Laatste wijziging: 4-12-2012

Genealogie van Claes Eilaan.


I Claes Eilaan, geboren rond 1425. Hij was gehuwd met Geertje van Poppendamme, geboren rond 1425. Uit dit huwelijk:
 1. Geertje Eilaan, geboren rond 1450, volgt onder II.

II Geertje Eilaan, geboren rond 1450, overleden te Goes rond 1495, ongeveer 45 jaar oud, dochter van I. Zij is getrouwd te Goes in het jaar 1471, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Jan Jansz Oostdijck (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1450. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janse Oostdijck, geboren te Goes rond 1475, volgt onder III-a.
 2. Neeltje Oostdijck, geboren rond 1490, volgt onder III-b.

III-a Jan Janse Oostdijck, geboren te Goes rond 1475, overleden aldaar rond 1555, ongeveer 80 jaar oud, zoon van II. Hij was gehuwd met Soete van Botland, geboren te Goes rond 1475, overleden aldaar in het jaar 1547, ongeveer 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jansse Oostdijck, volgt onder IV-a.

III-b Neeltje Oostdijck, geboren rond 1490, dochter van II. Zij was gehuwd met Cornelis van Duvenee, geboren rond 1485, zoon van Cornelis van Duvenee en Anna van Wissekerke.

Hij was van 1507 tot 1510 schepen en in 1513 en 1516 burgemeester van Goes, zangmeester van de 7 getijden, Dijkgraaf Bewesten Yerseke.
Uit dit huwelijk:
 1. Bertelmeus van Duvenee, volgt onder IV-b.
 2. Velpen Cornelisdr. van Duvenee, volgt onder IV-c.
 3. Anna Cornelisdr. van Duvenee, overleden voor 6 oktober 1554. Zij was gehuwd met Dirck Laurisse Cattendijcke.
 4. Jan Corn. van Duvenee, volgt onder IV-d.

IV-a Jan Jansse Oostdijck, zoon van III-a. Hij was gehuwd met Lenneke Adriaansdr Blancx. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Janse Oostdijck, volgt onder V-a.

IV-b Bertelmeus van Duvenee, overleden te Goes voor 6 oktober 1554, zoon van III-b. Hij was gehuwd met Johanna Haga, overleden voor 1554. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bartholomeus van Duvenee, volgt onder V-b.
 2. Baptist van Duvenee.
 3. Claerken van Duvenee. Zij is getrouwd voor 1567 met Joost Galle.
 4. Maijcken van Duvenee. Zij is getrouwd voor 1567 met Cornelis van den Berge.
 5. Hansken van Duvenee.

IV-c Velpen Cornelisdr. van Duvenee, overleden voor 29 juli 1561, dochter van III-b. Zij was gehuwd met Jan Corneliss Valcke, dijkgraaf van de Goese Polder (1542), vanaf 1544 secretaris van Goes en rentmeester van de graaf van Hoogstraten, geboren te Goes, overleden aldaar op 28 september 1570.

Hij kocht in 1554 het huis "t Wittebroet"aan de westzijde van de Grote Markt, nu nr. 11 (A.B.N. Bank).
(Hij is later getrouwd na 1561 met Anna de Rouck, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Willem de Rouck.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Valcke, volgt onder V-c.
 2. Jacob Valcke.

IV-d Jan Corn. van Duvenee, overleden voor 6 oktober 1554, zoon van III-b. Hij was gehuwd met Marijcken Willemsdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Neelken Jansdr. van Duvenee.

V-a Jacob Janse Oostdijck, overleden te Baarland voor januari 1620, zoon van IV-a.

Of Janneken de moeder is van alle vier bekende kinderen van Jacob weten we niet. Er is reden om aan te nemen van niet omdat in de gevallen dat zij genoemd wordt er sprake is van "zijn jegenwoordiche huijsvrouwe". Wel heet een van deze kinderen Adriaen en dat kan een vernoeming zijn naar Jannekes vader.
RAZE 2502, Kohier over de dubbele 100e penning 1613 en 1614 Baarland:
In Stelle bezit Jacob Oostdijck een huis en betaalt daarover in 1613 ú 0.15.8 en in 1614 ú 0.13.6.
RAZE 2461, 13.4.1615: Jacob Janse Oostdijck levert huis en hof met 2 gem. in de Grote Reynoutpolder aan Pieter Janse Mannee.
RAZE 2483 II, nr. 417, 10.1.1620: Condities voor de verkoop van de huisinge waar Jacob Janse Oostdijck en zijn overleden huisvrouw uit gestorven zijn door de gemene erfgenamen.
RAZE 2475, fol. 18, 10.2.1620: De erfgenamen van Jacob Oostdijck verkopen aan mr. Jacob Claessens uit Driewegen een huis met zijn gevolgen staande aan de Breestrate b.d.g. oost Dirck Jans weduwe, zuid en noord de heren straat, en oost mr. David Pieterse, voor ú 85 vls. In de kantlijn staat: levert Jan en Crin Oostdijck vervangende zijn andere broeder en zuster.

Hij was gehuwd met Janneken Adriaens Drossaert. Uit dit huwelijk:
 1. Jan Jacobse Oostdijck, volgt onder VI-a.

V-b Cornelis Bartholomeus van Duvenee, overleden te Goes voor 25 september 1568, zoon van IV-b.

Hij was gildebroeder van het St. Joris schuttersgilde van Goes van 1564 tot 1567, deken in 1566.
Hij was gehuwd met Ferdeken Jeronimusdr., geboren te Wemeldinge (Zeeland). Uit dit huwelijk:
 1. Maijcken Cornelisdr. van Duvenee, geboren rond 1564, volgt onder VI-b.

V-c Cornelia Valcke, dochter van IV-c. Zij was gehuwd met Willem Eversdijk, schepen van Goes, geboren te Goes, overleden op 26 september 1596, begraven op 1 oktober 1596, zoon van Dignus Eversdijk en Geertruyd van Heenvliet.

Willem Digniss. (Eversdijck) van Hoedekenskercke.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruit Willemsdr Dignus d'Eversdijck, geboren te Goes in het jaar 1560, volgt onder VI-c.

VI-a Jan Jacobse Oostdijck, landman en schepen van Baarland, overleden voor april 1656, zoon van V-a.

RAZE 2461, fol. 162, 25.2.1617: Schepenkennisse in het sterfhuis en achtergelaten goederen van Pierken Paesdochter, huisvrouw van Jan Jacobse Oostdijck om daarin vermete gedaan en gedeeld te worden als naar rechte. Jan Jacobse Oostdijck neemt aan en bezweert de rechte voogdij van zijn weeskind dat hij behouden heeft bij Pierken Paes zijn overleden huisvrouw, met name Elisabeth Jansdochter, nu omtrent achttien weken oud zijnde. Jacob Gillisse neemt aan de rechte wedervoogdij.
Hij was gehuwd (1) met Pierken Paes, overleden te Baarland voor februari 1617. Hij was gehuwd (2) met Maycken Jobs.
RAZE 2478, fol. 86, 7.4.1656: Pieter Janse voor hemzelven en vanwege Mayken Jobs, weduwe van Jan Oosdijc levert een stuk zaailand in de Westerstrijpe aan Jan (Cornelisse) Coman namens de heer van Baarland etc. Op 22 april 1656 stelt Mayken Jobs zich borg voor Adriaen Eliasse bij de aankoop door deze van een huis met hof aan de Weststraat van Pieter Vermart.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacomijntje Jans Oostdijck, geboren te Baarland, volgt onder VII-a.

VI-b Maijcken Cornelisdr. van Duvenee, geboren rond 1564, dochter van V-b.

Het is niet bewezen dat Maijcken een van Duvenee is. Het geslacht van Duvenee, een adellijk Zeeuws geslacht wordt o.a. beschreven in het boek van Smallegange. Ook de Zeeuwse Stam heeft er artikelen aan gewijd.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 13 september 1587 voor de kerk, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Sacharias de Jonge (ongeveer 27 jaar oud), kleermaker, geboren te Breda rond 1560.

Vermeld bij huwelijk: Zij van der "Goes". Was op 6.2.1594 poorter van Goes. Kwam met zijn broers David en Cornelis uit Breda.
Uit dit huwelijk:
 1. David de Jonge, geboren te Goes rond 1600, volgt onder VII-b.

VI-c Geertruit Willemsdr Dignus d'Eversdijck, geboren te Goes in het jaar 1560, overleden aldaar op 6 januari 1608, 48 jaar oud, dochter van V-c. Zij is in ondertrouw gegaan te Goes op 5 oktober 1596 en getrouwd te Kloetinge, op 36-jarige leeftijd (1) met Christiaan Bartels Vermue (24 jaar oud), geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1572, overleden te Delft in het jaar 1623, 51 jaar oud, zoon van Bartel Marinusse Vermuyen (schepen van St.Maartensdijk, burgemeester in 1609) en Engelken van Rijen.

Christiaen Vermuyen werd poorter van Goes op 29 juni 1596.
RAZE 2041, 12 juni 1599, fol. 191: Testament van Christiaen Vermuyen Bartholsz, rentmeester der Staten van Zeeland in het kwartier van Zuidbeveland en Geerdken Willems Dignus d'Eversdijck. Mocht zij eerst overlijden dan vermaakt zij aan haar lieve man de "huysinghe van de hoefve inde Groe, metten jonghen boogaert ende een stuck landts benoorden daeraen groot omtrent 4 gemeten 200 roeden etc." Volgt een regeling over de pacht van de landen en boomgaarden. Hij moet dan uitreiken aan haar voorkinderen 800 guldens. Mocht hij eerder overlijden dan behoudt zij alle goederen. Wel moet zij geven aan de Armen van Goes 200 guldens, aan de zijn zuster de huisvrouw van Jacob Manteau of haar kinderen ú 300, en aan de kinderen van zijn broeder Cornelis ook ú 300. Cornelis heeft daar het vruchtgebruik van. Deze legaten gelden alleen als zij beiden geen kinderen zouden krijgen.
RAZE 2041, 1 januari 1601, fol. 387: Testament van Christiaen Vermuyen Bartholsz. poorter van Goes en Geerdken Willems Dignus d'Eversdijck zijn huisvrouw, beiden gezond, zij "zwaer met kinde", op de langstlevende. Zij hebben onlangs een huis aan de haven te Goes gekocht. De hoeve in de Groe (= Altijd Sorg) wordt vermeld. ú 400 gaat naar zijn zuster de huisvrouw van Jacob Manteau of haar kinderen. De kinderen van Cornelis zijn broeder krijgen eveneens ú 400.
RAZE 2051, 9 januari 1624, fol. 73: Johan Liens, Lodewijck Manteau en Marinus Vermuyen voor henzelf en voor de andere erfgenamen van Christiaen Vermuyen verpachten de hoeve te Wolfaartsdijk met 70 gemeten aan Marinus Jacobse voor 7 jaar. Marinus woont al op deze hoeve.
RAZE 2051 10 januari 1624, fol. 75vs: Marinus, Crijn en Jacopmijntgen Vermuyen en Cornelis Foortse Weelmeet nom. uxoris, vervangende Christina Vermuyen hun zuster hebben verkocht aan sr. Johan Liens te Tholen hun aanpart in de hoeve te Wolfaartsdijk daar pachter af is Marinus Jacobse met de helft in een boomgaard voor ú 16:13:4.
RAZE 3199, nr 514, 7 maart 1624: Staat en rekeninge over de verkochte landen gekomen van Christiaen Vermuen zaliger memorie bij testament gelegateerd aan zijn rechte erfgenamen. Door sr. Johan Liens en Lodewijck Manteau. Hij bezat een hoeve op 4 gemet 525 roeden met verder pachtland onder Kloetinge (Heernisse) die is verkocht aan Jan Croone voor ú 208:6:8. Verder diverse stukken zaai-, weilanden en boomgaarden. De hoeve in Wolfaartsdijk bij het dorp is niet verkocht omdat de erfgenamen het daar niet over eens zijn.
(Hij is daarnaast getrouwd te Goes op 5 mei 1607, op 35-jarige leeftijd (2) met Adriaenken Adriaens, geboren te Goes. Hij is later in ondertrouw gegaan te Goes op 3 september 1616 en getrouwd te Delft op 19 september 1616, op 44-jarige leeftijd met Margarieta Dierics van der Nes, wonende te Delft, overleden na 23 juli 1624.) Zij was gehuwd (2) met Mattheus Cornelisse Smallegange, burgemeester, geboren in het jaar 1558, overleden te Goes op 28 januari 1594, 36 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Smallegange.

VII-a Jacomijntje Jans Oostdijck, geboren te Baarland, overleden aldaar, dochter van VI-a.

RAZE 2115, fol. 79, 20.1.1684: Testament van Jacomijnken Jans, weduwe van Pieter Janse Smit te Baarland. Legaten gaan naar haar vier kindskinderen met name: Cornelis Blaesse Cooman van Janneken Pieterse Smit, Catelijntien Nieustee van Leuntie Pieterse Smit, Pieternelleken Hoogesteger en Jacoba Bosdijck van Maeyken Pieterse Smit. Zij krijgen in totaal 45 gem. zaai- en weiland, ieder 15 gem. Haar zoon Jan Pieterse Oostdijck krijgt de andere roerende en onroerende goederen te Baarland. Het testament is opgemaakt ten huize van Jan Pieterse Oostdijck.

Zij is ondertrouwd te Baarland op 13 april 1641 voor de kerk (dominee) met Pieter Janse Smit, geboren te Kloetinge (de Groe), overleden te Baarland voor maart 1671, zoon van Jan Janse Smidt (landman) en Leunken Jans Maurisse.

Hij woonde op de hoeve "Java" aan de oostzijde van het slot te Baarland.
Ondertrouwt Baarland 13 april 1641: Pieter Janssen, jongeman van Cloetingen en woonende in de Groe met Jakemintie Jans jongedochter van Baerlandt woonende aldaer. Van sijnen wege: Jan Jansen Smit, pater ende Leuntie Smits, mater. Van haren wege: Jan Jacobse, pater, Mayken Jobs, mater.
RAZE 2502 Cohier van de boomgaarden 1653: o.a. Pieter Jansse Smits, boogaerdeken benoirden sijn hoeffken groot IIcXXIIII roeden (224).
Op 2 october 1668 vallen onder de 2000ste penning o.a.: Pieter Jansse Smit, Bastiaen Jansse Suythoff weduwe, Jan Bastiaensse Suythoff, Jan Bastiaensse Suythoffs drie kinderen.
GA Baarland, doos 1A, nr 3: Vermaking van de wet van Baarland en Bakendorp.
Vanaf mei 1663 tot 1666 fungeert Pieter Janse Smijdt als Armmeester.
RAZE 2084, fol. 149v: 2.9.1662: Testament van Pieter Janse Smit, landman wonende te Baarland en Jacobmijntjen Jans, "tsamen wettig man en wijff", gezond van lichaam enz. Zij legateren aan de Armen van Baarland 20 schellingen, aan hun kindskind Cornelis, zoon van Blaes Cooman en Janneken Pieters de Smit zaliger memorie, 1500 Car. guldens voor het grootouderlijk goed.
RAZE 2484, fol.39, 21.3.1671: De dijkgraaf Jan Jacobse Dominicus en Dingnis Callemeyn met procuratie van Jacobmijnken Jans voor de ene helft en Leunken Pieters en Maeyken Pieters, ieder voor 1/3 part leveren aan Jan Pieterse Oostdijck twee landhoeven met hun gevolgen, de erven zijnde vroonen in Baarland aan de Noortstrate met 292 roeden boomgaard en 392 roeden weide gelegen in de Colenwijgenhoek, Jan Pieterse Oostdijck komt 1/6 part toe, bdg. oost de straat en weg, zuid de straat, west de vrouwe van Baarland, baronesse van Wissekerke en noord de verkoperesse. Alsnog 5/6 part in 1 gemet 254 roeden jonge boomgaard in dezelfde hoek, oost Willem Symonse Zekelmeet, zuid Adr. Corn. Timmerman en Joris Donderleyn, west de straat en noord Anthony Janse Levan, item nog 5/6 part in een schuur aan de Noordstraat. oost en noord de straat, zuid Willem Symonse Zekelmeet en west Pieter de Becker. Alles voor ú466:13:4, bij de levering ú33:6:8 en verder elk jaar mei ú25. (Dit is de thans verdwenen hoeve "Java")
RAZE 2484, fol. 39, 28.3.1671: Marinus Symonse levert aan Jan Oostdijck ten profijte van de weduwe en erfgenamen van Pieter Janse Smit zaliger enige stukken land in Baarland.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Pieterse Oostdijck, geboren te Baarland, volgt onder VIII-a.
 2. Maetje Pieterse Smit. Zij was gehuwd met Cornelis Hoogesteger.
 3. Leuntie Pieterse Smit. Zij was gehuwd met Jan Cornelisse Nieustee.
 4. Janneken Pieterse Smit. Zij was gehuwd met Blaes Cornelisse Cooman.

VII-b David de Jonge, timmerman, geboren te Goes rond 1600, overleden te Colijnsplaat op 21 juli 1645, begraven aldaar op 22 juli 1645, ongeveer 45 jaar oud, zoon van VI-b.

Hij wordt genoemd in de lidmatenlijst Colijnsplaat 1599-1625.

Hij is getrouwd te Colijnsplaat rond 1625 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Maijcke Cents (ongeveer 25 jaar oud), lidmaat Colijnsplaat 1599-1625, geboren te Colijnsplaat rond 1600, begraven aldaar op 28 augustus 1660, ongeveer 60 jaar oud, dochter van Vincent Pieters en Neelken Cents. Uit dit huwelijk:

 1. Maicken de Jonge, gedoopt te Goes op 25 september 1624.
 2. Jacomijntje de Jonge, gedoopt te Colijnsplaat op 25 april 1627 (doopgetuigen waren Joris Speelman, Lonis Pieters, Maicken Corn. en Jacomijne (?)).
 3. Centina Davids de Jonge, geboren te Colijnsplaat op 11 juni 1630, gedoopt aldaar op 16 juni 1630 (doopgetuigen waren Jan Arents de Jonge, Jan Janse v.d. Velde en Neelken Cents), volgt onder VIII-b.
 4. Zacharias de Jonge, gedoopt te Colijnsplaat op 27 juni 1632 (doopgetuigen waren Heer Secr. Contant, Corn. de Jonge, Josintje Astma en Jannetje Thonisz).
 5. Josijnken de Jonge, gedoopt te Colijnsplaat op 18 maart 1635 (doopgetuige was Catelijnken Willems).
 6. Joost de Jonge, gedoopt te Colijnsplaat op 17 februari 1638 (doopgetuigen waren Joris Geerts en Maria de Jonge).
 7. Susanna de Jonge, gedoopt te Colijnsplaat op 12 februari 1640 (doopgetuige was Jacomijnken Gillis), volgt onder VIII-c.
 8. Joos de Jonge, gedoopt te Colijnsplaat op 12 februari 1645 (doopgetuigen waren Pieter Servaas en Gelein Stamerius).

VIII-a Jan Pieterse Oostdijck, geboren te Baarland, overleden aldaar voor januari 1697, zoon van VII-a.

Hij woonde op de hoeve "Java" aan de oostkant van het slot van de van Baarlands. Hij trouwde voor de schepenen van Baarland op 24 mei 1671 als Jan Pieterse Oostdijck, en voor de landspastoor op 22 mei 1671 als Jan Pietersen Smidt.
RAZE 2479, 22.12.1677: Testament van Jan Pieterse Oostdijck, landman en Pieternelleke Jans Suythoff zijn wettige huisvrouw, hij ziek te bedde, voor Not. Pieter Bloncke, op de langstlevende. Ten huize van de testateurs met Blaes Bastiaense (Suythoff) en Cornelis Adriaanse Cole, landluiden, en Blaes Westdorp, secretaris, als getuigen.
GA Baarland, Rekening Kerkegoederen: In de rekeningen van 1683 (voor ú0:18:6) en 1685 (voor ú1:12:0) kocht Jan Oostdijck de "asbacken" (vuilnisbelten). De inhoud hiervan werd gebruikt voor bemesting van het land.
RAZE 2508, 19.2.1695, Baarland: Jan Pieterse Oostdijck vertoont kopie van het testament van hem en zijn overleden huisvrouw Pieternella Jans zaliger. De weeskamer is gesecludeerd. De heer rentmeester Suythoff en Cornelis Doense hebben op 15 januari 1695 de voogdij geaccepteerd.
RAZE 2484, fol. 140, 19.1.1697, Baarland: Dhr Suythoff en Cornelis Doense als testamentaire voogden van Jan Pieterse Oostdijcks zaliger nagelaten kinderen met name Cathelijna, Cornelis, Jan, Jacoba, Pieter en Grijtie Jans Oostdijck leveren aan Blaas Bastiaanse Suythoff een schuur gelegen aan de noord- en achterstraat te Baarland bdg, oost en noord de straat, zuid en west Gillis Foortses weduwe voor ú93:0:0 en diverse stukken land in Bakendorp en Baarland.
Idem, fol. 141: Op 2 februari 1697 leveren dezelven aan Paulus Poelman een landhoeve "zo van huys, schuyre, keete en vroone met 3 gem. 64 roeden boomgaard gelegen in het Paradijs". Dit is de Oude Brouwerij.
RAZE 2483 nr 245: De inventaris van de koopdag bij Jan Pieterse Oostdijcks zaliger erfgenamen op 6 en 7 mei 1697 bedraagt in het geheel de eerste dag ú609:1:9 1/2 en de tweede dag ú999:10:8.
RAZE 2484, 17.3.1708: Cornelis Jansen Oosdijck, Lauweris de Winter x Grietje Janse Oosdijcks en Jan van Hoecke, last hebbende van Jan Aalbregtsen x Catrijna Oosdijcks zo voor hemzelf als voogd zijnde van Pieter Janse Oosdijck en Jan Willemse Wol met procuratie van Wouter Verduyn x Jacoba Jans Oosdijcks leveren aan hun broeder Sr. Johan Oosdijck (heeft zelf 1/6 part) 5/6 parten in een stuk zaailand groot 2 gem. 297 roeden in de Quicost voor ú6:0:0 vls.

Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 mei 1671 (1) met Pieternella Janse Suythoff (ongeveer 18 jaar oud), geboren te Baarland rond 1653, overleden aldaar rond 1694, ongeveer 41 jaar oud, dochter van Jan Bastiaense Suythoff (landbouwer) en Grietje Bouwense Westhoeve. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Oostdijck, gedoopt te Baarland op 24 februari 1674 (doopgetuigen waren Pieter Janse Suydhoff en Jacomijntje Jans), overleden voor 13 april 1677, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Petrus Oostdijck, gedoopt te Baarland op 13 april 1677 (doopgetuige was Maeijtie Pieters).
 3. Catelijntje Oostdijck, gedoopt te Baarland op 27 augustus 1678, volgt onder IX-a.
 4. Cornelis Oostdijck, gedoopt te Baarland op 19 juli 1681 (doopgetuigen waren Cornelis Boosdijck en Huberta Langemeeren).
  Doopget.: Cornelis Boosdijck, Huberta Langemeeren.
  Hij was gehuwd met Cornelia Cornelisse Bouwens Westhof.
 5. Johannes Oostdijck, gedoopt te Baarland op 5 juli 1684 (doopgetuigen waren Petrus Zuithof i.p.v. Hubrechie Langemare en Jacmijntie Janz.). Hij was gehuwd met Maria Theresia van Daelwijck.
 6. Jacoba Oostdijck, gedoopt te Baarland op 1 september 1686 (doopgetuigen waren Jacob Moyses en Maijke Bastiaensz Zuithoff). Zij was gehuwd met Wouter Verduyn.
 7. Margarita Oostdijck, gedoopt te Baarland op 18 februari 1689 (doopgetuigen waren Blaes Bastiaense en Petronella Hoogesteegers), volgt onder IX-b.
 8. Petrus Oostdijck, gedoopt te Baarland op 6 mei 1692 (doopgetuige was Catelintie Niustee). Hij was gehuwd (1) met Anthonetta de Graef. Hij was gehuwd (2) met Catharina Jansen Lafort.

Hij is getrouwd te Baarland op 18 januari 1695 (2) met Maytie Adriaens Noorthoeck.

RAZE 2861, 28 juni 1701: Geertje Cornelis, weduwe van Jacob Janse van Hove is schuldig aan Henricus Hoogkamer ú50. Zie ook november 1703 fol. 70vs.
RAZE 2864, 27 juni 1705 fol. 76: Testament van Maeyken Adriaens, laatst weduwe van Jan Oostdijck. Voor haar dochter Geertje Cornelis 4 zilveren ducatons. Tot haar erfgenamen worden benoemd de kinderen van Geertje Cornelis, het vruchtgebruik is voor Geertje. (Vanwege het overlijden van de secretaris Cornelis Haverhoeck is dit pas op 22 februari te boek gesteld.)
(Zij was weduwe van Dignus Drossaert.)
VIII-b Centina Davids de Jonge, geboren te Colijnsplaat op 11 juni 1630, gedoopt aldaar op 16 juni 1630, overleden aldaar na 1699, minstens 69 jaar oud, dochter van VII-b. Zij was gehuwd met Adriaen Cornelisz Hoogereije, gedoopt te Colijnsplaat op 16 mei 1644 (doopgetuige was Lisbeth Andries), overleden na 1714, minstens 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. David Adriaensz Hoogereije, gedoopt te Colijnsplaat op 12 juni 1672, volgt onder IX-c.

VIII-c Susanna de Jonge, gedoopt te Colijnsplaat op 12 februari 1640, dochter van VII-b. Zij is getrouwd in het jaar 1661, op 21-jarige leeftijd met David Dirkse. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Dirkse, geboren te Colijnsplaat op 1 april 1663 (doopgetuigen waren Pieter Geertsen, Zacharias de Jonge en Apollonia de Jonge), volgt onder IX-d.
 2. Helena Dirkse, gedoopt te Colijnsplaat op 19 februari 1665 (doopgetuige was Jaquemijntje Temperman).

IX-a Catelijntje Oostdijck, gedoopt te Baarland op 27 augustus 1678, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1725, 46 jaar oud, dochter van VIII-a. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1697 (getuigen waren Juffrouw Zuidhoff en Petrus Rijneland), op 18-jarige leeftijd met Jan Aelbreghts Rijck (23 jaar oud), landman op de Rode Hoeve te Ovezande, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1674 (doopgetuigen waren Cornelis Janse Rijck en Maijken Cornelisse), overleden te Ovezande (Zeeland) tussen 1734 en 1741, 60 jaar tot 67 jaar oud, zoon van Aelbreght Cornelisse Rijck en Cornelia Cornelisse Eeuwoutse.

RAZE 2115, fol. 152, Notaris Pieter Bloncke Goes, 22.7.1695: Testament van Jan Aalbreghtse Rijck en Cornelia Franse man en vrouw in de Louijse Polder op de Roode Hoeve in Ovezande. Zij ziek te bedde. Genoemd wordt zijn "onnoosele en gebreckelijcke suster Cornelia Aalbreghtse Rijcke", die haar leven lang onderhouden moet worden.
Na de godsdienstrellen van 1697, waarbij de schuilkerken op Ovezande en Dijkwel werden verwoest, trekken groepen protestanten al plunderend langs boerderijen van "roomsen." Jan Rijck kan zich daaraan onttrekken door het af te kopen voor 62 rijksdaalders. De overloper van 1734 geeft Jan nog steeds aan als pachter van de Rode hoeve. In de volgende overloper van 1741 zijn zijn erfgenamen de gebruikers. Jan Albrechtse Rijck betaalde familiegeld in Ovezande in 1700 en 1725.
RAZE 2176, fol. 19, Not. Huijbertus Craan Goes, 3.1.1720: Mutueel testament van Jan Aelbregtse Rijck (gezond) en Catharina Oostdijck (ziek). Als voogden werden benoemd de rentmeester Joan Oostdijck en Marinus van den Steene.
RAZE 2485, Transportreg. Baarland 20.1.1742: Hillebregt Janze Rijk, Cornelis Janze Rijk en Pieter van Doornik getrouwd met Jacoba Janze Rijk, mede uit naam van Pieter Bosdijk en Cornelis Knuijt en Hilbregt Janze Rijk als voogd van de minderjarige wezen van Cornelis Hoedemaker, gezamenlijke erfgenamen van Jan Helbregt Rijk leveren aan Marinus Walhaudt weiland in de Colewiegenhoek voor ú 33.51. Idem aan Jacobus Moerdijk 2 gem. 156 r. land in de Gillis Heijnenhoek voor ú 9.173.
RAZE 2486, Transportreg. Baarland 3.7.1748: Pieter Bosdijk getrouwd met Pieternella Rijks, procuratie hebbend van Allebregt Rijks en Cornelis Rijks erfgenamen van Jan Allebregts Rijks leveren een stuk land groot 1 gem. 126 r. in de Pieter Moggenhoek voor de somma van ú 3.5. Koper Bastiaan Marinussen Remin.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1693 (getuigen waren Jannetie Franse en Tannetie Domans), op 19-jarige leeftijd met Cornelia Franse Uytdecalagne.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1699 (doopgetuigen waren Petrus Suidhof en Geertje Cornelis), overleden voor maart 1702, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Petronilla Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1700 (doopgetuigen waren Cornelius Oostdijck en Matje Cornelis Westdorp), overleden op 13 juni 1782, 81 jaar oud.
  RAZE 2435, fol. 21, Borssele 23.6.1731: Jan Aelbregtse Rijk verkoopt voor zijn dochter Petronella Rijk, weduwe van Marinus van de Steene 5 gem. weiland in Borssele voor de som van ú 8. Koper Lauris de Winter.
  Zij was gehuwd met Marinus van de Steene, overleden op 28 april 1730.
 3. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 maart 1702 (doopgetuigen waren Cornelis Albregse en Catelijntje Nieustee), overleden voor september 1703, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Cornelia Janse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1703 (doopgetuigen waren Cornelis Albregse en Jacoba Oostdijk), volgt onder X-a.
 5. Johanna Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1706 (doopgetuigen waren Jan Oostdijck en Clasijntje Albregse).
 6. Aelbreght Janse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1708 (doopgetuigen waren Cornelis Franse en Grietje Oosdijk), volgt onder X-b.
 7. Johannes Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1711 (doopgetuigen waren Adriaan Albregts Rijk en Maria van Daelwijk).
 8. Cornelis Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1713 (doopgetuigen waren Pieternella Oostdijck en Cornelia Cornelisse), volgt onder X-c.
 9. Jacoba Janse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1717 (doopgetuigen waren Laurens de Winter en Antonette Oostdijck), volgt onder X-d.
 10. Petrus Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1720 (doopgetuigen waren Frans Cornelisse en Catharina Jans).

IX-b Margarita Oostdijck, gedoopt te Baarland op 18 februari 1689, overleden voor 16 maart 1753, hoogstens 64 jaar oud, dochter van VIII-a.

Weeskamer Heinkenszand RAZE 2840 fol. 228, 16.3.1753: Jan den Han weduwnaar van Maria Laurens de Winter met de voogd Cornelis Laurens de Winter belooft zijn wezen Anna oud elf jaar en Grietie oud acht jaar voor hen beiden te geven ú 120 boven de nalatenschap van hun overleden grootmoeder Grietie Oosdijk weduwe de Wynter; hij zal de kinderen alimenteren tot ze zestien jaar oud zijn; ieder krijgt per jaar ú 6.

Zij is getrouwd op 14 februari 1708, op 18-jarige leeftijd met Laurens Adriaens de Winter (27 jaar oud), geboren te Kraaijert, gedoopt op 17 januari 1681, overleden te Borssele op 21 juli 1738, 57 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Laurens de Winter, gedoopt te Borssele op 12 januari 1725, volgt onder X-e.

IX-c David Adriaensz Hoogereije, gedoopt te Colijnsplaat op 12 juni 1672, overleden aldaar op 30 januari 1774, 101 jaar oud, zoon van VIII-b. Hij was gehuwd met Cornelia Adriaensd Snodijck, gedoopt te Colijnsplaat op 6 november 1678, overleden aldaar in januari 1744, 65 jaar oud, dochter van Adriaen Snodijck en Cornelia Kole. Uit dit huwelijk:

 1. Centina Hoogerheijde, geboren te Colijnsplaat in februari 1701, volgt onder X-f.

IX-d Maria Dirkse, geboren te Colijnsplaat op 1 april 1663, dochter van VIII-c. Zij was gehuwd met Jacob Capoen, smid, overleden te Kats in het jaar 1711, zoon van Frans Jacobsz. Capoen en Lijsbeth Marinusse de Bock. Uit dit huwelijk:

 1. Heijnderica Jacobsdr. Capoen, volgt onder X-g.

X-a Cornelia Janse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1703, overleden aldaar op 29 september 1749, 46 jaar oud, dochter van IX-a. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1722, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Laurusse Knuyt (22 jaar oud), geboren te Goes (Schore), gedoopt te Schore op 9 december 1699, overleden te Merepolder op 21 september 1760, 60 jaar oud, zoon van Laurens Cornelisse Knuyt en Janneken Joosse Reinout. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelisse Knuijt, volgt onder XI-a.

X-b Aelbreght Janse Rijck, landman op de Witte Hoeve in Ovezande, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1708, overleden aldaar op 16 maart 1752, 43 jaar oud, zoon van IX-a.

Albreght Janse Rijk betaalde zoutgeld in Ovezande van sept. 1740 tot sept. 1756, na 1765 betaalde zijn weduwe zoutgeld.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoedekenskerke op 17 augustus 1725 en getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1726 (getuigen waren Jan Aalbreghtse Rijck, Cornelis Hoedemaker en Petrus Louerse), op 18-jarige leeftijd met Josina Laurysse Reynout (21 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke, gedoopt te Kwadendamme op 28 januari 1705 (doopgetuigen waren Pieter Franse Kok en Tannetje de Winter), dochter van Laurens Jooste Reynout (landman op de Kaneelpolderhoeve) en Jannetje Pieters Kok.

RAZE 3451, 29.8.1752: Josina Laurusse Reynout weduwe van Aelbregt Jansz. Rijk vertoont testament waaruit blijkt dat de weeskamer is uitgesloten.
RAZE 3443, Ovezande 21.9.1791: Pieter Pieterse Dekker, getrouwd met Janna Aalbregtse Rijk, Katarina Aalbregtse Rijk, weduwe van Cornelis Adriaanse Pover en Klasina Menheere weduwe van Jan Aalbregtse Rijk en Pieter Marinusse de Jonge getrouwd met Pieternella Aalbregtse Rijk voor hemzelf en met Aalbregt Laurusse Rijk als voogden van de minderjarige wezen van wijlen Josina Laurusse Reynout weduwe van Aalbregt Janse Rijk verkopen aan Pieter Janse Rijk een woonhuis, schuur en erf staande in Ovezande op de Ambachtsherendijk voor ú 125.0.0. en een elzenbos groot 1 gem. 233 r. voor ú 172.0.0 aan Pieter Timmerman.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Albrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1726 (doopgetuige was Petronella Jans), volgt onder XI-b.
 2. Jan Albrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1727 (doopgetuigen waren Jan Aalbregtse Rijck en Pieta Jan Rijck).
 3. Jan Aalbrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1732 (doopgetuigen waren Joannes Elbrechts Rijck en Cornelia Janse Rijck), volgt onder XI-c.
 4. Laurentius Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1734 (doopgetuigen waren Letrus Laureysse en Catharina Cornelisse), volgt onder XI-d.
 5. Catharina Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1737 (doopgetuigen waren Cornelis Jansen Rijck en Jacoba Jansen Rijck), volgt onder XI-e.
 6. Adriaan Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1739 (doopgetuigen waren Adriaan Lauwerse Rijnhout en Neeltje Jacobse Boonman).
 7. Petrus Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 28 mei 1741 (doopgetuigen waren Pieter Boschdijk en Petronella Janse Rijck).
 8. Petrus Aalbrechts Rijck, geboren te Ovezande op 9 januari 1743, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1743 (doopgetuigen waren Adriaan Lauwerse Rijnhout en Neeltje Jacobse Boonman), volgt onder XI-f.
 9. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1744 (doopgetuigen waren Cornelis Lauwerse Knuut en Jobje Johannis de Winter), overleden voor 4 april 1745, hoogstens 1 jaar oud.
 10. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1745 (doopgetuigen waren Cornelis Lauwerse Knuut en Jobje Johannis de Winter), overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1764, 19 jaar oud.
 11. Pieternella Albrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1746 (doopgetuigen waren Petrus Boschdijk en Petronella Rijck), volgt onder XI-g.

X-c Cornelis Rijck, landbouwer, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1713, wonende aldaar, overleden aldaar rond 1786, ongeveer 73 jaar oud, zoon van IX-a. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1737, op 23-jarige leeftijd met Jobbina Johannese de Winter (19 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt aldaar op 23 februari 1718, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1786, 68 jaar oud, dochter van Johannes Adriaanse de Winter en Leuntje Jobs Verduyn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelisse Rijck, geboren in het jaar 1743, overleden rond 1780, ongeveer 37 jaar oud.
 2. Joanna Cornelisze Rijck, gedoopt op 11 december 1747, volgt onder XI-h.

X-d Jacoba Janse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1717, overleden op 4 juli 1770, 53 jaar oud, dochter van IX-a.

RAZE 2840 fol. 239, Weeskamer Heinkenszand, 2.10.1761: Verschenen voor Schout en Schepenen Jacoba Janse Rijk, laatst weduwe van Pieter van Doornik. Als voogd over haar vijf onmondige kinderen Jan, Janna, Maria, Cornelia en Ellebregt Pieters van Doornik verkiest zij Cornelis Janse Rijck, "dewelke de voogdijschap heeft aangenomen".

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1736 (getuigen waren Johannes Elbreghtse Rijck en Cornelia Janse Rijck), op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelis Leendertse Westdorp. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelisse Westdorp, geboren te Ovezande op 19 september 1737.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 april 1739, op 22-jarige leeftijd (2) met Pieter Guiljams van Doornik, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juli 1760. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Pieters van Doornick, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 29 februari 1740 (RK), volgt onder XI-i.
 2. Maria Pieterse van Doornik, geboren te Heinkenszand op 21 januari 1748, volgt onder XI-j.
 3. Cornelia Pieterse van Doornik, geboren te 's-Heerenhoek op 20 maart 1752, volgt onder XI-k.

X-e Cornelis Laurens de Winter, gedoopt te Borssele op 12 januari 1725, zoon van IX-b. Hij is getrouwd te Borssele op 16 februari 1751, op 26-jarige leeftijd met Tannetje Corn. Dominicus (25 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1725. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha de Winter, geboren te Borssele op 4 januari 1752, volgt onder XI-l.

X-f Centina Hoogerheijde, geboren te Colijnsplaat in februari 1701, dochter van IX-c. Zij was gehuwd met Pieter van Stelle, geboren te Colijnsplaat op 4 februari 1699, zoon van Antonij van Stelle en Anna van Vianen. Uit dit huwelijk:

 1. Neelke van Stelle, geboren te Colijnsplaat op 14 juli 1726, volgt onder XI-m.

X-g Heijnderica Jacobsdr. Capoen, dochter van IX-d. Zij was gehuwd (1) met Marijnis Hasijaden. Zij is , met behoorlijke attestatie, getrouwd te Kattendijke op 17 december 1721 voor de kerk (2) met Cornelis Lobbesso (20 jaar oud), gedoopt te Kattendijke op 9 oktober 1701 (doopgetuige was Marijtje Hubrecht), overleden rond 1738, ongeveer 37 jaar oud, zoon van Jan Lobbeso (schotter, schotgaarder) en Cornelia Cornelisdr. Spruyt. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Corn. Labbesooy, gedoopt te Kattendijke op 5 maart 1724 (doopgetuigen waren Cornelia Corn. Schuijle en Corn. Gerardsen), volgt onder XI-n.

XI-a Jan Cornelisse Knuijt, zoon van X-a. Hij was gehuwd met Leuntje Pieterse Reijnhout. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Janse Knuijt, geboren in juli 1769, volgt onder XII-a.

XI-b Joanna Albrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1726, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 mei 1805, 78 jaar oud, dochter van X-b. Zij was gehuwd (1) met Joannis Pieterse de Jonge, gedoopt te Baarland op 20 oktober 1726, overleden te Zuid Kraayert op 31 maart 1762, 35 jaar oud, zoon van Petrus de Jonge en Cornelia Cornelisse Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Janse de Jonge, geboren te Zuid-Kraayert op 22 oktober 1760, volgt onder XII-b.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1763 (getuigen waren Johannes Marinusse Menheers en Joannes Adrianus Hoondert), op 36-jarige leeftijd (2) met Petrus Pieters Decker (35 jaar oud), gedoopt te Yerseke op 14 februari 1728, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1807, 79 jaar oud.
XI-c Jan Aalbrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1732, overleden aldaar voor februari 1790, hoogstens 58 jaar oud, zoon van X-b. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1755 (getuigen waren Cornelia Janse Rijk, Laurens Aalbrechtse Rijk en Adriaan Dingeman de Jonge), op 23-jarige leeftijd met Clasina Jacobse Menheere (24 jaar oud), gedoopt te Baarland op 13 februari 1731, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1801, 69 jaar oud, dochter van Jacob Marinusse Menheere en Cornelia Cornelisse Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, volgt onder XII-c.
 2. Aalbrecht Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1761, volgt onder XII-d.
 3. Cornelia Janse Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1762, overleden te Hoedekenskerke op 5 januari 1839, 77 jaar oud. Zij was gehuwd met Cornelis Janse Knuijt, geboren in juli 1769, volgt onder XII-a.
 4. Pieter Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, volgt onder XII-e.
 5. Marinus Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1769, volgt onder XII-f.

XI-d Laurentius Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1734, wonende aldaar, overleden aldaar op 5 april 1787, 53 jaar oud, zoon van X-b. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 november 1757 (getuigen waren Cornelis Janse Rijck, Jan Aalbrechtse Rijck en Dignus Cornelisse Dooman), op 23-jarige leeftijd met Clasina Johannesse (24 jaar oud), geboren de Calange, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1733. Uit dit huwelijk:

 1. Albregt Laurusse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 8 december 1760, volgt onder XII-g.
 2. Pieter Laurusse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1769, volgt onder XII-h.
 3. Joannis Laurisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 24 oktober 1771, volgt onder XII-i.

XI-e Catharina Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1737, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 december 1807, 70 jaar oud, dochter van X-b.

RAZE 2441, 22.2.1799: Compareerde in Gebannen Vierschare der Hooge Heerlijkheid van Borssele den Burger Adriaan Cornelisse Pover, als last & procuratie hebbende van Catharina Aalbrechtse Rijk Weduwe van Wijlen Cornelis Pover, & levert wel en wettelijk aan Zichzelven Eene Hofstede met deszelfs Timmeragie & Plantagie, alsmede Weije en Zaaijland, alles gelegen onder de Hooge Heerlijkheid van Borssele in den Tevixhoek (daar de gemelde Hofstede op staat). De Koop is ú 30 Vlaams het Gemet waarvan de wegleveraar in zijn gem. qualiteit bekend voldaan en betaald te wezen met ú 2754.
Het 5de Jaar der Bataafsche Vrijheid ter presentie van het volle Collegie, except Pieter Hoebeke.

Zij is getrouwd te Borssele op 31 maart 1761 (getuigen waren Johannes Adriaan Pover, Johannes Aalbreghtse Rijck en Lauerens Aalbreghtse Rijck), op 24-jarige leeftijd met Cornelis Adriaens Pover (27 jaar oud), landman, gedoopt te Oudelande op 27 oktober 1733 (doopgetuigen waren Lindert Carets en Maria Pover), overleden te Borssele voor 1799, hoogstens 66 jaar oud, zoon van Adriaen Janesse Pover en Jannetie Hubreghse Vermue.

Hij woonde op een hofstee in de Tevixhoek in Borssele. Hij betaalde zoutgeld in Heinkenszand in 1765 en 1766.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, volgt onder XII-j.
 2. Albertus Pover, gedoopt te Borssele op 19 februari 1765 (doopgetuigen waren Tannetje Corns. Dominicus en Josina Laurijsze Reinhout), overleden in augustus 1767, 2 jaar oud.
  RAZE 2430, Borssele: Vierschare gehouden 14.8.1767 ter presentie van Adriaan Braam, Jacob Rottier en Jacob Steketee. De bailliu Antoni Ossewaarde te kennen gegeven hebbende dat hem uit naam van Cornelis Pover berigt was, dat deszelfs kind genaemd Aelbrecht Pover oud omtrent 2 ę Jaer zijn hoofd had gestoken in een lijn hangende achter aan een wagen, en vervolgens scheen voorovergevallen te wezen zoodanig dat men hetzelve ilico daar na dood had bevonden; is goedgevonden dat gem. kind door den chirurgijn dezer baronie Matheus Mulders zal worden gevisiteerd. En, alzoo door gem. Chirurgijn het voorm. kind bevonden is gaaf en ongeschonden, hebbende alleenlijk een blaauwe ring om den hals, daar de lijne om geweest is, zonder enig kenmerk dat iets anders oorzaak van zijn dood zoude geweest zijn; geresolveerd aan de ouders consent tot het begraven van gem. kind te geven, gelijk gegeven wordt bij dezen. Mij bekend, Secr. Antoni Ossewaarde.
 3. Johanna Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 8 mei 1766 (doopgetuigen waren Petrus Pieterse Decker en Johanna Albregtse Rijck), volgt onder XII-k.
 4. Josina Pover, gedoopt te Borssele op 14 september 1768 (doopgetuigen waren Jozina Laurijsze Reinhout en Jan Albrechts Rijck), overleden te Kwadendamme op 11 maart 1825, 56 jaar oud.
 5. Aelbregt Cornelisse Pover, gedoopt op 27 oktober 1769 (doopgetuigen waren Jan Albrechts Rijck en Jozina Laurijsze Reinhout), overleden voor februari 1771, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Aalbregt Cornelisse Pover, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771 (doopgetuigen waren Laurus Rijk en Josina Reinhout), volgt onder XII-l.
 7. Pieter Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 22 december 1774 (doopgetuigen waren Jan Rijk en Klaasje Menheere), wonende te 's-Heerenhoek, ongehuwd overleden aldaar op 23 maart 1853, 78 jaar oud.
 8. Janus Cornelis Pover, gedoopt te Borssele op 3 oktober 1777 (doopgetuigen waren Pieter de Jong en Petronilla Rijk), volgt onder XII-m.
 9. Jan Pover, werkman, geboren te Borssele op 5 oktober 1777, overleden te St. Niklaas (BelgiŽ) op 19 januari 1816, 38 jaar oud.
 10. Hubertus Pover, geboren op 14 augustus 1781, overleden voor 10 juli 1782, hoogstens 330 dagen oud.
 11. Hubertus Pover, gedoopt op 7 oktober 1782 (doopgetuigen waren Jan Langemare en Josina Rijk).

XI-f Petrus Aalbrechts Rijck, geboren te Ovezande op 9 januari 1743, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1743, overleden aldaar op 13 juli 1765, 22 jaar oud, zoon van X-b. Hij is getrouwd op 15 januari 1765 (getuigen waren Willem Marinusse de Jong en Jan Aalbrechtse Rijck), op 22-jarige leeftijd met Cornelia Willems de Jonge (18 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 24 juli 1746, gedoopt aldaar op 24 juli 1746, overleden in het jaar 1785, 39 jaar oud, dochter van Willem Marinusse de Jonge en Susanna Hubrechtse Vermuven.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 juli 1771, op 25-jarige leeftijd met Petrus Pieterse van Eijkeren (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 juli 1744, overleden te Nieuwe Kraayert op 10 oktober 1804, 60 jaar oud, zoon van Pieter Janse van Eijkeren en Adriana Joosse de Vroe. (Hij was later gehuwd met Maatje Crijnse Olleman, gedoopt te Heinekenzand op 14 januari 1754, dochter van Quirijn Adriaanse Ollemans en Susanna Krijnse Pover.)) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Pieterse Rijck. Hij is getrouwd op 19 september 1793 met Maria Janse Timmerman (21 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 28 januari 1772.

XI-g Pieternella Albrechtse Rijk, landbouwster, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1746, overleden aldaar op 14 mei 1820, 73 jaar oud, dochter van X-b. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1769 (getuigen waren Willem Vermuijen en Marinus de Jong), op 22-jarige leeftijd met Petrus Marinusse de Jonge (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 17 januari 1745, overleden op 4 februari 1805, 60 jaar oud, zoon van Marinus Pieterse de Jonge en Elisabeth Crijnsse Pover. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1779, volgt onder XII-n.
 2. Albertus Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, volgt onder XII-o.
 3. Elisabeth Pieterse de Jonge, volgt onder XII-p.

XI-h Joanna Cornelisze Rijck, gedoopt op 11 december 1747, overleden op 9 mei 1800, 52 jaar oud, dochter van X-c. Zij was gehuwd met Marinus Cornelisze Langemare, gedoopt te Borssele op 28 maart 1748, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1801, 53 jaar oud, zoon van Cornelis Corn. Langemare en Helena Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Jobina Marinusse Langemare, gedoopt te 's-Heerenhoek op 24 maart 1775 (doopgetuigen waren Kees Langemaare en Jobje de Winter), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 april 1803, 28 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1793 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1793, op 18-jarige leeftijd met Aalbregt Cornelisse Pover, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771, volgt onder XII-l.
 2. Cornelis Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, volgt onder XII-q.
 3. Magdalena Marinusse Langemare, geboren op 12 januari 1780, volgt onder XII-r.
 4. Catharina Marinusse Langemaire, geboren te Heinkenszand op 26 december 1783, volgt onder XII-s.
 5. Jan Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, volgt onder XII-t.
 6. Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1786, volgt onder XII-u.

XI-i Adriana Pieters van Doornick, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 29 februari 1740 (RK), overleden te Nieuwkoop op 31 augustus 1794, 54 jaar oud, dochter van X-d. Zij is getrouwd te Nieuwdorp op 15 november 1763, op 23-jarige leeftijd met Cornelius Leendertse Knuijt (24 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1739 (RK), overleden te Nieuwkoop op 20 september 1794, 54 jaar oud, zoon van Leonardus Cornelisse Knuijt en Helena Leynsdr Westhoeve. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Cornelisse Knuit, gedoopt te Nieuwdorp op 27 juli 1766 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Pieter van Doornik en Cornelia Leendertse Knuijt), volgt onder XII-v.
 2. Pieter Knuijt, geboren te Nieuwdorp op 12 september 1768, volgt onder XII-w.

XI-j Maria Pieterse van Doornik, geboren te Heinkenszand op 21 januari 1748, overleden aldaar op 17 augustus 1814, 66 jaar oud, dochter van X-d. Zij is getrouwd te Vlake op 21 juni 1768, op 20-jarige leeftijd met Jan Cornelisz Pover (29 jaar oud), gedoopt te Heinkenzand op 17 maart 1739, overleden aldaar op 7 maart 1810, 70 jaar oud, zoon van Cornelius Jan Pover en Cornelia Adriaanse Poole. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Pover, geboren te Heinkenzand op 11 februari 1777, volgt onder XII-x.

XI-k Cornelia Pieterse van Doornik, geboren te 's-Heerenhoek op 20 maart 1752, overleden te Baarland op 21 mei 1791, 39 jaar oud, dochter van X-d. Zij was gehuwd met Willem Bastiaanse Remijn, gedoopt te Baarland op 27 maart 1724, overleden te Hoedekenskerke op 1 november 1809, 85 jaar oud, zoon van Bastiaan Remijn en Maria Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Willemse Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1779, gedoopt aldaar op 17 januari 1780, volgt onder XII-y.
 2. Joannes Willemse Remijn, gedoopt te Baarland op 9 maart 1786, volgt onder XII-z.
 3. Marinus Willemse Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder op 23 november 1787, overleden te Hoedekenskerke op 20 november 1833, 45 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 november 1816, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Laurusse Janse Huige (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1794, overleden te 's-Gravenpolder op 24 oktober 1824, 30 jaar oud, dochter van Laurus Janse Huige en Helena Dankerse van 't Westeinde (landbouwster). Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 15 mei 1828, op 40-jarige leeftijd (2) met zijn behuwdschoonzus Adriana Rentmeester (40 jaar oud), arbeidster, geboren te Kloetinge op 25 maart 1788, overleden te Hoedekenskerke op 31 augustus 1860, 72 jaar oud, dochter van Jan Gillise Rentmeester (landbouwer) en Maria Cornelisse Langemaire, Maatje.
  (Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 2 mei 1818, op 30-jarige leeftijd met Marinus Willemse de Jonge (30 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 9 november 1787, overleden aldaar op 23 maart 1827, 39 jaar oud, zoon van Willem Marinusse de Jonge en Geertruid Dignusse Vette. Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 25 april 1835, op 47-jarige leeftijd met Jan Huige (39 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder op 2 maart 1796, overleden te Hoedekenskerke op 17 maart 1858, 62 jaar oud, zoon van Laurus Janse Huige en Helena Dankerse van 't Westeinde (landbouwster).)
 4. Martina Wilmse Remijn, landbouwster, geboren te Baarland, gedoopt op 9 februari 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1870, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 13 juli 1811, op 20-jarige leeftijd met Albertus Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, volgt onder XII-o.

XI-l Margaretha de Winter, geboren te Borssele op 4 januari 1752, overleden te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1819, 67 jaar oud, dochter van X-e. Zij is getrouwd te Ovezande op 28 november 1775, op 23-jarige leeftijd met Jan Marinusse de Jonge (24 jaar oud), landman, geboren te Ovezande op 13 april 1751, overleden te 's-Heerenhoek op 10 maart 1826, 74 jaar oud, zoon van Marinus Pieterse de Jonge en Elisabeth Crijnsse Pover. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Janse de Jonge, geboren te Kloetinge op 20 augustus 1776, volgt onder XII-aa.
 2. Tannetje Janse de Jonge, geboren te Kloetinge op 24 december 1780, volgt onder XII-ab.
 3. Elisabeth Janse de Jonge, geboren te Kloetinge op 7 november 1784, volgt onder XII-ac.
 4. Willem de Jonge, geboren te Kloetinge op 20 oktober 1790, volgt onder XII-ad.

XI-m Neelke van Stelle, geboren te Colijnsplaat op 14 juli 1726, dochter van X-f. Zij was gehuwd met Barthel van Driel, geboren te Sint-Maartensdijk in het jaar 1727. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Bartelsdr van Driel, geboren te Colijnsplaat op 25 november 1742, volgt onder XII-ae.

XI-n Jannetje Corn. Labbesooy, gedoopt te Kattendijke op 5 maart 1724, dochter van X-g. Zij is ondertrouwd te Goes op 9 oktober 1751 en getrouwd aldaar op 3 november 1751 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Marcus de Jonge (23 jaar oud), gedoopt te Goes op 13 februari 1728 (doopgetuigen waren Jeras Jerasse en Johanna Leyons), begraven te Goes in februari 1797, 69 jaar oud, zoon van Ingel Janse de Jonge en Catharina Adr. Spruijdt. Uit dit huwelijk:

 1. Engel de Jonge, gedoopt te Goes op 23 augustus 1752 (doopgetuige was Catharina Spruijt).
 2. Henderica de Jonge, gedoopt te Goes op 30 augustus 1754 (doopgetuige was Hendrica Capoen).
 3. Joanna de Jonge, gedoopt te Goes op 12 december 1755 (doopgetuige was Joanna de Jonge).
 4. Cornelis de Jonge, gedoopt te Goes op 19 januari 1757 (doopgetuige was Catharina Spruijt).
 5. Engel de Jonge, gedoopt te Goes op 7 juli 1758, volgt onder XII-af.
 6. Cornelis de Jonge, gedoopt te Goes op 14 december 1759, volgt onder XII-ag.
 7. Jiras de Jonge, gedoopt te Goes op 31 juli 1761 (doopgetuige was Lisabeth Volle).
 8. Johannes de Jonge, gedoopt te Goes op 24 juli 1762, volgt onder XII-ah.
 9. Jiras de Jonge, gedoopt te Goes op 14 december 1763 (doopgetuigen waren Jiras Jirasse en Catharina Jerasse).
 10. Gisebregt de Jonge, gedoopt te Goes op 28 februari 1766 (doopgetuige was Jannetie Glas).
 11. Jacoba de Jonge, gedoopt te Goes op 13 mei 1767 (doopgetuigen waren Jacob Labbezoo en Janna van den Berge).
 12. Adriana de Jonge, gedoopt te Goes op 27 oktober 1769 (doopgetuige was Adriana Hogesteger).

XII-a Cornelis Janse Knuijt, landbouwer, geboren in juli 1769, overleden te Driewegen op 18 maart 1827, 57 jaar oud, zoon van XI-a. Hij was gehuwd met Cornelia Janse Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1762, overleden te Hoedekenskerke op 5 januari 1839, 77 jaar oud, dochter van XI-c. Uit dit huwelijk:

 1. Apollonia Knuijt, Leuntje, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder XIII-a.

XII-b Laurus Janse de Jonge, geboren te Zuid-Kraayert op 22 oktober 1760, overleden te Ovezande op 9 juni 1820, 59 jaar oud, zoon van XI-b. Hij is getrouwd te Ovezande in het jaar 1789, op 29-jarige leeftijd met Joanna Janse Priem (22 jaar oud), geboren te Ovezande in het jaar 1767, overleden aldaar op 12 juli 1807, 40 jaar oud, dochter van Joannes Balthazar Priem en Petronella Antonisse de Keijzer. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Jonge, geboren te Ovezande in het jaar 1795, volgt onder XIII-b.

XII-c Josina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, overleden te Borssele op 7 april 1805, 48 jaar oud, dochter van XI-c. Zij was gehuwd (1) met J. Langemare. Zij is getrouwd op 24 januari 1786, op 28-jarige leeftijd (2) met Adriaan Willem Hoondert (33 jaar oud), gemeenteraadslid en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1752, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 24 februari 1840, 87 jaar oud, zoon van Willem Klaasse Hoondert en Magdalena Adriaanse van den Dries.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendkerke op 18 oktober 1780, op 28-jarige leeftijd met Neeltje Pieterse Nieuwstee (35 jaar oud), geboren te Borssele op 15 oktober 1745, dochter van Pieter Maartense Nieuwstee en Adriana Jacobse Boonman. (Zij is eerder getrouwd te Borssele op 23 februari 1768, op 22-jarige leeftijd met Marinus Cornelisse Hoedemaker.)) Uit dit huwelijk:

 1. Willem Adriaanse Hoondert, koopman en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1791, overleden aldaar op 2 februari 1827, 36 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 augustus 1815, op 24-jarige leeftijd met Maria Louisse Paulusse (34 jaar oud), herbergierster en herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1781, overleden aldaar op 26 maart 1852, 71 jaar oud, dochter van Louis Maartense Paulusse en Maatje Jacobusse de Leeuw.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 december 1801, op 20-jarige leeftijd met Laurens Geus.)
 2. Clazina Hoondert, geboren te Borssele in het jaar 1796, volgt onder XIII-c.

XII-d Aalbrecht Janse Rijk, schepen, schout en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1761, overleden aldaar op 20 november 1813, 51 jaar oud, zoon van XI-c. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1782, op 20-jarige leeftijd (1) met Elisabeth de Vroe (22 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 29 januari 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1795, 35 jaar oud, dochter van Cornelis Joosse de Vroe en Catharina Leendertse Westdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Albregse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te Heinkenszand op 29 maart 1878, 92 jaar oud. Hij was gehuwd met Catharina Marinusse Langemaire, geboren te Heinkenszand op 26 december 1783, volgt onder XII-s.

Hij is getrouwd op 22 juni 1796, op 34-jarige leeftijd (2) met Jobje Laurusse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Albrechtse Rijk, landbouwer en burgemeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1797, overleden aldaar op 25 juni 1859, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 juni 1822, op 25-jarige leeftijd met Maria Menheere (20 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1802, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland.
 2. Jacob Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder XIII-d.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1805, op 43-jarige leeftijd (3) met Neeltje Claase Hoondert (18 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 november 1786, overleden te Bergen op Zoom op 6 augustus 1820, 33 jaar oud, dochter van Nicolaas Willemse Hoondert en Cornelia Pieterse de Jonge (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1819, op 32-jarige leeftijd met Laurentius Franciscus van de Putte (45 jaar oud), negociant, geboren te Dixmuiden in het jaar 1774, zoon van Johannes Baptist van de Putte en Joanna Canijn. (Hij was weduwnaar van Anna Geertruida Penders.)) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1806, volgt onder XIII-e.
 2. Marinus Aalbregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1809, volgt onder XIII-f.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1812.
 4. Pieter Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1813, volgt onder XIII-g.

XII-e Pieter Janse Rijk, boerenzoon en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, overleden aldaar op 13 december 1828, 60 jaar oud, zoon van XI-c. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1791, op 23-jarige leeftijd (1) met Jobje Vermue, boerendochter, wonende te 's-Heerenhoek, overleden voor 1801. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Christophorus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1792, volgt onder XIII-h.

Hij is daarnaast getrouwd op 2 mei 1800, op 31-jarige leeftijd (2) met Adriana Hubregtse Vroonland (21 jaar oud), rentenierster, geboren te Baarland in het jaar 1779, overleden te 's-Heerenhoek op 10 maart 1863, 84 jaar oud, dochter van Hubregt Vroonland en Jacomina Vlaanderman. Uit dit huwelijk:

 1. Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder XIII-i.
 2. Joannes Pieterse Rijk, geboren te Holestelle (Ovezande) op 7 september 1804, gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 september 1804, volgt onder XIII-j.
 3. Albregt Rijk, kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1816, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1855, 39 jaar oud.

XII-f Marinus Janse Rijk, landbouwer, schepen, schout en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1769, overleden aldaar op 8 april 1813, 44 jaar oud, zoon van XI-c. Hij is getrouwd op 13 april 1798, op 29-jarige leeftijd met Tannetje Marinusse Hoedemaker (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1776, overleden aldaar op 1 augustus 1855, 79 jaar oud, dochter van Marinus Cornelisse Hoedemaker en Neeltje Pieterse Nieuwstee. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Marinusse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder XIII-k.
 2. Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, volgt onder XIII-l.
 3. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder XIII-m.
 4. Jacob Marinusse Rijk, geboren in het jaar 1804, volgt onder XIII-n.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1809, volgt onder XIII-o.

XII-g Albregt Laurusse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 8 december 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 november 1807, 46 jaar oud, zoon van XI-d. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1782, op 21-jarige leeftijd met Maria Cornelisse de Jonge (29 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1752, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1810, 58 jaar oud, dochter van Cornelis Dignisse de Jonge en Elisabeth Leendertse Westdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Rijk, geboren te Ovezande op 25 januari 1784, volgt onder XIII-p.
 2. Cornelia Rijk, gedoopt op 26 april 1786, volgt onder XIII-q.
 3. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder XIII-r.

XII-h Pieter Laurusse Rijk, gistverkoper, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1769, overleden aldaar op 30 december 1830, 61 jaar oud, zoon van XI-d. Hij is getrouwd op 19 april 1805, op 36-jarige leeftijd met Sara Kopmels (23 jaar oud), winkelierster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1782, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 april 1855, 73 jaar oud, dochter van Cornelis Kopmels en Barbara Acda. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1807, ongehuwd overleden aldaar op 23 september 1842, 35 jaar oud.
 2. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, volgt onder XIII-s.
 3. Johanna Rijk, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815, overleden aldaar op 8 juli 1888, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1857, op 42-jarige leeftijd met Laurus Boonman (45 jaar oud), boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1812, overleden aldaar op 2 mei 1892, 80 jaar oud, zoon van Pieter Boonman (landbouwer) en Joanna de Jonge (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1841, op 29-jarige leeftijd met Johanna Marinusse Boonman (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, dochter van Marinus Boonman en Tannetje Almekinders (landbouwster).)

XII-i Joannis Laurisse Rijck, vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 24 oktober 1771, overleden te 's-Gravenpolder op 14 augustus 1839, 67 jaar oud, zoon van XI-d. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1797, op 25-jarige leeftijd met Adriana van der Pas (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke, gedoopt op 24 december 1774, overleden te 's-Gravenpolder op 28 januari 1850, 75 jaar oud, dochter van Jan van de Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margarieta Pieterse Oostdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder XIII-t.
 2. Klazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, volgt onder XIII-u.
 3. Norbertus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder XIII-v.
 4. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, volgt onder XIII-w.
 5. Jozina Rijk, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1808, overleden te 's-Gravenpolder op 4 februari 1848, 40 jaar oud.
 6. Jan Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder XIII-x.
 7. Cornelus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 23 december 1851, 39 jaar oud.
 8. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 18 april 1850, op 35-jarige leeftijd met Martinus Visser (35 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 25 november 1814, zoon van Adriaan Maartense Visser (vrachtenaar) en Maria Jansse Steenbakker.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand op 30 april 1863, op 48-jarige leeftijd met Johanna Poortvliet (40 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1823, dochter van Andries Poortvliet (arbeider) en Margaretha Wijsaard.)
 9. Adriaan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, volgt onder XIII-y.

XII-j Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, overleden te Borssele op 5 november 1810, 47 jaar oud, zoon van XI-e. Hij is getrouwd te Borssele op 15 april 1799, op 36-jarige leeftijd met Pieternella Pieterse Priem (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1777, overleden te Borssele op 13 november 1848, 71 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe.
(Zij is later getrouwd te Borssele op 5 oktober 1811, op 34-jarige leeftijd met Jan Nicolaasse Hoondert (29 jaar oud), cultivateur en landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1781, overleden te Borssele op 7 november 1822, 40 jaar oud, zoon van Nicolaas Willemse Hoondert en Cornelia Pieterse de Jonge (landbouwster). Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1827, op 49-jarige leeftijd met Pieter Willemse Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1779, gedoopt aldaar op 17 januari 1780, zie XII-y.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaanse Pover, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 5 november 1851, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 39-jarige leeftijd met Clazina Hoondert, geboren te Borssele in het jaar 1796, volgt onder XIII-c.
 2. Maria Pover, geboren te Borssele in het jaar 1801, overleden aldaar op 20 augustus 1824, 23 jaar oud.
 3. Petrus Pover, geboren in het jaar 1802.
 4. Pieter Pover, geboren te Borssele in het jaar 1803, volgt onder XIII-z.
 5. Apolonia Pover, geboren in het jaar 1805.
 6. Catharina Pover, geboren te Borssele in het jaar 1805, volgt onder XIII-aa.
 7. Albrecht Pover, geboren in het jaar 1807.
 8. Leuntje Pover, boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden te Hoedekenskerke op 21 februari 1851, 42 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 28 december 1832, op 23-jarige leeftijd met Marinus Aalbregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1809, volgt onder XIII-f.
 9. Joanna Pover.

XII-k Johanna Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 8 mei 1766, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 26 november 1828, 62 jaar oud, dochter van XI-e. Zij was gehuwd met Leendert Verduin, geboren in het jaar 1765, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 23 juli 1824, 59 jaar oud, zoon van Cornelis Verduin en Johanna Hartsveld. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Verduin, geboren te Goes op 28 februari 1795, volgt onder XIII-ab.
 2. Kaatje Verduin, arbeidster, geboren te Goes in het jaar 1796, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 6 september 1827, 31 jaar oud.

XII-l Aalbregt Cornelisse Pover, landman en bierbrouwer, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771, wonende te 's-Heerenhoek en te Goes, overleden te Middelburg op 27 september 1819, 48 jaar oud, zoon van XI-e.

Verbanden 's-Heer Arendskerke no.4, 27.8.1803: Aalbrecht Corn. Pover verklaart schuldig te wezen aan Pieter Michielse wonende te Goes, eene somma van ú 100 van geleend geld à 5% per jaar. Hij verbindt hieraan als hypotheek een weiland 3 G 246r in de Westcraaier en generaal zijn persoon & goederen als na rechten.
Gerecht 's-Heer Arendskerke 7.5.1804: Mutueel testament van Aalbregt Cornelisse Pover en Geertruyda Cornelisse Knuit deszelfs huisvrouw. De testateur benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen uit zijn vorig huwelijk met wijlen Jobje Marinusse Langemare en het kind of de kinderen uit dit huwelijk. Tot voogd over zijn minderjarige voorkinderen worden benoemd Hilbrecht Janse Rijk & Adriaan Corn. Pover. Zijn huisvrouw zal genieten de kast met kleren en het goud en zilver.
RAZE 2739, Weeskamer 's-Heer Arendskerke, 20.12.1806: Aalbregt C. Pover vertoont het mutuele testament met wijlen zijn huisvrouw Geertruida Knuyt van 7.5.1804, waarbij de weeskamer is uitgesloten en in de voogdij van zijn minderjarige kinderen is voorzien.
RAZE 2724, Transportreg. 's-Heer Arendskerke, 30.12.1806: Aalbregt Cornelisse Pover verklaart schuldig te zijn aan Mevrouwe Jacoba Wilhelmina van Gelre wed. van den Heer Steengragt wonende te Middelburg de somma van f 4800; hij belooft dit kapitaal getrouwelijk af te lossen en te betalen; hij verklaart te verbinden als een hypotheek zijn "Hofstede bestaande in eene boere wooning schuur bakkeete, en verdere getimmertens staande & geleegen onder de Heerlijkheid van Shr Arendskerke in den Oudencraaier met de Nombre van 127 g 267 r hof Boomgaart wey en Zaaylanden mede geleegen onder SHeerarendskke in den AnkeveerschenPolder, verklarende de comp. tot meerdere securiteyt alle zijne beestialen, paarden, wagens, bouw en melkers gereedschappen, vrugten te velde gedorsche en ongedorsche graanen, meubelen, goud en zilver, niets uitgezonderd". Borgen zijn Catharina Aalbregtse Rijk, wed. van Cornelis Pover te 's-Heerenhoek en Adriaan Corn. Pover te Borssele. Verder heeft hij nog een schuld van f 9000 volgens schuld en verbandbrief van 4.9.1799.
Ingekomen Acten van indemniteit 1763-1816, Goes, nr. 408, fol. 277, 3 Grasmaand 1808: afgegeven door de Burgemeesters van Breda ten bate van Paulina van der Laat en Albregt Cornelis Pover. N.B. afgegeven aan de Roomsche Armen op 18 April.
Idem, nr. 415, fol. 282r, 13.6.1809: Afgegeven door de RK Armmeesters van Zuid-Beveland ten bate van: Pover Cornelis 15 jaar, Joanna 14 jaar, Marinus 11 jaar, Katrina 10 jaar, Pieter 9 jaar, Elena 8 jaar, Elizabeth 4 jaar, Adriaan 2 jaar, kinderen van Allebregt Cornelese, 38 jaar.
Transportreg. 's-Heer Arendskerke, 10 Oogstmaand 1809: Aalbrecht Cornelisse Pover verkoopt aan Adriaan Janse van den Dries een hoefje met 6 G 79 roeden land gelegen in de Oudencraaier voor f 1028, 10 stuivers.
Inv. Felix, nr. 1022, Recht. Arch. 1796-1838, fol. 89, 27.12.1811: Entre Albregt Corneille Pover brasseur, domicilié à Goes, cheflieu du deuzieme arrondissement du Departement des Bouches de l'Escaut, demander aux fins de la celation signifié à sa requete par Dries Westplate huissier de la justice de paix d'Heinkenszand enregistré à Goes le 24 Decembre volum 1 f 39. rato cas 2 par Mons. Udemans aux prix des droits tendante a ce que le sieur Marin Van Weele cabaretier à Heinkenszand soit condamné à lui payer la somme de 61 francs cinq centimes pour livraison de bière & aux depens, d'une part. Et le sieur Marin Van Weele cabaretier lequel a dit que la somme demandée etait legitimement due par lui, mais qu'il se trouvait dans l'impossibilité de la payer a present. Nous juge de paix condamnons le dit Sieur Marin Van Weele a payer au dit Albregt Corneille Pover la somme de 61 francs cinq centimes avec les interests. Ainsi fait et jugé par nous juge du Canton d'Heinkenszand et avons signé avec notre griffier.
Idem, 27.12.1811: Eenzelfde akte van Albregt Cornelisse Pover bierbrouwer en Jan Kakebeke, "cultivateur à 's-Heerarendskerke", over de som van 70 francs van geleverd bier. Ook Jan Kakebeke kan niet betalen en wordt daarvoor veroordeeld door de vrederechter J. van der Kreke te Heinkenszand.
Vermeld bij zijn overlijden: in het huis Wijk H Nummer 21 ten acht uren in den morgen, gehuwd.

Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1793 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1793, op 22-jarige leeftijd (1) met Jobina Marinusse Langemare (18 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 24 maart 1775, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 april 1803, 28 jaar oud, dochter van XI-h. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hubrechtse Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 7 september 1793 (doopgetuigen waren Adriaan Cornelisz Pover en Catrina Hilbergtze Rijk), volgt onder XIII-ac.
 2. Johanna Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 1 augustus 1794 (doopgetuigen waren Marinus Cornelisze Langemare en Joanna Cornelisze Rijk), overleden te Goes op 13 maart 1811, 16 jaar oud.
 3. Marinus Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 10 augustus 1795 (doopgetuigen waren Leendert Cornelisze Verduin en Joanna Cornelisze Pover).
 4. Marinus Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797 (doopgetuigen waren Evert Adriaanse Raes en Adriana Wulmse Bosdijk), volgt onder XIII-ad.
 5. Catharina Albregtse Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 14 juni 1798 (doopgetuigen waren Leendert Verduin en Joanna Cornelisze Pover), wonende te Goes, overleden aldaar op 30 december 1815, 17 jaar oud.
 6. Pieter Pover, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 oktober 1799 (doopgetuigen waren Petrus Cornelisze Pover en Petronella Pietersen Priem), wonende te Goes, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 oktober 1821, 21 jaar oud.
 7. Magdalena Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1801 (doopgetuigen waren Joannes Marinusse Langemaare en Magdalena Marinusse Langemaare), volgt onder XIII-ae.
 8. Johannes Pover, gedoopt op 11 april 1802 (doopgetuigen waren Joannes Cornelisze Pover en Catharina Marinusse Langemare).

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1803 (getuigen waren Marinus Cornelis Langemare en Catharina Hubrechtse Rijk), op 32-jarige leeftijd (2) met Geertruid Cornelisse Knuijt (19 jaar oud), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1784 (doopgetuigen waren Cornelis Knuit en Adriana van Doornik), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1806, 22 jaar oud, dochter van Cornelis Janse Knuijt en Johanna Janse Saijson. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804 (doopgetuigen waren Jacob Oosthoek en Janna Janse), volgt onder XIII-af.
 2. Jozina Pover, gedoopt te 's-Heerenhoek op 11 oktober 1805 (doopgetuigen waren Paulus Cornelisse Knuijt en Josina Jansse van der Pas), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1805, 14 dagen oud.
 3. Adrianus Pover, gedoopt te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1806 (doopgetuigen waren Paulus Cornelisse Knuijt en Josina Jansse van der Pas), volgt onder XIII-ag.

Hij is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1808 en getrouwd te Goes op 26 mei 1808 (getuigen waren Hermanus Staal en Josef Jaboose van 't Westeinde), op 37-jarige leeftijd (3) met Elisabeth Paulina van der Laet (21 jaar oud), gedoopt te Breda op 22 maart 1787 (RK) (doopgetuigen waren Paulus van der Laet en Elisabeth Maes), wonende te Goes en te Breda, overleden aldaar op 16 maart 1861, 73 jaar oud, dochter van Bernard van der Laet en Johanna Maes.

Leefde vermoedelijk de laatste jaren gescheiden van tafel en bed van haar man Aalbrecht Pover.
(Zij is later getrouwd te Breda op 17 augustus 1820, op 33-jarige leeftijd met Andreas van Dongen (29 jaar oud), goud- en zilvergalon maker, winkelier en passementwerker, geboren te Terheijden op 6 augustus 1791.) Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Pover, geboren te Goes in augustus 1809, overleden aldaar op 26 december 1811, 2 jaar oud.
 2. Servaas Pover, geboren na juli 1811, overleden te Goes op 13 december 1811, hoogstens 5 maanden oud.
 3. Jan Pover, geboren te Goes op 21 september 1811.
 4. Joanna Catharina Pover, geboren te Breda in het jaar 1816, volgt onder XIII-ah.

XII-m Janus Cornelis Pover, landbouwer, gedoopt te Borssele op 3 oktober 1777, overleden te Sint Niklaas (BelgiŽ) op 19 januari 1816, 38 jaar oud, zoon van XI-e. Hij is getrouwd rond 1799, op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Helena Gillisse Westdijk (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1773, overleden aldaar op 30 maart 1802, 28 jaar oud, dochter van Gilles Leenderse Westdijk en Jacomina Janse Goense. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder XIII-ai.
 2. Jan Pover, kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, ongehuwd overleden aldaar op 16 februari 1888, 86 jaar oud.

Hij is getrouwd rond 1805, op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Johanna Gillisse Westdijk (ongeveer 33 jaar oud), rentenierster, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1772, overleden te 's-Heerenhoek op 13 december 1851, 79 jaar oud, dochter van Gilles Leenderse Westdijk en Jacomina Janse Goense. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1812, volgt onder XIII-aj.
 2. Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, volgt onder XIII-ak.
 3. Cornelis Pover, overleden voor 5 november 1814.

XII-n Josina Pieterse de Jonge, landbouwster, geboren in het jaar 1779, overleden te Oudelande op 22 april 1829, 50 jaar oud, dochter van XI-g. Zij was gehuwd met Johannis Hubregtse Driedijk, overleden voor 22 april 1829, zoon van Hubrecht Cornelisse Driedijk en Jacomina Janse Vlaanderman. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Drijdijk, geboren te Oudelande in het jaar 1806, volgt onder XIII-al.
 2. Martina Driedijk, geboren te Oudelande in het jaar 1815, volgt onder XIII-am.

XII-o Albertus Pieterse de Jonge, landbouwer, cultivateur en burgemeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, overleden aldaar op 1 september 1858, 74 jaar oud, zoon van XI-g. Hij is getrouwd te Baarland op 13 juli 1811, op 27-jarige leeftijd met Martina Wilmse Remijn (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Baarland, gedoopt op 9 februari 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1870, 79 jaar oud, dochter van XI-k. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1812, volgt onder XIII-an.
 2. Willem de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 november 1813, overleden aldaar op 22 maart 1814, 115 dagen oud.
 3. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in oktober 1815, overleden aldaar op 17 april 1816, 6 maanden oud.
 4. Willem de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1817.
 5. Pieternella de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1818. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 oktober 1856, op 38-jarige leeftijd met Constantinus Dedeckere (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Middelburg (BelgiŽ) in het jaar 1822, zoon van Francies Bernard Dedeckere en Johanna Theresia Termotte (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te Hoofdplaat op 30 juni 1853, op 31-jarige leeftijd met Maria Theresia Caes, geboren te Watervliet, overleden voor 24 oktober 1856. Hij is later getrouwd te Kapelle op 29 maart 1873, op 51-jarige leeftijd met Sophia d'Huijvetter (33 jaar oud), geboren te Watervliet in het jaar 1840.)
 6. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1819, ongehuwd overleden aldaar op 15 mei 1881, 62 jaar oud.
 7. Josina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1820.
 8. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1822, overleden aldaar op 16 januari 1822.
 9. Marinus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1823, overleden aldaar op 22 januari 1829, 5 jaar oud.
 10. Jobina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1824, volgt onder XIII-ao.
 11. Aalbregt de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1826, overleden aldaar op 22 december 1827, 1 jaar oud.
 12. Johannes de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1827, overleden aldaar op 15 december 1827, 85 dagen oud.
 13. Martina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1829.
 14. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1830, overleden aldaar op 29 maart 1831, 172 dagen oud.
 15. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1830, overleden aldaar op 9 oktober 1830.
 16. Johanna de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1832. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 29-jarige leeftijd met Jan Uitterhoeve (30 jaar oud), wagenmaker, geboren te Nisse in het jaar 1831, zoon van Johannis Uitterhoeve en Cornelia Huige (landbouwster).
 17. Marinus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1835.

XII-p Elisabeth Pieterse de Jonge, overleden voor 1805, dochter van XI-g. Zij was gehuwd met Jan Janse Priem, landbouwer, geboren in het jaar 1764, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1821, 57 jaar oud, zoon van Jan Priem en Pieternella de Keijzer.
(Hij was later gehuwd met Jacomina Janusse de Winter, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1829, 45 jaar oud, dochter van Janus de Winter en Jannetje Hoondert. (Zij was weduwe van Daniel Cornelisse Boonman, gedoopt te 's-Heerenhoek op 23 april 1772, overleden aldaar op 11 augustus 1803, 31 jaar oud, zoon van Cornelis DaniŽlse Boonman en Cornelia Pieterse Pover. Zij was later gehuwd met Cornelis Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, zie XII-q.)) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Janse Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder XIII-ap.
 2. Josina Janse Priem, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1796, volgt onder XIII-aq.
 3. Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder XIII-ar.
 4. Jan Janse Priem, boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 22 december 1879, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1824, op 23-jarige leeftijd met Apollonia Knuijt, Leuntje, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder XIII-a.

XII-q Cornelis Langemaire, rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, overleden op 20 april 1866, 88 jaar oud, zoon van XI-h. Hij is getrouwd voor 1806, op hoogstens 28-jarige leeftijd (1) met Tannetje Zuidhof, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1824. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1806, overleden aldaar op 1 februari 1828, 21 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1827, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, volgt onder XIII-bq.
 2. Willem Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, volgt onder XIII-as.
 3. Marinus Langemaire, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1814, overleden te Nisse op 20 december 1882, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Nisse op 4 april 1845, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Huige (41 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1804, overleden te Nisse op 3 september 1882, 78 jaar oud, dochter van Jacob Huige en Jannetje Almekinders.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1824, op 20-jarige leeftijd met Johannes Uiterhoeve (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 22 februari 1801, overleden te Nisse op 5 januari 1844, 42 jaar oud, zoon van Joannes Mattheusse Uiterhoeve en Catharina Janse Pover.)
 4. Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, volgt onder XIII-at.
 5. Jan Langemaare, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1821, volgt onder XIII-au.
Hij was gehuwd (2) met Jacomina Janusse de Winter, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1829, 45 jaar oud, dochter van Janus de Winter en Jannetje Hoondert.
(Zij was weduwe van Daniel Cornelisse Boonman, gedoopt te 's-Heerenhoek op 23 april 1772, overleden aldaar op 11 augustus 1803, 31 jaar oud, zoon van Cornelis DaniŽlse Boonman en Cornelia Pieterse Pover. Zij was weduwe van Jan Janse Priem, landbouwer, geboren in het jaar 1764, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1821, 57 jaar oud, zoon van Jan Priem en Pieternella de Keijzer. (Hij was weduwnaar van Elisabeth Pieterse de Jonge, zie XII-p.)) Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1836, op 58-jarige leeftijd (3) met Anna Cornelia Ossenblock (50 jaar oud), landbouwster, geboren te Zuidgeest op 22 december 1785, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juni 1869, 83 jaar oud, dochter van Marinus Ossenblock en Joanna Smits.
(Zij is eerder getrouwd op 5 maart 1812, op 26-jarige leeftijd met Marinus de Bie (44 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Halsteren op 11 augustus 1767, overleden te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1828, 60 jaar oud, zoon van Franciscus de Bie en Catharina Dingemans. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Woensdrecht op 19 april 1800 en getrouwd aldaar op 4 mei 1800, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van de Moer (25 jaar oud), gedoopt te Woensdrecht op 7 april 1775, overleden te Halsteren op 29 april 1809, 34 jaar oud, dochter van Petrus van de Moer en Elisabeth Krijne.))
XII-r Magdalena Marinusse Langemare, geboren op 12 januari 1780, overleden op 9 mei 1821, 41 jaar oud, dochter van XI-h. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1801, op 21-jarige leeftijd met Cornelius Pieterse Priem (22 jaar oud), arbeider en dagloner, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 oktober 1778, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1829, 51 jaar oud, zoon van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe. Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1802, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1837, 35 jaar oud.
 2. Joanna Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1821, 18 jaar oud.
 3. Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, volgt onder XIII-av.
 4. Adriaan Cornelisse Priem, boerenknecht, geboren in het jaar 1806, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 5 februari 1834, 28 jaar oud.
 5. Jan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1809, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 november 1829, 20 jaar oud.
  Zijnde in dienst van de Nationale Militie.
 6. Maria Priem, gedoopt te 's-Heerenhoek op 26 september 1810, volgt onder XIII-aw.
 7. Jannetje Priem, geboren op 1 december 1811, overleden op 22 december 1811, 21 dagen oud.
 8. Jannetje Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, volgt onder XIII-ax.

XII-s Catharina Marinusse Langemaire, landbouwster, geboren te Heinkenszand op 26 december 1783, overleden aldaar op 5 januari 1851, 67 jaar oud, dochter van XI-h. Zij was gehuwd met Jan Albregse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te Heinkenszand op 29 maart 1878, 92 jaar oud, zoon van XII-d. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1807, ongehuwd overleden te Heinkenszand op 10 april 1842, 35 jaar oud.
 2. Johanna Rijk, geboren te Heinkenszand in het jaar 1808, ongehuwd overleden aldaar op 8 november 1848, 40 jaar oud.
 3. Albregt Janse Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1809. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 31 januari 1839, op 30-jarige leeftijd (1) met Janna de Haan (25 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1814, overleden voor 13 januari 1847, hoogstens 33 jaar oud, dochter van Anthoni de Haan en Helena Almekinders. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 13 januari 1847, op 38-jarige leeftijd (2) met Maria Vette (43 jaar oud), landbouwster en winkelierster, geboren te Hoedekenskerke op 1 februari 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 21 december 1890, 87 jaar oud, dochter van Jan Cornelisse Vette (arbeider en commissionaier) en Johanna Dankerse van 't Westeinde (naaister en arbeidster).
  (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1830, op 27-jarige leeftijd met Pieter Goense (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1803, overleden aldaar op 20 januari 1833, 30 jaar oud, zoon van Jacob Goense (landbouwer) en Pieternella Rottier. Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1834, op 30-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries (40 jaar oud), molenaar en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand op 14 april 1843, 49 jaar oud, zoon van Adriaan van den Dries en Jobje de Jonge. (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1821, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder XIII-m.))
 4. Marinus Rijk, boerenknecht, koemelker en landbouwer, geboren te Heinkenszand op 5 februari 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 28 november 1846, 35 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 31-jarige leeftijd met Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, volgt onder XIII-s.
 5. Elena Rijk, geboren te Heinkenszand op 18 oktober 1812, volgt onder XIII-ay.
 6. Laurus Rijk, geboren te Heinkenszand op 17 februari 1816, overleden aldaar op 22 april 1818, 2 jaar oud.
 7. Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand op 23 juni 1817, volgt onder XIII-az.
 8. Pieternella Rijk, geboren te Heinkenszand op 16 oktober 1821, ongehuwd overleden aldaar op 23 april 1851, 29 jaar oud.

XII-t Jan Marinusse Langemaire, rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, wonende te 's-Heerenhoek, overleden te Hoedekenskerke op 22 februari 1835, 52 jaar oud, zoon van XI-h. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 april 1814, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Drijdijk (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1791, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1820, 29 jaar oud, dochter van Cornelis Drijdijk en Catrina de Vroe. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Langemaire, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, volgt onder XIII-ba.
 2. Marinus Langemaire, geboren te Borssele in september 1818, overleden aldaar op 9 januari 1819, 4 maanden oud.
 3. Joanna Langemaire, geboren in het jaar 1820, overleden te 's-Heerenhoek op 5 februari 1824, 4 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1823, op 40-jarige leeftijd (2) met Pieternella Moes (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, overleden voor 11 juni 1829, hoogstens 28 jaar oud, dochter van Jan Moes en Jannetje de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Langemaire, geboren op 19 augustus 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 3 september 1823, 15 dagen oud.

Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 11 juni 1829, op 46-jarige leeftijd (3) met Jacoba Cornelisse Knuit (58 jaar oud), landbouwster, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1770, overleden te Hoedekenskerke op 25 mei 1830, 59 jaar oud, dochter van Cornelis Knuit en Adriana van Doornedijk.
(Zij is eerder getrouwd op 20 mei 1797, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Cornelisse Pover (44 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke op 16 juni 1752, overleden aldaar op 3 april 1821, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Adriaanse Pover en Janna Franse Waijenbergh.)
XII-u Cornelia Langemaire, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1786, overleden aldaar op 11 december 1824, 38 jaar oud, dochter van XI-h. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (1) met Jacobus Almekinders, landman, geboren in het jaar 1770, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1822, 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1809, volgt onder XIII-bb.
 2. Marinus Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, volgt onder XIII-bc.
 3. Jan Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1812, volgt onder XIII-bd.
 4. Cornelis Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1813.
 5. Cornelia Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 november 1814, overleden aldaar op 17 februari 1828, 13 jaar oud.
 6. Catharina Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1816, volgt onder XIII-be.
 7. Jobje Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, volgt onder XIII-bf.
 8. Jacob Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1819, overleden aldaar op 24 oktober 1819, 241 dagen oud.
 9. Tannetje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1820, overleden aldaar op 4 september 1820, 130 dagen oud.
 10. Tannetje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1821.
 11. Cornelis Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1823, overleden aldaar op 8 november 1836, 13 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1824, op 38-jarige leeftijd (2) met Johannis van 't Westeinde (22 jaar oud), boerenzoon, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1801, overleden aldaar op 8 april 1827, 25 jaar oud, zoon van Adriaan van 't Westeinde en Magdalena Vermue.
XII-v Leendert Cornelisse Knuit, gedoopt te Nieuwdorp op 27 juli 1766 (RK), overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1828, 61 jaar oud, zoon van XI-i. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 augustus 1785 voor de kerk (RK), op 19-jarige leeftijd (1) met Adriana Marinusse de Smit (27 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 15 augustus 1758 (RK), overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 augustus 1803, 44 jaar oud, dochter van Marinus Janse de Smit en Helena Verrijcken. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Knuijt, geboren te Baarland in het jaar 1785, volgt onder XIII-bg.
 2. Adriana Leendertse Knuit, gedoopt te 's-Heerenhoek op 22 maart 1790 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Stee en Leuntje Smit), volgt onder XIII-bh.
 3. Cornelis Knuijt, geboren te Baarland op 29 november 1791, volgt onder XIII-bi.
 4. Cornelia Knuit, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1791, volgt onder XIII-bj.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 november 1803 voor de kerk, op 37-jarige leeftijd (2) met Catharina Merison (39 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1834, 70 jaar oud.
(Zij is eerder getrouwd te Vlake op 10 januari 1786, op 22-jarige leeftijd met Joannes Pieterse Raas (31 jaar oud), geboren te Kloetinge op 19 december 1754, overleden aldaar op 8 februari 1803, 48 jaar oud, zoon van Pieter Cornelisse Raas en Catharina Adriaanse Vroonland. (Hij is eerder getrouwd op 17 december 1762, op 7-jarige leeftijd met Petronella Janse Pover (9 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 augustus 1753, overleden in het jaar 1785, 32 jaar oud.))
XII-w Pieter Knuijt, landbouwer, geboren te Nieuwdorp op 12 september 1768, overleden te Hoedekenskerke op 22 november 1844, 76 jaar oud, zoon van XI-i. Hij was gehuwd met Johanna Oliviers, koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1781, overleden te Hoedekenskerke op 20 april 1847, 66 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te Hoedekenskerke op 26 mei 1843, 31 jaar oud.
 2. Christiaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, volgt onder XIII-bk.
 3. Marinus Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1816, overleden aldaar op 27 april 1816, 2 dagen oud.
 4. Marinis Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, overleden te Hoedekenskerke op 28 augustus 1850, 33 jaar oud.
 5. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 september 1819, overleden aldaar op 26 oktober 1819, 49 dagen oud.
 6. Tannetje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1821, volgt onder XIII-bl.
 7. Machiel Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1822, overleden op 4 september 1822, 8 dagen oud.
 8. Adriana Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1824, overleden aldaar op 19 januari 1825, 96 dagen oud.
 9. Albregt Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 september 1826, overleden aldaar op 8 november 1826, 53 dagen oud.
 10. Adriana Knuijt, geboren op 11 juli 1829, volgt onder XIII-bm.

XII-x Adriaan Pover, koemelker en landbouwer, geboren te Heinkenzand op 11 februari 1777, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 22 mei 1849, 72 jaar oud, zoon van XI-j. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 mei 1798, op 21-jarige leeftijd (1) met Jacoba Verduijn (21 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1777, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 1 januari 1820, 43 jaar oud, dochter van Arnoldus Verduijn en Susanna de Meij. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1802, volgt onder XIII-bn.
 2. Maria Paulina Pover, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1805, volgt onder XIII-bo.

Hij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 20 juli 1821, op 44-jarige leeftijd (2) met Catharina Knuit (29 jaar oud), dienstbare, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1792, overleden te Goes, dochter van Paulus Knuijt (cultivateur en landbouwer) en Johanna Pieterse Raas (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Albregt Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1826, volgt onder XIII-bp.

XII-y Pieter Willemse Remijn, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1779, gedoopt aldaar op 17 januari 1780, overleden aldaar op 25 januari 1857, 78 jaar oud, zoon van XI-k. Hij is getrouwd te Baarland op 15 april 1803, op 24-jarige leeftijd (1) met Kornelia van 't Westeinde (20 jaar oud), landbouwster en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke, gedoopt op 5 december 1782 (RK), overleden te Baarland op 22 februari 1853, 70 jaar oud, dochter van Dankert Huijbregtse van 't Westeinde en Maria Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bastiaanse Remijn, landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland in het jaar 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd (1) met Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, volgt onder XIII-l. Hij is getrouwd op 20 juli 1839, op 38-jarige leeftijd (2) met Jacomina Almekinders (44 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand in het jaar 1795, overleden te 's-Heerenhoek op 4 januari 1886, 91 jaar oud, dochter van Jacobus Cornelisse Allemekinders en Johanna Cornelisse Vermue (landbouwster).
  (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand op 10 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Johannes Goense (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand op 16 februari 1786, overleden aldaar op 19 februari 1826, 40 jaar oud, zoon van Jacob Goense (landbouwer) en Cornelia Marinusse de Jonge. (Hij is eerder getrouwd in het jaar 1811, op 25-jarige leeftijd met Catharina Boonman (35 jaar oud), geboren te Heinkenszand op 15 april 1776, overleden aldaar op 2 februari 1812, 35 jaar oud, dochter van Petrus Boonman en Apollonia Boonman. (Zij is eerder getrouwd in het jaar 1801, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Hubregtse Driedijk (37 jaar oud), geboren te Baarland op 3 november 1764, overleden te 's-Arendskerke op 11 mei 1811, 46 jaar oud, zoon van Hubrecht Cornelisse Driedijk en Cornelia Jacobse Menheere.)))
 2. Cornelia Remijn, boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1804, overleden aldaar op 21 oktober 1888, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1832, op 28-jarige leeftijd met Jan Marinusse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder XIII-k.
 3. Adrianus Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, volgt onder XIII-bq.
 4. Pieter Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, volgt onder XIII-br.
 5. Willem Remijn, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1808, overleden te Hoedekenskerke op 4 april 1878, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1839, op 31-jarige leeftijd met Adriana van 't Westeinde (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1816, dochter van Dankert Jacobusse van 't Westeinde en Leuntje Hubregtse Vroonland.
 6. Janna Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1809, overleden aldaar op 6 januari 1890, 81 jaar oud.
 7. Cornelia Bastiaanse Remijn, Neeltje, landbouwster en boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 oktober 1884, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1826, op 14-jarige leeftijd met Jacob Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder XIII-d.
 8. Danker Remijn, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 30 oktober 1880, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1837, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, volgt onder XIII-at.
 9. Magdalena Remijn, geboren te Baarland op 3 februari 1812.
 10. Cornelis Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1813, overleden aldaar op 20 april 1846, 33 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1837, op 24-jarige leeftijd met Jobje Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, volgt onder XIII-bf.
 11. Maria Remijn, geboren te Baarland op 11 april 1814, volgt onder XIII-bs.
 12. Alebregt Remijn, geboren te Baarland op 26 september 1815, overleden aldaar op 2 januari 1898, 82 jaar oud.
 13. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 januari 1816, volgt onder XIII-bt.
 14. Bastiaan Remijn, geboren te Baarland op 24 december 1816, volgt onder XIII-bu.
 15. Mertina Remijn, geboren te Baarland op 2 april 1818, overleden aldaar op 31 december 1897, 79 jaar oud.
 16. Catarina Remijn, geboren te Baarland op 2 april 1818, overleden aldaar op 16 november 1818, 228 dagen oud.
 17. Johannis Remijn, landbouwer, geboren te Baarland op 22 juli 1820, overleden aldaar op 16 juni 1884, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 21 januari 1870, op 49-jarige leeftijd met Magdalena Janse (38 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1832, dochter van Jan Janse en Jobina van 't Westeinde.
 18. Cina Remijn, geboren te Baarland op 28 februari 1823, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1903, 80 jaar oud. Zij was gehuwd met Cornelis Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1896, 80 jaar oud, zoon van Marinus Boonman en Tannetje Almekinders (landbouwster).

Hij is daarnaast getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1827, op 48-jarige leeftijd (2) met Pieternella Pieterse Priem (49 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1777, overleden te Borssele op 13 november 1848, 71 jaar oud, dochter van Pieter Janse Priem (landman) en Maria Cornelisse de Vroe.
(Zij is eerder getrouwd te Borssele op 15 april 1799, op 21-jarige leeftijd met Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, zie XII-j. Zij is eerder getrouwd te Borssele op 5 oktober 1811, op 34-jarige leeftijd met Jan Nicolaasse Hoondert (29 jaar oud), cultivateur en landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1781, overleden te Borssele op 7 november 1822, 40 jaar oud, zoon van Nicolaas Willemse Hoondert en Cornelia Pieterse de Jonge (landbouwster).)
XII-z Joannes Willemse Remijn, gedoopt te Baarland op 9 maart 1786, overleden te Hoedekenskerke op 19 januari 1852, 65 jaar oud, zoon van XI-k. Hij is getrouwd te Kwadendamme met Catharina Dankertse van 't Westende, gedoopt te Hoedekenskerke op 23 oktober 1788, overleden aldaar op 2 juli 1850, 61 jaar oud, dochter van Dankert Huijbregtse van 't Westeinde en Maria Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Remijn, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1816, volgt onder XIII-bv.
 2. Cornelia Janse Remijn, geboren te Hoedekenskerke op 22 december 1818, volgt onder XIII-bw.
 3. Pieter Remijn.

XII-aa Marinus Janse de Jonge, landbouwer, geboren te Kloetinge op 20 augustus 1776, overleden te Merxem op 28 juni 1822, 45 jaar oud, zoon van XI-l. Hij was gehuwd met Tannetje Adriaanse Raas, geboren te Driewegen op 13 juni 1783, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1818, 35 jaar oud, dochter van Adriaan Pieterse Raas en Johanna Adriaanse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1812, volgt onder XIII-bx.
 2. Johanna Marinusse de Jonge, geboren op 28 juli 1813, volgt onder XIII-by.
 3. Hubrecht de Jonge, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1815, overleden te Hoedekenskerke op 23 oktober 1870, 55 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 augustus 1845, op 30-jarige leeftijd met Tannetje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1821, volgt onder XIII-bl.
 4. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, volgt onder XIII-bz.
 5. Adriaan de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 12 december 1818, overleden aldaar op 24 december 1818, 12 dagen oud.

XII-ab Tannetje Janse de Jonge, landbouwster, geboren te Kloetinge op 24 december 1780, overleden te 's-Heerenhoek op 5 januari 1866, 85 jaar oud, dochter van XI-l. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 februari 1802, op 21-jarige leeftijd met Hubrecht Cornelisse Goense (27 jaar oud), landman, geboren te Ovezande op 9 oktober 1774, overleden te 's-Heerenhoek op 19 mei 1820, 45 jaar oud, zoon van Cornelis Janse Goense en Clasina Vroonland. Uit dit huwelijk:

 1. Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, volgt onder XIII-ca.
 2. Marinus Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1815, volgt onder XIII-cb.
 3. Hubrecht Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1818, volgt onder XIII-cc.

XII-ac Elisabeth Janse de Jonge, geboren te Kloetinge op 7 november 1784, overleden te 's-Heerenhoek op 29 juli 1845, 60 jaar oud, dochter van XI-l. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1812, op 28-jarige leeftijd met Dingenis Melse Acda (26 jaar oud), arbeider, geboren te Nisse op 21 januari 1786, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1865, 79 jaar oud, zoon van Mels Gerardse Acda en Jobje Franze Bek. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Acda, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 januari 1813, volgt onder XIII-cd.
 2. Jan Acda, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1814, overleden te 's-Heerenhoek op 14 februari 1844, 30 jaar oud.
 3. Jacomina Acda, geboren te 's-Heerenhoek in februari 1815, overleden aldaar op 12 maart 1816, 1 jaar oud.
 4. Grietje Acda, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1816, volgt onder XIII-ce.
 5. Tannetje Acda, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 5 januari 1823, overleden aldaar op 8 januari 1900, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1851, op 28-jarige leeftijd met Jan Langemaare, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1821, volgt onder XIII-au.
 6. Jacomina Acda, geboren te 's-Heerenhoek op 5 januari 1823.
 7. Johanna Acda, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1829, volgt onder XIII-cf.

XII-ad Willem de Jonge, boerenknecht, geboren te Kloetinge op 20 oktober 1790, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1869, 78 jaar oud, zoon van XI-l. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 mei 1815, op 24-jarige leeftijd met Johanna Hoondert (24 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1791, dochter van Marinus Willemse Hoondert en Petronella Pieterse Dekker (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Margrieta de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, volgt onder XIII-cg.
 2. Pieternella de Jonge, landbouwster en herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1820, overleden te 's-Heerenhoek op 7 januari 1890, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1862, op 42-jarige leeftijd met Aalbregt Rijk (26 jaar oud), arbeider en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 9 juni 1878, 42 jaar oud, zoon van XIII-e.

XII-ae Anna Bartelsdr van Driel, geboren te Colijnsplaat op 25 november 1742, dochter van XI-m. Zij is getrouwd te Colijnsplaat in het jaar 1764, op 22-jarige leeftijd met Jan Andreasz Breas (26 jaar oud), geboren te Colijnsplaat op 14 september 1738, overleden aldaar op 14 februari 1816, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Janse Breas.
 2. Bartholomeus Jansz Breas.

XII-af Engel de Jonge, gedoopt te Goes op 7 juli 1758, zoon van XI-n. Hij is getrouwd te Goes op 10 december 1784, op 26-jarige leeftijd met Jannetje van Damme (25 jaar oud), gedoopt te Goes op 3 juni 1759 (doopgetuigen waren Cornelis de Mol en Helena Kakebeke), dochter van Cornelis van Damme en Cornelia Dekker. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Jonge, geboren te Goes in het jaar 1788, volgt onder XIII-ch.
 2. Marcus de Jonge, geboren te Goes in het jaar 1791, volgt onder XIII-ci.
 3. Maatje de Jonge, geboren te Goes in het jaar 1794, volgt onder XIII-cj.
 4. Maria de Jonge, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 13 januari 1832, 27 jaar oud.

XII-ag Cornelis de Jonge, herder, gedoopt te Goes op 14 december 1759, overleden te Wolphaartsdijk op 6 januari 1817, begraven te Goes, 57 jaar oud, zoon van XI-n.

Vermeld bij huw: Eva Wagenaar, jd van Waarde. Acten van indemniteit, Goes: 1 mei 1799, Afgegeven t.b.v. Jannetje 10j, Marcus 5j, Pieter 3j en Engel de Jonge 2j, kinderen van Cornelis de Jonge en Eva Wagenaar, vertrekkende naar Wolphaartsdijk.
Hij was gehuwd (1) met Cornelia Overwerve. Hij is ondertrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 24 november 1787 en getrouwd aldaar op 13 december 1787 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd (2) met Eva Wagenaar (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Waarde in het jaar 1766, overleden te Wolphaartsdijk op 21 maart 1822, 56 jaar oud, dochter van Pieter Adriaanse Wagenaar en Jacomijntje Janse Leijs.
RAZE 3573, 12.2.1774: Eva en Johanna (zusters), als kleinkinderen (en kinderen van Pieter Wagenaar en Jacomijntje Jans Leijs) en Adriana Janse Leijs als kind van Johanna Halfmaarte, wed. Jan Dingemanse Leijs erven van hun grootmoeder.
RAZE 3573, 26.10.1780: Eva Wagenaar besteed bij Benjamin Weststraate. Zij is "met verschil heen geraakt" en besteed bij Jan Damer.
Uit dit huwelijk:
 1. Marcus de Jonge, gedoopt te Goes op 23 mei 1788 (doopgetuige was Jannetje Lobbezoo).
 2. Jannetje de Jonge, geboren te Goes op 3 juni 1789, volgt onder XIII-ck.
 3. Marcus de Jonge, gedoopt te Goes op 23 april 1791.
 4. Jacomina Jacoba de Jonge, gedoopt te Goes op 27 februari 1793.
 5. Marcus de Jonge, gedoopt te Goes op 19 januari 1794, volgt onder XIII-cl.
 6. Pieter de Jonge, gedoopt te Goes op 10 mei 1795, volgt onder XIII-cm.
 7. Engel de Jonge, gedoopt te Goes op 18 februari 1798 (doopgetuigen waren Engel de Jonge en Jannige van Damme).
 8. Marinus de Jonge, arbeider, gedoopt te Goes op 18 februari 1798 (doopgetuige was Jacoba Reijnhout).
 9. Adriaan de Jonge, schippersknecht, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1806. Hij is getrouwd te Wissenkerke op 24 juli 1829, op 23-jarige leeftijd met Elizabeth Jacoba van der Vis (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Wissenkerke in het jaar 1808, dochter van Maarten van der Vis (arbeider) en Maria Maeling (arbeidster).

XII-ah Johannes de Jonge, gedoopt te Goes op 24 juli 1762, overleden aldaar op 25 november 1838, 76 jaar oud, zoon van XI-n. Hij is getrouwd te Goes met Leena van de Peerel, geboren te Yerseke op 14 november 1786, overleden te Goes op 23 maart 1837, 50 jaar oud, dochter van David van de Peerel en Jannetje Frans de Koster. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje de Jonge, geboren op 25 januari 1786, volgt onder XIII-cn.
 2. Marcus de Jonge, gedoopt te Goes op 9 oktober 1791, volgt onder XIII-co.
 3. Johannes de Jonge, gedoopt te Goes op 11 november 1798, volgt onder XIII-cp.

XIII-a Apollonia Knuijt, Leuntje, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Middelburg op 13 december 1885, 82 jaar oud, dochter van XII-a. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1824, op 21-jarige leeftijd met Jan Janse Priem (23 jaar oud), boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 22 december 1879, 78 jaar oud, zoon van XII-p. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1832, volgt onder XIV-a.
 2. Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 januari 1843, volgt onder XIV-b.

XIII-b Adriana de Jonge, geboren te Ovezande in het jaar 1795, overleden aldaar op 17 december 1875, 80 jaar oud, dochter van XII-b. Zij was gehuwd met Pieter van 't Westeinde, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1797, overleden te Ovezande op 30 april 1859, 62 jaar oud, zoon van Hubregt van 't Westeinde en Jacomina Langemaire (koemelkster). Uit dit huwelijk:

 1. Laurus van 't Westeinde, arbeider, geboren te Ovezande op 29 februari 1820, ongehuwd overleden aldaar op 7 november 1846, 26 jaar oud.
 2. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Ovezande op 7 december 1824, volgt onder XIV-c.
 3. Jacomina van 't Westeinde, geboren te Ovezande in het jaar 1827, overleden te Heinkenszand op 15 juni 1901, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande op 29 april 1859, op 32-jarige leeftijd met Marinus Menheere (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1831, overleden aldaar op 24 november 1904, 73 jaar oud, zoon van XIV-am.
 4. Johanna van 't Westeinde, geboren te Ovezande op 25 juni 1833, volgt onder XIV-d.

XIII-c Clazina Hoondert, landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1796, overleden te 's-Heerenhoek op 13 april 1879, 83 jaar oud, dochter van XII-c. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1815, op 19-jarige leeftijd (1) met Jan Janse van Eijkeren (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1793, overleden aldaar op 7 februari 1838, 45 jaar oud, zoon van Jan van Eijkeren en Dinagentje Anthonisse Keuleman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janse van Eijkeren, geboren in het jaar 1823, volgt onder XIV-e.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 43-jarige leeftijd (2) met Cornelis Adriaanse Pover (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 5 november 1851, 51 jaar oud, zoon van XII-j.
XIII-d Jacob Albregtse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, overleden aldaar op 16 november 1876, 77 jaar oud, zoon van XII-d.

Kadastrale gemeente: Ovezande
Eigenaar: Jacob Aalbregtse Rijk
Beroep: landbouwer
Eigendom: bouwland
Oppervlakte: 4,338 hectare
Klasse ongebouwd: 2
Klasse gebouwd: 0
Belastbaar inkomen ongebouwd : 136,21 gulden
Belastbaar inkomen gebouwd : 0 gulden
Totaal belastbaar : 136,21 gulden.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1826, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Bastiaanse Remijn, Neeltje (14 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 oktober 1884, 73 jaar oud, dochter van XII-y. Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1826, volgt onder XIV-f.
 2. Magdalena Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1828, volgt onder XIV-g.
 3. Jobje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1829, volgt onder XIV-h.
 4. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1831, volgt onder XIV-i.
 5. Bastiaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1832, volgt onder XIV-j.
 6. Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1833, volgt onder XIV-k.
 7. Leuntje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1833, overleden aldaar op 17 april 1836, 2 jaar oud.
 8. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1836, volgt onder XIV-l.
 9. Klazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838, volgt onder XIV-m.
 10. Appolonia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1839, volgt onder XIV-n.
 11. Adriaan Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 22 februari 1908, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Vermue (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1841, overleden te Goes op 1 februari 1922, 80 jaar oud, dochter van XIII-be.
 12. Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1843, volgt onder XIV-o.
 13. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1846, overleden aldaar op 19 oktober 1846, 75 dagen oud.
 14. Cornelia Rijk, Neeltje, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1847, volgt onder XIV-p.
 15. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1851, volgt onder XIV-q.

XIII-e Nicolaas Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1806, overleden te 's-Heerenhoek op 20 mei 1847, 41 jaar oud, zoon van XII-d. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1835, op 29-jarige leeftijd met Laurina Adriaanse Raas (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1810, overleden te Goes op 26 april 1889, 79 jaar oud, dochter van Adriaan Raas en Johanna Slaakweg.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1832, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Verschragen (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Kapelle in het jaar 1804.) Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Rijk, arbeider en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 9 juni 1878, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1862, op 26-jarige leeftijd met Pieternella de Jonge (42 jaar oud), landbouwster en herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1820, overleden te 's-Heerenhoek op 7 januari 1890, 70 jaar oud, dochter van XII-ad.
 2. Adriaan Nicolaas Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juni 1837, volgt onder XIV-r.
 3. Adriana Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 februari 1840, volgt onder XIV-s.
 4. Cornelia Rijk, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1841, overleden te Goes op 28 december 1912, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 18 augustus 1881, op 39-jarige leeftijd met Johannis Raas (39 jaar oud), boerenknecht en veldarbeider, geboren te Heinkenszand op 22 januari 1842, zoon van Jan Raas (molenaar) en Maria Pover (landbouwster).
  (Hij was weduwnaar van Johanna Wouterse.)
 5. Cornelis Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 28 maart 1843.
 6. Jobje Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 17 augustus 1845, volgt onder XIV-t.

XIII-f Marinus Aalbregtse Rijk, boerenknecht, landbouwer en vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1809, wonende te Kruiningen (Zeeland), zoon van XII-d. Hij is getrouwd te Borssele op 28 december 1832, op 23-jarige leeftijd (1) met Leuntje Pover (23 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden te Hoedekenskerke op 21 februari 1851, 42 jaar oud, dochter van XII-j. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1833, volgt onder XIV-u.
 2. Adrinus Johannes Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juni 1834, overleden aldaar op 1 september 1834, 70 dagen oud.
 3. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 november 1835, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 4 september 1859, 23 jaar oud.
 4. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 december 1836, overleden aldaar op 21 juni 1837, 180 dagen oud.
 5. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1839, overleden aldaar op 6 april 1842, 2 jaar oud.
 6. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1842, overleden aldaar op 12 maart 1845, 2 jaar oud.
 7. Pieternella Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 september 1845.

Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 28 maart 1856, op 47-jarige leeftijd (2) met Cornelia Nieuwkamer (38 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1818, dochter van Jacobus Nieuwkamer (landman) en Cornelia van Doeselaar (landvrouw).
XIII-g Pieter Albregtse Rijk, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1813, zoon van XII-d. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1837, op 24-jarige leeftijd met Maatje Cornelisse Westdijk (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1811, overleden aldaar op 5 september 1894, 83 jaar oud, dochter van Cornelis Westdijk (dagloner en landbouwer) en Geertruid Pieterse van Eikeren, Geertje (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Albregt Pieterse Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, volgt onder XIV-v.

XIII-h Adriaan Christophorus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1792, zoon van XII-e. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 14 november 1812, op 20-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Goense (28 jaar oud), geboren in het jaar 1784, overleden te Heinkenszand op 7 september 1816, 32 jaar oud, dochter van Jacob Goense (landbouwer) en Cornelia Marinusse de Jonge. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1817, op 25-jarige leeftijd (2) met Helena Adriaanse Boonman, Lena (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1830, 40 jaar oud, dochter van Adriaan Boonman en Tannetje Almekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1819, overleden aldaar op 5 november 1819.
 2. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1820, volgt onder XIV-w.
 3. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1822, overleden aldaar op 27 juli 1833, 11 jaar oud.
 4. Jobina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, volgt onder XIV-x.
 5. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 april 1824, overleden aldaar op 18 oktober 1824, 189 dagen oud.
 6. Joanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1825, overleden aldaar op 19 oktober 1825, 206 dagen oud.
 7. Joanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1827.
 8. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1830, overleden aldaar op 2 mei 1831, 1 jaar oud.

XIII-i Clazina Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 24 juli 1879, 78 jaar oud, dochter van XII-e. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 34-jarige leeftijd met Jacobus de Jonge (47 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1788, overleden aldaar op 15 april 1862, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1836. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1861, op 25-jarige leeftijd met Jan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1832, volgt onder XIV-a.

XIII-j Joannes Pieterse Rijk, landbouwer, geboren te Holestelle (Ovezande) op 7 september 1804, gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 september 1804, zoon van XII-e. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1844, op 40-jarige leeftijd (1) met Catharina Menheere (41 jaar oud), landbouwster, gedoopt te 's-Heerenhoek op 15 november 1803, overleden te Borssele op 30 september 1852, 48 jaar oud, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1831, op 27-jarige leeftijd met Marinus Nijsten (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1803, zoon van Joost Nijsten (landbouwer) en Maria van Stee.) Hij is getrouwd te Borssele op 22 januari 1863, op 58-jarige leeftijd (2) met Cornelia Oostdijk (32 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 december 1830, overleden te Yerseke op 23 september 1901, 70 jaar oud, dochter van Jacobus Oostdijk en Maria Verdonk.
(Zij is later getrouwd te Driewegen op 6 februari 1879, op 48-jarige leeftijd met Hubregt Vermue (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1845, overleden te Driewegen op 10 november 1881, 36 jaar oud, zoon van Cornelis Vermue (landbouwer) en Catharina de Vos.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Rijk, geboren te Borssele op 13 februari 1865, overleden te Goes op 8 juli 1925, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 9 mei 1902, op 37-jarige leeftijd (1) met Aalbregt Boonman (45 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 december 1856, overleden aldaar op 2 december 1903, 46 jaar oud, zoon van XIV-aa. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1905, op 40-jarige leeftijd (2) met Jacobus van den Dries (42 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1863, overleden te Goes op 13 maart 1955, 91 jaar oud, zoon van XIV-ad.

XIII-k Jan Marinusse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, overleden voor 21 oktober 1888, hoogstens 89 jaar oud, zoon van XII-f. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1826, op 27-jarige leeftijd (1) met Jannetje de Jonge (26 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juli 1831, 31 jaar oud, dochter van Adriaan de Jonge en Sara Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, volgt onder XIV-y.
 2. Sara Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 maart 1830, overleden aldaar op 1 november 1864, 34 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 31-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht en boerenmeid,landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1830, zoon van Dingenis Pieterse de Jonge (landbouwer) en Magdalena Hoondert (landbouwster).
 3. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1831, overleden aldaar op 1 september 1831, 128 dagen oud.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1832, op 33-jarige leeftijd (2) met Cornelia Remijn (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1804, overleden aldaar op 21 oktober 1888, 84 jaar oud, dochter van XII-y. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Rijk, geboren op 20 april 1833, overleden te Ovezande (Zeeland).
 2. Pieter Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1834. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1865, op 30-jarige leeftijd met Johanna Vermue (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1839, overleden aldaar op 6 maart 1929, 89 jaar oud, dochter van XIII-am.
 3. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1835, volgt onder XIV-z.
 4. Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1837, overleden aldaar op 25 maart 1853, 15 jaar oud.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juni 1839, overleden aldaar op 24 maart 1840, 268 dagen oud.
 6. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841.
 7. Aalbregt Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1843, ongehuwd overleden aldaar op 24 juni 1867, 24 jaar oud.
 8. Jacobus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1845, overleden aldaar op 8 juni 1855, 10 jaar oud.
 9. Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1847.

XIII-l Clazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 26 mei 1837, 36 jaar oud, dochter van XII-f. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd met Willem Bastiaanse Remijn (20 jaar oud), landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland in het jaar 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 78 jaar oud, zoon van XII-y.
(Hij is later getrouwd op 20 juli 1839, op 38-jarige leeftijd met Jacomina Almekinders (44 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand in het jaar 1795, overleden te 's-Heerenhoek op 4 januari 1886, 91 jaar oud, dochter van Jacobus Cornelisse Allemekinders en Johanna Cornelisse Vermue (landbouwster). (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand op 10 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Johannes Goense (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand op 16 februari 1786, overleden aldaar op 19 februari 1826, 40 jaar oud, zoon van Jacob Goense (landbouwer) en Cornelia Marinusse de Jonge. (Hij is eerder getrouwd in het jaar 1811, op 25-jarige leeftijd met Catharina Boonman (35 jaar oud), geboren te Heinkenszand op 15 april 1776, overleden aldaar op 2 februari 1812, 35 jaar oud, dochter van Petrus Boonman en Apollonia Boonman. (Zij is eerder getrouwd in het jaar 1801, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Hubregtse Driedijk (37 jaar oud), geboren te Baarland op 3 november 1764, overleden te 's-Arendskerke op 11 mei 1811, 46 jaar oud, zoon van Hubrecht Cornelisse Driedijk en Cornelia Jacobse Menheere.)))) Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1823, volgt onder XIV-aa.
 2. Jobje Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 augustus 1824, overleden aldaar op 8 augustus 1824, 2 dagen oud.
 3. Aalbrecht Willemse Remijn, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, volgt onder XIV-ab.
 4. Jobje Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, volgt onder XIV-ac.
 5. Bastiaan Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1831, overleden aldaar op 1 mei 1853, 22 jaar oud.
 6. Josina Remijn, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1834, volgt onder XIV-ad.

XIII-m Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1802, overleden aldaar op 10 april 1827, 25 jaar oud, dochter van XII-f. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1821, op 19-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries (27 jaar oud), molenaar en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand op 14 april 1843, 49 jaar oud, zoon van Adriaan van den Dries en Jobje de Jonge.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1834, op 40-jarige leeftijd met Maria Vette (30 jaar oud), landbouwster en winkelierster, geboren te Hoedekenskerke op 1 februari 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 21 december 1890, 87 jaar oud, dochter van Jan Cornelisse Vette (arbeider en commissionaier) en Johanna Dankerse van 't Westeinde (naaister en arbeidster). (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1830, op 27-jarige leeftijd met Pieter Goense (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1803, overleden aldaar op 20 januari 1833, 30 jaar oud, zoon van Jacob Goense (landbouwer) en Pieternella Rottier. Zij is later getrouwd te Heinkenszand op 13 januari 1847, op 43-jarige leeftijd met Albregt Janse Rijk (38 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1809, zoon van XII-s. (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand op 31 januari 1839, op 30-jarige leeftijd met Janna de Haan (25 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1814, overleden voor 13 januari 1847, hoogstens 33 jaar oud, dochter van Anthoni de Haan en Helena Almekinders.))) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1823, volgt onder XIV-ae.
 2. Tannetje van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1826, volgt onder XIV-af.

XIII-n Jacob Marinusse Rijk, landbouwer, geboren in het jaar 1804, overleden te Hoedekenskerke op 1 december 1857, 53 jaar oud, zoon van XII-f. Hij was gehuwd met Pieternella Hoondert, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1866, 56 jaar oud, dochter van Adriaan Jobse Hoondert (landbouwer en landman) en Helena Dankerse van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Helena Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 18 augustus 1840, volgt onder XIV-ag.
 2. Catharina Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1846, volgt onder XIV-ah.

XIII-o Adriaan Rijk, landbouwer en molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1809, overleden aldaar op 28 december 1848, 39 jaar oud, zoon van XII-f. Hij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1839, op 29-jarige leeftijd met Maria Remijn, geboren te Baarland op 11 april 1814, zie XIII-bs. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1840, volgt onder XIV-ai.
 2. Pieter Rijk, molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1841. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 september 1880, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Boonman (35 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 20 juni 1886, 41 jaar oud, dochter van Daniel Boonman (landbouwer) en Jozina Compiet (landbouwster).
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1870, op 24-jarige leeftijd met Pieter van 't Westeinde (26 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1844, overleden aldaar op 24 juli 1879, 35 jaar oud, zoon van Joannis van 't Westeinde (boerenknecht) en Pieternella Timmerman (boerenmeid).)
 3. Marinus Rijk, geboren op 29 oktober 1843, volgt onder XIV-aj.
 4. Danker Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1845, volgt onder XIV-ak.
 5. Cornelia Adriaanse Rijk, geboren te Baarland op 16 december 1846, volgt onder XIV-al.
 6. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1848, overleden aldaar op 19 november 1856, 8 jaar oud.

XIII-p Clasina Rijk, arbeidster, geboren te Ovezande op 25 januari 1784, overleden te Heinkenszand op 16 december 1859, 75 jaar oud, dochter van XII-g. Zij is getrouwd te Kwadendamme met Dingenis Menheere, geboren te Heinkenszand op 13 februari 1775, overleden aldaar op 28 juli 1852, 77 jaar oud, zoon van Egidius Mariunusse Menheere en Maria Franse Leis. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Menheere, geboren te Heinkenszand in het jaar 1806, volgt onder XIV-am.
 2. Cornelia Menheere, geboren te Heinkenszand op 22 mei 1816, volgt onder XIV-an.

XIII-q Cornelia Rijk, gedoopt op 26 april 1786, overleden op 7 juli 1812, 26 jaar oud, dochter van XII-g. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 februari 1808, op 21-jarige leeftijd met Dignus Timmerman (24 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1783, overleden aldaar op 24 februari 1814, 30 jaar oud, zoon van Pieter Adriaanse Timmerman en Jacomina Dignusse Dooman. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 april 1807, overleden aldaar op 17 maart 1819, 11 jaar oud.
 2. Maria Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt te Hoedekenskerke op 1 april 1810, volgt onder XIV-ao.
 3. Apolonia Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1811, overleden aldaar op 15 oktober 1811, 51 dagen oud.

XIII-r Johanna Rijk, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand op 6 oktober 1838, 44 jaar oud, dochter van XII-g. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 28 mei 1824, op 30-jarige leeftijd met Bernardus van Wintrooij (30 jaar oud), wagenmaker, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand op 2 januari 1833, 39 jaar oud, zoon van Adriaan van Wintrooij en Cornelia Du Bon (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Wintrooij, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 december 1852, 27 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1845, op 20-jarige leeftijd met Aalbrecht Willemse Remijn, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, volgt onder XIV-ab.
 2. Aalbregt van Wintrooij, geboren te 's-Heerenhoek op 27 augustus 1826.
 3. Maria van Wintrooij, geboren te Heinkenszand op 6 september 1829, overleden aldaar op 5 februari 1837, 7 jaar oud.
 4. Adriaan van Wintrooij, geboren te Heinkenszand op 24 december 1830.
 5. Maatje van Wintrooij, geboren te Heinkenszand op 21 januari 1833 de vader is overleden , overleden aldaar op 22 februari 1833, 32 dagen oud.

XIII-s Neeltje Rijk, arbeidster, koemelkster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, wonende te Heinkenszand, overleden aldaar op 30 juli 1887, 75 jaar oud, dochter van XII-h. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 30-jarige leeftijd met Marinus Rijk (31 jaar oud), boerenknecht, koemelker en landbouwer, geboren te Heinkenszand op 5 februari 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 28 november 1846, 35 jaar oud, zoon van XII-s. Uit dit huwelijk:

 1. Sara Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, volgt onder XIV-ap.
 2. Catharina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, overleden aldaar op 3 oktober 1843, 261 dagen oud.
 3. Jan Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1846, volgt onder XIV-aq.

XIII-t Laurus Rijk, huurkoetsier en koetsier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, overleden te Goes op 17 juli 1882, 84 jaar oud, zoon van XII-i. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 juli 1849, op 51-jarige leeftijd met Johanna Westdorp (19 jaar oud), herbergierster en koffiehuishoudster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1830, overleden te Goes op 7 november 1898, 68 jaar oud, dochter van Jan Marinusse Westdorp (herbergier en winkelier) en Maria Acda (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Rijk, geboren te Goes op 13 november 1850, volgt onder XIV-ar.
 2. Marinus Rijk, geboren te Goes op 9 maart 1852, volgt onder XIV-as.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Goes op 7 februari 1854, overleden aldaar op 29 juli 1885, 31 jaar oud.
 4. Maria Rijk, geboren te Goes op 1 november 1855, overleden aldaar op 20 september 1857, 1 jaar oud.
 5. Maria Rijk, geboren te Goes op 1 januari 1858, overleden aldaar op 23 september 1858, 265 dagen oud.
 6. Adriaan Rijk, geboren te Goes op 3 maart 1859, overleden aldaar op 26 augustus 1859, 176 dagen oud.
 7. Adriaan Rijk, geboren te Goes op 21 juni 1860, volgt onder XIV-at.
 8. Adriana Rijk, geboren te Goes op 14 augustus 1861, overleden aldaar op 3 juli 1863, 1 jaar oud.
 9. Levenloos Rijk, geboren te Goes op 25 mei 1863, overleden aldaar op 25 mei 1863.
 10. Petrus Rijk, geboren te Goes op 29 mei 1865, volgt onder XIV-au.

XIII-u Klazina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te 's-Gravenpolder op 22 juli 1847, 47 jaar oud, dochter van XII-i. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 mei 1835, op 35-jarige leeftijd met Dingenis Huige (23 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 25 februari 1870, 58 jaar oud, zoon van Marinus Huige en Apolonia de Mij. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 7 juli 1836, overleden aldaar op 10 juli 1836, 3 dagen oud.
 2. Leuntje Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 25 mei 1837, overleden aldaar op 25 mei 1837.
  Geboren in het huis wijk C 71.
 3. Adriana Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 20 mei 1838, volgt onder XIV-av.
 4. Marinus Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 8 mei 1841, volgt onder XIV-aw.
 5. Jan Huige, arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 12 augustus 1842, overleden aldaar op 1 mei 1893, 50 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 29 april 1880, op 37-jarige leeftijd met Klazina Menheere (42 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1838, overleden te 's-Gravenpolder op 15 januari 1891, 53 jaar oud, dochter van Albregt Menheere en Magdalena van den Dries (arbeidster).
 6. Laurus Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 14 november 1845, volgt onder XIV-ax.

XIII-v Norbertus Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, zoon van XII-i. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 juli 1843, op 42-jarige leeftijd met Katharina Houtepenne (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1822, overleden te 's-Gravenpolder op 4 februari 1858, 36 jaar oud, dochter van Jan Houtepenne en Maria Johanna Alberdina Alleborn.
(Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 augustus 1855, op 33-jarige leeftijd met Adriaan de Vos (45 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, overleden te 's-Gravenpolder op 10 november 1858, 48 jaar oud, zoon van Leendert de Vos en Catharina Andriesse Luk. (Hij was weduwnaar van Cornelia de Kleermaker, overleden voor 15 augustus 1855.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 30 april 1844, overleden aldaar op 16 januari 1846, 1 jaar oud.
 2. Maria Rijk, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder op 17 oktober 1845. Zij is getrouwd te Goes op 4 november 1875, op 30-jarige leeftijd met Antonius Hootsmans (21 jaar oud), metselaar, geboren te Rosendaal in het jaar 1854, zoon van Cornelis Hootsmans (metselaar) en Clasina Govers.
 3. Laurus Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 25 augustus 1848, overleden aldaar op 30 oktober 1848, 66 dagen oud.
 4. Jacoba Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 25 november 1849, volgt onder XIV-ay.

XIII-w Pieter Rijk, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, overleden te 's-Gravenpolder op 30 mei 1843, 37 jaar oud, zoon van XII-i. Hij is getrouwd te Borssele op 25 april 1839, op 33-jarige leeftijd met Maria Neef (26 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1812, overleden aldaar op 16 april 1867, 54 jaar oud, dochter van Willem Neef (dagloner) en Catharina Vergouw. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Rijk, geboren te Borssele op 25 april 1840, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 27 maart 1868, 27 jaar oud.
 2. Willem Rijk, geboren te Borssele op 1 juli 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 3 juni 1844, 2 jaar oud.

XIII-x Jan Janse Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, overleden aldaar op 13 november 1873, 63 jaar oud, zoon van XII-i. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 21-jarige leeftijd met Jacomina Dankerse van 't Westeinde (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1883, 77 jaar oud, dochter van Dankert Jacobusse van 't Westeinde en Leuntje Hubregtse Vroonland. Uit dit huwelijk:

 1. Dankert Rijk, geboren te Nisse op 29 september 1833, volgt onder XIV-az.
 2. Clazina Rijk, geboren te Nisse op 9 januari 1836, wonende te Borgerhout (BelgiŽ), overleden te Goes op 18 juli 1917, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 6 mei 1869, op 33-jarige leeftijd met Antonius Mattijssen (34 jaar oud), kuiper, geboren te Fijnaart (NB) in het jaar 1835, zoon van Johannes Mattijssen (kuiper) en Maria Catharina de Wit.
 3. Jan Rijk, geboren te Nisse op 21 april 1837, volgt onder XIV-ba.
 4. Pieter Rijk, geboren te Nisse op 20 februari 1839, overleden aldaar.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Nisse op 6 maart 1850, overleden aldaar op 3 april 1850, 28 dagen oud.

XIII-y Adriaan Rijk, vrachtrijder, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, overleden aldaar op 14 december 1852, 33 jaar oud, zoon van XII-i. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 juli 1849, op 30-jarige leeftijd met Jozina Westdorp (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 20 april 1825, overleden te 's-Gravenpolder op 26 juli 1870, 45 jaar oud, dochter van Jan Marinusse Westdorp (herbergier en winkelier) en Maria Acda (herbergierster).
(Zij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 26 mei 1854, op 29-jarige leeftijd met Adriaan de Winter (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1828, overleden te 's-Gravenpolder op 19 februari 1871, 43 jaar oud, zoon van Adriaan Janse de Winter (landman) en Magdalena Pieterse Timmerman (landbouwster).) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 11 maart 1852, volgt onder XIV-bb.

XIII-z Pieter Pover, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1803, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 juni 1872, 69 jaar oud, zoon van XII-j. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1841, op 38-jarige leeftijd met Pieternella Huige (23 jaar oud), dienstmeid en koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1818, overleden aldaar op 5 juni 1866, 48 jaar oud, dochter van Marinus Huige (landbouwer) en Maria van den Dries (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1842, volgt onder XIV-bc.
 2. Clazina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1844, volgt onder XIV-bd.
 3. Maria Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1846, volgt onder XIV-be.
 4. Catharina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 12 november 1849, volgt onder XIV-bf.
 5. Jacomina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 28 mei 1852, overleden aldaar op 9 augustus 1852, 73 dagen oud.
 6. Jacomina Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1854.
 7. Adriaan Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1855, overleden aldaar op 2 juli 1856, 1 jaar oud.

XIII-aa Catharina Pover, boerenmeid, geboren te Borssele in het jaar 1805, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juli 1845, 40 jaar oud, dochter van XII-j. Zij is getrouwd te Borssele op 23 april 1831, op 26-jarige leeftijd met Dingenis Lambregtse (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, overleden te 's-Heerenhoek op 29 oktober 1865, 60 jaar oud, zoon van Maghiel Adriaanse Lambregse en Magdalena Cornelisse van Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Lambregtse, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 13 september 1838, overleden aldaar op 18 oktober 1873, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 september 1857, op 19-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1831, volgt onder XIV-i.

XIII-ab Johanna Verduin, dienstmeid, geboren te Goes op 28 februari 1795, overleden te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1827, 32 jaar oud, dochter van XII-k. Zij is getrouwd op 27 april 1826, op 31-jarige leeftijd met Jan Janse Kegel (21 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 10 maart 1805 (doopgetuigen waren Petrus Vlamink en Lena Jacobse Keegel), wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1851, 46 jaar oud, zoon van Jan Kegel en Josina Cornelisse Vermeulen.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 november 1828, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804, zie XIII-af.) Uit dit huwelijk:

 1. Josina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 september 1826, volgt onder XIV-bg.
 2. Catharina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 oktober 1827, overleden aldaar op 17 november 1827, 37 dagen oud.

XIII-ac Cornelis Hubrechtse Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 7 september 1793, wonende te Goes, overleden te Borssele op 3 februari 1886, 92 jaar oud, zoon van XII-l. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1817, op 24-jarige leeftijd met Geertruid Huige (27 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Nisse in oktober 1790 (doopgetuigen waren Pieter van Eijkeren en Maatje Olleman), overleden te Borssele op 6 maart 1829, 38 jaar oud, dochter van Jacob Huige en Jannetje Almekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Pover, arbeidster, geboren te Borssele op 19 april 1818, ongehuwd overleden aldaar op 13 februari 1886, 67 jaar oud.
 2. Jacob Pover, arbeider, geboren te Borssele op 24 oktober 1819, ongehuwd overleden aldaar op 3 december 1860, 41 jaar oud.
 3. Aalbregt Pover, arbeider, geboren te Borssele op 15 oktober 1821, ongehuwd overleden aldaar op 6 december 1865, 44 jaar oud.
 4. Johanna Pover, geboren te Borssele op 23 februari 1823, overleden aldaar op 2 maart 1830, 7 jaar oud.
 5. Jan Pover, geboren te Borssele op 2 maart 1825, ongehuwd overleden aldaar op 6 april 1860, 35 jaar oud.

XIII-ad Marinus Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797, wonende te Goes en te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 11 september 1869, 72 jaar oud, zoon van XII-l. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1824, op 27-jarige leeftijd (1) met Adriana Raven (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke op 13 juli 1794 (doopgetuigen waren Cornelis Janse Bal en Adriana Marinusze Kuilenbroek), overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 december 1827, 33 jaar oud, dochter van Jacob Raven en Johanna Klaassen. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1825, volgt onder XIV-bh.
 2. Jacob Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1826, volgt onder XIV-bi.
 3. Joanna Pover, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1827, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1878, 50 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1869, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Raas (45 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1824, overleden aldaar op 21 september 1887, 62 jaar oud, zoon van Pieter Raas (arbeider) en Johanna Koens (arbeidster en koemelkster).
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1878, op 53-jarige leeftijd met Maria Anna de Block (56 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, dochter van Francois de Block en Dorothea Goddaert. (Zij was weduwe van Jan Vermeule, overleden voor 16 augustus 1878.))

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 34-jarige leeftijd (2) met Brigitta Knuijt (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1804 (doopgetuigen waren Adrianus Cornelisse Pover en Jacoba Cornelisse Knuijt), wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 6 mei 1834, 30 jaar oud, dochter van Hilbregt Cornelisse Knuijt en Jacomina Marinus den Braber. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 23 juli 1832, overleden aldaar op 23 juli 1832.
 2. Levenloos Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 4 mei 1834, overleden aldaar op 4 mei 1834.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1834, op 37-jarige leeftijd (3) met Maria Moijson (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1813, overleden te Overslag op 30 maart 1888, 74 jaar oud, dochter van Louis Moijson (landbouwer) en Cornelia Barendse Dominicus. Uit dit huwelijk:

 1. Louis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1836.
 2. Aalbrecht Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1837, overleden aldaar op 26 augustus 1838, 348 dagen oud.
 3. Aalbrecht Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1839, volgt onder XIV-bj.
 4. Jan Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 21 juli 1846.
 5. Cornelia Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 16 mei 1849.
 6. Pieter Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1852, volgt onder XIV-bk.
 7. Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 31 juli 1855, volgt onder XIV-bl.

XIII-ae Magdalena Pover, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1801, wonende te Goes, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1861, 60 jaar oud, dochter van XII-l. Zij is getrouwd te Borssele op 7 april 1836, op 35-jarige leeftijd met Jan Raas (37 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1799 (doopgetuigen waren Joannes Boggelaar en Joanna Raas), overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1869, 70 jaar oud, zoon van Maarten Marinusse Raas en Adriana Cornelisse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1837, volgt onder XIV-bm.
 2. Jobina Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1839, volgt onder XIV-bn.
 3. Marinus Raas, koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1841, overleden aldaar op 24 november 1924, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1882, op 41-jarige leeftijd met Maria Polderdijk (51 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1831, overleden te Oostburg op 5 maart 1915, 84 jaar oud, dochter van Marinus Polderdijk en Elisabeth de Jonge.

XIII-af Elisabeth Pover, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804, wonende te Goes en te Baarsdorp, overleden te Goes op 30 december 1896, 92 jaar oud, dochter van XII-l. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 november 1828, op 24-jarige leeftijd met Jan Janse Kegel (23 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 10 maart 1805, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1851, 46 jaar oud, zoon van Jan Kegel en Josina Cornelisse Vermeulen.
(Hij is eerder getrouwd op 27 april 1826, op 21-jarige leeftijd met Johanna Verduin, geboren te Goes op 28 februari 1795, zie XIII-ab.) Uit dit huwelijk:

 1. Geertruid Kegel, geboren te Baarsdorp op 11 april 1831, volgt onder XIV-bo.
 2. Catharina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 september 1832, volgt onder XIV-bp.
 3. Johanna Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1834, volgt onder XIV-bq.
 4. Jacobus Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1835, volgt onder XIV-br.
 5. Albertus Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 oktober 1837, overleden te Nisse op 25 april 1895, 57 jaar oud.
 6. Aalbrecht Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, volgt onder XIV-bs.
 7. Johannis Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1839, overleden aldaar op 27 mei 1839, 12 dagen oud.
 8. Jan Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1840, overleden aldaar op 2 januari 1842, 1 jaar oud.
 9. Cornelis Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1841, overleden aldaar op 1 juni 1843, 2 jaar oud.
 10. Marinus Johannes Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1842 (RK), volgt onder XIV-bt.
 11. Clasina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1844, volgt onder XIV-bu.
 12. Jacoba Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1847, volgt onder XIV-bv.

XIII-ag Adrianus Pover, oppasser 1e klasse bij de KMA en kannonier, gedoopt te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1806, wonende te Goes, overleden te Breda op 18 maart 1852, 45 jaar oud, zoon van XII-l.

Naarden, 6.5.1838. Bataillon Vrijw. Artilleristen. Luitenant Kolonel Entrup, Kommandant van bovengemeld bataillon verleent toestemming aan den kanonnier Adrianus Pover, om zich in den huwelijken Staat te mogen begeven, met Maria v.d. Poll. Onder voorwaarde, dat de Vrouw hare man niet te Velde, in Kampement, noch op marsch zal mogen volgen, en dat noch Zij, noch de uit dat huwelijk voortkomende Kinderen, nimmer tot last van het Bataillon zullen mogen komen.
Heusden, 9.5.1838, Certificaat van onvermogen. De burgemeester van Heusden (NB) verklaart dat bij hem te goeder naam en faam bekend staat de ingezetene Adrianus Pover, kanonnier in Cantonnement te Heusden, onvermogend en niet in staat om enige kosten voor de benodigde stukken tot het aangaan van een huwelijk te kunnen dragen.
Middelburg, 29.5.1838, Certificaat Nationale Militie. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland verklaart dat Adriaan Pover geboren te 's-Heer Arendskerke den 18.10.1806, van beroep boereknecht, zoon van Aalbrecht en van Geertje Knuyt, beide overleden, in den jare 1825 in de Gemeente Heinkenszand voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 7, het welke tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot geene dienst heeft verpligt.
Getuigen bij het huwelijk: Godefridus van de Pol, mandemaker, 29 jaren, wonende te Heusden, broeder van de bruid en Johannes Franciscus Andriessen, smid, oud 29 jaren, wonende te Heusden, zwager van de bruid.
Bev.Reg. Breda 1848-1860. Hij woonde in Breda Wijk A Akkerstraat in de Hooge Barakken, tegenwoordig Lange Stallen. Vermeld als oppasser bij de KMA.
Vermeld bij zijn overlijden: des avonds ten half tien ure in Wijk Q Nr. in de kazerne de Hooge Barakken.

Hij is getrouwd te Heusden (NB) op 21 juni 1838, op 31-jarige leeftijd met Maria van de Pol (27 jaar oud), geboren te Heusden (NB) op 14 april 1811, overleden te Breda op 13 juli 1866, 55 jaar oud, dochter van Simon Petrus van de Pol (mandenmaker) en Hendrika Glorius.

Vermeld bij haar overlijden: om 15 uur in de Akkerstraat nummer 160 (slepende luchtpijpzakontsteking). Getuigen bij haar tweede huwelijk (o.m.): Govert van de Pol mandemaker, 47 jaar, wonende te Heusden, broeder en Maximilianus Petrus Hendricus Gillemans apotheker, 39 jaar, zwager van de bruid wonende te Breda.
(Zij is later getrouwd te Breda op 28 april 1856, op 45-jarige leeftijd met Gradus Anthonius Wentink, oppasser 2e klasse bij de KMA, geboren te Brummen.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Hendrika Pover, geboren te Breda op 24 september 1839, volgt onder XIV-bw.
 2. Gerardina Johanna Pover, geboren te Breda rond 1839, overleden aldaar op 4 september 1859, ongeveer 20 jaar oud.
 3. Adrianus Pover, geboren te Breda in april 1844, overleden aldaar op 7 februari 1847, 2 jaar oud.
 4. Thomas Karel Pover, geboren te Breda in het jaar 1846, overleden aldaar op 5 maart 1854, 8 jaar oud.
 5. Hendrika Petronella Pover, geboren te Breda op 13 september 1850, volgt onder XIV-bx.

XIII-ah Joanna Catharina Pover, geboren te Breda in het jaar 1816, overleden aldaar op 1 maart 1889, 73 jaar oud, dochter van XII-l. Zij is getrouwd te Breda op 15 november 1843, op 27-jarige leeftijd met Maximilianus Petrus Hendrikus Gillemans (27 jaar oud), apotheker, correspondent, commissionair, agent van een brandverzekeringsmaatschappij en artsenijmenger, geboren te Namen (BelgiŽ) in het jaar 1816, overleden te Breda op 9 oktober 1877, 61 jaar oud, zoon van Hendricus Jacobus Gillemans en Josepha Adriana Francisca Weterings. Uit dit huwelijk:

 1. Allegonda Maria Johanna Gillemans, geboren te Breda. Zij is getrouwd te Breda op 10 november 1873 met Cornelis Coomans, geboren te Laken (BelgiŽ), zoon van Gerardus Coomans en Anna Maria Mertens.

XIII-ai Jacomina Pover, wagenmaakster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 10 juni 1882, 81 jaar oud, dochter van XII-m. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1829, op 28-jarige leeftijd (1) met Jan Oostdijk (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Oudelande in het jaar 1804, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1837, 33 jaar oud, zoon van Jan Oostdijk en Marina Verschrage. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1830. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1855, op 24-jarige leeftijd met Johannes Philippus Wirtz (26 jaar oud), schoenmaker, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1829, zoon van Susanna Wirtz.
 2. Janus Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1831, overleden aldaar op 4 november 1831, 1 dag oud.
 3. Johannis Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1833, overleden aldaar op 23 januari 1833, 20 dagen oud.
 4. Cornelis Oostdijk, wagenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1833.
  Emigrant in 1871 Heinkenszand
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1865, op 32-jarige leeftijd met Cornelia Pieters (28 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1837, dochter van Jan Francies Pieters (koopman) en Johanna Cornelisse Knuit.
 5. Johannis Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1834, overleden aldaar op 28 maart 1837, 2 jaar oud.
 6. Lena Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1836, volgt onder XIV-by.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1841, op 40-jarige leeftijd (2) met Johannes van de Swaluw (32 jaar oud), wagenmaker, geboren te Stad aan het Haringvliet in het jaar 1809, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 december 1869, 60 jaar oud, zoon van Martinus van de Swaluw en Maria Legierse. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Martinus van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1842, volgt onder XIV-bz.
 2. Maria van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1846, overleden aldaar op 1 april 1923, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1882, op 36-jarige leeftijd met Petrus Marinus Polderdijk (30 jaar oud), arbeider, geboren te Goes in het jaar 1852, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1930, 78 jaar oud, zoon van Pieternella Polderdijk.

XIII-aj Jacomina Pover, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1812, overleden te Oudelande op 25 augustus 1853, 40 jaar oud, dochter van XII-m. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1834, op 21-jarige leeftijd met Johannes van der Pas (30 jaar oud), landbouwer en boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1880, 76 jaar oud, zoon van Norbertus Johannes Janse van der Pas (landbouwer) en Josina Joose de Vroe (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Josina van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1834, volgt onder XIV-ca.
 2. Joannes van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1836, volgt onder XIV-cb.
 3. Norbertus van der Pas, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juni 1837, overleden te Kruiningen op 23 juni 1915, 77 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 17 januari 1884, op 46-jarige leeftijd met Jacomina Huige (29 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1855, dochter van Pieter Huige (landbouwer) en Catharina de Vos.
 4. Johanna van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1838, ongehuwd overleden te Heinekenszand op 12 juni 1922, 83 jaar oud.
 5. Cornelia van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1840, volgt onder XIV-cc.
 6. Clazina van der Pas, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1841, volgt onder XIV-cd.
 7. Margrietha van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1843, volgt onder XIV-ce.
 8. Marinus van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 april 1844, overleden aldaar op 23 september 1845, 1 jaar oud.
 9. Adriana van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1846, overleden aldaar op 4 november 1846, 173 dagen oud.
 10. Marinus van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1848, volgt onder XIV-cf.
 11. Bernardus Janse van der Pas, geboren te Oudelande op 3 mei 1849, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1925, 75 jaar oud.
 12. Catharina van der Pas, geboren te Oudelande op 8 juni 1851.

XIII-ak Cornelis Pover, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, overleden te Borssele op 10 augustus 1882, 67 jaar oud, zoon van XII-m. Hij is getrouwd te Borssele op 18 september 1851, op 36-jarige leeftijd met Klazina Hoondert (34 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 3 april 1817, overleden op 27 januari 1882, 64 jaar oud, dochter van Jan Nicolaasse Hoondert (cultivateur en landman) en Pieternella Pieterse Priem (landbouwster).
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1839, op 21-jarige leeftijd met Marinus Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, zie XIII-bc.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Pover, geboren te Borssele op 24 september 1852, volgt onder XIV-cg.
 2. Nicolaas Pover, geboren te Borssele op 20 februari 1854, overleden aldaar op 26 maart 1857, 3 jaar oud.
 3. Jacomina Pover, geboren te Borssele op 21 april 1855, volgt onder XIV-ch.

XIII-al Pieter Drijdijk, landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1806, overleden te Appletown (Michigan USA) op 9 juli 1883, 77 jaar oud, zoon van XII-n.

Voornaam: Pieter
Achternaam: Drijdijk
Woonplaats: Ovezande
Rol: Emigrant
Plaats: Ovezande
Leeftijd: 67
Beroep: Boereknecht
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Reden: Verbetering van bestaan
Datum vertrek: 1873
Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Hij was gehuwd (1) met Katharina Janse de Jonge, landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1807, overleden te Hoedekenskerke op 18 september 1841, 34 jaar oud, dochter van Jan Barendse de Jonge en Maria Cornelisse Vermue. Uit dit huwelijk:
 1. Hubregt Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke op 9 juni 1834.
 2. Cornelis Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke op 6 september 1839, overleden te Goes op 23 april 1881, 41 jaar oud.

Hij is getrouwd te Nisse op 3 juni 1852, op 46-jarige leeftijd (2) met Catharina de Winter (32 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse in het jaar 1820, overleden te Kloetinge op 15 november 1863, 43 jaar oud, dochter van Adriaan Janse de Winter (landman) en Magdalena Pieterse Timmerman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Driedijk, koffiehuishoudster en stalhoudster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1853, overleden te Goes op 1 februari 1926, 72 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 17 april 1873, op 20-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Goes op 9 maart 1852, volgt onder XIV-as.
 2. Jacomina Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, volgt onder XIV-ci.

XIII-am Martina Driedijk, landbouwster, geboren te Oudelande in het jaar 1815, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1908, 93 jaar oud, dochter van XII-n. Zij is getrouwd te Nisse op 10 mei 1838, op 23-jarige leeftijd met Marinus Vermue (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, overleden aldaar op 13 november 1871, 58 jaar oud, zoon van Adriaan Vermue (landbouwer) en Johanna Marinusse Boonman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Vermue, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1839, overleden aldaar op 6 maart 1929, 89 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1865, op 26-jarige leeftijd met Pieter Rijk (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1834, zoon van XIII-k.
 2. Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 augustus 1841.
 3. Jozina Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1843, overleden aldaar op 17 juni 1916, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1871, op 28-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1833, volgt onder XIV-k.
 4. Adriaan Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 maart 1846, ongehuwd overleden aldaar op 6 maart 1924, 78 jaar oud.
 5. Jacomina Vermue, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1849, overleden te 's-Heerenhoek op 9 mei 1925, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1875, op 26-jarige leeftijd met Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1851, volgt onder XIV-q.
 6. Maria Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1851, volgt onder XIV-cj.
 7. Pieternella Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1855, volgt onder XIV-ck.
 8. Jobina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 november 1859, overleden aldaar op 8 juli 1934, 74 jaar oud.

XIII-an Pieter de Jonge, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1812, overleden aldaar op 15 februari 1888, 75 jaar oud, zoon van XII-o. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1846, op 33-jarige leeftijd met Jacoba Vermue (31 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1814, overleden te Nisse op 4 september 1873, 59 jaar oud, dochter van Adriaan Vermue (landbouwer) en Johanna Marinusse Boonman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Martina de Jonge, geboren te Nisse op 5 oktober 1847, overleden op 19 augustus 1932, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse op 5 mei 1871, op 23-jarige leeftijd met Willem Boonman (27 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1844, zoon van XIV-aa.
 2. Adriaan Pieterse de Jonge, geboren te Nisse op 13 januari 1849, volgt onder XIV-cl.
 3. Albregt de Jonge, geboren te Nisse op 2 april 1850, overleden aldaar op 2 september 1851, 1 jaar oud.

XIII-ao Jobina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1824, overleden te Goes op 29 november 1893, 69 jaar oud, dochter van XII-o. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 37-jarige leeftijd met Adrianus Bernardus Kien (36 jaar oud), kleermaker, geboren te Gouda in het jaar 1826, wonende te Zundert, zoon van Kaspar Kien en Johanna van den Berg.
(Hij is eerder getrouwd te Goes op 15 augustus 1851, op 25-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Koopman (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1830, overleden aldaar op 7 januari 1858, 28 jaar oud, dochter van Anthonie Cornelis Koopman (horlogemaker) en Geertruid Kuiten.) Uit dit huwelijk:

 1. Martina Johanna Kien, geboren te Goes op 7 februari 1864, overleden aldaar op 26 september 1880, 16 jaar oud.
 2. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 27 december 1864, overleden aldaar op 1 april 1865, 95 dagen oud.
 3. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 1 augustus 1866, overleden aldaar op 1 oktober 1866, 61 dagen oud.
 4. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 19 februari 1868, overleden te Zundert op 6 juni 1923, 55 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 23 augustus 1894, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Ferdinandus de Poorter (32 jaar oud), horlogemaker, geboren te Goes in het jaar 1862, zoon van Jacobus de Poorter (kapper) en Clemence Appolonia Heirman.
 5. Albertus Kien, geboren te Goes op 29 september 1870, overleden aldaar op 27 oktober 1870, 28 dagen oud.
 6. Johanna Geertruida Kien, geboren te Goes op 19 september 1871, overleden aldaar op 7 november 1916, 45 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 25 april 1895, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Josephus Maria Bitter (23 jaar oud), manufacturier, geboren te Amersfoort in het jaar 1872, zoon van Johannes Cornelis Bitter en Maria Aldegonda van den Dungen.

XIII-ap Pieter Janse Priem, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Hoedekenskerke op 29 januari 1840, 46 jaar oud, zoon van XII-p. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 5 september 1823, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Forster (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Kloetinge in het jaar 1796, dochter van Louis Forster en Theresia van de Rumpa.
(Zij was weduwe van Jan Adriaanse Raas.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Priem, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1837, volgt onder XIV-cm.

XIII-aq Josina Janse Priem, boerenmeid en landbouwster, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1796, overleden te Hoedekenskerke op 7 april 1826, 29 jaar oud, dochter van XII-p. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1821, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Adriaanse Pover (24 jaar oud), boerenknecht en landman, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1797, overleden te Goes op 24 juni 1834, 37 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelisse Pover en Jacoba Cornelisse Knuit (landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 16 november 1826, op 29-jarige leeftijd met Helena Vette (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Hoedekenskerke op 18 juni 1828, 24 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelisse Vette en Martina Jeroense de Winter.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelisse Pover, geboren te Hoedekenskerke op 21 mei 1822, overleden aldaar op 15 juli 1822, 55 dagen oud.
 2. Jacoba Pover, geboren te Hoedekenskerke op 30 juli 1823, overleden aldaar op 12 oktober 1823, 74 dagen oud.
 3. Jacoba Pover, geboren te Hoedekenskerke op 9 juli 1824, overleden aldaar op 17 september 1824, 70 dagen oud.
 4. Adriaan Pover, geboren te Hoedekenskerke op 12 januari 1826, overleden aldaar op 1 juni 1835, 9 jaar oud.

XIII-ar Marinus Priem, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, overleden aldaar op 13 december 1863, 64 jaar oud, zoon van XII-p. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1822, op 23-jarige leeftijd (1) met Apollonia Boonman (37 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1785, dochter van Cornelis Boonman en Johanna Knuijt. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 29 mei 1834, op 35-jarige leeftijd (2) met Cornelia Wagenaar (28 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, dochter van Pieter Wagenaar en Lijdia de Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 8 december 1839, volgt onder XIV-cn.

XIII-as Willem Langemaire, landbouwer en koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 september 1866, 53 jaar oud, zoon van XII-q.

Willem Langemaare
Dienstplichtige ZMS in 1838 's-Heer Arendskerke
Functie : schutter
Geboortedatum : 14-09-1813
Geboorteplaats : 's-Heer Arendskerke
In dienst vanaf : 1838.

Hij is getrouwd te Nisse op 11 juli 1845, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Uiterhoeve (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1825, overleden te Nisse op 13 oktober 1858, 33 jaar oud, dochter van Johannes Uiterhoeve en Cornelia Huige (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Langemaire, geboren te Nisse op 20 juni 1846, overleden aldaar op 25 augustus 1846, 66 dagen oud.
 2. Cornelis Langemaire, geboren te Nisse op 13 januari 1848, volgt onder XIV-co.
 3. Cornelia Langemaire, geboren te Nisse op 15 juli 1849, overleden aldaar op 16 oktober 1849, 93 dagen oud.
 4. Johannes Langemaire, geboren te Nisse op 26 augustus 1850.
 5. Jan Langemaire, geboren te Nisse op 12 februari 1852, overleden aldaar op 1 september 1852, 202 dagen oud.
 6. Cornelia Langemaire, geboren te Nisse op 14 mei 1853, volgt onder XIV-cp.
 7. Anthonetta Langemaire, geboren te Nisse op 12 augustus 1854, volgt onder XIV-cq.
 8. Catharina Maria Langemaire, geboren te Nisse op 2 februari 1856, overleden aldaar op 3 februari 1856, 1 dag oud.
 9. Daniel Langemaire, arbeider, geboren te Nisse op 13 oktober 1858. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 22 mei 1885, op 26-jarige leeftijd met Magdalena Franse (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1862, dochter van Frans Franse (wagenmaker) en Helena Remijn.

Hij is getrouwd te Nisse op 18 juli 1860, op 46-jarige leeftijd (2) met Johanna Paulusse (29 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1831, overleden op 13 juni 1906, 75 jaar oud, dochter van Johannes Paulusse en Maria Timmerman. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Langemaire, geboren te Nisse op 26 februari 1861, volgt onder XIV-cr.
 2. Jacoba Langemaire, geboren te Nisse op 26 februari 1862, overleden aldaar op 19 december 1862, 296 dagen oud.
 3. Marinus Langemaire, geboren te Nisse op 28 januari 1863, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1900, 37 jaar oud.
 4. Jan Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 11 april 1864, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1865, 1 jaar oud.
 5. Petronella Paulina Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juni 1865, overleden aldaar op 5 augustus 1865, 40 dagen oud.
 6. Catharina Maria Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1866, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1897, 30 jaar oud.

XIII-at Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, wonende te Baarland, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1883, 67 jaar oud, dochter van XII-q. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1837, op 21-jarige leeftijd met Danker Remijn (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 30 oktober 1880, 69 jaar oud, zoon van XII-y. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 26 juli 1838, overleden aldaar op 24 februari 1843, 4 jaar oud.
 2. Tannetje Remijn, geboren te Baarland op 5 juli 1840, volgt onder XIV-cs.
 3. Magdalena Remijn, geboren te Baarland op 10 december 1841, volgt onder XIV-ct.
 4. Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 24 juli 1843, volgt onder XIV-cu.
 5. Johanna Remijn, geboren te Baarland op 17 november 1845, overleden aldaar op 27 augustus 1853, 7 jaar oud.
 6. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 18 juni 1847, overleden aldaar op 21 juni 1847, 3 dagen oud.
 7. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 23 juli 1848, overleden aldaar op 24 augustus 1848, 32 dagen oud.
 8. Adriana Remijn, geboren te Baarland op 27 februari 1853, overleden aldaar op 26 maart 1870, 17 jaar oud.
 9. Janna Remijn, geboren te Baarland op 20 juli 1854, overleden aldaar op 1 september 1856, 2 jaar oud.
 10. Pieter Remijn, landmansknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 14 februari 1856, overleden te Hoedekenskerke op 8 maart 1941, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 28 mei 1880, op 24-jarige leeftijd (1) met Jacomina Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, volgt onder XIV-ci. Hij is getrouwd op 29 april 1903, op 47-jarige leeftijd (2) met Pieternella Walraven (46 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1857, dochter van Jan Walraven en Jopbienna van 't Westeinde.
 11. Cornelis Remijn, geboren te Baarland op 9 juni 1858, overleden aldaar op 9 juni 1858.

XIII-au Jan Langemaare, kleermakersknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 21 april 1878, 57 jaar oud, zoon van XII-q. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1851, op 30-jarige leeftijd met Tannetje Acda (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 5 januari 1823, overleden aldaar op 8 januari 1900, 77 jaar oud, dochter van XII-ac. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Langemaare, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1856, overleden aldaar op 9 mei 1856, 21 dagen oud.
 2. Dignus Langemaare, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1861, overleden aldaar op 26 februari 1866, 5 jaar oud.

XIII-av Marinus Priem, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, wonende te Baarsdorp, overleden te Woerden op 26 februari 1851, 46 jaar oud, zoon van XII-r. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 14 april 1830, op 25-jarige leeftijd met Eva IJkemeet (29 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1801, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Abtskerke op 16 juli 1875, 74 jaar oud, dochter van Johannes IJkemeet (arbeider) en Maria Janse Franse (arbeidster).
(Zij was weduwe van Machiel Machielse.) Uit dit huwelijk:

 1. Elena Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 december 1830, volgt onder XIV-cv.
 2. Neeltje Priem, geboren te Baarsdorp op 7 februari 1832, overleden aldaar op 7 februari 1832.
 3. Cornelia Priem, geboren te Baarsdorp op 11 december 1834, overleden te 's-Heer Abtskerke op 23 oktober 1843, 8 jaar oud.
 4. Johannes Priem, geboren te Baarsdorp op 9 maart 1837, overleden aldaar op 9 maart 1837.
 5. Katharina Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 september 1838, volgt onder XIV-cw.

XIII-aw Maria Priem, boerenmeid, gedoopt te 's-Heerenhoek op 26 september 1810, dochter van XII-r. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 februari 1836, op 25-jarige leeftijd met Joannis Grimminck (38 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1798, overleden te 's-Gravenpolder, zoon van Joannis Grimminck (arbeider) en Catharina van de Wijnhaard.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 september 1820, op 22-jarige leeftijd met Leuntje Boonman (22 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1833, 35 jaar oud, dochter van Jacob Cornelisse Boonman en Pieternella Janse van der Dries.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Grimmick. Hij was gehuwd met Cornelia Vermeule.

XIII-ax Jannetje Priem, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 13 juni 1859, 46 jaar oud, dochter van XII-r. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 januari 1839, op 26-jarige leeftijd (1) met Pieter Pover (36 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1803, overleden te 's-Gravenpolder op 4 maart 1853, 50 jaar oud, zoon van Jan Pover en Elisabeth Raven. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 juni 1854, op 41-jarige leeftijd (2) met Andries de Koning (42 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 26 februari 1879, 67 jaar oud, zoon van Elena de Koning.
(Hij was later gehuwd met Paulina Knuijt.) Uit dit huwelijk:

 1. Andries de Koning, geboren te 's-Gravenpolder op 6 juni 1855, overleden aldaar op 30 september 1855, 116 dagen oud.

XIII-ay Elena Rijk, dienstmeid, koemelkster en landbouwster, geboren te Heinkenszand op 18 oktober 1812, overleden aldaar op 1 augustus 1885, 72 jaar oud, dochter van XII-s. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, op 22-jarige leeftijd (1) met Anthonij de Bie (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren in het jaar 1812, overleden te Heinkenszand op 16 februari 1838, 26 jaar oud, zoon van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia Ossenblock (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bie, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 augustus 1836, overleden aldaar op 6 oktober 1884, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1871, op 34-jarige leeftijd met Albregt Pieterse Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, volgt onder XIV-v.

Zij is getrouwd te Heinkenszand op 17 januari 1839, op 26-jarige leeftijd (2) met Lauris Vermue (26 jaar oud), koemelker, geboren te Hoekenskerke in het jaar 1813, zoon van Huibregt Cornelisse Vermue en Maria Hoonderd. Uit dit huwelijk:

 1. Huibregt Vermue, geboren te Heinkenszand op 10 juli 1839, overleden aldaar op 5 april 1843, 3 jaar oud.
 2. Catharina Vermue, dienstmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand op 11 januari 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1915, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 24 mei 1866, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1840, zoon van Jacobus de Jonge en Klazina Rijk.
 3. Marinus Vermue, geboren te Heinkenszand op 4 maart 1842, overleden aldaar op 3 september 1842, 183 dagen oud.
 4. Maria Vermue, geboren te Heinkenszand op 12 september 1843, overleden aldaar op 28 november 1843, 77 dagen oud.
 5. Huibregt Vermue, boerenknecht, geboren te Heinkenszand op 3 november 1844, ongehuwd overleden aldaar op 20 augustus 1868, 23 jaar oud.
 6. Aalbregt Vermue, geboren te Heinkenszand op 11 december 1847, overleden aldaar op 16 oktober 1936, 88 jaar oud.
 7. Maria Vermue, geboren te Heinkenszand op 26 februari 1849.
 8. Pieternella Vermue, geboren te Heinkenszand op 3 maart 1852, overleden aldaar op 27 september 1852, 208 dagen oud.
 9. Johanna Vermue, boerenmeid, geboren te Heinkenszand op 7 april 1853, overleden te Goes op 9 november 1927, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 7 juli 1875, op 22-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1853, zoon van Hubregt de Jonge en Anthonetha Knuit.
 10. Johannis Vermue, geboren te Heinkenszand op 21 februari 1857, overleden aldaar op 30 april 1857, 68 dagen oud.
 11. Jan Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1859, volgt onder XIV-cx.

XIII-az Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand op 23 juni 1817, overleden aldaar op 7 juni 1878, 60 jaar oud, dochter van XII-s. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 5 april 1837 Erk.kind: Huibregt Rijk, ingeschr. BS Heinkenszand 27-02-1837. , op 19-jarige leeftijd met Adriaan Vermue (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand in het jaar 1814, zoon van Huibregt Cornelisse Vermue en Maria Hoonderd. Uit dit huwelijk:

 1. Huibregt Vermue, geboren te Heinkenszand op 27 februari 1837.
 2. Catharina Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1844, volgt onder XIV-cy.

XIII-ba Catharina Langemaire, landbouwster, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, overleden te Hoedekenskerke op 30 oktober 1900, 84 jaar oud, dochter van XII-t. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 15 augustus 1835, op 18-jarige leeftijd (1) met Pieter Hoonderd (21 jaar oud), boerenzoon en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 11 juli 1814, overleden aldaar op 6 juli 1842, 27 jaar oud, zoon van Adriaan Jobse Hoondert (landbouwer en landman) en Helena Dankerse van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Helena Hoonderd, geboren te Hoedekenskerke op 1 juni 1836, overleden aldaar op 15 oktober 1899, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 6 mei 1857, op 20-jarige leeftijd (1) met Dignenis de Winter (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1833, overleden te Hoedekenskerke op 11 april 1890, 57 jaar oud, zoon van Adriaan Janse de Winter (landman) en Magdalena Pieterse Timmerman (landbouwster). Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 21 april 1892, op 55-jarige leeftijd (2) met Cornelis Boonman (58 jaar oud), gezworene van het waterschap van Hoedekenskerke en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, wonende te Halsteren (NB), zoon van Daniel Boonman (landbouwer) en Jozina Compiet (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 september 1839, volgt onder XIV-ds.)
 2. Jan Hoonderd, geboren te Hoedekenskerke op 1 april 1839, overleden aldaar op 8 april 1839, 7 dagen oud.

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 27 mei 1843, op 26-jarige leeftijd (2) met Jacob Walraven (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden te Hoedekenskerke op 8 januari 1860, 46 jaar oud, zoon van Joos Walraven en Pieternella Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Walraven, boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 4 maart 1844, overleden aldaar op 13 juli 1902, 58 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 24 mei 1867, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 24 juli 1843, volgt onder XIV-cu.
 2. Jan Jacobse Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 8 maart 1846, volgt onder XIV-cz.
 3. Pieter Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 29 juni 1848, overleden aldaar op 15 december 1848, 169 dagen oud.
 4. Pieternella Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 17 oktober 1849.
 5. Cornelia Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 13 december 1851, overleden aldaar op 30 september 1930, 78 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 14 oktober 1874, op 22-jarige leeftijd met Jacob Keijzer (26 jaar oud), hoofdonderwijzer, geboren te Graft in het jaar 1848, zoon van Cornelis Keijzer (schoenmaker) en Lucia Pruim.
 6. Adriaan Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 9 januari 1855, volgt onder XIV-da.

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 december 1860, op 44-jarige leeftijd (3) met Jan Raven (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1832, overleden te Hoedekenskerke op 6 september 1914, 82 jaar oud, zoon van N.N. en Cornelia Raven (arbeidster).
XIII-bb Jannetje Allemekinders, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1809, overleden aldaar op 12 juni 1891, 82 jaar oud, dochter van XII-u. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1830, op 21-jarige leeftijd met Marinus van Stee (22 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1808, zoon van Pieter van Stee (landbouwer) en Josina Dekker. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1835, overleden aldaar op 27 maart 1835, 25 dagen oud.
 2. Jacobus van Stee, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 mei 1836. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1862, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Boonman (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1832, overleden aldaar op 6 maart 1916, 83 jaar oud, dochter van Marinus Boonman en Tannetje Almekinders (landbouwster).
 3. Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 mei 1838, overleden aldaar op 19 september 1838, 113 dagen oud.
 4. Josina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1840, volgt onder XIV-db.
 5. Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1842, volgt onder XIV-dc.
 6. Willem van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1846.
 7. Cornelia van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1850, volgt onder XIV-dd.
 8. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1854, overleden aldaar op 6 juli 1854.

XIII-bc Marinus Allemekinders, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, overleden te Borssele op 3 juni 1850, 39 jaar oud, zoon van XII-u. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1839, op 27-jarige leeftijd met Klazina Hoondert (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 3 april 1817, overleden op 27 januari 1882, 64 jaar oud, dochter van Jan Nicolaasse Hoondert (cultivateur en landman) en Pieternella Pieterse Priem (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Borssele op 18 september 1851, op 34-jarige leeftijd met Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, zie XIII-ak.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Allemekinders, geboren te Borssele op 26 november 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1918, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van Stee (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 oktober 1913, 74 jaar oud, dochter van Petrus van Stee (slachter) en Jobina van 't Westeinde (landbouwster en arbeidster).
 2. Pieternella Allemekinders, geboren te Borssele op 21 maart 1841, overleden aldaar op 21 maart 1851, 10 jaar oud.
 3. Cornelia Marinusse Allemekinders, geboren te Borssele op 9 december 1842, volgt onder XIV-de.
 4. Jan Allemekinders, boerenknecht en klein landbouwer, geboren te Borssele op 17 april 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juni 1929, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 november 1877, op 33-jarige leeftijd met Klazina de Baar (32 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 25 juli 1912, 67 jaar oud, dochter van Cornelis Janse de Baar (boerenknecht en landbouwer) en Leuntje Menheere (landbouwster).
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 20-jarige leeftijd met Marinus van Stee (23 jaar oud), vleeshouwersknecht en slager, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1876, 34 jaar oud, zoon van Petrus van Stee (slachter) en Jobina van 't Westeinde (landbouwster en arbeidster).)
 5. Johanna Allemekinders, geboren te Borssele op 8 december 1845, volgt onder XIV-df.
 6. Catharina Allemekinders, geboren te Borssele op 7 maart 1847, overleden aldaar op 19 september 1847, 196 dagen oud.
 7. Cornelis Allemekinders, geboren te Borssele op 22 oktober 1848, volgt onder XIV-dg.
 8. Levenloos Allemekinders, geboren te Borssele op 5 juni 1850, overleden aldaar op 5 juni 1850.

XIII-bd Jan Allemekinders, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1812, overleden te Driewegen op 12 oktober 1855, 43 jaar oud, zoon van XII-u. Hij is getrouwd te Borssele op 10 juli 1851, op 38-jarige leeftijd met Maatje Huige (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Kloetinge op 26 januari 1823, overleden te Driewegen op 13 oktober 1890, 67 jaar oud, dochter van Pieter Huige en Adriana van 't Westeinde. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Allemekinders, landbouwster, geboren te Driewegen op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Driewegen op 7 juni 1872, op 20-jarige leeftijd (1) met Cornelis Boonman (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud, zoon van XIV-aa. Zij is getrouwd te Driewegen op 21 mei 1896, op 43-jarige leeftijd (2) met Marinus Rentmeester (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud, zoon van Marinus Rentmeester (arbeider) en Adriana de Baar (landbouwster).
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 51-jarige leeftijd met Catharina Rijk (58 jaar oud), huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud, dochter van XIV-i.)
 2. Adriana Allemekinders, geboren te Driewegen op 23 december 1854, overleden aldaar op 2 september 1856, 1 jaar oud.

XIII-be Catharina Almekinders, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 9 juli 1899, 83 jaar oud, dochter van XII-u. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1839, op 22-jarige leeftijd met Jan Vermue (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 23 november 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 31 mei 1893, 76 jaar oud, zoon van Huibregt Cornelisse Vermue en Maria Hoonderd. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 november 1840. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1877, op 36-jarige leeftijd met Cornelis Rijk (35 jaar oud), geboren te Oudelande op 25 november 1841, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 17 augustus 1907, 65 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelisse Rijk (boerenknecht en landbouwer) en Margrieta van der Pas (boerenmeid en landbouwster).
 2. Cornelia Vermue, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1841, overleden te Goes op 1 februari 1922, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 22 februari 1908, 66 jaar oud, zoon van XIII-d.
 3. Hubregt Vermue, geboren op 21 mei 1843, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 maart 1845, 1 jaar oud.
 4. Jacobus Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1916, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1879, op 33-jarige leeftijd met Pieternella Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1855, volgt onder XIV-ck.
 5. Hubregt Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1847, volgt onder XIV-dh.
 6. Johanna Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1848, volgt onder XIV-di.
 7. Maatje Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1849, volgt onder XIV-dj.
 8. Marinus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1852, volgt onder XIV-dk.
 9. Cornelis Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1853, volgt onder XIV-dl.
 10. Jan Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1854, volgt onder XIV-dm.
 11. Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1856, volgt onder XIV-dn.
 12. Pieter Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1857, volgt onder XIV-do.
 13. Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1859, volgt onder XIV-dp.
 14. Jobina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1861, volgt onder XIV-dq.

XIII-bf Jobje Allemekinders, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, overleden aldaar op 14 mei 1850, 32 jaar oud, dochter van XII-u. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1837, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelis Remijn (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1813, overleden aldaar op 20 april 1846, 33 jaar oud, zoon van XII-y. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 september 1838, volgt onder XIV-dr.
 2. Neeltje Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 september 1839, volgt onder XIV-ds.
 3. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1841, overleden te Rosmalen op 18 februari 1902, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1861, op 20-jarige leeftijd met Joannes van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1836, volgt onder XIV-cb.
 4. Clasina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1842, volgt onder XIV-dt.
 5. Catharina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1845, overleden aldaar op 6 april 1845, 56 dagen oud.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1849, op 31-jarige leeftijd (2) met Jan Janse van Eijkeren, geboren in het jaar 1823, zie XIV-e. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 mei 1850, overleden aldaar op 6 mei 1850.

XIII-bg Lena Knuijt, geboren te Baarland in het jaar 1785, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1854, 69 jaar oud, dochter van XII-v. Zij was gehuwd met Reinier van Gessel, geboren te Kozen (Luik BelgiŽ) op 4 juli 1764, overleden op 9 november 1827, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert van Gessel, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1808, volgt onder XIV-du.
 2. Maria van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) in april 1812, overleden aldaar op 20 mei 1813, 1 jaar oud.
 3. Hendrik van Gessel, geboren te Ovezande in het jaar 1815, volgt onder XIV-dv.
 4. Johannes van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1820, volgt onder XIV-dw.
 5. Maria Elisabeth van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1822, volgt onder XIV-dx.

XIII-bh Adriana Leendertse Knuit, gedoopt te 's-Heerenhoek op 22 maart 1790 (RK), overleden te Goes in februari 1810, 19 jaar oud, dochter van XII-v. Zij was gehuwd (1) met Pieter Timmerman, overleden voor 1808. Zij is getrouwd op 1 februari 1808, op 17-jarige leeftijd (2) met Gerardus Melse Acda (23 jaar oud), boerenknecht en vrachtrijder, gedoopt te Nisse op 10 februari 1784 (doopgetuigen waren Hubregt Bek en Joanna Janze de Jong), overleden te Nisse op 3 oktober 1850, 66 jaar oud, zoon van Mels Gerardse Acda en Jobje Franze Bek.
(Hij is eerder getrouwd voor 1808, op hoogstens 24-jarige leeftijd met Margaretha Oostdijk (hoogstens 56 jaar oud), gedoopt te Ellewoutsdijk op 30 januari 1752 (doopgetuige was Wim Schriek), overleden voor 1808, hoogstens 56 jaar oud. Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, op 29-jarige leeftijd met Barbara van de Pas (26 jaar oud), arbeidster en cultivatrice, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1787 (doopgetuigen waren Jan Frans Pierens en Barbara de Wagter), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1871, 83 jaar oud, dochter van Jan van de Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margarieta Pieterse Oostdijk. (Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 4 februari 1807, op 19-jarige leeftijd met Pieter Adriaanse Timmerman (51 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke op 17 oktober 1755, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1812, 56 jaar oud, zoon van Adriaan Jobse Timmerman en Joanna Pieterse. (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 mei 1780, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Dignusse Dooman (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1756, gedoopt op 18 januari 1756, overleden te Hoedekenskerke op 3 mei 1804, 48 jaar oud, dochter van Cornelis Dingenisse Dooman en Apolonia Joanisse uit de Calagne.))) Uit dit huwelijk:

 1. Melchior Acda, geboren te 's-Gravenpolder op 19 januari 1809, volgt onder XIV-dy.

XIII-bi Cornelis Knuijt, geboren te Baarland op 29 november 1791, overleden te Delft op 31 oktober 1876, 84 jaar oud, zoon van XII-v. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 juli 1821, op 29-jarige leeftijd (1) met Magdalena Boonman (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1839, 42 jaar oud, dochter van Cornelis Boonman en Jannetje Dirkse van Heel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Knuijt, geboren te Borssele in het jaar 1822, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1895, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 26 april 1849, op 27-jarige leeftijd met Pieter Plevier (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1822, zoon van Pieter Plevier en Anna Catriena Vorsters.
 2. Adriaan Knuijt, boerenknecht, geboren te Borssele in het jaar 1824, ongehuwd overleden te Wolphaartsdijk op 1 september 1849, 25 jaar oud.
 3. Jan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1834, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1898, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 april 1870, op 36-jarige leeftijd met Geertruit Vroonland (45 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1825, dochter van Matthijs Marinusse Vroonland (arbeider) en Clasina Cornelisse Huige (boerenmeid en arbeidster).

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1843, op 51-jarige leeftijd (2) met Paulina Looman (ongeveer 41 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke rond 1802, dochter van Jacobs Looman en Maria Moes.
XIII-bj Cornelia Knuit, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1791, dochter van XII-v. Zij is getrouwd te Driewegen op 19 november 1826, op 35-jarige leeftijd met Dominicus Roberecht (34 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1792, zoon van Jan Frans Roberecht en Jacoba van Doeselaar. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Roberecht, geboren te Nisse op 12 mei 1828, overleden aldaar op 14 mei 1828, 2 dagen oud.
 2. Jacoba Roberecht, geboren te Nisse in het jaar 1828, volgt onder XIV-dz.
 3. Magdalena Roberecht, dienstmeid, geboren te Nisse in het jaar 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1867 ongehuwd., 37 jaar oud.
 4. Johannis Roberecht, geboren te Nisse in het jaar 1832, volgt onder XIV-ea.

XIII-bk Christiaan Knuijt, landbouwer en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden aldaar op 24 december 1858, 44 jaar oud, zoon van XII-w. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1838, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Priem (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, overleden aldaar op 15 april 1895, 79 jaar oud, dochter van Jan Janse Priem (landbouwer) en Jacomina Janusse de Winter (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1860, op 44-jarige leeftijd met Leendert van Gessel, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1808, zie XIV-du.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Knuijt, arbeider, geboren te Goes op 21 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 maart 1897, 56 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1880, op 39-jarige leeftijd met Anna Goense (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1840, overleden aldaar op 2 augustus 1919, 78 jaar oud, dochter van Marinus Goense (arbeider) en Johanna de Leeuw (arbeidster).
  (Zij was weduwe van Pieter Simonse.)
 2. Johanna Knuijt, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 30 november 1841, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1861, 19 jaar oud.
 3. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 januari 1843, overleden aldaar op 6 augustus 1843, 198 dagen oud.
 4. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1846, overleden aldaar op 12 januari 1848, 1 jaar oud.
 5. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1849, overleden aldaar op 2 september 1852, 3 jaar oud.
 6. Marinus Knuijt, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1852.
  Emigrant in 1881.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1873, op 21-jarige leeftijd met Johanna de Jonge (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 maart 1853, dochter van Jan de Jonge (vrachtrijder) en Jacomina Vermue (arbeidster).
 7. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 juli 1853, overleden aldaar op 12 september 1853, 73 dagen oud.
 8. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1855, overleden aldaar op 12 november 1855, 280 dagen oud.
 9. Tannetje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1855, overleden aldaar op 4 maart 1855, 27 dagen oud.
 10. Leuntje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1857, volgt onder XIV-eb.

XIII-bl Tannetje Knuijt, arbeidster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1821, overleden te Hoedekenskerke op 31 mei 1875, 54 jaar oud, dochter van XII-w. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 augustus 1845, op 24-jarige leeftijd met Hubrecht de Jonge (30 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1815, overleden te Hoedekenskerke op 23 oktober 1870, 55 jaar oud, zoon van XII-aa. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Jonge, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1855, overleden aldaar op 25 december 1861, 6 jaar oud.
 2. Pieter de Jonge, geboren te Hoedekenskerke op 11 februari 1858, overleden aldaar op 11 mei 1867, 9 jaar oud.

XIII-bm Adriana Knuijt, bierhuishoudster, geboren op 11 juli 1829, overleden op 2 december 1908, 79 jaar oud, dochter van XII-w. Zij was gehuwd met Petrus Timmerman, geboren op 20 februari 1809, overleden op 25 november 1891, 82 jaar oud, zoon van Pieter Adriaanse Timmerman en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1871. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1905, op 34-jarige leeftijd met Pieter Janse (25 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1880, zoon van Cornelis Janse (veldarbeider) en Maria Murks.

XIII-bn Johannes Pover, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1802, overleden te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1870, 68 jaar oud, zoon van XII-x.

Johannes Pover. Functie : schutter. Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij inv.nr 118 sub. 143, inv.nr.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1828, op 26-jarige leeftijd met Margaretha Knuijt (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 15 maart 1806, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1866, 60 jaar oud, dochter van Paulus Knuijt (cultivateur en landbouwer) en Josina van de Pas. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1830, volgt onder XIV-ec.
 2. Jozina Pover, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen in het jaar 1833, volgt onder XIV-ed.
 3. Maria Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1836, overleden te Goes op 6 april 1909, 73 jaar oud. Zij was gehuwd met Adrianus Matthijssen, overleden te Halsteren (NB) op 1 februari 1917.
 4. Kornelis Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1843, overleden te Goes op 26 september 1913, 70 jaar oud.

XIII-bo Maria Paulina Pover, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1805, overleden voor 30 augustus 1834, hoogstens 29 jaar oud, dochter van XII-x. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 4 augustus 1826, op 21-jarige leeftijd met Jacobus van 't Westeinde (30 jaar oud), landman, geboren te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1795, zoon van Hubregt Jacobusse van 't Westeinde (landbouwer) en Petronella Cornelisse Almekinders.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 30 augustus 1834, op 38-jarige leeftijd met Adriana Menheere (28 jaar oud), boerendochter, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden te Zanddijk-Buiten op 6 juli 1839, 33 jaar oud, dochter van Marinis Gillese Menheere (landman) en Stoffelina Pover (landbouwster en landbouwster). Hij is later getrouwd te Kleverkerke op 19 augustus 1840, op 44-jarige leeftijd met Cornelia Menheere, geboren te Heinkenszand op 22 mei 1816, zie XIV-an.) Uit dit huwelijk:

 1. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Vrouwenpolder op 26 april 1827.

XIII-bp Albregt Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1826, overleden te Hoedekenskerke op 11 mei 1888, 62 jaar oud, zoon van XII-x. Hij is getrouwd te Goes op 3 mei 1860, op 34-jarige leeftijd met Johanna de Koning (36 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1824, overleden aldaar op 17 mei 1864, 40 jaar oud, dochter van Jacob de Koning en Anna van Goethem. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, overleden te Hoedekenskerke op 28 januari 1891, 30 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 17 juli 1890, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Bal (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1863, dochter van Matthijs Bal en Maria de Winter.

XIII-bq Adrianus Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 1 maart 1885, 80 jaar oud, zoon van XII-y. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1827, op 22-jarige leeftijd (1) met Johanna Langemaire (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1806, overleden aldaar op 1 februari 1828, 21 jaar oud, dochter van XII-q. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1829, op 24-jarige leeftijd (2) met Cornelia Rijk (22 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1807, overleden te 's-Heerenhoek op 22 mei 1857, 50 jaar oud, dochter van Jacob Janse Rijk en Adriana den Braber. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 april 1830.
 2. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1832, overleden aldaar op 18 februari 1835, 2 jaar oud.
 3. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, volgt onder XIV-ee.
 4. Jacob Adriaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 augustus 1839, volgt onder XIV-ef.
 5. Cornelis Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1909, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1873, op 31-jarige leeftijd met Johanna Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1848, volgt onder XIV-di.
 6. Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1843, volgt onder XIV-eg.
 7. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 juli 1846, overleden aldaar op 22 januari 1847, 182 dagen oud.
 8. Aalbregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1848, volgt onder XIV-eh.

XIII-br Pieter Remijn, landman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, zoon van XII-y. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1824, op 19-jarige leeftijd (1) met Jobina van 't Westeinde (20 jaar oud), boerendochter, geboren te Borssele in het jaar 1804. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1826. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1854, op 27-jarige leeftijd met Pieter van Steene (29 jaar oud), smid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1825, zoon van Jan Baptist van Steene en Sophia van Landegem (winkelierster).
 2. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1829, overleden aldaar op 3 mei 1832, 3 jaar oud.
 3. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 juni 1830, volgt onder XIV-ei.

Hij is getrouwd te Borssele op 17 oktober 1833, op 28-jarige leeftijd (2) met Cornelia van 't Westeinde (22 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1811, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 juni 1841, 30 jaar oud, dochter van Hubregt Jacobusse van 't Westeinde (landbouwer) en Petronella Cornelisse Almekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 december 1834, overleden aldaar op 12 december 1834, 2 dagen oud.
 2. Pieternella Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1836, volgt onder XIV-ej.
 3. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1837, volgt onder XIV-ek.
 4. Huibregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1838, overleden aldaar op 18 februari 1839, 84 dagen oud.
 5. Huibregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 mei 1840.

XIII-bs Maria Remijn, korenmolenaarster en molenaarster, geboren te Baarland op 11 april 1814, overleden te Wolphaartsdijk op 1 november 1901, 87 jaar oud, dochter van XII-y. Zij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1839, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1809, zie XIII-o. Uit dit huwelijk:

 1. 1-6 : Zie onder XIII-o.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 juni 1853, op 39-jarige leeftijd (2) met Wilhelmus de Bie (35 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te Halsteren (NB) op 11 januari 1818, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 juli 1861, 43 jaar oud, zoon van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia Ossenblock (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1854, overleden aldaar op 27 december 1878, 24 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1875, op 21-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (23 jaar oud), landbouwer en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1852, zoon van Pieter de Jonge (landbouwer) en Cornelia Vermue.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1883, op 31-jarige leeftijd met Apolonia Vermue (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1857, overleden aldaar op 10 oktober 1922, 65 jaar oud, kind van Jan Vermue (landbouwer) en Pieternella Hoondert (landbouwster).)
 2. Aalbregt de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, volgt onder XIV-el.
 3. Johanna de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1860, overleden te Wolphaartsdijk op 9 december 1913, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1898, op 38-jarige leeftijd met Marinus Nijsten (32 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 3 april 1866, overleden te Wolphaartsdijk op 25 augustus 1913, 47 jaar oud, zoon van XIV-de.

XIII-bt Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 januari 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 maart 1872, 56 jaar oud, dochter van XII-y. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 februari 1836, op 20-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (26 jaar oud), landbouwer, geboren in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1862, 52 jaar oud, zoon van Adriaan Louw de Jonge en Tannetje van den Ende. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1837, overleden aldaar op 27 augustus 1845, 8 jaar oud.
 2. Klazina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838.
 3. Magdalena de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1839.
 4. Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1840, overleden aldaar op 9 september 1840, 4 dagen oud.
 5. Bastiaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1841.
 6. Appolonia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1843, volgt onder XIV-em.
 7. Bastiaan de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1844, overleden te Borssele op 22 juni 1916, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 19 oktober 1876, op 32-jarige leeftijd met Johanna Grimminck (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 maart 1847, overleden te Borssele op 14 mei 1919, 72 jaar oud, dochter van Marinus Grimminck (boerenknecht) en Adriana de Braber (boerenmeid).
  (Zij is eerder getrouwd op 28 april 1870, op 23-jarige leeftijd met Marinus Hoondert (23 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1871, 24 jaar oud, zoon van Adriaan Hoondert (boerenknecht en arbeider) en Cornelia Boonman. Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 juni 1872, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van 't Westeinde (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 28 september 1834, overleden aldaar op 5 juni 1875, 40 jaar oud, zoon van Jan Pieterse van 't Westeinde (landbouwer) en Johanna Marinusse de Bie (landbouwster).)
 8. Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1845, overleden aldaar op 18 oktober 1845, 146 dagen oud.
 9. Adriaan de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1847. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 mei 1878, op 31-jarige leeftijd met Adriana Hoondert (21 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 18 mei 1856, dochter van Adriaan Hoondert (boerenknecht en arbeider) en Cornelia Boonman.
 10. Cornelis de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1848, overleden aldaar op 19 januari 1849, 97 dagen oud.
 11. Cornelis de Jonge, wagenmaker en smid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1850, overleden te 's-Heerenhoek op 2 december 1931, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1873, op 23-jarige leeftijd met Maria Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1851, volgt onder XIV-cj.
 12. Laurus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1853. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1879, op 26-jarige leeftijd met Johanna Almekinders (26 jaar oud), geboren te Baarland op 1 april 1853, dochter van Laurus Almekinders (landbouwer) en Cornelia Boonman.

XIII-bu Bastiaan Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 24 december 1816, overleden aldaar op 3 februari 1862, 45 jaar oud, zoon van XII-y. Hij is getrouwd te Baarland op 19 september 1856, op 39-jarige leeftijd met Jobina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, zie XIV-x. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 11 augustus 1857, volgt onder XIV-en.
 2. Adriaan Remijn, geboren te Baarland op 28 januari 1860, overleden aldaar op 28 april 1887, 27 jaar oud.
 3. Johanna Remijn, geboren te Baarland op 5 februari 1861, overleden aldaar op 4 augustus 1867, 6 jaar oud.
 4. Helena Remijn, geboren te Baarland op 18 maart 1862, overleden aldaar op 7 augustus 1862, 142 dagen oud.

XIII-bv Willem Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1816, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 augustus 1911, 95 jaar oud, zoon van XII-z. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1853, op 37-jarige leeftijd met Helena Boonman (32 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1821, overleden aldaar op 25 februari 1900, 79 jaar oud, dochter van Marinus Boonman en Tannetje Almekinders (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Remijn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1854, overleden aldaar op 7 augustus 1863, 9 jaar oud.
 2. Marinus Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1855, overleden aldaar op 28 september 1929, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 24 september 1885, op 30-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1857, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1942, 85 jaar oud, dochter van Jan de Jonge (landbouwer) en Jozina van Stee.
 3. Tannetje Remijn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1860, overleden aldaar op 5 februari 1941, 81 jaar oud.

XIII-bw Cornelia Janse Remijn, geboren te Hoedekenskerke op 22 december 1818, overleden te 's-Heerenhoek op 16 mei 1894, 75 jaar oud, dochter van XII-z. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1848, op 29-jarige leeftijd met Gerardus Kempe (32 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 7 december 1881, 66 jaar oud, zoon van Johannes Kempe en Maria Melse Acda. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1851, volgt onder XIV-eo.

XIII-bx Margaretha de Jonge, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1812, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1882, 70 jaar oud, dochter van XII-aa. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 april 1841, op 29-jarige leeftijd met Bartel Marinus Bos (30 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, overleden aldaar op 7 september 1858, 47 jaar oud, zoon van Marinus Bartelse Bos en Jannetje Cornelisse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1842, overleden aldaar op 7 maart 1842.
 2. Marinus Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 augustus 1843, overleden aldaar op 27 november 1843, 109 dagen oud.
 3. Wilhelmus Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 augustus 1843, overleden aldaar op 4 oktober 1843, 55 dagen oud.
 4. Antonia Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 september 1844, overleden aldaar op 30 maart 1858, 13 jaar oud.
 5. Jannetje Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1847.
 6. Johanna Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 oktober 1850.
 7. Cornelia Bos, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1853, ongehuwd overleden aldaar op 28 mei 1870, 17 jaar oud.
 8. Pieternella Bos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1855, overleden aldaar op 18 oktober 1855, 136 dagen oud.

XIII-by Johanna Marinusse de Jonge, boerenmeid en arbeidster, geboren op 28 juli 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 13 november 1857, 44 jaar oud, dochter van XII-aa. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1840, op 26-jarige leeftijd met Willem Hoebeke (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 26 oktober 1813, overleden aldaar op 19 maart 1878, 64 jaar oud, zoon van Cornelis Hoebeke (dagloner) en Tannetje de Meij.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1859, op 45-jarige leeftijd met Leuntje Boonman (37 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 november 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 16 februari 1889, 67 jaar oud, dochter van Jan Jacobse Boonman (arbeider) en Maria Janse Bul.) Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Hoebeke, geboren te 's-Heerenhoek op 24 februari 1841, ongehuwd overleden aldaar op 6 januari 1918, 76 jaar oud.
 2. Marinus Hoebeke, geboren te Borssele op 15 januari 1844, overleden aldaar op 6 februari 1844, 22 dagen oud.
 3. Margrietha Hoebeke, geboren te Borssele op 1 februari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1846, 1 jaar oud.
 4. Cornelia Hoebeke, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juli 1847, overleden aldaar op 4 november 1847, 115 dagen oud.
 5. Margrietha Hoebeke, geboren te 's-Heerenhoek op 22 maart 1850, volgt onder XIV-ep.
 6. Marinus Hoebeke, geboren te 's-Heerenhoek na december 1855, overleden aldaar op 19 februari 1856, hoogstens 2 maanden oud.

XIII-bz Cornelia de Jonge, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, dochter van XII-aa. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1840, op 23-jarige leeftijd (1) met Pieter van de Linde (29 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand op 11 maart 1811, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 juli 1845, 34 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse van de Linde (dagloner) en Cornelia Wagenaar (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van de Linde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1841, overleden aldaar op 12 januari 1843, 1 jaar oud.
 2. Tannetje van de Linde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1843.
 3. Cornelis van de Linde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1844, overleden aldaar op 11 november 1844, 82 dagen oud.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 november 1846, op 29-jarige leeftijd (2) met Jan de Kleermaker (32 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 juli 1814, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1853, 38 jaar oud, zoon van Nicolaas de Kleermaker (arbeider) en Cornelia Bul (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas de Kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 augustus 1848 (RK).
  Voornaam: Nicolaas

  Achternaam: Kleermaker

  Woonplaats: 's-Heer Arendskerke

  Emigrant
  Plaats: 's-Heer Arendskerke
  Leeftijd: 26
  Beroep: Arbeider
  Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
  Reden: Verbetering van bestaan
  Datum vertrek: 1873
  Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
 2. Cornelia de Kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juni 1850, volgt onder XIV-eq.
 3. Maria de Kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1853, volgt onder XIV-er.

XIII-ca Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden aldaar op 15 juli 1843, 37 jaar oud, dochter van XII-ab. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1837, op 31-jarige leeftijd met Charles van Doesterling (24 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1813, overleden aldaar op 24 juni 1897, 84 jaar oud, zoon van Fidelius Douterluinge (journalier) en Tannetje Raas (journaliere).
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 mei 1847, op 34-jarige leeftijd met Leuntje Rentmeester (32 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kloetinge in het jaar 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 20 juni 1849, 34 jaar oud, dochter van Frans Rentmeester en Maria Pauwelisse. Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 november 1850, op 37-jarige leeftijd met Adriana van der Linde (37 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1813, overleden voor 24 juni 1897, hoogstens 84 jaar oud, dochter van Jacob van de Linde en Johanna Smulder (arbeidster).) Uit dit huwelijk:

 1. Laurus van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1838, overleden aldaar op 19 januari 1838, 1 dag oud.
 2. Tannetje van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1839, overleden aldaar op 1 november 1928, 89 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1862, op 23-jarige leeftijd met Johannes Capello (29 jaar oud), kuiper, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1833, overleden aldaar op 14 maart 1912, 79 jaar oud, zoon van Antonie Capello en Maria Sapp (kuipster).
 3. Margaritha van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek na juli 1840, overleden aldaar op 23 september 1840, hoogstens 2 maanden oud.
 4. Maria van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1842, volgt onder XIV-es.

XIII-cb Marinus Goense, landman en landman, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1815, zoon van XII-ab. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 april 1866, op 51-jarige leeftijd met Maria van 't Westeinde (33 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juli 1832, dochter van Cornelis van 't Westeinde (kleermaker) en Adriana Zuidhof (dienstbode en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1868, volgt onder XIV-et.
 2. Cornelis Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1871. Hij is getrouwd te Borssele op 23 november 1916, op 45-jarige leeftijd met Maria Vette (41 jaar oud), geboren te Borssele op 8 juli 1875, dochter van XIV-t.

XIII-cc Hubrecht Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1818, overleden aldaar op 10 mei 1904, 86 jaar oud, zoon van XII-ab. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1840, op 22-jarige leeftijd met Jacomina Bos (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 14 november 1900, 85 jaar oud, dochter van Harman Harmse Bos en Elisabeth Willemse de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Goense, landbouwster, geboren op 20 december 1849, overleden te Kruiningen op 17 april 1919, 69 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 7 januari 1875, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 11 maart 1852, volgt onder XIV-bb.
 2. Cornelis Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1853, volgt onder XIV-eu.

XIII-cd Jobje Acda, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 januari 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 11 september 1897, 84 jaar oud, dochter van XII-ac. Zij was gehuwd met Leendert Boonman, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1814, overleden te 's-Heerenhoek op 15 november 1890, 76 jaar oud, zoon van Jan Jacobse Boonman (arbeider) en Maria Janse Bul. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Boonman, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1838, overleden voor 29 januari 1874, hoogstens 36 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 november 1868, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Engelbert (21 jaar oud), timmerman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, zoon van Gerard Engelbert en Sara de Bilder.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 januari 1874, op 27-jarige leeftijd met Apolonia Westdijk, overleden voor 30 april 1902, dochter van Jan Westdijk (arbeider) en Maria Laurusse de Jonge (arbeidster). Hij is later getrouwd te Baarland op 30 april 1902, op 55-jarige leeftijd met Margrieta Timmerman (42 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1860, overleden aldaar op 11 februari 1951, 91 jaar oud, dochter van Hubregt Timmerman (arbeider) en Johanna Dankertse van 't Westeinde.)
 2. Elisabeth Boonman, arbeidster en winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1839, overleden te Heinkenszand op 27 oktober 1909, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1870, op 31-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Nisse op 21 april 1837, volgt onder XIV-ba.
 3. Clazina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1843. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1870, op 27-jarige leeftijd met Jan van 't Westeinde (49 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1821, overleden aldaar op 12 april 1883, 62 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse van 't Westeinde en Maria Laurusse de Winter.
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1860, op 39-jarige leeftijd met Apollonia Walraven (30 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1830, dochter van Joos Walraven en Maatje Langemaire.)

XIII-ce Grietje Acda, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1816, overleden aldaar op 4 september 1871, 55 jaar oud, dochter van XII-ac. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1844, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Geijs (25 jaar oud), arbeider, geboren te Driewegen in het jaar 1819, zoon van Jan Geijs en Johanna Ingnatius. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Geijs, geboren te 's-Heerenhoek in mei 1845, overleden aldaar op 28 augustus 1846, 1 jaar oud.
 2. Dingenis Geijs, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, volgt onder XIV-ev.
 3. Johannes Geijs, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, volgt onder XIV-ew.
 4. Petrus Geijs, geboren te 's-Heerenhoek in februari 1856, overleden aldaar op 21 november 1856, 9 maanden oud.

XIII-cf Johanna Acda, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1829, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1912, 83 jaar oud, dochter van XII-ac. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 oktober 1856, op 27-jarige leeftijd met Gilles Vermeule (31 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1825, overleden aldaar op 14 december 1885, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Vermeule en Maria de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Vermeule, geboren te 's-Heerenhoek op 20 april 1858, overleden aldaar op 3 mei 1858, 13 dagen oud.
 2. Maria Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1859, overleden aldaar op 29 september 1865, 6 jaar oud.
 3. Janis Vermeule, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1862, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1929, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1887, op 25-jarige leeftijd met Apolonia Raas (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1863, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1935, 71 jaar oud, dochter van Adriaan Raas (arbeider) en Jannetje Grimminck (arbeidster).
 4. Margaretha Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 oktober 1865, overleden aldaar op 24 oktober 1865, 8 dagen oud.
 5. Maria Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke na oktober 1865, overleden aldaar op 6 november 1865, hoogstens 1 maand oud.
 6. Cornelis Vermeulen, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1865, volgt onder XIV-ex.
 7. Maria Vermeule, veldarbeidster en dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1870, overleden aldaar op 23 mei 1925, 55 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 9 mei 1895, op 25-jarige leeftijd (1) met Theodorus Bernardus Stokmans (23 jaar oud), spoorwegwerker, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1872, overleden voor 3 oktober 1912, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Willem Stokmans en Elizabeth Jacoba de Jong (spoorwegwachteres). Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1912, op 42-jarige leeftijd (2) met Laurus Zuidhof (33 jaar oud), veldarbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1879, zoon van Jan Zuidhof (veldarbeider en arbeider) en Maria Nagelkerke (arbeidster).
 8. Bastiaan Vermeule, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1871. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1898, op 27-jarige leeftijd met Sara Raas (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1873, dochter van Cornelis Raas (arbeider) en Jacomina van Eijkeren (arbeidster).

XIII-cg Margrieta de Jonge, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, dochter van XII-ad. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1838, op 22-jarige leeftijd (1) met Hubrecht van 't Westeinde (21 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 2 mei 1817, overleden aldaar op 29 september 1848, 31 jaar oud, zoon van Hubregt Jacobusse van 't Westeinde (landbouwer) en Petronella Cornelisse Almekinders. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van 't Westeinde, broodbakker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1931, 90 jaar oud. Hij is getrouwd te Baarland op 21 mei 1863, op 23-jarige leeftijd (1) met Magdalena Remijn, geboren te Baarland op 10 december 1841, volgt onder XIV-ct. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1889, op 48-jarige leeftijd (2) met Johanna Rijk (48 jaar oud), herbergierster, geboren te Oudelande op 3 oktober 1840, dochter van Adriaan Cornelisse Rijk (boerenknecht en landbouwer) en Margrieta van der Pas (boerenmeid en landbouwster).
  (Zij is eerder getrouwd te Ellewoutsdijk op 4 mei 1871, op 30-jarige leeftijd met Pieter Rijk (40 jaar oud), herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1831.)

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1850, op 34-jarige leeftijd (2) met Cornelis Geus (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1822, zoon van Laurus Geus (arbeider) en Jacoba Knuijt (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Geus, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1850, volgt onder XIV-ey.

XIII-ch Cornelia de Jonge, geboren te Goes in het jaar 1788, dochter van XII-af. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 november 1825 erkende kinderen: Jan en Johannes de Jonge, beiden ingeschreven BS Heinkenszand 13-11-1825., op 37-jarige leeftijd met Jacobus de Jonge (30 jaar oud), timmerman, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1795, zoon van Jannetje de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Jonge, geboren te Heinkenszand op 13 november 1825, volgt onder XIV-ez.
 2. Johannes de Jonge, geboren te Heinkenszand op 13 november 1825, volgt onder XIV-fa.

XIII-ci Marcus de Jonge, boerenknecht en arbeider, geboren te Goes in het jaar 1791, overleden te Borssele op 22 mei 1852, 61 jaar oud, zoon van XII-af. Hij is getrouwd te Borssele op 13 november 1817, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Wagenaar (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Borssele in het jaar 1788, overleden te 's-Heerenhoek op 14 maart 1861, 73 jaar oud, dochter van Cornelis Wagenaar en Catharina den Herder.
(Zij is eerder getrouwd te Borssele met Marinus Kriger, geboren in het jaar 1784, overleden te Borssele op 23 januari 1814, 30 jaar oud, zoon van Stoffel Kriger en Jacoba van Weele.) Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje de Jonge, geboren te Borssele op 20 september 1818, volgt onder XIV-fb.
 2. Katharina de Jonge, arbeidster, geboren te Borssele op 16 augustus 1820, overleden te 's-Heerenhoek op 8 juli 1906, 85 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 december 1844, op 24-jarige leeftijd met Willem Christiaan Dommerse (34 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1810, overleden aldaar op 18 april 1877, 67 jaar oud, zoon van Pieter Dommerse en Johanna Christiaanse de Man.
  (Hij was weduwnaar van Elisabeth Slabbekoorn, overleden voor 19 december 1844.)
 3. Adriana de Jonge, geboren te Borssele op 22 november 1823, volgt onder XIV-fc.
 4. Engel de Jonge, geboren te Borssele op 8 juli 1826, overleden aldaar op 25 september 1827, 1 jaar oud.
 5. Maatje de Jonge, geboren te Borssele op 22 juni 1827, overleden aldaar op 19 september 1827, 89 dagen oud.
 6. Cornelis de Jonge, geboren te Borssele op 22 juni 1827, overleden aldaar op 20 september 1827, 90 dagen oud.
 7. Engel de Jonge, geboren te Borssele op 6 mei 1829, volgt onder XIV-fd.
 8. Jacob de Jonge, geboren te Borssele op 29 augustus 1832, volgt onder XIV-fe.
 9. Cornelia de Jonge, geboren te Borssele op 6 maart 1834, overleden aldaar op 29 april 1834, 54 dagen oud.

XIII-cj Maatje de Jonge, arbeidster en boerenmeid, geboren te Goes in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1879, 85 jaar oud, dochter van XII-af. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1819, op 25-jarige leeftijd (1) met Frans Verburg (29 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1790, zoon van Jan Verburg en Elisabeth de Leur. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1829, op 35-jarige leeftijd (2) met Jan Luikenaar (36 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1793, overleden aldaar op 7 januari 1839, 46 jaar oud, kind van Jacob Luikenaar en Johanna Westraate.
(Hij is eerder getrouwd te Heinekenszand op 22 oktober 1818, op 25-jarige leeftijd met Abigael de Zeeuw (17 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kapelle in het jaar 1801, overleden te Heinekenszand op 20 september 1828, 27 jaar oud, dochter van Pieter de Zeeuw en Cornelia Bustraan.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Luikenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1831, volgt onder XIV-ff.
 2. Johanna Luikenaar, arbeidster, geboren te Heinekenszand op 21 mei 1834, overleden te Serooskerke (Walcheren) op 22 juni 1914, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 februari 1869, op 34-jarige leeftijd met Hendik Matthijsse (30 jaar oud), arbeider en tuinarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1839, zoon van Eliza Matthijsse en Adriana van der Bliek (arbeidster).
 3. Cornelia Luikenaar, geboren te Heinekenszand op 18 februari 1836, overleden aldaar op 3 mei 1836, 75 dagen oud.
 4. Jacob Luikenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1837, volgt onder XIV-fg.

XIII-ck Jannetje de Jonge, landbouwster, geboren te Goes op 3 juni 1789, overleden te Wolphaartsdijk op 23 januari 1865, 75 jaar oud, dochter van XII-ag.

Vertrokken uit Goes: 1.5.1799.

Zij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 23 juli 1808 en getrouwd aldaar op 8 augustus 1808 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd (1) met Iman Koeman (51 jaar oud), landman en diaken in 1799, geboren te Wolphaartsdijk op 1 januari 1757 (gereformeerd), overleden aldaar op 30 oktober 1825, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Koeman (landbouwer in de Kamperland- en Mariapolder) en Sara Imanse Haringman.

RAZE 3771a, fol.28, sept. 1797: Iman Koeman, landman woonende in de Oostpolder van Wolphaartsdijk, eiser, contra de armmeesters van de Grote Armen van Wolfaartsdijk namens Elisabeth de Mol, gedaagde. Iman Koeman, nu ruim 4 jaar in huwelijk geweest met Adriana Schriek heeft met verontwaardiging ontdekt dat Elisabeth de Mol zich "lasterlijk en vuijlaartig op maandag en Dinsdag na den laatstleden paasschen aan verscheidene personen te verhalen: dat de voornoemde Iman Koeman met desselvs meid op bed zoude hebben gelegen en door zijne vrouw daarop met de meid zoude gevonden zijn; en dat deze onwaarachtige als injurieuze vertellingen, enz. enz.
(Hij was weduwnaar van Adriana Serier, geboren in het jaar 1750, overleden te Wolphaartsdijk op 31 augustus 1807, 57 jaar oud.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 19 december 1808, gedoopt aldaar op 1 januari 1809.
 2. Pieter Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 14 april 1810, gedoopt aldaar op 18 april 1810, volgt onder XIV-fh.
 3. Jacob Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 10 maart 1811, volgt onder XIV-fi.
 4. Adriaan Koeman, geboren te Goes op 7 september 1812, overleden op 22 november 1827, 15 jaar oud.
 5. Jacobus Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 2 maart 1814, volgt onder XIV-fj.
 6. Abraham Koeman, geboren te Goes op 4 januari 1816, overleden aldaar op 30 januari 1828, 12 jaar oud.

Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 oktober 1826, op 37-jarige leeftijd (2) met Jacobus van der Bliek (ongeveer 28 jaar oud), landman, geboren te Wolphaartsdijk rond 1798, overleden aldaar op 30 juli 1829, ongeveer 31 jaar oud, zoon van Johannis van der Bliek en Cornelia Vroone. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 24 juni 1830, op 41-jarige leeftijd (3) met Marinus de Bokx (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Middelburg (BelgiŽ) op 1 mei 1796, overleden te Wolphaartsdijk op 13 oktober 1866, 70 jaar oud, zoon van Gelein de Bokx (landman) en Catarina Deij.

Hij scheidde zich af van de Herv. Kerk op 12.5.1839 en werd lidmaat van de Afgescheiden Gemeente van Wolfaartsdijk. Hij was ook ouderling.
(Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 augustus 1817, op 21-jarige leeftijd met Pieternella Jacoba Arnoys (18 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 21 mei 1799, gedoopt aldaar op 26 mei 1799, overleden aldaar op 26 maart 1823, 23 jaar oud, dochter van Joost Pieterse Arnoys (kleermaker) en Dina Tolhoek.)
XIII-cl Marcus de Jonge, arbeider, gedoopt te Goes op 19 januari 1794, overleden aldaar op 16 september 1855, 61 jaar oud, zoon van XII-ag. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 september 1813, op 19-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Kloosterman (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1791, overleden aldaar op 27 februari 1841, 50 jaar oud, dochter van Marinus Kloosterman en Adriana Tramper. Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 26 juni 1814, overleden aldaar op 26 juni 1814.
 2. Cornelis de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 10 mei 1815, overleden aldaar op 15 juni 1815, 36 dagen oud.
 3. Adriana de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 10 mei 1815, overleden aldaar op 15 juni 1815, 36 dagen oud.
 4. Eva de Jonge, dienstmeid en arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 19 mei 1816, overleden aldaar op 3 januari 1864, 47 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 maart 1842, op 25-jarige leeftijd met Jan Westerweele (24 jaar oud), schaapsherder, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1818, zoon van Cornelis Westerweele (schaapsherder) en Josina Zuurveld (arbeidster).
 5. Adriana de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 8 maart 1818, overleden aldaar op 17 juni 1818, 101 dagen oud.
 6. Marinus de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1819, overleden aldaar op 25 juni 1819, 48 dagen oud.
 7. Cornelis de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 10 augustus 1820.
 8. Jannetje de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk in juli 1821, overleden aldaar op 10 september 1821, 2 maanden oud.
 9. Marinus de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 27 juni 1822, volgt onder XIV-fk.
 10. Cornelis de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 24 juni 1823, overleden aldaar op 15 juni 1824, 357 dagen oud.
 11. Adriana de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 20 maart 1825, overleden aldaar op 5 juni 1825, 77 dagen oud.
 12. Cornelis de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 25 februari 1827, overleden aldaar op 21 april 1827, 55 dagen oud.
 13. Jannetje de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 1 september 1828, overleden aldaar op 7 november 1828, 67 dagen oud.
 14. Cornelis de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk na april 1830, overleden aldaar op 4 juli 1830, hoogstens 3 maanden oud.
 15. Adriana de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 9 november 1832, overleden aldaar op 29 december 1833, 1 jaar oud.
 16. Cornelis de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk na september 1834, overleden aldaar op 18 december 1834, hoogstens 3 maanden oud.

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1842, op 48-jarige leeftijd (2) met Adriana Johanna Katte (32 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1810, overleden te Goes op 10 december 1868, 58 jaar oud, dochter van Adriaan Katte en Maatje Fossen.
(Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is later getrouwd te Kloetinge op 5 maart 1857, op 47-jarige leeftijd met Johannis Lauwerens (30 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1827, zoon van Cornelis Lauwerens en Johanna Schouwenaar.) Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 21 september 1843, overleden aldaar op 10 oktober 1843, 19 dagen oud.
 2. Jannetje de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 14 juni 1845, overleden aldaar op 23 mei 1846, 343 dagen oud.

XIII-cm Pieter de Jonge, arbeider, gedoopt te Goes op 10 mei 1795, overleden aldaar op 9 mei 1865, 69 jaar oud, zoon van XII-ag. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 april 1824, op 28-jarige leeftijd met Pieternella van der Kreeke (24 jaar oud), arbeidster, geboren in het jaar 1800, overleden te Wolphaartsdijk op 11 november 1859, 59 jaar oud, dochter van Danker van der Kreeke en Pieternella Jacobusse Filius. Uit dit huwelijk:

 1. Eva de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 2 december 1824, overleden aldaar op 24 oktober 1827, 2 jaar oud.
 2. Pieternella de Jonge, arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 6 december 1825. Zij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 22 mei 1857, op 31-jarige leeftijd (1) met Antonij Schipper (28 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 12 april 1829, overleden aldaar op 4 februari 1890, 60 jaar oud, zoon van Marinus Schipper (arbeider) en Klazina Damme.
  De vader erkent het kind.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 april 1894, op 68-jarige leeftijd (2) met Janis Dobbelaar (57 jaar oud), landman, geboren te Kleverskerke in het jaar 1837, zoon van Abraham Dobbelaar (arbeider en landmansknecht) en Maatje Louwerse (dienstmeid).
  (Hij is eerder getrouwd voor 19 april 1894, op hoogstens 57-jarige leeftijd met Kornelia van den Berge.)
 3. Cornelis de Jonge, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 2 december 1826, overleden aldaar op 2 juni 1899, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1863, op 36-jarige leeftijd (1) met Katharina Vleugel (37 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1825, overleden te Wolphaartsdijk op 26 januari 1885, 59 jaar oud, dochter van Lambregt Vleugel en Geertruid van de Parel.
  (Zij had van een onbekende man één dochter.) Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 november 1887, op 60-jarige leeftijd (2) met Geertruid Hoogstrate (59 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1828, dochter van Hendrik Hoogstrate en Maria van Hoepen.
  (Zij was weduwe van Arij Reijnhout, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1823, overleden aldaar op 21 maart 1886, 63 jaar oud, zoon van Aalbrecht Reijnhout en Maatje Joosen.)
 4. Eva de Jonge, arbeidster, geboren op 2 november 1829, overleden te Wolphaartsdijk op 13 juni 1858, 28 jaar oud.
 5. Jacoba de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 11 september 1832, volgt onder XIV-fl.
 6. Jannetje de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 30 oktober 1833, volgt onder XIV-fm.
 7. Neeltje de Jonge, arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 25 mei 1836, overleden aldaar op 25 april 1880, 43 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 oktober 1861, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriaan de Jonge (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1838, overleden voor 2 februari 1871, hoogstens 33 jaar oud, zoon van Maarten de Jonge en Adriana de Vriend. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 2 februari 1871, op 34-jarige leeftijd (2) met Janus Korstanje (29 jaar oud), koopman en vrachtrijder, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1842.
  (Hij was weduwnaar van Jozina Westerweele, overleden voor 2 februari 1871.)
 8. Adriana de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1838, overleden aldaar op 18 mei 1838, 10 dagen oud.
 9. David de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1838, overleden aldaar op 22 mei 1838, 14 dagen oud.
 10. Maatje de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 28 mei 1839, overleden aldaar op 21 september 1839, 116 dagen oud.
 11. Elisabeth de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 27 september 1840, volgt onder XIV-fn.
 12. Pieter de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 3 december 1842, overleden aldaar op 25 oktober 1843, 326 dagen oud.

XIII-cn Jannetje de Jonge, winkelierster en uitdraagster, geboren op 25 januari 1786, overleden te Goes op 15 oktober 1852, 66 jaar oud, dochter van XII-ah. Zij is getrouwd te Goes op 1 mei 1811, op 25-jarige leeftijd (1) met Pieter de Wolff (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Oost-Souburg rond 1786, overleden te Goes op 14 juli 1814, ongeveer 28 jaar oud, zoon van Jan de Wolff en Neeltje Koomans. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Wolff, winkelier, geboren te Goes in het jaar 1813, overleden aldaar op 15 januari 1855, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 27 september 1838, op 25-jarige leeftijd met Maria Sloover (54 jaar oud), winkelierster, geboren in het jaar 1784, dochter van Pieter Sloover en Maria Reinhout.
 2. Pieternella de Wolff, herbergierster, geboren te Goes in het jaar 1814, overleden aldaar op 28 november 1879, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 12 maart 1840, op 26-jarige leeftijd met Abraham Vroegop (23 jaar oud), barbier, geboren in het jaar 1817, overleden voor 28 november 1879, hoogstens 62 jaar oud, zoon van Reijmond Vroegop en Pieternella Ramon (naaister).

Zij is getrouwd te Goes op 12 april 1821, op 35-jarige leeftijd (2) met Janus Servaas (37 jaar oud), uitdrager en hovenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1784, overleden te Goes op 28 november 1856, 72 jaar oud, zoon van Krijn Servaas en Maria van Zweeden.
(Hij was weduwnaar van Pieternella van As, overleden voor 12 april 1821.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Servaas, herbergierster, geboren te Goes in het jaar 1822, overleden aldaar op 13 april 1901, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 22 mei 1846, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Delneij (29 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1817, overleden voor 13 april 1901, hoogstens 84 jaar oud, zoon van Johannis Delneij (kleermaker) en Wijntje de Haas.
 2. Leendert Servaas, geboren te Goes in juni 1823, overleden aldaar op 9 maart 1824, 9 maanden oud.
 3. Prina Servaas, geboren te Goes in het jaar 1824, ongehuwd overleden aldaar op 3 september 1851, 27 jaar oud.
 4. David Servaas, geboren te Goes in januari 1826, overleden aldaar op 19 december 1826, 11 maanden oud.

XIII-co Marcus de Jonge, gedoopt te Goes op 9 oktober 1791, overleden aldaar op 10 juli 1853, 61 jaar oud, zoon van XII-ah. Hij is getrouwd te Goes op 28 augustus 1811, op 19-jarige leeftijd met Johanna de Wolff (21 jaar oud), geboren te Oost-Souburg op 4 januari 1790, overleden te Goes op 7 juli 1835, 45 jaar oud, dochter van Jan de Wolff en Neeltje Koomans. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Jonge, geboren te Goes op 4 januari 1818, volgt onder XIV-fo.
 2. Johannes de Jonge, geboren te Goes in het jaar 1820, volgt onder XIV-fp.

XIII-cp Johannes de Jonge, hovenier, gedoopt te Goes op 11 november 1798, overleden aldaar op 6 november 1860, 61 jaar oud, zoon van XII-ah.

Nederlands Hervormd, afgescheiden 1850; waarschijnlijk oud-ger: 1850.

Hij is getrouwd te Goes op 6 december 1821, op 23-jarige leeftijd met Martina Nobel (18 jaar oud), gedoopt te Goes op 20 april 1803 (doopgetuigen waren Huybert Nobel en Clazina van Loo), overleden te Goes op 24 juni 1863, 60 jaar oud, natuurlijke dochter van Maria Nobel.

Vermeld bij haar doop: onegte dogter van Maria Nobel, die voor vader opgeeft: Martinus Klink. NH lidmaat Goes, afgescheiden 23.4.1858; oud-ger./vrij ev.: aangesloten Goes 2.4.1858 tot overl.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan de Jonge, geboren te Goes op 29 augustus 1822, volgt onder XIV-fq.
 2. Maria de Jonge, geboren te Goes op 4 augustus 1823.
 3. Margrieta de Jonge, geboren te Goes op 29 juni 1826.
 4. David de Jonge, geboren te Goes op 25 maart 1829, overleden aldaar op 18 oktober 1832, 3 jaar oud.
 5. Jannetje de Jonge, geboren te Goes op 20 juli 1832.
 6. Huibert de Jonge, geboren te Goes op 22 december 1833, overleden aldaar op 11 augustus 1839, 5 jaar oud.
 7. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 9 januari 1837.
 8. Jannes de Jonge, geboren te Goes op 20 maart 1837.
 9. Nicolaas de Jonge, geboren te Goes op 18 november 1839, volgt onder XIV-fr.

XIV-a Jan Priem, kuiper, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1832, overleden te Yerseke op 11 februari 1906, 73 jaar oud, zoon van XIII-a. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1861, op 29-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1836, dochter van XIII-i. Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1865. Zij is getrouwd te Yerseke op 1 mei 1890, op 25-jarige leeftijd met Johannes van den Wijngaart (25 jaar oud), kuiper, geboren te Goes in het jaar 1865, zoon van Johannis Carolus van den Wijngaart (kuiper) en Adriana van de Looij.
 2. Jacobus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1866, volgt onder XV-a.
 3. Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1868.
 4. Pieter Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1872, overleden te Yerseke op 11 januari 1946, 74 jaar oud.
 5. Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1873, overleden aldaar op 15 november 1873, 1 dag oud.
 6. Adriaan Priem, schipper, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 oktober 1876, ongehuwd overleden te Goes op 27 februari 1932, 55 jaar oud.

XIV-b Cornelis Priem, kuiper, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 januari 1843, zoon van XIII-a. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 oktober 1866, op 23-jarige leeftijd (1) met Magdalena Vinck (22 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1844, overleden voor 13 februari 1873, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Pieter Vinck en Antoinette de Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Priem, geboren in het jaar 1868. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1920, op 52-jarige leeftijd met Jan Vette (50 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1870, overleden te 's-Heerenhoek op 7 maart 1952, 82 jaar oud, zoon van Petrus Jeroense Vette (landbouwer) en Maria Simonse (dienstmeid).

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 februari 1873, op 30-jarige leeftijd (2) met Helena van Gessele (29 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 29 november 1843, dochter van Hendrik van Gestel (klompenmaker en arbeider) en Cornelia Raas (arbeidster en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1874 (RK), volgt onder XV-b.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1889, op 46-jarige leeftijd (3) met Francina van de Linde (39 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1850, dochter van Jan van de Linde en Cornelia Leemans.
XIV-c Cornelis van 't Westeinde, riet- en strodekker, geboren te Ovezande op 7 december 1824, overleden aldaar op 6 maart 1901, 76 jaar oud, zoon van XIII-b. Hij is getrouwd te Ovezande op 3 mei 1856, op 31-jarige leeftijd met Catharina Adriaansen (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande in het jaar 1831, overleden aldaar op 4 december 1892, 61 jaar oud, dochter van Hubertus Adriaansen en Catharina de Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van 't Westeinde, arbeidster, geboren te Heinkenszand op 25 juli 1857. Zij is getrouwd te Ovezande op 28 april 1882, op 24-jarige leeftijd met Johannis Huige (25 jaar oud), geboren te Ovezande op 25 december 1856, overleden te Nisse op 12 april 1949, 92 jaar oud, zoon van Marinus Huige (boerenknecht en arbeider) en Lucia Westdorp (arbeidster).
 2. Petrus van 't Westeinde, geboren te Ovezande op 25 mei 1865.
 3. Catharina van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1868, volgt onder XV-c.

XIV-d Johanna van 't Westeinde, arbeidster, geboren te Ovezande op 25 juni 1833, overleden te Hoedekenskerke op 26 april 1920, 86 jaar oud, dochter van XIII-b. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1857, op 23-jarige leeftijd met Johannes van Gessel (23 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 augustus 1833, overleden te Ovezande op 21 oktober 1916, 83 jaar oud, zoon van Reijnier van Gessel en Catharina Kleineputte. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1869, overleden te Eindhoven op 11 mei 1950, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Valkenswaard op 6 april 1899, op 30-jarige leeftijd met Teuntje Adriana Hanewinkel (22 jaar oud), geboren te Valkenswaard op 16 februari 1877, overleden te Vught op 26 augustus 1947, 70 jaar oud, dochter van Karel Hanewinkel (landbouwer) en Geertrui van der Schans (dienstbode).

XIV-e Jan Janse van Eijkeren, boerenknecht en landbouwer, geboren in het jaar 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 27 mei 1906, 83 jaar oud, zoon van XIII-c. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1849, op 26-jarige leeftijd (1) met Jobje Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, zie XIII-bf. Uit dit huwelijk:

 1. Zie onder XIII-bf.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1854, op 31-jarige leeftijd (2) met Pieternella Goense (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1831, dochter van Pieter Goense (landbouwer) en Maria Vette (landbouwster en winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Klazina van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1855, volgt onder XV-d.
 2. Jan van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 september 1856, volgt onder XV-e.
 3. Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1858. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 augustus 1879, op 21-jarige leeftijd met Jan Franciscus Simons (33 jaar oud), opzichter, geboren te Wouw in het jaar 1846, zoon van Bendictus Simons (landbouwer) en Maria van der Zande (landbouwster).
 4. Cornelia Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 2 februari 1860. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 juni 1881, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Antwerpen (BelgiŽ) op 14 januari 1892 van) Laurentius Franciscus Maria Anthonius Vergouts (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Lillo (BelgiŽ) in het jaar 1853, zoon van Franciscus Anthonius Josephus Vergouts (burgemeester) en Julia Maria Woumans.
 5. Pieter van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1863.
 6. Jozina van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 26 november 1871. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1900, op 28-jarige leeftijd met Johannes Joseph Hubertus Scheen (25 jaar oud), kerkschilder, geboren te Roermond in het jaar 1875, zoon van Joannes Hendricus Hubertus Scheen (kerkschilder) en Maria Catharina Hubertina Wuts.

XIV-f Aalbregt Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1826, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1917, 90 jaar oud, zoon van XIII-d. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1858, op 31-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Jonge (35 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1823, overleden aldaar op 9 oktober 1870, 47 jaar oud, dochter van Dingenis Pieterse de Jonge (landbouwer) en Magdalena Hoondert (landbouwster). Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 10 mei 1872, op 45-jarige leeftijd (2) met Cornelia Rijk (25 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1847, overleden aldaar op 13 juli 1910, 63 jaar oud, dochter van Adriaan Rijk en Maria Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1873, overleden aldaar op 5 augustus 1873, 4 dagen oud.
 2. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1873, overleden aldaar op 2 augustus 1873, 1 dag oud.

XIV-g Magdalena Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1828, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 augustus 1905, 77 jaar oud, dochter van XIII-d. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1852, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (26 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1826, overleden aldaar op 20 januari 1892, 66 jaar oud, zoon van Marinus Boonman en Tannetje Almekinders (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Jacobuszoon Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 18 februari 1854, overleden te Wolphaartsdijk op 30 januari 1894, 39 jaar oud. Hij is getrouwd te Yerseke op 20 april 1882, op 28-jarige leeftijd met Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1856, volgt onder XIV-dn.
 2. Jakob Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1855, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1862, 7 jaar oud.
 3. Cornelis Boonman, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 19 januari 1857, overleden te Schore op 10 juli 1930, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1903, op 46-jarige leeftijd met Maria Louisa Rosseel (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hontenisse in het jaar 1875, dochter van Josephus Cornelis Rosseel (landbouwer) en Maria de Schepper.
 4. Aalbregt Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 3 mei 1858, overleden aldaar op 14 november 1858, 195 dagen oud.
 5. Neeltje Boonman, Cornelia, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1859, volgt onder XV-f.
 6. Willem Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 december 1860, overleden aldaar op 7 oktober 1863, 2 jaar oud.
 7. Tannetje Boonman, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1861, overleden te Goes op 28 november 1925, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1885, op 23-jarige leeftijd met Marinus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1852, volgt onder XIV-dk.
 8. Jobje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 november 1862, overleden aldaar op 24 mei 1865, 2 jaar oud.
 9. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 februari 1864, overleden aldaar op 16 maart 1864, 26 dagen oud.
 10. Jobje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1865, overleden aldaar op 15 september 1867, 2 jaar oud.
 11. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1866, overleden aldaar op 4 februari 1870, 3 jaar oud.
 12. Willem Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1868, overleden aldaar op 26 september 1868, 200 dagen oud.
 13. Apolonia Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1870, volgt onder XV-g.

XIV-h Jobje Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1829, overleden te Borssele op 11 mei 1910, 81 jaar oud, dochter van XIII-d. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1859, op 30-jarige leeftijd met Laurentius de Winter (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1829, overleden te Borssele op 3 oktober 1904, 75 jaar oud, zoon van Adriaan Janse de Winter (landman) en Magdalena Pieterse Timmerman (landbouwster).
(Hij is eerder getrouwd te Nisse op 3 juni 1852, op 23-jarige leeftijd met Pieternella de Jonge (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1828, overleden te Waarde op 29 mei 1858, 30 jaar oud, dochter van Dingenus Jacobsse de Jonge en Maatje Huige.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Winter, geboren te Waarde op 25 juni 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1917, 56 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 5 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Daniel Boonman (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1862, overleden aldaar op 20 juni 1927, 65 jaar oud, zoon van XIV-dr.
 2. Adriaan de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1861, volgt onder XV-h.
 3. Klazina de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1863, volgt onder XV-i.
 4. Catharina de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1863, ongehuwd overleden te Borssele op 30 maart 1880, 17 jaar oud.
 5. Cornelia de Winter, geboren te Borssele op 26 november 1864, volgt onder XV-j.
 6. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 16 februari 1866, overleden aldaar op 2 maart 1866, 14 dagen oud.
 7. Jacob de Winter, geboren te Borssele op 9 augustus 1867, overleden aldaar op 8 september 1867, 30 dagen oud.
 8. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 15 november 1868, overleden aldaar op 27 mei 1869, 193 dagen oud.
 9. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 14 juli 1870, volgt onder XV-k.
 10. Jacobus de Winter, geboren te Borssele op 2 februari 1872, volgt onder XV-l.

XIV-i Jan Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1831, overleden te 's-Heerenhoek op 19 januari 1914, 82 jaar oud, zoon van XIII-d. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 september 1857, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Lambregtse (19 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 13 september 1838, overleden aldaar op 18 oktober 1873, 35 jaar oud, dochter van XIII-aa. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 oktober 1858, overleden aldaar op 28 december 1865, 7 jaar oud.
 2. Catharina Rijk, huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 58-jarige leeftijd met Marinus Rentmeester (51 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud, zoon van Marinus Rentmeester (arbeider) en Adriana de Baar (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te Driewegen op 21 mei 1896, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Allemekinders (43 jaar oud), landbouwster, geboren te Driewegen op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud, dochter van XIII-bd. (Zij is eerder getrouwd te Driewegen op 7 juni 1872, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud, zoon van XIV-aa.))
 3. Jacob Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1861, overleden aldaar op 28 september 1864, 3 jaar oud.
 4. Magdalena Rijk, dienstbode en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 5 september 1862, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1908, 45 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 januari 1893, op 30-jarige leeftijd met Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1842, volgt onder XIV-dc.
 5. Dingenis Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 26 oktober 1863, overleden aldaar op 8 mei 1866, 2 jaar oud.
 6. Jobje Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 27 december 1864, volgt onder XV-m.
 7. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1866, overleden aldaar op 15 juni 1955, 89 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 februari 1905, op 39-jarige leeftijd met Jan Rentmeester (43 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1862, overleden te 's-Heerenhoek op 4 september 1933, 71 jaar oud, zoon van Marinus Rentmeester (arbeider) en Adriana de Baar (landbouwster).
 8. Jacob Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1868, ongehuwd overleden aldaar op 3 september 1899, 31 jaar oud.
 9. Klazina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 april 1869, volgt onder XV-n.
 10. Dingenis Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 april 1870, volgt onder XV-o.
 11. Pieter Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1871, overleden aldaar op 14 januari 1872, 129 dagen oud.
 12. Aalbrecht Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1871, overleden aldaar op 2 februari 1953, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1917, op 45-jarige leeftijd met Stoffelina Westdijk (33 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1884, dochter van Cornelis Westdijk (herbergier) en Johanna Hoornik.
 13. Pieter Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1871, overleden aldaar op 14 januari 1872, 129 dagen oud.
 14. Petrus Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 16 november 1872.

XIV-j Bastiaan Rijk, boerenknecht, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1832, overleden aldaar op 18 november 1900, 68 jaar oud, zoon van XIII-d. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1859, op 26-jarige leeftijd met Geertruida Smits (24 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1834, overleden aldaar, dochter van Martinus Smits (landbouwer) en Adriana Cornelia Bové. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 oktober 1860, overleden aldaar op 18 mei 1872, 11 jaar oud.
 2. Adriana Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1862, overleden te 's-Heerenhoek op 6 juni 1946, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1882, op 20-jarige leeftijd met Jan van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 september 1856, volgt onder XV-e.
 3. Neeltje Rijk, geboren op 8 januari 1864, volgt onder XV-p.
 4. Apolonia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1865, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1893, 27 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1889, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, volgt onder XV-av.
 5. Martinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1867, volgt onder XV-q.
 6. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1869, volgt onder XV-r.
 7. Aalbregt Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 januari 1870, volgt onder XV-s.
 8. Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1871, volgt onder XV-t.
 9. Jacob Rijk, landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1953, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 mei 1901, op 27-jarige leeftijd (1) met Cornelia Remijn (29 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 8 augustus 1871, dochter van XIV-ef. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1925, op 51-jarige leeftijd (2) met Apollonia Remijn (59 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1865, overleden aldaar op 28 maart 1950, 84 jaar oud, dochter van XIV-ek.
 10. Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1875, volgt onder XV-u.
 11. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juni 1877, overleden aldaar op 20 oktober 1877, 119 dagen oud.

XIV-k Marinus Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1833, overleden aldaar op 19 september 1909, 76 jaar oud, zoon van XIII-d. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1871, op 38-jarige leeftijd met Jozina Vermue (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1843, overleden aldaar op 17 juni 1916, 73 jaar oud, dochter van XIII-am. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1873, volgt onder XV-v.
 2. Martina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1874, ongehuwd overleden aldaar op 28 mei 1904, 29 jaar oud.
 3. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1877, volgt onder XV-w.
 4. Jacomina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in oktober 1879, overleden aldaar op 11 april 1880, 6 maanden oud.
 5. Jacomina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1882, overleden aldaar op 20 augustus 1882, 12 dagen oud.
 6. Marinus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1885, overleden aldaar op 21 augustus 1915, 30 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1911, op 25-jarige leeftijd met Catharina Vermue (24 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te Waarde op 12 juli 1886, dochter van XIV-dl.
  (Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1916, op 30-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1885, zoon van XIV-cl.)
 7. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juli 1887, volgt onder XV-x.

XIV-l Pieter Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 20 januari 1901, 64 jaar oud, zoon van XIII-d. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 24-jarige leeftijd met Johanna Smits (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1839, overleden te 's-Heerenhoek op 3 augustus 1906, 67 jaar oud, dochter van Martinus Smits (landbouwer) en Adriana Cornelia Bové. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1862. Hij is getrouwd te Waarde op 16 april 1885, op 23-jarige leeftijd met Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1859, volgt onder XIV-dp.
 2. Martinus Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1863, overleden aldaar op 6 november 1922, 59 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 28 april 1887, op 24-jarige leeftijd met Maatje Remijn (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, overleden te 's-Heerenhoek op 15 juli 1943, 82 jaar oud, dochter van XIV-ab.
 3. Aalbrecht Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 23 oktober 1864, overleden te Goes op 26 november 1927, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 mei 1901, op 36-jarige leeftijd met Adriana Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1868, volgt onder XIV-et.
 4. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1865, overleden aldaar op 26 mei 1866, 202 dagen oud.
 5. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1866, volgt onder XV-y.
 6. Bastiaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 augustus 1868.
 7. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 14 april 1870, volgt onder XV-z.
 8. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1871.
 9. Apolonia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 31 juli 1873, overleden te Hoedekenskerke op 25 september 1914, 41 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (32 jaar oud), koetsier, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1869, zoon van Jan de Jonge en Cornelia Timmerman.
 10. Magdalena Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1875. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1895, op 20-jarige leeftijd met Marinus Geus (25 jaar oud), schilder, geboren te 's-Heerenhoek op 24 september 1869, zoon van Laurus Janse Geus (wagenmaker en herbergier) en Cornelia Hoondert.
 11. Bastiaan Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 2 oktober 1876, overleden aldaar op 3 november 1918, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1905, op 28-jarige leeftijd met Anthonia van den Dries (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1874, dochter van XIV-ad.
 12. Jobina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1879.
 13. Geertruida Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879, volgt onder XV-aa.
 14. Jacomina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 22 mei 1880, volgt onder XV-ab.
 15. Laurentius Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 27 juni 1884, overleden aldaar op 4 september 1890, 6 jaar oud.

XIV-m Klazina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 18 maart 1865, 26 jaar oud, dochter van XIII-d. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 24-jarige leeftijd met Laurens Goense (20 jaar oud), rentenier en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 29 april 1842, wonende te Hoedekenskerke, overleden te Goes op 27 augustus 1930, 88 jaar oud, zoon van Jacob Goense (winkelier) en Maatje Menheere.
(Hij was later gehuwd met Johanna Huige, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1839, wonende aldaar, overleden te Goes op 24 juli 1925, 86 jaar oud, dochter van Adriaan Huige (landbouwer) en Adriana Allemekinders (landbouwster en landbouwster).) Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 28 januari 1863, volgt onder XV-ac.

XIV-n Appolonia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1839, overleden aldaar op 28 oktober 1894, 55 jaar oud, dochter van XIII-d. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 22-jarige leeftijd met Marinus de Baar (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 september 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 14 juni 1905, 66 jaar oud, zoon van Cornelis Janse de Baar (boerenknecht en landbouwer) en Leuntje Menheere (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 31 maart 1863, volgt onder XV-ad.
 2. Jacob de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1864, overleden aldaar op 9 april 1864, 27 dagen oud.
 3. Cornelia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 4 september 1865. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1889, op 23-jarige leeftijd met Aalbregt de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, volgt onder XIV-el.
 4. Maria de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 13 februari 1872, overleden aldaar op 26 maart 1872, 42 dagen oud.
 5. Maria de Baar, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 16 juli 1874. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 2 mei 1912, op 37-jarige leeftijd met Cornelius Bal (30 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1882, zoon van Jan Bal (landman) en Dina Wagenaar.
 6. Jacobus de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 3 september 1875, overleden aldaar op 10 maart 1876, 189 dagen oud.
 7. Jacob de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 16 december 1878, volgt onder XV-ae.

XIV-o Laurus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1843, overleden aldaar op 19 januari 1910, 66 jaar oud, zoon van XIII-d. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1871, op 27-jarige leeftijd met Apolonia Boonman (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1946, 94 jaar oud, dochter van Huibregt Boonman (landman) en Leuntje Hubregtse Vermue. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 augustus 1872, overleden aldaar op 20 mei 1943, 70 jaar oud.
 2. Leuntje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1873, volgt onder XV-af.
 3. Neeltje Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1875, ongehuwd overleden aldaar op 23 maart 1897, 21 jaar oud.
 4. Hubrecht Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 november 1876. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1916, op 39-jarige leeftijd met Magdalena Boonman (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1886, dochter van XV-au.
 5. Albrecht Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1877, overleden aldaar op 24 januari 1951, 73 jaar oud.
 6. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1879, overleden aldaar op 30 maart 1960, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 april 1915, op 36-jarige leeftijd met Pieter Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1876, volgt onder XV-az.
 7. Geertje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1880, overleden aldaar op 27 september 1880, 154 dagen oud.
 8. Bastiaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1881, volgt onder XV-ag.
 9. Jozina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 september 1882, overleden te Oudelande op 26 februari 1959, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 augustus 1920, op 37-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1888, zoon van XV-am.
 10. Cornelis Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1884. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 mei 1918, op 34-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge (22 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1896, dochter van Marinus de Jonge (landbouwer en arbeider) en Apolonia Vermue.
 11. Jobina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1885, overleden te Oudelande op 12 januari 1953, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 juni 1922, op 37-jarige leeftijd met Bastiaan Rijk (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1889, zoon van XV-am.
 12. Jacomina Rijk, huishoudster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1886, overleden voor 12 mei 1926, hoogstens 39 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1921, op 34-jarige leeftijd met Jan Vermue (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1886, zoon van XIV-do.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1926, op 39-jarige leeftijd met Catharina Paree (39 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1887, dochter van Paulus Paree (schoenmaker) en Maria Alegonda de Wit.)
 13. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juli 1887.
 14. Marinus Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 oktober 1888, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1925, 37 jaar oud.
 15. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1889.
 16. Adriaan Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1891. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1918, op 26-jarige leeftijd met Maria van den Dries (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1894, dochter van XIV-dq.
 17. Geertruida Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1894.

XIV-p Cornelia Rijk, Neeltje, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1847, dochter van XIII-d. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Rijk (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1842, zoon van Jacob Rijk en Neeltje Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1871. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1901, op 30-jarige leeftijd met Klazina Remijn (29 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1872, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1949, 76 jaar oud, dochter van XIV-ek.
 2. Aalbrecht Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in juli 1874, overleden aldaar op 24 mei 1875, 10 maanden oud.

XIV-q Willem Rijk, winkelier en rentenier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1851, overleden te 's-Heerenhoek op 13 mei 1931, 80 jaar oud, zoon van XIII-d. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1875, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Vermue (26 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1849, overleden te 's-Heerenhoek op 9 mei 1925, 76 jaar oud, dochter van XIII-am. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1876, overleden aldaar op 30 januari 1949, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1909, op 33-jarige leeftijd met Antonia van den Dries (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Borssele op 15 januari 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 maart 1953, 70 jaar oud, dochter van XIV-ch.
 2. Martina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1877, overleden te 's-Heerenhoek op 4 februari 1882, 4 jaar oud.
 3. Marinus Rijk, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1879. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1912, op 33-jarige leeftijd met Klazina Cornelia van den Dries (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 april 1884, dochter van XIV-ch.
 4. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 24 april 1880, overleden aldaar op 20 september 1880, 149 dagen oud.
 5. Levenloos Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1881, overleden aldaar op 5 november 1881.
 6. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1883.
 7. Martina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1885. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1910, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Remijn (26 jaar oud), bakker, geboren te Kapelle op 24 juli 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1934, 51 jaar oud, zoon van XIV-di.
 8. Albregt Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 26 november 1886. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 april 1913, op 26-jarige leeftijd met Johanna Allemekinders (25 jaar oud), geboren te Baarland op 4 november 1887, overleden te Vogelwaarde op 16 april 1959, 71 jaar oud, dochter van XIV-dg.
 9. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 januari 1888, volgt onder XV-ah.
 10. Jozina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1889. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 april 1922, op 33-jarige leeftijd met Jeroen Vette (35 jaar oud), landarbeider, geboren te Borssele op 20 september 1886, zoon van XIV-t.
 11. Johannes Rijk, koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 april 1890. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 juni 1914, op 24-jarige leeftijd met Catharina Remijn (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, dochter van XV-aw.
 12. Cornelis Rijk, landman, geboren te 's-Heerenhoek op 26 september 1891. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1921, op 29-jarige leeftijd met Maria Vermue (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 oktober 1895, dochter van XIV-cx.

XIV-r Adriaan Nicolaas Rijk, arbeider en boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juni 1837, overleden te Goes op 19 juli 1883, 46 jaar oud, zoon van XIII-e. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 mei 1877, op 39-jarige leeftijd met Catharina Knuit (36 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1840, overleden te Oostburg op 3 december 1914, 74 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Knuijt (arbeider) en Johanna Reinhout (arbeidster en koopvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Rijk, geboren te Goes op 12 februari 1880, overleden aldaar op 2 maart 1881, 1 jaar oud.
 2. Nicolaas Rijk, geboren te Goes op 18 augustus 1882, overleden aldaar op 5 oktober 1884, 2 jaar oud.

XIV-s Adriana Rijk, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 4 februari 1840, overleden te Goes op 12 juni 1923, 83 jaar oud, dochter van XIII-e. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 januari 1872, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Westdijk (54 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 2 november 1817, overleden te Goes op 20 november 1896, 79 jaar oud, zoon van Cornelis Westdijk (dagloner en landbouwer) en Geertruid Pieterse van Eikeren, Geertje (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Westdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 november 1872, overleden te Goes op 5 augustus 1917, 44 jaar oud.
 2. Nicolaas Westdijk, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1875, overleden te Goes op 19 februari 1897, 22 jaar oud.
 3. Catharina Westdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1876, overleden te Goes op 27 februari 1941, 64 jaar oud. Zij was gehuwd met Petrus Claeijs.
 4. Albertus Westdijk, boerenknecht en koopman, geboren te Goes op 3 februari 1878, overleden aldaar op 19 november 1940, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1905, op 27-jarige leeftijd met Jacomina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 22 mei 1880, volgt onder XV-ab.
 5. Apolonia Westdijk, geboren op 1 februari 1882, overleden te Baarland op 21 februari 1933, 51 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 27 mei 1920, op 38-jarige leeftijd met Jan Acda (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1883, overleden aldaar op 20 oktober 1938, 55 jaar oud, zoon van XV-d.

XIV-t Jobje Rijk, landbouwster en koemelkster, geboren te 's-Heerenhoek op 17 augustus 1845, overleden aldaar op 16 juli 1926, 80 jaar oud, dochter van XIII-e. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 januari 1871, op 25-jarige leeftijd met Petrus Jeroense Vette (34 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 29 januari 1836, overleden aldaar op 24 december 1927, 91 jaar oud, zoon van Jeroen Vette en Maria van den Dries.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 januari 1868, op 31-jarige leeftijd met Maria Simonse (19 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 28 maart 1848, overleden te Borssele op 19 mei 1870, 22 jaar oud, dochter van Jan Simonse en Apollonia Boonman.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Vette, geboren te Borssele op 8 juli 1875. Zij is getrouwd te Borssele op 23 november 1916, op 41-jarige leeftijd met Cornelis Goense (45 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1871, zoon van XIII-cb.
 2. Albregt Vette, geboren te Borssele op 28 maart 1879, volgt onder XV-ai.
 3. Willemina Vette, geboren te Borssele op 6 april 1880. Zij is getrouwd te Borssele op 22 april 1915, op 35-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (40 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juni 1874, overleden aldaar op 2 april 1916, 41 jaar oud, zoon van XIV-cl.
 4. Neeltje Vette, dienstmeid en winkelierster, geboren te Borssele op 12 maart 1882, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1907, 25 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 22 april 1903, op 21-jarige leeftijd met Aalbrecht de Jonge (24 jaar oud), winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1879, overleden aldaar op 29 juli 1956, 77 jaar oud, zoon van XIV-cl.
  (Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 30 april 1908, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Westdorp (30 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1878, dochter van Jan Westdorp (klompenmaker) en Izabelle Pantus.)
 5. Jeroen Vette, landarbeider, geboren te Borssele op 20 september 1886. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 april 1922, op 35-jarige leeftijd met Jozina Rijk (33 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1889, dochter van XIV-q.

XIV-u Neeltje Rijk, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1833, overleden te Goes op 18 juli 1871, 38 jaar oud, dochter van XIII-f. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 26 november 1851, op 18-jarige leeftijd (1) met Jan Jacobusse Everaard (23 jaar oud), boerenknecht en huurkoetsier, geboren te Schore in het jaar 1828, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 28 maart 1864, 36 jaar oud, zoon van Jacobus Everaard en Maatje Melse Acda (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Everaard, geboren te Schore op 9 december 1852, overleden te Middelburg op 6 oktober 1930, 77 jaar oud.
 2. Marinus Everaard, geboren te Schore op 9 januari 1854, volgt onder XV-aj.
 3. Jacobus Everaard, geboren te Schore op 27 maart 1855, overleden te Vlake op 25 juni 1855, 90 dagen oud.
 4. Leuntje Everaard, geboren te Kapelle (Zeeland) op 5 juli 1856, volgt onder XV-ak.
 5. Jobje Everaard, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 augustus 1857, overleden aldaar op 8 september 1857, 12 dagen oud.
 6. Jacobus Everaard, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 24 augustus 1860, overleden aldaar op 18 december 1863, 3 jaar oud.
 7. Anthonie Everaard, geboren te Kruiningen (Zeeland) in februari 1862, overleden aldaar op 11 oktober 1863, 1 jaar oud.
 8. Pieternella Everaard, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1864, overleden te Goes op 1 december 1872, 8 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 31-jarige leeftijd (2) met Johannes Warrens (29 jaar oud), landbouwer en vrachtrijder, geboren te Goes op 21 september 1835, overleden te Middelburg op 11 augustus 1911, 75 jaar oud, zoon van Jan Warrens en Johanna van den Broeke. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Warrens, meubelmakersknecht, geboren te Goes op 8 februari 1866, overleden aldaar op 29 januari 1886, 19 jaar oud.
 2. Johanna Warrens, geboren te Goes op 8 februari 1867, overleden aldaar op 13 juni 1867, 125 dagen oud.
 3. Cornelis Warrens, geboren te Goes op 15 mei 1868, overleden aldaar op 29 mei 1868, 14 dagen oud.
 4. Johanna Cornelia Warrens, geboren te Goes op 6 februari 1870, overleden aldaar op 30 september 1871, 1 jaar oud.

XIV-v Albregt Pieterse Rijk, boerenknecht en molenaarsknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, overleden aldaar op 26 maart 1906, 68 jaar oud, zoon van XIII-g. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1871, op 33-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Bie (34 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 augustus 1836, overleden aldaar op 6 oktober 1884, 48 jaar oud, dochter van XIII-ay. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 november 1885, op 47-jarige leeftijd (2) met Apollonia van Stee (36 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1849, overleden aldaar op 22 juni 1897, 48 jaar oud, dochter van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Rijk, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1888, overleden te Heinkenszand op 30 oktober 1960, 72 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1920, op 31-jarige leeftijd met Jan Rijk (31 jaar oud), landman, geboren te Heinkenszand in het jaar 1889, zoon van XIV-aq.

XIV-w Pieter Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1820, overleden aldaar op 11 juli 1894, 73 jaar oud, zoon van XIII-h. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1856, op 35-jarige leeftijd met Jobje Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, zie XIV-ac. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juni 1857, volgt onder XV-al.
 2. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1859, overleden aldaar op 16 februari 1865, 5 jaar oud.
 3. Adriaan Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1860, overleden aldaar op 23 februari 1940, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 12 mei 1892, op 31-jarige leeftijd met Jozina Goense (31 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1947, 86 jaar oud, dochter van Johannes Goense (landbouwer) en Appolonia Boonman (landbouwster).
 4. Aalbregt Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1863, volgt onder XV-am.
 5. Jobina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1866, volgt onder XV-an.

XIV-x Jobina Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, overleden te Baarland op 26 januari 1892, 68 jaar oud, dochter van XIII-h. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1844, op 20-jarige leeftijd (1) met Jan de Winter (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1815, overleden te Baarland op 17 november 1854, 39 jaar oud, zoon van Adriaan Janse de Winter (landman) en Magdalena Pieterse Timmerman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Winter, geboren te Baarland op 9 mei 1845, overleden aldaar op 25 oktober 1859, 14 jaar oud.
 2. Pieter de Winter, boerenknecht, geboren te Baarland op 12 november 1847, overleden aldaar op 19 juli 1866, 18 jaar oud.
 3. Magdalena de Winter, winkelierster en landbouwster, geboren te Baarland op 9 september 1849, overleden te Hoedekenskerke op 11 juni 1891, 41 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 1 mei 1874, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Allemekinders, geboren te Borssele op 22 oktober 1848, volgt onder XIV-dg.
 4. Laurus de Winter, geboren te Baarland, gedoopt op 5 maart 1852, overleden te Baarland op 31 mei 1856, 4 jaar oud.
 5. Helena de Winter, geboren te Baarland op 7 april 1853, overleden aldaar op 11 januari 1858, 4 jaar oud.
 6. Jan de Winter, geboren te Baarland op 1 december 1854, volgt onder XV-ao.

Zij is getrouwd te Baarland op 19 september 1856, op 33-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Remijn, geboren te Baarland op 24 december 1816, zie XIII-bu. Uit dit huwelijk:

 1. 7-10 : Zie onder XIII-bu.

Zij is getrouwd te Baaarland op 15 oktober 1863, op 40-jarige leeftijd (3) met Jan Priem (33 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1830, overleden te Baarland op 3 december 1912, 82 jaar oud, zoon van Janus Priem en Adriana de Jonge.
XIV-y Tannetje Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, overleden te 's-Heerenhoek op 14 april 1903, 75 jaar oud, dochter van XIII-k. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 32-jarige leeftijd (1) met Pieter de Winter (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1824, overleden aldaar op 9 mei 1862, 38 jaar oud, zoon van Adriaan Janse de Winter (landman) en Magdalena Pieterse Timmerman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena de Winter, geboren te Nisse op 4 maart 1862, overleden aldaar op 13 juni 1862, 101 dagen oud.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1865, op 38-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, zie XIV-ee. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 10 december 1866.
 2. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1868, overleden aldaar op 28 juni 1868, 14 dagen oud.
 3. Neeltje Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1868, overleden aldaar op 27 juni 1868, 13 dagen oud.
 4. Adriana Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1869.
 5. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 17 mei 1871, overleden aldaar op 7 augustus 1872, 1 jaar oud.

XIV-z Willem Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1835, zoon van XIII-k. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1868, op 32-jarige leeftijd (1) met Klazina Rijk (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1845, dochter van Cornelis Rijk (slachter) en Maria Bos. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 augustus 1895, op 59-jarige leeftijd (2) met Pieternella van de Pas (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 augustus 1859, overleden aldaar op 30 maart 1930, 70 jaar oud, dochter van Johannes van de Pas (arbeider) en Tannetje de Winter (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Rijk, landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1900. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 april 1931, op 31-jarige leeftijd met Catharina Rijk (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 juni 1903, dochter van XV-o.

XIV-aa Magdalena Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1823, dochter van XIII-l. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 maart 1842, op 19-jarige leeftijd met Jacob Boonman (22 jaar oud), boerenknecht, geboren in het jaar 1820, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1864, 44 jaar oud, zoon van Leendert Boonman en Magdalena Vermue. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1843, overleden aldaar op 21 oktober 1843, 184 dagen oud.
 2. Willem Boonman, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1844. Hij is getrouwd te Nisse op 5 mei 1871, op 27-jarige leeftijd met Martina de Jonge (23 jaar oud), geboren te Nisse op 5 oktober 1847, overleden op 19 augustus 1932, 84 jaar oud, dochter van XIII-an.
 3. Leendert Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1846. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1869, op 23-jarige leeftijd met Margrietha van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1843, volgt onder XIV-ce.
 4. Aalbregt Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 januari 1849, overleden aldaar op 14 augustus 1852, 3 jaar oud.
 5. Cornelis Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud. Hij is getrouwd te Driewegen op 7 juni 1872, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Allemekinders (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Driewegen op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud, dochter van XIII-bd.
  (Zij is later getrouwd te Driewegen op 21 mei 1896, op 43-jarige leeftijd met Marinus Rentmeester (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud, zoon van Marinus Rentmeester (arbeider) en Adriana de Baar (landbouwster). (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 51-jarige leeftijd met Catharina Rijk (58 jaar oud), huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud, dochter van XIV-i.))
 6. Bastiaan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1851, overleden aldaar op 27 september 1852, 302 dagen oud.
 7. Clazina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1854, overleden aldaar op 30 augustus 1855, 284 dagen oud.
 8. Aalbregt Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 december 1856, overleden aldaar op 2 december 1903, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te Yerseke op 9 mei 1902, op 45-jarige leeftijd met Maria Rijk (37 jaar oud), geboren te Borssele op 13 februari 1865, overleden te Goes op 8 juli 1925, 60 jaar oud, dochter van XIII-j.
  (Zij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1905, op 40-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries (42 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1863, overleden te Goes op 13 maart 1955, 91 jaar oud, zoon van XIV-ad.)
 9. Magdalena Boonman, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 juli 1859, overleden te 's-Heerenhoek op 21 september 1940, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1885, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1853, volgt onder XIV-dl.
 10. Klazina Boonman, geboren op 14 oktober 1862. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1895, op 32-jarige leeftijd met Daniel Goense (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Baarland in het jaar 1864, overleden te Hoedekenskerke op 13 januari 1943, 79 jaar oud, zoon van Johannes Goense (landbouwer) en Appolonia Boonman (landbouwster).
 11. Bastiaan Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1863. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 mei 1890, op 27-jarige leeftijd met Maatje Goense (28 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1862, overleden te Hoedekenskerke op 17 juli 1948, 86 jaar oud, dochter van Johannes Goense (landbouwer) en Appolonia Boonman (landbouwster).

XIV-ab Aalbrecht Willemse Remijn, landbouwer en molenaar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, overleden te 's-Heerenhoek op 12 december 1885, 59 jaar oud, zoon van XIII-l. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1845, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelia van Wintrooij (20 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 december 1852, 27 jaar oud, dochter van XIII-r. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1854, op 27-jarige leeftijd (2) met Pieternella de Baar (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1832, dochter van Cornelis Janse de Baar (boerenknecht en landbouwer) en Leuntje Menheere (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 oktober 1854, volgt onder XV-ap.
 2. Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1855, volgt onder XV-aq.
 3. Klazina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1857, volgt onder XV-ar.
 4. Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1858, volgt onder XV-as.
 5. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1859, volgt onder XV-at.
 6. Maatje Remijn, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, overleden te 's-Heerenhoek op 15 juli 1943, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 28 april 1887, op 26-jarige leeftijd met Martinus Rijk (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1863, overleden aldaar op 6 november 1922, 59 jaar oud, zoon van XIV-l.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 mei 1862, op 36-jarige leeftijd (3) met Catharina van Stee (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1843, overleden te 's-Heerenhoek op 19 januari 1881, 38 jaar oud, dochter van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1864, volgt onder XV-au.
 2. Bastiaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1865, overleden te 's-Heerenhoek op 21 mei 1951, 86 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1886, op 20-jarige leeftijd (1) met Neeltje Rijk, geboren op 8 januari 1864, volgt onder XV-p. Hij is getrouwd te Borssele op 22 oktober 1903, op 38-jarige leeftijd (2) met Jacomina Pover, geboren te Borssele op 21 april 1855, volgt onder XIV-ch.
 3. Nicolaas Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, volgt onder XV-av.
 4. Jacob Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1869, volgt onder XV-aw.
 5. Maria Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1870, volgt onder XV-ax.
 6. Sara Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1872, volgt onder XV-ay.
 7. Pieter Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1876, volgt onder XV-az.
 8. Levenloos Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1881, overleden aldaar op 15 januari 1881.

XIV-ac Jobje Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1894, 66 jaar oud, dochter van XIII-l. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1846, op 18-jarige leeftijd (1) met Cornelis Vermue (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1824, overleden aldaar op 13 januari 1855, 30 jaar oud, zoon van Hubregt Vermue (landbouwer) en Leuntje Cornelisse Raas. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1852, overleden aldaar op 23 november 1929, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1872, op 19-jarige leeftijd met Adriaan Pieterse de Jonge, geboren te Nisse op 13 januari 1849, volgt onder XIV-cl.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1856, op 28-jarige leeftijd (2) met Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1820, zie XIV-w. Uit dit huwelijk:

 1. 2-6 : Zie onder XIV-w.

XIV-ad Josina Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1834, dochter van XIII-l. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1858, op 24-jarige leeftijd met Job van den Dries (24 jaar oud), landbouwer en gezworene, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juli 1834, overleden aldaar op 27 januari 1907, 72 jaar oud, zoon van Jacobus van den Dries (molenaar en landbouwer) en Maria Vette (landbouwster en winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria van den Dries, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 augustus 1859, overleden te Nisse op 11 januari 1908, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1884, op 24-jarige leeftijd met Jan Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1854, volgt onder XIV-dm.
 2. Willem van den Dries, geboren te Goes op 1 september 1861, volgt onder XV-ba.
 3. Jacobus van den Dries, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1863, overleden te Goes op 13 maart 1955, 91 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1905, op 42-jarige leeftijd met Maria Rijk (40 jaar oud), geboren te Borssele op 13 februari 1865, overleden te Goes op 8 juli 1925, 60 jaar oud, dochter van XIII-j.
  (Zij is eerder getrouwd te Yerseke op 9 mei 1902, op 37-jarige leeftijd met Aalbregt Boonman (45 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 december 1856, overleden aldaar op 2 december 1903, 46 jaar oud, zoon van XIV-aa.)
 4. Aalbrecht van den Dries, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1865, overleden aldaar op 9 januari 1953, 87 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1889, op 23-jarige leeftijd met Jobina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1861, volgt onder XIV-dq.
 5. Pieter van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1866, volgt onder XV-bb.
 6. Clasina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 december 1868.
 7. Cornelia van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juli 1870, volgt onder XV-bc.
 8. Bastiaan van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1872, volgt onder XV-bd.
 9. Anthonia van den Dries, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1874. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1905, op 30-jarige leeftijd met Bastiaan Rijk (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 2 oktober 1876, overleden aldaar op 3 november 1918, 42 jaar oud, zoon van XIV-l.
 10. Magdalena van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 november 1879.

XIV-ae Adriaan van den Dries, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1823, overleden aldaar op 3 december 1876, 52 jaar oud, zoon van XIII-m. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1855, op 31-jarige leeftijd met Tannetje Boonman (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1829, dochter van Daniel Boonman (landbouwer) en Jozina Compiet (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Petrus van den Dries, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1857, overleden te Goes op 14 november 1901, 44 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 21 april 1882, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Pover, geboren te Borssele op 21 april 1855, volgt onder XIV-ch.
 2. Jozina van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1857, volgt onder XV-be.

XIV-af Tannetje van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1826, dochter van XIII-m. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1854, op 28-jarige leeftijd met Pieter Boonman (24 jaar oud), kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1830, overleden aldaar op 28 januari 1879, 49 jaar oud, zoon van Adriaan Janse Boonman en Jannetje de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1855, volgt onder XV-bf.
 2. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1857, overleden aldaar op 7 september 1860, 3 jaar oud.
 3. Neeltje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1862, volgt onder XV-bg.
 4. Jacobus Boonman, herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1868. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1903, op 35-jarige leeftijd met Johanna Priem (36 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1867, overleden aldaar op 4 mei 1937, 70 jaar oud, dochter van XIV-ag.

XIV-ag Helena Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 18 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 augustus 1912, 71 jaar oud, dochter van XIII-n. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1866, op 25-jarige leeftijd met Daniel Priem (27 jaar oud), timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1839, overleden aldaar op 30 december 1925, 86 jaar oud, zoon van Joannis Priem (landbouwer) en Jannetje de Jonge (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1867, overleden aldaar op 4 mei 1937, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1903, op 36-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (35 jaar oud), herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1868, zoon van XIV-af.
 2. Jacob Priem, timmerman en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1869, overleden aldaar op 18 februari 1946, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1912, op 42-jarige leeftijd met Klazina Wijk (42 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1870, overleden aldaar op 31 mei 1928, 58 jaar oud, dochter van Marinus Wijk (boerenknecht en winkelier) en Maria Rijk (winkelierster).
 3. Johannes Priem, timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1873, overleden te Goes op 4 september 1951, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Kapelle op 7 mei 1909, op 36-jarige leeftijd met Cornelia Menheere (25 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1884, dochter van Cornelis Menheere en Elisabeth Bal.
 4. Jan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1874, overleden aldaar op 29 maart 1946, 71 jaar oud.

XIV-ah Catharina Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1846, dochter van XIII-n. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 23-jarige leeftijd met Pieter Priem (25 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1845, zoon van Joannis Priem (landbouwer) en Klazina van Eikeren (boerenmeid en landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Borssele op 11 november 1880, op 35-jarige leeftijd met Maria Magdalena de Winter (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Waarde in het jaar 1858, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 september 1943, 85 jaar oud, dochter van Laurentius de Winter (landbouwer) en Pieternella de Jonge (landbouwster).) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1876. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1905, op 29-jarige leeftijd met Johannes Rentmeester (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1872, zoon van Marinus Rentmeester (arbeider) en Adriana de Baar (landbouwster).
 2. Elena Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1878. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1906, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Remijn (41 jaar oud), hengsthouder, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1864, overleden te 's-Heerenhoek op 8 april 1953, 89 jaar oud, zoon van XIV-ek.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 april 1891, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1866, volgt onder XV-y.)

XIV-ai Tannetje Rijk, dienstmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1840, dochter van XIII-o en XIII-bs. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1873, op 33-jarige leeftijd met Marinus Vermue (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1839, overleden aldaar op 11 februari 1887, 47 jaar oud, zoon van Adriaan Vermue en Johanna Arts. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 mei 1874, overleden aldaar op 23 september 1910, 36 jaar oud.
 2. Pieter Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1875, volgt onder XV-bh.
 3. Laurus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1877, volgt onder XV-bi.
 4. Marinus Simon Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 november 1878, volgt onder XV-bj.
 5. Cornelis Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 april 1880, overleden aldaar.
 6. Johannes Vermue, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 mei 1883, ongehuwd overleden aldaar op 9 mei 1907, 23 jaar oud.
 7. Levenloos Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 juni 1885, overleden aldaar op 11 juni 1885.

XIV-aj Marinus Rijk, landbouwer en wagenmaker, geboren op 29 oktober 1843, zoon van XIII-o en XIII-bs. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 mei 1873, op 29-jarige leeftijd met Margaretha Rijk (23 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te Ellewoutsdijk op 21 april 1850, dochter van Adriaan Cornelisse Rijk (boerenknecht en landbouwer) en Margrieta van der Pas (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1874, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 augustus 1930, 55 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1897, op 22-jarige leeftijd met Pieter van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1866, volgt onder XV-bb.

XIV-ak Danker Rijk, molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1845, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1905, 60 jaar oud, zoon van XIII-o en XIII-bs. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1886, op 40-jarige leeftijd met Johanna Bek (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1864, dochter van Laurus Bek en Geertruida van den Dries. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1886. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 augustus 1935, op 48-jarige leeftijd met Cornelia de Winter (34 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1901, overleden op 27 september 1989, 88 jaar oud, dochter van XV-cj.
 2. Laurus Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1888. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1921, op 33-jarige leeftijd met Johanna de Jonge (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1894, dochter van Adriaan de Jonge (landbouwer) en Dina van Eijkeren (boerenmeid).
 3. Maria Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1891. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1919, op 28-jarige leeftijd met Sebastiaan van Eijkeren (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 23 augustus 1891, zoon van XV-e.
 4. Geertruida Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1893. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 november 1922, op 29-jarige leeftijd met Adriaan van den Dries (37 jaar oud), landman, geboren te Borssele op 27 mei 1885, overleden te Goes op 24 april 1959, 73 jaar oud, zoon van XIV-ch.
  (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 28-jarige leeftijd met Martina Hendrika Goense (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juni 1888, overleden voor 9 november 1922, hoogstens 34 jaar oud, dochter van XV-f.)
 5. Dina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1898. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1922, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1895, zoon van Jan Boonman (landbouwer) en Jacomina Driedijk.

XIV-al Cornelia Adriaanse Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland op 16 december 1846, overleden te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1886, 40 jaar oud, dochter van XIII-o en XIII-bs. Zij is getrouwd te Baarland op 8 augustus 1867, op 20-jarige leeftijd met Simon Adrianus Smits (39 jaar oud), landbouwer en landman, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1828, overleden te 's-Heer Abtskerke op 21 april 1892, 64 jaar oud, zoon van Martinus Smits (landbouwer) en Adriana Cornelia Bové.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 8 mei 1856, op 28-jarige leeftijd met Leuntje Hubregtse Vermue (36 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, overleden op 26 april 1866, 46 jaar oud, dochter van Hubregt Vermue (landbouwer) en Leuntje Cornelisse Raas. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 mei 1849, op 29-jarige leeftijd met Huibregt Boonman (28 jaar oud), landman, geboren te Baarsdorp op 22 september 1820, overleden te 's-Heer Abtskerke op 14 april 1855, 34 jaar oud, zoon van Jan Cornelisse Boonman (landman) en Johanna Pieterse van Eijkeren.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Smits, geboren te Baarsdorp op 11 juli 1868, overleden te 's-Heer Abtskerke op 20 oktober 1868, 101 dagen oud.
 2. Adriaan Smits, geboren te Baarsdorp op 29 augustus 1869, overleden te 's-Heer Abtskerke op 20 november 1869, 83 dagen oud.
 3. Martinus Smits, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 augustus 1871, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1937, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juni 1894, op 22-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juli 1870, volgt onder XV-bc.
 4. Maria Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke op 1 juni 1873, volgt onder XV-bk.
 5. Geertruida Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke op 30 oktober 1876, volgt onder XV-bl.

XIV-am Marinus Menheere, geboren te Heinkenszand in het jaar 1806, zoon van XIII-p. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 27 oktober 1826, op 20-jarige leeftijd met Francina Nolet (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1802, dochter van Marinus Nolet en Maria Janse Huizen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Menheere, geboren te Heinkenszand in het jaar 1831, overleden aldaar op 24 november 1904, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande op 29 april 1859, op 28-jarige leeftijd met Jacomina van 't Westeinde (32 jaar oud), geboren te Ovezande in het jaar 1827, overleden te Heinkenszand op 15 juni 1901, 74 jaar oud, dochter van XIII-b.

XIV-an Cornelia Menheere, dienstmeid, geboren te Heinkenszand op 22 mei 1816, overleden te Arnemuiden op 28 december 1868, 52 jaar oud, dochter van XIII-p. Zij is getrouwd te Kleverkerke op 19 augustus 1840, op 24-jarige leeftijd met Jacobus van 't Westeinde (44 jaar oud), landman, geboren te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1795, zoon van Hubregt Jacobusse van 't Westeinde (landbouwer) en Petronella Cornelisse Almekinders.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 4 augustus 1826, op 30-jarige leeftijd met Maria Paulina Pover, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1805, zie XIII-bo. Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 30 augustus 1834, op 38-jarige leeftijd met Adriana Menheere (28 jaar oud), boerendochter, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden te Zanddijk-Buiten op 6 juli 1839, 33 jaar oud, dochter van Marinis Gillese Menheere (landman) en Stoffelina Pover (landbouwster en landbouwster).) Uit dit huwelijk:

 1. Dingenus van 't Westeinde, geboren te Kleverkerke op 28 april 1849, volgt onder XV-bm.

XIV-ao Maria Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt te Hoedekenskerke op 1 april 1810, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1857, 47 jaar oud, dochter van XIII-q. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1834, op 24-jarige leeftijd met Adriaan de Winter (36 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 24 november 1797, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 oktober 1846, 48 jaar oud, zoon van Cornelis de Winter (arbeider) en Maria de Geus.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1823, op 25-jarige leeftijd met Catharina Kegel (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 augustus 1799, overleden aldaar op 10 mei 1832, 32 jaar oud, dochter van Jan Kegel en Francina Vermaele.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 januari 1835, overleden aldaar op 2 september 1838, 3 jaar oud.
 2. Dignus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1836, overleden aldaar op 27 maart 1838, 2 jaar oud.
 3. Laurus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 december 1836, overleden aldaar op 12 mei 1837, 149 dagen oud.
 4. Dignus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 maart 1839, volgt onder XV-bn.
 5. Cornelis de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1840, overleden aldaar op 24 april 1840, 20 dagen oud.
 6. Cornelia de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 januari 1841, overleden aldaar op 11 juli 1841, 165 dagen oud.
 7. Levenloos de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1843, overleden aldaar op 9 juni 1843.
 8. Cornelis de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1845, overleden aldaar op 20 november 1845, 1 dag oud.

XIV-ap Sara Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), dochter van XIII-s. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1865, op 22-jarige leeftijd met Pieter Boonman (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1842, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), zoon van Laurus Boonman (boerenknecht en winkelier) en Johanna Marinusse Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 mei 1865, volgt onder XV-bo.

XIV-aq Jan Rijk, landman, boerenknecht en winkelier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1846, zoon van XIII-s. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1881, op 35-jarige leeftijd (1) met Dina Hoondert (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1860, dochter van Marinus Hoondert (herbergier) en Maria de Baar (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1882. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1910, op 28-jarige leeftijd met Laurus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1877, volgt onder XV-bi.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1884, op 38-jarige leeftijd (2) met Elizabeth Wouterse (36 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Gravenpolder op 11 december 1847, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1932, 84 jaar oud, dochter van Jan Wouterse (landman en vrachtrijder) en Pieternalle de Baar. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rijk, landman, geboren te Heinkenszand in het jaar 1889. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1920, op 31-jarige leeftijd met Maria Rijk (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1888, overleden te Heinkenszand op 30 oktober 1960, 72 jaar oud, dochter van XIV-v.
 2. Pieter Rijk, kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1891. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1920, op 29-jarige leeftijd met Josina van den Dries (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 september 1895, dochter van XV-ba.
 3. Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1894. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1919, op 24-jarige leeftijd met Joannes Adrianus Clarijs (26 jaar oud), zadelmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1893, zoon van XV-dn.

XIV-ar Johannes Rijk, herbergier, geboren te Goes op 13 november 1850, overleden aldaar op 25 januari 1884, 33 jaar oud, zoon van XIII-t. Hij is getrouwd te Goes op 6 april 1872, op 21-jarige leeftijd met Rosalia Theresia Peeters (27 jaar oud), dienstbode en koffiehuishoudster, geboren te Hoofdplaat op 5 juni 1844, overleden te Goes op 17 februari 1904, 59 jaar oud, dochter van Jan Peeters en Seraphine Modde.
(Zij is later getrouwd te Goes op 10 april 1890, op 45-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Tas (44 jaar oud), landbouwer en logementshouder, geboren te Hoofdplaat in het jaar 1846, zoon van Johannes Baptiste Tas en Henrica de Smet.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Laurus Rijk, geboren te Goes op 18 mei 1873, overleden aldaar op 20 juni 1874, 1 jaar oud.

XIV-as Marinus Rijk, huurkoetsier en koetsier, geboren te Goes op 9 maart 1852, overleden aldaar op 1 februari 1897, 44 jaar oud, zoon van XIII-t. Hij is getrouwd te Goes op 17 april 1873, op 21-jarige leeftijd met Magdalena Driedijk (20 jaar oud), koffiehuishoudster en stalhoudster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1853, overleden te Goes op 1 februari 1926, 72 jaar oud, dochter van XIII-al. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Rijk, geboren te Goes op 21 juni 1873, volgt onder XV-bp.
 2. Catharina Rijk, geboren te Goes op 23 januari 1875, overleden aldaar op 11 oktober 1938, 63 jaar oud.
 3. Petrus Rijk, geboren te Goes op 13 oktober 1876, overleden aldaar op 1 december 1951, 75 jaar oud.
 4. Johannes Rijk, geboren te Goes op 6 december 1878.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Goes op 15 december 1880.
 6. Johanna Rijk, geboren te Goes op 2 februari 1882, volgt onder XV-bq.
 7. Rosalia Theresia Rijk, geboren te Goes op 3 juni 1884, overleden aldaar op 27 januari 1961, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 15 mei 1913, op 28-jarige leeftijd met Aloijsius Carolus Walterus Henkeshoven (31 jaar oud), assistent in suikerfabriek, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882, zoon van Cornelis Gregorius Henkeshoven en Cornelia Francina Meivis.
 8. Mina Martina Rijk, geboren te Goes op 18 maart 1886. Zij is getrouwd te Goes op 14 mei 1914, op 28-jarige leeftijd met Gijsbertus Johannes Franciscus Buijsrogge (28 jaar oud), arts, geboren te Kloetinge in het jaar 1886, zoon van Francies Buijsrogge (landbouwer) en Maria Anna Adriaansens.
 9. Levenloos Rijk, geboren te Goes op 9 januari 1888, overleden aldaar op 9 januari 1888.
 10. Cornelis Marinus Rijk, notarisklerk, geboren te Goes op 28 januari 1891. Hij is getrouwd te Goes op 27 mei 1920, op 29-jarige leeftijd met Josephina Florentina Borghgraaf (28 jaar oud), geboren te Temsche (BelgiŽ) in het jaar 1892, dochter van Emiel Leopold Borghgraaf en Maria Eelestina Meeus.

XIV-at Adriaan Rijk, notarisklerk en kassier, geboren te Goes op 21 juni 1860, zoon van XIII-t. Hij is getrouwd te Goes op 30 oktober 1884, op 24-jarige leeftijd met Anna Maria Hendrika Catharina Stieger (19 jaar oud), geboren te Goes op 19 januari 1865, overleden aldaar op 14 april 1929, 64 jaar oud, dochter van Marinus Arnoldus Stieger (manufacturier) en Margaretha Willemina Verhallen. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Hendrikus Maria Rijk, geboren te Goes op 20 november 1885, overleden aldaar op 29 april 1886, 160 dagen oud.
 2. Margaretha Wilhelmina Maria Rijk, geboren te Goes op 16 november 1886. Zij is getrouwd te Goes op 9 juni 1920, op 33-jarige leeftijd met Lambertus Franciscus Roos (28 jaar oud), kassier, geboren te Eindhoven (Woensel) in het jaar 1892, zoon van Hendricus Adrianus Roos (kassier) en Francisca van Hengten.

XIV-au Petrus Rijk, schilder en herbergier, geboren te Goes op 29 mei 1865, zoon van XIII-t. Hij is getrouwd te Goes op 30 juni 1887, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Drijdijk (26 jaar oud), dienstbode en herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juni 1861, dochter van Cornelis Drijdijk (landbouwer) en Maatje Rentmeester (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Rijk, geboren te Heinkenszand op 26 april 1888.
 2. Maatje Rijk, geboren te Heinkenszand op 16 januari 1890.
  Bij beschikking Arr. Rechtbank Breda d.d. 02-02-1917 is toegestaan dat de voornaam van het kind te wijzigen in Maria Louise.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Heinkenszand op 21 januari 1892.

XIV-av Adriana Huige, arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 20 mei 1838, overleden aldaar op 16 november 1881, 43 jaar oud, dochter van XIII-u. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 2 mei 1873, op 34-jarige leeftijd met Marinus Vermeulen (40 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1833, zoon van Jan Gillese Vermeulen en Jannetje den Dood. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 9 februari 1874, overleden aldaar op 9 februari 1874.
 2. Klazina Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 16 april 1875, volgt onder XV-br.
 3. Jannetje Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 14 oktober 1876, volgt onder XV-bs.
 4. Maria Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 11 november 1878. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 april 1904, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Drijdijk (25 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1878, zoon van Marinus Drijdijk en Elizabeth Vermeule.
 5. Jan Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 12 april 1881, overleden aldaar op 26 november 1888, 7 jaar oud.

XIV-aw Marinus Huige, boerenknecht, koopman en vrachtrijder, geboren te 's-Gravenpolder op 8 mei 1841, overleden te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1918, 76 jaar oud, zoon van XIII-u. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1869, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Witkam (26 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 maart 1843, overleden aldaar op 8 december 1914, 71 jaar oud, dochter van Jannetje Witkam (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Dingenis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1870, volgt onder XV-bt.
 2. Johannis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1871, volgt onder XV-bu.
 3. Laurentius Bonifacius Huige, vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 juli 1873, overleden te 's-Heerenhoek op 19 september 1927, 54 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1894, op 20-jarige leeftijd met Maria Traas (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand in het jaar 1871, dochter van Cornelis Traas (arbeider) en Cornelia Brouwer (arbeidster).
 4. Jannetje Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 oktober 1875.
 5. Marinus Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 augustus 1877. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 mei 1900, op 22-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (31 jaar oud), wisselwachter, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1869, dochter van Dignus de Jonge (arbeider en veldarbeider) en Jacomina de Jonge.
 6. Adriana Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 oktober 1878, overleden te Goes op 4 februari 1937, 58 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1905, op 26-jarige leeftijd met Petrus Johannes de Jonge (33 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1872, zoon van Dignus de Jonge (arbeider en veldarbeider) en Jacomina de Jonge.
 7. Klazina Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1878, overleden aldaar op 18 januari 1924, 46 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1906, op 28-jarige leeftijd met Searaphinus Hendricus de Witte (27 jaar oud), wagenmaker, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1879, zoon van Ferdinadus Franciscus de Witte en Maria Theresia de Bruijcker.
 8. Cornelis Levinus Werenfridus Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1880.
 9. Marinus Johannis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 maart 1882, overleden aldaar op 30 augustus 1882, 175 dagen oud.
 10. Adriaan Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1884, volgt onder XV-bv.

XIV-ax Laurus Huige, boerenknecht en veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 14 november 1845, overleden aldaar op 18 augustus 1937, 91 jaar oud, zoon van XIII-u. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 april 1872, op 26-jarige leeftijd met Maria Zuidhof (33 jaar oud), dienstmeid en veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1839, overleden te 's-Gravenpolder op 27 augustus 1910, 71 jaar oud, dochter van Laurus Zuidhof (arbeider) en Adriana van den Dries (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 30 september 1873, volgt onder XV-bw.
 2. Adriana Huige, geboren te 's-Heerenhoek op 28 juli 1876, volgt onder XV-bx.
 3. Elizabeth Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 23 september 1879, overleden aldaar op 7 juli 1880, 288 dagen oud.

XIV-ay Jacoba Rijk, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder op 25 november 1849, overleden voor 23 april 1927, hoogstens 77 jaar oud, dochter van XIII-v. Zij is getrouwd te Goes op 14 november 1878, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Franciscus Baarends (26 jaar oud), spoorwegbeambte en ambulant telegrafist, geboren te Goes in het jaar 1852, overleden aldaar op 23 april 1927, 75 jaar oud, zoon van Marinus Cornelis Baarends en Johanna Catrina Allaert. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Baarends, geboren te Goes op 30 augustus 1879, overleden aldaar op 30 augustus 1879.
 2. Anna Pieternella Baarends, geboren te Goes in het jaar 1886, overleden aldaar op 30 april 1901, 15 jaar oud.
 3. Cornelis Franciscus Baarends, geboren te Goes in december 1888, overleden aldaar op 13 januari 1889, 1 maand oud.
 4. Catrina Elizabet Maria Baarends, geboren te Goes in het jaar 1892, overleden aldaar op 2 juni 1899, 7 jaar oud.

XIV-az Dankert Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Nisse op 29 september 1833, overleden aldaar op 3 juni 1888, 54 jaar oud, zoon van XIII-x. Hij is getrouwd te Nisse op 28 januari 1870, op 36-jarige leeftijd met Tanna Looij (33 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 juli 1836, overleden te Nisse op 5 juli 1911, 74 jaar oud, dochter van Bernardus Looij en Maria Pieternella de Mare.
(Zij is eerder getrouwd te Nisse op 7 juli 1858, op 21-jarige leeftijd met Melchior Acda, geboren te 's-Gravenpolder op 19 januari 1809, zie XIV-dy.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rijk, boerenknecht, geboren te Nisse op 10 december 1870, overleden te Schore op 17 februari 1933, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1901, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Hoondert (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1871, dochter van XIV-cy.
 2. Barend Rijk, geboren te Nisse op 8 oktober 1872, overleden te 's-Heerenhoek op 8 juli 1933, 60 jaar oud.
 3. Pieter Rijk, geboren te Nisse op 28 juli 1874.

XIV-ba Jan Rijk, boerenknecht, vrachtrijder en winkelier, geboren te Nisse op 21 april 1837, zoon van XIII-x. Hij is getrouwd te Oudelande op 1 mei 1868, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Wilmse (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1839, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1869, 29 jaar oud, dochter van Johannis Wilmse (arbeider) en Geertruida Boonman (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1869, overleden op 4 april 1869, 14 dagen oud.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1870, op 33-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Boonman (31 jaar oud), arbeidster en winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1839, overleden te Heinkenszand op 27 oktober 1909, 70 jaar oud, dochter van XIII-cd. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1871.
 2. Leendert Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1873.
 3. Jobina Rijk, veldarbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand op 20 februari 1940, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1915, op 41-jarige leeftijd met Jan Vermue (42 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1873, zoon van Hubregt Vermue (boerenknecht en veldarbeider) en Josina Langemaire (dienstmeid en veldarbeidster).
 4. Adriana Rijk, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1876, overleden te Goes op 2 december 1946, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 27 april 1905, op 29-jarige leeftijd met Willem Westdorp (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879, overleden voor 2 december 1946, hoogstens 67 jaar oud, zoon van Jan Westdorp en Paulina Allemekinders.
 5. Margaretha Rijk, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1879. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1908, op 29-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Stokx (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1868, zoon van Pieter Stokx en Johanna Adriana Nuijten.
 6. Joannes Rijk, veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 november 1880. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 30 april 1914, op 33-jarige leeftijd met Maria Bal (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1894, dochter van Elisabeth Bal (veldarbeidster).

XIV-bb Cornelis Rijk, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 11 maart 1852, overleden te Yerseke op 13 mei 1934, 82 jaar oud, zoon van XIII-y. Hij is getrouwd te Goes op 7 januari 1875, op 22-jarige leeftijd met Tannetje Goense (25 jaar oud), landbouwster, geboren op 20 december 1849, overleden te Kruiningen op 17 april 1919, 69 jaar oud, dochter van XIII-cc. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Rijk, geboren te Goes op 19 september 1875, overleden te Yerseke op 30 augustus 1947, 71 jaar oud.
 2. Hubrecht Adriaan Rijk, boerenknecht, geboren te Goes op 28 augustus 1877. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 april 1906, op 28-jarige leeftijd met Magdalena Boonman (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1883, overleden te 's-Gravenpolder op 1 maart 1947, 63 jaar oud, dochter van XIV-dn.
 3. Jacomina Rijk, geboren te Goes op 3 juli 1879, overleden te Nisse op 18 juni 1918, 38 jaar oud. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 8 januari 1914, op 34-jarige leeftijd met Albregt Vette, geboren te Borssele op 28 maart 1879, volgt onder XV-ai.
 4. Adriaan Cornelus Rijk, landbouwer, geboren te Goes op 27 maart 1881. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1908, op 27-jarige leeftijd met Magdalena Maria Goense (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1885, dochter van XV-f.
 5. Cornelia Rijk, geboren te Goes op 2 mei 1882, overleden aldaar op 19 december 1882, 231 dagen oud.
 6. Cornelia Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 4 december 1883.
 7. Jan Rijk, landarbeider, geboren te Hoedekenskerke op 5 maart 1885, overleden aldaar op 25 februari 1951, 65 jaar oud.
 8. Laurus Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 20 mei 1886, overleden te Oostburg op 28 maart 1946, 59 jaar oud. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 april 1913, op 26-jarige leeftijd met Maria Boonman (23 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 13 december 1889, overleden te Oostburg op 12 oktober 1943, 53 jaar oud, dochter van XIV-dn.
 9. Norbertus Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 6 juni 1887.
 10. Maria Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 22 december 1888. Zij is getrouwd te Kruiningen op 4 maart 1919, op 30-jarige leeftijd met Nicolaas Hendrikus van Oijen (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Appeltern in het jaar 1890, zoon van Johannes van Oijen (landbouwer) en Elizabeth Mulders.
 11. Marinus Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 28 januari 1890, overleden te Kruiningen op 2 maart 1944, 54 jaar oud. Hij is getrouwd te Yerseke op 23 april 1914, op 24-jarige leeftijd met Catharina Vermue (24 jaar oud), geboren te Yerseke op 13 oktober 1889, dochter van XIV-dk.
 12. Pieter Rijk, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 26 juni 1892. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juni 1917, op 24-jarige leeftijd met Apolonia Goense (21 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1896, dochter van XV-f.
 13. Romanus Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 9 augustus 1895.

XIV-bc Pieternella Pover, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1842, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1874, 32 jaar oud, dochter van XIII-z. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1873, op 30-jarige leeftijd met Jacob Pieters (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 13 februari 1893, 46 jaar oud, zoon van Adriaan Pieters (arbeider) en Tannetje van de Linde (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1880, op 33-jarige leeftijd met Catharina Grim (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1857, dochter van Janus Grim (arbeider) en Cornelia Verbart (arbeidster). Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1888, op 41-jarige leeftijd met Cornelia de Kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juni 1850, zie XIV-eq.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Pieters, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1873, overleden aldaar op 9 november 1873, 58 dagen oud.
 2. Adriaan Pieters, geboren op 19 september 1874, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1874, 20 dagen oud.

XIV-bd Clazina Pover, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1844, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 november 1894, 50 jaar oud, dochter van XIII-z. Zij is getrouwd te Borssele op 30 april 1874, op 30-jarige leeftijd met Marinus Koens (32 jaar oud), boerenknecht, arbeider en vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1842, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 augustus 1909, 67 jaar oud, zoon van Matthijs Koens en Johanna Verdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Koens, geboren te 's-Heerenhoek op 10 februari 1875.
 2. Pieter Koens, geboren te Heinekenszand op 27 juli 1876, overleden aldaar op 3 augustus 1876, 7 dagen oud.
 3. Pieternella Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1877, volgt onder XV-by.
 4. Johanna Koens, geboren te Heinekenszand op 14 november 1878.
 5. Pieter Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 augustus 1880, volgt onder XV-bz.
 6. Maria Koens, geboren te Heinekenszand op 14 oktober 1882.
 7. Cornelis Koens, geboren te Heinekenszand op 15 maart 1885.

XIV-be Maria Pover, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1846, wonende aldaar, overleden te Vlissingen op 15 januari 1915, 68 jaar oud, dochter van XIII-z. Zij is getrouwd te Baarland op 15 mei 1879, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Boonman (29 jaar oud), landmansknecht, geboren te Borssele in het jaar 1850, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 31 december 1924, 74 jaar oud, zoon van Cornelis Boonman en Barbera den Bilder. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 24 augustus 1880.
 2. Pieter Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 2 september 1882, overleden aldaar op 15 september 1886, 4 jaar oud.
 3. Barbara Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 3 augustus 1884. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 mei 1909, op 24-jarige leeftijd met Nicolaas de Baar (30 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1879, zoon van Cornelis de Baar (herbergier en landbouwer) en Johanna Koens (dienstmeid).
 4. Pieternella Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 7 mei 1890. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 februari 1917, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Oosthoek (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1887, zoon van Laurentius Oosthoek (landbouwer) en Maria van den Ende (arbeidster).

XIV-bf Catharina Pover, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 12 november 1849, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 augustus 1885, 35 jaar oud, dochter van XIII-z. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 april 1875, op 25-jarige leeftijd met Jan Pieterse (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1849, zoon van Adriaan Pieters (arbeider) en Tannetje van de Linde (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Pieterse, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1871, overleden te 's-Heer Arendskerke op 25 maart 1878, 7 jaar oud.
 2. Marinus Pieterse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 augustus 1885, overleden aldaar op 16 augustus 1885, 13 dagen oud.

XIV-bg Josina Kegel, inlandsch-kraamster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 september 1826, dochter van XIII-ab. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 november 1850, op 24-jarige leeftijd met Nicodemus van Steen (21 jaar oud), klompenmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1829, zoon van Jan Baptist van Steene en Sophia van Landegem (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Baptist van Steen, geboren te 's-Heerenhoek op 1 augustus 1851.
 2. Maria van Steen, geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1853, overleden aldaar op 28 mei 1854, 1 jaar oud.

XIV-bh Jobje Pover, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1825, overleden aldaar op 18 maart 1909, 84 jaar oud, dochter van XIII-ad. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 april 1851, op 26-jarige leeftijd met Pieter Timmerman (36 jaar oud), boerenknecht en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1815, overleden aldaar op 8 oktober 1889, 74 jaar oud, zoon van Laurus Pieterse Timmerman en Margrieta Vermue (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 juni 1852, overleden aldaar op 23 september 1852, 88 dagen oud.
 2. Marinus Timmerman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juli 1853, ongehuwd overleden aldaar op 4 juli 1936, 82 jaar oud.
 3. Margrieta Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1854, overleden aldaar op 12 april 1862, 7 jaar oud.
 4. Adriana Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1856, overleden aldaar op 29 september 1941, 84 jaar oud.
 5. Laurentinus Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1858, overleden aldaar op 18 augustus 1937, 78 jaar oud.
 6. Jacomina Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1860, overleden aldaar op 2 maart 1880, 20 jaar oud.
 7. Jacob Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1866, overleden te Goes op 6 december 1949, 83 jaar oud.

XIV-bi Jacob Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1826, overleden te Oostburg op 14 november 1906, 80 jaar oud, zoon van XIII-ad. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 november 1855, op 29-jarige leeftijd (1) met Jacoba van den Ende (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 december 1829, overleden aldaar op 27 mei 1864, 34 jaar oud, dochter van Jan van den Ende en Maria Lambregtse. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1856, ongehuwd overleden aldaar op 5 juli 1886, 30 jaar oud.
 2. Maria Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1858, volgt onder XV-ca.
 3. Jobje Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 maart 1859, overleden aldaar op 21 oktober 1859, 229 dagen oud.
 4. Jan Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 januari 1860, overleden aldaar op 26 juli 1860, 185 dagen oud.
 5. Johanna Pover, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1861, overleden te Hoedekenskerke op 26 oktober 1950, 89 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 mei 1884, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Remijnse (28 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1856, zoon van Pieter Remijn (klompenmaker en arbeider) en Cornelia van Eikeren (boerenmeid en arbeidster).
 6. Catharina Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 februari 1862, overleden aldaar op 25 juli 1862, 158 dagen oud.
 7. Catharina Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1863, overleden aldaar op 15 mei 1863, 102 dagen oud.
 8. Marinus Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1863, overleden aldaar op 21 maart 1864, 85 dagen oud.
 9. Catharina Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1864.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 februari 1867, op 41-jarige leeftijd (2) met Catharina van 't Westeinde (41 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1826, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 december 1899, 73 jaar oud, dochter van Adriaan van 't Westeinde (arbeider) en Pieternella Huizen (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd voor 1867, op hoogstens 41-jarige leeftijd met Marinus van den Ende.)
XIV-bj Aalbrecht Pover, rijksveldwachter brigadier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1839, overleden te Zelzaete (BelgiŽ) op 19 maart 1904, 64 jaar oud, zoon van XIII-ad. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 23 augustus 1884, op 45-jarige leeftijd met Maria de Hond (34 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 10 mei 1850, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1913, 63 jaar oud, dochter van Laurus de Hond (schilder) en Cornelia Noordhuizen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Laurens Aalbrecht Pover, geboren te Yerseke op 28 juni 1885.
 2. Laurus Louis Otto Pover, geboren te Yerseke op 9 augustus 1886.

XIV-bk Pieter Pover, marechausseé, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1852, zoon van XIII-ad. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1882, op 30-jarige leeftijd met Maria van Gessel (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1854, dochter van Hendrik van Gestel (klompenmaker en arbeider) en Cornelia Raas (arbeidster en arbeidster).

Opmerking: Erkend kind: Cornelia, geb. 25.10.1875 te 's-Heerenhoek.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 25 oktober 1875.
 2. Maria Jacomina Albregta Pover, geboren te Sas van Gent op 20 april 1883.
 3. Catharina Rosalia Pover, geboren te Sas van Gent op 5 augustus 1884.
 4. Marinus Pieter Job Pover, geboren te Axel op 12 februari 1887.

XIV-bl Cornelis Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 31 juli 1855, zoon van XIII-ad. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 15 februari 1884, op 28-jarige leeftijd met Adriana Schreurs (24 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1860, dochter van Pieter Schreurs (schoenmaker) en Joanna Catharina de Block. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Pover, geboren te Borssele op 9 oktober 1885. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 28-jarige leeftijd met Adriana Timmerman (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1890, dochter van Pieter Timmerman (arbeider) en Cornelia Ars.
 2. Johanna Catharina Pover, dienstbode, geboren te Borssele op 25 november 1886, overleden te Hoedekenskerke op 28 mei 1954, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 22 november 1917, op 30-jarige leeftijd met Franciscus Daalman (33 jaar oud), klein landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1884, zoon van Paulus Daalman (klein landbouwer) en Johanna Vreeke.
 3. Maria Antthonia Pover, geboren te Borssele op 15 mei 1888.
 4. Pieter Pover, geboren te Borssele op 30 juni 1889, overleden aldaar op 2 juli 1889, 2 dagen oud.
 5. Neeltje Pover, geboren te Borssele op 14 juni 1890.
 6. Pieter Pover, geboren te Borssele op 30 oktober 1891.
 7. Cornelia Catharina Pover, geboren te Borssele op 20 september 1894.
 8. Dorothea Pover, geboren te Borssele op 12 april 1896.
 9. Franciscus Pover, geboren te Borssele op 24 januari 1898.
 10. Albregt Pover, geboren te Borssele op 28 juni 1899.
 11. Adriana Pover, geboren te Borssele op 29 september 1900.

XIV-bm Adriana Raas, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1837, overleden aldaar op 5 augustus 1924, 87 jaar oud, dochter van XIII-ae. Zij is getrouwd op 6 mei 1861, op 23-jarige leeftijd met Bastiaan Kopmels (24 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1837, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1922, 84 jaar oud, zoon van Job Kopmels en Catharina Raas (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Kopmels, geboren te 's-Heerenhoek op 27 oktober 1862, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 maart 1867, 4 jaar oud.
 2. Magdalena Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 februari 1864, volgt onder XV-cb.
 3. Maria Kopmels, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 oktober 1865, overleden te Goes op 26 juni 1925, 59 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1904, op 38-jarige leeftijd met Adriaan van Eikeren (53 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1851, zoon van Kornelis van Eikeren en Cornelia de Winter.
 4. Adriana Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1867, volgt onder XV-cc.
 5. Catharina Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1869, volgt onder XV-cd.
 6. Anna Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 september 1870, volgt onder XV-ce.
 7. Cornelia Kopmels, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 juli 1872. Zij is getrouwd te Borssele op 14 februari 1895, op 22-jarige leeftijd met Petrus Johannes van de Waart (28 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand in het jaar 1867, zoon van Franciscus Bernardus van de Waart en Margrietha Catharina van den Broeke.
 8. Johanna Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1874, overleden te Kruiningen op 17 februari 1958, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 november 1909, op 35-jarige leeftijd met Pieter Knuit (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1873, zoon van Aalbregt Knuit (landman) en Jannetje de Jonge (koemelkster).
 9. Jacomina Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 december 1875, volgt onder XV-cf.
 10. Jobina Kopmels, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1877. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1899, op 21-jarige leeftijd met Petrus Faes (23 jaar oud), vrachtrijder, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1876, zoon van Antonius Faes en Elisabeth Groense (tapster).
 11. Jannetje Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1880, volgt onder XV-cg.

XIV-bn Jobina Raas, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1839, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden aldaar op 15 december 1890, 51 jaar oud, dochter van XIII-ae. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1865, op 26-jarige leeftijd met Jan Raas (32 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 april 1833, overleden aldaar op 1 maart 1877, 43 jaar oud, zoon van Machiel Raas (arbeider) en Johanna Sterk (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1866.
 2. Helena Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1867, volgt onder XV-ch.
 3. Machiel Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 november 1869, volgt onder XV-ci.
 4. Adriana Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 oktober 1871, volgt onder XV-cj.
 5. Laurus Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1873, volgt onder XV-ck.
 6. Maria Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1876, volgt onder XV-cl.

XIV-bo Geertruid Kegel, dienstmeid, geboren te Baarsdorp op 11 april 1831, overleden te Goes op 7 september 1890, 59 jaar oud, dochter van XIII-af. Zij is getrouwd te Goes op 10 april 1856, op 24-jarige leeftijd met Johannes Benedictus Martein (36 jaar oud), bakker, koffiehuishouder en herbergier, geboren te Bergen op Zoom op 21 maart 1820 (doopgetuigen waren Franciscus Greysen en Waltherus Hopmans), overleden te Goes op 8 april 1899, 79 jaar oud, zoon van Johannes Jospehus Benedictus Martein (metselaar en metselaar) en Maria Schoenmaker.

Opmerkingen: waarschijnlijk verhuisd naar Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Martein, geboren te Goes op 20 februari 1857, ongehuwd overleden aldaar op 24 februari 1934, 77 jaar oud.
 2. Clementina Cornelia Martein, geboren te Goes op 29 maart 1858.
 3. Pieternella Elizabeth Martein, geboren te Goes op 26 september 1859, volgt onder XV-cm.
 4. Johannes Benedictus Martein, geboren te Goes op 14 september 1861.
 5. Franciscus Albertus Martein, geboren te Goes op 16 februari 1863, overleden aldaar op 2 mei 1863, 75 dagen oud.
 6. Albregt Philippus Martein, geboren te Goes op 17 augustus 1864.
 7. Martin Johan Martein, geboren te Goes op 3 maart 1866, overleden aldaar op 21 juni 1880, 14 jaar oud.
 8. Franciscus Martein, geboren te Goes op 13 april 1869, overleden te Delft op 23 februari 1881, 11 jaar oud.
 9. Levenloos Martein, geboren te Goes op 12 oktober 1871, overleden aldaar op 12 oktober 1871.
 10. Klasina Jobina Elisabeth Martein, geboren te Goes op 8 juli 1874, volgt onder XV-cn.

XIV-bp Catharina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 september 1832, overleden aldaar op 29 maart 1874, 41 jaar oud, dochter van XIII-af. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1851, op 18-jarige leeftijd met Lauwerus van den Dries (28 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1823, overleden aldaar op 5 april 1874, 50 jaar oud, zoon van Jan van den Dries (arbeider) en Johanna de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 augustus 1853, volgt onder XV-co.
 2. Johanna van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 januari 1855, volgt onder XV-cp.
 3. Jan van den Dries, geboren op 14 augustus 1864.

XIV-bq Johanna Kegel, huishoudster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1834, overleden te Goes op 27 maart 1907, 73 jaar oud, dochter van XIII-af. Zij is getrouwd te Goes op 5 oktober 1865, op 31-jarige leeftijd (1) met Martin Stieger (62 jaar oud), winkelier, geboren te Düsseldorf (Duitsland) op 17 november 1802, overleden op 31 juli 1873, 70 jaar oud, zoon van Pieter Stieger en Anna Catharina Bertin.

Martin Stieger. Dienstplichtige ZMS in 1831 Dusseldorp. Functie: schutter. Geboortedatum: 17-11-1802. Geboorteplaats: Dusseldorp. In dienst vanaf: 1831. Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS).
(Hij is eerder getrouwd te Goes op 22 april 1830, op 27-jarige leeftijd met Adriana Loots, overleden op 10 september 1863.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna Catharina Stieger, geboren te Goes op 11 september 1869, volgt onder XV-cq.
 2. Elisabeth Maria Johanna Stieger, geboren te Goes op 5 juli 1871.
 3. Martin Joseph Johan Stieger, geboren te Goes op 12 maart 1874.

Zij is getrouwd te Goes op 8 juli 1875, op 41-jarige leeftijd (2) met Friderich Wachman (44 jaar oud), koopman, geboren te Ankum (Pruissen - Duitsland) in het jaar 1831, overleden te Goes op 16 mei 1894, 63 jaar oud, zoon van Jacob Wachman en Elisabeth Schulte.
XIV-br Jacobus Kegel, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1835, zoon van XIII-af. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1862, op 26-jarige leeftijd met Johanna van de Linde (21 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1841, dochter van Jan van de Linde en Cornelia Leemans. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1862.
 2. Jan Kegel, geboren te Heinkenszand op 17 januari 1864, overleden te Driewegen op 4 juni 1864, 139 dagen oud.

XIV-bs Aalbrecht Kegel, arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, overleden te Nisse op 25 april 1895, 57 jaar oud, zoon van XIII-af. Hij is getrouwd te Nisse op 20 april 1861, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Uitterhoeve (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse op 13 maart 1834, overleden aldaar op 16 mei 1863, 29 jaar oud, dochter van Johannes Uiterhoeve en Cornelia Huige (landbouwster). Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 7 juli 1864, op 26-jarige leeftijd (2) met Tannetje Vroonland (22 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1842, overleden te Nisse op 17 juni 1913, 71 jaar oud, dochter van Matthijs Marinusse Vroonland (arbeider) en Clasina Cornelisse Huige (boerenmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Kegel, geboren te Nisse op 18 september 1867, volgt onder XV-cr.
 2. Jan Kegel, landbouwer, geboren te Nisse op 13 maart 1870, overleden te Hoedekenskerke op 11 februari 1950, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te Nisse op 2 juli 1919, op 49-jarige leeftijd met Tannetje Kopmels (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1892, dochter van Bastiaan Kopmels (klompenmaker) en Pieternella Vroonland.
 3. Marinus Kegel, geboren te Nisse op 26 augustus 1872, overleden aldaar op 18 september 1872, 23 dagen oud.
 4. Johanna Kegel, geboren te Nisse op 10 september 1873, volgt onder XV-cs.
 5. Marinus Kegel, geboren te Nisse op 12 januari 1876, volgt onder XV-ct.
 6. Maria Kegel, geboren te Nisse op 3 oktober 1878, volgt onder XV-cu.
 7. Albertus Kegel, boerenknecht, geboren te Nisse op 24 november 1880, ongehuwd overleden aldaar op 24 mei 1898, 17 jaar oud.
 8. Bastiaan Kegel, geboren te Nisse op 30 april 1883, overleden aldaar op 9 maart 1887, 3 jaar oud.
 9. Geertruida Kegel, geboren te Nisse op 31 december 1884, volgt onder XV-cv.

XIV-bt Marinus Johannes Kegel, bakkersknecht en broodbakker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1842 (RK), zoon van XIII-af.

Marinus Johannes Kegel. Emigrant in 1881 Ovezande. Leeftijd: 40. Beroep: bakker. Kerkgenootschap: Rooms-katholiek. Plaats van vertrek: Ovezande. Vertekt met zijn vrouw, aantal kinderen: 7. Reden van vertrek: Zucht naar bestaansverbetering. Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Gefailleerde in 1880 Ovezande. Plaats: Ovezande. Beroep: Broodbakker en winkelier. Jaar: 1880. Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Middelburg 1838-1939.

Hij is getrouwd te Goes op 2 mei 1867, op 24-jarige leeftijd met Johanna Maria Plas (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1839, dochter van Wilhelmus Carolus Plats (tuinier) en Geertruid Steenbakker. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 januari 1868.
 2. Willem Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 augustus 1869.
 3. Geertruida Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 juni 1871.
 4. Albertus Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1873.
 5. Marinus Casper Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 december 1874.
 6. Frederik Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 november 1876.
 7. Elizabeth Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1879, overleden aldaar op 19 februari 1879, 16 dagen oud.
 8. Jacobus Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1880.

XIV-bu Clasina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1844, overleden te Goes op 3 mei 1874, 30 jaar oud, dochter van XIII-af. Zij is getrouwd te Goes op 3 augustus 1871, op 27-jarige leeftijd met Kasper Loobeek (21 jaar oud), koopman en kleermaker, geboren te Goes in het jaar 1850, zoon van Josephus Johannes Loobeek (kleermaker) en Antonetta Plasmans.
(Hij is later getrouwd te Goes op 8 juni 1876, op 26-jarige leeftijd met Maria Christina Boel (25 jaar oud), geboren te Clinge (Zeeland) in het jaar 1851, dochter van Pieter Judocus Boel en Johanna Jacob (schoppenmaakster).) Uit dit huwelijk:

 1. Theresia Adriana Maria Loobeek, geboren te Goes in april 1874, overleden aldaar op 29 januari 1875, 9 maanden oud.

XIV-bv Jacoba Kegel, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1847, overleden te Goes op 25 mei 1920, 73 jaar oud, dochter van XIII-af. Zij is getrouwd te Goes op 4 januari 1875, op 27-jarige leeftijd met Marinus Hopmans (34 jaar oud), koekbakkersknecht en gisthandelaar, geboren te Bergen op Zoom op 26 juni 1840 (doopgetuigen waren Christianus Johannes Veraart en Jospehus Falck), zoon van Johannes Pieter Hopmans (koekbakker) en Johanna Catharina Bookelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Hopmans, geboren te Goes op 24 juli 1876, overleden aldaar op 17 september 1876, 55 dagen oud.
 2. Petrus Johannes Hopmans, geboren te Goes op 25 februari 1878, overleden aldaar op 15 juni 1878, 110 dagen oud.
 3. Johannes Albertus Hopmans, geboren te Goes op 25 februari 1878.
 4. Gerardus Petrus Hopmans, geboren te Goes op 18 augustus 1880.
 5. Viktor Marinus Hopmans, geboren te Goes op 3 april 1883, overleden aldaar op 11 juni 1884, 1 jaar oud.
 6. Marinus Viktor Hopmans, kantoorbediende, geboren te Goes op 17 december 1887, overleden aldaar op 2 mei 1915, 27 jaar oud.

XIV-bw Maria Hendrika Pover, geboren te Breda op 24 september 1839, overleden te Delft op 19 februari 1922, 82 jaar oud, dochter van XIII-ag.

Zij vertrok op 26.7.1860 naar 's-Hertogenbosch.

Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 14 november 1861, op 22-jarige leeftijd met Johannes Gerardus Albertus Saraber (26 jaar oud), sergeant-majoor, geboren te den Haag op 10 september 1835, overleden te Delft op 18 februari 1891, 55 jaar oud, zoon van Pieter Saraber (hoofdonderwijzer) en Anna Catharina van Kempen.

Vermeld bij zijn geboorte: des avonds ten half tien uur. Getuigen bij de aangifte: Nicolaas Johannes Nieuwenhuysen, oud 31 jaren timmerman en Anthonie Isaac Cornelis Plaat, oud 41 jaren loodgieter.
Vermeld bij het huwelijk: Hebbende de verloofden bij deze verklaard te erkennen en wettigen hun kind geboren alhier den zeventienden Maart dezes jaars, ingeschreven in de geboorte Registers onder de voornamen van Gerardus Antonius Pieter en als zoon van Maria Hendrika Pover. Getuigen waren: Gerardus Antonius Wentink, oppasser bij de KMA, oud 46 jaren, stiefvader der Bruid, Cornelis Johannes van der Hoeven, boekbinder, oud 40 jaren, Carolus de Bok, tinnengieter, oud 48 jaren, oom der Bruid en Wilhelmus Ari, zadelmaker, oud 25 jaren, de eerste wonende te Breda, de overige wonende binnen deze Gemeente.
Het gezin woonde in 1862 in de kazerne op het St. Jacobskerkhof (Wijk E. huisno. 110) in 's-Hertogenbosch, van 1864 tot 1871 in Geertruidenberg, in 1871 in een woning in de kazerne staande in de Tolbrugstraat in 's-Hertogenbosch, vanaf 1873 in Delft. In 1874 was hij schrijver aan de artilleriemagazijnen aldaar.
Bevolkingsregister Delft: Hij woonde op de Molslaan Z.Z. 177.
Adresboek van Delft bijgewerkt tot 30 November 1889: Saraber J.G.A. boekhouder, Geer 32.
Inventarisnr. 956 Stamboek van de Onderofficieren en Manschappen van mindere graden van het Vijfde Regiment Infanterie. 2-de kwartaal 1852.
J.G.A. Saraber. Stamboeknummer: 40825.
Vader Pieter. Moeder Anna Catharina van Kempen.
Geboren 's-Hage Z-H 10 September 1835. Laatst gewoond 's-Hage.
Bij zijn aankomst bij het Korps lang 1 Ellen, 5 Palmen, 2 Duimen, - strepen.
Bij de intrede van zijn 19 jaar 1.644 El.
Aangezicht rond, voorhoofd gewoon, oogen blaauw, neus ordinair, mond ordinair, kin spits, haar bruin, wenkbrauwen bruin, merktekenen (gehuwd) geen.
Wanneer en op welke wijze bij het Korps gekomen: Op den 6 Mei 1852 overgenomen als Korporaal titulair van het Instructie Bataillon.
GereŽngageerd tot 6 September 1872.
Bij het Instructie Bataillon vrijwillig geŽngageerd als soldaat voor den tijd van 10 jaren zonder handgeld den 12 September 1851. Korporaal titulair 5 February 1852. Overgeplaatst bij het Vijfde Regiment Infanterie 6 Mey 1852. Bevordering bij het Korps tot den graad van Officier:
Korporaal den 7 Mey 1852. Fourier den 14 July 1855. Sergeant den 2 Mey 1857. Sergeant Majoor den 1 October 1859. Eerste chevron den 12 September 1861.
Gedane Veldtogten, bekomen wonden, uitstekende daden:
den 10 September 1865 de bronzen medaille ontvangen.
Den 29 Mey 1872 met paspoort als zijnde bestemd om in eene burgerlijke rijksbetrekking over te gaan, op grond van het Koninglijk Besluit dd 15 April 1869 no 2.
Not. Arch. Delft akte 6794, Not. Mr. Pieter Post Uiterweer: Op den tweeden Januarij 1891 compareerde de Heer Johannes Gerardus Albertus Saraber boekhouder wonende te Delft en mij bekend, dewelke genegen om te beschikken over zijne natelaten goederen aan mij notaris zijnen uitersten wil heeft opgegeven in dezer voege: Ik benoem en stel tot mijne eenige en algeheele erfgename mijne echtgenote Mejuffrouw Maria Hendrica Pover, particuliere, wonende te Delft en zulks van alles, wat ik bij mijn overlijden zal nalaten, zonder eenige uitzondering. Waarvan acte.
Gedaan en verleden te Delft ten voormelden dag ten woonhuize van den heer testateur in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Joannes Bernardus Tonino, particulier wonende te Hof van Delft en Adrianus Marinus van der Lee goudsmidsknecht te Delft woonachtig beiden mij bekend als getuigen hiertoe verzocht hebbende onmiddellijk na voorlezing de heer testateur met de getuigen en mij notaris deze acte geteekend. De testateur is overleden te Delft den achttienden februari 1891. De tijdelijke bewaarder der minuten.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Antonius Pieter Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 17 maart 1861, overleden aldaar op 17 januari 1862, 306 dagen oud.
  Vermeld bij zijn geboorte: om half negen des morgens in de huizinge staande op den Kanaaldijk wijk D 83. Aangegeven door Pieternella van der Velden, stadsvroedvrouw 38 jaren, Johannes Gerardus Albertus Saraber, sergeant majoor van de Infanterie oud 25 jaren en Mathijs Cornelis Nieuwdorp, sergeant oud 34 jaren. Vermeld bij zijn overlijden: om acht uren des avonds op het St. Jacobskerkhof, kazerne. Aangegeven door Gerardus Kerstel aanspreker, 42 jaren en Franciscus Smits aanspreker, 38 jaren.
 2. Maria Gerardina Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 30 oktober 1862, volgt onder XV-cw.
 3. Gerardus Antonius Marinus Saraber, geboren te Geertruidenberg op 18 december 1864, volgt onder XV-cx.
 4. Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Geertruidenberg op 3 november 1866, volgt onder XV-cy.
 5. Cornelis Johannes Saraber, geboren te Geertruidenberg op 1 oktober 1868, volgt onder XV-cz.
 6. Fredericus Carolus Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 7 december 1871 (RK), volgt onder XV-da.
 7. Franciscus Philippus Saraber, geboren te Delft op 27 mei 1874, overleden aldaar op 6 augustus 1875, 1 jaar oud.
  Vermeld bij zijn geboorte: des morgens ten drie ure in de woning wijk 2 nommer 557. Getuigen bij de aangifte: Cornelis van der Zwan oud 62 jaren en Cornelis A. J. van Strijbos oud 36 jaren, schrijvers aan de magazijnen.
 8. Anna Catharina Hendrika Maria Saraber, geboren te Delft op 11 mei 1876, volgt onder XV-db.
 9. Johannes Gerardus Albertus Pieter Saraber, geboren te Delft op 20 juli 1878, volgt onder XV-dc.

XIV-bx Hendrika Petronella Pover, geboren te Breda op 13 september 1850, overleden te Amsterdam op 4 januari 1942, begraven aldaar op 7 januari 1942, 91 jaar oud, dochter van XIII-ag. Zij is getrouwd te Delft op 17 september 1873, op 23-jarige leeftijd met Fredericus Carolus de Hosson (27 jaar oud), boekhouder, geboren te Dordrecht op 26 september 1845, overleden te Hilversum op 22 november 1928, begraven aldaar op 26 november 1928, 83 jaar oud, zoon van Hermanus C. Ph. de Hosson en Bernardina M. J. Löbler. Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Carolus Pillipus de Hosson, geboren te Dordrecht op 9 januari 1874.
 2. Adrianus Cornelis Albregt Gerardus de Hosson, geboren te Dordrecht op 8 oktober 1875. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 10 februari 1904, op 28-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Tiberius (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 25 december 1874, dochter van Joannes Tiberius (rietdekker) en Anna Marianna van Merode.
 3. Bernardus Marie Johannus de Hosson, geboren te Dordrecht op 26 december 1877.
 4. Bernardina Maria Johanna de Hosson, geboren te Dordrecht op 14 december 1880.
 5. Bonifacius Enardus Frederikus de Hosson, banketbakker, geboren te Dordrecht op 7 oktober 1884.
 6. Maria Josephina de Hosson, geboren te Dordrecht op 31 maart 1886. Zij is getrouwd te Dordrecht op 29 augustus 1906, op 20-jarige leeftijd met Hendricus Cornelis Lageman (28 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1878, zoon van Antonius Franciscus Wilhelmus Lageman en Hillegonda Geertruida Huisman.
 7. Johanna Gerarda Alberta de Hosson, geboren te Dordrecht op 6 mei 1888.
 8. Louisa Maria Rudolphina de Hosson, geboren te Dordrecht op 7 juni 1890.

XIV-by Lena Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1836, dochter van XIII-ai. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1860, op 23-jarige leeftijd met Francies Koens (21 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1839, zoon van Hugo Koens en Johanna Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in november 1861, overleden aldaar op 20 januari 1862, 2 maanden oud.

XIV-bz Johannis Martinus van de Swaluw, wagenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1842, overleden aldaar op 16 november 1920, 78 jaar oud, zoon van XIII-ai. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1870, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Knuijt (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1841, overleden aldaar op 28 november 1918, 77 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Knuijt (arbeider) en Johanna Reinhout (arbeidster en koopvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in juni 1872, overleden aldaar op 12 februari 1873, 8 maanden oud.
 2. Martinus van de Swaluw, geboren na december 1875, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 februari 1876, hoogstens 2 maanden oud.
 3. Pieter van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1875, volgt onder XV-dd.
 4. Johanna van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) na april 1878, overleden aldaar op 7 juni 1878, hoogstens 2 maanden oud.
 5. Cornelis van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) na mei 1880, overleden aldaar op 5 juli 1880, hoogstens 2 maanden oud.
 6. Cornelis van de Swaluw, onderwijzer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1882. Hij is getrouwd te Vlissingen op 20 mei 1920, op 38-jarige leeftijd met Digna Hendirna Maria Leenpoel (37 jaar oud), onderwijzeres, geboren in het jaar 1883, dochter van Matthijs Leenpoel (kleermaker) en Maria van Hoek.
 7. Helena van de Swaluw, onderwijzeres, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1884, ongehuwd overleden aldaar op 23 september 1915, 31 jaar oud.
 8. Theodorus van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1886, volgt onder XV-de.

XIV-ca Josina van der Pas, landbouwster en boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1834, overleden te Driewegen op 26 augustus 1872, 38 jaar oud, dochter van XIII-aj. Zij is getrouwd te Oudelande op 8 november 1860, op 26-jarige leeftijd met Willem van Eijkeren (32 jaar oud), boerenknecht, geboren in het jaar 1828, overleden te Ovezande (Zeeland), zoon van Pieter Willemse van Eijkeren en Dina den Braber. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Eijkeren, molenaar en korenmolenaar, geboren te Driewegen op 2 februari 1863, overleden te 's-Heer Arendskerke op 28 december 1921, 58 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 september 1897, op 34-jarige leeftijd met Apolonia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 31 maart 1863, volgt onder XV-ad.

XIV-cb Joannes van der Pas, landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1836, zoon van XIII-aj. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1861, op 25-jarige leeftijd met Johanna Remijn (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1841, overleden te Rosmalen op 18 februari 1902, 60 jaar oud, dochter van XIII-bf. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 augustus 1862, overleden aldaar op 5 oktober 1862, 45 dagen oud.
 2. Jobje van der Pas, geboren te Oudelande op 1 juli 1864.

XIV-cc Cornelia van der Pas, dienstmeid en winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1840, overleden te Vlissingen op 16 november 1918, 78 jaar oud, dochter van XIII-aj. Zij is getrouwd te Oudelande op 19 februari 1868, op 28-jarige leeftijd met Jacobus de Poorter (29 jaar oud), vleeshouwer en winkelierster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1839, zoon van Jacobus de Poorter en Regina Pieters. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Poorter, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1871, volgt onder XV-df.
 2. Cornelis de Poorter, loodsleerling, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1872. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 november 1902, op 30-jarige leeftijd met Alicia Maria Buijsse (26 jaar oud), geboren te Oostende (BelgiŽ) in het jaar 1876, dochter van Petrus Leopoldus Buijsse en Ludovica Sophia Vijnkier.

XIV-cd Clazina van der Pas, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1841, dochter van XIII-aj. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 22 oktober 1873, op 32-jarige leeftijd met Johannes Baptist Theuns (28 jaar oud), opzichter der staatsspoorwegen en buitengewoon opzichter waterstaat, geboren te Woensdrecht op 16 juni 1845, zoon van Wilhelmus Theuns (landbouwer en arbeider) en Maria Catharina de Moor (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te Rilland en Maire op 20 januari 1868, op 22-jarige leeftijd met Johanna Ferdinandina Verplanken (28 jaar oud), geboren te Sas van Gent in het jaar 1840, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 november 1871, 31 jaar oud, dochter van Pieter Verplanken (landbouwer) en Johanna Josepha Feije.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jacomina Theuns, geboren te Veere op 5 oktober 1874.
 2. Johanna Francisca Anthonia Theuns, geboren te Veere op 29 september 1876.

XIV-ce Margrietha van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1843, overleden aldaar op 23 januari 1921, 78 jaar oud, dochter van XIII-aj. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1869, op 26-jarige leeftijd met Leendert Boonman (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1846, zoon van XIV-aa. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1871, overleden aldaar op 21 augustus 1932, 61 jaar oud.
 2. Magdalena Boonman, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1952, 78 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1903, op 29-jarige leeftijd met Laurus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 mei 1865, volgt onder XV-bo.
 3. Jan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke in oktober 1876, overleden aldaar op 23 januari 1877, 3 maanden oud.
 4. Jan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1879, overleden aldaar op 17 april 1879, 3 maanden oud.
 5. Willem Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1879, overleden aldaar op 23 februari 1879, 1 maand oud.
 6. Jozina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1881, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1951, 70 jaar oud.

XIV-cf Marinus van der Pas, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1848, overleden te Driewegen op 18 april 1925, 77 jaar oud, zoon van XIII-aj. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 19 februari 1876, op 28-jarige leeftijd met Cornelia van 't Westeinde (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1854, overleden te Driewegen op 24 januari 1925, 71 jaar oud, dochter van Joannis van 't Westeinde (boerenknecht) en Pieternella Timmerman (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan van der Pas, boerenknecht, geboren te Driewegen in het jaar 1877. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 juni 1907, op 30-jarige leeftijd met Klazina Pover (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1883, dochter van XIV-cg.
 2. Pieternella van der Pas, boerenmeid, geboren te Driewegen in het jaar 1878. Zij is getrouwd te Driewegen op 27 april 1899, op 21-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1864, zoon van Jan de Jonge en Jacoba Pouer (landbouwster).
 3. Norbertus van der Pas, arbeider, geboren te Driewegen in het jaar 1879. Hij is getrouwd te Kloetinge op 30 april 1914, op 35-jarige leeftijd met Anna Katharina Apolonia Imbens (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1889, dochter van Carl Imbens (klompenmaker) en Adriana Vermeulen.
 4. Jacomina van der Pas, boerenmeid, geboren te Driewegen in het jaar 1880. Zij is getrouwd te Driewegen op 14 november 1907, op 27-jarige leeftijd met Pieter van de Guchte (27 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1880, zoon van Jacobus van de Guchte (landman) en Sia Wagenaar.
 5. Margaretha van der Pas, geboren te Driewegen in het jaar 1881, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1921, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Driewegen op 3 juli 1913, op 32-jarige leeftijd met Jacobus Oosthoek (25 jaar oud), vrachtrijder, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1888, zoon van Laurentius Oosthoek (landbouwer) en Maria van den Ende (arbeidster).
 6. Adriana van der Pas, geboren te Driewegen in het jaar 1882. Zij is getrouwd te Driewegen op 6 juni 1907, op 25-jarige leeftijd (1) met Matthijs Pieterse (26 jaar oud), arbeider telegrafist, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1881, zoon van Johannis Pieterse (boerenknecht) en Johanna Vroonland. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 september 1920, op 38-jarige leeftijd (2) met Antonius de Klerk (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1891 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Weijts en Johannes van der Kuijl), wonende te Bergen op Zoom (Wouwsestraat L 239), zoon van Dionisius de Klerk (kachelmaker, smid en werkman gasfabriek) en Francina Nellen.
 7. Bernardus van der Pas, boerenknecht, geboren te Driewegen in het jaar 1885. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1913, op 28-jarige leeftijd met Maria Delphina Bordui (26 jaar oud), geboren te Vracene (BelgiŽ) in het jaar 1887, dochter van Eduard Bordui (klompenmaker) en Maria Valeria Fierens.
 8. Hubertus van der Pas, landbouwer en veldarbeider, geboren te Driewegen in het jaar 1888, overleden te 's-Heerenhoek op 6 juli 1937, 49 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 november 1916, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Westdijk (30 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1886, dochter van Cornelis Westdijk (herbergier) en Johanna Hoornik.
 9. Johanna van der Pas, geboren te Driewegen in het jaar 1890. Zij is getrouwd te Driewegen op 18 mei 1916, op 26-jarige leeftijd met Job Koens (33 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1883, zoon van Cornelis Koens (arbeider) en Adriana Bal (arbeidster).

XIV-cg Pieter Pover, molenaar en winkelier, geboren te Borssele op 24 september 1852, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1929, 76 jaar oud, zoon van XIII-ak. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1883, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Goense (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Borssele op 7 augustus 1860, overleden te 's-Heerenhoek op 1 maart 1937, 76 jaar oud, dochter van Jan Goense (boerenknecht en landbouwer) en Cornelia de Winter (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1883. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 juni 1907, op 23-jarige leeftijd met Jan van der Pas (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Driewegen in het jaar 1877, zoon van XIV-cf.
 2. Jan Pover, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 8 augustus 1885. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1921, op 35-jarige leeftijd met Petronella Oosthoek (30 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, dochter van Laurentius Oosthoek (landbouwer) en Maria van den Ende (arbeidster).

XIV-ch Jacomina Pover, landbouwster, geboren te Borssele op 21 april 1855, overleden te 's-Heer Arendskerke op 28 juli 1925, 70 jaar oud, dochter van XIII-ak. Zij is getrouwd te Borssele op 21 april 1882, op 27-jarige leeftijd (1) met Jacobus Petrus van den Dries (25 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1857, overleden te Goes op 14 november 1901, 44 jaar oud, zoon van XIV-ae. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia van den Dries, dienstmeid, geboren te Borssele op 15 januari 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 maart 1953, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Jacob Rijk (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1876, overleden aldaar op 30 januari 1949, 72 jaar oud, zoon van XIV-q.
 2. Klazina Cornelia van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 april 1884. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1912, op 28-jarige leeftijd met Marinus Rijk (33 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1879, zoon van XIV-q.
 3. Adriaan van den Dries, landman, geboren te Borssele op 27 mei 1885, overleden te Goes op 24 april 1959, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 28-jarige leeftijd (1) met Martina Hendrika Goense (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juni 1888, overleden voor 9 november 1922, hoogstens 34 jaar oud, dochter van XV-f. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 november 1922, op 37-jarige leeftijd (2) met Geertruida Rijk (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1893, dochter van XIV-ak.
 4. Pieternella van den Dries, geboren te Borssele op 21 juni 1886. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1916, op 29-jarige leeftijd met Simon Smits (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1885, zoon van XV-ed.
 5. Jozina van den Dries, geboren te Borssele op 18 januari 1889, overleden aldaar op 24 januari 1889, 6 dagen oud.
 6. Cornelis Johannes van den Dries, landbouwer, geboren te Borssele op 7 april 1892. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1919, op 27-jarige leeftijd (1) met Adriana Werri (26 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1893, dochter van Joannes Bernardus Gerardus Werri (landbouwer) en Sara van Stee (landbouwer). Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1929, op 37-jarige leeftijd (2) met zijn behuwdschoonzus Pieternella Cornelia van Eijkeren (33 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 15 mei 1895, overleden aldaar op 2 december 1962, 67 jaar oud, dochter van XV-e.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 november 1920, op 25-jarige leeftijd met Nicolaas Werri (29 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, zoon van Joannes Bernardus Gerardus Werri (landbouwer) en Sara van Stee (landbouwer).)
 7. Daniel Petrus van den Dries, boerenknecht, geboren te Borssele op 18 augustus 1894. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 23 april 1930, op 35-jarige leeftijd met Anna Martens (26 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1904, dochter van Leonard Martens (landbouwer) en Janna Koens.
 8. Petrus van den Dries, landbouwer, geboren te Borssele op 23 september 1897. Hij is getrouwd te Baarland op 15 mei 1931, op 33-jarige leeftijd met Maria Buteijn (23 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1908, dochter van XV-dv.

Zij is getrouwd te Borssele op 22 oktober 1903, op 48-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Remijn (38 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1865, overleden te 's-Heerenhoek op 21 mei 1951, 86 jaar oud, zoon van XIV-ab.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1886, op 20-jarige leeftijd met Neeltje Rijk, geboren op 8 januari 1864, zie XV-p.)
XIV-ci Jacomina Driedijk, landbouwster, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, overleden te Baarland op 29 december 1901, 47 jaar oud, dochter van XIII-al. Zij is getrouwd te Baarland op 28 mei 1880, op 25-jarige leeftijd met Pieter Remijn (24 jaar oud), landmansknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 14 februari 1856, overleden te Hoedekenskerke op 8 maart 1941, 85 jaar oud, zoon van XIII-at.
(Hij is later getrouwd op 29 april 1903, op 47-jarige leeftijd met Pieternella Walraven (46 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1857, dochter van Jan Walraven en Jopbienna van 't Westeinde.) Uit dit huwelijk:

 1. Dankert Remijn, geboren te Baarland op 7 maart 1881.
 2. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 30 maart 1883, overleden aldaar op 20 augustus 1901, 18 jaar oud.
 3. Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 16 november 1886, volgt onder XV-dg.

XIV-cj Maria Vermue, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1851, overleden te 's-Heerenhoek op 7 april 1904, 53 jaar oud, dochter van XIII-am. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1873, op 22-jarige leeftijd met Cornelis de Jonge (23 jaar oud), wagenmaker en smid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1850, overleden te 's-Heerenhoek op 2 december 1931, 81 jaar oud, zoon van XIII-bt. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 5 september 1874, overleden aldaar op 14 november 1874, 70 dagen oud.
 2. Cornelia de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 10 oktober 1875.
 3. Martina de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 14 december 1876, overleden aldaar op 30 januari 1877, 47 dagen oud.
 4. Martina de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 22 mei 1878, ongehuwd overleden aldaar op 31 december 1896, 18 jaar oud.
 5. Petrus de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 18 augustus 1879, overleden aldaar op 26 september 1880, 1 jaar oud.
 6. Marinus de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 10 maart 1881, ongehuwd overleden aldaar op 6 juni 1897, 16 jaar oud.
 7. Petrus de Jonge, smid, geboren te 's-Heerenhoek op 23 september 1882. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1911, op 29-jarige leeftijd met Catharina Verdonk (30 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1881, dochter van XIV-dj.
 8. Johanna de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1884. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 april 1913, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Raas (30 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinekenszand op 6 oktober 1882, zoon van Cornelis Raas (timmermansknecht en landbouwer) en Maria Verdonk (boerenmeid en landbouwster).
 9. Adriaan de Jonge, smid, geboren te 's-Heerenhoek op 28 juli 1886. Hij is getrouwd te Yerseke op 2 mei 1918, op 31-jarige leeftijd met Magdalena Vermue (31 jaar oud), geboren te Yerseke op 27 april 1887, dochter van XIV-dk.
 10. Apolonia de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 28 januari 1888.
 11. Willem de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 30 juli 1893, overleden aldaar op 15 augustus 1893, 16 dagen oud.

XIV-ck Pieternella Vermue, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1855, overleden te 's-Heerenhoek op 15 oktober 1948, 93 jaar oud, dochter van XIII-am. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1879, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Vermue (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1916, 71 jaar oud, zoon van XIII-be. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 28 april 1881, volgt onder XV-dh.
 2. Martina Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 7 juli 1882, overleden aldaar op 17 april 1887, 4 jaar oud.
 3. Maria Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 augustus 1883, overleden te Goes op 17 februari 1957, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 april 1914, op 30-jarige leeftijd met Willem de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1883, zoon van XIV-cl.
 4. Johanna Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 3 december 1884, overleden aldaar op 3 mei 1886, 1 jaar oud.
 5. Jan Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1886, volgt onder XV-di.
 6. Marinus Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 21 mei 1887, overleden aldaar op 24 september 1887, 126 dagen oud.
 7. Marinus Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 10 december 1888, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1961, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 augustus 1916, op 27-jarige leeftijd met Appollonia van 't Westeinde (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1889, overleden aldaar op 27 november 1953, 64 jaar oud, dochter van XV-as.
 8. Pieter Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 29 januari 1890. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 2 november 1917, op 27-jarige leeftijd met Jobina van 't Westeinde (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1893, overleden te Wolphaartsdijk op 5 april 1943, 49 jaar oud, dochter van XV-as.
 9. Hubrecht Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 10 mei 1891. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 mei 1919, op 27-jarige leeftijd met Helena de Winter (23 jaar oud), geboren te Nisse op 5 juli 1895, overleden aldaar op 25 september 1954, 59 jaar oud, dochter van XIV-en.
 10. Adriaan Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 19 juni 1892, overleden aldaar op 10 juli 1892, 21 dagen oud.
 11. Martina Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 11 augustus 1897. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 april 1922, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (24 jaar oud), geboren te Borssele op 26 juli 1897, zoon van XV-k.
 12. Cornelia Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 augustus 1899. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1923, op 23-jarige leeftijd met Jacob van 't Westeinde (27 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juli 1895, zoon van XV-as.

XIV-cl Adriaan Pieterse de Jonge, landbouwer, geboren te Nisse op 13 januari 1849, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 september 1920, 71 jaar oud, zoon van XIII-an. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1872, op 23-jarige leeftijd met Apolonia Vermue (19 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1852, overleden aldaar op 23 november 1929, 77 jaar oud, dochter van XIV-ac. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juni 1874, overleden aldaar op 2 april 1916, 41 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 22 april 1915, op 40-jarige leeftijd met Willemina Vette (35 jaar oud), geboren te Borssele op 6 april 1880, dochter van XIV-t.
 2. Cornelis de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1876, overleden te Tholen op 6 maart 1958, 82 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 juni 1907, op 31-jarige leeftijd met Leuntje Boonman (32 jaar oud), boerenmeid, geboren te Borssele op 16 januari 1875, dochter van XIV-dd.
 3. Jacoba de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1877, overleden aldaar op 11 maart 1880, 2 jaar oud.
 4. Aalbrecht de Jonge, winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1879, overleden aldaar op 29 juli 1956, 77 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 22 april 1903, op 24-jarige leeftijd (1) met Neeltje Vette (21 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te Borssele op 12 maart 1882, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1907, 25 jaar oud, dochter van XIV-t. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 30 april 1908, op 29-jarige leeftijd (2) met Cornelia Westdorp (30 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1878, dochter van Jan Westdorp (klompenmaker) en Izabelle Pantus.
 5. Jacoba de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1880, overleden aldaar op 22 oktober 1928, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1916, op 35-jarige leeftijd met Jan Nijsten (44 jaar oud), boerenknecht en landman, geboren te Borssele in het jaar 1872, zoon van XIV-de.
 6. Jobina de Jonge, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 maart 1882, overleden aldaar op 2 september 1953, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1919, op 37-jarige leeftijd met Johannes Priem (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1884, zoon van Pieter Priem (boerenknecht en landbouwer) en Maria Magdalena de Winter (landbouwster).
 7. Willem de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1883. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 april 1914, op 31-jarige leeftijd met Maria Vermue (30 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 augustus 1883, overleden te Goes op 17 februari 1957, 73 jaar oud, dochter van XIV-ck.
 8. Klazina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1884, overleden aldaar op 26 september 1884, 141 dagen oud.
 9. Marinus de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1885. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1916, op 31-jarige leeftijd met Catharina Vermue (30 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te Waarde op 12 juli 1886, dochter van XIV-dl.
  (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1911, op 24-jarige leeftijd met Marinus Rijk (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1885, overleden aldaar op 21 augustus 1915, 30 jaar oud, zoon van XIV-k.)
 10. Martina de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1887. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1917, op 29-jarige leeftijd met Johannes Driedijk (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1893, zoon van Hubregt Driedijk (landmansknecht en landbouwer) en Cornelia Remijn.
 11. Adriaan de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 juni 1889, overleden aldaar op 7 december 1948, 59 jaar oud. Hij was gehuwd met Hendrina Vermue.
 12. Jacob de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 februari 1891. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1932, op 41-jarige leeftijd met Wilhelmina Boonman (39 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1893, dochter van Huibregt Boonman en Katharina van 't Westeinde.

XIV-cm Jan Priem, arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1837, overleden te Baarland op 18 maart 1864, 27 jaar oud, zoon van XIII-ap. Hij is getrouwd te Oudelande op 2 januari 1862, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Lapeere (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Oudelande in het jaar 1831, dochter van Jan Lapeere (kastelein) en Sara Schipper (dienstmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Priem, geboren te Baarland op 23 november 1863, overleden aldaar op 3 oktober 1864, 315 dagen oud.

XIV-cn Jan Priem, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 8 december 1839, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 mei 1908, 68 jaar oud, zoon van XIII-ar. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1869, op 29-jarige leeftijd met Adriana van Weele (30 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand in het jaar 1839, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1920, 81 jaar oud, dochter van Jacobus van Weele en Antonina Weststrate (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Priem, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1870, overleden aldaar op 8 november 1930, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 juli 1920, op 50-jarige leeftijd met Pieter Raas (33 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 oktober 1886, overleden aldaar op 16 november 1947, 61 jaar oud, zoon van XIV-cp.
 2. Antonina Priem, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1871, overleden te Nisse op 23 november 1948, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 juli 1903, op 32-jarige leeftijd met Cornelis van der Pas (39 jaar oud), werkman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1863, overleden te Nisse op 3 januari 1944, 80 jaar oud, zoon van Johannes van de Pas (arbeider) en Tannetje de Winter (arbeidster).
  (Hij was weduwnaar van Adriana Boonman.)
 3. Pieter Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1871.

XIV-co Cornelis Langemaire, veldarbeider, geboren te Nisse op 13 januari 1848, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 september 1923, 75 jaar oud, zoon van XIII-as. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1874, op 26-jarige leeftijd met Antje Simonse (29 jaar oud), veldarbeidster en dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1845, dochter van Lodewijk Simonse (arbeider) en Janna Franse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1875, overleden aldaar op 8 februari 1875.
 2. Johanna Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 februari 1876, volgt onder XV-dj.

XIV-cp Cornelia Langemaire, geboren te Nisse op 14 mei 1853, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1933, 79 jaar oud, dochter van XIII-as. Zij is getrouwd te Nisse op 30 april 1884, op 30-jarige leeftijd met Pieter Raas (39 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1845, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1916, 71 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse Raas (boerenknecht) en Jozina Langemaire (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Raas, wegwerker, geboren te Nisse op 20 mei 1884, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1948, 63 jaar oud.
 2. Willem Raas, geboren te Nisse op 27 oktober 1885.
 3. Pieter Raas, arbeider en landarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 oktober 1886, overleden aldaar op 16 november 1947, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 juli 1920, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Priem (50 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1870, overleden aldaar op 8 november 1930, 60 jaar oud, dochter van XIV-cn.
 4. Johannes Raas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1887, overleden aldaar op 23 november 1887, 1 dag oud.

XIV-cq Anthonetta Langemaire, arbeidster, geboren te Nisse op 12 augustus 1854, overleden te Middelburg op 29 juli 1915, 60 jaar oud, dochter van XIII-as.

Opmerking: Vermeld wordt:"echtgenoote van Mathijs Vroonland, Stoke, wonende te Middelburg".

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juni 1881, op 26-jarige leeftijd met Mathijs Vroonland (24 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1857, wonende te Middelburg, overleden te Vlissingen op 4 januari 1937, 80 jaar oud, zoon van Marinis Vroonland (arbeider) en Catharina Moison (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1881, overleden aldaar op 15 oktober 1881.
 2. Johanna Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 augustus 1883, overleden aldaar op 6 december 1883, 105 dagen oud.
 3. Adrianus Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 januari 1885, overleden aldaar op 18 januari 1891, 5 jaar oud.
 4. Willem Vroonland, geboren te Schore op 29 januari 1886, overleden aldaar op 7 februari 1886, 9 dagen oud.
 5. Louis Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1888, volgt onder XV-dk.
 6. Willem Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1890, overleden aldaar op 25 april 1891, 184 dagen oud.

XIV-cr Maria Magdalena Langemaire, arbeidster, geboren te Nisse op 26 februari 1861, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1912, 51 jaar oud, dochter van XIII-as. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Willem Pantus (28 jaar oud), arbeider en commissionair, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1858, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 september 1939, 81 jaar oud, zoon van Pieter Pantus en Pieternella Kramer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Maria Pantus, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1887. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 april 1917, op 30-jarige leeftijd met Franciscus Vermeulen (29 jaar oud), klein landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1888, zoon van XV-be.
 2. Joanna Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1888. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1916, op 28-jarige leeftijd met Marinus Rijk (38 jaar oud), bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1878, zoon van Pieter Rijk (herbergier) en Johanna Rijk (herbergierster).
 3. Maria Magdalena Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 maart 1889. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1913, op 24-jarige leeftijd met Augustinus van Steenbergen (31 jaar oud), klompenmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1882, zoon van Karel Lodewijk van Steenbergen en Octavia Johanna van de Mispel.
 4. Catharina Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 juni 1893, overleden aldaar op 10 september 1893, 87 dagen oud.
 5. Catharina Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juni 1894, overleden aldaar op 6 augustus 1894, 59 dagen oud.
 6. Pieter Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 augustus 1895, overleden aldaar op 10 maart 1897, 1 jaar oud.
 7. Catharina Maria Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 februari 1897. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1934, op 37-jarige leeftijd met Jan Grim (37 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1897, zoon van Hubrecht Grim en Maatje Knuit.
 8. Isabella Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juli 1898.
 9. Wilhelmina Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1900, overleden aldaar op 25 september 1900, 85 dagen oud.
 10. Pieter Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1903.
 11. Anthonia Pantus, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 december 1905.

XIV-cs Tannetje Remijn, geboren te Baarland op 5 juli 1840, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 januari 1923, 82 jaar oud, dochter van XIII-at. Zij is getrouwd te Baarland op 19 mei 1871, op 30-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries (30 jaar oud), boerenknecht en boomkweker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1841, overleden te Heinkenszand op 13 mei 1919, 78 jaar oud, zoon van Jacobus van den Dries (molenaar en landbouwer) en Maria Vette (landbouwster en winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van den Dries, geboren te Heinkenszand op 14 maart 1872.
 2. Pieter van den Dries, hoofd van school en onderwijzer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 augustus 1939, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 22 april 1901, op 27-jarige leeftijd met Cornelia van 't Westeinde (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Borssele in het jaar 1874, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Vlissingen op 24 juli 1926, 52 jaar oud, dochter van XIV-db.
 3. Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 augustus 1874, volgt onder XV-dl.

XIV-ct Magdalena Remijn, geboren te Baarland op 10 december 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1887, 45 jaar oud, dochter van XIII-at. Zij is getrouwd te Baarland op 21 mei 1863, op 21-jarige leeftijd met Willem van 't Westeinde (23 jaar oud), broodbakker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1931, 90 jaar oud, zoon van XIII-cg.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1889, op 48-jarige leeftijd met Johanna Rijk (48 jaar oud), herbergierster, geboren te Oudelande op 3 oktober 1840, dochter van Adriaan Cornelisse Rijk (boerenknecht en landbouwer) en Margrieta van der Pas (boerenmeid en landbouwster). (Zij is eerder getrouwd te Ellewoutsdijk op 4 mei 1871, op 30-jarige leeftijd met Pieter Rijk (40 jaar oud), herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1831.)) Uit dit huwelijk:

 1. Huibregt van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1864, volgt onder XV-dm.
 2. Cornelia van 't Westeinde, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 december 1865, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1889, 23 jaar oud.
 3. Dankert van 't Westeinde, broodbakker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1867, overleden op 11 december 1894, 27 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1891, op 24-jarige leeftijd met Dina van Eijkeren (21 jaar oud), winkelierster en boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1870, dochter van Cornelis van Eijkeren (landbouwer) en Geertruida van den Dries.
 4. Margaretha van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1868, volgt onder XV-dn.
 5. Levenloos van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 augustus 1870, overleden aldaar op 18 augustus 1870.
 6. Antonia van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1871, overleden aldaar op 8 november 1871, 95 dagen oud.
 7. Jacobus van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1875, overleden aldaar op 21 februari 1875, 1 dag oud.
 8. Antonia van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1879. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1904, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (30 jaar oud), bakkersknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1874, zoon van Pieter Rijk (herbergier) en Johanna Rijk (herbergierster).

XIV-cu Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te Baarland op 24 juli 1843, overleden aldaar op 30 juni 1870, 26 jaar oud, dochter van XIII-at. Zij is getrouwd te Baarland op 24 mei 1867, op 23-jarige leeftijd met Joost Walraven (23 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 4 maart 1844, overleden aldaar op 13 juli 1902, 58 jaar oud, zoon van XIII-ba. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Walraven, herbergierster, geboren te Hoedekenskerke op 24 oktober 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 september 1911, 42 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 25 juni 1891, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1866, volgt onder XV-a.
 2. Dankert Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 16 juni 1870, overleden aldaar op 18 juni 1870, 2 dagen oud.

XIV-cv Elena Priem, arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 december 1830, overleden aldaar op 16 december 1903, 72 jaar oud, dochter van XIII-av. Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Marinus Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 11 september 1870, overleden aldaar op 1 november 1870, 51 dagen oud.
 2. Cornelia Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 11 september 1870, overleden aldaar op 29 oktober 1870, 48 dagen oud.

Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 29 mei 1884, op 53-jarige leeftijd (2) met Pieter Zuidhof (43 jaar oud), leurder en koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1841, overleden te 's-Heer Abtskerke op 8 november 1903, 62 jaar oud, zoon van Laurus Zuidhof (arbeider) en Adriana van den Dries (arbeidster).
XIV-cw Katharina Priem, arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 september 1838, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 april 1900, 61 jaar oud, dochter van XIII-av. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1874, op 35-jarige leeftijd met Bastiaan Petrusse de Keijzer (42 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 28 oktober 1831, overleden te Oost- en West-Souburg op 16 januari 1908, 76 jaar oud, zoon van Pieter de Keijzer (arbeider) en Martina Cornelisse Pieterse. Uit dit huwelijk:

 1. Martina de Keijzer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1876, volgt onder XV-do.

XIV-cx Jan Vermue, koopman en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1859, overleden te Heinkenszand op 27 november 1910, 51 jaar oud, zoon van XIII-ay. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 mei 1888, op 28-jarige leeftijd met Antonette van de Plasse (27 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1861, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 maart 1949, 88 jaar oud, dochter van Marinus van de Plasse (boerenknecht) en Hendrina Koens (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1891, overleden aldaar op 7 november 1892 opmerking: kind is dood gevonden, 1 jaar oud.
 2. Maria Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 oktober 1895. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1921, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Rijk (29 jaar oud), landman, geboren te 's-Heerenhoek op 26 september 1891, zoon van XIV-q.
 3. Johanna Vermue, geboren te Heinkenszand in het jaar 1899. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 25 juni 1924, op 25-jarige leeftijd met Job Smits (24 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 21 juli 1899, overleden te Hulst op 30 november 1944, 45 jaar oud, zoon van XV-bc.
 4. Margaretha Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1900. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1927, op 27-jarige leeftijd met Johannes van den Dries (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1898, zoon van XIV-dq.
 5. Jan Vermue, landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1902. Hij is getrouwd te Borssele op 26 april 1928, op 26-jarige leeftijd met Johanna de Baar (25 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1903, dochter van XV-du.

XIV-cy Catharina Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1844, dochter van XIII-az. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 mei 1868, op 24-jarige leeftijd met Willem Hoondert (26 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1842, zoon van Pieter Marinusse Hoondert (arbeider) en Digna de Bie (boerenmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hoondert, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1871. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1901, op 29-jarige leeftijd met Jan Rijk (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse op 10 december 1870, overleden te Schore op 17 februari 1933, 62 jaar oud, zoon van XIV-az.
 2. Dingenis Hoondert, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1883. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1914, op 31-jarige leeftijd met Johanna Remijn (31 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 september 1883, overleden aldaar op 22 oktober 1941, 58 jaar oud, dochter van XIV-ek.

XIV-cz Jan Jacobse Walraven, boerenknecht, commissionair en landman, geboren te Hoedekenskerke op 8 maart 1846, overleden aldaar op 19 mei 1909, 63 jaar oud, zoon van XIII-ba. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 3 november 1870, op 24-jarige leeftijd met Geertruida van Tichelen (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Hoedekenskerke op 10 januari 1846, overleden aldaar op 11 december 1924, 78 jaar oud, dochter van Marinis van Tichelen (kleermaker en herbergier) en Adriana Maria Langemaire. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 30 september 1874, volgt onder XV-dp.
 2. Jan Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 31 oktober 1879.
 3. Jacobus Walraven, kantoorhouder der posterijen, geboren te Hoedekenskerke op 4 november 1881, overleden aldaar op 8 mei 1944, 62 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 29 oktober 1925, op 43-jarige leeftijd met Virginie Serephina Peeters (35 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1890, dochter van Leopoldus Peeters en Anna Cornelia Westdijk.
 4. Jan Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 19 juni 1888.
 5. Petrus Walraven, rijwielhandelaar, geboren te Hoedekenskerke op 19 juni 1888, overleden aldaar op 25 augustus 1956, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 maart 1929, op 40-jarige leeftijd met Maria Elisabeth de Baar (26 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 2 november 1902, dochter van Pieter de Baar (arbeider en herbergier) en Anna Elisabeth Verbeek (herbergierster).

XIV-da Adriaan Walraven, organist, geboren te Hoedekenskerke op 9 januari 1855, overleden aldaar op 19 juni 1919, 64 jaar oud, zoon van XIII-ba. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 11 juni 1883, op 28-jarige leeftijd met Helena Hendrika Bechtholt (23 jaar oud), geboren te Oud-Vossemeer in het jaar 1860, dochter van Johannis Adam Bechtholt (kleermaker) en Johanna Cornelia Laven (kleermaakster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Helena Walraven, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1885, ongehuwd overleden te Goes op 1 november 1959, 74 jaar oud.

XIV-db Josina van Stee, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1840, wonende te Borssele, overleden aldaar op 15 maart 1930, 89 jaar oud, dochter van XIII-bb. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 november 1865, op 25-jarige leeftijd met Cornelis van 't Westeinde (22 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Borssele op 10 januari 1843, wonende aldaar, overleden aldaar op 4 december 1931, 88 jaar oud, zoon van Jan Pieterse van 't Westeinde (landbouwer) en Johanna Marinusse de Bie (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1866, overleden aldaar op 2 maart 1866, 3 dagen oud.
 2. Marinus van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1866, overleden aldaar op 1 maart 1866, 2 dagen oud.
 3. Jan van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 oktober 1867, volgt onder XV-dq.
 4. Marinus van 't Westeinde, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 december 1868. Hij is getrouwd te Oudelande op 22 augustus 1894, op 25-jarige leeftijd met Leonie Cleaijs (23 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1871, dochter van Josephius Franciscus Cleaijs en Melania Cattoir.
 5. Willem van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1870.
 6. Pieter van 't Westeinde, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1871. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1900, op 29-jarige leeftijd met Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 augustus 1874, volgt onder XV-dl.
 7. Cornelia van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Borssele in het jaar 1874, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Vlissingen op 24 juli 1926, 52 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 22 april 1901, op 27-jarige leeftijd met Pieter van den Dries (27 jaar oud), hoofd van school en onderwijzer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 augustus 1939, 65 jaar oud, zoon van XIV-cs.

XIV-dc Cornelis van Stee, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 22 april 1907, 65 jaar oud, zoon van XIII-bb. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 januari 1893, op 50-jarige leeftijd met Magdalena Rijk (30 jaar oud), dienstbode en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 5 september 1862, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1908, 45 jaar oud, dochter van XIV-i. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Stee, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 december 1893. Zij was gehuwd met Laurentius Goense, landbouwer, geboren te Baarland op 4 juli 1896, overleden te Driewegen op 8 mei 1954, 57 jaar oud, zoon van XV-ac.
 2. Jan van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 januari 1898.
 3. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1899, overleden aldaar op 21 april 1899.

XIV-dd Cornelia van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1850, dochter van XIII-bb. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1870, op 19-jarige leeftijd met Laurus Boonman (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1843, overleden aldaar op 1 juli 1926, 82 jaar oud, zoon van Daniel Boonman (landbouwer) en Jozina Compiet (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Boonman, boerenmeid, geboren te Borssele op 22 april 1871, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1898, 26 jaar oud.
 2. Johanna Boonman, dienstbode, geboren te Borssele op 14 april 1872, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1892, 20 jaar oud.
 3. Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1873. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1906, op 32-jarige leeftijd (1) met Aalbregt de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, volgt onder XIV-el. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1924, op 50-jarige leeftijd (2) met Marinus van 't Westeinde (64 jaar oud), dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1860, zoon van Johannis van 't Westende en Jacoba de Jonge.
 4. Leuntje Boonman, boerenmeid, geboren te Borssele op 16 januari 1875. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 juni 1907, op 32-jarige leeftijd met Cornelis de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1876, overleden te Tholen op 6 maart 1958, 82 jaar oud, zoon van XIV-cl.
 5. Marinus Boonman, landmansknecht, geboren te Borssele op 5 mei 1877. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1901, op 24-jarige leeftijd met Jobina de Jonge (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1877, dochter van Adriaan de Jonge en Clazina Vermue (landbouwster).
 6. Daniel Boonman, boerenknecht, geboren te Borssele op 16 juni 1879, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 juni 1902, 23 jaar oud.
 7. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1881, volgt onder XV-dr.
 8. Klazina Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1883, overleden te Goes op 1 juli 1945, 61 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1911, op 27-jarige leeftijd met Laurens de Winter (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse op 9 september 1884, zoon van XIV-en.
 9. Tannetje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1887, volgt onder XV-ds.

XIV-de Cornelia Marinusse Allemekinders, geboren te Borssele op 9 december 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 10 december 1925, 83 jaar oud, dochter van XIII-bc. Zij is getrouwd te Borssele op 2 mei 1862, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Marinusse Niesten (20 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 24 april 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 28 januari 1908, 65 jaar oud, zoon van Marinus Nijsten en Catharina Menheere (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Nijsten, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 7 januari 1863, overleden aldaar op 24 juli 1933, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 1 juni 1888, op 25-jarige leeftijd met Willem van den Dries, geboren te Goes op 1 september 1861, volgt onder XV-ba.
 2. Marinus Nijsten, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 3 april 1866, overleden te Wolphaartsdijk op 25 augustus 1913, 47 jaar oud. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1898, op 32-jarige leeftijd met Johanna de Bie (38 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1860, overleden te Wolphaartsdijk op 9 december 1913, 53 jaar oud, dochter van XIII-bs.
 3. Klazina Niesten, boerenmeid, geboren te Borssele op 19 februari 1869, overleden te 's-Heerenhoek op 19 maart 1950, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Borssele op 25 september 1891, op 22-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1859, zoon van XIV-ei.
 4. Jan Nijsten, boerenknecht en landman, geboren te Borssele in het jaar 1872. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1916, op 44-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge (35 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1880, overleden aldaar op 22 oktober 1928, 48 jaar oud, dochter van XIV-cl.
 5. Cornelis Maria Nijsten, landbouwer, geboren te Borssele op 21 november 1874, overleden te 's-Heerenhoek op 21 november 1955, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1899, op 24-jarige leeftijd met Maria Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke op 1 juni 1873, volgt onder XV-bk.

XIV-df Johanna Allemekinders, geboren te Borssele op 8 december 1845, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1931, 85 jaar oud, dochter van XIII-bc. Zij is getrouwd te Borssele op 15 mei 1867, op 21-jarige leeftijd (1) met Jacob de Baar (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1841, overleden aldaar op 22 november 1870, 29 jaar oud, zoon van Cornelis Janse de Baar (boerenknecht en landbouwer) en Leuntje Menheere (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1868, volgt onder XV-dt.
 2. Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1871, volgt onder XV-du.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1874, op 28-jarige leeftijd (2) met Pieter van Stee (27 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en wethouder, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden aldaar op 27 april 1911, 64 jaar oud, zoon van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster).
XIV-dg Cornelis Allemekinders, boerenknecht, arbeider en landbouwer, geboren te Borssele op 22 oktober 1848, wonende te Oostburg, overleden aldaar op 3 april 1923, 74 jaar oud, zoon van XIII-bc. Hij is getrouwd te Baarland op 1 mei 1874, op 25-jarige leeftijd met Magdalena de Winter (24 jaar oud), winkelierster en landbouwster, geboren te Baarland op 9 september 1849, overleden te Hoedekenskerke op 11 juni 1891, 41 jaar oud, dochter van XIV-x. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Allemekinders, geboren te Hoedekenskerke op 27 januari 1875, overleden aldaar op 3 mei 1875, 96 dagen oud.
 2. Jobbina Allemekinders, geboren te Hoedekenskerke op 18 januari 1876, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1944, 68 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 januari 1896, op 19-jarige leeftijd met Johannis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1871, volgt onder XV-bu.
 3. Marinus Allemenkinders, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 15 maart 1878. Hij is getrouwd te Baarland op 22 juni 1906, op 28-jarige leeftijd met Jozina Acda (28 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1878, dochter van XV-d.
 4. Clazina Allemekinders, geboren te Hoedekenskerke op 27 april 1879, overleden aldaar op 6 september 1879, 132 dagen oud.
 5. Johannes Allemekinders, geboren te Hoedekenskerke op 27 mei 1880, overleden te Baarland op 28 november 1880, 185 dagen oud.
 6. Clazina Allemekinders, geboren te Baarland op 27 juli 1881, overleden te Hoedekenskerke op 27 december 1948, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 april 1906, op 24-jarige leeftijd met Hubrecht Uitterhoeve (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse in het jaar 1882, zoon van Jacobus Uitterhoeve (landbouwer) en Maria Driedijk (landbouwster).
 7. Cornelia Allemekinders, geboren te Baarland op 28 maart 1884, overleden te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1959, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1884, volgt onder XV-bv.
 8. Pieternella Allemekinders, geboren te Baarland op 23 januari 1886. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1911, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Vermeulen (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1885, zoon van XV-be.
 9. Magdalena Allemekinders, geboren te Baarland op 4 november 1887. Zij is getrouwd te Baarland op 22 januari 1913, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Remijn (27 jaar oud), geboren te Kapelle op 18 april 1885, zoon van XIV-di.
 10. Johanna Allemekinders, geboren te Baarland op 4 november 1887, overleden te Vogelwaarde op 16 april 1959, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 april 1913, op 25-jarige leeftijd met Albregt Rijk (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 26 november 1886, zoon van XIV-q.
 11. Jan Allemekinders, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 15 maart 1889. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 30 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Katharina Vermue (24 jaar oud), geboren te Baarland op 27 december 1888, dochter van XIV-do.

XIV-dh Hubregt Vermue, landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1847, overleden te Schoondijke op 31 januari 1921, 73 jaar oud, zoon van XIII-be. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 2 februari 1877, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Rijk (32 jaar oud), boerenmeid, geboren te Oudelande op 6 augustus 1844, overleden te Oostburg op 1 mei 1924, 79 jaar oud, dochter van Adriaan Cornelisse Rijk (boerenknecht en landbouwer) en Margrieta van der Pas (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Vermue, geboren te Kruiningen op 16 december 1877. Zij is getrouwd te Schoondijke op 25 april 1907, op 29-jarige leeftijd met Petrus Leopoldus de Grave (44 jaar oud), landbouwer, geboren te Aardenburg in het jaar 1863, zoon van Franciscus Leopoldus de Grave en Sophia Bernardina Albregts (landbouwster).
 2. Adriaan Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen op 12 februari 1879, overleden te Oostburg op 31 maart 1949, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Oostburg op 21 oktober 1924, op 45-jarige leeftijd met Nathalia Pelagia Quataert (48 jaar oud), geboren te Sint Kruis in het jaar 1876.
 3. Jan Vermue, geboren te Kruiningen op 11 mei 1880, overleden aldaar op 26 augustus 1880, 107 dagen oud.
 4. Margaretha Vermue, geboren te Kruiningen op 21 juli 1881. Zij is getrouwd te Schoondijke op 14 mei 1901, op 19-jarige leeftijd met Leonardus Johannes Timmermans (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Waarde in het jaar 1871, zoon van Cornelis Timmermans en Elena Maria van Reije (landbouwster).
 5. Jan Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen op 26 juni 1882. Hij is getrouwd te Waterlandskerkje (Zeeland) op 11 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Elodia Maria Tas (29 jaar oud), geboren te Hoofdplaat in het jaar 1880, dochter van Constantinus Bernardus Tas (landbouwer) en Stephania Clementia de Badts (landbouwster).
 6. Marinus Vermue, geboren te Kruiningen op 14 april 1884, overleden aldaar op 4 maart 1896, 11 jaar oud.
 7. Jacobus Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen op 8 april 1886. Hij is getrouwd te Oostburg op 28 april 1914, op 28-jarige leeftijd met Nathalia Maria Mabesoone (26 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1888, dochter van Johannes Franciscus Mabesoone (landbouwer) en Barbera Theresia Jospeha Quataert.

XIV-di Johanna Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1848, overleden aldaar op 22 december 1926, 78 jaar oud, dochter van XIII-be. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1873, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Remijn (31 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1909, 68 jaar oud, zoon van XIII-bq. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1874, overleden aldaar op 14 december 1935, 61 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1903, op 28-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1873, volgt onder XV-v.
 2. Catharina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 juli 1875, overleden aldaar op 23 november 1875, 118 dagen oud.
 3. Levenloos Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 juli 1876, overleden aldaar op 17 juli 1876.
 4. Jan Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 mei 1877, ongehuwd overleden aldaar op 24 augustus 1924, 47 jaar oud.
 5. Catharina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 augustus 1878, overleden aldaar op 13 november 1878, 75 dagen oud.
 6. Levenloos Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 juli 1879, overleden aldaar op 9 juli 1879.
 7. Catharina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 oktober 1880, volgt onder XV-dv.
 8. Levenloos Remijn, geboren te Kapelle op 4 september 1881, overleden aldaar op 4 september 1881.
 9. Tannetje Remijn, geboren te Kapelle op 28 juli 1882, overleden aldaar op 17 augustus 1882, 20 dagen oud.
 10. Adriaan Remijn, bakker, geboren te Kapelle op 24 juli 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1934, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1910, op 26-jarige leeftijd met Martina Rijk (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1885, dochter van XIV-q.
 11. Jacobus Remijn, geboren te Kapelle op 18 april 1885. Hij is getrouwd te Baarland op 22 januari 1913, op 27-jarige leeftijd met Magdalena Allemekinders (25 jaar oud), geboren te Baarland op 4 november 1887, dochter van XIV-dg.
 12. Margrietha Remijn, geboren te Kapelle op 25 september 1886. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1916, op 30-jarige leeftijd met Jacob de Winter (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 10 juli 1887, overleden te Goes op 13 maart 1960, 72 jaar oud, zoon van XV-ao en XV-ef.
 13. Willem Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1890.
 14. Jozina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1891, overleden aldaar op 17 januari 1891, 4 dagen oud.

XIV-dj Maatje Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1849, overleden te 's-Heerenhoek op 6 oktober 1931, 81 jaar oud, dochter van XIII-be. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1880, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Verdonk (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1839, zoon van Dignus Verdonk (koemelker) en Tannetje Koens (landbouwster en koemelkster).
(Hij was weduwnaar van Cornelia de Bie.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1881. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1911, op 30-jarige leeftijd met Petrus de Jonge (29 jaar oud), smid, geboren te 's-Heerenhoek op 23 september 1882, zoon van XIV-cj.
 2. Jan Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1882.
 3. Cornelis Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1883.
 4. Tannetje Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1885, overleden aldaar op 12 mei 1887, 2 jaar oud.
 5. Pieternella Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 maart 1886.
 6. Hubrecht Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1887.
 7. Adriaan Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 juni 1888, overleden aldaar op 20 november 1888, 164 dagen oud.
 8. Marinus Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 april 1890, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1891, 1 jaar oud.
 9. Jacobus Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1891.
 10. Marinus Verdonk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juli 1892.

XIV-dk Marinus Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1852, overleden te Goes op 10 november 1938, 86 jaar oud, zoon van XIII-be. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1885, op 33-jarige leeftijd met Tannetje Boonman (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1861, overleden te Goes op 28 november 1925, 63 jaar oud, dochter van XIV-g. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Vermue, boerenknecht, geboren te Yerseke op 29 april 1886. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 februari 1917, op 30-jarige leeftijd met Cornelia van Stee (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1887, overleden te Goes op 25 juni 1960, 73 jaar oud, dochter van Cornelis van Stee (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Vermue (boerenmeid).
 2. Magdalena Vermue, geboren te Yerseke op 27 april 1887. Zij is getrouwd te Yerseke op 2 mei 1918, op 31-jarige leeftijd met Adriaan de Jonge (31 jaar oud), smid, geboren te 's-Heerenhoek op 28 juli 1886, zoon van XIV-cj.
 3. Catharina Vermue, geboren te Yerseke op 29 oktober 1888, overleden aldaar op 11 november 1888, 13 dagen oud.
 4. Catharina Vermue, geboren te Yerseke op 13 oktober 1889. Zij is getrouwd te Yerseke op 23 april 1914, op 24-jarige leeftijd met Marinus Rijk (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 28 januari 1890, overleden te Kruiningen op 2 maart 1944, 54 jaar oud, zoon van XIV-bb.
 5. Jacoba Vermue, geboren te Yerseke op 19 augustus 1891, overleden te Driewegen op 19 juli 1944, 52 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 22 augustus 1917, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Rijk (24 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Baarland op 25 september 1892, zoon van XV-q.
 6. Jacobus Vermue, geboren te Yerseke op 27 augustus 1892.
 7. Neeltje Vermue, geboren te Yerseke op 9 september 1893, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1951, 57 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 7 april 1921, op 27-jarige leeftijd met Marinus Rijk (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juni 1896, zoon van XV-q.
 8. Levenloos Vermue, geboren te Yerseke op 24 juli 1894, overleden aldaar op 24 juli 1894.
 9. Maria Vermue, geboren te Yerseke op 28 juni 1897, overleden aldaar op 10 mei 1899, 1 jaar oud.
 10. Cornelis Vermue, geboren te Yerseke op 2 januari 1899.

XIV-dl Cornelis Vermue, landbouwer en rentenier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1853, overleden te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1942, 89 jaar oud, zoon van XIII-be. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1885, op 31-jarige leeftijd met Magdalena Boonman (25 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 juli 1859, overleden te 's-Heerenhoek op 21 september 1940, 81 jaar oud, dochter van XIV-aa. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Vermue, landbouwster en boerenmeid, geboren te Waarde op 12 juli 1886. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1911, op 24-jarige leeftijd (1) met Marinus Rijk (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1885, overleden aldaar op 21 augustus 1915, 30 jaar oud, zoon van XIV-k. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1916, op 30-jarige leeftijd (2) met Marinus de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1885, zoon van XIV-cl.
 2. Magdalena Vermue, geboren te Waarde op 23 juni 1887. Zij is getrouwd te Borssele op 22 april 1914, op 26-jarige leeftijd met Laurens Smits (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse op 26 oktober 1889, zoon van XV-ed.
 3. Jan Vermue, landbouwer, geboren te Waarde op 4 maart 1889, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 augustus 1922, 33 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 februari 1914, op 24-jarige leeftijd met Cornelia de Winter (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1890, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 augustus 1958, 68 jaar oud, dochter van XV-h.
 4. Jacobus Cornelis Vermue, geboren te Waarde op 10 maart 1890, volgt onder XV-dw.
 5. Adriaan Cornelis Vermue, geboren te Waarde op 21 april 1891, volgt onder XV-dx.
 6. Clazina Cornelia Vermue, geboren te Waarde op 12 juli 1892, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Goes op 15 januari 1952, 59 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1917, op 24-jarige leeftijd met Jacobus de Winter (25 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 15 februari 1891, zoon van XV-h.
 7. Willem Cornelis Vermue, landbouwer, geboren te Waarde op 16 juli 1894. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1922, op 27-jarige leeftijd met Apollonia Goense (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1899, dochter van XV-r.
 8. Hubrecht Vermue, geboren te Waarde op 24 januari 1896, volgt onder XV-dy.
 9. Maatje Vermue, geboren te Waarde op 20 september 1897, overleden te 's-Heerenhoek op 10 februari 1953, 55 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 maart 1923, op 25-jarige leeftijd met Joannes de Winter (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 december 1897, zoon van XV-h.
 10. Maria Vermue, geboren te Waarde op 18 augustus 1899, volgt onder XV-dz.
 11. Levenloos Vermue, geboren te Waarde op 22 februari 1902, overleden aldaar op 22 februari 1902.
 12. Kornelia Vermue, geboren te Waarde op 3 oktober 1904.

XIV-dm Jan Vermue, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1854, overleden te Nisse op 11 april 1932, 77 jaar oud, zoon van XIII-be. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1884, op 29-jarige leeftijd met Maria van den Dries (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 augustus 1859, overleden te Nisse op 11 januari 1908, 48 jaar oud, dochter van XIV-ad. Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Vermue, landbouwer, geboren op 6 december 1884.
 2. Jan Vermue, boerenknecht, geboren te Nisse op 2 mei 1885. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1912, op 26-jarige leeftijd met Catharina Remijn (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1887, dochter van XV-p.
 3. Job Vermue, boerenknecht, geboren te Nisse op 29 maart 1886. Hij is getrouwd te Borssele op 11 april 1912, op 26-jarige leeftijd met Apolonia Smits (29 jaar oud), geboren te Nisse op 19 juni 1882, dochter van XV-ed.
 4. Catharina Vermue, geboren te Nisse op 24 maart 1887, volgt onder XV-ea.
 5. Josina Vermue, geboren te Nisse op 15 november 1888, volgt onder XV-eb.
 6. Adriaan Vermue, geboren te Nisse op 9 september 1890.

XIV-dn Jacoba Vermue, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1856, overleden te Goes op 4 december 1937, 81 jaar oud, dochter van XIII-be. Zij is getrouwd te Yerseke op 20 april 1882, op 26-jarige leeftijd (1) met Marinus Jacobuszoon Boonman (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 18 februari 1854, overleden te Wolphaartsdijk op 30 januari 1894, 39 jaar oud, zoon van XIV-g. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1883, overleden te 's-Gravenpolder op 1 maart 1947, 63 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 april 1906, op 22-jarige leeftijd met Hubrecht Adriaan Rijk (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Goes op 28 augustus 1877, zoon van XIV-bb.
 2. Jan Boonman, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1884. Hij is getrouwd te Baarland op 24 januari 1918, op 33-jarige leeftijd met Adriana Goense (26 jaar oud), geboren te Baarland op 9 juli 1891, dochter van XV-ac.
 3. Jacobus Boonman, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1885, overleden aldaar op 17 december 1950, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 11 november 1920, op 35-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge (27 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1893, dochter van XV-ev.
 4. Adriaan Boonman, boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 28 augustus 1887, overleden aldaar op 2 augustus 1903, 15 jaar oud.
 5. Neeltje Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 18 december 1888, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1902, 13 jaar oud.
 6. Maria Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 13 december 1889, overleden te Oostburg op 12 oktober 1943, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 april 1913, op 23-jarige leeftijd met Laurus Rijk (26 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 20 mei 1886, overleden te Oostburg op 28 maart 1946, 59 jaar oud, zoon van XIV-bb.
 7. Pieternella Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 9 december 1890.
 8. Anthonia Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 29 februari 1892.
 9. Johanna Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 23 maart 1893.
 10. Marinus Boonman, geboren te Wolphaartsdijk op 4 april 1894.

Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 oktober 1895, op 39-jarige leeftijd (2) met Cornelis Rentmeester (36 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1859, overleden te Wolphaartsdijk op 17 februari 1916, 57 jaar oud, zoon van Marinus Rentmeester (arbeider) en Adriana de Baar (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Rentmeester, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 7 augustus 1896. Hij is getrouwd te Baarland op 18 juni 1925, op 28-jarige leeftijd met Jobina Goense (26 jaar oud), geboren te Baarland op 26 december 1898, dochter van XV-ac.
 2. Adriana Rentmeester, geboren te Wolphaartsdijk op 18 juli 1897.

XIV-do Pieter Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1857, overleden te Kapelle op 27 april 1934, 76 jaar oud, zoon van XIII-be. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1885, op 28-jarige leeftijd met Maria van de Plasse (21 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1864, overleden te Kapelle (Zeeland) op 28 september 1934, 70 jaar oud, dochter van Marinus van de Plasse (boerenknecht) en Hendrina Koens (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1886. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1921, op 34-jarige leeftijd (1) met Jacomina Rijk (34 jaar oud), huishoudster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1886, overleden voor 12 mei 1926, hoogstens 39 jaar oud, dochter van XIV-o. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1926, op 39-jarige leeftijd (2) met Catharina Paree (39 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1887, dochter van Paulus Paree (schoenmaker) en Maria Alegonda de Wit.
 2. Marinus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1887, overleden te Kapelle op 3 augustus 1938, 50 jaar oud.
 3. Katharina Vermue, geboren te Baarland op 27 december 1888. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 30 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Jan Allemekinders (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 15 maart 1889, zoon van XIV-dg.
 4. Hendrina Vermue, geboren te Baarland op 24 januari 1890. Zij is getrouwd te Kapelle op 1 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Nicolaas Broeders (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Terheijden in het jaar 1881, zoon van Jacobus Broeders (landbouwer) en Adriana Hop.
 5. Cornelia Vermue, geboren te Baarland op 17 mei 1891. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 17 juni 1921, op 30-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn (30 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1891, zoon van XV-p.
 6. Cornelis Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 12 oktober 1892.
 7. Jacobus Vermue, landbouwersknecht, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 23 november 1893. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 8 mei 1919, op 25-jarige leeftijd met Jozina Smits (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 6 maart 1897, dochter van XV-bc.
 8. Hubrecht Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 6 januari 1895.
 9. Tannetje Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 29 juni 1896.
 10. Maria Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 31 juli 1897.
 11. Adriaan Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 7 februari 1899. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 juni 1929, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1901, dochter van XV-av.
 12. Johanna Vermue, geboren te Kapelle op 20 december 1901. Zij is getrouwd te Kapelle op 31 maart 1926, op 24-jarige leeftijd met Albregt Remijn (26 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1900, zoon van XV-av.
 13. Maatje Vermue, geboren te Kapelle op 6 december 1903. Zij is getrouwd te Kapelle op 27 maart 1931, op 27-jarige leeftijd met Willem Remijn (28 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1903, zoon van XV-av.

XIV-dp Jacomina Vermue, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1859, wonende te Schore, overleden aldaar op 13 september 1939, 79 jaar oud, dochter van XIII-be. Zij is getrouwd te Waarde op 16 april 1885, op 25-jarige leeftijd met Jacob Rijk (23 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1862, zoon van XIV-l. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Rijk, landbouwer, geboren te Kattendijke op 16 mei 1886, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 8 juli 1930, 44 jaar oud.
  Volgens deze akte is overleden: 'Petrus Rijk, wiens lijk onder deze gemeente aan den Siguitschen dijk gevonden is'.
 2. Johannes Rijk, geboren te Kattendijke op 22 juni 1887, overleden aldaar op 18 december 1893, 6 jaar oud.
 3. Martinus Rijk, geboren te Kattendijke op 18 mei 1888, overleden aldaar op 12 december 1893, 5 jaar oud.
 4. Adriaan Rijk, geboren te Kattendijke op 15 juni 1889, overleden aldaar op 24 juli 1889, 39 dagen oud.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Kattendijke op 15 juni 1889, overleden aldaar op 24 juli 1889, 39 dagen oud.
 6. Johanna Rijk, geboren te Kattendijke op 26 oktober 1890.
 7. Cornelis Rijk, geboren te Kattendijke op 28 oktober 1891.
 8. Jacobus Rijk, landbouwer, geboren te Kattendijke op 4 december 1892, ongehuwd overleden aldaar op 23 juni 1957, 64 jaar oud.
 9. Johannes Rijk, geboren te Kattendijke op 10 januari 1894, overleden aldaar op 28 december 1898, 4 jaar oud.
 10. Martinus Rijk, landbouwersknecht, geboren te Kattendijke op 15 september 1895, overleden te Goes op 1 februari 1928, 32 jaar oud.
 11. Catharina Rijk, geboren te Kattendijke op 24 november 1897.

XIV-dq Jobina Vermue, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1861, overleden te Rosmalen op 21 mei 1915, 53 jaar oud, dochter van XIII-be. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1889, op 27-jarige leeftijd met Aalbrecht van den Dries (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1865, overleden aldaar op 9 januari 1953, 87 jaar oud, zoon van XIV-ad. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1889, volgt onder XV-ec.
 2. Catharina van den Dries, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1890, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1944, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juni 1913, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Remijn (32 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1880, zoon van XIV-eg.
 3. Levenloos van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 september 1891, overleden aldaar op 2 september 1891.
 4. Job van den Dries, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1892. Hij is getrouwd te Sluis op 5 juli 1921, op 28-jarige leeftijd met Bertha Johanna Mathilda Coleta Heijens (26 jaar oud), geboren te Stoppeldijk in het jaar 1895, dochter van Gijsbregt Heijens en Ludovia Clementina de Bruijne.
 5. Maria van den Dries, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1894. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1918, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1891, zoon van XIV-o.
 6. Cornelia van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1895, overleden aldaar op 14 februari 1895, 5 dagen oud.
 7. Cornelia van den Dries, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1896. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1920, op 24-jarige leeftijd met Nicolaas Remijn (28 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 augustus 1892, zoon van XV-p.
 8. Pieternella van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1897. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1926, op 28-jarige leeftijd met Johannes Remijn (32 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 augustus 1893, zoon van XV-p.
 9. Johannes van den Dries, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1898. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1927, op 28-jarige leeftijd met Margaretha Vermue (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1900, dochter van XIV-cx.
 10. Willem van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1899. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 februari 1923, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Rijk (24 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1899, wonende te 's-Heerenhoek, dochter van XV-s.
 11. Johanna van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1901. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1931, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Priem (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1901, zoon van Pieter Priem (boerenknecht en landbouwer) en Maria Magdalena de Winter (landbouwster).
 12. Jacobus van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1902, overleden aldaar op 3 december 1902, 80 dagen oud.
 13. Anthonia van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1906. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1934, op 27-jarige leeftijd met Daniel Rijk (28 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1906, zoon van XV-t.

XIV-dr Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 september 1838, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1911, 72 jaar oud, dochter van XIII-bf. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 19-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (25 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1832, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1908, 75 jaar oud, zoon van Daniel Boonman (landbouwer) en Jozina Compiet (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1859, volgt onder XV-ed.
 2. Cornelis Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1860, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1897, 36 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 18 mei 1887, op 26-jarige leeftijd met Klazina de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1863, volgt onder XV-i.
 3. Daniel Boonman, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1862, overleden aldaar op 20 juni 1927, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 5 mei 1886, op 24-jarige leeftijd met Cornelia de Winter (25 jaar oud), geboren te Waarde op 25 juni 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1917, 56 jaar oud, dochter van XIV-h.
 4. Jobje Boonman, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juli 1863, overleden te 's-Heerenhoek op 16 januari 1935, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1887, op 23-jarige leeftijd met Adriaan de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1861, volgt onder XV-h.
 5. Adriaan Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1864, overleden aldaar op 9 oktober 1864, 10 dagen oud.
 6. Cornelia Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1865, overleden aldaar op 28 november 1865, 2 dagen oud.
 7. Neeltje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 oktober 1867, volgt onder XV-ee.
 8. Pieter Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren op 14 april 1871. Hij is getrouwd te Borssele op 26 september 1895, op 24-jarige leeftijd met Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 14 juli 1870, volgt onder XV-k.
 9. Johanna Boonman, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1873, overleden aldaar op 16 december 1914, 41 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1899, op 26-jarige leeftijd met Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1871, volgt onder XV-t.

XIV-ds Neeltje Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 september 1839, dochter van XIII-bf. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (24 jaar oud), gezworene van het waterschap van Hoedekenskerke en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, wonende te Halsteren (NB), zoon van Daniel Boonman (landbouwer) en Jozina Compiet (landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 21 april 1892, op 58-jarige leeftijd met Helena Hoonderd (55 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 1 juni 1836, overleden aldaar op 15 oktober 1899, 63 jaar oud, dochter van XIII-ba. (Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 6 mei 1857, op 20-jarige leeftijd met Dignenis de Winter (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1833, overleden te Hoedekenskerke op 11 april 1890, 57 jaar oud, zoon van Adriaan Janse de Winter (landman) en Magdalena Pieterse Timmerman (landbouwster).)) Uit dit huwelijk:

 1. Josina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 mei 1859, volgt onder XV-ef.
 2. Cornelis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1860, volgt onder XV-eg.
 3. Jobbina Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 28 januari 1862, overleden aldaar op 12 december 1927, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 oktober 1892, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1853, volgt onder XIV-eu.
 4. Anthonia Boonman, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 4 november 1863, overleden aldaar op 18 januari 1945, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 april 1885, op 21-jarige leeftijd met Jacob Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 28 januari 1863, volgt onder XV-ac.
 5. Cornelia Boonman, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 13 juni 1866, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 januari 1944, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 mei 1890, op 23-jarige leeftijd met Martinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1867, volgt onder XV-q.
 6. Daniel Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 17 november 1867, volgt onder XV-eh.

XIV-dt Clasina Remijn, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1842, wonende te 's-Hertogenbosch, overleden te Rosmalen op 21 februari 1909, 66 jaar oud, dochter van XIII-bf. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1861, op 18-jarige leeftijd met Marinus Goense (19 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1841, wonende te Noord-Amerika, zoon van Cornelis Goense (landbouwer) en Hendrica Wisard (landbouwster en dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1862.
 2. Jobje Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1863, volgt onder XV-ei.
 3. Martina Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 oktober 1864.
 4. Adriaan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1865, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 april 1868, 2 jaar oud.
 5. Pieter Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 oktober 1866, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 december 1942, 76 jaar oud.
 6. Jan Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, overleden aldaar op 19 december 1867, 22 dagen oud.
 7. Jan Goense, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1869, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1871, 1 jaar oud.
 8. Jacobus Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 december 1870.
 9. Adriaan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1872.
 10. Cornelia Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1873, overleden aldaar op 27 september 1873, 122 dagen oud.
 11. Cornelia Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juli 1875, overleden aldaar op 11 augustus 1875, 32 dagen oud.

XIV-du Leendert van Gessel, arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1869, 61 jaar oud, zoon van XIII-bg. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 27-jarige leeftijd (1) met Johanna de Potter (33 jaar oud), boerenmeid, geboren te Goes in het jaar 1802, dochter van Machiel de Potter en Joanna Dominicus. Uit dit huwelijk:

 1. Reinier van Gessel, geboren in het jaar 1840, volgt onder XV-ej.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1860, op 52-jarige leeftijd (2) met Pieternella Priem (44 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, overleden aldaar op 15 april 1895, 79 jaar oud, dochter van Jan Janse Priem (landbouwer) en Jacomina Janusse de Winter (landbouwster).
(Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1838, op 22-jarige leeftijd met Christiaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, zie XIII-bk.)
XIV-dv Hendrik van Gessel, geboren te Ovezande in het jaar 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 19 oktober 1893, 78 jaar oud, zoon van XIII-bg. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Raas (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 21 januari 1816, overleden aldaar op 25 april 1899, 83 jaar oud, dochter van Johannis Laurusse Raas en Jacomina Bries. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis van Gessel, geboren te 's-Heerenhoek op 3 juni 1841, overleden aldaar op 21 maart 1915, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezaande op 1 mei 1874, op 32-jarige leeftijd met Catharina Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1851, volgt onder XIV-eo.

XIV-dw Johannes van Gessel, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1820, overleden aldaar op 30 november 1895, 75 jaar oud, zoon van XIII-bg. Hij is getrouwd te Oudelande op 23 september 1847, op 27-jarige leeftijd (1) met Martina Lapere (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Baarland op 4 december 1823, overleden te Oudelande op 23 februari 1851, 27 jaar oud, dochter van Jan Lapeere (kastelein) en Sara Schipper (dienstmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Elena van Gessel, geboren te Oudelande in het jaar 1849, volgt onder XV-ek.
 2. Sara van Gessel, geboren te Oudelande in het jaar 1851, volgt onder XV-el.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1862, op 42-jarige leeftijd (2) met Dingena Huisen (45 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1817, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 juni 1876, 59 jaar oud, dochter van Jan Huisen en Adriana van den Heuvel.
(Zij is eerder getrouwd te Driewegen op 18 november 1841, op 24-jarige leeftijd met Paulus Raas (32 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1809, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1861, 52 jaar oud, zoon van Maarten Marinusse Raas en Adriana Cornelisse de Jonge.)
XIV-dx Maria Elisabeth van Gessel, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1822, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 juli 1853, 31 jaar oud, dochter van XIII-bg. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 juli 1845, op 23-jarige leeftijd met Jan Acda (23 jaar oud), koopman, arbeider en pakkendrager, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, zoon van Gerardus Melse Acda (boerenknecht en vrachtrijder) en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice).
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 mei 1855, op 33-jarige leeftijd met Jannetje Witkam (32 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1822, dochter van Jan Witkam en Elisabeth van de Pas (winkelierster). (Zij had van een onbekende man één dochter.)) Uit dit huwelijk:

 1. Helena Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1849, overleden aldaar op 23 april 1858, 9 jaar oud.
 2. Barbara Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1851, volgt onder XV-em.
 3. Margaretha Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in juli 1853, overleden aldaar op 26 februari 1855, 1 jaar oud.

XIV-dy Melchior Acda, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 19 januari 1809, overleden te Nisse op 13 mei 1868, 59 jaar oud, zoon van XIII-bh. Hij is getrouwd te Nisse op 15 september 1846, op 37-jarige leeftijd (1) met Cornelia Vroonland (32 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 1 mei 1814, overleden te Nisse op 23 december 1857, 43 jaar oud, dochter van Matthijs Marinusse Vroonland (arbeider) en Josina Albrechtse Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Geerard Acda, geboren te Nisse op 26 juli 1847 (nederlands hervormd), volgt onder XV-en.
 2. Matthijs Acda, geboren te Nisse op 26 juli 1847, overleden aldaar op 7 januari 1848, 165 dagen oud.
 3. Adriana Acda, geboren te Nisse in het jaar 1848, volgt onder XV-eo.
 4. Matheis Acda, geboren te Nisse op 9 maart 1849, overleden aldaar op 21 januari 1860, 10 jaar oud.
 5. Marinus Acda, geboren te Nisse op 21 maart 1852, volgt onder XV-ep.
 6. Josina Acda, geboren te Nisse op 27 april 1855, overleden aldaar op 11 mei 1856, 1 jaar oud.
 7. Jozina Acda, geboren te Nisse op 29 oktober 1857, volgt onder XV-eq.

Hij is getrouwd te Nisse op 7 juli 1858, op 49-jarige leeftijd (2) met Tanna Looij (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 juli 1836, overleden te Nisse op 5 juli 1911, 74 jaar oud, dochter van Bernardus Looij en Maria Pieternella de Mare.
(Zij is later getrouwd te Nisse op 28 januari 1870, op 33-jarige leeftijd met Dankert Rijk, geboren te Nisse op 29 september 1833, zie XIV-az.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Acda, geboren te Nisse op 3 januari 1859, volgt onder XV-er.
 2. Maria Acda, geboren te Nisse op 25 april 1860, overleden aldaar op 26 juni 1860, 62 dagen oud.
 3. Maatje Acda, geboren te Nisse op 25 april 1860, overleden aldaar op 18 april 1861, 358 dagen oud.
 4. Maria Acda, geboren te Nisse op 27 mei 1861, overleden aldaar op 10 juni 1864, 3 jaar oud.
 5. Jobje Acda, geboren te Nisse op 3 september 1862, overleden aldaar op 15 augustus 1865, 2 jaar oud.
 6. Jacomina Acda, geboren te Nisse op 4 september 1863. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 februari 1889, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmus Boudens (33 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1856, zoon van Bernardus Boudens en Elizabeth Westdorp.
 7. Maria Acda, geboren te Nisse op 22 juni 1865, volgt onder XV-es.
 8. Levenloos Acda, geboren te Nisse op 10 september 1866, overleden aldaar op 10 september 1866.
 9. Johanna Acda, geboren te Nisse op 6 september 1867, volgt onder XV-et.

XIV-dz Jacoba Roberecht, arbeidster, geboren te Nisse in het jaar 1828, overleden te Baarland op 1 november 1868, 40 jaar oud, dochter van XIII-bj. Zij is getrouwd te Nisse op 26 oktober 1860, op 32-jarige leeftijd met Pieter Paulusse (34 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1826, zoon van Johannes Paulusse en Maria Timmerman. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Paulusse, geboren te Nisse op 30 december 1860, overleden aldaar op 3 januari 1861, 4 dagen oud.
 2. Johannes Paulusse, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1863, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 maart 1915, 52 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 december 1896, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Verdonk (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1876, dochter van Pieter Verdonk (landbouwer) en Apolonia Knopjes (landbouwster).
 3. Cornelia Paulusse, arbeidster, geboren te Nisse in het jaar 1865, overleden te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1949, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1885, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Dobbelaar (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, overleden voor 22 februari 1949, hoogstens 88 jaar oud, zoon van Pieter Dobbelaar en Maatje Driedijk.

XIV-ea Johannis Roberecht, arbeider, geboren te Nisse in het jaar 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1907, 75 jaar oud, zoon van XIII-bj. Hij is getrouwd te Nisse op 14 november 1860, op 28-jarige leeftijd met Jacomina Paulusse (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1829, overleden aldaar op 7 juni 1864, 35 jaar oud, dochter van Johannes Paulusse en Maria Timmerman. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Roberecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in oktober 1861, overleden aldaar op 12 december 1861, 2 maanden oud.

XIV-eb Leuntje Knuijt, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1857, overleden te Rosmalen op 19 februari 1920, 62 jaar oud, dochter van XIII-bk. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juni 1884, op 26-jarige leeftijd met Jan Bal (29 jaar oud), veldarbeider en boerenknecht, geboren te Schore op 29 september 1854, zoon van Gerardus Jacobus Bal (arbeider en herbergier) en Martina Vette (boerenmeid).
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 9 juni 1921, op 66-jarige leeftijd met Tannetje Langemaire (38 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1882, dochter van Laurus Langemaire (arbeider) en Maatje Raas (arbeidster).) Uit dit huwelijk:

 1. Martina Bal, geboren in maart 1888, overleden aan boord van het stoomschip Leerdam op 20 september 1889, 1 jaar oud.
  Uittreksel uit het dagregister, gehouden aan boord vanhet Stoomschip 'Leerdam' dd. 20-09-1889.

XIV-ec Jacoba Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1830, overleden te Schoondijke op 26 oktober 1916, 86 jaar oud, dochter van XIII-bn. Zij is getrouwd te Heinekenszand op 27 oktober 1853, op 23-jarige leeftijd met Jan Jansen de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1855. Hij is getrouwd te Breda op 26 augustus 1880, op 25-jarige leeftijd met Magdalena van DiŽn (29 jaar oud), geboren te Beesd in het jaar 1851, dochter van Johannes van DiŽn en Hendrika van Ewijk.

XIV-ed Jozina Pover, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen in het jaar 1833, overleden te Yerseke op 30 maart 1915, 82 jaar oud, dochter van XIII-bn. Zij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 23 oktober 1856, op 23-jarige leeftijd met Marinus Nolet (27 jaar oud), landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1829, overleden te Yerseke op 9 november 1896, 67 jaar oud, zoon van Marinus Nolet (landbouwer) en Anna Verschragen (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Nolet, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 13 augustus 1857, volgt onder XV-eu.
 2. Adriaan Nolet, koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1871. Hij is getrouwd te Yerseke op 15 november 1907, op 36-jarige leeftijd met Joanna Maria van Nieuwenhuijze (31 jaar oud), geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1876, dochter van Jan van Nieuwenhuijze en Adriana Kok.

XIV-ee Bastiaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, zoon van XIII-bq. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1860, op 24-jarige leeftijd (1) met Jobina Boonman (25 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 29 januari 1835, overleden te 's-Heerenhoek op 7 juni 1864, 29 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Boonman en Jannetje de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1861, volgt onder XV-ev.
 2. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 28 november 1861, overleden aldaar op 2 augustus 1862, 247 dagen oud.
 3. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 4 november 1862, overleden aldaar op 19 december 1862, 45 dagen oud.
 4. Jannetje Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1863, overleden aldaar op 1 maart 1864, 73 dagen oud.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1865, op 30-jarige leeftijd (2) met Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, zie XIV-y. Uit dit huwelijk:

 1. 5-9 : Zie onder XIV-y.

XIV-ef Jacob Adriaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 augustus 1839, overleden te Hoedekenskerke op 12 mei 1909, 69 jaar oud, zoon van XIII-bq. Hij is getrouwd te Borssele op 28 april 1870, op 30-jarige leeftijd met Margaretha van 't Westeinde (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1847, overleden te 's-Gravenpolder op 14 juni 1929, 82 jaar oud, dochter van Joannis van 't Westeinde (boerenknecht) en Pieternella Timmerman (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 8 augustus 1871. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 mei 1901, op 29-jarige leeftijd met Jacob Rijk (27 jaar oud), landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1953, 79 jaar oud, zoon van XIV-j.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1925, op 51-jarige leeftijd met Apollonia Remijn (59 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1865, overleden aldaar op 28 maart 1950, 84 jaar oud, dochter van XIV-ek.)
 2. Jan Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 4 februari 1874, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 18 juni 1916, 42 jaar oud.
 3. Adriaan Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 10 januari 1877, overleden aldaar op 4 mei 1902, 25 jaar oud.

XIV-eg Willem Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1843, overleden aldaar op 23 augustus 1883, 40 jaar oud, zoon van XIII-bq. Hij is getrouwd te Baarland op 6 mei 1870, op 27-jarige leeftijd met Jozina Acda (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1847, dochter van Jan Acda (landbouwer) en Cornelia Hoondert (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 20 juni 1871, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1907, 36 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 mei 1895, op 23-jarige leeftijd met Cornelis de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1868, volgt onder XV-dt.
 2. Pieternella Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 30 september 1872, overleden te 's-Heerenhoek op 19 juni 1953, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 januari 1896, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, volgt onder XV-av.
 3. Tannetje Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 5 augustus 1874, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1919, 44 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 april 1902, op 27-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1875, volgt onder XV-u.
 4. Klazina Remijn, boerenmeid, geboren te 's-Gravenpolder op 25 januari 1876, overleden te Middelburg op 7 juli 1913, 37 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1899, op 23-jarige leeftijd met Pieter Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1876, volgt onder XV-az.
 5. Margaretha Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 januari 1878.
 6. Adriaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1880. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juni 1913, op 32-jarige leeftijd met Catharina van den Dries (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1890, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1944, 53 jaar oud, dochter van XIV-dq.
 7. Maria Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 januari 1882, overleden aldaar op 10 februari 1882, 14 dagen oud.
 8. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juni 1883.
 9. Jan Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1884, overleden aldaar op 5 september 1953, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 2 mei 1912, op 27-jarige leeftijd met Barbara de Jonge (31 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1881.
 10. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 oktober 1886.

XIV-eh Aalbregt Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1848, overleden aldaar op 5 juli 1931, 82 jaar oud, zoon van XIII-bq. Hij is getrouwd te Nisse op 16 april 1902, op 53-jarige leeftijd met Jobje Vroonland (35 jaar oud), geboren te Nisse op 19 november 1866, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juli 1943, 76 jaar oud, dochter van Bastiaan Vroonland (boerenknecht) en Johanna Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Willebrordus Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1903. Hij is getrouwd te Baarland op 17 april 1930, op 26-jarige leeftijd met Johanna Beulens (23 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1907, dochter van Jacobus Beulens (klein landbouwer) en Jannetje Slaakweg.
 2. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 februari 1905, ongehuwd overleden te Goes op 7 februari 1942, 36 jaar oud.
 3. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1906. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1928, op 22-jarige leeftijd met Hendrikus Antonius van Hooij (29 jaar oud), machinist, geboren te Boxtel in het jaar 1899, zoon van Peter van Hooij en Anna Hubertina Mechtildis Jeurissen.
 4. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1907.
 5. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1910, ongehuwd overleden aldaar op 3 september 1937, 27 jaar oud.

XIV-ei Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 juni 1830, dochter van XIII-br. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1858, op 28-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1822, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1870, 48 jaar oud, zoon van Dingenis Pieterse de Jonge (landbouwer) en Magdalena Hoondert (landbouwster).
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 januari 1846, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Vermue (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 januari 1825, overleden voor 10 augustus 1855, hoogstens 30 jaar oud, dochter van Hubregt Laurusse Vermue (boerenknecht) en Leuntje van 't Westeinde (dienstmaagd). Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 augustus 1855, op 33-jarige leeftijd met Anna Cornelia Smits (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1830, overleden te 's-Heer Arendskerke op 14 juli 1857, 27 jaar oud, dochter van Martinus Smits (landbouwer) en Adriana Cornelia Bové.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1859. Hij is getrouwd te Borssele op 25 september 1891, op 32-jarige leeftijd met Klazina Niesten (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Borssele op 19 februari 1869, overleden te 's-Heerenhoek op 19 maart 1950, 81 jaar oud, dochter van XIV-de.
 2. Magdalena de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 mei 1884, op 23-jarige leeftijd met Aalbregt Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1863, volgt onder XV-am.
 3. Jan de Jonge, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1862. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1886, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelia Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1861, volgt onder XV-ev. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 november 1895, op 33-jarige leeftijd (2) met Klazina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 april 1869, volgt onder XV-n.
 4. Bastiaan de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1863. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1887, op 24-jarige leeftijd met Adriana Geus (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 27 december 1862, dochter van Laurus Janse Geus (wagenmaker en herbergier) en Cornelia Hoondert.

XIV-ej Pieternella Remijn, boerendochter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1836, overleden te Heinkenszand op 24 januari 1898, 61 jaar oud, dochter van XIII-br. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Winter (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1830, zoon van Cornelis Laurusse Remijn (landbouwer) en Margaretha Houtepen (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1873. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1913, op 39-jarige leeftijd met Pieter Rentmeester (39 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1930, 56 jaar oud, zoon van Marinus Rentmeester (arbeider) en Adriana de Baar (landbouwster).

XIV-ek Bastiaan Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1837, overleden aldaar op 15 februari 1927, 89 jaar oud, zoon van XIII-br. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 24-jarige leeftijd met Maatje de Baar (19 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1843, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1892, 49 jaar oud, dochter van Cornelis Janse de Baar (boerenknecht en landbouwer) en Leuntje Menheere (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1863, volgt onder XV-ew.
 2. Cornelis Remijn, hengsthouder, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1864, overleden te 's-Heerenhoek op 8 april 1953, 89 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 april 1891, op 27-jarige leeftijd (1) met Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1866, volgt onder XV-y. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1906, op 41-jarige leeftijd (2) met Elena Priem (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1878, dochter van XIV-ah.
 3. Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1865, overleden aldaar op 28 maart 1950, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1925, op 59-jarige leeftijd met Jacob Rijk (51 jaar oud), landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1953, 79 jaar oud, zoon van XIV-j.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (29 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 8 augustus 1871, dochter van XIV-ef.)
 4. Pieter Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 augustus 1866, overleden aldaar op 31 december 1931, 65 jaar oud.
 5. Pieternella Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1868, overleden te 's-Heerenhoek op 6 april 1953, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 mei 1896, op 28-jarige leeftijd met Jan Paree (32 jaar oud), gemeenteontvanger, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1864, zoon van Pieter Paree (zadelmaker) en Cornelia Huijzen.
 6. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1869, ongehuwd overleden aldaar op 22 mei 1915, 45 jaar oud.
 7. Jan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1871, overleden aldaar op 16 oktober 1953, 82 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinekenszand op 26 juli 1923, op 52-jarige leeftijd met Cornelia Uitterhoeve (49 jaar oud), geboren te Heinekenszand op 5 november 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 mei 1952, 78 jaar oud, dochter van Marinus Uitterhoeve (landman) en Maria Vermue (koemelkster).
 8. Klazina Remijn, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1872, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1949, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1901, op 29-jarige leeftijd met Jacob Rijk (30 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1871, zoon van XIV-p.
 9. Hubrecht Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1873, volgt onder XV-ex.
 10. Catharina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 december 1874, overleden te 's-Heerenhoek op 3 juli 1945, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1906, op 31-jarige leeftijd met Jacobus Martens (34 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1872, zoon van Johannes Martens (arbeider) en Ludovica Kaas.
 11. Marinus Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1877, overleden aldaar op 16 juni 1946, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1913, op 36-jarige leeftijd met Agatha Magnus (37 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1876, dochter van Cornelis Magnus en Cornelia Dobbelaar.
  (Zij was weduwe van Pieter Vette.)
 12. Jacob Remijn, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juni 1878, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1932, 54 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1908, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Goense (24 jaar oud), veldarbeidster en caféhoudster, geboren te Wolphaartsdijk op 16 mei 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 augustus 1956, 73 jaar oud, dochter van Pieter Goense (boerenknecht en veldarbeider) en Tannetje Pieters (arbeidster).
 13. Adriaan Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juli 1879. Hij is getrouwd te Nisse op 17 april 1912, op 32-jarige leeftijd met Geertruida Kegel, geboren te Nisse op 31 december 1884, volgt onder XV-cv.
 14. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1880.
 15. Johannes Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1882.
 16. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 september 1883, overleden aldaar op 22 oktober 1941, 58 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1914, op 31-jarige leeftijd met Dingenis Hoondert (31 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1883, zoon van XIV-cy.
 17. Maria Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1887, ongehuwd overleden aldaar op 10 juni 1907, 20 jaar oud.

XIV-el Aalbregt de Bie, molenaar en rustend molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, overleden aldaar op 15 april 1922, 66 jaar oud, zoon van XIII-bs. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1889, op 33-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Baar (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 4 september 1865, dochter van XIV-n. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1891. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1915, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Goense (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 29 mei 1888, zoon van XV-ac.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1906, op 50-jarige leeftijd (2) met Magdalena Boonman (32 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1873, dochter van XIV-dd.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1924, op 50-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde (64 jaar oud), dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1860, zoon van Johannis van 't Westende en Jacoba de Jonge.)
XIV-em Appolonia de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1843, dochter van XIII-bt. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1866, op 22-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde (28 jaar oud), landbouwer en boerenknecht, geboren te Borssele op 22 januari 1838, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1919, 81 jaar oud, zoon van Jan Pieterse van 't Westeinde (landbouwer) en Johanna Marinusse de Bie (landbouwster).
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 december 1883, op 45-jarige leeftijd met Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1858, zie XV-as.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1867, overleden te Borssele op 29 januari 1953, 86 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1894, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 oktober 1867, volgt onder XV-ee.
 2. Johanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1869. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 5 september 1895, op 25-jarige leeftijd met Daniel Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 17 november 1867, volgt onder XV-eh.
 3. Pieter van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1869, overleden aldaar op 11 september 1950, 81 jaar oud.
 4. Bastiaan Augustinus van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1874. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1911, op 36-jarige leeftijd met Clazina Goense (25 jaar oud), geboren te Baarland op 24 maart 1886, dochter van XV-ac.

XIV-en Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te Baarland op 11 augustus 1857, overleden te Hoedekenskerke op 22 april 1936, 78 jaar oud, dochter van XIII-bu en XIV-x. Zij is getrouwd te Baarland op 7 mei 1880, op 22-jarige leeftijd met Dignus de Winter (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 7 juli 1854, overleden aldaar op 5 juli 1922, 67 jaar oud, zoon van Laurentius de Winter (landbouwer) en Pieternella de Jonge (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Winter, boerenmeid, geboren te Nisse op 18 juni 1882, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1947, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse op 10 februari 1909, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Smits (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Nisse op 1 december 1883, zoon van XV-ed.
 2. Sebastiaan de Winter, grossier, geboren te Nisse op 18 juni 1882. Hij is getrouwd te Nisse op 10 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Petronella van 't Westeinde (26 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1884, dochter van XV-al.
 3. Laurens de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 9 september 1884. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1911, op 26-jarige leeftijd met Klazina Boonman (27 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1883, overleden te Goes op 1 juli 1945, 61 jaar oud, dochter van XIV-dd.
 4. Adriaan de Winter, geboren te Nisse op 21 maart 1886, overleden aldaar op 9 augustus 1925, 39 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 10 april 1913, op 27-jarige leeftijd met Klasina Smits (24 jaar oud), geboren te Nisse op 19 oktober 1888, dochter van XV-ed.
 5. Jobina de Winter, boerenmeid, geboren te Nisse op 19 januari 1888. Zij is getrouwd te Nisse op 18 september 1912, op 24-jarige leeftijd met Jan Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1886, volgt onder XV-di.
 6. Pieter de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 28 november 1889. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 4 augustus 1916, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Boonman (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 3 mei 1894, dochter van XV-eh.
 7. Magdalena de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 augustus 1892.
 8. Helena de Winter, geboren te Nisse op 5 juli 1895, overleden aldaar op 25 september 1954, 59 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 mei 1919, op 23-jarige leeftijd met Hubrecht Vermue (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 10 mei 1891, zoon van XIV-ck.
 9. Cornelis de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 26 februari 1899. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1924, op 25-jarige leeftijd met Geertruida Goense (22 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1902, dochter van XV-r.

XIV-eo Catharina Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1851, overleden te 's-Heerenhoek op 2 oktober 1936, 85 jaar oud, dochter van XIII-bw. Zij is getrouwd te Ovezaande op 1 mei 1874, op 23-jarige leeftijd met Johannis van Gessel (32 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 juni 1841, overleden aldaar op 21 maart 1915, 73 jaar oud, zoon van XIV-dv. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Gessele, geboren te Oudelande in het jaar 1879, volgt onder XV-ey.

XIV-ep Margrietha Hoebeke, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 22 maart 1850, overleden aldaar op 4 november 1924, 74 jaar oud, dochter van XIII-by. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1886, op 36-jarige leeftijd met Jan Schrieks (28 jaar oud), landbouwer en koopman, geboren te Halsteren (NB) op 5 augustus 1857, overleden te 's-Heerenhoek op 11 april 1942, 84 jaar oud, zoon van Christiaan Schrieks en Joanna Bastiaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Schrieks, koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1889. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 juni 1924, op 35-jarige leeftijd met Johanna Remijn (30 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1894, dochter van XV-y.
 2. Johanna Schrieks, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1890. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1916, op 26-jarige leeftijd met Frans Jozef Schuerman (27 jaar oud), brievengaarder, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1889, zoon van Jan Frans Schuerman en Isabella Fierens.
 3. Wilhelmus Aloijsius Schrieks, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1891, volgt onder XV-ez.

XIV-eq Cornelia de Kleermaker, leurster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juni 1850, dochter van XIII-bz. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 november 1880, op 30-jarige leeftijd (1) met Pieter Janse Wagenaar (39 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 16 april 1884, 43 jaar oud, zoon van Jan Pieterse Wagenaar en Geertruida Pieterse Zuidhof. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Wagenaar, geboren te 's-Heerenhoek op 10 december 1882, overleden aldaar op 16 april 1888, 5 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1888, op 38-jarige leeftijd (2) met Jacob Pieters (41 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 13 februari 1893, 46 jaar oud, zoon van Adriaan Pieters (arbeider) en Tannetje van de Linde (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1873, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1842, zie XIV-bc. Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1880, op 33-jarige leeftijd met Catharina Grim (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1857, dochter van Janus Grim (arbeider) en Cornelia Verbart (arbeidster).) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pieters, geboren te 's-Heerenhoek op 22 november 1891.
 2. Levenloos Pieters, geboren te 's-Heerenhoek op 20 december 1892, overleden aldaar op 20 december 1892.

XIV-er Maria de Kleermaker, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1853, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1891, 37 jaar oud, dochter van XIII-bz. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1888, op 35-jarige leeftijd met Jan Westdorp (35 jaar oud), wagenmakersknecht en wagenmaker, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1853, zoon van Hubrecht Westdorp en Cornelia Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Hubregt Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 juli 1889.
 2. Maria Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1891.

XIV-es Maria van Doesterling, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1842, overleden te Yerseke op 24 april 1936, 94 jaar oud, dochter van XIII-ca. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1862, op 20-jarige leeftijd met Jan Vette (33 jaar oud), landbouwer en vrachtrijder, geboren te Borssele in het jaar 1829, overleden te Yerseke op 13 september 1895, 66 jaar oud, zoon van Jeroen Vette en Maria van den Dries. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Vette, arbeidster, geboren te Borssele op 14 januari 1863, overleden te Yerseke op 24 april 1951, 88 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 27 september 1888, op 25-jarige leeftijd met Jan Nolet, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 13 augustus 1857, volgt onder XV-eu.
 2. Klazina Vette, geboren te Borssele op 13 februari 1865.
 3. Wilhelmina Vette, geboren te Borssele op 20 oktober 1867, ongehuwd overleden te Yerseke op 11 juli 1893, 25 jaar oud.
 4. Hubregt Vette, geboren te Borssele op 30 maart 1870, volgt onder XV-fa.
 5. Jobje Vette, arbeidster, geboren te Borssele in het jaar 1872. Zij is getrouwd te Yerseke op 13 september 1894, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Grim (28 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1866, zoon van Jan Grim en Adriana Verdonk.
 6. Margaretha Vette, geboren te Borssele op 23 augustus 1873, overleden te Bergen op Zoom op 20 mei 1910, 36 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 14 augustus 1902, op 28-jarige leeftijd met Pieter Jan van Sprundel (25 jaar oud), agent van politie, geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1877, zoon van Cornelis van Sprundel (kolenhandelaar en herbergier) en Joanna Cornelia Hagenaars.
 7. Tannetje Vette, geboren te Borssele in het jaar 1876, overleden te Yerseke op 16 oktober 1904, 28 jaar oud.
 8. Aalbregt Vette, geboren te Borssele op 10 maart 1878, overleden aldaar op 2 september 1880, 2 jaar oud.
 9. Cornelis Vette, oesterculteur (kweker), geboren te Borssele op 13 augustus 1879, overleden te Yerseke op 5 december 1936, 57 jaar oud. Hij is getrouwd te Yerseke op 29 maart 1917, op 37-jarige leeftijd met Lena van der Endt (20 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1897, dochter van Jozias van der Endt (oesterculteur (kweker)) en Adriana Koster.
 10. Jeroen Vette, schipper en oester- en mosselhandelaar, geboren te Borssele op 13 augustus 1879, overleden op 22 juli 1947, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 4 april 1907, op 27-jarige leeftijd met Maria Rosalia Stobbelaar (31 jaar oud), geboren te Graauw in het jaar 1876, dochter van Cornelis Stobbelaar (herbergier) en Philomena van Boven.
 11. Charles Vette, geboren te Borssele op 14 april 1882, overleden op 8 oktober 1953, 71 jaar oud.
 12. Jan Vette, oesterhandelaar, geboren te Borssele op 2 februari 1884. Hij is getrouwd te Yerseke op 19 oktober 1916, op 32-jarige leeftijd met Pieternella Catharina Pols (27 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1889, dochter van Pieter Cornelis Pols (oesterculteur (kweker)) en Maatje Poelman.
 13. Pieter Janse Vette, geboren te Yerseke op 19 juli 1887, overleden aldaar op 4 augustus 1888, 1 jaar oud.

XIV-et Adriana Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1868, overleden te Hoedekenskerke op 5 februari 1956, 87 jaar oud, dochter van XIII-cb. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 mei 1901, op 33-jarige leeftijd met Aalbrecht Rijk (36 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 23 oktober 1864, overleden te Goes op 26 november 1927, 63 jaar oud, zoon van XIV-l. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 2 april 1902.
 2. Pieter Rijk, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1903, ongehuwd overleden te Goes op 5 maart 1957, 53 jaar oud.
 3. Maria Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 27 mei 1904.
 4. Maria Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 20 februari 1906, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 19 september 1942, 36 jaar oud.

XIV-eu Cornelis Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1853, overleden te Hoedekenskerke op 18 januari 1931, 78 jaar oud, zoon van XIII-cc. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 oktober 1892, op 39-jarige leeftijd met Jobbina Boonman (30 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 28 januari 1862, overleden aldaar op 12 december 1927, 65 jaar oud, dochter van XIV-ds. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Goense, geboren te Hoedekenskerke op 17 september 1893, volgt onder XV-fb.
 2. Cornelis Goense, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 23 januari 1894. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 mei 1924, op 30-jarige leeftijd met Johanna Goense (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1901, dochter van XVI-b.
 3. Neeltje Goense, geboren te Hoedekenskerke op 6 maart 1896.
 4. Antonia Goense, geboren te Hoedekenskerke op 21 februari 1897. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 9 februari 1922, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Vermue (32 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1890, zoon van XV-ar.
 5. Josina Goense, geboren te Hoedekenskerke op 16 juni 1898, overleden aldaar op 28 oktober 1944, 46 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 april 1925, op 26-jarige leeftijd met Pieter Huige (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 3 januari 1890, overleden te Goes op 8 november 1978, 88 jaar oud, zoon van Adriaan Huige (landbouwer) en Maria Steijn (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te Nisse op 16 mei 1917, op 27-jarige leeftijd met Magdalena van 't Westeinde (27 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1890, overleden te Hoedekenskerke op 7 januari 1919, 28 jaar oud, dochter van XV-al.)
 6. Hubrecht Goense, geboren te Hoedekenskerke op 3 juni 1899, overleden aldaar op 16 september 1899, 105 dagen oud.
 7. Hubrecht Goense, geboren te Hoedekenskerke op 27 juni 1900, overleden aldaar op 16 maart 1903, 2 jaar oud.
 8. Daniel Goense, geboren te Hoedekenskerke op 15 mei 1901, overleden aldaar op 9 januari 1903, 1 jaar oud.
 9. Hubrecht Daniel Goense, geboren te Hoedekenskerke op 13 april 1903.
 10. Cornelia Goense, geboren te Hoedekenskerke op 24 augustus 1904. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 maart 1931, op 26-jarige leeftijd met Jacob Goense (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1901, overleden te 's-Gravenpolder op 23 september 1985, 84 jaar oud, zoon van XV-an.
 11. Jobbina Elizabeth Goense, geboren te Hoedekenskerke op 13 februari 1907. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 23 mei 1935, op 28-jarige leeftijd met Johannes Nijsten (28 jaar oud), tuinder, geboren te Borssele op 8 juni 1906, zoon van XV-bk.

XIV-ev Dingenis Geijs, arbeider en timmerman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden aldaar op 30 november 1897, 50 jaar oud, zoon van XIII-ce. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 mei 1876, op 29-jarige leeftijd met Margaretha de Jonge (32 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 26 januari 1844, overleden aldaar op 12 november 1918, 74 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (boerenknecht en arbeider) en Jobje Acda (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Geijs, geboren te 's-Heerenhoek in maart 1877, overleden aldaar op 8 oktober 1877, 7 maanden oud.
 2. Jobina Margaretha Geijs, geboren in het jaar 1881, volgt onder XV-fc.
 3. Jacobus Johannes Geijs, kleermaker, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1883. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1908, op 25-jarige leeftijd met Maria Maas (35 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1873, overleden aldaar op 16 mei 1941, 68 jaar oud, dochter van Andries Maas en Helena Asxer.
 4. Jacomina Geijs, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1884. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 september 1919, op 35-jarige leeftijd met Jan Brouwer (44 jaar oud), kleermaker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1875, zoon van Jacobus Brouwer (boerenknecht en arbeider) en Jozina de Leeuw (arbeidster).
 5. Johannes Geijs, smidsknecht en smid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1885, wonende aldaar, overleden te Goes op 2 november 1940, 55 jaar oud. Hij was gehuwd met Jacomina Balleur, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1889, dochter van Bastiaan Balleur (wegwerker) en Cornelia Poortvliet.
 6. Levenloos Geijs, geboren te 's-Heerenhoek op 11 april 1887, overleden aldaar op 11 april 1887.
 7. Elizabeth Johanna Geijs, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1888. Zij is getrouwd te Middelburg op 10 november 1911, op 23-jarige leeftijd met Andre Cornelis Frederiks (23 jaar oud), koperslager, geboren te Middelburg in het jaar 1888, zoon van Andre Cornelis Frederiks (slager) en Anna Maria Delst.

XIV-ew Johannes Geijs, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden aldaar op 3 december 1874, 27 jaar oud, zoon van XIII-ce. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1872, op 25-jarige leeftijd met Elizabeth van der Pas (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1846, dochter van Jan van der Pas en Margrita Pantus. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Geijs, geboren te 's-Heerenhoek in juli 1874, overleden aldaar op 15 augustus 1874, 1 maand oud.

XIV-ex Cornelis Vermeulen, jachtopziener, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1865, overleden te Rosmalen op 23 oktober 1914, 49 jaar oud, zoon van XIII-cf. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 februari 1888, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Machielse (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1868, dochter van Jan Machielse en Jannetje de Weijkes. Uit dit huwelijk:

 1. Gillis Vermeulen, geboren te Borssele in het jaar 1890, volgt onder XV-fd.
 2. Johannus Vermeulen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in september 1899, overleden aldaar op 1 februari 1901, 1 jaar oud.
 3. Bastiaan Vermeulen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1902, overleden aldaar op 13 augustus 1902, 6 dagen oud.

XIV-ey Laurus Geus, herbergier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1850, overleden aldaar op 23 november 1927, 77 jaar oud, zoon van XIII-cg. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 januari 1878, op 28-jarige leeftijd met Johanna Oosthoek (19 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 17 november 1858, overleden aldaar op 3 maart 1936, 77 jaar oud, dochter van Johannes Oosthoek (arbeider) en Pieternella Laurusse Boonman (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Geus, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1884. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 april 1911, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Gessele, geboren te Oudelande in het jaar 1879, volgt onder XV-ey.

XIV-ez Jan de Jonge, arbeider, geboren te Heinkenszand op 13 november 1825, zoon van XIII-ch. Hij is getrouwd te Kruiningen op 24 februari 1859, op 33-jarige leeftijd met Neeltje Hamelink (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kruiningen op 12 mei 1836, dochter van Pieter Hamelink (arbeider) en Cornelia Zuidweg (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Jonge, geboren te Schore op 24 februari 1860, overleden aldaar op 14 maart 1860, 19 dagen oud.
 2. Jacobus de Jonge, geboren te Schore op 12 juli 1863, overleden aldaar op 12 mei 1865, 1 jaar oud.
 3. Jacobus de Jonge, geboren te Schore op 24 september 1865.
 4. Cornelia de Jonge, geboren te Kruiningen op 29 juli 1869.

XIV-fa Johannes de Jonge, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand op 13 november 1825, overleden aldaar op 21 oktober 1864, 38 jaar oud, zoon van XIII-ch. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 4 november 1859, op 33-jarige leeftijd met Janna Moerman (31 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand op 4 april 1828, overleden aldaar op 11 oktober 1905, 77 jaar oud, dochter van Pieter Moerman en Johanna Sophia Willaard (arbeidster).
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand op 26 maart 1868, op 39-jarige leeftijd met Benjamin van Wamelen (41 jaar oud), arbeider, geboren te Kapelle in het jaar 1827, overleden te Heinkenszand op 25 juni 1877, 50 jaar oud, zoon van Jan van Wamelen (aannemer) en Cornelia Stroosnijder.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna de Jonge, dienstmeid, geboren te Heinkenszand op 15 december 1861. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 30 november 1898, op 36-jarige leeftijd met Jan Tramper (39 jaar oud), horlogemaker, geboren te Heinkenszand in het jaar 1859, zoon van Kornelis Tramper (arbeider) en Sintje van der Mel.
  (Hij was weduwnaar van Sara Hooze.)
 2. Pieter de Jonge, geboren te Heinkenszand op 12 november 1863, overleden aldaar op 13 juni 1927, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 20 mei 1897, op 33-jarige leeftijd met Anna Sanderse (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Baarsdorp in het jaar 1871, dochter van Poulus Sanderse en Maatje Westveer (arbeidster).

XIV-fb Jannetje de Jonge, boerenmeid en arbeidster, geboren te Borssele op 20 september 1818, overleden te 's-Gravenpolder op 5 januari 1862, 43 jaar oud, dochter van XIII-ci. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 21 december 1839, op 21-jarige leeftijd met Marinis Hoekman (27 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 10 september 1812, overleden te Hoekekenskerke op 2 april 1845, 32 jaar oud, zoon van Andries Hoekman (dagloner) en Jacoba Bruine (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Andries Hoekman, geboren te Hoekekenskerke op 10 mei 1840, volgt onder XV-fe.
 2. Neeltje Hoekman, geboren te Hoekekenskerke op 5 juni 1841, volgt onder XV-ff.
 3. Jacoba Hoekman, geboren te Hoekekenskerke op 5 maart 1843.

XIV-fc Adriana de Jonge, arbeidster, geboren te Borssele op 22 november 1823, overleden te Middelburg op 19 februari 1917, 93 jaar oud, dochter van XIII-ci. Zij is getrouwd te Borssele op 14 augustus 1851, op 27-jarige leeftijd (1) met DaniŽl de Korte (31 jaar oud), arbeider, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1820, overleden voor 29 september 1853, hoogstens 33 jaar oud, zoon van Jacobus de Korte en Leuntje Joossen. Zij is getrouwd te Borssele op 29 september 1853, op 29-jarige leeftijd (2) met Cornelis van der Ende (28 jaar oud), arbeider, geboren te Borssele op 1 februari 1825, overleden aldaar op 7 februari 1875, 50 jaar oud, zoon van Anthoni van der Ende (arbeider) en Maria den Herder (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te Borssele op 15 mei 1851, op 26-jarige leeftijd met Neeltje de Leeuw (32 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1819, overleden op 1 maart 1852, 33 jaar oud, dochter van Willem de Leeuw en Durfje Bliek.) Uit dit huwelijk:

 1. Anthoni van der Ende, geboren te Borssele op 19 september 1854, overleden aldaar op 24 oktober 1854, 35 dagen oud.
 2. Neeltje van der Ende, geboren te Borssele op 6 juli 1857, volgt onder XV-fg.
 3. Maria van der Ende, geboren te Borssele op 11 maart 1859, overleden aldaar op 7 juli 1860, 1 jaar oud.
 4. Anthonij van der Ende, geboren te Borssele op 12 april 1861, overleden aldaar op 18 juli 1861, 97 dagen oud.
 5. Maria van der Ende, geboren te Borssele op 22 juli 1863, volgt onder XV-fh.

Zij is getrouwd te Borssele op 8 mei 1879, op 55-jarige leeftijd (3) met Jan van Vijven (57 jaar oud), slachter, geboren te Borssele in het jaar 1822, zoon van Joos van Vijven en Dina Dok.
(Hij was weduwnaar van Digna van den Ende.)
XIV-fd Engel de Jonge, arbeider, geboren te Borssele op 6 mei 1829, wonende te 's-Heerenhoek, overleden te Kattendijke op 8 mei 1900, 71 jaar oud, zoon van XIII-ci. Hij is getrouwd te Borssele op 25 juli 1855, op 26-jarige leeftijd (1) met Geertruida Kakebeeke (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Ellewoutsdijk op 15 maart 1830, overleden te 's-Heerenhoek op 23 juni 1875, 45 jaar oud, dochter van Matthijs Kakebeeke en Adriana Karelse. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje de Jonge, geboren te Borssele op 19 december 1855, volgt onder XV-fi.

Hij is getrouwd te Kattendijke op 19 januari 1877, op 47-jarige leeftijd (2) met Stoffelina Visser (33 jaar oud), arbeidster en veldarbeidster, geboren te Wilhelminadorp op 10 juni 1843, overleden te Kattendijke op 6 januari 1913, 69 jaar oud, dochter van Stoffelina Visser (arbeidster).
XIV-fe Jacob de Jonge, veldarbeider en boerenknecht, geboren te Borssele op 29 augustus 1832, overleden te Kapelle (Zeeland) op 18 oktober 1905, 73 jaar oud, zoon van XIII-ci. Hij is getrouwd te Kapelle op 28 mei 1857, op 24-jarige leeftijd (1) met Jacoba van Kruiningen (19 jaar oud), geboren te Kapelle op 18 augustus 1837, overleden aldaar op 12 juli 1883, 45 jaar oud, dochter van Jan van Kruiningen en Johanna Eversdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje de Jonge, geboren te Kapelle op 3 september 1859, overleden aldaar op 6 maart 1865, 5 jaar oud.
 2. Jan de Jonge, geboren te Kapelle op 20 juni 1861, overleden aldaar op 9 oktober 1861, 111 dagen oud.
 3. Jan de Jonge, geboren te Kapelle op 11 augustus 1863.
 4. Johanna de Jonge, geboren te Kapelle op 31 mei 1869, volgt onder XV-fj.
 5. Marinus de Jonge, geboren te Kapelle op 30 oktober 1871, overleden aldaar op 1 november 1871, 2 dagen oud.
 6. Janna de Jonge, geboren op 6 december 1873, volgt onder XV-fk.

Hij is getrouwd te Oudelande (2) met Jacoba van der Weele, arbeidster, geboren in het jaar 1839, dochter van Jan van der Weele (arbeider) en Jannetje Derto.
XIV-ff Pieter Luikenaar, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1831, overleden te Goes op 14 november 1927, 96 jaar oud, zoon van XIII-cj. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1861, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Hollestelle (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1832, overleden aldaar op 30 december 1913, 81 jaar oud, dochter van Willem Hollestelle (boerenknecht en herder) en Maria Wagenaar (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Luikenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1862, overleden aldaar op 15 september 1862, 85 dagen oud.
 2. Maria Luikenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1866, overleden aldaar op 1 december 1866, 2 dagen oud.

XIV-fg Jacob Luikenaar, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1837, overleden te Wolphaartsdijk op 9 juni 1928, 90 jaar oud, zoon van XIII-cj. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1862, op 25-jarige leeftijd met Neeltje Lokerse (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1837, dochter van Cornelis Lokerse (boerenknecht) en Jannetje Verhage (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Luikenaar, geboren te Kapelle (Zeeland) op 13 oktober 1867, volgt onder XV-fl.
 2. Maatje Luikenaar, geboren op 10 november 1878, overleden op 31 juli 1933, 54 jaar oud.

XIV-fh Pieter Koeman, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 14 april 1810, gedoopt aldaar op 18 april 1810, overleden aldaar op 8 december 1893, 83 jaar oud, zoon van XIII-ck.

Afgescheiden Gemeente Wolf.: Pieter Koeman en Willemina Oostpolder toegelaten tot het H.A.: 17.4.1846.
Not.Lenshoek, nr.742,nr 2022 en 2023, 20.8.1855: Testamenten van Pieter Koeman en Willemina Oostpolder te Wolfaartsdijk. Mutueel testament.
Landbouwer in de Oostnieuwlandse Polder, B 18.
Doodsoorzaak: Influenza (hij overleed 5 dagen na zijn vrouw).

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 22 april 1830, op 20-jarige leeftijd met Willemina Oostpolder (18 jaar oud), landbouwster, geboren te Wolphaartsdijk op 16 september 1811, overleden aldaar op 3 december 1893 oorzaak influenza., 82 jaar oud, dochter van Pieter Oostpolder (dagloner) en Willemina Reynhout. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 18 augustus 1831.
 2. Iman Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 30 november 1832, volgt onder XV-fm.
 3. Jannetje Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 29 augustus 1835, volgt onder XV-fn.
 4. Willemina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 19 december 1838, volgt onder XV-fo.
 5. Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 24 januari 1840, overleden aldaar op 23 oktober 1843, 3 jaar oud.
 6. Jacoba Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 1 december 1842, overleden aldaar op 25 oktober 1843, 328 dagen oud.
 7. Johannis Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1844, volgt onder XV-fp.
 8. Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1846, overleden aldaar op 17 april 1847, 1 jaar oud.
 9. Jacob Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1847, volgt onder XV-fq.
 10. Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 27 mei 1849, volgt onder XV-fr.
 11. Cornelis Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 27 november 1850.
 12. Pieter Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 7 april 1852.
 13. Abraham Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 17 september 1856, volgt onder XV-fs.
 14. Hendrik Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 19 december 1859 (gereformeerd), volgt onder XV-ft.

XIV-fi Jacob Koeman, dijkgraaf van de Heerenpolder, boerenknecht en winkelier, geboren te Wolphaartsdijk op 10 maart 1811, overleden te Goes op 24 januari 1890, 78 jaar oud, zoon van XIII-ck. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 april 1832, op 21-jarige leeftijd met Johanna Zuidweg (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Yerseke in het jaar 1811, overleden voor 24 januari 1890, hoogstens 79 jaar oud, dochter van Janus Zuidweg en Leena van Noorden. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Koeman, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1833, overleden aldaar op 13 augustus 1841, 8 jaar oud.
 2. Lena Koeman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1835, volgt onder XV-fu.
 3. Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 5 juli 1837, volgt onder XV-fv.

XIV-fj Jacobus Koeman, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 2 maart 1814, zoon van XIII-ck. Hij is getrouwd te Nisse op 27 februari 1846, op 31-jarige leeftijd met Elzabeth Dijkwel (36 jaar oud), landbouwster, geboren te Yerseke in het jaar 1810, overleden te Nisse op 3 oktober 1874, 64 jaar oud, dochter van Jan Dijkwel (arbeider) en Cornelia Sandee (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te Kruiningen op 25 augustus 1831, op 21-jarige leeftijd met Marinus van de Griek (44 jaar oud), landbouwer, geboren te Valkenisse in het jaar 1787, zoon van Jan van de Griek en Leuntje Marinusse van Oosten. Zij is eerder getrouwd te Yerseke op 10 mei 1839, op 29-jarige leeftijd met Cornelis van Weele (53 jaar oud), landbouwer, geboren te Driewegen in het jaar 1786, overleden te Nisse op 11 april 1845, 59 jaar oud, zoon van Arij van Weele en Cornelia Polderdijk. (Hij was weduwnaar van Anthonia de Smit.)) Uit dit huwelijk:

 1. Iman Koeman, geboren te Nisse op 9 december 1846 (nederlands hervormd), volgt onder XV-fw.
 2. Jacobus Koeman, geboren te Nisse in het jaar 1848, overleden aldaar op 3 juli 1850, 2 jaar oud.
 3. Jannetje Koeman, geboren te Nisse op 12 maart 1849, overleden aldaar op 23 april 1852, 3 jaar oud.
 4. Jacobus Koeman, geboren te Nisse op 22 maart 1851, overleden aldaar op 3 mei 1852, 1 jaar oud.
 5. Jacobus Koeman, geboren te Nisse op 31 mei 1852, overleden aldaar op 23 november 1852, 176 dagen oud.
 6. Pieter Koeman, geboren te Nisse op 1 mei 1855.

XIV-fk Marinus de Jonge, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 27 juni 1822, zoon van XIII-cl. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 maart 1845, op 22-jarige leeftijd met Geertruid Paasse (29 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, dochter van Paas Paasse (arbeider) en Tijmona van de Putte (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Jonge, geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1843.

XIV-fl Jacoba de Jonge, arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 11 september 1832, overleden aldaar op 16 april 1895, 62 jaar oud, dochter van XIII-cm. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 mei 1857, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Polderdijk (27 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 juli 1829, overleden te Wolphaartsdijk op 4 juni 1880, 50 jaar oud, zoon van Adriaan Polderdijk en Jacomina Bijlo. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Polderdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1857, overleden aldaar op 30 december 1857, 1 dag oud.
 2. Pieternella Polderdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1860, overleden aldaar op 9 februari 1864, 3 jaar oud.
 3. Adriaan Polderdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 januari 1862, overleden aldaar op 20 januari 1862, 7 dagen oud.
 4. Adriaan Polderdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 mei 1863, overleden aldaar op 14 februari 1864, 270 dagen oud.
 5. Jacomina Polderdijk, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 21 september 1865, ongehuwd overleden aldaar op 9 juni 1885, 19 jaar oud.
 6. Pieternella Polderdijk, geboren te Wolphaartsdijk op 1 oktober 1866, overleden aldaar op 18 april 1940, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 juni 1894, op 27-jarige leeftijd met Elias Ruster (30 jaar oud), kleermaker, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1864, overleden voor 18 april 1940, hoogstens 76 jaar oud, zoon van Marinus Ruster en Maria Koopman.
 7. Adriana Polderdijk, geboren te Wolphaartsdijk op 7 september 1868. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 24 mei 1894, op 25-jarige leeftijd met Joos Eggebeen (21 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1873, zoon van Joos Eggebeen (arbeider) en Adriana Timmerman.
 8. Jannetje Polderdijk, geboren te Wolphaartsdijk op 27 augustus 1869, overleden aldaar op 10 november 1869, 75 dagen oud.
 9. Cornelia Polderdijk, geboren te Wolphaartsdijk op 6 december 1872, overleden aldaar op 7 september 1953, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 augustus 1895, op 22-jarige leeftijd met Marinus Nijsse (21 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1874, overleden voor 7 september 1953, hoogstens 79 jaar oud, zoon van Paulus Nijsse (arbeider) en Jacoba Zadelaar.
 10. Levenloos Polderdijk, geboren te Wolphaartsdijk op 6 december 1872, overleden aldaar op 6 december 1872.
 11. Pieter Polderdijk, geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1874, volgt onder XV-fx.

XIV-fm Jannetje de Jonge, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 30 oktober 1833, overleden aldaar op 22 april 1871, 37 jaar oud, dochter van XIII-cm. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 november 1856, op 23-jarige leeftijd met Albrecht Keukelaar (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 28 december 1831, overleden aldaar op 7 maart 1865, 33 jaar oud, zoon van Roeland Keukelaar (boerenknecht) en Cornelia Reinhout (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 21 april 1857, overleden aldaar op 11 mei 1857, 20 dagen oud.
 2. Roeland Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 24 augustus 1859, volgt onder XV-fy.
 3. Cornelia Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 31 augustus 1860, overleden aldaar op 11 september 1860, 11 dagen oud.
 4. Cornelia Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 18 oktober 1861.
 5. Pieter Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 31 december 1862.
 6. Maria Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 2 januari 1865.

XIV-fn Elisabeth de Jonge, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 27 september 1840, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 12 oktober 1911, 71 jaar oud, dochter van XIII-cm. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 22 juni 1866, op 25-jarige leeftijd met Janes van de Kreeke (27 jaar oud), tuinman, geboren te Kapelle (Zeeland) op 9 april 1839, zoon van Hendrik van de Kreeke en Cornelia Haverhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Cornelis van de Kreeke, geboren te Kapelle op 28 november 1867.
 2. Pieternella van de Kreeke, geboren te Kapelle op 18 maart 1869, overleden te Middelburg op 1 februari 1953, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Middelburg op 24 september 1920, op 51-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Wolf (48 jaar oud), smid, geboren te Middelburg in het jaar 1872, zoon van Cornelis Wilhelm Wolf en Johanna Isabella Pijl.
  (Hij was weduwnaar van Sara Schippers, overleden voor 24 september 1920.)

XIV-fo Jan de Jonge, arbeider, geboren te Goes op 4 januari 1818, overleden aldaar op 3 augustus 1866, 48 jaar oud, zoon van XIII-co. Hij is getrouwd te Borssele op 17 mei 1838, op 20-jarige leeftijd met Wilhelmina Kloosterman (18 jaar oud), melkmeid, geboren te Borssele op 20 augustus 1819, overleden te Goes op 4 december 1872, 53 jaar oud, dochter van Jan Kloosterman (koemelker) en Adriana Karelse. Uit dit huwelijk:

 1. Marcus de Jonge, geboren te Goes op 9 mei 1839, overleden aldaar op 9 september 1839, 123 dagen oud.
 2. Jan de Jonge, geboren te Goes op 17 september 1840, overleden aldaar op 15 oktober 1842, 2 jaar oud.
 3. Marcus de Jonge, geboren te Goes op 1 februari 1843, overleden aldaar op 21 september 1845, 2 jaar oud.
 4. Adriana Johanna de Jonge, geboren te Goes op 2 december 1845, overleden aldaar op 4 oktober 1847, 1 jaar oud.
 5. Marcus de Jonge, geboren te Goes op 11 april 1847, overleden aldaar op 24 januari 1848, 288 dagen oud.
 6. Adriana Johanna de Jonge, geboren te Goes op 20 oktober 1849, volgt onder XV-fz.
 7. Lena de Jonge, geboren te Goes op 20 november 1852, overleden aldaar op 28 oktober 1856, 3 jaar oud.
 8. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 2 april 1856, overleden te Rockanje op 7 november 1931, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te Boxtel op 24 april 1879, op 23-jarige leeftijd met Johannes van der Maas (27 jaar oud), geboren te Kruiningen op 8 oktober 1851, overleden te Rotterdam op 19 november 1896, 45 jaar oud, zoon van Lucas van der Maas en Johanna Remijnse.

XIV-fp Johannes de Jonge, arbeider, geboren te Goes in het jaar 1820, overleden te Kloetinge op 3 november 1854, 34 jaar oud, zoon van XIII-co. Hij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 4 juli 1844, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelia Derto (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Wissenkerke in het jaar 1815, overleden te Goes op 31 oktober 1847, 32 jaar oud, dochter van Pieter Derto en Tannetje Walhout. Uit dit huwelijk:

 1. Marcus de Jonge, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 21 augustus 1839, overleden te Goes op 30 juni 1847, 7 jaar oud.
 2. Tannetje de Jonge, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 3 januari 1841, volgt onder XV-ga.
 3. Pieter de Jonge, geboren te Goes op 29 december 1845, overleden aldaar op 11 maart 1847, 1 jaar oud.

Hij is getrouwd te Goes op 17 augustus 1848, op 28-jarige leeftijd (2) met Willemina van Luijk (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Goes in het jaar 1824, dochter van Jan van Luijk (arbeider) en Catharina Leij.
XIV-fq Jan de Jonge, hovenier, warmoezenier en zaadhandelaar, geboren te Goes op 29 augustus 1822, overleden aldaar op 19 mei 1903, 80 jaar oud, zoon van XIII-cp.

Jan de Jonge en Barbara de Windt sloten zich aan bij de chr. afg. gem. 8.10.1844, doorgehaald op eigen verzoek 18.3.1854; aangesloten oud-ger. 22.9.1854, afgegaan 1861 op 30.1.1866 lid van de gemeente "Onder het Kruis" te Goes. Dit was een kerkgenootschap, ontstaan uit de Afscheiding van 1836, op 13.6.1869 verenigd met de Christelijk Afgescheiden gemeente, die in 1892 deel werd van de Gereformeerde Kerk. (Zie Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no.6, 1980). Zij woonden in de Lange Vorst.

Hij is getrouwd te Goes op 7 mei 1846, op 23-jarige leeftijd (1) met Barbara de Windt (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes op 17 februari 1821, overleden aldaar op 8 oktober 1880, 59 jaar oud, dochter van Pieter de Windt (kleermaker) en Johanna Emaar.

Chr.afg: aangesloten gem Goes 14.2.1843; oud-ger: aangesloten 22.9.1854, afgegaan 1861; chr.afg: verzoekt weer aansluiting, geweigerd 24.6.1862; vrij ger: aangesloten gem Kattendijke 8.12.1864, afgegaan jan 1866; ger.o.h.kruis/chr.ger: aangesloten Goes 30.1.1866, verenigd met chr.afg.gem. Goes 13.6.1869.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 25 februari 1847, gedoopt aldaar op 14 maart 1847 (christelijk afgescheiden), volgt onder XV-gb.
 2. Pieter de Jonge, geboren te Goes op 3 februari 1849, gedoopt aldaar op 11 maart 1849 (christelijk afgescheiden), volgt onder XV-gc.
 3. Martinus de Jonge, geboren te Goes op 27 augustus 1850, gedoopt aldaar op 29 september 1850 (christelijk afgescheiden), volgt onder XV-gd.
 4. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 28 januari 1852, gedoopt aldaar op 28 maart 1852 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 13 mei 1853, 1 jaar oud.
 5. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 21 februari 1854, gedoopt aldaar op 24 september 1854 (oud-gereformeerd). Zij is getrouwd te Goes op 29 augustus 1878, op 24-jarige leeftijd met Johannes Kok (22 jaar oud), koopman, geboren te Amersfoort in het jaar 1856, zoon van Reinier Kok (koopman) en Jenneke Mulderij.
 6. Nicolaas de Jonge, geboren te Goes op 7 maart 1856, gedoopt aldaar op 1 juni 1856 (oud-gereformeerd), volgt onder XV-ge.
 7. Francina de Jonge, geboren te Goes op 10 oktober 1857, gedoopt aldaar op 15 november 1857 (oud-gereformeerd). Zij is getrouwd te Goes op 14 juli 1887, op 29-jarige leeftijd met Geurt Kok (22 jaar oud), bakker, geboren te Amersfoort op 12 december 1864, zoon van Reinier Kok en Neeltje van Lienden.
 8. Janus de Jonge, geboren te Goes op 9 november 1861, volgt onder XV-gf.
 9. Antonina de Jonge, geboren te Goes op 8 januari 1864, overleden aldaar op 23 november 1868, 4 jaar oud.

Hij is getrouwd te Goes op 15 april 1886, op 63-jarige leeftijd (2) met Cornelia Alida Boele (ongeveer 67 jaar oud), geboren te Middelburg rond 1819, overleden te Goes op 4 maart 1894, ongeveer 75 jaar oud, natuurlijke dochter van Alida Jillina Boele.
(Zij was weduwe van Gerrit Schalk.)
XIV-fr Nicolaas de Jonge, hovenier, geboren te Goes op 18 november 1839, overleden aldaar op 7 maart 1925, 85 jaar oud, zoon van XIII-cp.

(V&E): belijdenis vrij ev.: 12.2.1866, nog lidmaat 31.12.1880.

Hij is getrouwd te Goes op 7 mei 1863, op 23-jarige leeftijd met Maria Verheule (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes op 7 oktober 1842, overleden aldaar op 7 september 1919, 76 jaar oud, dochter van Dirk Verheule (mandenmaker) en Cornelia Schouwenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Martina de Jonge, geboren te Goes op 8 april 1868, gedoopt aldaar op 12 juli 1868 (vrij evangelisch). Zij is getrouwd te Goes op 12 januari 1888, op 19-jarige leeftijd met Jacob Goedegebuure (27 jaar oud), sergeant vuurwerk, geboren te Sint Annaland in het jaar 1861, zoon van Willem Goedegebuure en Adriana Elenbaas.
 2. Dirk de Jonge, hovenier, geboren te Goes op 6 juli 1872, gedoopt aldaar op 1 september 1872 (vrij evangelisch). Hij is getrouwd te Goes op 18 december 1902, op 30-jarige leeftijd met Neeltje Jacoba Duvekot (27 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1875, dochter van Cornelis Duvekot en Janna de Schipper.
 3. Cornelia de Jonge, geboren te Goes op 15 december 1878, gedoopt aldaar op 23 februari 1879 (vrij evangelisch).
 4. Tannetje de Jonge, geboren te Goes op 1 mei 1883. Zij is getrouwd te Goes op 19 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Harm Jan Bruins (22 jaar oud), pianostemmer, geboren te Weesperkarspel in het jaar 1887, zoon van Gerrit Bruins (timmerman) en Jacoba van Voornveld.

XV-a Jacobus Priem, werkman, herbergier, arbeider en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1866, zoon van XIV-a. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 25 juni 1891, op 25-jarige leeftijd met Catharina Walraven (22 jaar oud), herbergierster, geboren te Hoedekenskerke op 24 oktober 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 september 1911, 42 jaar oud, dochter van XIV-cu. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Cornelia Priem, geboren te Hoedekenskerke op 11 april 1892.
 2. Josephus Priem, geboren te Hoedekenskerke op 26 november 1893.
 3. Cornelia Kalzina Priem, geboren te Yerseke op 8 juli 1895.
 4. Clazina Catharina Priem, geboren te Yerseke op 2 april 1898.
 5. Jan Priem, geboren te Hoedekenskerke op 13 februari 1900, overleden aldaar op 3 april 1900, 49 dagen oud.
 6. Jan Priem, geboren te Hoedekenskerke op 26 februari 1901, overleden aldaar op 8 juni 1901, 102 dagen oud.
 7. Jan Cornelis Priem, geboren te Hoedekenskerke op 16 februari 1904.
 8. Catharina Pieternella Priem, geboren te Hoedekenskerke op 14 april 1906.
 9. Geertruida Helena Priem, geboren te Hoedekenskerke op 11 maart 1907.

XV-b Jan Priem, kuiper, werkman en houtzager, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1874 (RK), wonende te Haak Kutiane (VS), zoon van XIV-b.

Voornaam: Jan
Achternaam: Priem
Woonplaats: Middelburg
Geboorteplaats: 's-Heerenhoek
Geboortedatum: 20-10-1874
Rol: Emigrant
Relatie: Hoofd
Plaats: Middelburg
Beroep: Houtzager
Kerkelijke gezindte: Rooms-Katholiek
Burgerlijke staat: Gehuwd
Datum vertrek: 01-09-1911
Bestemming land: Verenigde Staten van Amerika
Bestemming plaats: Haak Kutiane.

Hij is getrouwd te Middelburg op 12 november 1897, op 23-jarige leeftijd met Anna Margaretha de Sonneville (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1875, dochter van Johannes Hendrik de Sonneville en Maria Machgeels. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Maria Priem, geboren te Middelburg op 20 februari 1898.
 2. Johannes Cornelis Priem, geboren te Middelburg op 17 juni 1899.
 3. Cornelia Pieternella Priem, geboren te Middelburg op 29 december 1901.
 4. Anna Margaretha Priem, geboren te Middelburg op 27 augustus 1903, overleden aldaar op 17 september 1903, 21 dagen oud.
 5. Cornelis Johannes Priem, geboren te Middelburg op 18 november 1905.
 6. Apolonia Priem, geboren te Middelburg op 22 augustus 1908.

XV-c Catharina van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1868, dochter van XIV-c. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1895, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Huige (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1866, overleden te Ovezande op 14 mei 1949, 83 jaar oud, zoon van Marinus Huige (boerenknecht en arbeider) en Lucia Westdorp (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Huige, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1900. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 mei 1927, op 27-jarige leeftijd met Jan Priem (33 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 oktober 1893, zoon van Pieter Priem (boerenknecht en landbouwer) en Maria Magdalena de Winter (landbouwster).

XV-d Klazina van Eijkeren, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1855, overleden te Hoedekenskerke op 18 augustus 1929, 74 jaar oud, dochter van XIV-e. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1874, op 18-jarige leeftijd met Marinus Acda (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1846, overleden aldaar op 11 oktober 1908, 62 jaar oud, zoon van Jan Acda (landbouwer) en Cornelia Hoondert (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Acda, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1876, volgt onder XVI-a.
 2. Pieternella Acda, geboren te Baarland in het jaar 1877, volgt onder XVI-b.
 3. Jozina Acda, geboren te Baarland in het jaar 1878. Zij is getrouwd te Baarland op 22 juni 1906, op 28-jarige leeftijd met Marinus Allemenkinders (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 15 maart 1878, zoon van XIV-dg.
 4. Maria Acda, geboren te Baarland in het jaar 1880, overleden te 's-Heerenhoek op 4 januari 1963, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 16 juni 1910, op 30-jarige leeftijd met Cornelius Boonman (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1876, overleden te Borssele op 8 juni 1948, 72 jaar oud, zoon van Johannes Boonman (boerenknecht en landbouwer) en Johanna Westdijk (landbouwster).
 5. Jan Acda, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1883, overleden aldaar op 20 oktober 1938, 55 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 27 mei 1920, op 37-jarige leeftijd met Apolonia Westdijk (38 jaar oud), geboren op 1 februari 1882, overleden te Baarland op 21 februari 1933, 51 jaar oud, dochter van XIV-s.
 6. Johanna Acda, geboren te Baarland in het jaar 1885. Zij is getrouwd te Baarland op 10 augustus 1911, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Driedijk (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1887, zoon van Hubregt Driedijk (landmansknecht en landbouwer) en Cornelia Remijn.
 7. Pieter Acda, geboren te Baarland in het jaar 1887, volgt onder XVI-c.
 8. Clazina Acda, geboren te Baarland in het jaar 1891, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1925, 34 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 mei 1921, op 30-jarige leeftijd met Jan de Jonge (30 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1891, zoon van Marinus de Jonge (landbouwer en arbeider) en Apolonia Vermue.

XV-e Jan van Eijkeren, landbouwer en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 september 1856, zoon van XIV-e. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1882, op 25-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Rijk (20 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1862, overleden te 's-Heerenhoek op 6 juni 1946, 84 jaar oud, dochter van XIV-j. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Eijkeren, geboren op 26 maart 1888, volgt onder XVI-d.
 2. Sebastiaan van Eijkeren, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 23 augustus 1891. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1919, op 28-jarige leeftijd met Maria Rijk (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1891, dochter van XIV-ak.
 3. Petrus van Eijkeren, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 21 november 1892, overleden aldaar op 8 maart 1964, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 april 1920, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Maria de Jonge (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1895, dochter van Pieter de Jonge en Klazina Nijsten.
 4. Martinus van Eijkeren, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 15 oktober 1893, overleden te Borssele op 5 april 1979, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 september 1921, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1894, dochter van XV-aw.
 5. Pieternella Cornelia van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 15 mei 1895, overleden aldaar op 2 december 1962, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 november 1920, op 25-jarige leeftijd (1) met Nicolaas Werri (29 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, zoon van Joannes Bernardus Gerardus Werri (landbouwer) en Sara van Stee (landbouwer). Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1929, op 33-jarige leeftijd (2) met haar behuwdzwager Cornelis Johannes van den Dries (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 7 april 1892, zoon van XIV-ch.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1919, op 27-jarige leeftijd met Adriana Werri (26 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1893, dochter van Joannes Bernardus Gerardus Werri (landbouwer) en Sara van Stee (landbouwer).)
 6. Geertruida van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1896, volgt onder XVI-e.
 7. Jozina van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1897. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 februari 1927, op 29-jarige leeftijd met Pieter van Stee (32 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 november 1894, zoon van Cornelis van Stee (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Vermue (boerenmeid).
 8. Jobina van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 8 augustus 1898, overleden te Borssele op 29 januari 1980, 81 jaar oud.
 9. Marinus van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1899, overleden te Biervliet (Zeeland) op 17 juli 1982, 82 jaar oud.
 10. Jacobus van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 1 september 1900, overleden aldaar op 17 december 1900, 107 dagen oud.
 11. Johanna van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 27 december 1901, overleden te Ovezande (Zeeland).
 12. Clazina Pieternella van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 1 november 1903.

XV-f Neeltje Boonman, Cornelia, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1859, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1902, 42 jaar oud, dochter van XIV-g. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1884, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Goense (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1845, zoon van Cornelis Goense (landbouwer) en Hendrica Wisard (landbouwster en dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Maria Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1885. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1908, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Cornelus Rijk (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Goes op 27 maart 1881, zoon van XIV-bb.
 2. Cornelis Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1887, overleden aldaar op 10 november 1889, 2 jaar oud.
 3. Martina Hendrika Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juni 1888, overleden voor 9 november 1922, hoogstens 34 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van den Dries (28 jaar oud), landman, geboren te Borssele op 27 mei 1885, overleden te Goes op 24 april 1959, 73 jaar oud, zoon van XIV-ch.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 november 1922, op 37-jarige leeftijd met Geertruida Rijk (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1893, dochter van XIV-ak.)
 4. Jacobus Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1889.
 5. Cornelis Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1891.
 6. Jacoba Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 september 1892, overleden op 17 juli 1975, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1916, op 23-jarige leeftijd met Johannes van Eijkeren, geboren op 26 maart 1888, volgt onder XVI-d.
 7. Jozina Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1894.
 8. Marinus Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 april 1895.
 9. Apolonia Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1896. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juni 1917, op 21-jarige leeftijd met Pieter Rijk (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 26 juni 1892, zoon van XIV-bb.
 10. Cornelia Pieternella Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 augustus 1897.
 11. Adriaan Jozef Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 maart 1902.

XV-g Apolonia Boonman, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1870, dochter van XIV-g. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 augustus 1893, op 23-jarige leeftijd met Adriaan de Koster (20 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1873, zoon van Pieter de Koster (arbeider) en Maria van Mieghem (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juni 1894, overleden aldaar op 22 februari 1895, 254 dagen oud.
 2. Pieter Wilhelmus de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 augustus 1898, overleden aldaar op 29 september 1898, 29 dagen oud.
 3. Maria Magdalena de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1900.
 4. Magdalena Maria de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1902.
 5. Pieter Jacobus de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 oktober 1904, overleden aldaar op 17 mei 1906, 1 jaar oud.
 6. Pieternella Cornelia de Koster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 september 1909.

XV-h Adriaan de Winter, boerenknecht en landbouwer, geboren te Waarde in het jaar 1861, overleden te 's-Heerenhoek op 15 juli 1931, 70 jaar oud, zoon van XIV-h. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1887, op 26-jarige leeftijd met Jobje Boonman (23 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juli 1863, overleden te 's-Heerenhoek op 16 januari 1935, 71 jaar oud, dochter van XIV-dr. Uit dit huwelijk:

 1. Jobje de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1888. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1917, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis Vermue, geboren te Waarde op 10 maart 1890, volgt onder XV-dw.
 2. Laurentius de Winter, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 23 februari 1890. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 februari 1917, op 26-jarige leeftijd met Jacomina Goense, geboren te Hoedekenskerke op 17 september 1893, volgt onder XV-fb.
 3. Cornelia de Winter, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1890, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 augustus 1958, 68 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 februari 1914, op 24-jarige leeftijd met Jan Vermue (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Waarde op 4 maart 1889, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 augustus 1922, 33 jaar oud, zoon van XIV-dl.
 4. Jacobus de Winter, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 15 februari 1891. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1917, op 25-jarige leeftijd met Clazina Cornelia Vermue (24 jaar oud), geboren te Waarde op 12 juli 1892, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Goes op 15 januari 1952, 59 jaar oud, dochter van XIV-dl.
 5. Neeltje Cornelia de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1892, overleden aldaar op 8 mei 1892, 99 dagen oud.
 6. Cornelis de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 20 maart 1893, overleden aldaar op 1 september 1894, 1 jaar oud.
 7. Cornelis de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 28 oktober 1894. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juni 1920, op 25-jarige leeftijd met Pieternella de Jonge (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1898, dochter van Marinus de Jonge (landbouwer en arbeider) en Apolonia Vermue.
 8. Levenloos de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juli 1896, overleden aldaar op 4 juli 1896.
 9. Joannes de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 3 december 1897. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 maart 1923, op 25-jarige leeftijd met Maatje Vermue (25 jaar oud), geboren te Waarde op 20 september 1897, overleden te 's-Heerenhoek op 10 februari 1953, 55 jaar oud, dochter van XIV-dl.
 10. Klazina de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 28 maart 1899. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1923, op 23-jarige leeftijd met Daniel Goense (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Baarland op 2 oktober 1897, zoon van XV-ac.
 11. Petrus de Winter, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1900. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1927, op 27-jarige leeftijd met Jozina Goense (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 december 1903, dochter van XV-r.
 12. Cornelia Neeltje de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 22 augustus 1901, overleden aldaar op 21 september 1901, 30 dagen oud.
 13. Cornelia Neeltje de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 23 juni 1903, overleden aldaar op 21 juli 1903, 28 dagen oud.
 14. Jacobus Dingenis de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1905. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 april 1928, op 22-jarige leeftijd met Jacoba Janse van 't Westeinde (22 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 11 september 1905, dochter van XV-z.

XV-i Klazina de Winter, landbouwster, geboren te Waarde in het jaar 1863, overleden te Borssele op 1 december 1942, 79 jaar oud, dochter van XIV-h. Zij is getrouwd te Borssele op 18 mei 1887, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis Boonman (26 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1860, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1897, 36 jaar oud, zoon van XIV-dr. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Boonman, geboren te Kloetinge op 20 maart 1888. Zij is getrouwd te Borssele op 29 januari 1910, op 21-jarige leeftijd met Nicolaas van Stee (23 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1886, zoon van Cornelis van Stee (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Vermue (boerenmeid).
 2. Jobina Boonman, geboren te Kloetinge op 24 augustus 1889.
 3. Jacobus Boonman, geboren te Kloetinge op 17 mei 1891, overleden aldaar op 21 januari 1892, 249 dagen oud.

Zij is getrouwd te Borssele op 9 oktober 1901, op 38-jarige leeftijd (2) met Johannes Maria Boonman (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1873, overleden te Borssele op 21 januari 1958, 85 jaar oud, zoon van Johannes Boonman (boerenknecht en landbouwer) en Johanna Westdijk (landbouwster).
XV-j Cornelia de Winter, landbouwster, geboren te Borssele op 26 november 1864, overleden te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1900, 35 jaar oud, dochter van XIV-h. Zij is getrouwd te Borssele op 18 april 1890, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1860, zie XV-eg. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 12 februari 1891, overleden aldaar op 23 februari 1891, 11 dagen oud.
 2. Jobina Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 22 januari 1892, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1923, 31 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 april 1917, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Cornelis Vermue, geboren te Waarde op 21 april 1891, volgt onder XV-dx.
 3. Cornelis Boonman, landbouwer, afkomstig uit Hoedekenskerke, geboren op 20 februari 1893. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 april 1917, op 24-jarige leeftijd met Adriana van Stee (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1890, overleden aldaar op 5 februari 1951, 60 jaar oud, dochter van Cornelis van Stee (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Vermue (boerenmeid).
 4. Levenloos Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 17 mei 1894, overleden aldaar op 17 mei 1894.

XV-k Apolonia de Winter, boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele op 14 juli 1870, overleden te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1947, 76 jaar oud, dochter van XIV-h. Zij is getrouwd te Borssele op 26 september 1895, op 25-jarige leeftijd met Pieter Boonman (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren op 14 april 1871, zoon van XIV-dr. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Boonman, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 juli 1896, overleden te Goes op 15 september 1974, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1922, op 25-jarige leeftijd met Maria Vermue, geboren te Waarde op 18 augustus 1899, volgt onder XV-dz.
 2. Jacobus Boonman, geboren te Borssele op 26 juli 1897. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 april 1922, op 24-jarige leeftijd met Martina Vermue (24 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 11 augustus 1897, dochter van XIV-ck.
 3. Cornelia Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juni 1898. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1922, op 23-jarige leeftijd met Hubrecht Vermue, geboren te Waarde op 24 januari 1896, volgt onder XV-dy.
 4. Daniel Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1899. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 januari 1926, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Maria Huige (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1903, overleden te Goes op 10 november 1934, 31 jaar oud, dochter van XV-bu.
 5. Jobina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 juli 1900, overleden aldaar op 4 september 1900, 42 dagen oud.
 6. Jobina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 augustus 1901, volgt onder XVI-f.
 7. Jan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1902. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1930, op 27-jarige leeftijd met Adriana Remijn (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1906, dochter van XV-av.
 8. Clazina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1904, overleden aldaar op 27 september 1904, 166 dagen oud.
 9. Adriaan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1905, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 maart 1936, 31 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 21 mei 1930, op 25-jarige leeftijd met Josina Anthonia van 't Westeinde (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1906, dochter van XV-dl.
 10. Cornelis Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 maart 1906, overleden aldaar op 12 september 1906, 178 dagen oud.
 11. Klazina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1907. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1935, op 27-jarige leeftijd met Johannes Goense (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1907, zoon van XV-r.
 12. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1909, overleden aldaar op 31 maart 1909.
 13. Jozina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 september 1910. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1934, op 23-jarige leeftijd met Johannes Boonman (26 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1908, zoon van XV-eh.
 14. Jacob Boonman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1910. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1935, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Klazina Boonman (25 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1910, dochter van XV-dr.
 15. Cornelis Boonman, geboren in april 1914, overleden te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1915, 1 jaar oud.
 16. Cornelia Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke in mei 1916, overleden aldaar op 12 juni 1916, 1 maand oud.

XV-l Jacobus de Winter, boerenknecht en rentenier, geboren te Borssele op 2 februari 1872, overleden aldaar op 14 oktober 1950, 78 jaar oud, zoon van XIV-h. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 januari 1904, op 31-jarige leeftijd met Clazina Goense (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Baarland op 28 juni 1875, overleden te Goes op 6 juli 1934, 59 jaar oud, dochter van Johannes Goense (landbouwer) en Appolonia Boonman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius de Winter, landbouwer, geboren te Borssele op 22 maart 1905. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 september 1933, op 28-jarige leeftijd met Catharina Remijn (28 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1905, dochter van XV-az.
 2. Appolonia de Winter, geboren te Borssele op 12 september 1907.
 3. Jobina de Winter, geboren te Borssele op 23 augustus 1909.

XV-m Jobje Rijk, herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek op 27 december 1864, overleden aldaar op 24 november 1951, 86 jaar oud, dochter van XIV-i. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 februari 1890, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Anthonius Clarijs (24 jaar oud), zadelmaker en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op 25 juni 1865, overleden aldaar op 16 december 1939, 74 jaar oud, zoon van Joannes Clarijs (zadelmaker en gareelmaker) en Anna Cornelia Bastiaansen (winkelierster en herbergierster).

Jacobus Antonius Clarijs
Gefailleerde in 1926 's-Heerenhoek
Plaats : 's-Heerenhoek
Beroep : Rijtuigmaker- en handelaar
Jaar : 1926.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Adrianus Clarijs, zadelmaker en distributie-ambtenaar, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1891, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 4 maart 1945, 54 jaar oud. Hij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 9 september 1919, op 28-jarige leeftijd met Amelia Louisa Dellaert (29 jaar oud), geboren in het jaar 1890, dochter van Augustus Dellaert en Maria Theresia Doolaege.
 2. Adrianus Jacobus Clarijs, Rooms Katholiek geestelijke, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1892, ongehuwd overleden aldaar op 29 mei 1957, 65 jaar oud.
 3. Jacobus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 6 juli 1893, overleden te Middelburg op 9 april 1958, 64 jaar oud. Hij was gehuwd met Elisabeth Maria Cornelia Moerel.
 4. Johannes Josephus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 18 september 1894, overleden te Middelburg op 22 januari 1929, 34 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1926, op 31-jarige leeftijd met Johanna Janse (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 februari 1897, dochter van XV-ch.
  (Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 juni 1930, op 33-jarige leeftijd met haar zwager Franciscus Marinus Clarijs (33 jaar oud), zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 28 november 1896, zoon van XV-m.)
 5. Cornelis Jacobus Clarijs, smid, geboren te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1895, overleden aldaar op 15 december 1918, 23 jaar oud.
 6. Franciscus Marinus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 28 november 1896.
 7. Levenloos Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 20 november 1897, overleden aldaar op 20 november 1897.
 8. Anna Cornelia Petronella Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 31 oktober 1898. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 oktober 1927, op 28-jarige leeftijd met Eduardus Kalle (33 jaar oud), riijwielhandelaar, geboren te Terneuzen in het jaar 1894, zoon van Leonardus Kalle en Idonia de Munck.
  (Hij was weduwnaar van Martha Agnes Waelput, overleden voor 27 oktober 1927.)
 9. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 27 mei 1900, overleden aldaar op 14 november 1900, 171 dagen oud.
 10. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 13 juli 1901, overleden aldaar op 2 september 1901, 51 dagen oud.
 11. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 6 februari 1903.
 12. Jacobus Anthonius Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 26 mei 1904.
 13. Petronella Adriana Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1905. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 maart 1928, op 23-jarige leeftijd met Willem Cornelis de Jong (24 jaar oud), handelsreiziger, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1904, wonende te Rotterdam, zoon van Johannes Antonius Vencentius de Jong en Dina van Eijkeren.

XV-n Klazina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 april 1869, dochter van XIV-i. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 november 1895, op 26-jarige leeftijd met Jan de Jonge (33 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1862, zoon van XIV-ei.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1886, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1861, zie XV-ev.) Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje de Jonge, geboren te Borssele in het jaar 1912. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1933, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden van) Cornelis van 't Westeinde (38 jaar oud), geboren te Nisse op 31 maart 1895, zoon van XV-al.

XV-o Dingenis Rijk, molenaarsknecht en landarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 23 april 1870, overleden aldaar op 12 december 1946, 76 jaar oud, zoon van XIV-i. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 juni 1900, op 30-jarige leeftijd met Neeltje Hoondert (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand op 15 november 1873, dochter van Dingenis Hoondert (boerenknecht) en Catharina Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 2 april 1901.
 2. Catharina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 5 juni 1903. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 april 1931, op 27-jarige leeftijd met Petrus Rijk (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1900, zoon van XIV-z.
 3. Petronella Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 8 oktober 1903.
 4. Dignus Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1905. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 mei 1936, op 31-jarige leeftijd met Philimena Catharina Knopjes (25 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1911, dochter van Marinus Knopjes (gemeente-veldarbeider) en Jacoba Vermeulen.
 5. Jacobus Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 26 augustus 1906. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 mei 1929, op 22-jarige leeftijd met Catharina de Punder (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1907, dochter van Franciskus de Punder (opzichter eener fruitkweekerij) en Pieternella de Baar.
 6. Pieter Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 mei 1908.
 7. Magdalena Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1909.
 8. Johanna Jobina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in juni 1915, overleden aldaar op 22 oktober 1916, 1 jaar oud.

XV-p Neeltje Rijk, boerenmeid, geboren op 8 januari 1864, overleden te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1902, 38 jaar oud, dochter van XIV-j. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1886, op 22-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn (20 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1865, overleden te 's-Heerenhoek op 21 mei 1951, 86 jaar oud, zoon van XIV-ab.
(Hij is later getrouwd te Borssele op 22 oktober 1903, op 38-jarige leeftijd met Jacomina Pover, geboren te Borssele op 21 april 1855, zie XIV-ch.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1887. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1912, op 24-jarige leeftijd met Jan Vermue (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse op 2 mei 1885, zoon van XIV-dm.
 2. Geertruida Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 januari 1888, overleden aldaar op 1 februari 1888, 18 dagen oud.
 3. Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 februari 1888, overleden aldaar op 20 maart 1900, 12 jaar oud.
 4. Geertruida Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 januari 1889.
 5. Albregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 januari 1890, overleden aldaar op 23 augustus 1904, 14 jaar oud.
 6. Bastiaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1891. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 17 juni 1921, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Vermue (30 jaar oud), geboren te Baarland op 17 mei 1891, dochter van XIV-do.
 7. Nicolaas Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 augustus 1892. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1920, op 28-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1896, dochter van XIV-dq.
 8. Johannes Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 augustus 1893. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1926, op 32-jarige leeftijd met Pieternella van den Dries (28 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1897, dochter van XIV-dq.
 9. Jacob Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 december 1894.
 10. Marinus Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 april 1896. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 februari 1922, op 25-jarige leeftijd met Jozina van Eijkeren (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1899, dochter van XV-ad.
 11. Pieter Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1897.
 12. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1898. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1920, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Josephus Verdonk (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1898, overleden te Goes op 16 maart 1943, 45 jaar oud, zoon van Pieter Verdonk (landbouwer) en Paulina Maria Rosseel (landbouwster).

XV-q Martinus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1867, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 januari 1943, 75 jaar oud, zoon van XIV-j. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 mei 1890, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Boonman (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 13 juni 1866, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 januari 1944, 77 jaar oud, dochter van XIV-ds. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Rijk, landbouwer en klein landbouwer, geboren te Baarland op 8 mei 1891, overleden te Goes op 29 januari 1950, 58 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1923, op 32-jarige leeftijd met Apolonia van Stee (31 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1892, dochter van Cornelis van Stee (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Vermue (boerenmeid).
 2. Cornelis Rijk, landbouwersknecht, geboren te Baarland op 25 september 1892. Hij is getrouwd te Yerseke op 22 augustus 1917, op 24-jarige leeftijd met Jacoba Vermue (26 jaar oud), geboren te Yerseke op 19 augustus 1891, overleden te Driewegen op 19 juli 1944, 52 jaar oud, dochter van XIV-dk.
 3. Jan Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juni 1894, overleden aldaar op 6 februari 1952, 57 jaar oud.
 4. Marinus Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juni 1896. Hij is getrouwd te Yerseke op 7 april 1921, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Vermue (27 jaar oud), geboren te Yerseke op 9 september 1893, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1951, 57 jaar oud, dochter van XIV-dk.
 5. Albrecht Rijk, geboren te Heinkenszand op 12 december 1897, volgt onder XVI-g.
 6. Jacobus Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren op 22 april 1899, wonende te 's-Heer Arendskerke. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 april 1925, op 25-jarige leeftijd met Jobina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 augustus 1901, volgt onder XVI-f.
 7. Hubertus Jacobus Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 november 1900. Hij is getrouwd te Clinge op 27 mei 1931, op 30-jarige leeftijd met Magdalena Maria Anna de Deckere (32 jaar oud), geboren te Clinge in het jaar 1899, dochter van Constantinus Franciscus de Deckere en Maria Clothilde Verauteren.
 8. Daniel Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 december 1901, overleden aldaar op 17 juni 1947, 45 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 16 februari 1933, op 31-jarige leeftijd met Klazina Vermue (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 januari 1907, dochter van XV-w.
 9. Marinus Bastiaan Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1905, overleden te Vlissingen op 29 maart 1947, 42 jaar oud. Hij was gehuwd met Josina Vermue.
 10. Adriaan Cornelis Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 oktober 1906.
 11. Cornelia Geertruida Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1908. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 24 april 1935, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis van 't Westeinde (31 jaar oud), boomkweker, geboren te Heinkenszand op 10 april 1904, zoon van XV-dl.
 12. Geertruida Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juli 1910.

XV-r Johanna Rijk, landbouweres en boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1869, overleden aldaar op 4 april 1948, 79 jaar oud, dochter van XIV-j. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1898, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Goense (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 11 maart 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1941, 73 jaar oud, zoon van Johannes Goense (landbouwer) en Appolonia Boonman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Apollonia Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1899. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1922, op 23-jarige leeftijd met Willem Cornelis Vermue (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Waarde op 16 juli 1894, zoon van XIV-dl.
 2. Geertruida Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1901, overleden aldaar op 15 maart 1901, 58 dagen oud.
 3. Geertruida Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1902. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1924, op 22-jarige leeftijd met Cornelis de Winter (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse op 26 februari 1899, zoon van XIV-en.
 4. Jozina Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 december 1903. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1927, op 23-jarige leeftijd met Petrus de Winter (27 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1900, zoon van XV-h.
 5. Sebastiaan Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1905. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1935, op 30-jarige leeftijd met Johanna Rijk (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1907, dochter van XV-v.
 6. Johannes Goense, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1907. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1935, op 27-jarige leeftijd met Klazina Boonman (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1907, dochter van XV-k.
 7. Cornelia Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1911, overleden aldaar op 6 november 1948, 37 jaar oud.

XV-s Aalbregt Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 januari 1870, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 18 februari 1947, 77 jaar oud, zoon van XIV-j. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 mei 1894, op 24-jarige leeftijd met Jacoba van Stee (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 april 1867, wonende aldaar, overleden aldaar op 21 februari 1945, 77 jaar oud, dochter van Marinus van Stee (vleeshouwersknecht en slager) en Klazina de Baar. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Rijk, geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1899, wonende te 's-Heerenhoek. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 februari 1923, op 24-jarige leeftijd met Willem van den Dries (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1899, zoon van XIV-dq.

XV-t Johannes Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1871, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1938, 66 jaar oud, zoon van XIV-j. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1899, op 27-jarige leeftijd met Johanna Boonman (26 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1873, overleden aldaar op 16 december 1914, 41 jaar oud, dochter van XIV-dr. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Rijk, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1900. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 mei 1925, op 25-jarige leeftijd met Johanna van Stee (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1898, dochter van Cornelis van Stee (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Vermue (boerenmeid).
 2. Jacobus Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 november 1901. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1925, op 23-jarige leeftijd met Maria Paulina Verdonk (23 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van Pieter Verdonk (landbouwer) en Paulina Maria Rosseel (landbouwster).
 3. Geertruida Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 oktober 1902, overleden te Rilland-Bath op 26 mei 1932, 29 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1926, op 23-jarige leeftijd met Martinus Goense (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 31 mei 1900, zoon van XV-ac.
 4. Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 december 1903.
 5. Johanna Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 maart 1905.
 6. Daniel Rijk, landbouwersknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1906. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1934, op 28-jarige leeftijd met Anthonia van den Dries (27 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1906, dochter van XIV-dq.
 7. Cornelia Johanna Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 maart 1907. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 februari 1935, op 27-jarige leeftijd met Willem Remijn (26 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1909, zoon van XV-az.
 8. Adriaan Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1908.
 9. Jobina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1910.
 10. Apolonia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in februari 1911, overleden aldaar op 13 augustus 1911, 6 maanden oud.
 11. Josephus Jacobus Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in juni 1912, overleden aldaar op 21 maart 1913, 9 maanden oud.
 12. Apolonia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1913, overleden aldaar op 5 oktober 1913, 4 dagen oud.

XV-u Marinus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1875, zoon van XIV-j. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 april 1902, op 27-jarige leeftijd met Tannetje Remijn (27 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 5 augustus 1874, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1919, 44 jaar oud, dochter van XIV-eg. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1904. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1931, op 27-jarige leeftijd met Marinus Goense (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 3 augustus 1901, zoon van XV-ac.

XV-v Jan Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1873, overleden aldaar op 14 mei 1947, 74 jaar oud, zoon van XIV-k. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1903, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (28 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1874, overleden aldaar op 14 december 1935, 61 jaar oud, dochter van XIV-di. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1904, volgt onder XVI-h.
 2. Johanna Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1907. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1935, op 28-jarige leeftijd met Sebastiaan Goense (30 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1905, zoon van XV-r.

XV-w Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1877, overleden te 's-Heer Abtskerke op 11 november 1941, 64 jaar oud, dochter van XIV-k. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1905, op 27-jarige leeftijd met Marinus Vermue (22 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1882, overleden te 's-Heer Abtskerke op 9 april 1925, 42 jaar oud, zoon van XV-ar. Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Vermue, geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 januari 1907. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 16 februari 1933, op 26-jarige leeftijd met Daniel Rijk (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 december 1901, overleden aldaar op 17 juni 1947, 45 jaar oud, zoon van XV-q.
 2. Jozina Vermue, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 augustus 1909, overleden aldaar op 12 september 1909, 36 dagen oud.
 3. Jozina Vermue, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 december 1911.

XV-x Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juli 1887, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1947, 60 jaar oud, dochter van XIV-k. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 26-jarige leeftijd met Hubrecht Vermue (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juni 1886, zoon van XV-ar. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1917, overleden aldaar op 23 juni 1930, 13 jaar oud.
 2. Levenloos Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 oktober 1918, overleden aldaar op 9 oktober 1918.

XV-y Cornelia Rijk, boerenmeid en winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1866, overleden aldaar op 23 februari 1904, 37 jaar oud, dochter van XIV-l. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 april 1891, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Remijn (27 jaar oud), hengsthouder, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1864, overleden te 's-Heerenhoek op 8 april 1953, 89 jaar oud, zoon van XIV-ek.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1906, op 41-jarige leeftijd met Elena Priem (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1878, dochter van XIV-ah.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Remijn, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1894. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 juni 1924, op 30-jarige leeftijd met Christiaan Schrieks (35 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1889, zoon van XIV-ep.
 2. Maria Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 18 juli 1895, volgt onder XVI-i.

XV-z Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 14 april 1870, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 20 juni 1945, 75 jaar oud, dochter van XIV-l. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 februari 1898, op 27-jarige leeftijd met Jan van 't Westende (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1866, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 1 juli 1943, 77 jaar oud, zoon van Johannis van 't Westende en Jacoba de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Janse van 't Westende, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 20 september 1900. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 januari 1921, op 20-jarige leeftijd met Marinus Smits (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 11 januari 1899, zoon van XV-ed.
 2. Jacoba Janse van 't Westeinde, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 11 september 1905. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 april 1928, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Dingenis de Winter (22 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1905, zoon van XV-h.
 3. Marinus Janse van 't Westende, landbouwer, geboren te Kruiningen in het jaar 1905. Hij is getrouwd te Borssele op 4 februari 1931, op 26-jarige leeftijd met Klazina de Baar (21 jaar oud), geboren te Borssele op 15 april 1909, dochter van XV-du.

XV-aa Geertruida Rijk, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879, dochter van XIV-l. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 januari 1903, op 24-jarige leeftijd met Bastiaan Rentmeester (39 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1863, zoon van Marinus Rentmeester (arbeider) en Adriana de Baar (landbouwster).
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1888, op 24-jarige leeftijd met Johanna Ars (23 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1865, overleden aldaar op 10 december 1901, 36 jaar oud, dochter van Hubrecht Ars (landbouwer) en Maria Boonman.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek op 5 maart 1905, overleden aldaar op 24 september 1905, 203 dagen oud.
 2. Levenloos Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek op 25 april 1906, overleden aldaar op 25 april 1906.
 3. Pieter Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek op 21 juni 1907. Hij is getrouwd te Kapelle op 2 mei 1930, op 22-jarige leeftijd met Tannetje Vermue (23 jaar oud), geboren te Kapelle op 16 december 1906, dochter van XV-bh.
 4. Levenloos Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juli 1908, overleden aldaar op 29 juli 1908.
 5. Cornelis Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek op 28 december 1909, overleden aldaar op 2 november 1918, 8 jaar oud.

XV-ab Jacomina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 22 mei 1880, overleden te Goes op 12 juli 1913, 33 jaar oud, dochter van XIV-l. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Albertus Westdijk (27 jaar oud), boerenknecht en koopman, geboren te Goes op 3 februari 1878, overleden aldaar op 19 november 1940, 62 jaar oud, zoon van XIV-s. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Westdijk, geboren te Goes op 22 januari 1906.
 2. Petrus Adriaan Westdijk, geboren te Goes op 8 februari 1907.
 3. Adriaan Nicolaas Westdijk, veekooopman, geboren te Goes op 28 januari 1908, overleden te Kruiningen op 15 mei 1940, 32 jaar oud. Hij was gehuwd met Johanna Lechner.
 4. Johannes Martinus Westdijk, geboren te Goes op 3 februari 1909.
 5. Johanna Catharina Westdijk, geboren te Goes op 26 januari 1911, overleden aldaar op 29 januari 1911, 3 dagen oud.
 6. Levenloos Westdijk, geboren te Goes op 19 maart 1912, overleden aldaar op 19 maart 1912.

XV-ac Jacob Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 28 januari 1863, overleden te Hoedekenskerke op 19 december 1942, 79 jaar oud, zoon van XIV-m. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 april 1885, op 22-jarige leeftijd met Anthonia Boonman (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 4 november 1863, overleden aldaar op 18 januari 1945, 81 jaar oud, dochter van XIV-ds. Uit dit huwelijk:

 1. Clazina Goense, geboren te Baarland op 24 maart 1886. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1911, op 25-jarige leeftijd met Bastiaan Augustinus van 't Westeinde (36 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1874, zoon van XIV-em.
 2. Cornelis Goense, landbouwer, geboren te Baarland op 29 mei 1888. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1915, op 26-jarige leeftijd met Apolonia de Bie (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1891, dochter van XIV-el.
 3. Cornelia Goense, geboren te Baarland op 30 juni 1889.
 4. Levenloos Goense, geboren te Baarland op 6 juni 1890, overleden aldaar op 6 juni 1890.
 5. Adriana Goense, geboren te Baarland op 9 juli 1891. Zij is getrouwd te Baarland op 24 januari 1918, op 26-jarige leeftijd met Jan Boonman (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1884, zoon van XIV-dn.
 6. Laurentius Goense, geboren te Baarland op 11 juli 1892, overleden aldaar op 4 juni 1895, 2 jaar oud.
 7. Jozina Goense, geboren te Baarland op 16 oktober 1893.
 8. Keetje Goense, geboren te Baarland op 22 februari 1895. Zij is getrouwd te Baarland op 15 mei 1919, op 24-jarige leeftijd met Marinus van Stee (29 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1890, zoon van Cornelis van Stee (landbouwer) en Jacomina Vermeer.
 9. Laurentius Goense, landbouwer, geboren te Baarland op 4 juli 1896, overleden te Driewegen op 8 mei 1954, 57 jaar oud. Hij was gehuwd met Johanna van Stee, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 december 1893, dochter van XIV-dc.
 10. Daniel Goense, boerenknecht, geboren te Baarland op 2 oktober 1897. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1923, op 25-jarige leeftijd met Klazina de Winter (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 28 maart 1899, dochter van XV-h.
 11. Jobina Goense, geboren te Baarland op 26 december 1898. Zij is getrouwd te Baarland op 18 juni 1925, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Rentmeester (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 7 augustus 1896, zoon van XIV-dn.
 12. Martinus Goense, landbouwer, geboren te Baarland op 31 mei 1900. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1926, op 25-jarige leeftijd met Geertruida Rijk (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 oktober 1902, overleden te Rilland-Bath op 26 mei 1932, 29 jaar oud, dochter van XV-t.
 13. Marinus Goense, landbouwer, geboren te Baarland op 3 augustus 1901. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1931, op 29-jarige leeftijd met Jozina Rijk (27 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1904, dochter van XV-u.
 14. Jacomina Goense, geboren te Baarland op 17 september 1902.
 15. Maatje Goense, geboren te Baarland op 17 september 1902, overleden aldaar op 31 oktober 1902, 44 dagen oud.
 16. Magdalena Goense, geboren te Baarland op 17 oktober 1903.
 17. Johannes Goense, geboren te Baarland op 19 februari 1905, overleden aldaar op 9 maart 1905, 18 dagen oud.
 18. Pieternella Goense, geboren te Baarland op 30 maart 1908.

XV-ad Apolonia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 31 maart 1863, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 januari 1920, 56 jaar oud, dochter van XIV-n. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 september 1897, op 34-jarige leeftijd met Jan van Eijkeren (34 jaar oud), molenaar en korenmolenaar, geboren te Driewegen op 2 februari 1863, overleden te 's-Heer Arendskerke op 28 december 1921, 58 jaar oud, zoon van XIV-ca. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juli 1899, overleden aldaar op 29 juli 1899, 3 dagen oud.
 2. Jozina van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1899. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 februari 1922, op 23-jarige leeftijd met Marinus Remijn (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 april 1896, zoon van XV-p.
 3. Marinus van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1902, ongehuwd overleden aldaar op 31 januari 1921, 19 jaar oud.
 4. Willem van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke in augustus 1903, overleden aldaar op 10 september 1903, 1 maand oud.
 5. Levenloos van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1906, overleden aldaar op 19 november 1906.

XV-ae Jacob de Baar, molenaar, geboren te 's-Heerenhoek op 16 december 1878, overleden aldaar op 4 februari 1954, 75 jaar oud, zoon van XIV-n. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 4 februari 1909, op 30-jarige leeftijd met Maria van den Dries (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1880, dochter van Pieter van den Dries (boerenknecht en landbouwer) en Maria Boonman (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) in juni 1921, overleden aldaar op 7 oktober 1921, 4 maanden oud.

XV-af Leuntje Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1873, overleden aldaar op 5 november 1913, 39 jaar oud, dochter van XIV-o. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1898, op 24-jarige leeftijd met Daniel van den Dries (34 jaar oud), commissionair, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1864, zoon van Pieter van den Dries (boerenknecht en landbouwer) en Maria Boonman (boerenmeid en landbouwster).
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 januari 1891, op 27-jarige leeftijd met Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1859, zie XV-at.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) in mei 1892, overleden aldaar op 20 maart 1893, 10 maanden oud.
 2. Pieter van den Dries, commissionair, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1899, overleden aldaar op 23 april 1935, 36 jaar oud.

XV-ag Bastiaan Rijk, boerenknecht, landbouwer en koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1881, zoon van XIV-o. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 juni 1905, op 24-jarige leeftijd met Sara Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1872, zie XV-ay. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1909, overleden aldaar op 4 juni 1909.
 2. Laurentius Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 mei 1911.
 3. Levenloos Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 14 februari 1913, overleden aldaar op 14 februari 1913.
 4. Levenloos Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 8 mei 1915, overleden aldaar op 8 mei 1915.

XV-ah Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 januari 1888, overleden te Borssele op 26 december 1970, 82 jaar oud, dochter van XIV-q. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 mei 1914, op 26-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te Borssele op 27 maart 1887, overleden te Goes op 4 december 1972, 85 jaar oud, zoon van XV-ev. Uit dit huwelijk:

 1. Aalbrecht de Jonge.

XV-ai Albregt Vette, landbouwer, geboren te Borssele op 28 maart 1879, zoon van XIV-t. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 8 januari 1914, op 34-jarige leeftijd (1) met Jacomina Rijk (34 jaar oud), geboren te Goes op 3 juli 1879, overleden te Nisse op 18 juni 1918, 38 jaar oud, dochter van XIV-bb. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Pieter Vette, geboren te Nisse op 22 januari 1918, overleden aldaar op 23 januari 1918, 1 dag oud.

Hij is getrouwd te Nisse op 23 januari 1929, op 49-jarige leeftijd (2) met Cornelia van der Maden (45 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1883, wonende te Nisse, overleden te Goes op 6 juli 1930, 46 jaar oud, dochter van XV-eq.
XV-aj Marinus Everaard, boerenknecht en fabrieksarbeider, geboren te Schore op 9 januari 1854, overleden te Middelburg op 18 februari 1893, 39 jaar oud, zoon van XIV-u. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1884, op 30-jarige leeftijd met Johanna van Zunderen (19 jaar oud), boerenmeid, geboren te Borssele op 4 juli 1864, overleden te Middelburg op 20 april 1938, 73 jaar oud, dochter van Jacobus van Zunderen (arbeider) en Adriana Kallemijn.
(Zij is later getrouwd te Middelburg op 19 januari 1894, op 29-jarige leeftijd met Adriaan Klemkerk (22 jaar oud), koopman, geboren te Goes op 1 oktober 1871, overleden aldaar op 14 augustus 1940, 68 jaar oud, zoon van Dirk Klemkerk (timmerman) en Maria Louisa Goossen. (Hij was later gehuwd met Hendrika Maria Tweebeeke.)) Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Everaard, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1885, overleden te Middelburg op 18 november 1918, 33 jaar oud. Zij is getrouwd te Middelburg op 10 december 1909, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Theodorus de Bot (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 23 februari 1880, zoon van Gijsbertus Antonius de Bot (schipper) en Petronilla Kriesels.
 2. Adriana Everaard, geboren te Middelburg op 15 september 1890, overleden aldaar op 22 juni 1897, 6 jaar oud.
 3. Marinus Jacobus Everaard, geboren te Middelburg op 14 mei 1893, overleden aldaar op 21 maart 1894, 311 dagen oud.

XV-ak Leuntje Everaard, dienstbode, geboren te Kapelle (Zeeland) op 5 juli 1856, overleden te Goes op 9 augustus 1891, 35 jaar oud, dochter van XIV-u. Zij is getrouwd te Goes op 12 november 1885, op 29-jarige leeftijd met Marinus Clement (31 jaar oud), schoenmaker, geboren te Goes op 3 april 1854, zoon van Johannes Clement (kleermaker) en Maria Johanna Boet.
(Hij is later getrouwd te Hontenisse op 9 juni 1892, op 38-jarige leeftijd met Anna Maria Everaard (37 jaar oud), geboren te Hontenisse op 7 september 1854, dochter van Jan Francies Everaard (boerenknecht) en Anna Catharina Lossie (dagloonster).) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Clement, geboren te Goes op 5 februari 1887. Zij is getrouwd te Goes op 15 juli 1915, op 28-jarige leeftijd met Johann Stephan Knippen (33 jaar oud), banketbakker, geboren te Zaltbommel in het jaar 1882, zoon van Theodoor Knippen en Maria de Grauw.
 2. Johannes Jacobus Clement, geboren te Goes op 4 juli 1889, overleden aldaar op 5 februari 1894, 4 jaar oud.

XV-al Helena Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juni 1857, overleden te Nisse op 12 december 1912, 55 jaar oud, dochter van XIV-w en XIV-ac. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1879, op 21-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde (24 jaar oud), landbouwer, landmansknecht en vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 november 1854, wonende te Nisse, overleden te Hoedekenskerke op 3 juni 1942, 87 jaar oud, zoon van Joannis van 't Westeinde (boerenknecht) en Pieternella Timmerman (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Johannis van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1880.
 2. Jobje van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 juli 1882, overleden aldaar op 10 oktober 1882, 97 dagen oud.
 3. Pieter van 't Westeinde, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juli 1883. Hij is getrouwd te Baarland op 11 mei 1916, op 32-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 16 november 1886, volgt onder XV-dg.
 4. Petronella van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1884. Zij is getrouwd te Nisse op 10 mei 1911, op 26-jarige leeftijd met Sebastiaan de Winter (28 jaar oud), grossier, geboren te Nisse op 18 juni 1882, zoon van XIV-en.
 5. Adriaan van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1886. Hij is getrouwd te Borssele op 8 februari 1917, op 30-jarige leeftijd met Jobina de Jonge (28 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1889, dochter van XV-ev.
 6. Jobina van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1887. Zij is getrouwd te Nisse op 25 juli 1917, op 29-jarige leeftijd met Jan de Winter (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 14 januari 1886, overleden te Baarland op 24 juni 1957, 71 jaar oud, zoon van XV-ao en XV-ef.
 7. Hubertus van 't Westeinde, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1888. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1918, op 29-jarige leeftijd met Jozina van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1889, volgt onder XV-ec.
 8. Magdalena van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1890, overleden te Hoedekenskerke op 7 januari 1919, 28 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse op 16 mei 1917, op 27-jarige leeftijd met Pieter Huige (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 3 januari 1890, overleden te Goes op 8 november 1978, 88 jaar oud, zoon van Adriaan Huige (landbouwer) en Maria Steijn (landbouwster).
  (Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 16 april 1925, op 35-jarige leeftijd met Josina Goense (26 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 16 juni 1898, overleden aldaar op 28 oktober 1944, 46 jaar oud, dochter van XIV-eu.)
 9. Jacob van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 november 1891. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 april 1920, op 28-jarige leeftijd met Geertruida van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1896, volgt onder XVI-e.
 10. Apolonia van 't Westeinde, huishoudster, geboren te Nisse op 6 augustus 1893. Zij is getrouwd te Nisse op 4 februari 1920, op 26-jarige leeftijd met Marinus Steijn (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 1 april 1894, zoon van XV-ef.
 11. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Nisse op 31 maart 1895. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1933, op 38-jarige leeftijd met (en gescheiden van) Leuntje de Jonge (21 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1912, dochter van XV-n.
 12. Clazina van 't Westeinde, geboren te Nisse op 30 juni 1900, overleden aldaar op 11 september 1917, 17 jaar oud.

XV-am Aalbregt Rijk, boerenknecht en koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1863, overleden op 24 januari 1927, 63 jaar oud, zoon van XIV-w en XIV-ac. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 mei 1884, op 20-jarige leeftijd met Magdalena de Jonge (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, dochter van XIV-ei. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 juli 1885.
 2. Adriaan Rijk, landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1888. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 augustus 1920, op 32-jarige leeftijd met Jozina Rijk (37 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 september 1882, overleden te Oudelande op 26 februari 1959, 76 jaar oud, dochter van XIV-o.
 3. Bastiaan Rijk, landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1889. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 juni 1922, op 33-jarige leeftijd met Jobina Rijk (37 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1885, overleden te Oudelande op 12 januari 1953, 67 jaar oud, dochter van XIV-o.

XV-an Jobina Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1866, overleden aldaar op 31 december 1933, 67 jaar oud, dochter van XIV-w en XIV-ac. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1895, op 28-jarige leeftijd met Laurens Goense (30 jaar oud), landbouwer, boerenknecht en landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1865, zoon van Johannes Goense (landbouwer) en Appolonia Boonman (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jobina Goense, landbouwer en boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1898. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1921, op 23-jarige leeftijd met Martinus Steijn (26 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 16 april 1895, zoon van XV-ef.
 2. Jacob Goense, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1901, overleden te 's-Gravenpolder op 23 september 1985, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 maart 1931, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Goense (26 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 24 augustus 1904, dochter van XIV-eu.

XV-ao Jan de Winter, boerenknecht, arbeider en landbouwer, geboren te Baarland op 1 december 1854, overleden te Hoedekenskerke op 22 februari 1889, 34 jaar oud, zoon van XIV-x. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1880, op 25-jarige leeftijd met Josina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 mei 1859, zie XV-ef. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Winter, geboren te Hoedekenskerke op 20 augustus 1881, overleden aldaar op 5 januari 1882, 138 dagen oud.
 2. Cornelis de Winter, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 11 juli 1883. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1911, op 27-jarige leeftijd met Pieternella van 't Westeinde (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1885, dochter van XV-as.
 3. Jobina de Winter, geboren op 13 december 1884, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 20 mei 1903, 18 jaar oud.
 4. Jan de Winter, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 14 januari 1886, overleden te Baarland op 24 juni 1957, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te Nisse op 25 juli 1917, op 31-jarige leeftijd met Jobina van 't Westeinde (29 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1887, dochter van XV-al.
 5. Jacob de Winter, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 10 juli 1887, overleden te Goes op 13 maart 1960, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1916, op 29-jarige leeftijd met Margrietha Remijn (30 jaar oud), geboren te Kapelle op 25 september 1886, dochter van XIV-di.

XV-ap Willem Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 oktober 1854, zoon van XIV-ab. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 april 1880, op 25-jarige leeftijd met Jozina Boonman (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 21 januari 1861, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1884, 23 jaar oud, dochter van Daniel Boonman (landbouwer) en Magdalena Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1883, overleden aldaar op 27 april 1883, 13 dagen oud.

XV-aq Cornelis Remijn, broodbakker, landbouwer en broodbakker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1855, overleden te Goes op 8 januari 1932, begraven te Kwadendamme op 11 januari 1932, 76 jaar oud, zoon van XIV-ab. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 februari 1876, op 20-jarige leeftijd met Tannetje Boonman (22 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1853, overleden te Kwadendamme op 1 april 1928, begraven aldaar op 4 april 1928, 74 jaar oud, dochter van Laurus Boonman (boerenknecht en winkelier) en Johanna Marinusse Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Remijn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1882, overleden voor 16 augustus 1917, hoogstens 35 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse op 14 februari 1912, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Vroonland (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1873, zoon van Bastiaan Vroonland (boerenknecht) en Johanna Boonman.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 augustus 1917, op 44-jarige leeftijd met Margarietha Maria van de Waart (18 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1899, dochter van Johannus Franciscus van de Waart (veldarbeider) en Pieternella van Dijke.)
 2. Johanna Remijn, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1885, overleden te Goes op 20 december 1971, 86 jaar oud. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 21 april 1910, op 24-jarige leeftijd met Josephus Vroonland (28 jaar oud), veldarbeider en grafdelver, geboren te Hoedekenskerke op 8 juli 1881, overleden te Goes op 4 juli 1973, 91 jaar oud, zoon van XV-em.

XV-ar Klazina Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1857, dochter van XIV-ab. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 juni 1878, op 21-jarige leeftijd met Jan Vermue (20 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1858, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1901, 43 jaar oud, zoon van Marinus Hubregtse Vermue (landbouwer) en Cornelia Goense (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1880, overleden aldaar op 29 december 1880, 19 dagen oud.
 2. Marinus Vermue, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1882, overleden te 's-Heer Abtskerke op 9 april 1925, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1905, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1877, volgt onder XV-w.
 3. Aalbregt Vermue, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1885. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1910, op 24-jarige leeftijd (1) met Tannetje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1887, volgt onder XV-ds. Hij is getrouwd te Nisse op 26 mei 1920, op 34-jarige leeftijd (2) met Josina Vermue, geboren te Nisse op 15 november 1888, volgt onder XV-eb.
 4. Hubrecht Vermue, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juni 1886. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juli 1887, volgt onder XV-x.
 5. Cornelia Vermue, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 september 1887. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1909, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1881, volgt onder XV-dr.
 6. Cornelis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1890. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 9 februari 1922, op 32-jarige leeftijd met Antonia Goense (24 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 21 februari 1897, dochter van XIV-eu.
 7. Jan Vermue, landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1899. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 juni 1924, op 25-jarige leeftijd met Maria Smits (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 30 juni 1898, dochter van XV-bc.
 8. Wuillem Vermue, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 26 december 1922.

XV-as Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1858, overleden te Goes op 23 maart 1929, 70 jaar oud, dochter van XIV-ab. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 december 1883, op 25-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde (45 jaar oud), landbouwer en boerenknecht, geboren te Borssele op 22 januari 1838, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1919, 81 jaar oud, zoon van Jan Pieterse van 't Westeinde (landbouwer) en Johanna Marinusse de Bie (landbouwster).
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1866, op 28-jarige leeftijd met Appolonia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1843, zie XIV-em.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1885. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1911, op 25-jarige leeftijd met Cornelis de Winter (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 11 juli 1883, zoon van XV-ao en XV-ef.
 2. Clazina van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1887.
 3. Appollonia van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1889, overleden aldaar op 27 november 1953, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 augustus 1916, op 27-jarige leeftijd met Marinus Vermue (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 10 december 1888, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1961, 72 jaar oud, zoon van XIV-ck.
 4. Aalbregt van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1891.
 5. Jobina van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1893, overleden te Wolphaartsdijk op 5 april 1943, 49 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 2 november 1917, op 24-jarige leeftijd met Pieter Vermue (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 29 januari 1890, zoon van XIV-ck.
 6. Jacob van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juli 1895. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1923, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Vermue (23 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 augustus 1899, dochter van XIV-ck.
 7. Nicolaas Franciscus van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1896. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1920, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Maria Verdonk (25 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1895, dochter van Pieter Verdonk (landbouwer) en Paulina Maria Rosseel (landbouwster).
 8. Jacobus van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1898. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1923, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Boonman (20 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1902, dochter van XV-eg.

XV-at Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1859, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1896, 37 jaar oud, dochter van XIV-ab. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 januari 1891, op 31-jarige leeftijd met Daniel van den Dries (27 jaar oud), commissionair, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1864, zoon van Pieter van den Dries (boerenknecht en landbouwer) en Maria Boonman (boerenmeid en landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1898, op 34-jarige leeftijd met Leuntje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1873, zie XV-af.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) in september 1894, overleden aldaar op 17 april 1895, 7 maanden oud.
 2. Aalbrecht van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1895.
 3. Pieter van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1896, overleden aldaar op 8 november 1896, 1 dag oud.

XV-au Adriana Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1864, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 juni 1952, 88 jaar oud, dochter van XIV-ab. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1885, op 21-jarige leeftijd met Johannes Boonman (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1946, 86 jaar oud, zoon van Daniel Boonman (landbouwer) en Magdalena Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Boonman, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1886. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1916, op 30-jarige leeftijd met Hubrecht Rijk (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 november 1876, zoon van XIV-o.
 2. Jozina Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1891, overleden aldaar op 27 maart 1892, 324 dagen oud.
 3. Jozina Boonman, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1897, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 juni 1911, 13 jaar oud.

XV-av Nicolaas Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, overleden te 's-Heerenhoek op 11 december 1954, 88 jaar oud, zoon van XIV-ab. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1889, op 23-jarige leeftijd (1) met Apolonia Rijk (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1865, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1893, 27 jaar oud, dochter van XIV-j. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 januari 1896, op 30-jarige leeftijd (2) met Pieternella Remijn (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 30 september 1872, overleden te 's-Heerenhoek op 19 juni 1953, 80 jaar oud, dochter van XIV-eg. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1899. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1920, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis Vermue, geboren te Waarde op 10 maart 1890, volgt onder XV-dw.
 2. Albregt Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1900. Hij is getrouwd te Kapelle op 31 maart 1926, op 26-jarige leeftijd met Johanna Vermue (24 jaar oud), geboren te Kapelle op 20 december 1901, dochter van XIV-do.
 3. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1901. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 juni 1929, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Vermue (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 7 februari 1899, zoon van XIV-do.
 4. Willem Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1903. Hij is getrouwd te Kapelle op 27 maart 1931, op 28-jarige leeftijd met Maatje Vermue (27 jaar oud), geboren te Kapelle op 6 december 1903, dochter van XIV-do.
 5. Bastiaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1904. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 april 1934, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Maria van 't Westeinde (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand op 13 januari 1910, dochter van XV-dl.
 6. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1906. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1930, op 24-jarige leeftijd met Jan Boonman (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1902, zoon van XV-k.

XV-aw Jacob Remijn, molenaar, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1869, overleden aldaar op 17 augustus 1941, 72 jaar oud, zoon van XIV-ab. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 mei 1889, op 20-jarige leeftijd met Cornelia Geus (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 11 juli 1865, dochter van Laurus Janse Geus (wagenmaker en herbergier) en Cornelia Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Remijn, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 juni 1914, op 23-jarige leeftijd met Johannes Rijk (24 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 april 1890, zoon van XIV-q.
 2. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1894. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 september 1921, op 27-jarige leeftijd met Martinus van Eijkeren (27 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 15 oktober 1893, overleden te Borssele op 5 april 1979, 85 jaar oud, zoon van XV-e.

XV-ax Maria Remijn, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1870, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 december 1948, 78 jaar oud, dochter van XIV-ab. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 mei 1891, op 20-jarige leeftijd met Job van den Dries (23 jaar oud), boerenknecht, koopman en commissionair, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 december 1867, overleden aldaar op 11 februari 1951, 83 jaar oud, zoon van Pieter van den Dries (boerenknecht en landbouwer) en Maria Boonman (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1892, overleden aldaar op 15 juni 1892, 73 dagen oud.
 2. Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1893, overleden aldaar op 8 november 1893, 10 dagen oud.
 3. Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 december 1897.
 4. Aalbregt van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 november 1901, overleden aldaar op 30 november 1901, 2 dagen oud.
 5. Catharina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1904.
 6. Jozina Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 oktober 1907.

XV-ay Sara Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1872, overleden aldaar op 19 september 1955, 82 jaar oud, dochter van XIV-ab. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1892, op 19-jarige leeftijd (1) met Jan Boonman (23 jaar oud), molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1869, overleden te 's-Heerenhoek op 28 december 1897, 28 jaar oud, zoon van Cornelis Boonman (boerenknecht) en Apolonia Dobbelaar (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 4 mei 1892, overleden aldaar op 9 september 1892, 128 dagen oud.
 2. Cornelis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1893, overleden aldaar op 21 februari 1894, 130 dagen oud.
 3. Catharina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 7 maart 1896, overleden aldaar op 14 maart 1896, 7 dagen oud.
 4. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 29 januari 1897, overleden aldaar op 29 januari 1897.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 juni 1905, op 32-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1881, zie XV-ag. Uit dit huwelijk:

 1. 5-8 : Zie onder XV-ag.

XV-az Pieter Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1876, zoon van XIV-ab. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1899, op 22-jarige leeftijd (1) met Klazina Remijn (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Gravenpolder op 25 januari 1876, overleden te Middelburg op 7 juli 1913, 37 jaar oud, dochter van XIV-eg. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Remijn, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1905. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 september 1933, op 28-jarige leeftijd met Laurentius de Winter (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 22 maart 1905, zoon van XV-l.
 2. Willem Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1909. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 februari 1935, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Rijk (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 maart 1907, dochter van XV-t.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 april 1915, op 38-jarige leeftijd (2) met Johanna Rijk (36 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1879, overleden aldaar op 30 maart 1960, 81 jaar oud, dochter van XIV-o.
XV-ba Willem van den Dries, klein landbouwer, geboren te Goes op 1 september 1861, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 9 december 1941, 80 jaar oud, zoon van XIV-ad.

Hij woonde te Heinkenszand. De familienaam van de moeder staat als Rimijn in de akte geschreven.

Hij is getrouwd te Borssele op 1 juni 1888, op 26-jarige leeftijd met Catharina Nijsten (25 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 7 januari 1863, overleden aldaar op 24 juli 1933, 70 jaar oud, dochter van XIV-de. Uit dit huwelijk:

 1. Job van den Dries, los werkman en polderman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1889, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 december 1940, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 10 september 1925, op 36-jarige leeftijd met Cornelia Boonman (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1896, dochter van Hubertus Boonman (landbouwer en winkelier) en Petronella van 't Westeinde (winkelierster en boerenmeid).
 2. Cornelia van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 november 1890, overleden aldaar op 22 december 1931, 41 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1918, op 27-jarige leeftijd met Adriaan de Jonge (22 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1896, zoon van Adriaan de Jonge (landbouwer) en Dina van Eijkeren (boerenmeid).
 3. Josina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1892, overleden aldaar op 22 april 1892, 13 dagen oud.
 4. Cornelis van den Dries, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juli 1893, ongehuwd overleden aldaar op 23 oktober 1918, 25 jaar oud.
 5. Levenloos van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1894, overleden aldaar op 7 april 1894.
 6. Josina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 september 1895. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1920, op 24-jarige leeftijd met Pieter Rijk (29 jaar oud), kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1891, zoon van XIV-aq.
 7. Levenloos van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1897, overleden aldaar op 22 december 1897.
 8. Jacobus van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1900, volgt onder XVI-j.
 9. Marinus van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1901.

XV-bb Pieter van den Dries, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1866, zoon van XIV-ad. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1897, op 30-jarige leeftijd met Maria Rijk (22 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1874, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 augustus 1930, 55 jaar oud, dochter van XIV-aj. Uit dit huwelijk:

 1. Job Marinus van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 februari 1906, overleden aldaar op 30 april 1906, 76 dagen oud.
 2. Job Marinus van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 februari 1907.

XV-bc Cornelia van den Dries, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juli 1870, dochter van XIV-ad. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juni 1894, op 23-jarige leeftijd met Martinus Smits (22 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 augustus 1871, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1937, 65 jaar oud, zoon van XIV-al. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Smits, geboren te 's-Gravenpolder op 21 juni 1895, overleden te Goes op 2 mei 1948, 52 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 26 mei 1920, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Simonse (33 jaar oud), commissionair, geboren te Heinkenszand in het jaar 1887, zoon van Bastiaan Simonse (landbouwer) en Cornelia van der Dries.
 2. Jozina Smits, geboren te 's-Gravenpolder op 6 maart 1897. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 8 mei 1919, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Vermue (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 23 november 1893, zoon van XIV-do.
 3. Maria Smits, geboren te 's-Gravenpolder op 30 juni 1898. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 juni 1924, op 25-jarige leeftijd met Jan Vermue (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1899, zoon van XV-ar.
 4. Job Smits, geboren te 's-Gravenpolder op 21 juli 1899, overleden te Hulst op 30 november 1944, 45 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 25 juni 1924, op 24-jarige leeftijd met Johanna Vermue (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1899, dochter van XIV-cx.
 5. Simon Smits, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 24 februari 1901. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1930, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Huige (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1908, dochter van XV-bv.

XV-bd Bastiaan van den Dries, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1872, overleden aldaar op 10 november 1956, 83 jaar oud, zoon van XIV-ad. Hij is getrouwd te Borssele op 3 mei 1905, op 32-jarige leeftijd met Cornelia Smits (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse op 19 februari 1881, dochter van XV-ed. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1906.
 2. Apolonia van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 oktober 1907.
 3. Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 oktober 1908.
 4. Cornelis van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1909, overleden aldaar op 14 december 1909, 49 dagen oud.
 5. Pieter van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1923, overleden aldaar op 24 februari 1931, 8 jaar oud.

XV-be Jozina van den Dries, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1857, dochter van XIV-ae. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1878, op 21-jarige leeftijd met Jan Vermeulen (29 jaar oud), bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1849, zoon van Jacobus Vermeulen en Jacoba Plevier. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Vermeulen, klompenmaker, geboren te Heinkenszand in het jaar 1880. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1906, op 26-jarige leeftijd met Maria van Eijkeren (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 augustus 1882, dochter van Jacob van Eijkeren (landbouwer, herbergier en koopman) en Pieternella Boonman (boerenmeid en landbouwster).
 2. Adriaan Vermeulen, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1885. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1911, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Allemekinders (25 jaar oud), geboren te Baarland op 23 januari 1886, dochter van XIV-dg.
 3. Franciscus Vermeulen, klein landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1888. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 april 1917, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Maria Pantus (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1887, dochter van XIV-cr.

XV-bf Adriaan Boonman, smidsknecht en smid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1855, zoon van XIV-af. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 juli 1881, op 26-jarige leeftijd met Maria van Loenhoud (23 jaar oud), onderwijzeres en winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 november 1857, dochter van Jan van Loenhoud en Theresia Elisabeth Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Boonman, rijwielhandelaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1898. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1920, op 21-jarige leeftijd met Jobina Janse (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 december 1894, dochter van XV-ch.

XV-bg Neeltje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1862, overleden te Oudelande op 5 januari 1931, 69 jaar oud, dochter van XIV-af. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 november 1889, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Priem (38 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1851, overleden aldaar op 8 maart 1924, 73 jaar oud, zoon van Joannis Priem (landbouwer) en Klazina van Eikeren (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1891. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1922, op 31-jarige leeftijd met Johannis Dobbelaar (31 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1891, zoon van Pieter Dobbelaar en Magdalena de Vries.

XV-bh Pieter Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1875, overleden te Kapelle op 20 september 1943, 68 jaar oud, zoon van XIV-ai. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1905, op 29-jarige leeftijd met Magrieta Westdorp (27 jaar oud), geboren te Nisse op 20 oktober 1877, overleden te Goes, dochter van Marinus Westdorp (klompenmaker) en Cornelia Rijk (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Tannetje Vermue, geboren te Kapelle op 16 december 1906. Zij is getrouwd te Kapelle op 2 mei 1930, op 23-jarige leeftijd met Pieter Rentmeester (22 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 21 juni 1907, zoon van XV-aa.
 2. Marinus Johannes Vermue, geboren te Kapelle op 28 september 1908.
 3. Laurens Adriaan Vermue, geboren te Kapelle op 28 september 1908.
 4. Cornelis Pieter Vermue, geboren te Kapelle op 20 november 1910.
 5. Adriaan Willem Vermue, landbouwersknecht, geboren te Kapelle in het jaar 1915, overleden te Goes op 6 januari 1944, 29 jaar oud.

XV-bi Laurus Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1877, zoon van XIV-ai. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1910, op 32-jarige leeftijd met Neeltje Rijk (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1882, dochter van XIV-aq. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Vermue, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1913, ongehuwd overleden te Goes op 21 november 1934, 21 jaar oud.

XV-bj Marinus Simon Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 november 1878, overleden aldaar op 23 december 1961, 83 jaar oud, zoon van XIV-ai. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1915, op 36-jarige leeftijd met Cornelia Priem (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1885, dochter van Pieter Priem (boerenknecht en landbouwer) en Maria Magdalena de Winter (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 november 1916, overleden aldaar op 10 november 1916.
 2. Pieter Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1919, overleden aldaar op 2 april 1919, 12 dagen oud.
 3. Neeltje Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1923, overleden aldaar op 22 maart 1924, 1 jaar oud.

XV-bk Maria Smits, boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke op 1 juni 1873, overleden te 's-Heerenhoek op 9 december 1949, 76 jaar oud, dochter van XIV-al. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1899, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Maria Nijsten (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 21 november 1874, overleden te 's-Heerenhoek op 21 november 1955, 81 jaar oud, zoon van XIV-de. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Nijsten, geboren te Borssele op 8 maart 1900.
 2. Simon Adriaan Nijsten, landbouwer, geboren te Borssele op 27 juli 1901. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 19 april 1929, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Boonman (28 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1901, dochter van XV-eh.
 3. Marinus Nijsten, landbouwer, geboren te Borssele op 2 november 1902. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) met Jozina Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1904, volgt onder XVI-h.
 4. Levenloos Nijsten, geboren te Borssele op 13 januari 1904, overleden aldaar op 13 januari 1904.
 5. Martinus Nijsten, geboren te Borssele op 20 april 1905.
 6. Johannes Nijsten, tuinder, geboren te Borssele op 8 juni 1906. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 23 mei 1935, op 28-jarige leeftijd met Jobbina Elizabeth Goense (28 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 13 februari 1907, dochter van XIV-eu.
 7. Daniel Nijsten, geboren te Borssele op 5 augustus 1908, overleden aldaar op 12 september 1914, 6 jaar oud.
 8. Levenloos Nijsten, geboren te Borssele op 2 april 1911, overleden aldaar op 2 april 1911.
 9. Levenloos Nijsten, geboren te Borssele op 15 november 1913, overleden aldaar op 15 november 1913.

XV-bl Geertruida Smits, boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke op 30 oktober 1876, overleden te Borssele op 23 april 1947, 70 jaar oud, dochter van XIV-al. Zij is getrouwd te Borssele op 10 mei 1900, op 23-jarige leeftijd met Daniel Boonman (30 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1870, overleden te Borssele op 23 februari 1932, 62 jaar oud, zoon van Johannes Boonman (boerenknecht en landbouwer) en Johanna Westdijk (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Simon Boonman, landbouwersknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1906. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1931, op 25-jarige leeftijd met Pieternella de Baar (26 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1904, dochter van XV-dt.

XV-bm Dingenus van 't Westeinde, veekoopman, landbouwer en koopman, geboren te Kleverkerke op 28 april 1849, overleden te Middelburg op 4 augustus 1916, 67 jaar oud, zoon van XIV-an. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 20 april 1887, op 37-jarige leeftijd met Maria Geus (22 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 4 juli 1864, overleden te Middelburg op 31 januari 1934, 69 jaar oud, dochter van Laurus Janse Geus (wagenmaker en herbergier) en Cornelia Hoondert. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Laurentius van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden op 9 februari 1888.
 2. Cornelia Agnes van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden op 28 januari 1889. Zij is getrouwd te Middelburg op 24 mei 1916, op 27-jarige leeftijd met Willem van 't Westeinde (29 jaar oud), bakker, geboren te 's-Heerenhoek op 21 december 1886, overleden aldaar op 20 februari 1950, 63 jaar oud, zoon van XV-dm.
 3. Maria Margaretha van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden op 11 mei 1890, overleden aldaar op 2 augustus 1890, 83 dagen oud.
 4. Albrecht Maria van 't Westeinde, slager, geboren te Arnemuiden op 6 april 1891, overleden te Middelburg op 10 juni 1923, 32 jaar oud. Hij is getrouwd te Terneuzen op 22 juni 1911, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth Susanna Stoffijn (23 jaar oud), winkelierster, geboren te Terneuzen op 3 maart 1888, dochter van Cornelis Andries Stoffijn (voerman) en Esther Janna Eekman.
  (Zij is later getrouwd te Veere op 14 oktober 1925, op 37-jarige leeftijd met Anthonie van Leerzem (48 jaar oud), geboren te Veere in het jaar 1877.)
 5. Petrus Maria van 't Westeinde, kantoorbediende, geboren te Arnemuiden op 6 april 1891, overleden te Middelburg op 22 maart 1911, 19 jaar oud.
 6. Laurentius Jacobus van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden op 15 januari 1893, overleden aldaar op 31 januari 1893, 16 dagen oud.
 7. Laurentius Jacobus van 't Westeinde, electriciŽn, geboren te Arnemuiden op 18 februari 1894. Hij is getrouwd te Middelburg op 23 juli 1924, op 30-jarige leeftijd met Johanna Geertruida Vervenne (36 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1888, dochter van Johannes Hendrik Vervenne (schilder) en Pieternella Willemina Kraat.
 8. Hubrecht Henricus van 't Westeinde, machinist, geboren te Arnemuiden op 16 februari 1896. Hij is getrouwd te Vlissingen op 11 mei 1927, op 31-jarige leeftijd met Maria Elisabeth de Mari (21 jaar oud), geboren te Deventer in het jaar 1906, dochter van Franciscus Hendricus de Mari (coupeur) en Elisabeth Johanna van Lint.
 9. Eduard Marinus van 't Westeinde, geboren te Middelburg op 8 december 1898.
 10. Johannes Dingenus van 't Westeinde, geboren te Middelburg op 6 juli 1904, overleden aldaar op 26 november 1904, 143 dagen oud.
 11. Margaretha Susanna Peiternella van 't Westeinde, geboren te Middelburg op 6 juni 1907.

XV-bn Dignus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 maart 1839, overleden te 's-Heerenhoek op 23 april 1876, 37 jaar oud, zoon van XIV-ao. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 april 1868, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Rottier (33 jaar oud), geboren in het jaar 1835, overleden op 15 maart 1869, 34 jaar oud, dochter van Jacobus Rottier (dijkwerker) en Christina du Vivier (dienstmeid). Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1872, op 32-jarige leeftijd (2) met Cornelia de Koster (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 december 1844, overleden aldaar op 5 september 1933, 88 jaar oud, dochter van Adriaan de Koster (arbeider) en Helena Pieterse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Winter, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 15 september 1873, overleden te Goes op 22 mei 1957, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1898, op 24-jarige leeftijd met Adriana Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 oktober 1871, volgt onder XV-cj.
 2. Petrus de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 18 maart 1876, overleden aldaar op 8 april 1879, 3 jaar oud.

XV-bo Laurus Boonman, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 mei 1865, overleden aldaar op 29 augustus 1932, 67 jaar oud, zoon van XIV-ap. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1903, op 37-jarige leeftijd met Magdalena Boonman (29 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1952, 78 jaar oud, dochter van XIV-ce. Uit dit huwelijk:

 1. Sara Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1905.
 2. Leendert Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 september 1909.

XV-bp Laurus Rijk, huurkoetsier en herbergier, geboren te Goes op 21 juni 1873, overleden aldaar op 12 maart 1940, 66 jaar oud, zoon van XIV-as. Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1900, op 26-jarige leeftijd met Anna Paulina Buijsrogge (24 jaar oud), geboren te Hontenisse op 27 mei 1875, overleden te Goes op 9 november 1954, 79 jaar oud, dochter van Francies Buijsrogge (landbouwer) en Maria Anna Adriaansens. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Franciscus Rijk, fruitkweker, geboren te Goes op 7 maart 1901. Hij is getrouwd te Yerseke op 12 november 1936, op 35-jarige leeftijd met Leuntje Pieternella Korstanje (28 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1908, dochter van Bastiaan Korstanje en Maatje Verhulst.

XV-bq Johanna Rijk, geboren te Goes op 2 februari 1882, dochter van XIV-as. Zij is getrouwd te Goes op 1 augustus 1907, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmus Franciscus Josephus Stieger (34 jaar oud), koopman en manufacturier, geboren te Goes op 26 februari 1873, overleden aldaar op 25 mei 1925, 52 jaar oud, zoon van Petrus Stieger en Francina Catharina Verhallen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Henricus Maria Stieger, geboren te Goes op 29 mei 1908, overleden te Haamstede op 1 september 1931, 23 jaar oud.
 2. Petrus Wilhemlus Maria Stieger, geboren te Goes op 7 september 1910.

XV-br Klazina Vermeulen, veldarbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 16 april 1875, overleden te Goes op 12 maart 1928, 52 jaar oud, dochter van XIV-av. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 24 april 1903, op 28-jarige leeftijd met Lambregt van den Dorpel (34 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinkenszand op 13 oktober 1868, overleden aldaar op 16 maart 1945, 76 jaar oud, zoon van Hubregt van den Dorpel (arbeider) en Jannetje Nieuwkamer (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje van den Dorpel, geboren te 's-Gravenpolder op 8 februari 1904. Zij is getrouwd te Heinkenszand op 20 februari 1930, op 26-jarige leeftijd met Pieter Huizen (37 jaar oud), klompenmaker, geboren te Heinkenszand in het jaar 1893, zoon van Willem Huizen en Cornelia Raas.
 2. Marinus van den Dorpel, geboren te 's-Gravenpolder op 9 februari 1905.
 3. Adriana van den Dorpel, geboren te 's-Gravenpolder op 3 april 1906, overleden aldaar op 11 oktober 1906, 191 dagen oud.
 4. Hubrecht van den Dorpel, geboren te 's-Gravenpolder op 14 oktober 1907.
 5. Adriana van den Dorpel, geboren te 's-Gravenpolder op 28 januari 1909, overleden aldaar op 10 juli 1909, 163 dagen oud.
 6. Pieter van den Dorpel, geboren te 's-Gravenpolder op 12 juni 1911, overleden aldaar op 13 september 1911, 93 dagen oud.
 7. Pieter van den Dorpel, geboren te 's-Gravenpolder op 3 maart 1917, overleden aldaar op 6 maart 1917, 3 dagen oud.

XV-bs Jannetje Vermeulen, veldarbeidster en arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 14 oktober 1876, dochter van XIV-av. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 12 april 1901, op 24-jarige leeftijd met Pieter Kopmels (24 jaar oud), klompenmaker en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1877, zoon van Bastiaan Kopmels (klompenmaker) en Pieternella Vroonland. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Kopmels, geboren te 's-Gravenpolder op 16 augustus 1901.
 2. Marinus Kopmels, geboren te Nisse op 18 januari 1903.
 3. Aalbrecht Kopmels, geboren te Nisse op 13 maart 1904, overleden aldaar op 27 juni 1904, 106 dagen oud.
 4. Aalbrecht Kopmels, geboren te Nisse op 25 januari 1906.
 5. Jan Kopmels, geboren te Nisse op 12 februari 1908.
 6. Johannes Kopmels, geboren te Nisse op 15 maart 1909.
 7. Lambertus Kopmels, geboren te Nisse op 30 januari 1911.
 8. Pieternella Adriana Kopmels, geboren te Nisse op 20 januari 1912, overleden aldaar op 31 januari 1912, 11 dagen oud.
 9. Adrianus Cornelis Kopmels, geboren te Nisse in mei 1913, overleden aldaar op 21 april 1914, 11 maanden oud.
 10. Pieternella Adriana Kopmels, geboren te Nisse op 13 februari 1919, overleden aldaar op 3 maart 1919, 18 dagen oud.

XV-bt Dingenis Huige, vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1870, overleden aldaar op 28 juni 1917, 47 jaar oud, zoon van XIV-aw. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 januari 1897, op 26-jarige leeftijd met Joanna Faes (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1867, overleden aldaar op 14 december 1937, 70 jaar oud, dochter van Gerard Faes (timmerman) en Adriana Hoondert (arbeidster).
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 september 1919, op 51-jarige leeftijd met Huibregt van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1864, zie XV-dm.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Dingenis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1899.
 2. Marinus Dingenis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 juni 1900.
 3. Adriana Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1901, overleden aldaar op 27 mei 1932, 30 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 april 1926, op 24-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1900, volgt onder XVI-j.

XV-bu Johannis Huige, slager en koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1871, overleden te Goes op 9 november 1947, 76 jaar oud, zoon van XIV-aw. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 januari 1896, op 24-jarige leeftijd met Jobbina Allemekinders (19 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 18 januari 1876, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1944, 68 jaar oud, dochter van XIV-dg. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Huige, veehandelaar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1897, overleden te Goes op 3 december 1956, 59 jaar oud. Hij is getrouwd te Vlissingen op 4 februari 1931, op 34-jarige leeftijd met Wilhelmina Cornelia Johanna van Schagen (28 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1903, dochter van Cornelis van Schagen en Petronelle Constance Henriette Dissen.
 2. Magdalena Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 december 1897, overleden aldaar op 27 mei 1898, 160 dagen oud.
 3. Levenloos Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 oktober 1898, overleden aldaar op 8 oktober 1898.
 4. Cornelis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1899.
 5. Dingenis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1901.
 6. Johannes Huige, koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1902, overleden te Goes op 28 juni 1955, 53 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 18 oktober 1933, op 31-jarige leeftijd met Pieternella Ars (21 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1912, dochter van XV-cg.
 7. Elisabeth Maria Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1903, overleden te Goes op 10 november 1934, 31 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 januari 1926, op 22-jarige leeftijd met Daniel Boonman (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1899, zoon van XV-k.
 8. Laurentius Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 november 1904.
 9. Magdalena Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1905. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1929, op 23-jarige leeftijd met Eduard Jozef Maria Spelier (27 jaar oud), broodbakker, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1902, zoon van Pieter Jacobus Spelier (broodbakker) en Rosalia Maria Serrarens.
 10. Clazina Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1907. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 september 1934, op 27-jarige leeftijd met Edmundus Antonius Spelier (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1905, zoon van Pieter Jacobus Spelier (broodbakker) en Rosalia Maria Serrarens.
 11. Johanna Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 november 1908. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1931, op 22-jarige leeftijd met Gaspar Antonius Francicus Ghislenus Deleersnijder (32 jaar oud), koopman, geboren te Ingelmuster (BelgiŽ) in het jaar 1899, wonende te Thielt (BelgiŽ), zoon van Julius Deleersnijder (bloemist) en Stephanie Ropmania Maria Waffelart.
 12. Adriaan Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 april 1910.
 13. Petrus Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 juni 1911.
 14. Hubertus Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1912, overleden te Goes op 27 augustus 1957, 45 jaar oud. Hij was gehuwd met Klazina Driedijk.

XV-bv Adriaan Huige, koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1884, zoon van XIV-aw. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1907, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Allemekinders (23 jaar oud), geboren te Baarland op 28 maart 1884, overleden te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1959, 74 jaar oud, dochter van XIV-dg. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1908. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1930, op 22-jarige leeftijd met Simon Smits (29 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 24 februari 1901, zoon van XV-bc.

XV-bw Klazina Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 30 september 1873, overleden aldaar op 27 september 1932, 58 jaar oud, dochter van XIV-ax. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 20 april 1900, op 26-jarige leeftijd met Pieter Josephus Vermeulen (40 jaar oud), klompenmaker, geboren te Clinge op 8 mei 1859, zoon van Pieter Cornelis Vermeulen en Paulina Bogaert. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Vermeulen, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 17 maart 1901. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 april 1933, op 32-jarige leeftijd met Elizabeth de Jonge (30 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1903, dochter van Petrus de Jonge en Johanna Schouwenburg.
 2. Maria Catharina Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 12 maart 1902. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 9 augustus 1929, op 27-jarige leeftijd met Albertus Zacharias de Hond (26 jaar oud), loodgieter, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1903, zoon van Thomas de Hond (winkelier) en Maria Cornelia Kopmels.
 3. Laurus Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 10 april 1904, overleden aldaar op 6 juni 1905, 1 jaar oud.
 4. Adriana Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 23 mei 1905.
 5. Laurus Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 31 augustus 1906.
 6. Johannes Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 9 oktober 1907.
 7. Elizabeth Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 30 oktober 1908. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 10 mei 1929, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Jacobs van Bremen (23 jaar oud), los werkman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1906, zoon van Jan van Bremen (veldarbeider) en Maria Catharina de Kooning.
 8. Helena Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 2 december 1909.
 9. Leonardus Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 16 februari 1911, overleden aldaar op 11 november 1913 de tweede aangever is Laurus Huige 67 jaar veldarbeider te 's-Gravenpolder grootvader , 2 jaar oud.
 10. Johanna Vermeulen, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1912. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1934, op 22-jarige leeftijd met Nicolaas de Vos (22 jaar oud), klompenmaker, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1912, zoon van Bernardus Josephus de Vos (klompenmaker) en Maria Westdorp.

XV-bx Adriana Huige, geboren te 's-Heerenhoek op 28 juli 1876, overleden op 11 mei 1954, 77 jaar oud, dochter van XIV-ax. Zij is getrouwd te Goes op 5 mei 1904, op 27-jarige leeftijd met Johannes Stephanus Grimminck (25 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1878, overleden aldaar op 26 oktober 1950, 71 jaar oud, zoon van Ferdinand Grimminck (arbeider) en Apolonia van Garsel. Uit dit huwelijk:

 1. Ferdinand Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1905, overleden aldaar op 2 september 1905, 73 dagen oud.
 2. Laurus Grimminck, landarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juli 1906. Hij is getrouwd te Driewegen met Adriana de Jonge, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1910, dochter van Johannes de Jonge (landarbeider) en Johanna Poortvliet.
 3. Apolonia Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1907.
 4. Ferdinandus Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1909.
 5. Jozef Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1909.
 6. Maria Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 juli 1910, overleden aldaar op 4 april 1911, 274 dagen oud.
 7. Maria Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 oktober 1911. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 april 1933, op 21-jarige leeftijd met Hubertus Boonman (27 jaar oud), landarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 17 februari 1906, zoon van Johannes Boonman (veldarbeider) en Pieternella Vermue (veldarbeidster).
 8. Elizabeth Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke in juni 1914, overleden aldaar op 15 december 1914, 6 maanden oud.

XV-by Pieternella Koens, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1877, dochter van XIV-bd. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 3 mei 1899, op 21-jarige leeftijd met Jan de Baar (25 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1874, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1945, 71 jaar oud, zoon van Cornelis de Baar (herbergier en landbouwer) en Johanna Koens (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Clazina de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juni 1901. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 juli 1928, op 27-jarige leeftijd met Bastiaan Buise (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1900, zoon van XV-ew.
 2. Cornelis de Baar, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1903. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1934, op 30-jarige leeftijd met Maria Buise (36 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1898, dochter van XV-ew.
 3. Johanna de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1903, overleden aldaar op 9 januari 1909, 6 jaar oud.
 4. Marinus de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 december 1904.
 5. Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1906.
 6. Maria de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 september 1907. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 september 1935, op 28-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1900, volgt onder XVI-j.
 7. Mattheus de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 september 1909.
 8. Pieter de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1911.
 9. Nicolaas de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juli 1915, overleden aldaar op 30 juli 1915, 13 dagen oud.
 10. Nicolaas de Baar, koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1918, overleden te Middelburg op 4 december 1961, 43 jaar oud. Hij was gehuwd met Cornelia Ceulemans.
 11. Franciscus de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke in oktober 1920, overleden aldaar op 3 december 1920, 2 maanden oud.

XV-bz Pieter Koens, arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 augustus 1880, zoon van XIV-bd. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Maatje Driedijk (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1885, dochter van Pieter Driedijk (arbeider) en Elizabeth Steenbakker. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Koens, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 september 1905.
 2. Pieter Koens, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1906.
 3. Matthijs Johannes Koens, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1908.
 4. Adriaan Nicolaas Koens, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 december 1909.
 5. Clazina Maria Koens, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1914. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1935, op 21-jarige leeftijd met Johannes Adrianus de Vos (23 jaar oud), geboren te Heemstede in het jaar 1912, zoon van Theodorus de Vos en Maria Johanna van Leeuwen.

XV-ca Maria Pover, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1858, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1932, 74 jaar oud, dochter van XIV-bi. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1882, op 24-jarige leeftijd met Jan de Jonge (29 jaar oud), arbeider, landbouwer en vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1853, overleden aldaar op 7 augustus 1937, 84 jaar oud, zoon van Laurus de Jonge (herbergier) en Maatje Bosdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus de Jonge, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1883. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1922, op 38-jarige leeftijd met Apolonia Adriana Sophia Imbens (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand in het jaar 1892, dochter van Carl Imbens (klompenmaker) en Adriana Vermeulen.
 2. Jacoba de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1885. Zij is getrouwd te Baarland op 8 april 1910, op 25-jarige leeftijd met Jan de Winter (25 jaar oud), arbeider, geboren te Baarland in het jaar 1885, zoon van Adriaan de Winter en Elisabeth Zuidhof.
 3. Maria de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1887, ongehuwd overleden te Goes op 16 februari 1958, 71 jaar oud.
 4. Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1888.
 5. Adriana de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 november 1889.
 6. Magdalena de Jonge, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1892. Zij is getrouwd te Oudelande op 29 april 1920, op 28-jarige leeftijd met Jan Vroonland (33 jaar oud), veldarbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1887, zoon van XV-em.
 7. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1893. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1921, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Vermeulen (32 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand in het jaar 1889, zoon van Frans Vermeulen (arbeider) en Maria Hoebeke (boerenmeid).
 8. Jacobus de Jonge, veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1894. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 12 februari 1925, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Driedijk (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1897, dochter van Pieter Driedijk (boerenknecht en landman) en Maria Boonman.
 9. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1897, overleden aldaar op 4 december 1897, 293 dagen oud.
 10. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1902, overleden aldaar op 12 februari 1902, 16 dagen oud.

XV-cb Magdalena Kopmels, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 februari 1864, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1932, 68 jaar oud, dochter van XIV-bm. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1889, op 25-jarige leeftijd met Anthonius Martens (25 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1864, zoon van Johannes Martens (arbeider) en Ludovica Kaas. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Martens, geboren te Nisse op 26 september 1898, overleden aldaar op 26 september 1898.
 2. Catharina Martens, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1900, ongehuwd overleden aldaar op 31 januari 1923, 23 jaar oud.

XV-cc Adriana Kopmels, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1867, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 maart 1924, 56 jaar oud, dochter van XIV-bm. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1895, op 27-jarige leeftijd met Marinus Knuit (30 jaar oud), timmerman en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1865, zoon van Aalbregt Knuit (landman) en Jannetje de Jonge (koemelkster). Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Knuit, geboren te 's-Heerenhoek in april 1896, overleden aldaar op 19 juli 1896, 3 maanden oud.

XV-cd Catharina Kopmels, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1869, overleden aldaar op 28 juni 1907, 38 jaar oud, dochter van XIV-bm. Zij is getrouwd te Borssele op 23 november 1893, op 24-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Stokx (25 jaar oud), boerenknecht en vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1868, zoon van Pieter Stokx (arbeider) en Johanna Adriana Nuijten (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Stokx, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juni 1901, overleden aldaar op 16 juni 1901, 8 dagen oud.
 2. Levenloos Stokx, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1904, overleden aldaar op 2 juni 1904.
 3. Levenloos Stokx, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 mei 1907, overleden aldaar op 16 mei 1907.

XV-ce Anna Kopmels, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 september 1870, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden te Goes op 8 juni 1936, 65 jaar oud, dochter van XIV-bm. Zij is getrouwd te Borssele op 28 april 1897, op 26-jarige leeftijd met Machiel Raas (17 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1879, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1940, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Raas (arbeider) en Jacomina van Eijkeren (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Raas, geboren op 24 februari 1898, overleden op 20 augustus 1974, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 mei 1924, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Bos (22 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1901, overleden te Borssele op 27 juli 1989, 87 jaar oud, dochter van Cornelis Bos en Stoffelina Breviel.

XV-cf Jacomina Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 december 1875, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 maart 1932, 56 jaar oud, dochter van XIV-bm. Zij is getrouwd te Borssele op 2 mei 1901, op 25-jarige leeftijd met Jan Koens (31 jaar oud), landbouwer, geboren in het jaar 1870, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juni 1951, 81 jaar oud, zoon van Cornelis Koens (arbeider) en Adriana Bal (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Koens, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1902, ongehuwd overleden aldaar op 9 juni 1922, 20 jaar oud.
 2. Bastiaan Koens, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1905, overleden te Goes op 14 oktober 1953, 48 jaar oud. Hij was gehuwd met Paulina de Vos.
 3. Adriaan Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) na november 1912, overleden aldaar op 25 december 1912, hoogstens 1 maand oud.

XV-cg Jannetje Kopmels, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1880, overleden te Borssele op 19 juli 1947, 67 jaar oud, dochter van XIV-bm. Zij is getrouwd te Borssele op 11 mei 1905, op 25-jarige leeftijd met Aalbregt Ars (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1877, zoon van XV-ek. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Ars, geboren te Borssele in het jaar 1912. Zij is getrouwd te Borssele op 18 oktober 1933, op 21-jarige leeftijd met Johannes Huige (31 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1902, overleden te Goes op 28 juni 1955, 53 jaar oud, zoon van XV-bu.

XV-ch Helena Raas, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1867, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 10 april 1947, 80 jaar oud, dochter van XIV-bn. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1892, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Janse (25 jaar oud), arbeider, landbouwer en veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1867, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1929, 62 jaar oud, zoon van Adriaan Janse (arbeider) en Lijdia Smulders (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Janse, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 14 april 1893. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1925, op 32-jarige leeftijd met Laurens Westdorp (31 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1894, zoon van Willem Westdorp (veldarbeider) en Cornelia Geus.
 2. Jobina Janse, geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 december 1894. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1920, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Boonman (21 jaar oud), rijwielhandelaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1898, zoon van XV-bf.
 3. Johanna Janse, geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 februari 1897. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1926, op 29-jarige leeftijd (1) met Johannes Josephus Clarijs (31 jaar oud), zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 18 september 1894, overleden te Middelburg op 22 januari 1929, 34 jaar oud, zoon van XV-m. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 juni 1930, op 33-jarige leeftijd (2) met haar zwager Franciscus Marinus Clarijs (33 jaar oud), zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 28 november 1896, zoon van XV-m.
 4. Adriaan Janse, los werkman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1899. Hij is getrouwd te Goes op 28 mei 1925, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Bal (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1901, dochter van Elisabeth Bal.
 5. Adriana Janse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1905. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1930, op 24-jarige leeftijd met Joannes Jacobus de Hond (25 jaar oud), huisschilder, geboren te 's-Heerenhoek op 6 oktober 1904, zoon van Thomas de Hond (winkelier) en Maria Cornelia Kopmels.

XV-ci Machiel Raas, arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 november 1869, overleden op 22 juli 1907, 37 jaar oud, zoon van XIV-bn. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1894, op 24-jarige leeftijd met Helena van de Dood (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1871, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden aldaar op 14 april 1935, 63 jaar oud, dochter van Cornelis van de Dood (arbeider) en Elizabeth de Koster. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Machiel Raas, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1895. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1919, op 23-jarige leeftijd met Joanna Vermeulen (26 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1893, dochter van Jan Vermeulen (veldarbeider) en Adriana de Jonge.
 2. Cornelis Machiel Raas, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 juli 1896, overleden te Lewedorp op 16 juni 1976, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 mei 1924, op 27-jarige leeftijd met Apolonia Vette (27 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1897, dochter van Johannes Vette (veldarbeider) en Jobje de Jonge.
 3. Jobina Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1898, overleden aldaar op 16 maart 1898, 9 dagen oud.
 4. Adriaan Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1899, overleden aldaar op 31 augustus 1899, 17 dagen oud.
 5. Jobina Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt op 22 januari 1901. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 april 1926, op 25-jarige leeftijd met Jan Francis Sinac (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1902, zoon van Jan Francis Sinac en Catharina Ars.
 6. Laurus Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 december 1903, overleden aldaar op 19 maart 1905, 1 jaar oud.
 7. Adriaan Raas, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 december 1904. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1932, op 27-jarige leeftijd met Catharina van Garsel (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1907, dochter van Adriaan Franciscus van Garsel (veldarbeider) en Anthonia Vermeule.
 8. Laurus Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 april 1906, overleden aldaar op 5 november 1906, 197 dagen oud.
 9. Elisabeth Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1907, wonende aldaar, overleden te Goes op 28 oktober 1932, 25 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1932, op 24-jarige leeftijd met Jan Zuidhof (25 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1907, wonende te 's-Heer Arendskerke, zoon van Adriaan Zuidhof (boerenknecht) en Adriana Zuidhof (arbeidster).
 10. Laurus Raas.

XV-cj Adriana Raas, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 oktober 1871, overleden op 6 december 1946, 75 jaar oud, dochter van XIV-bn. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1898, op 26-jarige leeftijd met Adriaan de Winter (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 15 september 1873, overleden te Goes op 22 mei 1957, 83 jaar oud, zoon van XV-bn. Uit dit huwelijk:

 1. Dignus Laurens de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1899, overleden aldaar op 28 september 1899, 172 dagen oud.
 2. Jobina de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1900, overleden te Goes op 1 januari 1985, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1931, op 30-jarige leeftijd met Willem de Baar (30 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juli 1900, overleden te Goes op 6 februari 1970, 69 jaar oud, zoon van XV-dt.
 3. Cornelia de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1901, overleden op 27 september 1989, 88 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 augustus 1935, op 34-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (48 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1886, zoon van XIV-ak.
 4. Johanna de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1902, overleden te Borssele op 8 juni 1978, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1924, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmus Aloijsius Schrieks, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1891, volgt onder XV-ez.
 5. Dignus de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1903, volgt onder XVI-k.
 6. Jan de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 mei 1905, overleden aldaar op 20 november 1905, 201 dagen oud.
 7. Helena de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1907, overleden aldaar op 15 maart 1927, 19 jaar oud.
 8. Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 november 1908, overleden aldaar op 20 januari 1911, 2 jaar oud.
 9. Apolonia de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1911, overleden aldaar op 20 mei 1911, 15 dagen oud.
 10. Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1911, overleden aldaar op 22 mei 1911, 17 dagen oud.

XV-ck Laurus Raas, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1873, zoon van XIV-bn. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1911, op 37-jarige leeftijd met Maria Theresia Bal (26 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1885, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Goes op 20 december 1954, 69 jaar oud, dochter van Geerard Bal (klompenmaker) en Jannetje van de Pas. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Adriana Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke na oktober 1913, overleden aldaar op 28 januari 1914, hoogstens 3 maanden oud.

XV-cl Maria Raas, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1876, dochter van XIV-bn. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 mei 1900, op 24-jarige leeftijd met Willem de Jonge (22 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1878, zoon van Pieter de Jonge en Elisabeth Vermeule. Uit dit huwelijk:

 1. Helena de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke na augustus 1911, overleden aldaar op 6 oktober 1911, hoogstens 2 maanden oud.

XV-cm Pieternella Elizabeth Martein, geboren te Goes op 26 september 1859, overleden aldaar op 19 mei 1907, 47 jaar oud, dochter van XIV-bo. Zij is getrouwd te Goes op 23 juli 1879, op 19-jarige leeftijd met Samuel Jacobus Johannes de Jonge Mulock Houwer (27 jaar oud), koopman en wijnkoper, geboren te Goes in het jaar 1852, overleden aldaar op 5 juni 1905, 53 jaar oud, zoon van Samuel de Jonge Mulock Houwer (wijnhandelaar) en Jacomina Johanna Mortier.

Opmerking: Erkend kind: Geertruida, geboren 23-01-1878 te Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida de Jonge Mulock Houwer, geboren te Goes op 23 januari 1878.
 2. Samuel de Jonge Mulock Houwer, wijnhandelaar, geboren te Goes in het jaar 1881, overleden aldaar op 8 mei 1910, 29 jaar oud.
 3. Laura de Jonge Mulock Houwer, geboren te Goes in het jaar 1885, overleden aldaar op 25 augustus 1889, 4 jaar oud.

XV-cn Klasina Jobina Elisabeth Martein, geboren te Goes op 8 juli 1874, overleden aldaar op 8 juni 1943, 68 jaar oud, dochter van XIV-bo. Zij is getrouwd te Goes op 6 mei 1896, op 21-jarige leeftijd met Josephus Johannes Witkam (21 jaar oud), manufacturier, geboren te Goes in het jaar 1875, zoon van Adriaan Witkam (grondeigenaar en koopman) en Anna Catharina van de Ven. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Johannes Witkam, geboren te Goes in juli 1907, overleden aldaar op 23 april 1908, 9 maanden oud.

XV-co Elisabeth van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 augustus 1853, overleden te Ottawa Michigan (USA) op 3 oktober 1909, 56 jaar oud, dochter van XIV-bp. Zij is getrouwd te Baarland op 16 september 1875, op 22-jarige leeftijd met Jacob de Pender (24 jaar oud), geboren te Baarland op 30 december 1850, zoon van Francis de Pender en Maria Vinke. Uit dit huwelijk:

 1. Louis de Pender, geboren in het jaar 1877.
 2. Jacob de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) in het jaar 1879, volgt onder XVI-l.
 3. Frank James de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) in februari 1881, volgt onder XVI-m.
 4. Mary de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) op 1 juli 1882, overleden te Coopersville Ottawa (USA) op 16 maart 1970, 87 jaar oud. Zij is getrouwd op 10 oktober 1901, op 19-jarige leeftijd met George Allen.
 5. Katherine de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) op 16 mei 1884, volgt onder XVI-n.
 6. John de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) op 17 april 1885, overleden op 15 juli 1906, 21 jaar oud.
 7. Anna de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) in juni 1888, volgt onder XVI-o.
 8. Francis Fanny de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) op 4 mei 1891.
 9. Elisabeth de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) op 17 december 1894, volgt onder XVI-p.
 10. Minna de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) in juli 1897.

XV-cp Johanna van den Dries, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 januari 1855, dochter van XIV-bp. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek in het jaar 1876, op 21-jarige leeftijd met Jan Pieterse (25 jaar oud), boerenknecht en brugwachter, geboren in het jaar 1851, zoon van Cornelis Pieterse (arbeider) en Elisabeth de Jonge (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Pieterse, geboren te Goes op 5 december 1876. Zij is getrouwd te Goes (Schore) op 15 mei 1902, op 25-jarige leeftijd (1) met Cornelis Martinus Simons (25 jaar oud), kleermaker, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1877, overleden in het jaar 1913, 36 jaar oud, zoon van Anthonie Marinus Simons (goudsmid) en Johanna Catharina Maartense. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 14 januari 1916, op 39-jarige leeftijd (2) met haar zwager Petrus Johannes Simons (41 jaar oud), schippersknecht, geboren te Goes in het jaar 1875, zoon van Anthonie Marinus Simons (goudsmid) en Johanna Catharina Maartense.
 2. Geertruida Pieterse, geboren te Goes (Schore) op 6 januari 1885. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 28 juli 1915, op 30-jarige leeftijd met Jacobus Menheere (36 jaar oud), herbergier, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1879, zoon van Cornelis Menheere en Elisabeth Bal.

XV-cq Maria Anna Catharina Stieger, bierbrouwster, geboren te Goes op 11 september 1869, dochter van XIV-bq. Zij is getrouwd te Goes op 9 januari 1889, op 19-jarige leeftijd (1) met Seraphinus de Meulmeester (35 jaar oud), bierbrouwer, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1854, overleden te Goes op 13 februari 1894, 40 jaar oud, zoon van Engel de Meulmeester en Sophia van Hijfte. Uit dit huwelijk:

 1. Juliana Maria de Meulmeester, geboren te Goes op 28 februari 1893.

Zij is getrouwd te Goes op 23 oktober 1895, op 26-jarige leeftijd (2) met Hendricus Wilhelmus Bernardus Maria Leijgraaff (30 jaar oud), bierbrouwer en koopman, geboren te Renkum in het jaar 1865, zoon van Adolf Johannes Leijgraaff (bierbrouwer) en Jacoba Wilhelmina Aganita Offenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Maria Leijgraaff, geboren te Goes op 26 mei 1897, overleden aldaar op 12 november 1904, 7 jaar oud.
 2. Maria Johanna Leijgraaff, geboren te Goes op 25 maart 1899.
 3. Ursula Maria Leijgraaff, geboren te Goes op 10 juni 1901, overleden aldaar op 21 september 1904, 3 jaar oud.
 4. Wilhemina Jospeha Maria Leijgraaff, geboren te Goes op 20 oktober 1903.
 5. Jacoba Maria Leijgraaff, geboren te Goes op 23 november 1904, overleden aldaar op 24 november 1904, 1 dag oud.

XV-cr Matthijs Kegel, landbouwer en boomkweker, geboren te Nisse op 18 september 1867, overleden te Aardenburg op 10 december 1945, 78 jaar oud, zoon van XIV-bs. Hij is getrouwd te Nisse op 15 juni 1898, op 30-jarige leeftijd met Jacoba Vroonland (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Nisse in het jaar 1871, overleden te Aardenburg op 8 januari 1944, 73 jaar oud, dochter van Bastiaan Vroonland (boerenknecht) en Johanna Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonia Kegel, geboren te Nisse op 9 januari 1900.
 2. Johanna Kegel, geboren te Nisse op 27 januari 1901. Zij is getrouwd te Aardenburg op 16 november 1920, op 19-jarige leeftijd met Gustaaf Paulus Cauwels (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Aardenburg in het jaar 1892, zoon van Johannes Franciscus Cauwels en Antonetta Maria van Rooij.
 3. Aalbrecht Albertus Kegel, geboren te Nisse op 12 november 1902.
 4. Bastiaan Kegel, geboren te Nisse op 22 juni 1905.
 5. Jan Johannes Kegel, geboren te Nisse op 30 september 1907, overleden aldaar op 24 oktober 1909, 2 jaar oud.
 6. Elizabeth Kegel, geboren te Nisse op 27 januari 1909.
 7. Marinus Johannes Kegel, geboren te Nisse op 25 juni 1910.
 8. Jannetje Jacoba Kegel, geboren te Nisse in het jaar 1912. Zij is getrouwd te Aardenburg op 14 juli 1931, op 19-jarige leeftijd met Kamiel Maenhout (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Sint Jan in Eremo (BelgiŽ) in het jaar 1908, zoon van Alphons Maenhout (landbouwer) en Maria Ludovica Rijckaert.
 9. Maria Geertruida Kegel, geboren te 's-Heer Abtskerke in juni 1914, overleden aldaar op 22 juli 1914, 1 maand oud.

XV-cs Johanna Kegel, boerenmeid en landbouwster, geboren te Nisse op 10 september 1873, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 24 april 1948, 74 jaar oud, dochter van XIV-bs. Zij is getrouwd te Nisse op 27 april 1898, op 24-jarige leeftijd met Jan van der Plasse (27 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1871, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 19 oktober 1954, 83 jaar oud, zoon van Marinus van de Plasse (boerenknecht) en Hendrina Koens (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van der Plasse, geboren te Oostburg op 11 maart 1899.
 2. Anthoinetta van der Plasse, geboren te Oostburg op 23 juli 1900. Zij is getrouwd te Oostburg op 22 juli 1924, op 23-jarige leeftijd met Emile Joseph Maenhout (25 jaar oud), landbouwer, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1899, zoon van Eduard Bernard Maenhout en Ludocia de Roover.
 3. Albert van der Plasse, landbouwer, geboren te Oostburg op 18 oktober 1901, overleden aldaar op 29 april 1953, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te Oostburg op 19 september 1930, op 28-jarige leeftijd met Louisa Maria van Damme (31 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1899, dochter van Desire van Damme (landbouwer) en Louisa Eugenia Suzanna de Baere.
 4. Mattheas van der Plasse, geboren te Oostburg op 28 september 1902.
 5. Cornelis van der Plasse, geboren te Oostburg op 16 december 1903.
 6. Petrus Johannes van der Plasse, geboren te Oostburg op 21 november 1905.
 7. Jan Petrus van der Plasse, geboren te Oostburg op 8 april 1907. Hij is getrouwd te Sluis op 6 oktober 1931, op 24-jarige leeftijd met Bertha Justina Maria Murijn (28 jaar oud), geboren te Sluis in het jaar 1903, dochter van Emile Stanislas Murijn (autoverhuurder) en Lucia Timmermans.
 8. Adriaan Geerardus van der Plasse, geboren te Oostburg op 5 augustus 1908.

XV-ct Marinus Kegel, landbouwer, geboren te Nisse op 12 januari 1876, overleden te Aardenburg op 28 januari 1941, 65 jaar oud, zoon van XIV-bs. Hij is getrouwd te Groede op 16 mei 1918, op 42-jarige leeftijd met Marie Louise Verstrijnge (40 jaar oud), geboren te Sint Laurens (BelgiŽ) in het jaar 1878, overleden te Oostburg op 18 januari 1950, 72 jaar oud, dochter van Felix Verstrijnge (landbouwer) en Celestina Vandevelde. Uit dit huwelijk:

 1. Anzijla Maria Celestina Antonetta Kegel, geboren te Retranchement in het jaar 1921, overleden te Oostburg op 15 juli 1942, 21 jaar oud.
 2. Levenloos Kegel, geboren te Sluis op 17 augustus 1923, overleden aldaar op 17 augustus 1923.

XV-cu Maria Kegel, boerenmeid, geboren te Nisse op 3 oktober 1878, overleden te 's-Gravenpolder op 9 juli 1923, 44 jaar oud, dochter van XIV-bs. Zij is getrouwd te Nisse op 19 juni 1907, op 28-jarige leeftijd met Jan Zuidhof (31 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 15 november 1875, zoon van Johannis Zuidhof (landbouwer) en Helena Huige. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Aalbregt Zuidhof, geboren te 's-Gravenpolder op 17 juli 1910.
 2. Anthonia Helena Zuidhof, geboren te 's-Gravenpolder op 31 maart 1912.

XV-cv Geertruida Kegel, boerenmeid, geboren te Nisse op 31 december 1884, dochter van XIV-bs. Zij is getrouwd te Nisse op 17 april 1912, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Remijn (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juli 1879, zoon van XIV-ek. Uit dit huwelijk:

 1. Albrecht Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1923, overleden aldaar op 26 augustus 1949, 26 jaar oud.

XV-cw Maria Gerardina Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 30 oktober 1862, overleden te Delft op 26 december 1948, begraven te Delft (RK begraafplaats) op 29 december 1948, 86 jaar oud, dochter van XIV-bw. Zij is getrouwd te Delft op 8 november 1882, op 20-jarige leeftijd met Bernardus Gerardus Hendricus Wilmer (26 jaar oud), schoenmaker, geboren te Delft op 8 maart 1856, overleden aldaar op 2 april 1928, 72 jaar oud, zoon van Johannes Bernard Wilmer (meester schoenmaker) en Bernardina Gesina Krupers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bernardus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 27 november 1883, volgt onder XVI-q.
 2. Bernardus Gerardus Hendricus Wilmer, geboren te Delft op 17 november 1884.
 3. Maria Henrica Wilmer, geboren op 17 november 1884, overleden te Delft op 22 februari 1885, 97 dagen oud.
 4. Johannes Gerardus Albertus Wilmer, geboren te Delft op 21 februari 1886, overleden aldaar op 21 september 1886, 212 dagen oud.
 5. Bernardus Gerardus Antonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 13 januari 1887. Hij is getrouwd te Delft op 20 januari 1915, op 28-jarige leeftijd met Hendrika Lucia Groen (28 jaar oud), geboren te Nieuwkoop in het jaar 1887, dochter van Johannes Gerardus Groen en Hillegonda van Leeuwen.
 6. Jozef Gerardus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 11 maart 1888. Hij is getrouwd te Breda op 23 oktober 1913, op 25-jarige leeftijd met Johanna Antonia Bouw, geboren te Breda, dochter van Antonius Bouw en Lubbertje Lubbers.
 7. Christianus Antonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 29 april 1889, volgt onder XVI-r.
 8. Anthonius Gerardus Marinus Wilmer, geboren te Delft op 2 juni 1890, overleden aldaar op 21 oktober 1890, 141 dagen oud.
 9. Bernardina Maria Anthonia Wilmer, geboren te Delft op 11 augustus 1891. Zij is getrouwd te Delft (Hof van Delft) op 31 maart 1920, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Lock (36 jaar oud), geboren te Delft in het jaar 1884, zoon van Joseph Lock en Maria Magdalena Wassenburg.
 10. Maria Cornelia Francisca Anthonia Wilmer, geboren te Delft op 4 oktober 1892, volgt onder XVI-s.
 11. Fredericus Carolus Anthonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 25 maart 1894, overleden aldaar op 22 juli 1901, 7 jaar oud.
 12. Theodorus Josephus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 5 maart 1895, overleden aldaar op 26 april 1896, 1 jaar oud.
 13. Theodorus Antonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 2 juni 1896, overleden te den Haag op 16 augustus 1983, 87 jaar oud. Hij is getrouwd op 21 juni 1922, op 26-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Anna Diemers (27 jaar oud), geboren in het jaar 1895, overleden te Delft op 18 februari 1923, 28 jaar oud, dochter van Theodorus Hermanus Diemers en Gerardina Henrietta Corver. Hij is getrouwd te den Haag op 19 september 1923, op 27-jarige leeftijd (2) met Peternella Antoinette Hendrika Vos (27 jaar oud), geboren te Gouda op 5 december 1895, overleden te den Haag op 13 juni 1961, 65 jaar oud, dochter van Jacobus Rudolphus Theodorus Vos (grutter en bioscoopdirecteur) en Maria Theodora Johanna Duijnstee.
 14. Antonius Aloijsius Marie Wilmer, geboren te Delft op 24 mei 1897. Hij is getrouwd te Schipluiden op 5 april 1921, op 23-jarige leeftijd met Adriana Maria Biemans (22 jaar oud), geboren te Terheijden op 4 mei 1898, dochter van Willem Biemans en Maria Verhagen.
 15. Maria Bernardina Antonia Wilmer, geboren te Delft op 22 augustus 1899, overleden aldaar op 31 augustus 1899, 9 dagen oud.
 16. Frits Josef Ignatius Wilmer, geboren te Delft op 6 maart 1902.
 17. Anna Catharina Maria Wilmer, geboren te Delft op 4 februari 1903, overleden op 30 mei 1995, 92 jaar oud. Zij is getrouwd te Delft op 28 oktober 1925, op 22-jarige leeftijd met Simon Jacobus Nadorp (24 jaar oud), geboren te Delft in het jaar 1901, zoon van Marinus Andreas Joseph Nadorp en Maria Catharina van Oosten.
 18. Maria Margaretha Antonia Wilmer, geboren te Delft op 17 oktober 1905, overleden op 12 juni 1906, 238 dagen oud.

XV-cx Gerardus Antonius Marinus Saraber, sergeant-geweermaker bij de Infanterie, geboren te Geertruidenberg op 18 december 1864, wonende te Leiden, overleden te Oegstgeest op 6 april 1948, begraven aldaar op 9 april 1948, 83 jaar oud, zoon van XIV-bw.

Vermeld bij zijn geboorte: om negen ure des morgens in wijk C nr. 41. Getuigen bij de aangifte: Willem Abraham Libosan, oud 39 jaren onderadjudant en Bernardus Mooijmans, oud 45 jaren sergeant majoor. Zij woonden in Delft Verwersdijk 174 en verhuisden later naar Leeuwarden en Assen, op 13.7.1903 van Leiden naar Oegstgeest en op 31.3.1911 weer naar Leiden. (Bevolkkingsregister Oegstgeest)

Hij is getrouwd te Delft op 21 augustus 1889, op 24-jarige leeftijd met Gesina van Langen (22 jaar oud), geboren te Delft op 7 april 1867, overleden te Oegstgeest op 24 augustus 1938, begraven aldaar op 27 augustus 1938, 71 jaar oud, dochter van Pieter van Langen (loodgieter) en Gerarda Agnes van der Horst. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Johannes Albertus Saraber, geboren te Delft op 1 juni 1890, volgt onder XVI-t.
 2. Agnes Gerarda Saraber, geboren te Leeuwarden op 22 juli 1892 (RK), wonende te Oegstgeest en te Leiden, overleden op 9 november 1983, begraven te Ilperdam, 91 jaar oud. Zij is getrouwd te Oegstgeest op 12 september 1918, op 26-jarige leeftijd met Theodurus W. van der Voorden (minstens 33 jaar oud), geboren te Leiden voor 1885.
 3. Maria Hendrica Saraber, onderwijzeres, geboren te Leeuwarden op 8 april 1895, wonende te Oegstgeest en te Leiden.
 4. Gesina Maria Saraber, kloosterzuster (Maria Antonio), geboren te Assen op 6 november 1897, wonende te Oegstgeest en te Leiden, overleden te Rosmalen op 26 mei 1965, begraven te Rosmalen (kloosterkerkhof Mariaoord), 67 jaar oud.
 5. Anna Catrina Saraber, geboren te Assen op 2 februari 1901, wonende te Oegstgeest en te Leiden.
 6. Geertruida Maria Saraber, telefoniste, geboren te Oegstgeest op 14 maart 1909, wonende aldaar en te Leiden.

XV-cy Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Geertruidenberg op 3 november 1866, overleden te Oude Wetering op 3 december 1947, 81 jaar oud, zoon van XIV-bw.

Vermeld bij zijn geboorte: om vier ure des morgens wijk C nr. 41. Getuigen bij de aangifte: Willem Abraham Libosan, oud 41 jaren onderadjudant en Theodorus Fol, oud 36 jaren schrijnwerker. Delftsche Courant 1876-1923: T.H. Saraber acte hulponderwijzer (1885, 60). Hij was onderwijzer in Varik (Gld), schoolhoofd in Kethel en later op het Bezuidenhout in Den Haag.

Hij is getrouwd op 7 november 1889, op 23-jarige leeftijd met Hillegonda Magdalena Maria van der Burg (24 jaar oud), geboren te Schiedam op 17 juni 1865, overleden te den Haag op 11 april 1940, 74 jaar oud, dochter van Petrus van der Burg (eigenaar scheepswerf) en Agatha Reuvekamp.

Zij werd op 13.4.1940 bijgezet in het familiegraf te Oude Wetering.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Gerardus Albertus Saraber, pastoor, geboren te Varik op 9 december 1891, overleden te Amstelveen op 8 maart 1971, begraven te Oude Wetering op 12 maart 1971, 79 jaar oud.
 2. Agatha Petronella Maria Saraber, kloosterzuster (Marie Thérèse), geboren te Kethel op 20 februari 1894, overleden te Wamel (Noord Brabant) op 24 februari 1982, begraven aldaar op 27 februari 1982, 88 jaar oud.
 3. Maria Hendrica Saraber, geboren te Kethel op 18 december 1896, wonende te den Haag, overleden in mei 1982, 85 jaar oud.
 4. Petrus Gregorius Wilhelmus Saraber, geboren te Kethel op 29 maart 1898, volgt onder XVI-u.
 5. Anthonius Saraber, geboren te Kethel op 17 maart 1900, overleden in oktober 1900, 7 maanden oud.
 6. Bernardus Petrus Henricus Saraber, missionaris in Oeganda, geboren te Kethel op 21 april 1901, overleden te Amstelveen op 19 maart 1972, begraven te Oosterbeek op 23 maart 1972, 70 jaar oud.
 7. Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Kethel op 19 november 1903, volgt onder XVI-v.
 8. Gregorius Wilhelmus Jacobus Saraber, missionaris in India, geboren te Kethel op 25 oktober 1906, overleden te Oosterbeek op 24 september 1999, 92 jaar oud.
 9. Cornelis Johannes Saraber, missionaris in Oeganda, geboren te Kethel op 19 december 1910, overleden te Oosterbeek op 5 september 1980, 69 jaar oud.

XV-cz Cornelis Johannes Saraber, 1e luitenant KNIL, geboren te Geertruidenberg op 1 oktober 1868, overleden te den Haag op 4 juli 1919, gecremeerd te Driehuizen op 7 juli 1919, 50 jaar oud, zoon van XIV-bw.

Vermeld bij zijn geboorte: om half vier ure des middags, wijk C nr. 85. Getuigen bij de aangifte: Willem Abraham Libosan, oud 43 jaren onderadjudant en Cornelis Antonius Johannes van Strijbos, oud 31 jaren Sergeant Majoor. Hij staat vermeld in het jaarboek 1909 van de KMA als tweede luitenant magazijnmeester. Zij woonden in Den Haag: Obrechtstraat 336, Obrechtstraat 391. Vorige woonplaatsen: Malang, Batavia, Semarang.
Hij was gehuwd met Johanna Adriana van Aagten, geboren te Ambon (Nederlands Oost-IndiŽ) op 25 januari 1876. Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Hendrik Saraber, geboren te Ambon (Nederlands Oost-IndiŽ) op 13 januari 1898, volgt onder XVI-w.
 2. Maria Hendrika Saraber, geboren te Ambon (Nederlands Oost-IndiŽ) op 9 februari 1899, overleden te Amsterdam op 22 september 1986, begraven te Amsterdam (begraafplaats Westgaarde) op 25 september 1986, 87 jaar oud.
  Zij werd "Non" genoemd.
  Zij is getrouwd te den Haag op 16 december 1919, op 20-jarige leeftijd met Désiré Dieudonné Vodegel (23 jaar oud), 1e luitenant infanterie KMA Breda, geboren te Poerwodadi (Nederlands Oost IndiŽ) op 23 maart 1896, zoon van Frederikus Bernardus Vodegel en Anna Antoinette Coenraad.
  Kapitein der de Infanterie van het KNIL.
  Bij KMA als cadet der Infanterie van het O.I.L. - 2 oktober 1918
  Korporaal tit. - 19 mei 1917
  Korporaal - 9 juni 1917
  Sergeant - 22 december 1917
  Vaandrig tit. - 1 oktober 1918
  M.i.v. 31-07-1919 benoemd tot 2e Lt der infanterie in Ned,Indie bij KB nr. 96 en a la suite koloniale reserve. - 7 augustus 1919
  Naar Oost Indie met ss. Rembang. Zij woonden in Den Haag: 21.8.1919 Columbusstraat 210, 16.12.1919 Obrechtstraat 594.
 3. Adrianus Cornelis Saraber, kapitein Infanterie, geboren te Ambon (Nederlands Oost-IndiŽ) op 25 mei 1900, wonende te Ambarawa (Nederlands Oost-IndiŽ).
  Breda, Bev.Reg. 1918-1933 (inwonenden, fiche 1256) volgnr. 15185: Saraber, Adrianus Cornelis, geb. 25.5.1900, Amboina NOI, ongeh. RK, Kasteelplein 10 (KMA), ingeschreven op 1.1.1921, mil. bevolking, afschrijving op 25.7.1923, naar Den Haag. Hij werd vermist na de eerste aanval van de Japanners op Java in 1942.
  Hij was gehuwd met Maria Josephina Kraus, geboren rond 1905, overleden te Breda op 7 december 1994, begraven te Breda (begraafplaats Zuylen) op 9 december 1994, ongeveer 89 jaar oud.
 4. Johannes Gerardus Albertus Saraber, geboren te Ambon (Nederlands Oost-IndiŽ) op 4 januari 1902, overleden te Sint Niklaas (BelgiŽ).

XV-da Fredericus Carolus Saraber, muziekleraar/organist, geboren te 's-Hertogenbosch op 7 december 1871 (RK), overleden te Delft op 29 oktober 1956, begraven te Delft (RK begraafplaats) op 2 november 1956, 84 jaar oud, zoon van XIV-bw.

Vermeld bij zijn geboorte: om acht ure des avonds in een woning in de kazerne staande in de Tolbrugstraat. Getuigen bij de aangifte: Nicolaas Henri Cornelis Christen, Adjudant Onderofficier oud 32 jaren en Cornelis Adrianus Johannes Strijbos, Sergeant Majoor oud 34 jaren. Hij werd genoemd naar Fredericus Carolus de Hosson, de aanstaande man van zijn tante Hendrika Petronella Pover, met wie zij op 17 september 1873 in Delft trouwde. Het gezin Saraber woonde in Delft resp.: Nieuwe Langendijk 82, Molslaan 57, Phoenixstraat 21, Oude Delft 60, Peperstraat 3 (sigarenwinkel), Hugo de Grootplein 1, resp. Schimmelpenninckstraat 13, Poortlandlaan 27, vanaf 4.6.1945 genoemd Julianalaan 27. Adresboek Delft: Anno 1923 F.C. Saraber Directeur Delftsche Woninggids, Oude Delft 60, Tel. 601.

Hij is getrouwd te Delft op 11 september 1895, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina van Langen (24 jaar oud), naaister, geboren te Delft op 18 november 1870, overleden aldaar op 20 januari 1952, begraven te Delft (RK begraafplaats) op 24 januari 1952, 81 jaar oud, dochter van Pieter van Langen (loodgieter) en Gerarda Agnes van der Horst. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hendrica Saraber, geboren te Delft op 12 november 1896, volgt onder XVI-x.
 2. Petrus Gerardus Saraber, geboren te Delft op 10 april 1899, volgt onder XVI-y.
 3. Gerarda Maria Saraber, Gerrie, geboren te Delft op 17 augustus 1901, volgt onder XVI-z.
 4. Fredericus Carolus Saraber, geboren te Delft op 21 maart 1904, volgt onder XVI-aa.
 5. Gerardus Johannes Hermanus Saraber, geboren te Delft op 20 januari 1906, volgt onder XVI-ab.
 6. Johannes Hendrik Saraber, geboren te Delft op 10 juni 1908, volgt onder XVI-ac.
 7. Joseph Johannes Marie Saraber, geboren te Delft op 9 december 1911, volgt onder XVI-ad.

Hij is getrouwd te Delft (2) met Catharina Maria Francisca Koevoets, geboren te Delft op 12 april 1888, dochter van Adrianus Jacobus Koevoets en Anna Francisca van Dijk.
XV-db Anna Catharina Hendrika Maria Saraber, geboren te Delft op 11 mei 1876, overleden te Oude Tonge op 14 november 1911, 35 jaar oud, dochter van XIV-bw. Zij is getrouwd op 21 januari 1899, op 22-jarige leeftijd met Petrus Nicolaas van der Drift (26 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 19 augustus 1872, overleden te Egmond op 27 augustus 1957, 85 jaar oud, zoon van Petrus Dionisius van der Drift en Maria Klasina Kaptein. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Klasina Aontonia van der Drift, geboren te Katwijk aan de Rijn op 30 juli 1900, overleden te Noordwijk op 24 december 1989, 89 jaar oud. Zij is getrouwd te Leiden op 3 september 1924, op 24-jarige leeftijd met Hubertus Nicolaas Vna Paridon (25 jaar oud), geboren te Katwijk op 12 november 1898, overleden op 5 juli 1977, 78 jaar oud.

XV-dc Johannes Gerardus Albertus Pieter Saraber, spekslager, geboren te Delft op 20 juli 1878, overleden te den Haag op 15 augustus 1942, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 19 augustus 1942, 64 jaar oud, zoon van XIV-bw.

Hij woonde in de Obrechtstraat in Den Haag.

Hij is getrouwd te Huissen (Gelderland) op 27 juli 1903, op 25-jarige leeftijd (1) met Maria Bernardina Bouwman (29 jaar oud), geboren te Huissen (Gelderland) op 14 februari 1874, overleden te den Haag op 10 september 1910, 36 jaar oud, dochter van Matthijs Bouwman en Geertruida Bosch. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Gerardus Albertus Antonius Saraber, geboren te den Haag op 6 mei 1904, overleden aldaar op 26 juli 1904, 81 dagen oud.
 2. Mathijs Cornelis Johannes Saraber, geboren te den Haag op 6 juni 1905, volgt onder XVI-ae.
 3. Johanna Gerarda Alberta Saraber, geboren te den Haag op 26 november 1906, overleden aldaar op 20 juni 1995, gecremeerd te Loosduinen (Ockenburgh) op 23 juni 1995, 88 jaar oud. Zij is getrouwd op 12 juli 1933, op 26-jarige leeftijd (1) met Sirach Gerardus Maria Schimmel (28 jaar oud), brievenbesteller, geboren te den Haag op 26 september 1904, overleden aldaar op 2 november 1949, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 5 november 1949, 45 jaar oud, zoon van Sirach Theodorus Schimmel en Maria Jacoba Demmenie. Zij was gehuwd (2) met Harry Steijn, geboren in het jaar 1898, overleden te den Haag op 6 april 1983, 85 jaar oud.
 4. Geertruida Maria Hendrica Saraber, geboren te den Haag op 4 september 1908, overleden aldaar op 25 december 1965, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 29 december 1965, 57 jaar oud. Zij is getrouwd op 3 februari 1932, op 23-jarige leeftijd met Johannes Hendricus Marie Schimmel (30 jaar oud), eigenaar zuivelwinkel, geboren te den Haag op 15 augustus 1901, overleden aldaar op 22 maart 1972, 70 jaar oud, zoon van Sirach Theodorus Schimmel en Maria Jacoba Demmenie.

Hij is getrouwd te den Haag op 17 juli 1912, op 33-jarige leeftijd (2) met Johanna Catharina Helena Berends (32 jaar oud), geboren te Huissen op 5 maart 1880, overleden te den Haag op 2 september 1959, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 5 september 1959, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Maria Hendrika Petronella Saraber, geboren te den Haag op 30 mei 1913, overleden aldaar op 24 november 1991, gecremeerd te Loosduinen (Ockenburgh) op 27 november 1991, 78 jaar oud. Zij is getrouwd op 31 oktober 1934, op 21-jarige leeftijd (1) met Johannes Gerardus van den Boogaard, overleden te den Haag op 22 februari 1992. Zij was gehuwd (2) met Adolf Hugo Sarton.
 2. Wilhelmus Jacobus Cornelis Saraber, geboren te den Haag op 19 oktober 1914, volgt onder XVI-af.
 3. Maria Hendrika Saraber, geboren te den Haag op 11 februari 1917, overleden aldaar op 9 januari 1918, 332 dagen oud.
 4. Maria Hendrika Saraber, geboren te den Haag op 8 juni 1918. Zij is gehuwd met Jan van der Meer.
 5. Lucia Maria Saraber, geboren te den Haag op 21 januari 1920, overleden aldaar op 24 januari 1989, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 30 januari 1989, 69 jaar oud. Zij is getrouwd te den Haag op 17 januari 1940, op 19-jarige leeftijd met Dirk Adriaan Leinweber (24 jaar oud), geboren te den Haag op 16 november 1915, wonende aldaar, overleden aldaar op 7 juni 1997, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 12 juni 1997, 81 jaar oud, zoon van Willem Arnaud Leinweber en Adriana van der Zwan.
 6. Cecilia Marianne Maria Saraber, geboren te den Haag op 10 april 1921, overleden aldaar op 21 maart 1922, 345 dagen oud.
 7. Johannes Gerardus Albertus Saraber, geboren te den Haag op 26 september 1922, overleden aldaar op 31 januari 1923, 127 dagen oud.
 8. Antonius Gerardus Saraber, geboren te den Haag op 27 oktober 1924, volgt onder XVI-ag.
 9. Bernardus Gerardus Antonius Saraber, geboren te den Haag op 31 augustus 1926, volgt onder XVI-ah.

XV-dd Pieter van de Swaluw, wagenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1875, zoon van XIV-bz. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 februari 1901, op 26-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Loenhout (25 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1876, dochter van Henricus Gerardus Petrus van Loenhout (koopman) en Anna de Meij. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van de Swaluw, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 september 1907, overleden aldaar op 13 september 1907.
 2. Maria Cornelia van de Swaluw, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1912, overleden aldaar op 12 april 1912, 3 maanden oud.
 3. Maria Helena van de Swaluw, geboren te 's-Heer Arendskerke in maart 1913, overleden aldaar op 30 januari 1914, 10 maanden oud.
 4. Helena van de Swaluw, geboren te 's-Heer Arendskerke na december 1915, overleden aldaar op 28 februari 1916, hoogstens 2 maanden oud.
 5. Johanna Maria van de Swaluw, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1920, overleden aldaar op 19 april 1920, 3 maanden oud.

XV-de Theodorus van de Swaluw, wagenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1886, zoon van XIV-bz. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1915, op 29-jarige leeftijd met Helena Verdonk (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 mei 1889, dochter van Adriaan Verdonck (koopman) en Jannetje de Leeuw (boerenmeid en herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1919, overleden aldaar op 18 juni 1919.
 2. Levenloos van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1925, overleden aldaar op 10 december 1925.
 3. Levenloos van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1928, overleden aldaar op 24 januari 1928.
 4. Cornelis Emmanuel van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1929, overleden aldaar op 24 oktober 1929, 2 dagen oud.

XV-df Cornelia de Poorter, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1871, dochter van XIV-cc. Zij is getrouwd te Vlissingen op 27 augustus 1891, op 20-jarige leeftijd met Balthazar Jacobus van Dierendonck (23 jaar oud), hofmeester, geboren te Vlissingen in het jaar 1868, zoon van Balthazar Johannes van Dierendonck en Johanna Maria Buijtendijk. Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus van Dierendonck, geboren te Vlissingen in het jaar 1904, overleden aldaar op 19 juli 1920, 16 jaar oud.

XV-dg Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 16 november 1886, overleden aldaar op 17 juli 1927, 40 jaar oud, dochter van XIV-ci. Zij is getrouwd te Baarland op 11 mei 1916, op 29-jarige leeftijd met Pieter van 't Westeinde (32 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juli 1883, zoon van XV-al. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van 't Westeinde, geboren te Baarland in maart 1917, overleden aldaar op 17 april 1917, 1 maand oud.
 2. Marinus van 't Westeinde, geboren te Vlissingen in het jaar 1922, overleden te Baarland op 18 december 1927, 5 jaar oud.

XV-dh Catharina Vermue, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 28 april 1881, overleden te Goes op 17 januari 1945, 63 jaar oud, dochter van XIV-ck. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 11 februari 1909, op 27-jarige leeftijd met Adriaan van den Dries (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1878, zoon van Pieter van den Dries (boerenknecht en landbouwer) en Maria Boonman (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jozina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1916, overleden aldaar op 11 mei 1916, 1 dag oud.
 2. Jobina Catharina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1922, overleden aldaar op 14 november 1924, 2 jaar oud.

XV-di Jan Vermue, landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1886, overleden te Goes op 10 februari 1951, 65 jaar oud, zoon van XIV-ck. Hij is getrouwd te Nisse op 18 september 1912, op 26-jarige leeftijd met Jobina de Winter (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse op 19 januari 1888, dochter van XIV-en. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vermue, geboren te Nisse op 20 juli 1918, overleden aldaar op 20 juli 1918.

XV-dj Johanna Langemaire, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 februari 1876, overleden te Terneuzen op 9 juli 1960, 84 jaar oud, dochter van XIV-co. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1903, op 27-jarige leeftijd met Frans Courtin (27 jaar oud), boerenknecht, caféhouder en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1875, overleden te Hontenisse op 10 januari 1951, 75 jaar oud, zoon van Frans Courtin (landbouwer en boerenknecht) en Elisabeth Wijk (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 maart 1904. Zij is getrouwd te Vlissingen op 4 mei 1934, op 30-jarige leeftijd met Joannes Cornelius Lenartse (26 jaar oud), smid, geboren te Vlissingen in het jaar 1908, zoon van Joannes Cornelius Lenartse (stoker) en Dina Ravia.
 2. Levenloos Courtin, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 april 1905, overleden aldaar op 7 april 1905.
 3. Antje Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1909. Zij is getrouwd te Hontenisse op 21 november 1934, op 25-jarige leeftijd met Gijsbrecht Jacobus van Kampen (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Hontenisse in het jaar 1907, zoon van Johannes Franciscus van Kampen (herbergier) en Rosala Regina van den Bergen.
 4. Levenloos Courtin, geboren op 17 juni 1910, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juni 1910.
 5. Johanna Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1916, overleden aldaar op 1 april 1916, 14 dagen oud.

XV-dk Louis Vroonland, stoker en ketelmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1888, zoon van XIV-cq. Hij is getrouwd te Vlissingen op 28 maart 1913, op 24-jarige leeftijd met Paulina Louisa van Daele (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1891, dochter van Petrus Johannes van Daele (waterman) en Paulina de Smit. Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs Vroonland, geboren te Vlissingen in het jaar 1813, overleden aldaar op 26 november 1918, 105 jaar oud.

XV-dl Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 augustus 1874, overleden te 's-Heer Abtskerke op 20 september 1938, 64 jaar oud, dochter van XIV-cs. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1900, op 26-jarige leeftijd met Pieter van 't Westeinde (29 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1871, zoon van XIV-db. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand op 21 juni 1902, overleden aldaar op 5 december 1904, 2 jaar oud.
 2. Jacobus Cornelis van 't Westeinde, boomkweker, geboren te Heinkenszand op 10 april 1904. Hij is getrouwd te Heinkenszand op 24 april 1935, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Geertruida Rijk (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1908, dochter van XV-q.
 3. Josina Anthonia van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1906. Zij is getrouwd te Borssele op 21 mei 1930, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Boonman (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1905, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 maart 1936, 31 jaar oud, zoon van XV-k.
 4. Levenloos van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand op 3 april 1907, overleden aldaar op 3 april 1907.
 5. Cornelia Maria van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand op 13 januari 1910. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 april 1934, op 24-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn (30 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1904, zoon van XV-av.
 6. Cornelis Gratianus Jozevius van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand op 22 maart 1911.

XV-dm Huibregt van 't Westeinde, gemeenteontvanger en bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1864, overleden te Goes op 9 september 1941, 77 jaar oud, zoon van XIV-ct. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1885, op 20-jarige leeftijd (1) met Jozina van Stee (28 jaar oud), boerenmeid en winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1856, overleden aldaar op 10 december 1917, 61 jaar oud, dochter van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster).
(Zij was weduwe van Dingenis Huige.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 28 december 1885, overleden aldaar op 28 december 1885.
 2. Willem van 't Westeinde, bakker, geboren te 's-Heerenhoek op 21 december 1886, overleden aldaar op 20 februari 1950, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Middelburg op 24 mei 1916, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Agnes van 't Westeinde (27 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 28 januari 1889, dochter van XV-bm.
 3. Nicolaas van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 3 januari 1888. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1920, op 32-jarige leeftijd met Johanna Driedijk (34 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1886, dochter van Pieter Driedijk (boerenknecht en landman) en Maria Boonman.
 4. Magdalena van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 30 maart 1889. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1912, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Martinus Joosen (28 jaar oud), onderwijzer, geboren te Bergen op Zoom op 12 mei 1883, zoon van Martinus Joosen (broodbakker) en Anna Dimphna Soffers.
 5. Petrus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 18 juni 1890, overleden aldaar op 11 maart 1892, 1 jaar oud.
 6. Dankert van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1891, overleden aldaar op 28 maart 1892, 177 dagen oud.
 7. Petrus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1892.
 8. Adriana van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 19 februari 1894. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 augustus 1916, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmus August Limonard (30 jaar oud), onderwijzer, geboren te Vlissingen in het jaar 1886, zoon van Johannes Cornelis Limonard (timmerman) en Maria de Leeuw.
 9. Joanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1895, overleden aldaar op 6 september 1897, 1 jaar oud.
 10. Albertus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 9 maart 1897, overleden aldaar op 8 mei 1897, 60 dagen oud.
 11. Antonia van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 11 mei 1899. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 augustus 1921, op 22-jarige leeftijd met Willem Henri Cornelis Christiaan J. l. Luijckx (34 jaar oud), geboren te den Haag in het jaar 1887, zoon van Willem Henri Luijckx en Willemina Langerak.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 september 1919, op 55-jarige leeftijd (2) met Joanna Faes (51 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1867, overleden aldaar op 14 december 1937, 70 jaar oud, dochter van Gerard Faes (timmerman) en Adriana Hoondert (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 januari 1897, op 29-jarige leeftijd met Dingenis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1870, zie XV-bt.)
XV-dn Margaretha van 't Westeinde, dienstmeid en winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1868, overleden te 's-Heerenhoek op 27 mei 1893, 25 jaar oud, dochter van XIV-ct. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 juli 1892, op 24-jarige leeftijd met Joannes Marcus Clarijs (24 jaar oud), zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 25 april 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1924, 55 jaar oud, zoon van Joannes Clarijs (zadelmaker en gareelmaker) en Anna Cornelia Bastiaansen (winkelierster en herbergierster).
(Hij is later getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 3 september 1896, op 28-jarige leeftijd met Margaretha Huige (28 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1868, dochter van Cornelis Huige en Josina Rijk (landbouwster).) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1893. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Rijk (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1894, dochter van XIV-aq.

XV-do Martina de Keijzer, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1876, dochter van XIV-cw. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1901, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Stokx (27 jaar oud), wisselwachter en sluiswachter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1873, zoon van Pieter Stokx (arbeider) en Johanna Adriana Nuijten (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Stokx, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1897.
  Opmerking: Erkend door Jacobus Stokx en Martina de Keijzer bij huwelijksvoltrekking d.d. 02-05-1901 te Heinkenszand.
 2. Petrus Stokx, koperslager, geboren te Oost- en West-Souburg op 13 februari 1903. Hij is getrouwd te Vlissingen op 20 april 1928, op 25-jarige leeftijd met Johanna Pieternella Sorel (21 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1907, dochter van Josephus Philippus Jacobus Sorel (smid) en Geertruida Geeve.
 3. Levenloos Stokx, geboren te Oost- en West-Souburg op 28 maart 1908, overleden aldaar op 28 maart 1908.
 4. Jacobus Stokx, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 maart 1908, overleden aldaar op 29 maart 1908.
 5. Catharina Johanna Stokx, geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1912, overleden aldaar op 23 februari 1914, 2 jaar oud.

XV-dp Catharina Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 30 september 1874, overleden te Kloetinge op 12 november 1958, 84 jaar oud, dochter van XIV-cz. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 oktober 1904, op 30-jarige leeftijd met Petrus Bal (27 jaar oud), klompenmaker en herbergier, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1877, overleden te Kloetinge op 16 maart 1932, 55 jaar oud, zoon van Johannis Bal en Cornelia de Poorter (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Petrus Bal, geboren te Kloetinge op 13 oktober 1905.
 2. Geertruida Maria Bal, geboren te Kloetinge op 2 mei 1907. Zij is getrouwd te Kloetinge op 1 mei 1930, op 22-jarige leeftijd met Joseph Eduard Prudent Verhoeven (31 jaar oud), machinist, geboren te Koewacht (Zld) in het jaar 1899, zoon van Charles Louis Verhoeven (winkelier) en Rosalie van Cauteren.

XV-dq Jan van 't Westeinde, koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 oktober 1867, zoon van XIV-db. Hij is getrouwd te Zaamslag op 9 mei 1906, op 38-jarige leeftijd met Carolia Maria de Moor (28 jaar oud), geboren te Zaamslag in het jaar 1878, dochter van Eduardus de Moor en Prudentia de Clercq. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Florimundus Eduardus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 27 september 1910.

XV-dr Jacobus Boonman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1881, zoon van XIV-dd. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1909, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Vermue (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 september 1887, dochter van XV-ar. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Klazina Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1910. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1935, op 25-jarige leeftijd met Jacob Boonman (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1910, zoon van XV-k.
 2. Jozina Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1912, overleden aldaar op 8 april 1912, 3 dagen oud.
 3. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1913, overleden aldaar op 9 februari 1913.
 4. Laurus Johannes Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in mei 1915, overleden aldaar op 19 oktober 1916, 1 jaar oud.
 5. Jan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1921, overleden aldaar op 11 april 1921, 2 dagen oud.
 6. Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1924, ongehuwd overleden te Beverwijk op 4 april 1946, 22 jaar oud.

XV-ds Tannetje Boonman, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1887, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1918, 31 jaar oud, dochter van XIV-dd. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1910, op 22-jarige leeftijd met Aalbregt Vermue (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1885, zoon van XV-ar.
(Hij is later getrouwd te Nisse op 26 mei 1920, op 34-jarige leeftijd met Josina Vermue, geboren te Nisse op 15 november 1888, zie XV-eb.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1918, overleden aldaar op 4 november 1918.

XV-dt Cornelis de Baar, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 september 1915, 47 jaar oud, zoon van XIV-df. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 mei 1895, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 20 juni 1871, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1907, 36 jaar oud, dochter van XIV-eg. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juni 1896, overleden aldaar op 31 juli 1896, 51 dagen oud.
 2. Jozina de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1898.
 3. Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juni 1899, overleden aldaar op 15 november 1907, 8 jaar oud.
 4. Willem de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juli 1900, overleden te Goes op 6 februari 1970, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1931, op 30-jarige leeftijd met Jobina de Winter (30 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1900, overleden te Goes op 1 januari 1985, 84 jaar oud, dochter van XV-cj.
 5. Johanna de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1902, overleden aldaar op 5 januari 1909, 6 jaar oud.
 6. Pieter de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1903. Hij is getrouwd te Baarland op 4 juni 1931, op 28-jarige leeftijd met Maria Drijdijk (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Baarland op 12 maart 1901, dochter van XV-ei.
 7. Pieternella de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1904. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1931, op 26-jarige leeftijd met Simon Boonman (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1906, zoon van XV-bl.
 8. Klazina de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1905. Zij is getrouwd te Borssele op 10 augustus 1931, op 25-jarige leeftijd met Anthonius Martens (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1906, zoon van Leonard Martens (landbouwer) en Janna Koens.
 9. Adriaan de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1907, overleden aldaar op 3 september 1907, 11 dagen oud.

XV-du Jacob de Baar, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1871, zoon van XIV-df. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1902, op 30-jarige leeftijd met Apolonia Maria Rosseel (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hontenisse in het jaar 1873, overleden te Borssele op 25 januari 1937, 64 jaar oud, dochter van Josephus Cornelis Rosseel (landbouwer) en Maria de Schepper. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1903. Zij is getrouwd te Borssele op 26 april 1928, op 25-jarige leeftijd met Jan Vermue (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1902, zoon van XIV-cx.
 2. Levenloos de Baar, geboren te Borssele op 15 februari 1904, overleden aldaar op 15 februari 1904.
 3. Josephus Cornelis de Baar, geboren te Borssele op 4 mei 1905, overleden aldaar op 13 augustus 1905, 101 dagen oud.
 4. Josephus Cornelis de Baar, geboren te Borssele op 22 juli 1906.
 5. Maria Paulina de Baar, geboren te Borssele op 15 oktober 1907, ongehuwd overleden aldaar op 11 november 1926, 19 jaar oud.
 6. Klazina de Baar, geboren te Borssele op 15 april 1909. Zij is getrouwd te Borssele op 4 februari 1931, op 21-jarige leeftijd met Marinus Janse van 't Westende (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruiningen in het jaar 1905, zoon van XV-z.
 7. Jacobus de Baar, geboren te Borssele op 14 oktober 1910.

XV-dv Catharina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 oktober 1880, overleden te Baarland op 27 februari 1924, 43 jaar oud, dochter van XIV-di. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 augustus 1905, op 24-jarige leeftijd met Hubrecht Buteijn (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1875, zoon van Adriaan Buteijn (koopman) en Maatje Driedijk. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Buteijn, geboren te Baarland in het jaar 1908. Zij is getrouwd te Baarland op 15 mei 1931, op 23-jarige leeftijd met Petrus van den Dries (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 23 september 1897, zoon van XIV-ch.

XV-dw Jacobus Cornelis Vermue, landbouwer, geboren te Waarde op 10 maart 1890, overleden te Borssele op 3 februari 1955, 64 jaar oud, zoon van XIV-dl. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1917, op 27-jarige leeftijd (1) met Jobje de Winter (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1888, dochter van XV-h. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1920, op 30-jarige leeftijd (2) met Jozina Remijn (21 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1899, dochter van XV-av. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1938, overleden aldaar op 12 juli 1938, 4 dagen oud.

XV-dx Adriaan Cornelis Vermue, boerenknecht, geboren te Waarde op 21 april 1891, zoon van XIV-dl. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 april 1917, op 25-jarige leeftijd met Jobina Boonman (25 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 22 januari 1892, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1923, 31 jaar oud, dochter van XV-eg en XV-j. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1923, overleden aldaar op 17 maart 1923.

XV-dy Hubrecht Vermue, landbouwer, geboren te Waarde op 24 januari 1896, zoon van XIV-dl. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1922, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Boonman (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juni 1898, dochter van XV-k. Uit dit huwelijk:

 1. Jobina Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke in oktober 1932, overleden aldaar op 18 januari 1933, 3 maanden oud.

XV-dz Maria Vermue, geboren te Waarde op 18 augustus 1899, dochter van XIV-dl. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1922, op 22-jarige leeftijd met Laurentius Boonman (25 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 juli 1896, overleden te Goes op 15 september 1974, 78 jaar oud, zoon van XV-k. Uit dit huwelijk:

 1. Apolonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1926, overleden te Etten-Leur op 19 december 1947, 21 jaar oud.
 2. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 april 1930, overleden aldaar op 22 april 1930, 3 dagen oud.
 3. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 27 juni 1940, overleden aldaar op 27 juni 1940.

XV-ea Catharina Vermue, geboren te Nisse op 24 maart 1887, dochter van XIV-dm. Zij is getrouwd te Nisse op 30 april 1913, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1884, zoon van Johannes Boonman (boerenknecht en landbouwer) en Johanna Westdijk (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Boonman, geboren te Borssele op 14 mei 1924, overleden aldaar op 14 mei 1924.
 2. Levenloos Boonman, geboren te Goes op 14 september 1929, overleden aldaar op 14 september 1929.

XV-eb Josina Vermue, geboren te Nisse op 15 november 1888, dochter van XIV-dm. Zij is getrouwd te Nisse op 26 mei 1920, op 31-jarige leeftijd met Aalbregt Vermue (34 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1885, zoon van XV-ar.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1910, op 24-jarige leeftijd met Tannetje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1887, zie XV-ds.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1920, overleden aldaar op 20 oktober 1920.

XV-ec Jozina van den Dries, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1889, dochter van XIV-dq. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1918, op 28-jarige leeftijd met Hubertus van 't Westeinde (29 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1888, zoon van XV-al. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Abtskerke op 29 augustus 1923, overleden aldaar op 29 augustus 1923.
 2. Albrecht van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1929, overleden aldaar op 2 maart 1931, 2 jaar oud.

XV-ed Jozina Boonman, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1859, overleden voor 23 januari 1941, hoogstens 81 jaar oud, dochter van XIV-dr. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 februari 1879, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Smits (22 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 maart 1856, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Goes op 23 januari 1941, 84 jaar oud, zoon van Simon Adrianus Smits (landbouwer en landman) en Leuntje Hubregtse Vermue. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Adriaan Smits, geboren te Nisse op 9 februari 1880, overleden aldaar op 15 april 1880, 66 dagen oud.
 2. Cornelia Smits, boerenmeid, geboren te Nisse op 19 februari 1881. Zij is getrouwd te Borssele op 3 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Bastiaan van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1872, volgt onder XV-bd.
 3. Apolonia Smits, geboren te Nisse op 19 juni 1882. Zij is getrouwd te Borssele op 11 april 1912, op 29-jarige leeftijd met Job Vermue (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse op 29 maart 1886, zoon van XIV-dm.
 4. Jacobus Smits, landbouwersknecht, geboren te Nisse op 1 december 1883. Hij is getrouwd te Nisse op 10 februari 1909, op 25-jarige leeftijd met Pieternella de Winter (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse op 18 juni 1882, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1947, 65 jaar oud, dochter van XIV-en.
 5. Simon Smits, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1885. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1916, op 30-jarige leeftijd met Pieternella van den Dries (29 jaar oud), geboren te Borssele op 21 juni 1886, dochter van XIV-ch.
 6. Klasina Smits, geboren te Nisse op 19 oktober 1888. Zij is getrouwd te Borssele op 10 april 1913, op 24-jarige leeftijd met Adriaan de Winter (27 jaar oud), geboren te Nisse op 21 maart 1886, overleden aldaar op 9 augustus 1925, 39 jaar oud, zoon van XIV-en.
 7. Laurens Smits, landbouwer, geboren te Nisse op 26 oktober 1889. Hij is getrouwd te Borssele op 22 april 1914, op 24-jarige leeftijd met Magdalena Vermue (26 jaar oud), geboren te Waarde op 23 juni 1887, dochter van XIV-dl.
 8. Daniel Smits, geboren te Nisse op 19 januari 1893.
 9. Hubrecht Smits, landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 10 juni 1894. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 november 1921, op 27-jarige leeftijd met Magdalena de Jonge (22 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1899, dochter van Marinus de Jonge (landbouwer en arbeider) en Apolonia Vermue.
 10. Cornelia Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke op 5 maart 1896. Zij is getrouwd te Borssele op 15 april 1920, op 24-jarige leeftijd met Jan de Baar (29 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, zoon van Jan de Baar en Jobje Goense.
 11. Marinus Smits, landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 11 januari 1899. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 januari 1921, op 22-jarige leeftijd met Johanna Janse van 't Westende (20 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 20 september 1900, dochter van XV-z.

XV-ee Neeltje Boonman, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 oktober 1867, overleden te Borssele op 30 september 1898, 30 jaar oud, dochter van XIV-dr. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1894, op 26-jarige leeftijd met Jan van 't Westeinde (27 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1867, overleden te Borssele op 29 januari 1953, 86 jaar oud, zoon van XIV-em. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 11 juni 1895, overleden te Breda op 18 mei 1909, 13 jaar oud.
 2. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele op 10 juni 1896.
 3. Levenloos van 't Westeinde, geboren te Borssele op 1 maart 1898, overleden aldaar op 1 maart 1898.

XV-ef Josina Boonman, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 14 mei 1859, overleden te Hoedekenskerke op 30 mei 1913, 54 jaar oud, dochter van XIV-ds. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1880, op 20-jarige leeftijd (1) met Jan de Winter, geboren te Baarland op 1 december 1854, zie XV-ao. Uit dit huwelijk:

 1. 1-5 : Zie onder XV-ao.

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 4 mei 1893, op 33-jarige leeftijd (2) met Marinus Steijn (30 jaar oud), landmansknecht en landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1863, zoon van Jan Steijn (landbouwer) en Maria Wesdorp (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Steijn, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 1 april 1894. Hij is getrouwd te Nisse op 4 februari 1920, op 25-jarige leeftijd met Apolonia van 't Westeinde (26 jaar oud), huishoudster, geboren te Nisse op 6 augustus 1893, dochter van XV-al.
 2. Martinus Steijn, geboren te Hoedekenskerke op 16 april 1895. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1921, op 26-jarige leeftijd met Jobina Goense (23 jaar oud), landbouwer en boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1898, dochter van XV-an.
 3. Johannes Steijn, geboren te Hoedekenskerke op 27 juli 1897.
 4. Cornelia Steijn, geboren te Hoedekenskerke op 12 juli 1898.

XV-eg Cornelis Boonman, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1860, overleden aldaar op 1 januari 1952, 91 jaar oud, zoon van XIV-ds. Hij is getrouwd te Borssele op 18 april 1890, op 29-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Winter, geboren te Borssele op 26 november 1864, zie XV-j. Uit dit huwelijk:

 1. 1-4 : Zie onder XV-j.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 november 1901, op 40-jarige leeftijd (2) met Jozina Goense (36 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 28 januari 1865, overleden te 's-Heerenhoek op 10 december 1942, 77 jaar oud, dochter van Jan Goense (boerenknecht en landbouwer) en Cornelia de Winter (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1902. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1923, op 20-jarige leeftijd met Jacobus van 't Westeinde (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1898, zoon van XV-as.
 2. Cornelia Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 21 april 1904.
 3. Jozina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 10 juni 1905.

XV-eh Daniel Boonman, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 17 november 1867, zoon van XIV-ds. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 juni 1893, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Goense (26 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 7 april 1867, overleden te 's-Gravenpolder op 9 mei 1894, 27 jaar oud, dochter van Laurens Goense (rentenier en landbouwer) en Johanna Huige (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Boonman, geboren te 's-Gravenpolder op 3 mei 1894. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 4 augustus 1916, op 22-jarige leeftijd met Pieter de Winter (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse op 28 november 1889, zoon van XIV-en.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 5 september 1895, op 27-jarige leeftijd (2) met Johanna van 't Westeinde (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1869, dochter van XIV-em. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Boonman, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1901. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 19 april 1929, op 28-jarige leeftijd met Simon Adriaan Nijsten (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 27 juli 1901, zoon van XV-bk.
 2. Johannes Boonman, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1908. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1934, op 26-jarige leeftijd met Jozina Boonman (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 september 1910, dochter van XV-k.

XV-ei Jobje Goense, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1863, overleden te Baarland op 11 januari 1957, 93 jaar oud, dochter van XIV-dt. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 3 mei 1895, op 32-jarige leeftijd met Kornelis Drijdijk (52 jaar oud), landbouwer, geboren te Driewegen in het jaar 1843, overleden te Baarland op 15 januari 1915, 72 jaar oud, zoon van Hubrecht Drijdijk en Maatje Vermue.
(Hij was weduwnaar van Barbara Willemse.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Drijdijk, dienstbode, geboren te Baarland op 12 maart 1901. Zij is getrouwd te Baarland op 4 juni 1931, op 30-jarige leeftijd met Pieter de Baar (28 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1903, zoon van XV-dt.

XV-ej Reinier van Gessel, tapper, geboren in het jaar 1840, zoon van XIV-du. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 26-jarige leeftijd met Maria Boonman (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1837, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1873, 36 jaar oud, dochter van Jacob Boonman (arbeider) en Magdalena Timmerman (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1869, volgt onder XVI-ai.

XV-ek Elena van Gessel, arbeidster, geboren te Oudelande in het jaar 1849, overleden te Goes op 2 februari 1937, 88 jaar oud, dochter van XIV-dw. Zij is getrouwd te Borssele op 20 februari 1868, op 19-jarige leeftijd met Francois Ars (25 jaar oud), arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1843, zoon van Cornelis Ars (arbeider) en Cornelia van 't Westeinde (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Aalbregt Ars, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1877. Hij is getrouwd te Borssele op 11 mei 1905, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Kopmels, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1880, volgt onder XV-cg.

XV-el Sara van Gessel, geboren te Oudelande in het jaar 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1936, 85 jaar oud, dochter van XIV-dw. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1876, op 25-jarige leeftijd met Johannis Kempe (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1850. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kempe, veldarbeider, geboren te Borssele in het jaar 1879. Hij was gehuwd met Margaretha Geus, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879, dochter van Laurus Janse Geus (wagenmaker en herbergier) en Cornelia Hoondert.
 2. Anthonie Kempe, geboren te Baarland in het jaar 1886, volgt onder XVI-aj.

XV-em Barbara Acda, dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1851, overleden te Hoedekenskerke op 7 februari 1928, 77 jaar oud, dochter van XIV-dx. Zij is getrouwd te Baarland op 1 mei 1879, op 28-jarige leeftijd met Levinus Vroonland (31 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1848, overleden aldaar op 8 april 1905, 57 jaar oud, zoon van Joseph Vroonland (arbeider) en Catharina Grimminck (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Vroonland, veldarbeider en grafdelver, geboren te Hoedekenskerke op 8 juli 1881, overleden te Goes op 4 juli 1973, 91 jaar oud. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 21 april 1910, op 28-jarige leeftijd met Johanna Remijn (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1885, overleden te Goes op 20 december 1971, 86 jaar oud, dochter van XV-aq.
 2. Maria Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 4 februari 1883, overleden aldaar op 11 februari 1883, 7 dagen oud.
 3. Levenloos Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 1 juni 1885, overleden aldaar op 1 juni 1885.
 4. Jan Vroonland, veldarbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1887. Hij is getrouwd te Oudelande op 29 april 1920, op 33-jarige leeftijd met Magdalena de Jonge (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1892, dochter van XV-ca.
 5. Adriaan Vroonland, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1889, overleden aldaar op 8 mei 1891, 2 jaar oud.

XV-en Geerard Acda, koetsier, geboren te Nisse op 26 juli 1847 (nederlands hervormd), overleden te Middelburg op 31 juli 1921, 74 jaar oud, zoon van XIV-dy.

Hij werd op 7 mei 1920 opgenomen in de Stichting Vrederust te Bergen op Zoom en is daar (gestorven? en) begraven. Begraven te Bergen op Zoom. Hij werd begraven op de begraafplaats van de stichting "Vrederust"te Bergen op Zoom, een instituut voor "geestes- en zenuwzieken", waarin hij opgenomen werd op 7 mei 1920. (zie Van Zeeuwse Stam, nr 100, 1998). Het geslacht Acda was rooms-katholiek, Geerard kwam in aanraking met het Leger des Heils, de kinderen werden protestant, behalve Gerardus Melchior Willem, die in 1930 rk trouwde. (In een advertentie van 1908, t.g.v. 30 jaar huwelijk, wordt de naam Geerard met dubbele e geschreven, maar het is waarschijnlijk dat de naam officieel met slechts een e geschreven werd, zoals ook in een advertenties van 1898, t.g.v. 25 jaar huwelijk, en van 1903, t.g.v. 35 jaar huwelijk). In 1903 verscheen de advertentie met de volgende tekst: Heden hoopt onze vader G. ACDA den dag te herdenken dat hij 25 jaar in dienst is bij de Firma J. J. Hendrikse, stalhouder alhier. Zijne Kinderen, Middelburg, 7 Mei 1903.
Hij was gehuwd met Johanna Pieternella Wilhelmina Joosse, geboren te Middelburg op 20 juni 1849, overleden aldaar op 20 april 1936, 86 jaar oud, dochter van Willem Aarnout Joosse en Maatje van Hulle. Uit dit huwelijk:
 1. Geerardus Melchior Willem Acda, geboren te Middelburg op 20 augustus 1872, volgt onder XVI-ak.
 2. Willem Nicolaas Christiaan Karel Acda, geboren te Middelburg op 27 april 1874, overleden aldaar op 18 december 1875, 1 jaar oud.
 3. Pieter Marinus Cornelis Acda, sergeant, weger en pensionhouder, geboren te Middelburg op 26 oktober 1875, overleden te Domburg op 11 januari 1952, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Domburg op 8 november 1901, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Passenier (24 jaar oud), geboren te Domburg op 13 oktober 1877, overleden te Middelburg op 5 december 1952, begraven te Domburg op 9 december 1952, 75 jaar oud, dochter van Gerrit Passenier (timmerman) en Leuntje Steijn.
 4. Maatje Alida Carolina Acda, geboren te Middelburg op 4 januari 1877, overleden aldaar op 23 oktober 1892, 15 jaar oud.
 5. Willem Aarnout Acda, geboren te Middelburg op 19 februari 1879, overleden aldaar op 6 maart 1969, 90 jaar oud. Hij is getrouwd te Middelburg op 12 november 1909, op 30-jarige leeftijd met Johanna Simonse (28 jaar oud), geboren in het jaar 1881, overleden te Middelburg op 10 mei 1971, 90 jaar oud, dochter van Hermanus Simonse en Wilhelmina Melse.
 6. Hendrik Adriaan Acda, geboren te Middelburg op 9 maart 1880, overleden aldaar op 18 juli 1880, 131 dagen oud.
 7. Hendrik Adriaan Acda, sjouwerman, schilder, koetsier en fabrieksarbeider, geboren te Middelburg op 14 augustus 1881, overleden te Koudekerke op 1 mei 1966, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Middelburg op 22 februari 1907, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Willeboordse (25 jaar oud), geboren te Westkapelle op 13 september 1881, overleden te Middelburg op 3 januari 1960, begraven aldaar op 6 januari 1960, 78 jaar oud, dochter van Jan Willeboordse en Johanna Minderhoud.
 8. Anna Carolina Acda, geboren te Middelburg op 4 april 1884, overleden aldaar op 10 maart 1968, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Middelburg op 7 juli 1905, op 21-jarige leeftijd met Leendert Simonse (20 jaar oud), winkelbediende, geboren te Middelburg in het jaar 1885, zoon van Hermanus Simonse en Wilhelmina Melse.
 9. Karel Frederik Hendrik Acda, geboren te Middelburg op 13 september 1885, volgt onder XVI-al.
 10. Johannes Jacobus Acda, geboren te Middelburg op 12 juli 1888, overleden aldaar op 17 december 1888, 158 dagen oud.
 11. Christina Adriana Cornelia Acda, geboren te Middelburg op 12 juli 1892. Zij is getrouwd te Middelburg op 3 september 1913, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmus Johannes Verdaasdonk (ongeveer 19 jaar oud), schipper, geboren te Middelburg rond 1894, zoon van Christiaan Verdaasdonk (schoenmaker) en Anna Maria Elizabeth Verhoeff.

XV-eo Adriana Acda, boerenmeid, geboren te Nisse in het jaar 1848, overleden in het jaar 1914, 66 jaar oud, dochter van XIV-dy. Zij is getrouwd te Baarland op 25 april 1872, op 24-jarige leeftijd met Marinus Bek (30 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 21 mei 1914, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Bek (arbeider) en Maatje Voet. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1875, overleden te 's-Heerenhoek op 31 mei 1915, ongeveer 40 jaar oud. Zij was gehuwd met Cornelis van Casteren.

XV-ep Marinus Acda, landbouwer, geboren te Nisse op 21 maart 1852, overleden te Kwadendamme op 13 februari 1935, 82 jaar oud, zoon van XIV-dy. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 4 mei 1876, op 24-jarige leeftijd met Jobina Zuidhof (21 jaar oud), boerenmeid, geboren te Kwadendamme op 19 maart 1855, overleden aldaar op 30 september 1947, 92 jaar oud, dochter van Pieter Zuidhof en Johanna van 't Westeinde. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Melchior Acda, geboren te Baarland op 29 mei 1877, volgt onder XVI-am.
 2. Pieter Acda, geboren te Baarland na september 1879, overleden aldaar op 22 november 1879, hoogstens 2 maanden oud.
 3. Pieter Acda, geboren te Baarland op 26 september 1880, volgt onder XVI-an.
 4. Jan Acda, geboren te Nisse in het jaar 1883, overleden aldaar op 5 maart 1884, 1 jaar oud.
 5. Johanna Acda, geboren te Baarland in juli 1884, overleden aldaar op 28 oktober 1884, 3 maanden oud.
 6. Levenloos Acda, geboren te Baarland op 3 mei 1885, overleden aldaar op 3 mei 1885.
 7. Cornelia Acda, arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1887, overleden te Kwadendamme op 10 juli 1958, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Baarland op 7 september 1916, op 29-jarige leeftijd met Anthonie Kempe, geboren te Baarland in het jaar 1886, volgt onder XVI-aj.
 8. Josina Acda, geboren te Baarland op 10 februari 1888, overleden aldaar op 25 maart 1976, 88 jaar oud.
 9. Johanna Acda, liefdezuster, geboren te Baarland in het jaar 1890, overleden te Breda op 24 juli 1909, 19 jaar oud.
 10. Johannes Acda, geboren te Baarland op 27 april 1891, overleden te Kwadendamme op 28 augustus 1966, 75 jaar oud.
 11. Petronella Acda, geboren te Baarland op 25 december 1892, overleden te Scheveningen op 2 juni 1961, 68 jaar oud.

XV-eq Jozina Acda, geboren te Nisse op 29 oktober 1857, wonende te Hoedekenskerke, overleden op 3 augustus 1931, begraven te Kwadendamme, 73 jaar oud, dochter van XIV-dy. Zij is getrouwd te Nisse op 28 december 1881, op 24-jarige leeftijd met Johannes van der Maden (31 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 november 1850, overleden te Hoedekenskerke op 2 februari 1931, 80 jaar oud, zoon van Johannes van der Maden en Anna Goense. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van der Maden, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1882, overleden aldaar op 7 september 1882, 54 dagen oud.
 2. Cornelia van der Maden, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1883, wonende te Nisse, overleden te Goes op 6 juli 1930, 46 jaar oud. Zij is getrouwd te Nisse op 23 januari 1929, op 45-jarige leeftijd met Albregt Vette, geboren te Borssele op 28 maart 1879, volgt onder XV-ai.
 3. Johannes van der Maden, geboren te Hoedekenskerke op 1 januari 1887, overleden aldaar op 9 maart 1887, 67 dagen oud.
 4. Johannes van der Maden, geboren te Baarland op 26 augustus 1891, overleden te Hoedekenskerke op 21 mei 1965, 73 jaar oud. Hij was gehuwd met Jacoba de Punder, geboren op 16 juli 1897.
 5. Melchior van der Maden, geboren te Baarland op 19 februari 1895, overleden aldaar op 12 maart 1895, 21 dagen oud.

XV-er Johanna Acda, dienstmeid, geboren te Nisse op 3 januari 1859, overleden te Kwadendamme op 17 september 1927, 68 jaar oud, dochter van XIV-dy. Zij is getrouwd te Baarland op 30 april 1885, op 26-jarige leeftijd (1) met Johannes Boonman (32 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 27 juni 1852, overleden te Baarland op 1 mei 1917, 64 jaar oud, zoon van Cornelis Boonman (arbeider) en Elisabeth Priem (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boonman, geboren te Oudelande in februari 1888, overleden aldaar op 21 april 1889, 1 jaar oud.
 2. Melchior Boonman, veldarbeider, geboren te Oudelande in het jaar 1890. Hij was gehuwd met Maria Maartense, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1888, dochter van Willem Maartense (veldarbeider) en Maria van 't Westeinde.
 3. Cornelis Boonman, veldarbeider, geboren te Baarland in het jaar 1893, overleden te Middelburg op 12 augustus 1914, 21 jaar oud.
 4. Tanna Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1895. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 10 augustus 1916, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Remijn (25 jaar oud), klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke op 29 augustus 1890, zoon van Willem Remijn (klompenmaker) en Cornelia van 't Westende (arbeidster).

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 22 september 1921, op 62-jarige leeftijd (2) met Fredericus Menheere (55 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 26 januari 1866, overleden aldaar op 14 april 1950, 84 jaar oud, zoon van Jacobus Menheere en Margaretha de Jonghe.
XV-es Maria Acda, arbeidster, geboren te Nisse op 22 juni 1865, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 juli 1921, 56 jaar oud, dochter van XIV-dy. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1887, op 21-jarige leeftijd (1) met Johannes Pover (25 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1862, overleden aldaar op 21 mei 1890, 28 jaar oud, zoon van Cornelis Janse Pover en Magdalena van 't Westeinde (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1888, volgt onder XVI-ao.
 2. Anthonetta Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) in augustus 1889, overleden aldaar op 24 juli 1890, 11 maanden oud.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1893, op 27-jarige leeftijd (2) met Pieter Geljon (26 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1867, zoon van Jan Geljon (arbeider) en Cornelia Beulens (arbeidster).
XV-et Johanna Acda, geboren te Nisse op 6 september 1867, overleden te Nijmegen op 6 januari 1909, 41 jaar oud, dochter van XIV-dy. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1889, op 21-jarige leeftijd met Petrus Sponselee (27 jaar oud), schipper en bankwerker, geboren te Hontenisse in het jaar 1862, zoon van Francies Sponselee en Judoca de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Sponselee, schipper, geboren te Vlissingen in het jaar 1893. Hij was gehuwd met Eleonora Serafina van Overmeire, geboren te Vracene (BelgiŽ) in het jaar 1900, dochter van Pieter Amandus van Overmeire en Maria Valeria Rossaer (herbergierster).
 2. Rosalia Catharina Sponselee, geboren te Vlissingen in maart 1894, overleden aldaar op 6 juli 1894, 4 maanden oud.
 3. Pieter Jacobus Sponselee, geboren te Vlissingen in maart 1898, overleden aldaar op 8 juli 1898, 4 maanden oud.
 4. Catharina Cornelia Sponselee, geboren te Vlissingen na mei 1899, overleden aldaar op 28 juli 1899, hoogstens 2 maanden oud.
 5. Catharina Cornelia Sponselee, geboren te Vlissingen na juli 1900, overleden aldaar op 1 september 1900, hoogstens 2 maanden oud.

XV-eu Jan Nolet, herbergier en opzichter, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 13 augustus 1857, overleden te Yerseke op 24 april 1929, 71 jaar oud, zoon van XIV-ed. Hij is getrouwd te Yerseke op 27 september 1888, op 31-jarige leeftijd met Maria Vette (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Borssele op 14 januari 1863, overleden te Yerseke op 24 april 1951, 88 jaar oud, dochter van XIV-es. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Nolet, geboren te Yerseke op 20 maart 1890, overleden aldaar op 28 mei 1893, 3 jaar oud.
 2. Jan Nolet, geboren te Yerseke op 1 augustus 1891.
 3. Petrus Nolet, veldarbeider, geboren te Yerseke op 26 januari 1893. Hij is getrouwd te Yerseke op 7 februari 1918, op 25-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Verbeek (20 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1898, dochter van Bastiaan Verbeek (landbouwer) en Geertruida Drijdijk.
 4. Marinus Nolet, geboren te Yerseke op 22 oktober 1894.
 5. Maria Nolet, geboren te Yerseke op 3 februari 1896, overleden aldaar op 17 april 1897, 1 jaar oud.
 6. Levenloos Nolet, geboren te Yerseke op 25 september 1898, overleden aldaar op 25 september 1898.
 7. Margaretha Nolet, geboren te Yerseke op 3 juni 1900. Zij is getrouwd te Yerseke op 23 februari 1922, op 21-jarige leeftijd met Jozephus Cornelis van Velthoven (27 jaar oud), geboren te Moergestel (NB) in het jaar 1895, zoon van Jacobus van Velthoven en Anna Roozen.
 8. Jeroen Nolet, geboren te Yerseke op 16 februari 1904.

XV-ev Cornelia Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1861, dochter van XIV-ee. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Jan de Jonge (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1862, zoon van XIV-ei.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 november 1895, op 33-jarige leeftijd met Klazina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 april 1869, zie XV-n.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, boerenknecht, geboren te Borssele op 27 maart 1887, overleden te Goes op 4 december 1972, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 mei 1914, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 januari 1888, volgt onder XV-ah.
 2. Jobina de Jonge, geboren te Borssele in het jaar 1889. Zij is getrouwd te Borssele op 8 februari 1917, op 28-jarige leeftijd met Adriaan van 't Westeinde (30 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1886, zoon van XV-al.
 3. Jannetje de Jonge, geboren te Borssele in het jaar 1893. Zij is getrouwd te Borssele op 11 november 1920, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1885, overleden aldaar op 17 december 1950, 65 jaar oud, zoon van XIV-dn.

XV-ew Cornelia Remijn, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1863, overleden te 's-Heerenhoek op 18 maart 1928, 64 jaar oud, dochter van XIV-ek. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1892, op 29-jarige leeftijd met Franciscus Benedictus Buise (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1865, overleden aldaar op 27 juni 1925, 59 jaar oud, zoon van Johannes Franciscus Buise (agent) en Anna Cornelia van den Bulck. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Buise, geboren te 's-Heerenhoek op 1 februari 1893.
 2. Maatje Buise, geboren te 's-Heerenhoek op 21 april 1895, overleden te Hoedekenskerke op 24 mei 1959, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 juli 1928, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Maartense (36 jaar oud), veldarbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1892, zoon van Willem Maartense (veldarbeider) en Maria van 't Westeinde.
 3. Maria Buise, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1898. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1934, op 36-jarige leeftijd met Cornelis de Baar (30 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1903, zoon van XV-by.
 4. Bastiaan Buise, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1900. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 juli 1928, op 27-jarige leeftijd met Clazina de Baar (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juni 1901, dochter van XV-by.
 5. Adriana Buise, geboren te 's-Heerenhoek op 26 mei 1902.

XV-ex Hubrecht Remijn, boerenknecht en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1873, overleden te 's-Heerenhoek op 1 januari 1947, 73 jaar oud, zoon van XIV-ek. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 april 1909, op 36-jarige leeftijd (1) met Cornelia Voet (23 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1886, overleden te 's-Heerenhoek op 29 januari 1919, 33 jaar oud, dochter van Johannes Voet (veldarbeider) en Elizabeth Weststrate (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 8 februari 1910.
 2. Elisabeth Remijn, geboren te 's-Heerenhoek in oktober 1913, overleden aldaar op 6 januari 1914, 3 maanden oud.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 mei 1921, op 48-jarige leeftijd (2) met Jacoba de Kooning (54 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1867, dochter van Gilles de Kooning en Catharina Pieterse.
XV-ey Cornelis van Gessele, geboren te Oudelande in het jaar 1879, zoon van XIV-eo. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 april 1911, op 32-jarige leeftijd met Jacomina Geus (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1884, dochter van XIV-ey. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Gessele, volgt onder XVI-ap.

XV-ez Wilhelmus Aloijsius Schrieks, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1891, overleden te Goes op 7 oktober 1978, 87 jaar oud, zoon van XIV-ep. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1924, op 32-jarige leeftijd met Johanna de Winter (22 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1902, overleden te Borssele op 8 juni 1978, 76 jaar oud, dochter van XV-cj. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Margarietha Schrieks, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1926, overleden aldaar op 17 september 1926, 18 dagen oud.
 2. Levenloos Schrieks, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1935, overleden aldaar op 17 maart 1935.

XV-fa Hubregt Vette, koopman, oesterculteur (kweker) en oesterhandelaar, geboren te Borssele op 30 maart 1870, overleden te Goes op 5 november 1953, 83 jaar oud, zoon van XIV-es.

Hubregt Vette. Gefailleerde in 1922 Yerseke. Plaats : Yerseke. Beroep : Oesterhandelaar. Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Middelburg 1838-1939.

Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 19 mei 1892, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Paauwe (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 december 1867, wonende te Yerseke, overleden te Koudekerke op 10 januari 1954, 86 jaar oud, dochter van Albertus Paauwe en Maria Ruisaard.

Overledene woone te Yerseke. In kantlijn staat: "begraven te Yerseke 13 Jan.'54".
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Vette, geboren te Yerseke op 10 juli 1892, overleden aldaar op 10 juli 1892.
 2. Jan Albertus Vette, kantoorbediende, geboren te Yerseke op 26 juni 1893. Hij was gehuwd (1) met (en gescheiden van) Anna Abrahams. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 juli 1929, op 36-jarige leeftijd (2) met Jacoba Wiskerke (23 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1906, dochter van Jacobus Wiskerke (los werkman) en Adriana Janna Kole.
 3. Bertus Jan Vette, geboren te Yerseke op 26 januari 1895.
 4. Maria Cornelia Vette, geboren te Yerseke op 8 juli 1896. Zij is getrouwd te Yerseke op 17 januari 1918, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 15 augustus 1945 van) Bastiaan Verheij Pols (28 jaar oud), schipper, geboren te Yerseke in het jaar 1890, zoon van Abraham Pols (oesterculteur (kweker)) en Digna Cornelia Bom.
 5. Dina Wilhelmina Vette, geboren te Yerseke op 13 augustus 1898. Zij is getrouwd te Yerseke op 9 september 1926, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Geluk (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuwerkerk in het jaar 1895, zoon van Jakob Frederik Geluk (landbouwer) en Cornelia Berrevoet.
 6. Levenloos Vette, geboren te Yerseke op 17 januari 1905, overleden aldaar op 17 januari 1905.

XV-fb Jacomina Goense, geboren te Hoedekenskerke op 17 september 1893, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 oktober 1925, 32 jaar oud, dochter van XIV-eu. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 februari 1917, op 23-jarige leeftijd met Laurentius de Winter (26 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 23 februari 1890, zoon van XV-h. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Winter, landbouwersknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1921, overleden aldaar op 4 oktober 1943, 22 jaar oud.

XV-fc Jobina Margaretha Geijs, geboren in het jaar 1881, dochter van XIV-ev. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 april 1902, op 21-jarige leeftijd met Johannes Mattheus Theodorus Niesthoven (26 jaar oud), smid, geboren te Middelburg in het jaar 1876, zoon van Theodorus Paulus Niesthoven en Christina Anthonetta Hijsackers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Niesthoven, loodgieter, geboren te Middelburg in het jaar 1916, overleden te Biggekerke op 1 september 1944, 28 jaar oud.
  Wilhelmus Niesthoven is waarschijnlijk begin september 1944 gefusilleerd.
  Hij was gehuwd met Anna Lampert.

XV-fd Gillis Vermeulen, veldarbeider, geboren te Borssele in het jaar 1890, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1922, 32 jaar oud, zoon van XIV-ex. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1913, op 23-jarige leeftijd met Maria Witkam (21 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1892, dochter van Cornelis Witkam (veldarbeider) en Catharina van der Ende. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Catharina Vermeulen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in april 1914, overleden aldaar op 2 februari 1916, 1 jaar oud.

XV-fe Andries Hoekman, arbeider, geboren te Hoekekenskerke op 10 mei 1840, overleden te Kloetinge op 14 maart 1888, 47 jaar oud, zoon van XIV-fb. Hij is getrouwd te Kloetinge op 7 februari 1865, op 24-jarige leeftijd met Suzanna de Toonder (27 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 29 juli 1837, overleden te Krabbendijke op 10 augustus 1900, 63 jaar oud, dochter van Jan de Toonder en Jozina Stroosnijder (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Hoekman, geboren te Kloetinge op 26 mei 1866, overleden te Koudekerke op 14 augustus 1956, 90 jaar oud. Zij is getrouwd te Kruiningen op 2 mei 1889, op 22-jarige leeftijd met Levinus van Oosten (24 jaar oud), werkman, geboren te Kruiningen in het jaar 1865, zoon van Cornelis van Oosten (werkman) en Jacoba de Bruijne.
 2. Jan Hoekman, geboren te Kloetinge op 12 februari 1868, volgt onder XVI-aq.
 3. Jozina Hoekman, diesntbode, geboren te Kloetinge op 9 maart 1870. Zij is getrouwd te Kruiningen op 11 mei 1893, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Ruissen (22 jaar oud), veldarbeider, geboren te Kruiningen in het jaar 1871, zoon van Johannes Ruissen en Forra Schrier.
 4. Marinus Hoekman, geboren te Kloetinge op 7 juni 1871, overleden aldaar op 11 mei 1879, 7 jaar oud.
 5. Neeltje Hoekman, dienstbode, geboren te Kloetinge op 21 februari 1873. Zij is getrouwd te Kloetinge op 7 mei 1896, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Kole (24 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1872, zoon van Simon Kole (arbeider) en Pieternella Blankenburgh.
 6. Pieter Hoekman, koopman, geboren te Kloetinge op 21 april 1874. Hij is getrouwd te Krabbendijke op 3 mei 1900, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 26 september 1906 van) Tannetje Slabbekoorn (28 jaar oud), geboren te Krabbendijke in het jaar 1872, dochter van Geerard Slabbekoorn (koopman) en Johanna Zuidweg.
 7. Kornelia Hoekman, geboren te Kloetinge op 1 november 1875, volgt onder XVI-ar.
 8. Andries Hoekman, veldarbeider, geboren te Kloetinge op 6 november 1876. Hij is getrouwd te Krabbendijke op 4 februari 1904, op 27-jarige leeftijd met Suzanna Blok (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Krabbendijke in het jaar 1878, dochter van Jan Blok (veldarbeider) en Jannetje van de Sande.
 9. Cornelis Hoekman, veldarbeider, geboren te Kloetinge op 8 juli 1878. Hij is in ondertrouw gegaan te Krabbendijke en getrouwd op 14 december 1899, op 21-jarige leeftijd met Adriana Joppe (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Kapelle in het jaar 1878, dochter van Jan Joppe (veldarbeider) en Jannetje Fraanje.
 10. Maria Hoekman, geboren te Kloetinge op 19 april 1882, overleden te Yerseke op 19 juli 1907, 25 jaar oud. Zij is getrouwd te Yerseke op 18 februari 1904, op 21-jarige leeftijd met Arie van Velzen (32 jaar oud), landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Yerseke in het jaar 1872, zoon van Jan van Velzen en Maatje Zuidweg (landbouwster).

XV-ff Neeltje Hoekman, arbeidster, geboren te Hoekekenskerke op 5 juni 1841, wonende te Baarland, dochter van XIV-fb. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 4 april 1867, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Rottier (20 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Abtskerke op 12 februari 1847, wonende te Baarland, zoon van Jan Rottier (landbouwer) en Cornelia Eversen.

Voornaam: Cornelis
Achternaam: Rottier
Woonplaats: 's-Heer Abtskerke
Rol: Emigrant
Plaats: 's-Heer Abtskerke
Leeftijd: 26
Beroep: Arbeider
Kerkelijke gezindte: Christelijk Gereformeerd
Vrouw: vrouw (wife)
Kinderen: 4
Reden: Verbetering van bestaan
Datum vertrek: 1873
Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Rottier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 mei 1867. Zij is getrouwd te Grand Rapids, Kent, Michigan op 29 december 1920, op 53-jarige leeftijd met Paul Breen (58 jaar oud), geboren te Nederland in het jaar 1862, zoon van William Breen en Mary Hameeteman.
 2. Jan Rottier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 19 maart 1869.
 3. Jannetje Rottier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 19 maart 1869, overleden aldaar op 26 januari 1870, 313 dagen oud.
 4. Jannetje Rottier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 1 oktober 1870.
 5. Marinus Rottier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 december 1871, overleden te Grand Rapids, Kent, Michigan op 21 juni 1883, 11 jaar oud.

XV-fg Neeltje van der Ende, dienstmeid, geboren te Borssele op 6 juli 1857, dochter van XIV-fc. Zij is getrouwd te Borssele op 11 november 1880, op 23-jarige leeftijd met Jan de Kuijper (31 jaar oud), boerenknecht en koopman, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 11 juni 1849, overleden te Koudekerke op 14 december 1918, 69 jaar oud, zoon van Jan de Kuijper (winkelier) en Martina Kakebeke (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Kuijper, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 5 april 1881, volgt onder XVI-as.
 2. Adriana de Kuijper, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 22 februari 1882, volgt onder XVI-at.
 3. Martina de Kuijper, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 21 juli 1886, overleden aldaar op 24 maart 1887, 246 dagen oud.
 4. Cornelis de Kuijper, kelner, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 10 januari 1891. Hij is getrouwd te Middelburg op 1 mei 1914, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Hageman (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1889, dochter van Johannes Jacobus Hageman en Laura Cornelia Maria Schuit.

XV-fh Maria van der Ende, geboren te Borssele op 22 juli 1863, overleden te Koudekerke op 1 mei 1940, 76 jaar oud, dochter van XIV-fc. Zij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joosland op 19 november 1890, op 27-jarige leeftijd met Gommert Klap (23 jaar oud), dagloner, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 3 oktober 1867, overleden aldaar op 11 januari 1934, 66 jaar oud, zoon van Simon Klap en Jannetke Klap. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 6 oktober 1891, volgt onder XVI-au.
 2. Cornelis Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 22 oktober 1892, volgt onder XVI-av.
 3. Jozias Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 16 september 1893, volgt onder XVI-aw.
 4. Adriaan Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 14 januari 1895, overleden aldaar op 8 april 1895, 84 dagen oud.
 5. Jannetje Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 5 december 1896, volgt onder XVI-ax.
 6. Adriaan Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 25 mei 1901, overleden te Vlissingen op 30 mei 1961, 60 jaar oud. Hij was gehuwd met Elisabeth van den Bosch, geboren te Leiden op 8 juni 1902, overleden te Barendrecht op 30 april 1989, 86 jaar oud.

XV-fi Neeltje de Jonge, arbeidster, geboren te Borssele op 19 december 1855, overleden te 's-Heerenhoek op 6 augustus 1931, 75 jaar oud, dochter van XIV-fd. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 maart 1876, op 20-jarige leeftijd met Petrus Jacobus Brand (29 jaar oud), timmermansknecht en timmerman, geboren te Goes op 13 februari 1847, overleden te Borssele op 16 juni 1932, 85 jaar oud, zoon van Cornelis Brand en Maatje Corstanje. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Brand, geboren te 's-Heerenhoek op 6 augustus 1876, overleden aldaar op 30 augustus 1876, 24 dagen oud.
 2. Engel Brand, timmerman, geboren te 's-Heerenhoek op 31 maart 1888, overleden te Middelburg op 25 januari 1958, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joosland op 19 mei 1915, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Baas (27 jaar oud), geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1888, dochter van Pieter Baas en Pieternella Schiettekatte.
 3. Pieternella Brand, geboren te 's-Heerenhoek op 23 mei 1889, overleden aldaar op 10 maart 1961, 71 jaar oud. Zij was gehuwd met Hendrik Baas.
 4. Matthijs Brand, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1894, overleden aldaar op 10 maart 1894, 10 dagen oud.
 5. Stoffelina Brand, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1898. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 mei 1921, op 23-jarige leeftijd met Dingenis van Sluijs (21 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1900, zoon van Jan van Sluijs (veldarbeider) en Jannetje van Dalen.

XV-fj Johanna de Jonge, geboren te Kapelle op 31 mei 1869, overleden aldaar op 18 februari 1919, 49 jaar oud, dochter van XIV-fe. Zij is getrouwd te Kapelle op 3 december 1897, op 28-jarige leeftijd met Jacob Geeraard van Willegen (28 jaar oud), boomkwekersknecht, boomkweker en reiziger, geboren op 18 februari 1869, overleden te Middelburg op 15 februari 1929, 59 jaar oud, zoon van Jacob van Willegen en Louwerina van Maris. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Laurens van Willegen, kantoorbediende, geboren te Kapelle op 2 september 1898. Hij is getrouwd te Goes op 28 mei 1924, op 25-jarige leeftijd met Elizabeth Korstanje (31 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1893, dochter van Jan Korstanje (landbouwer) en Lena Cornelia Kamp.
 2. Jacoba Laurina van Willegen, geboren te Kapelle op 6 mei 1902. Zij is getrouwd te Kapelle op 4 augustus 1927, op 25-jarige leeftijd met Pieter van de Kreeke (26 jaar oud), fruitkweker, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1901, zoon van Cornelis van de Kreeke (landbouwersknecht) en Neeltje de Dreu.
 3. Jan Johannes van Willegen, manufacturier, geboren te Kapelle op 6 mei 1902. Hij is getrouwd te Kapelle op 9 augustus 1929, op 27-jarige leeftijd met Klazina Martina van Willegen (25 jaar oud), geboren te Kapelle op 8 september 1903, dochter van Gerard van Willegen (juwlier) en Johanna Benou.
 4. Johan Gerard van Willegen, geboren te Kapelle op 18 januari 1906.

XV-fk Janna de Jonge, dienstmeid, geboren op 6 december 1873, overleden te Kapelle op 1 januari 1952, 78 jaar oud, dochter van XIV-fe. Zij is getrouwd te Kapelle op 29 april 1892, op 18-jarige leeftijd met Gerard van Boven (21 jaar oud), veldarbeider, opperman en koopman, geboren te Kapelle op 26 oktober 1870, overleden aldaar op 6 augustus 1950, 79 jaar oud, zoon van Karel Steven van Boven (veldarbeider) en Cornelia Leijs. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Boven, dienstbode, geboren te Kapelle op 7 oktober 1892. Zij is getrouwd te Kapelle op 27 februari 1914, op 21-jarige leeftijd met Marinus Beneder (22 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1892, zoon van Anthonij Beneder (arbeider en veldarbeider) en Maria Johanna van de Plasse (dienstmeid).
 2. Jacob van Boven, spporwegarbeider, geboren te Wemeldinge op 29 oktober 1893. Hij is getrouwd te Yerseke op 29 november 1918, op 25-jarige leeftijd met Jacoba Heijnsdijk (23 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1895, dochter van Johannis Heijnsdijk (nachtwacht) en Jannetje Zoeteweij.
 3. Jacoba van Boven, geboren te Kapelle op 29 maart 1896, overleden aldaar op 2 april 1896, 4 dagen oud.
 4. Jacoba Carolina van Boven, geboren te Kapelle op 26 april 1898. Zij is getrouwd te Kapelle op 11 maart 1921, op 22-jarige leeftijd (1) met Jacob Hoogtrate (21 jaar oud), veldarbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1900, zoon van Johannis Hoogtrate (veldarbeider) en Jozina Sonke. Zij is getrouwd te Kapelle op 22 januari 1926, op 27-jarige leeftijd (2) met Johannes van de Velde (38 jaar oud), landarbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1888, zoon van Johannes van de Velde en Pieternella Nijssen.
  (Hij was weduwnaar van Pieternella de Laat.)
 5. Karel Steven van Boven, geboren te Kapelle op 1 januari 1901, ongehuwd overleden aldaar op 3 april 1918, 17 jaar oud.
 6. Johanna van Boven, geboren te Kapelle op 4 augustus 1904. Zij is getrouwd te Kapelle op 13 juli 1928, op 23-jarige leeftijd met Gilles Roelse (24 jaar oud), broodbakker, geboren te Ritthem in het jaar 1904, zoon van Jacobus Roelse (stoker) en Cornelia Frederika Roose.
 7. Aalbrecht van Boven, koopman, geboren te Kapelle op 3 juni 1906. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 18 mei 1933, op 26-jarige leeftijd met Maria Verdonk (27 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1906, dochter van Willem Verdonk (veldarbeider) en Catharina de Mol.
 8. Jan van Boven, geboren te Kapelle op 7 september 1908, overleden aldaar op 21 september 1908, 14 dagen oud.
 9. Jan van Boven, koopman, geboren te Kapelle op 8 juli 1909. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 juni 1931, op 21-jarige leeftijd met Dina Saaman (26 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1905, dochter van Krijn Saaman (veldarbeider, boerenknecht en veldarbeider) en Dina Meulblok.
 10. Pieternella Johanna van Boven, geboren te Kapelle op 20 december 1910, overleden aldaar op 22 december 1910, 2 dagen oud.
 11. Pieter van Boven, geboren te Kapelle op 8 augustus 1913, overleden aldaar op 14 augustus 1913, 6 dagen oud.

XV-fl Cornelis Luikenaar, boerenknecht en klein landbouwer, geboren te Kapelle (Zeeland) op 13 oktober 1867, zoon van XIV-fg. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 1 december 1898, op 31-jarige leeftijd (1) met Adriana de Maaker (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 februari 1872, overleden te Bergen op Zoom op 12 november 1911, begraven te Bergen op Zoom (Vrederust), 39 jaar oud, dochter van Boudewijn de Maaker (landbouwer, koopman) en Cornelia Valkier (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Luikenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 5 juni 1909.

Hij is getrouwd te Kloetinge op 22 juli 1920, op 52-jarige leeftijd (2) met Lena Glerum, geboren te Schore, overleden te Wolphaartsdijk op 18 maart 1844, dochter van Adriaan Glerum en Maria Damme.
XV-fm Iman Koeman, landbouwer en winkelier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 november 1832, overleden aldaar op 31 januari 1881, 48 jaar oud, zoon van XIV-fh. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 februari 1857, op 24-jarige leeftijd met Pieternella van der Linde (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1835, overleden aldaar op 11 mei 1881, 46 jaar oud, dochter van Dankert van der Linde (hoofdonderwijzer) en Pieternella Vereeke. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Koeman, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Wolphaartsdijk op 6 augustus 1858, overleden aldaar op 18 oktober 1919, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 oktober 1883, op 25-jarige leeftijd met Johanna Cornelia van Damme (26 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 8 juli 1857, overleden aldaar op 27 oktober 1911, 54 jaar oud, dochter van Joos van Damme (landbouwer) en Maria Herdink.
 2. Danker Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 18 juli 1859, overleden aldaar op 29 juli 1859, 11 dagen oud.
 3. Willemina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 25 mei 1861, overleden aldaar op 16 juni 1864, 3 jaar oud.
 4. Danker Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juli 1862, volgt onder XVI-ay.
 5. Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 30 maart 1864, volgt onder XVI-az.
 6. Willem Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1865, overleden aldaar op 29 maart 1881, 15 jaar oud.
 7. Wilhelmina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 5 september 1867, volgt onder XVI-ba.
 8. Geertruida Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 16 mei 1869, overleden aldaar op 14 maart 1881, 11 jaar oud.
 9. Cornelis Petrus Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 12 juni 1871, volgt onder XVI-bb.
 10. Maria Hendrika Cornelia Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 10 november 1872, overleden aldaar op 9 februari 1873, 91 dagen oud.
 11. Maria Hendrika Cornelia Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1874, volgt onder XVI-bc.
 12. Jacobus Koeman, bouwkundig opzichter, geboren te Wolphaartsdijk op 1 oktober 1879, overleden aldaar. Hij is getrouwd te Rilland-Bath op 12 april 1906, op 26-jarige leeftijd met Maria van Damme (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1882, dochter van Cornelis van Damme (landbouwer) en Cornelia Blok.

XV-fn Jannetje Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 29 augustus 1835, overleden aldaar op 4 april 1879, 43 jaar oud, dochter van XIV-fh. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 februari 1869, op 33-jarige leeftijd met Leendert Valkier (28 jaar oud), bakker, landbouwer, geboren te Kats op 13 september 1840 (afgescheiden), overleden te Wolphaartsdijk op 29 december 1903, 63 jaar oud, zoon van Jan Valkier (landbouwer, gezworene van de polder en pachtte een hoeve in 's Heer Arendskerke) en Lena Schipper.

Leendert deed belijdenis in de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Wolfaartsdijk op 16.1.1868. Hij was eerst boerenknecht bij zijn schoonvader Cornelis van Liere in 's-Gravenpolder, die daar een grote hofstede bezat (B3). Het gezin verhuisde op 2.3.1866 naar Wolfaartsdijk (D1,1870), waar hij genoemd wordt als bakker en landbouwer. Hij kocht de hoeve Reimershoek van zijn oom en tante Maas-Remijnse voor f 10.000. Hij tekende een schuldbekentenis voor dit bedrag. Dit hoefje bevond zich aan het eind van de Kasteelweg in Oud-Sabbinge en is in 1990 na het overlijden van zijn laatste bewoner Boudewijn de Maker verkocht en afgebroken. Leen had niet veel geluk met zijn boerenbedrijf, bij het overlijden van zijn dochter in 1868 had hij al f 8000 meer schulden dan baten. Op zijn verzoek werd "zijn Kapitale Boere-inspan, met 8 werkpaarden, 7 koeien, 15 varkens, huisraad enz." openbaar geveild (advertentie Goessche Courant van 16.2.1875). Uiteindelijk moet deze niet verkocht zijn want hij leende nog f 5000 van de griffier die de hoeve zou veilen. Als hij in 1879 trouwt met zijn derde vrouw heeft hij f 34121 schuld. Zij bezit f 11225. Volgens overlevering doopte hij zijn hoefje om in "Mara", zie Exodus 15:23. Hij leende f 2000 van een bank in Goes en toen hij deze schuld niet kon aflossen werd hij failiet verklaard. Borgen voor deze lening waren zijn vader Jan en zijn zwager B. de Maaker, die dit bedrag moesten vergoeden. Zijn vader, die hierdoor straatarm geworden was, woonde vanaf die tijd bij zijn dochter Cornelia. Leendert werd door deze handelwijze, waardoor zijn vader en zwager ernstig gedupeerd waren door de kerkeraad van de Afgescheiden Kerk van Wolfaartsdijk uitgeschreven uit de lijst van lidmaten. Hij protesteerde hiertegen bij predikanten van naburige kerken, maar dat mocht niet baten. Toen in 1895 Josina de Bokx, die over nog wat kapitaal beschikte, overleed werd het faillisement opnieuw geopend, waardoor de schuldeisers nog wat tegemoetkoming kregen. In 1896 werd de boerderij verkocht aan Pieter Valkier voor een gering bedrag, Leen bleef op de hoeve. Doodsoorzaak: Myelitis chronica.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 14 januari 1864, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van Liere (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 1 mei 1838, overleden te Wolphaartsdijk op 2 juni 1868, 30 jaar oud, dochter van Cornelis van Liere (landbouwer) en Katharina Kleijnepier (koemelkster). Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 december 1879, op 39-jarige leeftijd met zijn behuwdschoonzus Jozina de Bokx (35 jaar oud), winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1844, overleden aldaar op 29 augustus 1895, 51 jaar oud, dochter van Joos de Bokx (landbouwer) en Adriana van Strien. (Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 13 juni 1867, op 23-jarige leeftijd met Johannis Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1844, zie XV-fp. Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 oktober 1874, op 30-jarige leeftijd met haar halfneef Nicolaas Remijnse (37 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1837, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 28 april 1877, 40 jaar oud, zoon van Abraham Remijnse (landbouwer) en Maria Jansdr. Goetheer (landbouwster). (Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 april 1863, op 26-jarige leeftijd met Maria Goetheer (21 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1841, overleden aldaar op 12 oktober 1869, 27 jaar oud, dochter van David Goetheer (landbouwer) en Aaltje Arnoijs (landbouwster).))) Uit dit huwelijk:
 1. Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 28 januari 1870, overleden aldaar op 19 juni 1913, 43 jaar oud. Zij was gehuwd met Gerardus Hendricus Arbout, wonende te Alkmaar, zoon van Gerardus Henricus Arbout en Dientje Zimons.
 2. Pieter Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 december 1870 (nederlands hervormd), volgt onder XVI-bd.
 3. Wilhelmina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 22 december 1871 (nederlands hervormd), volgt onder XVI-be.
 4. Nicolaas Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 22 november 1872, gedoopt aldaar op 8 december 1872, overleden aldaar op 18 december 1872, 26 dagen oud.
 5. Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1873 (gereformeerd), volgt onder XVI-bf.
 6. Jannetje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 13 oktober 1874, gedoopt aldaar op 13 december 1874, overleden aldaar op 15 december 1874, 63 dagen oud.
 7. Leendert Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 16 oktober 1876, gedoopt aldaar op 3 december 1876, volgt onder XVI-bg.

XV-fo Willemina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 19 december 1838, overleden aldaar op 26 augustus 1871, 32 jaar oud, dochter van XIV-fh. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 februari 1861, op 22-jarige leeftijd met Johannis Sinke (28 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Kloetinge op 29 december 1832, zoon van Stoffel Sinke en Jannetje Hoebeke.
(Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 5 juni 1873, op 40-jarige leeftijd met Katharina Spruit (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1851, dochter van Jan Spruit (slager en rietdekker) en Jannetje Goetheer.) Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Sinke, geboren te Wolphaartsdijk op 2 april 1862, volgt onder XVI-bh.

XV-fp Johannis Koeman, broodbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1844, overleden aldaar op 27 juni 1871, 26 jaar oud, zoon van XIV-fh.

Hij deed belijdenis in de Chr. Afgesch. Gem. van Wolfaartsdijk op 20.5.1867. Notaris Kakebeke, nr.2434 en 2435, 9.7.1867, test. Johannis Koeman en Jozina de Bokx. Idem, nr 3236, 27.10.1874: Overlijden Johannis Koeman; boedelscheiding, verzocht door Jozina Koeman. Zij woonden in 1869 en 1873 op A 92.

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 13 juni 1867, op 22-jarige leeftijd met Jozina de Bokx (23 jaar oud), winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1844, overleden aldaar op 29 augustus 1895, 51 jaar oud, dochter van Joos de Bokx (landbouwer) en Adriana van Strien.

Zij deed belijdenis in de Chr. Afgesch. Gem. van Wolfaartsdijk op 20.5.1867. Nots. Kakebeke, Goes, 19.10.1874: Jozina de Bokx verkoopt "een woonhuis, schuur en erve zijnde eene Broodbakkerij" aan Jan Slabbekoorn voor f 8000. Laatste ziekte: Paralytis Cordis.
(Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 oktober 1874, op 30-jarige leeftijd met haar halfneef Nicolaas Remijnse (37 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1837, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 28 april 1877, 40 jaar oud, zoon van Abraham Remijnse (landbouwer) en Maria Jansdr. Goetheer (landbouwster). (Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 april 1863, op 26-jarige leeftijd met Maria Goetheer (21 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1841, overleden aldaar op 12 oktober 1869, 27 jaar oud, dochter van David Goetheer (landbouwer) en Aaltje Arnoijs (landbouwster).) Zij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 december 1879, op 35-jarige leeftijd met haar behuwdzwager Leendert Valkier (39 jaar oud), bakker, landbouwer, geboren te Kats op 13 september 1840 (afgescheiden), overleden te Wolphaartsdijk op 29 december 1903, 63 jaar oud, zoon van Jan Valkier (landbouwer, gezworene van de polder en pachtte een hoeve in 's Heer Arendskerke) en Lena Schipper. (Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 14 januari 1864, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van Liere (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 1 mei 1838, overleden te Wolphaartsdijk op 2 juni 1868, 30 jaar oud, dochter van Cornelis van Liere (landbouwer) en Katharina Kleijnepier (koemelkster). Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 februari 1869, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 29 augustus 1835, zie XV-fn.)) Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 6 mei 1868, overleden aldaar op 15 juli 1868, 70 dagen oud.
 2. Jozina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 30 mei 1869, volgt onder XVI-bi.
 3. Johannes Cornelis Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 12 augustus 1871, overleden aldaar op 29 augustus 1871, 17 dagen oud.

XV-fq Jacob Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1847, overleden aldaar op 23 februari 1917, 69 jaar oud, zoon van XIV-fh. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 november 1875, op 28-jarige leeftijd met Jannetje Hoek van Dijke (28 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 9 november 1847, overleden aldaar op 12 februari 1919, 71 jaar oud, dochter van Cornelis van Dijke en Forra Margaritha Thorenaar. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 29 maart 1882, volgt onder XVI-bj.

XV-fr Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 27 mei 1849, overleden te Nisse op 29 mei 1874, 25 jaar oud, dochter van XIV-fh. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 oktober 1872, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Nieuwenhuijse (28 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Nisse op 29 mei 1844, overleden aldaar op 26 december 1916, 72 jaar oud, zoon van Geerard Nieuwenhuijse (landbouwer) en Neeltje Tolhoek (landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Yerseke op 27 juli 1879, op 35-jarige leeftijd met Adriana Meijaard (29 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1850, dochter van Johannes Meijaard en Jannetje Hieftje (landbouwster).) Uit dit huwelijk:

 1. Geerard Nieuwenhuijse, geboren te Nisse op 9 augustus 1873, volgt onder XVI-bk.

XV-fs Abraham Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 17 september 1856, overleden aldaar op 10 juni 1889, 32 jaar oud, zoon van XIV-fh. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 april 1878, op 21-jarige leeftijd met Maria Spruit (23 jaar oud), dienstmeid, geboren in het jaar 1855, dochter van Jan Spruit (slager en rietdekker) en Jannetje Goetheer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 3 april 1879.
 2. Jannetje Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 24 augustus 1880, overleden aldaar op 18 september 1880, 25 dagen oud.
 3. Willemina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 23 augustus 1881, overleden aldaar op 25 augustus 1939, 58 jaar oud.
 4. Jannetje Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 7 december 1885, overleden aldaar op 9 september 1886, 276 dagen oud.

XV-ft Hendrik Koeman, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 19 december 1859 (gereformeerd), overleden te Bergen op Zoom (Vrederust) op 5 augustus 1909, 49 jaar oud, zoon van XIV-fh.

Hij werd op 29.6.1909 opgenomen in de psyciatrische inrichting "Vrederust" te Bergen op Zoom, waar hij op 5.8.1909 overleed.

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 1 december 1887, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Thorenaar (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 21 juni 1865, overleden aldaar op 7 december 1928, 63 jaar oud, dochter van Janus Thorenaar (timmerman) en Janna Tolhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 19 augustus 1888. Hij is getrouwd te Kloetinge op 28 maart 1912, op 23-jarige leeftijd met Stoffelina Geertruida Noteboom (24 jaar oud), geboren te Kloetinge op 9 mei 1887, overleden te Wolphaartsdijk op 13 september 1948, 61 jaar oud, dochter van Sijmon Noteboom en Adriana van Strien.
 2. Janna Jannetje Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 23 juni 1891, overleden aldaar op 4 augustus 1950, 59 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 mei 1915, op 23-jarige leeftijd met Marinus Verschure (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1889, zoon van Andries Verschure (landbouwer) en Catharina Cornelia van Tatenhove (dienstmeid).

XV-fu Lena Koeman, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1835, overleden te Wolphaartsdijk op 12 april 1918, 83 jaar oud, dochter van XIV-fi. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 17 november 1853, op 18-jarige leeftijd (1) met Huibregt Rooze (33 jaar oud), boerenknecht en winkelier, geboren te Middelburg in het jaar 1820, overleden te Wolphaartsdijk op 9 september 1858, 38 jaar oud, zoon van Jacobus Rooze en Goverina de Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Goverdina Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 9 mei 1854, volgt onder XVI-bl.
 2. Janna Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1856, overleden aldaar op 15 november 1856, 242 dagen oud.
 3. Jacob Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 4 augustus 1857, overleden aldaar op 22 augustus 1857, 18 dagen oud.

Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 16 februari 1860, op 25-jarige leeftijd (2) met haar zwager Hendrik Rooze (30 jaar oud), herbergier en winkelier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1830, overleden te Wolphaartsdijk op 15 juli 1912, 82 jaar oud, zoon van Jacobus Rooze en Goverina de Vos.
(Hij was later gehuwd met Cornelia Koeman.) Uit dit huwelijk:

 1. Janna Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 12 januari 1861, overleden aldaar op 26 juli 1861, 195 dagen oud.
 2. Janna Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1862, overleden aldaar op 11 juli 1881, 19 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 17 februari 1881, op 18-jarige leeftijd met Leendert Verschuur (25 jaar oud), bakkersknecht, geboren te Kats in het jaar 1856, zoon van Andries Verschuur (landmansknecht) en Maria Geelhoed.
 3. Jacob Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 26 mei 1863, overleden aldaar op 7 juli 1863, 42 dagen oud.
 4. Jacob Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 25 juli 1864, overleden aldaar op 17 februari 1865, 207 dagen oud.
 5. Jannetje Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 7 december 1865, volgt onder XVI-bm.
 6. Jacob Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 11 juli 1867, volgt onder XVI-bn.
 7. Pieternella Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1868, overleden aldaar op 3 december 1868, 41 dagen oud.
 8. Huibrecht Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 12 augustus 1871, overleden aldaar op 4 september 1871, 23 dagen oud.
 9. Pieternella Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1872.
 10. Anthonetta Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 14 maart 1874.
 11. Stoffelina Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1875, overleden aldaar op 24 mei 1875, 16 dagen oud.
 12. Stoffelina Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 30 augustus 1877, overleden aldaar op 26 juni 1960, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 juni 1908, op 30-jarige leeftijd met Jan Zwemer (43 jaar oud), jachtopziener, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1865, overleden te Wolphaartsdijk op 2 januari 1948, 83 jaar oud, zoon van Adriaan Zwemer en Christina Moens.

XV-fv Pieternella Koeman, winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 5 juli 1837, overleden aldaar op 3 mei 1911, 73 jaar oud, dochter van XIV-fi. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 februari 1859, op 21-jarige leeftijd met Marinus Houtekamer (27 jaar oud), arbeider en boerenknecht, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 29 januari 1832, overleden te Wolphaartsdijk op 16 februari 1896, 64 jaar oud, zoon van Jan Houtekamer (landman) en Adriana de Groene (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 20 juni 1859, overleden aldaar op 2 maart 1861, 1 jaar oud.
 2. Janna Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 3 september 1860, volgt onder XVI-bo.
 3. Jan Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 13 januari 1862, volgt onder XVI-bp.
 4. Adriana Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 28 februari 1864, overleden aldaar op 7 april 1869, 5 jaar oud.
 5. Jacob Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 20 december 1866, volgt onder XVI-bq.
 6. Adriana Houtekamer, dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 10 november 1872. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 7 juni 1906, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Kok (31 jaar oud), schipper, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1875, zoon van Hendrik Kok en Cornelia Korster.

XV-fw Iman Koeman, boerenknecht en landbouwer, geboren te Nisse op 9 december 1846 (nederlands hervormd), zoon van XIV-fj.

Voornaam: Iman
Achternaam: Koeman
Woonplaats: Nisse
Rol: Emigrant
Plaats: Nisse
Leeftijd: 46
Beroep: Landbouwer
Kerkelijke gezindte: Nederlands-hervormd
Kinderen: 11
Reden: Bestaansverbetering
Datum vertrek: 1893
Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Hij is getrouwd te Nisse op 24 januari 1868, op 21-jarige leeftijd met Anna Antonia de Blaeij (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Nisse in het jaar 1848 (nederlands hervormd), dochter van Cornelis de Blaaij (wagenmaker en herbergier) en Janneke van den Berge. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Koeman, geboren te Nisse op 15 mei 1869.
 2. Cornelis Koeman, geboren te Nisse op 18 september 1870.
 3. Janneke Koeman, geboren te Nisse op 10 oktober 1871, overleden aldaar op 27 mei 1872, 230 dagen oud.
 4. Jacobus Koeman, geboren te Nisse op 17 januari 1873.
 5. Janneke Adriana Koeman, geboren te Nisse op 16 april 1874.
 6. Leuntje Koeman, geboren te Nisse op 31 oktober 1875.
 7. Levinus Koeman, geboren te Nisse op 15 september 1877.
 8. Abraham Koeman, geboren te Nisse op 20 juli 1880, overleden aldaar op 29 april 1881, 283 dagen oud.
 9. Pieternella Koeman, geboren te Nisse op 2 november 1881.
 10. Abraham Koeman, geboren te Nisse op 12 juli 1883.
 11. Adriaan Koeman, geboren te Nisse op 30 september 1884, overleden aldaar op 23 januari 1885, 115 dagen oud.
 12. Cornelia Koeman, geboren te Nisse op 15 september 1886, overleden aldaar op 11 juni 1887, 269 dagen oud.
 13. Adriaan Koeman, geboren te Nisse op 26 oktober 1888.

XV-fx Pieter Polderdijk, geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1874, overleden te Goes op 12 maart 1953, 78 jaar oud, zoon van XIV-fl. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 februari 1896, op 21-jarige leeftijd met Adriana de Jonge (22 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1874, overleden voor 12 maart 1953, hoogstens 79 jaar oud, dochter van Marinus de Jonge en Catharina Boone (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Polderdijk, veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1906. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 juni 1933, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Verheule (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1908, dochter van Cornelis Verheule (veldarbeider) en Maatje Valkier.

XV-fy Roeland Keukelaar, landmansknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 24 augustus 1859, overleden aldaar op 31 juli 1890, 30 jaar oud, zoon van XIV-fm. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 1 maart 1883, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Spruit (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 29 september 1858, dochter van Jan Spruit (slager en rietdekker) en Jannetje Goetheer.
(Zij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 november 1892, op 34-jarige leeftijd met Jan Zuurveld (42 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1850, zoon van Jacobus Zuurveld (arbeider) en Neeltje Hoekman. (Hij was weduwnaar van Pieternella Kaboord.)) Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 18 juli 1884, overleden aldaar op 27 juli 1884, 9 dagen oud.
 2. Jannetje Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1889, volgt onder XVI-br.

XV-fz Adriana Johanna de Jonge, geboren te Goes op 20 oktober 1849, overleden na 1918, minstens 69 jaar oud, dochter van XIV-fo. Zij is getrouwd te Goes op 2 september 1875, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Snoep (23 jaar oud), boekbinder en koopman, geboren te Goes op 7 februari 1852, zoon van Antonij Snoep en Willemina Jobse. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Snoep, boekbindersknecht, geboren te Goes op 4 januari 1872, overleden aldaar op 24 september 1893, 21 jaar oud.
  Erkend door Cornelis Snoep en Adriana Johanna de Jonge bij huwelijksvoltrekking te Goes d.d. 02-09-1875.
 2. Adriana Johanna Snoep, geboren te Goes op 4 mei 1875.
  Erkend door beide ouders bij huwelijksvoltrekking te Goes d.d. 02-09-1875.
  Zij is getrouwd te Goes op 13 november 1902, op 27-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 5 februari 1908 van) Cornelis de Fouw (43 jaar oud), lompenkoopman, geboren te Kattendijke op 22 oktober 1859, overleden te Goes op 3 juli 1926, 66 jaar oud.
  (Hij was weduwnaar van Adriana Pieternella Schipper, geboren te Goes in het jaar 1880, dochter van Dingenis Schipper (stoker) en Jacomina Witte. (Zij is eerder getrouwd te Middelburg op 1 maart 1899, op 19-jarige leeftijd met Jacob Dirk Machielse (21 jaar oud), molenaarsknecht en sjouwerman, geboren te Middelburg op 22 januari 1878, overleden aldaar op 23 december 1904, 26 jaar oud, zoon van Thomas Machielse (korenmolenaar en commissionair) en Francina Martina Baars.) Hij is eerder getrouwd te Goes in het jaar 1886, op 27-jarige leeftijd met Adriana Dommenisse (30 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 19 april 1856, overleden te Leiden op 16 juni 1902, 46 jaar oud.)
 3. Antonij Jan Snoep, geboren te Goes op 12 maart 1877.
 4. Wilhelmina Snoep, geboren te Goes op 16 mei 1881. Zij is getrouwd te Goes op 18 juni 1903, op 22-jarige leeftijd met Marinus Maartense (25 jaar oud), schoenmaker, geboren te Goes in het jaar 1878, zoon van Kornelis Maartense (arbeider, timmerman en tuinman) en Anna de Fouw (dienstmeid).
 5. Jan Johannes Snoep, bakkersknecht, geboren te Goes op 8 september 1883. Hij is getrouwd te Goes op 2 maart 1905, op 21-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 3 april 1912 van) Jobina Janse (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1879, dochter van Cornelis Janse (veldarbeider) en Maria Murks. Hij is getrouwd te Goes op 7 november 1912, op 29-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Middelburg op 22 september 1926 van) Neeltje Adriana Hibels (20 jaar oud), naaister, geboren te Goes in het jaar 1892, dochter van Jan Pieter Hibels (veldarbeider) en Catharina van Veen.
 6. Johannes Leendert Pieter Snoep, letterzetter, geboren te Goes op 28 augustus 1886. Hij is getrouwd te Goes op 28 november 1911, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Quist (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1886, dochter van Gilles Quist (koopman) en Janna de Vos.

XV-ga Tannetje de Jonge, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 3 januari 1841, dochter van XIV-fp. Zij is getrouwd te Goes op 1 augustus 1867, op 26-jarige leeftijd met Anthonie Duivewaardt (25 jaar oud), kleermaker en pakhuisknecht, geboren te Vlissingen op 24 augustus 1841, zoon van Huibrecht Duivewaardt (schoenmaker) en Helena Noordhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Duivewaardt, geboren te Goes op 13 mei 1868, ongehuwd overleden te Vlissingen op 1 april 1890, 21 jaar oud.
 2. Johannes Duivewaardt, geboren te Goes op 9 mei 1870, volgt onder XVI-bs.
 3. Hubertina Cornelia Duivewaardt, geboren te Middelburg op 8 oktober 1877.
 4. Cornelia Duivewaardt, geboren te Middelburg op 2 juni 1883.

XV-gb Johannes de Jonge, warmoezenier en winkelier, geboren te Goes op 25 februari 1847, gedoopt aldaar op 14 maart 1847 (christelijk afgescheiden), wonende aldaar, overleden aldaar op 9 november 1883, 36 jaar oud, zoon van XIV-fq.

Hij woonde in de Korte Kerkstraat.

Hij is getrouwd te Goes op 2 januari 1874, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Wilhelmina Vertregt (25 jaar oud), winkelierster, geboren te Goes op 31 augustus 1848, dochter van Geert Hendrik Vertrecht en Eliezabeth Revers. Uit dit huwelijk:

 1. Barbera Adriana de Jonge, geboren te Goes op 10 maart 1876, overleden aldaar op 14 juli 1876, 126 dagen oud.
 2. Jan Johannes de Jonge, koopman, geboren te Goes op 29 augustus 1878, overleden aldaar op 7 maart 1945, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Goes op 28 april 1904, op 25-jarige leeftijd met Josina Jacoba de Bokx (24 jaar oud), geboren te Goes op 2 september 1879, overleden aldaar op 22 juli 1960, 80 jaar oud, dochter van Marcus de Bokx (landbouwer en dijkgraaf) en Maatje Zandee.

XV-gc Pieter de Jonge, tuinman, muziekmeester, muziekleraar, geboren te Goes op 3 februari 1849, gedoopt aldaar op 11 maart 1849 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 1 februari 1908, 58 jaar oud, zoon van XIV-fq.

Hij woonde in de Lange Vorst C 112.

Hij is getrouwd te Wilhelminadorp op 31 augustus 1877, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Jacoba van Blitterswijk (28 jaar oud), geboren te Kattendijke op 23 oktober 1848, wonende te Sas van Goes, overleden te Goes op 26 juli 1900, 51 jaar oud, dochter van Gerrit Cornelis van Blitterswijk (sasmeester) en Johanna Cornelia Meijler. Uit dit huwelijk:

 1. Barbera Cornelia de Jonge, geboren te Kattendijke op 23 december 1877, volgt onder XVI-bt.
 2. Geert Cornelis de Jonge, geboren te Goes op 10 november 1879, overleden aldaar op 17 april 1880, 159 dagen oud.
 3. Levenloos de Jonge, geboren te Goes op 17 december 1880, overleden aldaar op 17 december 1880.
 4. Johanna Cornelia de Jonge, onderwijzeres, geboren te Goes op 17 mei 1882, overleden te Middelburg op 1 april 1929, 46 jaar oud.
 5. Francina Johanna de Jonge, geboren te Goes op 25 juli 1883.
 6. Cornelia Johanna de Jonge, geboren te Goes op 29 januari 1885.

XV-gd Martinus de Jonge, koopman, zaad- en graanhandelaar, geboren te Goes op 27 augustus 1850, gedoopt aldaar op 29 september 1850 (christelijk afgescheiden), overleden te Rotterdam op 19 mei 1911, 60 jaar oud, zoon van XIV-fq.

Hij had zitting in de gemeenteraad van Goes en was van 1903 tot 1911 lid van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Hij was medeoprichter van het dagblad "De Zeeuw". Zie de extra bijlage van "de Zeeuw" van 23 mei 1911 ter gelegenheid van zijn overlijden.

Hij is getrouwd te Middelburg op 12 april 1876, op 25-jarige leeftijd met Catharina Francina de Rijcke (26 jaar oud), geboren te Middelburg op 17 maart 1850, overleden te Bussum op 9 september 1912, 62 jaar oud, dochter van Willem de Rijcke (koopman) en Neeltje Keerremaker. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Martinus de Jonge, geboren te Goes op 4 juni 1877, volgt onder XVI-bu.
 2. Willem de Jonge, geboren te Goes op 4 oktober 1878. Hij was gehuwd met M. Waal.
 3. Barbera de Jonge, geboren te Goes op 29 september 1879, overleden aldaar op 24 november 1879, 56 dagen oud.
 4. Barbera de Jonge, geboren te Goes op 6 november 1880, volgt onder XVI-bv.
 5. Neeltje de Jonge, geboren te Goes op 24 april 1882. Zij is getrouwd te Goes op 24 juli 1902, op 20-jarige leeftijd met Leendert Adriaan Marcusse (25 jaar oud), aannemer, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1877, zoon van Jacob Marcusse (landmansknecht) en Lena Adriana Breas.
 6. Johanna Francina de Jonge, geboren te Goes op 2 augustus 1883, overleden te Zeist op 24 augustus 1948, 65 jaar oud.
 7. Martinus de Jonge, geboren te Goes op 27 januari 1885, overleden aldaar op 23 februari 1885, 27 dagen oud.
 8. Maria Pieternella de Jonge, geboren te Goes op 28 september 1886.
 9. Catharina Francina de Jonge, geboren te Goes op 17 augustus 1888. Zij is getrouwd te Goes op 18 augustus 1911, op 23-jarige leeftijd met Johannes van den Berg (29 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Rotterdam in het jaar 1882, zoon van Johannes van den Berg (kleermaker) en Janse van der Togt.
 10. Martinus de Jonge, geboren te Goes op 26 juli 1893.

XV-ge Nicolaas de Jonge, tuinman, geboren te Goes op 7 maart 1856, gedoopt aldaar op 1 juni 1856 (oud-gereformeerd), overleden aldaar op 23 januari 1934, 77 jaar oud, zoon van XIV-fq. Hij is getrouwd te Goes op 16 augustus 1883, op 27-jarige leeftijd met Krina de Dreu (26 jaar oud), geboren te Goes op 18 februari 1857, overleden aldaar op 18 januari 1927, 69 jaar oud, dochter van Adriaan de Dreu en Maatje Goud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Johannes de Jonge, geboren te Goes op 8 december 1884, volgt onder XVI-bw.
 2. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 6 april 1886, volgt onder XVI-bx.
 3. Barbera de Jonge, geboren te Goes op 8 december 1887, ongehuwd overleden aldaar op 3 oktober 1930, 42 jaar oud.
 4. DaniŽl de Jonge, geboren te Goes op 5 februari 1890, overleden aldaar op 13 mei 1890, 97 dagen oud.
 5. Maatje de Jonge, geboren te Goes op 9 mei 1891, overleden aldaar op 6 juli 1891, 58 dagen oud.

XV-gf Janus de Jonge, kantoorbediende en winkelier, geboren te Goes op 9 november 1861, zoon van XIV-fq. Hij is getrouwd te Goes op 12 juni 1890, op 28-jarige leeftijd met Maria Bustraan (22 jaar oud), geboren te Kattendijke op 1 januari 1868, dochter van Willem Bustraan en Huberta Maria van Klink. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hubertus de Jonge, geboren te Kapelle op 29 december 1893.
 2. Barbera Huberta de Jonge, geboren te Goes op 12 december 1895. Zij is getrouwd te Goes op 6 maart 1919, op 23-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rotterdam op 3 mei 1926 van) Theodorus Johannes van der Kroft (23 jaar oud), inspecteur van politie, geboren te Wageningen in het jaar 1896, zoon van Wilhelmus Gerardus van der Kroft en Johanna Wilhelmina van Tienhoven.
  Opmerking: Betreft echtscheidingsakte. Bij vonnis Arr. Rechtbank Rotterdam d.d. 03-05-1926.

 3. Huberta Maria de Jonge, geboren te Goes op 1 januari 1900. Zij is getrouwd te Goes op 17 juni 1920, op 20-jarige leeftijd met Willem van 't Hoog (26 jaar oud), makelaar, geboren te Rotterdam in het jaar 1894, zoon van Cornelis van 't Hoog (makelaar) en Christina Petronella Fintelman.

XVI-a Cornelia Acda, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1876, overleden op 15 februari 1951, 75 jaar oud, dochter van XV-d. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1901, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1877, zoon van Adriaan de Jonge en Klazina Vermue. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in februari 1912, overleden aldaar op 31 juli 1912, 5 maanden oud.
 2. Cornelis Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in augustus 1913, overleden aldaar op 29 oktober 1913, 2 maanden oud.
 3. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in juli 1918, overleden aldaar op 17 maart 1919, 8 maanden oud.

XVI-b Pieternella Acda, geboren te Baarland in het jaar 1877, dochter van XV-d. Zij is getrouwd te Baarland op 27 april 1899, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Goense (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 9 maart 1871, zoon van Laurens Goense (rentenier en landbouwer) en Johanna Huige (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Goense, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1901. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 mei 1924, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Goense (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 23 januari 1894, zoon van XIV-eu.

XVI-c Pieter Acda, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1887, zoon van XV-d. Hij is getrouwd te Baarland op 8 februari 1917, op 30-jarige leeftijd met Magdalena Driedijk (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1890, dochter van Hubregt Driedijk (landmansknecht en landbouwer) en Cornelia Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Acda, geboren te Nisse op 30 januari 1920, overleden aldaar op 31 januari 1920, 1 dag oud.
 2. Cornelia Acda, geboren te Nisse op 22 januari 1921, overleden aldaar op 27 januari 1921, 5 dagen oud.

XVI-d Johannes van Eijkeren, geboren op 26 maart 1888, overleden te Oostflakkee op 20 oktober 1970, 82 jaar oud, zoon van XV-e. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1916, op 28-jarige leeftijd met Jacoba Goense (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 september 1892, overleden op 17 juli 1975, 82 jaar oud, dochter van XV-f. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Eijkeren, geboren te Diessen op 2 september 1917, overleden te Oude Tonge op 23 december 1944, 27 jaar oud.
 2. Cornelia van Eijkeren, geboren te Diessen op 30 juli 1918. Zij is getrouwd op 3 oktober 1945, op 27-jarige leeftijd met Marinus W.Q. Buijs.
 3. Adriana Cornelia van Eijkeren, geboren te Diessen op 30 september 1919.

XVI-e Geertruida van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1896, overleden te Goes op 30 april 1979, 82 jaar oud, dochter van XV-e. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 april 1920, op 23-jarige leeftijd met Jacob van 't Westeinde (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 november 1891, zoon van XV-al. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van 't Westeinde, geboren te Nisse op 4 januari 1923, overleden aldaar op 7 januari 1923, 3 dagen oud.

XVI-f Jobina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 augustus 1901, wonende aldaar, overleden te Goes op 20 februari 1987, 85 jaar oud, dochter van XV-k. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 april 1925, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Rijk (25 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren op 22 april 1899, wonende te 's-Heer Arendskerke, zoon van XV-q. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1929, overleden te Goes op 4 februari 1929, 1 maand oud.
 2. Bastiaan Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 april 1932, overleden aldaar op 1 mei 1932, 16 dagen oud.

XVI-g Albrecht Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand op 12 december 1897, wonende te Goes, zoon van XV-q. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1927, op 29-jarige leeftijd met Clazina van Stee (31 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 januari 1896, wonende te Goes, overleden aldaar op 24 februari 1959, 63 jaar oud, dochter van Cornelis van Stee (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Vermue (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Rijk, geboren te Goes op 22 augustus 1941, overleden aldaar op 5 september 1941, 14 dagen oud.

XVI-h Jozina Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1904, dochter van XV-v. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) met Marinus Nijsten, landbouwer, geboren te Borssele op 2 november 1902, zoon van XV-bk. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Maria Nijsten, geboren te Borssele in het jaar 1932, overleden aldaar op 10 maart 1948, 16 jaar oud.

XVI-i Maria Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 18 juli 1895, dochter van XV-y. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1918, op 23-jarige leeftijd met Johannes de Vos (33 jaar oud), klein landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1885, zoon van Laurus de Vos (arbeider, herbergier en veldarbeider) en Elisabeth Cremers (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Laurus de Vos, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1920, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1922, 2 jaar oud.
 2. Cornelis de Vos, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1922, overleden aldaar op 28 april 1925, 3 jaar oud.
 3. Laurus de Vos, geboren te Ovezande (Zeeland) in september 1923, overleden aldaar op 23 maart 1924, 6 maanden oud.
 4. Levenloos de Vos, geboren te Vlissingen op 12 juli 1925, overleden aldaar op 12 juli 1925.
 5. Cornelis Laurentius de Vos, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1932, overleden aldaar op 15 januari 1932, 9 dagen oud.

XVI-j Jacobus van den Dries, landbouwer en machinist, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1900, zoon van XV-ba. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 april 1926, op 26-jarige leeftijd (1) met Adriana Huige (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1901, overleden aldaar op 27 mei 1932, 30 jaar oud, dochter van XV-bt. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Maria van den Dries, geboren te Nieuwdorp op 1 april 1926.
 2. Joanna Cornelia van den Dries, geboren te Nieuwdorp op 24 mei 1928.
 3. Willem Dingenis van den Dries, geboren te Nieuwdorp op 23 november 1929.
 4. Adriana Cornelia van den Dries, geboren te Nieuwdorp op 8 februari 1932.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 september 1935, op 35-jarige leeftijd (2) met Maria de Baar (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 september 1907, dochter van XV-by. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus van den Dries, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1937, overleden te 's-Heer Arendskerke op 2 oktober 1950, 13 jaar oud.

XVI-k Dignus de Winter, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1903, overleden te Rilland-Bath op 1 juni 1991, 87 jaar oud, zoon van XV-cj. Hij is getrouwd te Baarland op 12 mei 1932, op 28-jarige leeftijd met Johanna Timmerman (31 jaar oud), geboren te Baarland op 30 september 1900, overleden op 24 april 1985, 84 jaar oud, dochter van Marinus Timmerman (timmerman) en Apolonia Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1940, overleden aldaar op 6 juli 1940, 13 dagen oud.

XVI-l Jacob de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) in het jaar 1879, overleden in het jaar 1946, 67 jaar oud, zoon van XV-co. Hij was gehuwd met Catherine Alice Burke, geboren te LaGrande, Oregon (USA) in het jaar 1887. Uit dit huwelijk:

 1. Francis Norman de Pender, geboren te LaGrande, Oregon (USA) op 14 januari 1912. Hij was gehuwd met Dorothy Emma Marianne Wolter, geboren te Spokane Colorado (U.S.A.) op 19 augustus 1912.

XVI-m Frank James de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) in februari 1881, zoon van XV-co. Hij is getrouwd te LaGrande, Oregon (USA) op 31 mei 1911, op 30-jarige leeftijd met Catharine Alice Burke. Uit dit huwelijk:

 1. Francis Norman de Pender.

XVI-n Katherine de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) op 16 mei 1884, dochter van XV-co. Zij is getrouwd op 14 juli 1903, op 19-jarige leeftijd met John Blease (24 jaar oud), geboren te Chicago (U.S.A.) op 9 juni 1879. Uit dit huwelijk:

 1. Margaret Blease.
 2. Jennie Blease.
 3. Walter Blease.

XVI-o Anna de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) in juni 1888, overleden te Grand Haven Ottawa (USA) op 26 juni 1952, 64 jaar oud, dochter van XV-co. Zij is getrouwd op 14 juni 1911, op 23-jarige leeftijd met Fred Cook (29 jaar oud), geboren op 4 juli 1881. Uit dit huwelijk:

 1. Robert Cook.
 2. Henry Cook.

XVI-p Elisabeth de Pender, geboren te Ottawa Michigan (USA) op 17 december 1894, overleden aldaar op 22 januari 1988, 93 jaar oud, dochter van XV-co. Zij is getrouwd op 28 april 1915, op 20-jarige leeftijd met William Strahsburg. Uit dit huwelijk:

 1. Mary Strahsburg, geboren op 30 oktober 1919.
 2. Edward Strahsburg.
 3. Irene Strahsburg.

XVI-q Johannes Bernardus Antonius Wilmer, winkelbediende en werkman, geboren te Delft op 27 november 1883, overleden aldaar op 31 december 1964, begraven aldaar op 5 januari 1965, 81 jaar oud, zoon van XV-cw. Hij is getrouwd te Delft op 23 juni 1909, op 25-jarige leeftijd met Barbara Maria Melief (23 jaar oud), geboren te Delft op 2 februari 1886, overleden aldaar op 22 augustus 1946, 60 jaar oud, dochter van Petrus Bernardus Anthonius Melief en Cornelia Catharina Muilman. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Johannes Gerardus Wilmer, geboren te Delft op 6 april 1910, volgt onder XVII-a.
 2. Petrus Bernardus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 3 september 1911, volgt onder XVII-b.
 3. Johannes Bernardus Maria Wilmer, geboren te Delft op 23 juni 1913, volgt onder XVII-c.
 4. Wilhelmus Petrus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 13 juni 1915. Hij was gehuwd met Geertruida van Rooy, geboren op 1 juni 1916, overleden op 7 maart 1980, 63 jaar oud.
 5. Gerardus Antonius Maria Wilmer, geboren te Delft op 1 juli 1916. Hij was gehuwd met Margaretha Cornelia Bakker, geboren op 16 maart 1916, overleden op 10 augustus 1982, 66 jaar oud.
 6. Cornelis Adrianus Wilmer, geboren te Delft op 27 november 1917, volgt onder XVII-d.
 7. Christanus Anthonius Maria Wilmer, geboren te Delft op 1 juli 1920, volgt onder XVII-e.
 8. Maria Barabara Wilmer, geboren op 1 augustus 1921, overleden op 26 februari 1922, 209 dagen oud.
 9. Cornelia Adriana Wilmer, geboren te Delft op 6 september 1922, volgt onder XVII-f.
 10. Bernardina Jacoba Maria Wilmer, geboren te Delft op 14 maart 1927, volgt onder XVII-g.
 11. Antonius Johannes Wilmer, geboren te Delft op 14 maart 1927, overleden aldaar op 5 januari 1997, 69 jaar oud.
 12. Adriana Anthonia Maria Wilmer, volgt onder XVII-h.

XVI-r Christianus Antonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 29 april 1889, zoon van XV-cw. Hij is getrouwd te Delft op 27 oktober 1915, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria van Rooyen (23 jaar oud), geboren te Vrijenban in het jaar 1892, dochter van Johannes Laurens van Rooyen en Maria Helena Huijsman. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Maria Wilmer, geboren te Delft, overleden aldaar op 29 december 1923.

XVI-s Maria Cornelia Francisca Anthonia Wilmer, geboren te Delft op 4 oktober 1892, dochter van XV-cw. Zij is getrouwd te Delft (Hof van Delft) op 19 februari 1919, op 26-jarige leeftijd met Hendrik Diemers (30 jaar oud), horlogemaker, geboren te den Haag op 18 november 1888, overleden te Delft op 22 juni 1975, 86 jaar oud, zoon van Theodorus Hermanus Diemers en Gerardina Henrietta Corver. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gerardina Diemers, geboren te Delft op 15 mei 1919. Zij is getrouwd te Delft op 15 mei 1946, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmus Marinus Gerardus ten Hacken (26 jaar oud), plateelschilder, geboren te Delft op 10 januari 1920, overleden aldaar op 25 januari 2005, 85 jaar oud, zoon van Johannes Hermanus ten Hacken en Antonia Wilhelmina Piels.
 2. Theodorus Petrus Maria Diemers, geboren te Delft op 29 januari 1921, volgt onder XVII-i.
 3. Cornelia Barbara Diemers, geboren te Delft op 23 juli 1924. Zij was gehuwd met T.J. Zonderland, geboren in het jaar 1924.
 4. Hendrik Joseph Diemers, volgt onder XVII-j.

XVI-t Gerardus Johannes Albertus Saraber, geboren te Delft op 1 juni 1890, wonende te Magelang (Nederlands Oost IndiŽ), te Oegstgeest en te Leiden, overleden te Heerlen op 22 april 1966, 75 jaar oud, zoon van XV-cx.

Hij vertrok op 21.9.1908 naar Breda.

Hij is getrouwd te Leiden op 24 april 1913 met de handschoen getrouwd; bruidegom woont te Magelang, op 22-jarige leeftijd met Johanna Metta Sandrina Rosier (22 jaar oud), geboren te Leiden op 28 oktober 1890, overleden te Heerlen op 23 augustus 1990, 99 jaar oud, dochter van Frederik Gerardus Rosier en Willemina Christina Christiaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Metta Sandrina Saraber, geboren te Kota Radja (Nederlands Oost IndiŽ) op 24 maart 1914, volgt onder XVII-k.
 2. Gerardus Antonius Marinus Saraber, geboren te Sigli (Nederlands Oost IndiŽ) op 30 november 1915, volgt onder XVII-l.

XVI-u Petrus Gregorius Wilhelmus Saraber, ingenieur electrotechniek, geboren te Kethel op 29 maart 1898, overleden te Losser op 15 november 1994, begraven te Oldenzaal op 18 november 1994, 96 jaar oud, zoon van XV-cy. Hij is getrouwd te Oldenzaal op 1 augustus 1929, op 31-jarige leeftijd met Helena Geertruida Maria Telgenkamp (20 jaar oud), geboren te Oldenzaal op 12 oktober 1908, overleden aldaar op 2 februari 1984, 75 jaar oud, dochter van Hermannus Hendrikus Telgenkamp (zakenman) en Wilhelmina Maria Vlutters. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Hendricus Maria Saraber, geboren te Oldenzaal op 24 september 1933, wonende te Enschede.
 2. Hermannus Hendrikus Maria Saraber, missionaris in Zaire en Borneo en pastor in Klarenbeek (Gld), geboren te Oldenzaal op 26 januari 1936, overleden op 9 mei 2003, 67 jaar oud.
 3. Johannes Gerardus Albertus Maria Saraber, geboren te Oldenzaal op 16 augustus 1937, volgt onder XVII-m.
 4. Willemina Hillegonda Maria Saraber, lerares textiele werkvormen, geboren te Oldenzaal op 8 augustus 1940, wonende te Borne.
 5. Gregorius Willibrordus Maria Saraber, missionaris in Brits Borneo en Kameroen, geboren te Oldenzaal op 6 november 1942.
 6. Hillegonda Willemina Maria Saraber, geboren te Oldenzaal op 4 mei 1944, wonende te Nijmegen. Zij is getrouwd te Nijmegen op 2 september 1969, op 25-jarige leeftijd met Johannes Willemse (34 jaar oud), kleermaker, geboren te Nijmegen op 3 april 1935, zoon van Wilhelmus Willemse en Catharina Sophia Berenbroek.
 7. Stephanus Jozef Michael Maria Saraber, electrotechnicus, materiaallaborant bij Fokker, geboren te Oldenzaal op 26 december 1945, wonende te Nieuw-Vennep.
 8. Petrus Bernardus Cornelis Maria Saraber, drs. natuurkunde/informaticadeskundige ABN/AMRO, geboren te Oldenzaal op 22 maart 1948, wonende te Sassenheim.
 9. Michael Jozef Maria Saraber, drs. sterrenkunde/weerkundige en docent Universiteit Wageningen, geboren te Oldenzaal op 3 augustus 1949, wonende te Bilthoven.

XVI-v Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Kethel op 19 november 1903, overleden te den Haag op 31 oktober 1981, begraven aldaar op 5 november 1981, 77 jaar oud, zoon van XV-cy. Hij is getrouwd op 19 april 1933, op 29-jarige leeftijd met Geertrudis Francisca Josephina Pubben (23 jaar oud), geboren te Beesel (Limburg) op 28 februari 1910, overleden te den Haag op 15 december 1995, 85 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hillegonda Anna Maria Saraber, geboren te den Haag op 10 februari 1934, wonende aldaar. Zij is getrouwd te den Haag op 10 juli 1957, op 23-jarige leeftijd met Antonius Cornelis Johannes de Heer (25 jaar oud), geboren te den Haag op 23 oktober 1931.
 2. Petrus Franciscus Engelbertus Saraber, geboren te den Haag op 4 juli 1936, overleden aldaar op 27 januari 1938, 1 jaar oud.
 3. Pierre Saraber, geboren te den Haag op 26 april 1938, volgt onder XVII-n.
 4. Anna H. M. Saraber, geboren te den Haag rond 1940. Zij is gehuwd met H. M. Pennings.
 5. Irene Marie Thérèse Saraber, geboren te den Haag op 6 augustus 1944, wonende te Dordrecht. Zij is getrouwd te den Haag op 24 juni 1970, op 25-jarige leeftijd met Teunis van Ham (25 jaar oud), geboren te Dordrecht op 11 februari 1945.
 6. Bernard Saraber, geboren in het jaar 1946, overleden in het jaar 1968, 22 jaar oud.
 7. Cornelis Johannes Henricus Saraber, geboren te den Haag op 19 januari 1951, volgt onder XVII-o.

XVI-w Frederik Hendrik Saraber, majoor der Intendance, geboren te Ambon (Nederlands Oost-IndiŽ) op 13 januari 1898, overleden op 22 november 1971, 73 jaar oud, zoon van XV-cz.

Bij de familie was hij bekend als "Indische Frits". Zij woonden in Den Haag: Parkstraat 21, Regentesselaan 95, Obrechtstraat 88, Amalia van Solmsstraat 11, Verhulststraat 104. Woonplaatsen: Kerkrade, Breda, Palembang, Kota Radjah, Magelang, Den Haag, Bandoeng, Den Haag.
Hij was gehuwd met Aletta Eugenie Coenraad, geboren te Soerabaja (Nederlands Oost IndiŽ) op 20 maart 1898, overleden op 12 januari 1992, 93 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Ferdinand Saraber, geboren te Palembang Sumatra (Nederlands Oost IndiŽ) op 22 mei 1923, volgt onder XVII-p.
 2. Carla Arlette Frederieke Saraber, geboren te den Haag op 13 mei 1930.
  Zij woont in de USA.
  Zij is gehuwd met Fred Labaar.
 3. Leonard Victor Eugène Saraber, geboren te Magelang (Nederlands Oost IndiŽ) op 27 april 1936, wonende te Zoetermeer. Hij is getrouwd te Haaksbergen op 1 juli 1980, op 44-jarige leeftijd met Polly Hagenbeek (37 jaar oud), geboren te den Haag op 21 maart 1943, dochter van Jan George Hagenbeek en Berendina Hendrika Landwehr.

XVI-x Maria Hendrica Saraber, geboren te Delft op 12 november 1896, overleden aldaar op 1 juli 1991, begraven te Delft (RK begraafplaats) op 5 juli 1991, 94 jaar oud, dochter van XV-da. Zij is getrouwd te Delft op 21 juli 1924, op 27-jarige leeftijd met Hendrikus Johannes Etienne (29 jaar oud), beeldhouwer, geboren te Delft op 18 juni 1895, overleden te den Haag op 6 november 1968, 73 jaar oud, zoon van Cornelis Johannes Etienne en Theodora Hendrika Jutte. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Fredericus Etienne, geboren te Delft op 15 mei 1928. Hij is getrouwd te Delft op 19 april 1955, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Knijnenburg (23 jaar oud), geboren te Delft op 6 september 1931.
 2. Fredericus Carolus Etienne, geboren te Delft op 20 december 1930, verongelukt aldaar op 26 september 1958, begraven aldaar op 1 oktober 1958, 27 jaar oud.
  Overleden ten gevolge van ongeluk: samen doodgereden op de scooter.
  Hij is getrouwd te Delft op 10 mei 1957, op 26-jarige leeftijd met Johanna Christina Turkenburg (24 jaar oud), geboren op 20 februari 1933, verongelukt te Delft op 26 september 1958, 25 jaar oud.

XVI-y Petrus Gerardus Saraber, geboren te Delft op 10 april 1899, overleden te Ulmtal (Duitsland) op 6 januari 1985, 85 jaar oud, zoon van XV-da. Hij is getrouwd te Schwalbach (Saargebied) op 9 september 1924, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth Josephine Weisz (25 jaar oud), geboren te Schwalbach (Saargebied) op 7 augustus 1899, wonende te Goslar (Duitsland), overleden op 24 februari 1999, gecremeerd te Quedlinburg (Duitsland), 99 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Egon Saraber, geboren te Rotterdam op 23 juli 1925, wonende te Langelsheim (Duitsland).
 2. Arthur Saraber, geboren te Amsterdam op 23 oktober 1926, volgt onder XVII-q.
 3. Silvia Elisabeth Josephine Saraber, geboren te Amsterdam op 7 mei 1930. Zij is getrouwd op 28 mei 1974, op 44-jarige leeftijd met Friedhelm Ernst Salewski, geboren te Danzig (Polen).

XVI-z Gerarda Maria Saraber, Gerrie, onderwijzeres, geboren te Delft op 17 augustus 1901, wonende te Bergen op Zoom, te Amsterdam, te Delft, te Axel en te Wilhelminadorp, overleden te Bergen op Zoom op 16 maart 2001, gecremeerd aldaar op 21 maart 2001, 99 jaar oud, dochter van XV-da. Zij is getrouwd te Delft (kantonrechter) op 5 november 1924, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Andries van Willigenburg (24 jaar oud), boekhouder, natuursteenhandelaar, geboren te den Haag op 30 juli 1900, overleden te Tilburg op 6 april 1995, begraven te Drunen (Algemene begraafplaats) op 11 april 1995, 94 jaar oud, zoon van Andries van Willigenburg (ambtenaar PTT) en Maria Johanna van Essen (onderwijzeres).

Hij woonde van 1920 tot 1924 op het Koningsplein 43 in Delft.
(Hij is later getrouwd te Rijswijk op 9 juni 1937, op 36-jarige leeftijd met Helena de Vries (26 jaar oud), geboren te den Haag op 31 maart 1911, overleden in april 2001, 90 jaar oud, dochter van Jan de Vries en Neeltje Struik. (Zij is daarnaast getrouwd te Rijswijk op 26 juni 1964, op 53-jarige leeftijd (2) met Eduard Kila (58 jaar oud), geboren te Rotterdam op 6 oktober 1905, overleden te Rijswijk, zoon van Johan Kila (kleermaker) en Eva Crucifix.) Hij woonde later samen met Cornelia Lammechiena Mouwen, geboren te Breda op 6 juni 1916, overleden te BelgiŽ in mei 1996, 79 jaar oud, dochter van Cornelis Mouwen en Aaltje de Wit. (Zij was weduwe van Anne Jacob Folkerts, geboren in het jaar 1896, overleden voor 1951, hoogstens 55 jaar oud.)) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Johanna van Willigenburg, Marianne, geboren te den Haag op 25 februari 1926, volgt onder XVII-r.
 2. Fredericus Carolus van Willigenburg, Oom Fred, sergeant/radio-radarmonteur Kon. Marine, geboren te Rijswijk op 22 juni 1930, wonende te San Diego CaliforniŽ (U.S.A.), overleden aldaar op 25 november 1994, gecremeerd aldaar op 29 november 1994, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Amsterdam op 2 december 1953, op 23-jarige leeftijd met Johanna Gerarda Francisca Aarden, Tante Janny (27 jaar oud), geboren te Zaandam op 28 januari 1926, wonende te San Diego CaliforniŽ (U.S.A.), overleden aldaar op 17 mei 2007, 81 jaar oud, dochter van Johannes Gerardus Franciscus Aarden en Petronella Helena Mulder.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 3 juni 1952, op 50-jarige leeftijd (2) met Jan Knorr (52 jaar oud), adj. hoofdopz. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, geboren te Makkum op 3 oktober 1899, overleden te Amsterdam op 3 februari 1968, begraven te Bolsward (Algemene begraafplaats) op 8 februari 1968, 68 jaar oud, zoon van Jacobus Knorr (hotelhouder) en Lolkje de Boer.
(Hij was weduwnaar van Jaantje Achterberg.)
XVI-aa Fredericus Carolus Saraber, boekhouder, geboren te Delft op 21 maart 1904, overleden aldaar op 29 augustus 1981, gecremeerd te Loosduinen (Ockenburgh) op 2 september 1981, 77 jaar oud, zoon van XV-da.

Delftsche Courant 1924-1937: F.C. Saraber leeraar M.O. boekhouden van Hallstraat 8, advertentie voor opleiding Mercurius 1934 20237.

Hij is getrouwd te Delft op 5 november 1929, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria Wilhelmina Albertina Lagaune (28 jaar oud), geboren te Delft op 10 februari 1901, overleden aldaar op 26 september 1969, gecremeerd te Loosduinen (Ockenburgh) op 30 september 1969, 68 jaar oud, dochter van Jean Baptist Lagaune (tapper) en Anna Maria Mustert. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Maria Gerarda Saraber, geboren te Hilligersberg (ZH) op 26 september 1930, volgt onder XVII-s.
 2. Anna Maria Saraber, geboren te Hilligersberg (ZH) op 3 augustus 1932, wonende te Rotterdam. Zij is getrouwd te Delft op 18 augustus 1953, op 21-jarige leeftijd met Anthonius Josephus Marie Loomans, zoon van Hendricus Josephus Anthonius Loomans en Dina Helena Maria Wessels.
 3. Fredericus Carolus Saraber, geboren te Hilligersberg (ZH) op 21 december 1933, volgt onder XVII-t.
 4. Jean Baptist Saraber, geboren te Delft op 12 maart 1935, volgt onder XVII-u.
 5. Theresia Maria Wilhelmina Saraber, geboren te Delft op 9 september 1943, wonende te Pijnacker. Zij is getrouwd te Delft op 17 juli 1965, op 21-jarige leeftijd met Hans de Klerk.

XVI-ab Gerardus Johannes Hermanus Saraber, belastingconsulent, geboren te Delft op 20 januari 1906, wonende te Bovenkarspel, overleden aldaar op 14 maart 1997, gecremeerd te Lelystad op 18 maart 1997, 91 jaar oud, zoon van XV-da. Hij is getrouwd te Amsterdam op 4 oktober 1934, op 28-jarige leeftijd met Johanna Wolthuis (22 jaar oud), geboren te Amsterdam op 8 maart 1912, overleden te Bovenkarspel op 29 juli 1985, gecremeerd te Lelystad op 2 augustus 1985, 73 jaar oud, dochter van Gerbrand Wolthuis en Johanna Metz. Uit dit huwelijk:

 1. Eduard Saraber, geboren te den Haag op 11 november 1936, volgt onder XVII-v.
 2. René Saraber, geboren te den Haag op 11 februari 1946, volgt onder XVII-w.

XVI-ac Johannes Hendrik Saraber, winkelier in geluidsapparatuur, geboren te Delft op 10 juni 1908, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 9 augustus 1990, begraven aldaar op 14 augustus 1990, 82 jaar oud, zoon van XV-da. Hij is getrouwd te Antwerpen (BelgiŽ) op 14 november 1936, op 28-jarige leeftijd met Josephina Daems (21 jaar oud), geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 9 mei 1915, overleden aldaar op 8 oktober 1988, begraven aldaar op 12 oktober 1988, 73 jaar oud, dochter van Karel Daems en Prudentia Vercauteren. Uit dit huwelijk:

 1. Monique Prudence Saraber, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 4 januari 1938, volgt onder XVII-x.
 2. Magdalena Saraber, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 19 maart 1940, wonende te Hemiksem (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Antwerpen (BelgiŽ) op 18 juli 1964, op 24-jarige leeftijd met Guido Joacim.

XVI-ad Joseph Johannes Marie Saraber, apothekersassistent, geboren te Delft op 9 december 1911, overleden te Oosterhout op 13 juli 1983, begraven te Oosterhout (begraafplaats St. Jan) op 16 juli 1983, 71 jaar oud, zoon van XV-da.

Delftsche Courant 1924-1937: Saraber J. lid O.Z.V. behaalt te Voorburg 4de prijs 1933 no. 208. Op 14 juli 1970 werd hem de medaille van verdienste in zilver van het Nederlandse Rode Kruis verleend, 10 januari 1977 ontving hij de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is getrouwd te Delft op 27 augustus 1941, op 29-jarige leeftijd met Maria Agatha van Oosten (24 jaar oud), geboren te Breda op 18 januari 1917, wonende te Oosterhout, dochter van Adrianus Wilhelmus van Oosten en Agatha Maria Mentink. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Maria Anna Saraber, geboren te Rijswijk op 10 september 1942, wonende te Zwijndrecht. Zij is getrouwd te Rijswijk op 24 juli 1968, op 25-jarige leeftijd met Harry Coenen.
 2. Agatha Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 22 april 1944, volgt onder XVII-y.
 3. Maria Gerarda Henrica Saraber, geboren te Rijswijk op 7 maart 1946, wonende te Zoetermeer. Zij is getrouwd te Rijswijk op 14 april 1971, op 25-jarige leeftijd met Leo van Dijk.
 4. Fredericus Petrus Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 17 augustus 1947, volgt onder XVII-z.
 5. Adrianus Wilhelmus Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 18 november 1948, volgt onder XVII-aa.
 6. Paulus Aloysius Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 25 mei 1952, volgt onder XVII-ab.

XVI-ae Mathijs Cornelis Johannes Saraber, chef de rang (horeca), geboren te den Haag op 6 juni 1905, overleden aldaar op 6 juli 1975, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 11 juli 1975, 70 jaar oud, zoon van XV-dc. Hij is getrouwd op 20 juli 1927, op 22-jarige leeftijd (1) met Johanna Maria Jacoba Hummeling (20 jaar oud), geboren te Amsterdam op 1 mei 1907, overleden op 17 maart 1972, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Carolus Mattheus Saraber, geboren te den Haag op 6 juni 1928, volgt onder XVII-ac.
 2. Geertruida Gerarda Maria Saraber, geboren te den Haag op 5 december 1929, overleden te Leiden op 23 mei 1996, begraven te den Haag (begraafplaats St. Petrus Banden) op 31 mei 1996, 66 jaar oud. Zij was gehuwd met Marinus Eilers, eigenaar schoonmaakbedrijf, geboren op 28 maart 1923.

Hij is daarnaast getrouwd te den Haag op 9 mei 1964, op 58-jarige leeftijd (2) met Maria Theodora Smaak (35 jaar oud), geboren te den Haag op 29 maart 1929.
XVI-af Wilhelmus Jacobus Cornelis Saraber, eigenaar hotel-restaurant "Du Commerce", geboren te den Haag op 19 oktober 1914, overleden aldaar op 2 augustus 1991, 76 jaar oud, zoon van XV-dc. Hij was gehuwd (1) met Maria Johanna Helena van Hoek, geboren te den Haag op 12 augustus 1920. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Saraber, geboren te den Haag op 19 januari 1941. Zij is gehuwd met Jan Gijzel.
 2. Wilhelmina Jacoba Cornelia Saraber, geboren te den Haag op 30 augustus 1943. Zij is gehuwd met Aart de Winter.
 3. Roland Maria Saraber, geboren te den Haag op 13 mei 1946, volgt onder XVII-ad.

Hij is daarnaast getrouwd te den Haag op 16 februari 1959, op 44-jarige leeftijd (2) met Gepkea Hendrika Boneschansker (27 jaar oud), geboren te Beilen op 22 juli 1931, dochter van Willem Boneschansker en Jantje Padding. Uit dit huwelijk:

 1. Robin Willem Saraber, geboren te den Haag op 9 mei 1959, volgt onder XVII-ae.
 2. Heidi Catharina Helena Saraber, geboren te den Haag op 10 april 1962.

XVI-ag Antonius Gerardus Saraber, chef de rang (horeca), geboren te den Haag op 27 oktober 1924, overleden te Voorburg op 21 augustus 1989, 64 jaar oud, zoon van XV-dc. Hij is getrouwd te den Haag op 19 april 1950, op 25-jarige leeftijd (1) met Francisca Maria Johanna Theodora Tijdink (27 jaar oud), geboren te Wisch op 24 januari 1923. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca Wilhelmina Saraber, geboren te den Haag op 25 juli 1951, overleden aldaar op 5 september 1951, 42 dagen oud.

Hij is daarnaast getrouwd te den Haag op 12 februari 1957, op 32-jarige leeftijd (2) met Martina Taal (36 jaar oud), geboren te den Haag op 7 oktober 1920. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Gerardus (Tom) Taal, geboren te Leiden op 12 oktober 1952.
  Hij draagt de familienaam Taal.

XVI-ah Bernardus Gerardus Antonius Saraber, bedrijfsleider, geboren te den Haag op 31 augustus 1926, overleden te Zoetermeer op 13 november 1990, gecremeerd te den Haag (Nieuw Eykenduinen) op 17 november 1990, 64 jaar oud, zoon van XV-dc. Hij is getrouwd te den Haag op 5 februari 1947, op 20-jarige leeftijd met Johanna Aartje Elisabeth Rijsdijk (19 jaar oud), geboren te den Haag op 16 september 1927, dochter van Cornelis Rijsdijk en Maria Doorschot. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bastiaan Saraber, geboren te den Haag op 16 juli 1947, volgt onder XVII-af.
 2. Maria Catharina Petronella Saraber, geboren te den Haag op 20 september 1948. Zij is gehuwd met Wim Reyers.
 3. Bernardus Gerardus Antonius Saraber, geboren te den Haag op 1 juni 1953. Hij woont nu samen met Ferry Tiemeyer.

XVI-ai Johanna van Gessel, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1869, dochter van XV-ej. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1895, op 26-jarige leeftijd met Nicolaas Pover (28 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1867, overleden aldaar op 31 oktober 1935, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Janse Pover en Magdalena van 't Westeinde (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1896. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 november 1933, op 37-jarige leeftijd met Cornelis Traas (28 jaar oud), monteur, geboren te Heinkenszand in het jaar 1905, zoon van Adriaan Traas (los werkman) en Dina Zuidhof.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 23 april 1931, op 26-jarige leeftijd met Johanna Izabella Engelina Hoornick (45 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 29 september 1885, overleden aldaar op 22 april 1933, 47 jaar oud, dochter van Christiaan Cornelis Hoornick (koopman en herbergier) en Louisa Johanna Carel.)

XVI-aj Anthonie Kempe, veldarbeider, arbeider en koetsier, geboren te Baarland in het jaar 1886, overleden te Kwadendamme, zoon van XV-el. Hij is getrouwd te Baarland op 7 september 1916, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Acda (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1887, overleden te Kwadendamme op 10 juli 1958, 71 jaar oud, dochter van XV-ep. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Pieter Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 november 1917, overleden aldaar op 28 november 1917, 17 dagen oud.
 2. Levenloos Kempe, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 november 1918, overleden aldaar op 2 november 1918.
 3. Levenloos Kempe, geboren te Hoedekenskerke op 25 april 1923, overleden aldaar op 25 april 1923.
 4. Marinus Kempe.

XVI-ak Geerardus Melchior Willem Acda, sjouwerman, stoker gemeentelijk gasbedrijk en machinist, geboren te Middelburg op 20 augustus 1872, overleden aldaar op 17 november 1957, 85 jaar oud, zoon van XV-en. Hij is getrouwd te Middelburg op 13 oktober 1893, op 21-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 15 september 1897 van) Jacoba Johanna Josina van Gogh (23 jaar oud), geboren te Middelburg op 10 september 1870, dochter van Martinus van Gogh en Angenita Ouerweel.
(Zij was later gehuwd met Jan Ossel, schoenmaker en stoker, geboren te Goes in het jaar 1876, overleden te Vlissingen op 24 februari 1954, 78 jaar oud, zoon van Pieter Ossel (werkman) en Maria Cornelia Eggen.) Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Acda, geboren te Middelburg op 13 maart 1894, overleden te den Haag op 3 april 1968, 74 jaar oud. Hij was gehuwd met Wies Versluys, geboren op 8 september 1895.
 2. Marinus Acda, geboren te Middelburg op 6 oktober 1896, volgt onder XVII-ag.

Hij is getrouwd te Middelburg op 16 november 1900 (getuigen waren Jacobus Willem Geelhoed, Pieter Abraham Philipse, Jacobus Gilde en Marinus Cornelis Acda), op 28-jarige leeftijd (2) met Pieternella Gilde (24 jaar oud), geboren te Veere op 18 november 1875, overleden te Middelburg op 6 februari 1913, 37 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Geerard Acda, geboren te Middelburg op 31 augustus 1901, overleden te Breda op 30 december 1954, 53 jaar oud.
 2. Johanna Petronella Wilhelmina Acda, geboren te Middelburg op 23 april 1903, volgt onder XVII-ah.
 3. Jacoba Acda, geboren te Middelburg op 24 maart 1905, overleden aldaar op 30 november 1911, 6 jaar oud.
 4. Willem Aarnout Acda, geboren te Middelburg op 31 augustus 1907, volgt onder XVII-ai.
 5. Jacobus Acda, geboren te Middelburg op 20 april 1909, volgt onder XVII-aj.
 6. Hendrik Adriaan Acda.
 7. Suzanna Acda.

Hij is getrouwd te Middelburg op 10 juli 1929, op 56-jarige leeftijd (3) met Maria Johanna van den Broek (33 jaar oud), geboren te Middelburg op 28 januari 1896, overleden te Goes op 16 januari 1971, 74 jaar oud, dochter van Martinus van den Broek en Maria Johanna Eiselin.
(Zij is eerder getrouwd rond 1920, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Cornelius Josephus Wilhelmus Maria van Bergen.)
XVI-al Karel Frederik Hendrik Acda, koetsier, arbeider fittingfabriek, koster en incasseerder, geboren te Middelburg op 13 september 1885, overleden aldaar op 11 augustus 1947, 61 jaar oud, zoon van XV-en. Hij is getrouwd te Middelburg op 7 augustus 1912, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Voogd (24 jaar oud), serveerster, geboren te Serooskerke (Walcheren) op 11 april 1888, overleden te Ermelo op 19 februari 1975, 86 jaar oud, dochter van Gerard de Voogd en Catharina Barentsen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Acda, geboren te Middelburg op 11 juni 1913, gedoopt aldaar op 27 juli 1913, volgt onder XVII-ak.
 2. Lein Acda, drogist, geboren te Middelburg in het jaar 1917, wonende te den Haag, overleden te Zeist op 5 oktober 1992, gecremeerd te Nieuwegein op 9 oktober 1992, 75 jaar oud. Hij was gehuwd (1) met Cornelia Kraal, geboren op 22 september 1908, overleden te Wijk bij Duurstede op 7 december 1982, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Zeist op 26 augustus 1988, op 71-jarige leeftijd (2) met Truus Landkroon-Boot.

XVI-am Gerardus Melchior Acda, kommies verificateur, geboren te Baarland op 29 mei 1877, overleden te Rotterdam op 25 april 1955, 77 jaar oud, zoon van XV-ep. Hij was gehuwd (1) met Helena Petronella Maria Toebosch, geboren te Venray op 11 maart 1882, overleden te Rotterdam op 20 januari 1920, 37 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Gerardus Antonius Acda, geboren te Baarle-Nassau (NB) op 27 februari 1910, volgt onder XVII-al.
 2. Herbertina Jobina Petronella Acda, geboren te Baarle-Nassau (NB) op 11 februari 1912, overleden te Rotterdam op 7 december 1960, 48 jaar oud.
 3. Jobina Cornelia Johanna Acda, geboren in het jaar 1914.
 4. Anna Acda, geboren op 11 december 1916, overleden te Kwadendamme op 19 februari 1997, 80 jaar oud.

Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 oktober 1921, op 44-jarige leeftijd (2) met Maria Magdalena Verbeek (37 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1884, dochter van Marinus Gregorius Verbeek en Elisabeth Smits.
XVI-an Pieter Acda, boerenknecht, geboren te Baarland op 26 september 1880, overleden te Aartrijke (BelgiŽ) op 13 maart 1957, 76 jaar oud, zoon van XV-ep. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 mei 1911, op 30-jarige leeftijd met Jacomina Maria Donkers (28 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1882, overleden te Baarland op 12 april 1927, 44 jaar oud, dochter van Bartholomeus Donkers (schoenmaker) en Adriana de Vos (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jobina Acda, geboren op 12 april 1912.
 2. Adriana Acda, geboren te Baarland in juli 1913, overleden aldaar op 17 oktober 1913, 3 maanden oud.
 3. Cornelia Acda, geboren op 14 februari 1917, volgt onder XVII-am.
 4. Marinus Pieterzn. Acda.
 5. Bartholomeus Acda.

XVI-ao Maria Magdalena Pover, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1888, wonende te Hoedekenskerke, overleden te Goes op 6 juni 1942, 54 jaar oud, dochter van XV-es. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 9 juni 1909, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Bal (44 jaar oud), broodbakker, geboren te Hoedekenskerke op 26 augustus 1864, overleden te Kwadendamme op 17 september 1953, 89 jaar oud, zoon van Johannis Bal en Cornelia de Poorter (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Bal, geboren te Hoedekenskerke op 2 augustus 1910.
 2. Maria Wilhelmina Bal, geboren te Hoedekenskerke op 31 augustus 1911, overleden aldaar op 28 mei 1912, 271 dagen oud.
 3. Levenloos Bal, geboren te Hoedekenskerke op 3 juli 1930, overleden aldaar op 3 juli 1930.

XVI-ap Joanna van Gessele, dochter van XV-ey. Zij was gehuwd met Frans van Garsel. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Cornelis van Garsel.

XVI-aq Jan Hoekman, spoorwegwerker, geboren te Kloetinge op 12 februari 1868, overleden te Krabbendijke op 12 januari 1957, 88 jaar oud, zoon van XV-fe. Hij is getrouwd te Krabbendijke op 8 november 1900, op 32-jarige leeftijd met Neeltje Brik (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kruiningen in het jaar 1873, dochter van Jan Brik (landbouwer en veldarbeider) en Tannetje Klap.

Erk. kind: Tannetje, geb. 30-12-1892 te Kruiningen.
Uit dit huwelijk:
 1. Tannetje Hoekman, geboren te Kruiningen op 30 januari 1892.

XVI-ar Kornelia Hoekman, dienstbode, geboren te Kloetinge op 1 november 1875, overleden te Kruiningen op 16 maart 1955, 79 jaar oud, dochter van XV-fe. Zij is getrouwd te Krabbendijke op 9 mei 1895, op 19-jarige leeftijd met Hubrecht Oostdijk (20 jaar oud), veldarbeider, geboren te Waarde in het jaar 1875, zoon van Jan Oostdijk (veldarbeider) en Jakomina Koster. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Oostdijk, veldarbeider, geboren te Waarde in het jaar 1900. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 18 november 1920, op 20-jarige leeftijd met Maatje Steenpoorte (24 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1896, dochter van Adriaan Steenpoorte (metselaar) en Janna Griep (dienstmeid).

XVI-as Jan de Kuijper, kantoorbediende, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 5 april 1881, zoon van XV-fg. Hij is getrouwd te Middelburg op 15 april 1904, op 23-jarige leeftijd met Maria Blaas (22 jaar oud), geboren te Middelburg op 26 september 1881, dochter van Abraham Blaas (pakhuisknecht en besteller) en Elizabeth Gillesse. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Kuijper, geboren te Vlissingen op 26 januari 1905.

XVI-at Adriana de Kuijper, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 22 februari 1882, dochter van XV-fg. Zij is getrouwd te Middelburg op 11 september 1903, op 21-jarige leeftijd met Johannes de Rijke (26 jaar oud), werkman, sjouwerman en pakhuisknecht, geboren te Middelburg in het jaar 1877, zoon van Willem de Rijke (werkman) en Rika de Bruijne. Uit dit huwelijk:

 1. Rika de Rijke, geboren te Middelburg op 13 december 1903.
 2. Neeltje de Rijke, geboren te Middelburg op 7 februari 1905. Zij is getrouwd te Middelburg op 24 februari 1926, op 21-jarige leeftijd met Pieter Cornelis Roose (24 jaar oud), kelner, geboren te Middelburg in het jaar 1902, zoon van Willem Lambertus Roose (sjouwerman) en Maatje Adamse.
 3. Willem de Rijke, kelner, geboren te Middelburg op 28 maart 1906. Hij is getrouwd te Middelburg op 15 februari 1935, op 28-jarige leeftijd met Marie Elisabeth Kollies (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Sechshuber Hochinderberg (Duitsland) in het jaar 1913, dochter van Friedrich Kollies en Marie Ziesig.
 4. Jannetje de Rijke, geboren te Middelburg op 15 oktober 1907.
 5. Jan de Rijke, geboren te Middelburg op 4 juli 1909.

XVI-au Simon Klap, werkman, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 6 oktober 1891, overleden te Koudekerke op 13 juni 1944, 52 jaar oud, zoon van XV-fh. Hij is getrouwd te Koudekerke op 9 januari 1914, op 22-jarige leeftijd met Johanna Adriana Reijnierse (21 jaar oud), geboren te Koudekerke op 18 maart 1892, overleden te Middelburg op 17 juli 1954, 62 jaar oud, dochter van Jan Reijnierse en Adriana Jasperse. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Klap, geboren te Koudekerke op 23 juni 1914, volgt onder XVII-an.
 2. Jan Klap, geboren te Koudekerke op 2 november 1915, volgt onder XVII-ao.
 3. Gommert Klap, geboren te Koudekerke op 15 januari 1920, volgt onder XVII-ap.

XVI-av Cornelis Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 22 oktober 1892, overleden aldaar op 1 februari 1932, 39 jaar oud, zoon van XV-fh. Hij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joosland op 22 november 1916, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Leijnse (24 jaar oud), geboren te Kleverskerke op 27 augustus 1892, overleden te Middelburg op 15 oktober 1970, 78 jaar oud, dochter van Neeltje Leijnse. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 26 maart 1917, overleden aldaar op 4 april 1918, 1 jaar oud.
 2. Gommert Klap, geboren op 4 april 1919, volgt onder XVII-aq.

XVI-aw Jozias Klap, fabrieksarbeider en magazijnmeester, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 16 september 1893, overleden te Vlissingen op 5 oktober 1954, 61 jaar oud, zoon van XV-fh. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 24 mei 1922, op 28-jarige leeftijd met Jaantje Vader (25 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 25 juli 1896, overleden te Vlissingen op 5 oktober 1954, 58 jaar oud, dochter van Adriaan Vader en Maatje Jacoba Joosland. Uit dit huwelijk:

 1. Gommert Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 11 oktober 1923.
 2. Adriaan Klap, geboren te Souburg op 21 april 1928, overleden te Vlissingen op 28 augustus 1984, 56 jaar oud.

XVI-ax Jannetje Klap, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 5 december 1896, overleden aldaar op 12 mei 1960, 63 jaar oud, dochter van XV-fh. Zij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joosland op 28 september 1921, op 24-jarige leeftijd met Willem Goverse (26 jaar oud), geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 11 januari 1895, overleden aldaar op 25 februari 1977, 82 jaar oud, zoon van Izaak Goverse en Johanna Kodde. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Goverse, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 5 november 1923, volgt onder XVII-ar.

XVI-ay Danker Koeman, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juli 1862, overleden te Goes op 3 december 1937, 75 jaar oud, zoon van XV-fm. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 november 1884, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Laurina de Jager (20 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1864, overleden te Kloetinge op 15 januari 1927, 63 jaar oud, dochter van Adriaan de Jager (landbouwer) en Sara Vermeule. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 4 mei 1885. Zij is getrouwd te Kloetinge op 3 oktober 1907, op 22-jarige leeftijd met Johannes van Maris (21 jaar oud), timmerman, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1886, zoon van Daniel van Maris (timmerman) en Elizabeth van Strien.
 2. Adriaan Iman Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 31 december 1886.
 3. Sara Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 2 augustus 1888. Zij is getrouwd te Kloetinge op 20 maart 1919, op 30-jarige leeftijd met Jan Rottier (29 jaar oud), geboren te Goes (Schore) in het jaar 1890, zoon van Adriaan Rottier en Pieternella Stevense.
 4. Iman Adriaan Koeman, landbouwersknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 27 mei 1890. Hij is getrouwd te Kloetinge op 18 juni 1914, op 24-jarige leeftijd (1) met Jannetje de Puit (19 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1895, dochter van Jannetje de Puit. Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 13 november 1914, op 24-jarige leeftijd (2) met Helena Geertruida Bakker (19 jaar oud), dienstbode, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1895.
 5. Wilhelmina Koeman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1892. Zij is getrouwd te Kloetinge op 20 november 1913, op 20-jarige leeftijd met Pieter Polderman (21 jaar oud), fruitkweker, geboren te Goes in het jaar 1892, zoon van Pieter Polderman (huurknecht) en Jannetje Francina Westplate.
 6. Martina Johanna Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 14 mei 1895. Zij is getrouwd te Kloetinge op 19 april 1923, op 27-jarige leeftijd met Chirstiaan Kole (34 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Rilland-Bath in het jaar 1889, zoon van Leendert Kole en Adriaantje Zandee.
 7. Maria Hendrica Cornelia Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 20 maart 1897.
 8. Stoffelina Suzanna Maria Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 5 augustus 1898, overleden aldaar op 1 oktober 1898, 57 dagen oud.
 9. Pieter Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 29 juni 1900.
 10. Dina Koeman, geboren te Kloetinge op 16 augustus 1903.
 11. Kornelis Petrus Koeman, geboren te Kloetinge op 15 augustus 1904, overleden aldaar op 8 september 1904, 24 dagen oud.

XVI-az Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 30 maart 1864, overleden aldaar op 6 maart 1950, 85 jaar oud, dochter van XV-fm. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 29 april 1886, op 22-jarige leeftijd met Janus Thorenaar (23 jaar oud), timmerman en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 17 maart 1863, overleden aldaar op 20 juni 1903, 40 jaar oud, zoon van Janus Thorenaar (timmerman) en Janna Tolhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Janna Thorenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 24 januari 1887, volgt onder XVII-as.
 2. Pieternella Thorenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 12 oktober 1894. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 januari 1918, op 23-jarige leeftijd met Jacob Zegers (27 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1891, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 2 november 1944, 53 jaar oud, zoon van Jacob Zegers (koopman en landbouwer) en Adriana Jacomina de Jonge.
 3. Janna Thorenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 29 april 1900. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 mei 1929, op 29-jarige leeftijd met Guiljaam Leendert Slabbekoorn (28 jaar oud), smid, geboren te Kloetinge op 8 januari 1901, wonende aldaar, zoon van XVI-bf.

XVI-ba Wilhelmina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 5 september 1867, overleden aldaar op 10 januari 1957, 89 jaar oud, dochter van XV-fm. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 7 januari 1892, op 24-jarige leeftijd met Joos van Damme (21 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 2 maart 1870, overleden aldaar op 3 februari 1955, 84 jaar oud, zoon van Cornelis van Damme (landbouwer en landbouwer) en Jozina de Boe. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Pieternella van Damme, geboren te Wolphaartsdijk op 9 juli 1892. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 14 december 1916, op 24-jarige leeftijd met Willem van Aken (24 jaar oud), boekbinder, geboren te Goes op 29 maart 1892, zoon van Adrianus Jacobus van Aken (boekbinder) en Alida Boer.
 2. Iman Cornelis van Damme, boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1896. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 maart 1921, op 24-jarige leeftijd met Maria Dina Huisson (25 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 29 augustus 1895, overleden aldaar op 24 augustus 1936, 40 jaar oud, dochter van Abraham Huisson (boerenknecht, landbouwer en vrachtrijder) en Cornelia Tolhoek.

XVI-bb Cornelis Petrus Koeman, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 12 juni 1871, overleden te Goes op 10 mei 1942, 70 jaar oud, zoon van XV-fm. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1896, op 25-jarige leeftijd met Johanna Smallegange (20 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1875, dochter van Johannis Smallegange (landbouwer) en Adriana Machielse. Uit dit huwelijk:

 1. Iman Johannis Koeman, boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 12 maart 1897. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 oktober 1921, op 24-jarige leeftijd met Maatje Tanneke Buijze (18 jaar oud), geboren te Hoek in het jaar 1903, dochter van Willem Buijze (landbouwer) en Sara Elizabeth Wolfert.
 2. Adriana Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 14 april 1898. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 april 1921, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Iwaarden (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1899, zoon van Jacob van Iwaarden en Elizabeth Waverijn.
 3. Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 7 juli 1899, overleden aldaar op 6 september 1899, 61 dagen oud.
 4. Pieternella Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 28 september 1900. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 april 1922, op 21-jarige leeftijd met Phillipus Cok (24 jaar oud), klein landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1898, zoon van Marinus Cok en Tannetje Wiskerke.
 5. Pieter Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 6 november 1903.
 6. Jacoba Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 19 december 1908. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 juli 1930, op 21-jarige leeftijd met Jan Gilles de Jager (21 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1909, zoon van Laurus de Jager (landbouwer) en Leintje Rottier.

XVI-bc Maria Hendrika Cornelia Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1874, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 20 januari 1956, 81 jaar oud, dochter van XV-fm. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 5 november 1897, op 23-jarige leeftijd met Machiel Smallegange (20 jaar oud), landbouwer, bedrijfsboer en landbouw-opzichter, geboren te Wolphaartsdijk op 20 december 1876, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 22 februari 1944, 67 jaar oud, zoon van Johannis Smallegange (landbouwer) en Adriana Machielse. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Iman Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 5 mei 1898, overleden aldaar op 29 mei 1898, 24 dagen oud.
 2. Pieternella Adriana Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 14 mei 1899. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 8 mei 1924, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Adam (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1894, zoon van Jacobus Adam en Aaltje van Straalen.
 3. Johannis Iman Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 3 juni 1901, overleden aldaar op 1 juni 1902, 363 dagen oud.
 4. Iman Johannis Smallegange, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1902. Hij is getrouwd te Yerseke op 16 mei 1935, op 32-jarige leeftijd met Jacoba Janna Geertruida de Koeijer (25 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1910, dochter van Pieter de Koeijer (landbouwer) en Martha Catharina de Jonge.
 5. Adriana Pieternella Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 18 januari 1904. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 14 mei 1925, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Pieter Vogelaar (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1893, zoon van Cornelis Pieter Vogelaar (boerenknecht en notarisklerk) en Jannetje Geelhoed.
 6. Johanna Cornelia Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 16 september 1906. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 26 maart 1936, op 29-jarige leeftijd met Leendert Cornelis Ribbens (28 jaar oud), assuradeur, geboren te Kruiningen in het jaar 1908, zoon van Marinus Hubrecht Ribbens (koopman) en Jacoba Johanna Scheffelaar.
 7. Martina Leintje Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 11 maart 1908, overleden aldaar op 13 januari 1909, 308 dagen oud.
 8. Jacomina Geertruida Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1909.
  Vonnis Arr. Rechtb. Middelburg d.d. 19-05-1909 de voornamen Jacomina Geertruida te lezen als Wilhelmina Geertruida.
 9. Pieter Willem Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 9 september 1911.
 10. Danker Cornelis Petrus Smallegange, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1915, overleden aldaar op 15 maart 1938, 23 jaar oud.

XVI-bd Pieter Valkier, onderwijzer, geboren te Wolphaartsdijk op 8 december 1870 (nederlands hervormd), overleden te Haarlem op 3 augustus 1953, 82 jaar oud, zoon van XV-fn.

Pieter werd ingeschreven als militair voor de lichting van 1890 en is op 9.5.1890 ingelijfd en op 5 mei 1897 ontslagen. Hij was onderwijzer in Tholen en den Ham. Hij kocht in 1896 de boerderij "Reimershoek" van Jozina Koeman, als erfgenaam van zijn moeder Jozina de Bokx.

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 december 1899, op 29-jarige leeftijd met Adriana van der Bilt (39 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 22 september 1860, overleden te Scheveningen op 7 juni 1941, 80 jaar oud, dochter van Pieter van der Bilt en Petronella Kloosterman.
(Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 maart 1888, op 27-jarige leeftijd met Pieter van de Voorde (31 jaar oud), gemeentesecretaris, geboren te Goes in het jaar 1857, overleden te Wolphaartsdijk op 3 juni 1893, 36 jaar oud, zoon van Frans van de Voorde (arbeider, kantonnier en wegwerker) en Dina Remijnse (arbeidster en dienstbode).) Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Petronella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 23 december 1900, overleden aldaar op 25 december 1900, 2 dagen oud.

XVI-be Wilhelmina Valkier, dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 22 december 1871 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 13 december 1933, 61 jaar oud, dochter van XV-fn. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 maart 1889, op 17-jarige leeftijd met Abraham Leijnse (37 jaar oud), slager en koopman, geboren te Koudekerke op 13 mei 1851 (doopgetuigen waren Geert Brasser en Willem Maas), wonende te Delft, te Leiden, te den Haag en te Middelburg, overleden te den Haag op 19 februari 1938, 86 jaar oud, zoon van Aarnout Leijnse (arbeider) en Willemina Botting.
(Hij is eerder getrouwd te Middelburg op 22 mei 1878, op 27-jarige leeftijd met Johanna Jacoba Boone (31 jaar oud), geboren te Middelburg op 14 februari 1847 (doopgetuigen waren Jacobus Maas en Pieter Wondergem), overleden te Middelburg op 20 december 1887, 40 jaar oud, dochter van Paulus Boone (tuinman) en Jacoba Adriana van Sluijs.) Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Leijnse, geboren te Middelburg op 18 april 1889, volgt onder XVII-at.
 2. Jannetje Josina Leijnse, geboren te Middelburg op 29 september 1891, overleden te den Haag. Zij is getrouwd te Middelburg op 8 april 1914, op 22-jarige leeftijd met Johannes Verswijveren (23 jaar oud), coiffeur, geboren te Düsseldorf (Duitsland) in het jaar 1891, zoon van Josephus Verswijveren (logementshouder) en Johanna de Beukelaar.
 3. Anna Leijnse, geboren te Middelburg op 21 mei 1893, overleden te den Haag op 6 juni 1989, 96 jaar oud. Zij is getrouwd te den Haag op 6 juni 1951, op 58-jarige leeftijd met Hendrik Daniel Scherft.
 4. Josina Catharina Leijnse, geboren te Middelburg op 26 januari 1895, overleden te den Haag op 2 januari 1997, 101 jaar oud. Zij is getrouwd te den Haag op 29 september 1920, op 25-jarige leeftijd met Pieter Paulinus Paul (24 jaar oud), onderwijzer en commissaris van politie te den Haag, geboren te Hilligersberg (ZH) op 26 juni 1896.
 5. Jan Pieter Leijnse, geboren te Middelburg op 5 januari 1903, overleden aldaar op 16 september 1903, 254 dagen oud.
 6. Catharina Susanna Leijnse, geboren te den Haag op 8 november 1905, overleden aldaar op 28 juni 1998, 92 jaar oud. Zij is getrouwd te den Haag op 11 oktober 1933, op 27-jarige leeftijd met Pieter Lodder (29 jaar oud), chef electricien PTT, geboren op 5 oktober 1904.

XVI-bf Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1873 (gereformeerd), wonende te Kloetinge, overleden te Wolphaartsdijk op 24 mei 1950, 76 jaar oud, dochter van XV-fn. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 mei 1900, op 26-jarige leeftijd met Jan Slabbekoorn (26 jaar oud), smid, geboren te Wolphaartsdijk op 26 oktober 1873, wonende te Kloetinge, overleden aldaar op 22 maart 1915, 41 jaar oud, zoon van Giljaam Slabbekoorn (smid) en Machelina van Liere.

Tekst bij kerkelijke inzegening: Spreuken 16:20.
Uit dit huwelijk:
 1. Guiljaam Leendert Slabbekoorn, smid, geboren te Kloetinge op 8 januari 1901, wonende aldaar. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 mei 1929, op 28-jarige leeftijd met Janna Thorenaar (29 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 29 april 1900, dochter van XVI-az.
 2. Jannetje Machalina Slabbekoorn, geboren te Kloetinge op 14 augustus 1903.
 3. Machalina Jannetje Slabbekoorn, geboren te Kloetinge op 7 mei 1907, overleden aldaar op 5 februari 1908, 274 dagen oud.
 4. Leendert Guiljaam Slabbekoorn, geboren te Kloetinge op 28 maart 1910, overleden aldaar op 28 november 1910, 245 dagen oud.

XVI-bg Leendert Valkier, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 16 oktober 1876, gedoopt aldaar op 3 december 1876, overleden te Middelburg op 5 januari 1966, 89 jaar oud, zoon van XV-fn.

Afgescheiden Gem. Wolf.: Leendert Valkier en Clazina Keukelaar belijdenis op 6.5.1906. Het gezin woonde eerst op de hoeve "Reimershoek", later Zandstraat 29. Leendert is overleden in een bejaardenhuis in Middelburg.

Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 februari 1904, op 27-jarige leeftijd met Klazina Keukelaar (23 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 5 juni 1880, overleden aldaar op 26 september 1940, 60 jaar oud, dochter van Adriaan Keukelaar (arbeider en koopman) en Janna Valkier (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 10 december 1904, volgt onder XVII-au.
 2. Janna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juni 1911, overleden te Zaandam op 7 januari 1989, 77 jaar oud.

XVI-bh Jannetje Sinke, geboren te Wolphaartsdijk op 2 april 1862, overleden te Driewegen op 7 augustus 1892, 30 jaar oud, dochter van XV-fo. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 september 1884, op 22-jarige leeftijd met Cornelis de Jager (24 jaar oud), smid, geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1860, overleden te Driewegen op 8 januari 1926, 66 jaar oud, zoon van Gillis de Jager (landbouwer) en Katharina de Waal.
(Hij is later getrouwd te Driewegen op 24 augustus 1893, op 33-jarige leeftijd met Martina van Liere (30 jaar oud), winkelierster, geboren te Schore in het jaar 1863, overleden te Driewegen op 6 juni 1898, 35 jaar oud, dochter van Jacobus van Liere (landbouwer) en Cornelia de Kok. (Zij was weduwe van Andries Bruinooge.) Hij is later getrouwd te Driewegen op 12 december 1901, op 41-jarige leeftijd met Maatje de Leeuw (26 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1875, dochter van Geerard de Leeuw (arbeider) en Geertruid Korstanje. (Zij was weduwe van Gilles de Jager.)) Uit dit huwelijk:

 1. Katharina Helena Willemina de Jager, geboren te Driewegen op 22 augustus 1885. Zij is getrouwd te Driewegen op 14 mei 1908, op 22-jarige leeftijd met Jan Steketee (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Borssele in het jaar 1883, zoon van Jacob Steketee en Margaritha Mol (landbouwster).
 2. Johannes de Jager, smid, geboren te Driewegen op 5 september 1886. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 26 november 1909, op 23-jarige leeftijd met Cornelia van den Durpel (18 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1891, dochter van Marinus van den Durpel (arbeider) en Pieternella van Boven (arbeidster).
 3. Gilles de Jager, boerenknecht, geboren te Driewegen op 16 januari 1888. Hij is getrouwd te Driewegen op 1 december 1910, op 22-jarige leeftijd met Catharina Steketee (21 jaar oud), boerenmeid, geboren in het jaar 1889, dochter van Jacob Steketee en Margaritha Mol (landbouwster).
 4. Abraham de Jager, bouwmateriaalhandelaar, geboren te Driewegen op 24 december 1889, overleden aldaar op 29 september 1958, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1920, op 30-jarige leeftijd met Dina Suzanna Tolhoek (30 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1890, dochter van Janus Tolhoek (broodbakker) en Helena Minnaard.
 5. Willemina de Jager, geboren te Driewegen op 1 april 1891. Zij is getrouwd te Kapelle op 23 juni 1916, op 25-jarige leeftijd met Marinus Staal (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Kapelle in het jaar 1892, zoon van Johannes Staal (landbouwer) en Klara Eversdijk.
 6. Levenloos de Jager, geboren te Driewegen op 15 juli 1892, overleden aldaar op 15 juli 1892.

XVI-bi Jozina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 30 mei 1869, overleden te Goes op 8 augustus 1957, 88 jaar oud, dochter van XV-fp.

Afgescheiden Gemeente Wolfaartsdijk: Aangenomen 18.1.1891, losgemaakt wegens kerkverzuim april 1907.

Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 juli 1889, op 20-jarige leeftijd met Jan Valkier (25 jaar oud), broodbakker, geboren te 's-Gravenpolder op 13 april 1864 om 23:00 uur (gereformeerd) (doopgetuigen waren Mattheus Verstelle en Jakob van Dijke), overleden te Goes op 13 november 1936, 72 jaar oud, zoon van Leendert Valkier (bakker, landbouwer) en Pieternella van Liere.

De beide leden van het echtpaar groeiden als stiefbroer en -zuster op in hetzelfde gezin. Ze woonden eerst in Wolfaartsdijk op Molenweg 6, waar een bakkerij was. Op 1.5.1908 verhuisde men naar Goes, eerst Matth. Smallegangebuurt 25, daarna Beestenmarkt A 208, in 1910 verhuisde het gezin naar Middelburg, Dampoortstraat O 205; het laatst woonden ze in de Hinckelingestraat 3, waar vader Jan met een bakkerskar beschuit verkocht in de "zak van Zuidbeveland". Het echtpaar, dat van allerlei kanten geŽrfd had (vooral van de kant van Jozina) was op latere leeftijd afhankelijk van de kinderen en van de kerk. Lidmatenregister Afgescheiden Kerk Wolfaartsdijk: Aangenomen 18.1.1891, met attestatie naar Goes 5.5.1908. Overlijdensoorzaak: hartkwaal (dr. J.J. van den Berg).
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Jozina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1890, gedoopt aldaar op 25 januari 1891 (christelijk gereformeerd), volgt onder XVII-av.
 2. Jozina Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1891, gedoopt aldaar op 12 juli 1891, volgt onder XVII-aw.
 3. Leendert Johannes Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juni 1892, gedoopt aldaar op 10 juli 1892, volgt onder XVII-ax.
 4. Johanna Catharina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juni 1893, gedoopt aldaar op 19 november 1893, ongehuwd overleden te Goes op 18 mei 1972, 78 jaar oud.
 5. Catharina Johanna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 26 januari 1895, gedoopt aldaar op 21 april 1895, volgt onder XVII-ay.
 6. Wilhelmina Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 februari 1900, gedoopt aldaar op 6 mei 1900, volgt onder XVII-az.
 7. Lena Wilhelmina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 27 augustus 1901, gedoopt aldaar op 29 juni 1902, overleden te Goes op 29 januari 1972, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 21 juli 1927, op 25-jarige leeftijd met Jan Bruggeman (32 jaar oud), herenkapper, geboren te Goes op 28 maart 1895 (gereformeerd), wonende te Goes (Zusterstraat 1), overleden te Goes op 15 augustus 1960, begraven aldaar op 18 augustus 1960, 65 jaar oud, zoon van Jacobus Bruggeman en Neeltje Rijkse.
  Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes, 2e afd. B, nr. 137.
 8. Johannes Leendert Valkier, geboren te Goes op 6 maart 1903, gedoopt te Wolphaartsdijk op 1 november 1903, volgt onder XVII-ba.

XVI-bj Wilhelmina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 29 maart 1882, overleden aldaar op 30 juni 1925, 43 jaar oud, dochter van XV-fq. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 juli 1907, op 25-jarige leeftijd met David Pieter Goetheer (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 april 1884, zoon van Jan Goetheer (landbouwer) en Adriana Nieuwenhuijse.
(Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 juli 1926, op 42-jarige leeftijd met Martina Maatje van der Linde (44 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1882, overleden aldaar op 14 januari 1953, 71 jaar oud, dochter van Johannes Willem van der Linde en Wilhelmina Lindenberg.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacob Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1909.
 2. Jannetje Adriana Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk op 10 mei 1911.
 3. Adriana Jannetje Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk in mei 1913, overleden aldaar op 21 september 1913, 4 maanden oud.
 4. Jacoba Wilhemina Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1916, overleden aldaar op 2 maart 1948, 32 jaar oud.
 5. Jacob Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk in januari 1917, overleden aldaar op 2 september 1917, 8 maanden oud.
 6. Levenloos Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk op 19 mei 1922, overleden aldaar op 19 mei 1922.

XVI-bk Geerard Nieuwenhuijse, boerenknecht en landman, geboren te Nisse op 9 augustus 1873, overleden te Goes op 29 september 1956, 83 jaar oud, zoon van XV-fr. Hij is getrouwd te Nisse op 1 juli 1897, op 23-jarige leeftijd met Geertruid Kloosterman (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse in het jaar 1869, overleden aldaar op 3 augustus 1936, 67 jaar oud, dochter van Jacob Kloosterman (landbouwer) en Elisabeth Jozina Versluis (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Nieuwenhuijse, geboren te Nisse op 4 oktober 1897, overleden aldaar op 4 oktober 1897.
 2. Adriaan Nieuwenhuijse, geboren te Nisse op 13 december 1901, overleden aldaar op 22 december 1901, 9 dagen oud.
 3. Elizabeth Jozina Nieuwenhuijse, geboren te Nisse op 14 juli 1905. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 februari 1929, op 23-jarige leeftijd met Leendert Mol (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Kapelle in het jaar 1906, zoon van Gerard Mol (landbouwer) en Adriana Dronkers.
 4. Adriaan Nieuwenhuijse, landbouwer, geboren te Nisse op 11 januari 1907, overleden te Wolphaartsdijk op 5 januari 1954, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te Borssele op 11 juni 1936, op 29-jarige leeftijd met Antonia Cornelia de Regt (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1913, dochter van Jan de Regt (landbouwer) en Adriana Verhulst.
 5. Pieternella Nieuwenhuijse, geboren te Nisse op 8 september 1908, overleden aldaar op 21 september 1909, 1 jaar oud.

XVI-bl Goverdina Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 9 mei 1854, dochter van XV-fu. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 30 juli 1874, op 20-jarige leeftijd met Jannis Du Mez (29 jaar oud), molenaarsknecht, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) in het jaar 1845, zoon van Jannis Du Mez (vrachtrijder) en Catharina Taillie. Uit dit huwelijk:

 1. Janna Lena Du Mez, geboren te Wolphaartsdijk op 9 juli 1877.

XVI-bm Jannetje Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 7 december 1865, overleden aldaar op 12 december 1945, 80 jaar oud, dochter van XV-fu. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1885, op 19-jarige leeftijd met Nicolaas Valkier (22 jaar oud), vrachtrijder, wethouder (CHU), geboren te Wolphaartsdijk op 3 september 1863, overleden aldaar op 26 april 1943, 79 jaar oud, zoon van Nicolaas Valkier (arbeider, landbouwer en vrachtrijder) en Dina van der Bliek (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Dina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 15 maart 1886 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 21 mei 1886, 67 dagen oud.
 2. Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 31 oktober 1889, volgt onder XVII-bb.
 3. Dina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 15 oktober 1895, overleden aldaar op 18 oktober 1895, 3 dagen oud.

XVI-bn Jacob Rooze, kleermaker, geboren te Wolphaartsdijk op 11 juli 1867, overleden te Bergen op Zoom op 19 maart 1952, 84 jaar oud, zoon van XV-fu. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 16 mei 1895, op 27-jarige leeftijd met Dina Sinke (28 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1867, overleden te Goes op 9 augustus 1940, 73 jaar oud, dochter van Antonie Sinke (werkman) en Maria Luk. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 28 oktober 1895, overleden aldaar op 14 januari 1896, 78 dagen oud.
 2. Anthonie Rooze, geboren te Wolphaartsdijk op 3 februari 1897.

XVI-bo Janna Houtekamer, dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 3 september 1860, overleden aldaar op 10 mei 1949, 88 jaar oud, dochter van XV-fv. Zij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 15 oktober 1891, op 31-jarige leeftijd met Izaak van Boven (23 jaar oud), horlogemaker, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1868, overleden te Wolphaartsdijk op 25 mei 1961, 93 jaar oud, zoon van Jacobus van Boven en Wilhelmina Houtemaker. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Adriaan van Boven, horlogemaker, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 14 december 1891. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 2 maart 1933, op 41-jarige leeftijd met Maria Murre (41 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1892, dochter van Jacob Murre en Maria Oele.
 2. Marinus van Boven, horlogemaker, geboren te Wemeldinge (Zeeland). Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 16 juni 1921 met Jozina Cornelia van Damme (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1899, dochter van David van Damme en Dina Caan (koopvrouw).

XVI-bp Jan Houtekamer, smid en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 13 januari 1862, overleden aldaar op 16 augustus 1928, 66 jaar oud, zoon van XV-fv. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 maart 1886, op 24-jarige leeftijd met Catharina Valkier (20 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 10 juni 1865 om 12:00 uur (gereformeerd) (doopgetuigen waren Mattheus Verstelle en Jan Lokerse), overleden te Wolphaartsdijk op 30 juli 1946, 81 jaar oud, dochter van Leendert Valkier (bakker, landbouwer) en Pieternella van Liere.

Not. Herman Jonkers te Goes, nr. 5097, 3.3.1959, test. Catharina Valkier, weduwe van Jan Houtekamer, geboren te 's-Gravenpolder op 10.6.1865, wonende Wolfaartsdijk Papenweg A 128, nu nr. 48.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 juli 1886.
 2. Pieternella Jozina Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 1 juli 1888, volgt onder XVII-bc.
 3. Leendert Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1893, volgt onder XVII-bd.
 4. Janna Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 26 april 1896, overleden te den Haag op 3 april 1989, 92 jaar oud.

XVI-bq Jacob Houtekamer, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 20 december 1866, overleden aldaar op 30 januari 1954, 87 jaar oud, zoon van XV-fv. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 mei 1888, op 21-jarige leeftijd met Catharina Lena Kallemein (19 jaar oud), dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1869, overleden voor 30 januari 1954, hoogstens 85 jaar oud, dochter van Jacobus Kallemein (arbeider) en Maria Geene (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 mei 1889.
 2. Pieternella Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 16 december 1893, overleden aldaar op 16 augustus 1894, 243 dagen oud.

XVI-br Jannetje Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1889, dochter van XV-fy. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 september 1915, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Nagelkerke (26 jaar oud), boerenknecht en landarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 21 december 1888, zoon van Adriaan Nagelkerke (arbeider) en Maatje Wiskerke (dienstmeid).

Opmerking: Erkend kind: Francina Jannetje, geboren 30-07-1911 te Wolphaartsdijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Francina Jannetje Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juli 1911.
 2. Cornelia Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1921, overleden aldaar op 26 augustus 1952, 31 jaar oud.

XVI-bs Johannes Duivewaardt, bankwerker, geboren te Goes op 9 mei 1870, zoon van XV-ga. Hij is getrouwd te Vlissingen op 17 juli 1896, op 26-jarige leeftijd met Laurentia van den Berg (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1873, dochter van Jacob Willem van den Berg (sluisknecht) en Anna Maria Cornelia van Tongeren. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonie Duivewaardt, geboren te Vlissingen op 3 september 1896.
 2. Anna Maria Cornelia Duivewaardt, geboren te Vlissingen op 6 februari 1898.
 3. Jacob Willem Duivewaardt, geboren te Vlissingen op 30 maart 1899.
 4. Johannes Albertus Duivewaardt, geboren te Vlissingen op 25 mei 1900.
 5. Tannetje Duivewaardt, geboren te Vlissingen op 11 januari 1902.
 6. Pieter Marinus Duivewaardt, geboren te Vlissingen op 6 oktober 1903.
 7. Marinus Duivewaardt, geboren te Vlissingen op 30 mei 1905.

XVI-bt Barbera Cornelia de Jonge, geboren te Kattendijke op 23 december 1877, dochter van XV-gc. Zij is getrouwd te Goes op 31 augustus 1899, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Schrijver (46 jaar oud), logementshouder en commissionair, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 5 februari 1853, overleden te Goes op 8 februari 1921, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Schrijver en Dina den Herder.
(Hij was weduwnaar van Jozina Janse, geboren te Goes in het jaar 1839, overleden aldaar op 18 april 1895, 56 jaar oud, dochter van Jan Janse en Jobina van 't Westeinde. Hij is eerder getrouwd te Goes op 13 mei 1897, op 44-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 12 augustus 1899 van) Magrieta Beenakker (31 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1866.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Jacoba Schrijver, geboren te Goes op 6 april 1900. Zij is getrouwd te Goes op 5 oktober 1922, op 22-jarige leeftijd met Daniel le Coq (22 jaar oud), onderwijzer, geboren te Goes in het jaar 1900, zoon van Pieter Adriaan le Coq (kleermaker) en Jannetje van Zweden.
 2. Jan Schrijver, koopman in manufacturen, geboren te Goes op 11 juli 1903. Hij is getrouwd te Goes op 15 maart 1928, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden op 6 augustus 1975 van) Elisabeth Maria den Herder (23 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1905, dochter van Pieter Willem den Herder en Maatje Maria Engelblik.
 3. Adriana Barbera Schrijver, geboren te Goes op 16 januari 1909.

XVI-bu Jan Martinus de Jonge, koopman en graanhandelaar, geboren te Goes op 4 juni 1877, overleden aldaar op 9 juni 1919, 42 jaar oud, zoon van XV-gd. Hij is getrouwd te Zaamslag op 23 mei 1901, op 23-jarige leeftijd met Marina Dekker (25 jaar oud), geboren te Zaamslag op 24 februari 1876, overleden te Goes op 10 oktober 1938, 62 jaar oud, dochter van Edial Dekker (landbouwer) en Maria Pieternella van Kerkvoort (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Francina de Jonge, geboren te Goes op 22 juni 1902, overleden aldaar op 15 december 1955, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te Goes op 19 juli 1922, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis Dekker (26 jaar oud), orgelfabrikant, geboren te Goes in het jaar 1896, zoon van Anton Samuel Jacobus Dekker en Adriana Wilhelmina Vertregt.
 2. Maria Pieternella de Jonge, geboren te Goes op 26 augustus 1906. Zij is getrouwd te Goes op 24 juli 1929, op 22-jarige leeftijd met Jan Ekkes Oosterbaan (25 jaar oud), bedrijfsleider, geboren te Doesburg in het jaar 1904, zoon van Nicolaas Oosterbaan en Elisabeth Boersema.
 3. Marinua de Jonge, geboren te Goes op 16 september 1907. Zij is getrouwd te Leek op 29 februari 1932, op 24-jarige leeftijd met Jan Hazenberg (28 jaar oud), juridisch adviseur, geboren te Leek in het jaar 1904, zoon van Bouke Pieter Hazenberg (burgemeester) en Brechtje Boersema.
 4. Martinus de Jonge, geboren te Goes op 8 juli 1911, overleden aldaar op 22 augustus 1911, 45 dagen oud.

XVI-bv Barbera de Jonge, geboren te Goes op 6 november 1880, overleden aldaar op 5 januari 1953, 72 jaar oud, dochter van XV-gd. Zij is getrouwd te Goes op 21 juni 1905, op 24-jarige leeftijd met William Laurens Bastianus Johannes Dekker (27 jaar oud), ambtenaar rijksverzekeringsbank, assuradeur en makelaar, geboren te Bergen op Zoom (Wassenaarstraat L. 140) in het jaar 1878, overleden te Middelburg op 5 oktober 1959, 81 jaar oud, zoon van Johannes Adrianus Dekker (koopman) en Sara Cantahrina Remeus. Uit dit huwelijk:

 1. Sara Catharina Dekker, geboren te Rotterdam in het jaar 1906. Zij is getrouwd te Goes op 23 oktober 1931, op 25-jarige leeftijd met Arend Rothuizen (25 jaar oud), bouwkundig ingenieur, geboren te Goes in het jaar 1906, zoon van Frans Gerardus Cornelis Rothuizen (directeur gemeentewerken) en Sophia Aardse.
 2. Catharina Francina Dekker, geboren te Rotterdam in het jaar 1910. Zij is getrouwd te Goes op 26 mei 1936, op 26-jarige leeftijd met Barend Timmer (26 jaar oud), predikant, geboren te Meppel in het jaar 1910, zoon van Hendrik Timmer en Maatje Adriana Lucasse.

XVI-bw Jan Johannes de Jonge, tuinman en koopman, geboren te Goes op 8 december 1884, overleden te Bergen op Zoom op 30 juli 1924, 39 jaar oud, zoon van XV-ge. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1909, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Jozina Snoodijk (23 jaar oud), winkelierster en pensionhoudster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 december 1885, dochter van Adriaan Abraham Snoodijk (landbouwer) en Janna de Schipper.

Pieternella Jozina Snoodijk
Datum: 1939
Relatie: Weduwe van Jan Johannes de Jonge
Rol: Gefailleerde
Plaats: Goes
Beroep: Pensionhoudster.
Uit dit huwelijk:
 1. Krina Janna de Jonge, geboren te Goes op 13 juli 1910. Zij is getrouwd te Goes op 25 oktober 1934, op 24-jarige leeftijd met Marcus DaniŽl Rouw (26 jaar oud), tuinier, geboren te Kloetinge op 16 juni 1908, zoon van Marinus Rouw (landbouwer) en Adriana de Bokx.

XVI-bx Adriaan de Jonge, tuinman, geboren te Goes op 6 april 1886, overleden aldaar op 1 april 1937, 50 jaar oud, zoon van XV-ge. Hij is getrouwd te Goes op 2 september 1915, op 29-jarige leeftijd met Adriana Pieternella Greep (27 jaar oud), geboren te Goes op 2 november 1887, overleden te Herveld (Gelderland) op 3 februari 1961, 73 jaar oud, dochter van Marinus Greep (winkelier) en Johanna Bout. Uit dit huwelijk:

 1. Krina Johanna de Jonge, geboren te Goes op 17 juni 1916. Zij is getrouwd te Goes op 26 september 1940, op 24-jarige leeftijd met Liza Jan Berrevoet (25 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 23 september 1915, overleden te Goes op 11 april 1944, 28 jaar oud.
 2. Marinus Nicolaas de Jonge, geboren te Goes op 1 mei 1918. Hij is getrouwd te Goes op 20 november 1943, op 25-jarige leeftijd met Olga Alberdina Maria La Fors (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 30 maart 1923.
 3. Nicolaas Marinus de Jonge, geboren te Goes op 21 juli 1920.

XVII-a Bernardus Johannes Gerardus Wilmer, geboren te Delft op 6 april 1910, overleden op 12 oktober 1990, 80 jaar oud, zoon van XVI-q. Hij was gehuwd met Cornelia van der Valk, geboren te Delft op 1 juli 1914, overleden aldaar op 29 januari 1998, 83 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Johanna Antonia Wilmer.
 2. Theresia Maria Antonia Wilmer.
 3. Bernardus Anthonius Maria Wilmer.
 4. Gerarda Maria Antonia Wilmer.
 5. Conrleia Johanna Maria Wilmer.
 6. Barbara Maria Anthonia Wilmer.
 7. Josina Martina Maria Wilmer.
 8. Maria Cornelia Antonia Wilmer.
 9. Martina Maria Antonia Wilmer.

XVII-b Petrus Bernardus Antonius Wilmer, banketbakker, geboren te Delft op 3 september 1911, overleden te Leiden op 7 februari 1976, 64 jaar oud, zoon van XVI-q. Hij was gehuwd met Maria Maghtilda Eikenbroek, winkeljuffrouw, geboren te Schiedam op 6 maart 1909, overleden te Leiden op 14 augustus 1987, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Wilhelmus Wilmer.

XVII-c Johannes Bernardus Maria Wilmer, laborant bij Shell, geboren te Delft op 23 juni 1913, overleden te Arnhem op 25 maart 1986, 72 jaar oud, zoon van XVI-q. Hij is getrouwd te Delft met Cornelia Jacoba Arkestein, geboren te Delft op 7 november 1917, overleden te Arnhem op 9 februari 1980, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Adriana Wilmer.
 2. Johannes Maria Wilmer.
 3. Elisabeth Maria Wilmer.
 4. Alexander Leonardus Wilmer.
 5. Rudolf Gerardus Wilmer.
 6. Lucia Bernarda Wilhelmina Wilmer.

XVII-d Cornelis Adrianus Wilmer, geboren te Delft op 27 november 1917, overleden te den Haag op 12 mei 1994, 76 jaar oud, zoon van XVI-q. Hij is getrouwd te Delft op 1 augustus 1951, op 33-jarige leeftijd met Theresia Krapels (20 jaar oud), geboren op 3 januari 1931. Uit dit huwelijk:

 1. Robertus Marinus Maria Wilmer, geboren te Utrecht op 10 januari 1955, overleden te Harderwijk op 2 september 1961, 6 jaar oud.
 2. Marcus Antonius Maria Wilmer.
 3. Maria Antonia Adriana Wilmer.
 4. Stefanus Antonius Maria Wilmer.
 5. Paulus Christianus Maria Wilmer.

XVII-e Christanus Anthonius Maria Wilmer, geboren te Delft op 1 juli 1920, overleden te Lelystad op 26 november 1997, 77 jaar oud, zoon van XVI-q. Hij is getrouwd te Delft op 9 januari 1948, op 27-jarige leeftijd met Sophia Wilhelmina Catharina Peters. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Maria Adriana Wilmer.
 2. Johannes Wilhelmus Gerardus Wilmer.
 3. Geertruida Sophia Maria Wilmer.
 4. Petrus Bernardus Gerardus Wilmer.

XVII-f Cornelia Adriana Wilmer, geboren te Delft op 6 september 1922, overleden te Rotterdam op 18 juni 2000, 77 jaar oud, dochter van XVI-q. Zij was gehuwd met Albertus G.M. Elskamp, huis- en decoratieschilder, geboren te Delft op 20 juni 1922, overleden te Rotterdam op 2 april 1985, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Adrianus Elskamp.
 2. Leo Johannes Elskamp.
 3. Albertus Hendricus Elskamp.
 4. Ursula Antonia Maria Elskamp.

XVII-g Bernardina Jacoba Maria Wilmer, geboren te Delft op 14 maart 1927, overleden aldaar op 5 januari 1997, 69 jaar oud, zoon van XVI-q. Hij is getrouwd te Delft op 12 februari 1958, op 30-jarige leeftijd met Josina Adriana Maria Verouden. Uit dit huwelijk:

 1. Susanne Sophia Maria Wilmer.
 2. Elisabeth Lidwina Wilmer.

XVII-h Adriana Anthonia Maria Wilmer, dochter van XVI-q. Zij was gehuwd met Adrianus Cornelis Bol, onderhoudsmonteur en laboratoriumbediende, geboren te Alphen aan de Rijn op 11 juli 1924, overleden te Delft op 8 januari 1986, 61 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Maria Bol.
 2. Anthonia Barbara Maria Bol.
 3. Bernardus Anthonius Maria Bol.
 4. Johannes Gerardus Maria Bol.
 5. Christianus Adrianus Bol.
 6. Alertus Cornelis Bol.

XVII-i Theodorus Petrus Maria Diemers, geboren te Delft op 29 januari 1921, zoon van XVI-s. Hij was gehuwd met Antoinette Storm. Uit dit huwelijk:

 1. Ans Diemers, volgt onder XVIII-a.
 2. Corrie Diemers, volgt onder XVIII-b.
 3. Hendrikus Theodorus Diemers, volgt onder XVIII-c.
 4. Clement Diemers, volgt onder XVIII-d.
 5. Barbara Antoinette Diemers. Zij was gehuwd met B. van Hornsveld.

XVII-j Hendrik Joseph Diemers, zoon van XVI-s. Hij was gehuwd met Regina Christina Jutte. Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus Rudolf Diemers, volgt onder XVIII-e.
 2. Astrid Diemers, volgt onder XVIII-f.
 3. Alexander Coenraad Diemers.

XVII-k Johanna Metta Sandrina Saraber, geboren te Kota Radja (Nederlands Oost IndiŽ) op 24 maart 1914, overleden te Almelo op 10 juni 1993, 79 jaar oud, dochter van XVI-t. Zij was gehuwd met Rudolf Dirk Jonkman, geboren op 24 juni 1913, overleden te Haarlem op 12 januari 1983, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Frieda Jonkman, geboren te Makassar (Nederlands Oost IndiŽ) op 12 november 1946, volgt onder XVIII-g.
 2. Niek Jonkman, geboren te Treebeek op 16 juni 1949, volgt onder XVIII-h.

XVII-l Gerardus Antonius Marinus Saraber, kapitein-luitenant ter zee Koninklijke Marine, geboren te Sigli (Nederlands Oost IndiŽ) op 30 november 1915, overleden te den Helder op 16 oktober 1973, 57 jaar oud, zoon van XVI-t. Hij is getrouwd te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 27 juni 1947, op 31-jarige leeftijd met Nora Grete Helene Schneider (23 jaar oud), geboren te Medan (Nederlands Oost IndiŽ) op 20 november 1923. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Saraber, geboren te Malang (Nederlands Oost IndiŽ) op 1 december 1941, overleden te Leiden op 6 augustus 1970, 28 jaar oud.
 2. Arthur Johannes Saraber, geboren te Leiden op 13 april 1948.
  Hij vertrok op 27.12.1966 naar Haarlem.
 3. Rowina Theresia Saraber, geboren te Velsen op 30 januari 1950. Zij is getrouwd op 23 november 1972, op 22-jarige leeftijd met H.J. Zijderveld.
 4. Sherry Saraber, geboren te den Helder op 27 december 1951. Zij is getrouwd op 21 december 1972, op 20-jarige leeftijd met M. Noot.
 5. Ruurd Jurgen Saraber, geboren te den Helder op 3 november 1954.

XVII-m Johannes Gerardus Albertus Maria Saraber, drs. natuurwetenschappen en docent biologie en natuurkunde, geboren te Oldenzaal op 16 augustus 1937, wonende te Hengelo, zoon van XVI-u. Hij is getrouwd te Tubbergen op 25 november 1966, op 29-jarige leeftijd met Johanna Josephina Schasfoort (24 jaar oud), onderwijskundige, geboren te Almelo op 27 september 1942, dochter van Gerhardus Hendrik Schasfoort (econoom) en Maria Christina Schülte. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Maria Christina Saraber, geboren te Hengelo op 29 oktober 1967. Zij is gehuwd met Jenny Martinus Monsato, geboren te Aruba op 1 juli 1963.

XVII-n Pierre Saraber, geboren te den Haag op 26 april 1938, wonende te Geldermalsen, zoon van XVI-v. Hij is getrouwd te Hoofddorp op 16 mei 1961, op 23-jarige leeftijd (1) met Apollonia Theresia Wilhelmina Maria Kortekaas (40 jaar oud), geboren te Roelofarendsveen op 23 december 1920, overleden te Geldermalsen op 27 februari 1995, begraven te Dreumel op 3 maart 1995, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Angelo Jozef Saraber, geboren te Amsterdam op 9 oktober 1964, volgt onder XVIII-i.
 2. Petrus GabriŽl Saraber, geboren te Amsterdam op 24 maart 1966.

Hij is getrouwd te Hillegom op 13 december 1997, op 59-jarige leeftijd (2) met Cornelia Josephina Maria Seysener (64 jaar oud), geboren te Hillegom op 1 januari 1933.
XVII-o Cornelis Johannes Henricus Saraber, geboren te den Haag op 19 januari 1951, wonende aldaar, zoon van XVI-v. Hij is getrouwd op 26 maart 1976, op 25-jarige leeftijd met Hendrika Yvonne Richter (22 jaar oud), verpleegkundige, geboren te den Haag op 21 juni 1953, dochter van Geert Richter en Johanna Semelia Nieuwenkamp. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Petrus Hendricus Antonius Saraber, geboren te den Haag op 29 december 1978.
 2. Maaike Anneke Pauline Saraber, geboren te den Haag op 15 september 1980.
 3. Geert Christiaan Saraber, geboren te den Haag op 11 augustus 1985.

XVII-p Cornelis Ferdinand Saraber, geboren te Palembang Sumatra (Nederlands Oost IndiŽ) op 22 mei 1923, overleden te Virginia Beach Virginia (USA) op 24 februari 1991, 67 jaar oud, zoon van XVI-w. Hij was gehuwd (1) met Anneke Rijnenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Grace Saraber, geboren op 24 juni 1947.

Hij is getrouwd te Djakarta (IndonesiŽ) in het jaar 1953, op 30-jarige leeftijd (2) met Angela Meis (24 jaar oud), geboren te Djakarta (IndonesiŽ) in het jaar 1929, dochter van Carl Gustaaf Xavier Meis en Dora Mathilda Herrijgers. Uit dit huwelijk:

 1. Maureen E. M. Saraber, geboren te Djakarta (IndonesiŽ) op 13 september 1954. Zij is getrouwd in het jaar 1978, op 24-jarige leeftijd met Stephen Calvin Clemmer.
 2. Frederik Carl Saraber, geboren te den Haag op 23 februari 1956, volgt onder XVIII-j.
 3. Jessica Angela Saraber, geboren te Arlington (USA) op 18 december 1957. Zij is getrouwd te Fairfax (Virginia) in het jaar 1993, op 36-jarige leeftijd met Patrick Carroll Estrada-Palma.
 4. Irene Isabel Saraber, geboren te Arlington (USA) op 3 april 1959. Zij is getrouwd te Virginia Beach Virginia (USA) in het jaar 1987, op 28-jarige leeftijd met Richard Jefferson.
 5. Adrian Cornelis Leonard Saraber, geboren te Arlington (USA) op 5 november 1961. Hij is getrouwd te Arlington (USA) in het jaar 1986, op 25-jarige leeftijd met Havery Darlene Clark.

XVII-q Arthur Saraber, geboren te Amsterdam op 23 oktober 1926, wonende te Frankfort (Duitsland) en te Finsterndal (Duitsland), zoon van XVI-y. Hij was gehuwd met Inge Winkel, geboren te Duitsland. Uit dit huwelijk:

 1. René Alexander Saraber, geboren te Frankfort (Duitsland) op 30 juni 1959, wonende te Finsterndal (Duitsland).
 2. Isabel Antoinette Saraber, geboren te Frankfort (Duitsland) op 4 juni 1964, volgt onder XVIII-k.

XVII-r Maria Johanna van Willigenburg, Marianne, telefoniste PTT, geboren te den Haag op 25 februari 1926, wonende te Bergen op Zoom, te Steenbergen, te Rijswijk, te Kattendijke en te Wilhelminadorp, overleden te Tilburg op 24 oktober 2001, 75 jaar oud, dochter van XVI-z. Zij is getrouwd te Wilhelminadorp op 6 oktober 1950, op 24-jarige leeftijd met Jan de Jonge (25 jaar oud), ambtenaar PTT, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom, te Goes en te Steenbergen, overleden op 21 oktober 1999, begraven te Bergen op Zoom op 25 oktober 1999 Begraafplaats Holleweg, 74 jaar oud, zoon van XVII-aw.

Het gezin woonde in Breda Drie Hoefijzerstraat 11, Archimedesstraat 9; in Steenbergen Nicolaas Peckstraat 2, Hyacinthstraat 2 en in Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Jan de Jonge, Fred, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, volgt onder XVIII-l.
 2. Job Michiel de Jonge, geboren te Breda op 24 november 1954, volgt onder XVIII-m.
 3. Irene Marianne de Jonge, bibliothecaris bij de Dienst Openbare Bibliotheek, geboren te Breda op 3 mei 1958, wonende te den Haag.

XVII-s Catharina Maria Gerarda Saraber, geboren te Hilligersberg (ZH) op 26 september 1930, wonende te Soest, dochter van XVI-aa. Zij is getrouwd te Delft op 5 januari 1954, op 23-jarige leeftijd met Johannes Maria Cornelis Metternich (26 jaar oud), geboren te Hengelo op 8 april 1927, overleden te Soest op 9 september 1990, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Godfried Metternich, volgt onder XVIII-n.

XVII-t Fredericus Carolus Saraber, fysicus, geboren te Hilligersberg (ZH) op 21 december 1933, wonende te Almelo, zoon van XVI-aa. Hij is getrouwd te Delft op 28 november 1959, op 25-jarige leeftijd met Joke van der Meer (26 jaar oud), geboren te Delft op 25 januari 1933, dochter van Theodorus van der Meer en Joanna Post. Uit dit huwelijk:

 1. Fredericus Carolus Saraber, geboren te Delft op 13 februari 1961, volgt onder XVIII-o.
 2. Emile Raoul Saraber, geboren te Wageningen op 14 juli 1963, volgt onder XVIII-p.
 3. Marcel Camiel Saraber, geboren te Wageningen op 26 november 1964, wonende te Almelo.

XVII-u Jean Baptist Saraber, geboren te Delft op 12 maart 1935, wonende te Monthouet (BelgiŽ), zoon van XVI-aa. Hij was gehuwd (1) met Ted van den Akker.
(Zij is nu getrouwd met Frans Cornelis Berkenfelder, historicus, wonende te Hattem.) Uit dit huwelijk:

 1. Hélène Catharina Maria Saraber, Ellen, geboren te den Haag op 2 juni 1956, wonende te Almere. Zij is gehuwd met Ronald van Gastel.
 2. Maurice Raymond Saraber, Maurice, geboren te Rotterdam op 22 mei 1962, volgt onder XVIII-q.

Hij is daarnaast getrouwd op 18 december 1974, op 39-jarige leeftijd (2) met Marij van Brummelen. Uit dit huwelijk:

 1. Florence Charlotte Eileen Saraber, geboren te Rotterdam op 30 januari 1977.

XVII-v Eduard Saraber, leraar, geboren te den Haag op 11 november 1936, wonende de Rijp (Noord Holland), zoon van XVI-ab. Hij is getrouwd te Amsterdam op 27 oktober 1962, op 25-jarige leeftijd met Nelly van der Hof (24 jaar oud), geboren op 4 mei 1938. Uit dit huwelijk:

 1. Laurien Saraber, geboren te Amsterdam op 15 november 1969.
 2. Madelon Saraber, geboren te Amsterdam op 3 augustus 1972.

XVII-w René Saraber, geboren te den Haag op 11 februari 1946, wonende te Bovenkarspel, zoon van XVI-ab. Hij is getrouwd te Enkhuizen op 30 augustus 1984, op 38-jarige leeftijd met Anja Bakker (28 jaar oud), geboren te Enkhuizen op 29 juli 1956. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Saraber, geboren te Bovenkarspel op 22 mei 1986.
 2. Ferri Saraber, geboren te Grootebroek op 1 juni 1992.

XVII-x Monique Prudence Saraber, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 4 januari 1938, wonende aldaar, dochter van XVI-ac. Zij is getrouwd te Antwerpen (BelgiŽ) op 15 september 1962, op 24-jarige leeftijd met Emile Van den Eynden. Uit dit huwelijk:

 1. Serge Van den Eynden, volgt onder XVIII-r.

XVII-y Agatha Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 22 april 1944, wonende te Terheijden, dochter van XVI-ad. Zij is getrouwd te Rijswijk op 28 augustus 1968, op 24-jarige leeftijd met Jaap Kaasschieter. Uit dit huwelijk:

 1. Bob Kaasschieter, wonende te Geldrop.

XVII-z Fredericus Petrus Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 17 augustus 1947, wonende te Leidschendam, zoon van XVI-ad. Hij is getrouwd te Delft op 11 juni 1982, op 34-jarige leeftijd met Arina van Delft. Uit dit huwelijk:

 1. Erica Caroline Saraber, geboren te Voorburg op 30 november 1983.
 2. Diana Saraber, geboren te Leidschendam op 20 maart 1986.

XVII-aa Adrianus Wilhelmus Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 18 november 1948, wonende te Weert, zoon van XVI-ad. Hij is getrouwd te Tilburg met Mary van der Vegt. Uit dit huwelijk:

 1. Ronald Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 16 april 1976.
 2. Tanja Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 15 december 1978.

XVII-ab Paulus Aloysius Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 25 mei 1952, wonende te Amersfoort, zoon van XVI-ad. Hij is getrouwd te Delft op 29 februari 1980, op 27-jarige leeftijd met Eldrith Hooi. Uit dit huwelijk:

 1. Nathalie Ivette Saraber, geboren te Leidschendam op 15 december 1983.

XVII-ac Carolus Mattheus Saraber, chef de rang (horeca) en ambtenaar PTT, geboren te den Haag op 6 juni 1928, wonende te Zoetermeer, overleden in juni 2003, 75 jaar oud, zoon van XVI-ae. Hij is getrouwd in het jaar 1947, op 19-jarige leeftijd (1) met Petronella Wilhelmina den Boer (18 jaar oud), geboren te den Haag op 9 maart 1929. Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs Cornelis Johannes Carolus Saraber, geboren te den Haag op 15 juni 1947, volgt onder XVIII-s.
 2. Carla Matthea Johanna Petronella Saraber, geboren te den Haag op 3 december 1948, wonende te Voorburg. Zij is gehuwd met Frans Walraven.
 3. Paulus Hendrikus Saraber, geboren te den Haag op 17 oktober 1951, volgt onder XVIII-t.
 4. Marinus Johannes Saraber, geboren te den Haag op 28 augustus 1953, volgt onder XVIII-u.

Hij is daarnaast getrouwd in het jaar 1953, op 25-jarige leeftijd (2) met Johanna van Katwijk. Hij had een LAT-relatie (3) met Johanna van Riel.
Uit deze relatie:

 1. Carla van Riel, geboren te den Haag op 19 oktober 1954.

Hij is getrouwd te den Haag op 26 juli 1961, op 33-jarige leeftijd (4) met Diny Anna Maria van den Brink (24 jaar oud), secretaresse PTT, geboren te Laren (NH) op 3 oktober 1936, dochter van Jacques van den Brink en Alida Vergnes. Uit dit huwelijk:

 1. Alida Jacoba Carola Saraber, geboren te den Haag op 11 september 1961, wonende te Zoetermeer.
 2. Jacqueline Petronella Saraber, geboren op 19 december 1962, wonende te Zoetermeer.
 3. Jean-Louis Jacques Saraber, geboren op 11 februari 1967, wonende te Zoetermeer.

XVII-ad Roland Maria Saraber, geboren te den Haag op 13 mei 1946, zoon van XVI-af. Hij is gehuwd met Yvonne Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Roland Saraber, geboren te den Haag op 26 november 1969.

XVII-ae Robin Willem Saraber, geboren te den Haag op 9 mei 1959, zoon van XVI-af. Hij heeft nu een relatie met Linda Eleveld.
Uit deze relatie:

 1. Doina Saraber, geboren te den Haag op 19 maart 1992.
 2. Ivana Saraber, geboren te den Haag op 15 augustus 1993.

XVII-af Cornelis Bastiaan Saraber, geboren te den Haag op 16 juli 1947, zoon van XVI-ah. Hij is getrouwd te den Haag op 9 juni 1966, op 18-jarige leeftijd (1) met Diny de Groot. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Saraber, geboren te Leiden op 21 oktober 1966. Zij is gehuwd met Joop Dijkhuizen.
 2. Irma Saraber, geboren te den Haag op 8 september 1969. Zij is gehuwd met Loek Argustinus.

Hij heeft nu een relatie (2) met Ans Kipp.
XVII-ag Marinus Acda, geboren te Middelburg op 6 oktober 1896, overleden in januari 1984, 87 jaar oud, zoon van XVI-ak. Hij was gehuwd (1) met Frieda Muller, geboren op 12 december 1901. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Acda.
 2. Gerardus Melchior Willem Acda.

Hij is getrouwd te Vlissingen op 24 december 1919, op 23-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te den Haag op 11 december 1930 van) Adriana van Dijk (27 jaar oud), geboren te Vlissingen op 19 juli 1892, overleden aldaar op 29 juli 1981, 89 jaar oud, dochter van Pieter van Dijk en Johanna van der Kuijl (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Acda.

XVII-ah Johanna Petronella Wilhelmina Acda, geboren te Middelburg op 23 april 1903, overleden aldaar op 28 augustus 1991, 88 jaar oud, dochter van XVI-ak. Zij was gehuwd met Simon Cornelisse, geboren op 24 februari 1902, overleden op 3 juni 1975, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Nelly Cornelisse.

XVII-ai Willem Aarnout Acda, geboren te Middelburg op 31 augustus 1907, overleden op 16 maart 1940, 32 jaar oud, zoon van XVI-ak. Hij is getrouwd te Rotterdam op 26 oktober 1938, op 31-jarige leeftijd met Maaike Pertronella de Knegt (31 jaar oud), geboren te Rotterdam op 14 augustus 1907. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Melchior Willem Acda.

XVII-aj Jacobus Acda, geboren te Middelburg op 20 april 1909, overleden aldaar op 22 juli 1978, 69 jaar oud, zoon van XVI-ak. Hij was gehuwd (1) met Geertruida van den Broek, geboren te Breda op 1 april 1916, overleden te Middelburg op 25 december 1944, 28 jaar oud, dochter van Cornelis van den Broek en Wilhelmina Bernardina Francisca Dielissen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Acda, volgt onder XVIII-v.
 2. Bernardina Wilhelmina Francina Acda, volgt onder XVIII-w.
Hij was gehuwd (2) met Catharina Adriana Reinoudt, geboren te Middelburg op 29 oktober 1909, overleden aldaar op 9 december 1987, 78 jaar oud, dochter van Cornelis Reinoudt (landbouwersknecht) en Pieternella de Hamer (dienstbode). Uit dit huwelijk:
 1. Willem Aarnout Acda, volgt onder XVIII-x.

XVII-ak Gerard Acda, onderwijzer, geboren te Middelburg op 11 juni 1913, gedoopt aldaar op 27 juli 1913, wonende te Enter en te Deventer, overleden te Leeuwarden op 8 september 1993, 80 jaar oud, zoon van XVI-al. Hij is getrouwd te Baarn op 15 juni 1940, op 27-jarige leeftijd met Jantje Seike Ronner (28 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Oostwold op 19 maart 1912, overleden te Groningen op 15 april 1991, 79 jaar oud, dochter van Jan Ronner en Trientje Mekkes. Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Acda, geboren op 7 juli 1941, volgt onder XVIII-y.
 2. Jurien Jan Acda, geboren te Wierden op 3 maart 1943.
 3. Karel Frederik Hendrik Acda, geboren te Wierden op 3 maart 1943. Hij is gehuwd (1) met Tietje Boersma. Hij woont nu samen (2) met Ada Hordijk.
 4. Leo Acda, geboren te Wierden op 18 maart 1946. Hij is gehuwd met Wikje Oothers.
 5. Willem Eppe Acda, gemeenteambtenaar, geboren te Deventer op 29 juni 1951.

XVII-al Marinus Gerardus Antonius Acda, geboren te Baarle-Nassau (NB) op 27 februari 1910, overleden aldaar op 30 september 1972, 62 jaar oud, zoon van XVI-am. Hij was gehuwd met Lena Zuidhof. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Acda.
 2. Maria Acda.

XVII-am Cornelia Acda, geboren op 14 februari 1917, overleden in het jaar 1990, 73 jaar oud, dochter van XVI-an. Zij was gehuwd met J. van der Haak. Uit dit huwelijk:

 1. Marijke van der Haak.
 2. Miek van der Haak.

XVII-an Maria Adriana Klap, geboren te Koudekerke op 23 juni 1914, overleden te Terneuzen in het jaar 1963, 49 jaar oud, dochter van XVI-au. Zij is getrouwd te Koudekerke op 9 januari 1938, op 23-jarige leeftijd met Pieter Dingemanse (24 jaar oud), geboren te Koudekerke in het jaar 1914. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Dingemanse.
 2. Johanna Dingemanse.

XVII-ao Jan Klap, sergeant majoor KNIL, geboren te Koudekerke op 2 november 1915, overleden te Bandjer Massin (Nederlands Oost IndiŽ) op 19 maart 1949, 33 jaar oud, zoon van XVI-au. Hij is getrouwd te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 4 april 1936, op 20-jarige leeftijd met Barbara Koppejan (21 jaar oud), geboren te Koudekerke op 12 januari 1915, overleden aldaar op 5 juni 1991, 76 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anneke Cornelia Klap, geboren te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 9 augustus 1937. Zij is gehuwd met Klaus Peter Rodatr, geboren te Duitsland.
 2. Cornelis Simon Klap, geboren te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 21 januari 1941, volgt onder XVIII-z.
 3. Anton Hendrik Klap, geboren te Tandjong Selor op 20 augustus 1947, volgt onder XVIII-aa.

XVII-ap Gommert Klap, geboren te Koudekerke op 15 januari 1920, overleden aldaar op 12 april 1966, 46 jaar oud, zoon van XVI-au. Hij is getrouwd te Koudekerke op 19 september 1945, op 25-jarige leeftijd met Suzanna Dingemanse (25 jaar oud), geboren te Koudekerke op 10 september 1920. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Cornelis Klap, geboren te Koudekerke op 22 december 1945, volgt onder XVIII-ab.
 2. Johanna Adriana Klap, geboren te Koudekerke op 4 mei 1948. Zij is getrouwd te Koudekerke in het jaar 1968, op 20-jarige leeftijd met Robert Tricot, geboren te Frankrijk.
 3. Jacoba Johanna Klap, geboren te Koudekerke op 17 juli 1949. Zij is getrouwd te Koudekerke in het jaar 1969, op 20-jarige leeftijd met Klaas Kikkert.

XVII-aq Gommert Klap, geboren op 4 april 1919, overleden te Vlissingen op 26 oktober 1973, 54 jaar oud, zoon van XVI-av. Hij was gehuwd met Pieternella Eikenhout, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 27 mei 1923, overleden te Middelburg op 30 juli 1969, 46 jaar oud, dochter van Marchus Eikenhout en Geertruida. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marcus Klap, geboren op 19 december 1943, volgt onder XVIII-ac.
 2. Marcus Cornelis Klap, geboren op 28 januari 1946, volgt onder XVIII-ad.

XVII-ar Johanna Goverse, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 5 november 1923, dochter van XVI-ax. Zij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joosland op 29 maart 1944, op 20-jarige leeftijd met Abraham Keur (33 jaar oud), geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 10 februari 1911, overleden te Middelburg op 18 juli 1988, 77 jaar oud, zoon van Marinus Keur en Maatje Schoe. Uit dit huwelijk:

 1. Martin Keur, geboren op 21 juni 1964, volgt onder XVIII-ae.
 2. Jaqueline Keur, geboren op 5 september 1969, volgt onder XVIII-af.

XVII-as Jannetje Janna Thorenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 24 januari 1887, overleden te Goes op 8 april 1966, 79 jaar oud, dochter van XVI-az. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 juli 1914, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Remijnse (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 15 december 1887, overleden aldaar op 8 april 1947, 59 jaar oud, zoon van Jan Remijnse (landbouwer) en Anna Sandee (arbeidster en dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janus Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 25 mei 1915, overleden te Heusden (NB).
 2. Janus Remijnse, landbouwersknecht en melkslijter, geboren te Heusden (NB) op 10 juni 1916 (gereformeerd), overleden te Alkmaar op 3 september 1954, 38 jaar oud.
 3. Anton Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 28 juli 1918.
 4. Pieternella Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 27 januari 1920 (gereformeerd).
 5. Jacobus Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 7 november 1921.
 6. Janna Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 4 juli 1923.
 7. Abraham Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 9 februari 1925.
 8. Maria Anna Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 maart 1927, volgt onder XVIII-ag.

XVII-at Leendert Leijnse, koopman, geboren te Middelburg op 18 april 1889, zoon van XVI-be.

Leendert Leijnse, gefailleerde in 1926 Middelburg beroep : Koopmam.

Hij is getrouwd te Middelburg op 19 februari 1913, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 6 april 1925 van) Francina Joanna Dijkstra (21 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1892, dochter van Kornelis Dijkstra (winkelier) en Wilhelmina Adriana Malgo.

Opmerking: Betreft echtscheidingsakte. Bij vonnis Arr. Rechtbank Middelburg d.d. 25-02-1925 en arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage d.d. 06-04-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Leijnse, wonende te Middelburg.
 2. Kees Leijnse, wonende te Middelburg, overleden aldaar in juni 1998.

Hij is getrouwd te Middelburg op 8 december 1926, op 37-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Ooms (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1901, dochter van Jacobus Marnius Ooms (fabrieksbaas) en Neeltje de Kam.
XVII-au Leendert Valkier, kruidenier, geboren te Wolphaartsdijk op 10 december 1904, overleden te Amstelveen op 22 mei 1979, 74 jaar oud, zoon van XVI-bg. Hij is getrouwd te Amstelveen op 8 oktober 1930, op 25-jarige leeftijd met Johanna Koningen (20 jaar oud), geboren te Amstelveen op 2 mei 1910. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Johannes Valkier, geboren te Amstelveen op 27 mei 1934, volgt onder XVIII-ah.

XVII-av Pieternella Jozina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1890, gedoopt aldaar op 25 januari 1891 (christelijk gereformeerd), overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1933, 43 jaar oud, dochter van XVI-bi.

Zij overleed in de ambulance onder 's Heer Arendskerke op weg naar het ziekenhuis in Goes.

Zij is getrouwd op 14 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Jacob van Schaik (24 jaar oud), slager, geboren te Borssele op 15 oktober 1889 (gereformeerd), zoon van Jan van Schaik (arbeider) en Dina van Vijven (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Schaik, geboren te Borssele op 21 april 1915.
 2. Josina van Schaik, geboren te Borssele op 25 augustus 1920. Zij is getrouwd op 26 november 1937, op 17-jarige leeftijd met J.J. Mol.
 3. Dina van Schaik, geboren te Borssele op 17 maart 1923.
 4. Johanna van Schaik, geboren te Borssele op 28 juni 1928, overleden te Goes op 16 mei 1938, 9 jaar oud.

XVII-aw Jozina Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1891, gedoopt aldaar op 12 juli 1891, overleden te Goes op 30 augustus 1959, begraven aldaar op 2 september 1959, 68 jaar oud, dochter van XVI-bi.

Zie voor het geslacht VALKIER het boekje "Vier eeuwen Valkier"; samensteller J. de Jonge, Bergen op Zoom, 1992.

Zij is getrouwd te Goes op 1 juni 1922, op 30-jarige leeftijd met Jan de Jonge (32 jaar oud), ambtenaar PTT en telegraafambtenaar, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), overleden aldaar op 3 februari 1966, begraven aldaar op 7 februari 1966, 76 jaar oud, zoon van Johannes de Jonge (timmerman, aannemer en winkelier) en Elisabeth de Windt.

Zij woonden Matth. Smallegangebuurt, Zwakestraat 1 en 3 en Zaagmolenstraat 49. Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes 2e afd. B 103.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Jonge, Hans, geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), volgt onder XVIII-ai.
 2. Jan de Jonge, ambtenaar PTT, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom, te Goes en te Steenbergen, overleden op 21 oktober 1999, begraven te Bergen op Zoom op 25 oktober 1999 Begraafplaats Holleweg, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Wilhelminadorp op 6 oktober 1950, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna van Willigenburg, Marianne, geboren te den Haag op 25 februari 1926, volgt onder XVII-r.

XVII-ax Leendert Johannes Valkier, beroepsmilitair en adjudant, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juni 1892, gedoopt aldaar op 10 juli 1892, overleden te Bergen op Zoom op 17 februari 1974, gecremeerd te Rotterdam op 21 februari 1974, 81 jaar oud, zoon van XVI-bi. Hij is getrouwd te Goes op 18 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Marianne Le Conte (23 jaar oud), geboren te Goes op 14 juni 1894, overleden te Bergen op Zoom op 12 september 1980, gecremeerd te Middelburg op 17 september 1980, 86 jaar oud, dochter van Marinus Le Conte en Johanna Schrijver. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Valkier, geboren te Goes op 18 juli 1914. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 augustus 1942, op 28-jarige leeftijd met Cornelis de Lange (35 jaar oud), timmerman en aannemer, geboren te Middelburg op 14 maart 1907, overleden aldaar op 19 juni 1974, West Oude Havendijk 3 4337 PB Middelburg , 67 jaar oud.
 2. Johanna Jacoba Marianne Valkier, geboren te Vlissingen op 14 juli 1921. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 november 1943, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Albertus Wanrooij (26 jaar oud), ambtenaar PTT, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1917 (RK), overleden aldaar op 7 mei 1948, 30 jaar oud, zoon van Johannes Jacob Wanrooij (bankwerker) en Cornelia Dietvorst.

XVII-ay Catharina Johanna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 26 januari 1895, gedoopt aldaar op 21 april 1895, wonende te Middelburg en te Vlissingen, overleden aldaar, dochter van XVI-bi. Zij is getrouwd te Goes op 26 oktober 1922, op 27-jarige leeftijd met Dirk van der Kraats (26 jaar oud), boomkweker, geboren te Boskoop op 28 juli 1896, wonende te Vlissingen, overleden te Bergen op Zoom op 23 september 1944, begraven te Bergen op Zoom (Vrederust), 48 jaar oud, zoon van Pieter van der Kraats (boomkweker) en Lena Oudshoorn.

Gegevens overgenomen uit de gezinskaart Vlissingen 1900-1920. Hij was van 11.8.1942 tot zijn overlijden opgenomen in het psych. ziekenhuis "Vrederust" te Halsteren. Tekst op de grafsteen: Hier rust onze lieve man en vader Dirk van der Kraats echtgenoot van C.J. Valkier.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter van der Kraats, geboren te Vlissingen op 16 maart 1923.
 2. Jozina van der Kraats, dienstbode, geboren te Vlissingen op 23 april 1924, wonende aldaar, ongehuwd overleden te Middelburg op 23 juni 1942, 18 jaar oud.

XVII-az Wilhelmina Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 februari 1900, gedoopt aldaar op 6 mei 1900, overleden te Middelburg, begraven op 13 oktober 1992 begraafplaats West Oude Havendijk 3 4337 PB Middelburg , 92 jaar oud, dochter van XVI-bi. Zij is getrouwd te Goes op 30 november 1922, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jan Adriaanse (29 jaar oud), ambtenaar Raad van Arbeid, geboren te Goes op 16 april 1893 (gereformeerd), overleden te Middelburg op 12 april 1978, begraven aldaar op 14 april 1978, 84 jaar oud, zoon van Joos Adriaanse en Francina Verheule. Uit dit huwelijk:

 1. Francina Adriaanse, geboren te Goes op 18 januari 1923.
 2. Jozina Adriaanse, geboren te Goes op 26 februari 1927.

XVII-ba Johannes Leendert Valkier, kantoorbediende, verzekeringsmakelaar, geboren te Goes op 6 maart 1903, gedoopt te Wolphaartsdijk op 1 november 1903, overleden te Goes op 2 juni 1995, gecremeerd te Middelburg op 7 juni 1995, 92 jaar oud, zoon van XVI-bi. Hij is getrouwd te Goes op 8 mei 1904, op 1-jarige leeftijd met Barbara Johanna de Keijzer, geboren te Goes op 5 mei 1904, overleden aldaar op 25 december 1993, gecremeerd te Middelburg op 29 december 1993, 89 jaar oud, dochter van Jacobus de Keijzer (schoenmaker) en Jacoba Wilhelmina du Bois. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacobus Valkier, geboren te Goes op 8 maart 1930, volgt onder XVIII-aj.
 2. Jacoba Wilhelmina Jozina Valkier, geboren te Goes op 18 juli 1937. Zij is getrouwd te Goes op 18 september 1958, op 21-jarige leeftijd met Marinus Zwartepoorte (20 jaar oud), geboren te Goes op 13 juni 1938, zoon van Marinus Zwartepoorte en Louisa Hoornik.

XVII-bb Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 31 oktober 1889, overleden aldaar op 13 februari 1976, 86 jaar oud, dochter van XVI-bm. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 22 april 1915, op 25-jarige leeftijd met Dingenis Vleugel (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 4 januari 1890, zoon van Dingenis Vleugel (boerenknecht, landbouwer en koopman) en Geertruid Maria Kousemaker. Uit dit huwelijk:

 1. Dingenis Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 15 januari 1916, overleden aldaar op 1 april 1916, 77 dagen oud.
 2. Nicolaas Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 15 januari 1916, overleden aldaar op 15 januari 1916.
 3. Nicolaas Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk na augustus 1919, overleden aldaar op 1 oktober 1919, hoogstens 2 maanden oud.
 4. Klazina Vleugel, geboren te Oud-Sabbinge op 23 augustus 1922, gedoopt te Wolphaartsdijk op 5 november 1922 (nederlands hervormd), volgt onder XVIII-ak.
 5. Wilhelmina Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 1 april 1925.

XVII-bc Pieternella Jozina Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 1 juli 1888, overleden te Kloetinge op 6 maart 1917, 28 jaar oud, dochter van XVI-bp. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1910, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Hugo Steketee (27 jaar oud), stratenmaker, geboren te Stavenisse op 24 januari 1883, wonende te Kloetinge, overleden te Goes op 16 mei 1940, 57 jaar oud, zoon van Cornelis Hugo Steketee (boerenknecht) en Cornelia Luijk.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Scherpenisse en getrouwd op 26 februari 1920, op 37-jarige leeftijd met Jacoba Helena van Geet (30 jaar oud), geboren te Scherpenisse in het jaar 1890, dochter van Jan Pieter van Geet (landbouwer) en Jacoba Duijnhouwer.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Steketee, geboren te Kloetinge in januari 1916, overleden op 16 december 1916, 11 maanden oud.
 2. Frans Jan Steketee.

XVII-bd Leendert Houtekamer, postbode en kantoorhouder PTT, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1893, overleden te Goes op 12 januari 1975, 81 jaar oud, zoon van XVI-bp. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 december 1919, op 26-jarige leeftijd met Adriana Maria Beenhakker (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 16 juni 1895, overleden te Goes op 23 juli 1975, 80 jaar oud, dochter van Adriaan Beenhakker en Wilhelmina Klap. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Houtekamer, geboren in het jaar 1921, overleden in het jaar 1998, 77 jaar oud.
 2. Adriaan Houtekamer, geboren in het jaar 1924, overleden in het jaar 1993, 69 jaar oud.
 3. Jan Houtekamer, geboren in het jaar 1933.

XVIII-a Ans Diemers, dochter van XVII-i. Zij was gehuwd met J. de Wolf. Uit dit huwelijk:

 1. Marjon de Wolf.
 2. Maaike de Wolf.

XVIII-b Corrie Diemers, dochter van XVII-i. Zij was gehuwd met G. Keich. Uit dit huwelijk:

 1. Linda Keich.
 2. Ellen Keich.

XVIII-c Hendrikus Theodorus Diemers, zoon van XVII-i. Hij was gehuwd met L. van Veen. Uit dit huwelijk:

 1. Sven Theodorus Diemers.

XVIII-d Clement Diemers, zoon van XVII-i. Hij was gehuwd met C. Hilhorst. Uit dit huwelijk:

 1. Dennis Diemers.

XVIII-e Hendricus Rudolf Diemers, zoon van XVII-j. Hij was gehuwd met M. de Zoete. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Johannes Diemers.
 2. Iris Diemers.

XVIII-f Astrid Diemers, dochter van XVII-j. Zij was gehuwd met M. Verstraaten. Uit dit huwelijk:

 1. Ruben Verstraaten.

XVIII-g Frieda Jonkman, geboren te Makassar (Nederlands Oost IndiŽ) op 12 november 1946, dochter van XVII-k. Zij is gehuwd met Coenraad Ate Bloemsma. Uit dit huwelijk:

 1. Pauline Sandra Bloemsma, geboren te Rotterdam op 25 februari 1977.
 2. Gijsbert Coenraad Bloemsma, geboren te Almelo op 17 april 1979.
 3. Menno Rudolf Bloemsma, geboren te Almelo op 16 juni 1984.

XVIII-h Niek Jonkman, geboren te Treebeek op 16 juni 1949, zoon van XVII-k. Hij is gehuwd met Titia Meyer. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastiaan Jonkman, geboren op 6 april 1977.
 2. Maud Elodie Jonkman, geboren op 9 mei 1978.

XVIII-i Angelo Jozef Saraber, geboren te Amsterdam op 9 oktober 1964, zoon van XVII-n. Hij is getrouwd te Heerlen op 12 mei 1990, op 25-jarige leeftijd (1) met Astrid Johanna Theodora Thiersbrummel (23 jaar oud), geboren te Kerkrade op 22 oktober 1966, overleden in het jaar 1995, 29 jaar oud. Hij is getrouwd te Vaals op 22 januari 2000, op 35-jarige leeftijd (2) met Esmeralda Kolkena (25 jaar oud), geboren op 22 januari 1975. Uit dit huwelijk:

 1. Ignatio Servatius Maria Saraber, geboren op 5 november 2001.

XVIII-j Frederik Carl Saraber, geboren te den Haag op 23 februari 1956, zoon van XVII-p. Hij is getrouwd te Maryland (USA) in het jaar 1984, op 28-jarige leeftijd met Margaret Anne Simms. Uit dit huwelijk:

 1. Paul Frederik Saraber, geboren te Maryland (USA) in het jaar 1985.

XVIII-k Isabel Antoinette Saraber, geboren te Frankfort (Duitsland) op 4 juni 1964, wonende te Usingen (Duitsland), dochter van XVII-q. Zij is gehuwd met Tillmann Richter, dierenarts, wonende te Usingen (Duitsland). Uit dit huwelijk:

 1. Felix Saraber, wonende te Usingen (Duitsland).
 2. Paul Saraber, wonende te Usingen (Duitsland).

XVIII-l Frederik Jan de Jonge, Fred, bankemployee, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop, te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van XVII-r. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 22-jarige leeftijd met Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), wonende te Geldrop, te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XIX-a.
 2. Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar. Zij woont nu samen met Tom Obdam, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen.

XVIII-m Job Michiel de Jonge, projectbegeleider/controller, geboren te Breda op 24 november 1954, wonende te Tilburg, zoon van XVII-r. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1977 (getuigen waren Frederik Jan de Jonge en Matthieu Huijsmans), op 22-jarige leeftijd (1) met HenriŽtte Huijsmans (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 juni 1957. Hij is daarnaast getrouwd te Tilburg op 27 december 1995 (getuigen waren Irene Marianne de Jonge en Maria Johanna Groffen), op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelia Petronella Susanna Groffen, Corinne (29 jaar oud), intercedent Jeugdwerk Garantieplan, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1966, wonende te Tilburg, dochter van Johannes Adrianus Groffen en Cornelia de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Heleen de Jonge, geboren te Tilburg op 11 oktober 1995.
 2. Lars de Jonge, geboren te Tilburg op 15 april 1998.
  Geboren om 20.50, gewicht 3850 gram.

XVIII-n Godfried Metternich, zoon van XVII-s. Hij was gehuwd met Catharina van der Veen, dochter van Jelle van der Veen en Bertha Thoboholt. Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Metternich.
 2. DaniŽl Metternich.
 3. Esther Metternich.

XVIII-o Fredericus Carolus Saraber, werktuigbouwkundige, geboren te Delft op 13 februari 1961, wonende te Pijnacker, zoon van XVII-t. Hij is getrouwd te Vorden op 15 juni 1991, op 30-jarige leeftijd met Nicole Schiphorst (26 jaar oud), geboren op 4 juni 1965, dochter van Henny Schiphorst en Janneke Bos. Uit dit huwelijk:

 1. Milou Janneke Saraber, geboren te Londen (Engeland) op 21 juni 1994.
 2. Fleur Joke Saraber, geboren te Pijnacker op 4 juli 1996.
 3. Wouter Frits Jan Saraber, geboren te Pijnacker op 15 april 2001.

XVIII-p Emile Raoul Saraber, werktuigbouwkundige, geboren te Wageningen op 14 juli 1963, wonende te Leidschendam en te Sugarland Houston Texas (USA), zoon van XVII-t. Hij is getrouwd te Leidschendam op 13 december 1996, op 33-jarige leeftijd met Anouk Mulder (29 jaar oud), geboren te Zwolle op 14 april 1967, dochter van Jan Mulder en Anne Marie Graff. Uit dit huwelijk:

 1. Martijn Saraber, geboren te Whangarei (Nieuw-Zeeland) op 7 december 1998.
 2. Remko Saraber, geboren te Whangarei (Nieuw-Zeeland) op 29 juni 2000.

XVIII-q Maurice Raymond Saraber, Maurice, geboren te Rotterdam op 22 mei 1962, wonende te Maastricht, zoon van XVII-u. Hij is getrouwd te Maastricht op 20 juni 1992, op 30-jarige leeftijd met Martine Bastiaens. Uit dit huwelijk:

 1. Myrthe Saraber, geboren te Maastricht op 18 december 1993.
 2. Meike Saraber, geboren te Maastricht in april 1996.

XVIII-r Serge Van den Eynden, zoon van XVII-x. Hij is gehuwd met Veerle. Uit dit huwelijk:

 1. Silke Van den Eynden, geboren op 5 juli 1998.

XVIII-s Mathijs Cornelis Johannes Carolus Saraber, geboren te den Haag op 15 juni 1947, wonende te Nijmegen, overleden aldaar op 29 juni 1998, begraven te Nijmegen (begraafplaats Rustoord) op 3 juli 1998, 51 jaar oud, zoon van XVII-ac. Hij had een LAT-relatie (1) met N.N. Taal.
Uit deze relatie:

 1. Esther Barbara Taal, geboren te den Haag op 29 juni 1976.
  Zij draagt de familienaam Taal.

Hij is daarnaast getrouwd in het jaar 1980, op 33-jarige leeftijd (2) met Maria Nelisse (25 jaar oud), geboren in het jaar 1955. Hij had een LAT-relatie (3) met Tara.
Uit deze relatie:

 1. Thierry Saraber, geboren op 21 juli 1992.

XVIII-t Paulus Hendrikus Saraber, geboren te den Haag op 17 oktober 1951, wonende te Leidschendam, zoon van XVII-ac. Hij is getrouwd in het jaar 1970, op 19-jarige leeftijd (1) met Christa Cappon (17 jaar oud), geboren in het jaar 1953. Uit dit huwelijk:

 1. Janine Saraber, geboren op 11 juni 1971.
 2. Lucienne Saraber, geboren op 22 oktober 1972.

Hij is daarnaast getrouwd in het jaar 1976, op 25-jarige leeftijd (2) met Rian Gommers. Uit dit huwelijk:

 1. Maikel Saraber, geboren op 26 juni 1981.

Hij is daarnaast getrouwd in het jaar 1990, op 39-jarige leeftijd (3) met Fia Bakker (34 jaar oud), geboren op 8 juni 1956. Uit dit huwelijk:

 1. Linda Saraber, geboren op 6 oktober 1990.
 2. Halmon Saraber, geboren op 6 oktober 1992.

XVIII-u Marinus Johannes Saraber, geboren te den Haag op 28 augustus 1953, wonende te Voorburg, zoon van XVII-ac. Hij is getrouwd te den Haag op 19 april 1972, op 18-jarige leeftijd met Astrid Buchly (18 jaar oud), geboren te den Haag op 21 november 1953, dochter van Wilhelmus Buchly en Wilhelmina Corsius. Uit dit huwelijk:

 1. Sandra Saraber, geboren op 8 maart 1976.

XVIII-v Pieternella Acda, dochter van XVII-aj. Zij was gehuwd (1) met Machiel Boone. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Geertruida Catharina Boone.
 2. Marinus Jacobus Boone.

Zij is gehuwd (2) met Ernst Brand.
XVIII-w Bernardina Wilhelmina Francina Acda, dochter van XVII-aj. Zij was gehuwd met Adrianus Hoogenboom, geboren te Middelburg op 20 december 1939, overleden aldaar op 18 februari 1998, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Pieternella Wilhelmina Andrea Hoogenboom.
 2. Catharina Laura Bernardina Hoogenboom.
 3. Jacobus Adriaan Hoogenboom.

XVIII-x Willem Aarnout Acda, zoon van XVII-aj. Hij is gehuwd met Hendrika Erica van Steenhoven. Uit dit huwelijk:

 1. Michel Ramon Acda.
 2. DaniŽlla Johanna Catharina Adriana Acda.

XVIII-y Trijntje Acda, onderwijzeres, geboren op 7 juli 1941, dochter van XVII-ak. Zij is getrouwd te Eindhoven op 9 juli 1964, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Johannes Zomer. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Hermine Zomer, geboren te Eindhoven in het jaar 1966, volgt onder XIX-b.
 2. Lonako Peter Zomer, geboren te Ndoungué (Kameroen) in het jaar 1969. Hij is gehuwd met Hazel Geraldine O'Dea, dochter van Antony Joseph O'Dea en Ana Maria Mc Guiness.
 3. Johannes Gerard Zomer. Hij was gehuwd met Clodagh Mary Rita Elisabeth Heagney, dochter van James Dominic Francis Heagney en Rita Dunphy.

XVIII-z Cornelis Simon Klap, geboren te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 21 januari 1941, zoon van XVII-ao. Hij is getrouwd te Voorburg op 25 oktober 1965, op 24-jarige leeftijd met Jacoba Cornelia Frederika van Dop (23 jaar oud), geboren te Voorburg op 6 juli 1942. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Margaretha Klap, geboren te Delft op 30 januari 1968.
 2. Barbara Marianne Klap, geboren te Veldhoven op 2 april 1970.
 3. Jan Jurgen Klap, geboren te Veldhoven op 21 april 1971.

XVIII-aa Anton Hendrik Klap, geboren te Tandjong Selor op 20 augustus 1947, zoon van XVII-ao. Hij is getrouwd te Turku op 5 december 1974, op 27-jarige leeftijd met (en gescheiden in het jaar 1999 van) Kaija Soumalainen (26 jaar oud), geboren te Simpele op 17 december 1947. Uit dit huwelijk:

 1. Jennie Klap, geboren te Turku op 26 april 1976.
 2. Aleksis Klap, geboren te Turku op 9 april 1979.

XVIII-ab Simon Cornelis Klap, geboren te Koudekerke op 22 december 1945, zoon van XVII-ap. Hij is getrouwd te Vlissingen op 23 april 1965, op 19-jarige leeftijd met M.J. de Gelder, geboren te Vlissingen. Uit dit huwelijk:

 1. Richard Klap, geboren op 1 november 1965.
 2. Frank Klap, geboren te Koudekerke op 14 mei 1967, volgt onder XIX-c.

XVIII-ac Cornelis Marcus Klap, geboren op 19 december 1943, zoon van XVII-aq. Hij is gehuwd met Lea Kaija Anneli Halinen, geboren te Lapinjärvi (Finland) op 13 december 1940, dochter van Herman Halinen en Hanna Palmu. Uit dit huwelijk:

 1. Eric Cornelis Klap, geboren te Hamina (Finland) op 17 april 1981.

XVIII-ad Marcus Cornelis Klap, geboren op 28 januari 1946, zoon van XVII-aq. Hij was gehuwd (1) met (en gescheiden in het jaar 1982 van) Pieternella Jacomina Das, geboren te Rotterdam op 27 mei 1944. Uit dit huwelijk:

 1. Ronald Frederik Klap, geboren te Middelburg op 17 mei 1966. Hij is gehuwd met Laurie Small, geboren te USA op 8 november 1965.
 2. Frederik Ronald Klap, geboren op 11 september 1970.
 3. Pieternella Cornelia Klap, geboren te Alkmaar op 11 augustus 1978.

Hij is getrouwd te Rotterdam op 25 januari 1985, op 38-jarige leeftijd (2) met Cisela Renate Walther (39 jaar oud), geboren te Klingenthal op 10 juli 1945.
XVIII-ae Martin Keur, geboren op 21 juni 1964, zoon van XVII-ar. Hij is getrouwd te Middelburg op 17 juli 1991, op 27-jarige leeftijd met Marianne Hartevelt (24 jaar oud), geboren te Hilversum op 17 augustus 1966. Uit dit huwelijk:

 1. Joery Keur, geboren te Vlissingen op 11 maart 1991.
 2. Rowan Keur, geboren te Vlissingen op 8 september 1994.

XVIII-af Jaqueline Keur, geboren op 5 september 1969, dochter van XVII-ar. Zij is getrouwd te Middelburg op 23 september 1994, op 25-jarige leeftijd met Steven de Rijke (25 jaar oud), geboren te Middelburg op 24 april 1969, zoon van Marcus de Rijke. Uit dit huwelijk:

 1. Chelsea de Rijke, geboren te Vlissingen op 26 april 1996.

XVIII-ag Maria Anna Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 maart 1927, dochter van XVII-as. Zij was gehuwd met A. Kloet. Uit dit huwelijk:

 1. Sjaak Kloet.
 2. Koos Kloet.
 3. Jan Kloet.
 4. Izaak Kloet.

XVIII-ah Leendert Johannes Valkier, geboren te Amstelveen op 27 mei 1934, zoon van XVII-au. Hij is getrouwd te Amstelveen op 17 juni 1959, op 25-jarige leeftijd met Sietske Koopman (24 jaar oud), geboren op 3 maart 1935. Uit dit huwelijk:

 1. Majo Valkier, geboren te Amstelveen op 22 mei 1960.

XVIII-ai Johannes de Jonge, Hans, kantoorbediende (Waterleiding Mij. Zeeland), geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), wonende aldaar, te Terneuzen en te Kapelle (Zeeland), overleden te Goes op 19 januari 1994, begraven te Kapelle (Zeeland) op 22 januari 1994, 70 jaar oud, zoon van XVII-aw. Hij is getrouwd te Goes op 8 maart 1951, op 27-jarige leeftijd met Catharina Judith Neuteboom, Tiny (23 jaar oud), geboren te Leiden op 13 november 1927, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden te Kapelle op 26 juni 2010, begraven aldaar op 1 juli 2010, 82 jaar oud, natuurlijke dochter van Hendrik Neuteboom (grondwerker) en Antje Roefstra. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Pieternella de Jonge, Joke, geboren te Goes op 16 december 1952, wonende te Terneuzen. Zij heeft nu een relatie met Peter Hoffmann, geboren te Duitsland.
 2. Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, volgt onder XIX-d.
 3. Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, volgt onder XIX-e.

XVIII-aj Jan Jacobus Valkier, verzekeringsadviseur, geboren te Goes op 8 maart 1930, zoon van XVII-ba. Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1957, op 27-jarige leeftijd met Margaretha Rinkhout (26 jaar oud), geboren te Goes op 1 november 1930. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adriaan Valkier, geboren te Goes op 15 oktober 1958. Hij was gehuwd met Dingena Marina Cornelia Sinke, dochter van Evert Jan Sinke en Woutrina Magdalena Schrier.
 2. Adriaan Johannis Valkier, geboren te Goes op 11 juni 1961.
 3. Jan Kees Valkier, geboren te Goes op 16 augustus 1966.

XVIII-ak Klazina Vleugel, geboren te Oud-Sabbinge op 23 augustus 1922, gedoopt te Wolphaartsdijk op 5 november 1922 (nederlands hervormd), dochter van XVII-bb. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 mei 1946, op 23-jarige leeftijd met Quinten Meulblok (30 jaar oud), geboren te Oud-Sabbinge op 1 april 1916, gedoopt te Wolphaartsdijk in het jaar 1916 (nederlands hervormd), overleden te Oud-Sabbinge op 10 oktober 1981, begraven op 14 oktober 1981, 65 jaar oud, zoon van Huibrecht Meulblok (arbeider) en Elisabeth Sinke. Uit dit huwelijk:

 1. Hubrecht Johannes Meulblok, geboren te Oud-Sabbinge op 2 april 1949, gedoopt te Wolphaartsdijk op 3 juli 1949 (nederlands hervormd), volgt onder XIX-f.
 2. Lena Elisabeth Meulblok, oogartsassistente, geboren te Oud-Sabbinge op 18 juli 1953. Zij is getrouwd te Goes op 30 januari 1981, op 27-jarige leeftijd met Arend Kranenburg (33 jaar oud), geboren te Pijnacker op 14 maart 1947.
 3. Dingenis Nicolaas Meulblok, geboren te Oud-Sabbinge op 20 maart 1960, volgt onder XIX-g.

XIX-a Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), zoon van XVIII-l. Hij is getrouwd te Geldrop op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.).
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.

XIX-b Johanna Hermine Zomer, geboren te Eindhoven in het jaar 1966, dochter van XVIII-y. Zij is gehuwd met Wouter Bernardus Johan Maria Rouwhorst. Uit dit huwelijk:

 1. Bram Marijn Rouwhorst.

XIX-c Frank Klap, geboren te Koudekerke op 14 mei 1967, zoon van XVIII-ab. Hij is getrouwd te Zeist in juli 1994, op 27-jarige leeftijd met Tiny Koene, geboren te Alphen aan de Rijn. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Klap, geboren op 17 februari 1996.
 2. Lieke Klap, geboren op 27 juni 1997.

XIX-d Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, wonende te Koewacht (Zld), overleden aldaar, dochter van XVIII-ai. Zij is getrouwd te Terneuzen op 31 augustus 1973, op 18-jarige leeftijd met Emiel M. R. Aper (21 jaar oud), geboren te Hulst op 4 april 1952, zoon van George Aper en Nellie de Bruin. Uit dit huwelijk:

 1. George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, volgt onder XX-a.
 2. Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, volgt onder XX-b.

XIX-e Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden aldaar op 11 juni 2005, 47 jaar oud, dochter van XVIII-ai. Zij is getrouwd te Arnhem op 20 september 1985, op 27-jarige leeftijd met Theodorus Opdam (35 jaar oud), geboren te den Haag op 15 september 1950, zoon van Theodorus Opdam en Adriana Meiland. Uit dit huwelijk:

 1. Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, volgt onder XX-c.
 2. Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, volgt onder XX-d.

XIX-f Hubrecht Johannes Meulblok, kartograaf, geboren te Oud-Sabbinge op 2 april 1949, gedoopt te Wolphaartsdijk op 3 juli 1949 (nederlands hervormd), zoon van XVIII-ak. Hij is getrouwd te Etten-Leur op 14 november 1972, op 23-jarige leeftijd met Maria Leenthe Reijnaars (24 jaar oud), verpleegkundige, geboren te Etten-Leur op 14 maart 1948. Uit dit huwelijk:

 1. Hubrecht Quinten Meulblok, geboren te Middelburg op 11 maart 1975, gedoopt op 27 april 1975 (nederlands hervormd).
 2. Cornelis Marinus Meulblok, geboren te Middelburg op 8 januari 1977 (nederlands hervormd).

XIX-g Dingenis Nicolaas Meulblok, groente- en fruithandelaar, geboren te Oud-Sabbinge op 20 maart 1960, zoon van XVIII-ak. Hij is gehuwd met Klazina Maria Fraanje, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 3 februari 1961. Uit dit huwelijk:

 1. Quinten Nicolaas Meulblok, geboren te Zierikzee op 6 februari 1988, gedoopt te Burgh-Haamstede op 29 mei 1988 (nederlands hervormd).
 2. Cornelis Hubrecht Matthijs Meulblok, geboren te Burgh-Haamstede op 10 januari 1992, gedoopt aldaar op 5 april 1992 (nederlands hervormd).

XX-a George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, wonende te Moerbeke (BelgiŽ) en te Freetown (Sierra Leone), zoon van XIX-d. Hij is getrouwd op 2 augustus 1995, op 20-jarige leeftijd met Cathy Grande (16 jaar oud), afkomstig uit Moerbeke (BelgiŽ), geboren op 3 januari 1979, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. ChloŽ Aper, geboren te Lokeren (BelgiŽ) op 17 juli 1996, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 2. Yelmen Aper, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 3. Faye Aper, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).

XX-b Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, dochter van XIX-d. Zij was gehuwd met Chris. Uit dit huwelijk:

 1. Teun.

XX-c Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, dochter van XIX-e. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 4 juni 1996, op 21-jarige leeftijd met Jan-Kees Slabbekoorn, wonende te Kapelle (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Jeffrey Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.
 2. Kevin Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.

XX-d Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, wonende te Kapelle (Zeeland), dochter van XIX-e. Zij was gehuwd met Robert van Vlimmeren, wonende te Kapelle (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Benthe van Vlimmeren, wonende te Kapelle (Zeeland).