Laatste wijziging: 15-11-2013

Genealogie van Pieter de Windt.

I Pieter de Windt, koopman en "leechganger", begraven te Goes op 13 november 1611.
Burger van Goes: 4.10.1587. Vermeld bij zijn begraven: pond 5.-.-.
Hij was gehuwd met Susanna Jans de Vos, begraven te Goes op 3 oktober 1616.
Vermeld bij haar begraven: pond 2.2.6.
Uit dit huwelijk:
 1. Margriete de Windt, overleden voor 21 mei 1603.
  Zij was gehuwd met Jan Jans Kaesman.
 2. Sara de Windt, geboren te Goes, overleden aldaar na 16 oktober 1658.
  Zij is getrouwd te Goes op 18 juli 1610 voor de kerk met Quirijn Jacobsen.
 3. Susanna de Windt, geboren te Middelburg, begraven te Goes op 25 juni 1627.
  Vermeld bij haar begraven: pond 2.12.6.
  Zij is getrouwd te Goes op 25 juli 1627 voor de kerk met Pieter Pieterse.
 4. Boudewijn de Windt, geboren te Gent (BelgiŽ), begraven te Goes op 22 juni 1619.
  Burger van Goes 6.8.1606. Weeskamer Goes, voorl. inv. 7w, folio 136v, 9.7.1619: Jan de Windt wordt voogd van de wezen van zijn broeder Boudewijn de Windt. Vermeld bij zijn begraven: pond 2.12.6.
  Hij is getrouwd te Goes op 30 september 1608 voor de kerk met Mayken Willems, geboren te Kloetinge.
 5. Jan Pieters de Windt, geboren te Goes, volgt onder II.
 6. Pieter de Windt, geboren te Gent (BelgiŽ).
  Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1604 voor de kerk met Mayken Guilliaems de Hont.

II Jan Pieters de Windt, waard in de Patientie, geboren te Goes, begraven aldaar op 30 oktober 1646, zoon van I.

Vermeld bij zijn ondertrouw (Goes): attestatie van Wolphaartsdijk van Domenie Goyvaerts. Vermeld bij zijn begraven: pond 2.2.6.
Hij is ondertrouwd te Goes op 24 april 1610 en getrouwd aldaar op 16 mei 1610 voor de kerk met Maayken Jacobse, geboren te Wolphaartsdijk, begraven te Goes op 14 november 1636.
Vermeld bij haar begraven: pond -.32.6.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter de Windt, gedoopt te Goes op 27 maart 1612, overleden voor 23 augustus 1615, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Pieter de Windt, gedoopt te Goes op 23 augustus 1615 (doopgetuigen waren Jacob Janss en Logierken Jacobs), volgt onder III.
 3. Mayken de Windt, gedoopt te Goes op 15 mei 1622 (doopgetuigen waren Pieter Leynss en Susaana de Windt), begraven te Goes op 12 september 1625, 3 jaar oud.
  Vermeld bij haar begraven: pond -.20.-
 4. Jacob de Windt, gedoopt te Goes op 20 april 1624 (doopgetuigen waren Jesajas Baecker en Janeken Jans), begraven te Goes op 31 augustus 1625, 1 jaar oud.
  Vermeld bij zijn begraven: pond -.20.-
 5. Baldijntje de Windt, geboren te Goes.
  Zij is getrouwd te Goes op 24 september 1634 voor de kerk met Cornelis Pieterse de Clercq.
 6. Margriete de Windt, begraven te Goes op 16 oktober 1625.
  Vermeld bij haar begraven: pond -.20.-.

III Pieter de Windt, schipper, gedoopt te Goes op 23 augustus 1615, zoon van II. Hij was gehuwd met Tanneken Pagter, geboren te Goes, overleden aldaar op 29 maart 1670.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Windt, gedoopt te Goes op 22 juni 1633 (doopgetuigen waren Quirijn Jacobss en Baldijntje de Wint), begraven te Goes op 2 september 1633, 72 dagen oud.
 2. Cornelis de Windt, gedoopt te Goes op 17 september 1634 (doopgetuigen waren Jan Jacobse, Jfr. Carije en Geertjen Paechters), overleden voor 17 augustus 1639, hoogstens 4 jaar oud.
 3. Cornelis de Windt, kapitein op het Princejacht van Willem III, gedoopt te Goes op 17 augustus 1639 (doopgetuigen waren Aernout Anthoniss Walraven en Susaana de Windt), overleden te Rotterdam op 6 juni 1720, begraven aldaar op 12 juni 1720, 80 jaar oud.
  Hij was in 1684 kapitein op het jacht van de Prins van Oranje (Koning Stadhouder Willem III) en later van de Admiraliteit op de Maze; hij nam deel aan de Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter; hij woonde in 1707 en 1720 in Rotterdam, Nieuwe haven, hoek kapitein Iemansteeg.
  Hij was gehuwd met Maria Huybrechts, geboren te Veere, begraven te Rotterdam op 29 april 1707.
 4. Maria de Windt, gedoopt te Goes op 15 april 1648, volgt onder IV-a.
 5. Francois de Windt, geboren te Goes op 19 juni 1651, gedoopt aldaar op 22 juni 1651 (doopgetuigen waren Andriesken Jans en Francijnken de Volder), volgt onder IV-b.
 6. Susanna de Windt, geboren te Goes op 25 mei 1654.
 7. Jan de Windt.
 8. Jacob de Windt.

IV-a Maria de Windt, gedoopt te Goes op 15 april 1648, overleden aldaar op 9 juli 1719, 71 jaar oud, dochter van III. Zij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 4 november 1676, op 28-jarige leeftijd met Pieter Coomans (20 jaar oud), gedoopt te Goes op 29 september 1656 (doopgetuigen waren P. Maseur, Mevr. Geertruij Vam der Nisse en Juffr. Cornelia van der Nisse), overleden te Goes op 1 augustus 1693, 36 jaar oud, zoon van Jacobus Coomans (waard in het Handbogenhuis) en Tanneke Tobias Post.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Coomans, geboren te Goes in het jaar 1678, overleden aldaar in het jaar 1680, 2 jaar oud.
 2. Pieter Coomans, geboren te Goes in het jaar 1679, overleden aldaar in het jaar 1683, 4 jaar oud.
 3. Jacob Coomans, geboren te Goes, gedoopt aldaar op 1 oktober 1681, volgt onder V-a.
 4. Johanna Coomans, geboren te Goes op 8 november 1684, volgt onder V-b.
 5. Pieter Coomans, gedoopt te Goes op 6 oktober 1686, volgt onder V-c.
 6. Tanneke Coomans, geboren te Goes op 29 januari 1690 (gereformeerd), volgt onder V-d.

IV-b Francois de Windt, schipper op het jacht van de Heer van Cruiningen, geboren te Goes op 19 juni 1651, gedoopt aldaar op 22 juni 1651, begraven te Rotterdam (Grote Kerk) op 27 september 1710, 59 jaar oud, zoon van III. Hij is getrouwd te Rotterdam (stadhuis) op 19 november 1679, op 28-jarige leeftijd met Maertje Maertens Ketelaers (30 jaar oud), geboren te Schiedam op 15 januari 1649, gedoopt aldaar op 22 januari 1649, overleden te Rotterdam op 15 augustus 1738, begraven aldaar op 19 augustus 1738, 89 jaar oud, dochter van Maerten Abrahams en Neeltje Wouters van der Meij.

7.3.1738: Attestatie afgegeven ten behoeve van Maria Ketelaer, weduwe van Frans de Wint, dat haar zoon Jan de Wind in 1720 met het schip Terhorst van de kamer Delft als trompetter naar Oost-Indie is gegaan en daar als weduwnaar zonder kinderen is overleden. Maria Ketelaar machtigt als erfgenaam van haar zoon Jan de wind, overl. 6.8.1736, haar zoon Pieter de Wind, schipper van Rotterdam op Goes.
Vermeld bij haar begraven: Fransche Kerk, f 3.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Francois de Windt, beurtschipper Rotterdam-Goes, gedoopt te Rotterdam op 17 september 1680 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Cornelis de Wint, Maria Huijbrechts en Neeltie Wouters), overleden te Goes op 15 april 1750, begraven aldaar in april 1750, 69 jaar oud.
  In trouwboek Ger. Gem. Rotterdam: Hij jongeman van Rotterdam, wonende aan de Nieuwe Haven, zij jongedochter van Goes, wonende Goes, aangetekend 25.9.1707, attestatie gegeven om te trouwen te Goes 9.10.1707.
  Inv.1796, nr.1131, Not. Guijlicker, Rotterdam, 15.9.1711: Testament Pieter de Wint, veerschipper van dese stad (Rotterdam) op de stad Tergoes en Tanneke Komans.
  Hij is ondertrouwd te Goes op 16 september 1707 en getrouwd aldaar op 14 oktober 1707 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met zijn nicht Tanneke Coomans, geboren te Goes op 29 januari 1690 (gereformeerd), volgt onder V-d.
 2. Maarten de Windt, trompetter op het jacht van de Admiraliteit, gedoopt te Rotterdam op 12 oktober 1681 (doopgetuigen waren Maerten Abrahamse en Adriaentie Maertens).
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 1 november 1716, op 35-jarige leeftijd met Elisabeth Kop, geboren te Dordrecht, begraven te Rotterdam op 26 juli 1753, dochter van Willem Jansen Kop (metselaar) en Jobje Teunis van Breen.
 3. Tannetie de Windt, gedoopt te Rotterdam op 7 oktober 1683 (doopgetuigen waren Pieter Coomans en Maritje de Windt), begraven te Rotterdam op 23 augustus 1726, 42 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Rotterdam op 17 juli 1708, op 24-jarige leeftijd met Jan de Ligt, geboren te Rotterdam.
 4. Neeltie de Windt, gedoopt te Rotterdam op 3 juni 1686 (doopgetuigen waren Jan Cornelesse en Aeltie Martens), volgt onder V-e.
 5. Susanna de Windt, geboren te Rotterdam op 14 september 1688, gedoopt aldaar op 26 september 1688 (doopgetuigen waren Maerte Ketelaer en Susanna de Wijnt), overleden te Schiedam op 27 december 1751, 63 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Adriaan van Nieuwenhuizen, verver en witwerker, gedoopt te Schiedam op 1 juni 1698, overleden aldaar op 14 januari 1763, 64 jaar oud, zoon van Adriaen van Nieuwenhuijsen en Abigael Maertens Ketelaer.
 6. Jan de Windt, trompetter bij de Oostindische Compagnie, gedoopt te Rotterdam op 10 oktober 1690, overleden te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 6 augustus 1736, 45 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 31 oktober 1719, op 29-jarige leeftijd (1) met Margarita Huytingh, geboren te Wezel, overleden voor 6 augustus 1736.
  Hij is getrouwd te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) (2) met Florinda Pieters.

V-a Jacob Coomans, Raad- en weesheer der stad Goes, geboren te Goes, gedoopt aldaar op 1 oktober 1681, overleden aldaar op 14 maart 1754, 72 jaar oud, zoon van IV-a. Hij is getrouwd te Goes op 11 oktober 1702, op 21-jarige leeftijd met Johanna Dumon (Du Mon) (21 jaar oud), geboren in het jaar 1681, overleden te Goes (kerk) op 10 maart 1755, 74 jaar oud.

L.J.Abelmann, De grafzerken in de Grote- of Maria-Magdalenakerk te Goes: "Hier leyt begraven mejuf. Joan Dumon obiit den X maart MDCCLV oud LXXI jaaren V maanden en haar man d'heer Jan Coomans oud raad en weesheer der stad Goes obiit XIV Maart MDCCLIV oud LXXVI jaar VI maanden en hun dochter jonckvrouw Maria Coomans ambachtsvrouw van Wemeldingen obiit VIII Augs. MDCCLXXXXI oud LXXII jaar en VIII maanden".
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Coomans, burgemeester van Goes en heer van Wemeldinge, gedoopt te Goes op 16 september 1703, overleden aldaar op 3 oktober 1757, begraven te Goes (kerk) op 8 oktober 1757, 54 jaar oud.
  Schepen van Goes 1730-1737, 1739-1740, burgemeester 1740-1747. L.J. Abelmann: De grafzerken in de Grote-of Maria Magdalenakerk te Goes. blz. 43: "Hier legt begraaven den heer Pieter Coomans in zyn wel ed. leeven heere van Wemeldinge, in Yerseke en Cappelle, borgermeester en raadt der stadt Goes, Med. doctor etc. etc. Overleeden den 3 october 1757 in den ouderdom van 54 jaaren. Ende zyne zuster mevrouw Cornelia Coomans huysvrouw van Cornelis Lopsse c.z. Med. doctor (rege)rend burgemeester ender raad (der stadt) Goes, geboren den 1 september (1706). Overleeden den XO february MDCCLXI"
  Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 28 juni 1739, op 35-jarige leeftijd met Isabella Westerwijk (57 jaar oud), vrouwe van Wemeldinge, geboren te Goes, gedoopt op 10 oktober 1681 (doopgetuigen waren Advocaat Hobius, Doctor Adolph van Oostee, Jullfrouw Cornleia Westerwijck en Cornelia Sabbinge), dochter van Johan Westerwijk (secretaris van Goes).
  (Zij is eerder getrouwd te Goes op 9 maart 1714, op 32-jarige leeftijd met Johan Rondvis (33 jaar oud), schepen van Goes, ambachtsheer van Wemeldinge, gedoopt te Goes op 7 juni 1680, overleden aldaar op 3 oktober 1735, 55 jaar oud.)
 2. Cornelia Coomans, geboren te Goes op 1 september 1706, gedoopt aldaar op 8 september 1706 (doopgetuigen waren Pieter Coomans en Cornelia de Mon), overleden te Goes op 11 februari 1761, begraven te Goes (Nederkerk) in mei 1761, 54 jaar oud.
  Begraafboek Goes: mei 1761: Nederkerk, mevr. Cornelia Comans, huijsvrouw van Dhr. Borgem. Lopsse pond 2.6.8.
  L.J. Abelmann, De Grafzerken in de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes, pag. 44: Zerk van Pieter Coomans, overl. 3.10.1757; zijn zuster Cornelia Coomans, vrouw van Cornelis Lopsse, overl. 11.2.1761: Hieronder legt begraven den Wel Ed. heer Pieter Coomans in zyn wel Ed. leeven heere van Wemeldingen, in Yerseke en Capelle, Borgermeester en raadt der stadt Goes, med. doctor etc, etc, overleden 3.10.1757 en zijn zuster Cornelia Coomans, Huysvrouw van Cornelis Lopsse Med. doctor, regerend Burgemeester ende raad der stad Goes, geboren 1 September 1706, overleeden den XI Februari MDCCLXI.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Goes op 16 oktober 1743 en getrouwd aldaar op 5 november 1743, op 37-jarige leeftijd met Cornelis Loppse (27 jaar oud), chirurgijn en schepen en burgemeester van Goes, geboren te Hoedekenskerke op 28 december 1715, gedoopt aldaar op 29 december 1715, overleden te Goes op 10 mei 1776, begraven te Goes (Nederkerk) in mei 1776, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Lopsse (predikant te Hoedekenskerke) en Rachel Anias.
  Vermeld bij zijn doop: geheft door Juffr. Johanna Lopsse. Doopget.: Juffr. Judith Dassonville met haar man Joh. Roggeveen. Aangenomen in de kerk in Hoedekenskerke op 27.6.1734. Vermeld bij zijn huwelijk: Woensdagavont ondertrouwt ten huize van de Bruidt. De Heer Doctor Cornelis Lopsen JM van Hoedekenskerke. RAZE 2279, not. Dijkwel, 27.7.1772: De Wel Ed. gestrenge Heer Doctor Kornelis Lopsse, weduwnaar van mevr. Cornelia Coomans, mitsgaders Borgermeester en Raad der Stad Goes, wonende hier ter stede op de buitenplaats van de weduwe van Wemeldinge aan de Cingel der Stad Goes, besloten testament en uiterste wil, op 5 verschillende plaatsen verzegeld
  Idem, fol. 268, 16.5.1776: Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge, wonende binnen dese stad heeft mij overgeleverd een besloten papier, sijnde gaaf en ongecanceleerd, van buijten op drij en van binnen op twee en dus in het geheel op vijf distincte plaatsen met het cachet van mij, notaris in swart lak verzegeld, enz. enz. Vervolgens het besloten papier ten verzoeke van de vrouw comparante geopend hebbende is daar in gevonden een testementaire dispositie, beslagen met twee zegels, een van f9 en een van 30 stuivers met de volgende inhoud: Ik onderschreven Doctor Kornelis Lopsse, weduwnaar van wijlen mijne seer geliefde huijsvrouw Cornelia Coomans, mitsgaders Borgermeester en Raad der Stad Goes, enz, enz. Enige en universele erfgename mijne behuwd Suster Jonkvrouw Maria Coomans Jacobsdochter, Ambachtsvrouwe van Wemeldinge.
  Legaten:
  1. pond 800 voor de Grote Kerk te Goes, op voorwaarde dat niemand zal mogen begraven worden in de graven 28, 39 en 40 in de Nederkerk of het sogenaamde Choor der Grote Kerk, en dat zij alleen bestemd zijn voor het begraven van mij, als deze graven voor iets anders bestemd worden dan is het bedrag van pond 800 voor het Weeshuis te Goes.
  2. pond 600 aan het Arm- en Weeshuis te Goes boven en douceur van pond 25 voor de weeskinderen van het huis, te besteden ter gedachtenis van mij, op voorwaarde dat zij de begrafenis bijwonen.
  3. pond 200 aan de Gereformeerde Nederduijtschen Diaconie-armen te Goes.
  4. Aan Mej. J.E. Lopsse, weduwe van wijlen de heer Lieutenant Brossart te Utrecht of haar wettige descendenten pond 500.
  5. pond 100 aan Willem Rubbe en zijn huisvrouw Catharina Jobse, gewrochte in de bij mij met mijne behuwde suster in gemeenschap bezeten wordende zoutkete.
  "Erfgename moet ervoor zorgen dat mijn lichaam na mijn overlijden sal werden ter aarde besteld bij wijlen mijne teder beminde huijsvrouw Cornelia Coomans en dus in graf nr. 39 in de nederkerk".
  Rekeningen kerkmeesters kerk te Goes, inv. 23a, mei 1776: Opening van het testament van Doctor Cornelis Lopsse op 26.5.1776 door not. Corn. Dijkwel: uit deze nalatenschap blijkt dat er geen kinderen zijn en dat uit dat de nalatenschap uitgekeerd moet worden aan de Grote Kerk een som van pond 800, op voorwaarde dat de heren Kerkmeesters zorgdragen dat de graven 28,39 en 40 in het Choor in de Groote Kerk ter begraving zijn geimpliceerd niemand buijten hem in een der drie graven begraven worden en dat geen der graven ooit geopend zal worden; mocht een der graven toch geopend worden dan zal het bedrage pond 800 vervallen aan het Arm- en Weeshuis te Goes. Vervolgens verklaren de kerkmeesters dat Zijn Edele Burg. abuis is geweest en dat graf nr. 28 al gebruikt wordt door de familie Mispelblomme en dat hij graf 31 bedoeld moet hebben. De Weesmeesters gaan hiermee accoord.
  Begraafboek Goes: anderen ontfang, weegens 't luijden over Dooden: juni 1776: de Heer Burg. C. Lopsse 2 uren pond 9.6.8.
  L.J.Abelmann, De grafzerken in de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes": Hij was schepen van Goes 1746-1748, 1750-1758, burgemeester 1760-1774, zerk met het opschrift: "Hier legt begraven de weled. gestrenge heer Cornelis Lopsse med. doctor, burgemeester, raad deser stad &&. Geboren den 28 December Ao 1715, gestorven den 10 May Ao 1776".
 3. Jacobus Coomans, heer van Wemeldinge, schepen en raad van Goes en rentmeester van de Geestelijke Goederen, geboren te Goes in oktober 1710, overleden aldaar op 16 december 1771, 61 jaar oud.
  Lidmatenregister Ger. kerk Wemeldinge: Op 26 December 1771, de tweede Kerstdag na de middag is de lijkpredicatie gedaan wegens het overlijden van den Weledelen gestrengen Heer Jacobus Coomans oudste Raad der Stad Goes, heer van Wemeldinge etc. zijnde die Heer overleden op den 16 December van het Jaar onzes Heren Jezud Christus 1771.
 4. Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge, gedoopt op 19 december 1717 (doopgetuigen waren Pieter de Wind en Tanna Coomans), overleden te Goes op 8 augustus 1791, 73 jaar oud.
  RAZE 2274, not. Corn. Dijkwel, boedelrek. en inv. 8.8.1791: Inventaris van Jonkvrouw Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge, voor de middag heden overleden (85 pag.). Genoemd de erven van wijlen mevr. J. E. Lopsse, wed. van Lt. Brossart te Utrecht pond 500 als erfgen. van Corn. Lopsse. Marinus Gorsse heeft mede deze inv. gemaakt.
  Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, 1982, pag. 43, Maria Coomans en het orgel in de Nederlandse Hervormde Kerk van Wemeldinge.

V-b Johanna Coomans, geboren te Goes op 8 november 1684, wonende aldaar, overleden aldaar in het jaar 1737, 53 jaar oud, dochter van IV-a. Zij is getrouwd te Goes op 12 februari 1705, op 20-jarige leeftijd (1) met Marinus Jacobse Dominicus (32 jaar oud), secretaris van Wemeldinge, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 17 februari 1672, overleden aldaar op 16 juli 1708, 36 jaar oud, zoon van Jacob Janse Dominicus (schout, schepen en opperweesmeester) en Forretje Sweedijck.
Uit dit huwelijk:

 1. Forrendina Dominicus, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 3 augustus 1706, volgt onder VI-a.
 2. Maria Dominicus, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1708.
  Zij is getrouwd te Wemeldinge op 7 mei 1733, op 25-jarige leeftijd met Jan Verschuijl.
  (Hij was later gehuwd met Charlotte Scheffer.)

Zij is getrouwd te Goes op 24 juni 1710, op 25-jarige leeftijd (2) met Adriaan Bosman (20 jaar oud), gedoopt te Goes op 26 november 1689, overleden aldaar in augustus 1711, 21 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bosman, geboren te Goes op 15 april 1711.

Zij is getrouwd te Goes op 25 augustus 1713, op 28-jarige leeftijd (3) met (en gescheiden in mei 1719 van) Thomas Maaijgen.

V-c Pieter Coomans, gedoopt te Goes op 6 oktober 1686, overleden aldaar op 8 augustus 1758, 71 jaar oud, zoon van IV-a. Hij is getrouwd te Goes op 3 mei 1710, op 23-jarige leeftijd met Johanna Bosmans (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1689.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Coomans, geboren te Goes op 25 september 1712, volgt onder VI-b.
 2. Sebastiaen Coomans, geboren te Goes op 8 mei 1716, overleden voor 1742, hoogstens 26 jaar oud.
  Sebastiaan koopt op 16-3-1739 een zilversmidwinkel in de Papagaaistraat van zijn moeder Johanna Bosman die weduwe is van Johan van Stigt.

V-d Tanneke Coomans, geboren te Goes op 29 januari 1690 (gereformeerd), begraven aldaar in mei 1777, 87 jaar oud, dochter van IV-a. Zij is ondertrouwd te Goes op 16 september 1707 en getrouwd aldaar op 14 oktober 1707 voor de kerk, op 17-jarige leeftijd met haar neef Pieter Francois de Windt (27 jaar oud), beurtschipper Rotterdam-Goes, gedoopt te Rotterdam op 17 september 1680 (gereformeerd), overleden te Goes op 15 april 1750, begraven aldaar in april 1750, 69 jaar oud, zoon van IV-b.
Uit dit huwelijk:

 1. Francois de Windt, geboren te Rotterdam op 7 oktober 1711, begraven te Goes (Nederkerk) in november 1773, 62 jaar oud.
  RAZE 2285, 637, 31.3.1768, Not. D. van Steenhove, Goes: Mons. Francois de Windt en juffr. Johanna Paldinck, egtelieden. wonende binnen de stad, huw. contract voor Not. Adr. Gort op 24.3.1749. Genoemd: haar vader Jacobus Paldrinck, zijn moeder Tannetje Coomans. Jacobus van de Poel is getrouwd met hun dochter.
  Hij was gehuwd met Joanna Paldinck, begraven te Goes (Nederkerk) in januari 1775, dochter van Jacobus Paldinck.
 2. Pieter de Windt, geboren te Rotterdam op 24 oktober 1713, gedoopt aldaar op 27 oktober 1713 (doopgetuigen waren Jan de Licht en Mantie de Wint), volgt onder VI-c.
 3. Levenloos de Windt, geboren te Rotterdam op 24 april 1716, begraven aldaar op 25 april 1716, 1 dag oud.
  Ongedoopte zoon.
 4. Maria de Wint, gedoopt te Rotterdam op 23 mei 1723 (doopgetuigen waren Maertie de Windt en Marija Ketelaers).
  Vermeld bij haar doop: wonende op 't Amsterdamseveer.
 5. Jan de Wint, gedoopt te Rotterdam op 15 augustus 1724 (doopgetuigen waren Jisbert Troost en Susanna de Windt), begraven te Rotterdam op 14 juli 1730, 5 jaar oud.
  Vermeld: wonende op de Melckmart. Vermeld bij begraven f.3.
 6. Jan de Windt, geboren te Rotterdam op 11 september 1731 (doopgetuige was Maarte en Susanna de Windt), volgt onder VI-d.
 7. N.N. de Windt, geboren te Rotterdam in het jaar 1732, begraven aldaar op 18 augustus 1733, 1 jaar oud.
  Betaald voor begraven: f.3.
 8. Cornelis de Windt, gedoopt te Rotterdam op 1 juni 1735 (doopgetuigen waren Maarte de Windt en Susanna de Windt).

V-e Neeltie de Windt, gedoopt te Rotterdam op 3 juni 1686, begraven aldaar op 20 september 1717, 31 jaar oud, dochter van IV-b. Zij was gehuwd met Gijsbert Troost, meester broodbakker, gedoopt te Dordrecht op 29 juli 1679, begraven te Rotterdam op 29 oktober 1755, 76 jaar oud, zoon van Folpert Evertsen Troost (twijnder) en Maijcke de Winter.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Troost, geboren te Rotterdam, overleden aldaar op 2 februari 1716.

VI-a Forrendina Dominicus, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 3 augustus 1706, dochter van V-b. Zij is getrouwd te Goes op 26 juni 1731, op 24-jarige leeftijd met Joos de Jonge (34 jaar oud), geboren te Goes op 14 december 1696, overleden aldaar tussen 1745 en 1750, 49 jaar tot 54 jaar oud, zoon van Joost Paulus de Jonge en Lijntje Noordthoeve.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba de Jonge, geboren te Goes op 4 juli 1723, overleden aldaar in oktober 1784, begraven in de Nederkerk, 61 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Jan de Windt, geboren te Rotterdam op 11 september 1731, volgt onder VI-d.
 2. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 24 juli 1735, overleden aldaar in april 1803, 67 jaar oud.
 3. Marinus de Jonge, geboren te Goes op 24 juli 1735.
 4. Maria de Jonge, geboren te Goes op 31 augustus 1736.
 5. Josephus de Jonge, geboren te Goes op 22 november 1737, overleden aldaar in het jaar 1738, 1 jaar oud.
 6. Josephus de Jonge, geboren te Goes op 21 november 1738, overleden aldaar tussen 1741 en 1745, 3 jaar tot 7 jaar oud.
 7. Helena Maria de Jonge, geboren te Goes op 5 februari 1740.
 8. Kornelia Lovendina de Jonge, geboren te Goes op 22 augustus 1742.
 9. Katharijna Petronella de Jonge, geboren te Goes op 5 februari 1744.
 10. Josephus Willem de Jonge, geboren te Goes op 5 november 1745.

VI-b Cornelis Coomans, geboren te Goes op 25 september 1712, zoon van V-c. Hij is getrouwd te Rotterdam op 3 mei 1735, op 22-jarige leeftijd met Catharijna Schouten (25 jaar oud), geboren te Rotterdam op 16 maart 1710, overleden aldaar, dochter van Arnoldus Schouten en Maria Keijsers.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Coomans, geboren te Rotterdam op 24 januari 1736, overleden aldaar, begraven aldaar op 4 januari 1738, 1 jaar oud.
 2. Arnoldus Coomans, geboren te Rotterdam op 10 juli 1738, overleden voor 1742, hoogstens 4 jaar oud.
 3. Pieter Coomans, geboren te Goes op 3 mei 1740.
  Hij is getrouwd te Leiderdorp op 15 november 1763, op 23-jarige leeftijd met Maria Catharina Maassen, geboren te Aken.
 4. Arnoldus Coomans, chirurgijn en weesman, geboren te Rotterdam op 25 maart 1742, overleden te Aarlanderveen op 7 februari 1809, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd op 31 augustus 1766, op 24-jarige leeftijd met Antje de Ruijter, begraven te Aarlanderveen op 1 mei 1804.
 5. Johanna Coomans, geboren te Rotterdam (doopgetuigen waren Hendrik Spoor en Margrieta Schouten), overleden te Rotterdam op 16 augustus 1744.

VI-c Pieter de Windt, meester zeilmaker, geboren te Rotterdam op 24 oktober 1713, gedoopt aldaar op 27 oktober 1713, wonende te Rotterdam (Nieuwehaven), overleden te Goes op 16 april 1785, begraven aldaar in het jaar 1785, 71 jaar oud, zoon van V-d.

Werd poorter in Goes op 21.2.1761, komende uit Rotterdam. Voorl. Inv. 105W, 16.4 en 14.6.1785: Staat en inv. van monsieur Pieter de Windt in leven Zeijlmakersbaas binnen de stad Goes, alhier overleden op 16.4.1785.
Huw. contract voor Not. Corn. Dijkwel op 22.4.1771; gehuwd geweest met de nagelaate weduwe Grietje van der Aar. Kinderen: Jannetje de Windt en Leijntje de Windt, laatste in huwelijk met Marinus Gonsjes, timmerman alhier, in eerder huw. verwekt bij wijlen Barbara Onnosel, en Ebenezer de Windt, minderjarige weeze, verwekt bij Grietje van der Aar. Woonhuis staande aan de Westzijde van de haven (tussen de twee waterpoorten) genaamd "de Hoop"
Not.boek weeskamer Goes, fol 5v, 17.5.1785: Vader Pieter de Windt, kind Eben Ezer de Windt 13 jaar, aanwezig: Marinus Gorse, zwager wordt voogd.
Not. boek weeskamer Goes, fol. 9r, 7.10.1785: Overeenkomst betreffende de nalatenschap van Pieter de Windt tussen zijn weduwe Grietje van der Aar en Marinus Gorsse, voogd tevens gehuwd met Lijntje de Windt, welke samen met Tannetje de Windt kinderen zijn uit het eerste huw. van Pieter de Windt met Barbara Onnosel en Ebenezer de Windt kind van Grietje van der Aar. Fol.22: Rekening over de nalatenschap van Pieter de Windt. Goed slot: pond 292.3.5.

Hij is getrouwd te Oudshoorn op 20 juni 1734 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd (1) met Barbara Onnosel (24 jaar oud), gedoopt te Rotterdam op 12 januari 1710 (doopgetuige was Barbara Willems), begraven te Goes in januari 1770 in de Preekkerk., 60 jaar oud, dochter van Claes Gijsberts Onnosel en Lijntje Jans van den Bosch.
Uit dit huwelijk:

 1. Tanneke de Windt, gedoopt te Oudshoorn op 10 augustus 1738, begraven te Goes in het jaar 1791, 53 jaar oud.
 2. Leijntje de Windt, gedoopt te Oudshoorn op 8 april 1742, volgt onder VII-a.

Hij is ondertrouwd te Goes op 4 mei 1771 en getrouwd aldaar op 22 mei 1771 voor de kerk, op 57-jarige leeftijd (2) met Grietje van der Aar (39 jaar oud), gedoopt te Alphen aan de Rijn op 6 april 1732, begraven te Goes in juli 1793 in de Preekkerk., 61 jaar oud, dochter van Pieter Leendertse van der Aar en Neeltje Aris Steehouwer.
Uit dit huwelijk:

 1. EbenhaŽzer de Windt, gedoopt te Goes op 23 augustus 1772, volgt onder VII-b.

VI-d Jan de Windt, notaris, deurwaarder en procureur, geboren te Rotterdam op 11 september 1731, wonende te Goes en te Zierikzee, overleden aldaar op 25 oktober 1800, 69 jaar oud, zoon van V-d.

Jan de Windt
Notaris in 1752 Goes
Datum creatie : 10 maart 1752, door Staten van Zeeland
Datum admissie : 19 mei 1752, door Hof van Holland

Zijn huis in Goes werd in 1787 geplunderd. Hij verhuisde naar Zierikzee waar hij tot 1800 notaris was. Ook in Zierikzee werd zijn huis geplunderd.

Hij was gehuwd met Jacoba de Jonge, geboren te Goes op 4 juli 1723, overleden aldaar in oktober 1784, begraven in de Nederkerk, 61 jaar oud, dochter van VI-a.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Francoijs de Windt, geboren te Goes in het jaar 1758.
 2. Josephus Aegidius de Windt, geboren te Goes op 18 januari 1760, volgt onder VII-c.
 3. Francois Pieter de Windt, geboren te Goes in het jaar 1761, overleden in het jaar 1761.
 4. Martinus de Windt, geboren te Goes in het jaar 1763, overleden aldaar in het jaar 1763.
 5. Martinus de Windt, geboren te Goes in het jaar 1764, overleden aldaar in het jaar 1766, 2 jaar oud.
 6. Martinus de Windt, geboren te Goes in het jaar 1766, overleden aldaar in het jaar 1768, 2 jaar oud.
 7. Willem de Windt, geboren te Goes in het jaar 1767, overleden aldaar in het jaar 1770, 3 jaar oud.
 8. Tanna de Windt, geboren te Goes in het jaar 1769, overleden aldaar in het jaar 1773, 4 jaar oud.
 9. Marcus Dominicus de Windt, geboren te Goes in het jaar 1770, overleden aldaar in het jaar 1773, 3 jaar oud.
 10. Forrendina Dominicus de Windt, geboren in het jaar 1772, overleden te Goes in het jaar 1803, 31 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Jacobus Thomas Coulon, overleden te Middelburg op 8 juli 1819.

VII-a Leijntje de Windt, gedoopt te Oudshoorn op 8 april 1742, begraven te Goes op 24 mei 1806, 64 jaar oud, dochter van VI-c. Zij is ondertrouwd te Goes op 14 juli 1764 en getrouwd aldaar op 8 augustus 1764 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Marinus Gorsse (26 jaar oud), timmermansbaas, gedoopt te Goes op 11 juli 1738, begraven aldaar op 17 februari 1809, 70 jaar oud, zoon van Jacobus Gorsse en Cornelia Rubbe.

RAZE 2285, nr.578, 10.6.1767: Testament Marinus Gonsse, timmermansbaas alhier en huisvr. Leijntje de Windt, mut. test. Genoemd: Pieter de Windt en huisvr. Barbara Onnosel, ouders van de testatrice, enz.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria Gorsse, geboren in het jaar 1773, volgt onder VIII-a.

VII-b EbenhaŽzer de Windt, gedoopt te Goes op 23 augustus 1772, begraven aldaar in oktober 1794, 22 jaar oud, zoon van VI-c.

RAZE 2350, not. Wagenaar, Goes: 10.10.1794, nr. 154: Mutueel testament: compareerden Eben Ezer de Windt en Barbara Laurusse, Echttelieden, wonende onder 't Goesche buiten de Koepoort aan de Stadcingel alhier, comparant ziek, enz. Aantekening van de notaris: Comparant is door de kinderpokjes blind; kan nu niet duidelijk schrijven, heeft toch eigenhandig zijn handtekening gesteld.

Hij is ondertrouwd te Goes op 11 augustus 1792 en getrouwd aldaar op 29 augustus 1792 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Barbara Laurusse (27 jaar oud), gedoopt te Goes op 18 augustus 1765, overleden aldaar op 3 januari 1834, 68 jaar oud, dochter van Laurus Janse Foortse en Adriana Nobels.

Weeskamer Goes voorl. inv. 19w, fol 117, 5.12.1794: Ebenezer de Windt overleden, moeder is Barbara Laurusse, kind Pieter is 1 1/2 jaar, Moeder is aanwezig; voogd is Marinus Gorsse. Test. Not. Wagenaar 10.10.1784. Legitieme portie: f 1400.
RAZE 1839, 17.9.1798: Johannes Walrave levert aan Barbara Laurusse, wed. Ebenezer de Windt 2 gemet land in de Terweelhoek in het Oude Goesse Ambacht.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter de Windt, geboren te Goes op 16 augustus 1793, gedoopt aldaar op 18 augustus 1793 (gereformeerd), volgt onder VIII-b.

VII-c Josephus Aegidius de Windt, geboren te Goes op 18 januari 1760, overleden te Tholen op 23 maart 1846, 86 jaar oud, zoon van VI-d. Hij was gehuwd met Maatje Verkerke, geboren in het jaar 1771, wonende te Sint Maartensdijk, overleden te Tholen op 11 oktober 1846, 75 jaar oud, dochter van Matthijs Janse Verkerke en Cornelia van der Heide.

Maatje Verkerke
Bruid trouwgeld op donderdag 12 juni 1800 Tholen
Bruid : Maatje Verkerke, woonachtig te Sint Maartensdijk
Bruidegom : J.E. de Wint
Datum betaling trouwgeld : 12-06-1800
Plaats : Tholen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan de Windt, kleermaker, geboren te Tholen in het jaar 1805, overleden aldaar op 22 maart 1886, 81 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Tholen op 22 juni 1845, op 40-jarige leeftijd met Maartje Johanna van Dullemen (36 jaar oud), dienstmeid, geboren te Tholen in het jaar 1809, overleden aldaar op 15 november 1887, 78 jaar oud, dochter van Willem van Dullemen (hoefsmit) en Neeltje Johanna Roose.

VIII-a Cornelia Maria Gorsse, geboren in het jaar 1773, overleden te Goes op 28 juli 1836, 63 jaar oud, dochter van VII-a. Zij was gehuwd met David Benjaminszoon Koning, tekenmeester, geboren te Middelburg in het jaar 1773, overleden te Goes op 2 juni 1839, 66 jaar oud, zoon van Bernard Koning en Jacoba Hazars.
Uit dit huwelijk:

 1. Leijntje Koning, geboren te Goes in het jaar 1795, volgt onder IX-a.
 2. Maria Koning, geboren te Goes op 25 juni 1812.
  Zij is getrouwd te Goes op 23 augustus 1838, op 26-jarige leeftijd met Gerrit Leendert van den Berg (31 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Rotterdam in het jaar 1807, zoon van Jan Cornelis van den Berg (effectenmakelaar) en Gijsberta van der Veur.

VIII-b Pieter de Windt, kleermaker, geboren te Goes op 16 augustus 1793, gedoopt aldaar op 18 augustus 1793 (gereformeerd), overleden aldaar op 5 februari 1861, 67 jaar oud, zoon van VII-b.

Hij scheidde zich af van de Kerk op 15.4.1843. Dit gezin woonde in M.A. de Ruijterlaan 52 te Goes.

Hij is getrouwd te Goes op 22 september 1814, op 21-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Sloks (24 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 24 november 1789, gedoopt aldaar op 29 november 1789, overleden te Goes op 26 maart 1819, 29 jaar oud, dochter van Pieter Jacobuse Sloks en Cornelia Pieterse Wagenaar.
Uit dit huwelijk:

 1. Ebenaezer de Windt, geboren te Goes op 23 maart 1815, overleden aldaar op 27 maart 1815, 4 dagen oud.
 2. Cornelia de Windt, geboren te Goes op 5 september 1816, overleden aldaar op 5 november 1818, 2 jaar oud.
 3. EbenaŽzer de Windt, geboren te Goes op 29 januari 1818, overleden aldaar op 23 augustus 1818, 206 dagen oud.
 4. Elisabeth de Windt, geboren te Goes op 23 februari 1819, ongehuwd overleden aldaar op 24 januari 1877, 57 jaar oud.

Hij is getrouwd te Goes op 4 november 1819, op 26-jarige leeftijd (2) met Johanna Emaar (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 20 juni 1794, gedoopt aldaar op 22 juni 1794 (doopgetuigen waren Maria Paardekoper en Maria Verburgt), overleden te Goes op 27 april 1851, 56 jaar oud, dochter van Jan Emaar (landbouwer) en Francina Verburg (bakker).
Uit dit huwelijk:

 1. Barbara de Windt, geboren te Goes op 17 februari 1821, volgt onder IX-b.
 2. Francina de Windt, naaister, geboren te Goes op 4 augustus 1822 (werd 30.1.1866 lid v.d."Gemeente onder het Kruis"), overleden aldaar op 13 juni 1902, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 27 april 1848, op 25-jarige leeftijd met Pieter den Herder (24 jaar oud), kleermaker en diaken, geboren te Goes op 20 mei 1823, overleden aldaar op 26 juni 1884, 61 jaar oud, zoon van Gerrit den Herder en Maria Steutel.
  Pieter den Herder en Françina de Windt: (G&E) ned. herv.: lidmaat Goes, afgescheiden 7.7.1846, chr. afg.: aangesloten 4.8.1846, afgegaan 17.10.1854, oud-ger. aangesloten 22.12.1854, diaken 5.9.1858, afgeweken 3.8.1862; vrij ger.: aangesloten gem Kattendijke 8.12.1864, ouderling 8.12.1864 tot 6.1.1866, afgegaan jan. 1866; ger. o.h.kruis/chr.ger.: aangesloten 30.1.1866, ouderling 30.1.1866, verenigd met chr. afg. gem. Goes 13.6.1869, ouderling juli 1869.
 3. Ebenezer de Windt, boerenknecht, geboren te Goes op 7 augustus 1823, overleden aldaar op 11 augustus 1847, 24 jaar oud.
 4. Antonina de Windt, geboren te Goes op 29 oktober 1824, volgt onder IX-c.
 5. Jan de Windt, geboren te Goes op 17 november 1825 (nederlands hervormd, gereformeerd), volgt onder IX-d.
 6. Hubrecht de Windt, geboren te Goes op 24 februari 1827, overleden aldaar op 11 april 1828, 1 jaar oud.
 7. Jacob de Windt, geboren te Goes op 9 januari 1831, overleden aldaar op 5 juli 1831, 177 dagen oud.
 8. Hubrecht de Windt, geboren te Goes op 9 januari 1831 (christelijk afgescheiden), volgt onder IX-e.
 9. Leijntje de Windt, geboren te Goes op 7 december 1832, overleden aldaar op 29 juni 1836, 3 jaar oud.

IX-a Leijntje Koning, geboren te Goes in het jaar 1795, overleden aldaar op 19 januari 1863, 68 jaar oud, dochter van VIII-a. Zij is getrouwd te Goes op 15 april 1830, op 35-jarige leeftijd met Gerhardus van de Velde (37 jaar oud), goud- en zilversmid, geboren te Goes in het jaar 1793, overleden aldaar op 13 januari 1866, 73 jaar oud, zoon van Cornelis van de Velde (stoelenmaker) en Cornelia Codde.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria van de Velde, geboren te Goes op 15 mei 1831, volgt onder X-a.

IX-b Barbara de Windt, dienstbode, geboren te Goes op 17 februari 1821, overleden aldaar op 8 oktober 1880, 59 jaar oud, dochter van VIII-b.

Chr.afg: aangesloten gem Goes 14.2.1843; oud-ger: aangesloten 22.9.1854, afgegaan 1861; chr.afg: verzoekt weer aansluiting, geweigerd 24.6.1862; vrij ger: aangesloten gem Kattendijke 8.12.1864, afgegaan jan 1866; ger.o.h.kruis/chr.ger: aangesloten Goes 30.1.1866, verenigd met chr.afg.gem. Goes 13.6.1869.

Zij is getrouwd te Goes op 7 mei 1846, op 25-jarige leeftijd met Jan de Jonge (23 jaar oud), hovenier, warmoezenier en zaadhandelaar, geboren te Goes op 29 augustus 1822, overleden aldaar op 19 mei 1903, 80 jaar oud, zoon van Johannes de Jonge (hovenier) en Martina Nobel.

Jan de Jonge en Barbara de Windt sloten zich aan bij de chr. afg. gem. 8.10.1844, doorgehaald op eigen verzoek 18.3.1854; aangesloten oud-ger. 22.9.1854, afgegaan 1861 op 30.1.1866 lid van de gemeente "Onder het Kruis" te Goes. Dit was een kerkgenootschap, ontstaan uit de Afscheiding van 1836, op 13.6.1869 verenigd met de Christelijk Afgescheiden gemeente, die in 1892 deel werd van de Gereformeerde Kerk. (Zie Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no.6, 1980). Zij woonden in de Lange Vorst.
(Hij is later getrouwd te Goes op 15 april 1886, op 63-jarige leeftijd met Cornelia Alida Boele (ongeveer 67 jaar oud), geboren te Middelburg rond 1819, overleden te Goes op 4 maart 1894, ongeveer 75 jaar oud, natuurlijke dochter van Alida Jillina Boele. (Zij was weduwe van Gerrit Schalk.))
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Jonge, geboren te Goes op 25 februari 1847, gedoopt aldaar op 14 maart 1847 (christelijk afgescheiden), volgt onder X-b.
 2. Pieter de Jonge, geboren te Goes op 3 februari 1849, gedoopt aldaar op 11 maart 1849 (christelijk afgescheiden), volgt onder X-c.
 3. Martinus de Jonge, geboren te Goes op 27 augustus 1850, gedoopt aldaar op 29 september 1850 (christelijk afgescheiden), volgt onder X-d.
 4. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 28 januari 1852, gedoopt aldaar op 28 maart 1852 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 13 mei 1853, 1 jaar oud.
 5. Johanna de Jonge, geboren te Goes op 21 februari 1854, gedoopt aldaar op 24 september 1854 (oud-gereformeerd).
  Zij is getrouwd te Goes op 29 augustus 1878, op 24-jarige leeftijd met Johannes Kok (22 jaar oud), koopman, geboren te Amersfoort in het jaar 1856, zoon van Reinier Kok (koopman) en Jenneke Mulderij.
 6. Nicolaas de Jonge, geboren te Goes op 7 maart 1856, gedoopt aldaar op 1 juni 1856 (oud-gereformeerd), volgt onder X-e.
 7. Francina de Jonge, geboren te Goes op 10 oktober 1857, gedoopt aldaar op 15 november 1857 (oud-gereformeerd).
  Zij is getrouwd te Goes op 14 juli 1887, op 29-jarige leeftijd met Geurt Kok (22 jaar oud), bakker, geboren te Amersfoort op 12 december 1864, zoon van Reinier Kok en Neeltje van Lienden.
 8. Janus de Jonge, geboren te Goes op 9 november 1861, volgt onder X-f.
 9. Antonina de Jonge, geboren te Goes op 8 januari 1864, overleden aldaar op 23 november 1868, 4 jaar oud.

IX-c Antonina de Windt, dienstbode, geboren te Goes op 29 oktober 1824, overleden aldaar op 27 maart 1915, 90 jaar oud, dochter van VIII-b. Zij is getrouwd te Goes op 27 februari 1851, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Verburg (37 jaar oud), broodbakker, geboren te Goes op 20 juni 1813, overleden aldaar op 8 maart 1883, 69 jaar oud, zoon van Adriaan Verburg en Wilhelmina Vertregt.
Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Verburg, bakker, geboren te Goes op 29 januari 1852, overleden aldaar op 8 oktober 1915, 63 jaar oud.
 2. Pieter Verburg, geboren te Goes op 2 maart 1853, volgt onder X-g.
 3. Wilhelmina Verburg, geboren te Goes op 30 december 1856, overleden aldaar op 30 juli 1922, 65 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 2 juli 1903, op 46-jarige leeftijd met Jan Willem van de Weert (51 jaar oud), aannemer, geboren te Goes op 30 april 1852, overleden aldaar op 16 oktober 1927, 75 jaar oud, zoon van Willem Jan van de Weert en Susanna Maria de Beste.
 4. Johanna Adriana Verburg, geboren te Goes in het jaar 1860, ongehuwd overleden aldaar op 18 maart 1920, 60 jaar oud.

IX-d Jan de Windt, arbeider, boerenknecht en karreman, geboren te Goes op 17 november 1825 (nederlands hervormd, gereformeerd), wonende te Middelburg, overleden te Goes op 7 april 1908, 82 jaar oud, zoon van VIII-b.

Zie voor het geslacht de Windt "de Nederlandsche Leeuw" van mei/juni 1981.
Dit gezin woonde in de Adolf van Westerwijkbuurt in Goes en vertrok op 28.7.1869 naar Middelburg.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1861, op 36-jarige leeftijd met Maria van der Plasse (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 januari 1833, wonende te Middelburg en te Goes, overleden aldaar op 26 februari 1885, 52 jaar oud, dochter van Jan van de Plasse (arbeider) en Maria Alewijn.

Zie voor het geslacht van der Plasse Zeeuwse Stam nr.74 pag 162-164, nr 40 pag
289 en pag 504.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1863 (gereformeerd), volgt onder X-h.
 2. Maria de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1864 (gereformeerd), volgt onder X-i.
 3. Elisabeth de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1865 (christelijk afgescheiden, gereformeerd), volgt onder X-j.
 4. Jan de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 juni 1867, overleden te Middelburg op 31 januari 1872, 4 jaar oud.
 5. Pieter de Windt, geboren te Middelburg op 31 maart 1871.
 6. Barbara de Windt, winkelierster, geboren te Middelburg op 31 augustus 1873 (gereformeerd), overleden te Goes op 27 november 1949, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 14 december 1911, op 38-jarige leeftijd met Huibrecht Labeur (38 jaar oud), koopman in schapen en wol, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 2 maart 1873 (gereformeerd), overleden te Goes op 8 februari 1956, 82 jaar oud, zoon van Pieter Labeur en Prina van Zweden.
 7. Janna Pieternella de Windt, winkelierster in dameshandwerk en wol, geboren te Middelburg op 30 november 1876 (gereformeerd), overleden te Goes op 4 maart 1948, 71 jaar oud.
  Zij woonde in de 's-Heer Hendrikskinderenstraat D 46, had daar een winkel in "Dames- handwerken met bijpassend materiaal, Dames-Onderkleding, wol, garen en band, kousen, parfurmerieŽn". In deze winkel woonde ook haar zuster Barbara met haar man en een pleegkind Jannetje Cornelia Geluk, (Corrie) geb. Schoondijke 17.2.1919.

IX-e Hubrecht de Windt, kleermaker, geboren te Goes op 9 januari 1831 (christelijk afgescheiden), wonende te Kalamazoo (Michigan - U.S.A.), zoon van VIII-b.

Hubrecht de Windt
Emigrant in 1868 Goes
Leeftijd: 37
Beroep: kleermaker
Kerkgenootschap: Christelijk Afgescheiden
Jaar vertrek: 1868
Plaats van vertrek: Goes
Vetrekt met zijn vrouw
Aantal kinderen: 6
Reden van vertrek: Verbetering van bestaan.

Het gezin emigreerde 29.4.1868 naar Kalamazoo, Michigan.

Hij is getrouwd te Goes op 5 juni 1856, op 25-jarige leeftijd met Johanna Pieternella van Beloois (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Kattendijke op 16 maart 1833, wonende te Kalamazoo (Michigan - U.S.A.), dochter van Abraham van Belois en Jacomina Jooze.
Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Windt, geboren te Goes op 19 maart 1857.
 2. Abraham de Windt, geboren te Goes op 6 oktober 1858.
 3. Pieter de Windt, geboren te Goes op 9 juli 1860.
 4. Ebenezer de Windt, geboren te Goes op 21 januari 1862, overleden aldaar op 4 maart 1865, 3 jaar oud.
 5. Adriaan de Windt, geboren te Goes op 12 juli 1863.
 6. Jacomina de Windt, geboren te Goes op 8 februari 1865.
 7. Barbera de Windt, geboren te Goes op 22 juli 1866.

X-a Cornelia Maria van de Velde, geboren te Goes op 15 mei 1831, overleden aldaar op 18 juni 1872, 41 jaar oud, dochter van IX-a. Zij is getrouwd op 23 augustus 1861, op 30-jarige leeftijd met Gerardus Johannes Besseling (34 jaar oud), koopman, geboren te Bergh in het jaar 1827, zoon van Gerardus Johannes Besseling en Anne Esther Gardien.
(Hij is later getrouwd te Goes op 1 november 1872, op 45-jarige leeftijd met Johanna Henderina Roelofs (50 jaar oud), geboren te Terschelling in het jaar 1822. (Zij was weduwe van Adriaan Gojewijn Göckel.))
Uit dit huwelijk:

 1. Leijntje Besseling, geboren te Goes op 24 februari 1866, overleden aldaar op 7 maart 1866, 11 dagen oud.
 2. Leijntje Anna Besseling, geboren te Goes in het jaar 1872, overleden aldaar op 2 maart 1877, 5 jaar oud.

X-b Johannes de Jonge, warmoezenier en winkelier, geboren te Goes op 25 februari 1847, gedoopt aldaar op 14 maart 1847 (christelijk afgescheiden), wonende aldaar, overleden aldaar op 9 november 1883, 36 jaar oud, zoon van IX-b.

Hij woonde in de Korte Kerkstraat.

Hij is getrouwd te Goes op 2 januari 1874, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Wilhelmina Vertregt (25 jaar oud), winkelierster, geboren te Goes op 31 augustus 1848, dochter van Geert Hendrik Vertrecht en Eliezabeth Revers.
Uit dit huwelijk:

 1. Barbera Adriana de Jonge, geboren te Goes op 10 maart 1876, overleden aldaar op 14 juli 1876, 126 dagen oud.
 2. Jan Johannes de Jonge, koopman, geboren te Goes op 29 augustus 1878, overleden aldaar op 7 maart 1945, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Goes op 28 april 1904, op 25-jarige leeftijd met Josina Jacoba de Bokx (24 jaar oud), geboren te Goes op 2 september 1879, overleden aldaar op 22 juli 1960, 80 jaar oud, dochter van Marcus de Bokx (landbouwer en dijkgraaf) en Maatje Zandee.

X-c Pieter de Jonge, tuinman, muziekmeester, muziekleraar, geboren te Goes op 3 februari 1849, gedoopt aldaar op 11 maart 1849 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 1 februari 1908, 58 jaar oud, zoon van IX-b.

Hij woonde in de Lange Vorst C 112.

Hij is getrouwd te Wilhelminadorp op 31 augustus 1877, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Jacoba van Blitterswijk (28 jaar oud), geboren te Kattendijke op 23 oktober 1848, wonende te Sas van Goes, overleden te Goes op 26 juli 1900, 51 jaar oud, dochter van Gerrit Cornelis van Blitterswijk (sasmeester) en Johanna Cornelia Meijler.
Uit dit huwelijk:

 1. Barbera Cornelia de Jonge, geboren te Kattendijke op 23 december 1877, volgt onder XI-a.
 2. Geert Cornelis de Jonge, geboren te Goes op 10 november 1879, overleden aldaar op 17 april 1880, 159 dagen oud.
 3. Levenloos de Jonge, geboren te Goes op 17 december 1880, overleden aldaar op 17 december 1880.
 4. Johanna Cornelia de Jonge, onderwijzeres, geboren te Goes op 17 mei 1882, overleden te Middelburg op 1 april 1929, 46 jaar oud.
 5. Francina Johanna de Jonge, geboren te Goes op 25 juli 1883.
 6. Cornelia Johanna de Jonge, geboren te Goes op 29 januari 1885.

X-d Martinus de Jonge, koopman, zaad- en graanhandelaar, geboren te Goes op 27 augustus 1850, gedoopt aldaar op 29 september 1850 (christelijk afgescheiden), overleden te Rotterdam op 19 mei 1911, 60 jaar oud, zoon van IX-b.

Hij had zitting in de gemeenteraad van Goes en was van 1903 tot 1911 lid van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Hij was medeoprichter van het dagblad "De Zeeuw". Zie de extra bijlage van "de Zeeuw" van 23 mei 1911 ter gelegenheid van zijn overlijden.

Hij is getrouwd te Middelburg op 12 april 1876, op 25-jarige leeftijd met Catharina Francina de Rijcke (26 jaar oud), geboren te Middelburg op 17 maart 1850, overleden te Bussum op 9 september 1912, 62 jaar oud, dochter van Willem de Rijcke (koopman) en Neeltje Keerremaker.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Martinus de Jonge, geboren te Goes op 4 juni 1877, volgt onder XI-b.
 2. Willem de Jonge, geboren te Goes op 4 oktober 1878.
  Hij was gehuwd met M. Waal.
 3. Barbera de Jonge, geboren te Goes op 29 september 1879, overleden aldaar op 24 november 1879, 56 dagen oud.
 4. Barbera de Jonge, geboren te Goes op 6 november 1880, volgt onder XI-c.
 5. Neeltje de Jonge, geboren te Goes op 24 april 1882.
  Zij is getrouwd te Goes op 24 juli 1902, op 20-jarige leeftijd met Leendert Adriaan Marcusse (25 jaar oud), aannemer, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1877, zoon van Jacob Marcusse (landmansknecht) en Lena Adriana Breas.
 6. Johanna Francina de Jonge, geboren te Goes op 2 augustus 1883, overleden te Zeist op 24 augustus 1948, 65 jaar oud.
 7. Martinus de Jonge, geboren te Goes op 27 januari 1885, overleden aldaar op 23 februari 1885, 27 dagen oud.
 8. Maria Pieternella de Jonge, geboren te Goes op 28 september 1886.
 9. Catharina Francina de Jonge, geboren te Goes op 17 augustus 1888.
  Zij is getrouwd te Goes op 18 augustus 1911, op 23-jarige leeftijd met Johannes van den Berg (29 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Rotterdam in het jaar 1882, zoon van Johannes van den Berg (kleermaker) en Janse van der Togt.
 10. Martinus de Jonge, geboren te Goes op 26 juli 1893.

X-e Nicolaas de Jonge, tuinman, geboren te Goes op 7 maart 1856, gedoopt aldaar op 1 juni 1856 (oud-gereformeerd), overleden aldaar op 23 januari 1934, 77 jaar oud, zoon van IX-b. Hij is getrouwd te Goes op 16 augustus 1883, op 27-jarige leeftijd met Krina de Dreu (26 jaar oud), geboren te Goes op 18 februari 1857, overleden aldaar op 18 januari 1927, 69 jaar oud, dochter van Adriaan de Dreu en Maatje Goud.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan Johannes de Jonge, geboren te Goes op 8 december 1884, volgt onder XI-d.
 2. Adriaan de Jonge, geboren te Goes op 6 april 1886, volgt onder XI-e.
 3. Barbera de Jonge, geboren te Goes op 8 december 1887, ongehuwd overleden aldaar op 3 oktober 1930, 42 jaar oud.
 4. DaniŽl de Jonge, geboren te Goes op 5 februari 1890, overleden aldaar op 13 mei 1890, 97 dagen oud.
 5. Maatje de Jonge, geboren te Goes op 9 mei 1891, overleden aldaar op 6 juli 1891, 58 dagen oud.

X-f Janus de Jonge, kantoorbediende en winkelier, geboren te Goes op 9 november 1861, zoon van IX-b. Hij is getrouwd te Goes op 12 juni 1890, op 28-jarige leeftijd met Maria Bustraan (22 jaar oud), geboren te Kattendijke op 1 januari 1868, dochter van Willem Bustraan en Huberta Maria van Klink.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hubertus de Jonge, geboren te Kapelle op 29 december 1893.
 2. Barbera Huberta de Jonge, geboren te Goes op 12 december 1895.
  Zij is getrouwd te Goes op 6 maart 1919, op 23-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rotterdam op 3 mei 1926 van) Theodorus Johannes van der Kroft (23 jaar oud), inspecteur van politie, geboren te Wageningen in het jaar 1896, zoon van Wilhelmus Gerardus van der Kroft en Johanna Wilhelmina van Tienhoven.
  Opmerking: Betreft echtscheidingsakte. Bij vonnis Arr. Rechtbank Rotterdam d.d. 03-05-1926.

 3. Huberta Maria de Jonge, geboren te Goes op 1 januari 1900.
  Zij is getrouwd te Goes op 17 juni 1920, op 20-jarige leeftijd met Willem van 't Hoog (26 jaar oud), makelaar, geboren te Rotterdam in het jaar 1894, zoon van Cornelis van 't Hoog (makelaar) en Christina Petronella Fintelman.

X-g Pieter Verburg, zadelmaker, geboren te Goes op 2 maart 1853, overleden aldaar op 30 december 1917, 64 jaar oud, zoon van IX-c. Hij is getrouwd te Goes op 31 augustus 1882, op 29-jarige leeftijd met Janna Lena van der Heijde (26 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 22 oktober 1855, overleden te Goes op 6 oktober 1940, 84 jaar oud, dochter van Gerard Leendet van der Heijde (gemeentesecretaris) en Elisabeth Vermeule.
Uit dit huwelijk:

 1. Anthonina Elisabeth Verburg, geboren te Goes op 2 juli 1883.
  Zij is getrouwd te Goes op 22 april 1909, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Duvekot (31 jaar oud), winkelbediende, geboren te Goes in het jaar 1878, zoon van Simon Duvekot en Elizabeth Zuijdtwegt.
 2. Gerard Leendert Verburg, zadelmaker, geboren te Goes op 7 maart 1885, overleden aldaar op 24 februari 1946, 60 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Goes op 18 mei 1922, op 37-jarige leeftijd met Catharina Janse (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1897, dochter van Adriaan Janse en Pieternella Johanna Schipper.
 3. Elisabeth Adriana Verburg, geboren te Goes op 12 december 1886.
  Zij is getrouwd te Goes op 25 april 1918, op 31-jarige leeftijd met Martinus Verhage (32 jaar oud), hoofd van school, geboren te Koudekerke in het jaar 1886, zoon van Pieter Verhage (landbouwer) en Cornelia Wielemaker.
 4. Adriana Wilhelmina Verburg, geboren te Goes op 24 mei 1889.
  Zij is getrouwd te Goes op 14 september 1916, op 27-jarige leeftijd met Bernardus Cornelis Sliggers (27 jaar oud), journalist, geboren te Haarlemmermeer in het jaar 1889, zoon van Bernardus Cornelis Sliggers (winkelier) en Catahrina Gruson.
 5. Wilhelmina Johanna Verburg, geboren te Goes op 2 juni 1892.
  Zij is getrouwd te Goes op 24 mei 1917, op 24-jarige leeftijd met Leendert Johannes de Jongh (29 jaar oud), leraar middelbaar onderwijs, geboren te Leiden in het jaar 1888, zoon van Leendert Johannes de Jongh en Cornelia Fokke.
 6. Adriaan Nicolaas Verburg, geboren te Goes op 6 januari 1895, overleden aldaar op 28 november 1900, 5 jaar oud.

X-h Johanna de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1863 (gereformeerd), overleden te Vlissingen op 17 september 1932, 69 jaar oud, dochter van IX-d. Zij is getrouwd te Goes op 21 juli 1887, op 24-jarige leeftijd met Gerardus Nicolaas Nonnekes (24 jaar oud), timmerman, geboren te Goes op 26 november 1862, overleden te Middelburg op 22 september 1918, 55 jaar oud, zoon van Lieven Nonnekes en Pieternella Cornelia Nagelkerke.
Uit dit huwelijk:

 1. Lieven Nonnekes, modelmaker, geboren te Goes in het jaar 1889.
  Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 juni 1914, op 25-jarige leeftijd met Maatje Geertruida de Bruijne (24 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1890, dochter van Jacob de Bruijne (mandenmaker) en Maatje Penmne.
 2. Maria Nonnekes, geboren te Middelburg op 10 juni 1890.
  Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 januari 1917, op 26-jarige leeftijd met Jacob Berg (25 jaar oud), stuurman der koopvaardij, geboren te Amsterdam in het jaar 1892, zoon van Roelof Harm Berg en Rigtje Plantinga.
 3. Pieter Cornelis Nonnekes, scheepsbouwkundige, geboren te Vlissingen op 19 december 1892, overleden aldaar op 18 augustus 1945, 52 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Trientje Bastiana Veen.
 4. Jan Nonnekes, adjunctcommies ter secretarie, geboren te Vlissingen op 24 maart 1895, overleden aldaar op 13 maart 1941, 45 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Vlissingen op 13 mei 1921, op 26-jarige leeftijd met Maria Everaars (22 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1899, dochter van Louis Everaars (kantoorknecht bij posterijen) en Maria Kurvink.
 5. Elisabeth Barbera Nonnekes, geboren te Vlissingen op 20 januari 1897, overleden aldaar op 23 februari 1933, 36 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Vlissingen op 19 september 1922, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Marinus Luitwieler (26 jaar oud), drogist, geboren te Vlissingen in het jaar 1896, zoon van Huibertus Johannes Luitwieler (schilder en winkelier) en Adriana Pieternella van der Meijden.
 6. Pieternella Cornelia Nonnekes, geboren te Vlissingen op 18 november 1898, overleden aldaar op 2 februari 1899, 76 dagen oud.
 7. Dirk Anthonius Nonnekes, geboren te Vlissingen op 5 februari 1900, overleden aldaar op 5 juni 1920, 20 jaar oud.

X-i Maria de Windt, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1864 (gereformeerd), wonende te Wolfheze, overleden te Doorwerth op 14 augustus 1910, 45 jaar oud, dochter van IX-d.

Zij vertrok op 15.1.1905 naar Wolfheze.

Zij is in ondertrouw gegaan te Goes op 28 oktober 1886 en getrouwd aldaar op 11 november 1886, op 22-jarige leeftijd met Willem Frederik van Riet (22 jaar oud), timmerman, geboren te Goes op 10 oktober 1864, overleden aldaar op 29 november 1908, 44 jaar oud, zoon van Willem Frederik van Riet (timmerman en molenmaker) en Johanna Reijnders.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik van Riet, geboren te Goes op 26 december 1886, overleden aldaar op 11 april 1911, 24 jaar oud.
 2. Jan Marius van Riet, aannemer, geboren te Goes op 15 juli 1888.
  Hij is getrouwd te Goes op 21 juni 1917, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Korstanje (22 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1895, dochter van Jan Korstanje (landbouwer) en Lena Cornelia Kamp.
 3. Johanna van Riet, geboren te Goes op 12 april 1891.
  Zij is getrouwd te Goes op 9 augustus 1917, op 26-jarige leeftijd met Jan Quakkelaar (25 jaar oud), bakker, geboren te Goes in het jaar 1892, zoon van Marinus Quakkelaar (winkelier) en Adriana van Benden.

X-j Elisabeth de Windt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1865 (christelijk afgescheiden, gereformeerd), overleden te Goes op 18 maart 1935, 69 jaar oud, dochter van IX-d.

Zie voor het geslacht de Windt "de Nederlandsche Leeuw" van mei/juni 1981. Doodsoorzaak: carcinoom ventricule (Dr. J.J. van den Berg).

Zij is in ondertrouw gegaan te Goes op 18 november 1887 en getrouwd aldaar op 1 december 1887, op 22-jarige leeftijd met Johannes de Jonge (32 jaar oud), timmerman, aannemer en winkelier, geboren te Goes op 17 maart 1855, gedoopt aldaar op 6 mei 1855 (christelijk afgescheiden), overleden aldaar op 30 januari 1925, 69 jaar oud, zoon van Willem de Jonge (aannemer en winkelier) en Maatje Laurusse.

Datum van ondertrouw vermeld in het "Volksblad" van 23.11.1887. Johannes woonde in het dubbele woonhuis aan de opril van de 's-Heer Hendrikskinderenstraat (nr.70), dat zijn vader in 1842 gekocht had, zijn vrouw Elisabeth dreef er de winkel in kruideniers- en koloniale waren; zijn werkplaats (timmerwinkel) was in de Ossenhoofdstraat; deze was in mijn jeugd (1944) nog in originele staat. Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes, 2e klas, afd.2.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem de Jonge, timmerman, winkelier, geboren te Goes op 8 september 1888, gedoopt aldaar op 20 oktober 1888 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 8 mei 1954, begraven aldaar op 12 mei 1954, 65 jaar oud.
  Zij woonden in het huis van zijn vader en grootvader in de 's-Heer Hendrikskinderenstraat 70,(een dubbele woning met winkel) zijn vrouw dreef de winkel (in koloniale waren, enz),later woonden ze in de Rozemarijnstraat 17 tot aan het overlijden van Willem.
  Hij is getrouwd te Goes op 26 februari 1920, op 31-jarige leeftijd met Adriana Helena Mieras (30 jaar oud), geboren te Yerseke op 31 augustus 1889 (gereformeerd), overleden te Goes op 31 januari 1983, begraven aldaar op 2 februari 1983, 93 jaar oud, dochter van Jan Mieras (winkelier, brievenbesteller en huisknecht) en Maria Jacoba van der Putte.
 2. Jan de Jonge, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), volgt onder XI-f.
 3. Pieter Cornelia de Jonge, geboren te Goes op 21 oktober 1891, gedoopt aldaar op 6 december 1891 (gereformeerd), volgt onder XI-g.
 4. Maria Maatje de Jonge, geboren te Goes op 16 januari 1895, gedoopt aldaar op 10 maart 1895 (gereformeerd), volgt onder XI-h.

XI-a Barbera Cornelia de Jonge, geboren te Kattendijke op 23 december 1877, dochter van X-c. Zij is getrouwd te Goes op 31 augustus 1899, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Schrijver (46 jaar oud), logementshouder en commissionair, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 5 februari 1853, overleden te Goes op 8 februari 1921, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Schrijver en Dina den Herder (hovenierster).
(Hij is eerder getrouwd te Goes op 29 juni 1875, op 22-jarige leeftijd met Jozina Janse (36 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes op 13 september 1838, overleden aldaar op 18 april 1895, 56 jaar oud, dochter van Joannes Janse (boerenknecht en arbeider) en Jobina van 't Westeinde (boerenmeid, arbeidster en herbergierster). Hij is eerder getrouwd te Goes op 13 mei 1897, op 44-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 12 augustus 1899 van) Magrieta Beenakker (31 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1866.)
Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Jacoba Schrijver, geboren te Goes op 6 april 1900.
  Zij is getrouwd te Goes op 5 oktober 1922, op 22-jarige leeftijd met Daniel le Coq (22 jaar oud), onderwijzer, geboren te Goes in het jaar 1900, zoon van Pieter Adriaan le Coq (kleermaker) en Jannetje van Zweden.
 2. Jan Schrijver, koopman in manufacturen, geboren te Goes op 11 juli 1903.
  Hij is getrouwd te Goes op 15 maart 1928, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden op 6 augustus 1975 van) Elisabeth Maria den Herder (23 jaar oud), geboren te Goes op 10 april 1904, dochter van Pieter Willem den Herder (kleermaker) en Maatje Maria Engelblik.
 3. Adriana Barbera Schrijver, geboren te Goes op 16 januari 1909.

XI-b Jan Martinus de Jonge, koopman en graanhandelaar, geboren te Goes op 4 juni 1877, overleden aldaar op 9 juni 1919, 42 jaar oud, zoon van X-d. Hij is getrouwd te Zaamslag op 23 mei 1901, op 23-jarige leeftijd met Marina Dekker (25 jaar oud), geboren te Zaamslag op 24 februari 1876, overleden te Goes op 10 oktober 1938, 62 jaar oud, dochter van Edial Dekker (landbouwer) en Maria Pieternella van Kerkvoort (landbouwster).
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Francina de Jonge, geboren te Goes op 22 juni 1902, overleden aldaar op 15 december 1955, 53 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 19 juli 1922, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis Dekker (26 jaar oud), orgelfabrikant, geboren te Goes in het jaar 1896, zoon van Anton Samuel Jacobus Dekker en Adriana Wilhelmina Vertregt.
 2. Maria Pieternella de Jonge, geboren te Goes op 26 augustus 1906.
  Zij is getrouwd te Goes op 24 juli 1929, op 22-jarige leeftijd met Jan Ekkes Oosterbaan (25 jaar oud), bedrijfsleider, geboren te Doesburg in het jaar 1904, zoon van Nicolaas Oosterbaan en Elisabeth Boersema.
 3. Marinua de Jonge, geboren te Goes op 16 september 1907.
  Zij is getrouwd te Leek op 29 februari 1932, op 24-jarige leeftijd met Jan Hazenberg (28 jaar oud), juridisch adviseur, geboren te Leek in het jaar 1904, zoon van Bouke Pieter Hazenberg (burgemeester) en Brechtje Boersema.
 4. Martinus de Jonge, geboren te Goes op 8 juli 1911, overleden aldaar op 22 augustus 1911, 45 dagen oud.

XI-c Barbera de Jonge, geboren te Goes op 6 november 1880, overleden aldaar op 5 januari 1953, 72 jaar oud, dochter van X-d. Zij is getrouwd te Goes op 21 juni 1905, op 24-jarige leeftijd met William Laurens Bastianus Johannes Dekker (27 jaar oud), ambtenaar rijksverzekeringsbank, assuradeur en makelaar, geboren te Bergen op Zoom (Wassenaarstraat L. 140) in het jaar 1878, overleden te Middelburg op 5 oktober 1959, 81 jaar oud, zoon van Johannes Adrianus Dekker (koopman) en Sara Cantahrina Remeus.
Uit dit huwelijk:

 1. Sara Catharina Dekker, geboren te Rotterdam in het jaar 1906.
  Zij is getrouwd te Goes op 23 oktober 1931, op 25-jarige leeftijd met Arend Rothuizen (25 jaar oud), bouwkundig ingenieur, geboren te Goes in het jaar 1906, zoon van Frans Gerardus Cornelis Rothuizen (directeur gemeentewerken) en Sophia Aardse.
 2. Catharina Francina Dekker, geboren te Rotterdam in het jaar 1910.
  Zij is getrouwd te Goes op 26 mei 1936, op 26-jarige leeftijd met Barend Timmer (26 jaar oud), predikant, geboren te Meppel in het jaar 1910, zoon van Hendrik Timmer en Maatje Adriana Lucasse.

XI-d Jan Johannes de Jonge, tuinman en koopman, geboren te Goes op 8 december 1884, overleden te Bergen op Zoom op 30 juli 1924, 39 jaar oud, zoon van X-e. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1909, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Jozina Snoodijk (23 jaar oud), winkelierster en pensioenhoudster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 december 1885, dochter van Adriaan Abraham Snoodijk (landbouwer) en Janna de Schipper.

Pieternella Jozina Snoodijk
Datum: 1939
Relatie: Weduwe van Jan Johannes de Jonge
Rol: Gefailleerde
Plaats: Goes
Beroep: Pensionhoudster.
Uit dit huwelijk:
 1. Krina Janna de Jonge, geboren te Goes op 13 juli 1910.
  Zij is getrouwd te Goes op 25 oktober 1934, op 24-jarige leeftijd met Marcus DaniŽl Rouw (26 jaar oud), tuinier, geboren te Kloetinge op 16 juni 1908, zoon van Marinus Rouw (landbouwer) en Adriana de Bokx.

XI-e Adriaan de Jonge, tuinman, geboren te Goes op 6 april 1886, overleden aldaar op 1 april 1937, 50 jaar oud, zoon van X-e. Hij is getrouwd te Goes op 2 september 1915, op 29-jarige leeftijd met Adriana Pieternella Greep (27 jaar oud), geboren te Goes op 2 november 1887, overleden te Herveld (Gelderland) op 3 februari 1961, 73 jaar oud, dochter van Marinus Greep (winkelier) en Johanna Bout.
Uit dit huwelijk:

 1. Krina Johanna de Jonge, geboren te Goes op 17 juni 1916.
  Zij is getrouwd te Goes op 26 september 1940, op 24-jarige leeftijd met Liza Jan Berrevoet (25 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 23 september 1915, overleden te Goes op 11 april 1944, 28 jaar oud.
 2. Marinus Nicolaas de Jonge, geboren te Goes op 1 mei 1918.
  Hij is getrouwd te Goes op 20 november 1943, op 25-jarige leeftijd met Olga Alberdina Maria La Fors (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 30 maart 1923.
 3. Nicolaas Marinus de Jonge, geboren te Goes op 21 juli 1920.

XI-f Jan de Jonge, ambtenaar PTT en telegraafambtenaar, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), overleden aldaar op 3 februari 1966, begraven aldaar op 7 februari 1966, 76 jaar oud, zoon van X-j.

Zij woonden Matth. Smallegangebuurt, Zwakestraat 1 en 3 en Zaagmolenstraat 49. Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes 2e afd. B 103.

Hij is getrouwd te Goes op 1 juni 1922, op 32-jarige leeftijd met Jozina Pieternella Valkier (30 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1891, gedoopt aldaar op 12 juli 1891, overleden te Goes op 30 augustus 1959, begraven aldaar op 2 september 1959, 68 jaar oud, dochter van Jan Valkier (broodbakker) en Jozina Koeman.

Zie voor het geslacht VALKIER het boekje "Vier eeuwen Valkier"; samensteller J. de Jonge, Bergen op Zoom, 1992.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Jonge, Hans, geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), volgt onder XII-a.
 2. Jan de Jonge, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), volgt onder XII-b.

XI-g Pieter Cornelia de Jonge, directeur Handelsdag- en avondschool, geboren te Goes op 21 oktober 1891, gedoopt aldaar op 6 december 1891 (gereformeerd), wonende te Middelburg en te Amsterdam, overleden te Middelburg op 9 februari 1958, 66 jaar oud, zoon van X-j. Hij is getrouwd te Sommelsdijk op 5 juni 1924, op 32-jarige leeftijd met Anna Elisabeth Mijs (21 jaar oud), geboren te Middelharnis op 18 februari 1903, wonende te Amsterdam, overleden te den Haag op 27 augustus 1980, begraven op 29 augustus 1980, 77 jaar oud, dochter van Anthonius Anne Mijs en Hermina Emmerentia Kolff.
Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Jonge, geboren te Amsterdam op 20 juli 1926, volgt onder XII-c.
 2. Anthonius Anne de Jonge, geboren te Amsterdam op 11 februari 1928, volgt onder XII-d.
 3. Willem de Jonge, geboren te Aerdenhout op 2 april 1930, volgt onder XII-e.
 4. Jan Benjamin de Jonge, geboren te Middelburg op 28 april 1936, volgt onder XII-f.

XI-h Maria Maatje de Jonge, geboren te Goes op 16 januari 1895, gedoopt aldaar op 10 maart 1895 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 17 oktober 1951, begraven aldaar op 20 oktober 1951, 56 jaar oud, dochter van X-j. Zij is getrouwd te Goes op 10 november 1932, op 37-jarige leeftijd met Ludovicus Hubertus Weekers (39 jaar oud), ambtenaar belastingen, geboren te Weert op 16 juli 1893, overleden te Goes op 23 oktober 1972, begraven aldaar op 26 oktober 1972, 79 jaar oud.
(Hij was later gehuwd met Maria Johanna Verboven.)
Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Hubertus Weekers, geboren te Hulst op 11 april 1934.
  Hij was gehuwd met A.N. Gee.

XII-a Johannes de Jonge, Hans, kantoorbediende (Waterleiding Mij. Zeeland), geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), wonende aldaar, te Terneuzen en te Kapelle (Zeeland), overleden te Goes op 19 januari 1994, begraven te Kapelle (Zeeland) op 22 januari 1994, 70 jaar oud, zoon van XI-f. Hij is getrouwd te Goes op 8 maart 1951, op 27-jarige leeftijd met Catharina Judith Neuteboom, Tiny (23 jaar oud), geboren te Leiden op 13 november 1927, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden te Kapelle op 26 juni 2010, begraven aldaar op 1 juli 2010, 82 jaar oud, natuurlijke dochter van Hendrik Neuteboom (grondwerker) en Antje Roefstra.
Uit dit huwelijk:

 1. Josina Pieternella de Jonge, Joke, geboren te Goes op 16 december 1952, wonende te Terneuzen.
  Zij heeft nu een relatie met Peter Hoffmann, geboren te Duitsland.
 2. Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, volgt onder XIII-a.
 3. Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, volgt onder XIII-b.

XII-b Jan de Jonge, ambtenaar PTT, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom, te Goes en te Steenbergen, overleden op 21 oktober 1999, begraven te Bergen op Zoom op 25 oktober 1999 Begraafplaats Holleweg, 74 jaar oud, zoon van XI-f.

Het gezin woonde in Breda Drie Hoefijzerstraat 11, Archimedesstraat 9; in Steenbergen Nicolaas Peckstraat 2, Hyacinthstraat 2 en in Bergen op Zoom.

Hij is getrouwd te Wilhelminadorp op 6 oktober 1950, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna van Willigenburg, Marianne (24 jaar oud), telefoniste PTT, geboren te den Haag op 25 februari 1926, wonende te Bergen op Zoom, te Steenbergen, te Rijswijk, te Kattendijke en te Wilhelminadorp, overleden te Tilburg op 24 oktober 2001, 75 jaar oud, dochter van Andries van Willigenburg (boekhouder, natuursteenhandelaar) en Gerarda Maria Saraber, Gerrie (onderwijzeres).
Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Jan de Jonge, Fred, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, volgt onder XIII-c.
 2. Job Michiel de Jonge, geboren te Breda op 24 november 1954, volgt onder XIII-d.
 3. Irene Marianne de Jonge, bibliothecaris bij de Dienst Openbare Bibliotheek, geboren te Breda op 3 mei 1958, wonende te den Haag.

XII-c Johannes de Jonge, meester in de rechten en secretaris Nat. Woningraad., geboren te Amsterdam op 20 juli 1926, verongelukt te Driebergen op 1 oktober 1969 (autoongeluk), begraven te Arnhem op 4 oktober 1969, 43 jaar oud, zoon van XI-g. Hij is getrouwd te Athene (Griekenland) op 2 juli 1962, op 35-jarige leeftijd met Elly Kalliondzi (22 jaar oud), geboren te Athene (Griekenland) op 5 november 1939, dochter van Emmanuel Kalliondzi en Iro.
Uit dit huwelijk:

 1. Emmanuel de Jonge, geboren te Athene (Griekenland) op 29 april 1963.
 2. Anna Maria de Jonge, geboren te Velp op 16 januari 1968.

XII-d Anthonius Anne de Jonge, meester in de rechten, doctor sociale wetenschappe en leraar leraaropleiding te Amsterdam, geboren te Amsterdam op 11 februari 1928, wonende te den Haag, overleden aldaar op 16 januari 2005, 76 jaar oud, zoon van XI-g. Hij is getrouwd te den Haag op 3 juni 1953, op 25-jarige leeftijd met Rosa Karla Ruivenkamp (26 jaar oud), geboren te den Haag op 6 december 1926, dochter van Rinke Simon Ruivenkamp en Jannigje Meurs.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis de Jonge, geboren te den Haag op 15 maart 1954, volgt onder XIII-e.
 2. Elisabeth de Jonge, geboren te den Haag op 15 mei 1956, volgt onder XIII-f.
 3. Evert de Jonge, geboren te den Haag op 1 juni 1958, volgt onder XIII-g.

XII-e Willem de Jonge, maatschappelijk werker, geboren te Aerdenhout op 2 april 1930, wonende te Haarlem, zoon van XI-g. Hij is getrouwd te Dordrecht op 7 januari 1961, op 30-jarige leeftijd met Joke Catharina de Vries (24 jaar oud), geboren te Berkel en Rodenrijs op 26 september 1936, dochter van Carel de Vries en Anna Geertruida Mostert.
Uit dit huwelijk:

 1. Peter de Jonge, geboren te Gorinchem op 19 november 1961.
 2. Johannes de Jonge, geboren te Gorinchem op 30 augustus 1963.
 3. Wendeline de Jonge, geboren te Haarlem op 21 juli 1966.

XII-f Jan Benjamin de Jonge, vliegtuigbouwkundig ingenieur, geboren te Middelburg op 28 april 1936, wonende te Steenwijk, zoon van XI-g. Hij is getrouwd op 22 augustus 1960, op 24-jarige leeftijd met Margaretha Cornelia Focken (25 jaar oud), geboren te Haaskerland op 25 september 1934, dochter van Piethein Focken en Anna Pietje Gorter.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elisabeth de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 30 september 1961, volgt onder XIII-h.
 2. Piethein de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 29 januari 1963.
 3. Anton de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 10 maart 1964.
 4. Wouter Willem de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 25 april 1966.

XIII-a Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, wonende te Koewacht (Zeeland), overleden aldaar, dochter van XII-a. Zij is getrouwd te Terneuzen op 31 augustus 1973, op 18-jarige leeftijd met Emiel M. R. Aper (21 jaar oud), geboren te Hulst op 4 april 1952, zoon van George Aper en Nellie de Bruin.
Uit dit huwelijk:

 1. George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, volgt onder XIV-a.
 2. Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, volgt onder XIV-b.

XIII-b Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden aldaar op 11 juni 2005, 47 jaar oud, dochter van XII-a. Zij is getrouwd te Arnhem op 20 september 1985, op 27-jarige leeftijd met Theodorus Opdam (35 jaar oud), geboren te den Haag op 15 september 1950, zoon van Theodorus Opdam en Adriana Meiland.
Uit dit huwelijk:

 1. Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, volgt onder XIV-c.
 2. Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, volgt onder XIV-d.

XIII-c Frederik Jan de Jonge, Fred, bankemployee, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop, te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van XII-b. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 22-jarige leeftijd met Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), wonende te Geldrop, te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (dienstbode).
Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XIV-e.
 2. Ellen de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, volgt onder XIV-f.

XIII-d Job Michiel de Jonge, projectbegeleider/controller, geboren te Breda op 24 november 1954, wonende te Tilburg, zoon van XII-b. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1977 (getuigen waren Frederik Jan de Jonge en Matthieu Huijsmans), op 22-jarige leeftijd (1) met HenriŽtte Huijsmans (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 juni 1957. Hij is daarnaast getrouwd te Tilburg op 27 december 1995 (getuigen waren Irene Marianne de Jonge en Maria Johanna Groffen), op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelia Petronella Susanna Groffen, Corinne (29 jaar oud), intercedent Jeugdwerk Garantieplan, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1966, wonende te Tilburg, dochter van Johannes Adrianus Groffen en Cornelia de Waal.
Uit dit huwelijk:

 1. Heleen de Jonge, geboren te Tilburg op 11 oktober 1995.
 2. Lars de Jonge, geboren te Tilburg op 15 april 1998.
  Geboren om 20.50, gewicht 3850 gram.

XIII-e Pieter Cornelis de Jonge, biochemicus, geboren te den Haag op 15 maart 1954, wonende aldaar, zoon van XII-d. Hij is getrouwd te den Haag op 21 november 1981, op 27-jarige leeftijd met Stella Mantel (29 jaar oud), geboren te den Haag op 26 september 1952, dochter van Hein Mantel en Christina Bokhove.
Uit dit huwelijk:

 1. Alma Charlotte de Jonge, geboren te den Haag op 20 september 1988.
 2. David Vasili de Jonge, geboren te den Haag op 3 februari 1991.

XIII-f Elisabeth de Jonge, geboren te den Haag op 15 mei 1956, wonende te Amsterdam, dochter van XII-d. Zij heeft nu een relatie met René de Pruyssenaere de La Woestijne.
Uit deze relatie:

 1. Davy de Jonge, geboren te Amsterdam op 10 juni 1984.

XIII-g Evert de Jonge, arts en internist (A.M.C. Amsterdam), geboren te den Haag op 1 juni 1958, wonende te Abcoude, zoon van XII-d. Hij is getrouwd te Amsterdam op 19 januari 1995, op 36-jarige leeftijd met Adriana Wilhelmina Jeanette Giesbers (35 jaar oud), geboren te Amsterdam op 19 december 1959.
Uit dit huwelijk:

 1. Jessica de Jonge, geboren te Amsterdam op 5 maart 1994.
 2. Rinke Joost de Jonge, geboren te Abcoude op 28 oktober 1995.
 3. Marleen de Jonge.

XIII-h Anna Elisabeth de Jonge, geboren te Noordoostpolder op 30 september 1961, wonende te Dalfsen, dochter van XII-f. Zij is getrouwd te Dalfsen op 25 juli 1991, op 29-jarige leeftijd met Bart Hette de Jong (28 jaar oud), projectmanager, geboren te Appingedam op 10 juni 1963, wonende te Dalfsen, zoon van Marten Roelof de Jong en Jannie Hennie Smild.
Uit dit huwelijk:

 1. Teije Marten de Jong, geboren te Zwolle op 24 oktober 1991.
 2. Jan Benjamin de Jong, geboren te Zwolle op 1 juli 1993.

XIV-a George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, wonende te Moerbeke (BelgiŽ) en te Freetown (Sierra Leone), zoon van XIII-a. Hij is getrouwd op 2 augustus 1995, op 20-jarige leeftijd met Cathy Grande (16 jaar oud), afkomstig uit Moerbeke (BelgiŽ), geboren op 3 januari 1979, wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:

 1. ChloŽ Aper, geboren te Lokeren (BelgiŽ) op 17 juli 1996, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 2. Yelmen Aper, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 3. Faye Aper, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).

XIV-b Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, dochter van XIII-a. Zij was gehuwd met Chris.
Uit dit huwelijk:

 1. Teun.

XIV-c Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, dochter van XIII-b. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 4 juni 1996, op 21-jarige leeftijd met Jan-Kees Slabbekoorn, wonende te Kapelle (Zeeland).
Uit dit huwelijk:

 1. Jeffrey Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.
 2. Kevin Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.

XIV-d Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, wonende te Kapelle (Zeeland), dochter van XIII-b. Zij was gehuwd met Robert van Vlimmeren, wonende te Kapelle (Zeeland).
Uit dit huwelijk:

 1. Benthe van Vlimmeren, wonende te Kapelle (Zeeland).

XIV-e Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), zoon van XIII-c. Hij is getrouwd te Geldrop op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden.
Uit dit huwelijk:

 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.).
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.
 2. Anouk de Jonge, geboren te Redmond (Washington, U.S.A.) op 14 februari 2013.

XIV-f Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar, dochter van XIII-c. Zij woont nu samen met Tom Obdam, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen.
Uit deze relatie:

 1. Samuel Frederik Obdam, geboren te Alkmaar op 3 december 2012.