldaar op 23 september 1900, 214 dagen oud.
 2. Marinus van Aard, geboren te Steenbergen op 2 april 1902 (RK).
 3. Adriana van Aard, geboren te Steenbergen op 28 augustus 1904 (RK).
 4. Johanna van Aard, geboren te Steenbergen op 27 december 1906 (RK).
 5. Marinus Adrianus van Aard, geboren te Steenbergen op 27 mei 1908 (RK).
 6. Maria Johanna van Aard, geboren te Steenbergen op 26 november 1910 (RK).
 7. Maria Johanna van Aard, geboren te Steenbergen op 15 februari 1914 (RK), wonende te Roosendaal.

X-il Jan van Oorschot, arbeider graanhandelaar, geboren te Steenbergen op 25 mei 1859, wonende te Tilburg, overleden te Roosendaal en Nispen op 23 november 1937, 78 jaar en 182 dagen oud, zoon van Adrianus van Oorschot en Cornelia van Tilburg (IX-da). Hij is getrouwd te Roosendaal op 17 september 1884, op 25-jarige leeftijd met Adriana Verstijlen (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Rucphen (NB) op 28 februari 1862.

Getuigen burgerlijke stand: Johannes Verpaalen, 41 jaar, broodbakker en Waltherus Schrauwen, 32 jaar, schoenmaker. Gedoopt te: St. Willebrord. Getuigen bij de doop: Adrianus Verstijlen en Adriana Bosmans.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus van Oorschot, spoorwegwerker, geboren te Roosendaal op 30 november 1884. Hij is getrouwd te Roosendaal op 11 mei 1908, op 23-jarige leeftijd met Hendrika Jaspers (24 jaar oud), fabrieksarbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1884, dochter van Martinus Jaspers en Maria de Bruijn.
 2. Johanna Cornelia van Oorschot, geboren te Roosendaal op 20 maart 1887, overleden aldaar op 4 juli 1887, 106 dagen oud.
 3. Petrus van Oorschot, geboren te Roosendaal op 27 augustus 1888, overleden aldaar op 10 september 1888, 14 dagen oud.
 4. Petrus Cornelis van Oorschot, spoorwegwerker, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 september 1888, overleden aldaar op 24 maart 1956, 67 jaar en 196 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 24 april 1911, op 22-jarige leeftijd met Francisca Breugelmans (18 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1893.
 5. Cornelia Maria van Oorschot, geboren te Roosendaal op 15 augustus 1891, overleden te Roosendaal en Nispen op 30 augustus 1891, 15 dagen oud.
 6. Johanna Cornelia van Oorschot, geboren te Roosendaal op 12 september 1893. Zij is getrouwd te Roosendaal op 9 november 1915, op 22-jarige leeftijd met Antonie Kanters (30 jaar oud), arbeider, geboren te Terheijden (NB) in het jaar 1885.
 7. Marinus Cornelis van Oorschot, geboren te Roosendaal op 23 februari 1895, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 maart 1895, 25 dagen oud.
 8. Cornelia van Oorschot, geboren te Roosendaal op 16 juni 1896. Zij is getrouwd te Roosendaal op 15 februari 1916, op 19-jarige leeftijd met Teunis Kroos (25 jaar oud), schipper, geboren te Sliedrecht in het jaar 1891, zoon van Johannes Kroos en Jannigje van der Tak.
 9. Anna Maria van Oorschot, geboren te Roosendaal op 29 januari 1898, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 februari 1898, 14 dagen oud.
 10. Anna Maria van Oorschot, geboren te Roosendaal op 10 juni 1899, overleden te Roosendaal en Nispen op 31 juli 1899, 51 dagen oud.
 11. Marinus van Oorschot, geboren te Roosendaal op 11 januari 1901, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 juni 1902, 1 jaar en 158 dagen oud.
 12. Cornelis Petrus van Oorschot, geboren te Roosendaal op 16 juni 1903, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 augustus 1903, 57 dagen oud.
 13. Maria van Oorschot, geboren te Roosendaal op 17 augustus 1904. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 3 mei 1927, op 22-jarige leeftijd met Nicolaas Adrianus Josephus Maas (28 jaar oud), spoorwegbeambte, geboren te Tilburg in het jaar 1899.

X-im Petronella van Oorschot, dienstbode, geboren te Roosendaal op 26 juni 1861, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1909, 48 jaar en 53 dagen oud, dochter van Adrianus van Oorschot en Cornelia van Tilburg (IX-da). Zij is getrouwd te Roosendaal op 15 juli 1885, op 24-jarige leeftijd met Simon van Staaij (24 jaar oud), arbeider en voerman, geboren te Zundert (NB) in het jaar 1861, overleden te Roosendaal op 28 september 1939, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Staaij, botermaker, geboren te Roosendaal op 9 april 1886. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 november 1909, op 23-jarige leeftijd met Adriana Broeren (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1885.
 2. Cornelia Adriana van Staaij, geboren te Roosendaal op 20 juni 1888, volgt onder XI-pn.
 3. Adriana Maria van Staaij, geboren te Roosendaal op 30 januari 1891, volgt onder XI-po.
 4. Petrus van Staaij, geboren te Roosendaal op 2 februari 1893.
 5. Helena Petronella van Staaij, kloosterzuster, geboren te Roosendaal op 29 november 1896, ongehuwd overleden aldaar op 4 augustus 1958, 61 jaar en 248 dagen oud.
 6. Maria Cornelia van Staaij, dienstbode, geboren te Roosendaal op 9 juli 1900, overleden aldaar op 15 september 1915, 15 jaar en 68 dagen oud.
 7. Johannes Adrianus van Staaij, arbeider, geboren te Roosendaal op 10 november 1903. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 januari 1929, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria van Oosterbos (21 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 22 november 1907, dochter van Marinus Oosterbos en Anna Cornelia Maulus.

X-in Philomina Bosmans, geboren te Steenbergen op 16 september 1868, overleden te Roosendaal en Nispen op 28 januari 1934, 65 jaar en 134 dagen oud, dochter van Petrus Bosmans en Catharina van Tilburg (IX-db). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1891, op 22-jarige leeftijd met Adriaan van Steen (25 jaar oud), arbeider, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1866, overleden op 2 september 1941, 75 jaar oud, zoon van Pieter van Steen en Adriana Tak. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Steen, geboren te Roosendaal op 6 juni 1893, volgt onder XI-pp.
 2. Adriana van Steen, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 november 1894, overleden aldaar op 22 december 1894, 35 dagen oud.
 3. Johannes van Steen, los arbeider en arbeider, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1901, overleden te Roosendaal en Nispen op 4 oktober 1952, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 3 juli 1923, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Adriana Broos (17 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 2 augustus 1905, wonende te Oudenbosch (NB) en te Oud en Nieuw Gastel (NB), dochter van Johannes Broos en Joanna Lucia de Vet.

X-io Kornelis Bosmans, arbeider, geboren te Steenbergen op 15 juli 1870 (RK), zoon van Petrus Bosmans en Catharina van Tilburg (IX-db). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 november 1915, op 45-jarige leeftijd met Maria Catharina Jochems (39 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 oktober 1876 (RK), dochter van Hubertus Jochems en Joanna Iriks. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Bosmans, geboren te Steenbergen op 15 september 1916 (RK), wonende te Ginneken (NB).
 2. Petrus Bosmans, geboren te Steenbergen op 6 september 1917 (RK).
 3. Johanna Cornelia Bosmans, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1920 (RK).

X-ip Adriana Bosmans, geboren te Steenbergen op 29 juni 1873 (RK), overleden aldaar op 30 december 1935, 62 jaar en 184 dagen oud, dochter van Petrus Bosmans en Catharina van Tilburg (IX-db). Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 november 1903, op 30-jarige leeftijd met Adrianus Rumoldus Kerstens (29 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 september 1874 (RK), wonende te Steenbergen, zoon van Marinus Kerstens en Anna Cornelia Maatjens. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Kerstens, geboren te Steenbergen op 11 maart 1905 (RK), volgt onder XI-pq.
 2. Catharina Cornelia Kerstens, geboren te Steenbergen op 1 oktober 1906 (RK).
 3. Anna Cornelia Kerstens, geboren te Steenbergen op 1 januari 1908 (RK), overleden aldaar op 14 januari 1910, 2 jaar en 13 dagen oud.
 4. Maria Wilhelmina Kerstens, geboren te Steenbergen op 13 september 1909 (RK), overleden aldaar op 12 juni 1910, 272 dagen oud.
 5. Petrus Johannes Kerstens, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1910 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1911, 158 dagen oud.
 6. Petrus Johannes Kerstens, geboren te Steenbergen op 24 november 1911 (RK), overleden aldaar op 27 juni 1913, 1 jaar en 215 dagen oud.
 7. Johannes Cornelis Kerstens, geboren te Steenbergen op 25 april 1913 (RK).
 8. Petrus Rumoldus Kerstens, geboren te Steenbergen op 19 februari 1915 (RK), overleden aldaar op 21 juli 1915, 152 dagen oud.
 9. Cornelia Johanna Kerstens, geboren te Steenbergen op 10 november 1917 (RK).
 10. Maria Catharina Kerstens, geboren te Steenbergen op 5 maart 1919 (RK).

X-iq Elizabet Bosmans, geboren te Steenbergen op 27 februari 1879 (RK), overleden aldaar op 30 september 1916, 37 jaar en 216 dagen oud, dochter van Petrus Bosmans en Catharina van Tilburg (IX-db). Zij is getrouwd te Steenbergen op 7 februari 1908, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Jochems (28 jaar oud), arbeider en veehandelaar, geboren te Steenbergen op 21 juni 1879 (RK), zoon van Hubertus Jochems en Joanna Iriks.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1917, op 37-jarige leeftijd met Joanna Catharina Bogers, geboren te Steenbergen op 29 januari 1881 (RK), zie XI-qe.) Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus Petrus Jochems, geboren te Steenbergen op 15 juni 1908 (RK), overleden aldaar op 3 juni 1909, 353 dagen oud.
 2. Petrus Hubertus Jochems, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1910 (RK), overleden aldaar op 11 mei 1914, 3 jaar en 253 dagen oud.
 3. Catharina Johanna Jochems, geboren te Steenbergen op 3 maart 1913 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ) en te Oudenbosch (NB).

X-ir Hendrica van Gastel, geboren te Steenbergen op 5 maart 1872 (RK), overleden aldaar op 27 januari 1920, 47 jaar en 328 dagen oud, dochter van Petrus van Gastel en Elizabet van Tilburg (IX-dc). Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 juli 1893, op 21-jarige leeftijd met Marijn Luijks (27 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 18 juni 1866 (RK), zoon van Marijn Luijks en Adriana Machielsen.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 18 juni 1920, op 54-jarige leeftijd met zijn schoonzus Philomena van Gastel, geboren te Zevenbergen (NB) op 24 maart 1878 (RK), zie X-it.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Marinus Luijks, landbouwarbeider, geboren te Steenbergen op 2 november 1894 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 11 juli 1922, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Elisabeth Luijckx (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 16 november 1897, dochter van Wilhelmus Luijckx en Geertruida Konings.
 2. Petrus Luijks, geboren te Steenbergen op 12 december 1895 (RK), volgt onder XI-pr.
 3. Adriana Luijks, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1898 (RK), volgt onder XI-ps.
 4. Marinus Luijks, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1900 (RK), volgt onder XI-pt.
 5. Jacobus Luijks, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 juni 1904 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 6 augustus 1976, 72 jaar en 43 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1928, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia van Osta (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal op 29 april 1904 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom, overleden te Heerle (NB) op 20 oktober 1993, 89 jaar en 174 dagen oud, dochter van Bernardus Adrianus van Osta en Joanna Jochems.
 6. Cornelis Luijks, geboren te Steenbergen op 2 juli 1905 (RK), volgt onder XI-pu.
 7. Petronella Maria Luijks, geboren te Steenbergen op 16 januari 1911 (RK), volgt onder XI-pv.
 8. Johanna Adriana Luijks, dienstbode, geboren te Steenbergen op 21 april 1913 (RK), overleden te Tilburg op 26 augustus 1970, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 29 augustus 1970, 57 jaar en 127 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 23 april 1935, op 22-jarige leeftijd met Hendrikus van Zitteren (28 jaar oud), los arbeider en arbeider, geboren te Roosendaal op 26 oktober 1906 (RK), wonende te Eindhoven, overleden te Roosendaal op 19 april 1989, 82 jaar en 175 dagen oud, zoon van Cornelis van Zitteren en Johanna Lambrechts.

X-is Jan van Gastel, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 juni 1873 (RK), zoon van Petrus van Gastel en Elizabet van Tilburg (IX-dc). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 mei 1898, op 24-jarige leeftijd met Johanna Berdina van den Berg (22 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 3 april 1876 (RK), overleden te Steenbergen op 10 maart 1933, 56 jaar en 341 dagen oud, dochter van Karel van den Berg en Adriana Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Gastel, geboren te Steenbergen op 23 december 1898 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 februari 1922, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Christianus Gommeren (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 juli 1895, zoon van Marijn Gommeren en Maria Cornelia van Nassau.
 2. Petrus van Gastel, geboren te Steenbergen op 27 oktober 1900 (RK).
 3. Adriana van Gastel, geboren te Steenbergen op 21 juli 1903 (RK), overleden aldaar op 15 april 1904, 269 dagen oud.
 4. Adriana van Gastel, geboren te Steenbergen op 1 oktober 1904 (RK).
 5. Wilhelmina van Gastel, geboren te Steenbergen op 1 februari 1906 (RK).
 6. Zacharias Adrianus van Gastel, geboren te Steenbergen op 27 april 1907 (RK), overleden aldaar op 27 november 1907, 214 dagen oud.
 7. Zacharias Jacobus van Gastel, geboren te Steenbergen op 27 september 1908 (RK).
 8. Jacobus Adrianus van Gastel, geboren te Steenbergen op 13 maart 1911 (RK). Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 11 februari 1933, op 21-jarige leeftijd met Dijmphna Hagenaars.
 9. Johanna Berdina van Gastel, geboren te Steenbergen op 17 maart 1915 (RK), overleden aldaar op 21 mei 1915, 65 dagen oud.
 10. Johannes van Gastel, landarbeider, geboren te Steenbergen op 7 oktober 1916 (RK).

X-it Philomena van Gastel, geboren te Zevenbergen (NB) op 24 maart 1878 (RK), overleden te Steenbergen op 22 maart 1924, 45 jaar en 364 dagen oud, dochter van Petrus van Gastel en Elizabet van Tilburg (IX-dc). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1900, op 22-jarige leeftijd (1) met Everardus van Geel (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 september 1872 (RK), zoon van Johannes van Geel en Antonia van Hees. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia van Geel, geboren te Steenbergen in het jaar 1901. Zij was gehuwd met haar oom Adrianus van Son, geboren te Wouw (NB) op 23 april 1887, overleden te Steenbergen op 2 augustus 1941, 54 jaar en 101 dagen oud, zoon van Marijn van Son en Cornelia Heijnen.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1912, op 25-jarige leeftijd met Adriana van Gastel (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 augustus 1885 (RK), dochter van Petrus van Gastel en Elizabet van Tilburg (IX-dc).)
Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 juni 1920, op 42-jarige leeftijd (2) met haar zwager Marijn Luijks (54 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 18 juni 1866 (RK), zoon van Marijn Luijks en Adriana Machielsen.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 28 juli 1893, op 27-jarige leeftijd met Hendrica van Gastel, geboren te Steenbergen op 5 maart 1872 (RK), zie X-ir.)

X-iu Adriaan van Gastel, landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 mei 1884 (RK), overleden te Roosendaal op 27 oktober 1926, begraven te Wouw (NB) op 29 oktober 1926, 42 jaar en 161 dagen oud, zoon van Petrus van Gastel en Elizabet van Tilburg (IX-dc). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 18 mei 1911, op 26-jarige leeftijd met Adriana Matthijssen (28 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 12 september 1882, wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 8 november 1930, 48 jaar en 57 dagen oud, dochter van Johannes Matthijssen (X-js) en Joanna Cornelia van Bergen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Elisabeth van Gastel, geboren te Roosendaal op 25 december 1912.
 2. Elisabeth Johanna van Gastel, geboren te Roosendaal op 15 december 1913.
 3. Wilhelmina Adriana van Gastel, geboren te Roosendaal op 27 augustus 1915.
 4. Hendrika van Gastel, geboren te Roosendaal op 10 maart 1918, overleden aldaar op 22 november 1918, 257 dagen oud.
 5. Petrus Johannes Adrianus van Gastel, geboren te Roosendaal op 29 oktober 1921.

X-iv Marinus Franciscus Timmermans, landbouwer, geboren te Roosendaal op 12 december 1874, wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 12 juli 1946, 71 jaar en 212 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis Timmermans (IX-dd) en Catharina Roks. Hij is getrouwd te Roosendaal op 9 november 1908, op 33-jarige leeftijd met Adriana Cornelia de Beer (43 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal op 26 februari 1865 (RK), overleden aldaar op 11 januari 1923, 57 jaar en 319 dagen oud, dochter van Marinus de Beer en Adriana van Meel.
(Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op 30 april 1890, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Maas (26 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1864, overleden aldaar op 13 januari 1908, 44 jaar oud, zoon van Adriaan Maas en Johanna Theunis.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Timmermans, geboren te Roosendaal op 17 september 1910, wonende te Roosendaal (Rietgoor Q 52), overleden te Roosendaal en Nispen op 13 oktober 1910, 26 dagen oud.

X-iw Maria Elisabeth Timmermans, dienstmeid, geboren te Roosendaal op 20 juni 1876 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 24 oktober 1959, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 28 oktober 1959, 83 jaar en 126 dagen oud, dochter van Johannes Cornelis Timmermans (IX-dd) en Catharina Roks. Zij is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1897, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Huijps (24 jaar oud), bouwknecht en landbouwer, geboren te Roosendaal op 25 maart 1873 (RK), wonende te Wouw (NB), begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 3 december 1962, 89 jaar en 253 dagen oud, zoon van GabriŽl Huijps en Petronella Mangelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Huijps, geboren te Roosendaal op 13 maart 1898 (RK), volgt onder XI-pw.
 2. Catharina Maria Huijps, geboren te Nispen (NB) op 10 januari 1899 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden aldaar op 19 februari 1987, begraven te Nispen (R.K. Begraafplaats) op 24 februari 1987, 88 jaar en 40 dagen oud. Zij was gehuwd met Cornelis van Gink, geboren te Roosendaal op 22 februari 1890, overleden te Nispen (NB) op 17 oktober 1976, 86 jaar en 238 dagen oud.
 3. Petronella Maria Huijps, dienstbode, geboren te Roosendaal op 21 januari 1900 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 13 juni 1933, op 33-jarige leeftijd met Aloijsius Johannes van den Bergh (49 jaar oud), landbouwer, geboren te Huijbergen (NB) op 4 september 1883 (doopgetuigen waren Cornelius Backx en Franciscus van den Bergh), zoon van Erasmus van den Bergh en Johanna Nelen.
 4. Gabriel Huijps, landarbeider, geboren te Roosendaal op 22 januari 1901 (RK), wonende te Huijbergen (NB). Hij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 28 april 1937, op 36-jarige leeftijd met Louisa Isaballa Musters (34 jaar oud), geboren te Watergraafsmeer (NH) in het jaar 1903.
 5. Cornelia Maria Huijps, dienstbode, geboren te Roosendaal op 12 januari 1902 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 8 juni 1977, 75 jaar en 147 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 9 juni 1936, op 34-jarige leeftijd met Bernardus van den Berg (30 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 28 augustus 1905, overleden te Huijbergen (NB) op 10 februari 1988, 82 jaar en 166 dagen oud, zoon van Johannes van den Bergh en Ida Willemse.
 6. Dimphna Maria Huijps, dienstbode, geboren te Roosendaal op 16 januari 1903 (RK), overleden te Wouw (NB) op 22 september 1996, 93 jaar en 250 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 april 1931, op 28-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Bastiaanse (30 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 9 maart 1901 (RK), zoon van Jan Bastiaanse en Adriana van der Heijden.
 7. Elisabeth Maria Huijps, geboren te Roosendaal op 13 februari 1904 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 27 maart 2002, 98 jaar en 42 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 16 april 1940, op 36-jarige leeftijd met Petrus Jacobus Somers (44 jaar oud), geboren te Hoogerheide (NB) op 24 december 1895, zoon van Petrus Johannes Baptist Somers (XII-em) en Catharina Willemse.
 8. Antonetta Huijps, geboren te Roosendaal op 27 januari 1907 (RK), overleden aldaar op 22 februari 1907, begraven te Wouw (NB) op 25 februari 1907, 26 dagen oud.
 9. Cornelis Huijps, landarbeider, geboren te Roosendaal op 6 februari 1908 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Roosendaal op 26 mei 1985, 77 jaar en 109 dagen oud. Hij was gehuwd met Johanna Maria Cornelia van Tilburg, geboren te Roosendaal op 10 mei 1925 (RK), overleden aldaar op 1 augustus 2001, 76 jaar en 83 dagen oud, dochter van Christiaan van Tilburg en Cornelia Hellemons.
 10. Antonetta Huijps, dienstbode, geboren te Roosendaal op 17 augustus 1909 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Roosendaal op 15 mei 1979, 69 jaar en 271 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 2 mei 1939, op 29-jarige leeftijd met Marinus Haast (32 jaar oud), landarbeider, geboren te Roosendaal op 3 december 1906, overleden aldaar op 9 november 2003, 96 jaar en 341 dagen oud.
 11. Maria Cornelia Huijps, geboren te Roosendaal op 22 februari 1911 (RK), overleden aldaar op 6 december 1911, 287 dagen oud.
 12. Adriana Maria Huijps, geboren te Roosendaal op 5 mei 1912 (RK), overleden aldaar op 4 juli 2006, 94 jaar en 60 dagen oud. Zij was gehuwd met Adrianus Suijkerbuijck, geboren te Heerle (NB) op 19 juli 1897 (RK), volgt onder XII-iy.
 13. Marinus Jacobus Huijps, geboren te Roosendaal op 15 juni 1914 (RK). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 mei 1939, op 24-jarige leeftijd met Catharina Jacoba Krijnen (21 jaar oud), geboren te Wouw (NB) in het jaar 1918, dochter van Johannes Krijnen en Hendrica van Dorst (XI-lb).
 14. Maria Petronella Huijps, geboren te Roosendaal op 23 augustus 1917 (RK), begraven aldaar op 4 februari 2005, 87 jaar en 165 dagen oud. Zij was gehuwd met Adrianus Petrus Hagens.

X-ix Cornelis Timmermans, arbeider, geboren te Roosendaal op 3 september 1878, wonende te Wouw (NB) en te Essen (BelgiŽ), zoon van Johannes Cornelis Timmermans (IX-dd) en Catharina Roks. Hij is getrouwd te Roosendaal op 27 november 1905, op 27-jarige leeftijd met Maria Anna Spruijt (22 jaar oud), geboren te Roosendaal op 4 februari 1883 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Essen (BelgiŽ), dochter van Hubertus Spruijt en Adriana Johanna Antonia Suijkerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Irma Leonie Adriana Timmermans, geboren te Roosendaal op 24 januari 1807.

X-iy Ludovicus Timmermans, grondarbeider, geboren te Roosendaal op 20 augustus 1880 (RK), verdronken aldaar op 5 april 1918, 37 jaar en 228 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis Timmermans (IX-dd) en Catharina Roks. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 25 september 1908, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Maria Bruijns (26 jaar oud), landarbeider, geboren te Roosendaal op 13 maart 1882 (RK), overleden aldaar op 27 september 1957, 75 jaar en 198 dagen oud, dochter van Hendrikus Petrus Bruijns en Martina Bartelen.
(Zij is later getrouwd te Roosendaal en Nispen op 6 april 1920, op 38-jarige leeftijd met Petrus Roeken (37 jaar oud), landarbeider, geboren te Roosendaal op 7 januari 1883 (RK), wonende te Breda en te Groningen, overleden te Roosendaal op 21 september 1939, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 25 september 1939, 56 jaar en 257 dagen oud, zoon van Johannes Roeken en Anna Maria de Vos.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hendrikus Mattheus Timmermans, landarbeider, geboren te Roosendaal op 6 januari 1909 (RK).
 2. Henricus Petrus Timmermans, landarbeider, geboren te Roosendaal op 7 februari 1910 (RK).
 3. Catharina Antonia Maria Timmermans, geboren te Roosendaal op 28 augustus 1911 (RK), volgt onder XI-px.
 4. Martina Johanna Maria Timmermans, geboren te Roosendaal op 23 december 1913 (RK).
 5. Adriana Cornelia Johanna Timmermans, geboren te Roosendaal op 3 april 1915 (RK), overleden aldaar op 27 juni 1936, 21 jaar en 85 dagen oud.

X-iz Cornelia Timmermans, landarbeidster, geboren te Roosendaal op 4 oktober 1882, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 6 juni 1966, 83 jaar en 245 dagen oud, dochter van Johannes Cornelis Timmermans (IX-dd) en Catharina Roks. Zij is getrouwd te Roosendaal op 24 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Antonius van Dorst (25 jaar oud), spoorwegarbeider, geboren te Roosendaal op 28 maart 1884 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 5 februari 1912, 27 jaar en 314 dagen oud, zoon van Adrianus van Dorst en Johanna van Oers. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Cornelia van Dorst, geboren te Roosendaal op 22 maart 1910. Zij is getrouwd te Roosendaal op 8 december 1931, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Amsterdam op 30 november 1945 van) Wilhelmus Aerts (22 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1909, zoon van Franciscus Aerts en Johanna van Peer.
 2. Adrianus Antonius van Dorst, geboren te Roosendaal op 1 januari 1911.

X-ja Cornelis Timmermans, landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 17 april 1877 (RK), overleden aldaar op 20 september 1923, 46 jaar en 156 dagen oud, zoon van Adrianus Timmmermans (IX-de) en Adriana Cornelia Heijnen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 18 februari 1909, op 31-jarige leeftijd met Maria Johanna Wouts (30 jaar oud), landarbeidster, geboren te Roosendaal op 13 september 1878 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 6 februari 1969, 90 jaar en 146 dagen oud, dochter van Jacobus Marijnus Wouts en Cornelia de Backer.
(Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is later getrouwd te Wouw (NB) op 17 april 1933, op 54-jarige leeftijd met Petrus de Greef (56 jaar oud), landarbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 3 december 1876, overleden te Wouw (NB) op 5 januari 1950, 73 jaar en 33 dagen oud, zoon van Marijnus de Greef en Adriana van Loon.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 1 november 1909 (RK). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 september 1931, op 21-jarige leeftijd met Petrus Josephus Goovaarts (31 jaar oud), arbeider, geboren te Huijbergen (NB) op 18 april 1900, zoon van Gerardus Govaarts en Anna Maria Buermans.
 2. Wilhelmina Adriana Timmermans, dagdienstbode, geboren te Wouw (NB) op 11 november 1911 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 maart 19313, op 17401-jarige leeftijd met Petrus Cornelis van Terheijden (17406 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1907, zoon van Pieter van Terheijden en Geertrui de Bruin.
 3. Jacobus Adrianus Timmermans, landarbeider, geboren te Wouw (NB) op 2 augustus 1913 (RK), overleden te indisch ambtenaar op 29 april 1983, 69 jaar en 270 dagen oud. Hij was gehuwd met Elisabeth Jacobs.
 4. Adriana Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 4 december 1916 (RK), overleden aldaar op 18 december 1916, 14 dagen oud.
 5. Catharina Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 4 december 1916 (RK), overleden aldaar op 13 december 1916, 9 dagen oud.

X-jb Marinus Timmermans, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 30 september 1879, zoon van Adrianus Timmmermans (IX-de) en Adriana Cornelia Heijnen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 17 oktober 1907, op 28-jarige leeftijd met Adriana van Turnhout (25 jaar oud), geboren te Heerle (NB) op 21 november 1881, overleden te Wouw (NB) op 8 mei 1920, begraven te Heerle (NB) op 11 mei 1920, 38 jaar en 169 dagen oud, dochter van Jacobus van Turnhout en Petronella Heijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 27 november 1906.
  Erkend bij het huwelijk van 17-10-1907.
  Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 18 april 1929, op 22-jarige leeftijd met George van den Berg (26 jaar oud), landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 14 december 1902, zoon van Petrus Johannes van den Berg en Johanna Bals.
 2. Cornelia Wilhelmina Timmermans, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 19 augustus 1908.
 3. Adriana Wilhelmina Timmermans, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 24 december 1911, ongehuwd overleden te Roosendaal op 13 februari 1935, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 15 februari 1935, 23 jaar en 51 dagen oud.
 4. Adrianus Timmermans, landarbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1914. Hij is getrouwd te Roosendaal op 7 november 1939, op 25-jarige leeftijd met Adriana Maria Dekkers (29 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1910, dochter van Adrianus Dekkers en Adriana Maria Suijkerbuijk.
 5. Dimphna Timmermans, geboren te Wouw (NB) in augustus 1915, overleden aldaar op 4 januari 1916, begraven te Heerle (NB) op 5 januari 1916, 5 maanden oud.
 6. Anna Timmermans, geboren te Wouw (NB) na april 1920, overleden aldaar op 14 juni 1920, begraven te Heerle (NB) op 17 juni 1920, hoogstens 2 maanden oud.

X-jc Wilhelmus Timmermans, landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 27 januari 1882, overleden aldaar op 9 oktober 1950, 68 jaar en 255 dagen oud, zoon van Adrianus Timmmermans (IX-de) en Adriana Cornelia Heijnen. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 april 1911, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Cornelia Bennebroek (29 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 27 oktober 1881 (RK), overleden aldaar op 12 juli 1913, 31 jaar en 258 dagen oud, dochter van Anthonius Bennebroek en Anna Cornelia Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Cornelia Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 2 maart 1907 (RK), volgt onder XI-py.
 2. Adrianus Antonius Franciscus Timmermans, schilder, geboren te Ossendrecht (NB) op 31 juli 1912 (RK), overleden te Roosendaal (St. Franciscusziekenhuis) op 9 november 1983, 71 jaar en 101 dagen oud. Hij was gehuwd met Louisa Theuns.
 3. Cornelia Wilhelmina Maria Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 9 juli 1913 (RK), overleden aldaar op 28 juli 1913, 19 dagen oud.
Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 30 maart 1916, op 34-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Anna Cornelia Bennebroek (41 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 16 november 1874 (RK), overleden aldaar op 2 april 1953, 78 jaar en 137 dagen oud, dochter van Anthonius Bennebroek en Anna Cornelia Uijtdewilligen.

X-jd Wilhelmina Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1884, overleden aldaar op 3 januari 1946, 61 jaar en 315 dagen oud, dochter van Adrianus Timmmermans (IX-de) en Adriana Cornelia Heijnen. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 25 april 1912, op 28-jarige leeftijd met Johannes van Haperen (30 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 20 augustus 1881, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 mei 1957, 75 jaar en 278 dagen oud, zoon van Cornelis van Haperen en Johanna Catharina de Bakker. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Catharina van Haperen, dienstbode, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1914, overleden te Roosendaal op 26 oktober 1947, 33 jaar oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 11 februari 1936, op 22-jarige leeftijd met Christianus Johannes Gerardus Aarts (23 jaar oud), pakhuisknecht, geboren te Roosendaal op 8 december 1912 (RK), overleden aldaar op 1 september 1963, 50 jaar en 267 dagen oud, zoon van Marinus Aarts en Johanna Maria van Nassau.
  (Hij was later gehuwd met Cornelia Wilhelmina van Sundert.)
 2. Cornelis van Haperen, geboren te Roosendaal in het jaar 1920, ongehuwd overleden te Vught op 20 augustus 1947, 27 jaar oud.
 3. Anna Maria Cornelia van Haperen, geboren te Wouw (NB) in juni 1921, overleden te Roosendaal en Nispen op 1 augustus 1921, 2 maanden oud.

X-je Adriana Timmermans, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 30 december 1888 (RK), wonende te Steenbergen, overleden te Nispen (NB) op 1 juli 1940, 51 jaar en 184 dagen oud, dochter van Adrianus Timmmermans (IX-de) en Adriana Cornelia Heijnen. Zij is getrouwd te Roosendaal op 29 april 1913, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van Gink (23 jaar oud), arbeider en caféhouder, geboren te Roosendaal op 22 februari 1890 (RK), wonende te Steenbergen, zoon van Adrianus van Gink en Adriana Cornelia Luijks. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Wilhelmina van Gink, geboren te Steenbergen op 4 december 1913 (RK). Zij is getrouwd te Roosendaal op 11 september 1934, op 20-jarige leeftijd met Christianus Cornelis Wiericx (21 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Roosendaal op 30 juni 1913 (RK), wonende te Bergen op Zoom, zoon van Nicolaas Wiericx en Adriana Maria Geers.
 2. Adriana van Gink, geboren te Roosendaal op 21 november 1915 (RK), overleden te Nispen (NB) op 1 augustus 1993, 77 jaar en 253 dagen oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 21 november 1939, op 24-jarige leeftijd met Antonius Mens (23 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Nispen (NB) op 18 april 1916, overleden te Roosendaal op 16 augustus 1982, 66 jaar en 120 dagen oud, zoon van Cornelis Mens en Cornelia Peeters.
 3. Adrianus Josephus van Gink, geboren te Roosendaal op 12 december 1918 (RK).
 4. Johannes Paulus van Gink, geboren te Roosendaal op 4 februari 1922 (RK).

X-jf Catharina Timmermans, geboren te Wouw (NB) op 31 januari 1892, overleden te Roosendaal (huize Charitas) op 15 oktober 1976, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 18 oktober 1976, 84 jaar en 258 dagen oud, dochter van Adrianus Timmmermans (IX-de) en Adriana Cornelia Heijnen. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 9 juli 1914, op 22-jarige leeftijd (1) met Johannes Heijmans (20 jaar oud), landarbeider, geboren te Roosendaal op 13 juli 1893, wonende te Wouw (NB) en te Essen (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 6 mei 1929, 35 jaar en 297 dagen oud, zoon van Marijn Heijmans en Petronella Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Catharina Heijmans, geboren te Wouw (NB) na februari 1914, overleden te Roosendaal op 1 oktober 1914, hoogstens 8 maanden oud.
 2. Cornelia Wilhelmin Heijmans, geboren te Roosendaal na mei 1916, overleden aldaar op 3 september 1916, hoogstens 4 maanden oud.
 3. Arianus Marinus Heijmans, geboren te Roosendaal in januari 1920, overleden aldaar op 16 oktober 1920, 9 maanden oud.
 4. Maria Petronella Cornelia Heijmans, geboren te Roosendaal na maart 1922, overleden aldaar op 9 februari 1926, hoogstens 3 jaar en 11 maanden oud.
 5. Anna Maria Cornelia Petronella Heijmans, geboren te Roosendaal op 13 april 1928, overleden aldaar op 15 april 1928, 2 dagen oud.
Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 4 maart 1930, op 38-jarige leeftijd (2) met Christianus Franciscus van Zundert (46 jaar oud), geboren te Roosendaal op 6 juli 1883, overleden aldaar op 25 januari 1949, 65 jaar en 203 dagen oud.

X-jg Petronilla Vroegrijk, arbeidster, geboren te Steenbergen op 27 juli 1839, overleden te Wouw (NB) op 13 mei 1870, begraven aldaar op 14 mei 1870, 30 jaar en 290 dagen oud, dochter van Jan Vroegrijk en Antonia Baselier (IX-df). Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 augustus 1863, op 24-jarige leeftijd met Siardus de Weert (26 jaar oud), arbeider, geboren te Moerstraten (NB) op 4 juni 1837, overleden te Wouw (NB) op 28 januari 1872, begraven aldaar op 30 januari 1872, 34 jaar en 238 dagen oud, zoon van Siardus de Weert, Georgius en Agatha Hoendervangers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Weert, geboren te Steenbergen op 18 juli 1863, volgt onder XI-pz.
 2. Agatha de Weert, geboren te Wouw (NB) op 15 juli 1867, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 10 december 1951, 84 jaar en 148 dagen oud.

X-jh Marijn Vroegrijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 2 september 1841, wonende te Roosendaal en te Steenbergen, begraven te Wouw (NB) op 24 december 1907, 66 jaar en 113 dagen oud, zoon van Jan Vroegrijk en Antonia Baselier (IX-df). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 mei 1868, op 26-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Onselen (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1842, wonende te Wouw (NB), te Roosendaal en te Steenbergen, overleden te Wouw (NB) op 28 april 1910, 67 jaar en 179 dagen oud, dochter van Jan Pieter van Onselen en Helena Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Vroegrijk, geboren te Steenbergen op 19 april 1869, volgt onder XI-qa.
 2. Pieter Jan Vroegrijk, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1873, volgt onder XI-qb.
 3. Antonia Vroegrijk, geboren te Wouw (NB) op 7 oktober 1877, volgt onder XI-qc.
 4. Anna Hendrica Vroegrijk, geboren te Wouw (NB) op 26 april 1880, volgt onder XI-qd.

X-ji Thomas Vroegrijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 november 1844 (RK), overleden aldaar op 20 november 1919, 75 jaar en 1 dag oud, zoon van Jan Vroegrijk en Antonia Baselier (IX-df). Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 april 1872, op 27-jarige leeftijd met Elisabeth van Geel (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 30 oktober 1849 (RK), dochter van Johannes van Geel en Pieternella Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Vroegrijk, geboren te Steenbergen op 24 februari 1873 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 24 januari 1946, 72 jaar en 334 dagen oud.

X-jj Dingeman Bogers, arbeider, geboren te Steenbergen op 22 mei 1850 (RK), overleden aldaar op 14 mei 1932, 81 jaar en 358 dagen oud, zoon van Johannes Bogers en Joanna Baselier (IX-dg). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 9 mei 1879, op 28-jarige leeftijd met Anna Cornelia Luijkx (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 17 juni 1856 (RK), overleden op 6 juni 1927, 70 jaar en 354 dagen oud, dochter van Adrianus Luijkx en Anna Catharina Karremans. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Bogers, geboren te Steenbergen op 29 januari 1881 (RK), volgt onder XI-qe.
 2. Jan Adriaan Bogers, geboren te Steenbergen op 19 september 1882, wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden aldaar op 3 december 1909, 27 jaar en 75 dagen oud.
 3. Adriaan Jan Bogers, geboren te Steenbergen op 25 september 1884 (RK), wonende te Amerika. Hij was gehuwd met Geertrui de Koning, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1894, dochter van Pieter de Koning en Barbara van Geel.
 4. Catharina Joanna Bogers, geboren te Steenbergen op 29 maart 1887 (RK), volgt onder XI-qf.
 5. Jacobus Johannes Bogers, arbeider, geboren te Steenbergen op 28 maart 1890 (RK).
 6. Petronilla Jacoba Bogers, geboren te Steenbergen op 8 mei 1892, overleden aldaar op 1 juli 1910, 18 jaar en 54 dagen oud.
 7. Gommarus Jacobus Bogers, geboren te Steenbergen op 6 mei 1894 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 januari 1920, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna Baartmans (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1899, dochter van Matthijs Quinten Baartmans en Adriana de Bruijn.
 8. Maria Johanna Bogers, geboren te Steenbergen op 16 december 1896. Zij is getrouwd te Steenbergen op 19 november 1934, op 37-jarige leeftijd met Antonius Cornelis de Bruin (34 jaar oud), coiffeur, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1900 (RK), zoon van Pieter de Bruin en Adriana Nijssen.

X-jk Anna Maria Uijtdewilligen, akkerbouwster, geboren te Wouw (NB) op 29 december 1839 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 27 juli 1870, 30 jaar en 210 dagen oud, dochter van Leonardus Uijtdewilligen en Dingena Mens (IX-di). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 31 mei 1869, op 29-jarige leeftijd met Marinus Heijnen (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal op 23 juni 1825 (RK), wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 5 februari 1876, 50 jaar en 227 dagen oud, zoon van Jan Heijnen en Cornelia Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Heijnen, geboren te Steenbergen op 11 juli 1870 (RK), volgt onder XI-qg.

X-jl Maria Catharina Uijtdewilligen, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 4 september 1851 (RK), wonende te Roosendaal en te Borgerhout (BelgiŽ), dochter van Leonardus Uijtdewilligen en Dingena Mens (IX-di).

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 31 augustus 1892 Antwerpen (B). Inhoud akte : royering door Govert en Johanna Uijtdewilligen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphena Uijtdewilligen, en Jan Heijnen, allen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, echtgenote van Antonius Aloisius Hubertus de Graaf, wonende te Antwerpen, ten behoeve van Johannes Petrus en Dionisius Raaijmakers te Wouw
Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 31 augustus 1892 Antwerpen (B). Inhoud akte : boedelscheiding tussen Govert en Johanna Uijtdewilligen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphna Uijtdewilligen, Jan Heijnen, allen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, echtgenote van Antonius Aloijsius Hubertus de Graaf, als lastgevers, beiden wonende te Antwerpen
Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op zaterdag 9 januari 1892 Roosendaal. Inhoud akte : boedelbeschrijving van de nalatenschap van Johannes Dekkers, overleden te Wouw, ten verzoeke van 1) Johannes Baptist Dekkers te Wouw, voor zich en als executeur testamentair en gemachtigde van Anna Cornelia Dietvorst, weduwe van Petrus Johannes Bourgeois te Molenbeek Sint Jan, Cornelia en Petrus Johannes Dekkers, Petrus Johannes Potters namens zijn echtgenote Adriana Maria Dekkers, Adriaan en Anna Cornelia Dekkers, allen te Wouw, Cornelis Adriaan Dekkers en Johannes Geers, beiden te Bergen op Zoom, en Willem de Valk te Goes namens zijn echtgenote Adriana Geers, 2) Thomas Backx te Bergen op Zoom namens zijn echtgenote Petronella Dietvorst, 3) Cornelis Koenraadt Janszoon te Dinteloord, voor zich en als gemachtigde van Gerardus Koenraadt te Steenbergen, Geertruida en Anna Cornelia Koenraadt en Petrus van Iersel, allen te Dinteloord, Johanna Gertuda Koenraadt te Delft, Ludovica Catharina Maria en Maria Elisabeth Koenraadt, resp. te Bergen op Zoom en Middelburg, 4) Govert Uijtdewilligen, voor zich en als cessionnair van de erfrechten van Maria Catharina Uijtedwilligen, echtgenote van Antonius Aloijsius Hubertus de Graaf te Roosendaal, als curator van Adrianus Uijtdewilligen en als gemachtigde van Johannes Heijnen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphena Uijtdewilligen en Johanna Uijtdewilligen, allen te Roosendaal, 5) Franciscus Johannes Leonardus Janssen te Wouw als toeziend curator en als gemachtigde van Sebastiaan van den Berg te Bergen op Zoom, 6) Cornelis van Tilburg te Kruisland namens zijn echtgenote Lucia van Akkeren, en als voogd van Lucia en Catharina van Akkeren, 7) Chistiaan Schuurbiers te Steenbergen als toeziend voogd, 8) Cornelis van Tiggelen als vader en voogd van Cornelis en Adrianus van Tiggelen, en als gemachtigde van Johanna van Akkeren, 9) Adrianus van Akkeren, voor zich en als toeziend voogd, 10) Adriaan van Tiggelen als gemachtigde van Anna Maria van Akkeren, weduwe van Petrus van Tiggelen, en Adrianus van Akkeren voornoemd als gemachtigde van Johanna van Akkeren, weduwe van Johannes Baptist Laurijssen, allen te Wouw, 12) Jacobus Talboom te Woensdrecht namens zijn echtgenote Cornelia van Akkeren, 13) Cornelis Hendricus de Wit te Oud-Vossemeer, 14) Johanna van den Berg, weduwe van Antonij Eestermans, voor zich en als moeder-voogdes van Leendert Adriaan Eestermans te Halsteren, en 15) Jacobus Bogers als toeziend voogd, mede aldaar woonachtig.
Zij is getrouwd te Roosendaal op 2 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Antonius Alouisius Hubertus de Graaf (22 jaar oud), schipper en visser, geboren te Roosendaal op 2 september 1853 (RK), wonende te Borgerhout (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelia Dingena de Graaf, geboren te Roosendaal op 28 mei 1877 (RK), wonende te Borgerhout (BelgiŽ).
 2. Petronella Huberta Maria de Graaf, geboren te Roosendaal op 17 oktober 1879 (RK), overleden aldaar op 25 maart 1883, 3 jaar en 159 dagen oud.
 3. Cornelia Maria Louisa de Graaf, geboren te Roosendaal op 25 januari 1882 (RK), wonende te Borgerhout (BelgiŽ).
 4. Petronella Huberta Maria de Graaf, geboren te Roosendaal op 31 maart 1885 (RK), wonende te Borgerhout (BelgiŽ), overleden te Roosendaal.
 5. Leo Beranrdus Alphonsus de Graaf, geboren te Roosendaal op 27 juli 1887 (RK), wonende te Borgerhout (BelgiŽ).
 6. Huberta Dimphna Cornelia de Graaf, geboren te Roosendaal op 24 september 1889 (RK), wonende te Borgerhout (BelgiŽ).

X-jm Dimphna Uijtdewilligen, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 3 april 1856 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 21 augustus 1938, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 24 augustus 1938, 82 jaar en 140 dagen oud, dochter van Leonardus Uijtdewilligen en Dingena Mens (IX-di). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 mei 1883, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Oers (31 jaar oud), wagenmaker, geboren te Roosendaal op 22 september 1851 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Antwerpen (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 5 oktober 1939, 88 jaar en 13 dagen oud, zoon van Sebastianus van Oers en Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Maria van Oers, geboren te Roosendaal op 29 februari 1884 (RK), overleden aldaar op 21 september 1891, 7 jaar en 204 dagen oud.
 2. Sebastianus Leonardus van Oers, wagenmaker, geboren te Roosendaal op 22 juli 1887 (RK), overleden aldaar op 28 juni 1968, begraven aldaar op 2 juli 1968, 80 jaar en 342 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 13 januari 1926, op 38-jarige leeftijd met Therésia Cornelia van Pul (37 jaar oud), geboren te Roosendaal op 15 oktober 1888, overleden aldaar op 29 juli 1984, begraven aldaar op 2 augustus 1984, 95 jaar en 288 dagen oud, dochter van Johannes van Pul en Wilhelmina Korsmit.
 3. Leonardus Franciscus van Oers, geboren te Roosendaal op 6 februari 1890 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 12 september 1965, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg), 75 jaar en 218 dagen oud. Hij was gehuwd met Cornelia Wilhelmina Joanna van Nassau.
 4. Petrus Franciscus van Oers, geboren te Roosendaal op 30 september 1891 (RK), overleden aldaar op 19 februari 1892, 142 dagen oud.
 5. Maria Dimphna van Oers, geboren te Roosendaal op 24 november 1893 (RK), overleden aldaar op 5 januari 1949, 55 jaar en 42 dagen oud.
 6. Petrus Johannes van Oers, geboren te Roosendaal op 30 september 1894 (RK), overleden aldaar op 19 februari 1895, 142 dagen oud.
 7. Franciscus Antonius van Oers, geboren te Roosendaal op 2 april 1899 (RK), overleden aldaar op 24 maart 1964, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 27 maart 1964, 64 jaar en 357 dagen oud.

X-jn Johanna Mens, arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 10 mei 1851 (RK), wonende te Bergen-Belsen (Duitsland), overleden te Wouw (NB) op 29 april 1937, begraven aldaar op 1 mei 1937, 85 jaar en 354 dagen oud, dochter van Jacobus Mens (IX-dj) en Johanna Mangelaars. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 8 januari 1877, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Stok (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 7 september 1841 (RK), overleden te Wouw (NB) op 24 november 1905, 64 jaar en 78 dagen oud, zoon van Kornelis Stok en Cornelia Baselier. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Stok, geboren te Wouw (NB) op 22 november 1879 (RK), volgt onder XI-qh.
 2. Adrianus Stok, geboren te Wouw (NB) op 3 april 1881 (RK), volgt onder XI-qi.
 3. Maria Catharina Stok, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1883 (RK), volgt onder XI-qj.
 4. Cornelis Stok, geboren te Wouw (NB) op 2 november 1884 (RK).
 5. Jacobus Stok, geboren te Wouwsche Plantage (NB) op 24 maart 1886 (RK), volgt onder XI-qk.
 6. Jan Stok, geboren te Wouw (NB) op 14 november 1887 (RK), overleden aldaar op 28 maart 1919, 31 jaar en 134 dagen oud.
 7. Petrus Stok, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 14 augustus 1889 (RK), overleden aldaar op 1 januari 1935, 45 jaar en 140 dagen oud.
 8. Johanna Stok, geboren te Wouw (NB) op 9 september 1890 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 5 augustus 1954, 63 jaar en 330 dagen oud.

X-jo Adriana Meijvis, geboren te Halsteren (NB) op 28 november 1839, overleden aldaar op 23 augustus 1924, 84 jaar en 269 dagen oud, dochter van Johannes Meijvis en Pieternella Mens (IX-dk). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 mei 1863, op 23-jarige leeftijd met Antonius Schillemans (28 jaar oud), geboren op 9 september 1834, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 11 april 1919, 84 jaar en 214 dagen oud, zoon van Franciscus Schillemans en Johanna Antonius Bode. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Schillemans, geboren te Halsteren (NB) op 3 november 1865 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Johannes Kroelen), overleden te Rucphen (NB) op 18 november 1934, 69 jaar en 15 dagen oud. Zij is getrouwd te Rucphen (NB) op 2 mei 1896, op 30-jarige leeftijd met Dionisius Willemen (33 jaar oud), geboren te Princenhage (NB) op 3 maart 1863, overleden te Rucphen (NB) op 17 juni 1939, 76 jaar en 106 dagen oud, zoon van Josephus Willemen en Jacoba Kriesels.
 2. Jan Schillemans, geboren te Halsteren (NB) op 7 mei 1867 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus van Meel), volgt onder XI-ql.
 3. Petronella Schillemans, geboren te Halsteren (NB) op 3 december 1869 (doopgetuigen waren Bernard de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder XI-qm.
 4. Frans Schillemans, geboren te Halsteren (NB) op 15 mei 1872 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus van Meel), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 14 juli 1952, 80 jaar en 60 dagen oud. Hij was gehuwd met Maagje Maria Kloosterman.
 5. Elisabeth Schillemans, geboren te Halsteren (NB) op 27 september 1875 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder XI-qn.
 6. Maria Cornelia Schillemans, geboren te Halsteren (NB) op 7 februari 1878 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jan George Bechtholt), volgt onder XI-qo.

X-jp Antonia Meijvis, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 25 september 1848, overleden aldaar op 4 mei 1932, 83 jaar en 222 dagen oud, dochter van Johannes Meijvis en Pieternella Mens (IX-dk). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 mei 1875, op 26-jarige leeftijd met Antonius Somers (26 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1849, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 7 december 1921, 72 jaar oud, zoon van Adriaan Somers en Johanna de Bie. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Somers, geboren te Halsteren (NB) op 2 februari 1876 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Marijn van Meel), volgt onder XI-qp.
 2. Pieternella Adriana Somers, geboren te Halsteren (NB) op 24 augustus 1878 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Halsteren (NB) op 11 november 1886, 8 jaar en 79 dagen oud.
 3. Adrianus Somers, geboren te Halsteren (NB) op 31 juli 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 4. Jan Somers, geboren te Halsteren (NB) op 28 maart 1884 (doopgetuigen waren Cornelis Bakx en Petrus van Meel), overleden te Halsteren (NB) op 23 augustus 1884, 148 dagen oud.
 5. Maria Catharina Somers, geboren te Halsteren (NB) op 22 september 1885 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Petrus van Meel), volgt onder XI-qq.
 6. Adrianus Somers, arbeider en arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 8 januari 1888. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 januari 1911, op 23-jarige leeftijd met Catharina Huigen (26 jaar oud), geboren in het jaar 1885.
 7. Petrus Johannes Somers, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 2 december 1889. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 31 oktober 1914, op 24-jarige leeftijd met Wilhelmina Bakx (46 jaar oud), herbergierster, geboren te Steenbergen op 1 april 1868 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 7 april 1934, 66 jaar en 6 dagen oud, dochter van Pieter Bakx en Anna Cornelia van Loon (X-dk).
 8. Franciscus Somers, geboren te Halsteren (NB) op 1 februari 1894 (doopgetuigen waren Jan van Meel en Marijn van Rijzen), overleden te Halsteren (NB) op 1 februari 1894.
 9. Adriaan Somers, overleden te Halsteren (NB) op 24 december 1887.

X-jq Nicolaas Matthijssen, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 5 december 1842 (RK), overleden aldaar op 14 december 1925, 83 jaar en 9 dagen oud, zoon van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (IX-dl). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 mei 1872, op 29-jarige leeftijd met Cornelia de Weert (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 27 juni 1844, overleden te Wouw (NB) op 3 maart 1899, 54 jaar en 249 dagen oud, dochter van Pieter de Weert en Anna Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 20 februari 1873, volgt onder XI-qr.
 2. Wilhelmus Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 24 december 1874, volgt onder XI-qs.
 3. Petrus Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1876, volgt onder XI-qt.
 4. Adrianus Matthijssen, machinist, geboren te Wouw (NB) op 30 april 1878, wonende te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 februari 1904, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria van Loon (22 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 13 mei 1881 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Petrus van Meel), wonende te Princenhage, overleden te Bergen op Zoom op 4 mei 1958, 76 jaar en 356 dagen oud, dochter van Gerardus van Loon en Helena Luijks.
  (Zij had van een onbekende man één zoon.)
 5. Christiaan Matthijssen, Belia Malemans, geboren te Wouw (NB) op 1 november 1880. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 23 april 1908, op 27-jarige leeftijd met Anna Cornelia Rommens (22 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 10 juni 1885, overleden te Bergen op Zoom op 15 juli 1935, 50 jaar en 35 dagen oud, dochter van Antonius Rommens en Dingena Cools (XI-fi).
 6. Johannes Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 19 november 1882, overleden aldaar op 6 mei 1884, 1 jaar en 169 dagen oud.
 7. Johannes Matthijssen, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 12 oktober 1888, overleden aldaar op 13 november 1918, 30 jaar en 32 dagen oud.
 8. Cornelis Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 12 oktober 1888, overleden aldaar op 23 oktober 1888, 11 dagen oud.
 9. Cornelis Matthijssen, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 28 augustus 1890. Hij is getrouwd te Dinteloord op 27 januari 1919, op 28-jarige leeftijd met Helena Maria Steevens (19 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1900.

X-jr Adriana Cornelia Matthijssen, dienstbode en arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 6 september 1848 (RK), overleden aldaar op 4 maart 1919, begraven aldaar op 8 maart 1919, 70 jaar en 179 dagen oud, dochter van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (IX-dl). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 2 mei 1873, op 24-jarige leeftijd met Adrianus van Dongen (27 jaar oud), landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 21 augustus 1845 (RK), overleden aldaar op 17 september 1912, begraven aldaar op 20 september 1912, 67 jaar en 27 dagen oud, zoon van Cornelis van Dongen en Petronilla Verboven. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Dongen, geboren te Wouw (NB) op 27 augustus 1874 (RK), volgt onder XI-qu.
 2. Wilhelmus van Dongen, geboren te Wouw (NB) op 11 september 1876 (RK), volgt onder XI-qv.
 3. Petronella van Dongen, geboren te Wouw (NB) op 10 augustus 1878 (RK), overleden aldaar op 25 december 1890, 12 jaar en 137 dagen oud.
 4. Cornelia van Dongen, geboren te Wouw (NB) op 4 oktober 1881 (RK), volgt onder XI-qw.
 5. Petrus Johannes van Dongen, landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 18 februari 1883 (RK), overleden aldaar op 6 maart 1963, begraven aldaar op 9 maart 1963, 80 jaar en 16 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 april 1920, op 37-jarige leeftijd met Catharina van Dorst, geboren te Roosendaal op 31 januari 1891 (RK), volgt onder XI-le.
 6. Elisabeth van Dongen, geboren te Wouw (NB) op 15 maart 1885 (RK), wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 augustus 1921, op 36-jarige leeftijd met Lambertus Cornelis van Giels (30 jaar oud), slager, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1891.
 7. Adrianus van Dongen, geboren te Wouw (NB) op 23 mei 1889 (RK), overleden aldaar op 11 augustus 1889, begraven aldaar op 13 augustus 1889, 80 dagen oud.
 8. Petronella van Dongen, geboren te Wouw (NB) op 26 mei 1892 (RK).

X-js Johannes Matthijssen, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 3 oktober 1850 (RK), overleden aldaar op 15 februari 1926, 75 jaar en 135 dagen oud, zoon van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (IX-dl). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 20 augustus 1877, op 26-jarige leeftijd met Joanna Cornelia van Bergen (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1855, dochter van Joannes van Bergen en Johanna Scheepers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 9 februari 1880, volgt onder XI-qx.
 2. Adriana Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 12 september 1882, wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 8 november 1930, 48 jaar en 57 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 18 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Adriaan van Gastel, geboren te Steenbergen op 19 mei 1884 (RK), volgt onder X-iu.
 3. Elisabeth Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 22 oktober 1891, volgt onder XI-qy.

X-jt Johanna Matthijssen, dienstmeid, geboren te Wouw (NB) op 26 maart 1853 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 12 april 1919, 66 jaar en 17 dagen oud, dochter van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (IX-dl). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 augustus 1879, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Hertogs (33 jaar oud), tapper, koetsier en herbergier, geboren te Woensdrecht (NB) op 16 juni 1846 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Molstraat 10), overleden te Bergen op Zoom op 13 juni 1911, 64 jaar en 362 dagen oud, zoon van Jacobus Hertogs en Anna Cornelia Looijen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op 27 mei 1880 (RK), overleden aldaar op 5 augustus 1882, 2 jaar en 70 dagen oud.
 2. Wilhelmus Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op 4 januari 1882 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1886, 4 jaar en 294 dagen oud.
 3. Cornelia Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op 15 augustus 1883 (RK), overleden aldaar op 3 december 1883, 110 dagen oud.
 4. Cornelia Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op 19 september 1885 (RK), volgt onder XI-qz.
 5. Catharina Johanna Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op 25 januari 1888 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 1 juli 1962, 74 jaar en 157 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 oktober 1917, op 29-jarige leeftijd met Gijsbertus Antonius Muskens (32 jaar oud), stafmuzikant, geboren te Ammerzoden (Gelderland) in het jaar 1885, wonende te Bergen op Zoom.
 6. Elisabeth Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op 17 januari 1893 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 juli 1921, op 28-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Bastiaanse (32 jaar oud), timmerman, geboren te Bergen op Zoom op 28 januari 1889 (RK), zoon van Jacobus Bastiaanse en Anna Maria Heppel.

X-ju Cornelis Matthijssen, arbeider en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 24 februari 1856 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Wouw (NB) op 5 februari 1934, 77 jaar en 346 dagen oud, zoon van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (IX-dl). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 april 1886, op 30-jarige leeftijd met Anna Haasen (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Halsteren (NB) op 2 juli 1862 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Wouw (NB) op 29 januari 1941, 78 jaar en 211 dagen oud, dochter van Johannes Walterus Haasen en Adriana Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Matthijssen, arbeider, geboren te Steenbergen op 20 februari 1887 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 31 juli 1920, op 33-jarige leeftijd met Adriana Wilhelmina Tak (22 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1898, dochter van Cornelis Tak en Elizabeth Schrauwen.
 2. Willem Matthijssen, geboren te Steenbergen op 10 februari 1888 (RK), volgt onder XI-ra.
 3. Adriaan Matthijssen, geboren te Steenbergen op 2 juli 1889 (RK), overleden aldaar op 13 augustus 1889, 42 dagen oud.
 4. Adriaan Matthijssen, geboren te Steenbergen op 29 december 1890 (RK), volgt onder XI-rb.
 5. Pieter Matthijssen, landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 september 1893 (RK), wonende in het Westland van Steenbergen, te Wouw (NB) en te Bergen op Zoom, overleden te Wouw (NB) op 5 september 1940, 46 jaar en 360 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 juni 1921, op 27-jarige leeftijd met Dimphna Goossens (21 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 17 juni 1899 (RK), dochter van Adrianus Goossens en Susanna de Kok.
 6. Maria Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 11 februari 1895 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 7. Anna Cornelia Matthijssen, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 26 september 1896 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Princenhage (huzie St Lucia) op 11 maart 1974, 77 jaar en 166 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 mei 1921, op 24-jarige leeftijd met Petrus van Gaans, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1890 (RK), volgt onder XI-ow.
 8. Adriana Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 17 september 1898 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1899, 194 dagen oud.
 9. Adriana Cornelia Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 19 maart 1900 (RK), volgt onder XI-rc.
 10. Adriaan Matthijssen, geboren te Steenbergen op 29 december 1900 (RK).
 11. Elisabeth Matthijssen, geboren te Heerle op 31 maart 1904 (RK), overleden te Wouw (NB) op 27 juni 1904, begraven te Heerle (NB) op 29 juni 1904, 88 dagen oud.
 12. Elisabeth Matthijssen, geboren te Roosendaal op 18 mei 1906 (RK), overleden aldaar op 28 maart 1953, 46 jaar en 314 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 31 mei 1928, op 22-jarige leeftijd met Gerardus Marinus de Regt (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 22 januari 1900 (RK), zoon van Leonardus de Regt en Joanna Bastiaanse.

X-jv Maria Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 9 augustus 1861 (RK), overleden te Steenbergen op 28 oktober 1938, 77 jaar en 80 dagen oud, dochter van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (IX-dl). Zij is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1889, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Voorbraak (33 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 2 april 1856 (RK), wonende te Roosendaal, overleden op 20 oktober 1901, 45 jaar en 201 dagen oud, zoon van Pieter Voorbraak en Laurina Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Voorbraak, geboren te Steenbergen op 25 februari 1891 (RK), volgt onder XI-rd.
 2. Cornelia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 december 1892 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 2 april 1929, 36 jaar en 96 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 november 1919, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Jansen (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1890.
 3. Willem Voorbraak, geboren te Steenbergen op 10 mei 1895 (RK), volgt onder XI-re.

X-jw Elizabeth Matthijssen, geboren te Wouw (NB) op 9 augustus 1861 (RK), overleden te Steenbergen op 3 augustus 1921, 59 jaar en 359 dagen oud, dochter van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (IX-dl). Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 juni 1891, op 29-jarige leeftijd met Kornelis de Groen (41 jaar oud), wegwerker, arbeider en provinciaal wegwerker, geboren te Steenbergen op 24 juli 1849 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1939, 90 jaar en 78 dagen oud, zoon van Adriaan de Groen en Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Groen, geboren te Steenbergen op 14 februari 1893 (RK), overleden aldaar op 20 februari 1893, 6 dagen oud.
 2. Adrianus de Groen, provinciaal wegwerker en brugwachter, geboren te Steenbergen op 1 november 1895 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 17 september 1951, 55 jaar en 320 dagen oud. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 29 april 1922, op 26-jarige leeftijd met Adriana Reuvers (23 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1899, dochter van Johannis Reuvers en Jannigje Kostermans.
 3. Wilhelmus de Groen, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1897 (RK), overleden aldaar op 10 september 1897, 18 dagen oud.
 4. Cornelia de Groen, geboren te Steenbergen op 14 september 1899 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 maart 1921, op 21-jarige leeftijd met Lambertus Delhez (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 februari 1899, zoon van Jan Delhez en Anna Maria Oerlemans.
 5. Catharina Maria de Groen, geboren te Steenbergen op 23 juni 1901 (RK), overleden aldaar op 27 augustus 1901, 65 dagen oud.
 6. Maria Elisabeth de Groen, geboren te Steenbergen op 6 februari 1904 (RK), volgt onder XI-rf.
 7. Geertruida Johanna de Groen, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1905 (RK), overleden aldaar op 7 september 1905, 37 dagen oud.

X-jx Adriana Mathijssen, geboren te Wouw (NB) op 28 juni 1866 (RK), overleden aldaar op 4 maart 1935, 68 jaar en 249 dagen oud, dochter van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (IX-dl).

bijzonderheden : verlate aangifte van geboorte krachtens vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda d.d. 30-01-1877 (zie akte nr. 7); de vader is dan inmiddels overleden(?).
Zij is getrouwd te Zundert (NB) op 18 februari 1892, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Mathijssen (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Zundert (NB) op 31 juli 1850 (RK), overleden te Wouw (NB) op 17 februari 1907, begraven te Heerle (NB) op 20 februari 1907, 56 jaar en 201 dagen oud, zoon van Willem Mathijssen en Johanna Vergouwen. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelia Mathijssen, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 15 juli 1894, overleden te Steenbergen op 8 februari 1959, 64 jaar en 208 dagen oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 22 mei 1919, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis van Loon, geboren te Wouw (NB) op 29 maart 1892, volgt onder XI-kw.
 2. Willem Mathijssen, geboren te Wouw (NB) op 19 december 1895.
 3. Adriana Mathijssen, geboren te Wouw (NB) op 17 september 1898, overleden aldaar op 30 maart 1899, begraven aldaar op 1 april 1899, 194 dagen oud.
 4. Elisabeth Mathijssen, geboren te Wouw (NB) op 20 augustus 1899.
 5. Anna Maria Mathijssen, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 7 mei 1901. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 21 januari 1926, op 24-jarige leeftijd met Marinus Bastiaanse (22 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 17 juli 1903 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Jan Bastiaanse en Adriana van der Heijden.
 6. Adrianus Mathijssen, geboren te Wouw (NB) op 17 juli 1902.
 7. Petrus Mathijssen, geboren te Wouw (NB) op 15 juni 1904 (RK), overleden aldaar op 4 november 1904, begraven te Heerle (NB) op 5 november 1904, 142 dagen oud.
 8. Antonetta Mathijssen, geboren te Heerle (NB) op 14 september 1905, overleden te Wouw (NB) op 21 april 1907, 1 jaar en 219 dagen oud.

X-jy Johanna Mangelaars, landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 12 november 1852 (RK), overleden aldaar op 12 december 1877, begraven aldaar op 15 december 1877, 25 jaar en 30 dagen oud, dochter van Jacobus Mangelaars en Antonetta Mens (IX-dm). Zij is getrouwd op 26 oktober 1875, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Heijnen (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 18 juni 1848 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 28 april 1926, 77 jaar en 314 dagen oud, zoon van Marijn Heijnen en Joanna de Weert.
(Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 1 mei 1878, op 29-jarige leeftijd met Maria van Son (29 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 13 mei 1848, overleden te Halsteren (NB) op 19 maart 1919, 70 jaar en 310 dagen oud, dochter van Jan van Son en Adriana Cornelia Luijks.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Heijnen, geboren te Wouw (NB) op 27 september 1876, overleden aldaar op 15 februari 1877, 141 dagen oud.
 2. Marijn Heijnen, geboren te Wouw (NB) op 14 november 1877, overleden aldaar op 14 november 1877, begraven aldaar op 16 november 1877.

X-jz Johanna Rommers, geboren te Wouw op 6 februari 1869 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 24 juli 1924, 55 jaar en 169 dagen oud, dochter van Johannes Rommers en Adriana Cornelia Brouwers (IX-do). Zij is getrouwd te Wouw op 3 mei 1900, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Franciscus Uitdewilligen (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op 12 februari 1860 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij), overleden te Bergen op Zoom op 9 juli 1950, 90 jaar en 147 dagen oud, zoon van Petrus Uijtdewilligen en Johanna Helena de Nijs. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Uitdewilligen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1901 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 mei 1928, op 27-jarige leeftijd met Petrus Dekkers (30 jaar oud), landarbeider, geboren te Roosendaal op 31 oktober 1897, zoon van Johannes Dekkers en Anna Maria Cornelia Schuurbiers.

X-ka Matthijs Doggen, akkerbouwer, gedoopt te Wouw (NB) op 6 maart 1837 (RK), overleden aldaar op 30 oktober 1899, begraven aldaar op 7 november 1899, 62 jaar en 238 dagen oud, zoon van Gerardus Doggen en Petronella Brouwers (IX-dp). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 4 juni 1862, op 25-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Mouwen (33 jaar oud), akkerbouwster, geboren te Wouw (NB) op 2 februari 1829 (RK), overleden aldaar op 17 december 1906, 77 jaar en 318 dagen oud, dochter van Arnoldus Mouwen en Maria Tirions. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Doggen, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 8 juli 1863 (RK), wonende te Huijbergen (NB), overleden te Wouw (NB) op 19 oktober 1942, begraven aldaar op 23 oktober 1942, 79 jaar en 103 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 12 juni 1894, op 30-jarige leeftijd met Johanna Maria Luijsterburg (30 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 24 juni 1863 (RK), overleden te Vught op 22 december 1939, begraven te Wouw (NB) op 27 december 1939, 76 jaar en 181 dagen oud, dochter van Machiel Luijsterburg en Willemijna Luijkx.
 2. Maria Cornelia Doggen, geboren te Wouw (NB) op 18 februari 1865 (RK), volgt onder XI-rg.
 3. Petronella Doggen, geboren te Wouw (NB) op 30 september 1866 (RK), volgt onder XI-rh.
 4. Johanna Maria Doggen, geboren te Wouw (NB) op 14 maart 1868 (RK), overleden te Roosendaal op 1 februari 1949, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 5 februari 1949, 80 jaar en 324 dagen oud.
 5. Jacobus Doggen, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1870 (RK), volgt onder XI-ri.

X-kb Anna Catharina Martens, naaister, geboren te Steenbergen op 24 juli 1866, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 18 februari 1954, 87 jaar en 209 dagen oud, dochter van Kornelis Martens en Elisabeth Mens (IX-dq). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 februari 1892, op 25-jarige leeftijd met Jan de Kock (29 jaar oud), schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 27 september 1862, overleden aldaar op 15 november 1931, 69 jaar en 49 dagen oud, zoon van Johannes de Kock en Maria Catharina Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Antonius de Kock, geboren te Halsteren (NB) op 22 maart 1897, overleden aldaar op 8 januari 1901, 3 jaar en 292 dagen oud.
 2. Johannes Petrus Franciscus de Kock, geboren te Halsteren (NB) op 26 februari 1899, overleden aldaar op 9 december 1918, 19 jaar en 286 dagen oud.
 3. Cornelis Johannes Antonius de Kock, handelsreiziger, geboren te Halsteren (NB) op 11 december 1903. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 25 november 1930, op 26-jarige leeftijd met Maria Anna Siedlbauer (21 jaar oud), geboren te Grafenwörth (Oostenrijk) in het jaar 1909.
 4. Petrus Antnonius de Kock, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1910, volgt onder XI-rj.

XI-a Johanna Maria van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 29 september 1833, overleden aldaar op 26 december 1903, 70 jaar en 88 dagen oud, dochter van Joannes van Etten (X-b) en Johanna Damen. Zij was gehuwd met Adrianus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 8 november 1831, overleden aldaar op 28 augustus 1913, 81 jaar en 293 dagen oud, zoon van Joannes Jochems en Elizabeth Winkels. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 20 januari 1858, overleden aldaar op 15 februari 1864, 6 jaar en 26 dagen oud.
 2. Catharina Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 2 januari 1860.
 3. Petrus Johannis Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 28 mei 1860, overleden aldaar op 5 februari 1935, 74 jaar en 253 dagen oud.
 4. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 22 september 1862, overleden aldaar op 9 oktober 1864, 2 jaar en 17 dagen oud.
 5. Johanna Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 24 april 1864, overleden aldaar op 9 oktober 1864, 168 dagen oud.
 6. Johanna Maria Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 20 augustus 1865.
 7. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 22 januari 1867, volgt onder XII-a.
 8. Johannes Jochems, bouwknecht, geboren te Oude Tonge (ZH) op 26 januari 1869, wonende te den Bommel (ZH). Hij is getrouwd te Oude Tonge (ZH) op 13 augustus 1898, op 29-jarige leeftijd met Helena Buijs (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Sommelsdijk (ZH) op 9 april 1871, wonende te den Bommel (ZH).
 9. Elisabeth Jochems, geboren te Oude Tonge (ZH) op 13 maart 1871, overleden aldaar op 25 september 1871, 196 dagen oud.

XI-b Catharina van Etten, geboren te Oude Tonge (ZH) op 13 november 1843, dochter van Joannes van Etten (X-b) en Johanna Damen. Zij was gehuwd met Adriaan Dierckx. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Dierckx, volgt onder XII-b.

XI-c Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1835 (RK), overleden aldaar op 6 juli 1918, 82 jaar en 329 dagen oud, dochter van Adriaan van Etten (X-c) en Dingena Voorbraak. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 11 juni 1869, op 33-jarige leeftijd met Marijn Oerlemans (35 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 29 mei 1834 (RK), overleden aldaar op 16 juni 1913, 79 jaar en 18 dagen oud, zoon van Pieter Oerlemans en Joanna Cauwenbergh. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Oerlemans, geboren te Wouw (NB) op 5 mei 1864 (RK), volgt onder XII-c.
 2. Adriaan Oerlemans, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1869 (RK), volgt onder XII-d.
 3. Hendricus Oerlemans, geboren te Wouw (NB) op 27 juni 1871 (RK), wonende te Amsterdam en te Leeuwarden.
 4. Dimphna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 12 december 1873 (RK), volgt onder XII-e.
 5. Joanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 22 januari 1876 (RK), volgt onder XII-f.

XI-d Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1837, zoon van Adriaan van Etten (X-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Roosendaal op 23 november 1874, op 37-jarige leeftijd met Johanna van Meel (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1844, overleden aldaar op 9 december 1896, 52 jaar oud, dochter van Jacobus van Meel en Cornelia Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Etten, geboren te Roosendaal op 3 april 1875, volgt onder XII-g.
 2. Dimphna van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 juni 1877, volgt onder XII-h.
 3. Adrianus van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 oktober 1878.
 4. Henricus van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1879, ongehuwd overleden aldaar op 9 oktober 1901, 21 jaar en 352 dagen oud.
 5. Anna Maria van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 september 1881, volgt onder XII-i.
 6. Adriana van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 augustus 1885.
 7. Petronella van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1886. Zij is getrouwd te Roosendaal op 27 juli 1908, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jongeneelen (31 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 mei 1877, zoon van Johannes Baptist Jongeneelen en Petronella van Geel.

XI-e Maria Cornelia van Etten, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 8 december 1839 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 31 mei 1907, 67 jaar en 174 dagen oud, dochter van Adriaan van Etten (X-c) en Dingena Voorbraak. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 april 1870, op 30-jarige leeftijd met Marijn Oerlemans (30 jaar oud), arbeider, herenkapper, bediende en koetsier, geboren te Steenbergen op 18 januari 1840 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Veere (Zeeland), overleden te Bergen op Zoom op 31 maart 1899, 59 jaar en 72 dagen oud, zoon van Adrianus Oerlemans en Anna Dingenis.

Bij zijn huwelijk staat hij vermeld als wonende te Halsteren. Hij vertrok met twee kinderen op 31.3.1874 naar Veere.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 september 1870 (RK) (doopgetuigen waren Johannes van Ginteren en Lambertus Overhoff), volgt onder XII-j.
 2. Dingena Oerlemans, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1872 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder XII-k.
 3. Cornelis Oerlemans, slagersknecht en werkman, geboren te Veere (Zeeland) op 20 augustus 1874 (RK), wonende te Middelburg, te Antwerpen (BelgiŽ) en te Ginneken (NB), overleden te Bergen op Zoom op 12 december 1918, 44 jaar en 114 dagen oud.
 4. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 27 juli 1876 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Johannes Baptist La Fors), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Bergen op Zoom op 16 september 1876, 51 dagen oud.
 5. Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1877 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Baptist Hegers en Johannes Philippus Crusio), volgt onder XII-l.
 6. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 februari 1880 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Nefs en Cornelis Rampart), volgt onder XII-m.
 7. Petrus Oerlemans, slager, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1884 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Johannes Geijzen en Jacobus Bierstekers), wonende te Bergen op Zoom (Molstraat 9) en te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Halsteren (NB) op 11 juni 1952, 68 jaar en 118 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 oktober 1907, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op 19 september 1885 (RK), volgt onder XI-qz.
 8. Jacobus Oerlemans, dienstbode en slager, geboren te Bergen op Zoom op 5 augustus 1886 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Johannes Borghouts), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), te Waalwijk, te Dongen (NB) en te Roermond. Hij was gehuwd met Julia Rosalia Maria Bourgognie, geboren te Turnhout (BelgiŽ).

XI-f Marijn van Etten, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 22 januari 1844 (RK), overleden te Steenbergen op 22 januari 1906, 62 jaar oud, zoon van Adriaan van Etten (X-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 augustus 1865, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmina Veraart (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 september 1843 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1916, 72 jaar en 149 dagen oud, dochter van Leendert Veraart en Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Etten, geboren te Steenbergen op 15 maart 1866 (RK), wonende te Buggenum (Limburg).
 2. Leendert van Etten, geboren te Steenbergen op 21 februari 1869 (RK), wonende te Princenhage (NB). Hij is getrouwd te Princenhage (NB) op 9 februari 1898, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Francken (23 jaar oud), geboren te Princenhage (NB) in het jaar 1875, dochter van Johannes Leonardus Hubertus Francken en Cornelia Pas.
 3. Anna Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 20 februari 1871 (RK).
 4. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 1 juni 1872 (RK).
 5. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 27 juli 1873 (RK), overleden aldaar op 21 augustus 1873, 25 dagen oud.
 6. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 16 december 1875 (RK), volgt onder XII-n.

XI-g Jacobus van Etten, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 1 april 1847 (RK), zoon van Adriaan van Etten (X-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 mei 1871, op 24-jarige leeftijd met Petronella van Osta (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 12 februari 1847 (RK), dochter van Arnoldus van Osta en Cornelia Snoeijers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Etten, geboren te Wouw (NB) op 13 januari 1872 (RK), volgt onder XII-o.
 2. Gerardus van Etten, geboren te Roosendaal op 18 juni 1873 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 januari 1902, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Jonkers (22 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 5 november 1879 (RK), dochter van Dingeman Jonkers en Cornelia de Wit.
 3. Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1875 (RK), volgt onder XII-p.
 4. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 11 september 1877 (RK), volgt onder XII-q.
 5. Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op 2 juni 1879 (RK), volgt onder XII-r.
 6. Kornelis van Etten, geboren te Roosendaal op 16 april 1882 (RK), wonende aldaar, te Wouw (NB) en te Schiedam (ZH), overleden te Roosendaal op 25 april 1957, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 29 april 1957, 75 jaar en 9 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 4 september 1905, op 23-jarige leeftijd met Johanna Catharina Hermus (18 jaar oud), geboren te Roosendaal op 29 december 1886 (RK), wonende te Rotterdam, overleden te Roosendaal op 21 augustus 1945, 58 jaar en 235 dagen oud, dochter van Franciskus Hermus en Anna Maria van Meel.
 7. Johannes van Etten, geboren te Wouw (NB) op 8 september 1884 (RK).

XI-h Pieter van Etten, mandenmaker, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1833, zoon van Jan van Etten (X-e) en Adriana Maria van Meer. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 21 juni 1871, op 37-jarige leeftijd met Maria Cornelia Hellemons (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) op 19 augustus 1849, dochter van Cornelis Hellemons en Cornelia de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Martien van Etten, geboren te Steenbergen op 8 mei 1874, volgt onder XII-s.

XI-i Adriana van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 november 1839 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1904, 64 jaar en 188 dagen oud, dochter van Jan van Etten (X-e) en Adriana Maria van Meer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 juli 1858, op 18-jarige leeftijd met Kornelis Ruijten (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1829 (RK), zoon van Cornelius Ruijten en Anna Cornelia Vromans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Ruijten, geboren te Steenbergen op 30 september 1865 (RK), overleden aldaar op 30 november 1945, 80 jaar en 61 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 april 1904, op 38-jarige leeftijd met Petrus Scheepers (35 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 20 mei 1868.
 2. Martien Ruijten, geboren te Steenbergen op 15 november 1867 (RK), volgt onder XII-t.
 3. Adriana Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op 17 december 1875.

XI-j Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op 31 augustus 1852 (RK), overleden te Steenbergen op 10 juni 1942, 89 jaar en 283 dagen oud, dochter van Jan van Etten (X-e) en Adriana Maria van Meer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1871, getrouwd te Kruisland (NB) op 4 augustus 1871 voor de kerk, op 18-jarige leeftijd (1) met Marijnus Hellemons (32 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (NB) op 17 juli 1839 (RK), overleden te Steenbergen op 20 september 1885, 46 jaar en 65 dagen oud, zoon van Cornelis Hellemons en Cornelia de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 27 december 1872 (RK).
 2. Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 maart 1874 (RK), volgt onder XII-u.
 3. Adriana Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1875 (RK), volgt onder XII-v.
 4. Petronilla Hellemons, geboren te Kruisland (NB) op 7 oktober 1877 (RK), volgt onder XII-w.
 5. Anna Maria Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 8 januari 1883 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Roosendaal, te Oudenbosch (NB) en te Dinteloord (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 25 december 1937, 54 jaar en 351 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 november 1914, op 31-jarige leeftijd met Johannes de Bruijn (28 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1886, overleden na 1937, minstens 51 jaar oud.
 6. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1884 (RK).
 7. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 maart 1886 (RK), volgt onder XII-x.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1890, op 37-jarige leeftijd (2) met Kornelis Uijtdewilligen (32 jaar oud), bierhuishouder en landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 4 februari 1858 (RK), overleden op 6 juli 1933, 75 jaar en 152 dagen oud, zoon van Mattheus Uijtdewilligen en Anna Cornelia Heestermans. Uit dit huwelijk:
 1. Dorothea Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1892 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 februari 1916, op 23-jarige leeftijd met Adrianus van Gastel (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 15 december 1890 (RK), zoon van Johannes van Gastel en Johanna Commissaris.
 2. Mattheus Martinus Uijtdewilligen, landarbeider, geboren te Steenbergen op 13 juni 1894 (RK), wonende te Dinteldoord, overleden te Steenbergen op 23 maart 1948, 53 jaar en 284 dagen oud.

XI-k Helena IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 12 juni 1825, overleden aldaar op 5 januari 1893, 67 jaar en 207 dagen oud, dochter van Antonij IJzermans (X-f) en Petronilla de Klerk. Zij is getrouwd te Steenbergen op 21 februari 1852, op 26-jarige leeftijd met Adriaan van Est (27 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 8 november 1824 (RK), zoon van Dionisius van Est en Adriana van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij van Est, geboren te Steenbergen op 15 januari 1850.
 2. Dimphna van Est, geboren te Steenbergen op 3 januari 1858, volgt onder XII-y.

XI-l Antonij IJzermans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 15 december 1840 (RK), overleden aldaar op 15 november 1934, 93 jaar en 335 dagen oud, zoon van Jan IJzermans (X-g) en Maria Elzabeth Janssen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 augustus 1873, op 32-jarige leeftijd met Adriana Antonia Koetsenruijter (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 30 juli 1854 (RK), overleden te Vught op 1 juli 1925, 70 jaar en 336 dagen oud, dochter van Jan Koetsenruiter en Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1872 (RK).
 2. Jan IJzermans, veehandelaar, geboren te Steenbergen op 13 januari 1876 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 24 maart 1948, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 27 maart 1948, 72 jaar en 71 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 14 februari 1901, op 25-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Griels (40 jaar oud), geboren te Berchem (BelgiŽ) op 22 april 1860 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 5 juni 1945, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 7 juni 1945, 85 jaar en 44 dagen oud, dochter van Eduardus Josephus Griels en Anna Maria Possemiers. Hij is getrouwd na 1945, op minstens 69-jarige leeftijd (2) met Maria Dimphna van den Broek (minstens 61 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal op 13 december 1884 (RK), wonende te Breda, dochter van Cornelis van den Broek en Willemijn Aarts.
 3. Maria Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 4 september 1877 (RK), volgt onder XII-z.
 4. Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1878 (RK), volgt onder XII-aa.
 5. Joanna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 januari 1880 (RK), overleden aldaar op 4 februari 1880, 8 dagen oud.
 6. Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 december 1881 (RK), overleden aldaar op 5 juli 1883, 1 jaar en 194 dagen oud.
 7. Johanna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1883 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 november 1908, op 25-jarige leeftijd met Jan Frans Arthur de Belder (22 jaar oud), geboren te Mechelen (BelgiŽ) in het jaar 1886.
 8. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1885 (RK), volgt onder XII-ab.
 9. Elizabet Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 februari 1889 (RK), overleden aldaar op 27 april 1890, 1 jaar en 58 dagen oud.
 10. Godefridus IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 januari 1893 (RK), overleden aldaar op 19 januari 1893, 4 dagen oud.
 11. Godefridus IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 februari 1895 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1895, 231 dagen oud.

XI-m Kornelis IJzermans, arbeider, geboren te Steenbergen op 23 december 1835, overleden aldaar op 3 maart 1902, 66 jaar en 70 dagen oud, zoon van Adrianus IJzermans (X-h) en Anna Catharina Mulders. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1860, op 24-jarige leeftijd met Adriana Roelands (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 november 1824, overleden aldaar op 3 maart 1902, 77 jaar en 97 dagen oud, dochter van Pieter Roelands en Cornelia de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter IJzermans, geboren te Steenbergen op 1 februari 1861 (RK), volgt onder XII-ac.
 2. Anna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1863, overleden aldaar op 24 augustus 1863, 1 dag oud.
 3. Catharina Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 mei 1865 (RK), volgt onder XII-ad.

XI-n Anna Catharina IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 12 december 1836 (RK), overleden aldaar op 27 november 1871, 34 jaar en 350 dagen oud, dochter van Adrianus IJzermans (X-h) en Anna Catharina Mulders. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 augustus 1864, op 27-jarige leeftijd met Kornelis Hector (38 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Steenbergen op 17 mei 1826, overleden aldaar op 6 april 1897, 70 jaar en 324 dagen oud, zoon van Adriaan Hector en Joanna Lichtenberg.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1873, op 46-jarige leeftijd met Cornelia van Schilt (54 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 oktober 1818 (RK), dochter van Antonij van Schilt en Petronilla de Jong. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 15 juni 1866, op 47-jarige leeftijd met Adriaan Hagenaars (47 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1819 (RK), zoon van Pieter Hagenaars en Cornelia de Jong.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Hector, geboren te Steenbergen op 27 juli 1865 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 2 december 1891, 26 jaar en 128 dagen oud.
 2. Pieter Hector, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1867 (RK), overleden aldaar op 2 februari 1881, 13 jaar en 96 dagen oud.
 3. Adriana Catharina Hector, geboren te Steenbergen op 28 juli 1869 (RK), volgt onder XII-ae.
 4. Joanna Hector, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1870 (RK), overleden aldaar op 1 december 1871, 1 jaar en 94 dagen oud.

XI-o Cornelia IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1839 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1881, 41 jaar en 295 dagen oud, dochter van Adrianus IJzermans (X-h) en Anna Catharina Mulders. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 september 1861, op 21-jarige leeftijd met Pieter Kornelis Schouteren (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 1 december 1835 (RK), overleden aldaar op 28 oktober 1907, 71 jaar en 331 dagen oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Maria Catharina van Wezel.
(Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 19 mei 1882, op 46-jarige leeftijd met Dingena Peeters (41 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 16 april 1841, dochter van Cornelius Peeters en Helena Beens. (Zij had van een onbekende man één zoon.)) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Schouteren, geboren te Steenbergen op 23 februari 1862 (RK), volgt onder XII-af.
 2. Pieter Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 15 april 1864 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1865, 1 jaar en 185 dagen oud.
 3. Pieter Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 19 februari 1866 (RK), volgt onder XII-ag.
 4. Adriaan Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op 29 maart 1867 (RK), volgt onder XII-ah.
 5. Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 28 december 1869 (RK), volgt onder XII-ai.
 6. Jacobus Schouteren, Koos, geboren te Steenbergen op 10 september 1875 (RK), volgt onder XII-aj.
 7. Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op 8 december 1876 (RK), overleden aldaar op 10 maart 1886, 9 jaar en 92 dagen oud.
 8. Constantijn Schouteren, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1878 (RK), overleden aldaar op 8 juni 1879, 287 dagen oud.

XI-p Adriaan Kriesels, schipper, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1837, overleden te Roosendaal op 6 juli 1917, 79 jaar en 320 dagen oud, zoon van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (X-i). Hij is getrouwd te Roosendaal op 10 november 1869, op 32-jarige leeftijd met Adriana Maria Vermeulen (30 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1839, overleden aldaar op 12 november 1915, 76 jaar oud, dochter van Adriaan Vermeulen en Johanna Berkmans. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Henricus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 februari 1879, volgt onder XII-ak.

XI-q Petronilla Kriesels, geboren te Steenbergen op 27 januari 1846, overleden te Roosendaal op 15 maart 1919, 73 jaar en 47 dagen oud, dochter van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (X-i). Zij is getrouwd te Roosendaal op 15 september 1870, op 24-jarige leeftijd met Gijsbertus Antonius de Bot (25 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal op 24 september 1844, overleden aldaar op 9 januari 1929, 84 jaar en 107 dagen oud, zoon van Gijsbert de Bot en Maria Hendriks.

Gijsbertus Antonius de Bot vermelding in notarieel archief op dinsdag 7 december 1909 Roosendaal. Inhoud akte : toestemming door de echtelieden Gijsbertus Antonius de Bot en Petronella Kriesels te Roosendaal tot het huwelijk van hun zoon Adrianus Theodorus de Bot aldaar met Neeltje Everaard te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal op 3 april 1871, volgt onder XII-al.
 2. Gijsbertus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal op 20 december 1872, volgt onder XII-am.
 3. Henricus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal op 30 april 1875, volgt onder XII-an.
 4. Maria Johanna Antonia de Bot, geboren te Roosendaal op 12 november 1877, volgt onder XII-ao.
 5. Adrianus Theodorus de Bot, geboren te Roosendaal op 23 februari 1880. Hij is getrouwd te Middelburg op 10 december 1909, op 29-jarige leeftijd met Neeltje Everaard (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1885, overleden te Middelburg op 18 november 1918, 33 jaar en 192 dagen oud, dochter van Marinus Everaard en Johanna van Zunderen.
 6. Antonius Johannes de Bot, geboren te Roosendaal op 12 juni 1882.
 7. Elisabeth Henrica de Bot, geboren te Roosendaal op 17 januari 1885. Zij was gehuwd met Franciscus Adrianus Maria Antonius van der Spek.
 8. Wilhelmus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 19 januari 1888. Hij was gehuwd met Anna van der Spek.
 9. Cornelis Petrus de Bot, geboren te Roosendaal op 27 oktober 1891. Hij was gehuwd met Hendrika Antonia Anraad.

XI-r Wilhelmus Adrianus Kriesels, schipper, geboren te Roosendaal op 25 december 1851, overleden te Rotterdam op 15 oktober 1917, 65 jaar en 294 dagen oud, zoon van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (X-i). Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 10 november 1880, op 28-jarige leeftijd met Hendrica van der Heijden (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1856, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 22 februari 1914, 58 jaar en 12 dagen oud, dochter van Leonardus van der Heijden en Johanna van Dusseldorp. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Hendricus Kriesels, geboren te Roosendaal op 4 september 1881.
 2. Leonardus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal op 24 januari 1883. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 3 september 1918, op 35-jarige leeftijd met Marie Christine Thijskens (38 jaar oud), naaister, geboren te Lanaken (BelgiŽ) op 4 juni 1880, wonende te Lanaije (BelgiŽ).
 3. Antonius Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal op 15 april 1884.
 4. Wilhelmus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal op 9 november 1885.
 5. Adriana Maria Kriesels, geboren te Roosendaal op 29 september 1889.
 6. Gijsbertus Kriesels, schipper, geboren te Roosendaal op 11 juni 1891. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 21 augustus 1915, op 24-jarige leeftijd met Johanna Geerden (18 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 21 februari 1897, overleden te Etten-Leur (NB) op 25 februari 1933, 36 jaar en 4 dagen oud, dochter van Cornelis Geerden en Johanna Adriana Hoevenaars.
 7. Maria Pieternella Kriesels, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht in het jaar 1893. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 april 1915, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Aerden (23 jaar oud), kopergieter, geboren in het jaar 1892, zoon van Johannes Aerden en Maria van Dijk.
 8. Pieternella Elisabeth Kriesels, geboren te Dordrecht in het jaar 1895, overleden te Vreeswijk (Utrecht) op 12 februari 1896, 1 jaar oud.

XI-s Theodoor de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 20 maart 1844 (RK), overleden aldaar op 18 juni 1909, 65 jaar en 90 dagen oud, zoon van Theodoor de Jong (X-j) en Geertrui van Zundert.

aangifte door: Willem de Jong, arbeider
Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 augustus 1897, op 53-jarige leeftijd met Geertrui Uijtdewilligen (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 september 1870 (RK), overleden aldaar op 21 maart 1958, 87 jaar en 181 dagen oud, dochter van Kornelis Azn. Uijtdewilligen en Anna Maria Linders. Uit dit huwelijk:
 1. Theodorus Cornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 5 december 1897, overleden aldaar op 29 december 1897, 24 dagen oud.

XI-t Maria Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 maart 1921, 58 jaar en 47 dagen oud, dochter van Adriaan de Jong (X-l) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 11 oktober 1890, op 27-jarige leeftijd met Hendrik Theunisse (25 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 7 oktober 1865, overleden aldaar op 7 november 1937, 72 jaar en 31 dagen oud, zoon van Leendert Theunisse en Cornelia de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Theunisse, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 22 april 1894, volgt onder XII-ap.

XI-u Pieter Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 17 januari 1864, zoon van Adriaan de Jong (X-l) en Petronilla Baselier. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1895, op 31-jarige leeftijd met Maria Catharina de Bruijn (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 maart 1868, dochter van Pieter de Bruijn en Adriana Cornelia Baselier. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard de Jong, geboren te Steenbergen op 29 februari 1896. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 19 april 1917, op 21-jarige leeftijd met Elizabeth Petronella van Loon (20 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 5 augustus 1896 (RK), dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal.
 2. Petronella Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1897. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 oktober 1920, op 23-jarige leeftijd met Johannes Schetters (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1889, zoon van Pieter Schetters en Adriana Johanna Slootmans.

XI-v Adriana Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 11 februari 1865 (RK), overleden op 25 december 1946, 81 jaar en 317 dagen oud, dochter van Adriaan de Jong (X-l) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 augustus 1900, op 35-jarige leeftijd (1) met Gerard de Blaaij (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 september 1856 (RK), overleden aldaar op 29 december 1905, 49 jaar en 111 dagen oud, zoon van Christiaan de Blaaij en Jacoba Maria van der Ouderaa. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Cornelia Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 25 juni 1901 (RK), volgt onder XII-aq.
 2. Adriana Maria Jacoba Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 12 november 1902 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1929, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Wezenbeek (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1893, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 5 juli 1959, 66 jaar oud, zoon van Thomas Wezenbeek en Elizabet de Mooij.
 3. Johanna Adriana Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 22 december 1903 (RK), overleden aldaar op 10 juni 1904, 171 dagen oud.
Zij is getrouwd te Steenbergen op 19 juli 1907, op 42-jarige leeftijd (2) met Adriaan Uijtdewilligen (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 augustus 1873 (RK), overleden aldaar op 5 oktober 1954, 81 jaar en 36 dagen oud, zoon van Kornelis Azn. Uijtdewilligen en Anna Maria Linders. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Adrianus Gerardus Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 7 december 1911 (RK), volgt onder XII-ar.

XI-w Joanna Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867 (RK), dochter van Adriaan de Jong (X-l) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1889, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Adriaansen (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1865 (RK), zoon van Cornelis Adriaansen en Johanna Maria Beijaards. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Alphonsus Adriaansen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 23 juni 1890 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1951, 60 jaar en 328 dagen oud. Hij was gehuwd met Adriana Luijks, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1898 (RK), volgt onder XI-ps.
 2. Agnes Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen op 22 juli 1892 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1917, op 24-jarige leeftijd met Charles Mattheus Baselier (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1892, zoon van Martien Baselier (XI-x) en Cornelia Petronella van Mechelen.
 3. Johanna Philomena Theodora Adriaansen, geboren te Steenbergen op 29 januari 1894 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 juli 1921, op 27-jarige leeftijd met Gijsbertus de Mooij (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 februari 1895 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Pieter de Mooij en Joanna Verheijen.
 4. Johannes Franciscus Maria Adriaansen, geboren te Steenbergen op 7 november 1896 (RK), volgt onder XII-as.
 5. Philomena Agnes Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen op 29 juni 1904 (RK), overleden te Wouw (NB) op 4 februari 1993, 88 jaar en 220 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 mei 1924, op 19-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Schrauwen (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 21 maart 1900, overleden te Steenbergen in het jaar 2001, 101 jaar oud, zoon van Gerardus Cornelis Martinus Schrauwen en Anna Cornelia van Oers.
 6. Cornelia Johanna Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen op 10 juli 1905 (RK), volgt onder XII-at.
 7. Petrus Johannes Adriaansen, los arbeider, geboren te Steenbergen op 6 maart 1908 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 12 mei 1936, op 28-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Eekelen (23 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 11 februari 1913 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Antonius van Eekelen (XI-gz) en Johanna Sebregts.

XI-x Martien Baselier, hoefsmid, geboren te Steenbergen op 10 februari 1853, overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 23 april 1933, 80 jaar en 72 dagen oud, zoon van Antonij Baselier en Anna Maria de Jong (X-m). Hij is getrouwd te Steenbergen op 9 januari 1882, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Petronella van Mechelen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1855, dochter van Kornelis Hendrik van Mechelen en Dingena Slootmans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaan Maria Baselier, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 1 maart 1883. Hij is getrouwd te den Haag op 17 juni 1909, op 26-jarige leeftijd met Maria Anthonia van Tiggelen (22 jaar oud), geboren te Oud-Beijerland (ZH) op 3 november 1886, dochter van Christiaan Jacobus Johannes van Tiggelen en Johanna Hendriks.
 2. Adriaan Antonij Maria Baselier, geboren te Steenbergen op 1 juni 1884.
 3. Marie Johanna Antonia Baselier, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 3 december 1887.
 4. Dien Johanna Maria Baselier, onderwijzeres, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 20 november 1892. Zij was gehuwd met Franciscus Hendrikus Clement, hoofdonderwijzer, geboren te Goes in het jaar 1895, wonende te Nieuw Vossemeer (NB), overleden te Bergen op Zoom op 16 april 1948, 53 jaar oud.
 5. Charles Mattheus Baselier, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1892. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1917, op 25-jarige leeftijd met Agnes Adriana Adriaansen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 juli 1892 (RK), dochter van Adriaan Adriaansen en Joanna Adriana de Jong (XI-w).
 6. Joanna Cornelia Baselier, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 19 maart 1894.

XI-y Maria Johanna Baselier, geboren te Steenbergen op 22 maart 1858, overleden te Halsteren (NB) op 6 mei 1938, 80 jaar en 45 dagen oud, dochter van Antonij Baselier en Anna Maria de Jong (X-m). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 oktober 1883, op 25-jarige leeftijd met Marijn Buuron (23 jaar oud), arbeider, koopman, broodbakker, borstelmaker en werkman, geboren te Steenbergen op 20 januari 1860 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 24 maart 1940, 80 jaar en 64 dagen oud, zoon van Jan Buuron en Joanna Schillemans. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1884, volgt onder XII-au.
 2. Anna Maria Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 29 juli 1885 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel), volgt onder XII-av.
 3. Cornelia Petronella Antonia Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 26 juli 1887, overleden te Goes op 29 april 1944, 56 jaar en 278 dagen oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 juni 1908, op 20-jarige leeftijd met Jan Keijsers (25 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 8 maart 1883, zoon van Gerardus Keijsers en Petronilla Cornelia van Tilburg.
 4. Johanna Adriana Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 31 oktober 1888. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 november 1908, op 20-jarige leeftijd met Johannes Jaspers (25 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 16 oktober 1883, zoon van Michael Jaspers en Catharina Stoffels.
 5. Petrus Wilhelmus Buuron, fabrieksarbeider, geboren te Halsteren (NB) op 14 juni 1890, overleden te Bergen op Zoom op 27 november 1965, 75 jaar en 166 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 25 april 1912, op 21-jarige leeftijd met Maria van Gaans, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1894 (RK), volgt onder XI-ol.
 6. Karel Matheus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 24 juli 1891, volgt onder XII-aw.
 7. Martinus Petrus Buuron, fabrieksarbeider, geboren te Bergen op Zoom op 11 september 1894, wonende te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 juli 1917, op 22-jarige leeftijd met Conelia Kools (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal in het jaar 1894, wonende te Halsteren (NB).
 8. Helena Catharina Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 21 mei 1897. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 15 juni 1918, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Sebregts (30 jaar oud), landbouwarbeider, geboren te Wouw (NB) op 17 juni 1887 (RK), wonende te Bergen op Zoom, zoon van Johannes Sebregts (XI-ef) en Johanna Heijmans.
 9. Antonius Jacobus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 25 september 1899.

XI-z Johanna Cornelia Mangelaars, dienstmeid, geboren te Roosendaal op 28 mei 1853 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden te Wouw (NB) op 27 maart 1915, begraven aldaar op 30 maart 1915, 61 jaar en 303 dagen oud, dochter van Marijn Mangelaars (X-n) en Maria Cornelia de Bruijn. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 september 1883, op 30-jarige leeftijd met Petrus MariŽn (30 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 27 mei 1853 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 22 januari 1932, 78 jaar en 240 dagen oud, zoon van Adriaan MariŽn en Anna Maria van de Watering.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 28 augustus 1876, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Blaaij (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (NB) op 20 november 1855 (RK), overleden aldaar op 14 april 1883, begraven aldaar op 16 april 1883, 27 jaar en 145 dagen oud, dochter van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar. Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 2 november 1917, op 64-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Bartelen (47 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 17 juli 1870, overleden aldaar op 11 april 1931, 60 jaar en 268 dagen oud, dochter van Petrus Arnoldus Bartelen en Adriana de Crom. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op 1 mei 1899, op 28-jarige leeftijd met haar behuwdzwager Cornelis Buijens (39 jaar oud), klompenmaker en herbergier, geboren te Wouw (NB) op 22 februari 1860, overleden aldaar op 18 juni 1916, 56 jaar en 117 dagen oud, zoon van Cornelis Buijens en Maria Johanna Mouwen. (Hij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 21 april 1892, op 32-jarige leeftijd met Petronella MariŽn (29 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 5 oktober 1862, dochter van Adriaan MariŽn en Anna Maria van de Watering.))) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 5 december 1884 (RK), volgt onder XII-ax.
 2. Johanna Maria MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 13 oktober 1885 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1886, 167 dagen oud.
 3. Maria Cornelia MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 31 januari 1887 (RK), volgt onder XII-ay.
 4. Cornelis MariŽn, geboren te Wouw (NB) op 8 mei 1888 (RK), overleden aldaar op 12 augustus 1888, begraven aldaar op 14 augustus 1888, 96 dagen oud.
 5. Cornelis MariŽn, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1889 (RK), volgt onder XII-az.
 6. Jan MariŽn, geboren te Steenbergen op 30 maart 1891 (RK), volgt onder XII-ba.
 7. Petrus MariŽn, geboren te Steenbergen op 20 juni 1892 (RK), volgt onder XII-bb.
 8. Petronella MariŽn, geboren te Steenbergen op 22 mei 1894 (RK), volgt onder XII-bc.
 9. Johanna MariŽn, geboren te Steenbergen op 28 december 1895 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 8 augustus 1902, 6 jaar en 223 dagen oud.
 10. Adriana MariŽn, geboren te Steenbergen op 3 februari 1897 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 29 augustus 1902, 5 jaar en 207 dagen oud.

XI-aa Johanna Mangelaars, geboren te Roosendaal op 6 december 1855 (RK), overleden te Wouw (NB) op 14 november 1894, begraven te Heerle (NB) op 17 november 1894, 38 jaar en 343 dagen oud, dochter van Marijn Mangelaars (X-n) en Maria Cornelia de Bruijn. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 1 juni 1881, op 25-jarige leeftijd met Kornelis de Blaaij (22 jaar oud), voerman en landbouwer, geboren te Steenbergen op 29 maart 1859 (RK), overleden te Wouw (NB) op 14 december 1940, 81 jaar en 260 dagen oud, zoon van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar.
(Hij is later getrouwd te Wouw (NB) op 21 januari 1897, op 37-jarige leeftijd met Adriana Petronella Bastiaanse (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 5 april 1871 (RK), overleden aldaar op 16 februari 1945, 73 jaar en 317 dagen oud, dochter van Pieter Bastiaanse en Elizabeth Cornelia van Kaam.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Petrus de Blaaij, landbouwer, geboren te Wouw (NB) op 20 januari 1882 (RK). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 26 november 1924, op 42-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Maria Eijsermans (42 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 6 februari 1882 (RK), overleden te Roosendaal op 27 juli 1960, 78 jaar en 172 dagen oud, dochter van Marinus Eijsermans en Adriana van Sprundel.
 2. Maria Cornelia de Blaaij, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 12 december 1885 (RK), wonende te Steenbergen, te Roosendaal en te Ossendrecht (NB). Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 3 juli 1919, op 33-jarige leeftijd met Leendert de Bruijn (36 jaar oud), marechausseé, geboren te Nieuwenhoorn in het jaar 1883.
 3. Adrianus de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 19 juli 1889 (RK), volgt onder XII-bd.
 4. Louisa de Blaaij, geboren te Wouw (NB) op 13 januari 1891 (RK), volgt onder XII-be.

XI-ab Anna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 21 september 1861 (RK), overleden aldaar op 9 april 1932, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 12 april 1932, 70 jaar en 201 dagen oud, dochter van Marijn Mangelaars (X-n) en Maria Cornelia de Bruijn. Zij was gehuwd met Martinus Ossenblok, landbouwer, herbergier en winkelier, geboren te Maastricht op 13 maart 1858 (RK), wonende te Rucphen (NB) en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 26 mei 1936, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 29 mei 1936, 78 jaar en 74 dagen oud, zoon van Jan Ossenblok en Petronella Hoendervangers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Antonius Marinus Ossenblok, landbouwer, geboren te Roosendaal op 6 september 1905 (RK), wonende te Oudenbosch. Hij is getrouwd te Roosendaal op 27 juli 1937, op 31-jarige leeftijd met Maria Cornelia Boomaerts (34 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1903.

XI-ac Kornelis Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 1 november 1851, overleden te Tilburg op 23 december 1914, 63 jaar en 52 dagen oud, zoon van Jan Hoendervangers en Antonia Mangelaars (X-o). Hij is getrouwd te Tilburg op 14 juni 1877, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria Muller (29 jaar oud), geboren te Amsterdam op 29 november 1847, overleden te Tilburg op 31 juli 1926, 78 jaar en 244 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta Frederica Maria Hoendervangers, geboren te Tilburg op 16 november 1877, overleden aldaar op 18 augustus 1884, 6 jaar en 276 dagen oud.
 2. Louisa Jacoba Hoendervangers, geboren te Tilburg op 17 januari 1880, overleden aldaar op 17 maart 1954, 74 jaar en 59 dagen oud. Zij is getrouwd te Tilburg op 25 mei 1908, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Brokken (27 jaar oud), geboren te Tilburg op 13 juli 1880.
 3. Joannes Cornelis Hoendervangers, geboren te Tilburg op 15 mei 1882, volgt onder XII-bf.
 4. Antonetta Frederica Maria Hoendervangers, geboren te Tilburg op 25 november 1885. Zij is getrouwd te Tilburg op 17 april 1917, op 31-jarige leeftijd met Hendrich Johan Buzink (30 jaar oud), geboren te Middelharnis in het jaar 1887, zoon van Hendrik Buzink en Johanna Wilhelmina Hofman.
 5. Philibertus Josephus Hoendervangers, geboren te Tilburg op 4 december 1887, overleden aldaar op 18 september 1888, 289 dagen oud.
 6. Anna Maria Frederica Hoendervangers, geboren te Tilburg op 7 mei 1889, overleden aldaar op 5 december 1955, 66 jaar en 212 dagen oud. Zij is getrouwd te Tilburg op 7 januari 1919, op 29-jarige leeftijd met Hendricus Cornelis Hendrikson (23 jaar oud), geboren te Coevorden in het jaar 1896, zoon van Jacobus Petrus Hendrikson en Alberdine Wilhelmina van der Veen.
 7. Henriette Hoendervangers, geboren te Tilburg op 12 mei 1890. Zij is getrouwd te Tilburg op 2 mei 1916, op 25-jarige leeftijd met Mathias Jacobus van den Broek (24 jaar oud), geboren te Boxtel (NB) in het jaar 1892.
 8. Philibertus Josephus Hoendervangers, geboren te Tilburg op 12 november 1891. Hij is getrouwd te Tilburg op 4 juli 1916, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelia Anna Josephina Wagemakers (25 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1891. Hij is getrouwd te Tilburg op 7 januari 1929, op 37-jarige leeftijd (2) met Petronella Maria Cornelia Mols (19 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1910, dochter van Petrus Joseph Mols en Johanna Loijkens.

XI-ad Petronilla Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 10 november 1853, overleden te Tilburg op 5 april 1935, 81 jaar en 146 dagen oud, dochter van Jan Hoendervangers en Antonia Mangelaars (X-o). Zij is getrouwd te Tilburg op 3 november 1880, op 26-jarige leeftijd met Antonius Cornelis Severijns (35 jaar oud), geboren te Alphen en Riel (NB) op 12 december 1844, overleden te Tilburg op 15 oktober 1914, 69 jaar en 307 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Adrianus Severijns, geboren te Tilburg op 11 december 1881, overleden aldaar op 5 juli 1957, 75 jaar en 206 dagen oud. Hij is getrouwd te Tilburg op 8 november 1905, op 23-jarige leeftijd met Helena Maria Schults (23 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1882.
 2. Augustius Johannes Severijns, geboren te Tilburg op 4 januari 1884. Hij is getrouwd te Tilburg op 2 augustus 1911, op 27-jarige leeftijd met Adriana Petronella van den Hoek (26 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1885, dochter van Peter van den Hoek en Mechelina van den Nieuwenhuizen.
 3. Antonia Josepha Severijns, geboren te Tilburg op 17 maart 1886, overleden aldaar op 12 september 1953, 67 jaar en 179 dagen oud. Zij is getrouwd te Tilburg op 14 mei 1913, op 27-jarige leeftijd met Johannes Adrianus Bierings (24 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1889.
 4. Louisa Maria Francisca Severijns, geboren te Tilburg op 6 oktober 1888. Zij is getrouwd te Tilburg op 14 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Josephus Vermolen (28 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1885, zoon van Adriaan Vermolen en Anna Maria Francisca Hamers.
 5. Theresia Maria Severijns, geboren te Tilburg op 3 februari 1891. Zij is getrouwd te Tilburg op 27 november 1923, op 32-jarige leeftijd met Franciscus Josephus Maria Simons (33 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1890.
 6. Alphonsus Martinus Severijns, geboren te Tilburg op 28 juli 1893.

XI-ae Martina Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 april 1878, overleden aldaar op 15 september 1915, 37 jaar en 147 dagen oud, dochter van Cornelis Johannes Clarijs (X-s) en Cornelia Jacobs. Zij is getrouwd te Steenbergen op 31 juli 1906, op 28-jarige leeftijd met Johannes Adrianus Josephus Looijen (26 jaar oud), veehandelaar, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 14 juni 1880. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Isabella Petronella Maria Looijen, geboren te Steenbergen op 6 januari 1907.
 2. Petronella Maria Johanna Looijen, geboren te Steenbergen op 21 december 1907.
 3. Maria Catbarina Looijen, geboren te Steenbergen op 20 december 1908.
 4. Jacoba Maria Looijen, geboren te Steenbergen op 31 mei 1910.
 5. Cornelis Johannes Maria Looijen, slager, geboren te Steenbergen in het jaar 1912. Hij is getrouwd te Roosendaal op 4 mei 1937, op 25-jarige leeftijd met Maria Francina Brouwers (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Roosendaal in het jaar 1911.
 6. Johannes Mattheus Maria Looijen, geboren te Steenbergen in mei 1914, overleden aldaar op 28 oktober 1914, 5 maanden oud.
 7. Martina Johanna Maria Looijen, geboren te Steenbergen in september 1915, overleden aldaar op 19 maart 1916, 6 maanden oud.

XI-af Aloisius Philipus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 10 augustus 1890, overleden te Willemstad (NB) op 6 december 1930, 40 jaar en 118 dagen oud, zoon van Cornelis Hubertus Sweere en Dijmphena Johanna Maria Clarijs (X-t). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 mei 1916, op 25-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Dam (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) in het jaar 1893, dochter van Dingeman Dam en Adriana Cornelia Krebbekx. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphena Cornelia Maria Sweere, overleden te Willemstad (NB) op 12 februari 1926.

XI-ag Cornelis Wilhelmus Maria van der Riet, landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 16 april 1897, zoon van Willem van der Riet en Maria Johanna Francisca Clarijs (X-v). Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 22 juni 1920, op 23-jarige leeftijd met Petronilla Adriana Johanna Helena Brooijmans (23 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 12 maart 1897. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus C.J.M. van der Riet, geboren te Steenbergen op 27 maart 1921.
 2. Johannes P.C. van der Riet, geboren te Steenbergen op 12 maart 1923.
 3. Maria J.F. van der Riet, geboren te Steenbergen op 24 februari 1926.
 4. Adriana P.J.C. van der Riet, geboren te Steenbergen op 1 juni 1927.

XI-ah Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Wouw (NB) op 19 januari 1863 (RK), wonende te Rotterdam, overleden te Bergen op Zoom op 16 januari 1945, 81 jaar en 363 dagen oud, dochter van Cornelis Hagenaars en Johanna Clarijs (X-z). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 oktober 1886, op 23-jarige leeftijd met Marinus Free (24 jaar oud), stoker, geboren te Bergen op Zoom op 26 februari 1862 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Havenstraat D 78) en te Rotterdam, zoon van Gerardus Free en Anna Catharina Bosters.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 22 oktober 1883, op 21-jarige leeftijd met Johanna Maria Schoone, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland), overleden te Bergen op Zoom op 19 april 1886. (Zij is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 juni 1878 met Marinus Gerrit Free, zoon van Johannes Free en Geertruij Bosters.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1887 (RK), volgt onder XII-bg.
 2. Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1889 (RK), volgt onder XII-bh.
 3. Adrianus Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op 1 maart 1891 (RK), volgt onder XII-bi.
 4. Sebastianus Free, geboren te Bergen op Zoom op 30 maart 1893, overleden aldaar op 2 september 1893, 156 dagen oud.
 5. Johanna Free, geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1894 (RK), wonende te Rotterdam. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 juni 1914, op 19-jarige leeftijd met Sebastianus van Baalen, geboren te Bergen op Zoom.
 6. Elisabeth Free, geboren te Bergen op Zoom op 26 januari 1896, overleden aldaar op 29 november 1898, 2 jaar en 307 dagen oud.
 7. Johannes Free, geboren te Bergen op Zoom op 7 februari 1899 (RK), wonende te Rotterdam.

XI-ai Adrianus Hagemaars, geboren te Wouw (NB), overleden te Bergen op Zoom op 20 oktober 1907, zoon van Cornelis Hagenaars en Johanna Clarijs (X-z). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 juli 1890 met Johanna Wilhelm, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Hubertus Wilhelm en Dina Otto. Uit dit huwelijk:

 1. Dina Cornelia Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 25 februari 1892 (RK), volgt onder XII-bj.
 2. Cornelis Petrus Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1893, volgt onder XII-bk.

XI-aj Pieter Jan Clarijs, metselaar, geboren te Middelburg op 7 augustus 1870, zoon van Pieter Jan Clarijs (X-ac) en Leintje Johanna Hillebrand. Hij is getrouwd te Middelburg op 25 november 1892, op 22-jarige leeftijd met Sara Cornelia Heijt (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1870. Uit dit huwelijk:

 1. Leentje Johanna Clarijs, geboren te Middelburg op 5 februari 1893.

XI-ak Herman Antonie Clarijs, metselaar, geboren te Middelburg op 22 mei 1872, zoon van Pieter Jan Clarijs (X-ac) en Leintje Johanna Hillebrand. Hij is getrouwd te Middelburg op 11 augustus 1893, op 21-jarige leeftijd met Antonetta Johanna Overduin (25 jaar oud), geboren te Veere (Zeeland) in het jaar 1868, dochter van Arij Overduin en Suzanna Helena Anna Kramer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Clarijs, geboren te Middelburg op 17 oktober 1893.

XI-al Johannes Cornelis Clarijs, steenhouwer, geboren te Middelburg op 2 juli 1874, overleden aldaar op 16 januari 1940, 65 jaar en 198 dagen oud, zoon van Pieter Jan Clarijs (X-ac) en Leintje Johanna Hillebrand. Hij is getrouwd te Middelburg op 24 december 1897, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Oreel (24 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1873, dochter van Jan Oreel en Anna de Ridder. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Clarijs, geboren te Middelburg op 28 maart 1898.
Hij is getrouwd te Middelburg op 16 oktober 1914, op 40-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Krina Maria Oreel (45 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1869, dochter van Jan Oreel en Anna de Ridder.

XI-am Jan de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 juli 1869 (RK), wonende te Roosendaal en te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal op 21 mei 1897, 27 jaar en 306 dagen oud, zoon van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (X-ad). Hij is getrouwd te Roosendaal op 14 augustus 1890, op 21-jarige leeftijd met Elisabeth Catharina Elsackers (19 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 6 oktober 1870 (RK), wonende te Halsteren (NB), te Rotterdam en te Oudenbosch, dochter van Antonius Elsackers en Dingena Deelen.
(Zij is later getrouwd te Roosendaal op 30 januari 1899, op 28-jarige leeftijd met Albertus Ludovicus Wilhelmus Meijer (30 jaar oud), rijksambtenaar, geboren te Assen op 10 juni 1868 (RK), wonende te Rotterdam en te Oudenbosch.) Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Cornelia de Jong, geboren te Roosendaal op 16 oktober 1890 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Rotterdam.
 2. Cornelia de Jong, geboren te Roosendaal op 14 december 1891 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Rotterdam.
 3. Petrus de Jong, geboren te Roosendaal op 26 juni 1895, wonende te Rotterdam.

XI-an Kornelis de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1870 (RK), wonende te Roosendaal en te Wouw (NB), overleden te 3e stuurman koopvaardij op 12 november 1953, 83 jaar en 35 dagen oud, zoon van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (X-ad). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 juli 1893, op 22-jarige leeftijd met Anna van Steenpaal (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 14 februari 1870, dochter van Antonius van Steenpaal en Anna Cornelia Aarden. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1898. Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 januari 1920, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmina Neijssen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1896, dochter van Jan Neijssen en Anna Maria Broos.
 2. Antonius de Jong, geboren te Steenbergen op 10 november 1901. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 16 augustus 1923, op 21-jarige leeftijd met Petronella van Steenpaal (19 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 3 januari 1904, dochter van Johannes van Steenpaal en Dimphna van Etten (XII-q).

XI-ao Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 25 april 1872 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (X-ad). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1894, op 22-jarige leeftijd met Marijn van Steenpaal (21 jaar oud), stoker, geboren te Wouw (NB) op 16 juni 1872, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 februari 1951, 78 jaar en 247 dagen oud, zoon van Antonius van Steenpaal en Anna Cornelia Aarden.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op 2 april 1918, op 45-jarige leeftijd met Cornelia Braat (33 jaar oud), naaister, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 juni 1884, overleden aldaar op 6 oktober 1957, 73 jaar en 100 dagen oud, dochter van Antonij Braat en Dimphna Maas. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal en Nispen op 16 januari 1911, op 26-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Gastel (24 jaar oud), grondwerker, geboren te Wouw (NB) op 25 april 1886 (RK), wonende te Steenbergen en te Rucphen (NB), overleden te Wouw (NB) op 22 februari 1916, 29 jaar en 303 dagen oud, zoon van Hendrik van Gastel en Adriana Cornelia van Dongen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Steenpaal, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 december 1896. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 1 mei 1919, op 22-jarige leeftijd met zijn nicht Cornelia van Loon (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 juni 1894 (RK), wonende te Wouw (NB), dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal.
 2. Cornelia van Steenpaal, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 17 januari 1900. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 5 februari 1920, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Verbraak (24 jaar oud), timmerman, geboren te Wouw (NB) op 11 november 1895, overleden te Roosendaal op 21 oktober 1975, 79 jaar en 344 dagen oud, zoon van Christiaan Matthijs Verbraak en Johanna Nieuwlaat.
 3. Antonius van Steenpaal, geboren te Steenbergen. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 11 september 1915 met Wilhelmina Maria Voogt (28 jaar oud), geboren te Klundert (NB) op 7 augustus 1887, dochter van Adriaan Voogt en Johanna Rijsdijk.

XI-ap Adriaan de Jong, wagenmaker, geboren te Steenbergen op 29 juli 1875 (RK), overleden te Nieuw Vossemeer (NB) op 9 mei 1959, 83 jaar en 284 dagen oud, zoon van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (X-ad). Hij is getrouwd te Krabbendijke op 19 oktober 1896, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Clara Maria Clarijs (23 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 27 november 1872, overleden aldaar op 8 februari 1929, 56 jaar en 73 dagen oud, dochter van Lambertus Clarijs (X-aq) en Anna Maria Tops. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria de Jong, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) in het jaar 1897, volgt onder XII-bl.

XI-aq Johanna Adriana Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 8 maart 1882 (RK), wonende te den Haag, te Berchem (BelgiŽ) en te Antwerpen (BelgiŽ), dochter van Antonij Clarijs (X-ae) en Adriana Dingemans. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 januari 1904, op 21-jarige leeftijd (1) met Leo Josephus Biestman, geboren te Sint Pieter op den Dijk (BelgiŽ), zoon van Isidorus Augustinus Biestman en Maria Ludovica Traens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Biestman, geboren te Antwerpen (BelgiŽ), wonende te Enghien (BelgiŽ).
Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 maart 1915, op 33-jarige leeftijd (2) met Dingenis Polderman, geboren te Goes, zoon van Pieter Polderman en Jannetje Francina Westplate.

XI-ar Maria Johanna Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1883 (RK), dochter van Jan Philip Albert Duijvelaar en Anna Clarijs (X-af). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1901, op 18-jarige leeftijd met Jacobus de Bruijn (22 jaar oud), schoenmaker, geboren te Steenbergen in het jaar 1879, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 24 juli 1953, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina de Bruijn, geboren te Steenbergen op 4 mei 1902, volgt onder XII-bm.

XI-as Jan Hendrik Duijvelaar, assuradeur, geboren te Steenbergen op 1 juli 1886 (RK), verdronken te Bergen op Zoom op 21 maart 1967, 80 jaar en 263 dagen oud, zoon van Jan Philip Albert Duijvelaar en Anna Clarijs (X-af). Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 september 1911, op 25-jarige leeftijd met Adriana Petronella Oerlemans (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 april 1893 (RK), dochter van Willem Adriaan Oerlemans en Maria Adriana Goddrie. Uit dit huwelijk:

 1. Albertus Wilhelmus Henri Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 15 maart 1912, volgt onder XII-bn.
 2. Willem Albertus Gerardus Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 19 mei 1914 (RK), wonende te Bergen op Zoom, verongelukt aldaar op 13 november 1927, 13 jaar en 178 dagen oud.
 3. Wilhelmus Maria Anna Duijvelaar, volgt onder XII-bo.

XI-at Catharina Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op 20 mei 1892 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel (NB), te Dinteloord (NB) en te Loon op Zand, dochter van Pieter Clarijs (X-ah) en Anna Potters. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 juni 1919, op 27-jarige leeftijd met Reinier Franciscus Verhaart (29 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1890. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Anna Verhaart, overleden te Dinteloord op 21 mei 1931.

XI-au Marijn Clarijs, kachelsmid-koperslager en koster, geboren te Dinteloord (NB) op 30 maart 1880 (RK), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 2 oktober 1964, 84 jaar en 186 dagen oud, zoon van Gerardus Clarijs (X-ai) en Adriana Steevens. Hij is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 24 april 1903, op 23-jarige leeftijd (1) met Antonia Maria Boot (16 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 19 augustus 1886 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 26 maart 1919, 32 jaar en 219 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 februari 1904 (RK), wonende te Roosendaal. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 januari 1930, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Johannes Petrus Sloekers.
 2. Leonardus Gerardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 september 1905 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1906, 120 dagen oud.
 3. Leonardus Gerardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 februari 1907 (RK), overleden aldaar op 1 maart 1907, 24 dagen oud.
 4. Leonardus Gerardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 mei 1908 (RK), volgt onder XII-bp.
 5. Adriana Cornelia Clarijs, winkelbediende, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1910 (RK), wonende te Roosendaal.
 6. Cornelis Adrianus Clarijs, electriciŽn, geboren te Steenbergen op 17 januari 1913 (RK), wonende te Roosendaal en te Tilburg. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 30 maart 1940, op 27-jarige leeftijd met Johanna Frijters, dochter van Dingeman Frijters en Cornelia Wilhelmina Simonet.
 7. Gerardus Petrus Clarijs, bakker, geboren te Steenbergen op 4 mei 1914 (RK), wonende te Roosendaal en te Essen (BelgiŽ).
 8. Elisabeth Helena Clarijs, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1915 (RK), wonende te Roosendaal en te Tilburg, overleden te Roosendaal op 21 juni 1999, gecremeerd, 83 jaar en 294 dagen oud. Zij was gehuwd met Ludovicus Cornelis Dekkers, geboren te Roosendaal op 5 november 1912, overleden voor 21 juni 1999, hoogstens 86 jaar en 228 dagen oud, zoon van Adrianus Johannes Dekkers en Johanna Vinck.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 oktober 1919, op 39-jarige leeftijd (2) met Johanna Catharina de Moor (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 april 1897 (RK), overleden te Roosendaal op 19 september 1950, 53 jaar en 167 dagen oud, dochter van Jacobus de Moor en Adriana Catharina Schrauwen. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Gerardus Clarijs, geboren te Roosendaal op 12 januari 1921 (RK).
 2. Antoine Arthur Marie Clarijs, geboren te Roosendaal op 10 mei 1924 (RK).
 3. Imelda Jacqueline Gerarda Clarijs, geboren te Roosendaal op 1 september 1926 (RK).

XI-av Kornelis Pieter Oerlemans, arbeider, geboren te Steenbergen op 4 april 1882 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Walterus Oerlemans en Helena Clarijs (X-al). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 oktober 1908, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Jaspers (21 jaar oud), naaister, geboren te Halsteren (NB) op 1 maart 1887, wonende aldaar, overleden aldaar op 22 juni 1952, 65 jaar en 113 dagen oud, dochter van Michael Jaspers en Catharina Stoffels. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus MichaŽl Oerlemans, tekenaar, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1925, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 29 april 1949, 24 jaar oud.
 2. Catharina Helena Oerlemans.

XI-aw Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 18 juni 1884 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Walterus Oerlemans en Helena Clarijs (X-al). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1904, op 20-jarige leeftijd met Marijn van Eekelen (27 jaar oud), dienstbode en arbeider, geboren te Steenbergen op 17 september 1876 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Adrianus van Eekelen en Adriana Cornelia Kostermans. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Cornelia van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 2 juni 1905 (RK).
 2. Adriana Cornelia van Eekelen, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 1 december 1906 (RK). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 juni 1935, op 28-jarige leeftijd met Marinus Petrus Leopold van Dijk (28 jaar oud), horlogemaker, geboren te Oosterhout in het jaar 1907, wonende te Dinteloord.
 3. Adriaan van Eekelen, chauffeur, geboren te Halsteren (NB) op 16 december 1907 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 november 1932, op 24-jarige leeftijd met Johanna Karman (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1909, overleden te Utrecht op 21 juli 1980, begraven aldaar, 70 jaar en 300 dagen oud, dochter van Pieter Cornelis Karman en Johanna Cornelia Maria Smits.
 4. Walterus Cornelis van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 10 januari 1910 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1914, 3 jaar en 358 dagen oud.
 5. Cornelis van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 19 januari 1911 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1911, 70 dagen oud.
 6. Cornelis Petrus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 1 juli 1912 (RK), overleden aldaar op 27 april 1913, 300 dagen oud.
 7. Waltherus Wilhelmus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 14 januari 1914 (RK), volgt onder XII-bq.
 8. Cornelis Petrus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 17 februari 1914 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1934, 20 jaar en 251 dagen oud.
 9. Elisabeth van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1916 (RK). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 januari 1937, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmus van der Weegen (29 jaar oud), bakker, geboren te Halsteren (NB) op 26 februari 1907.
 10. Petrus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 23 augustus 1918 (RK), overleden aldaar op 8 december 1918, 107 dagen oud.
 11. Anna Elisabeth van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 2 maart 1920 (RK), overleden aldaar op 7 december 1920, 280 dagen oud.

XI-ax Catharina Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1880, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (X-am) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 11 mei 1905, op 25-jarige leeftijd met Franciscus van Dorst (29 jaar oud), landarbeider, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1876. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana van Dorst, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1907, volgt onder XII-br.
 2. Cornelia Isabella van Dorst, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1913. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 oktober 1932, op 19-jarige leeftijd met Hendricus Catharinus Klaasen (21 jaar oud), schippersknecht, geboren te Bergen op Zoom op 26 november 1910, zoon van Franciscus Klaassen en Anna Pirée.

XI-ay Petrus Marinus Clarijs, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 april 1882, zoon van Kornelis Laurens Clarijs (X-am) en Anna Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 20 november 1908, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Geertruda Free (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 juni 1885, dochter van Cornelis Free en Adriana Maria de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 26 juni 1909.
 2. Petrus Marinus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 6 oktober 1910, overleden aldaar op 7 november 1910, 32 dagen oud.
 3. Marijnus Petrus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) in augustus 1913, overleden aldaar op 4 februari 1914, 6 maanden oud.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 24 mei 1919, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 januari 1990, 70 jaar en 244 dagen oud. Hij was gehuwd met Laurina Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 januari 1922, dochter van Godefridus Clarijs (XII-cf) en Petronella van Schilt.

XI-az Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 15 augustus 1886 (RK), overleden te Steenbergen op 22 december 1940, 54 jaar en 129 dagen oud, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (X-am) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 27 mei 1909, op 22-jarige leeftijd met Jan Pieter van Hertom (30 jaar oud), schoenmaker en brievenbesteller, geboren te Steenbergen op 17 september 1878 (RK), overleden aldaar op 21 september 1926, 48 jaar en 4 dagen oud, zoon van Kornelis van Hertom en Maria van de Wijngaert. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Hertom, geboren te Steenbergen op 26 april 1910 (RK), volgt onder XII-bs.
 2. Maria Catharina van Hertom, geboren te Steenbergen op 17 juli 1913 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Breda.
 3. Catharina Cornelia van Hertom, dienstbode, geboren te Steenbergen op 23 december 1915 (RK), wonende te Breda en te Teteringen (NB).
 4. Cornelia Maria van Hertom, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 november 1917 (RK), wonende te Rotterdam.

XI-ba Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 12 december 1887 (RK), wonende te Dinteloord (NB), te Bergen op Zoom en te Illems, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (X-am) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 2 november 1912, op 24-jarige leeftijd met Adrianus de Groen (22 jaar oud), metselaar, geboren te Dinteloord (NB) op 2 mei 1890 (RK), wonende te Bergen op Zoom, zoon van Laurens de Groen en Anna Maria van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius de Groen, wielrenner, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 oktober 1914, wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 1 februari 2006, 91 jaar en 116 dagen oud.
  10 mei 2003. Lou de Groen is nog steeds, ondanks zijn slechte gezondheid, een zeer grote wielerfanaat. Hij heeft jarenlang de wielerbaan in Oudenbosch in eigendom gehad en vele (helaas verregende) baankoersen aldaar georganiseerd. Vele malen heeft hij dit met eigen financiele middelen gedaan. In zijn woning is een kamer ingericht met niets anders dan wielerattributen.
 2. Cornelis de Groen, metselaar, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 juni 1917 (RK).
 3. Catharina Cornelia de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 25 oktober 1919, wonende te Dinteloord (NB) en te Fijnaart (NB).
 4. Anna Maria Elisabeth de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 januari 1921 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Roosendaal.
 5. Petrus Johannes de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 januari 1922 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom.
 6. Anna Cornelia de Groen, geboren te Rotterdam op 29 september 1924 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom.
 7. Cornelia Adriana de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 30 december 1925 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 8. Johannis Petrus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 27 februari 1927 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 9. Franciscus Adrianus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 10 juli 1928 (RK), wonende te Bergen op Zoom.

XI-bb Lucia Helena Clarijs, geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 26 februari 1892, wonende te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 1 februari 1922, 29 jaar en 340 dagen oud, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (X-am) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 23 augustus 1913, op 21-jarige leeftijd met Johannes Petrus Meesters (21 jaar oud), metselaar en politieagent, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1892, wonende te Bergen op Zoom.
(Hij is later getrouwd te Halsteren (NB) op 23 mei 1922, op 30-jarige leeftijd met Adriana van Zundert (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 9 november 1901, overleden te Bergen op Zoom op 14 mei 1936, 34 jaar en 187 dagen oud, dochter van Jacobus van Zundert en Anna Maria Helmons.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Elisabeth Meesters, geboren te Halsteren (NB) op 3 februari 1914, wonende te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 maart 1939, op 25-jarige leeftijd met Eduard Franciscus Demmers (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1911 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Leonardus Demmers en Adriana Christina Verraes.
 2. Adrianus Cornelis Meesters, geboren te Bergen op Zoom op 26 april 1916, overleden aldaar op 1 maart 1918, 1 jaar en 309 dagen oud.
 3. Elisabeth Catharina Meesters, geboren te Bergen op Zoom op 29 maart 1920.

XI-bc Cornelia Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1894 (RK), overleden op 8 april 1972, 77 jaar en 324 dagen oud, dochter van Marijn Clarijs (X-an) en Pieternel van de Rijssen. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 13 mei 1916, op 21-jarige leeftijd met Sebastiaan Helmons (26 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 20 mei 1889 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 12 september 1975, 86 jaar en 115 dagen oud, zoon van Joannes Helmons en Elisabeth Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Helmons, geboren te Steenbergen op 29 juli 1916 (RK).
 2. Elisabeth Helmons, geboren te Steenbergen op 23 juli 1918 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Breda.
 3. Marinus Johannes Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 11 maart 1920 (RK).
 4. Elisa Maria Joanna Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 11 maart 1921 (RK), volgt onder XII-bt.
 5. Maria Louisa Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 13 september 1922 (RK), wonende te Breda, te Roosendaal en te Ginneken (NB).
 6. Johannes Marinus Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 7 november 1924 (RK).
 7. Joanna Cornelia Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 10 december 1927 (RK), overleden aldaar op 13 december 1927, 3 dagen oud.
 8. Cornelius Wilhelmus Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 10 december 1927 (RK), overleden te Steenbergen op 14 december 1927, 4 dagen oud.
 9. Cornelius Helmons, geboren te Steenbergen op 30 mei 1930.

XI-bd Johannes Petrus Clarijs, wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 3 maart 1847, overleden aldaar op 12 mei 1890, 43 jaar en 70 dagen oud, zoon van Johannes Lambertus Clarijs (X-ar) en Helena Withagen. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 mei 1873, op 26-jarige leeftijd met Johanna Berbera van Egeraat (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1845, overleden aldaar op 20 februari 1928, 83 jaar oud, dochter van Laurentius van Egeraat en Dijmphna van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphena Maria Johanna Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 juni 1874, volgt onder XII-bu.
 2. Anna Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1877, wonende te Bergen op Zoom (Koningsstraat I 74), overleden te Bergen op Zoom op 15 februari 1922, 44 jaar en 187 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 juni 1912, op 34-jarige leeftijd met Adrianus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 september 1870 (RK), volgt onder XII-j.
 3. Adriana Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1879, volgt onder XII-bv.
 4. Walterus Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 1 november 1880, volgt onder XII-bw.

XI-be Walterus Clarijs, wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 18 februari 1850 (RK), overleden aldaar op 1 november 1892, 42 jaar en 257 dagen oud, zoon van Johannes Lambertus Clarijs (X-ar) en Helena Withagen. Hij is getrouwd te Princenhage (NB) op 2 juli 1874, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Mensen (18 jaar oud), herbergierster, geboren te Bergen op Zoom op 28 mei 1856 (RK), overleden aldaar op 9 november 1925, 69 jaar en 165 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1876 (RK), volgt onder XII-bx.
 2. Johannes Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 16 april 1881 (RK).
 3. Cornelia Johanna Clarijs, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1886 (RK), overleden aldaar op 11 maart 1960, 74 jaar en 35 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 oktober 1931, op 45-jarige leeftijd met Johannes Gerardus van den Boom (43 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1888, zoon van Sebastianus van den Boom en Johanna Banier.
 4. Adriana Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 8 juli 1889 (RK).
 5. Johannes Cornelis Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 september 1875.
 6. Cornelis Johannes Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 1 september 1877.
 7. Johannes Petrus Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 31 mei 1880.
 8. Laurentius Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 11 april 1885.
 9. Cornelis Petrus Clarijs (RK), overleden te Bergen op Zoom op 22 februari 1888.

XI-bf Maria Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1851 (RK), overleden aldaar op 28 januari 1891, 39 jaar en 125 dagen oud, dochter van Johannes Lambertus Clarijs (X-ar) en Helena Withagen. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 oktober 1874, op 23-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Weijts (23 jaar oud), smid, geboren te Bergen op Zoom op 11 februari 1851 (RK), overleden aldaar op 15 november 1919, 68 jaar en 277 dagen oud, zoon van Adrianus Weijts en Isabella Hellenbrand.
(Hij is later getrouwd te Bergen op Zoom op 10 oktober 1892, op 41-jarige leeftijd met Petronilla Catharina van Tiggelen (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen in het jaar 1864 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 22 februari 1901, 37 jaar oud, dochter van Matheus van Tiggelen en Wilhelmina van Gijsel.) Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 7 september 1874 (RK), overleden aldaar op 12 februari 1894, 19 jaar en 158 dagen oud.
 2. Petrus Johannes Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 1 juni 1876 (RK), overleden aldaar op 6 januari 1879, 2 jaar en 219 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1878 (RK).
 4. Walterus Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 7 mei 1880 (RK), overleden aldaar op 26 september 1880, 142 dagen oud.
 5. Catharina Johanna Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 17 augustus 1881 (RK), overleden aldaar op 16 oktober 1955, 74 jaar en 60 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1913, op 31-jarige leeftijd met Jan Lakeman (37 jaar oud), broodbakker, geboren te Hoogkarsel in het jaar 1876, wonende te Bergen op Zoom.
 6. Petrus Johannes Weijts, geboren te Bergen op Zoom op 12 juni 1883 (RK), overleden aldaar in het jaar 1909, 26 jaar oud.
 7. Petrus Jacobus Weijts, smid, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1884 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Johanna Jacoba Hendrika Kuijper (25 jaar oud), naaister, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882.
 8. Jacobus Weijts, kleermaker, geboren te Bergen op Zoom op 18 mei 1885 (RK), overleden aldaar op 10 augustus 1951, 66 jaar en 84 dagen oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 11 november 1912, op 27-jarige leeftijd (1) met Johanna Cornelia de Nijs (25 jaar oud), naaister, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1887, dochter van Jacobus de Nijs en Wilhelmina Antonia van Eekeren. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 10 februari 1920, op 34-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Hugens (30 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1890, dochter van Petrus Johannes Hugens en Johanna van Meel.
 9. Charles Theodorus Weijts, smid, geboren te Bergen op Zoom op 27 februari 1887 (RK), wonende te Breda. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Demmers (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1890, dochter van Johannes Henricus Demmers en Rosalie Vaal.
 10. Walterus Weijts, timmerman, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1889 (RK). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 juni 1913, op 24-jarige leeftijd met Maria Jacoba Teuns (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 5 mei 1889, dochter van Jacobus Teuns en Dimphna Cornelia van Tilburg.

XI-bg Adriana Lucia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 17 november 1854, wonende te Bergen op Zoom (Zuidmolenstraat I 83), overleden te Bergen op Zoom op 1 oktober 1935, 80 jaar en 318 dagen oud, dochter van Johannes Lambertus Clarijs (X-ar) en Helena Withagen. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 december 1878, op 24-jarige leeftijd met Charles Louis de Mooij (27 jaar oud), schoenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 30 januari 1851, overleden aldaar op 22 november 1927, 76 jaar en 296 dagen oud, zoon van Gijsbertus de Mooij en Cornelia Nellen. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Sebastianus de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 13 juni 1879, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 oktober 1909, op 30-jarige leeftijd met Catharina Adriana Nieboer (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882, dochter van Adam Nieboer en Philomena Petronella Jochems.
 2. Maria Johanna de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 26 oktober 1880, wonende te Bergen op Zoom (Zuidmolenstraat I 113).
 3. Cornelia Maria de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 20 februari 1882, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 oktober 1912, op 30-jarige leeftijd met Jacobus Beesems, geboren te Oosterhout.
 4. Johannes Petrus de Mooij, kleermaker, geboren te Bergen op Zoom op 12 januari 1884, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Suijkerbuijk (19 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 1 december 1887, dochter van Pieter Jan Suijkerbuijk en Anna Catharina van Tilburg.
 5. Johanna Barbara de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 15 januari 1886, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113).
 6. Petrus Franciscus de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1887, volgt onder XII-by.
 7. Josephina Adriana de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 10 september 1891, wonende te Bergen op Zoom (Koevoetstraat H 148). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1919, op 27-jarige leeftijd met Philippus Schouw (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1888, zoon van Henricus Schouw en Jacoba Crusio.

XI-bh Wilhelmina Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 december 1847 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 4 april 1917, 69 jaar en 96 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (X-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 april 1878, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Dekkers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1850, zoon van Kornelis Dekkers en Joanna Huijgens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Dekkers, geboren te Woensdrecht (NB) op 2 september 1878.
 2. Godefridus Dekkers, geboren op 3 januari 1880, overleden te Woensdrecht (NB) op 12 oktober 1880, 283 dagen oud.
 3. Hendrikus Dekkers, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1884. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 1 juli 1910, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Jaspers (21 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1889.
 4. Adriaan Dekkers, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1887, volgt onder XII-bz.
 5. Johannes Dekkers, overleden te Woensdrecht (NB) op 12 maart 1883.
 6. Jacobus Dekkers, overleden te Woensdrecht (NB) op 4 november 1885.
 7. Johannes Franciscus Dekkers, overleden te Woensdrecht (NB) op 4 maart 1889.
 8. Godefridus Dekkers, overleden te Gramsbergen op 11 november 1904.

XI-bi Anna Maria Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 29 april 1850 (RK), overleden aldaar op 26 maart 1945, 94 jaar en 331 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (X-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 april 1884, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Heijligers (28 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 9 december 1855 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Theodorus Allebes en Hermanus Louman), overleden te Steenbergen op 1 december 1925, 69 jaar en 357 dagen oud, zoon van Pieter Heijligers en Antonia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Heijligers, geboren te Steenbergen op 11 april 1887 (RK), volgt onder XII-ca.
 2. Adrianus Heijligers, landarbeider, geboren te Steenbergen op 2 juli 1894 (RK), overleden aldaar op 1 februari 1953, 58 jaar en 214 dagen oud.

XI-bj Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 september 1851 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 september 1932, 81 jaar en 25 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (X-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 24 februari 1879, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Augustinus van Loenhout (43 jaar oud), koopman, geboren te Dinteloord (NB) op 17 januari 1836, overleden te Bergen op Zoom op 9 februari 1916, 80 jaar en 23 dagen oud, zoon van Pieter van Loenhout en Geertruida Lochtenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Christianus van Loenhout, geboren te Dinteloord in het jaar 1881, volgt onder XII-cb.
 2. Johannes Adrianus van Loenhout, geboren te Bergen op Zoom op 27 januari 1895, volgt onder XII-cc.

XI-bk Joanna Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1855 (RK), overleden aldaar op 4 mei 1946, 90 jaar en 256 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (X-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1883, op 27-jarige leeftijd met Adriaan van Rijsewijk (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 12 februari 1858 (RK), zoon van Govert van Rijsewijk en Anna Heijligers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 12 december 1883 (RK), wonende te Oud-Vossemeer (Zeeland) en te Stabroek (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 januari 1905, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus de Nijs (34 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 23 maart 1870, wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 14 oktober 1929, 59 jaar en 205 dagen oud, zoon van Marijnus de Nijs en Johanna van Loon.
 2. Godefried van Rijsewijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 15 mei 1887 (RK).
 3. Johannes van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 18 april 1890 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1891, 324 dagen oud.
 4. Quirinus van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 18 april 1890 (RK), overleden aldaar op 20 juli 1890, 93 dagen oud.
 5. Anna Isabella van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 1 juni 1891 (RK), volgt onder XII-cd.
 6. Joanna van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 13 maart 1893 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 augustus 1913, op 20-jarige leeftijd met Marijn van Dijk (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1892, zoon van Kornelis van Dijk en Josina de Bruijn.
 7. Adrianus van Rijsewijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 27 maart 1896 (RK).

XI-bl Hendrik Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 28 november 1857 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 11 januari 1948, 90 jaar en 44 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (X-as) en Anna Cornelia Huijgens. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1895, op 37-jarige leeftijd met Catharina van Tilburg (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 8 november 1866 (RK), overleden te Steenbergen op 5 juli 1944, 77 jaar en 240 dagen oud, dochter van Cornelis van Tilburg en Antonia Broos. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 december 1895 (RK), overleden aldaar op 14 december 1895, 1 dag oud.
 2. Godefridus Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 31 januari 1898 (RK).
 3. Henrica Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 mei 1899 (RK), overleden aldaar op 16 november 1899, 191 dagen oud.
 4. Antonia Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 mei 1901 (RK).
 5. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 september 1903 (RK).
 6. Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 april 1906, overleden aldaar op 15 mei 1919, 13 jaar en 27 dagen oud.

XI-bm Antonia Clarijs, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 november 1862 (RK), wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Steenbergen op 21 november 1945, 83 jaar en 18 dagen oud, dochter van Godefridus Clarijs (X-as) en Anna Cornelia Huijgens. Zij was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Antonius Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 april 1888, volgt onder XII-ce.
 2. Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 januari 1891 (RK).

XI-bn Adriaan Pieter Clarijs, wagenmaker en timmerman, geboren te Steenbergen op 8 december 1864 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 13 juli 1939, 74 jaar en 217 dagen oud, zoon van Godefridus Clarijs (X-as) en Anna Cornelia Huijgens. Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1888, op 23-jarige leeftijd met Anna Simonet (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 december 1868 (RK), overleden aldaar op 2 januari 1953, 84 jaar en 3 dagen oud, dochter van Pieter Simonet en Cornelia Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 januari 1888 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), overleden te Steenbergen op 13 september 1958, 70 jaar en 255 dagen oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1921, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Veraart (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 augustus 1889, zoon van Adriaan Veraart en Anna Maria Dekkers.
 2. Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 24 september 1889 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1889, 35 dagen oud.
 3. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 september 1890 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB).
 4. Petrus Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 februari 1893 (RK).
 5. Godefridus Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 juli 1896 (RK), volgt onder XII-cf.
 6. Johannes Clarijs, timmerman, geboren te Steenbergen op 10 mei 1898 (RK). Hij is getrouwd te Nieuw Vossemeer (NB) op 13 april 1928, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia Brocatus (26 jaar oud), geboren te Nieuw Vossemeer (NB) op 10 maart 1902, dochter van Gerard Marcelis Brocatus en Petronella Backx.
 7. Petronella Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 16 juni 1901 (RK).
 8. Hendrikus Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 november 1902 (RK), overleden aldaar op 15 september 1903, 307 dagen oud.
 9. Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 november 1906 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1913, 6 jaar en 68 dagen oud.

XI-bo Adriaan van den Bogaart, smidsknecht en smid, geboren te Steenbergen op 6 juni 1865 (RK), wonende te Dinteloord (NB), te Halsteren (NB), te Princenhage (NB) en te Etten-Leur (NB), overleden te Ginneken en Bavel (NB) op 22 januari 1932, 66 jaar en 230 dagen oud, zoon van Frans van den Bogaart en Anna Clarijs (X-at). Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 augustus 1894, op 29-jarige leeftijd met Johanna Hagenaars (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 31 juli 1863 (RK) (doopgetuigen waren Leonard Koebergen en Frederik Alder), wonende te Bergen op Zoom (Haven C 58) en te Princenhage (NB), dochter van Adrianus Hagenaars en Cornelia van den Broek. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 18 juli 1896 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 2. Adrianus Cornelis van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 19 januari 1898 (RK).
 3. Johannes Leonardus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 5 januari 1900 (RK), overleden aldaar op 4 september 1900, 242 dagen oud.
 4. Johannes Leonardus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 13 april 1904 (RK), wonende te Princenhage (NB).

XI-bp Jacobus Anthonius Clarijs, zadelmaker en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 juni 1865, overleden aldaar op 16 december 1939, 74 jaar en 174 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (X-au) en Anna Cornelia Bastiaansen.

Jacobus Antonius Clarijs
Gefailleerde in 1926 's-Heerenhoek
Plaats : 's-Heerenhoek
Beroep : Rijtuigmaker- en handelaar
Jaar : 1926.
Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 12 februari 1890, op 24-jarige leeftijd met Jobje Rijk (25 jaar oud), herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 december 1864, overleden aldaar op 24 november 1951, 86 jaar en 332 dagen oud, dochter van Jan Rijk en Pieternella Lambregtse. Uit dit huwelijk:
 1. Jan Adrianus Clarijs, zadelmaker en distributie-ambtenaar, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 februari 1891, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 4 maart 1945, 54 jaar en 25 dagen oud. Hij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 9 september 1919, op 28-jarige leeftijd met Amelia Louisa Dellaert (29 jaar oud), geboren in het jaar 1890, dochter van Augustus Dellaert en Maria Theresia Doolaege.
 2. Adrianus Jacobus Clarijs, Rooms Katholiek geestelijke, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 januari 1892, ongehuwd overleden aldaar op 29 mei 1957, 65 jaar en 119 dagen oud.
 3. Jacobus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 juli 1893, overleden te Middelburg op 9 april 1958, 64 jaar en 277 dagen oud. Hij was gehuwd met Elisabeth Maria Cornelia Moerel.
 4. Johannes Josephus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 18 september 1894, overleden te Middelburg op 22 januari 1929, 34 jaar en 126 dagen oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1926, op 31-jarige leeftijd met Johanna Janse (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 14 februari 1897, dochter van Jacobus Janse en Helena Raas.
  (Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 18 juni 1930, op 33-jarige leeftijd met haar zwager Franciscus Marinus Clarijs (33 jaar oud), zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 november 1896, zoon van Jacobus Anthonius Clarijs (XI-bp) en Jobje Rijk.)
 5. Cornelis Jacobus Clarijs, smid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 24 oktober 1895, overleden aldaar op 15 december 1918, 23 jaar en 52 dagen oud.
 6. Franciscus Marinus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 november 1896.
 7. Anna Cornelia Petronella Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 31 oktober 1898. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 oktober 1927, op 28-jarige leeftijd met Eduardus Kalle (33 jaar oud), rijwielhandelaar, geboren te Terneuzen in het jaar 1894.
  (Hij was weduwnaar van Martha Agnes Waelput, overleden voor 27 oktober 1927.)
 8. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 mei 1900, overleden aldaar op 14 november 1900, 171 dagen oud.
 9. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 13 juli 1901, overleden aldaar op 2 september 1901, 51 dagen oud.
 10. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1903.
 11. Jacobus Anthonius Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 mei 1904.
 12. Petronella Adriana Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1905. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 maart 1928, op 23-jarige leeftijd met Willem Cornelis de Jong (24 jaar oud), handelsreiziger, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1904, wonende te Rotterdam, zoon van Johannes Antonius Vincentius de Jong en Dina van Eijkeren.

XI-bq Joannes Marcus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 april 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1924, 55 jaar en 253 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (X-au) en Anna Cornelia Bastiaansen. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 juli 1892, op 24-jarige leeftijd (1) met Margaretha van 't Westeinde (24 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1868, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 mei 1893, 25 jaar en 5 dagen oud, dochter van Willem van 't Westeinde en Magdalena Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1893. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Rijk (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1894, dochter van Jan Marinusse Rijk en Elizabeth Wouterse.
Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 3 september 1896, op 28-jarige leeftijd (2) met Margaretha Huige (28 jaar oud), geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 december 1867, dochter van Cornelis Huige en Josina Rijk. Uit dit huwelijk:
 1. Josina Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1898.
 2. Joannes Marcus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1899.
 3. Adriana Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1900.
 4. Adrianus Franciscus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1901, overleden aldaar op 23 september 1901, 20 dagen oud.
 5. Maria Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1902, overleden aldaar op 9 maart 1903, 109 dagen oud.
 6. Antonetta Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1904.
 7. Cornelia J. Maria Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1905.
 8. Adriaan Polidoor Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1907.
 9. Cornelis Marinus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1908, overleden aldaar op 4 februari 1908, 9 dagen oud.
 10. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1909.
 11. Cornelis Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 september 1910, overleden aldaar op 21 oktober 1910, 33 dagen oud.

XI-br Franciscus Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 april 1878, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 1 april 1919, 40 jaar en 343 dagen oud, zoon van Joannes Clarijs (X-au) en Anna Cornelia Bastiaansen. Hij was gehuwd met Elisa Coleta Maria Dellaert. Uit dit huwelijk:

 1. Athonius Adrianus Clarijs, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 27 september 1907, overleden aldaar op 27 maart 1908, 182 dagen oud.

XI-bs Adriana Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 20 augustus 1867, dochter van Petrus Johannes Koolen en Johanna Clarijs (X-aw). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 14 juli 1892, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Stuijts (38 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 24 maart 1854, overleden aldaar op 17 juni 1938, 84 jaar en 85 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 16 oktober 1892, overleden aldaar op 28 oktober 1892, 12 dagen oud.
 2. Petrus Johannes Adrianus Stuijts, arbeider, geboren te Nieuwenhagen (Limburg) op 5 augustus 1894, overleden te Wouw (NB) op 27 juli 1981, 86 jaar en 356 dagen oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 23 augustus 1917, op 23-jarige leeftijd met Jacoba van Meel (19 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1898, overleden aldaar op 25 oktober 1935, 37 jaar en 214 dagen oud, dochter van Johannes van Meel (XI-ev) en Anna Janssen.
 3. Johanna Catharina Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 september 1895, volgt onder XII-cg.
 4. Catharina Johanna Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 oktober 1896, volgt onder XII-ch.
 5. Maria Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 oktober 1898, overleden te Bergen op Zoom op 2 maart 1984, 85 jaar en 153 dagen oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 23 september 1916, op 17-jarige leeftijd met Jacobus Leonardus van der Wegen (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 2 juni 1889, overleden aldaar op 23 januari 1968, 78 jaar en 235 dagen oud, zoon van Leonardus van der Wegen en Maria Johanna de Wit.
 6. Johannes Baptist Stuijts, geboren te Huijbergen (NB) op 26 oktober 1899, overleden te Woensdrecht (NB) op 23 maart 1901, 1 jaar en 148 dagen oud.
 7. Anna Catharina Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) op 24 april 1901, overleden te Hoogerheide (NB) op 2 november 1957, begraven aldaar op 5 november 1957, 56 jaar en 192 dagen oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 24 september 1925, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Jacobus Hussaart (30 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 31 juli 1895, overleden aldaar op 16 juli 1981, begraven aldaar op 18 juli 1981, 85 jaar en 350 dagen oud, zoon van Petrus Johannes Hussaart en Petronella Plompen.
 8. Johanna Cornelia Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) in oktober 1903, overleden aldaar op 1 november 1904, 1 jaar en 1 maand oud.
 9. Cornelia Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1906. Zij was gehuwd met Petrus Adrianus van Tilburg, fabrieksarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 april 1904, zoon van Cornelis van Tilburg (XII-eg) en Johanna Speek.
 10. Elisabeth Cornelia Stuijts, geboren in mei 1907, overleden te Woensdrecht (NB) op 30 december 1908, 1 jaar en 7 maanden oud.
 11. Cornelis Adrianus Marinus Stuijts, geboren te Huijbergen (NB) in juni 1908, overleden te Woensdrecht (NB) op 20 januari 1909, 7 maanden oud.
 12. Bernardus Stuijts, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1912.

XI-bt Maria Koolen, geboren te Woensdrecht (NB) op 18 juli 1873, dochter van Petrus Johannes Koolen en Johanna Clarijs (X-aw). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1896, op 22-jarige leeftijd met Johannes Baptist van Oers (23 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 5 juli 1872, zoon van Adrianus van Oers en Antonetta van Hooijdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Oers, overleden te Woensdrecht (NB) op 13 oktober 1898.
 2. Johannes van Oers, overleden te Woensdrecht (NB) op 13 mei 1916.
 3. Adriana van Oers, geboren te Woensdrecht (NB). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 31 oktober 1917 met Leopoldus Francicus Rietveldt, geboren te Sint-Pauwels (BelgiŽ).

XI-bu Anna Cornelia van Loon, dienstmeid, geboren te Woensdrecht (NB) op 20 mei 1861, overleden te Bergen op Zoom op 21 september 1931, 70 jaar en 124 dagen oud, dochter van Cornelis van Loon en Elisabeth Clarijs (X-ax). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 2 mei 1889, op 27-jarige leeftijd (1) met Franciscus van Tilburg (34 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 8 april 1855, overleden aldaar op 21 augustus 1922, 67 jaar en 135 dagen oud, zoon van Johannes Cornelis van Tilburg en Anna Cornelia Nieuwlaat. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Tilburg, geboren te Woensdrecht (NB) op 8 december 1892, overleden aldaar op 6 juli 1919, 26 jaar en 210 dagen oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 27 juli 1914, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Antonius van Loon (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Ossendrecht (NB) op 9 maart 1881, overleden aldaar op 14 augustus 1954, 73 jaar en 158 dagen oud, zoon van Gerardus Ludovicus van Loon en Johanna Maria Louisa Melsen.
 2. Elisabeth van Tilburg, geboren te Watergraafsmeer (NH) in het jaar 1900, wonende te Bergen op Zoom, overleden op 16 juni 1949, 49 jaar oud. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 14 juni 1916, op 16-jarige leeftijd met Petrus Johannes Swagemakers (21 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) op 10 november 1894.
Zij is daarnaast getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 januari 1900, op 38-jarige leeftijd (2) met Johannes Baptist van Campen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1876, overleden aldaar op 17 september 1954, 78 jaar oud, zoon van Adrianus van Campen en Petronella Koolen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Louisa Dekkers, geboren te Ossendrecht (NB) op 15 mei 1904. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 21 november 1924, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden te Breda op 23 mei 1952 van) Constantinnus Cornelis Massar (20 jaar oud), broodbakker, geboren te Watergraafsmeer (NH) in het jaar 1904, zoon van Antonij Massar en Dingena Maria de Kock.

XI-bv Johannes Baptist van Loon, arbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 14 februari 1863, overleden te Bergen op Zoom op 17 maart 1932, 69 jaar en 32 dagen oud, zoon van Cornelis van Loon en Elisabeth Clarijs (X-ax). Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 28 april 1897, op 34-jarige leeftijd met Carolina van Lakwijk (38 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1859, wonende te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 2 augustus 1927, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 28 april 1899.
 2. Cornelia Maria van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 10 december 1901, overleden aldaar op 22 september 1903, 1 jaar en 286 dagen oud.

XI-bw Johannes Franciscus Clarijs, arbeider, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1876, zoon van Cornelis Gores Clarijs (X-ay) en Maria Elisabeth Suijkerbuijk. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 januari 1902, op 26-jarige leeftijd met Maria Catharina van Ganzen (21 jaar oud), geboren te Linden (BelgiŽ) in het jaar 1881, dochter van Jacobus van Ganzen en Petronella Hertogs. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 21 juli 1903, overleden te Rilland-Bath (Zeeland) op 22 november 1903, 124 dagen oud.

XI-bx Helena Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 juli 1882, overleden aldaar op 27 februari 1945, 62 jaar en 220 dagen oud, dochter van Cornelis Gores Clarijs (X-ay) en Maria Elisabeth Suijkerbuijk. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 24 februari 1908, op 25-jarige leeftijd met Jacobus van Velthoven (34 jaar oud), los werkman, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 april 1873, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 11 januari 1927, 53 jaar en 279 dagen oud, zoon van Johannes Hubertus van Velthoven en Cornelia Krijntjes.
(Hij is eerder getrouwd te Woensdrecht (NB) op 5 februari 1902, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Besters, geboren te Woensdrecht (NB) op 4 december 1870, zie XI-ha.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus van Velthoven, landarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 25 december 1908, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 28 oktober 1941, 32 jaar en 307 dagen oud.
 2. Adriana van Velthoven, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 augustus 1910. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 9 januari 1935, op 24-jarige leeftijd met Engelbertus Cleiren (23 jaar oud), landarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1912, zoon van Antonius Cleiren en Johanna Pals.
 3. Louisa van Velthoven, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1913. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 mei 1933, op 20-jarige leeftijd met Leonardus Deelen (23 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 9 november 1909 (RK), zoon van Franciscus Deelen en Maria Cornelia Hagenaars.
 4. Cornelis Jacobus van Velthoven, dagbladcolporteur, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1914, wonende aldaar, overleden te Bergen op Zoom op 12 oktober 1944, 30 jaar oud.
 5. Maria Catharina van Velthoven, geboren te Woensdrecht (NB) in april 1918, overleden aldaar.

XI-by Maria Cornelia Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 29 augustus 1884, dochter van Cornelis Gores Clarijs (X-ay) en Maria Elisabeth Suijkerbuijk. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 10 februari 1904, op 19-jarige leeftijd met Petrus Bastiaansen (23 jaar oud), arbeider en polderwerker, geboren te Woensdrecht (NB) op 2 september 1880, wonende te Krabbendijke, zoon van Josephus Bastiaansen en Petronella de Moor. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 26 augustus 1904, wonende te Krabbendijke.
 2. Petronella Bastiaansen, geboren te Roosendaal op 18 september 1905, wonende te Woensdrecht (NB) en te Krabbendijke. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 16 september 1927, op 21-jarige leeftijd met Theodorus Hoendervangers (23 jaar oud), rijwielhersteller, geboren te Steenbergen op 9 februari 1904, zoon van Kornelis Hoendervangers en Willemijna Kees.
 3. Adriana Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 februari 1907, volgt onder XII-ci.
 4. Cornelia Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 15 maart 1908. Zij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 15 juli 1930, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Kornelis van Loon (23 jaar oud), bakker, geboren te Steenbergen op 12 maart 1907 (RK), wonende te Wouw (NB) en te Ginneken (NB), zoon van Kornelis van Loon en Dorothea van Meer.
 5. Helena Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 7 november 1909.
 6. Johannes Josephus Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 oktober 1910, overleden aldaar op 8 oktober 1911, 362 dagen oud.
 7. Louisa Bastiaansen, geboren te Woensdrecht (NB) in september 1914, overleden aldaar op 21 november 1914, 2 maanden oud.

XI-bz Bernardus Clarijs, winkelier, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1876, zoon van Petrus Clarijs (X-az) en Adriana Wagemans. Hij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 29 mei 1905, op 29-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Sebregts (29 jaar oud), geboren te Watergraafsmeer (NH) op 3 april 1876, wonende te Ossendrecht (NB), overleden aldaar op 14 februari 1952, 75 jaar en 317 dagen oud, dochter van Antonius Sebregts en Johanna Hendrickx. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Sophia Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 19 juli 1909. Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 4 juli 1929, op 19-jarige leeftijd met Johannes Cornelis van den Bergh (23 jaar oud), timmerman, geboren te Ossendrecht (NB) op 13 mei 1906, zoon van Livinus van den Bergh en Isabella Dekkers.
 2. Maria Elisabeth Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 18 augustus 1911, overleden aldaar op 3 juni 1913, 1 jaar en 289 dagen oud.
 3. Johanna Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 6 september 1912. Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 8 oktober 1936, op 24-jarige leeftijd met Marinus Maurits (25 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1911, zoon van Paulus Jacobus Maurits en Maria Elizabeth Kwik.
 4. Marinus Cornelis Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 15 januari 1917. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 27 november 1940, op 23-jarige leeftijd met Catharina Cornelia Kil (18 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1922, dochter van Viktor Kil en Philomena Bril.

XI-ca Henricus Clarijs, grondwerker, geboren te Ossendrecht (NB) op 3 juli 1887, overleden aldaar op 30 oktober 1914, 27 jaar en 119 dagen oud, zoon van Petrus Clarijs (X-az) en Adriana Wagemans. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 10 januari 1910, op 22-jarige leeftijd met Maria Dekkers (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1888. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 6 oktober 1910. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 13 november 1933, op 23-jarige leeftijd met Louisa Maria Paardekam (18 jaar oud), geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1915, dochter van Petrus Paardekam en Rosalia van Oevelen.
 2. Petrus Bernardus Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 1 oktober 1911, overleden aldaar op 17 november 1911, 47 dagen oud.
 3. Elisabeth Adriana Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 24 oktober 1912, overleden aldaar op 26 maart 1913, 153 dagen oud.
 4. Cornelius Clarijs, geboren te Ossendrecht (NB) op 26 maart 1913, overleden aldaar op 13 juli 1914, 1 jaar en 109 dagen oud.
 5. Antonius Clarijs, overleden te Ossendrecht (NB) op 11 februari 1917.

XI-cb Elisabeth Maria Clarijs, veldarbeidster, geboren te Ossendrecht (NB) op 22 maart 1891, overleden aldaar op 6 mei 1919, 28 jaar en 45 dagen oud, dochter van Petrus Clarijs (X-az) en Adriana Wagemans. Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 22 december 1811, op -79-jarige leeftijd met Antonius Josen (-80 jaar oud), polderwerker, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1891, overleden te Ooltgensplaat op 31 maart 1918, 27 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Bertha Antonia Adriana Josen, geboren te Ossendrecht (NB) op 16 december 1912, overleden aldaar op 14 mei 1952, 39 jaar en 150 dagen oud. Zij was gehuwd met Leonardus Ludovicus Schroeijers, geboren te Woensdrecht (NB).
 2. Mathilda Josen, geboren te Ossendrecht (NB) in het jaar 1914, overleden aldaar op 15 november 1917, 3 jaar oud.
 3. Cornelis Josen, geboren te Ossendrecht (NB) in januari 1916, overleden aldaar op 27 juli 1917, 1 jaar en 6 maanden oud.
 4. Stephanus Josen, geboren te Ossendrecht (NB) in juli 1917, overleden aldaar op 8 maart 1918, 8 maanden oud.

XI-cc Catharina Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 november 1877, overleden aldaar op 21 december 1934, 57 jaar en 29 dagen oud, dochter van Arnoldus Adrianus Clarijs (X-ba) en Anna Catharina Koolen. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 januari 1903, op 25-jarige leeftijd met Petrus Cornelis Verbraak (27 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 1 januari 1876 (doopgetuigen waren Hermanus Henricus Kerssemakers en Petrus Johannes van den Bergh), zoon van Antonius Verbraak en Maria Dijmphna van Eeckelen. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Verbraak, geboren te Woensdrecht (NB) op 1 september 1905. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 18 mei 1931, op 25-jarige leeftijd met Johanna Plompen (26 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 29 maart 1905, dochter van Adrianus Plompen en Maria Raats.
 2. Julia Catharina Verbraak, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1907. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 7 januari 1930, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Bastiaansen (25 jaar oud), grondwerker, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1905.
 3. Maria Helena Verbraak, overleden te Woensdrecht (NB) op 21 december 1909.

XI-cd Elisabeth Clarijs, geboren te Woensdrecht (NB) op 23 oktober 1882, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 16 november 1960, 78 jaar en 24 dagen oud, dochter van Arnoldus Adrianus Clarijs (X-ba) en Anna Catharina Koolen. Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 30 juni 1910, op 27-jarige leeftijd (1) met Marinus Ludovicus Adriaansen (25 jaar oud), landarbeider, geboren te Woensdrecht (NB) op 8 augustus 1884, overleden aldaar op 27 januari 1931, 46 jaar en 172 dagen oud, zoon van Petrus Adriaansen en Cornelia Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Adriaansen, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1920, wonende te Bergen op Zoom. Zij was gehuwd met Johannes Bergs, smid, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1918.
Zij was gehuwd (2) met Leonard Mouwen.

XI-ce Matthijs Kornelis Hendrik Huijsmans, hotelhouder, geboren te Steenbergen op 19 februari 1883 (RK), wonende te Huijbergen (NB), zoon van Hendrik Huijsmans en Cornelia Maria Clarijs (X-bc). Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Adriana Catharina de Wit (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 december 1879 (RK), dochter van Leendert Pieter de Wit en Cornelia Dorothea de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Petronella Huijsmans, geboren te Steenbergen op 2 mei 1912 (RK).
 2. Petronella Cornelia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 30 april 1913 (RK).
 3. Adriana Helena Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1914 (RK).
 4. Gertrudis Cornelia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 13 maart 1916 (RK).
 5. Hendrik Leonardus Petrus Maria Huijsmans, koperslager, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1917.
 6. Hendrika Adriana Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 31 maart 1921 (RK).

XI-cf Anna Cornelis Dijmphna Huijsmans, geboren te Kruisland op 10 maart 1896 (RK), wonende te Zundert (NB), overleden te Roosendaal op 25 maart 1990, 94 jaar en 15 dagen oud, dochter van Hendrik Huijsmans en Cornelia Maria Clarijs (X-bc). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1919, op 23-jarige leeftijd met Antonius Johannes Wilhelmus Loos (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1893 (RK), wonende te Ginneken en te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 11 juli 1960, 66 jaar en 324 dagen oud, zoon van Kornelis Loos (X-ek) en Adriana Voeten. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Maria Loos, geboren te Steenbergen op 24 april 1922 (RK), wonende te Breda.
 2. Adriana Cornelia Maria Loos, geboren te Steenbergen op 13 mei 1923 (RK).
 3. Gertrudis Aloisia Maria Loos, geboren te Steenbergen op 23 september 1924 (RK). Zij was gehuwd met Adrianus Johannes Petrus Lodiers, geboren op 5 oktober 1928, overleden te Kruisland (NB) op 20 oktober 1998, 70 jaar en 15 dagen oud.
 4. Theresia Petronella Maria Loos, geboren te Steenbergen op 26 februari 1926 (RK).
 5. Cornelis Hendricus Wilhemus Maria Loos, geboren te Steenbergen op 26 september 1927 (RK).
 6. Elisabeth Dimphna Maria Loos, geboren te Steenbergen op 18 juli 1929 (RK).
 7. Hendrikus Cornelis Johannes Maria Loos, geboren te Steenbergen op 10 februari 1933 (RK).

XI-cg Wilhelmus Marinus Antonius Testers, landbouwer, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), zoon van Johannnis Testers en Maria Catharina Clarijs (X-bd). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 oktober 1929, op 32-jarige leeftijd met Maria Dijmphna Norbertina de Nijs (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 juli 1898 (RK), wonende te Etten-Leur (NB), dochter van Adriaan de Nijs en Joanna Elizabet Clarijs (XI-ch). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Cornelis Maria Testers, geboren te Steenbergen op 12 september 1930 (RK).
 2. Adrianus Johannes Antonius Maria Testers, geboren te Steenbergen op 22 februari 1932.
 3. Maria Johanna Catharina Antonia Testers, geboren te Steenbergen op 25 juli 1934.
 4. Antonius Adrianus Constantinus Testers, geboren te Steenbergen op 31 juli 1935 (RK).
 5. Leonardus Adrianus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 31 juli 1935 (RK).

XI-ch Joanna Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 september 1873 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Philippus Johannes Clarijs (X-be) en Dimphna van Doormaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 januari 1896, op 22-jarige leeftijd met Adriaan de Nijs (27 jaar oud), landbouwer en caféhouder, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1868 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Marijnus de Nijs en Maria Jozefa Swagemakers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Philippus Marinus de Nijs, geboren te Roosendaal op 30 april 1896 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Medemblik.
 2. Maria Dijmphna Norbertina de Nijs, geboren te Steenbergen op 8 juli 1898 (RK), wonende te Etten-Leur (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 oktober 1929, op 31-jarige leeftijd met Wilhelmus Marinus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), volgt onder XI-cg.
 3. Dimphna Petronella Antonia de Nijs, geboren te Steenbergen op 7 november 1900 (RK), wonende te Etten-Leur (NB) en te Rucphen (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen met Constant Maria Akkermans, geboren te Zegge (NB) op 14 juni 1905, zoon van Cornelis Marinus Akkermans en Adriana Cornelia van Meel.
 4. Marinus Philippus Quirinus de Nijs, landbouwer en caféhouder, geboren te Steenbergen op 2 november 1904 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Roosendaal. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 april 1930, op 25-jarige leeftijd (1) met Dimphna Josephina Veraart (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 12 maart 1905 (RK), wonende te Zundert, overleden te Roosendaal op 20 december 1935, 30 jaar en 283 dagen oud, dochter van Marinus Gerardus Veraart en Joanna Maria IJzermans. Hij is getrouwd te Roosendaal op 22 september 1936, op 31-jarige leeftijd (2) met zijn oomzegster Maria Johanna Dekkers (20 jaar oud), geboren te Zundert in het jaar 1916, dochter van Willem Joseph Dekkers en Cornelia Petronella Veraart.
 5. Petronella Laurina Adriana de Nijs, geboren te Oudenbosch (NB) op 12 juni 1909, wonende te Etten-Leur (NB), te Woensdrecht (NB) en te Hoogerheide (NB).
 6. Philippus Adrianus Laurentius Antonius O. de Nijs, geboren te Steenbergen op 23 juni 1911 (RK), wonende te Roosendaal.
 7. Cornelius Laurentius Adrianus Marie de Nijs, geboren te Steenbergen op 28 maart 1914 (RK), wonende te Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1939, op 25-jarige leeftijd met Petronella de Jong (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 november 1915.

XI-ci Petronilla Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 22 november 1875 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1932, begraven aldaar in oktober 1932, 56 jaar en 323 dagen oud, dochter van Philippus Johannes Clarijs (X-be) en Dimphna van Doormaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1895, op 19-jarige leeftijd met Antonij Jan Loos (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 11 februari 1873 (RK), overleden te Roosendaal op 16 februari 1946, begraven te Kruisland (NB) op 19 februari 1946, 73 jaar en 5 dagen oud, zoon van Jan Loos (X-ei) en Petronilla Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Johannes Adrianus Loos, slager, landbouwer en autobus ondernemer, geboren te Kruisland (NB) op 9 april 1897 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Zevenbergen (NB), overleden te Wouw (NB) op 14 oktober 1954, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 16 oktober 1954, 57 jaar en 188 dagen oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 23 augustus 1921, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jacoba Kerstens (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 12 december 1895 (RK), overleden op 6 oktober 1970, 74 jaar en 298 dagen oud, dochter van Jacobus Kerstens en Maria Catharina van der Zande.
 2. Johannes Adrianus Philippus Loos, geboren te Steenbergen op 8 januari 1899 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Brussel (BelgiŽ).
 3. Adrianus Arnoldus Loos, bierbrouwer, herbergier en landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 28 september 1900 (RK), wonende te Huijbergen (NB). Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 februari 1923, op 22-jarige leeftijd met Johanna van Loon (24 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 30 januari 1899 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1985, 86 jaar en 10 dagen oud, dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal.
 4. Andreas Jacobus Adrianus Loos, landbouwer, geboren te Steenbergen op 31 januari 1902 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Frankrijk. Hij is getrouwd te Watergraafsmeer (NH) op 4 januari 1923, op 20-jarige leeftijd met Catharina Maria Overbeeke (19 jaar oud), geboren te Watergraafsmeer (NH) in het jaar 1904.
 5. Dimphna Petronella Laurina Loos, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1903 (RK), wonende te Etten-Leur (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1934, op 30-jarige leeftijd met Hendrikus Jacobus Gislenus Soffers (32 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) in het jaar 1902.
 6. Cornelis Adrianus Johannes Loos, slager, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1905 (RK), wonende te Huijbergen (NB).
 7. Martinus Henricus Loos, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1907 (RK), wonende te Huijbergen (NB).
 8. Jacobus Wilhelmus Arnoldus Loos, geboren te Steenbergen op 6 september 1909 (RK), volgt onder XII-cj.
 9. Antonius Adrianus Philippus Loos, geboren te Steenbergen op 25 februari 1911 (RK), wonende te Huijbergen (NB).
 10. Petronella Adriana Helena Loos, geboren te Steenbergen op 31 maart 1913 (RK).
 11. Govardus Adrianus Loos, geboren te Kruisland (NB) op 11 oktober 1914 (RK), volgt onder XII-ck.

XI-cj Adriana Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 26 mei 1881 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Roosendaal (huize de Brink), dochter van Frans van den Bosch en Elizabet Maria Catharina Clarijs (X-bf). Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 25 augustus 1908, op 27-jarige leeftijd met Christiaan van Akkeren (31 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 24 januari 1877 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 24 oktober 1955, 78 jaar en 273 dagen oud, zoon van Johannes van Akkeren en Wilhelmina Cornelia Matthijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Johannes Christiaan van Akkeren, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 23 juni 1910.
 2. Johannes Petrus Franciscus van Akkeren, geboren te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 16 november 1912, overleden aldaar op 27 augustus 1924, 11 jaar en 285 dagen oud.

XI-ck Elizabeth Maria Catharina van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 januari 1885 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Nieuw-Vossemeer (NB), dochter van Frans van den Bosch en Elizabet Maria Catharina Clarijs (X-bf). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 mei 1916, op 31-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Perdaems (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 januari 1887, zoon van Marijn Perdaems en Johanna Jaspers. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 augustus 1917, overleden aldaar op 17 augustus 1917.
 2. Levenloos Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB) op 24 juni 1928, overleden aldaar op 24 juni 1928.
 3. Jeanette Elisa Ida Perdaems, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 21 mei 1921.
 4. Elisabeth Jeanette Adriana Perdaems, overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 17 mei 1926.

XI-cl Maria Adriana Henrica van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 maart 1886 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), dochter van Frans van den Bosch en Elizabet Maria Catharina Clarijs (X-bf). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1910, op 24-jarige leeftijd met Petrus Jacobus van Loenhout (28 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 9 maart 1882, zoon van Johannis Cornelis van Loenhout en Johanna Egidia Philomina Koolen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes F.P. van Loenhout, geboren te Steenbergen op 10 januari 1912.
 2. Franciscus C.P.M. van Loenhout, geboren te Steenbergen op 31 juli 1919.
 3. Eliza D.J.C. van Loenhout, geboren te Steenbergen op 30 november 1920.

XI-cm Philippus Adriaan Gerard de Blaaij, landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 mei 1885 (RK), overleden aldaar op 16 mei 1960, 74 jaar en 356 dagen oud, zoon van Jan de Blaaij en Maria Catharina Ludovica Clarijs (X-bg). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 september 1921, op 36-jarige leeftijd met Johanna van Steenpaal (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 oktober 1902 (RK), dochter van Johannes van Steenpaal en Elizabeth Maulus. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Adrianus Aloysius de Blaaij, Jan, geboren te Steenbergen op 2 februari 1922 (RK).
 2. Maria Catharina Ludovica Johanna de Blaaij, Wies, geboren te Steenbergen op 8 juni 1923 (RK), overleden te Roosendaal op 8 december 2010, 87 jaar en 183 dagen oud. Zij was gehuwd met Janus van Nijnatten.
 3. Elisabeth Maria Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 22 september 1925 (RK).
 4. Petrus Johannes Louis de Blaaij, Pieter Jan, landarbeider, geboren te Steenbergen op 27 juli 1927 (RK), wonende aldaar, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 12 mei 1947, 19 jaar en 289 dagen oud.
 5. Janette Leudovica Theresia de Blaaij, Jo, geboren te Steenbergen op 7 februari 1929.
 6. Cornelia Theresia Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 28 september 1930 (RK).
 7. Adrianus Philippus Marie de Blaaij, geboren te Steenbergen op 28 april 1933 (RK).
 8. Philomena Maria Johanna de Blaaij, Mien, geboren te Steenbergen op 8 december 1934 (RK), overleden te Wouw (NB) op 22 juni 2005, 70 jaar en 196 dagen oud. Zij was gehuwd met Petrus Johannes Bennebroek.
 9. Jannette Maria Louisa Elisabeth de Blaaij, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1940.

XI-cn Adriaan Goverd Jacobus de Blaaij, geboren te Steenbergen op 1 september 1887 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), zoon van Jan de Blaaij en Maria Catharina Ludovica Clarijs (X-bg).

Plaats Wouw
Deel J. Goderie, inventaris V-06, 1920
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden testament van Adrianus Govert Jacobus de Blaaij, wonende te Standdaarbuiten
Plaats registratie Standdaarbuiten
Datum registratie 07-06-1920
Geregistreerde 1 Adrianus Govert Jacobus de Blaaij

Plaats Wouw
Deel J. Goderie, inventaris V-06, 1920
Bijzonderheden testament van Petronella de Laat, wonende te Standdaarbuiten; echtgenote van Adrianus Govert Jacobus de Blaaij
Plaats registratie Standdaarbuiten
Datum registratie 07-06-1920
Geregistreerde 1 Adrianus Govert Jacobus de Blaaij
Hij is getrouwd te Hoge en Lage Zwaluwe (NB) op 15 mei 1917, op 29-jarige leeftijd met Pieternella de Laat (22 jaar oud), geboren te Hoge en Lage Zwaluwe (NB) in het jaar 1895. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth de Blaaij, geboren in het jaar 1917.
 2. Jan de Blaaij, geboren in het jaar 1920.
 3. Piet de Blaaij, geboren in het jaar 1921.
 4. Wies de Blaaij, geboren in het jaar 1924.
 5. Bets de Blaaij, geboren in het jaar 1925.
 6. Jo de Blaaij, geboren in het jaar 1929.
 7. Riek de Blaaij, geboren in het jaar 1930.
 8. Corrie de Blaaij, geboren in het jaar 1932.

XI-co Adrianus Johannes van Gastel, herbergier en landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 14 augustus 1858, zoon van Jacobus Mattheus van Gastel en Johanna de Keizer (X-bh). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 september 1888, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Sophia Rampaert (33 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 21 juli 1855 (doopgetuigen waren Jan van Meel en Bernardus de Grauw), overleden te Halsteren (NB) op 7 december 1894, 39 jaar en 139 dagen oud, dochter van Martinus Rampaert en Anna Cornelia van Wesel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Gastel, geboren te Halsteren (NB) op 17 juli 1890 (doopgetuigen waren Alphonsus Rampart en Aloisius Rampart), overleden te Halsteren (NB) op 3 juni 1913, 22 jaar en 321 dagen oud.

XI-cp Simon Adrianus Smits, landbouwer en landman, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1828, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 21 april 1892, 64 jaar oud, zoon van Martinus Smits (X-bj) en Adriana Cornelia Bové. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 8 mei 1856, op 28-jarige leeftijd (1) met Apollonia Hubregtse Vermue, Leuntje (36 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1820, wonende te Baarsdorp (Zeeland), overleden aldaar op 26 april 1866, begraven te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1866, 46 jaar en 111 dagen oud, dochter van Hubregt Vermue en Leuntje Cornelisse Raas.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 12 mei 1849, op 29-jarige leeftijd met Hubregt Boonman (28 jaar oud), landman, geboren te Baarsdorp (Zeeland) op 22 september 1820, wonende aldaar, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 14 april 1855, 34 jaar en 204 dagen oud, zoon van Jan Cornelisse Boonman en Johanna Pieterse van Eijkeren.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 27 maart 1857, volgt onder XII-cl.
 2. Hubregt Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 7 januari 1860, overleden aldaar op 15 mei 1896, 36 jaar en 129 dagen oud.
Hij is getrouwd te Baarland (Zeeland) op 8 augustus 1867, op 39-jarige leeftijd (2) met Cornelia Adriaanse Rijk (20 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland (Zeeland) op 16 december 1846, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 9 mei 1886, 39 jaar en 144 dagen oud, dochter van Adriaan Rijk en Maria Remijn. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Smits, geboren te Baarsdorp (Zeeland) op 11 juli 1868, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 20 oktober 1868, 101 dagen oud.
 2. Adriaan Smits, geboren te Baarsdorp (Zeeland) op 29 augustus 1869, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 20 november 1869, 83 dagen oud.
 3. Martinus Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 3 augustus 1871, volgt onder XII-cm.
 4. Maria Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 1 juni 1873, volgt onder XII-cn.
 5. Geertruida Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 30 oktober 1876, volgt onder XII-co.

XI-cq Anna Cornelia Smits, boerenmeid, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1830, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 juli 1857, 27 jaar oud, dochter van Martinus Smits (X-bj) en Adriana Cornelia Bové. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 augustus 1855, op 25-jarige leeftijd met Pieter Diengenus de Jonge (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1821, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 mei 1870, 49 jaar en 63 dagen oud, zoon van Dingenis Pieterse de Jonge en Magdalena Hoondert.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 januari 1846, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Hubregtse Vermue (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 januari 1825, overleden aldaar op 13 april 1854, begraven te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 18 april 1854, 29 jaar en 72 dagen oud, dochter van Hubregt Laurusse Vermue en Leuntje van 't Westeinde. Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 september 1858, op 37-jarige leeftijd met Johanna Remijn (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 juni 1830, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 31 maart 1907, 76 jaar en 279 dagen oud, dochter van Pieter Remijn en Jobina van 't Westeinde.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1857, wonende aldaar, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 december 1858, 1 jaar oud.
  Adriana Cornelia de Jonge was woonachtig in 's-Heer Arendskerke, doch verbleef te Ovezande.

XI-cr Geertruida Smits, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1834, overleden te Ohalsteren op 7 juni 1918, 83 jaar en 251 dagen oud, dochter van Martinus Smits (X-bj) en Adriana Cornelia Bové. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1859, op 24-jarige leeftijd met Bastiaan J. Rijk (26 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1832, overleden aldaar op 18 november 1900, 68 jaar en 93 dagen oud, zoon van Jacob Aalbregtse Rijk en Neeltje Bastiaanse Remijn, Neeltje. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 oktober 1860, overleden aldaar op 18 mei 1872, 11 jaar en 203 dagen oud.
 2. Adriana Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1862, volgt onder XII-cp.
 3. Neeltje Rijk, geboren op 8 januari 1864, volgt onder XII-cq.
 4. Apolonia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1865, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 april 1893, 27 jaar en 222 dagen oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1889, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Remijn (23 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1866, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 11 december 1954, 88 jaar oud, zoon van Aalbrecht Willemse Remijn en Catharina van Stee.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 januari 1896, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Remijn (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 september 1872, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 19 juni 1953, 80 jaar en 262 dagen oud, dochter van Willem Remijn en Jozina Acda.)
 5. Martinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1867, volgt onder XII-cr.
 6. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1869, volgt onder XII-cs.
 7. Aalbregt Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 januari 1870, volgt onder XII-ct.
 8. Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1871, volgt onder XII-cu.
 9. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1873, volgt onder XII-cv.
 10. Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1875, volgt onder XII-cw.
 11. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juni 1877, overleden aldaar op 20 oktober 1877, 119 dagen oud.

XI-cs Johanna Smits, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1839, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 augustus 1906, 67 jaar en 108 dagen oud, dochter van Martinus Smits (X-bj) en Adriana Cornelia Bové. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 22-jarige leeftijd met Pieter Rijk (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1836, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 januari 1901, 64 jaar en 259 dagen oud, zoon van Jacob Aalbregtse Rijk en Neeltje Bastiaanse Remijn, Neeltje. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 28 februari 1862, volgt onder XII-cx.
 2. Martinus Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 21 maart 1863, overleden aldaar op 6 november 1922, 59 jaar en 230 dagen oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1887, op 24-jarige leeftijd met Maatje Remijn (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 februari 1861, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 15 juli 1943, 82 jaar en 160 dagen oud, dochter van Aalbrecht Willemse Remijn en Pieternella de Baar.
 3. Albrecht Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 oktober 1864, volgt onder XII-cy.
 4. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 november 1865, overleden aldaar op 26 mei 1866, 202 dagen oud.
 5. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 oktober 1866, volgt onder XII-cz.
 6. Bastiaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 augustus 1868.
 7. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 april 1870, volgt onder XII-da.
 8. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 19 november 1871.
 9. Apolonia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 31 juli 1873, volgt onder XII-db.
 10. Magdalena Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1875. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 1 mei 1895, op 20-jarige leeftijd met Marinus Geus (25 jaar oud), schilder, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 24 september 1869, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 november 1930, 61 jaar en 50 dagen oud, zoon van Laurus Geus en Cornelia Hoondert.
 11. Bastiaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 2 oktober 1876, volgt onder XII-dc.
 12. Jobina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 maart 1879, overleden aldaar op 24 november 1882, 3 jaar en 255 dagen oud.
 13. Geertruida Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1879, volgt onder XII-dd.
 14. Jacomina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 mei 1880, volgt onder XII-de.
 15. Laurentius Rijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 27 juni 1884, overleden aldaar op 4 september 1890, 6 jaar en 69 dagen oud.

XI-ct Anna Cornelia Smits, boerenmeid en smederes, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 31 januari 1836, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 december 1878, 42 jaar en 329 dagen oud, dochter van Johannes Smits (X-bk) en Anna Verbeek. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 20 november 1861, op 25-jarige leeftijd (1) met Jacob Vinck (32 jaar oud), smid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1829, overleden op 15 oktober 1862, 33 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Jacobus Vinck, onderwijzer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1863, ongehuwd overleden aldaar op 12 augustus 1883, 20 jaar oud.
Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1863, op 27-jarige leeftijd (2) met Anthonius den Ronden (36 jaar oud), smid, geboren te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 25 juni 1827, overleden aldaar op 14 februari 1906, 78 jaar en 234 dagen oud, zoon van Cornelis den Ronden en Jacoba Koopmans.
(Hij is later getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 16 mei 1888, op 60-jarige leeftijd met Hendrika Hellemons, overleden te Oud en Nieuw Gastel (NB) op 18 juni 1927, dochter van Gerard Hellemons en Maria Catharina Hagenaars.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jacoba den Ronden, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1865.
 2. Anna Maria den Ronden, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1867, overleden aldaar op 21 november 1868, 1 jaar en 299 dagen oud.
 3. Clasina Maria den Ronden, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 december 1868, overleden te Oisterwijk (NB) op 23 oktober 1928, 59 jaar en 319 dagen oud.

XI-cu Elisabeth Smits, landbouwster, geboren te Nisse (Zeeland) op 25 oktober 1843, overleden te Hoedekenskerke (Zeeland) op 19 januari 1903, 59 jaar en 86 dagen oud, dochter van Johannes Smits (X-bk) en Anna Verbeek. Zij is getrouwd te Nisse (Zeeland) op 6 mei 1863, op 19-jarige leeftijd met Marijnus Gregorius Verbeek (25 jaar oud), landbouwer en wethouder, geboren te Halsteren (NB) op 25 mei 1837, wonende te Hoedekenskerke (Zeeland), zoon van Johannes Verbeek en Anna Maria Dingena Schuurbiers. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Verbeek, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1865, volgt onder XII-df.
 2. Anna Maria Dingena Verbeek, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1868. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 8 augustus 1895, op 27-jarige leeftijd met Hubertus Faes (30 jaar oud), logementshouder, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 4 augustus 1865, overleden te Goes op 1 september 1916, 51 jaar en 28 dagen oud, zoon van Anthonius Faes en Elizabeth Goense.
 3. Anna Cornelia Verbeek, geboren te Nisse (Zeeland) op 27 maart 1869, volgt onder XII-dg.
 4. Anna Elisabeth Verbeek, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1871, volgt onder XII-dh.
 5. Bastiaan Verbeek, geboren te Nisse (Zeeland) op 8 november 1873, volgt onder XII-di.
 6. Marinus Gerardus Verbeek, geboren te Nisse (Zeeland) in het jaar 1877, volgt onder XII-dj.
 7. Maria Jacoba Verbeek, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 18 september 1882, volgt onder XII-dk.
 8. Maria Magdalena Verbeek, onderwijzeres, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1884. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 20 oktober 1921, op 37-jarige leeftijd met Gerard Acda (44 jaar oud), Martinus Willebrordus Zomers, geboren te Baarland (Zeeland) op 29 mei 1877, overleden te Rotterdam op 25 april 1955, 77 jaar en 331 dagen oud, zoon van Marinus Acda en Jobbina Zuidhof.
  (Hij was daarnaast gehuwd (1) met Helena Petronella Maria Toebosch, geboren te Venray (NB) op 11 maart 1882, overleden te Rotterdam op 7 december 1960, 78 jaar en 271 dagen oud.)

XI-cv Dingena Suijkerbuijk, dienstbode, geboren te Wouw (NB) op 21 februari 1847 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 7 januari 1936, 88 jaar en 320 dagen oud, dochter van Adrianus Suijkerbuijk en Adriana Cornelia Luijsterburgh (X-bl). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 januari 1873, op 25-jarige leeftijd met Henricus Johannes Cion (29 jaar oud), kleermaker, geboren te Bergen op Zoom op 18 november 1843 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Nieuwstraat 2), overleden te Bergen op Zoom op 31 januari 1904, 60 jaar en 74 dagen oud. Uit dit huwelijk:

 1. Baltus Adrianus Cion, geboren te Bergen op Zoom op 20 mei 1873 (RK), volgt onder XII-dl.
 2. Johannes Cion, geboren te Bergen op Zoom op 1 oktober 1875 (RK).
 3. Anna Cornelia Cion, geboren te Bergen op Zoom op 29 april 1877 (RK), volgt onder XII-dm.
 4. Jacoba Maria Cion, geboren te Bergen op Zoom op 20 maart 1879 (RK), volgt onder XII-dn.
 5. Cornelia Cion, geboren te Bergen op Zoom op 20 februari 1881 (RK), overleden aldaar op 18 maart 1956, 75 jaar en 27 dagen oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 mei 1928, op 47-jarige leeftijd met Johannes Geerden (35 jaar oud), smid, geboren te Dinteloord (NB) op 23 maart 1893, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 8 februari 1956, 62 jaar en 322 dagen oud, zoon van Govert Geerden en Maria Masseurs.
 6. Maria Cion, geboren te Bergen op Zoom op 29 januari 1883 (RK), overleden aldaar op 3 december 1884, 1 jaar en 309 dagen oud.
 7. Maria Cion, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1886 (RK), volgt onder XII-do.
 8. Hendricus Johannes Cion, geboren te Bergen op Zoom op 1 februari 1898 (RK), wonende te Eindhoven.

XI-cw Johanna Maria Suijkerbuijk, naaister, geboren te Wouw (NB) op 24 augustus 1849 (RK), overleden aldaar op 9 mei 1887, 37 jaar en 258 dagen oud, dochter van Adrianus Suijkerbuijk en Adriana Cornelia Luijsterburgh (X-bl). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 februari 1875, op 25-jarige leeftijd met Jacobus van Wesenbeeck (23 jaar oud), dagloner en steenbakker, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1852, overleden te Wouwsche Plantage (NB) op 13 januari 1932, 80 jaar oud, zoon van Petrus Johannes van Wesenbeeck en Elisabeth Janssens. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Wesenbeeck, geboren te Wouw (NB) op 28 april 1875. Hij is getrouwd te Breda op 26 januari 1903, op 27-jarige leeftijd met Alida Wilhelmina Elich (33 jaar oud), geboren te Breda op 8 februari 1869, dochter van Johannes Franciscus Elich en Gerdina van Belle.
 2. Anna Elizabeth van Wesenbeeck, geboren te Wouw (NB) op 5 maart 1877. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 januari 1907, op 29-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Cornelis Elich (32 jaar oud), geboren te Breda op 18 juni 1874, zoon van Johannes Franciscus Elich en Gerdina van Belle.
 3. Anna Cornelia van Wesenbeeck, geboren te Wouw (NB) op 3 november 1878, overleden te Vught op 21 maart 1910, 31 jaar en 138 dagen oud.
 4. Petrus Johannes van Wesenbeeck, geboren te Wouw (NB) op 6 mei 1880.
 5. Johannes Antonius van Wesenbeeck, geboren te Wouw (NB) op 7 augustus 1882, volgt onder XII-dp.
 6. Josephus van Wesenbeeck, geboren te Wouw (NB) op 25 juli 1884.
 7. Franciscus Ludovicus van Wesenbeeck, geboren te Wouw (NB) op 15 juni 1886, overleden aldaar op 13 mei 1889, 2 jaar en 332 dagen